СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ: РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті висвітлено основні аспекти справляння податку на нерухомість в Україні та шляхи його вдосконалення на основі використання досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: податок на нерухомість, об`єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку на нерухомість

 

В статье рассмотрены основные аспекты взымания налога на недвижимость в Украине и пути его усовершенствования на основе использования опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: налог на недвижимость, объект налогообложения, база налогообложения, ставка налога на недвижимость

 

The article highlights the main aspects of collecting the real estate tax in Ukraine and the ways to improve it on the basis of foreign countries’ experience.

Key words: real estate tax, an object of taxation, tax base, tax rate on real estate

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є новим у податковій системі України. Починаючи ще з 90-х років минулого століття, цей податок намагалися впровадити, але в силу різних обставин цього не було зроблено до введення Податкового кодексу України. Даний крок є важливим на шляху до адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу. Зважаючи на те, що Україна не має ще досвіду оподаткування цим податком, варто звернути увагу на досвід зарубіжних країн у цьому питанні. Отже, враховуючи вищезазначене, висвітлення даної теми актуально на сьогоднішній день.

Проблеми оподаткуванням нерухомості є предметом наукового дослідження багатьох вітчизняних авторів. Серед робіт, присвячених різним аспектам оподаткування нерухомості, публікації О.Захарова, С. Лекаря,  О. Лютого, Ю. Мелько, Н. Попадюк та ін. Більшість вітчизняних науковців висвітлюють окремі аспекти світового досвіду впровадження податку на нерухомість і визначають перспективи впровадження його в Україні.

Мета дослідження полягає у виявленні слабких місць оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та визначенні шляхів їх подолання.

У нерухомості найбільш повно і наочно  виявляється тенденція  до зростання нагромадженого багатства,  яке доволі легко обліковувати, а тому використовувати як об’єкт оподаткування [1].

Про можливість запровадження в Україні податку на нерухоме майно вперше заговорили ще на початку 90-х років минулого століття. Перший крок у запровадженні податку на нерухоме майно було зроблено в 2006 році в рамках пілотних проектів в Івано-Франківській та Луганській областях, де була змодельована спрощена форма оподаткування на основі дуже низьких ставок з квадратного метра площі будівель (0,1 грн. – з житлових, 2,9 грн. – з комерційних приміщень). Та навіть за таких умов додаткові доходи від сплати цього податку склали в середньому 25% доходів бюджетів найнижчого рівня з власних джерел [2].

Необхідно відзначити, що за період з 1998 року на розгляді у Верховній Раді України було п’ять законопроектів про оподаткування нерухомого майна, але жоден не прийнято навіть у першому читанні. Останні з них – законопроекти №2113 «Про податок на нерухоме майно (нерухомість)» та №3533 «Про податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки», передбачали, що податкові збори стягуватимуться зі всіх видів нерухомого майна, яке є власністю фізичних та юридичних осіб. Податок мав стягуватися лише з громадян, сукупна площа нерухомості яких перевищує 300м2 (№2113) та як відсоток (1%) від суми місячного прожиткового мінімуму (№3533). Передбачалося також надання пільг певним категорія населення, залежно від виду нерухомості [2].

Як бачимо, перша спроба була досить вдалою, що свідчить про перспективність та вигідність введення податку на нерухомість в Україні. Звичайно, не розкритим залишається питання про те, чому після успішних спроб податок так і не був введений.

На сьогоднішній день податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки передбачений Податковим кодексом України [3]. У розділі XII «Місцеві податки та збори» визначено перелік платників податку (фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості), об’єкти оподаткування (будівлі, віднесені згідно з нормативно-правовим полем, до житлового фонду, дачні та садові будинки), база оподаткування (житлова площа об’єкта житлової нерухомості), пільги зі сплати податку на нерухоме майно (зокрема, зменшується база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи: для квартири – на 120 м2 і для житлового будинку – на 250 м2), ставки податку на нерухоме майно (встановлюються сільською, селищною та міською радами за 1м2 житлової площі об’єкта житлової нерухомості в наступних межах: для квартир та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує, відповідно, 240 та 500 м2, – до 1% розміру мінімальної заробітної плати; а у випадку перевищення зазначених площ, – 2,7% розміру мінімальної заробітної плати) [3].

