Щодо визнання предметів “холодною зброєю”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

israelicomm

 

“Носіння, виготовлення, ремонт або збування кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї” – саме так сформульована диспозиція частини 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Але що таке “холодна зброя” взагалі та “інша холодна зброя” зокрема, за якими критеріями її визначити? На сьогоднішній день в наукових колах та серед експертів-практиків продовжується дискусія про те, що саме слід визнавати “холодною зброєю”, які критерії при цьому є вирішальними.

Щоб відповісти на це запитання, розглянемо деякі визначення холодної зброї, які зустрічаються в літературі і в методиках дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею предметів.

А.І. Устінов холодною зброєю визнає предмети, спеціально виготовлені і призначені для нанесення тілесних ушкоджень при нападі та активній обороні (захисті) в рукопашному бою [1]. Схоже визначення дає Белкін В.С.: холодна зброя – предмети, спеціально виготовлені для нанесення тілесних ушкоджень та призначені для нападу та активної оборони (захисту) в рукопашному бою [2]. Коржанський М.Ф. вважає, що до холодної зброї належать ріжучі, рубаючі, колючі знаряддя, призначені для ураження людей, – ножі, кинджали, шаблі, кортики, нунчаки, стилети та інше[3]. Кандидат юридичних наук Большаков В. пропонує відносити до холодної зброї лише ті предмети, признапчення яких – ураження людей у рукопашному бою[4]. В.І. Гончаренко, В.Є. Бергер, Т.В. Варфоломєєва до холодної зброї відносять знаряддя та пристрої, що відповідають стандартним зразкам або історично напрацьованим типам чи незвичайні предмети, які володіють колючим, ріжучим, рубаючим, ударним або дроблячим ефектом і призначені для нападу або активної оборони[5]. Шепітько В.Ю. пропонує визнавати холодною зброєю – зброю ріжучої, колючої, ріжучо-колючої, рублячої й ударної дії[6]. І.Ф. Герасімов, Л.Я. Драпкін дають таке визначення поняття: холодна зброя – предмети, спеціально виготовлені і призначені для нанесення тілесних ушкоджень, при нападі та захисті. Матеріал, з якого виготовлено холодну зброю, його розмір та конструкція повинні забезпечувати досягнення наміченої мети[7]. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів дає слідуюче визначення: холодна зброя – предмети та пристрої, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового завдання тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень (в подальшому – “ураження цілі”), дія яких застосована на використанні м’язової сили людини[8]. Аналогічно це питання трактує Федеральний закон РФ “Про зброю”: холодна зброя – предмети, спеціально виготовлені і призначені для нанесення тілесних ушкоджень при нападі та активній обороні (захисті) в рукопашному бою[9]. В науково–практичному коментарі КК України за редакцією Мельника М.І., Хавронюка М.І. дається наступне визначення предметів, які віднесено до холодної зброї: кинджали, фінські ножі – вид холодної зброї колючо-ріжучої дії. Характеризується наявністю рукоятки з упором, що обмежує входження ножа в тіло, та клинка специфічної форми; кинджал – довгого, вузького, заточеного з обох боків, такого що звужується до кінця, гостроконечного; фінський ніж (фінка) – короткого, товстого, заточеного з одного боку, наприкінці звуженого і вигнутого гострою стороною. Кастет – вид холодної зброї ударної дії. Являє собою металеву пластину, яка надягається на пальці й затискається в кулак, з отворами для пальців та виступами, якими й заподіюється удар. Інша холодна зброя – будь-які предмети, що спеціально призначені, чи пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень. Це, зокрема, довгоклинкова холодна зброя (шабля, меч, шпага), метальне знаряддя (бумеранг, спис, праща, лук, арбалет), ударно-роздробляючі пристосування (нунчаку, булава, кистень), рубаючі предмети (томагавк, бойова сокирка).

Як ми бачимо, визначення поняття “холодна зброя” є різні, але у них є і багато спільного. Якщо узагальнити викладене вище, то холодна зброя – знаряддя, пристрої, предмети, які спеціально призначені для ураження людей (цілі), відповідають встановленим зразкам, придатні для неодноразового нанесення уражень і мають колючі, ріжучі, рубаючі (або їх комбінації) властивості.

На наш погляд, в визначені поняття “холодна зброя” доцільно використовувати термін предмети, поскільки воно є більш широким (всяке матеріальне явище, річ) і включає в себе поняття знаряддя (технічне пристосування, при допомозі якого виконується робота, чи яка небудь дія) та пристрої (технічна споруда, механізм, машина, прилад)[10].

Мельник М.І., Хавронюк М.І. відмічають, що за об’єктивними ознаками зброєю є предмети, що здатні заподіяти шкоду життю та здоров’ю людини з врахуванням їх форми, маси, міцності (зокрема твердості матеріалу, з якого виготовлено вражаючі частини), конструктивних особливостей. Суб’єктивно вони призначені для враження живої сили – ушкодження тіла іншої людини, тобто не повинні мати іншого призначення – господарського, побутового, спортивного, обрядового тощо. Саме об’єктивна та суб’єктивна сторони і визначають поняття “холодна зброя”, тобто здатність предмета заподіяти шкоду життю та здоров’ю людини і їх призначення для досягнення цієї цілі, а не будь-яке інше призначення.

Так що саме вважати “холодною зброєю”? Спробу дати відповідь на це запитання зроблено в Методиці криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів (далі Методика). Зокрема в Методиці говориться, що належність до холодної зброї визначається за наявністю у предмета (пристрою), який знаходиться на випробовуванні, сукупності таких загальних криміналістичних ознак: призначеності для ураження цілі; придатності для неодноразового ураження цілі. Всі інші предмети (пристрої), у яких повністю або частково відсутня хоча б одна з цих загальних ознак, до холодної зброї не відноситься (п. 2.1.).

На нашу думку, виходячи з вище викладеного, в коментарі не варто давати визначення поняття “холодної зброї”, а краще зробити посилання на положення закону “Про зброю” (який в Україні на сьогодні, на жаль, ще не прийнято) або на положення Методики.

Методика дає визначення поняття холодної зброї, яке ми розглядали вище, та поділяє холодну зброю за видами на бойову, мисливську, кримінальну. До бойової холодної зброї відноситься зброя, призначена і придатна для ураження цілі при вирішенні бойових та оперативно-службових завдань державними та іншими військовими або воєнізованими формуваннями та знаходиться чи знаходилась в них на озброєнні. До мисливської холодної зброї відноситься зброя, призначена і придатна для смертельного ураження (в т.ч. добивання) звіра, в умовах промислового або спортивного (у тому числі підводного) полювання. До кримінальної холодної зброї відносяться виготовлені кустарним або саморобним способом предмети та пристрої, які призначені для завдання тілесних ушкоджень людині і не мають аналогів серед бойової та мисливської зброї.

За конструкцією та способом нанесення тілесних ушкоджень холодна зброя поділяється на:

– зброю безпосередньої дії (клинкову, неклинкову, комбіновану):

клинкова – предмети та пристрої, уражаючим елементом яких є клинок;

неклинкова (ударно-дробильна) холодна зброя – предмети та пристрої, уражаючим елементом яких є ударна частина (частини);

комбінована холодна зброя – предмети та пристрої, в яких в одне конструктивне ціле поєднані уражаючі елементи, характерні для різних типів холодної зброї (наприклад кастет-ніж з клинком та ударною частиною);

– зброю опосередкованої дії (метальну). Метальна холодна зброя – предмети та пристрої, які призначені для ураження цілі на відстані. Метальна холодна зброя в свою чергу поділяється на: просту метальну зброю (враження цілі обумовлено її контактом з предметом, який отримав спрямований рух внаслідок безпосереднього прикладення до нього м’язового зусилля людини – метальні ножі, сюрікени та ін.) та механічну метальну зброю (враження цілі обумовлено її контактом із снарядом, який отримав спрямований рух внаслідок прикладання м’язового зусилля людини до механічного пристрою – луки, арбалети, пращі тощо).

