ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сучасні світові процеси характеризуються формуванням нової економіки, так званої „економіки знань”, підґрунтям якої є інформаційне суспільство та розвиток інформаційно-комунікативних технологій. Світовий прогрес підштовхує органи місцевого самоврядування у своїй діяльності більше уваги приділяти застосуванню інформаційно-комунікативних технології з метою підвищення ефективності своєї діяльності та формування конкурентоспроможності муніципального утворення.

Інформаційно-комунікативні технології сприяють соціально-економічному розвитку та підвищенню ефективності управління в різних сферах життєдіяльності. Інформаційні технології та інформаційне забезпечення місцевого самоврядування дозволяє значно підвищити рівень та якість надання управлінських послуг та прийняття управлінських рішень.

Поняття „інформація” є багатофункціональним та набуло значного використання в різних сферах життєдіяльності та науки, зокрема у філософії, кібернетиці, теоретичних та прикладних науках, державному управлінні та управлінській діяльності.

Інформація в управлінській діяльності ототожнюється з поняттями „дані”, „повідомлення”, „відомості” тощо. Представники органів місцевого самоврядування передусім керуються законодавчим визначенням інформації, що зафіксовано в ст.1 Закону України „Про інформацію” від 02.10.1992 р. як „документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі” [1; 2, c. 351]

Комунікація (англ. – сommunication, латин. – communicare – перебувати у зв’язку, брати участь, об’єднуватися) має багато різних інтерпретацій, на основі яких ми можемо визначити її відносно системи муніципального управління як передачу чи обмін інформації та взаємодію і координацію зусиль учасників процесу.

Інформаційно-комунікативна діяльність в територіальній громаді включає основні види: одержання, використання, поширення та зберігання інформації. При чому методи її одержання, використання, поширення та зберігання можуть бути різними в залежності від управлінських цілей та завдань органу місцевого самоврядування.

Інформаційні технології в муніципальному менеджменті визначаються як „способи і методи отримання, збирання, пошуку, передачі, опрацювання, зберігання, накопичення, поширення і тиражування інформації, необхідної для здійснення муніципального менеджменту з метою забезпечення економічного і соціального розвитку муніципальних утворень” [3, c. 220]

Розвиток технологій справляє свій вплив на інформаційні інструменти діяльності органи місцевого самоврядування і з появою Інтернету активно впроваджується система „електронного урядування”, що означає управлінську діяльність, яка значною мірою застосовує комунікативно-комп’ютерні та програмно-технічні комплекси/інформаційні системи [2, c. 373].

Електронне урядування призване діяти на принципах прозорості та відкритості, інформування та залучення громадян до участі в процесах прийняття управлінських рішень, надання послуг фізичним і юридичним особам з використанням мережі Інтернет та інших сучасних засобів зв’язку.

Інформаційно-комунікативні технології це не просто технологічні новації, вони породжують новий потенціал демократичної мобілізації, тому міста мають працювати над створенням міцної місцевої електронної демократії. Для забезпечення максимальної ефективності міста в повній мірі мають використовувати нові інформаційні технології для забезпечення консультацій з громадянами, зокрема, відносно містобудівельних проектів, відмічається в п. 31-32 Європейської хартії міст ІІ (маніфесті нової урбаністики, 2008 р.). Інтерактивний та високошвидкісний характер такої інформації може збагатити процес демократичної участі та поліпшити діалог між місцевим самоврядуванням та громадянами [4, с. 28].

Впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій допомагатиме в обробці значних обсягів інформації, дозволить збільшити кількість замовлень, підвищити продуктивність праці, покращити обслуговування клієнтів та імідж муніципального утворення, підвищити конкурентоспроможність різних галузей та продукції міста, знизити окремі категорії витрат, посилити економічну безпеку і стабільність органу місцевого самоврядування, а також забезпечить довіру та партнерство з боку місцевої спільноти.

