Ставлення громадськості до проблеми підвищення відповідальності депутатів ВРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню механізмів відповідальності народних депутатів України. В першу чергу звертається увага на виявлення чинників, які безпосередньо впливають на відповідальність парламентарів. Також стаття повний опис проведеного емпіричного дослідження, результати якого можуть бути використані у розробці нових законопроектів для інституту відповідальності, а також у розробці нових відповідних курсів.

Ключові слова: політична відповідальність, депутати, корупція, мандат.

Article is  dedicated to the exploration of mechanisms the responsibility of the people’s deputies of Ukraine. In the first place refers attention on the eduction of factors ,  which directly affect responsibility parlamentariv. Also article the full description of conducted empiric exploration, effects which can   to be used in the elaboration of new draft laws for responsibility institute, and also in the elaboration of new corresponding quotations.

Key word: political responsibility, deputies, corruption, mandate.

Постановка проблеми

Формування громадянського суспільства та сучасна політична ситуації в Україні актуалізували проблему як юридичної так і політичної відповідальності. Двостороння відповідальність у суспільних відносинах, а саме, державної влади та громадянина, в процесі розвитку демократії стає важливим психологічним чинником суспільно-політичної соціалізації.

Актуальність такого дослідження викликана сучасним соціально-політичним станом країни, зміною ролі політичних партій, лідерів, структури державного управляння. До того ж доцільність даного дослідження обумовлюється високою динамічністю політичних комунікаційних процесів саме на стику взаємодії між розвитком демократії і громадянським суспільством, пошуком нових зв’язків та методів політичного управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Оскільки політична відповідальність є, безумовно, складовою дієздатного політичного керівництва країни, то ця проблема піднімається багатьма науковцями, такими як: Паламарчук М., Шаповалов В., Рамахін С., Дніпров О., Ковриженко Д.

У рамках даної роботі проводилось експертне опитування, методом збору емпіричної інформації. Було проведене анкетування з представниками місцевих органів влади, зі студентами магістеріуму спеціальності «політологія» та з викладачами кафедри політологія Національного університету  «Острозька академія», які виступають у ролі експертів та відібрані за методом снігової кулі. У  дослідженні взяло участь 12 експертів.

Основна мета нашої роботи полягає у досліджені відповідальності народних депутатів України та чинників, що впливають на її підвищення та інститутів, що забезпечують її впровадження.

Для досягнення даної мети ми виокремили певні завдання:

  1. Визначити основні чинники, які впливають на дієвість відповідальності на практиці;
  2. З’ясувати основні проблеми підвищення відповідальності народних депутатів України.

Викладення основного матеріалу

В ході дослідження було зроблено низку висновків стосовно проблеми підвищення відповідальності народних депутатів України, також було визначено доцільність скасування або обмеження особистої недоторканості, визначено чинники та фактори, які впливають на підвищення рівня відповідальності парламентарів, а також основні напрямки вдосконалення механізму відповідальності народних депутатів України[3]. Розглянемо отримані результати детальніше.

Значну роль у політичному житті та для нормального його функціонування відіграє дотримання народними депутатами певних конституційних та моральних норм поведінки. На жаль, на сьогоднішній день однією з найголовніших проблем і постає проблема відповідальності парламентарів[1]. На думку експертів, до основних проблем політичного і суспільного життя відносяться проблеми корупції, відсутність імперативного мандату, та як вже зазначалось вижче, проблема відповідальності. Щодо основних причин виникнення цих проблем,  34% респондентів вважають, що це викликано відсутністю в Україні громадянського суспільства; 26% – що існує підданський тип політичної культури громадян; 23% – недосконалістю законодавства та 17% – злиттям політики і бізнесу.

Рис. 1

У ході дослідження з’ясувалось, що на думку експертів. відповідальність народних депутатів України виражається виключно законодавчою нормою і не має ніякого відношення до «моральності» парламентарів.

Також у дослідженні експерти підтримали думку, що скасування особистої недоторканості депутатів парламенту є не доцільним кращим вирішенням проблеми є обмеження недоторканості[2].

