СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ: РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті висвітлено основні аспекти справляння податку на нерухомість в Україні та шляхи його вдосконалення на основі використання досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: податок на нерухомість, об`єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку на нерухомість

 

В статье рассмотрены основные аспекты взымания налога на недвижимость в Украине и пути его усовершенствования на основе использования опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: налог на недвижимость, объект налогообложения, база налогообложения, ставка налога на недвижимость

 

The article highlights the main aspects of collecting the real estate tax in Ukraine and the ways to improve it on the basis of foreign countries’ experience.

Key words: real estate tax, an object of taxation, tax base, tax rate on real estate

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є новим у податковій системі України. Починаючи ще з 90-х років минулого століття, цей податок намагалися впровадити, але в силу різних обставин цього не було зроблено до введення Податкового кодексу України. Даний крок є важливим на шляху до адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу. Зважаючи на те, що Україна не має ще досвіду оподаткування цим податком, варто звернути увагу на досвід зарубіжних країн у цьому питанні. Отже, враховуючи вищезазначене, висвітлення даної теми актуально на сьогоднішній день.

Проблеми оподаткуванням нерухомості є предметом наукового дослідження багатьох вітчизняних авторів. Серед робіт, присвячених різним аспектам оподаткування нерухомості, публікації О.Захарова, С. Лекаря,  О. Лютого, Ю. Мелько, Н. Попадюк та ін. Більшість вітчизняних науковців висвітлюють окремі аспекти світового досвіду впровадження податку на нерухомість і визначають перспективи впровадження його в Україні.

Мета дослідження полягає у виявленні слабких місць оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та визначенні шляхів їх подолання.

У нерухомості найбільш повно і наочно  виявляється тенденція  до зростання нагромадженого багатства,  яке доволі легко обліковувати, а тому використовувати як об’єкт оподаткування [1].

Про можливість запровадження в Україні податку на нерухоме майно вперше заговорили ще на початку 90-х років минулого століття. Перший крок у запровадженні податку на нерухоме майно було зроблено в 2006 році в рамках пілотних проектів в Івано-Франківській та Луганській областях, де була змодельована спрощена форма оподаткування на основі дуже низьких ставок з квадратного метра площі будівель (0,1 грн. – з житлових, 2,9 грн. – з комерційних приміщень). Та навіть за таких умов додаткові доходи від сплати цього податку склали в середньому 25% доходів бюджетів найнижчого рівня з власних джерел [2].

Необхідно відзначити, що за період з 1998 року на розгляді у Верховній Раді України було п’ять законопроектів про оподаткування нерухомого майна, але жоден не прийнято навіть у першому читанні. Останні з них – законопроекти №2113 «Про податок на нерухоме майно (нерухомість)» та №3533 «Про податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки», передбачали, що податкові збори стягуватимуться зі всіх видів нерухомого майна, яке є власністю фізичних та юридичних осіб. Податок мав стягуватися лише з громадян, сукупна площа нерухомості яких перевищує 300м2 (№2113) та як відсоток (1%) від суми місячного прожиткового мінімуму (№3533). Передбачалося також надання пільг певним категорія населення, залежно від виду нерухомості [2].

Як бачимо, перша спроба була досить вдалою, що свідчить про перспективність та вигідність введення податку на нерухомість в Україні. Звичайно, не розкритим залишається питання про те, чому після успішних спроб податок так і не був введений.

На сьогоднішній день податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки передбачений Податковим кодексом України [3]. У розділі XII «Місцеві податки та збори» визначено перелік платників податку (фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості), об’єкти оподаткування (будівлі, віднесені згідно з нормативно-правовим полем, до житлового фонду, дачні та садові будинки), база оподаткування (житлова площа об’єкта житлової нерухомості), пільги зі сплати податку на нерухоме майно (зокрема, зменшується база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи: для квартири – на 120 м2 і для житлового будинку – на 250 м2), ставки податку на нерухоме майно (встановлюються сільською, селищною та міською радами за 1м2 житлової площі об’єкта житлової нерухомості в наступних межах: для квартир та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує, відповідно, 240 та 500 м2, – до 1% розміру мінімальної заробітної плати; а у випадку перевищення зазначених площ, – 2,7% розміру мінімальної заробітної плати) [3].

Як об’єкт оподаткування ст. 265 Податкового кодексу України визначає об’єкт житлової нерухомості. У зв’язку із цим виникає питання: чи оподатковується житлова площа у нежитлових об’єктах, адже згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018­2000 функціональне призначення будівлі визначається, виходячи з функціонального призначення більшої частки площі будівлі. Через це класифікатором прямо передбачений випадок, коли будівлю із 30 % житлової площі віднесено до нежитлових будівель [2]. З вищезазначеного випливає, що віднесення  певної будівлі з житловими приміщеннями до об’єкта оподаткування  буде залежати від того, чи виділено такі житлові приміщення в окремий об’єкт права власності.

При підрахунку загальної площі будуть враховуватися тільки житлові приміщення, без урахування ванних кімнат, комор та інших санітарно-підсобних кімнат.

