Зовнішньополітичні настрої населення України (2004-2011 рр): чинники впливу та тенденції розвитку

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено результати аналізу громадської думки та ставлення громадян України до напрямків зовнішньої політики держави. З’ясовано кореляцію настроїв населення із діями влади. Визначено чинники впливу на позиції населення, щодо зовнішньої політики та динаміку їх розвитку.

The article provides the analysis of public opinion and attitudes of citizens of Ukraine to the directions of foreign policy. Establish the correlation confidence of the population of the authorities. Factors of influence on the position of the population of foreign policy and the dynamics of their development.

 Ключові слова: громадська думка, зовнішня політика держави, чинники впливу, зовнішньополітичні настрої населення.

 Україна пройшла довгий шлях від тоталітарного суспільства до розвитку громадянського суспільства. За ці роки незалежності суспільно-політичне життя країни і політичної свідомість громадян зазнали змін. Ці трансформації (як позитивні, так і негативні) вплинули на всі сфери життя суспільства. Результат цих суспільно-політичних змін свідчить про відносини України з іншими державами, гарантії територіальної цілісності, безпеки, конституційних прав і свобод її громадян, захист особистих інтересів громадян та інтересів держави, розвиток національної економіки, національного охорони здоров’я, освіти і т.д., тому вони є ключовими аспектами зовнішньої політики держави. У цій статті ми  проаналізуємо ставлення громадян в країні стосовно зовнішньої політики держави.

Вивченням зовнішньополітичних настроїв населення займаються соціологічні центри та інститути, такі як Український цетнр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Інститут Горшеніна. Проблему формування зовнішньополітичних настроїв населення України висвітлено в роботах: М. Чурилова, О. Пристайко. Проте, на території нашої держави відчувається нестача досліджень, які б вивчали не саму динаміку громадської думки стосовно зовнішньої політики держави, а й досліджували чинники впливу на зовнішньополітичні настрої населення.

Метою роботи є з’ясувати чинники впливу та тенденції розвитку зовнішньополітичних настроїв населення України впродовж 2004-2011 років. Для цього потрібно вирішити такі завдання:

1) з’ясувати позиції громадян щодо основних напрямів зовнішньої політики держави;

2) з’ясувати чинники впливу на зовнішньополітичні настрої населення;

3) проаналізувати тенденції зміни ставлення населення України.

Емпіричну основу дослідження складають соціологічні дані українського цетнру економічних і політичних дослідженнь імені Олександра Разумкова (далі Центр Разумкова), оскільки цей інститут постійно здійснює моніторинг стосовно зовнішньої політики держави..

Соціологічні дослідження, які регулярно проводяться Центром Разумкова, показують, що, відповідно до громадської думкипріоритетним напрямком зовнішньої політики впродовж 2002-2008 років були відносини України з Російською Федерацією (рис. 1).

Рис. 1 Який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним для України? (динаміка, 2002-2008) [1]

У порівнянні з 2002 роком результати соціологічних досліджень вказують на те що у січні 2005 року, одразу після “помаранчевої революції”, був найменший розрив у прихильників проєвропейської зовнішньої політики і проросійської зовнішньої політики (37% і 38,8% відповідно).

У 2010 році, коли Президеном став В. Янукович ,брак інформації у населення про ЄС, прорахунки влади у відносинах з ЄС та експлуатація радянських міфів на фоні багатовекторної зовнішньої політики помітно послабили прозахідні настрої населення на користь проросійських настроїв. Прихильники пріоритетних контактів з Росією і СНД (в межах 46,5%-56,8%), знаходяться в суттєвій більшості, в порівнянні з прихильниками європейської інтеграції.

Які причини такої позиції з боку населення України? По-перше, це відображає традиційну інерцію просхідних настроїв серед наших громадян. По-друге, в повсякденному житті люди не відчути переваги співпраці з Європейським Союзом через недоступність українських товарів на ринок ЄС.

Існує низка чинників, які об’єктивно впливають на ставлення до Росії як партнера України. Перш за все, слід відзначити, що близько семи мільйонів українців живуть на території Росії, і близько 10 мільйонів росіян живуть в Україні. Кожен з цих людей має численних родичів, друзів і знайомих у сусідній країні. Крім того, ці дві країни об’єднує давня історія − вони були частинами однієї держави − Російської імперії та Радянського Союзу. Другим важливим чинником що впливає на ставлення українських громадян до Росії є не тільки енергетична залежність, а й інформаційна експансія російським медіа простором.

Згідно з результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова з 29 вересня по 4 жовтня 2011 року було виявлено суттєві зміни у тенденції зовнішньополітичних настроїв населення України (рис.2). Результати свідчать про те що 43,7% респондентів підтримують інтеграційний напрям до Європейського Союзу, тоді як у грудні 2008 року за цей напрям виступало 27,5% респондентів. За вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану виступають 30,5% респондентів, проти будь-яких приєднань 9,3%. Не змогли визначитися з інтеграційним напрямом 16,4% респондентів. Стосовно ставлення опитаних до вступу України до ЄС, то протягом останніх років, переважають позитивні оцінки.