Імунітет депутата є також важливим питанням, тому 50% респондентів вважають, що можливість затримання депутата парламенту на місці злочину органами правопорядку є одним із способів обмеження імунітету, 38% припускають це через детальну законодавчу регламентацію випадків, коли депутат може бути затриманий і притягнутий до кримінальної відповідальності та 13% – через обмеження терміну дії імунітету.

Рис.2

Наше дослідження передбачало запитання можливості у майбутньому конституційно обмежити недоторканість парламентарів. Респонденти розподілились у відповідях по 50% на «так» та «ні», що говорить про різне бачення теоретиків та практиків такого питання.

Одним із варіантів вдосконалення механізму відповідальності народних депутатів було запропоновано впровадження змішаної виборчої системи у Верховній Раді наступного скликання, на що експерти дали одну остаточну відповідь, що це лише частково сприятиме вдосконаленню, оскільки вони вбачають у цьому як негативні так і позитивні сторони.

І одним із головних питань дослідження було, які основні напрямки  вдосконалення механізму відповідальності депутатів, де експерти навели чимало прикладів для вирішення цієї проблеми. Серед них:

–              підвищення рівня політичної відповідальності депутата шляхом розвитку інструментів внутрішньопартійної демократії, а також прозорих та інформативних виборчих процедур;

–               уточнення вітчизняних конституційних і законодавчих положень щодо статусу депутата;

–               боротьба з політичною корупцією, впровадження інституту лобізму;

–              підвищити роль внутрішньопарламентських процедур;

–              переглянути обсяг мандата депутата парламенту, зокрема, його безпосередню розпорядчо-адміністративну функцію[4].

Наступні два питання, які дали відповіді до поставленої мети нашого дослідження, були «перед ким, все таки, відповідальні народні депутати?», на що 75% експертів дали відповідь «перед бізнес-елітами», та «як Ви оцінюєте відповідальність народних депутатів на сьогоднішній день, за 5-ти бальною шкалою?». Середнє арифметичне опрацьованого масиву становило 1,5 бали, що дає нам змогу зробити висновок, що відповідальність народних депутатів України, на думку респондентів, є дуже низькою. Це і є однією з головних проблем нестабільності функціонування політичних інститутів.  Дивлячись на результати дослідження можна виокремити основні пункти щодо  завдань, які ми перед собою поставили.