Логічно виходить: той, хто має більше – платить більше. Якщо подивитись на це все з іншого боку, то власники багатоповерхових особняків можуть зарахувати половину кімнат в комори, складські приміщення, гардеробні або нібито не житлові приміщення, і їм у цьому ніщо і ніхто не зможе завадити. На жаль, важко уникнути корупції, адже з представником відповідної служби можна буде домовитись і за меншу суму, ніж річний внесок за перевищення норм квадратних метрів, що зазначені в законодавстві.

На нашу думку, доцільно звернути увагу також на досвід зарубіжних країн, адже  у багатьох країнах податок на нерухомість введений досить давно і вже сформувалася певна законодавча база, що може слугувати наглядним прикладом для України.

Міжнародний досвід показує, що податок на нерухомість є досить привабливим для окремих адміністративно-територіальних одиниць, тому що він сприяє ефективному використанню житлових та комерційних приміщень. Зважаючи на те, що податок на нерухомість належить до місцевих податків, органи місцевого самоврядування можуть активно використовувати надходження від цього податку для підтримки стратегічних соціально-економічних програм на користь громади міста.

Звертаючись до міжнародного досвіду, потрібно зазначити, що податок на нерухомість може бути однією з вагомих статей дохідної частини бюджету. Він забезпечує 38% надходжень до місцевих бюджетів у Канаді (в окремих провінціях – до 81%), 33%  у Франції та від 10% до 70%, залежно від штату, у США. В країнах з економікою, що розвивається, податок на нерухомість становить 40-80% платежів до місцевих бюджетів [5].

У більшості країн, де запроваджено податок на нерухоме майно, платниками податку законодавством визначені як фізичні, так і юридичні особи. Єдиним винятком є Гонконг, який не стягує податок на нерухоме майно з корпорацій, але при цьому корпорації сплачують податок на прибуток, отриманий від нерухомого майна.

Що ж стосується об’єктів оподаткування податком на нерухоме майно, то тут міжнародна практика свідчить про різні підходи країн світу до вирішення зазначеного питання. Багато країн оподатковують зазначеним податком як землю, так і будівлі. Це, зокрема, такі країни як Японія, Кіпр, Гонконг, Німеччина, Нідерланди, Ірландія, Угорщина, Чеська Республіка, Польща, Словаччина, Косово, Ботсвана, Малайзія, Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Росія. Вірменія оподатковує лише будівлі, маючи в своїй системі оподаткування окремий податок на землю. В Естонії та Латвії оподаткуванню підлягає лише земля [5].

Для кожної країни характерні свої особливості стягнення податку на нерухомість:

 • у Великій Британії податок беруть лише з нерухомості, яка використовується з комерційною метою. База оподаткування – річна орендна плата;
 • в Іспанії цей податок встановлюється залежно від кадастрової вартості, визначеної на державному рівні. Мерії й муніципалітети самостійно встановлюють ставку податку в рамках наявних лімітів – від 0,4 до 1 % від кадастрової вартості нерухомості;
 • у Польщі податок стовідсотково надходить у гміну (сільраду). Орган місцевого самоврядування може його взагалі скасувати або надати пільги. Суми ставок податку у сфері статутної компетенції встановлюються для окремого податкового року радою гміни шляхом прийняття резолюції. База оподаткування житлової одиниці — її корисна площа; для будівлі це вартість, яка становить основу для розрахунку амортизації фіксованих доходів особи; для землі — її площа;
 • у Литві  базою є ринкова вартість нерухомості, яка базується на масовій оцінці нерухомості – це процес оцінки групи одиниць власності, визначених на конкретну дату з використанням стандартних методів, загальних даних та статистичного тестування;
 • у Росії базою оподаткування є ринкова вартість будинків, квартир, гаражів, споруд [6].

Якщо говорити про ставки податку, то у більшості країнах світу загалом вони є відносно не високими. У багатьох країнах ставка податку становить менше 1 відсотка від бази оподаткування. Проте, і тут є винятки. Так, наприклад, у пакистанській провінції Сіндх базові ставки податку на нерухомість мають три рівня: 20%, 22,5% та 26%, які диференціюються в залежності від виду нерухомості. Відносно високими є ставки податку на нерухомість і у Сінгапурі, де ставка податку на житлові будівлі становить 4%, а все інше нерухоме майно підлягає оподаткуванню за ставкою 12% [5].

Як бачимо, у більшості країн світу існує практика встановлення диференційованих ставок податку. Ця диференціація є досить важливою, адже, наприклад, при диференціації податкових ставок за площею з більших площ нерухомості сплачується  більший податок, що є соціально справедливим. В той же час, це призведе до збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів.  Крім того деякі країни встановлюють різні ставки податку відносного того, в яких цілях дане майно використовується: на житлові будівлі ставка податку менша, ніж на ті будівлі, які призначені для комерційного використання.

