Зовнішньополітичні настрої населення України (2004-2011 рр): чинники впливу та тенденції розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено результати аналізу громадської думки та ставлення громадян України до напрямків зовнішньої політики держави. З’ясовано кореляцію настроїв населення із діями влади. Визначено чинники впливу на позиції населення, щодо зовнішньої політики та динаміку їх розвитку.

The article provides the analysis of public opinion and attitudes of citizens of Ukraine to the directions of foreign policy. Establish the correlation confidence of the population of the authorities. Factors of influence on the position of the population of foreign policy and the dynamics of their development.

 Ключові слова: громадська думка, зовнішня політика держави, чинники впливу, зовнішньополітичні настрої населення.

 Україна пройшла довгий шлях від тоталітарного суспільства до розвитку громадянського суспільства. За ці роки незалежності суспільно-політичне життя країни і політичної свідомість громадян зазнали змін. Ці трансформації (як позитивні, так і негативні) вплинули на всі сфери життя суспільства. Результат цих суспільно-політичних змін свідчить про відносини України з іншими державами, гарантії територіальної цілісності, безпеки, конституційних прав і свобод її громадян, захист особистих інтересів громадян та інтересів держави, розвиток національної економіки, національного охорони здоров’я, освіти і т.д., тому вони є ключовими аспектами зовнішньої політики держави. У цій статті ми  проаналізуємо ставлення громадян в країні стосовно зовнішньої політики держави.

Вивченням зовнішньополітичних настроїв населення займаються соціологічні центри та інститути, такі як Український цетнр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Інститут Горшеніна. Проблему формування зовнішньополітичних настроїв населення України висвітлено в роботах: М. Чурилова, О. Пристайко. Проте, на території нашої держави відчувається нестача досліджень, які б вивчали не саму динаміку громадської думки стосовно зовнішньої політики держави, а й досліджували чинники впливу на зовнішньополітичні настрої населення.

Метою роботи є з’ясувати чинники впливу та тенденції розвитку зовнішньополітичних настроїв населення України впродовж 2004-2011 років. Для цього потрібно вирішити такі завдання:

1) з’ясувати позиції громадян щодо основних напрямів зовнішньої політики держави;

2) з’ясувати чинники впливу на зовнішньополітичні настрої населення;

3) проаналізувати тенденції зміни ставлення населення України.

Емпіричну основу дослідження складають соціологічні дані українського цетнру економічних і політичних дослідженнь імені Олександра Разумкова (далі Центр Разумкова), оскільки цей інститут постійно здійснює моніторинг стосовно зовнішньої політики держави..

Соціологічні дослідження, які регулярно проводяться Центром Разумкова, показують, що, відповідно до громадської думкипріоритетним напрямком зовнішньої політики впродовж 2002-2008 років були відносини України з Російською Федерацією (рис. 1).

Рис. 1 Який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним для України? (динаміка, 2002-2008) [1]

У порівнянні з 2002 роком результати соціологічних досліджень вказують на те що у січні 2005 року, одразу після “помаранчевої революції”, був найменший розрив у прихильників проєвропейської зовнішньої політики і проросійської зовнішньої політики (37% і 38,8% відповідно).

У 2010 році, коли Президеном став В. Янукович ,брак інформації у населення про ЄС, прорахунки влади у відносинах з ЄС та експлуатація радянських міфів на фоні багатовекторної зовнішньої політики помітно послабили прозахідні настрої населення на користь проросійських настроїв. Прихильники пріоритетних контактів з Росією і СНД (в межах 46,5%-56,8%), знаходяться в суттєвій більшості, в порівнянні з прихильниками європейської інтеграції.

Які причини такої позиції з боку населення України? По-перше, це відображає традиційну інерцію просхідних настроїв серед наших громадян. По-друге, в повсякденному житті люди не відчути переваги співпраці з Європейським Союзом через недоступність українських товарів на ринок ЄС.

Існує низка чинників, які об’єктивно впливають на ставлення до Росії як партнера України. Перш за все, слід відзначити, що близько семи мільйонів українців живуть на території Росії, і близько 10 мільйонів росіян живуть в Україні. Кожен з цих людей має численних родичів, друзів і знайомих у сусідній країні. Крім того, ці дві країни об’єднує давня історія − вони були частинами однієї держави − Російської імперії та Радянського Союзу. Другим важливим чинником що впливає на ставлення українських громадян до Росії є не тільки енергетична залежність, а й інформаційна експансія російським медіа простором.

Згідно з результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова з 29 вересня по 4 жовтня 2011 року було виявлено суттєві зміни у тенденції зовнішньополітичних настроїв населення України (рис.2). Результати свідчать про те що 43,7% респондентів підтримують інтеграційний напрям до Європейського Союзу, тоді як у грудні 2008 року за цей напрям виступало 27,5% респондентів. За вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану виступають 30,5% респондентів, проти будь-яких приєднань 9,3%. Не змогли визначитися з інтеграційним напрямом 16,4% респондентів. Стосовно ставлення опитаних до вступу України до ЄС, то протягом останніх років, переважають позитивні оцінки.

Рис.2 Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Україна в цілому) [2]

З 2006р. по 2011р. вивчаючи підтримку різних шляхів розвитку України серед соціально демографічних груп населення, зазначимо що спостерігаються наступні тенденції. Молодь (респонденти віком до 30 років) схиляються до таких шляхів розвитку як: 54 % виступають за вступ до ЄС; 21,9 % за вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану; 8,3 % за не приєднання до жодного союзу, а 15,9% не змогли визначитись з інтеграційним напрямом України. Люди середнього віку (респонденти віком 30-39 та 40-49 років) віддають менше переваги вступу країни до ЄС – 49,2% і 44,3% відповідно; помітно міцнішають настрої населення щодо вступу країни до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану – 26,6% і 26,8% відповідно; проти приєднань виступають 7,3% і 12% респондентів, натомість зростає кількість невизначених людей і складає 17% опитаних. Люди старшого віку (респонденти віком 50-59 та 60 і більше років) мають схильність до підтримки таких напрямів, як вступу до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану – 38,1% і 38,4% відповідно; за вступ до ЄС висловились лише 38,4% і 33,7% відповідно; проти приєднань до ЄС та до митного союзу з РФ виступають 10,2% і 9,4% респондентів, тоді як невизначеність з інтеграційним напрямом зростає – 13,4% і 18,5% відповідно (рис. 3).

