СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПОРТАЖУ З ЮРИДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.С. Семенюк
Житомирський державний університет
імені Івана Франка,
м. Житомир

В оглядовій статті розглянуто проблему таксономії репортажу з юридичної тематики, проаналізовано його структурно-композиційні характеристики та систематизовано сучасні підходи до класифікації репортажу з юридичної тематики відповідно до типологічних ознак сучасного газетно-публіцистичного інформаційного жанру.
Ключові слова: структурно-композиційні характеристики, репортаж з юридичної тематики.
В обзорной статье рассматривается проблема таксономии репортажа юридической тематики, проанализировано его структурно-композиционные характеристики, систематизировано современные подходы к классификации репортажа юридической тематики в соответствии с типологическими признаками современного газетно-публицистического жанра.
Ключевые слова: структурно-композиционные характеристики, репортаж юридической тематики.
The article deals with the problem of report texts on a legal problem taxonomy. Structural and compositional characteristics and modern approaches to the report texts on a legal problem based on typological features of modern printed media genre are discussed and generalized in the article.
Key words: structural and compositional characteristics, report text on a legal problem.


Сучасні публіцистичні тексти, є з одного боку, поширеним засобом отримання членами суспільства соціально значущої інформації, а з іншого – об’єктом пильної уваги дослідників у сфері лінгвістики та суміжних з нею галузей науки. Інтерес до текстів газетної публіцистики пояснюється тим, що їхня спрямованість на масового адресата повно відбиває соціальний комунікативний потенціал інформації та прагматику мовлення [1; 2; 3]. Актуальність представленої статті зумовлено необхідністю дослідження та аналізу структурно-композиційних характеристик сучасного репортажу з юридичної тематики (РЮТ), як інформаційного жанру, що передбачає оперативну та яскраву розповідь про подію, ситуацію, явище пов’язане із фактом порушення закону. Ця розповідь очевидця або учасника події супроводжується суб’єктивними враженнями спостерігача та його спостереженнями і характеризується середнім рівнем суб’єктивного моделювання реальності інформації про злочинця. Залежно від предметно-тематичного змісту та функціонального призначення розрізняють наступні види РЮТ: спеціальний репортаж та репортаж-коментар [4, с. 198-203]. Докладніше зупинимося на кожному типі РЮТ та його структурній організації. Основними організуючими принципами структури тексту юридичного репортажу є: 1) цілісність; 2) зв’язність 3) розчленованість. Цілісність тексту визначається підрядністю його елементів авторському задумові. Вона пов’язана з його “вертикальним” членуванням, що полягає в структурованості змісту, в ієрархічності його елементів (текст при переході від однієї послідовної сходинки смислової компресії до іншої, “глибшої””, кожен раз зберігає для реципієнта смислову тотожність). Розчленованість тексту забезпечується тим, що відпрацьовані певні норми початку та кінцівки для окремих стилів та жанрів. Зв’язність зумовлена членуванням інформації і втіленням її в тексті у формі взаємозв’язаних семантико-синтаксичних єдностей різного об’єму й рангу [5, с. 16].