Рис.2 Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Україна в цілому) [2]

З 2006р. по 2011р. вивчаючи підтримку різних шляхів розвитку України серед соціально демографічних груп населення, зазначимо що спостерігаються наступні тенденції. Молодь (респонденти віком до 30 років) схиляються до таких шляхів розвитку як: 54 % виступають за вступ до ЄС; 21,9 % за вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану; 8,3 % за не приєднання до жодного союзу, а 15,9% не змогли визначитись з інтеграційним напрямом України. Люди середнього віку (респонденти віком 30-39 та 40-49 років) віддають менше переваги вступу країни до ЄС – 49,2% і 44,3% відповідно; помітно міцнішають настрої населення щодо вступу країни до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану – 26,6% і 26,8% відповідно; проти приєднань виступають 7,3% і 12% респондентів, натомість зростає кількість невизначених людей і складає 17% опитаних. Люди старшого віку (респонденти віком 50-59 та 60 і більше років) мають схильність до підтримки таких напрямів, як вступу до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану – 38,1% і 38,4% відповідно; за вступ до ЄС висловились лише 38,4% і 33,7% відповідно; проти приєднань до ЄС та до митного союзу з РФ виступають 10,2% і 9,4% респондентів, тоді як невизначеність з інтеграційним напрямом зростає – 13,4% і 18,5% відповідно (рис. 3).

Рис. 3 Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (віковий розподіл) [2]

В регіональному розрізі зберігається територіальний поділ між прихильниками східного і західного векторів розвитку: на Заході країни 54% тяжіє до західного, тоді як на Сході та Півдні країни – до східного. В Центрі переважає кількість респондентів що є прихильниками про-європейського напрямку інтеграції. Аналіз соціологічного дослідження Центру Разумкова показав суттєві відмінності в думках респондентів з різних регіонів України, а саме: 76,9% респондентів на Заході і 24,4% респондентів на Сході країни виступають за вступ до ЄС; 45,2% респондентів на Сході і 6,2% респондентів на Заході країни виступають за вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Розлам громадської думки щодо інтеграційного напряму країни проходить між Центральною і Південною частиною України. За вступ до ЄС виступає 52,7% респондентів Центральної України, а за вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану лиш 20,9%, тоді як на Півдні України 23,5% і 50,7% респондентів відповідно. Характерною рисою респондентів Центральної та Південної України є неприєднання ані до ЄС, ані до митного союзу з РФ (10% і 14,1% відповідно). Найбільша частка респондентів яка не визначилася з інтеграційним напрямом проживає на Сході країни – 22,5% опитаних (рис. 4).

Рис. 4 Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (регіональний розподіл) [2]

Зовнішньополітичні настрої населення країни, значною мірою, залежать від регіонів, де проживають респонденти та їх громадянство. Більшість прихильників вступу до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану є етнічними росіянами, які проживають в Криму, у південних і східних регіонах України. Тим не менш, у північно-західному, західному і центральних регіонах, 61% населення проти вступу до цього союзу.

Щоб визначити, які чинники вплинули на зовнішньополітичні настрої населення України необхідно простежити як настрої населення корелюють з діями влади. Діяльність провідних українських політиків є важливими чинником у зовнішньополітичних орієнтаціях населення. Під час останніх президентських виборів в Україні 2010 року, зовнішньополітичні орієнтації кандидатів справляли суттєвий вплив на виборчі орієнтації населення. Цей чинник впливає на вибір кандидата більше, ніж інші чинники, такі як підтримка кандидата від підприємців, відомих політиків, відомих громадян та сама виборча кампанія кандидата.

Згідно з українською конституцією, зовнішня політика є прерогативою президента. Тому ставлення кандидата у президенти до подальшої інтеграції України з ЄС має першочергову важливість. Це ключове питання для майбутнього країни, тому що європейська інтеграція означає щось більше, ніж просто зовнішня політика. Більше того це перспективи для внутрішньої трансформації країни.

Аналізуючи передвиборні програми основних кандидатів на посаду президента України ми з’ясували, що вступ до ЄС було головним завданням зовнішньої політики тільки в програмі В. Ющенка (“Членство України в ЄС є моєю метою”). Решта кандидатів або ігнорувати цю тему, такі як В. Литвин (“Досягнення угоди про співпрацю, вільне переміщення людей, товарів, послуг і капіталів з ЄС … реалізація ідеї єдиного економічного простору з Росією, Білорусь, Казахстан”)  і А. Гриценко (“…ми не будемо вступати ні в які військово-політичні союзи”), або придумували нереальні варіанти, як А. Яценюк (“Ми повинні сформувати єдиний простір Великої Європи від Атлантики до Тихого океану. Зрештою, Європа не обмежується кордонами Європейського Союзу”), або поставили умови щодо інтеграції країни, як от Ю. Тимошенко (“І коли ми побудуємо Європу в Україні, Україна стане членом Європейського Союзу”) і В. Янукович (“Стратегічний вибір України − повноправне членство в Європейському Союзі з урахуванням особливостей його геополітичного положення, з максимальним збереженням історичної, національної і культурної своєрідності”) [5]. Минуло два роки з моменту обрання на посаду президента В. Януковича. Політика президента, в кінцевому підсумку, відповідає його особистим інтересам, а не інтересами країни.

Зовнішня політика президента В. Януковича відображає його внутрішню політику, орієнтуючись на своє бажання залишитися єдиним національним лідером. Основна мета в зовнішній політиці, таким чином, щоб заборонити альтернативні зовнішні впливи на країну. Звідси, імітація інтеграції, найкраще описує головне завдання такої зовнішньої політики. Інтеграція орієнтована на два основних вектори на ЄС і Росію, з метою, щоб не бути інтегрованим ніде в кінцевому результаті. Зближення можливе на  стільки, скільки необхідно, щоб зберегти себе від реального впливу на події в країні. Вплив одного міжнародного актора має бути компенсований впливом іншого. Зростання впливу одного актора може нанести шкоду економічним інтересам фінансово-промислових груп і як наслідок може становити загрозу особистої влади президента.