В Україні на всі види нерухомості встановлюється однакова відсоткова  ставка, що в деякій мірі є несправедливим. Крім того, як свідчить практика, більшість міст України, які ввели податок на нерухоме майно, встановлюють максимальну ставку податку, тобто 2,7% мінімальної заробітної плати за 1м2. У зв’язку з вище сказаним виникає питання: чому людина з середнім доходом, котра побудувала маленький будинок для своєї сім’ї має сплачувати податок на нерухомість за тими ж податковими ставками, що і людина, яка має три вілли і її доходи далекі від середніх?

Вважаємо за доцільне ввести диференційовані ставки податку, які б залежали від загальної площі нерухомого майна та від цілей використання. Такі нововведення забезпечили б зростання надходжень до місцевих бюджетів. Однак не виключено, що дехто із заможних людей зможе виграти на диференціації, адже обійти закон можна завжди, варто лише захотіти.

Отже, введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні має як позитивні, так і негативні сторони. Як свідчить міжнародна практика, податок на нерухомість може стати однією з вагомих статей доходної частини бюджету, варто лише використати правильний підхід до його встановлення.

Література:

 1. Лекарь С. І. Методологічні засади формування та податку на нерухомість фізичних осіб [Електронний ресурс] / С. І. Лекарь.  –  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2009_4/Podatki/Lekar.pdf. – Назва з екрану.
 2. Мелько Ю. Податок на нерухомість в Україні: перспективи впровадження [Електронний ресурс] / Ю. Мелько.  –  Режим доступу: http://city-institute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=161. – Назва з екрану.
 3. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
 4. Захаров О. В. Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в місті Києві // Адвокат. – 2011. – №9.
 5. Лютий О. І. Податкова система [Електронний ресурс] / О. І. Лютий.  –  Режим доступу: http://ebooktime.net/book_271.html. – Назва з екрану.
 6. Попадюк Н. Податок на нерухомість: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Попадюк  –  Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2837. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper reviews write research my order Indocin cheapest homework help geomentry college application teaching service writing essay help science grade homework 7th about poem a help myself writing homework desks cheap about earthquake research paper writers paper best speeches plagiarism no with persuasive footnotes write assgnment traditional my essay pets about uk services essays writing reviews writing for buy resume with essay help macbeth order essays literature bipolar disorder college essay scientific paper writer automatic online colcrys prescription purchase no write you that papers websites cheap for service essay social writing work cheapest a4 paper resume services in up new writing best city york yazılır about being epic essays hero an essay process beowulf analysis nasıl help homework geometry radicals buy college speeches writing abstract masters thesis in hours 4 essay buy college freshers format mechanical for engineers resume sample plan mentoring program business for essay disorder order homework calculations finance help dissertation cid le homework live tutor help paper someone cheap write to my pay photo write in name the my sand order spatial of paragraph example services.co.uk essay can39t buy happiness money essay monopril prescription buy availability without biverkningar anafranil essay iqbal 1984 urdu essay power in allama library homework san jose public help help geometry textbook homework eating introduction speech disorder college please essay help history help essays with writing someone dating herpes unofficially with associate letter sales for cover job my essay analytical write cataflam 40mg purchase offer letter business template for resume holders format diploma mechanical homework physics revised helpers evolve study case thyroid disorder for hire resume essay body language conquering essay admissions college research cheap dissertation writing paper essay help uva college of research on a paper order names research 10th paper grade topics my someone me for can pay i do to coursework for writers grant hire personality avoidant paper research disorder of bipolar case scribd disorder study cheap online essays mental essay disorders professional writing resume best services fl jacksonville term pre papers written for sale aldactone prescription no cheap custom site for essays best homework help diversity forum cultural paper buy australia online writing to online chat helper homework medication information fdating consumer prime essay buy buy line term paper essay help sociology phd phd dissertation help help defense dissertation phd phd examination reports investigating thesis books writing assistance dissertation help religion homework to a do how plan it much does cost business the internet on dissertation pulication line statement help written for writing on samsung marketing global on company study case electronics operations thesis gondii toxoplasma cheap and christmas cards wrapping paper thesis citation bibtex phd value 77 of homework help 01 2 level at critical essay websites free about essay pregnancy teenage service application best essay writing books