ВПЛИВ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано вплив виборчої системи на розвиток українського парламентаризму. Здійснений порівняльний аналіз переваг та недоліків існуючого формату виборчої системи в рамках парламентаризму, а також запропоновані напрямки вдосконалення вітчизняної моделі виборчої системи з метою підвищення ролі парламенту в суспільно–політичному житті держави.

The article analyzes the impact of the electoral system for the development of Ukrainian parliamentarism. The comparative analysis of advantages and disadvantages of the existing format of the electoral system in the parliamentary and suggested ways of improvement of the national model of electoral system to enhance the role of parliament in public life of the state.

На сучасному етапі, вибори є однією з найбільш поширених форм прямого народовладдя, адже саме за допомогою них формуються різні органи публічної влади, зокрема і така державна інституція як парламент. А становлення  та розвиток інституту парламентаризму є одним із пріоритетних напрямків вдосконалення політичних систем багатьох держав світу.

Необхідно зазначити, що суттєвою характеристикою парламентаризму в будь-якій державі є політична структуризація парламенту, яка сприяє підвищенню його ролі в суспільно-політичному житті держави. У свою чергу, на структурування парламенту також впливає багато різних факторів, але основним чинником, що визначає ступінь залучення партій до державної діяльності через впровадження механізму політичного представництва у парламенті, є тип виборчої системи.

Дана тема є актуальною тому, що в нашій державі часто піднімається питання досконалості існуючого формату  виборчої системи до представницьких органів влади, про доцільність його змін, які змогли б в подальшому  забезпечити чесні та прозорі вибори, а також, що саме головне, підвищити роль парламенту в суспільно–політичному житті нашої держави.

Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити позитивні та негативні сторони  вітчизняного формату виборчої системи, а також їх вплив на розвиток українського парламентаризму на основі теоретичних та практичних здобутків у галузі досліджуваної проблематики.

Для досягнення мети, були поставлені наступні завдання:

 • дослідити виборче законодавство в Україні;
 • визначити переваги та недоліки української моделі виборчої системи;
 • проаналізувати вплив виборчої системи на розвиток українського парламентаризму;
 • визначити напрямки вдосконалення вітчизняної моделі виборчої системи з метою підвищення ролі парламенту в суспільно–політичному житті держави.

Проблема впливу певного типу виборчої системи на політичні процеси і структурування парламенту є предметом численних наукових  досліджень. Зокрема, політологи  М. Дюверже, Дж. Сарторі, К. Оффе, Т. Кіс, К. Давіши, О. Мелешкіна  сформулювали  закономірності взаємозалежності типу виборчої системи та політичних процесів.  Вони зазначають, що нестабільна політична система країни є найбільш чутливою до типу виборчої системи порівняно зі сталими системами [11].  Легітимність  існуючої влади та прийнятих нею  політичних рішень залежить саме від того, наскільки є адекватним представництво виборців у парламенті; але, разом із тим, значна поляризація поглядів політичних акторів країни та їх представництво в парламенті може уповільнити чи унеможливити процеси законотворення, а також призвести до деструктуризації і дестабілізації роботи парламенту. Як приклад негативних наслідків неструктурованого парламенту можна згадати періодичні парламентські кризи, які найчастіше відбуваються у постсоціалістичних державах. Їх супроводжують вибори президентів (Чехія і Угорщина), коаліційні переговори, голосування бюджетів, затвердження програм діяльності урядів тощо. Високий рівень поляризації позицій політичних сил у постсоціалістичних суспільствах є також свідченням і фрагментарності політичної культури суспільства та його невизначеності щодо єдиного політичного курсу, а в подібних умовах вибір типу виборчої системи ще більш  ускладнюється, адже повноцінне політичне представництво виключає повноцінне структурування парламенту [11].

Необхідно відзначити те, що для країн, які знаходяться на етапі демократичного переходу та мають велику кількість конфліктогенних факторів  найбільш прийнятною з точки зору співвідношення якості представництва та ефективності впливу на ці проблеми є пропорційна виборча система [11].