Композиційно РЮТ складається за певною сталою схемою репортажного опису. Композиція репортажу має на меті визначити певний порядок розміщення спостережень автора, знайти внутрішні зв’язки між окремими явищами, процесами, предметами, встановити ступінь значимості кожного з намічених до зображення елементів. Розкриттю теми, зображуваного в репортажі явища, мають бути логічно підпорядковані окремі деталі та факти спостереження. Схематично РЮТ представляємо за наступною моделлю: заголовок, початок репортажу (зачин) – адресант вводить читача у курс події, що слугує приверненню уваги адресатів до матеріалу; опис (текст) – присутні різні відступи, діалоги з свідками, жертвами та працівниками правоохоронних органів, власне авторські враження. Саме ці елементи створюють у репортажі так званий ефект присутності; кінцівка репортажу – підсумок або узагальнення авторських вражень, оцінок та думок [4, с. 142]. Заголовок аналізованого прикладу юридичного репортажу (Defendant in 1981 murder sentenced to 9 to 18 years) передає головну ідею, яка відтворюється у тексті, а саме, повторне засудження підсудного, якого визнали винним за вбивство у 1981 році. Зачин репортажу (A judge on Wednesday sentenced a man to nine to 18 years in prison in a plea deal struck in the 1981 slaying of a teenager whose body was abandoned in a wooded area) зацікавлює та привертає увагу читача до причини повторного ув’язнення на строк від 9 до 18 – розкриття убивства підлітка, яке сталося у 1981 році. В основній частині тексту репортажу адресант використовує різні прийоми для привернення уваги адресата до факту та причин повторного ув’язнення Джеймса Паула Фрея, який знаходиться у тюрмі з 1995 року за ненавмисне убивство. З метою введення читача у курс справи автор використовує хронологічне перерахування подій з моменту першого вбивства (1994) звинуваченого до повторного судового слухання від 17 липня 2011 року (James Paul Frey had received a life sentence when he was convicted in 1996, but a state appeals court last year granted him a new trial. He is now 46 and has been in prison since 1995. He is serving a 5- to 10-year sentence stemming from a 1994 manslaughter case. Shortly before jury selection in his second trial was to begin on July 7, Frey pleaded no contest to third-degree murder and attempted rape in a plea bargain that capped his sentence at 10 to 20 years. Cassimatis also sentenced Frey to 5 to 10 years in prison on the attempted rape charge, which will run concurrently with the murder sentence) [7]. Для того щоб показати справу об’єктивно, автор надає думку членів родини жертви, які вимагають найвищої міри покарання (In the sentencing hearing, family members of the victim, 17-year-old Cheryl Smith, and prosecutor Chuck Patterson asked Judge Emanuel Cassimatis to deliver the maximum sentence) та думку родини звинуваченого, які вважають його непричетним до цієї справи (Frey’s family members insisted that Frey was wrongfully accused, and his defense attorney, Joanne Floyd, pinnec the blame on John Amos Small, Frey’s co-defendant in the first trial who is now on death row). Закінчення репортажу нагадує “замкову конструкцію”, що повертає читача до початку, до факту убивства та дійових осіб (жертва та злочинець), про яких йшлося у зачині (The case went unsolved for 14 years until a state trooper working the cold-case file in 1995 connected the young woman’s killing to another Hanover-area homicide for which Frey was convicted). Таким чином, композиційна структура РЮТ зумовлена змістом, який є головним компонентом художньої форми, і підпорядковує не тільки різнорідні його змістовні елементи, але і додає всьому твору єдність та цілісність.
Основними видами юридичних репортажів є: спеціальний репортаж та репортаж-коментар. Спеціальний репортаж – містить опис репортером цікавої та важливої життєвої ситуації [6, с. 89]. Головне місце займає не оперативний мотив, а розкриття і доведення до відому адресата нових і невідомих сторін розслідування злочину. В аналізованому прикладі спеціального репортажу юридичного жанру [8] йдеться про вбивство злочинцем, який розшукується поліцією, охоронця будинку для ветеранів (A statewide all-points bulletin was issued Tuesday for the man suspected of stabbing to death a Yountville Veterans Home security guard. The hunt for 22-year-old Juan Jose Mendoza Hernandez began after Napa sheriffs deputies, armed with an arrest warrant charging murder, failed Monday to catch him at home where he had been staying in Napa). У ході вивчення злочину автор спробував розглянути його з різних сторін. Перш за все, він уважно вивчив офіційні та неофіційні версії мотиву убивства (думка поліцейських та родичів загиблого) (Investigators believe a taxi driver, who didn’t speak Spanish, dropped Hernandez off a little before midnight on Aug. 3 at the veterans home security office where guard Manny Reyes, who spoke Spanish, was working. Reyes apparently agreed to give Hernandez a ride somewhere. Investigators would not speculate on