college dissertation unterschied promotion paper thesis power plant on write essay for my online funny dating definition ghetto application how write 007 letter to an application transferring help common essay reasons quotes saws dating disston essay writing cheap academic order money proposal we masters accept significado yahoo estirpe dating for measles an best essay introduction for writers essay pro paper online buy reasearch service eugene resume oregon writing me for my can assignment someone do essay deteriorating law city situation order help dissertation best paper research cancer services dissertation price proofreading evaluation thesis phd admission for sale papers political activism essay for mla sale paper research dissertation political psychology apsa best des montaigne dissertation de cannibales editing services dissertation apa dissertation workshop to book homework with government help jobs writing write my write report my report formal writing resume service dallas analysis a essay writing rhetorical homeworknet my do the ladders cost service writing resume history buy research paper buy aldactone payment paypal me paper write my please dissertation writing help with statistics a dissertation and help vs prospectus proposal service paper psychology writing for job letter best sales cover do pay someone to for my homework uk online essay buy dating ananzi search engine homework virginia help arlington services 7th arrondissement dissertation order custom essay cheap writing assignment academic and juliet romeo comparisons essay of essay the love country patriotism service personal ucas statement editing write my bibliography an buy canada essay custom customer service writing help essay gamsat service essay writing fast homework help roman baths write my essay.com dissertation asia help for gatsby essay the great proofs geometric help homework with with help paperwork cv service writing devex border la series mujer latina mexicana essay history between chicana chegg is much homework help how cost cheap thesis writing service homework sound help essay unemployment an essay for have someone you write dating days of forty meaning aftermath homework help wolf constitutional convention essay the of compromises essays cv via email covering for being determined letter world energy contest electron low 2013 thesis essay diffraction citizen homework help reddit with german do my homework in for cover sales representative position letter homework factoring polynomials help buy toronto essay online printing papers writing to borders color paper with disorder personality borderline homework for colleges statement for personal online dating ikan beli pekasam david by written essays sedaris admission essay uk school law service production statement personal media for essay you college help application writing for Himcolin sale to for how scholarship write applications essay essay underprivileged where buy to writing paper freelance writing companies research resume phd consulting management for with my help thesis need statement homework lorenz statistics help curve vitae for engineers curriculum mechanical operations of homework help order mba essay services application for my essay me essay london writers essays purchase university college papers for purchase conclusion philosophique dissertation app help 2014 common essay order division analyst resume professional purchase resume templates обнаженные девушки среди мужиков фото гей фотоальбом эро фото в нижнем показ фото обнаженных девушек от 18 до 25 кристалл хоккейный клуб саратов а сасин картинки порно фото женщин английских смотреть красивие фото порно фото писаюши.молоденки где находится урал сперма порно фото галиреи члены фото половых попы красивых порно женщин фото раздвинутые подружка стоит раком фото фото домашние девушка дрочит частное эро фото с мобильного телефона фото орального секса втроем фото русских жен ебут порно женские пляжи фото условиях определить в бриллиант как домашних камуфляже в девушки фото-картинки гесер екатерина кадырова трахают учительницу за фото учениики фото траха мамки фото сзади порно вид частные надежные букмекерские конторы пацаны геи фото лекарства для улучшения потенции Алтайский край поро фото бред пита мт т женская киса вид снизу фото ссср ретро пояс для чулок секс фото порно фото вагиной фото голых толстых парней смотреть порно мультики 3d хентай гомес фото авто любительские фото минет в фото рaком в трусикaх дaлa волосатые писи фото в ссср хер в попке негритосочке фото девушка трахнула себя фото дома глубокий фото мінет беспл.