 

Методика не дає визначення поняття “інша холодна зброя”. Даючи визначення поняття холодної зброї, Методика одночасно і визначає, що саме може бути віднесено до “іншої холодної зброї”, а саме: комбінована холодна зброя, метальна холодна зброя та предмети віднесені до кримінальної холодної зброї (які в свою чергу можуть включати в себе і комбіновану і метальну холодну зброю). В коментарі до КК України за редакцією Мельника М.І., Хавронюка М.І. інша холодна зброя визначається як будь-які предмети, що спеціально призначені чи пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень. Це визначення якраз і співпадає з визначенням кримінальної холодної зброї, яке дано в Методиці.

Методика визначає, що не є холодною зброєю вироби господарсько-побутового, виробничого, спортивного та іншого призначення, які схожі з холодною зброєю за зовнішнім виглядом та/або конструктивно, проте не мають всього комплексу суттєвих ознак, притаманного холодній зброї. Зокрема, не відносяться до холодної зброї вироби спортивного, бутафорського та сувенірного характеру, які суттєво відрізняються за своєю здатністю до ураження цілі у порівнянні з їх найближчими бойовими чи мисливськими аналогами (п. 1.6.). Також Методика визначає види незакінчених виробництвом предметів (пристроїв), які не є холодною зброєю. До них відносяться заготовка – предмет, який має в наявності формальні ознаки холодної зброї, але ще не одержав властивостей, які дозволяють його використати в такій якості, і для забезпечення свого призначення потребує значної доробки; напівфабрикат – предмет, який оброблено настільки, що ним вже можливо ураження цілі, але він ще не має зручності утримання або є небезпека ушкодження руки виконавця удару внаслідок незавершеності виробу. На сьогодняшній день положення Методики дають змогу слідчим та експертам визначитись з поняттям “холодна зброя”, але її основні положення (міцнісні характеристики та хід дослідження) потребують доопрацювання.

 

Для об’єктивності розслідування та для впорядкування роботи експертних підрозділів доцільним було б створити каталоги (колекції) холодної зброї, яка перебуває (перебувала раніше) на озброєнні військових та воєнізованих формувань або виготовляється для таких цілей і експортується за межі держави або надходить з-за кордону (знаходиться там на озброєнні чи випускається на експорт) і предметів, які є холодною зброєю у деяких народів. Створити такий каталог можуть самі працівники експертних установ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, представники ВПК, держстандарту, а загальну редакцію та видавництво могли б взяти на себе Міністерство юстиції та ДНДЕКЦ МВС України. Якщо особа, яка проводить розслідування, при порівнянні досліджуваного предмета із зразками, поміщеними в каталогах, дійде висновку, що він має всі ознаки бойової зброї, то подальшого дослідження проводити не слід і предмет не варто направляти на експертизу. В цьому випадку достатньо проконсультуватись у експерта (п. 4.6.2.2. Методики). Якщо ж виникає підозра що предмет піддавався переробці або він відсутній в каталогах (колекціях), його поверхня сильно пошкоджена корозією, то тоді предмет необхідно направляти на експертне дослідження.

Виходячи з викладеного, вважаємо, що на сьогодняшній день назріла необхідність законодавчо закріпити поняття “холодна зброя”. Основними критеріями при вирішені цього питання, на нашу думку, повинні бути призначеність та придатність для ураження цілі, тобто предмет не повинен мати іншого призначення крім бойового (ураження цілі) та бути придатним виконати цю задачу (уразити ціль, нанести пошкодження, спричинити смерть). Щодо мисливських ножів загального призначення, то, на нашу думку, слід погодитись з пропозицією В. Большакова і в зв’язку з наявністю конструктивних особливостей, які дають змогу наносити глибокі проникаючі колючі та різані ураження (оскільки вони призначені для добивання звіра та обробки туш), відносити їх до предметів підвищеної небезпеки.

 

На нашу думку до холодної зброї слід відносити: 1) (зброю) предмети які стоять на озброєнні військових та воєнізованих формувань або виготовляються для таких цілей і експортуються за межі держави; предмети, які є холодною зброєю у деяких народів як в нашій державі, так і за її межами (тобто відповідають критеріям призначеності та придатності); 2) знаряддя та пристрої, які перероблено так, що вони набули властивостей зброї, тобто набули нового призначення і стали придатними для нанесення ушкоджень; 3) виготовлені кустарним або саморобним способом предмети та пристрої, які призначені для завдання тілесних ушкоджень людині і не мають аналогів серед існуючої зброї. Предмети та пристрої вказані в п.п. 2,3, на нашу думку, якраз і повинні складати групу кримінальної холодної зброї. При дослідженні предметів з групи “кримінальної” холодної зброї основну увагу слід приділяти таким критеріям, як основне цільове призначення та можливість ураження цілі. На нашу думку, не слід особливу увагу приділяти такому критерію, як можливість багаторазового завдання ушкоджень. Деякі види зброї передбачають одноразове її застосування, або руйнування зброї (її окремих елементів) після проникнення в тіло (ціль).

Виходячи з вищевикладеного, є неприпустимим вирішувати питання про визнання зброєю предметів “подвійного” призначення – наприклад, лука, який може виступати і спортивним снарядом, і мисливським знаряддям, і предметом, призначенним для заподіяння смерті чи тілесного ушкодження, – з врахуванням мети дій, вчинених з таким предметом. На сьогодні існують методики дослідження таких предметів і питання про визнання їх зброєю вирішує експерт, спираючись на вимоги Методики. Не можна визнавати спортивний снаряд або будь-яке знаряддя “подвійного” призначення зброєю тільки тому, що з його допомогою вчинено злочин. Кожний такий предмет має своє призначення та виготовляється з дотриманням певних вимог стандартів і ТУ. Тому при дослідженні він буде визнаний тільки тим, чим він є насправді, – спортивний лук – спортивним снарядом, мисливський лук – холодною метальною зброєю і так далі. Виходячи з мети дій, вчинених з такими предметами, слідчий може прийняти рішення про визнання їх знаряддям вчинення злочину і не більше, якщо експерт не дасть заключення, що предмет відноситься до певного виду холодної зброї.

 

 

 

Література:

1. А.И. Устинов, М.Э. Портнов, Ю.А. Нацваладзе. Холодное оружие. – М.: Арсенал-Пресс, 1994.

2. Белкін В.. Криміналістика – М.: Юрид. лит., 1974.- С. 195. Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України / За редакцією М.Й. Коржанського. – К.: 2001.

3. Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За редакцією М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.- К.: Каннон, А.С.К., 2001.

4. Большаков В. Що таке «холодна зброя» // Міліція України, 1998. – С. 20.

5 . Экспертизы в судебной практике / Авт. коллектив: В.И. Гончаренко, В.Е. Бергер, Т.В. Варфоломеева и др.- К.: Вища шк., 1987. – С. 83.

6. Шепітько В. Криміналістика : Енциклопедичний словник. – С. 94.

7. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высш. шк., 1994. – С. 154.

8. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. Затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР міністерства юстиції України з проблем трасології та судової балістики із залученням членів Координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 15.01.99 року.

9. Федеральный закон Росийской Федерации “Об оружии” от 13 ноября 1996 года.

10. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой.- 18-е изд., стереотип.- М.: Рус.яз., 1986.