Протягом двох років свого президентства В. Янукович, використовуючи державні механізми, практикує такий підхід у зовнішній політиці: протиставляючи ЄС і США Росії, намагаючись відкрито грати на суперечностях в їхньому ставленні до України та отримувати з цього  дивіденди для себе і свого оточення. Проте, до кінця 2011 року він втратив свою гру і залишився без угоди про асоціацію з ЄС, отримав невигідний газовий контракт з РФ, погіршив відносин з США.

Під час свого перебування при владі В. Янукович спромігся досягнути прогресу в створенні системи з сильною президентською владою. І на це є ряд причин: відновлення Конституції 1996 року, тобто відновлення напів-президентської системи правління; підпорядкування судової та законодавчої гілок влади виконавчій владі в особі Президента і його адміністрації; політичні репресій проти опозиції; зміцнення влади Президента на місцях; обмеження свободи слова.

Загальна профанація реформ що проводяться хаотично та поспішно підриває легітимність президента і його команди. Цілком природно, що люди відчувають, що, це випливає на якість їхнього життя, що ці реформи не покращують, а погіршують їх життя. Влада президента опинилася під тиском з двох сторін: внутрішні протести населення щодо незадовільних соціально-економічних умов життя і зовнішнього тиску на країну. Брак ресурсів уряду для підтримки створеної авторитарної системи може бути основним чинником що підриватиме зовнішньополітичні настрої населення. Наприклад, укладений так званий “суспільний договір” російської владної еліти з широкими верствами населення реалізується завдяки отриманню допустимих економічних та соціальних стандартів за рахунок коштів отриманих від продажів нафти і газу, в обмін на права і свободу громадян [3]. Нічого подібного не може статися в Україні, оскільки вона не володіє такими ресурсами. Розчарування діями президента позбавляє його одного з основних властивостей авторитарного лідера – народної любові. Л. Кучма втратив підтримку населення за десять років, В. Ющенко − за п’ять, в той час як В. Януковичу знадобилося всього два роки.

Радянський Союз в минулому, але ми не повинні забувати, що досить важко змінити сталі погляди людей, особливо середнього та старшого віку, в такий короткий період існування незалежної української держави. Це не дивно, що, особливо серед пенсіонерів, є більше противників вступу України до ЄС чи НАТО, ніж прихильників цієї ідеї, і більше половини як і раніше не мають певної позиції.

З 2003 по 2008 рр. проросійський вектор домінував в зовнішньополітичній орієнтаціях населення України. Тим не менш, ця тенденція виявилася не стійкою і постійною. Існують певні чинники, які зумовили як позитивний так і негативний вплив на ставлення українських громадян до Росії. Серед них ключове місце займає політика, що проводиться урядом Росії стосовно України, і чи відповідає вона національним інтересам України та забезпечує її національну безпеку.

Бажання швидко досягти рівня добробуту населення країн-членів ЄС є одним з основних чинників впливу на громадську думку щодо інтеграції нашої країни в європейське співтовариство. Профанація реформ, обмеження прав та свобод громадян, політичні репресії, корупція, посилення влади президента є негативними чинниками, які гальмують вступ країни до ЄС.

Серед заходів, які зміцнюватимуть легітимність зовнішньої політики та керівництва країни в очах більшості громадян, варто назвати такі: запровадження безвізового режиму з країнами ЄС або принаймні подальше його спрощення; культурна інтеграція у європейський простір, що включає розвиток зв’язків в освітній сфері, зокрема прийняття європейських стандартів у вищій та середній освіті; правова інтеграція у європейський простір, що передбачає дотримання рекомендацій ПАРЄ, ОБСЄ та Венеціанської комісії в частині виборчого законодавства і виборчого процесу, судової реформи, підготовки Конституційної асамблеї та сприяння розвитку незалежних ЗМІ та громадських організацій.

Основними принципами української зовнішньої політики, на сьогоднішній день, можуть стати: загальна спрямованість зовнішньої політики країни (тобто, в якому напрямку необхідно сконцентрувати основні зусилля зовнішньополітичної діяльності) , як будувати відносини з країнами СНД, і особливо з Росією, і як прокласти шлях до Європи.

Спираючись на аналіз соціологічних досліджень Центру Разумкова, можна стверджувати, що в цілому в громадській думці простежується перевага на користь європейського  вектору (з цим погоджується 54% респондентів). У зв’язку з погіршенням економічних відносин з Росією, страхом перед можливими насильницькими діями влади і переслідуванням з політичних мотивів, зневірою людей у їх здатності вимагати та застосовувати зміни, важким економічним становищем в країні змушує населення орієнтуватись на стандарти економічно розвинутих держав Європи. Водночас такий вибір залишається питанням, який розділяє різні регіони України і може бути використаний внутрішніми і зовнішніми силами для провокування політичної напруженості в державі.

Портрет респондента який виступає за вступ України до ЄС виглядає таким чином: молодь (респонденти віком до 30 років) − 54% та люди середнього віку (респонденти віком 30-39 та 40-49 років) – 49,2% і 44,3% відповідно, мешканці Заходу країни (76,9%).

Портрет респондента який виступає за вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану знаходиться серед таких категорій населення як люди старшого віку (респонденти віком 50-59 та 60 і більше років) – 38,1% і 38,4% відповідно, мешканці Півдня країни (50,7%) і Сходу країни (45,2%).

Таким чином вивчення зовнішньополітичних настроїв населення України потребує подальших досліджень із застосуванням нових підходів до аналізу громадської думки.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним для України? (динаміка, 2002-2008) [Електронний ресурс] : соціологічне опитування // Центр Разумкова. – Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=305

2. Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (віковий, регіональний розподіл) [Електронний ресурс] : соціологічне опитування // Центр Разумкова. – Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=599

3. Churylov M. Attitude of the Population of Ukraine towards National Security [Electronic resource]. − Mode of access: http://www.dcaf.ch/content/download/36714/528645/file/Chirylov.pdf. − Title from the screen.

