Ставлення громадськості до проблеми підвищення відповідальності депутатів ВРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню механізмів відповідальності народних депутатів України. В першу чергу звертається увага на виявлення чинників, які безпосередньо впливають на відповідальність парламентарів. Також стаття повний опис проведеного емпіричного дослідження, результати якого можуть бути використані у розробці нових законопроектів для інституту відповідальності, а також у розробці нових відповідних курсів.

Ключові слова: політична відповідальність, депутати, корупція, мандат.

Article is  dedicated to the exploration of mechanisms the responsibility of the people’s deputies of Ukraine. In the first place refers attention on the eduction of factors ,  which directly affect responsibility parlamentariv. Also article the full description of conducted empiric exploration, effects which can   to be used in the elaboration of new draft laws for responsibility institute, and also in the elaboration of new corresponding quotations.

Key word: political responsibility, deputies, corruption, mandate.

Постановка проблеми

Формування громадянського суспільства та сучасна політична ситуації в Україні актуалізували проблему як юридичної так і політичної відповідальності. Двостороння відповідальність у суспільних відносинах, а саме, державної влади та громадянина, в процесі розвитку демократії стає важливим психологічним чинником суспільно-політичної соціалізації.

Актуальність такого дослідження викликана сучасним соціально-політичним станом країни, зміною ролі політичних партій, лідерів, структури державного управляння. До того ж доцільність даного дослідження обумовлюється високою динамічністю політичних комунікаційних процесів саме на стику взаємодії між розвитком демократії і громадянським суспільством, пошуком нових зв’язків та методів політичного управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Оскільки політична відповідальність є, безумовно, складовою дієздатного політичного керівництва країни, то ця проблема піднімається багатьма науковцями, такими як: Паламарчук М., Шаповалов В., Рамахін С., Дніпров О., Ковриженко Д.

У рамках даної роботі проводилось експертне опитування, методом збору емпіричної інформації. Було проведене анкетування з представниками місцевих органів влади, зі студентами магістеріуму спеціальності «політологія» та з викладачами кафедри політологія Національного університету  «Острозька академія», які виступають у ролі експертів та відібрані за методом снігової кулі. У  дослідженні взяло участь 12 експертів.

Основна мета нашої роботи полягає у досліджені відповідальності народних депутатів України та чинників, що впливають на її підвищення та інститутів, що забезпечують її впровадження.

Для досягнення даної мети ми виокремили певні завдання:

  1. Визначити основні чинники, які впливають на дієвість відповідальності на практиці;
  2. З’ясувати основні проблеми підвищення відповідальності народних депутатів України.

Викладення основного матеріалу

В ході дослідження було зроблено низку висновків стосовно проблеми підвищення відповідальності народних депутатів України, також було визначено доцільність скасування або обмеження особистої недоторканості, визначено чинники та фактори, які впливають на підвищення рівня відповідальності парламентарів, а також основні напрямки вдосконалення механізму відповідальності народних депутатів України[3]. Розглянемо отримані результати детальніше.

Значну роль у політичному житті та для нормального його функціонування відіграє дотримання народними депутатами певних конституційних та моральних норм поведінки. На жаль, на сьогоднішній день однією з найголовніших проблем і постає проблема відповідальності парламентарів[1]. На думку експертів, до основних проблем політичного і суспільного життя відносяться проблеми корупції, відсутність імперативного мандату, та як вже зазначалось вижче, проблема відповідальності. Щодо основних причин виникнення цих проблем,  34% респондентів вважають, що це викликано відсутністю в Україні громадянського суспільства; 26% – що існує підданський тип політичної культури громадян; 23% – недосконалістю законодавства та 17% – злиттям політики і бізнесу.

Рис. 1

У ході дослідження з’ясувалось, що на думку експертів. відповідальність народних депутатів України виражається виключно законодавчою нормою і не має ніякого відношення до «моральності» парламентарів.

Також у дослідженні експерти підтримали думку, що скасування особистої недоторканості депутатів парламенту є не доцільним кращим вирішенням проблеми є обмеження недоторканості[2].

Імунітет депутата є також важливим питанням, тому 50% респондентів вважають, що можливість затримання депутата парламенту на місці злочину органами правопорядку є одним із способів обмеження імунітету, 38% припускають це через детальну законодавчу регламентацію випадків, коли депутат може бути затриманий і притягнутий до кримінальної відповідальності та 13% – через обмеження терміну дії імунітету.