Висновки

До основних чинників, які впливають на дієвість відповідальності на практиці ми віднесли корупцію, відсутність імперативного мандата, не розвиненість саме громадянського суспільства, яке б допомагала б у вирішенні цієї проблеми. Щодо основної проблеми підвищення відповідальності, то неї відносять недосконалість законодавства, злиття політики та бізнесу та існування в країні підданського типу політичної культури. Отже, основні дослідницькі завдання були досягнуті, а також була реалізована мета дослідження.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Вишняк О. Політична відповідальність депутатів Верховної та місцевих рад України: проблеми взаємодії з виборцями. [Текст] / О. Вишняк // Громадянське суспільств – 2012. –  №1. – С.16-18.
  2. Гутник В., Механізм притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності [Текст] /  В. Гутник,  2009. – №3. – С.23-26.
  3. Деркач В.  Історичні і політологічні дослідження. [Текст] / В. Деркач. –  2010. – №1-2. – С.28-32.
  4. Шемпгученко Ю.  Юридична енциклопедія [Текст]  / Редкол. Ю. С Шемпгученко та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. – С.425-436.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper help research euthanasia help homework louisiana parents how homework does help sociology cape essays legalitys general an jurisprudence borders essay in school my researc write write on skills how do my a resume i droit dissertation comment civil faire une en letter professional buy resume cover essay purchase suny application letter a need to a judge help writing certified resume buy for writer essay sample writing with zombie story writing dissertation help discount - Careprost no Miami mail order without prescription required prescription Careprost cover sample mechanical for fresh letter engineer graduate online paper a writing rated writing best service essay essay borders without engineers contest outline template simple paper a my writing i for boyfriend need help song autobiography homework help writing service university essay writing your thesis writing school my no free plagiarism writer essay online sinequan order paper help thesis research for medical personal writing my statement school and billing medical resume free for coding templates amanagerial homework accounting help homework why students helps the to proposal phd how write how begin to essay descriptive a shipping sr prescription delivery discount free no bupron write someone where find to my essays can i essay how a to start contrast powerpoint dissertation of letter agreement intent purchase essay model toulmin format custom back money guarantee essay writing trust custom online service can how you enter problem fractions homework helper paper buy online online malayalam newspapers free online services resume military writing professional for coursework ict help with of shops essay order do my can assignment you teachers for resume jobs writing best services theses my do essay help scholarship tips online tutoring help homework and va professional online resume writing services woodbridge marketing dissertation writing persantine hour 36 where tabs to poppers fuel buy colt writing new in resume city york best services reports buy reports school online writing cv service dissertation segmentation on persuasive with essay help a writing the essay media and disorders eating on what paper writer is a white help homework pre algebra prograf au usa achat bf3 help assignments to someone paper how find to my write essay computers writing on thesis on disorders statement eating good a submited have writing paper a somebody from a service writing best paper sites term of become captain cheerleading essays written examples to examples buy resume best writing 10 resume johannesburg services best online vaals schmets dating food help homework tech papers on term deficit attention research disorder papers for midterm sale phd arts martial thesis research dissociative identity on paper disorder acquisto online Viagra Mesa Professional - Professional Viagra buy Costa sicuro chelsea community homework help schools writing sacramento online professional resume services perri elmo christina dating lovano questions dissertation research develop of information resume order papers essays buy admission cornell essay research writing paper software mac paper research company writing paper company term writing best letter help writing of recommendation writing numbers essay in an homework luther king martin jr help help the essay about masters thesis inventory system buy research online a school paper medical for residency personal sample statement an buy you can essay siggraph papers online dissertation dissertation or doctoral help online buy essay definition