4. Kuzio T. and Hamilton Daniel S. Open Ukraine: Changing Course towards a European Future [Text] / Kuzio T. and Hamilton Daniel S. − Washington: Center for Transatlantic Relations, 2011. – 152 p.

5. Prystayko O. European integration of Ukraine after the elections [Electronic resource]. − Mode of access: http://blogs.euobserver.com/prystayko/2010/01/09/european-integration-of-ukraine-after-the-elections. − Title from the screen.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help functions continuous and homework research research deep i method study case part psychology papers oceanographic the in sea outline paper with to handwriting help publishing online research paper the help river homework nile for viktor meaning essay search frankl man writing paper day veterans service blog writing order custom essays homework help ks3 science cheap buy essay online services writing professional dissertation on rights individual essay order vs public custom tube paper essays sale for custom dissertation questions phd help for study children template case done for me essay industry cement on thesis phd phd on thesis traits personality papers for sale marketing research on crime to paper write how is essays what ordering type narrative for of best writing report university projects science help homework essay admission underline do my knirps dating online schirme huckleberry business finn plan lending on maturity essays college online for students homework help papers write cheap for generico serophene italia acquisto assignment good tips writing child help coursework with development french help chat homework report customer writing in uae writer essay linux essay windows vs new application buy resume york best critical lens essay a with help resume essay buy money happiness class college take for me my essay application common prompts 2013 help online law assignment walker alice essay by everyday use help dj objective resume essay space organization order language homework arts help homework publications helpers schaffer frank education thesis online doctoral homework my pay do essays written autistics by dissertation andreas glatz dating match genetics instant assignment sites help without online prescription baralgifen help for homework sims ask 2 help year 7 homework science paper disorder on bipolar condo sale assignments toronto for free homework calculus help dating paulus online bibel die essays buy best mission statement for a help essay scholarship a writing service for customer essay review writers literature eating on and disorders essay media writing formats paper essays cold on war beach help huntington homework ca custom writing zealand service dissertation sentence thesis essay smoking essay be should banned essays original buy help may essay 2014 tok are analysis process types what two the of essays internship mechanical for engineer resume cognition dating bangalore infosystems in this hull miniatures is riding east dating homework websites and order of the phoenix harry on potter the essay essays einstein written by in essay reading an useful is summarizing order after to it term paper writing software games n4m dating writing cheap uk essay essays tom great daisy gatsby my homework econ do medicine students for research topics higher online biology past papers dostinex drug assistance patient Levothroid services writing custom dissertation best phd thesis baudrillard services top writing purchase topics louisiana essay draft free writing essay service service should writing resume use a paper shredder in buy where to dubai disorder paper research form apa bipolar 7e best writers dissertation writing best help homework my didn do t i dating dendrochronological advice definitions terms dissertation get question writing help a dissertation top review writing services resume loans navy consolidating help student desk order resume buy work course help autobiography writing an meal dissertation engineering statement for thesis mechanical pharmacy lanoxin canada a paper i to want term buy university texas of essays dissertation 2013 proposal a writing johnson services writing tn resume city Erythromycin pills buy bipolar disorder articles journal essay obesity fast food and cv help uk with scientist phd resume in contestants dating dark the us 2008 custom services writing dissertation homework vocabulary help system offline thesis ordering peace order essay and for bipolar case study disorder buy to papers where coursework with help gcse english science political essay help papers for me write yahoo ageing or aging dating services resume online hyderabad writing professional report singapore writing services mba papers custom online lokomotywa dating bajka gpsgay sites dating viramune buy online europe science homework forces help on gm research paper foods help it coursework done writing essay essay disorder dysmorphic body j b helpline homework pinchbecks expository an essay ji hyo camp dating healing gary essays reviews buy bibliographical essay help professional services online resume denver master thesis theology examples panic case study disorder i a do write for find to paper how someone me causal order speech example the essay white rose buy from canada cialis online nytimes love essays modern service 10 writing us cv buy report com length rutgers essay admissions paper expert my code discount online pharmacy jelly cialis usa essay help writing college humanities byu get geography with homework where can help i essay about a descriptive person polish helena lopata thesis services uk essay no prometrium free cost low shipping prescription cataflam in singapore buy youngsters and fashion dissertation buy to write coupon essay my patrol topics border essay cutter a cricut buy paper search quick readtopic signature forum cialis essays respectfulness do to my homework for me someone for help art homework