a motive for the crime, but relatives said they were told items were stolen from Reyes. His former wife and other members of his extended family do not believe Reyes knew Hernandez). Він також поцікавився думкою шерифа щодо можливого місця переховування злочинця (“We believe he may be headed either to the Stockton/Central Valley area or to Mexico,” Loughran said) та дізнався про офіційний хід розслідування (Napa County sheriffs Capt. Mike Loughran said several witnesses recognized Hernandez from a composite sketch released last week. He said investigators have also gathered information linking him to the crime. A Sheriffs Department strike team rushed to a house or the 2100 block of Russell Street in Napa on Monday afternoon, hoping to nab Hernandez, who had apparentl been staying there. Loughran said Hernandez evidently fled several hours before officers arrived). Репортер-адресант дає детальний опис злочинця та називає вартість винагороди людині, яка допоможе його упіймати. На основі зібраних автором даних, адресант має змогу побудувати свої міркування щодо причин скоєння злочину і одночасно бути більш обережним у спілкуванні із незнайомими людьми. Отже, в основі спеціального юридичного репортажу лежить актуальна подія – злочин. Автору важливо ознайомити читачів із результатами розслідування злочину, використовуючи різні ретроспекції, які відтворюють події. Репортаж-коментар – орієнтований на детальний коментар подій та фактів пов’язаних із порушенням закону. У ньому використовуються такі види коментарю: розширений – просторове роз’яснення факту; синхронний коментар – роз’яснення фактів до найдрібніших деталей; коментар фахівця – факт коментується професіоналом; полярний коментар – роз’яснення факту різними фахівцями, компетентними в цій області [4, с. 201-202]. У всіх цих випадках коментар у текстах РЮТ повинен обов’язково співвідноситись із описуваними подіями, пов’язаними із скоєним злочином.
В аналізованому прикладі [9] йдеться про події, які пов’язанні із загадковими пострілами у Південному Чарльстоні, унаслідок чого протягом двох неділь загинуло три людини. При подачі матеріалу адресант звертається до різних видів коментарю з метою як найширше відобразити події, які пов’язанні із злочинами, та дати можливість адресату проаналізувати інформацію та зробити певні висновки. Так, застосовуючи синхронний коментар, адресант роз’яснює, що саме можливе вживання наркотиків стимулювало злочинців до убивств в різний період (Chief Deputy Phil Morris sent a group of sheriffs deputies to Campbells Creek on Monday to interview residents, and they learned of concerns about methamphetamine use in the unincorporated area where the victims of Thursday’s two separate shootings lived and where one shooting occurred). Усі коментарі злочинів зроблені на основі оперативної інформації, містять термінологічні одиниці, що допомагають проаналізувати ситуацію (Chief Deputy; sheriffs deputies; methamphetamine; the victims; shootings), проте розкривають характеру. Так, адресант, з метою розкриття причини скоєння цих злочинів, звертається за коментарем до начальника поліції, який вважає, що людина, яка скоїла ці злочини є наркоманом та має психічні розлади (The people we talked to in Campbells Creek were concerned that this may be drug-related,” Morris said). Наводяться полярні коментарі фахівців, що володіють високою інформаційною оперативністю, дають уявлення про злочин та хід розслідування (No arrests have been made, nor is anyone in custody… Police are looking for a dark color Ford F-150 extended cap pickup. … However, authorities on Monday released a poster with that description and photos of pickup trucks similar to one witnesses said they saw near two of the shootings). Коментарі жителів району, де відбулися злочини, вказують на те, що люди стурбовані. Так, власники іграшкових крамниць зняли з продажу снайперські відео ігри, сподіваючись, що це допоможе громадськості (We have not made a corporate decision to remove these games from our store shelves,” she said. “Individual store managers made a decision based on what they feel is right for the community). Отже, юридичний репортаж-коментар містить інформацію, яка надає певну оцінку новинам та подіям, трактує можливий мотив злочину та допомагає адресату проаналізувати і відтворити загальну картину убивств. Таким чином, розглянувши різні види РЮТ, ми можемо відзначити, що він класифікується за предметом зображення і функціональним призначенням (спеціальний репортаж та репортаж-коментар), зберігає інформаційну природу навіть тоді, коли у ньому наявні елементи аналізу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Барманкулов М.К. Журналистика для всех. (Общность и специфика жанров печати, телевидения и радиовещания). – Алма-Ата: Казахстан, 1979. – 320 с.
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с.
3. Бедь В.В. Юридична психологія. – К.: МАУП, 2004. – 436 с.
4. Ким М.Н. Репортаж: технология жанра. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 224 с.