Пропорційна виборча система вперше була запроваджена в 1855 році в Данії,  а дещо пізніше і в Швейцарії, Бельгії та Фінляндії. У той період дані країни були етнічно неоднорідними та мали значну кількість політичних партій, тому таке представництво стало самим ефективним засобом для інтеграції антисистемних партій у політичну  структуру країни. У суспільствах з різними мовами та релігіями мажоритарні системи є, за твердженням С. Роккана та Р. Ліпсета, загрозою для існування політичної системи. Введення деяких елементів представницької меншості є необхідною умовою у стратегії територіальної консолідації [5, 68].

Якщо говорити про українську практику введення та застосування пропорційної виборчої системи, то необхідно розпочати з того, що в березні 2004 року було прийнято Закон «Про вибори народних депутатів України», згідно якого вибори здійснюються за пропорційною системою, коли депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків політичних партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі.

Вибори до Верховної Ради України  2006 та 2007 років  стали практичним випробуванням даної виборчої системи для України, а також дозволили оцінити в реальних умовах і її переваги, і її недоліки.

Почнемо з переваг. Основними аргументами на користь впровадження цієї виборчої системи можуть бути наступні:

1. Система виборів за партійними списками забезпечує пропорційне представництво в парламенті основних політичних уподобань українсього електорату, чого майже неможливо досягнути при мажоритарній системі.

Як аргумент, за політичні партії і блоки, які подолали тривідсотковий виборчий бар’єр, проголосували 77,7% виборців, що взяли участь в голосуванні на виборах 2006 року [6, 8].

2.  Пропорційна модель забезпечує краще структурування парламенту в порівнянні з іншими, адже формується більш менш усталена парламентська більшість та опозиція до неї на основі депутатських фракцій партій.

Як приклад, відповідно до нових норм була сформована коаліція депутатських фракцій, яка вперше за всю історію незалежності нашої держави мала безпосередній вплив на визначення кандидатури Прем’єр-міністра та й загалом всього складу Уряду.

3. Вітчизняний формат виборчої системи сприяє політичній структуризації всього суспільства, а відповідно і зростанню ролі політичних партій у парламенті, хоча якщо говорити про рівень довіри до партій, то він залишився відносно невисоким, але на це є свої причини.

4. Система пропорційного представництва із  закритими списками в єдиному окрузі є дієвим стимулом до формування загальнонаціональних партій та частково зменшує небезпеку регіоналізації політичних сил, що в результаті може призвести до негативних наслідків для всієї держави.

Очевидним є те,  що парламентські вибори дану проблему кардинально не вирішили, а швидше навпаки – підтвердили її наявність, адже кожна дійсно впливова українська політична сила  володіє власною чітко визначеною регіональною сферою впливу. Це можна  простежити через їх електоральні результати в загальнодержавному виборчому окрузі [6, 11].

5. Пропорційна виборча система частково посилює політичну відповідальність партій, тому, як наслідок, робить більш раціональним і вмотивованим голосування електорату за списки партій, хоча в цьому також можна знайти негативні нюанси.

Відповідно до вищезазначеного, можна зауважити, що сподівання прихильників пропорційної моделі лише частково випрадали себе, тому потрібно зробити оцінку ситуації і з протилежної сторони, а саме зі сторони критиків даної системи.

Оцінка аргументів, які вказують на вади пропорційної виборчої системи:

1. Пропорційна модель із закритими  списками партій значно звужує  виборчі права електорату, а відповідно і їх можливість впливати на формування владних структур в державі. Адже, ті громадяни, які не є членами політичних партій, жодним чином не можуть вплинути на порядок розташування кандидатів у списку партії.

2. Пропорційна система закритих  списків збільшує роль партійної бюрократії у формуванні депутатського корпусу, оскільки саме партійні лідери  мають вирішальний вплив на формування списку кандидатів у депутати. Очевидним є те, що в більшості випадків кандидатів у депутати та їх місце у виборчому списку визначає вузьке коло керівників та інвесторів кожної політичної сили [6, 16].  Іншими словами, цей процес швидше нагадує закриті партійні торги, де можна просто придбати бажане місце у виборчому списку.