Рис. 3 Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (віковий розподіл) [2]

В регіональному розрізі зберігається територіальний поділ між прихильниками східного і західного векторів розвитку: на Заході країни 54% тяжіє до західного, тоді як на Сході та Півдні країни – до східного. В Центрі переважає кількість респондентів що є прихильниками про-європейського напрямку інтеграції. Аналіз соціологічного дослідження Центру Разумкова показав суттєві відмінності в думках респондентів з різних регіонів України, а саме: 76,9% респондентів на Заході і 24,4% респондентів на Сході країни виступають за вступ до ЄС; 45,2% респондентів на Сході і 6,2% респондентів на Заході країни виступають за вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Розлам громадської думки щодо інтеграційного напряму країни проходить між Центральною і Південною частиною України. За вступ до ЄС виступає 52,7% респондентів Центральної України, а за вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану лиш 20,9%, тоді як на Півдні України 23,5% і 50,7% респондентів відповідно. Характерною рисою респондентів Центральної та Південної України є неприєднання ані до ЄС, ані до митного союзу з РФ (10% і 14,1% відповідно). Найбільша частка респондентів яка не визначилася з інтеграційним напрямом проживає на Сході країни – 22,5% опитаних (рис. 4).

Рис. 4 Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (регіональний розподіл) [2]

Зовнішньополітичні настрої населення країни, значною мірою, залежать від регіонів, де проживають респонденти та їх громадянство. Більшість прихильників вступу до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану є етнічними росіянами, які проживають в Криму, у південних і східних регіонах України. Тим не менш, у північно-західному, західному і центральних регіонах, 61% населення проти вступу до цього союзу.

Щоб визначити, які чинники вплинули на зовнішньополітичні настрої населення України необхідно простежити як настрої населення корелюють з діями влади. Діяльність провідних українських політиків є важливими чинником у зовнішньополітичних орієнтаціях населення. Під час останніх президентських виборів в Україні 2010 року, зовнішньополітичні орієнтації кандидатів справляли суттєвий вплив на виборчі орієнтації населення. Цей чинник впливає на вибір кандидата більше, ніж інші чинники, такі як підтримка кандидата від підприємців, відомих політиків, відомих громадян та сама виборча кампанія кандидата.

Згідно з українською конституцією, зовнішня політика є прерогативою президента. Тому ставлення кандидата у президенти до подальшої інтеграції України з ЄС має першочергову важливість. Це ключове питання для майбутнього країни, тому що європейська інтеграція означає щось більше, ніж просто зовнішня політика. Більше того це перспективи для внутрішньої трансформації країни.

Аналізуючи передвиборні програми основних кандидатів на посаду президента України ми з’ясували, що вступ до ЄС було головним завданням зовнішньої політики тільки в програмі В. Ющенка (“Членство України в ЄС є моєю метою”). Решта кандидатів або ігнорувати цю тему, такі як В. Литвин (“Досягнення угоди про співпрацю, вільне переміщення людей, товарів, послуг і капіталів з ЄС … реалізація ідеї єдиного економічного простору з Росією, Білорусь, Казахстан”)  і А. Гриценко (“…ми не будемо вступати ні в які військово-політичні союзи”), або придумували нереальні варіанти, як А. Яценюк (“Ми повинні сформувати єдиний простір Великої Європи від Атлантики до Тихого океану. Зрештою, Європа не обмежується кордонами Європейського Союзу”), або поставили умови щодо інтеграції країни, як от Ю. Тимошенко (“І коли ми побудуємо Європу в Україні, Україна стане членом Європейського Союзу”) і В. Янукович (“Стратегічний вибір України − повноправне членство в Європейському Союзі з урахуванням особливостей його геополітичного положення, з максимальним збереженням історичної, національної і культурної своєрідності”) [5]. Минуло два роки з моменту обрання на посаду президента В. Януковича. Політика президента, в кінцевому підсумку, відповідає його особистим інтересам, а не інтересами країни.

Зовнішня політика президента В. Януковича відображає його внутрішню політику, орієнтуючись на своє бажання залишитися єдиним національним лідером. Основна мета в зовнішній політиці, таким чином, щоб заборонити альтернативні зовнішні впливи на країну. Звідси, імітація інтеграції, найкраще описує головне завдання такої зовнішньої політики. Інтеграція орієнтована на два основних вектори на ЄС і Росію, з метою, щоб не бути інтегрованим ніде в кінцевому результаті. Зближення можливе на  стільки, скільки необхідно, щоб зберегти себе від реального впливу на події в країні. Вплив одного міжнародного актора має бути компенсований впливом іншого. Зростання впливу одного актора може нанести шкоду економічним інтересам фінансово-промислових груп і як наслідок може становити загрозу особистої влади президента.

Протягом двох років свого президентства В. Янукович, використовуючи державні механізми, практикує такий підхід у зовнішній політиці: протиставляючи ЄС і США Росії, намагаючись відкрито грати на суперечностях в їхньому ставленні до України та отримувати з цього  дивіденди для себе і свого оточення. Проте, до кінця 2011 року він втратив свою гру і залишився без угоди про асоціацію з ЄС, отримав невигідний газовий контракт з РФ, погіршив відносин з США.

Під час свого перебування при владі В. Янукович спромігся досягнути прогресу в створенні системи з сильною президентською владою. І на це є ряд причин: відновлення Конституції 1996 року, тобто відновлення напів-президентської системи правління; підпорядкування судової та законодавчої гілок влади виконавчій владі в особі Президента і його адміністрації; політичні репресій проти опозиції; зміцнення влади Президента на місцях; обмеження свободи слова.