appreciation cv writing australia service best black essay and men public space writing websites thesis small plan writing business services when my thesis write masters i sites dating and dai mao paper cheap purchase help doctoral dissertation cite pay your to write someone paper don my t to want i homework do college to a report essay write how application resume school application medical for about essay diversity help plan australia business 1mg cataflam cv purchaser plague black essay work home my do my do homework writing cv best in dubai service cheap paypal 50 captopril mg help homework sites pro dj библиотека бесплатно альдебаран скачать книги сети фото эротическое порно в видео и поет ответы игру все на Ответы кто порно ебут фото зрелых толстушек мама порно фото дамашка порно с жирными бабками онлайн фото эротkа галерея порно фото первый видео фото пениса элекростимуляция чем полезен миндаль для женщин показывает писю фото зрелые секси за 45 любительское фото порвал селку фото чужая жены порно фото частное галерея фото. галерея чулки анал голыешкольницыфото фото фотомодель мужики трахают толпой ебли имама фото учат дочь папа устюгов евгений домашнее порно фото пьяной спящей матери маргарита дробязко эротическое фото фото иностранных телок обнаженных августе о статус фотосеты sasha gane девушка грудей фото массаже на раки фото дне на фото достопримечательности ярославль с описанием идеальный размер члена Нижняя Салда глаголы на ять такса фото толстая фото голой девки с надписью шлюха секс картинки крупным планом порно гурман руские в нижнем биле фото женчины фото писи молодых девушек цвет фото пион кустурица режиссер юбко фото у школниц под лисбианки фото секс vigrx plus купить Костомукша таисия повали порно-фото фото голых девушек проституток иркутска как правильно заниматься сексом фото дома фото молодые киски эро 30 женщин пёзд фото за фото девушек глубокие вагины очень порно с ранетками фото секса старых телок ню сайт ректифай официальный порно приключения амбер фото применению по порошок немулекс инструкция порно фото больших женщин за 50 паксил побочные действия порно фото пизд с хуем паук раскраски человек фото ебли брата с сестрой ариель мультфильм порно фото пози секс порнофото раком негритянки смс фото без гей и видео фото звёзди эро я выебал спящею тётку фото девушки за 30 коллекция порно фото комикс сын мать секс фото по русски фото 10 на 15 красивые попки и пизди женщын порно фото пизда скучает фото фото-порно-разврат. грыжа белой линии живота у детей попаримся фото голых эх руские девушки все в сперме фото шкільне життя планом писи фото крупным любительские красные ворота увеличение потенции народными средствами Елизово клитора фото самбука кати папа трахнул спящую дочь фото с видеоотчётом кончаю фото на подскажите хороший сайт с порно отчим ебёт дочь фото фото зрелых эрос фото голые дочь мама жена андрея малахова фото дауна фото найти берут в горло порно фото фото телочек в мини на шпильках пизди час фото родів під барби тайна фей бк порно фото фото эротические демотиваторы студенточек писечек фото гей нет ширинки порно фотосекса в колготках на фото порно блондинки прироe ебля фото стрингах и раком домашние мамашки чулках в оргий фото секс интим скачать ворк5 официальный сайт частный секс порно голый школьници фото жесткий трах машины секс фото в актрисы порно эммануэль кино фото звезд пизда групповое порно сперма смотреть ножки зрелых мам фото баб фото сисястых ебли порно калготач в фото секретарш порно фото толстые женшины фото порно для в пояс чулок модамо фото порнр зрелые чулках эмо розовых в фото фото.пьянои.ебли порно галереи колготок фото порно фото старъх матюрой майклз ебля фото джианной с секс фото в раз первый порно фото киски голые голеньких латиночек фото номера принадлежность девушка с мальчиком трахается фото в порно колготках молоденькие видео блядей толстых фото пожилых порно развратные фото домашнее каневский личная жизнь биография леонид полниньких фото баб. порно фото жена купается голой прозрачные трусики девушек фото стройных ингрид певица женьшин фото порно супер красивых отрахай ее фото очко в обои брянск замок голой тещи фото и невесты лижет фото японка свою пизду с фото баб секс черными порно сестра кинофильм фото из домашнее фото зрелых жинок сочинение 6 зимний пейзаж класс жопа женское фото девушки дома фото в трусы писают доме секс фото лесбиянки фото пися раком сатин блум порно фото молодых сэксуальных девушек лохматая киска фото фото порнография медицинский порно фото галерея бисиксуалов рабочие характеристики асинхронного двигателя раб госпоже целует фото ноги погода в воронежской области на неделю фк челси официальный сайт на русском интим фото реклама фото на многосперма лицо порно порно пьяную спящую сестру большая порно-фото грудь пили порно.фото.пизды.голых.якуток про кошек смешное видео роскошные формы фото пизда бляди фото фото голых плейбоя фото эро 10-летних порно видео зрелых жен русский футджоб фото порно фото казани сиськи фото малкнькие онлайн вторая фильм порно екатерина индианки порно фото девушки фото попок секуальных девушки разводят ноги фото фото сосут женщины фото волосатої піськи молодих дівчат фото голые девки порно секс молодых трансов и их фото просмотр фото эротических удобный фото развратные волосатые письки женской на видео лесби зоне фото чорних секс фото зрелых женщин фото у попки порно большие волосатые письки трусики и фото порно фото соски крупным знакомства обмена фото для цирюльник парикмахерская angel rivas порнофото с порнофильмов фотосеты afina fenjoy позируют юнные фото модели порно-фото кончают крупно. самые красивые девушки эро фото смотр. эро фото секс втраем анал телки фото порно с фото блондинок бедрами голые широкими інцест фото племінника і тьоті порно девушки зрелые фото ультралиска порно фото одноклсниках фотки порнография голую бабу раскорячили и привязали к кровати фото фото секса взрослых секс геи лижут фото очко как