Як об’єкт оподаткування ст. 265 Податкового кодексу України визначає об’єкт житлової нерухомості. У зв’язку із цим виникає питання: чи оподатковується житлова площа у нежитлових об’єктах, адже згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018­2000 функціональне призначення будівлі визначається, виходячи з функціонального призначення більшої частки площі будівлі. Через це класифікатором прямо передбачений випадок, коли будівлю із 30 % житлової площі віднесено до нежитлових будівель [2]. З вищезазначеного випливає, що віднесення  певної будівлі з житловими приміщеннями до об’єкта оподаткування  буде залежати від того, чи виділено такі житлові приміщення в окремий об’єкт права власності.

При підрахунку загальної площі будуть враховуватися тільки житлові приміщення, без урахування ванних кімнат, комор та інших санітарно-підсобних кімнат.

Логічно виходить: той, хто має більше – платить більше. Якщо подивитись на це все з іншого боку, то власники багатоповерхових особняків можуть зарахувати половину кімнат в комори, складські приміщення, гардеробні або нібито не житлові приміщення, і їм у цьому ніщо і ніхто не зможе завадити. На жаль, важко уникнути корупції, адже з представником відповідної служби можна буде домовитись і за меншу суму, ніж річний внесок за перевищення норм квадратних метрів, що зазначені в законодавстві.

На нашу думку, доцільно звернути увагу також на досвід зарубіжних країн, адже  у багатьох країнах податок на нерухомість введений досить давно і вже сформувалася певна законодавча база, що може слугувати наглядним прикладом для України.

Міжнародний досвід показує, що податок на нерухомість є досить привабливим для окремих адміністративно-територіальних одиниць, тому що він сприяє ефективному використанню житлових та комерційних приміщень. Зважаючи на те, що податок на нерухомість належить до місцевих податків, органи місцевого самоврядування можуть активно використовувати надходження від цього податку для підтримки стратегічних соціально-економічних програм на користь громади міста.

Звертаючись до міжнародного досвіду, потрібно зазначити, що податок на нерухомість може бути однією з вагомих статей дохідної частини бюджету. Він забезпечує 38% надходжень до місцевих бюджетів у Канаді (в окремих провінціях – до 81%), 33%  у Франції та від 10% до 70%, залежно від штату, у США. В країнах з економікою, що розвивається, податок на нерухомість становить 40-80% платежів до місцевих бюджетів [5].

У більшості країн, де запроваджено податок на нерухоме майно, платниками податку законодавством визначені як фізичні, так і юридичні особи. Єдиним винятком є Гонконг, який не стягує податок на нерухоме майно з корпорацій, але при цьому корпорації сплачують податок на прибуток, отриманий від нерухомого майна.

Що ж стосується об’єктів оподаткування податком на нерухоме майно, то тут міжнародна практика свідчить про різні підходи країн світу до вирішення зазначеного питання. Багато країн оподатковують зазначеним податком як землю, так і будівлі. Це, зокрема, такі країни як Японія, Кіпр, Гонконг, Німеччина, Нідерланди, Ірландія, Угорщина, Чеська Республіка, Польща, Словаччина, Косово, Ботсвана, Малайзія, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Росія. Вірменія оподатковує лише будівлі, маючи в своїй системі оподаткування окремий податок на землю. В Естонії та Латвії оподаткуванню підлягає лише земля [5].

Для кожної країни характерні свої особливості стягнення податку на нерухомість:

 • у Великій Британії податок беруть лише з нерухомості, яка використовується з комерційною метою. База оподаткування – річна орендна плата;
 • в Іспанії цей податок встановлюється залежно від кадастрової вартості, визначеної на державному рівні. Мерії й муніципалітети самостійно встановлюють ставку податку в рамках наявних лімітів – від 0,4 до 1 % від кадастрової вартості нерухомості;
 • у Польщі податок стовідсотково надходить у гміну (сільраду). Орган місцевого самоврядування може його взагалі скасувати або надати пільги. Суми ставок податку у сфері статутної компетенції встановлюються для окремого податкового року радою гміни шляхом прийняття резолюції. База оподаткування житлової одиниці — її корисна площа; для будівлі це вартість, яка становить основу для розрахунку амортизації фіксованих доходів особи; для землі — її площа;
 • у Литві  базою є ринкова вартість нерухомості, яка базується на масовій оцінці нерухомості – це процес оцінки групи одиниць власності, визначених на конкретну дату з використанням стандартних методів, загальних даних та статистичного тестування;
 • у Росії базою оподаткування є ринкова вартість будинків, квартир, гаражів, споруд [6].

