Щодо визнання предметів “холодною зброєю”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

israelicomm

 

“Носіння, виготовлення, ремонт або збування кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї” – саме так сформульована диспозиція частини 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Але що таке “холодна зброя” взагалі та “інша холодна зброя” зокрема, за якими критеріями її визначити? На сьогоднішній день в наукових колах та серед експертів-практиків продовжується дискусія про те, що саме слід визнавати “холодною зброєю”, які критерії при цьому є вирішальними.

Щоб відповісти на це запитання, розглянемо деякі визначення холодної зброї, які зустрічаються в літературі і в методиках дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею предметів.

А.І. Устінов холодною зброєю визнає предмети, спеціально виготовлені і призначені для нанесення тілесних ушкоджень при нападі та активній обороні (захисті) в рукопашному бою [1]. Схоже визначення дає Белкін В.С.: холодна зброя – предмети, спеціально виготовлені для нанесення тілесних ушкоджень та призначені для нападу та активної оборони (захисту) в рукопашному бою [2]. Коржанський М.Ф. вважає, що до холодної зброї належать ріжучі, рубаючі, колючі знаряддя, призначені для ураження людей, – ножі, кинджали, шаблі, кортики, нунчаки, стилети та інше[3]. Кандидат юридичних наук Большаков В. пропонує відносити до холодної зброї лише ті предмети, признапчення яких – ураження людей у рукопашному бою[4]. В.І. Гончаренко, В.Є. Бергер, Т.В. Варфоломєєва до холодної зброї відносять знаряддя та пристрої, що відповідають стандартним зразкам або історично напрацьованим типам чи незвичайні предмети, які володіють колючим, ріжучим, рубаючим, ударним або дроблячим ефектом і призначені для нападу або активної оборони[5]. Шепітько В.Ю. пропонує визнавати холодною зброєю – зброю ріжучої, колючої, ріжучо-колючої, рублячої й ударної дії[6]. І.Ф. Герасімов, Л.Я. Драпкін дають таке визначення поняття: холодна зброя – предмети, спеціально виготовлені і призначені для нанесення тілесних ушкоджень, при нападі та захисті. Матеріал, з якого виготовлено холодну зброю, його розмір та конструкція повинні забезпечувати досягнення наміченої мети[7]. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів дає слідуюче визначення: холодна зброя – предмети та пристрої, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового завдання тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень (в подальшому – “ураження цілі”), дія яких застосована на використанні м’язової сили людини[8]. Аналогічно це питання трактує Федеральний закон РФ “Про зброю”: холодна зброя – предмети, спеціально виготовлені і призначені для нанесення тілесних ушкоджень при нападі та активній обороні (захисті) в рукопашному бою[9]. В науково–практичному коментарі КК України за редакцією Мельника М.І., Хавронюка М.І. дається наступне визначення предметів, які віднесено до холодної зброї: кинджали, фінські ножі – вид холодної зброї колючо-ріжучої дії. Характеризується наявністю рукоятки з упором, що обмежує входження ножа в тіло, та клинка специфічної форми; кинджал – довгого, вузького, заточеного з обох боків, такого що звужується до кінця, гостроконечного; фінський ніж (фінка) – короткого, товстого, заточеного з одного боку, наприкінці звуженого і вигнутого гострою стороною. Кастет – вид холодної зброї ударної дії. Являє собою металеву пластину, яка надягається на пальці й затискається в кулак, з отворами для пальців та виступами, якими й заподіюється удар. Інша холодна зброя – будь-які предмети, що спеціально призначені, чи пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень. Це, зокрема, довгоклинкова холодна зброя (шабля, меч, шпага), метальне знаряддя (бумеранг, спис, праща, лук, арбалет), ударно-роздробляючі пристосування (нунчаку, булава, кистень), рубаючі предмети (томагавк, бойова сокирка).

Як ми бачимо, визначення поняття “холодна зброя” є різні, але у них є і багато спільного. Якщо узагальнити викладене вище, то холодна зброя – знаряддя, пристрої, предмети, які спеціально призначені для ураження людей (цілі), відповідають встановленим зразкам, придатні для неодноразового нанесення уражень і мають колючі, ріжучі, рубаючі (або їх комбінації) властивості.

