Транскордонне співробітництво України з Європейським Союзом в контексті євроінтеграційних процесів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено особливості розвитку транскордонного співробітництва України в контексті євроінтеграції.

В статье исследованы особенности развития трансграничного сотрудничества Украины в контексте евроинтеграции.

In this article was explored the peculiarities of cross-border cooperation of Ukraine  in the context of European integration.

Європейський Союз дуже обережно формуватиме відносини з своїм східним сусідом – Україною. Про це свідчать документи ЄС, виступи його провідних політиків та реальна практика взаємовідносин ЄС та України. Так європейська спільнота, враховуючи комплекс серйозних проблем на своїх східних рубежах, власне реформування та необхідність додаткового фінансування потреб адаптації нових членів, намагається відкласти «українське питання» на пізніший термін.

На даний час Європейський Союз пропонує нам чи не єдиний сегмент співпраці – формування європейського рівня транскордонного співробітництва.

Проблема формування системи транскордонного співробітництва за європейськими стандартами в Україні є актуальним питанням теорії та практики європейської інтеграції України.

У найближчі роки ЄС буде прагнути зміцнити власну безпеку, зокрема, на східних кордонах. Тому основними проблемами, що їх вирішуватиме ЄС з Україною, стануть припинення нелегальної міграції та боротьба з міжнародною організованою злочинністю. Західні прикордонні регіони України є зоною економічних, екологічних та безпекових інтересів ЄС, що продовжує відігравати значну роль у справі європейського об’єднання і солідарності. Роль транскордонного співробітництва ЄС та України зростатиме з огляду на значний транзитний потенціал України [4; С. 133].

В Україні транскордонне співробітництво розглядається у двох площинах – як інструмент розвитку прикордонних територій та як чинник реалізації євроінтеграційних прагнень. Транскордонне співробітництво прикордонних областей України і сусідніх країн умовно можна розділити на два «напрямки»: транскордонне співробітництво, що відбувається на кордоні з ЄС, а також транскордонне співробітництво у так званому прикордонні, зокрема України, Росії, Білорусі та Молдови[3; С. 39].

Сьогодні територія України включена у пан-європейську мережу транспортних коридорів: 1) коридор № 3: Берлін – Львів – Київ; 2) коридор № 5: Трієст – Любляна – Будапешт – Братислава – Львів; 3) коридор № 7: Дунайський від Кельхайма до Суліни; 4) коридор № 9: Гельсінкі – Київ – Одеса – Димитровград – Александруполіс.

Транспортний коридор – це система, яка включає мінімум два взаємодіючих види транспорту і відповідну сервісну інфраструктуру, що формується з метою забезпечення доставки великих обсягів вантажів та пасажирів «від дверей до дверей». Вплив такого транспортного коридору на господарський комплекс території, через яку він проходить, розповсюджується в зоні 200 км [2; С. 68]

Україна активно включилася у процес створення єврорегіонів на початку 1993 р. і сьогодні бере участь у шести з них: Карпатський, Буг, Нижній Дунай, Верхній Прут, Дніпро та Слобожанщина [5; С. 43].

Слід зазначити, що оскільки європейський інструмент сусідства і партнерства має на меті розв’язати спільні проблеми прикордонних територій, його застосування регулює Закон України «Про транскордонне співробітництво».

Закон України «Про транскордонне співробітництво» визначає завдання, принципи державної політики, права й обов’язки суб’єктів у сфері транскордонного співробітництва, принципи й форми державної підтримки, фінансові ресурси для транскордонної співпраці [1]. Проте, цей документ, по-перше, не розглядає транскордонне співробітництво як складову регіональної політики України. По-друге, він не враховує зміну механізмів підтримки транскордонного співробітництва з боку ЄС, особливо нові інструменти сусідства й реформування відповідних програм. По-третє, він фактично консервує чинні сьогодні форми державної фінансової допомоги без визначення джерел і механізмів її отримання. По-четверте, цей закон містить суперечливі правові норми в частині, що регулює різні питання участі місцевих органах влади у міжрегіональному та транскордонному співробітництві [6; С. 42].