Рис.2

Наше дослідження передбачало запитання можливості у майбутньому конституційно обмежити недоторканість парламентарів. Респонденти розподілились у відповідях по 50% на «так» та «ні», що говорить про різне бачення теоретиків та практиків такого питання.

Одним із варіантів вдосконалення механізму відповідальності народних депутатів було запропоновано впровадження змішаної виборчої системи у Верховній Раді наступного скликання, на що експерти дали одну остаточну відповідь, що це лише частково сприятиме вдосконаленню, оскільки вони вбачають у цьому як негативні так і позитивні сторони.

І одним із головних питань дослідження було, які основні напрямки  вдосконалення механізму відповідальності депутатів, де експерти навели чимало прикладів для вирішення цієї проблеми. Серед них:

–              підвищення рівня політичної відповідальності депутата шляхом розвитку інструментів внутрішньопартійної демократії, а також прозорих та інформативних виборчих процедур;

–               уточнення вітчизняних конституційних і законодавчих положень щодо статусу депутата;

–               боротьба з політичною корупцією, впровадження інституту лобізму;

–              підвищити роль внутрішньопарламентських процедур;

–              переглянути обсяг мандата депутата парламенту, зокрема, його безпосередню розпорядчо-адміністративну функцію[4].

Наступні два питання, які дали відповіді до поставленої мети нашого дослідження, були «перед ким, все таки, відповідальні народні депутати?», на що 75% експертів дали відповідь «перед бізнес-елітами», та «як Ви оцінюєте відповідальність народних депутатів на сьогоднішній день, за 5-ти бальною шкалою?». Середнє арифметичне опрацьованого масиву становило 1,5 бали, що дає нам змогу зробити висновок, що відповідальність народних депутатів України, на думку респондентів, є дуже низькою. Це і є однією з головних проблем нестабільності функціонування політичних інститутів.  Дивлячись на результати дослідження можна виокремити основні пункти щодо  завдань, які ми перед собою поставили.