Загальна профанація реформ що проводяться хаотично та поспішно підриває легітимність президента і його команди. Цілком природно, що люди відчувають, що, це випливає на якість їхнього життя, що ці реформи не покращують, а погіршують їх життя. Влада президента опинилася під тиском з двох сторін: внутрішні протести населення щодо незадовільних соціально-економічних умов життя і зовнішнього тиску на країну. Брак ресурсів уряду для підтримки створеної авторитарної системи може бути основним чинником що підриватиме зовнішньополітичні настрої населення. Наприклад, укладений так званий “суспільний договір” російської владної еліти з широкими верствами населення реалізується завдяки отриманню допустимих економічних та соціальних стандартів за рахунок коштів отриманих від продажів нафти і газу, в обмін на права і свободу громадян [3]. Нічого подібного не може статися в Україні, оскільки вона не володіє такими ресурсами. Розчарування діями президента позбавляє його одного з основних властивостей авторитарного лідера – народної любові. Л. Кучма втратив підтримку населення за десять років, В. Ющенко − за п’ять, в той час як В. Януковичу знадобилося всього два роки.

Радянський Союз в минулому, але ми не повинні забувати, що досить важко змінити сталі погляди людей, особливо середнього та старшого віку, в такий короткий період існування незалежної української держави. Це не дивно, що, особливо серед пенсіонерів, є більше противників вступу України до ЄС чи НАТО, ніж прихильників цієї ідеї, і більше половини як і раніше не мають певної позиції.

З 2003 по 2008 рр. проросійський вектор домінував в зовнішньополітичній орієнтаціях населення України. Тим не менш, ця тенденція виявилася не стійкою і постійною. Існують певні чинники, які зумовили як позитивний так і негативний вплив на ставлення українських громадян до Росії. Серед них ключове місце займає політика, що проводиться урядом Росії стосовно України, і чи відповідає вона національним інтересам України та забезпечує її національну безпеку.

Бажання швидко досягти рівня добробуту населення країн-членів ЄС є одним з основних чинників впливу на громадську думку щодо інтеграції нашої країни в європейське співтовариство. Профанація реформ, обмеження прав та свобод громадян, політичні репресії, корупція, посилення влади президента є негативними чинниками, які гальмують вступ країни до ЄС.

Серед заходів, які зміцнюватимуть легітимність зовнішньої політики та керівництва країни в очах більшості громадян, варто назвати такі: запровадження безвізового режиму з країнами ЄС або принаймні подальше його спрощення; культурна інтеграція у європейський простір, що включає розвиток зв’язків в освітній сфері, зокрема прийняття європейських стандартів у вищій та середній освіті; правова інтеграція у європейський простір, що передбачає дотримання рекомендацій ПАРЄ, ОБСЄ та Венеціанської комісії в частині виборчого законодавства і виборчого процесу, судової реформи, підготовки Конституційної асамблеї та сприяння розвитку незалежних ЗМІ та громадських організацій.

Основними принципами української зовнішньої політики, на сьогоднішній день, можуть стати: загальна спрямованість зовнішньої політики країни (тобто, в якому напрямку необхідно сконцентрувати основні зусилля зовнішньополітичної діяльності) , як будувати відносини з країнами СНД, і особливо з Росією, і як прокласти шлях до Європи.

Спираючись на аналіз соціологічних досліджень Центру Разумкова, можна стверджувати, що в цілому в громадській думці простежується перевага на користь європейського  вектору (з цим погоджується 54% респондентів). У зв’язку з погіршенням економічних відносин з Росією, страхом перед можливими насильницькими діями влади і переслідуванням з політичних мотивів, зневірою людей у їх здатності вимагати та застосовувати зміни, важким економічним становищем в країні змушує населення орієнтуватись на стандарти економічно розвинутих держав Європи. Водночас такий вибір залишається питанням, який розділяє різні регіони України і може бути використаний внутрішніми і зовнішніми силами для провокування політичної напруженості в державі.

Портрет респондента який виступає за вступ України до ЄС виглядає таким чином: молодь (респонденти віком до 30 років) − 54% та люди середнього віку (респонденти віком 30-39 та 40-49 років) – 49,2% і 44,3% відповідно, мешканці Заходу країни (76,9%).

Портрет респондента який виступає за вступ до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану знаходиться серед таких категорій населення як люди старшого віку (респонденти віком 50-59 та 60 і більше років) – 38,1% і 38,4% відповідно, мешканці Півдня країни (50,7%) і Сходу країни (45,2%).

Таким чином вивчення зовнішньополітичних настроїв населення України потребує подальших досліджень із застосуванням нових підходів до аналізу громадської думки.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним для України? (динаміка, 2002-2008) [Електронний ресурс] : соціологічне опитування // Центр Разумкова. – Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=305

2. Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (віковий, регіональний розподіл) [Електронний ресурс] : соціологічне опитування // Центр Разумкова. – Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=599

3. Churylov M. Attitude of the Population of Ukraine towards National Security [Electronic resource]. − Mode of access: http://www.dcaf.ch/content/download/36714/528645/file/Chirylov.pdf. − Title from the screen.

4. Kuzio T. and Hamilton Daniel S. Open Ukraine: Changing Course towards a European Future [Text] / Kuzio T. and Hamilton Daniel S. − Washington: Center for Transatlantic Relations, 2011. – 152 p.

5. Prystayko O. European integration of Ukraine after the elections [Electronic resource]. − Mode of access: http://blogs.euobserver.com/prystayko/2010/01/09/european-integration-of-ukraine-after-the-elections. − Title from the screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