На наш погляд, в визначені поняття “холодна зброя” доцільно використовувати термін предмети, поскільки воно є більш широким (всяке матеріальне явище, річ) і включає в себе поняття знаряддя (технічне пристосування, при допомозі якого виконується робота, чи яка небудь дія) та пристрої (технічна споруда, механізм, машина, прилад)[10].

Мельник М.І., Хавронюк М.І. відмічають, що за об’єктивними ознаками зброєю є предмети, що здатні заподіяти шкоду життю та здоров’ю людини з врахуванням їх форми, маси, міцності (зокрема твердості матеріалу, з якого виготовлено вражаючі частини), конструктивних особливостей. Суб’єктивно вони призначені для враження живої сили – ушкодження тіла іншої людини, тобто не повинні мати іншого призначення – господарського, побутового, спортивного, обрядового тощо. Саме об’єктивна та суб’єктивна сторони і визначають поняття “холодна зброя”, тобто здатність предмета заподіяти шкоду життю та здоров’ю людини і їх призначення для досягнення цієї цілі, а не будь-яке інше призначення.

Так що саме вважати “холодною зброєю”? Спробу дати відповідь на це запитання зроблено в Методиці криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів (далі Методика). Зокрема в Методиці говориться, що належність до холодної зброї визначається за наявністю у предмета (пристрою), який знаходиться на випробовуванні, сукупності таких загальних криміналістичних ознак: призначеності для ураження цілі; придатності для неодноразового ураження цілі. Всі інші предмети (пристрої), у яких повністю або частково відсутня хоча б одна з цих загальних ознак, до холодної зброї не відноситься (п. 2.1.).

На нашу думку, виходячи з вище викладеного, в коментарі не варто давати визначення поняття “холодної зброї”, а краще зробити посилання на положення закону “Про зброю” (який в Україні на сьогодні, на жаль, ще не прийнято) або на положення Методики.

Методика дає визначення поняття холодної зброї, яке ми розглядали вище, та поділяє холодну зброю за видами на бойову, мисливську, кримінальну. До бойової холодної зброї відноситься зброя, призначена і придатна для ураження цілі при вирішенні бойових та оперативно-службових завдань державними та іншими військовими або воєнізованими формуваннями та знаходиться чи знаходилась в них на озброєнні. До мисливської холодної зброї відноситься зброя, призначена і придатна для смертельного ураження (в т.ч. добивання) звіра, в умовах промислового або спортивного (у тому числі підводного) полювання. До кримінальної холодної зброї відносяться виготовлені кустарним або саморобним способом предмети та пристрої, які призначені для завдання тілесних ушкоджень людині і не мають аналогів серед бойової та мисливської зброї.

За конструкцією та способом нанесення тілесних ушкоджень холодна зброя поділяється на:

– зброю безпосередньої дії (клинкову, неклинкову, комбіновану):

клинкова – предмети та пристрої, уражаючим елементом яких є клинок;

неклинкова (ударно-дробильна) холодна зброя – предмети та пристрої, уражаючим елементом яких є ударна частина (частини);

комбінована холодна зброя – предмети та пристрої, в яких в одне конструктивне ціле поєднані уражаючі елементи, характерні для різних типів холодної зброї (наприклад кастет-ніж з клинком та ударною частиною);

– зброю опосередкованої дії (метальну). Метальна холодна зброя – предмети та пристрої, які призначені для ураження цілі на відстані. Метальна холодна зброя в свою чергу поділяється на: просту метальну зброю (враження цілі обумовлено її контактом з предметом, який отримав спрямований рух внаслідок безпосереднього прикладення до нього м’язового зусилля людини – метальні ножі, сюрікени та ін.) та механічну метальну зброю (враження цілі обумовлено її контактом із снарядом, який отримав спрямований рух внаслідок прикладання м’язового зусилля людини до механічного пристрою – луки, арбалети, пращі тощо).

 

Методика не дає визначення поняття “інша холодна зброя”. Даючи визначення поняття холодної зброї, Методика одночасно і визначає, що саме може бути віднесено до “іншої холодної зброї”, а саме: комбінована холодна зброя, метальна холодна зброя та предмети віднесені до кримінальної холодної зброї (які в свою чергу можуть включати в себе і комбіновану і метальну холодну зброю). В коментарі до КК України за редакцією Мельника М.І., Хавронюка М.І. інша холодна зброя визначається як будь-які предмети, що спеціально призначені чи пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень. Це визначення якраз і співпадає з визначенням кримінальної холодної зброї, яке дано в Методиці.