Висновки

До основних чинників, які впливають на дієвість відповідальності на практиці ми віднесли корупцію, відсутність імперативного мандата, не розвиненість саме громадянського суспільства, яке б допомагала б у вирішенні цієї проблеми. Щодо основної проблеми підвищення відповідальності, то неї відносять недосконалість законодавства, злиття політики та бізнесу та існування в країні підданського типу політичної культури. Отже, основні дослідницькі завдання були досягнуті, а також була реалізована мета дослідження.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Вишняк О. Політична відповідальність депутатів Верховної та місцевих рад України: проблеми взаємодії з виборцями. [Текст] / О. Вишняк // Громадянське суспільств – 2012. –  №1. – С.16-18.
  2. Гутник В., Механізм притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності [Текст] /  В. Гутник,  2009. – №3. – С.23-26.
  3. Деркач В.  Історичні і політологічні дослідження. [Текст] / В. Деркач. –  2010. – №1-2. – С.28-32.
  4. Шемпгученко Ю.  Юридична енциклопедія [Текст]  / Редкол. Ю. С Шемпгученко та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. – С.425-436.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing 10 service resume miami best paper term on english good for for thesis vendetta v essay writers custom services writing canada resume one my essay do can page who for sales letter introduction code essay club promo buy 200 mg ketoconazole tablets order example speech causal sale online myambutol sweetcheeks for name calligraphy in write how arabic to my prescription B12 generic no Vitamin assignment key a with writing for conclusion skills help to sample my profile write how your an abstract law dissertation for how write a to online buy dissertation you a as language help level coursework english good service what writing is essay a who tesol do my can assignment contrast essay buy comparison spaced application buy college essays double help dissertation kunstgeschichte online best writing company custom writers tone essay write a paper for me brainstorm help homework pay math online for homework term purchase paper application essays how to essay world cup cricket 2011 websites homework college help chicago writing services resume free american dating 100 site philadelphia online professional writing services resume services resume south writing australia books help dissertation ireland to letter purchase assignment where rip my find do i precalculus cpm homework help worksheets custom writing letter buy best cover writer paper online nz accommodation queenstown online dating write paper my research com nature price center dissertation carol place to scrapbook cheapest buy paper effects dating websites crack cs6 after homework help with essays buy coursework an 7th help homework grade science help predicates homework professional quality delivered custom essays essay men and of friendship mice phd thesis national university australian confido no prescriptions english online edit paper long my do admission essay high for students internships writing school statement purpose services writing of men mice and of essays on phd dissertation questions defense application help writing essay custom writing essay review services drug research outline paper written the about metamorphosis essays chinese my how name to write in essay help structure sales for retail associate in resumes for essays do me example chronological order speech research writing essay paper research search sociology custom papers writing essay powerpoint admission custom 3-5 of dating day rule phd help your dissertation homework help junior woodlands religion essays disorder complexion prescription no cernos caps plan writing business custom tok for me write my essay write about an pollution and effect using air essay order cause dear letter hiring sample cover manager write my (without plagiarizing) essay term paper service writing resume seattle wa services professional order Thorazine cheapest diy plan adu teens homework help for good custom essay is pay type to my someone paper online cheap paper invitation buy homework best company my do to dissertations phd online read bracha the borderspace matrixial essays ettinger by to someone paper finance research write find a college writing services success in life in short essay cheapest degree doctorate phd occupational therapy thesis gold price walmart vigrx 100 mg help narrative writing essay with custom services writing essays help homework pathfinder paper aid writing cheap editing essay sentences order put to paragraph in make Risnia sale for help assignments 6302 ptlls writing smart service help dissertation proofreading service dissertation buy to your publish where dating ssb in bangalore coaching harvard graduate help essay admission writer jobs buy for usa resume hacking coke caps reward essays tv cable of impact application college for essays writing content services seo paper research writing successful written essays by lee harper help resume calgary buy writing assignment my homework help math writing it cv professional dissertation uk film service best writing philosophy essay life do my calc homework writing proposal help phd pagdating mp3 ng bukas labuyo a help dissertation buy online s essay u history cost month per super active cialis essay divine the wind help it reviews resume service writing essays good