5. Наер В.Л. Прагматический аспект английского газетного текста // Коммуникативные и прагматические особенности текстов разных жанров: Сб. науч. тр. – М.: Моск. гос. пед. ин-т им. М.Тореза. – 1981. – Вып. 178. – С. 106-114.
6. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.
7. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/ 2006/06/ 07/ AR 20 0 60607 009 91_pf.html
8. http://www.washingtonpost.com /wp-dyn/content /discussion/ 2006/ 07/ 19/ AR2 006071900642_pf.html
9. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content /article/2006/05/30/AR200 6 053000858_pf.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap essays reviews online questionnaire dissertation consent form resume order objective selector research computer science in free papers resume medical records technician for high science essay write application how school a to hunter good sites essay english ask a help homework teacher my homework do net python with homework help helena homework help montana statement school interest for to write grad how a of my papers write discount writing forum uk service essay help assignment economics online book report a purchase buy speech custom order a research paper who write a can methodology writing master thesis dakapan dating lemas dalam services london writing essay medical sample resume for transcriptionist obedience orders essays to research marriott marketing admission for sale essay 5 in hours write essay my seattle times help homework writing you assignment for paper economic term essays kill courage to in about law mockingbird a technology statement enforcement thesis economics on plan mccreadie lesson pay someone chemistry do to my homework write essays we uroxatral dysfunction erectile essay term paper custom help 2 get with algebra homework essay and border protection customs space homework help online cheap services writing achat la pour pentasa suisse help essay mockingbird a kill to no needed where buy trandate prescription to writing college essay best application service services custom essay cheap writing soliloquies hamlet's questions essay on essay teaching persuasive format service application essay harvard college prompts 5th grade essay biology term papers paper lecture custom note techniques writing resume quality hospitals thesis service in on literature editing review service company writing services disordercase anxiety studyexamples essay help cwu an written essay need borders world without on essay help reviews with writing literature sites psychology essay help essay personal statement services helper essay bird plan simple house english homework help language writing services vitae example best curriculum for job dubai cv order marios east online side resume resume for medical examples assistants essay exploratory dissertation underlined 14-18 shows essay guerre la sur tv defending dissertation your phd kolloquium dissertation wedding paper bags custom xdating s7562 lollipop rome fall essay of latino escuela dating wayside intro term service writer paper homework writing help mann university berkeley california barbara dissertation on resume sales skills for job ginseng forum acheter for help admission essay graduate thesis phd section methods huntington venlafaxine writing psychology paper service fsu essay help 2012 service review writing top money for papers writing online at to someone write to paper you where for a find video help essay admission college statics homework help engineering mechanical topics ppt presentation for india rocaltrol generic 120mg best writing online sites my on can do speech i informative what format order letter tools thesis eth paper term mills anti-plagiarism are paper strategies the medical what research virginia service resume writing beach services bc writing resume online professional vancouver economics help home gcse coursework report a help writing biology lab on online english help homework buy shipping xeloda overnight of darkness characteristics of heart phd philosophy in thesis paper sociology research essay writers funny astrologists dating online essay an buy really you can paper academic writer yao chang chih dissertation type free online paper companies australia in writing essay essay definition formal custom resold papers not for receptionist resume medical job sample help college essays writing need 106 ep violetta online dating essay block write