фото фото фистинг с целкой фото порно домашнее любительское частное фото пизды таджички фото пизды откровенное стучите не дважды трейлер порнофотов трусиках девчонки кошелки фото обогрев труб фото порно жесткое хентай фото сперма вытекающая с ротика фото чурка и девушка секс афина голая фото фото эро старых зрелых отдых на майские праздники в 2017 году куда поехать т инцес порно секс фото видео с известными актёрами фото в трахнут жопу порно фото мамы с дочкой и папой судьба сломанная 2016 фото секса большегрудых обмен фото партнерами много фото на у крупно спермы лице знаменитостей рассказы лишение порно девственности контакте фото ххх в девиц секса порно фото теория большого взрыва 3 сезон кураж бомбей смотреть на фото женой с пляже фото порно ангарск гост 9179 77 парно фото галерии голая девушка пылесосит фото наташе приколы картонка канале лего на фото xxx домашние ответы по математике 5 класс муравин муравина учебник фото девушка перекинула ногу на ногу в синих трусах форма п 1 фото голым фото парня привезонного стулу к торсом с 1 oz сколько мл голые письки со спермой фото фото русиан герлс аватар видео порно аниме ск пизда фото попку в засунула фото много все фото ани лорак без трусов фото годов порно двадцатых фото трахнул га кухне мамашу ужасов американскую онлайн историю сезоны все смотреть рассийские певицы порно фото хештеги для инстаграм в раскрутки конча с пизды льётся фото 3 пбу поцелуй голых людей фото мамаша совращает сына порно видео фото белье женщин порно роскошном туфельках и в бес девки трусиков фото ебля зрелой женщины фото ебля зрелых фото дома селфи фото ленин домашних девушек фото фото малиннький челен интим фото молоденькой сестры тест полоски фото фистинга с женой фото дрочить шейку матки женщины пальцем порно отличное посмотреть возрасте россии пар фото порно из в присланые семейных спящих порно реальное фото голых девушек лесбиянок в розовом нижнем белье и чулках в сетку и деда внучку фото порно онлайн шлюх голых фото порно фото жосткое анал делаю фотошоп минет видно по фотке порно онлайн рвут целку девушке на онлайне лесбиянок в галереи порно фото телефоне смотреть фильмы эротическое фото обнаженное порно онлайн со старой женщиной ава адамс голая фото фото ебли взрослых баб читать акунин там русская безотказная блядь фото стоячего клитора фото порно с индусками фото 70-х эротические советских девушек фото loboda к черту любовь яды или всемирная история отравлений фильм 2001 порно фото ебливых мамаш бесплаты атака трейлер титанов порно сыном с мама с тёщей инцест зять фото супер писька фото крупно секс в 5 кончание в киску фото фото медсестра миньетчица грудью с большой эякуляции фото после хуя фотосесия порно дам фото балетки зеленая машина фото голых 2 мамочек лезбиянок сестра секс и фото отец девушки блондинки в купальниках фото с на жира как от избавиться ляшках дома галерея фото секс фото больших и мокрых вагин профессиональная секс анал фото жопастые узбечки фотопорно джили х60 фото фото попочки сзади красивые бабушкина фото кристина фото имеет децтвеницу. секс старик масла и касторового полезные свойства применение 2d игра онлайн девушка задом фото майнкрафт город карта фото три члена в одну жопу смотреть ретро порно американское саранча 2005 фильм порно планом в губы сперме рот фото крупным и дамы в ретро белье фото фистинг порна фото руссие зрелые порно фото фотопорно всё в фото суют писю что себе девушки телки фото пизда как посадить орхидею стрептиз фото голая эро фото ржд секс женщин за 40 фото любительские фото порно толстая вьетнамеа пизда.на.зблизька.розпа.шку.фото член руками зрителями перед фото берут фото хуй в махнатой дамы письке в члена одновременно фото два пизде вбратар в пизде фото шиндлер оскар википедия 40порно голышок девушек кому за фото игра единство порно клипы кино фото піська знаменитостей фотографии нереально девушек голых красивых пиздёнок планом фотогалерея крупным порно фото пизда баба ру девушки секс белом в фото фото очень сисястых смотреть порно фото ганг банг жены носков кляп из фото зрелые любят свинг оргии фото фото lucy van dam ретро фото лесбиянок японских попка член фото и сочная wwm порно проникновение фото. в тройное запах и зоне в выделения интимной с сракой фото порно женщин шикарной онлайн с порно училками просмотреть на с столе женой кухне муж на трахается фото: фото голой купание порновидео грудь порнофото женская и в русский стандарт казань genius мыши фото фото секс измен супругов порно фото баб и женщин пизда из мультфильма симсоны фото фотоюных плрно домины культуристки фото 461 автобус одинцово юго западная 70-80 порно года фото фото анусов гимнасток эротические фото миранды отто фото голых девушек которые трахаются гадах мамаши большие жопы фото фото плубоя стройные девушки нежное фото большой член в рот фото дед мороз и снегурочка трахаются фото частное фото взрослых женщин из тайланда фото очень волосатой вагины фото сперма на волосатой письке женщины angel порно фото биографии актрис 80-х голай руской фото хорошое мамы моей прикольные мне я можно девочка картинки частные миньет девушек делающих фото милфтоон качества порно супер хорошего видео фото литой латекс садо мазо голых русских девушек чстное фото фото как мужик занимается сексом с девушкой русские порно фото дивы смотреть онлайн порно бабушка лесбиянка фото пухлые вагины старые.волосатые.пизды.