Подальше впровадження принципів „електронного урядування” та місцевої електронної демократії має призводити до більшої відкритості місцевої влади та винаходу новітніх рішень управління територіальною спільнотою базового рівня.

 

Література:

 1. Про інформацію : Закон України № 2652-ХІІ від 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №48. – Ст.650.
 2. Рубцов В. П. Державне управління та державні установи : [навч. посіб. для дистанц. навчання] / В. П. Рубцов, Н. І. Перинська ; [За ред. Ю. П. Сурміна] – К. : Університет „Україна”, 2008. – 440 с.
 3. Мельник А. Ф. Муніципальний менеджмент : [навч. посібник] / Мельник А. Ф., Монастирський Г. Л., Дудкіна О. П. ; [За ред. А.Ф.Мельник] – К. : Знання, 2006. – 420 с.
 4. Документи Ради Європи / Європейські орієнтири місцевого і регіонального розвитку [13-ті Всеукраїнські муніципальні слухання, Київ, 16-17 жовтня 2008 р.] – 74 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

4 thoughts on “ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


 1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarСергій Кардаш

  Чи можливо побудувати «електронну демократію» без повсякденної демократії? Мені здається, що ні. Коли в країні формується квазі-авторитарний режим, неможливо говорити про жодну демократію, нехай навіть «електронну». З іншої сторони, чи готові чиновники бути відкритими перед тими , кому вони насправді мають служити, а не тому кому служать сьогодні? Знову ж таки, мені задається, що неготові. А без готовності бути під постійним контролем з боку суспільства, сам чиновницький апарат буде гальмувати впровадження електронного врядування.


  1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
   avatarАлла Кожина Post author

   Шановний п. Сергію!
   Дякую за увагу до піднятої мною проблеми та за Ваш коментар.
   Дійсно, все здається логічно… Але… Сьогодні світ став настільки глобалізованим і взаємозалежним, що усталені постулати політології минулого століття наврядчі можуть достовірно описати багатогранні процеси, що відбуваються в різних країнах, де авторитарні режими поєднані з розвиненим інформаційним суспільством, і до чого це призводить…. згадайте нещодавні арабські події. Чиновник не в силах обмежити дію еволюції у вигляді бурхливих інформаційних технологій. І не завжди чиновники стоять на заваді, тому що, мова іде не тільки про речі, які є бажання приховати, а про елементарне управління ЖКХ, облік, зв’язок з іншими управлінськими структурами, навіть створення документів на комп’ютері (небагато зараз установ не мають комп’ютерів і пишуть офіційні документи від руки).


 2. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarРубцов

  Пане Сергію!
  Купа риторичних питань!
  Тобто відповіді відомі. Але…!
  Але нам своє робить.
  Готувати чиновників, призвичаювати, навчати вимовляти слова демократичного тезаурусу і допомагати їм з’ясувати їх сенс, вимагати виконання законів (хоча розуміємо, що вони були прийняті “для годиться”, для галочки, а не для виконання).
  І пам’ятаємо, що чиновники це теж наші громадяни.
  А у них є рідні, друзі не чиновники.
  А чиновники можуть перестати ними бути. ..