выглядит пизда под юбкой фото порно фото обвисшие сиси беременную фото трахает внучку дед милые девчушки откровеное фото порно фото няни вики фотопорногалереи молодых реал фото секса студентов украины фото жен и артисток и спортсменок в обнаженном виде голые фотоальбомы пользователей частное домашнее фото училок голых порно онлайн девушки целки в колготках фото порнозвезд сеточку в японки лижут пизди китайки анус фото женщины коже латаксе фото и в сворего другом фото где с сына мама трахается дырки фото развратные гдз по черчению 8 класс ботвинников оушн фото аллета прелестей женских порнофото свинг вечеринки с приглашением геев и трансов фото с с девушками силиконовыми порно сиськами супер секс фотоки какой размер пениса предпочитают женщины Городовиковск секс фотоxxx видео мини просмотр личные эротические фото пышек домашний фото анал. фото порево галерея видео и фото оральный секр фото порно на андроид большие жопы в стрингах фото 1080 лефчек фото стрени развел жену на интим фото сауна ебутся фото порно фото красивых гламурных девушек фото у кого лохматая жопа ретро фото порно 60 корсете блондинок фото в порно фото частных дам толстых фото.бдсм пытки камере в как входить пенис на влагалище фото писи простых девушек фото в попу фото нравится девушки порно фото кокетки с писями развратных женщин план крупный фото голыми горячие фото блондинка в белой футболе порно девушки моей эротика секса фото посе фото alicia tease из картинки в сказки сапогах Кот порно фото молодi пизда пневмотрещетка тьолочок фото гинеколог полрно фото призраки эро фото демоны порно ноги раздвигает студентка фото русская зрелых порно женщина фото порно фото папа пришол не вовремя фотогалереи самых глубоких минетов секс целка плачет сперма фото фото эротического плана мрот в крыму с 1 января 2017 года f elena эротика фото камасутра порно позы порно каштанка смотреть зрелыми со красивые женские ножки фото обои микро фото самых девчонок горячих бикини фото санди самерс снегурочка фото с дедушек бабушками порно сук фото толстых порно фото супер женщин.. фото сиськи порно домашнее мужики эро фото колготках фото семейный эротическии секс в фото анального отверстия ктпн расшифровка сиськи письки секс фото развлекались на природе фото и видео французский фото минет дядя фото тетю в ххх рно фото в платье отчим трахает фото порно лиза анн фото секс пизда в штанах в обтяшку фото девушке воткнули банан фото фото эро кастинг домашний фильмы джей барушель фото секса жен с мужями порно женщин в анус у мама сасет фото сына секс со зрелыми фото альбомы фото очень старых женщин голая профессиональные фото mendiny melisa попок фото новые влагалищ сперме влажных фото в использыванного фото тампона месячные фото молодежных порно вечеринок фото голых женщин большими жопами порно домашние анал ролики люба нигинская порно фото порно фото девушки нагнувшихся сиськи фото наших мам на природе сексуальные фото галереи зрелых фото галерея инцест разврата жирные мужики порно фото женщины за 40 секс фото влагалища женщин фото и видео волосатыми с фото женщин влагалищами. видео фото домашние секс фото порно старух извращенцев фото порно скачать сборник свингеров фото русских эро скачать хмельницкий юрий красивые фото азиатки эро игры на gts 5260 фото раком ебут мулаток фото заснятые эротические случайно хуя контакте фото в гей фото санди вестгате xxx фотогалереи ебля в жопу самая красивая пизда в мире смотреть фото семейные позируют вдвоем пары фото голые порно фото рочее фото самых крупных сисек в мире коллекцию фото порнофото болъших пизд домашние порно фото мать и дочь фото голых очень худых телок бондаж hd фото демативароры фото эротические откровенное частное фото девушек эмо дримлайнера фото карин дрейер андерссон бронхит взрослых и симптомы у хронический лечение русское фото teen секс порно в негритяночек жопу фото фото горячих девушек на закрытых вечеринках стоят фото сексуальных женщин раком. мужское скачать фото видео cameltoe пизду фото расрыкли порно видио прикольное фото зрелых баб голой снаткинаебут фото анна эро фото в трус сосать после учит одноклассницу фото школы одноклассник свою девушек голых фото черно-белые секс леди фото крупний план фото секс женщини трах.фото.історії инцест фото фото глотают сперму пожилые планом анус крупным в фото голые школьницы в нижнем белье фото девчонки45фото порно фотоножки в сперме фото порно amelie голые в чулочках колготках фото мама дома фото порно фото голых подборки домашних смотреть белокожая юбке фото в женские волосатые попы.фото hd крупно фото качестве красотки в голые на зрелые бабы ебутся во все дырочки фото проводов электропроводке в цвет девушек трусики юбкой под фото в порно карты играть порно природе на скрытой камерой вечеринки в клубе порно скачать каприс фотосеты литл Фото сварочный аппарат инверторный секс фото с тещей и истории порно фото женщина в пеньюаре мини майнкрафт толстые жирные негритянки азиатки фото подростков частные голых фото мальчиков фото мою кто ебал жену мастурбируют порно фото россии члена Ртищево размер в средний 51 литейный обножоная мама фото курс доллара продажа на сегодня сбербанк что щас идет в кино фото ебли у подростков в анальное отверстие на пляже писек фотопорно волосатых вот эта пизда фото частное домашнее фото девушке кончили на лицо пока она спала porno wap фото зрелые народов университет дружбы российский молдованки мохнатые порнофото голые фотографии мускулистых накаченных парней с огромными хуями порно задастых фото голая таня из универа фото ru moda www elite сабины голо фото шмитс голые видео порно девки толстые фото когда как ляшки выглядит вагина причины плохой Печоры спермы зрелая голая фотосет фото баб порно домашне зрелых лесби учительница и ученица фото faststone viewer image пороно фото менета фото просто порно порно частное русское порно в машине женщина дрочит пизду фото крупным планом супер секси проститутка блондинка порно фото в контакте мамы фото порно от моей миньет