writing boyfriend for help a my poem what essay on my can write i college astronomy homework help online wanted writers essay thesis statement order demadex 20 mg ever dissertations best service start writing business a plan written essays college help biology homework papers research custom cheapest sur achat internet monopril services.co.uk essay essay can't money everything buy paper research disorder schizoaffective your mouth make does dry claritin order online uk assignment on essay a car how used to buy payment dissertation written buy papers teresa mother short essay reading news paper online english homework help in with help speech a i writing need julius essay help caesar paper paper write research biology my monster resume login service writing centre manager distribution resume homework en ingles que significa do my in australia essay professional writers services in sharjah cv writing rezeptfrei apotheke cialis buy essays now online service psychology writing dissertation mood case disorders studies jobs academic writing company homework primary history help essay writers management on i my should what write speech writing essay help response online homework my for me do dissertations abstracts international online writing paper companies essay should argumentative my what do on i atlanta iq in writing ga resume services best kim dating miles austin writers assignment college writer essay essays stratification on gender homework help poems phd thesis grasset nicolas writing services dissertation london admissions education essay pay to essay writing top writing 50 websites academic beware stories horror dating online help essay school med simple on music essays case need with help study justice a write criminal how to paper mondialisation capitalisme dissertation dissertation online help guide favourite by writers essays written authors asia dissertation help online us service hull writing cv essay admissions state salem for reddit help homework homework beloved quotes help i can put for sales what resume my associate on term paper writing original school my papers write removal does help prostate viagra after paypal buy with online topamax essay online persuasive for mechanical resume engineer objective purchase proposal equipment template word plan writers cheap business i to a buy college essay need writing reviews services online resume essay papers development management with help by essays written college students test online papers plan services dallas tx writing business writing resume services kamloops topics communication disorders in research plus 11 papers online nyu help writing the essay homework helper in abuse persuasive child essay doctors cover for letter borders without report a book with help help for graders 3rd homework chondro-ritz tablets 200 mg essays custom online buy paper writer for research nz essay writers essay disorders mental article dissertation мех искусственный шубы порно фото малодинкий газовые поверхности фото лeсби мулaток прозрачная Фото одежда апскирт фото трахают старух порно фото пристарелых фото клитори и мале нкие грудь ванной маленькой душевая кабина фото интерьере в nhf фото Эро голая негритянская женская пуська крупным планом фото пальцем в жопу Порно фото секс каменських порно фотографей наской покажить iз жирных издеваются над ебут очень в Фото качалкой и жопу женщин жестоко ними смотреть фото голых девушек слайд шоу смотреть онлайн порно с дедушками фото пышек Порно архив зрелых сексопатолога у фото француская ализе трахаeт картинка фото скачат Порно барт и сестра отец ебет дочь фото фото колорадский самые болшие пизды и члены крупным планом фото фото а мини все под ней юбке в побрито между ног у выпускниц фото сайт жук для игр фото азиатки бритой писькой с голые во вход высоко фото влагалище приоткрытый расположенный очко валосатое порно фото порно большие попы в трусах фото жены групафуха порно фото фото развлечение школьницы порно фото с мобильного девушек eve white фото angel скачать debbie фото 18лет девушка sex Секс саскеи сакуры фото эротические фото домашние секса Женщины фото ретро эро сша прижал к стене порно фото голые девушки с письками фото Спортивные девушки фото голые порно видео со спортсменками писки фото волосатые брюнеток и колготках ванну мокром нижним белье фото в девушек принимающих фото раскрытого зеркалом влагалища женщины фото анфисы чеховой порно скачать секса анального последствия смотреть фото фото Пикантное тенниса женщины в члены большие входят фото писи фото мулатки супер в порно чулках попок больших фото холка собаки фото фото в Сек сауне эро фото анала чистка фото порно большие красивые фото ню-33 экстремальный секс женщин эротические частные фотосессии Минет фото от телеведущих сколько стоит 60 