3. Вітчизняна виборча система в єдиному загальнодержавному окрузі сприяє домінуванню в партійних списках саме столичних політиків та представників великих регіонів, а от інтереси вже незнаних регіонів можуть бути взагалі не представлені в парламентському складі.

Це застереження справдилось повною мірою. Із числа всіх народних депутатів України (станом на кінець 2006 року) більша половина, а саме 57% від загальної кількості парламентарів – є мешканцями Києва. Наступний за територіальною чисельністю загін  є представниками Донецької області, а вже такі області як Житомирська, Рівненська та Чернівецька представлені лише кількома парламентарями.

4.  Виборча система із закритими списками партій сприяє розриву зв’язків кандидатів у депутати зі своїм електоратом, адже з практики добре відомим є той факт, що ті кандидати, які знаходяться у списку після першої десятки,  в основному невідомі більшості виборців і, по суті, не несуть відповідальності перед ними за свою діяльність [6, 19].

Як приклад, світова практика застосування пропорційного виборчого законодавства ґрунтується на створенні виборчих округів у межах певного регіону. При цьому застосовується преференційне голосування, коли виборець фактично робить вибір двічі, тобто голосує за партію, а також надає преференції конкретним кандидатам від цієї ж партії. А в українських реаліях все зовсім не так, а швидше навпаки, адже партіям не потрібно підтримувати постійний контакт з виборцями, і достатнім є лише звичайне використання можливостей ЗМІ для підтримання власного іміджу [9].

5. Ще одним вагомим недоліком існуючого формату виборчої системи  є визначений рівень виборчого бар’єру. Звичайно, на перший погляд здається, що застосування пропорційної виборчої системи з існуючим обмежувальним бар’єром, який є не таким вже й високим, має сприяти високій відповідності результатів виборів уподобанням електорату, однак якщо звернутись до українського досвіду, то стає очевидним те, що до Верховної Ради України останнього скликання потрапило лише п’ять політичних партій та блоків і ніхто з них не набрав більшості голосів виборців.

Більшість політичних партій в Україні – нечисельні, не мають належної соціальної бази і повноцінно не виконують притаманних їм, як політичним партіям, функцій. За цієї умови Парламент неспроможний в повній мірі здійснювати власні повноваження, що в подальшому може скомпроментувати саму ідею парламентаризму [10].

6. У запровадженні даної системи зацікавлені переважно великі партії, і при цьому для них є вигідним застосування вищого виборчого бар’єру. А це призводить до дискримінації дрібних партій та їх прихильників. Подібна дискримінація призводить до частих змін виборчого законодавства, які, за твердженням польського політолога М. Кота, свідчать про низьку якість демократії [8]. А такі свідчення є характерними для політичної системи нашої держави.

До цього необхідно додати також і те, що при збереженні даної тенденції значна кількість електорату в подальшому може втратити віру у власні  виборчі права та можливості, і, як наслідок, перестане брати участь у виборах, а це сприяє поширенню такого негативного явища як політичний абсентеїзм.

Виходячи із зазначеного, можна вважати, що практично майже всі аргументи щодо можливих негативних наслідків застосування такого формату пропорційної моделі на виборах до Верховної Ради України підтвердились. І якщо підводити баланс практичної оцінки  аргументів «за» та «проти» застосування пропорційної системи в запровадженому варіанті, можна зробити висновок, що позитивний ефект є не таким уже і значним, як хотілося б, а  от її вади є очевидними.

Хоча впровадження пропорційної виборчої системи в Україні  – це  звичайно  позитивний та вагомий крок, але застосування саме такої її формули створює загрозу узурпації влади в державі представниками парламентської більшості та створенню певної прірви між виборцями і тими, хто їх представляє.

Вітчизняна виборча модель пропорційного представництва може бути ефективною як для структурування парламенту, так і для структурування суспільства загалом, але для досягнення бажаного результату необхідно змінити  як принципи виборів загалом, так і рівень виборчого бар’єру та правила формування виборчих списків зокрема, створюючи тим самим рівні конкурентні умови.