In the article the author makes a short analysis of the definition of the notion “cold steel”, proposes his own seeing of this problem, defines the criteria which are necessary to be taken as basic while concerning to the category “cold steel” and in what cases the objects should be send to the expert investigation.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

4 thoughts on “Щодо визнання предметів “холодною зброєю”


 1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarОлег Павлович Герасимчук

  Для продовження дискусії розміщую тут коментарі, опубліковані раніше на сайті http://naub.org.ua:

  Герасимчук Олег Павлович
  Січень 24th, 2009 at 20:29 | #1 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  1. Не зовсім зрозуміла позиція щодо того, чим же слід визнавати “мисливські ножі загального призначення”, оскільки поняття “предмети підвищеної небезпеки” не визначені в Методиці. То згадувані мисливські ножі – це все ж холодна зброя чи ні? За об”єктивними ознаками це, очевидно, холодна зброя, проте суб”єктивні ознаки відсутні, тому потрібно зробити висновок про неможливість їх віднесення до категорії “холодна зброя”. (Втім, Методика відносить їх до холодної клинкової зброї, тому дискусія може тривати)
  2. Щодо недоцільності визначення поняття “холодна зброя” в коментарі, то звичайно, що таких обмежень немає, але таке визначення буде лише доктринальним і для практичного використання матиме певне значення, але не вирішальне. Найбільш доцільно закріпити визначення в законі, проте, зважаючи на те, що перспективи швидкого прийняття Закону України “Про зброю” практично нереальні, то варто найкращі напрацювання закріпити в Методиці криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів.
  3. В останньому на сьогодні проекті Закону України “Про зброю”, внесеному народними депутатами України Грицаком В.М., Пудовим Б.М. (зареєстрований у Верховній Раді Україні за №3069 22.08.2008 р.) дається наступне визначення холодної зброї: “холодна зброя – предмети та пристрої, спеціально виготовлені, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового ураження цілі шляхом використання лише м’язової сили людини або механічної енергії”. Звертає на себе увагу більш точна характеристика ознак, ніж у Методиці, проте незрозумілою є ознака “ураження цілі”. В проекті закону визначення немає, тому для розуміння потрібно звертатися до Методики, де зазначено, що це “завдання тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень”. Саме це є необхідним для з”ясування змісту суб”єктивної ознаки поняття “холодна зброя”.
  4. Ще для дослідників даного питання можуть бути корисними Модельний закон про зброю від 06.12.1997 р. (хоч наведене там визначення не можна назвати дуже вдалим) і згаданий вище Закон РФ “Про зброю” від 13.11.1996 р.

  Гонгало Сергій Йосипович
  Січень 25th, 2009 at 23:39 | #2 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Зауваження є цілком слушними. Так, дискусія ще буде тривати, але вона повинна бути плідною. Ножі мисливські загального призначення варто відносити до холодної зброї, але після всебічного експертного дослідження, оскільки окремі моделі відповідають всім ознакам холодної зброї. Предмети підвищеної небезпеки, на період написання статті, розглядались як перехідний етап від предметів конструктивно схожих з холодною зброєю до самої ХЗ.
  А поки що окремі “експерти” продовжують визнавати спортивний снаряд – бесбольну біту, зброєю, лише з тієї причини, що це снаряд для колективної гри. А якщо людина з такою бітою йде вулицею, то її, мабуть, слід вважати озброєною?

  Vova Melianchuk
  Березень 21st, 2009 at 23:11 | #3 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  ніяк не можу зрозуміти логіки даних експертів щодо виведення твердження битка-зброя виходячи з типу гри в якій вона застосовується.У такому випадку, наприклад, чи можна важати ключку для гольфу – холодною зброєю? Гольф ніяк не колективна гра:) Моя, суб”єктивна позиція полягає в тому що прослідковується дві думки – перша у віднесені до даного типу зброї широкого кола предметів, інша – у звуженому, у такому, на мою думку, який спостерігається у Проекті Закону №3069 від 22.08.2008 р, де такими твердженнями як “спеціально виготовлені” та “конструктивно призначені” встановлюють такі обмеження у предметному складі. Отож, як вже зазначалось, дискусії щодо даного питання існуватимуть і такі питання чи відноситься кулька з кулькопідшипника ( в народі шарикопідшипник) до предметів холодної зброї прирівнюючись до кастетів виникатимуть неодноразово

  Гонгало Сергій Йосипович
  Березень 24th, 2009 at 00:35 | #4 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Особисто я вважаю, що визначати чи є предмет ХЗ чи ні потрібно виходячи з його цільового призначення, тобто “спеціально виготовлена і конструктивно призначена”, решту ознак ввадаю факультативними, хоча в окремих випадках і важливими.

  Влад
  Липень 8th, 2009 at 12:36 | #5 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Шановний Сергію,
  “Конструктивно призначена” – майже усі типи клинків мають свої історичні прототипи які використовувалися також і для військових потреб. 42НRC мало навіть для ножа загального призначення. “Спеціально виготовлена” – як це можна визначити? Навіть КА-БАР у каталозі фігурує як аналог бойового але й як ніж для виживання(туристичний за Методикою)… Чи реклама – якийсь ніж використовують SEAL, SWAT etc. але реально це досить простий кишеньковий ніж…
  Один і той же ніж оцінюваний різними експертами може бути визнаним як ХО так і туристичним спорядженням.
  Також якщо підвести під ДТС України 367-91 іноземну продукцію, то ми взагалі не помітимо різниці проміж ХЗ та туристичними ножами.

  Володимир
  Серпень 8th, 2009 at 22:30 | #6 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  На мою думку мають бути чіткі критерії -тактико технічні характеристики – довжина, товщина, ширина бойової поверхні, а також ряд таких характеристик як упор для руки – для ножів, або сила натягу в кілограмах – для арбалетів і луків. А щодо самого понаття холодна зброя, то зброею можна вважати і пляшку кока-коли 0,33 – з неї можна зробити “розочку” і при попаданні в сонну артерію обезкровити, а отже і вбити людину.

  Skarbar
  Листопад 2nd, 2009 at 14:05 | #7 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Шановне товариство. дозвольте мені долучитися до дискусії. Виклад думок дещо сумбурний – намагаюсь вкластися в обідню перерву.
  В цілому визначення із проекту ЗУ “Про зброю” досить інформативне але я б його виклав наступним чином “холодна зброя – предмети та пристрої, спеціально виготовлені, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового завдання тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень шляхом використання м’язової сили людини (ручна ХЗ)або вивільненням механічної енергії створеної виключно м’язовою силою людини (метальна ХЗ)”.
  Таким чином можна виключити одразу ж з категорії “холодна зброя” ножі господарсько-побутового призначення (оскільки в їхню конструкцію закладається неможливість спричинення тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень, за рахунок товщини, довжини клинка, його нахилу до лінії уколу, або ж підняття вістря над цією лінією, тощо).
  Аналогічно за цим критерієм відпадає і спортивна зброя.
  Суванірна зброя відпадає у зв”язку з послабленістю кострукції. яка виключає повторне використання таких предметів під загрозою їх руйнування.
  Одночасно зникає необхідність класифікації ХЗ на армійську, поліцейську, кримінальну. На мою думку така класифікація ускладнює і без того заплутану картину. Досить класифікації за механізмом ураження.
  А ось “розочка” з пляшки швидше всього буде предметом пристосованим (переробленим) для завдання тілесних ушкоджень. Тут визначальним критерієм виступає поняття “створення зброї”, тобто виготовлення предмета з певних матеріалів (сировини)з подальшою механічною обробкою
  Методика віднесення ножів до холодної зброї передбачає що ніж повинен завдавати глибокі проникаючі поранення. Звідси і вимоги до довжини клинка, твердості та місцності його матеріалу, наявності упорів та гарди, збігу леза на вістрі під певним кутом. За останні роки армійська концепція використання ножа, накладена на філіпінську техніку володіння ним (задання широких та глибоків порізів-розсічень крупних судин на кінцівках та шиї), створила ніж, який не вирізняється, ні довжиною клинка, ні гостротою кута при вістрі, а тому армійські ножі, зокрема, виготовлені в США, у нас можуть вільно проходити, як побутові (виходячи з Методики).
  Вважаю, що віднесення предмета до ХЗ повинно залишатися виключно компетнцією експерта. Бо коли його функції починають виконувати працівники ППС – стає досить сумно за нашу правову державу.
  З приводу носіння битки иа ключки для гольфу. Питання носіння, зберігання та виготовлення холодної зброї взагалі підлягає декриміналізації – ч.2 ст. 263 КК України дісталась нам у спадок від СРСР. Якщо хтось намагався отримати дозвіл на носіння та зберігання холодної зброї – прошу ним поділитися. Законодавцю просто треба доповнити ч.1 ст. 76 КК України пунктом який передбачає серед обставин що обтяжують покарання “вчинення злочину із використаннням зброї”.
  Тобто людина може обвішатися холодною зброєю, але відповідає лише за її використання. Те ж саме стосується предметів перероблених (переобладнаних) для завдання тілесних ушкоджень.