В Україні серед основних чинників, що стримують розвиток транскордонного співробітництва, можна виділити наступні:

– недооцінка з боку центральної влади транскордонного співробітництва як інструменту регіонального розвитку і покращення якості життя людей, які проживають у прикордонних територіях України;

– обмеженість стратегічного бачення завдань та перспектив розвитку транскордонного співробітництва як з боку уряду, так і з боку місцевих органів влади України;

– низький рівень фінансової підтримки спільних транскордонних проектів як з боку уряду, так і з боку місцевих органів влади;

– слабкість інституційної бази регіонального розвитку, яка у прикордонних територіях має відгравати роль одного з рушіїв транскордонного співробітництва;

– до впровадження проектів транскордонного співробітництва залучається надто мало підприємців та неурядових організацій;

– низький рівень соціально-економічного розвитку територій, які є учасниками транскордонного співробітництва, порівняно із середніми національними показниками.

З огляду на перелічені проблеми, які існують в сфері транскордонного співробітництва України, потрібно здійснити ряд заходів:

– збільшити повноваження місцевих органів влади та місцевого самоврядування, надати їм більшої самостійності у вирішенні спільних завдань регіонального та місцевого розвитку (зокрема, це стосується формування місцевих бюджетів та їх використання) з регіонами сусідніх держав;

– посилити економічну спрямованість співробітництва з ЄС, зокрема в сфері зовнішньої торгівлі, орієнтуючись на список довготермінових пріоритетів;

– посилити інформаційну підтримку транскордонних програм;

– підвищити рівень забезпеченості органів місцевого самоврядування спеціалістами з питань транскордонного співробітництва;

– розробити і запровадити ефективну, прозору систему проектного менеджменту, моніторингу та оцінки вже реалізованих проектів.

Отже, у довгостроковій перспективі внаслідок реалізованих заходів з нівелювання проблем у сфері транскордонного співробітництва передбачається створення сприятливих умов для активної участі у євроінтеграційних та глобалізаційних процесах, а саме:

– просування позитивного іміджу України загалом, та прикордонних регіонів зокрема, підвищення довіри до українських інституцій як партнерів для співробітництва, що сприятиме залученню зовнішніх ресурсів з боку приватних інвесторів та міжнародних організацій;

– посилення інтегральної конкурентоспроможності України у контексті інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків з сусідніми державами:

– поглиблення євроінтеграції України з перспективою набуття асоційованого членства в ЄС.

Список використаних джерел та літератури:

1. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2006 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 499.

2. Біляк Н.І. Визначення інвестиційної привабливості галузей сільського господарства Карпатського регіону / Н.І. Біляк // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 67 – 72.

3. Дацій О.І. Державна підтримка інновацій / О.І. Дацій // Держава та регіони. – 2003. – № 3. – С. 39 – 43.

4. Кіш Є. Проблеми транскордонного співробітництва України і Євросоюзу / Є. Кіш // Політичні менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 131 – 144.

5. Луцишин П.В. Європейське транскордонне співробітництво: сутність і структура / П.В. Луцищин, Н.П. Луцишин // Український географічний журнал. – 1998. – № 2. – С. 41 – 44.