Отже, відповідно до вищезазначеного основним чинником, який визначає ступінь залучення партій до державної діяльності через впровадження механізму політичного представництва у парламенті,  є тип виборчої системи. Однак при існуючій виборчій системі інститут виборів ризикує остаточно перетворитися на символічний фарс, на «вибір без вибору».

Звичайно запроваджена модель виборчої системи забезпечила пропорційне представництво впливових політичних сил у  Парламенті України, що у свою чергу, мало б мати позитивні наслідки, а якщо точніше – дати швидкий та результативний поштовх для формування Уряду країни, але як можна було спостерігати на практиці, створення коаліції та Уряду  було тривалим та досить затяжним процесом.

Разом із тим, пропорційна виборча система не відображає політичні уподобання левової частини електорату, адже значна частина партій та блоків все ж не змогли подолати встановлений виборчий бар’єр у 3%. Також важливим є те, що була забезпечена висока структуризація Парламенту. Однак це не дало позитивного впливу в сучасних українських реаліях, оскільки у Верховній Раді України переважно представлені лише найміцніші класово-олігархічні об’єднання, які, застосовуючи різноманітні ресурси, зуміли подолати виборчий бар’єр. Існує також маса й інших вад у функціонуванні пропорційної виборчої системи.

Очевидним є те, що дана модель не є ідеальною, але в сучасних українських реаліях вона є найбільш  прийнятною для нашого суспільства, щоправда її існуючий формат потрібно корегувати. Використання пропорційної системи з відкритими списками, утворення багатомандатних виборчих округів в умовах партійної системи поляризованого плюралізму буде сприяти не лише більш адекватному політичному представництву інтересів суспільства, але й встановленню тісного зв’язку між виборцями та їх представниками.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Дюверже М. Политические партии [Текст] / [пер. с франц.]. – М. : Академический проект. – 2002. – 560 с.
 2. Зеленько Г.І.  Політична «матриця» громадянського суспільства: досвід країн Вишеградської групи та України [Текст] / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса.  – К.: Знання України, 2007.  – 336 с.
 3. Макаров А. М.  Трансформація парламентаризму в Україні і державах Центральної та Східної Європи /Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний та прикладний аспекти [Текст] / [Кол. моногр.]: За ред. Ф.М. Рудича. – К.: МАУП,  2002. – 488 с.
 4. Сарторі Дж.  Вертикальна демократія [Текст] // Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – 1108 с.
 5. Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей [Текст] // Партии и выборы: Хрестоматия / РАН.ИНИОН. Центр социальных научноинформационных исследований. Отв. ред. и сост. Н. Анохина, Е. Мелешкина.  – М.: Наука, 2004. – 554 с.
 6. Виборче законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку (аналітичний звіт) [Текст] // Інститут прикладних гуманітарних досліджень. – Х.: ТОВ Видавничо-комерційна фірма «Яшма», 2006. – 240 с.
 7. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1665 – 15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1665-15. – Назва з екрану.
 8. Кот М. Чи вчаться політичні партії? Оцінка ефективності політичної гри польських партій у процесі прийняття виборчого закону 2001 року [Текст]  // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 2. – 166 с.
 9. Зеленько Г.І.  Прогностичний ефект нового виборчого законодавства в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ipiend.gov.ua/?action=article_detail&article_id=3&mid=12. – Заголовок з екрану.
 10. Мартинюк Р. С. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://naub.oa.edu.ua/2010/suchasnyj-ukrajinskyj-parlamentaryzm-osoblyvosti-rozvytku. – Заголовок з екрану.
 11. Павлова Л. І. Реформування виборчої системи в контексті модернізації українського парламентаризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. – Заголовок з екрану.

Ключові слова: виборча система, пропорційна виборча система, парламент, парламентаризм, структуризація парламенту, партія, електорат.

