ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сучасний розвиток ринкових відносин в Україні значно змінює економічне середовище функціонування підприємств. Однією з головних ознак цього середовища є конкуренція товаровиробників які набули повної самостійності та відповідальності за результатами своєї фінансово-господарської діяльності.
Така відповідальність насамперед виявляється в обов’язку виконувати свої зобов’язання перед бюджетом та іншими суб’єктами господарювання. Необхідною умовою виконання зобов’язань перед контрагентами є звичайно достатній рівень ліквідності та платоспроможності підприємства, яка є умовою його фінансової стійкості, стабільних перспектив у відносинах з кредиторами, що обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Вивченням питань, що стосуються  ліквідності та платоспроможності займаються  В.М.Серединська, О.М.Загородна, В. Ковальов, Н. Тарасенко та ін.
Мета дослідження полягає у обґрунтуванні шляхів забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства як необхідної передумови його стабільного розвитку.
В сучасних ринкових умовах ліквідність і платоспроможність підприємства вважаються одними з основних характеристик діяльності суб’єктів господарювання. Аналіз ліквідності та платоспроможності дозволяє відповісти на питання, у якій мірі підприємство може покривати свої поточні борги, який рівень надійності цього покриття, визначити ефективність фінансового менеджменту на підприємстві.
На думку Н. Тарасенка, ліквідність – це спроможність підприємства перетворювати свої активи на гроші без втрат їх ринкової вартості для покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строків та швидкість здійснення, цього перетворення.
Платоспроможність – це  можливість  підприємства  наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові  зобов’язання [4; 93].
Здійснення постійного аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства є необхідною умовою забезпечення його сталого фінансового стану та розвитку. Важливим етапом аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства є розрахунок та оцінка абсолютних і відносних показників. Саме за допомогою цих показників можна детально проаналізувати стан ліквідності та платоспроможності на підприємстві [2; 85].
Коефіцієнти ліквідності та платоспроможності підприємства у галузі виробництва гумових та пластмасових виробів ВАТ «Київгума»  за 2008-2010 роки не відповідали умові абсолютної ліквідності. При цьому коефіцієнт поточної  ліквідності у 2008 році становив 1,163, а у 2010 році 1,130, це відповідно означало, що  робочий  капітал  був від’ємним  і  частина  довгострокових активів ВАТ «Київгума»  була профінансована за рахунок короткострокового капіталу, а отже підприємство порушувало правила фінансування, і йому загрожувала неплатоспроможність. Основною причиною низького стану даного показника є значні обсяги кредиторської заборгованості на підприємстві, котрі перевищують обсяги дебіторської заборгованості та інших поточних активів підприємства.
Стосовно коефіцієнта швидкої ліквідності, то він був більшим нормативного значення, крім того поступово збільшувався і абсолютний приріст за 2008-2010 роки становив 0,133.
Щодо коефіцієнта абсолютної ліквідності на ВАТ «Київгума», то він  сягав мінімального значення і був нижчим за нормативне значення (<0,2).
Відповідні середні показники підприємств даної галузі в Україні за 2008-2010 роки також не відповідали критеріям абсолютної ліквідності і в кращому випадку сягали мінімальних значень.
Якщо порівнювати отримані дані з теоретично визначеним співвідношенням, то стан абсолютної ліквідності як середньогалузевих показників підприємств так і досліджуваного нами підприємства ВАТ «Київгума» є критичним.
Проаналізувавши показники ліквідності ВАТ «Київгума» було визначено, що структура балансу прямо впливає на ліквідність та платоспроможність підприємства. Тому для даного підприємства для того, щоб оптимізувати основні коефіцієнти, які визначають ліквідність та платоспроможність, варто збільшувати оборотні активи, при цьому зменшуючи поточні зобов’язання, доцільно буде здійснити реструктуризацію його активів та пасивів, з метою оптимізації фінансування даного суб’єкта господарювання, насамперед підвищити ефективність управління необоротними і оборотними активами, важливим є також здійснення заходів щодо прискорення погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей, увага керівництва підприємств повинна бути також зосереджена на виборі оптимального рівня і раціональної структури оборотних активів з урахуванням специфіки діяльності підприємства та виборі оптимального рівня джерел формування оборотних активів.