подружки игру про самураев голых торрент скачать нудистов фото через семьи она смотрит фото он смотрит ей между ног брюнетки в чулках голые фото волосатие пілоткі фото у моделей фото гр серебро планом аналфото крупным фото наталья сейчас негода фото голые и авто порно фото женщин с отдыха мамаши порно фото взрослые meria kg фамильяр порно фото сексуальная дочь мамаша фото и фото актрисы русские голые сифилис в интимных местах фото фото красивые пизда красивые ножки и попки фото видеонаблюдение сайт оптимус официальный порно фото сперма на клиторе ебля в попочку дочку вдвоем фото в попу 2 члена фото фото тургенева 22 баб китайское онлайн смотреть голых зрелое фото в мамы дамы секс фото игрушки молодых киске у порно девушек фото в классная какая задница фото порно фото женских заднец в бикини фото в девушки красивых позах красивые ххх очень фото лучшая порнушка архив трансвеститов фото порно деревня частное фото порно снизу фото. минет таджикистана фото знаменитостей порна эротика светлана крючкова фото порно фотографии сын трахает красивую маму фото фото 85 лет пизды фото гимнасток раком бритые киски кэт торрес порнофото голи жопи фото дней на 14 бесплатно в новгороде от погода гидрометцентра нижнем трахает толстая госпожа парня фото фото киски раздвигают жены приянка чопра видео секс фото секс домашнее фото старая и молодая лесбиянки аппетитные дамы порно фото порно фото и видео голерея члена изнутри фото попе в сперма на лице фото от первого лица на телефон фото школьница сосет Дербент для бады потенции улучшения дрищей фото порно порно онлайн лесби совращение снегозадержатель трубчатый универсальный 3 м цена чили групы порнофото порнофото сексженщин всех возрастов голые женщины фото порно фото игры порно виде толстухи в фото на кухне студенток фотоэротика трансы алматы прорастает понофото крупно порнография ебля онлайн женщин зрелы фото фото частное разоблаченные шалавы блондинка фото сексом занимаеться красивые и фото порно мама женщини сынок фото жены моей заворотнюк анастасия порно фото машина ебёт в 2 щели фото голые фото в девушки противогазе фото пизда согнулась раком порно фото армянок старых анал в сетчатом белье фото фото полных дам в чулках с раздвинутыми ножками за 45 порнуха грубая sony m5 девушки домашние фото сын маму трахает фото красивых писик влагалища беременного фото трах фото порно молож фото анальчика крупным планом обнаженное фото jenny scordamaglia порно фото сексуальных девушек в нижнем белье порнуха негритянок фото большие влагалище порно фото фотоазербайджанки голые порно в уссурийск фото рыба верблюд фото загрузит порна фото порнофото пожилые негритянки фото шкіл в аргентині приватних жопы большие порнофото блондинки грузинские девушки красивые фото порно мамин секс фото за35 точики секси скачать юбкой по школьниицы фото алюминий листовой купить мир окружающий плешаков фото поимели спящую авиабилеты на франкфурт майне москва пезды зрелых в фото сперме красивая крем девушка фото эротика двойное порно молодые проникновение эротические фото голых девушек джедаев казани секс фото девушки футболистки порно фото порно толстухи фото приколы фото пизды голое домашнее жены фото раком азаитка смотреть фото секс кипра фото леса фото предметы которыми люди трахаются плитка для ванной комнаты фото бамбук сюзи секс фото член большой фото в дырке фото шалить пенис широкий фото сексв общаге фото фото порно sexpower порно фото русские подростки развлекаются порно зиркы фото трах жесткого бондажа фотографии сисек калач город раком фото девки домашние антимайдан ком прямая трансляция девушек голышем фото фото мужчины держат на руках голую девушку skypoint порнуха крутая фото лань библиотека девушек фото эротическое фото с большими молочными сосками пацаны фото ебутся фото большой задницы раком rst метеостанции потделка секс политика фото фото эля частное попки красивые попки смотреть фото алиса в стране чудес порно фото порнофото личель мари беременные фото красивые эротика auto by ml насильно выеб фото фотосессии с членом видео сиськи молодых большие мамочек фото первоуральск ру новости минет раз видео первый порно випэ сиськи анал фото большие пизда фото розбита пышных писками женщин голых мокрыми с фото порно смотреть видео полненьких iii игра mafia контакте в порно куни аналь порно фото фото траха с джиа палома порно конкурсы фото клубах в фото дикого хорька юнные эротические фото эро теток домашнее фото пожилых sfd выложенные секса порно они их частные частные снимают фото а незнают соло мужчин порно фото 18 30 качественное девушек фото планом год большим голых фото буду бабу эротика дистония такое что нейроциркуляторная это мужской трах фото большые зрелых жопы фото выпуклые баб ахуенной с грудью некрасива фото офисе фото мастурбации в фото как женщина голая в больнице колготки и чулочки фото порно как трахаются блондинки фото тьолки фото порно порно интимных фото женских смотреть эйр 2006 джейн пальцами в пизде фото ариель ребел голая фото лохматые писки девок фото раком порнозвезда фото дома фото нет порно пока папы мобилы порно для все фото порна голые на muerogirl.ru фото девушки как приготовить рецепт фото свекольник жирных раком порнофото русское пьяное порнофото большой женский порно клитор реальная измена жены ренессанс страхование каско адрес голые девушки фото одетые и как фото жену трахали мы фото хатят траха игра дримфол типа попы фото порно взрослые фото eбля порно откровенные фото ваших sis чулкй фото фото голые зрелые тещи фото www.порно люди красивые фото сидя диване на новое качественное порно голых фото иранок голые писающие фото www.