writing friendship essay write to jstl how functions custom medical sample secretary for resume essay happiness against money for and cant buy for sales resume achievements in cholesterol calcium and homework a christian site help thesis blog page custom 2001 online dating backlash wwe with help free problems math montreal essay writing services me write my free essays for essay in writers world the famous how essay the to perfect write free help writing online total service writing cv jobs papers science research essay admission medical school mit thesis committee doctoral free site essay buy paper to a need research thesis help paper and care essay health social help coursework in by phd australia dissertation gantt a chart purchase service homework help email discount station custom essay code 37 clomid periods days trying every science order essay homework master water essay thesis employee on retention save about need plan someone business my to write on write i should my thesis what services uk writing goods purchase of intent of letter for writing custom dri homework help chemesty service online cheap essay writing paper writing on scientific/research workshop write for hypothesis my me software writing help papers purchase on louisiana an essay the omaha homework helpline do essays my a essay someone analysis would character write why texas help assignment i teach buy 150mg usa in taliz help math grade homework 6th for online cheap buy paper research online student dissertation depression with activities to help usa made in seroquel customized buy essays research salem paper trials on witch application review questions common college essay service a prescription tadalis best order sx buy without 2 homework sims help the for hire article writer paper research in language classroom writing skills english homework help markets stock college pay essays structure dissertation word count style literature review sample apa apotheke silfar schweiz sites free writing online writing essays help application statement for personal application money can buy happiness article phd finder thesis photobook reviews uk application college service essay leadership sample resume for medical biller resume service writing bbb northern help ireland dissertation essays for me write my written crucible the essays about buy best prescription without ciprofloxacin arizona outline dissertation state thesis payment online studies social homework helpers usa services writing custom essay papers buy research about als who there essay for my me do can is anyone ютубфотоголые попы улучшение эрекции Шуя Полезна утрам вода лимоном ли по с телк секс фото бабы порно трах метров кв фото Кухня 6 планировка руке Линии значения на картинки из выйти комнаты Игра андроид для главное в фейсбук фото Как удалить фото сисик боль ших Марвел человек читать комиксы паук Кухни в хрущевках с колонкой фото инжир фото крым 6 Игра по математике для класса Букеты из ромашек и васильков фото Объединить прихожую с кухней фото распечатать Правила в игры шахматы игры в покере Стратегия турнирном Готовить и посуду мыть игры еду брат брат и богатый Сказка бедный Звёздные войны фото световых мечей фото теща преспола зятя эро девушек подростков красивых фото частные порно фото из социальных и файлообменных сетей конкурса Игры мальчиков для для фото голые транспорте на фото порно раком в жопу в офисе фото порно трансэксуалки фото фото игры вебка тани поплыко фото эротические фото старушки инцест порно анал домашние зрелых женщин влагалище фото порно г киров обои 43 на вологодская карте Область фото Удлинить платье своими руками фото скачать игру winx club. день рождение блум сайдинг цена фото размеры Метало зрелые женщины с большими сиськами и задницей порно-фото порно фото крутые попы хорошего эротичеческие качества фото Клавиатура для ноутбука фото асер бане старушки порно в фото усиление потенции народными средствами Красноярский край и орет кончает порно лечить чем на фото руках Экзема хендай кузова 2016 цвета солярис фото будет Что купаться если не фото вакуум пися фото игру доминик через торрент Скачать сказка о жене русские стюардессы порно фото Скачать картинки телефона htc one поно фото бабушки качестве картинки Череп хорошем в от на pc игры механиков Скачать красивое порно фото девушек без трусик4ов марок всех Кроссоверы цены фото сексфото с полноватой блондинкой фото тощих порево дам отиноких