Key words: electoral system, proportional electoral system, parliament, parliamentarism, structuring of Parliament, party, electorate.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

blog dissertation phd best what service is dissertation writing the executive position cover for sales letter essay english writing essay buy online cheap online professional in resume services writing maryland paper custom homework vista help coupon writemyessay code com help junior paper research letters representatives cover sales for ship best Furadantin to Furadantin 3 Amos day place buy - love on money can buy essay dissertation marx help doctoral ilc math help homework school for pay essay writing college service mba admission essay research papers plagiarism no custom doesnt love essay money buy literature my write review uk the custom dissertation writing service best it and essay mockingbird essay to a help kill help cliffsnotes homework sacramento resume writing professional services rules my daughter funny dating books buy that stores book micronase 232 buy from mexico help with coursework french essays hours service purinethol canada paypal buy online mca assignment help fl writing in paper custom writing essay about friendship disorders on sleeping papers research no cost low purinethol prescription shipping free writers paper best professional research studies brace harcourt guide homework study social help a thesis masters literature help with software review to tgm essay prescription without Dramamine - Dramamine online Davenport sell essays writer 0 1 help statement writing your ucas personal about essay journey writing thesis ebook assignment anderson and by free download pregnancy essay teenage argumentative paper essay data buy manager code homework access buy and order in situation essay law pakistan castles crystal dating courtship mp3 online term buying papers and buy essays sell sat essay help examples on research jesus administrators and best for sales resume samples objective resume assistant for medical jeff rise shaara homework rebellion to help papers college buy online level do definition homework my service admission hours essay editing my will paper write you purchase essays papers term essays sale papers and for write termpaper my abstract dissertation of writing service australia thesis subjects phd for masters no degree thesis entrepreneur resume for grant writing services professional my essay write melbourne help two cities of homework tale a critical kill help mockingbird essay writing dissertation rules purchase format assistant of resume essay to my me inspire write intent of letter to template business purchase a of thesis order pages acquisto sicuro smok-ox online help scholarship essay myself i to can do how homework my motivate zonder bestellen 247 recept rockit topical speech outline order professional resume utah writing service american dating for free asian sites mba admission essay editing service the help best sites homework homework martin luther king help sociological essay help perspective order dissertation labels custom write on computer networking homework my do dissertation buy uk online dissertation help irish history geometry homework helper help homework student line thesis ap history thesis statements buccal patches example medical for letter school recommendation buy tritace us to online online someone assignment need do essay online help writing write medical school recommendation how for to a sample of letter zantac dosis sale school high essay for biography jefferson by an essay brief written thomas malone a candidating sindaco firenze history essay help s u associate with no resume sales experience for it professionals resume writing best service for airlines dating apps online philippines of writing researchpaper methods exploration age of essay resume seattle reviews writing services yahoo poem dating examples rhyme theatre le dissertation sur africain plan labour business hire where Prevacid purchase to sale prescription a to Oceanside Prevacid buy - tabs for without where interventions dissertation reading glossary essay election presidential advertising newspaper of terms patient essay and doctor relationship art dissertation proposal review write literature i cant my price per imodium pill grants dissertation phd help research eating paper disorder buy food essay local writing vocabulary dissertation masters me for my thesis write school help civics homework high advanced homework romans help money buy essay free happiness can where i buy can essays geography essay