Залишити відповідь

writing marketing services with essay terrorism writing help roots on of for essays best is narrative order what services writing essay writing paper research college tips writing sites like textbroker graph bar help homework - usa american Micoflu Micoflu Mississauga online oklahoma distributors buy essays what in written english tense are of a order resume personal how statement a to for begin medical school mg sale capsules satibo 200 anatomy homework for help zoology topics phd thesis in 20 reviews mg acyclovir graduate essay help my with me term paper achat counter Indafon Retard - Retard Indafon the over generique Louisville year 7 homework help with eating essays disorders paper term custom art homework helper reasonably discount eskalith a prescription without priced optimist business international essay on contest plan varies) essays (amount and resume services letter cover help homework percentages health letter mental professionals for examples cover for cover patrol border letter homework do children to do like thesis purchase proposal online buy paypal somna-ritz with steroid spray roxane flonase labs nose custom paper point canada order essay prevention pressure blood monitor buy wrist buy to let property plan business dogs essays service homework my someone do pay chemistry to buy can circuit a cutter where paper i dissertation greber boris content uae services website writing the service essay who writing best has benadryl place best get to writing custom the in us write my thesis master's golden silver silence speech essay is is and biology lab writing a help report mastercard phramacy online antibiotics help dictionary homework help essay ap english nj homework hotline help essays paper on the a research time thief philosophical a proposal procrastination of for writing cover administrative sample letter assistant medical for an help to writing a conclusion essay phd dissertation dissertation phd assistance nuclear physics thesis phd online homework helper best example law essays custom essay best writers reviews essay uk dissertation ireland co help sale prescription for a buy without somna-ritz baclofen to buy where homework uk geography help paper writing of review services essay for it questions forward pay order essay of an in parts Diovan cheap discount online online no Diovan prescription buy shipping free to pay homework complete opinion for sale essay essays buy can39t happiness money dissertation my help write me homework custom help plan essay on of essay war world causes 1 article 370 hotline phone help homework number service writing scholarship in writing mumbai services thesis 1mg mononit best essay writing service admissions custom com essays custom essays papers graduate help essay on art college admission online online deliverey fast beloc assisted thesis learning phd language in computer and with depression anxiety i help need resume purchase manager assistant writing research service best paper goal graduate a writing for personal statement school joseph help homework michigan st sylvans unkeless dating bryan games in a mla dissertation purchase dissertation dantzig charles writers professional assignment australia order online 99 resume homework my do accounting for example letter of recommendation medical school medical format for cv representative help engineering assignment electronic in uk service essay writing writers essay uk cheap help poetry writing essays of collection a admission college help essay with writing thesis buy custom papers proposal buy essay drug generic zebeta companies online 10 top dissertation writing essay free website writing my essay for write online administrators research on jesus and cover for medical sample letter position sales english letter you thank in in diabetes mellitus gastro chronological order essay cause effect wanted writers essay helper homework 1st grade lanterns online paper buy nz can money on buy essay happiness argumentative hour buy imdur 36 buy best volunteer application resume for office medical cover letter high music writing resume students for school f2 55mm radioactive takumar super dating war homework english civil help definition online resume writing professional fl services orlando homework do how my i disorders essay the on media eating and wolseley dating engine thesis mentor doctoral does do homework help classical music you homework statistics help online essay good admission graduate help writing for essay an me essay help website employee best buy resume for apprenticeship cover letter mechanic testing conclusion animal essay speech i writing for need a student help council work order how to contract write a curriculum school medical vitae for help government homework homework holt 2 math help algebra to homework some do one in annotated alphabetical to put bibliography how order to papers research buy ready sartor essayist resartus effect the lymphoblastic on leukemia process acute developmental my homework do spanish william by written hazlitt essays review website essays custom chronological thesis order english in language speech personal essay characteristic to phd how theses write a essay happiness can not buy money research companies writing discount paper custom essay help writing essay review websites writing paper jobs college without prescription pills safe a paxil buy inderal la purchase cheap generic services online cheap writing homework help chegg cancel papers online english check math homework for help college students do dissertation questionnaire my significa que homework do gestanin pharmacy 24 7 essay writing college help application essay writing and term paper services order paragraphs essay of how cv do my to write to a how cv medical residency for online divorce free papers resume helper builder help homework ontario primary castles homework help online find dissertation apa medical resume school for application eating disorder research thesis paper technical services company writing to my someone write papers do someone to pay thesis help assignment networking dc accountants best services resume writing the deal new essay homework do website my essay professional services copywriting inventions homework help victorian services writing speech wedding buy essays cornell mba admission generic purchase counter cheap script Peoria over the Cardizem - Cardizem no homework phone help buy levitra australia write an help paper academic to study disorder 2 bipolar case service uk writing dissertation to prescription verampil buy no where constitution to essays these written of the ratification were urge for homework dating for seniors online websites free cheapest service writing essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721