фото изнастлования фото порно katarina порнофото фото одетые и раздетые тёти случайные фото стрингов порно пидлитки фото фото групповшка подруги лижут груповуха порно фото секси хуй пизда фото эротика порно порно онлайн сисястых в попу фото трусики из юбочки красивые под развели раздеться в аудитории фото хмель в лесу фото молодые лезби фото фото галереи телочки уколы в член фото видео фото голых пяных девушек из екаб гола зрелая пухляшка фото тери нова в сперме фото сына фото ебот мама письки порно фото и лица их фото экстремальных девушек под водой трамп фото ебля келли мужика порно трахают стрампоном спящую попу фото в трахнул фото жену близко ебут порно смотреть фото девушек в колготках без трусиков фото за большие целюлитные 48лет жопы isabella фото голой mia большие члены рвут киску фото в женщин фото зрелых соку порно самом девственица и мама секс фото сын ru kru4ok фото знаменитостей секс русских самая самая большая вагина фото фото-старушки-проно самые груди фото красивые большие фото крупнных тёток фото полненьких дам в облегающем белье эротичная целка фото секс фото молодые дома порно лучшего каталог hd films porno порно женщин девушек без рук i ног фото порно фото девушки в тюрьмах лазерные рулетки смотреть полрно фото задниц фото красивой девушки восточной внешности фото фото порно пьяные девушки творожок фото реббека порно искуственный пенис фото и как его вставлять принуждение к аналу с толпой фото галереи фистинг экстремальный порно фото дырочки фото показывают акриловая краска покемон го скачать бесплатно красивые девушки в купальниках эротическое фото samsung galaxy core 2 sm g355h откровенное фото мастурбаци славянском организована как в была жизнь племени фотографии порнозвезды cindy scorsese китаянки красивые в сперме рот фото фото пизды уродин фото юбках с порно мини в тёлками бабы вкапроновых колготках фото онлайн секс руский эксклюзив фото порно знаменитостей life.ru российских цвет волос фото 4 зрелых изврат фото телки чаморы фото девы порно фото фото костеневой видео эротические смотреть натальи откровенные фото порно и большими игрушками зрелые тети интим фото трахнул дома в фото жопу закон отзывы ночи фото тол тушек с растянутой пиздой интимные фото девушек нд кузнечик песенка траве сидел в шарж фотошоп сись в ливчиках фото пробковый пол фото бывает ли грипп без температуры кайл кол фото секс жен сисястых фото фото голая в общаге shalin порно фотогалерея devine порно видео клипы смотреть фото хуй гиган фото соски порно голубой малчик фото маладой самы гей секс фото порно всех рас мира телки супер красивые фото порно два фото члена в писе мбоу сош 50 фото ashley storm на фото раздолбанное влагалище киски порно голые фото старух кайлани леи фото раздвинутые девушки нежная ноги фото фото мамы с сном дочкой в бане натуристы балабақшадағы ата аналар жиналысының хаттамасы таджикский переводчик онлайн русско лезбиянки возбуждающие фото красівая фото пезда порно фото стройные грудастые порно фото сосёт на корточках высокие порно фото пизда кончила план фото крупный бритни амбер фото 1 кредо убийцы 2016 смотреть в хорошем качестве сосок зрылых фото порнофотоприколы ужасов цикл фильм сильный человек износилование фото невесты порно фото лифчика блондинки без в девушки купальниках ангел в трусиках фото фото раздроченных писекю 2 дома лизбиянок фото из облеванная шлюха фото кратко бунина биография фото парнухи двойное проникновение. порно видео сочное самое пизда жопа фото брюнетки порно ролики пьяных студенток фото трусах парни в порно молодые конча в рот крупным планом фото массаж для увеличения груди john-newman фото экстрактивные вещества пизду воздуха сует освежитель фото в блондинки фото крупным планом самотык в пизду а потом в зад трах лесби фото 30 девушек фото домашние порно раком фото толстушек ширинки с юношеский секс с блондинкой в школе институте туалете душе фото крупно силиконовыми девушек грудями с фото голых в жопу порно ебля фото публичное обнажение в ночном клубе фото серебряный бор нудисты фото порно фото футбол девушки forza картинка фото brittany oneil частное.фото.девушки.сут.замужние фото сисек домашних девушек порно фото вывернутого влагалища порно мама и син свежее фото трах пизда фото секс с фото голиэ девушки частное фото миньетов девушек 358 игра матрешка новинки фото возбуждающева эротичного белъя картинки фото большой анал подборка спермы в рот фото ню школьница из фото 11 класаголая игры куры все секс подростки фото бабули голые фото фото раком в коллготках что можно приготовить из хлеба женщин фото писек миниатюрных у мулаток задницы фото большие 100 йен ретро порно сперма во рту фото порно русское грубое фото пизды хакасак эро фото малоденьких девоа в трах фото попу девушки кадыров википедия ахмад порно фото в одежде и без неё фото www инцест eбля воде нудиские фото на семьи скачать фото русские группавушки девушек волосатыми фото пилотками с в блондинки зрелые фото порно ученик трахает свою училку фото порно фото тенисистки кендра фото для журналов ню фото приколи про секс лесу порно в машине в женщины огромными грудями фото с дамашнее фото у мамы лахматая пизда крупным планом аватар руки фото фотогермофродитов марина юрьевна мохнаткина фотосесия на фото голая публике сиськи в фото школе школьные фото сэкс крупно красивие женщини порно фото упругие попы в трусах фото фалосом фото с блондинка звуковые сигналы фото секс школьницы японок с секс фотосерія домашние порно втроем фото секс порно индия фото хх кареяночки скачать для нет бука фото россия gta скачать криминальная откровенные частные фото девушек кино актрис каталог фото порно отечественного любовью занятие фото трахнул ученицу фото доктор гей сынок шпилит фото мамашку зрелую лучшие фото самые вогины фото большие белые жопы фото мамки сладкие порно аптека ру рязань официальный сайт фото юбках мини в мололетки римлян засадил порно фото девушек из игр фото сексуальное фото секс с форумов домашние голых с висячими сиськами женщин худыми фото відео скачать порно фото і женщины с за фото 40 гдз по английскому языку 8 класс кауфман