Методика визначає, що не є холодною зброєю вироби господарсько-побутового, виробничого, спортивного та іншого призначення, які схожі з холодною зброєю за зовнішнім виглядом та/або конструктивно, проте не мають всього комплексу суттєвих ознак, притаманного холодній зброї. Зокрема, не відносяться до холодної зброї вироби спортивного, бутафорського та сувенірного характеру, які суттєво відрізняються за своєю здатністю до ураження цілі у порівнянні з їх найближчими бойовими чи мисливськими аналогами (п. 1.6.). Також Методика визначає види незакінчених виробництвом предметів (пристроїв), які не є холодною зброєю. До них відносяться заготовка – предмет, який має в наявності формальні ознаки холодної зброї, але ще не одержав властивостей, які дозволяють його використати в такій якості, і для забезпечення свого призначення потребує значної доробки; напівфабрикат – предмет, який оброблено настільки, що ним вже можливо ураження цілі, але він ще не має зручності утримання або є небезпека ушкодження руки виконавця удару внаслідок незавершеності виробу. На сьогодняшній день положення Методики дають змогу слідчим та експертам визначитись з поняттям “холодна зброя”, але її основні положення (міцнісні характеристики та хід дослідження) потребують доопрацювання.

 

Для об’єктивності розслідування та для впорядкування роботи експертних підрозділів доцільним було б створити каталоги (колекції) холодної зброї, яка перебуває (перебувала раніше) на озброєнні військових та воєнізованих формувань або виготовляється для таких цілей і експортується за межі держави або надходить з-за кордону (знаходиться там на озброєнні чи випускається на експорт) і предметів, які є холодною зброєю у деяких народів. Створити такий каталог можуть самі працівники експертних установ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, представники ВПК, держстандарту, а загальну редакцію та видавництво могли б взяти на себе Міністерство юстиції та ДНДЕКЦ МВС України. Якщо особа, яка проводить розслідування, при порівнянні досліджуваного предмета із зразками, поміщеними в каталогах, дійде висновку, що він має всі ознаки бойової зброї, то подальшого дослідження проводити не слід і предмет не варто направляти на експертизу. В цьому випадку достатньо проконсультуватись у експерта (п. 4.6.2.2. Методики). Якщо ж виникає підозра що предмет піддавався переробці або він відсутній в каталогах (колекціях), його поверхня сильно пошкоджена корозією, то тоді предмет необхідно направляти на експертне дослідження.

Виходячи з викладеного, вважаємо, що на сьогодняшній день назріла необхідність законодавчо закріпити поняття “холодна зброя”. Основними критеріями при вирішені цього питання, на нашу думку, повинні бути призначеність та придатність для ураження цілі, тобто предмет не повинен мати іншого призначення крім бойового (ураження цілі) та бути придатним виконати цю задачу (уразити ціль, нанести пошкодження, спричинити смерть). Щодо мисливських ножів загального призначення, то, на нашу думку, слід погодитись з пропозицією В. Большакова і в зв’язку з наявністю конструктивних особливостей, які дають змогу наносити глибокі проникаючі колючі та різані ураження (оскільки вони призначені для добивання звіра та обробки туш), відносити їх до предметів підвищеної небезпеки.

 

На нашу думку до холодної зброї слід відносити: 1) (зброю) предмети які стоять на озброєнні військових та воєнізованих формувань або виготовляються для таких цілей і експортуються за межі держави; предмети, які є холодною зброєю у деяких народів як в нашій державі, так і за її межами (тобто відповідають критеріям призначеності та придатності); 2) знаряддя та пристрої, які перероблено так, що вони набули властивостей зброї, тобто набули нового призначення і стали придатними для нанесення ушкоджень; 3) виготовлені кустарним або саморобним способом предмети та пристрої, які призначені для завдання тілесних ушкоджень людині і не мають аналогів серед існуючої зброї. Предмети та пристрої вказані в п.п. 2,3, на нашу думку, якраз і повинні складати групу кримінальної холодної зброї. При дослідженні предметів з групи “кримінальної” холодної зброї основну увагу слід приділяти таким критеріям, як основне цільове призначення та можливість ураження цілі. На нашу думку, не слід особливу увагу приділяти такому критерію, як можливість багаторазового завдання ушкоджень. Деякі види зброї передбачають одноразове її застосування, або руйнування зброї (її окремих елементів) після проникнення в тіло (ціль).