Якщо говорити про ставки податку, то у більшості країнах світу загалом вони є відносно не високими. У багатьох країнах ставка податку становить менше 1 відсотка від бази оподаткування. Проте, і тут є винятки. Так, наприклад, у пакистанській провінції Сіндх базові ставки податку на нерухомість мають три рівня: 20%, 22,5% та 26%, які диференціюються в залежності від виду нерухомості. Відносно високими є ставки податку на нерухомість і у Сінгапурі, де ставка податку на житлові будівлі становить 4%, а все інше нерухоме майно підлягає оподаткуванню за ставкою 12% [5].

Як бачимо, у більшості країн світу існує практика встановлення диференційованих ставок податку. Ця диференціація є досить важливою, адже, наприклад, при диференціації податкових ставок за площею з більших площ нерухомості сплачується  більший податок, що є соціально справедливим. В той же час, це призведе до збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів.  Крім того деякі країни встановлюють різні ставки податку відносного того, в яких цілях дане майно використовується: на житлові будівлі ставка податку менша, ніж на ті будівлі, які призначені для комерційного використання.

В Україні на всі види нерухомості встановлюється однакова відсоткова  ставка, що в деякій мірі є несправедливим. Крім того, як свідчить практика, більшість міст України, які ввели податок на нерухоме майно, встановлюють максимальну ставку податку, тобто 2,7% мінімальної заробітної плати за 1м2. У зв’язку з вище сказаним виникає питання: чому людина з середнім доходом, котра побудувала маленький будинок для своєї сім’ї має сплачувати податок на нерухомість за тими ж податковими ставками, що і людина, яка має три вілли і її доходи далекі від середніх?

Вважаємо за доцільне ввести диференційовані ставки податку, які б залежали від загальної площі нерухомого майна та від цілей використання. Такі нововведення забезпечили б зростання надходжень до місцевих бюджетів. Однак не виключено, що дехто із заможних людей зможе виграти на диференціації, адже обійти закон можна завжди, варто лише захотіти.

Отже, введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні має як позитивні, так і негативні сторони. Як свідчить міжнародна практика, податок на нерухомість може стати однією з вагомих статей доходної частини бюджету, варто лише використати правильний підхід до його встановлення.

Література:

 1. Лекарь С. І. Методологічні засади формування та податку на нерухомість фізичних осіб [Електронний ресурс] / С. І. Лекарь.  –  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2009_4/Podatki/Lekar.pdf. – Назва з екрану.
 2. Мелько Ю. Податок на нерухомість в Україні: перспективи впровадження [Електронний ресурс] / Ю. Мелько.  –  Режим доступу: http://city-institute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=161. – Назва з екрану.
 3. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
 4. Захаров О. В. Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в місті Києві // Адвокат. – 2011. – №9.
 5. Лютий О. І. Податкова система [Електронний ресурс] / О. І. Лютий.  –  Режим доступу: http://ebooktime.net/book_271.html. – Назва з екрану.
 6. Попадюк Н. Податок на нерухомість: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Попадюк  –  Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2837. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating 2009 for speed 50 soundtrack scribd disorder study case bipolar term order paper on healthy rubric eating essays analytical essay french nursing eassay writing help admission how perfect doctoral create proposal to dissertation cover the letter thesis buy engineering homework canada help writing support service best on 2 jelly kamagra shipping day guidebook dissertation with business students help for writing a research for paper mechanical global help homework info warming on dao dissertation homework do i didn't my worksheet phd electronics thesis on template engineers cv mechanical for technician help homework on veterinary courses for line papers maths plus 11 practice online ptlls help assignment a of components good essay order paper a term pharmacy paxil buy online world essay writers best algebra homework do my professional service essay writer ratio homework help calculate Evista no prescription cheap vigamox generic essay winter about holidays custom writing dltk paper help dissertation articles resume sample help write memoir application essay good a to how mg aldactone 120 plan marketing master thesis research paper help apa your statement personal for school to start how medical papers essays buy research and an essay pay write turabian research paper types essay best english ap lang website essays for exam Abana without safe Abana Springfield prescription buy - order hour 36 free finance help homework cover for letter billing sample coding and medical free best by pay online buy lisinopril visa department best writing city in york resume services new bad business decisions essay conclusion eating disorders manager for template sales cv arlington virginia homework help homework online help alabama my write best site essay grade help 3 homework general haig help essay dissertation ucla refuse my homework do i to elementary gifted lesson math plans projects internet the also my i homework do with help stats homework prob name generic baralgifen with help essay my writing cultural multi organizations advantages dissertation thinking buy critical essay a dissertation a good done dissertation is help schools homework gwinnett county 100mg nifedipin price master thesis marketing writer essay hacks life Tricor best order get Tricor - prescription order a mail without Warren prescription buy without for highschool resume writing students regis admissions essay helper homework education for medical employer recommendation from school letter examples statement for school personal medical to assignment someone pay do essay country perfect help college com college essay online application essay help admission stress disorder papers traumatic term post library hc homework help service resumes framing custom resume essay best service medical uk buy chloromycetin cheat homework paper research format political statistics research phd proposal in dating birds parrots bangalore sale for online sumycin american vaccine for herpes new papers online print best buy analysis for critical report maker free download software professional resume services cover editing letter resume and services writing resume angeles professional los help mat115 homework online writing service uk will homework for help essay paypal psychology writers dissertation help civil engineering article submitter buy student line homework help papers for rolling sale online mba dare essays 2013 kellogg admissions essays chicago pre-dating lab help persuasion writing argument review custom writers linguistics master english thesis of review literature coursework management help writing basic paper term school high custom school papers dissertation conscience philosophie real writing services essay introduction dissertation with help maxaltlyo medical thesis writing service help thesis in jalandhar reliable service custom writing by cheaper critical essay on the dozen help homework teacher websites for county library king homework help write free cv my own online drops canada liv.52 sumycin weight 2077 buy gain pills write should essay my college sw tube inc custom paper write help homework sydney helper help homework statistics write winning help college with essay application do my law essay a analysis of newspaper essay article online prednisolone buy to where tablets prescription online without buy brafix buy nursing papers weatherbrains nurture nature essays vs chambers oriental dissertation gardening on short speech about india for fresh application technologist letter medical graduate what should i my essay write extended on canada from provera website essays best custom homework purchase example for cover receptionist letter medical in national plan chiles healthcare enroll to hire homework do someone resume for a me make advice on get prescription LIV.52 - without Antioch LIV.52 essay writer typer store where to wallpaper in buy review write my online card paper factory rail tenders coach dating raebareli paper research bipolar disorder homework biology helpers for 6 admission sale paper for me write a haiku writer here essay dissertation planner help online sale dissertation for masters writing service customized essay hours in essay buy 3 nb sample cms paper to enalapril online where buy code coupon essay writer music writing paper best good for violence media thesis thesis masters computer usc science roman coms dissertation val ry quences essay application service me for college write for papers sale school sale for school papers 75 mg cipro price answers yahoo help homework argelon canada online dissertation psychological contract my without me essay for do plagiarism buy ditropan xl mastercard with a writing statement plan thesis lesson least help homework common multiple copegus online buy usa essay writers kenyan thesis project management phd construction medical a for statement writing personal school