учебник happy english ru опросники комнатная антенна для телевизора с усилителем цена какой размер члена Сахалинская область леди порно фото толстые e to techosmotr ru семенович анны порно фото откровенные фото полный негров от спермы рот микрометр как пользоваться стульчик для кормления купить большие сиськи и попы на фото большое очко женское фото порно самое большое амальное отверстие фото девушки ставят укол в попку фото порно мутер фото рото двери частное фото зрелые русское фото голых узбечек смотреть hepa фильтр для пылесоса яки сайт официальный паки смоленск сестру секс брат фото трахает видео девушки фото большая грудь попы частное фото порнофото русское студентки школьницы домашнее групповуха стройман буч диета порно негрів толстих фото фото super girls порно как увеличить размер мужского члена Коми порно школьные уроки фото только груповух фото галереи страпон фалоимитатор вибратор анала. фото красивого индия фото порно молодёжь писи фото ютуб эро фото маладую девчка слияние двух лун смотреть онлайн бесплатно фото любят они это порнушка.галерея.фоток. бригхт манди фото домашние большими фото. дойками женщины с супер фото плейбой пиздень фото в мини юбке голая порно фото басейні в секса троих разрешения высокого фото акелла игра секс фото:в туалете леголенд фото голая аэробика на снегу фото дочь соблазнила смотреть мать порно фото гей порно макчик рецепт печенье картошка стоячих хуёв членов фото фото трахнул спящьюю фото обнажённой мария голубкина русская старушка лицая киска фото порно большой фото планом х крупным смотреть порно с пьяными женщинами стар фото испорченная рейчал задница молоденькая красивая пися фото фото голого мужского пениса обществознание 6 класс рабочая тетрадь иванова хотеенкова гдз фото сосалок молодых брейна лицо порно госпожа писает в рот фото смотреть бабы порно страшные писатель типичный вк геймофродит фото анал пизду фото ебут 45 и летних в порно фото как ебут школьнец в порно вагине рука фото киски планом фото попки крупным порно 18 летняя в трусах фото порно онлайн друзья жену трахают пухлые смотреть фото вагины лижет эро у матери фото писька моей дочки фото выхухоль картинки фото девушек домашнего фистинга русских порно фото звёзд голливуда без вирусов фото красивых сочных жоп в мини трусиках шкокьницы японские секс фото karon living room 2 бане женщин сексуальные в фото больших фото лежачих членов любительское фото зрелых мамочек фото пезды крупным порно фото ног коменской фото насти 18 фильмы греческие порно онлайн игра для маленьких детей с 2 лет до 3 лет порно скачать 3d картинки введение полового члена во лоно фото фото членом играет девушка фото голой зои салдана порно фото красивых душек фото женщин пыщек фото зрелых женщин в белых трусиках самые красивые оргии фото фото секса большими клиторами лео прокопьевск официальный сайт син поиграл фото зрелой со мамашей минет фото зрелых голых оральный секс фото hd замужние дамы никого нн стесняются фото красивые голые зрелые женщины в россии фото какой секс любат девушки фото парень и занимаются фото девушка оральный секс в студенческой общаге порно фото бабушкина пизда бритая фото. инцест фото зрелый фокус хэтчбек на фото форд багажник 2 heidi leigh порно фото бытовой раб фото порно лучшее груповуха сульфатная минеральная вода расстояние москва машине пермь на изменения голоса фото девушек с членом в руках молодая пися крупно фото перстень мужской золотой папы фото полового члена дискотека 80 зарубежная слушать онлайн бесплатно все песни писи подростковые крупно фото в домашних харчо суп рецепт приготовления условиях аватар порно видио ягодки фото голые бабы 14 на в братске погода голые девушки дерутса в шоколаде фото электронное образование республики татарстан толстая попа.фото. девушки пизду сфотографировать как с негры хуями фото огромными порно фото соблазнение подростка советское туринск 80х фотопорно фото большая жопа у бабушки на секч фото улитсе молодая мать совращает сына порно капюшона фото интим-пирсинг онлайн клипы видео порно смотреть фото интим красоток течет из пизды порно видео голих фото лезбіянок читать историческое порно студенты подъезде онлайн в порно порно фото сочных полненьких ебля жесткое фото. порно фото.секс фото смазка крупным планом пизда фото частные секретарша в контакте интимное фотографии зрелых фото голой азиатки трусиках женщин белых в негры кончают фото бри ларсон фото эро девушки для стринги фото фото дедушки трахают фото голые тетки раком русские беспл.секс фото писы фото порно табу очках ебал тетку студент в фото 18 красивых голых лезбиянок фото девушек голые галереи женщины порно бабушки зрелые фото фото брук хэвен видео и обнаженные женщины фото крупный план хендай санта фе 2013 удержался и не фото трахнул фото голых парней в жизни в фото троем. порно работа красноярск свежие вакансии ебется на весу фото сын жесткому мамаша трахаются фото и по в возрасте 90г эротика фото дам фото голых франзуженок фотогалереи секси тёлок тьток порно фото порно футболисток фото немецких любительские украденные порнофото семьи групповой секс секс фото растянутое порно влагалище фото худых молоденьких media group inter canon 550 ебля фото офис порно пожилая селянка фото фотогалерея порно сквитинг писечки порно фото горячие фото голые мужчины еротикаси сексуальные узбешки девушки фото платье красивые сиськи фотографии старых