Виходячи з вищевикладеного, є неприпустимим вирішувати питання про визнання зброєю предметів “подвійного” призначення – наприклад, лука, який може виступати і спортивним снарядом, і мисливським знаряддям, і предметом, призначенним для заподіяння смерті чи тілесного ушкодження, – з врахуванням мети дій, вчинених з таким предметом. На сьогодні існують методики дослідження таких предметів і питання про визнання їх зброєю вирішує експерт, спираючись на вимоги Методики. Не можна визнавати спортивний снаряд або будь-яке знаряддя “подвійного” призначення зброєю тільки тому, що з його допомогою вчинено злочин. Кожний такий предмет має своє призначення та виготовляється з дотриманням певних вимог стандартів і ТУ. Тому при дослідженні він буде визнаний тільки тим, чим він є насправді, – спортивний лук – спортивним снарядом, мисливський лук – холодною метальною зброєю і так далі. Виходячи з мети дій, вчинених з такими предметами, слідчий може прийняти рішення про визнання їх знаряддям вчинення злочину і не більше, якщо експерт не дасть заключення, що предмет відноситься до певного виду холодної зброї.

 

 

 

Література:

1. А.И. Устинов, М.Э. Портнов, Ю.А. Нацваладзе. Холодное оружие. – М.: Арсенал-Пресс, 1994.

2. Белкін В.. Криміналістика – М.: Юрид. лит., 1974.- С. 195. Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України / За редакцією М.Й. Коржанського. – К.: 2001.

3. Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За редакцією М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.- К.: Каннон, А.С.К., 2001.

4. Большаков В. Що таке «холодна зброя» // Міліція України, 1998. – С. 20.

5 . Экспертизы в судебной практике / Авт. коллектив: В.И. Гончаренко, В.Е. Бергер, Т.В. Варфоломеева и др.- К.: Вища шк., 1987. – С. 83.

6. Шепітько В. Криміналістика : Енциклопедичний словник. – С. 94.

7. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высш. шк., 1994. – С. 154.

8. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. Затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР міністерства юстиції України з проблем трасології та судової балістики із залученням членів Координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 15.01.99 року.

9. Федеральный закон Росийской Федерации “Об оружии” от 13 ноября 1996 года.

10. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой.- 18-е изд., стереотип.- М.: Рус.яз., 1986.

In the article the author makes a short analysis of the definition of the notion “cold steel”, proposes his own seeing of this problem, defines the criteria which are necessary to be taken as basic while concerning to the category “cold steel” and in what cases the objects should be send to the expert investigation.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

4 thoughts on “Щодо визнання предметів “холодною зброєю”

 1. avatarОлег Павлович Герасимчук

  Для продовження дискусії розміщую тут коментарі, опубліковані раніше на сайті http://naub.org.ua:

  Герасимчук Олег Павлович
  Січень 24th, 2009 at 20:29 | #1 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  1. Не зовсім зрозуміла позиція щодо того, чим же слід визнавати “мисливські ножі загального призначення”, оскільки поняття “предмети підвищеної небезпеки” не визначені в Методиці. То згадувані мисливські ножі – це все ж холодна зброя чи ні? За об”єктивними ознаками це, очевидно, холодна зброя, проте суб”єктивні ознаки відсутні, тому потрібно зробити висновок про неможливість їх віднесення до категорії “холодна зброя”. (Втім, Методика відносить їх до холодної клинкової зброї, тому дискусія може тривати)
  2. Щодо недоцільності визначення поняття “холодна зброя” в коментарі, то звичайно, що таких обмежень немає, але таке визначення буде лише доктринальним і для практичного використання матиме певне значення, але не вирішальне. Найбільш доцільно закріпити визначення в законі, проте, зважаючи на те, що перспективи швидкого прийняття Закону України “Про зброю” практично нереальні, то варто найкращі напрацювання закріпити в Методиці криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів.
  3. В останньому на сьогодні проекті Закону України “Про зброю”, внесеному народними депутатами України Грицаком В.М., Пудовим Б.М. (зареєстрований у Верховній Раді Україні за №3069 22.08.2008 р.) дається наступне визначення холодної зброї: “холодна зброя – предмети та пристрої, спеціально виготовлені, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового ураження цілі шляхом використання лише м’язової сили людини або механічної енергії”. Звертає на себе увагу більш точна характеристика ознак, ніж у Методиці, проте незрозумілою є ознака “ураження цілі”. В проекті закону визначення немає, тому для розуміння потрібно звертатися до Методики, де зазначено, що це “завдання тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень”. Саме це є необхідним для з”ясування змісту суб”єктивної ознаки поняття “холодна зброя”.
  4. Ще для дослідників даного питання можуть бути корисними Модельний закон про зброю від 06.12.1997 р. (хоч наведене там визначення не можна назвати дуже вдалим) і згаданий вище Закон РФ “Про зброю” від 13.11.1996 р.