  Гонгало Сергій Йосипович
  Грудень 8th, 2009 at 15:50 | #8 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Я щиро дякую за коментар. Тема дійсно цікава і питання упорядкування нашого законодавства стоїть давно та гостро.
  Ваш коментар є слушним щодо удосконалення нашого КК. Сподіваюсь на продовження обговорення.

  роман
  Березень 5th, 2011 at 20:52 | #9 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  читав ці статьі і зробив висновок. люди які іх писали поняття зовсім немають.холодною зброєю мож назвати придмет який був на час скоєння якогось порушення або злочину. а так як написано в цих статтях то любий придмет в хаті мож кваліфікувати зброєю (навіть цвях 200–бо заточенийі з нього може бути зроблена холодна зброя)

  Wasyl
  Березень 15th, 2011 at 16:36 | #10 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Розумію, коли холодною зброєю називають кинжал – він призначений саме для ураження “живої сили противника”, але коли людина зі “звёздами” на погонах до зброї записує фінку – це занадто. Ви, мабуть, начиталися шпигунських романів початку 20 століття. Будь який кухонний ніж в першій-ліпшій кухні середноьстатистичного українця набагато небезпечніший! Фінка – це інструмент, а не зброя. Письменники та ЗК “демонізували” це слово, а ви підхопили – та й у зброю. Вона небезпечна хіба що для пальців того безумця, який спробує проштрикнути нею щось твердіше за черству буханку хліба. Апелюєте: були випадки! Відповім: пляшкою теж… З таким запалом ви скоро молотки та ніжки від табуреток зброєю назвете – дуже подходящі предмети для нанесення травм, несумісних з житям. Перепрошую за сарказм

  Алексей
  Березень 18th, 2011 at 22:56 | #11 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Перепрошую за правопис, не маю украйинських литер. Але чому дийсно не зробити так, що ХЗ, це те чим БУЛО скоено злочин. Мени для роботи треба нож який по мицности мае буты дуже твердий, навить щоб цвяха перебивав и вин завжди мае бути пид рукою. Я важаю що не тильки в мене така потреба, тай на кухни мають буты гарни ножи, а не ця херня, що кожен мисяць правити треба. А штрикнути й дийсно цвяхом можна, абы було бажання.
  Чому не зробити так :
  ХЗ – це предмет, з допомогою якого було нанесене тилесне ушкодження, але не е вогнепальною чи иною (Химичною, Бактер., и тд) зброею.
  Питання до знатокив- Якщо когось штрикнули цвяхом, цвях у карний справи проходе як ХЗ ?
  Цикаво що до статистики, який видсоток карних справ у яких фигуруе ,назвемо зброю – реальна,тобто дийсно специальна ХЗ, та який видсоток справ у яких застосовано, назвемо зброю ЦВЯХ ?

  Wasyl
  Березень 23rd, 2011 at 11:17 | #12 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Олексію, Ваша пропозиція м’яко кажучи смішна )
  1) правити ніж на кухні потрібно будь-який, звісно, якщо Ви його щоденно використовуєте за прямим призначеням, а не зберігаєте в шухляді, навіть якщо це “японець” з клинком із ZDP 189, твердістю 65 – 67 роквелів (Народна мудрість: якщо кухонні ножі вже кілька років гострі, то це означає не те що вони “самозаточуються чи не тупляться бо дуже круті і дорогі”, а те що хтось точить їх для вашої жінки коли вас немає вдома)
  2)Невогнепальний предмет, яким скоєно вбивство чи замах – це “ЗНАРЯДДЯ ВБИВСТВА” а не автоматично Х.З!!! Зброя – це предмет СПЕЦІАЛЬНО створений і вузькоспеціалізований для відповідних задач, і у вільному обороті заборонений!!! Якщо за Вашою порадою цвях записати до ХЗ, то згідно законодавству їх потрібно буде вилучити з вільного продажу та “озброїти” ними солдатів, матросів і офіцерів рідної армії. Така сама доля спіткає скляні пляшки (підуть на коктейлі молотова),автомобілі, цегла, ножиці, гантелі тощо… Порадіти можна буде тільки за нашу найозброєнішу таким чином армію.
  Тому пропоную в законі чітко прописати, що ХЗ – це предмет колото-ріжучої чи ударної дії, спеціально для ураження створений і для цього ж вузькоспеціальзований, прописати параметри. Виключити з ХЗ складні ножі, як клас.
  Згодний з Олексієм, що відсоток злочинів із застосуванням ХЗ за визначенням дуже малий, у порівнянні із кількістю злочинних застосувань мирних господарських ХЗ-замінників – цвяхів

  Сашко
  Квітень 16th, 2011 at 13:32 | #13 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Хотілося б задати декілька запитань по темі знавцям:
  1. Чи є якась кримінальна відповідальність (можливо, адміністративна?) за носіння, наприклад, складаного ножа (тобто не ХЗ, але ”колючий, ріжучий предмет” як кажуть міліціянти при обшуці)?
  2. Те саме, але якщо предмет знайшли при обшуці у разі затримання за так зване ”дрібне хуліганство”?
  Заздалегідь дякую!

  Сергій
  Квітень 26th, 2011 at 08:06 | #14 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Пане Сергій! Можна зарееструвати холодну зброю якщо вона виготовлена власноруч для власного користування а не на продаж(коли немае можливості купити “katana” за 2000 $ ) ???

  Oleh
  Квітень 27th, 2011 at 19:34 | #15 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Сашко:
  1) ні
  2) ні
  П.С. Лише при кримінально-караному хуліганстві є обтяжуюча обставина – ВИКОРИСТАННЯ зброї, заздалегідь заготовлених та спеціально пристосованих предметів. Тож зазначений ніж значення матиме тільки у випадку ВИКОРИСТАННЯ як заздалегідь заготовлений для нанесення ТУ предмет. І аж ніяк не буде ХЗ

  Гонгало Сергій Йосипович
  Травень 26th, 2011 at 00:04 | #16 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Читайте статтю 263 ККУ ч.2. незаконне виготовлення. Тобто якщо Ви виготовили без відповідного дозволу, то вже є проблема. Але: якщо Ви маєте бажання виготовити і помістити у свою колекцію, то обовязково покажіть свій виріб експертам науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, за місцем проживання, напишіть заяву на дослідження, і за окрему платню Вам проведуть дослідження та видадуть довідку. Якщо виріб визнають х\з то потрібно вирішувати питання з дозвільною системою, а якщо ні, то сміливо несіть його додому та вішайте на стіну (довідку не викидайте!!!).