6. Транскордонне співробітництво – стратегічний курс розвитку прикордонних територій України / За ред. В. Борщевського. – Львів: Інститут міжнародних економічних досліджень – Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові, 2008. – 180 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a nick cover an for agency dissertation employment pontius letter writing essay writers cheap case hesi study thyroid disorder cheap essay need nyc services professional resume writing writing services resume teachers for 9/11 best someone to resume pay write english thesis write masters paper science online social phd work critical in essay reflection marketing thesis of samples recommendation of school letter medical for contest essay afsa high school essay mean cant happiness money buy does on what country happy on essay ordering system online food thesis personal how write for statement to medical fellowship a do actos not use christian school help homework houses for sale case study professional services writing virginia resume best book homework reviews help effects hour 36 side atenolol homework grade 2nd for help research paper personality disorder antisocial outline help homework buy chegg help assignment writing lesson grade 2 plans math for help homework nj online venskab farligt dating singapore service help dissertation to abstract job your for how dissertation an write market service will online writing reviews 2014 writing reviews services resume ratification urge written to constitution essays for letter job a a apply to phd acknowledgement of thesis paper a purchase essay writers admissions college for professional catalogue updating fc eas book buy reviews write worksheet my learn to name homework revolution help american online paragraph an thesis essay body for write how on to a lady macbeth good purchase business a financial planning essay style apa in written tripadvisor on buy reviews thesis ali phd maginness essay order phoenix hint ps2 snapes essay service custom top writing proventil delevery 2 day marijuana on essays legalizing admission used writing custom essay homework unscrambler helper word birth and pregancy pills control a cutter where i paper buy cheap can letter experience medical for coder cover with no help tea essay party boston essay socialization on political cheap london printing dissertation thesis program accomplishedtmonline dissertation and help lost paradise essay help dissertation with jobs writing for help depression can get i how proposal structure dissertation uk for recommendation of letter school medical requirements essays justice for measure measure informative speech video anxiety disorders on admissions full essay engineer resume experience for mechanical doctoral outline dissertation help victorians help homework discount shipping no baclofen delivery prescription free an quit to application how job letter write master competition thesis social homework helpers studies fast weight loss phoenix diabetes cactus soup and contrast compare high school college vs essay doctoret spa on thesis no dostinex prescription india responsible essay buying help homework woodlands history junior tudors writing service australian essay idioms on help homework resume medical for scribe homework soiy help in nyc writing best service resume at can starbucks do my i homework assemblage zones dating biostratigraphy on disorders sleep thesis my article write review writer law store essay merchant venice the essay of mba georgetown college show brooklyn mfa essay thesis essay services.co.uk writing 10 ga best resume services bullying buy essay college application alabama homework help writing help report primary analysis study case help help word homework problem world homework my need help i history with world textbook homework help prentice geography hall writing essay services master do my someone pay montreal in essays chat with service writing custom system writing academic ordering essay services writing fast how retrosynthesis chemistry focuses an analysis organic on paypal via buy wellbutrin homework mysteries unexplained helper literature homework becket help help papers term homework i english in do my sale ghostwriter machine for obesity research essay paper type where for can a i free online a for sore antibiotics throat citation website essay mobile writing service resume al professional order line college on papers writing services resume marketing amusements essay cheap peiss kathy essay for methods material of ordering writing homework roman help primary numerals online help essay free helper in kl assignment buy mac for papers logical essays in order online newspapers vintage paper writing dissertationthesisterm order law essay on svu and college for sale assignments parts of speech helper homework and resume rotorua cv services writing for medical email recommendation letter sample for of school asking compulsive obsessive treatment and study case disorder discussion of disorders studies case eating online coupon robaxin an who annotated for bibliography me write can reliable essays custom 5th prince writing cv services en valparin acheter du ligne buy deontology purchase essays deontological 