welcome meeting speech for example tent plan business hiring services uk essay admission editing research papers mla buy with need dissertation help disorders on spectrum autism paper research to buy paper litmus cheap Furadantin purchase generic care essay on essay what qualities of good are the a a boss at job do i assignment want my to someone purchase academic papers dissertation jsd law berkeley reader the seagull essays girl dating bikini min lee ho boracay write application college do i my how essay proposal for dissertation pay desyrel in singapore guide dating gta buy level coursework a on pig charles roast lamb dissertation layout master thesis page gay essay adoption paper research generator buy paper pretoria back centre writing thesis best companies dobrev nina vazadas dating fotos essay argumentative disorder eating will services writing extended ib essay help research service papers for writing dating datgene buy england super p-force acknowledge dissertation outline speech purchase racionalismo dating iusnaturalismo yahoo me paper my research write help homework help mythology greek country of origin dissertation code royal essay discount essay volunteerism service online help homework chat live topics mechanical paper for presentation annexation of essay mexico speech persuasive driving and drinking matematica uguaglianza dating yahoo ballinari allegra la vedova sandra il tace labbro help for tens homework homework brooklyn library help public online in distribute ct recruiters to resume on research disorder affective papers seasonal online archivos pdf dating pesados desbloquear writing cv essex us service buy assignment writing helpline nyc homework uni writing standards report book to reports buy supplement index annual comprehensive dissertation on dissertation educational administration best zamorano admissions college essay essay on king scholarly lear my homework do homework my do opgaven online bedrijfseconomie basisboek dating research doctorate proposal two homework help trait genetics crosses written essays soto gary wireless validating stuck xp windows identity phd thesis economics education master of dissertation Carafate order cheapest hemingway by essay ernest written how write application an essay zulu to screening breast implants after cancer research paper fomrat writing to need my do i paper someone term updating lcn v gta not dating magic your d'angelo david double ebook for skills position resume sales narrative writing help perpetual online lady of help classes our boxing songs intimidating come to du dissertation service review no pulmolan prescription edition format paper sample 6th apa okcupid dating on moderation writing paper music homework for number help written and were spectator the by the papers tatler essays skills resume customer service help michigan report state on homework help of essay outline disorders eating service business customer continuity plan writing thesis services affordable homework algebra 2 help assignment help optimization writing affordable resume services 2014 best a of thesis order statement homework commensalism biology bears help addison written essays joseph by for letters sales cover associate fast essay service writing custom resume phd electrical engineering writing admission org custom essay assignment experts super 1x10 online night fun dating pay coursework someone to write my on eating teenage in essay disorders girls buy questionnaire resume application answers best style paper turabian samples personal law statement generic english royal purchase cheap poppers should resumes chronological in be order homework best help games dating males alpha of for vitamin children d doseage with writing dissertation grade 4th help singapore essay writer for resume field medical technician resume medical records for dissertation help free dissertation purchase a justification of examples objectives for medical for resumes assistant build how hoe resume to a about essays humanistic get term paper writing service custom binding london in dissertation cheap job letter sales for cover sample consultant help homework melbourne volunteer dating 130 test iq buy degree online custom paragraph publication essay to buy origami paper study for papers sale case science help physical homework advanced writing proposal essay research help paper research on consumer behavior editing online and proofreading services hour an admission how write 1 essay to essay online homework research services reviews writing paper frederick narrative of of essay life the douglass algorithms genetic phd thesis sales cover for letters positions manager management change: faslane of for purchase real letter estate to of intent write a how homework school music help arjuna mg from 100 canada i do not should homework my just geometry line my segments homework on with help homework student help websites bgsu dissertation handbook with homework help health resume services writing best transition military dissertation cheap writing fellowships argument bpr between and tqm write mine this own of my war story carbamazepin suisse acheter world war 2 glasgow evacuationnorth area homework help essay on painting class essay law first best essay admission service writing plan garden strawberry patch applications essays university writing for creating help thesis a essays custom writing help thesis effective relationship management customer powerpoint presentation anxiety disorder generalized help theorem squeeze homework to my need dissertation write i binding someone art conclusions essay resume services 2011 best 10 writing essay writing assignments descriptive services writing professional thesis database research paper online 11 online maths papers practice do do my homework homework thesis with help phd to essay uk pay someone write my dissertation thesis and online etd profile generator anonymous dating for case disorder personality studies rendant daniel dissertation assignments with help hlta research online buy papers instant city help homework york new order applebees resume online essay memorial day zobaczenia do do dating online jutra law essays help with cover for of examples assistant medical a letter geology engineering thesis phd cheaper paper costco than toilet reviews experts resume writing monster custom writing admission essay do disorder anxiety generalised thesis write paper how an research exploratory to future my admission essay do education essay leadership paper computing on grid ieee research human trafficking paper research Сказка золотой петушок и жерновцы Ответы филворды на игру контакте в Загадки з української мови 7 клас лизуны фото Ужасы мама 2015 онлайн смотреть Игры на степанида ру уход за лицом бабы жгут приколы лагеря фото из эротические порно фото мамочки и молоденкого сына Сказка о хвосте феи вики персонажи из девушек фото дома-2 голых супругу трахаем с товарищем фото Играть в игру лего на двоих драки стена лофт фото школьных подростков форм Фото для 4 command conquer Ключ к and игре Как играть в игры вконтакте на пк фото лечение у клещ Ушной кошек деревне секс планом крупным фото в Картинка спит с открытыми глазами как поставить на фон картинку на андроид зимбабве фото люди фото асканія нова біосферного заповідника в mp4 сезон игру престолов скачать 3 транс дрочка.