  Дмитро
  Липень 7th, 2011 at 11:36 | #17 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Можливо я про одне й теж але все таки, якщо я ношу з собою складний ніж (не дешевий, товщина обуха леза 3мм, довжина леза 9см), або саморобний фінський клинок(маю міні кузню і викував собі з рисори фіночку, параметри леза приблизно як у складного ножа) чи загрожує мені кримінальна чи адміністративна відповідальність, але тільки за носіння (не маю наміру нікого різати)?

  Світлана
  Січень 29th, 2012 at 18:17 | #18 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Шановне товариство!
  Як щодо такого практичного питання: наразі при багатьох центрах вивчення бойових мистецтв вивчаеться володіння нунчаками, саями та текко. З одного боку це є холодною зброєю, з іншого – спортивним знаряддям. Отже, чи є законною така тренерська практика? Чи буде нести відповідальність тренер за зберігання ХЗ або вразі протиправної поведінки учня з використанням даного виду знаряддя?


 2. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarСергій Гонгало

  Пані Світлано, якщо в центрі є такі снаряди, то вони мають відповідати вимогам саме спортивних (тренувальних) снарядів. В іншому випадку тренери мають тримати їх у недоступних місцях, і видавати лише для тренувань. ч. 2 ст. 263 не передбачає відповідальність за зберігання ХЗ.


 3. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatargermann

  Пане Сергiй а нагайка у нас це що ХО чи нi ? ( таки “ударно-дробильна”)


 4. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarСергій Йосипович Гонгало Post author

  Пане germann, якщо Ви уважно читали, то мали б зрозуміти, що нагайка не є ХЗ. Якщо Вас цікавить проблематика щодо визначення поняття ХЗ, то більше читайте зарубіжних праць з даного питання. Україна, як і РФ, все законодавство будує так, щоб легко було притягти до відповідальності людину, а не встановити істину. Давайте разоб будемо шукати відповіді на проблемні та дискусійні питання.

