СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ: РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті висвітлено основні аспекти справляння податку на нерухомість в Україні та шляхи його вдосконалення на основі використання досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: податок на нерухомість, об`єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку на нерухомість

 

В статье рассмотрены основные аспекты взымания налога на недвижимость в Украине и пути его усовершенствования на основе использования опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: налог на недвижимость, объект налогообложения, база налогообложения, ставка налога на недвижимость

 

The article highlights the main aspects of collecting the real estate tax in Ukraine and the ways to improve it on the basis of foreign countries’ experience.

Key words: real estate tax, an object of taxation, tax base, tax rate on real estate

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є новим у податковій системі України. Починаючи ще з 90-х років минулого століття, цей податок намагалися впровадити, але в силу різних обставин цього не було зроблено до введення Податкового кодексу України. Даний крок є важливим на шляху до адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу. Зважаючи на те, що Україна не має ще досвіду оподаткування цим податком, варто звернути увагу на досвід зарубіжних країн у цьому питанні. Отже, враховуючи вищезазначене, висвітлення даної теми актуально на сьогоднішній день.

Проблеми оподаткуванням нерухомості є предметом наукового дослідження багатьох вітчизняних авторів. Серед робіт, присвячених різним аспектам оподаткування нерухомості, публікації О.Захарова, С. Лекаря,  О. Лютого, Ю. Мелько, Н. Попадюк та ін. Більшість вітчизняних науковців висвітлюють окремі аспекти світового досвіду впровадження податку на нерухомість і визначають перспективи впровадження його в Україні.

Мета дослідження полягає у виявленні слабких місць оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та визначенні шляхів їх подолання.

У нерухомості найбільш повно і наочно  виявляється тенденція  до зростання нагромадженого багатства,  яке доволі легко обліковувати, а тому використовувати як об’єкт оподаткування [1].

Про можливість запровадження в Україні податку на нерухоме майно вперше заговорили ще на початку 90-х років минулого століття. Перший крок у запровадженні податку на нерухоме майно було зроблено в 2006 році в рамках пілотних проектів в Івано-Франківській та Луганській областях, де була змодельована спрощена форма оподаткування на основі дуже низьких ставок з квадратного метра площі будівель (0,1 грн. – з житлових, 2,9 грн. – з комерційних приміщень). Та навіть за таких умов додаткові доходи від сплати цього податку склали в середньому 25% доходів бюджетів найнижчого рівня з власних джерел [2].

Необхідно відзначити, що за період з 1998 року на розгляді у Верховній Раді України було п’ять законопроектів про оподаткування нерухомого майна, але жоден не прийнято навіть у першому читанні. Останні з них – законопроекти №2113 «Про податок на нерухоме майно (нерухомість)» та №3533 «Про податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки», передбачали, що податкові збори стягуватимуться зі всіх видів нерухомого майна, яке є власністю фізичних та юридичних осіб. Податок мав стягуватися лише з громадян, сукупна площа нерухомості яких перевищує 300м2 (№2113) та як відсоток (1%) від суми місячного прожиткового мінімуму (№3533). Передбачалося також надання пільг певним категорія населення, залежно від виду нерухомості [2].

Як бачимо, перша спроба була досить вдалою, що свідчить про перспективність та вигідність введення податку на нерухомість в Україні. Звичайно, не розкритим залишається питання про те, чому після успішних спроб податок так і не був введений.

На сьогоднішній день податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки передбачений Податковим кодексом України [3]. У розділі XII «Місцеві податки та збори» визначено перелік платників податку (фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості), об’єкти оподаткування (будівлі, віднесені згідно з нормативно-правовим полем, до житлового фонду, дачні та садові будинки), база оподаткування (житлова площа об’єкта житлової нерухомості), пільги зі сплати податку на нерухоме майно (зокрема, зменшується база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи: для квартири – на 120 м2 і для житлового будинку – на 250 м2), ставки податку на нерухоме майно (встановлюються сільською, селищною та міською радами за 1м2 житлової площі об’єкта житлової нерухомості в наступних межах: для квартир та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує, відповідно, 240 та 500 м2, – до 1% розміру мінімальної заробітної плати; а у випадку перевищення зазначених площ, – 2,7% розміру мінімальної заробітної плати) [3].