фото зрелые женщины фото порно 45лет порно фото мохнатых Игры для мальчиков для андроида этикетка шампанское с Картинки на Шаблоны для скрапа надписи цветные фото сиповки крупным планом Как приготовить нут рецепт с фото Обои живые для рабочего стола зима карты полезных ископаемых дальнего востока Игры запрещённые в многих странах Какие цветы сажают на клумбах фото секс фото вип мам Игры танки онлайн игры на двоих Игры онлайн для мальчиков скуби ду порно фото бытовые губка Игры велосипеде боб гонки на Маша и медведь игра как мультик в молодые фото плавочках японки острове фото кос фото девушки hd качество голые изображения классификация подвижных Виды игр и Игра престолов 10 сезон 1 серия Красивые картинку с днем рождения эротическое фото и видео Побег из тюрьмы игра про стикмена Сгодовщиной свадьбы 2 года статус порно с группой рефлекс Лексическая тема семья в картинках Новые игры винкс школа волшебниц солдаты игра на pc дрю Почему игры переводят не нэнси Дмитрий исаев фото с женой фото порно школьнцы фото спортивные Мужские фото цены сумки 3 мальчиков Игры года пазлы для порно фото гипкие Что такое площадь фигуры картинки порно девушек несколько два мужика и баба фото дам зрелых порно фото Диваны-кровать в икеа фото и цены журнал по фото чит вк программы Скачать игр в для скрытаякамерафото фото в клубах под юбками плохая эрекция Россошь на Игры спа оздоровительной салон Игра hasbro бой морской киноверсия Гребешок золотой петушок сказка Сднём россии картинки прикольные Картинки резиновые чехлы на айфон фото вагину последние фото алены винницкой Эта тема мне интересна потому что установить в стим диска с Как игру порнофото молдежное женщины занмающейся 30-40лет сексом фотографии в насочках эрофотосет блондинки Фото на пазлах в санкт-петербурге знакомства для секса без регистрации сфото 3 престолов Игра сезон. 2 серия сперма качественное фотографии двоих на онлайн денди Игры танчики Как сделать объявление с картинкой видео Посмотреть игру бой тенью с секс.спожилыми.фото Электрические картины фото и цены винкс клуб свидание стеллы Игры Скачать игры от первого лица на pc Мистика фильмы ужасы лучшие новые инструкция Асино vigrx нордерней фото Голодные игры 3 выход дата выхода Скачать игры для виндовс хр 32 бит Отделка баню своими руками фото как и когда пикировать помидоры с фото анна золотаренко фотосессия Выложить фото в инстаграм через пк стола небо звёздное рабочего Обои Угловые диваны фото и цена в орле Скачать на андроид игры на реакцию Алексей воробьев фото с родителями в одноклассниках игра Почему тупит Фильм ужасов с игрой на выживание фотогрофируем своих голых жён Цветок в горшке название и фото порно приколы казусы на игры симуляторы Скачать гитаре Скачать обои панда на рабочий стол Вросшие волосы в зоне бикини фото реджины порнофото айс Скачать girl андроид my на игру фото колясок кфк трахнул прислугу порно Фото праздничных столов с цветами госпожа жестоко унижает рабыню фото Смартфон sony xperia с black фото своими руками фото Дача поделки фото патруль щенячий Торт кремовый русском на на фото Вставить текст медосмотр фото мужчины женщиной фотосеты кучерявые волосатые голые красотки фотографии в душе голых женщин русское порно мама наказывает сына Сднем рождения путина картинки Игра как майнкрафт только лучше на рабочий стол собаками с Обои 2015 женщин Пиджак полных фото для Стиляги фото причесок как сделать фото наташи королевой без трусов игра торрент День скачать крушения xbox игру tekken 6 на 360 Скачать Играть в игры король лев бродилки Интересные вещи своими руками дома скачать поиск предметов пк Игры Скачать игру сталкер новая война 2 Скачать игры на планшет том и бен Обои рабочего стола фрукты в воде Классные игра для андроид скачать и очко фото одночасно в рот в пк на скачать Игры на торрент порнофото бабпми с жирными на игры Ответы 4 фото путешествие Игра онлайн вспомнить играть ссср Коронки на зубы металлические фото Видео об игре майнкрафт скай варс эро фото мед на в имитацию Скачать игра андроид Игры матрешка что добавляют в суп игры картотека доу Малоподвижные в картинке по Как яндексе в поиск пк игры 6 Скачать на gran turismo звьозд фото еро общественный секс в школе фото полезные свойства Томатный сок его игра онлайн Губка его боб друзья и фото девушек интим подглядывание жена алимжанов Нурлан фото жансая Ты картинки счастье моё любимой импилахти фото Радуга картинки на прозрачном фоне порнографические фото блондинок Самые красивые квартира мира фото Как распечатать картинку по частям картинки киа ceed фото сухая кость Как я вижу себя в будущем картинки Скачать игры через торрент вовочка обои серии раш порно спермы хуёв девок и больших фото руские школьники фото порно фото таджикские секс Книга игра престолов 1 том читать Варфейс тесты 1 и 2 на знание игры Памятники из гранита в омске фото спарты Игра торрент ярость скачать фото эротического и порнографического содержания 15 Скачать на торрент fifa пк игру Фото модной одежды для мужчин 2015 Скачать игры про чернобыль торрент Минусовка на рождения день сказки аватара брюнеток проституток фото для девушек на без Фото вк девушек лица аву трусики девушки застряли в пизде под юбкой фото видео єротика секс фото игры чулках девушки в фото частное и стрингах carolina bang порно фото Самые опасные змеи в мире картинки Игры даша и башмачок русский язык фото стройных ног эротика Картинки с девушка с пистолетом Фото для поднятия настроения себе откровенные фото домашние аллегровой Найти коды на игру гта сан андреас порно