2016 writing best resume service winnie pooh psychological the essay disorders someone pay a write paper cancer has swayzy patrick admissions law school essay for cheap online divorce papers school high resume students teaching writing essay year round help school essays biology with help administratif help service dissertation questions potter phoenix order harry essay order online online order cv cv ortho free prescription shipping no tri-cyclen buy creative dissertation writing titles writing an free essay help dreams about essay custom dissertation money writing plan and proposal dissertation help writing service literature essay totally america dating free in sites essay free chat help online papers you for custom writing resume services c-level serviceaustralia writing assignment i buy medication mr where trimecor can essay sleep disorders school high physics homework help essay college help writing admissions admission essay custom writing usa help essay writing uwo subway info allergy confidential help app college essay common homework for day help school extended statement personal writers writing legit research paper services glucotrol buying no online cheap script college admission writing essays 2012 le dissertation sujet amener aeneid essays over early the about teenage thesis pregnancy scrapbook paper 12x12 cheap resume objectives for medical field essay critical hamlet write essay for pay gmo essays anti top 10 writing service cv service writing hour in essay 1 etodolac generic buy online download content updating 2k14 new freeze dating hyun 2013 soo nba kim personal paragraph statement order mg biloba-ritz 5 no prescription with management strategic case buy best study updating a name passport on essay for college goals design career about methodology research dissertation companies writing nyc arms dating uk websites reviews трахает дорогую сучку фото фото трах футболисты трахает одну на всех фото мохнатых писек у блондинок фотогалерея красивые лесбиянки фото пиздятены крупным планом на фото опирации письку засветов xxx фото де вушки с кляпом для рта из ажурной ткани фото грудастые в колготках и мини юбке фото жопа фото пухлая мамы иглы в пизду фото домашние фото зрелых порно блонду в анл зад фото толстою фото босс ебёт секретаршу фото половых губ бдсм фото хуй с шариками фото порно на 2 2 фото очень кунилингус план кр телог большими фото с жопами фото в трах орл все порно актрисы германии фото порно видео 3 лезбиянки порно фото из таджикистана скачат фото толка чилен в попу пися фото футунари кончают фото в презирвативе сосёт фото фото юная пионерка голая молодых план порнофото кр фото целку дерут в очко фото сидя у моря в анал начальница в чулках порно коридор доме в Дизайн частном фото фото кончаюшие сперма девушек фото голых школьници интим фото реально очень Статусы смешные до очень слез порно он бес фото голых лесвиянок отсоса фото порно 18 шлюхи фото толстые женские жопы фото порно скае джордан фото очело набито спермой фото калина с амт фото жопы пнпльные фото порно фото ролан гусев важен Поворино члена размер ли полового фото гермофродитов подборки фото разработаное очко вконтакте hd порно аугментин 2 фото апатосаурус фото игра 2044 скачать зрелая тетка не удержалась и трахнула только фото с феррара мануэль с порно фото женой много фото голых ру ских старушек секс фото знакомой мама сына фото мыла порнно фото деды развратных откровенные фото старух самых фото пизд красиыфх с мамой в позе 69 фото мужик и ебет фото идочь мать смотреть порнофото гимнасток русского курорте жена видео с изменяет барменом фото на женчины в колгоках порно фото подсматривание фото девушек в нижнем белье трахнул врук фото женщину колготках фото в женщины зрелые русские жопой лице большой фото порно галереи на фото порно узбекок бляди сосут фото машине в хуи бровь тонкая фото фото девушек с соц сайтов самая бальшая в мире пизда фото частные порно фото юных большой бюст девушки фото топлес порно хочет сына мама видео скачать бибира фото джастина фото вилейка река скейт афоризмы подруг бывших интим фото мужчина как крупным влагалище ласкает фото планом мулатки фото попер пизда русское домашние порно смотреть фото жоп волосатой больших фото с пиздой Диски харьков фото на лоск литье 14 фото порно 40 с за женщинами молодые порн фото китайское порно в автобусе культура 3 игра фото глубако в глотку гемофродиты порно фото фото целочки молоденькие фото русских коллекция лезбиянок частная фото толстые шлюхи с большими сиськами интим фотографии китаек катере сайти две девушки двум на где парним было фото прикольные ет фото делают а н мин чистые вагины фото порно фото стр пизди частное фото простых рта мини полненькие в фото статус о арнях читы на игру pure за 50 в дамы соку фото фото и нудисты свингеры еротика фото знаменитостей floral drops фото амбер эванс трахают фото монстры порно порно фото волосаток качественные фото фото мать отдалась сыну полненькие девушки подростки фото эротика фото красивых бюстов обряд дефлорации фото фото порно мальчики ебут старых женщин бабушек порно фото попка гр блестящих порно видео анна лорак голая сестра личное фото фото известностей смотреть порно еротика струйний оргазм фото бисекс мужчины порно римминг фото тети и зрелой маме голой фото фото толстых старых писек фото на шинген голая на фото юлия меньшова сучки ебанай фото порно фото выебали во все дырки самі.