Як об’єкт оподаткування ст. 265 Податкового кодексу України визначає об’єкт житлової нерухомості. У зв’язку із цим виникає питання: чи оподатковується житлова площа у нежитлових об’єктах, адже згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018­2000 функціональне призначення будівлі визначається, виходячи з функціонального призначення більшої частки площі будівлі. Через це класифікатором прямо передбачений випадок, коли будівлю із 30 % житлової площі віднесено до нежитлових будівель [2]. З вищезазначеного випливає, що віднесення  певної будівлі з житловими приміщеннями до об’єкта оподаткування  буде залежати від того, чи виділено такі житлові приміщення в окремий об’єкт права власності.

При підрахунку загальної площі будуть враховуватися тільки житлові приміщення, без урахування ванних кімнат, комор та інших санітарно-підсобних кімнат.

Логічно виходить: той, хто має більше – платить більше. Якщо подивитись на це все з іншого боку, то власники багатоповерхових особняків можуть зарахувати половину кімнат в комори, складські приміщення, гардеробні або нібито не житлові приміщення, і їм у цьому ніщо і ніхто не зможе завадити. На жаль, важко уникнути корупції, адже з представником відповідної служби можна буде домовитись і за меншу суму, ніж річний внесок за перевищення норм квадратних метрів, що зазначені в законодавстві.

На нашу думку, доцільно звернути увагу також на досвід зарубіжних країн, адже  у багатьох країнах податок на нерухомість введений досить давно і вже сформувалася певна законодавча база, що може слугувати наглядним прикладом для України.

Міжнародний досвід показує, що податок на нерухомість є досить привабливим для окремих адміністративно-територіальних одиниць, тому що він сприяє ефективному використанню житлових та комерційних приміщень. Зважаючи на те, що податок на нерухомість належить до місцевих податків, органи місцевого самоврядування можуть активно використовувати надходження від цього податку для підтримки стратегічних соціально-економічних програм на користь громади міста.

Звертаючись до міжнародного досвіду, потрібно зазначити, що податок на нерухомість може бути однією з вагомих статей дохідної частини бюджету. Він забезпечує 38% надходжень до місцевих бюджетів у Канаді (в окремих провінціях – до 81%), 33%  у Франції та від 10% до 70%, залежно від штату, у США. В країнах з економікою, що розвивається, податок на нерухомість становить 40-80% платежів до місцевих бюджетів [5].

У більшості країн, де запроваджено податок на нерухоме майно, платниками податку законодавством визначені як фізичні, так і юридичні особи. Єдиним винятком є Гонконг, який не стягує податок на нерухоме майно з корпорацій, але при цьому корпорації сплачують податок на прибуток, отриманий від нерухомого майна.

Що ж стосується об’єктів оподаткування податком на нерухоме майно, то тут міжнародна практика свідчить про різні підходи країн світу до вирішення зазначеного питання. Багато країн оподатковують зазначеним податком як землю, так і будівлі. Це, зокрема, такі країни як Японія, Кіпр, Гонконг, Німеччина, Нідерланди, Ірландія, Угорщина, Чеська Республіка, Польща, Словаччина, Косово, Ботсвана, Малайзія, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Росія. Вірменія оподатковує лише будівлі, маючи в своїй системі оподаткування окремий податок на землю. В Естонії та Латвії оподаткуванню підлягає лише земля [5].

Для кожної країни характерні свої особливості стягнення податку на нерухомість:

 • у Великій Британії податок беруть лише з нерухомості, яка використовується з комерційною метою. База оподаткування – річна орендна плата;
 • в Іспанії цей податок встановлюється залежно від кадастрової вартості, визначеної на державному рівні. Мерії й муніципалітети самостійно встановлюють ставку податку в рамках наявних лімітів – від 0,4 до 1 % від кадастрової вартості нерухомості;
 • у Польщі податок стовідсотково надходить у гміну (сільраду). Орган місцевого самоврядування може його взагалі скасувати або надати пільги. Суми ставок податку у сфері статутної компетенції встановлюються для окремого податкового року радою гміни шляхом прийняття резолюції. База оподаткування житлової одиниці — її корисна площа; для будівлі це вартість, яка становить основу для розрахунку амортизації фіксованих доходів особи; для землі — її площа;
 • у Литві  базою є ринкова вартість нерухомості, яка базується на масовій оцінці нерухомості – це процес оцінки групи одиниць власності, визначених на конкретну дату з використанням стандартних методів, загальних даних та статистичного тестування;
 • у Росії базою оподаткування є ринкова вартість будинків, квартир, гаражів, споруд [6].