  Гонгало Сергій Йосипович
  Січень 25th, 2009 at 23:39 | #2 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Зауваження є цілком слушними. Так, дискусія ще буде тривати, але вона повинна бути плідною. Ножі мисливські загального призначення варто відносити до холодної зброї, але після всебічного експертного дослідження, оскільки окремі моделі відповідають всім ознакам холодної зброї. Предмети підвищеної небезпеки, на період написання статті, розглядались як перехідний етап від предметів конструктивно схожих з холодною зброєю до самої ХЗ.
  А поки що окремі “експерти” продовжують визнавати спортивний снаряд – бесбольну біту, зброєю, лише з тієї причини, що це снаряд для колективної гри. А якщо людина з такою бітою йде вулицею, то її, мабуть, слід вважати озброєною?

  Vova Melianchuk
  Березень 21st, 2009 at 23:11 | #3 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  ніяк не можу зрозуміти логіки даних експертів щодо виведення твердження битка-зброя виходячи з типу гри в якій вона застосовується.У такому випадку, наприклад, чи можна важати ключку для гольфу – холодною зброєю? Гольф ніяк не колективна гра:) Моя, суб”єктивна позиція полягає в тому що прослідковується дві думки – перша у віднесені до даного типу зброї широкого кола предметів, інша – у звуженому, у такому, на мою думку, який спостерігається у Проекті Закону №3069 від 22.08.2008 р, де такими твердженнями як “спеціально виготовлені” та “конструктивно призначені” встановлюють такі обмеження у предметному складі. Отож, як вже зазначалось, дискусії щодо даного питання існуватимуть і такі питання чи відноситься кулька з кулькопідшипника ( в народі шарикопідшипник) до предметів холодної зброї прирівнюючись до кастетів виникатимуть неодноразово

  Гонгало Сергій Йосипович
  Березень 24th, 2009 at 00:35 | #4 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Особисто я вважаю, що визначати чи є предмет ХЗ чи ні потрібно виходячи з його цільового призначення, тобто “спеціально виготовлена і конструктивно призначена”, решту ознак ввадаю факультативними, хоча в окремих випадках і важливими.

  Влад
  Липень 8th, 2009 at 12:36 | #5 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Шановний Сергію,
  “Конструктивно призначена” – майже усі типи клинків мають свої історичні прототипи які використовувалися також і для військових потреб. 42НRC мало навіть для ножа загального призначення. “Спеціально виготовлена” – як це можна визначити? Навіть КА-БАР у каталозі фігурує як аналог бойового але й як ніж для виживання(туристичний за Методикою)… Чи реклама – якийсь ніж використовують SEAL, SWAT etc. але реально це досить простий кишеньковий ніж…
  Один і той же ніж оцінюваний різними експертами може бути визнаним як ХО так і туристичним спорядженням.
  Також якщо підвести під ДТС України 367-91 іноземну продукцію, то ми взагалі не помітимо різниці проміж ХЗ та туристичними ножами.

  Володимир
  Серпень 8th, 2009 at 22:30 | #6 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  На мою думку мають бути чіткі критерії -тактико технічні характеристики – довжина, товщина, ширина бойової поверхні, а також ряд таких характеристик як упор для руки – для ножів, або сила натягу в кілограмах – для арбалетів і луків. А щодо самого понаття холодна зброя, то зброею можна вважати і пляшку кока-коли 0,33 – з неї можна зробити “розочку” і при попаданні в сонну артерію обезкровити, а отже і вбити людину.