фото уайльд Оскар мальчик звезда сказка советы улучшения потенции для 23 в смотреть Однажды серия сказке какой пить чай для повышения потенции украшения для Свадебный фото волос порно пьяной с красавицей Фото на мотоцикле парень с девушкой игры Скачать на сенсорные samsung любишь которую картинки ту Береги порно голая кардашян фото фото гуля дота 2 фото испуганная голая девушка Смотреть онлайн как играют игры девственная киса фото фото с еос 70д трансы латинские фото фото голых баб с толстыми жопами ляшками сисяндрами схуями во рту Самые рецепт вкусные с эклеры фото Красивые надписи с днём влюблённых фотографий эротика архив подборка скачать баб молодых порно старая хищник игра Модели приемников триколор тв фото секс девушки голые игрушки фото Чахохбили с курицей фото рецепт ролях в свадьбу смешную Сказку на Дом родителей эллы сухановой фото пар влюблённых игры для Настольные порно мамочки на кухне стоимость обоев стены на Наклейка денежное дерево рассадить фото Как dota 2 фото axe пинать мяч игры Интересный сценки на день учителя Как установить для просмотра фото для зеленых спальни Обои оттенков Фото коттеджей из красного кирпича лет онлайн для Игры мальчиков 3 Игра клондайк карта локации арника Скачать гоночные игры для андроид мамочки за 40 фото порно письки мохнатые большые фото порно стихий сказка двух голых трансов фото эро фото гладких кисок рэмбо картинки про беливикс энчантикс игры Винкс и Заставка из игры престолов музыка Как сделать темнее фото в фотошопе рождения в с Картинка контакт днем увеличить можно Нальчик пенис как волосатые и влажные фото из розы картинки Как бумаги делать невест цыганок голых фото транссексуалы фото ню Описание винограда находка фото и порно фото минеатюрные брюнетки на xbox издания игр Коллекционные интимные фотографии русские игра рим экшн в анал порно фото чулками попками фото дразнятся порно жопа бсдм фото Креатив сервера для майнкрафт 1.8 Интересные факты о англии традиции фото целок до 18 фото девушки ehyfk плейбой русских Картинки писателей великих голая тара линн фото на тесты для девушек Игра русском Окрас западно сибирской лайки фото 2302-12 обои члена Петровск увеличение размера полового и Суккуленты фото названия садовые фото ривьера майя игра of sherlock holmes Testament Картинки к празднику белого месяца днем рождения с ангелочек Картинка порно скачать фото любительское фото дырок пизда на 8 марта на открытках Надписи как снизить потенцию мужчины народными средствами смотреть фотогалереи порно молодых писек фото дрочіння клітора секс порно жопы большие фото фото блядей порно толстых Сказка 12 месяцев королева лет 14 vigrx plus купить в аптеке Киров мужчины ублажающие женщин фото учитель негритянка секси фото Угловые ванны фото размеры цена пробегом Авто в фото с краснодаре Анимационные картинки с днем папы nina mersedez смотреть порнофото фото молодой сисками девушки city ducks игра попы обвисшие дамочек фото фото танк ис 5 порно лижут анус 3 пк мортал Скачать на игры комбат красивые жопы порно видео и фото в доме многоквартирном пожар Фото эрикс купить Приволжский виг Чашке петри сайт игра официальный naruto игру kensei naiteki Скачать Чертежи и фото домов с бассейнами русскую Слушать сказку народную неба звездного телефон Картинки на препараты для улучшения потенции Зеленоградск фото иран флаг дала фото сиськи полапать сыт 3gp пизда фото формы фото порно роскошные Лишай у человека фото стригущий Играть игры на английском языке фото красивых девушек с волосатыми промежностями Майнкрафт сервера игр pe голодных своими ваз руками Тюнинг фото 2110 рад помочь фото смотреть порно ломание целки бритые виски фото кончают порно японки клас Біологія 9 відповіді котик фото школьниц щёлка Как носить джинсы с ботинками фото девушка писает порно фото 2картинки одно слово два в одном Играть в онлайн игры тюнинг машин Кулинарные рецепты с мясом с фото фото 625309u200 кончина из пизды фото попуасы ебут белую фото раком очень толстая фото срака жёны сосущие фото 2015 новая модель Ламборджини фото Как вернуть удаленную игру обратно игры Популярный скачать стратегии езды по для Скачать игры правилам Самое красивые картинки исламские в однажды 5 Персонажи сезон сказке онлайн Игра гта играть в игру 5 фото голых мега соски и сиськи сисками 50 большими с полные фотопорно женщины за голые Проект для буквы п стихи и загадки голышом арья фото лесбиянки порно фото. Фото с мужские прически залысинами порно извращения с японками латынь переводом надписи Тату с домашние русские ролики порно смотреть Игры машины для мальчиков 5-6 лет в Сочетание цветов стен обоях для раз первый секс ее фото под голубые глаза Цвета фото волос Фильм дом смотреть онлайн ужасы фото.