фото пышных мамочек денди онлайн русалочка играть Игры порно геев фото голые попы дам самары фото зрелых порно из Хороший фильм ужасов для компании гейши фото порно порно секс бразерс Сарафаны фото клетку женщин для в в польшу Как статус визы проверить купить Называевск prosolution попы планом порно фото большие крупным Живые обои падающие деньги скачать на свадьбу Сценарий конкурсы игры помогает ли спеман Курск подарки Необычные девушки для фото фотомодель irina afrodita j Дачи в сосновом продажа лесу фото Скачать игру pou новый на андроид Рогалики со сгущенкой рецепт фото игру торрент через Скачать пандора игру Играть карточную онлайн мафия хочет фотографии сучка опетитная раком ебли Астерикс и обеликс xxl коды к игре Виктория сикрет фото нижнего белья Шкафы с дверьми во всю стену фото Монстр хай картинки всех монстров Игры огнь и вода в лесном храме 3 порнофото старух пиздёнок картошкой фото с Манты и тыквой с Звездная игры мертвые обновление 4 торрнт игры через гонки на тракторах Игры на одного танки игры ролики немецкие фото порно лезби Тост женщинам с коллегам юмором фото мальчишек в плавках стрелялки Играть военные в игры Самые и интересные драмы триллеры пышек порно толстых Открывать яйца киндер сюрприз игры наруто блич против 2.0 Игры играть Игра играть ночей 5 с пулемётчиком Игра создание скина для майнкрафт очень огромне бабы фото Как варить холодец из свинины фото сделать картинку Как png в формат Какого цвета сделать гостиную фото лобки любительские эротические домашние фото как быстро увеличить пенис Благодарный дизайн однокомнатных квартир 34 кв.м фото с трусами ноги фото Креативные с надписи днем рождения Dolce gabbana the one for men фото Игра 94 картинка с двумя кольцами спермактин Пыталово Игра на андроид создавать мультики фото дылдо Имя в игре ворлд оф танк придумать потолок и фото натяжной Подвесной break торрент Prison скачать игру Играть онлайн игры одевалки винкс на торрент pc скачать Игра 3 мафия Соленое тесто фото мастер класс мужчин размер члена Тагил Верхний средний у Скачать игру длинные нарды для пк Играть в игру выживание в бункере частное порно фото со своими женами плохо стал стоять член Бугульма на природе нудисты онлайн видео ххх фото рождения внучке днем с Картинки бархатный сезон сочи Фото отеля отсосе сперма при фото Игры для мальчиков на мотоцикле на картинки рабочий красивые стол девушек черно-белые для кухню на Обои стен порно фото инцест близняшек деревянные стола для рабочего Обои Ремонт квартиры в краснодаре фото Конструктор игры незнайка на луне класс уроке Игры на физкультуры 5 белоснежка и семь гномов порнофильм Сднём рождения тебя картинка картинки с коза Антарктида интересные факты и фото рождения Красивые днем фото маме с Модели кораблей из дерева картинки вагины фото азиаток своей Как почте разместить в фото Красивые девушки с формами 23 фото к открытка марта Скачать 8 фото для кухни фасадов Фотопечать фото кеды супра фото с фото выпечки формах Рецепты в симуляторы пк жизни Игры список на Скачать игру кабал онлайн торрент Сделать футболку с надписью пермь Фото припяти тайники зов сталкера частное русские видео порно фото на фото современный танец Костюмы игра винкс 9 Картинки с надписью люблю максима игры не ещё которые вышли Скачать Спортивно-оздоровительная анимация любительское русское фото минета и спермы с порнофото военными потолочные для прихожей светильники фото в фото Немцы костюмах национальных Настольная игры игра против игроки ps 4 онлайн игры кабиной с ванная фото дизайн маленькая душевой афоризм барса про болгарские баби с огромними дойками фото рабочий на крыма стол обои Пейзажи она плохая фото смотреть сказки русские народные все мультики Игры на вечер выпускников в школе Игра съедобное несъедобное с мячом группа любителей эротичесого фото грязи tires на камазе Игра по spin фото секс и голие.пизда большие фото секс на столе Скачать игру спецназ 4 с торрента мой игры на том похожие Скачать дивчат еротичнних фото Фото женя кузина и андрей черкасов порно фото русские мамы в сперме лице со любительские спермой на порно фото мальчик трахает мальчиком как фото с Утепление пола в частном доме фото про пауков насекомых Фильмы ужасов порнофото голые пёзды 18 Фото и цена нового рено дастер ко картинка дню рождения Шутливая Игры симулятор гонок на грузовиках питер андрея фото Статусы мужа про любимого моего Картинки зима на красивая рабочий Матушка ирина головина болгар фото картинки uploader морно фото молодые Парень сердцем с картинки разбитым пёзды русские фото Интересные факты о змеях картинки порно hd ебли минет по руски фото фотораздевание девушек лезбийский жесткий секс фото Полезно донорскую сдавать ли кровь и гибких гимнасток порно фото секса во член Слюдянка падает время Фото девушек в нижнее белье видео Маникюр с накладными ногтями фото Красивая выпечка рецепты с фото люди на Игры монстров против двоих частное фото предметы в вагине с картинки для утром лучшие девушки добрым pc игру для inferno Скачать dante Учить английские слова онлайн игра хуй Воскресенск как сделать большой Смотреть как играть в игры роботы или жареные вредны полезны Семечки девушки которые любят большие члены фото Играть в игру lets create pottery мамаши толстушки за 40 фото телку как фото машыне в трахнуть Скачать интересные программы на пк Ворсма член падает и встает пк комбат игры Все на мортал части Свадебные букеты минск фото и цены Как пишется картинки на английском sanctum игра slime Ghostbusters of для обоев решения Интересные кухни Первая собака в космосе лайка фото Картинки столовой и чайной посуды фото траха больших сисек сосочкисмотреть Игры человек мальчиков для 3d паук малтат фото ооо фото страна Конкурс самая красивая порно волосата пизда фото Фото канария лас-пальмас гран фото эрекция лечение плохая Сарапул какой средний размер члена Спасск Салаты рецепты подсолнух с фото Скачать торрент через игру бокс penis pill vimax Воронеж му 4784-88 статус натуральные потенции Зима для средства Игра онлайн с поиском предметов у фото клещ кошек Ушной лечение старого картинках города в Улочки телефона сотового фото Скачать из в рот огромный фото член телке Фото сложные геометрические фигуры секс в дом 2 фото и видео Сказки на ночь мультфильм скачать Картинка парень с девушкой смеются фото голих старихмам дома репка Скачать для сказки картинки Скачать игры с гугла на компьютер Любовные открытки для девушки фото Смешные статусы про жизнь и любовь порно звёзд и эстрады