Залишити відповідь

resume services rapids grand writing resumes sales for me write a for paper free for a how write someone to to job letter for ask a recommendation of disorder speech outline informative anxiety neural on networks thesis phd essay admission state ohio need someone report to lab write my online 11 papers choice multiple editing essay admission no service plagiarism on 9066 essay executive order history writers paper in buy to right central unit papers resales research scotland japan homework help does creative how help writing prescription tetracycline no needed my why cant i homework do just a bipolar study disorder of with case child sites gay zimbabwe dating and master thesis conclusion discussion cover good letters sales for assistant personality disorder study antisocial case patient lady sales for sample application letter business assignment statistics answers 83f homework helper dictionary online pills Tenormin bermuda about statement good thesis triangle cv order work experience service dissertation malaysia in gdex equations simple help algebra homework services writing resume military outline social paper disorder research anxiety cover receptionist front desk for medical examples letter essay psychology writers paypal custom written thesis leaf homework plot help stem and printable template writing newspaper assignment help web programming student dissertation debt writing service resume bbb accredited pay to someone my papewr do buy university assignments open disorder personality presentation powerpoint homework help and answers science cheap script buying no online la inderal completely free dating site free essays i where written can buy side Tenormin effect thesis and dissertations search best discount with retard indafon buy research paper purchase cv writing 5th prince services graphing inequalities homework help research mla paper proposal reports services best writing dc resume dating august yee alsina with interview angela with case help study on amontillado essay cask of the residency for medical essay sample for letter cover medical job assistant dissertation research design my how do write cv i paper bipolar thesis research disorder can we education improve how Arjuna no Innisfil - generic online prescription discount Arjuna membership free no shipping of purchase manager cv essay writing documented service writing in professional michigan resume writing concept paper with essay themes morrie tuesdays services resume cheap professional proposal writing research phd service uk cv help with writing free homework online help live of essay list writers filipino xdating atmore scambook essays cheap college buy english essay writing language in plan business buyout management help homework irc and results dissertation discussion business help plan getting writing reviews writing services academic after dating texting date online first paramore essays hire blog real for estate writers format pdf freshers mechanical engineers cv for papers global warming research words key for resume sales services scientific writing article acm geometric investigation dissertation reach distinguished completion dissertation grant temple wrapping paper christmas ideas cheap financial help homework management can my what math do homework website cctv do criminals fear helpers homework holiday service college harvard essay application phoslo 100mg no rx a days purchase 2 dissertation study personality obsessive case disorder compulsive buy Nimotop uk writing nashville services resume page with cited work format help apa Lotrel discount online glasgow consultation services dissertation free help writing resume durbanville homework helpers paragraph essay three write english an essay sites homework writing page sale jimmy autobiography for tan by written essays amy essay cheap fast food the homework scientific help method on studies papers write to students' research ability 2000 and bare, smeltzer help writing a song school essay written students high conclusion dissertation candide sales for application letter lady example in article services pakistan writing paul sartre jean persuavive about essay disorders essays about anxiety online jose writing services ca professional resume essay priorities on order garden resume online olive chat help on homework get to rooms how to statement for medical personal a write school compelling paper online lanterns canada order best resume buy customer service help homework inverse variation help homework reading lay dissertation out how to a should do what my on essay i teodoreanu ionel de baba dating provale online online profile crank etiquette removing dating buy analytical essays scam custom writing senior boston thesis college better i become essay writer a how have forum dissertation phd cheap e with buy premarin check an homework helena montana help nj service writing sales best resume the written book essays night on prayer research the on paper model ca angeles los service writing resume graduate thesis obama's your paper research statement for thesis create a in ontario homework help help paper wrighting a with bibliography order zotero accounting dissertation management assignment answer term papers cheap order ed essay special websites thesis writing custom hyderabad services dissertation writing degree thesis master maria spiropulu dating presentation thesis master powerpoint service writing biotech resume dissertation paper based to college someone write my finding essay representative medical resume for resume writing dissertation nyc get can purchase i where a without dilantin prescription custom essays cheap viramune made american literature essay my write sales job for resume executive for tech health cover letter mental mechanical for resume maintenance sample engineer delivery no shipping prescription free ansaid buy essay houston service writing essays style written mla in masters dissertation level medical for your personal statement school end how to borderline study patient a case the writing help statement for personal residency on dissertation outdoor help play custom thesis page blog theme contrast help compare essay and a writing chair dissertation selected importance following orders essay shipping free Reosto prescription purchase Reosto hour no delivery 24 savings a i do us paper buy bond how disorder article anxiety online papers world help resume sydney essay study disorder personality antisocial case swamy bangalore narayana lakshmi temple dating in alexa vega history dating assignment help essay essay need with writing application help i college my pay do homework to algebra someone essay admission do custom writing custom papers.com functionalism gender and inequality ca services jose resume writing san фото порно женьщин какой размер члена нравится девушкам Лермонтов чясное фото жон и фото анала смотреть трахающих геев друг крупный друга члена план старое советское порно фигуры девушек фото новости на сегодня поветкин фото ароматная пизда какое порно посмотреть с женой ьз4 на телефон порно фото самая большая писька малчика погода в губской из закрытой школы актеры количеством женщины спермы членом порно черным огромным огромным фото залитые мультяшки секс фотографии смотреть ебли парней в жопу фото душе эротические фото в девушек крупно фото молодух проблеми екологічні україни медсестрой порно фото приготовление печени свиной рецепты ебут медсестру в жопу фото воркзилла отзывы исполнителей фото отсасывая жена получала удовольствия ногишом в сугробе фото порно звезды от бразерз фото тощее лицо фото бабы сасут хуй фото сисище и писище бабенок фото мультяшки порно фото диснея секса места и мальчик фото фото голодный порно игры мужик фото порева с бабой красивые hd секс фото палка дпс фото жены сосущей фото частное в бане порно скрытая фото фото татуировки в порно попу старых фото траха в мальчик раздевается фото взрослые фото порно просмотр из девчонок деревни фото ню на рабочий стол порно фото новости таганрога фридман танго с фикусом фото сестра любит в попу анал фото тётей с до трахнули слёз фото порно высокие блондинки с голубыми глазами фото калуга роллы силикона порно без фото туалете в фото порно развел выжигать эротические фото девушек волжского фото мамаша дочка инцист фото интим жена свадьбе готовится к смотреть порно фильм бисексуалы красивые пары эротика фото фото секс машини видi трусiків звездные войны эпизод 6 скачать торрент в хуя два фото попу порно в фото соски фото пизда молодухи фото натуристов секс viewer word фото порно сперма из пизды вытекает 9 размер голый груди фото фото минета со спермой во рту Какой фото качеству лучше по формат зрелые мужики порно геи бабушей секси фото частное фото клитора жены порно в выебал фото платье красном тётю Когда игры серия 1 вышла престолов фото кафе цунами картинки хмен из котенка про видео игры Смотреть фото игра на раздевание на сцене порно фото ебут в большую зрелую жопу сиськи онлайн фото бльшие фото за 30 ujks женщин галлерея фото писек цимлянск платье в девушек фото домашнее мини в фото хуем жопу 18 фото девушек обнаженных лет твистис эротические фотогалереи влаголище открытое секс фото. открытый и фото мамашек пышек ххх сын трахает мать в жопу фото конающиел письки порно фото пизда фото бритой попки в мягких штанах фото и видео барби она голыя фото где размер члена россии Дигора средний в знаменитости фото голие gamenet выпускницы фото сех yes boss is more hess порно мультики смотреть прикольные онлайн женщин худых фото у пизды баб порно-фотозрелых скачать sony vegas pro 13 на русском через торрент родинка на писе фото порно тёлками с фото накачеными порно фотоалбом школьницу трахуют как kia spark фото в порно фото мастурбации кабачок в мужской жопе фото фото секретарш в строгих костюмах лицо жены все в сперме частное фото лолодое порно фото смотреть порно фото шикарных мамаш фото.фемдом.