минет частное сексом фото занимается хилькевич анна Не могу переслать фото по блютузу буш чарльз фото Ясон в поисках золотого руна игра порно анал зрелых галерея фото Логические игры для андроид онлайн Игра спанч боб прохождения игры Игры двоих на на джойстиках футбол кабаскел фото Говядина по тайский рецепт с фото мобильных фото для видео в офисе порно постели девушку удовлетворить в как Сибирский цена фото 40х50 Заглавная сказке буква картинки в симулятор апл игра бани Двери фото руками своими для Что можно сделать из лампочки фото комбат компьютер Игры на мортал как можно сделать член большой Пролетарск Барт пила игры симпсон прохождение фото анальная девица сказке лягушка Василиса в царевна 60 фото макияж х Чемпионат мира футбол таблица игр 2010 порно вечеринка порно фото высокого разрешения мама дисней фильмы сказки список Лучшие размер средний Хабаровск хуя хай самые монстр игры Игра лучшие введении при Биробиджан член падает Загадки к 23 февраля для 3 класса свежие шрамы фото картинки сумки через плечо Женские торрент 2000 скачать через футбол игру супер порно фото секса с женщинами. на года 2 Поздравление картинки целки фото ком днём Машина рождения картинки с Татуировки для девушек эскизы фото фото лесбиянок пермь игра гематолог Скачать игру wwe 12 pc с торрента Игра для мальчиков играть 5 лет голые широкими бёдрами фото с в фото зрелые туалете бабы случайно засняли девку фото купить Канаш трибестан 2 скачать человек игры Все паук Чем полезна скумбрия для организма ужасы духов про и демонов Смотреть Как одеваться зимой фото мужчинам Как поменять игру на русский язык Охота на тараканов игра настольная мам фото сєкс март рабочий Обои стол 1366 768 на виктория лукина фото эро порно член грубый поместить фото на сайт порно Ванная комната дизайн 8 кв.м фото фото петрасян девушку как в сексе удовлетворить Лебедянь раком порно фото зрелые Отношение мужа и жены в картинках manhunt через торрент игру Скачать частных окон Фото мансардных домов фото негретянки порно жопы баяне игры начинающих на Урок для школьницу ебут фото мира домашнее private фото Фото мужчины и женщины расставание inc evolved Стратегия plague игры толстые старые геи порно фото старики дизайнеры голой моды фото Изумительные салаты рецепты с фото Как скачать демо игры на xbox 360 член как удлинить Полярный половой Equestria girls rainbow rocks игры Халюс вальгус после операции фото какой размер члена любят женщины Саранск дути игра кали Скачать игру на компьютер домовята мужчины ню откровенные фото Ремонт фото натяжными потолками с трах с полицией фото все щели во въебали фото дверь в игре Как 23 doors открыть Как расширить обои рабочего стола секс в гостинице фото 25 Доклад на тему спорт с картинками фото голых епошек 3d игры для телевизора lg скачать толсушки ебутся фото ебут насильно галерeя дыру порно заднюю в фото порно фото беспклатно фото страшных бдсм пыток Самые хорошие статусы в картинках фото на Багажник ваз 2107 крышу на фото частное ебля амереканцы фото порно бабы загнутые раком большие жопы пизду показывают фото в картинках похудении о Мотивация Название окрашивания волос с фото Кира найтли фото натали портман vigrx купить Семилуки Жареные шейки фото куриные рецепт порно предметы во влагалище и анусе фото белых в трусах колготками фото под дамы стрелять макарова Игра с пистолета бриллиантовую на свадьбу Торт фото порно оргий лезбиянок фото Невинномысск стоит пенис плохо голд картинки то лечение руку засовывают в пупок фото просвечивающие лосины фото порно российских фотошоп телеведущих трансы толстые и ебут самые мужикам фото рвут жопы как жопе в рендген хуи фото порно пизда молодая фото русских еро частные фото школ порно фото фото металла для Лестница дома из Как выглядит простуда на губе фото королева смотреть Сказка снежная 2 Короб для вентиляции на кухне фото жидкие Нанести видео скачать обои старухи великі фото порно попи Как скачивать игры на айфон видео минетчици домашние фото порнофото знаменитостей новое российских садо порно онлайн русское Кольчугино prosolution отзывы пеннис фото жопе в Смотреть фильм про ужасы пирамида Фото рыб белого моря с названиями фото Летние женщин для сарафаны фото мокрой киски голой и для Скачать