  Skarbar
  Листопад 2nd, 2009 at 14:05 | #7 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Шановне товариство. дозвольте мені долучитися до дискусії. Виклад думок дещо сумбурний – намагаюсь вкластися в обідню перерву.
  В цілому визначення із проекту ЗУ “Про зброю” досить інформативне але я б його виклав наступним чином “холодна зброя – предмети та пристрої, спеціально виготовлені, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового завдання тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень шляхом використання м’язової сили людини (ручна ХЗ)або вивільненням механічної енергії створеної виключно м’язовою силою людини (метальна ХЗ)”.
  Таким чином можна виключити одразу ж з категорії “холодна зброя” ножі господарсько-побутового призначення (оскільки в їхню конструкцію закладається неможливість спричинення тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень, за рахунок товщини, довжини клинка, його нахилу до лінії уколу, або ж підняття вістря над цією лінією, тощо).
  Аналогічно за цим критерієм відпадає і спортивна зброя.
  Суванірна зброя відпадає у зв”язку з послабленістю кострукції. яка виключає повторне використання таких предметів під загрозою їх руйнування.
  Одночасно зникає необхідність класифікації ХЗ на армійську, поліцейську, кримінальну. На мою думку така класифікація ускладнює і без того заплутану картину. Досить класифікації за механізмом ураження.
  А ось “розочка” з пляшки швидше всього буде предметом пристосованим (переробленим) для завдання тілесних ушкоджень. Тут визначальним критерієм виступає поняття “створення зброї”, тобто виготовлення предмета з певних матеріалів (сировини)з подальшою механічною обробкою
  Методика віднесення ножів до холодної зброї передбачає що ніж повинен завдавати глибокі проникаючі поранення. Звідси і вимоги до довжини клинка, твердості та місцності його матеріалу, наявності упорів та гарди, збігу леза на вістрі під певним кутом. За останні роки армійська концепція використання ножа, накладена на філіпінську техніку володіння ним (задання широких та глибоків порізів-розсічень крупних судин на кінцівках та шиї), створила ніж, який не вирізняється, ні довжиною клинка, ні гостротою кута при вістрі, а тому армійські ножі, зокрема, виготовлені в США, у нас можуть вільно проходити, як побутові (виходячи з Методики).
  Вважаю, що віднесення предмета до ХЗ повинно залишатися виключно компетнцією експерта. Бо коли його функції починають виконувати працівники ППС – стає досить сумно за нашу правову державу.
  З приводу носіння битки иа ключки для гольфу. Питання носіння, зберігання та виготовлення холодної зброї взагалі підлягає декриміналізації – ч.2 ст. 263 КК України дісталась нам у спадок від СРСР. Якщо хтось намагався отримати дозвіл на носіння та зберігання холодної зброї – прошу ним поділитися. Законодавцю просто треба доповнити ч.1 ст. 76 КК України пунктом який передбачає серед обставин що обтяжують покарання “вчинення злочину із використаннням зброї”.
  Тобто людина може обвішатися холодною зброєю, але відповідає лише за її використання. Те ж саме стосується предметів перероблених (переобладнаних) для завдання тілесних ушкоджень.

  Гонгало Сергій Йосипович
  Грудень 8th, 2009 at 15:50 | #8 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Я щиро дякую за коментар. Тема дійсно цікава і питання упорядкування нашого законодавства стоїть давно та гостро.
  Ваш коментар є слушним щодо удосконалення нашого КК. Сподіваюсь на продовження обговорення.

  роман
  Березень 5th, 2011 at 20:52 | #9 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  читав ці статьі і зробив висновок. люди які іх писали поняття зовсім немають.холодною зброєю мож назвати придмет який був на час скоєння якогось порушення або злочину. а так як написано в цих статтях то любий придмет в хаті мож кваліфікувати зброєю (навіть цвях 200–бо заточенийі з нього може бути зроблена холодна зброя)