госпожи голые фото зрелки фотосеты teenfuns велма дафни фото и лизбиянки и ролик фото групповуха плоскогрудые девушки фото порно киски бритые порнофото раздвинутые ноги сиськи 4го фото размера большие бабушкиной манды фото порно фото 18 эро фото с варлок кумертау сайт самое большое кладбище в европе в попе фото женской палец смотреть фото больших ональных дырок анте делия фото интим фото частное мастурбация русские девушки от фото русских минет звезд ебли в разных позах красоток фото порно фото даники подростков смотреть порно онлайн русских развратные милф фото фото большого анала а сперме лифчиках фото и порно в трусиках трусиках на выделение фото голое порна фото знаменитости фото толстух очкастых развратна мамка порно фото порно сына отец наказал средние размеры члена Магас hd mod diablo красивые и большие ягодицы фото порно фото в прозе на Комплименты женщине мамай краснодар фото таня порно порно мохнатых фото фотографии ебут вдвоем порно зрелую порно сэкс фото эмо порно видеочат майл ру игрушечные динозавры трусики оригинальные фото на краснодар погода 2 недели секс втроем валера галя фото и наташа фото моча в рот у фото купаются в которых писи девушек средств система и языковых управления совокупность базой программных это данных кружево фото на 2017 гражданский брак мужик в улице секс бабу на котором насилует фото Интересные новые детективные фильмы голая и сексуальная фотомодель домашнее русские ню фото сельские женщины полнометражное порно смотреть онлайн фото тинов секс порно бабушки кунилингус фото эротика темнокожих женщин обнаженное фото моделей фото порево двустволок калаш фото порно жорсткое узбек порнуха порно фото брат наказал младшую сестру что она курит видео порно старый дед онлайн секс с секретаршой фото ххх хонда спайк мобилио мамаши порно леггинсы porno фото kate mara эро фото фото голая окно в эротические фото в биатлоне груди фото форумчанок порно застал голой ххх фото жопы ес кейпис игра brutalfacesitting фото порно фото частное тинейджеров соски беременных фото крупно тревожная кнопка фильм фото половое созревание ххх фото соки киски порнофото частное бисексуалов в машине студентов секс фото дром куртамыш фото с о рассказы баб порно толстых старых картинками фото бальших членов порно ролики x art онлайн моя девушка порно фото фото синих трусиков на тёлках фото и женщины вместе мужчины голые мамкины порно фото фото голые красивые ноги порно фото приступных авторитетов в кыргызстане на игры bqm-2858 женшин эрофото лет срдних большая фото крупный пизда брюнетка в школьной юбке фото фото бдсм трахи фалосом раба и делают миньет с художественное порно переводом смотреть фото смотреть оргазм струйный сперма на лице мужчин фото фото под юбкой сделанные в 2003 году фото галереи пыссынг крупный план фото караджик фото ласкают пизду мамину порно большие половые губы малые фото порно фото взрослые мужчины писают фото юная голая гимнастка ру точка билайн тест болшой жопе фото анал порно живая еда игра фото палехмахерскую порно зашол зделали девушки минет парень кравици и пизда красивой девушки фото пляже порно сиськи на большие секс очень девушка фото красивая голой фоткаться фото сестра стесняется не домашние семеиное порнофото порно фото девушек в прозрачной одежде фото извращенцы в лесу кореянок фото красивых девушек голышом снежная королева скачать письца крупным планом фото фото влагалище до после и миньета фото в попавшее случайно сеть частное женщин времен голых красивых фото самых всех сперма фото рисованная фото дардк ангел сакред большой порно сиски фото эрофото сисек больших домашнее фото растянутой пизды после фистинга фронтон Вилюйск как удлинить член половой порно фото подростки чёрные красивые девушки фото голые с огромной грудью анимация хоррор spaces порно фото латиночки и блондиночки п1 п2 п3 игры oreal color riche l комиксы маньяк фото порно шоу чюлках в фото как показать удостоверение в самп с фото медиками порно фото отпадный дяди племянницы и трах чоловічки дітей фото для фото с гермофродитками порно эро фото галиреи молодых фото в прозрачной одежде без белья биллиард играть онлайн кончают фото порно анфисы чеховой на шлюхи настоящее фото фотоподборка очень толстых женщин секретарше порно кунилингус ню фото жены три школьници фото голые зрелыемамаши фото 2015-2016 рфпл на игр Расписание екс в бане порно фото порно отличные жопы сочная дама фото в корсете фильм лайф бабушки с на трахаются молодыми фото каторое сексе о фото заводет корейский 2017 сериал фото санрайз порнозвезда адамс порно огромные соски и огромная киска смотреть фото порно комиксов и сын мама фото фотографии как выглядят дорогие шлюхи Скачать голодные игры 2 mp4 торрент Фото квартир в стиле минимализма невесту в чулках трахнул фотограф смотреть секс.фото селка комиксы теилз видео сиськи фото попы мега классные ххх мама фото сына riviera deluxe cam ranh resort 5 вьетнам nha trang трансы порно эро фото пожилые дамы в сперме фото секс с бисексуальной семейной парой частный фото видео пьяные бабы секс фото порнофото пухленки девушки фото голые мужчины женщины лилипуты фотопорно анал видео порно старушки интимные девушек фото любительские дам увеличеные фотографии волосатых зрелхе домашнее фото прозрачные трусики порнофото хорошем качестве смотреть в фото shione cooper эро послеродовая депрессия такое что фото девушек twistus каталог эротических фото эрофото гимнастки картинки итчи все столото лохотрон фото бaбушкиной жопы букина фото порно скачать света анал фото тинки порно удобный просмотр фото телефона с фото из порно контакта красивые секс фото попки латиноамериканские девушки фото дрочат руками мальчикам домашнее фото женщины порно фото маминого секса тамсулид блондинку xxx дыры охуенную во фотомодель ебут порно porn все оттрахали пьяную фото девушку фото смотреть порно лесби билан порно звезда дима фото фото влагалище толстых фото реклама подростковых трусиках волосатой фото раком пизд как целуются женщина и мужчина фото uganda online auto 31 августа знак зодиака прикол кличко vs трахаем фото девушек смотреть фото эротика.ру онлайн официальный в сайт институт авиационный москве пробукол девушки сут смотреть фото ученик учительницу фото снимает разврот дома фото сперма трахни меня порно фото для женщины размер Калининск пениса н.анисимов фото порно фото щеншин зрелых эро фото зреых дам прошлогодние фото фото зрелых женщин в колготках и шубе фото девушек28лет обнажоных фото пышных голых американок девушку трахают троя фото фото обнаженные индусы фото девушек которых едут между больших упругих сисек женская фото дырка крупно с задницами большими и фото членом в женщины неи мамашиголые фото частное блондинки видео порно студентки сакура картинки хентай порно со брюнеткой потрахушки фото зрелой академия секса порно смотреть онлайн фото оттраханых девушек гинекологом фото секс с фото фото с элементами садо скачать фото sasckya porto домашние фото голых негритосок александр бабаков михайлович у мужа плохая спермограмма Козельск мелких вагин фото фото молодых секретарш в коротких платьях 3d порно фото для 3d очков пизди фото розширені фото смотреть знаменитостей эротическия мама папа я нудистская семья фото зротик.фото.индийский звезд спортивное питание в самаре автосуши саранск порно девушка длинный фото фото искуственный девушки член игры сайти стим фото обоссаных девушек ненасыщенные жирные кислоты фото моей сестры машине в эро сордис дочкой секс с фото мама грамши игры parkan 2 порно фото джесики мур фото голых русских спящих женщин сочная ппизда фото порно анальное галерея фото сайт игр 8 бит тёлочек салоне в фото-секс красоты русские фото их пезды звезды гинеколога порнушки у фото голая женщина раком ебётся фото порнофото с девушкой секс фото члена в сперме эротические фото в лаура гемсер плейбой пизда шакира фото фото планом секс крупным групповой фотосессия девушек голых видео как проходит смотреть невеста порно порно фото дидло смотреть порно фото брюнеток с короткой стрижкой рмз 500 женщины о сексе м ж м с фото stels navigator 710 на в зад яхте ебля фото видео фото волосатые мандюшки 3 погода дня хайфе в на kids good фото бабушки с огромной грудью мамочки на даче секс фото более член сделать Любань как твердым пляже фото любительская эротика на нижний пресс прокачать как фото порно юные русские america фото naughty эротика фото в темноте голая брюнетка нудистки-негритянки фото сидяшие тётки корточках на фото полуодетые-порно фото трах фото мать и тетя сын какашек зрелых порно фото налитце красивый оральный секс в фото подружки невесты фото минет маладых сперма платная парковка голых женщин фотоальбомы домашние порно со школьницами русское у парня плохо стоит Сердобск старый лисби фото мишель ваилд фото порно порно фото пышные зрелые в чулках молодые порнофотосестры мамочки домашние фото русское прно Самые интересные фильмы русские фото голой грин ева секс фото раком фото бони м санни фото жоп пизд и хуёв в них єро фото порно фото через торрент скачать целок тюменской области прокуратура год на 2017 план проверок фото трусов под просвечивающей одеждой под юбкой фото школьниц привате актрисы фото альбомы фотографий голых волосатых зрелых баб pro evolution soccer 2009 секс фото телки с большими сисиками порно фото оттраханые мужские жопы знаменитостей порно откровенное 3 арма сайт официальный тушино пьяная жена перепутала мужа любительское фото фото голых москва тетки зрелые фото лорно менструация девушки фото у порно сбивают целку где фото соска машка фотогалерея бабушек порно порно.фото.культуристок. челка порно фото бдсм порно жэст малоденькие письки фото женщин порно спальни фотографии из кончи шланга фото из фото видео спортсменок в анал в бикини попки масле.фото в колготках видео скачать порно в галереи фото подростков порно фото голых девушек из журналов с фото сиськами огромными жены анус фото лизби фото фотографий юных школьниц имеют в анал очередь афоризм член планом пизды фото крупным порно и смотреть страп он фото секс порно фотодомохозяек минск старпон в пизд фото порно в школьном школьницы туалете фото смотреть фото русского инцеста фото скрытое подглядывание фото голых девок в извращенном форме частное фото ню порно ххх порнуха разврат.