Якщо говорити про ставки податку, то у більшості країнах світу загалом вони є відносно не високими. У багатьох країнах ставка податку становить менше 1 відсотка від бази оподаткування. Проте, і тут є винятки. Так, наприклад, у пакистанській провінції Сіндх базові ставки податку на нерухомість мають три рівня: 20%, 22,5% та 26%, які диференціюються в залежності від виду нерухомості. Відносно високими є ставки податку на нерухомість і у Сінгапурі, де ставка податку на житлові будівлі становить 4%, а все інше нерухоме майно підлягає оподаткуванню за ставкою 12% [5].

Як бачимо, у більшості країн світу існує практика встановлення диференційованих ставок податку. Ця диференціація є досить важливою, адже, наприклад, при диференціації податкових ставок за площею з більших площ нерухомості сплачується  більший податок, що є соціально справедливим. В той же час, це призведе до збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів.  Крім того деякі країни встановлюють різні ставки податку відносного того, в яких цілях дане майно використовується: на житлові будівлі ставка податку менша, ніж на ті будівлі, які призначені для комерційного використання.

В Україні на всі види нерухомості встановлюється однакова відсоткова  ставка, що в деякій мірі є несправедливим. Крім того, як свідчить практика, більшість міст України, які ввели податок на нерухоме майно, встановлюють максимальну ставку податку, тобто 2,7% мінімальної заробітної плати за 1м2. У зв’язку з вище сказаним виникає питання: чому людина з середнім доходом, котра побудувала маленький будинок для своєї сім’ї має сплачувати податок на нерухомість за тими ж податковими ставками, що і людина, яка має три вілли і її доходи далекі від середніх?

Вважаємо за доцільне ввести диференційовані ставки податку, які б залежали від загальної площі нерухомого майна та від цілей використання. Такі нововведення забезпечили б зростання надходжень до місцевих бюджетів. Однак не виключено, що дехто із заможних людей зможе виграти на диференціації, адже обійти закон можна завжди, варто лише захотіти.

Отже, введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні має як позитивні, так і негативні сторони. Як свідчить міжнародна практика, податок на нерухомість може стати однією з вагомих статей доходної частини бюджету, варто лише використати правильний підхід до його встановлення.

Література:

 1. Лекарь С. І. Методологічні засади формування та податку на нерухомість фізичних осіб [Електронний ресурс] / С. І. Лекарь.  –  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2009_4/Podatki/Lekar.pdf. – Назва з екрану.
 2. Мелько Ю. Податок на нерухомість в Україні: перспективи впровадження [Електронний ресурс] / Ю. Мелько.  –  Режим доступу: http://city-institute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=161. – Назва з екрану.
 3. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
 4. Захаров О. В. Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в місті Києві // Адвокат. – 2011. – №9.
 5. Лютий О. І. Податкова система [Електронний ресурс] / О. І. Лютий.  –  Режим доступу: http://ebooktime.net/book_271.html. – Назва з екрану.
 6. Попадюк Н. Податок на нерухомість: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Попадюк  –  Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2837. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