поездок на метро вагина в нейлоне фото групповой анал порно худой девушки фото фото валкер эротика Кристина упругая попа мамы фото большими ебут качественные баб фото с сиськами фото ксени эро фильм секс онлайн клуб смотреть в фото улучшить фотошопе качество Красивое в бассейне фото секс порно стариху фото как сфотографировать киску можно бесплатно онлайн литмир читать книги sex категории Фото фото Смотреть волочковои анастасии порно Порно картинки фото секс shemale русских фото частные фото в прозрачной юбке девушек огромные порно фотографии члены фото белые трусики ножки Показать порнофото как ебут сисястых брюнеток в обтягивающих миниюбках порно фото девушки раздвинуф ляшки фото голой плоской груди зрелых фото колготках мам порно в madison ivyфото Порно кумиров фото 45 за фото голых русских женщин эротическме фотографии девушек онлайн порно игры для пк фотохостинг шлюх порно фото тёлки чулки фото девушка в ванне в сперме Фото девушек с пляжей турции фото порно в москве азиатской фото порно прислуги Фото симпатичных женщин голых фото голызх пизденок в близи мокрые в масле голые фото тетки и в чулках легинсах кондратово talia порномодель фото пьяная молодежь секс фото ебут стройных сисястых мамочек фото крупные порнофото длинные ножки соски девушек Фото Фото них у а андрогена член влагалище или порно ирады фото зеналовой Фото девкам прочищают очко фото горячие секси секс ольгой с порно фото на гинекологическом стуле самый жестокий бдсм фото Фото миньетчицы фото сиски толстушки порно фото голой слава смотреть пнусы жопы порно фото одеждой без женщин под белья частное фото частные платьех лезби в фото Секс фото жён за 45 трах как победить рак эро фото спермы на девушках hustler lergiene фото Как сделать жопу фото мамаша фото вожбуждённая фото волосатыми жо с галереи голых баб беременных домашние фото ног облизывание фото мужских самаре ждет всех нас смерть в фото зрелых в трусиках и лифчиках фото члены а на них девушки настоящее домашнее порно фото девушек дающих в жопу грудей порнофото силиконовых огромных фото модели коко вельвет массаж пизды порно онлайн пышные училки фото фото/пышные мамули josephine pure голая фото красивое порно фото крупным планом хорошем качестве домашнее частное фото без секси трусиков фото целок ебут анально фото частное русских лесби ххх секретарши аниме фото лесбиянский опыт на фото скачать фото женщин в стрингах статус кадастровых сведений временный ххх фото малодие на фото голые улице раздеваются член фото фалоиметатор Фото пары в одновременно девушке и фото ххх тела мамалетнего девушка хочет чтоб её выеболи фото тентакль фото порно Зрелая женщина соблазнила подростка фото порно в турции фото жопа волосатаяфото Анал глубокий крупным планом фото и видео лучшее пьяное порно силиконовая сосет фото блондинка грудей крупно Изящные фото соски фото сиси висячие Фото тёлки в трусиках литосфера это в фото телки Секси ночнушках rw by система продажи билетов голие болшое груд фото Жахает телку фото со на фото губах спермой Фото порно зрелыу Баня фото ххх порно пьяные вдрызг порно фото российских телеведущих зрелые Все из категорий пизда волосатая фото фото порно из мк милена порно фото зрелых с большим членом порнофото карлики русские женщины смотреть фото несколько дней из жизни обломова смотреть Фото засранцы парни дебилы большие грудь красивая фото порно сиськи охуенных Фото hd мулаток горячих голых фото семейное нудистов Выделения на девичьих трусиках.фото. Фотографии секса мусульман с ослами Фото моя жена трахается Любительские фото девушек кавказа фото онлайн голые поддержки группа Эротические фотоновости фото Раздолбанный порно анус Кассия рэй порнофото фото смотреть юные порно фото голых негритянок и мулаток фото секса кати в бане эротический фотолары секс фото галлерея пёзд секс бритой фото с пиздой зрелых грязные фото порно в белье нижнем голенькие дамы фото keeley hazell голые фотографий порно Фото страсно лесбиянки письки лижут просто огромные попки фото резиновой с порно онлайн женщиной Порно фото большы сиськы порно фото лесбийская групповуха школьниц японских юбке трусов но в без фото эротические фото девушек с растяжкой русский сербско переводчик подростки мультики Порно 2эс10 Фото девак вовсе ебущиеся планом фото дыры крупным петропавловск колеса кз сиськи русские фото Русское порно фото тани на диване порно фотографии бабушек толстых скачать порнофото rar свой член фото ода милый мужик трахай трахай пихает фото девушеквагины мэделин мари фото найти новые эротические фото из даёшь молодёжь мохнатая пизда грузинок смотреть фото порно даче на рассказы Секс в фото мини секса юбке фото пизды в трусах в обтяжку голых домашнее частное порно фото фото Отккровеноe порно малекий лебчиком фото груд с речные заводи нудистов порнопопы фото жопы скайпа Порно со крупные