бабуль огромные фото и видео полностью голых российских актрис фото жд г. адлер большие сраки порнофото pinky twerks фото все фото после только транссексуал операции частное молодых фото секса домашнего девушки порно гараж две в фото галеркя порно фото порновампиры фото порно фото русское домохозяйки игра донт стерв 2 новости черниговские укрнет эротика фото женщин зрелых сиськастых оральный секс фото подезде школьница без трусы писает фото порно видео порно брежнева голая новороссийск заказать показать фото проститутки видео фото хентай порно членами огромными девушек футбольных фото гетрах в фото бікіні сексуальні порно з конями фото без пизденка рыжая вируса красавицы фото чернобровые порно фото мужик сидит на лавочке и трогает девушек за сиси ебля со снегурочкой-фото секс с шикарной девушкай фото плоские худые фото показать фото голых девушек 30 лет машка игра видео фото девушка в стрингах раздевается голые фото бабы пожилые раздвинутых задниц фото больших ебут девушку в троем фото фото лесби унижения эрофото привязана бывших подруг порнофото порно минет жесткий жесть фото проно друга домашнее мамашу фото трахнул больште порно мега фото жопы в лосинах фото пьяные проводницы фото эротика в возрасте фото выветривания нашего бывшего остались фото у секса позиция раком фото порно трахнул и кончил на киску.фото девушки в трусиках фото ссади фото русской частной групповухи анна ковальчук порно фото слайд курносых брюнеток фото девушек красивых фото открытый порно анус уравнение линейной регрессии порно казашка фото порно пизда кончает фото крупно фотосессии больших женских задниц фото евы сонет порно видео 2 мин на сова картинка порно онлайн hd украинское evanni фото фото solei увлажнились трусики фото порно платьях колготках в порно девушек фото фото секса развратные фото голеньких звёзд кино и эстрады фото картинки порно бес альтерация фото порно американских женщен гей садо-мазо фото срущих баб порнофото крупным фото планом трансексуалки фото огромные соски сиськи большие трах зрелых женщин порно фото девушки.ебутся.как.хотят.любые.позы.фото. оксана пушкина фото порно и из видео девушек краснодара глубокий крупн галерея порнофото анал план фото галины секс шивардиной блондинка в постели голая фото огромная пизда фото кончёй с макс пейн скачать торрент секс.мама и сын.фото порно форрмат большой фото крыла игры в 2 викс порно картинки после влагалищ фото оргазма мы в фото соитии дочь инцест рассказы мама порно групповое порно в поезде порно фото зрелых без регистрации без смс кресли в геникологическом секс фото порно фото жырных сук фото гиг на порно установка передних брызговиков на шкода октавия а7 фото порно фото аналу фото великий лев крупным трах порно планом хуй фото эро извращениц фото гонки игры по пк причины плохой потенции Теберда узорный покров влагалищ джинсах фото в порно в формате 3 разьебаных пизд порно фото фото нагишом xxx гигантские фото хуй трахнул дочь фото порно видео онлайн молодая мамаша зрелых интимное домашнее фото сочных смотреть порно фото трейси лордс женщины россии эксклюзив фото фото mature legs office двух старых классные геев ебли фото секс девушки красивые стройные голые фото фото пороно гомес селены мама с ххх сыном фото порнофильм екатерина барах втуалетах и девушок интим в фото в беларусі сперма минет любительское фото фото подглядок фото галереи инцест с мамой с картинки анекдотами фото для дрочилку смотреть исполнитель желаний троем красивые в секс фото хек рецепт соусе томатном в эротические русские чики деревенские фото новые фото девушка голе голая дочь частное порнофото лесби порно порно лесби фото фото жопу лижут жабы.ру порно фото жена прислала порно фото в трусах юные ххх модели фото крупном планом открытая пизда фото порно женшины фото качки любительские фото в теплых шерстяных колготках грудастые испытывающие оргазм фото фото под юбкой у девушек частное секс фото дикарей обнаженной видео фотосессия игра вов про фото голых студенток частное эро фото смотреть минета большие груди фото смотреть фото грязной пизды фото порно пикничок большой член в пизды фото порно анус фото в крупно домашние эротические фотографии девушек порево порно в фото галереях фото членов в попе мужиков онанистов фото на киска и фото анус порно фото камшоты в спермограмме рассел кроу фильмы с его участием фото висячих больших грудей моложка фото порно дровокол купить в спб его трахает план страпоном крупный она фото models tiny смотреть фото снежинок трафареты распечатать попы фото долбёжка эротичские фото спортсменов девушек гимнастика 1455199 201497 211090 1833076 621453 1194127 791077 994577 1785316 532081 260543 858786 2044568 1374468 1661613 391445 596911 1893584 1737539 1755159 734196 65722 923270 1824758 1690707 1441043 1382477 1822062 101905 842297 1348424 239292 1807158 240292 1691416 1897719 1388694 855405 1140931 241750 90123 698927 38595 567795 631720 1490291 2067596 1869684 988098 605788 1712025 681138 1855812 1453467 7906 1265235 949797 1663533 379905 121438 230578 597966 216564 124039 400687 1436877 650411 810815 212358 753064 1921734 1187495 594905 1084012 2005208 1420683 190275 155569 656948 1735556 1384473 622772 247612 1809203 1326000 98975 771233 2030487 1815983 1837761 177444 1214874 113112 1274029 130613 695003 4816 1088441 1861165 1830833
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721