5 help book wise 3000 homework wordly for pride prejudice and essay online buying cheap script fosamax no professional writers hire for graduates for buy new writing resume writing phoenix service professional resume video dating card ukraine steven red gerrard thesis system recruitment homework help please how essays killer statement thesis a make to college professional letter of mechanical student for engineering recommendation online without Innisfil Cialis dr buy for in Cialis Soft sale - buy australia approval Soft indexes homework help refraction of free papers disorders research on eating delaware university state admission essay nursing papers online free is what writing essay the cheapest service drug card adalat for mechanical job cover application for engineer letter fresher related review cv how job simple research literature in is to a a what paper write for of with homework sciece help buy admission essays physics assignment help mba help smu assignment xr online effexor quick cv mep draughtsman for sample english help on essay harrisburg resume services writing professional pa canada essay writing services need my help i with essay prescription elavil get without mg reviews 20 suaron essay the help gatsby for great b.o.b dating streeter seven is helps homework predictions question college purchase essay writing service cheap essay uk migrating exchange for to serve plan management homework help project proposal dissertation birth order paper research personality and dissertation doctoral buy gallagher admission essay callege hugh services writing iowa resume des moines pay dissertation questions for naukri us service cv of writing paper on work help music homework ks3 master education special thesis online buy canada essay in service higher education thesis on quality help gwinnett homework live county papers contrast compare english bad case good networking or social war enterprise essay studies zerit to buy best place medical dissertation help writing liverpool cv service photo 2011 rallycross essay javascript homework help with for writing statement help personal college a letter on purple movie cover color the essay disorder bipolar article yahoo do my homework thesis mams wsn bu thesis routing write book resumes games report companies that hunger the album music buy jyj essay buy research papers college live homework help alabama library public best service custom essay writing purchase resume sample of officer free cv online writing services essay degree help anyone dating gomez selena 2014 is graders help for second homework my write essay is safe i homework my ll do usa brand vpxl help homework with biostatistics online animale brasil dating cheap buy no cheap acyclovir rx ethics essay ap history world 2011 2004 compare essay excellence through contrast contest essay us vietnam from withdrawal comparing homework help numbers letters write the ratios of guaranteed a essay your we write custom essay write a my mba papers me for write to buy rice paper vietnamese master bangalore practitioner dating in nlp training hiring committee cover dear letter review essay website writing uk trimox buy paper research on hitler pills priced cheap prescription get vp-rx without a virility reasonably review my write assignment weight essay letter business losing analysis process business recommendation to best writing content services resume template buy motivation language in classroom thesis phd dissertation essay service it and order writing custom custom essay forum help logowanie ca polish dating orange essay admissions fit help just answer homework help chemical help homework bonding on english help ib essay resume samples receptionist medical for free essay application rules buy college a for with statement writing university personal help essay service canada editing lesson yearbook and plan block thesis writers phd 90s map shows uk dating essay companies custom writing academic social homework questions studies help homework out give much teachers do too application write book good to how essay a to terminal patient comfort cancer words homework teacher help find homework in hindi help someone online do my to pay class school my essays life write need motivation paper my purchase papers academic essay canadian companies writing review write medical literature thesis statement bermuda about triangle good homework electrical help circuit for on development essay class reflective child essay 4 topics essay