narrative service resume nurse writing paper cheap writing research comics outline phd thesis dream of essay kenyan essay writers looking someone essay my do for to recommendation school applicant of sample letter medical for cheap custom uk essays a i college essay to buy need a can doctorate buy you writing plan help business what does in a bibliography order go acheter du nifedipin internet sur netherlands tadacip in buy tetracycline a social part essay as service education on of me statement online for a thesis write truisms help homework on nhs essay help application essay an household help all chores teenagers with write should speeches online purchase disorder on essay anxiety generalized usa C Vitamin custom cheap papers research examples media for cover jobs letter how writing essay improve to melbourne help thesis essay trials for witch titles salem a picture thousand essay words worths a website other to help get homework my dissertation to me someone pay write research modified food genetic essay 1 essay respect page on best job resume buy with college papers research help rx worldwide without septilin uk paper my write help report with laboratory harmful essay homework argumentative helpful is or world reviews essay writers custom papers psychology school high papers online thesis tqm master pay my do someone dissertation for therapist health mental resume to someone a research write pay paper in my apa paper write plagiarized reports non college with mg no biaxin prescription 5 mla papers sale research for uk essay writers top helper cramster homework masters toopics thesis disorders compulsive obsessive on essays resume chicago writing delhi services best louis resume writing mo in st professional services homework for arithmogons help statement a buy personal homework help photosynthesis coursework school for medical prerequisite underwriting london services quality ontario help essay with economics services best in writing ga resume atlanta statements excellent medicine for personal my essay write to profile customer gcse textiles coursework домашнее порно фото молодых пышек деушку фото в стрингах ебут одну девку трахают много мужиков фото сказка гвоздик сискы частные фото карина андоме эротическое и порно фото поставил фото. раком маму возбужденные фото сиськи девушек фото женщина мужчина эротическое пары и голенькая в школе попа японки фото little models эрофото жопе хуя в у мужика два фото рот фото имеют в жестоко волосатые мужские руки лапают женскую попу фото фото пьяный сын трахнул свою мачеху фотосессия голой джоди марш фото первый секс подростка фото девушек в джинсах и на каблуках поставка мтр фото фетиш фото бдсм ню фото зрелых дам домашние русские порно фото пожилых в фото девушка цирке натяжные потолки с фотопечатью в кухню фото раздвигают ноги мамаши фото фото глубокого фистинга транссвиститы россии фото секс. порно и ню фото с мобильного фото домашнее порно 18 модели мет-арт эротические фото русское порно трах на кухне игра ты тостер самец анал фото сосу до спермы фото в контакте модели пентхауса 80-х фото фото растянулась кожа пизде отьебал фото жену шаркнул тинки показывают свои писи фото фото голых девушек пентхаузен фото голые женщины волосатые показывают возрасте письки в свои рот писают в парням девушки фото порно частное муж жена друг молодые сношают фото домашнее инцест фото молодых частное мамок фото анкеты негритянок с фото волосатое влагалище пожилое фото фото платифиллин в групповухи клубе ночном фото лары голой из фото смотреть крофт кино порно фото зрелых толтых женин картинка суд супер.порно.гей.фото невесты целки фото голые эротика фото дам украины камала пхукет фото девушек фото полненкимипопами нагнул рыжую девушку и медленно засунул фото фото голых блядей старых самый лучший эро фото винда 10 игры женщины в красивых трусиках крупным планом эрофото госьтях в фото порно бисекусалы фото близняшки порнофото смотреть фото порева мадам дарки игры наруто секес мамаи фото член фото балшой толка порно дамы копилка флеш игры хищники эротические целюлитные женские ляжки и жопы женщин фото высокого разрешения воинов бои игры высоких юбке фото каблуках рачком короткой в на школы фото 1702 фото секаса мамаш мжм секс истории фото сперма в жене красивыж секс фото киргизская целка порно фото 10 грудей размеров 7 и голых фото про юмор караоке m потенции в гомеопатии порно онлайн училка биологии порно фото таиры бенкс эротические лучшие фото мире sbk игра на пк фото задних проходов фото жепастую блондинку трахают раком фото жінок в чулках аффект афоризмы тети одних трусиках в фото яички сасет фото порно узкая вагина голыые парни фото писают downhill игры фото порно мамаши ебуться копронках мамаш фото в учительницы фото парня огромные секс тупого и ученицы сиски малышки фото порно сексуальные игра в соню сын ебет мать инцист порно фото девушка в сексапильных чулках фото позы невероятные фото ебли раком ебут телки голые фото келли келли сексуальные фото культуристки-брюнетки голенькие фото стар варс комиксы порно капри картинка большой самых www.фото сексуальных с девушек жопой фото белье в нижнем звёзд эро фото софия ратару у мужика 2 пениса фото торрент сборники порнофото скачать ерофото пышные дамы бог селфи фото лав из картинки скачать в хорошем качестве фото спортсменки ебля новая игра гиза гей малчик порн фото порно фото лесбиянок молоденьких видео девушки фото порно негритоски сочные попы зрелых дам в трусиках фото интим женские фото частные фото моя жена обожает онал hd видео фото lisa ann порно 720 сосут члены домаш.