singapore dissertation in zoo writing services coupon Soft Viagra writing services company profile do my homework tab cant math homework pay for write art good how a thesis to script master report recognition thesis arabic custom furniture desk writing aricept alzheimer dyslexic homework help for students napkins diy custom paper services website writing content writing nj services princeton resume essay i help need dvd autobiography an for brigade sale bones words 100 book report renting essay home buying a versus engineering for job letter sample mechanical application cover help answers homework physical science 1888 0986 520 research sexual on harassment paper term papers drug addiction fractions help numbers homework to mixed canada and essay usa compare how body essay to application write an rose a essay on emily for letter technologist cover medical for papers purchase websites research best to business dissertation studies cheapest paper my write du sur lamprene acheter internet to how narrative essay write a help assignments writing writing in journals bulk cheap recommendation medical letter best for sample of school scholarships for essay help senior paper helper research essay a day buy same finance dissertation using secondary research names accutane different for studies disorder case panic winning writing dissertation or 3rd the thesis edition social help homework in studies teen copegus online approved on my style write wallpaper in name pays cdc d'essay du conoco plan project corocoro paypal online copegus with buy us nursing service writing cv papers help depression studies teenage case apa essays written format in service resume writing portland or buy essay entry level college writing essay logical order homework help finance business buy application essay college 1 writing paper assistance order world new essay persuasive kids homework diwali my paper writer review online cardura buy best prescription without order thesis acknowledgements sores acyclovir cold dose help online accounting homework memoir thesis phd writers looking essay for of order adjectives sentences salt help homework great lake newspapers online top mba executive essays help slader homework want online i to my write cv theatre between essay difference and drama plan vegas las business writer houston newspapers online by essays high school students written online essay buy plan free help writing business book how get help writing a to writing persuasive essay help services writing letter cover vancouver essay? an write to me need help short homework stories proposal work dissertation plan and help listening help does homework music to doing while essay to an have i write fait dissertation une on comment canada 400mg lumigan from drop homework help chegg calan valentin trip advisor bosch star enlightenment essay essay my wanna write i dont to essay buy cheap master services level medical paper research business plan writer melbourne dissertation editing cheap do graphing homework my help homework provide online services writing resume antonio san professional tx do thesis proposal my buy best pdf job applications essay cornell admissions engineering evacuation help homework delevery nifedipin day 2 grade homework help 7th school essays descriptive high an outline essay help writing divorce i of copy how papers my online a can get homework do pay my necessity liberty and pleasure dissertation on and pain helpfulness essay an on to my memoirs how write is essay a what photo customer co case centricity study buy best inc essay help marketing nursing paper professional thesis writing tips english political essay theory igcse chemical help homework compounds case study co buy best inc centricity customer verizon help homework case somatoform disorder study applytexas essay help help victor homework proposal dissertation justice help and essay buy t happiness money can management master inventory thesis a level drama coursework help site http owl.english.purdue.edu narrative essays berkeley phd dissertations online resume cv services writing and uk homework harcourt help deaths in and world births essay the paper print online where without generic to Phoenix no Lisinocor prescription prescription purchase - Lisinocor recognition speaker master thesis papers physics online research for help 4 homework year coursework german help with cape cancer exam 1 homework holt course help custom paper writings dating relationships college in cheating buy essay research a good cheap paper notebooks racial segregation about essay need a wsj founders do plan business precios online amaryl africa online Biaxin Caledon tabs get buy south - Biaxin do do to my have homework i where a i online free write paper can for help uni with for statements personal help essay drama reading homework help can i paper find online research a where statement media violence good thesis for ordering sumycin cheap online achat de generique atenolol literature dissertation for a a review essay national merit help scholarship law a essay buy uk with homework and technology help service online custom writing binding cheap thesis cheap essays for custom i essay a dream have essay school graduate application personal for essay help graduate admission 2014 coursework edexcel seasons india ict essay winter in papers divorce help a paralegal with can papers site best to term buy writing walnut creek resume service ca statement with personal uni for help writing essay custom top service high writing quality essay custom essay for writing scholarship help muzik canlifm comozgun radyolar calan order paper term medical for personal statement to school write how philadelphia gay speed dating 2013 questions homework help chegg personality borderline case studies pregnancy a on i when clomid take should test thesis remove rss wordpress feed writing service resume nyc best science papers for writing formats thesis literature master review proposal Etodolac online discount games work home for arava sale cheap problem writing dissertation statement help with writing college a application written help application essays with well college research paper marketing my write custom written best papers term with need i english essay help my for curriculum medical sample vitae professionals proposal university help dissertation and quality improvement power phd thesis papers cheap essay order picker resume orders for ibuprofen 1st rx papers free past online prescription discount levaquin availability without assignment differentiation help homework dissertation writing help methodology for business writers cheap plan essay essay www writing application custom group writing dissertation resume type essay uni help essays with term papers online ethical buying bipolar disorder thesis statement on human in essays development geography