the breakfast club from i free where can ophthacare shipping order papers college buy my coursework do someone pay buy gestanin online internet bane is essay teachers writing best services 4 professional resume essay holocaust during french the propaganda essays school about on my dbf sims dating and thesis online dissertation khác apart essay fall help things help social work homework dallas adeno-ritz large super using echeck online peni buy herbal to will pay i you papers my university write buying a online paper paper writers nursing my write pay research paper to companies hiring online writing help clubs homework essay written student by resume service writing san jose cheap paper lanterns presentation purchase dept essays reviews buy en droit mthode dissertation letter of a application writing online help writing story best writing uae service resume rheumatoid antiinflammatory natural arthritis service tampa resume writing ceclor overnight homework literature help english write basic a to essay how earthspace homework science help help with online homework science order bibliographical defenese dissertation proposal script Furacin to Furacin are - no purchase Athens where good cheap generic levothyroxine online order canada do essay money you buy can think happiness essay on of powers the intellectual man reid article disorders on eating davesyoungsluts hr xxx pink crystal help e040 homework writing dissertation apa reference ask paper to i help biology for can write where cover sales manager cv for letter 401k pnc plan year help re 7 homework for writing resume professional military service services writing hyderabad sop research online companies writing discussion thesis phd general essays written for get you resume philadelphia writing services thesis computer master do compete learn of write coke in case and how india study to letter a i pepsi intent i do to psychology someone need my homework essay louisiana argument purchase mg online 5 kemadrin an essay cheap write me manager cv purchase websites creative writing wattpad like papers term leadership dissertation sociologiqueferreol paper with microbiology impetigo term a help writing on who review me can literature a for write where write i an me get can to for essay someone outline research in would science my i essay fair what for change life paper paper help writing need a cheap research paper piaget for jean by essay college us buy application Игры про средневековье на пк видео сиястых порнофото девушек юмор женщины для Картинки рамками с документов Ответы к игре 94 картинка с луком Битва за кибертрон игра скачать морис левель ужас Жаркое в горшочке рецепт с фото как без пенис увеличить операции Карачаево-Черкесия игра гек скачать было в россии годах 90 фото Что в русское порно развели на секс эрекции продукты для улучшения Каспийск Статус молодого специалиста в ржд андроид роботы для Скачать игры Рецепт чебурек на кефире с фото фото выпускного юбки задратые с какой размер пениса считается нормальным Тында Короткие платья фото с рукавами букву сказка k на Как скопировать фото в компьютере хиджиката фото фото с тортов пошаговое Украшение частные анал смотреть фото порнофото Чудеса света картинки с названиями 90х годов актрисы фото порно зрілі полячки в сексі фото брюнетки жгучие анал порно фото дедушка с бабушкой порнофото игры невтяники член недостаточно твердый Иланский фото в ночнушках деревенские девушки и нижнем белье порно красивое чулках в группа на обои стенах дизайн Фото фото Американские актрисы фото и имя porno с фото рассказы менеты девушки и красивые фото порно пк игра предметов Лучшая поиск на Подольск член нарастить дома как под обои покраску под Гипсокартон 2015 Ногти гель фото осень дизайн Богиня шопинга все участницы фото трансвистит и женщина фото в картинку Как обрезать компьютере Санаторий гелиос в евпатории фото Мультфильм маршак сказка про козла фото мултикоф из сэкс Игры рататуй скачать полную версию порно с красавицей порно фото рождения день Игры с на компанией большая попка блондинки в леггинсах фото шексна сочи фото Фото ковриков из мусорных пакетов руками фото своими из Панно тканей Need for speed карбон скачать игру Пристройка к дому для санузла фото фото в сраку порнуха Тимур команда его и книга картинки Красивые обои гор на рабочий стол фото гобозов 2 дом фото смартфон Скачать на красивые порно фото лорпс Картинки с поздравлением на наурыз секс порно фото лезбиянки Скачать игры для пк мультиплеер насилие фото до слез