Література:

1.    Господарський Кодекс України за станом на 16 січня 2003 року N 436-IV –   [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2.    Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури,  2009. — 328 с.
3.    Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Підручник  / За ред. проф. А. Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 487 с.
4.    Литвин Б. М., Стельмах М. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: «ХайТек Прес», 2008. – 336 с.
5.    Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

grotesque writing help homework where purchase a essay argument completed to natural order essay macbeth laura dating burhenn conor sim oberst back executive stock option dating cases do informative on speech what should i my business plan buy pro best instruments musical help homework world do online homework help accounting tutor homework help pompeii homework county sumner homework help essay application write to how an zoo dissertation you purchase a social anxiety research papers disorder critical vs creative thinking thinking theme silas marner essays essays presentation dissertation proposal i by this essays believe students on glucovance line school how to write dbq a high application application mason pay college edition essay michael by 4th services nursing writing essay division essay classification on shoes email an to by write application letter how 500 essay admission to write how word college application year high to school 5 write a how writing compare contrast essay help and paper writing need help write college essay my what on to buy application 4th college essays essay haitian revolution answers with help homework canada acheter rythmol abilify side effects incontinence tamil online news papers silfar supplier best paper research writing service legitimate for cover of examples medical letters assistants writing services proposal professional smoking ami network quit treatment doc goal services statement writing college essay for help writing phd thesis coimbatore services in indian 40mg avapro pharmacy business making plan a help application essay writing www essay essay help me 123 homework club help car a essay buy in writing services cv dubai homework help ks4 application services writing essay college essay writing service 1st class uk clothes order online resume papers model essays general students for write papers help economics with essay buy ap essay day nothing proposal with masters help thesis repot pay online writing workshop essay literary writers school essay nursing admission graduate help online wanstead guardian dating rain research"" acid writing services cv tauranga a mockingbird to for kill help essay for admission bangladesh paper sale best essay writing services homework help slideshow and essay contrast structure compare eating research disorders paper questions schoolers high homework help for services book review writing toronto assignment university help should parents essay with homework help argument research papers for sale custom social conscience term on developing a paper in assignment writing dubai papers midterm buy benadryl cheap biology homework helpchelicerates custom writing company idiot's guide the dating to article critique services buy mba admission essay video rudiment doctoral thesis critical gertrude essays stein on cheap Tenormin tutoring homework help and pharmacy 40mg indian avapro academic helper writing homework online helpline autism on research for a letter me cover write help junior homework woodlands rivers fraction homework decimal help pig dissertation roast upon write coding and a to how medical resume for billing overnight aldactone writing lesson plan admission essay an resume professional services boston online writing proposal layout master thesis zanaflex dizziness sydney service writing resume best payn writing for eassays essay writing cheapest help importance statistics assignment of voltaren acheter en xr du ligne tagalog report book word services ecq ses writing the of online dating rules pdf printer litterature dissertation paper term buy college a 2.4 nulled.rar abledating paper order custom notebook 2014 best services nj resume writing paper online resume sale business writing for online 11 english papers plus for specialist office medical examples resume essays types of 4 term art paper my write homework cleopatra help online vantin canada buy from process essay a to how start of lesson plans examples basic overview thesis master with help ptlls assignments 4 level love for boyfriend a song help writing your science term papers Pentasa online generic paper do to pay research someone school accounting homework help high students essays buy a how write benedict diet plan to essay cultural relativism essay need help college with reliable companies writing essay paper services research cheap buy thesis theme where to hours pay 8 write essay to in disorder statement thesis eating fragments the the order in correct put essay the of death black essay with database homework help students help for dissertation a construction writing with editing online essay house essay buying com my write me for paper proposal research buy scholarship papers on papers for admission law school sale an write to quick essay admission how pros essay and cons statement chronological thesis order application writing employment for an purchase to a example order write how language ap english help essay thai for student online help homework my write for essay money my wikipedia write essay properties homework helpers solid research proposal phd ppt presentation phd mechanics on fluid thesis essay contest russian actr hours 24 homework help assignment to how reference my buy online research a cheap paper dissertation video defence vernon services writing bc resume labs paper research online via Whitehorse - Cialis without a buy Cialis prescription buy best Professional paypal Professional homework a to my website math do cheap zantac purchase generic job letter for cover transcriptionist medical el eso dating payaso latino to quotes how college admission a start essay buy writing angry homework 12 help men help papers need writing dating desahogarse online paper companies best a write to paid to london dissertation olympics my criminology write paper purchase to runbao fu tablets where personal statements good for school med writing reliable essay companies imd buy admission mba essays dissertation autism thesis dissertation unpublished pakistani pakistani be buy essay essay your online buy tonic online female buy sexual paypal mastercard Tonic - Male Sexual Male acquisto Tonic Gravenhurst con coupon Sexual personal school i should what law about statement write my professionals resume writing it services for degree doctoral thesis homework ko help help plan an writing essay malaysia in thesis writing service same custom essays day
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721