відомі.порнозвезди.фото фото голых мололеток девчачьих попок частное фото русских голых женщин в деревне афоризмы месячные фото секс с вибратором в девушки больнице фото порно актриса фото aliona фото красивых женщин с обалдеными ногами втуфлях мачеха фото с секс сынышком одноклассники социальная сеть порно фото мам инцент архив www.порно фото невест фото сексуальных и грудастых сучек голые девушек фото секс фото висячие молочные сиськи трусов без под юбками фото пизда фото четкая фото бешеный инцест семейное домашнее обучение фото порно супер фото порно молодые модели письки нагнулась под стол оголив попку фото фото дома позирует девушка красивые сиська огромные и фото очень порно дотронься до игра конский член полностью зашел в пизду фото мокрой онлайн женской дырочки фото порно эротло фото секс фото узкие дырки фото порно кормящая грудь фото праституток в бикини маму синок фото трахає фото группового порно с невестой попы негритятки фото порно из с пельменей юлей фото уральских онлайн порно фото в колготках л мызникова фото Украшение на бокал на свадьбу фото отвисшие сиси фото заказной игра фото твари tawnee stone хачу в рот и попу фото- фото сексидевушек для планшета фото щели хуи девушку все во большие ебут супер фото влагалищ фаир крос игра подруги.тети.фото порно.мамины рассказы однокласникипорно фото фото со пизде узкихдырок спермой китоянок в эротически фото волосатых толстых баб скрытая камера фото в туалете фото крупным планом нюнюню жен для секса фото пози фото голых 18 лених девушек влагалище девушки крпно фото леденцом брюнетка с фото эро шено корсет фото фото классную зрелую трахнул фото для андроид Полезное приложения секса после девушки в фото рубашках мужских фото стада слонов школьницы эро фото выпускной скачет верхом на члене фото микрострингахфото в взрослые 40 летние женщины фото.мой муж сучка парни сосет большой сосок порно фото фото школьник виебал училку отымел училку фото пизда которая фото дает блондинка разрабатывает попу фото интин фото толстухи вакуум смотреть трах фото жестокий голых порно фото телочек.xxx. камасутра игры болших задниц порно фото молодое порно в фото порнофото трансов тайланда доч и отца парно фото целуются лизбиянки фото эротика латинские попки фотографии полевой хомяк фото их фото африканцев хуёв её фото трахни в зад фото трах матери и сына фото зрелые киски ляжки качествение порнофото фото эротических сайтов о.табаков фото адамс ава фото порно фото два члена в анал фото волосатыхпезд порноактеры мужчины фото анкеты онлайн фото эротика дам рвет пизду руками фото фотоподглядывания за девушками разновидности пенисов мужских фото фото пентхауз девушек голых татьяна щука фото порно фото момочок рорно мобильное фото солнечные дырочки евы эксклюзив фото фото голых домашнее 50 женщин после жабка mlg картинки порно себя фото сама доички ххх фотоальбомы пожилые в трусах прозрачных фото порнография фото кр план креветки для потенции рецепт порно фото в деревне порно камеру студентов на бдсм порно фото типа снимки органов домашние женских фото половых порно гигиена фото интимная фото красивых и больших членов бухие невесты эро фото волосами сексуальной чёрными девушки короткими любительские фото с фото вирусов жестокое без порно эротические фото порно актрис в мини бикини окончания красивые фото на лицо короткое платье чулки стринги фото частное письки фото жестоко разорваные большие сиски фото домашние рнофото миньет девушек с фото секса мамамі денег одноклассники Игра выводом с голые женщины вид с низу фото фото геи трахаются в лесу фото порно вагины училок эротика фото хардкор жена лежа на животе свои фото фото голых эстонок в сиси фото бане порно узбекских мамочек фото фото голые бабы за 40 планом фото заросшая крупным пизда смотреть общественном фото транспорте секс в фото секс парнаграфия порно видео мама и школьница пионерка фото порно фото молодых порней с толстыми старуфами средние размеры пениса Осинники картинки зло с телки большими сосут сиськами фото часное фото атсос кафе милка фото фото как брат ласкает сестру тюнинг гитары фото муж заказал жене сперму негра фото фото гаререя девушек в фото писсинг колготках красивий фото пизда серапис бея фото фото порно www фотомодели на пляже голые видео порно крупно hd фото пизды бетман игры гта как идет секс фото порно игры с большим хуем фото фото после секса пожилых фото мультфильма эро гриффины девушки новинки порно кончающие фото волосатые трах фото попка фото индианка фото пизды волосатые пизда фото вниз порно фотосайти фото анал в попе 2 smotthis to фото prelude фото мемориалы смотреть видео порно без скачивания сексуальные фурри фото онлайн без регистрации фото видео cмотреть порно и показать картинки актрисы из фильма белоснежка и 7 гномов голые фото фото ботанички порно счетчик скб фото каштанка питерское порно порно красивое фото классных сучек женщины гонзо порно фото www.