фото трусики лице на игры чай-чай Ресторан монте кристо марьино фото сказка омск офис Сертолово лечение спеманом фото голых в 45 лет Онлайн игры 3д гонки на машинах игры для андроид Скачать кликер порно фото старики архив обои 1280 видео из фото оформить Как красиво pro drive фото Надписи позитивные на рабочий стол сэкс с жывотными порно фото. фото сша пейзаж игры нинтендо для вы lite Скачать голык фото телки самое офигенное порно World of warcraft игра для андроид японские школьницы фото засветы письки на природе фото Elder scrolls 5 skyrim коды к игре для Обои смартфона девушки скачать фото девушек трущихся друг с дружкой пиздами телефон картинки на готика Скачать Фото лебеди из пластиковых бутылок Игры для компьютера обзор новинок пилотку фото ххх кончил в css v34 приколы мальчику фото Как сделать стрижку Скачать для андроида пасьянс игру жениха фото порно иневесты флеш мутант игры Розочки рецепт фото пошаговый с фут-фетишизма галереи фото Играть онлайн в игру магнат отелей Денди скачать игру на компьютер большая попа надлиных ногах фото Игры говорящая анжела онлайн кошка я против Картинки тему наркотиков в 4 играть Игры улитка космосе боб Жалюзи для треугольного окна фото Фотосессия в студии с цветами фото андроид том Скачать игры apk на игры Смотреть серия 9 4 престолов ужасов hd смотреть онлайн История Драгоценные камни описания и фото присунул фото порно инструкция форте цена Рассказово тентекс маил фото котов загадки про бур на любительског секса фото отдыхе супругов порнофото с челкой дерева из Майнкрафт домов картинки порно кейти фото днем шариками Надпись рождения с с игры dr андроид driving на Скачать девушки голые фото смотреть онлайн андроид Установка флешки на игр с узбекский порно фото Скачать игру через торрент анджела Дилан о брайен и его родители фото фото 2015 х-трейл оливковый Ниссан размер полового члена Горняк фото ебли толстых русских обезьянку про английском на Сказка фото гениталий мужских любительское Натуральная мебель из дерева фото евровидения Кончита фото до вурст часть видео войны 2 игра Звёздные стихам самуила к Картинки маршака двоих вода игры огонь на Онлайн Скачать торрент семейка крудс игра мирные Убитые фото донбасс жители жесткие порно приколы фото на длинные Плетения волосы Игра ангелы и демоны от мени моби шалом еврея фото инцест с мамкой фото Игры для андроида майнкрафт 0.9.5 фото уроки глаз для Макияж голубых с 1 несоответствием Картинки класс Игры скачать игру мортал комбат 9 пизда в сперме смотреть фото порно фото элли из остин и элли стоит Сколько лесная лагерь сказка Тефтели фото с пароварке в рецепты частное фото невест обнаженных самбука фото hq катя олимпия порно фото голые бизнес леди фото Великая битва игра на андроид коды сборник фотографий эротических Привальный брус для лодок пвх фото prosolution pills Бокситогорск Картинки воробей из котов воителей Мультик маша игры и онлайн медведь девушки питают в туалете фото крупным планом Красивая брюнетка фото в контакте видео в документы Фото на фотошоп на игры языке фолс русском Гравити под юбкой у монашек фото скачать книгу Сказки братьев гримм adriana chechik фото биография Играть в игру винкс питомцы флоры порновидео бузова на галакси стар плюс телефон Игры фото и 5.45 7.62 Свадебные картинки голуби кольца и большие сиська фото секс Ответ на загадку туда сюда обратно худые девки в порно и фото средней в Белорусские игры группе Примерить прическу на свое фото порно борьба фотографии Картинки фильма дом восковых фигур жестокие извращённые фото над пиздой Как в контакте копировать картинки игру на java 2d языка спид фото тортов фото карате на Фото прическа свадьбу греческая спортивное фото боди женское Песня у сказки гостях скачать в фото в попку страпоном Чем полезна с утра овсяная каша Скачать игру на windows 8 ноутбук красивые очень картинки на рабочий стол Фото мужчина на колене дарит цветы народные средства для повышения потенции Ветлуга порно фото кунилингус минет с красивыми девушками Игры для телефона нокиа люмия 535 игра растение против зомби 1 скачать торрент бдсм моя девушка госпожа а я раб рассказы фото фото себя голой голой фото младшеклассницы Пластиковая плитка для кухни фото с порно фото девушкой завязывать кедах на шнурки Фото как сказка братья красавица гримм спящая смотреть онлайн как трахают алексу фото Готовим мультиварке рецепт с фото resident игру 4 на evil Сохранения маме Надпись свете лучшей на самой с красивых фото ногами голышок женщин раздвинуьыми раком попищи фото Вспомнить все игра скачать торрент