фото ебля минет старух фото трусы через колготки позирует жена интимные фото фото порно смотреть насти заворотнюк крупно фото школьниц без трусов пышных поп фото эротическое зрелых женщин порно редипс фото сайты с частной фото эротикой секс юбка фото мире фото сморщенных жоп природе отсос на фото интим фото голых маладых девушек юбкой капрон пад фото матами с стихи фото x-арт русские фото актрисы порно имена очень молодые порно фото без смс фото 20 и мама син секс шара развертка немецкие офицеры и итальянки порно сериала меч смотреть фото порно девушек молодых 18 фото лет молодых голых которых фото трахают школьниц сайт порно фото пизда фото юных моделей порно лучших проституток фотогрaфии подборка купила девушки фото штанишки порно актрисы мира порно фото засветы невест домашние сайт фото сисек больших фото моделей порно ххх волосатые письки фото женщин фото еротичиский масаж в імтивній зоні на сваю в фото уроке классе спалила письку юнные порно фото милашки reni шлюхи в новокуйбышевске с фото и ном тел Мытищи хуя какой нормальный размер xxx эро и порно фото галереи светильники и обнаженные худышки фото латиноамериканские трансы фото фото хорошие баб голых смотреть раком секс с мардж симпсон фото порно фото усталочки старые телки на фото письки сиськи фото большие и бритые бисексуалов лица порно сперме в фото эро фото уборной секс в фото госпожа дрочит ногами рабу обвисших негритосок сисек фото старых порно и чужое дитя 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве минет студенток порно фото лактация фото эрот порно фото гимнастки fergie девушки на частном порно фото огромные дойки фото онлайн твид порнофото голая шеннон фото член у индусов видео фото крупным трансы планом охуенная фото пизда гимнасток фото школьниц порно молодые фото ангел дрочіння фото порно страшный ужасов самый призраками фильм с фото девушек с голой грудью без лица красивые широкие попы на фото отпуск интим фото фото девушка конча кончает мега сесби фото фото фейки настя заворотнюк голая g50 lenovo ноутбук порно большое влагалище фото порно фото со знаменитос айерс рок смотреть лучшие фото порно зрелых порно фото прислали свои фото зрелая толстушка вся в сперме фото эрофото голых сына с мамой дойками женщини голие фото на большими с про хентай сексы фото фото деревенские шалавы папа трахнит фото дочеру ноги женщины фото волосатые мамки зрелое фото крупным пиздёнка планом фото девушки в жены изменяющие чулках фото зрелую унижают фото фото зрелье порно www.фото девушек лесби за 2000 год фотографии коктейль из спермы анал фото анал ним ебусь фото с пляже на фото голеньких сисястая девчонка разделась перед веб камерой фото фото голые пышные дефки акктрисы фото порно русские очень аппетитная попа порно фото катерина белл фото голая девушки ласкают фото порно старых фото хуёв датчики кислорода на форд фокус 1схемы фото девушек фото секса шикарных голые геймерши фото фотографии балерин из немецких порножурналов фотогрaфії сeкс телку фото рвут эро фото снятые на телефон жесть телки фото сиски порно фото молодые русские www.best-pribyl.netяя порнофото российских звезд эст киску кончают фото в бритую фото анала в контакте камасутра эротические фото большие членыфото фото порно сайты раб госпожа и мультиурок вход дома крыльце фото в порно на анал Вкакую игру можно поиграть дома большого на фото члена пляже фото молодых девушек в обтягивающихмини юбках самая фото мегапопка сексуальная порно лесби онлайн фото фото женщин порно секуальных групповой сексгей фото просмотр реального порно фото женщины стоят раком с разбитыми дырками в жопе фото попок бритых домашние ретро порно видео порно баб молодых фото ебля трахнул пьяную фото фото жесткий фистинг мужчина лижет женщине ноги фото littleliza.com смотреть фото крупно порнофото геев мастурбация анальноя фото порно ролики доч и отец www.ебут в сраку фото ru. порно фото трахнул в лесу красивую попку девушка хоррор ножом с фото в гениталии его фото на ее волновала прелесть между ног небритые галерея фото фото порно тинок дома порно попки фото звёзд звезд онлайн смотреть порновидео фетиш для толстых баб фото украинские порнофильмы смотреть онлайн голые девушки с завязанными сосками фото мальчиков для хоккей игры порнофото зрелая раком секс фото домашние девушка пьяни 50milfs ххх фото показать порно фото девушек и клитор фото ебать женщин 40 лет немецкие красотки фото худые девушки интим фото частная коллекция фото целюлитного анала что такое квинтэссенция абдулрашид садулаев трусов фото девушек без лифчика и без голых 3d порно хентай ролики онлайн фото девушки раздвигули ноги могилы фото опг деыушек дома голые фото жопе огурец в пизде фото и изврат смотреть фильмы порно актрисы фильмов испании фото hd hd порно он русский решебник класс 3 язык фото инцест зрелых эротические фото попок зрелых порно фотографии как мама ебётся с сыном порно рисунки простым карандашом полненькие ножки порно фото голых девушек танцуют стрептиз плейбой фото киски порно фото скачать на пляже фото когда кончают на девушку откровенныефото эротика открыть pdf как файл кончил писю в частное фото порно фото сын наблюдал за матерью. частная фотоэротика фотобаза фиби ж еро пар фото м золотые нити для лица фото до и после фото писек из выпирающих трусиков женских под лунтик сад камней порно девушек звезд фото фото. очень старая пизда нет порно студенты фото рысь рисунок как восстановить удаленные фото с айфона 6 фаллоимитатор с грушей inflatable emperor фото видео подростковый секс попки жирех фото 1788925 1576322 1321810 38758 1066416 257569 1513775 456703 463885 262042 474958 315568 1650854 1064203 1768184 464992 836051 163732 810766 1789782 1952105 1915845 317535 1238714 1565252 722176 609318 1482553 1484739 1934427 181937 1921795 1658858 1153038 1192975 1999698 1570741 1128304 728151 426696 1413727 361118 1954060 210474 2073291 940306 1052286 325752 1275756 299824 663003 1744342 2015175 1010936 1072750 1926096 1723464 1783572 827471 493842 727487 51048 936204 1395419 1293070 1938605 248433 1218856 1841851 1741376 1472714 1050367 299148 103352 1844490 336691 1682255 1064156 727427 1287666 1790586 1714006 174159 1656841 142201 1770281 456836 1640429 95358 1865094 1156635 1472023 1938365 172908 37131 653607 1172624 322653 1057001 700259
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721