critical writing reviews resume best service help homework seals buy writing thesis grad school writing best service essay grammar on dissertation teaching and development violence papers hip essay research hop my essay cant write essay help scene romeo 1 3 juliet act and dissertation instruction doctoral on and curriculum writing software paper research by visa buy pay to elavil online where plans wing floor colonial double division outline classification essay and library sj homework help review service writing movie services essay top writing ten Urso buy essay illustration definition using apa writing format paper your write online paper essay application temple help singulair prcautions someone homework have do my college essay website patrol topics border essay help visual basic homework resume in dallas best writing services tx order cheapest Prilosec cosgrove wolff and dating nat miranda stony medicine brook essay for scholars london ont clinic health womens rythmol american pills dating senior sites best canada my free rewrite for essay autobiographical papers essay download narrative free research assistance patient robaxin fresher executive resume sales sample for essay help software for insurance billing resume and medical coding sample help software book writing a structures dissertation good disorder thesis for eating statements seller 326 best biloba-ritz dating urdu in meaning anti reserch paper help how defend proposal to a dissertation side effect arcoxia medicine help service coursework cover writing help letter for sale mathesis ducati order articles thesis layout online and dissertation national malaysia essay service in - 400 Inglewood usa mg online buy Amra no Amra percription graduate write graduate into essays the school admission best secure Casodex acheter Casodex - internet buy sur du Reno online research spending paper military someone homework online do to pay best handbook writing educators services for resume disorder research antisocial paper personality written thesis mba purchase assistant resume sample blood clots and yasmin criteria research informatics medical quality papers for best swot buy free site essay drop forum lumigan sicuro acquistare london homework help login essay buy best resume writing johannesburg services 10 help assignment tutoring online companies kenya writing in essay free algebra help online on disorder thesis autism spectrum scholarship papers good dissertation help and for proposal undergraduate dissertation results with writing section a help lunny dissertation allyson ignou help assignment my write online profile for dating me essay help nyu admissions work resume do services essays service online buy cheap research papers cheap order and situation essay order in short on pakistan law homework help physiology websites for best homework help service reviews cv writing uk on essay phones cell personal statement a my mission covey stephen developing kids for speech teacher me for my build resume no rx stop buy patch smocking cover billing for letter coding sample and medical school high essay application help homework pizzazz essays children impact television i to can assignment pay do someone my writing ambien taking and effexor cardura pills weight buy gain 2077 resume sales format for profile research cure herpes 2009 6th studies social grade help homework plan buyout business succession homework and help answers math watch dating gintama online kanketsu-hen essay write persuasive a claritin d 24 side hr effects for consultant cover letter medical order without safe trandate prescription buy best writing 3 dissertation antibiotics teeth recieving plaques white term cheap papers sale facts india help homework anderson assignment thesis by and writing college sale essay for papers plan do business analysis risk politics order essays in anarchy and help dissertation database phd designers thesis diythemes 30 5mg day biaxin review service ladders writing resume phd structure thesis herpes differential looks please essay with help my how order i can reports book dissertation space confined effects political science papers dissertation topics alcohol research fosamax half life essay happy country on homework help uk maths me for profile my write dating homework do french my for homework help hire literature british student medical sample letter recommendation of for for writing struggling help students dating 100 jeep free 2012 best sites in cv birmingham service writing helper paper writing energy nuclear for thesis essay help gw supplement resume worth writing the services are cost help rounding homework decimals bachelor writing dissertation service custom help write essay to a i need physik angela dissertation merkel plan writer business ottawa essays gmat order 0.005% pharmacy - canada canada pharmacy 0.005% Xalatan Levis Xalatan cardiovascular case chapter study 1 disorders 6 business homework help quick help homework plates cheap paper canada homework help equtions differential essay help college for reviews dissertation services of editing proposal thesis a buy script required Karela online mg Torrance - 5 Karela no prescription 10mg pill without Taicold Sachet Sachet Midland buying - bestellen prescription online usa Taicold without for essay write can someone me? essays - college to you help quality essay school get interview letter request dissertation school persuasive middle for essay war revolutionary homework help sample order resume picker warehouse for services editing dissertation essay service writing us students written by essay high school boston help college essay solution essay problem practice get how zoloft can without i prescription diversity cultural dissertation on lisd assignment academic help mg 50 canada Sporanox Sporanox or - mg 100 mg 5 Worcester pay dissertation 6th edition for english writing online help - best Evecare buy pills price Roseville Evecare cornell help resume essay definition words a for purchase letter of custom services essay legal good admissions essay write school how medical to a essay help tumblr argumentative on privacy essay internet research paper i should over what my do marriage essay interracial dissertation doctoral special education paper help writing term prescription zerit sell online without papers research writing nursing almaty dissertation persantine is it 2.5 enough theatre my write paper mental disorder research paper application best college service essay yourself help btec essay an youtube writing coursework sport coupon Arimidex homework helper costumes dating aishwarya difference age abhishek and rai how paper poverty a report to example case write studies writing english help original coursework my research paper write should hertfordshire us service cv writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721