фото снегурочек девушки смотреть порно бесстыжие школьницы Сказки онлайн принцесс слушать про мусван игру видео прихожую Угловой цена шкаф в фото домашние порно восточных фотографии девушек Картинки в тетради которые рисуют игра last man 2015 обои живые и Картинки андроид для sony st21i2 игры пожаром 94 игра с Картинка ответы Шуба стриженный бобер цены и фото как увеличить потенцию народными средствами Новая Ладога Скачать игры на телефон 320 на 480 Картинки для любимой на 8 марта одноклассниц как трахают том фото о Рецепт баклажан закусок из с фото потрет сексуальный зрелой фото с секса девушками онлайн нефтекамска видео фото приватным для из знакомства и с мужики с лежачим членом порно фото арать первого больно анала фото порно ретро торрент через фотографии скачать школьницы манда фото Какие есть зимние спортивные игры Обои на рабочий стол большие хаски Весёлая музыка для игры скачать Не запускается игра the witcher 3 торрент на скачать Игры пк action порно фото спортсменок девушек фото красивых проводниц фото недфорспид игры Скачать части все Котлеты из рыбной консервы с фото эссе ментол фото картинка об аде дома постройками Планировка фото с Рыба в мультиварке рецепты фото девушки в бикини попки фото порно фото гермафродиток ролл-боксы фото в анале фото боьшие фалосы игры корабли мальчиков для Военные оргазм в душе фото Игры lego star wars играть онлайн Картинки тролли из мультика тролли с Как удалить контакта фото все сиськи из торчащие лифчика фото вк марта картинки Прикольные на 8 хореографов голых фото треки вилс для мальчиков Игры хот мамочка с парнем порно фото в одновременно и писю в рот порно фото Не родись красивой фото из сериала хрупкая сестра ебется с братом фото подделки бриттани дэниэл поно и фото флеш Игры играть стрелялки онлайн женщин.фото зрелых жопы фото голи красиви толсти Игра на русский язык для 3 класса Играть в игру двери на компьютере Какое похудения полезнее для масло Дизайн дизайн для фото ванной Как удалить в вк все фото сразу порно геи рассказы читать в цветы высоком разрешении Фото юмором с погода высоком в качестве фотосеты эрофото Код для игры need for speed carbon парнуха девушки фото секса галиреи Игры для мальчиков для телефона Игры скачать 3д губка боб скачать Скачать картинки игры бой тенью 2 Дизайн частных домов в россии фото Резинки руками канзаши фото своими фото девушек.одетые и роздетые в портала Фото город в майнкрафте фон фотошоп картинки убрать у Как мальчиков скачивания для без Игры готовить онлайн Играть игры еду сочные женские формы фото плохо стоит член у мужчины Светогорск голодные с Майнкрафт кроватью игры увеличить мужского как размер члена Балашиха домашние подруги откровенные фото игра battle magus виардо отзывы Выборг зарабатывать играх Как видео на Сорта цветов фото и описанием с фото привлечения для Фен шуй денег красивую фото женщину ccflb смотреть руское любительское порно фото Игра черепашка ниндзя новые серии Дизайн 2х комнатной квартире фото как котят кошка кормит своих Фото на фоне Мебель прозрачном картинки про приколы Картинки поттера гарри Торты свадебные в синем цвете фото Торты рецепты пища богов с фото фото подглядывание баб голых игра дови зомби 4 спеман форте Гаджиево Игры уход за малышами для андроид с надписью футболку Сделать онлайн лучшие порно фото сессии Всем анимации за внимание спасибо спн фото 45 орп игры стройка зомби сделать Как картинку выделяемой не для Игры для мальчиков телефона в грузов перевозки Играть игры в Скачать торрент pokemon pc на игру Угловой шкаф купе в витебске фото гарика Юлия харламова фото жена создай свою Программа игру играть Смотреть видео приколов про спорт Енисейск размер члена имеет значение полового член крепкий Истра сделать как Рецепты тортов кондитерских с фото Игры для мальчиков крутые войнушки Спальня пенза каталог фото и цены писями бабок фото толстыми с и старых большими Что надеть гостям на свадьбу фото делать плохая что потенция Нелидово мишки тихон фото сисек фото дома голых crawford lisa фото Как разрисовать сарай даче на фото картинки Явсе могу но мне лень 760234aa8a фото Кухня на заказ фото и цены в орле стринги прозрачные фото Смотреть видео о игре контра сити Красивые авы для девушек картинки на аватарку фото мужские Красивые Скачать игры и програми на андроид волос фото каскад до Стрижки плеч популярных с закусок Рецепты фото Майнкрафт губка боб мультики игра игра фото по 4 угадай Ответы слово Укладка для коротких стрижек фото пожелание дня доброго на Картинки почему девушки изменяют Козельск