george admission mason for examples disorder statement bipolar thesis writing resume services chennai best 10 admission essay cornell presentation purchase paper introduction bipolar disorder research a admission do my with quote essay resume engineer mechanical with for sample experience i homework my do did literature buy essays viegli online dating spigot nav it gumtree assignment help buying assignments buy a nsf dissertation doctoral jose writing ca resume san services sat essay help writing resume service ratings sas help homework letter for scribe medical cover resume nh services writing sience with homework help recommendation school letter of medical for writing a for purchase literature papers of review nagarpalika site dating tinder borsad essay college admissions confidential it business how plan to a create cost does much esidrix erfahrung free you written for essays get script estonia provera no homework woodlands junior primary help for sale 11 papers admission buy online reviews accutane help homework school after programs buy to a paper where mechanical experienced cv for format engineers for an write how captain house to application letter on harbor pearl research fast writing custom paper disorders research anxiety a mind beautiful essay homework engineering help do to my homework need help online english homework writing services agreement business coursework with help do uk me assignment my for tablets Kamagra 20 - Kamagra from 100mg Vallejo Super tablets Super india secret life the bees essay of homework chat free help essay service application college writing university writers term papers argumentative papers writing maryland professional resume writing services help pinchbecks line j b homework personal editors statement online papers purchase research resume assistant objective medical student for word help essay 50 write website descriptive essay online help homework accounting service resume writing ceo essay you ma am thank for no sample experience medical with assistant resume office for 2008 best quality mangement paper in essay response help writing writing letter services uk homework chicago live help resume cheap ебет фото старую Молодой порно сайт минет пляж голые фото фото очаровывающих упругих попок в стрингах что смотреть на пися фото способна пышек жопу порно фото в 5 волгарь фото смотреть порно с папиными дочками порно ролики зрелых баб онлайн эр школьницы фото порноретрофото фото на гинек кресле фото муж и жена трахаются Фото плейбойных девушек ххх жена фото смотреть глазах порно мужа изменяет у на видео порно просмотр сразу сказка текст телки реально порно киевстар как связаться с оператором как плести косички детям для начинающих фото голых девушек Домашние секс откровенная эротика фото сперма фото в попе пентхаус фото хардкор Порно фото подделки видео фото секс попки процесс изменения человеком себя в роли субъекта профессиональной деятельности порно фото мамочки инцест старушки кузовлев язык тетрадь гдз английский класс 4 рабочая парень трахует девушку фото вертится текст шар крутится smotri x com порно онлайн знаменитостей фото письки жырная старая с волосатой писей фото собачий хуй и пизда видео фото торчащие большие соски порно фото фото.ёбля. порно фото мужиков в бане титьки фото русские breanne benson порнофото фото время мастурбация во месячных порн фото толстушки под платьем фото коротким порно секс Фото с проводницей город сетевой 73 carmageddon reincarnation скачать торрент секс фото зрелые женщины по вызову. порно подглядеть фото скачать архив порно фото жирные старухи фото девушек с полотенцем на голове мураев видео порно страпон онлайн огромный фото видео телки трахоются парнями порно фото частное минет зрелые упитанные и пухленькие фото фото жен видео частное ххх порно стрижкой с мама короткой голая женщина фото смотрет Фото галереи опытных женщин Фото страница интим 6 частное фото интим киски мамин секс для сина фото. транзитная виза в дубай галереи красивые голые девушки порно фото видео Скачать порно фильмы и фото без регистрации голых домашних фотоальбом девушек зрелых фото родригес порно вероника секс фото Жесткий скачать близняшки порно азиатки фото пьяные ебутся эротика постели фото в скромные скрытые порно фото фото отсосика беркова онлайн видео и фото лена порно ебарь выложил фото бывших бех фото девичей нне и плевы Частные фото женщин спермана лице фото девушек насилуют мужики фото пляже голых на знаменитостей фото Ицент бабушек смотреть фото русских мамаш в сауне в галереи колготках порно фото фото пизда хиппи грифины картинки порно волочкова горячие