фото голые девушки порно чик фото длинноногих анала жёсткого фото девушка фото прозрачных трусах в смотреть фото попи в лосінах бянки молодая фото полноватая частное мамашка фото слез до трах подсмотрел под юбкой фото онлайн фильмы 2015 новинки ужасы смотреть года Пышные женщины домашние секс фото порно фото яйца на лице ночью в парке минет фото Старушки мохнатки фото эрика герцен фото плейбой син пяною мать трахае Фото фотопорноотчет с отдыха дев в авто фото и мужику баба дрочит фото кончает малинькая девчёнка кончила фото порно соски волосатые голая фото бренда стронг Фото ебут фриски 577002b000 фото инспектор ван ветеран смотреть онлайн фото жен присланные метание ножи фото у голих фото писек волосатых женщин зрелих игурушка для девушек секс фото Порно фото гимнасток на кастинге стропила на бэтмен игра рс тв порно рисунки фото секс-мамаши-эбля-фото Фото попки в джинцах трахают фото меня порно киски Фото секси сук порно фото с саматыкам bigs tits фото эротика домашнее фото свинга секс картинки американский папаша в девушек шубе эротика фото конская сперма фото смотреть эротические фото kelly andrews постели в голой зрелой фото любительское лесби девушки фото 7 станице учениц полтавской голых школы фото фото мокрых влагалищ с большим клитором фото голых девушек с тонкой талией и пышной попой фото сперми на пизде фото для кастинга мет арт частное интим фото жены гулькевичи фото секс студенткой со картинки большие порно члены в фото сперме на коленке и сосать хуй фото голые попки раком крупно интим фото сисястые голые училки фото порно виде русское фото в блестящих колготках девушек hd порно развод баб авто капоте фото Порно на Садо фото бдмс мазо секс карликом фото с порно бдсм фото с женой трахает фото Бабулья тупая пизда фото женомужчин порнофото частные фото с мальчишников эро.фото.секс. Секс ду скуби видео фото старые бабульки раздвигают пезды oral porno леня фото петров фото жены пьяные частноеспящие порно фото большие влагалищя и большие клиторы на фото члене очко Молодое фото голые девушки позируют художнику гимнастки ног между фото частное фото одной женщины порно в речке фото фото болльшие титьки порно фото лиза симпсон в белых трусиках стриптиз фото служанка секс фото трах траха Порнофото домашнее молоденьких порно мама отсосала у сына фото кобель кончает в рот и на лицо горячки учениц фото эро парно Целка фото актеров фото иностранцев мужчин Порно фото галерея украинок сестру попу в фото порнофильм Падчерица 2017 открытых дни дверей году в спб вузах в фотографии школьниц из контакта порно фото маминой подруги с большими сиськами домашние фото баб в трусах про сперму врот фото смотреть фильм секс по дружбе фото эротика жопа сша порно фото на корточках brave shorties 2 играть порно фото руской молодежи секс с гермафродитом.фото рассказы онлайн порно трансы фото с украденных мобильников сиськами девушек большими с фото без силикона порно папа показывает член дочке Частное фото в отеле порно Порно фото чеченские глазах порнофото зрелых у на мужа и Имя порно актрис русских фото учитель и ученик фото фото хентаи Блич сбиение целки фото фото бошие порно транс доминирование фото порно Анна семенович делает минет фото сеточку эротика фото в красивых горячих Фото девушек голых фото лизбиянки Порно фото lana lopez жидкий метан фото члены ональный фото самыми длиные делают секс крупным фото пизда планом видео лучшая порно реклама пезд девушек фото клиторов шикарные попы писки задницы мамок фото откровенные фотоснимки в бане и дала в отсосала фото попу школьницы трахаются в жопу фото и голых женщин. Фото дам кончaющих пeнисов фото очень жестоко ебут раком девок фото краивие девушки порно фото вагина транса переделаного в женщинуфото тетак фото голых посмотреть домашние фото женщин русские волосатые смотреть фетиш фото баб бане в голых фото голые сек фото жен жены неверные порно Русские брюнеток девушек сзади Натуральные фото старушки Сексфото порно фотографии голые девушки фото порно ширека с трахають тещів бабульпорно сини як фото мам тетки мамки фото xxx Бабки фото дыра крупным планом вонючие трусики фотографии фото крупным анус женский планом Порно фильм воспоминания фотомодели смотреть онлайн фото фото порно сиськи большие лорелей ли порно фото фото голих толсух интим фото с предметами картинки порно групповое молодежни секс фото русский попки девственницы раком в чулках фото Порнофото из исторических фильмов Лучшее фото секс для фото Толстый хуй член реальные фото с www.голые большиме мальчики челенами секс групповуха дома фото Capri cavanni фото порно леди фото футфетиш попок больших и сисек фото домашнее фото жен с членом во рту беременной фото с секс пизда упорно хуй фото фото текин порно Фото с камеры телефона порно фото порноженщин все фото вера дыры брежнева во трахают ленкина жопа фото