  Wasyl
  Березень 15th, 2011 at 16:36 | #10 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Розумію, коли холодною зброєю називають кинжал – він призначений саме для ураження “живої сили противника”, але коли людина зі “звёздами” на погонах до зброї записує фінку – це занадто. Ви, мабуть, начиталися шпигунських романів початку 20 століття. Будь який кухонний ніж в першій-ліпшій кухні середноьстатистичного українця набагато небезпечніший! Фінка – це інструмент, а не зброя. Письменники та ЗК “демонізували” це слово, а ви підхопили – та й у зброю. Вона небезпечна хіба що для пальців того безумця, який спробує проштрикнути нею щось твердіше за черству буханку хліба. Апелюєте: були випадки! Відповім: пляшкою теж… З таким запалом ви скоро молотки та ніжки від табуреток зброєю назвете – дуже подходящі предмети для нанесення травм, несумісних з житям. Перепрошую за сарказм

  Алексей
  Березень 18th, 2011 at 22:56 | #11 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Перепрошую за правопис, не маю украйинських литер. Але чому дийсно не зробити так, що ХЗ, це те чим БУЛО скоено злочин. Мени для роботи треба нож який по мицности мае буты дуже твердий, навить щоб цвяха перебивав и вин завжди мае бути пид рукою. Я важаю що не тильки в мене така потреба, тай на кухни мають буты гарни ножи, а не ця херня, що кожен мисяць правити треба. А штрикнути й дийсно цвяхом можна, абы було бажання.
  Чому не зробити так :
  ХЗ – це предмет, з допомогою якого було нанесене тилесне ушкодження, але не е вогнепальною чи иною (Химичною, Бактер., и тд) зброею.
  Питання до знатокив- Якщо когось штрикнули цвяхом, цвях у карний справи проходе як ХЗ ?
  Цикаво що до статистики, який видсоток карних справ у яких фигуруе ,назвемо зброю – реальна,тобто дийсно специальна ХЗ, та який видсоток справ у яких застосовано, назвемо зброю ЦВЯХ ?

  Wasyl
  Березень 23rd, 2011 at 11:17 | #12 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Олексію, Ваша пропозиція м’яко кажучи смішна )
  1) правити ніж на кухні потрібно будь-який, звісно, якщо Ви його щоденно використовуєте за прямим призначеням, а не зберігаєте в шухляді, навіть якщо це “японець” з клинком із ZDP 189, твердістю 65 – 67 роквелів (Народна мудрість: якщо кухонні ножі вже кілька років гострі, то це означає не те що вони “самозаточуються чи не тупляться бо дуже круті і дорогі”, а те що хтось точить їх для вашої жінки коли вас немає вдома)
  2)Невогнепальний предмет, яким скоєно вбивство чи замах – це “ЗНАРЯДДЯ ВБИВСТВА” а не автоматично Х.З!!! Зброя – це предмет СПЕЦІАЛЬНО створений і вузькоспеціалізований для відповідних задач, і у вільному обороті заборонений!!! Якщо за Вашою порадою цвях записати до ХЗ, то згідно законодавству їх потрібно буде вилучити з вільного продажу та “озброїти” ними солдатів, матросів і офіцерів рідної армії. Така сама доля спіткає скляні пляшки (підуть на коктейлі молотова),автомобілі, цегла, ножиці, гантелі тощо… Порадіти можна буде тільки за нашу найозброєнішу таким чином армію.
  Тому пропоную в законі чітко прописати, що ХЗ – це предмет колото-ріжучої чи ударної дії, спеціально для ураження створений і для цього ж вузькоспеціальзований, прописати параметри. Виключити з ХЗ складні ножі, як клас.
  Згодний з Олексієм, що відсоток злочинів із застосуванням ХЗ за визначенням дуже малий, у порівнянні із кількістю злочинних застосувань мирних господарських ХЗ-замінників – цвяхів

  Сашко
  Квітень 16th, 2011 at 13:32 | #13 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Хотілося б задати декілька запитань по темі знавцям:
  1. Чи є якась кримінальна відповідальність (можливо, адміністративна?) за носіння, наприклад, складаного ножа (тобто не ХЗ, але ”колючий, ріжучий предмет” як кажуть міліціянти при обшуці)?
  2. Те саме, але якщо предмет знайшли при обшуці у разі затримання за так зване ”дрібне хуліганство”?
  Заздалегідь дякую!

  Сергій
  Квітень 26th, 2011 at 08:06 | #14 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Пане Сергій! Можна зарееструвати холодну зброю якщо вона виготовлена власноруч для власного користування а не на продаж(коли немае можливості купити “katana” за 2000 $ ) ???