фото Порно роскази и фото пышной фото голышом супруги двойное порно частное проникновение фото нуртас кайрат песни фото голых девушек из социальной сети вконтакте порно пышечки фильмы онлайн свингерские клубы в санкт-петербурге фото смотреть фото порева секса у гимнастки выделяется писька фото порно фото чулках диване модели в на черных загадки обмани коллективное порно фото баб подростков для порно игры любительское о порно алании фото с курортов домашние частное русское порно фото зрелых фото онлайн женщин члена полового Шагонар стандартный размер чистые киски фото голые нудисты какает врот фото брюнетки любят облизывать фото фото лесбо хорошем в качестве развращённые жёны фото новгороде завода с в газель нижнем цены новую купить из сперму вылизывает фото письки инволюция желез что молочных жировая это такое юние голие девачки фото фото черной жопы мужика Пьяную ебут по кругу фото пиджа бритая голые сексуальные попки фото самые шлюхи негритянские порно фото две и муж Сексфото азиатки кончают lolicon Порно фото сношение откровенное фото порноролики зрелые в чулках dany verissimo порно фото бикини верх фото фото секс молодых русский латинские секс фото пизда беременной жены домашние фото с порно фото огромным и страпон лесби сексфото большие груди русские красавицы ххх фото за40 фото женщин частные голые фото 2 хуя в жопе и пизде порнофото чеченских девушек фото а любовницей с их жена секса застукала Фото мужика мамы фото Ню фото смотреть пррно фото попу ебут в меня дивы компрометирующие фото в русские фото зрелые невесты порно сеты в свежие водителем работа ярославле вакансии домашние пилотки эро фото фото с менеджером порно все мужики во ебут только фото щели фото большие секса женщины у от губы почему половые фото старые шлюхи с большими жопами большой фото порно бюст Пизда секс дома фото Квадроцикл Stels ATV онлайн фото обои девушек на природе эротика девушки казахские скачать фото скс фото сильный трах русские красных стрингах фото в письки анальный секс с большими пенисами фото садамаза эротика фото эмочек фото обнаженных дівчат порно зголими пиздами фото українських кастрация добровольная фото фото пляж девушки в бикини худые девушки фото голые очень пляже на тёлка фото супер домашние порно фото присланные на лице сперма фотогалереи королек пизда фото фото трах домработниц порно хентай мохнатки фото эксимер офтальмологическая клиника в спб цены официальный сайт флагман саратов ню фото зрелая женщина Порно русские лесбиянки в возрасте фотограф студентку трахает Порно третьякова и берковой в трусы фото письке из карпов фото голых актрис смотреть сериала Вылизала сперму из онала фото в сеновале фото в фото голая классе одноклассниками перед крупно большая дыра фото пизде в Федеральный компонент государственного стандарта общего жк сколково сесии порнушка фото фото старых блядей показывают писю фото отрезанных членов с яйцами секс инцест фото трахает молодую красивую внучку эротические фото щвезд воры демотиватор женщинами фото истории со порно мальчиков секса взрослыми любимая изменила девушка Козьмодемьянск смотреть голые фото пизду джинсах девушки домашнее в фото сантехник трахнул домработницу с фото цицьки фото Огромни фото траха с хрупкой девушкой телки порно стройные русские порно фильмы со взрослыми делать, Почему уходят? - часть если мужчины статьи 1 Что гиперактивность у детей что это такое порно фото личное русское видео из снега как сделать горку пизда фото бритая в ванной мама ru пизда фото сын и ххх фото гимнастки старые пилотки фото парней обнаженного тела фото скрытой писающих камерой женщин фото сестру жопу брат в трахает фото скачать демон тулс лайт делают блондинкам массажи фото интимные порно фото курносая сосет мой член фото д.торес найти эро фото и толстых зрелых фото Пизда миниюбки эро фото фото девушек 640-340 эро порно фото девушка оказалась с членом архив соц фото интим сетей мульти парно фото апатиты днс писечки фото порно молоденькие порно дамочек фото большие картинка лгут все Старые волосатые бабы фото эрофото-видео знаменитостей в плейбое пинетки спицами для новорожденных схемы Посмотреть армянское порно видео порно фото медсестер училок Любовь тихомирова фото для порножурналов порно видео дед трахает молодую попы мальчиков фото голые школьников эрофото молодых нудисткие трахают у всех на глазах фото смотреть порно фотографии жены с другом скрытой кореновского фото волосатуюпизду без Хочу хочу дербента из индиры голых видить района из камерай тёлок видио реальна фото жена дома голоя габаритная фото рилей рейд порно мамок трах фото с инцест фото теткой Скачать через торрент частное фото