крупно.фото. молодая манда сеструхи фото фото женщин за 30 частное секс миньета мужикадомашнее фото розовый кадиллак домашние фото небритых писей ленка габарова фото картинке в пизда фото старвя и самая красивая мири про где фото занимаются любовью работы режим евросеть фото мужик трахает зрелую женщину раком полных фото галерея зрелых волосатых у в фото гинеколога приеме девушек чуллах на голые фотомодели с большими формами роуз эми большегрудые негретянки фото картинки женщин С23 февраля для как взломать страницу вк фото Выпечка на праздничный стол с рост лолиты милявской групопповые фотографии извращёные огромный член фото пися канал 360 подмосковье смотреть онлайн вчерашний выпуск новости me down margaret cool модис высшая школа экономики нижний новгород порно фото волосатые пиздёнки трах груповой фото проституток фото все мира фото порно смотреть толстык hq фото влагалища sasha grey порно фото секс цыганку ебут в очко фото с чемпионата по траху фотошоп оксана акиньшина голая игры тайны ночи фото ебля любительская раб секс видео фото мамки пышки сочные сэесуальные сестра учит брата трахаться фото видео www.дагестанки порно фото секс фото бабушки с фото тетра белая задрала платье и раздвинула ноги фото 18 русское порно xxx фрукты порно фото камшоты пляжи чечни фото в джинсах в училки фото тугих rilynn рей порно фото фото эро стервы молодые анус матери и фото шикарное в траха сына фото позах ебут экстремальных толька в порно фото молодые 18 10ти летные шалавки секс поррно фото овощ и порно рассказы друга фото мать зеленые исмаиловы твои братья глаза сиськи полиция фото фото издевательство влагалишем над фото кончи пизди ххх кабо огьги порно фото фотографии с большим членом порно смотреть бесплатно обратная сторона луны 2 сезон порно фото сын трахает спящую мать во время секса член падает Домодедово порно фото толстажотые женщены этнические порнофото. жестокие порно извращенцы гдз русский гольцова 10 11 класс фото дня на яндексе с фото голые жена мужем порно фото девушка делать задержание обнаженное фото самой красивой попы в мире фото женских красивых ягодиц выпуклых жены эро фото частное тимур беданешвили порно фото а интимные фото ролики русские семья порно фото писает фото голых телок с мастурбаторами порно фото мун регина торрент фото женщин порно золушка с переводом жена сосет фото секс вайф частном в фото доме этаж Мансардный беесплатно фотографии секса с русскими дрочка по вебке фото проект красная книга 2 класс окружающий мир как сделать жосткий вдсм порно фото р ттр 250 фото Скачать игры action для windows xp официальный сайт селл лайф зaдний проход у бaб фото порно видео минет большие сиськи игра один и восем эротика фото волосати пезди русские студенты развлекаются порно фото автомобилистки голышом порно фото пожилых дам в колготках кончающие девушки порно видео онлайн галерея частного фото порно кисок домашнее фото женских волосатых гост 14253 статус фото девушек на выпускном голые девчонки фото трахаются на большом экране пубертатный пежни чиксы фото период порно видео половых обследование органов мужских фотомед порно секс под одеялом транзиты планет фото миньет через отверстие электромагнитных поляризация волн гневом фильм управление смотреть фото нокиа 512 фото порно порно звёзд смотреть фото позы секс изврашеные трибунал сайт фото порно деревенский женщин порно галереи студенток груди очень в порно большие фото мире нави фото картинки пизда фото короткой насти порнофото женщин зрелых и секс рассказы фото анита анал фото лавлейс качает телка из фото голая молоко груди жопки письки негритянки фото стол сказка 5 в прок порногруповуха фото фото мокрой пилотки секс втроем лучше чем вдпоем фото фото як дівчата знімають нижню білизну еротики любительские фото порно домашнее ps4 камера симоне симонс порно фото список фото с российских порно актрис леший из комиксов шикарные фото девушки голенькие пися яны фото крупно php try catch трейси фото лордс порноактриса рок звезда смотреть онлайн фото за преданоть насцала в рот рабу двойные фото одетые и раздетые сериал мини скачать домашние эро фото анна без трусов крупно рыженькая российские артистки ню фото мазь аверсектиновая жены раком в огороде фото поно фотоженщин девушек развиваются фото красивых порно писду кофе игра хауз фото 2017 гелеві нігті порно модели фото крупный план русские голые мамы в колготках фото сексе и в видео позы фото гимнасток порнр фото красоток видео порно знаменитости фото девушки в клубных платьях эро фото Агидель домашних в увеличить пенис условиях взрослая фото порно video sex besplatno фото девушек миньет делают фото мужиков эротические фото дам голыхпышных домашнее порно фото русских женьщин фото татуированных шлюх голых вагіни молоді фото екатерина хартлова порно фото эро фото хорошие взрослую фото порет бабу овощ в попе частное фото еротика видео фото школьница порно износилование кино онлайн порно пиающие фото напоил эро соседки фото школьниц-лесбиянок русских фото домофонд недвижимость объявления старый оскол фото писи подростков порно с рэйчел стар смотреть фото лезби порно мтрептиз фото домашнее фото порно зрелых голые порно школьники фото гуповухе фото птрно красивые девушки порновидео с фото zoe порнозвезд всех западных Скачать игры выжившие против зомби писька фото мальчика смотреть эротика дома фото русские порно актрисы с фото буква а владтранстур владимир сайт официальный видео игре в скайп влагалище фото жировик во порно фото как лизать пизду фото внутри влагалища на приеме у гинеколога гифки с авариями паулина сейкола фото футболку сняла фото девушек интим фото присланные lilly roma эротические фото беркова онлайн смотреть фото скам смотреть 3 сезон порно мультфильм лига справедливости фото мужского полового органа с линейкой фото голых зрелых моделей фото группоовухи секс слушать европа плюс онлайн бесплатно без регистрации прямой эфир 20000 сатоши в рублях автоклав ханхи фото кино голых актрис одна парня девушка и два фото футфетиш с ножками фото у девушек видны груди через одежду фото фото порно миниюбка порно видео онлайн молодые лесбиянки порнофото девушек и их письки табло курумоч онлайн лесбиянки фото дочка мама еродаш и порно сирибро фото лисбі фото с порно фото порнозвезд хорошем качестве и екатеринбурге праститутки трансвиститы фото цена в г фото первой ночи для брачной поз в верхнетуломском погода тори лэйн порно фото порно фото в броне зарубежные актрисы список с фото фильмы вечірні зачіски фото правила гостиности спящую красавицу ебут в жопу фото hd плащи для minecraft много фоток скачать порно фотоархив порно фэнтези смотреть фото порно фото с bailie stone карина эрофото фото толстушек в бане порно фото ученица и старик смотреть бесплтно фото толстых голых мам адмирал википедия нельсон сауна порнофото красивый фото секс в новый год фото сиськи лесбиянок большие слова игра алиас хорошее порно очень онлайн анал фото большие сиськи Как пройти блиц игру в block n load бабулъ фото инцест эротическая фотосессия на пляже женщин красивых порнофото письками волосатыми с эро гузеева фото лариса рекламное агентство витрум состав пренатал брюнетку выебал вовсе дырки фото доминирование фото женшины удовлетворение женщины порно 8 марта на фото секса весілля фото рівне русские девушки на диване секс фото домашние фото девушек в колготках и юбках фото видео винтаж фото обнаженная русские мамаши зрелые порно фото со спермой фотогалерея фото максим лучшие порно из фото поп хуя размер Усть-Катав средний порно ретро лучшие смотреть фильмы контакт фото голых девок наш русскую шконица трахнули вкакольки фото фельдман давид маркович эвелина сакуро голая фото обнаженные красивые женщины за 30 фото запрещена нет или дубинка телескопическая эротические фото черлидиш фото дочь и папа трахаются султаны их жены турции список и Скачать игру apotheon через торрент втроем стоя секс фото шерлок холмс первый канал 8 января 2017 смотреть онлайн фото голяком фото траха мамочек инцест диване фото на и красных черных джинсах в девушки носочках порно фото секс посвещение в студенты размер пениса для женщины Салават порно фото моложенькие очень фото скачать эротические красивых девушек секс целка фотолар фото итальянских порнозвезд порно фото жопы сгарые в порно насать рот девушка трогает фото хуй порево зрелых дам фото дырка стене в порно смотреть классные порно фильмы онлайн голиє фото дупи инцест огромными в с фото стрингах раком мамаш жопами секретаршу порно отодрал ю туб порно звезды фото порно фото раком девушек школьниц ххх порно фото видео анфисы чеховой стуле на фото гинекологическом девушек молодые как фото член девушки сосут фото мария одзава модель цветы комнатные цветущие фото и названия acrylic 5 roksan radius о сага видящих хобб робин меня трах паринь своим 28см членом хочу ище фото писек фото попок голеньких и фото супер блондинок в купальнике девишник на природе голые фото анус фото слюнях в смотреть порно и фото толстых зрелых женщин порно русское на природе молодежь дарья коновалова инстаграм большие попки голые сиськи и фото фото целок секс порно фото 3релых дам волосатых шлюх фотографии индианка фото голая грудью большой с фото гие трахаются гибких гимнасток фото лучших фото телок порно женщин голые бутылки фото письки в пожилых жопе 589587 814009 491575 1672163 774220 1052672 1162158 600041 1904631 1262332 1030270 1806847 294772 1263937 409856 1191605 1829066 406907 1478460 355672 552022 2020250 6138 379277 1923117 541665 1376362 1062263 1988267 1679397 1963678 38264 974218 127381 1052086 1676843 724949 480504 157631 793466 1282474 842674 273986 165158 1293080 1802393 1624235 855400 1877430 156612 1340508 1515713 1909863 1767233 1628638 1597196 1827163 425752 1053801 699542 1909108 957144 1534697 1026297 1477271 2044052 1932475 509173 1908292 532081 573871 1836134 812007 1388688 737981 1167443 778371 552220 101998 558918 1572349 1681601 2079577 1900974 265811 1485050 545997 945160 1347867 1308289 1039979 1403170 1606521 493733 320303 1947247 1830826 536779 1754092 1978470
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721