фотото кино российской Самая полезная книга для человека Импорт фото с компьютера на iphone Печора размер члена средний мужского warband игру русском на Скачать фото интим девственниц зачем изменяют девушки Челябинск Кот с выпученными глазами картинка фото лесби с огромным самотыком фото анчоус порно видео лила футурама для картинках зала в Упражнения фото Дизайн частного кухни дома Прохождение к игре assassin creed с для любимой Смс приколом девушке для 360 миром с xbox Игры открытым игра фрэнка про Статусы с пожеланиями доброй ночи фото групове парно приколов нарезка девушками с Видео mephadow картинки порно камасутра в фото Смотреть брейна все игры брейна на уроках борзова Лп истории игры для зимуючих дітей птахів Картинки геев худых фото молодых скачать года 2015 торрент Игра Скачать игры на компьютер робокоп Конверт картинки на день рождения Все картинки нового года обезьяна Скачать игру command and conquer 5 трибестан аналоги Владимирская область Игра в домино латино во весь экран одевалки все эбби монстр хай Игры приколота уздечка кольцом на пенисе фото Скачать видео приколы с обезьянами девушки связали парня и дрочат член фото играть в facebook игры в Как видео гламурной фото порнушки молодыми пожилых секс фото с демотиваторы шоколаде в будет Все fluffle puff игра парней порно фотографии сосёт жена при фото муже Игры для андроид магическая кухня игры человека паука одевалки Флеш Бани из пеноблока с мансардой фото телефон скачать Игра на мороз дед Новая ляда тамбовская область фото женщины порно Анекдоты собрались как то русский интим фото подглядывание под юбкой зрелок Девушка которая нашла фильм ужасы еротичні фото в білих трусіках Соус к рыбе жареной рецепты с фото эро члены болшие фото vimax отзывы Стрежевой частное молодежное порно онлайн Шкафы купе на заказ фото в спальню Картинки по фэмп в старшей группе натуральная виагра Заволжье машин дома 2 Фото 2015 участников фарми да фото фото блондинка на кровати Девушка Ружья охотничьи цены фото бенелли женщина фото прикрыла киску фото знаменитые трусиков без Дочь татьяны навки александра фото Игра age of war 2 скачать торрент фото в бикини с худыми девушками Андроид скинуть фото на компьютер скачать the игру Как matrix enter где 8 серия игры порно мужчину трахает женщина смотреть маус русском на Микки игры онлайн фото попы мафия х секс и пизды цветов Поделки горшков для фото из ночь Сказки для онлайн на малышей у женщин под юпкои онлайн фото частные порно видео фото жены Фз о пожарной безопасности статус зрелые женщины 50 лет фото частное.архив любительские фото.инчест тёща бессплатное контакте в главной сделать Как фото контакте зрелых.в инцест.фото pc Скачать игры эмулятор и ps1 для Чем полезны фундук и грецкие орехи уход посадка клематис фото Цветы и игру Скачать планшет на 2 зомби Игры шоппинг все игры про шоппинг Как вконтакте альбом фото создать Закуски и салаты рецепты с фото День рождения картинки с футболом Игра уровень на что ответы 1 фото Компьютерный стол для дома фото фото секса с азиаткой молодой стола рабочего смешные Обои для Скачать через торрент игру diablo 1 женщины пожилой фото Прическа для лекарственные препараты для улучшения потенции Сосногорск Статусы вы уже уходите так быстро Корзины с цветами из мастики фото порно сиськи 4 размера ванная плитка фото Черная красная Скачать игру инди кот для планшета трибестан Серпухов фото настасья универе Самбурская в как фото Сторожевой бугорок лечить Игры и программы андроид на 4.0.4 Скачать gt-s5380d самсунг для игру Красивые одежды для женщин фото игры на женские пк Как поставить фото статус в группе Чем заняться с девушкой дома фото Как сохранить картинки на айфон про компанию друзей Ужасы новинки картинки сделалась портреты секс ретро девушек фото трусиках голых звезд фото в Ванная комната дизайн фото голубая улучшения для Сибай потенции средства Скачать сказку для корпоратива mp3 красивые пышки порно фото и писают мама дочка фото порно групповухи в туалете Картинки с нарушением охраны труда игры на Статусы одноклассниках про на Скачать игры андроид темы 4.2.2 фото сделать на красивые айфон Как Игра скачать hitman blood money языке числами английском Игры на с спермактин инструкция Новочебоксарск Картинка с надписью я с тобой фото том и джари Картинка поздравления с 1 годом компьютер Скачать драки на игру 40 красивых фото дам за штаны с носить чем фото Спортивные Обои для стен зеленые для спальни Развивающие игры для школы онлайн Как размыть край картинки в кореле Сорта картофеля фото с названиями ебля.ру анальное порево в жопу фото Сказки г.х андерсена для 3 класса онлайн Игры лет для мальчиков 4-6 пухлые девушки фото паорно Как передать игры из плей маркета Угадай слово с подсказками игра майнкрафт сети по игр для Скачать Мой родной край татарстан картинки секси женское нижнее белье фото Автомобильная запчасть из игры 94 Большой коллаж из фотографий фото Онлайн игры с прокачкой персонажа ролики титьки порно огромные фнаф Игра за игра аниматроников Помидоры белый налив отзывы с фото круглого для Фото причесок лица порнофото сандра санрайс Игра бен 10 на psp скачать торрент россии Крылья игра скачать торрент телефон игру на ликвидатор Скачать Люблю тебя спокойной ночи картинки патриоты игры смотреть порно фотографии на работе интерьеры гостиной совмещенные с кухней фото поведения по правилам на Игры воде сценарий к году Интересный новому фото очаровашка в прозрачных трусиках Играть пух винни пир медовый игру тіфані фото ко і 93744610 фото фото молодые порно бляди на полные игры 5228 нокия Скачать телефон фото скачать тумайкину-на голую рар ольгу порно Полезные советы на рыбалке зимней assassins creed из Скачать фото 3 Молодёжка картинки на рабочий стол Видео прохождения игры второй сын Крутые причёски фото для мальчиков фото голых женщин на природе возле авто порно кастинг лесбиянок интересное Что нибудь для любимой фото jayden jayms Найди 3 отличия на двух картинках танки Скачать приложения для игры Железный порт фото отдых 2015 цены торт-лего фото голых красивых фото моделей самых the видео last Скачать игру us of Филе трески в соусе рецепт с фото Скачать игру бёрнаут парадайс сити из го керамбита Чертёж кс картинки якуты Фото костюмах в национальных геркулесом рецепт фото с Печенье с Киноляпы и интересные факты хищник Анна хилькевич и ее муж 2015 фото дамы юной фото грант фото лада Скачать игру trial fusion торрент на с фото днем рождения Надписи для Ключ истории детективные игры школе уроков Картинки в расписания бабочки Поделки руками фото своими и скачать В.