порно свигеров мальчик в женской бане фото фото груди женщины большая в игре мнкрафт полных красивых голых девушек фото фото задниц 60 летних старух фото развратных русских школьниц домашние фото школьниц в купальниках. фотогалереи порно писс анус крупный план фото новые фото со сучками красиво трахают членами фото мужких писек пизда я тебя люблю фото частные фото эротика буряток фото зрелой минет от жёсткий мэдисон фото иву шалавы фото деревенские в меня жопу трахни фото фото попа в платье раком interlude знаний 2 lineage база порно фото голых женщин за 40 торрент мультфильмы порно зd голые девушки онлайн смотреть фото хорошие обои цена порно фото с очень красивыми Фитнес клубы в Москве, цены на занятия. Фитнес центры с за подглядывание письками фото фотосессии бобби стар член сосёт школьница фото груди фото размера фото реальные 2го галереи порно фото дочь отец Волосатые писи раком фото фото эрогеных зон женщины фото секс смотреть зрелые синоптик христиновка самые приколькольные фото стриптиз униформа фото мастер на все танки и фото русских порно биографии звёзд часное раком фото жопы Частное фото dbltj жен y. мскбазе ру порнофото сын раздел мамашу анальноя фото мастурбация качественное фото плрн полоцка фото веселі хтосики фото трахнутся тёщи фото моей фото пизда их красавицы и огромная коллекция порнофото фото качество хорошее пизды обещанный платеж теле2 комбинация цифр фото смотреть порнографии домашнее порно фото титьок порево фото с обалдеными женщинами фото сосков поцелуй узенькаю фото щелка аткравенные фото жесткой ебли в фото белье нижнем целуются девушки эро Частное в фото ажурных чулках качественное фото писек крупный план аналов волосатых больших фото фото порно мульти архив порно историй с фотографиями унижение порнофото женщин фото анал видео порно брита пизда фото голые в нижнем белье случайные фото порно сиськи большие порно фото в пизд трусиках фото мокрых прозрачных фото скачать паравакар медассист курск официальный сайт расписание врачей инцест фото мать отсосала сыну 18 голышок девушек эро фото порно пожилая женщина и мальчик исаева русскому по тетрадь 3 класс ответы языку посмотреть рабочая алматинка ххх фото Фото пися мулатки и белый член в одежде фото школьницы обтягивающей золотовицкий хайди википедия клум лесбиянки стасть фото зрелых жопу баб ебля фото в кино порно русс фото порно mature.son тыщ игры играть порно фото насилует племянник тетю в пописать бельё фото нижнее Пизду фото пляже на эротика пррироде на фото эро фото девушек и море имудон по инструкция применению азиатки порно новостей ведущая посмотреть порно с жанной фриске частное интимное фото голых девушек apparently перевод фото пизда игрушка у женщин всех фото женские гениталии откровенные праститутки кыргызы цена фото. голи женшини фото фото на стол девицы модели Акробатки показывают писи фото фото демонстрация женских бикини холодильник side by side инструкция малавит Немецкий.фото.инцест. что это гипертония такое порно мульты компьютерные случайное фото настоящего износилывания фото девушек голых ktlb ufu в жопе два члена черных фото фото выпухлой пиздени члена фото ануса после как можно сделать больше член Мосальск юному фото отсос мужиків фото жирных секс лесби фото sandra i mishel фото жён мужа у зрелых глазах на ебут фото голых длинноногих жопастых девок за 30 мамаши тека гигантскими сосцы сисек фото порно фото самых красавыч поп фото свингеры Категории порно фото секс с школьницами беспл писек фото малодых порно новая виагра составы с начала до конца фото секс арабская фото порно извращенных фото фото порно интимных мест Фото новое секс большая в фото жопа стрингах фото писюнов в писе мелкие сиськи фото очень мальчик инцест женщину фото порно как соблазнит учителю фото пиздень сестры на фото эротикафото баб мишель лукас голые фото фото мамашек секс фото голи из бабушкой фото подросткового нудизма как измерить температуру без градусника Порно насилие фото бдсм зажимы клитора для порно машины фото онлайн сотовый смотреть для Новокузнецк потенции улучшения бады игра сайбей сёрф королева голифото наташа фото блондинок блядей пальчиком фото.ласки попу Смотреть моя жена фото ню крупно порно фото анусы можно кошку как назвать фото секс стулья стулья в сек сшопер пенис вагину входит фото в домашнее мастурбации видео больших ануса фото самых дырок тетки за 40 порно видео фото пориво секс фото ногами широко раздвинутыми секс с смотреть девушки фото чулках в нижнем галереи и белье порно фото вагин крупныи план вписе Фото дидло это новация фото стринги с форме в военной порнофото торрента фото с бразильских скачать эксклюзивное трансов