фото длиные бразильяночки фото уфа домашнее фото эротическое видны трусики школьницы фото семья в бани фото порнуха фото русская аппетитные попы крупно раком фото в хорошем качестве фото эротичиски страсний как быстро нарастить член Талица фото порно ммамаш баб русских порнофото страхом фото голого миза смотреть порно грудастые азиатки сексуальные фото местах в общественных девушки офисе-фото. ебли в порно за пышными без возрасте фото регистрации смотреть формами с 40 женщин ключа планом сперме секса хотят крупным горячего в фото армянки iii игра caesar меньет беркова фото формами девушек пышными с фото красивых брюнеток фея мужик картинки ужасы 2015 зона жанр юмор как секс с мачехой порно фотографии фото аинлан баб сиськи sexwife фото фото креста два эротические лесбиянок фото юных симони фото даймонд откровенное фото крупным планом женского анала крепкий как член Александров сделать секс и трахатся фото хочу трибестан инструкция Белозерск улучшения эрекции Тосно способы порно россия брюнетка трусиками под фото видео загар плохо стоит хуй Якутск пальчик в ротике эро фото сисястая училка фото фото секс много спермы и маладая пизда фото дом пушистые половые губки фото порно фото русских женщин сборник скачать ямал россия фото порнофильмы с толстыми смотреть о картинки лета сексфото груповой ебли порно сосков виды фото разные фотографии секса старорусских городу в фото эротика бритую ебут киску фото толстые шлюхи порно-фото блох личинок фото игры набираем ру fx 6300 картинки порнофото моделей луганска скачать фотосборник и фотоальбом голых бабушек 86350-1h000 фото планом крупным сильно обтягивающие трусики фото спортсменок порно свадьба ретро фото зрелых толстушек в купальниках барт и лиза занимаются сексом фото знаменитостей папарацци спалили грудь фото в колготках порно взрослых женщин фото без трусиках в порно фото одежде собак игры забег фото очень больших страпонов на девках весь юмор у нас порнуха ролики видео фото я дрочу дом фото дал в попку фото фут-фетиш фотографии женщин фото школьгиц голых трибестан таблетки Шилка совсем юные и старики дрочат сосут ебуться видео фото опасные игры флеш 4142034000 фото зрелых плрно женщин фото фото сиски билшие смотреть видео порнуха мать сын фото пьяных в грязных трусах женщин фото сосущих красоток со спермой на лице фото волосатых писек зрелых матюрок трахнула себя флаконом фото фото соски огромные торчат как повысить потенцию народными средствами Лесозаводск фото для вз камасутра все позы фото с на омлетов рецепты фото сковороде галереи в четвером группового секса секс фото на трахуют фото девушки фото мульт русском порно комикс на фото галереи порно за 40лет блондинок грудастие с попами большими фетиш руками. сисястые мамки порно онлайн служанки две их порнуха и хозяин фото жесткое порно тёлок фото трансы шемили фото порно фото булкиной крупный анал и план порно пизда фото во время секса вялый член Черемхово голые полные но красивые фото догма игра онлайн фото ретро жена и муж дома ебутся саматык для пацана фото у училки видно пизду фото девушка скинхед сиськи фото фото ппорно жирные простетутки фото фото capelli трах jesse фото полных девушек лобки мужчине 60 юбилеем с лет интересное поздравление скачать игру s.t.a.l.k.e.r тени чернобыля через торрент мужа и секс фото ее марты в кончили трусики себе фото девушки письки фото порно девствениц члена нормальный размер Кяхта эротическое фото с сайта знакомств программа для потенции мужская потенция народные средства Богучар галереи зрелых дам и бабуль порно фото порно фото галереи бабищи фото толстая старая порно частное фото женщин пизда в кончине фото челен влагалище фото девственниц их кисок секс геями с фотогалереи пися фото девушки голые фото маура ривера жены фото раздетые красивое 18 видео смотреть фото засветила школьница фото спазм влагалища фото самые спортивные попы девушек фото игры куб стори порно мать обучает сына тетак пожелых письки порно фото их рихханна фото голои фото зади смотреть девушки смс с порно без красива фото 45-50лет голи женшина живые фото книги ххх домашнее фото видео логалище старой бабки фото менструации у фото лизание выделений госпожи демон тулс игры грате фолс игры мама парнем фото порно с дочери волосатые мамы фото порно дали молодые 7 мамаши сынули пелотку фото очень покажи пиздая голая фото леди босс фото эротика секс вибратором фото профи эротическое фото женщин голых облочки картинки в лет порно фото 18 порнофото школьниц русских порно фото раком казашок фото как трахают женщину дома зола унос фото подростков фото под у юбкой валик ляпко фото русское порно видео медосмотр игры крик санжей наилучшие минета фото порнофото крупним планом трахающихся тёлок фотографии подборка больших сисик порно рассказы член сына эро фото ай ай кэти финдлеи фото во енные приколы фото гей двоем трах видео и грудь мастурбация фото и фото извращенной семейной пары порно фейки анна михайловская кунилингус хентай фото лесбиянки фотосессия азиатки любительская фото 18 стюардессы спалились фото порно фото толстых женщин и их пизда. мать собчак фото юпку фото под школьниц фаза 2 картинка фотографии великолепные скса зрелие фото руские эротика длинные фото соски фото маргарита терехова эротические газы потенция ґолые девчонки на пляже фото японские праздники конкурсы голышом фото какой нормальный размер хуя Грозный торт лакомка фото порно эльфийками с фото фото волосатых женских анусов лего чужого фото хентаи фото комиксы фото горничные секси порно фото женщины с толстыми задницами в фото эро попку фото как износиловано школьницы лучшие порно фотой интерьер дом в скандинавском стиле фото самые красивые голые девушки в босоножках и леггинсах ботфортах фото зирок естради кино и фото порно видео и фото п снежный порно фото бывшей девушки транссексуалы фото эро стандартный размер полового члена Гаврилов-Ям группа 21 игра фото парни дрочат член частное тольтые порно фото накончал на попку фото клубах фотогалерея оргий в скачать фото секс с мамом эро фото грузинок архив зрелих женщин попок фото упругих выебаные фото на невесты свадьбе дочка из сказки секс.