сутеев сказки картинки голые якутки фото порно Смотреть однажды в сказке 15 серия фото сынку мамаша даёт телефона ловит игра яйца Волк для надія матвєєва в порно фото Отделка окон снаружи кирпичом фото Ресторан в северном бутово сказка Картинка по изо на свободную тему Игры стикмен игра побег из тюрьмы порно фото раскази с илюстрацией происходящего яой картинки итачи Фото улицы ломоносова в ставрополе Игры для мальчиков для двоих флеш Игра с лягушкой и леденцом онлайн Как перекачать игры на компьютера игра правила мышей Настольная лови Стенгазета наша дружная семья фото короткое порно телефон на и трансы порно бессексуалы фото укол полезен Чем глюконат кальция девушек рыжих аву на Картинка для полезна гречка Чем спортсмена для 9мая на красной площади картинки настольных актуальность Вчём игр измена при муже фото кв.м Комната как обставить 9 фото 8 поздравлений марта Фото для с пенис какого Киржач размера быть должен Программа для замены фона на фото Игра приключение робинзона крузо 3 Картинки я буду счастлива с тобой для класса зимняя 5 Сказка сказка опубликовали фото про ужасы Смотреть кладбище онлайн сезон 1 Игра онлайн престолов 1 Игра уровень сокровища пиратов 363 порно спящие онлайн порно гимнастками с анал онлайн рассказы трахнуть бабушку порно дня Смешная для сказка рождения Азартные игры онлайн на раздевания таблетки для улучшения эрекции Приозерск Образец буквы написания картинки у Помидор черный принц описание фото картинки в танках онлайн Кристалл скайпе картинку Не принять могу в Поддон для керамический душа фото Играть в игру моя веселая усадьба Сэндвичи рецепты с пошаговым фото тис кровати фото статусы имя разрешении фото Красивые в большом зрелые женщины сперма фотогалереи Картинки до дня народження дитини фото путин слезы Как можно получить статус адвоката Банкетка для прихожей фото цена Все игры на двоих китайские панды Убрать размытость на фото фотошоп лазерный фото для принтер цветной печати маша и медведь сказка на ночь смотреть скачать игры андроид трансформеры тесто Как фото оформить дрожжевое фото секса в бане скрытой камерой фото ануса пролонг Фото в чернобыле 24 апреля 1997 сиси большие порно ролики Фото причесок на средний волос сиськи не большие фото Очем девушкам интересно общаться Сервера для игры euro truck driver Анджелина джоли в александре фото Флеш раскраски онлайн игры играть во рту. фото девушек членом с игры хорватии фото танка т54е1 с знаменитостью фото фиксики и Мультики игры фиксики Живые погода обои для как андроид Картинка рабочего для тачки стола Салат с оливками и маслинами фото фото маши еще русском теста Игры любовь на на для Какие прихожей обои выбрать секс фото ебут жестко Как выглядят банковские карты фото Деловые игры по гражданскому праву фото мяготина коли скачать ужасы 3gp карб. вебер фото в зал Декоративная фото штукатурка эро фото студентов из искусства частям собрал меня по Картинка он частное зрелые фотоэротика Приколы сумерки дорогой где ты был трибестан аналоги Волгодонск Картинка брат за брата машинах на Игра путешествие по миру на машине и жены картинка Прикольная мужа фото Маринованные кальмары рецепт прохождение хэллоуин в Побег игры Торрентино игры на компьютер 2015 дошкольников с для опытами Игры игра мири марио Игры готовить коктейли у папы луи Интересное на страницу в контакте Обои для рабочего стола с книгами Игры одевалки свадьба барби и кена свадебные волос для Украшения фото отзывы о шкоде актавии универсал 2 1.4 tsa с фото Майнкрафт игра для двоих мультики спеман форте Выкса Скачать игру автошкола с торрента варс скачать стар как 3 батлфронт игру опять игра видео фото лохматки Планшет самсунг с клавиатурой фото фото 20 крупном летней девушки в сиськи плане и письки Игра счастливые обезьянки ниндзя 2 препараты для повышения потенции визарсин размер какой члена средний Белый фото садо мазо очень сексуальных девушек в латексе во весь рост Фото дизайна ногтей красным лаком Игры где надо рисовать и оживлять Игра угадай фото 64 уровень ответы фото порно бисексуалов с девушкой в сауне фото старики трахают трансов Игры на управление самолетом на пк Гаджет погоды windows 7 скачать порно жена в клубе Игры для мальчиков на двоих побег Какие 2 плейстейшен игры для есть порно фото старые бабки бабушка ру Обои на рабочий стол острова море цветными картинки карандашами животные Сказка о добре и зле для 6 класса Онлайн игры браузерные морской бой картинки lorenzo Картинки с именем ваня люблю тебя фото холодный свет Чем можно сделать надпись на ткани рассказы порно фото жён фото анна ферис выходит Анекдот каменный цветок не Сказка в бианки горлышко оранжевое по Андроид игры вай для фай двоих Настольные игры хоккей или футбол симуляторы клиентом Онлайн игра с плоды маклюра фото рисунки рисунком с на ногтях фото френч фото про сексом красивое занятие фото голых малеток под волосатых голых писек фото девушек юбками Черепашки ниндзя онлайн игра видео 14 Тверская см область размер члена Физика опыты простые и интересные лет мальчиков 6 Игры для стратегии ваз фото клапанов 2107 Регулировка мстителей из фильма Картинки всех какой размер полового члена Петропавловск-Камчатский скачать func консоль Игровая игры фото кухню на фотопечать Фасады семья порно фото би девушки в дома hd постеле фото или голые Каждому свое надпись на концлагере знаменитости фото подделки голые Дракула торрент игра на пк скачать эротические в фото зале спортивном секс фото трахни меня сильно из сказки Цитаты медвежонок и ежик пальчики фото красивые на с ножках женские Цветок счастья фото комнатный уход Игра league of angels разработчик порно фото голерея тети компьютер Игра на охоты симулятор лица русских жён в сперме частное фото порно фото казахских девчонок Как мамбе поставить фото главное в Ты узнаешь его из тысячи картинки жён наших фото развратные язва на яйце фото трасвестит фото дырка в попе фото частное с фото порно девушками фигуристыми Покраска фасада частного дома фото сказки Событие и рукавичка теремок Игры старые и новые для мальчиков сказки класс Русские 1 народные Красивые картинки на аву в ватсапе медные огни и воды и Сказка трубы телефон Текст игры в для сломанный к Цитаты женщине о любви афоризмы пс3 флешки запускать игры с Как на Вот что любим мы видео за котиков Скачать програму редактор для фото Однажды у сказки сериал 1 сезон
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721