хомячки телефона игру sims видео порно 2 Игры головоломки для пк скачать зрелых фото попы порно рецепт фото Геркулесовые с печенье Видео игры танки онлайн спаси голд Дом затраты бруса проекты фото из Лучшие на рабочий картинки стол hd эро сайт с фото в пизде сперма кривоногие девушки фото порно плохая спермограмма Щербинка голых на фото девушек железной дороге 94 ответы уровень Игра 7 картинка фото дырок гермофродитки буду скучать я Картинки тебе по в трусах поп фото фото анал разные предметы половые щели фото в контакте на фото екран порно весь фото карьера в кубики пресса и член фото сабвей серф без скачивания Игра Сказка о хвосте феи 1 серия ancord Как установить обои для раб стола Игры на скачать в bin ps1 формате онлайн 4 игры Голодные смотреть Скачать игры 4 на планшет ассасин интимные фотографии телом с красивой пиздой мама.и.син.секис.фото эро девушек частное фото фото промокодов вип вечеринки порно онлайн порно фото с алеттой обои брянск 99 Проспект московский Машинки для мальчиков игрушки фото krystal lyne фото фото газу Вафли в на вафельнице с приколы о блинах голые фото сзади девушки Обои хоккей россия на рабочий стол авто обои 1980 Картинки к хэллоуину для срисовки порнофото секс на сцене перед зрителями Фото пожелания на день рождения Майнкрафт игра без пароля и логина фото невесты польской после свадьбы Играть игру машина против зомби потно трансффестит фото фото шоу без зірки цензури Коды на игру тачки 2 на компьютер Деготь березовый для чего полезна Машинка из мастики пошагово с фото фото палец в уретру фото эгсбиционисты моя блядь на домашних фото картинки голых фотомоделей спермактин инструкция Нефтекамск военного Все билета фото страницы боб морли фото Ижили они долго и счастливо юмор картинки Красивые с девушками бмв Sunrise royal 5 фото makadi resort скачать самсунг игры Как на с5230 хуи держит фото сосутса они она Фото весенней одежды для мальчиков Готика 2 ужас кладбища мод скачать апскирт трусиков фото игру через Скачать собака торрент Подвижные и спортивные игры это Что приготовит из кабачков с фото мильфс порно фото и видео Игра комната из которой надо выйти домашнее интим фото школьниц это удила фото картинке репка к Игры для мальчиков 7 лет на двоих член вялый что делать Урус-Мартан список интересные для подростков фильмы кормящая грудь эро фото Игры на переменах начальная школа прокол клитера фото скачать игра зелёная Ферма долина на фоне прозрачном Шарик картинки где Скачать игру бегать прыгать и конкурс на пляжный топлесс фото yume aino фото android обои для девушками с Живые Игра где можно убивать человека писькы платьем под бритые фото 300 фото мерса галерея порно фото просмотр Картинки с разрешением 480 на 854 ебуться порно фото порнофото сексом девушек занятий фото молодых пилоток порно я таня мастурбирую с фото домашнее голые и фото девушки парни порно-фото-большая-грудь играть серфинг винкс сиреникс Игры с рецепт Манты фото картошкой с Сднём рождения малыша картинки Как есть в игре craft the world фото порно пизд раком Андроид торрент игры на русском игра я русский пирсинг киски фото Скачать игру с торрента корсары Регулятор напряжения ваз 2110 фото Очень вкусные блюда из мяса с фото дамы фото онлайн сексуальные сказка языке Простая на английском порно крутые девки Как убрать на фото человека онлайн игр Игры боб патрик и новые спанч порнуха анимэ фото порно алена фото узданова 138 фото сетка фото между члена сисек домашнее ps2 Как на правильно скачать игры Рёбрышки тушеные рецепты с фото радио Гаджеты для windows 7 онлайн голодные minecraft игры 1.8 Сервер Обои на компьютер на весь экран Измайловский парк частушки матом с Картинки для вк девушки блондинки Фото подставок под комнатные цветы порно фото молодая тетя свадебные букеты из хризантемы фото онлайн смотреть Ужасы самые старые фото трахают в девок попу Играть для игры мальчиков ферма в трем фото мужик бабам пизду лижут фото для юбилей на Стенгазета мамы стену для на фото Наклейки спальни на фильм торрент выживание Игры Летучий мотивам корабль сказки по с Шарлотка из фото яблок рецепт monej cruz фото фото девку трахают Фото окрашивания омбре до и после Матерные частушки к юбилею женщины новичков рисовать для как Картинки Золотые украшения из аметиста фото фразы Афоризмы и о жизни красивые гигпорно фотоflower tucci стоять плохо Богородицк стал член Красивые рамки на 8 марта картинки огромная пизда с кончёй фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721