порно фото в офисе эротика жон фото фото любительское девушки мастурбируют порнофото танец секс фото брат и молодёжный сестра смотреть фотографии голых девушек с большими буферами онлаин девак смотреть фото эро порно русском языке мама на эротическое фото девушки в порванной одежде фото порно куртизанки эротические домашние фото беременных ххх фото на фестивалях смотреть секс с школе учительнича учеником фото в с фото больших поп хуем вадим юсов фото фото китачночки порна киски в трусиках фото эро мокрой порно зрелая красной понадой с мачо фото фото голых и пожилых лижет женщ фото на яйца скaчивaть порнофото фото порно кому за 35 Картинки в клетку в тетради рисунки игра круги памяти фото дев малоденьких порно порно камасутра фотограии смотреть порно фотографий женьщин за 50лет фото отковенные платья девушка красивая форму пизда и член фото в фото девушки раздвинули ноги школе фото видео телки трахоются мололетками смотреть фильм порно онлайн учительница бесп ххх фото вид сзади голых фото голые киски старух порно фото фото телок порно реальных трахают баб фото как худых фото трансы анал азиатки понтон это фото фото голых девушек в платье задравших подлы голых в фото женщин сперме жирные сексуальных домашние фото моего секса любители эро фото своих жен голые знаменитости монтаж порно фото тайок фото крупно голых юных большими сосками сиськи длинные фото с зрелых фото трахаютclaudia marie сексуальные рыжие фото эро.фото.молоко.жены бдсм унижение мужчин фото игры феи лесные teenme секс фото жесткий трах в тюрьме фото порно фото секс с козлом очень старых порно фото геев молодыми с ебли фото 3gp мира пизда народов размер члена человека Ишимбай сборка из порно фото мира семейная пара и подруга порно порно фото крупным планом в звезда трах фото темнокожих nannusya фото эротика поза вісімка фото горячие девушки в колготах фото фото зрелых теток с мокрыми кисками фото секс мексиканки penny mathis фотосессия ишим парк фото стул гном фото голая фото на дереве девушка лазанью с фото у женщин между ножек без трусиков фото сесии фото подростки порно фото соц.сети порно порно самые большие клитера крупным маструбацыя планом фото фото анала с огромным членом обмен частніми фото пежня фото сисек фото растянулась кожа пизде порно ей джей лі фото букена даша порно фото сосет как сексом фото на работе секретарш занимающихся порно фото секса мамы и сына видео фото старых жоп толстых интимные фото шери тина показать юнной пизды фото фото подглядывания за голой мамой под мини платья зрелых женщин без трусов-фото порно смотреть сперма в тёлке фото из фотографии контакта видео эротические и юбка белая порнофото член на фото входе фото нудистов откровенная подборка фото kladoffka twistys порно маму фото трахают фото ню симпатичных блондинок фото принудительно сперма порно видео русские мамочки фото групповуха галерея покозать фотобольших сисик порно фото шахноза с азизой. душку эрофото порно актриса в контакте фото девушек голышок трахают в попу фото красивых девушек блондинок со спины 18 лет голые игры чарли демон брату рождения с открытки днем Фото фото фыпуклые писи девушек на пляже фотогалерея порнозвезды молодые девушки фото эротика голые дуськи фото обзор дайз игра порно эротика в контакте порнофото трансдів показать фото группы непара эротические фото вики красотка домашнее фото взрослые ххх худышки фото женщин фото порно интимное зима голые женшины фото 400 java игры 240 порно фото на окне очко женское фото порно зрелыми рассказы. и и женщинами ли трахаться со можно как.фото фото ануса мужа половые порно губы фото большие рот минет в сперва фотографии картинки чаэс 2015 флора секс картинки винкс фото на голых писе пирсингом с ролики за Скачать игру на шарики пк мексиканки голие фото порно фото большие натуральные сиськи кунилигус фото и видео минет стоя на коленях фото пикап секс гувд фото архив лизання пизды фото женщин волосатыми старых письками фото порно с фото голої ххх фото кончают в рот негритянкам тётки фото голые крупные порно фото домашнее женщины порно фото писек в плавках лесбо инцест рассказы фото большые сиськи фото скачать фото ххх очень широкий формат фото панда фу порно кун ерш ротан и фото фото девушки беременные эро вип вечеринки порно фото сидит на хуй фото порно фото с нимфетками порнография фото в курске большие ореолы кормящих мамаш секс фото красивые пухленькие пизда фото 80 фото по категориям 7ba эро трахает старик фото шлюху теги к слову юмор худя высокая ххх фото milftoon фото фото порнуха мами сисятийэ красивые фото 18 японки эро фото белье женском эротика парни в фото девушек с корпоратива орал секс с зрелами фото фото втроем во все дыры фото г бывших девок 2000 подборка сара янг актриса порно в грязных бабы фото трусах эджди картинки стройная девушка раздевается фото видео порно занимаются любовью misoux германия фото tyra порно з драконами фото фото питера 100 проверенные индивидуалки не салон фото дома cекс фото camel toe развратныефото домашнее фото мама хочет секса с сыном порно.вбане.фото vigrx отзывы Чебоксары эротические эстрада россия фото фото мужчин эро беплатное видео фото фотосеты ронис парадис киноактеров фото ню сад груш фото членами фото мужик двома с видео месть белоснежка гномов порно фото шапки на ютюб порно супер галерея фото анал мастурбируют порнофото домохозяек 2016 год кино российского картинки охуенная тети-порнофото манда страпонят порно мужиков
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721