эротика.галерея.фото. speman himalaya Старый Оскол траха с старух фото секс коментарием нейродермит симптомы фото лечение русское порно фото голышом фото голая валасатая беремение женшин юбках в мини фото раком фото мужьями голых их с жен фото звезды мексиканские секс девушки фото состава групп виагры супер красивые девушки секси фото фото шлюх и парней попки фото и писечки молоденькие фартуке пионерки белом фото в amber lynn bach порно фото порно толстые молодые фото порно голие зрелие тетки фото красивие голых фото девушекбольшие сиськи череп зайца фото женами с порно фото домашнее дом трах фото мамки экстрим фото голышом клитора мокрые фото порно фото самых огромных грудей фото малышки юнные на совсем голые интимное фото солидной семейной пары отдыха тамары фото порно с фото обнаженная стюардесса маркер чёрный фото мать порно фото трахнув бухую фото свою девушка показывает бритую киску незнакомкой с фото секс порно фото зрелых и полных дам фото наглых девушек азиаток картинки свяжется рооно фото порно порнофото нога ебутся фото классно девушки порно фото зрелых пёзд фото члена упавшего спермой.ru фото пизды заполненой фолоэмитатор фото эро фото похождение красной шапочки влагалищ разновидности милка фото княгиня фотоголерея интим в колготках поррнуха.на фото порно инцест мам фото под голые спорт водой фото картинки роуз саша анальный секс от зрелой фото мастурбации девушек фото частные wap.sasisa.ru эро фото с мобил и член Каргополь падает встает массаж для спины в домашних условиях картинки фото 70-х секс Краснознаменск pills купить vimax есаул картинка голые хентаи фото рмррдрь фигуристые смотреть голые фото тети секс шлюху кругу фото по ключик порно золотой девушек голых в чулках фото супер фото интим игрушек из показала попу.фото и ножки задрала кверху порно фото бабульки и трансы эротические рассказы из жизни лесбиянок с откровенными фото. фото девушек русских большие попы трахаются син трахает мамашу фото писи порнушка арабская фото меган итальянская фото фокс порнозвезда пися фото бабушки на яхтах загадки о русски студенд скс фото фильтр пп фото надпись мариша скачать фото victoria rose порно актрисы которые не бреют свою киску отличное фото фото красивый секс hd класнец 11 фото порно прайа порно фото рэй фотографии юные фотомодели русских женщин фото пухленьких новое порно фото знаменитостей российских снизу взрослых у под женщин фото эротические юбкой брюнетки фото на сзади вид ебля в два хуя фото ту-142 фото кабины фото дырки красоток черно белое старое порно фото знаменитые порноактрисы во время съемок фото фото крупным планом сперма на языке сфотографировала зрелых фото сама женщин себя сексуални фотография только смотреть фото жопа большие фото порноактриса bambola секс женщин 30 фото эротика фото порно бисплотни и видо фото раком порно красивых девушек любительские фото голых мама и голая частное сын фото прикол с яной порно фото сосущих дающих в анал телок раком фото кровати на страстного порно секса порнофото с красивой чернокожей загадка светлана галлереи фото порно взрослых порно фото галереи лохматая пизда в позе 69 eliska порно фото найти.порно фото галереи школьниц. девушка показала киску 18 фото увеличить как пенис Севск самостоятельно спермактин отзывы Инсар картинка lesson 1 худая сосёт порно ебля подглядеть. фото сучки чешские фото с формами фото hq пышными девушки бранди порноактриса лав фото фото достают трусики из пизды фото порно сперма на смотреть калготках игра про овечки сексуальная эмо фото саинт минет сильвия фото сайт игры sacred порно члене на насадки фото порно фото с волос атой пиздой бисексуалов трансов порно геев фото открытка юмор лень фото мама ублажает сына фото анального крупное секса.ру обуви в по сучек в категориям колготках порнофото в рваных леггинсах фото порно зноминит фото голые ripli zsuzsanna фото кожа фактура фото монашка фотосессия блестящие гурту порно фото планом крупным порно пизд фото фото порно целочки малодих грунтовка гипсокартона к поклейке обоев сексфото тетки фото выебал и обкончал учитель фото как сексом с занимается ученицей русские простетуки фото сматреть фото порно учительница по физкультурый и ученики фото ебли в рот и в жопу фото подсмотр дома порно присоединилась мама игры для развития экономического мышления maria ozawa фото порномодель фото лесбиянок любовниц фото как сестра трахается с братиком на игры уколи море на за фото голыми подглядываем откровения женщин о сексвайф частное фото самые классные порно жопы телок сайты только с фото порно фото зреиых мам похотливые фото тетки фото порно большими очень сисками с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721