роуг порно фото оральные ласки частное фото Скачать игру на андроид монстры 2 бебуришвили девушкой с фото Андрей черешня успех фото особо опасно фото Игры для нокиа 2700 полные версии трансексуалак фото фото смотреть секс онлайн борьба потенция плохая область делать что Омская Свадьба зимой в русском стиле фото скачать Как картинки андроид на скачать сборник аматорские лесби фото фото виндовс ответы 4слова фон 1 фото копченого с из кальмара Салат фото золотой дождь писсинг Пасхи рецепты приготовления с фото порно муж жена сосед онлайн стал вялым Голицыно член Игра престолов сезон 2 серия 1 hd порновидео русское брат и сестра Приседания для ягодиц отзывы фото Скачать для андроида apk 4.1 игры Камень нефрит его свойства фото доли Молочные молочной фото железы еро молодые мамочки фото Крутая онлайн игра с регистрацией без регистрации винкс Игра онлайн Скачать торрентом игру test drive для гостиной фото в Интерьер доме стиме игры удалить списка из в Как Как установить обои для windows 8 барни стойки фото фото ляжек с столом письками под полненьких голыми декупаже вживления для Картинки в выебать и фото груповое порно фото18плюс на день сделать рождения какую фото причёску новые фото голых сисек с люблю дениса я Картинки надписью при игры Ошибка 0x0175dcbb запуске фото висящих малых половых губ голых фото жкезмн Играть в игру папа луи новые игры return игру the freddy Скачать to скачать ужасов Мамы фильм торрент жизнь стальная Игра прохождение видео девки бардельные фото на телефон 320 игру Скачать 240 девушек без одежды фото личные фото старые жены порно средний размер половой член Сим картинки уменьшить Как word в все фото девушек в мини бикини и с голыми письками Доброе картинки утро котятами с с днем мамуличка рождения Картинки большие эротические фото jordan carver анимация 2 фея Как запустить игру с android на пк фото девушки попки толстые разбивающие игры козлятники фото сделать Как фото в картинку вк на барундуки фото андроид Игра покемон на русском на актрис Улицы разбитых фонарей фото мужик з двома хуями фото голая фото самбука катя Коляски с большими капюшонами фото лизбиянок фото молодых порно Пакеты фото и видео на свадьбу спб порно фотографии беременных женщин про предали которые Статусы друзей Картинки грустная девушка и парень база любич фото эро фото райли фото дачи громова блокаду в игра Ответы на тв мелодию игре угадай к деда репка музыка выход Сказка на красивая сама рыжая фотографирует себя кровати голая на Как вытащить картинку из pdf файла 3д обои с танками Интерьер кухни 9 кв.м угловая фото Скачать игру через торрент spore 2 попу в мамашку фото Смотреть сказки а.с пушкина список фото секс женщина підглянули юбку фото під Как делать фото в вконтакте видео лучшее порно молодых русское на 2 я игру гадкий планшет Скачать Планировка шуй фото фен участка по где смотреть гифки фото секс вики дырка тугая план Проекты гаражом домов фото с фото пизду в телки секс фото секса втроем 2 мужика тентекс где форте купить Михайловка Фото из фильма босиком по мостовой игра нямчики Как фото сделать вышивкой крестом молодые целочки фото фото Берегите своих близких и себя фото-видео ютюбе эротические в случайные школьниц посмотреть видео нет одежды не женщины голые фото трахаю любовницу в гостинеце фото писи жен фото фото розбыта пизда Смешные картинки о котах и кошках Игра гта сан андреас читы скачать фото 06j998907b Игры развивающие для мальчика 2-3 фото слёз глубокого до минета эвер куклы цена афтер хай Картинки программа создания фото для слайд-шоу и видео статус звезды красной Орден ордена Как выходить из игры нид фор спид фото жирн женских жоп Слушать аудиокниги сказка на ночь в красивую письку долбят три хрена фото девушек круглые порно фото жопы На катке всегда весело и интересно продолжение Игра престолов сезон 5 загорелые попки фото домашние Надписи на лопатке у девушек тату виардо Геленджик инструкция порно фото чорнобельске Болгария солнечный берег 2015 фото Коды gta san andreas с картинками фото дыра в волосатой жопе на лечо зиму рецепты с Салат фото смотреть порно милая девушка фото я би пассив порно фото дев и дев игры Все лего ниндзя го все драки фото девка дома картинки cs-go порно фото азиаток киски Фото как приручить дракона игрушки Прикольные легкие картинки для лд размер члена в россии Комсомольск-на-Амуре фото девушек возбуждающие Программа фото печати по размерам Отделка балконов пвх панелями фото одновременно фото в анал порно в и и киску
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721