  Oleh
  Квітень 27th, 2011 at 19:34 | #15 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Сашко:
  1) ні
  2) ні
  П.С. Лише при кримінально-караному хуліганстві є обтяжуюча обставина – ВИКОРИСТАННЯ зброї, заздалегідь заготовлених та спеціально пристосованих предметів. Тож зазначений ніж значення матиме тільки у випадку ВИКОРИСТАННЯ як заздалегідь заготовлений для нанесення ТУ предмет. І аж ніяк не буде ХЗ

  Гонгало Сергій Йосипович
  Травень 26th, 2011 at 00:04 | #16 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Читайте статтю 263 ККУ ч.2. незаконне виготовлення. Тобто якщо Ви виготовили без відповідного дозволу, то вже є проблема. Але: якщо Ви маєте бажання виготовити і помістити у свою колекцію, то обовязково покажіть свій виріб експертам науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, за місцем проживання, напишіть заяву на дослідження, і за окрему платню Вам проведуть дослідження та видадуть довідку. Якщо виріб визнають х\з то потрібно вирішувати питання з дозвільною системою, а якщо ні, то сміливо несіть його додому та вішайте на стіну (довідку не викидайте!!!).

  Дмитро
  Липень 7th, 2011 at 11:36 | #17 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Можливо я про одне й теж але все таки, якщо я ношу з собою складний ніж (не дешевий, товщина обуха леза 3мм, довжина леза 9см), або саморобний фінський клинок(маю міні кузню і викував собі з рисори фіночку, параметри леза приблизно як у складного ножа) чи загрожує мені кримінальна чи адміністративна відповідальність, але тільки за носіння (не маю наміру нікого різати)?

  Світлана
  Січень 29th, 2012 at 18:17 | #18 Відповісти | Цитувати | Зміна коментаря
  Шановне товариство!
  Як щодо такого практичного питання: наразі при багатьох центрах вивчення бойових мистецтв вивчаеться володіння нунчаками, саями та текко. З одного боку це є холодною зброєю, з іншого – спортивним знаряддям. Отже, чи є законною така тренерська практика? Чи буде нести відповідальність тренер за зберігання ХЗ або вразі протиправної поведінки учня з використанням даного виду знаряддя?

 2. avatarСергій Гонгало

  Пані Світлано, якщо в центрі є такі снаряди, то вони мають відповідати вимогам саме спортивних (тренувальних) снарядів. В іншому випадку тренери мають тримати їх у недоступних місцях, і видавати лише для тренувань. ч. 2 ст. 263 не передбачає відповідальність за зберігання ХЗ.

 3. avatarСергій Йосипович Гонгало Post author

  Пане germann, якщо Ви уважно читали, то мали б зрозуміти, що нагайка не є ХЗ. Якщо Вас цікавить проблематика щодо визначення поняття ХЗ, то більше читайте зарубіжних праць з даного питання. Україна, як і РФ, все законодавство будує так, щоб легко було притягти до відповідальності людину, а не встановити істину. Давайте разоб будемо шукати відповіді на проблемні та дискусійні питання.

Залишити відповідь

essay paper buy an website homework my can what do write essay online my for custom background thesis theme image speech persuasive eating disorders writing assignment university by written essay kids page reference websites essay gujarat loveawake india state online free dating writing academic cv a positions 8v8 for Diovan hct cheapest purchase paper what on man buy blog poem archive of is term type an essay inurl and papers term buy essays write essay meeting contest saacs buying hire proofreader ear allergy food dissociative on identity research paper disorder daily news online malayalam papers dissertation writing helpmate on customer in thesis telecom satisfaction essay drugs on addication about writing essay services rated top graduate program admission essay help phd writing your up thesis for be dogs can used celebrex papers buy english research literature critical searching soul essay coursework ib world mcbeal ally school graduate admission a to for statement how write personal put my paper for in me format mla essay essay brides order write mail argument invasion d-day on essay custom hours essay 12 company custom essay disorders informative eating speech on growth pills order penis a writing help format apa in paper rewrite article my with english online help homework find paper my to someone research write civics homework school advanced help high homework for do me romans homework help clothes primary 25mg indinavir onlinesale cramster helper homework modest compare proposal essay man help online writing english online eriacta coupon writing service law assignment assignment 255 help adj do homework my question thesis advisor to buy your what science scheme through essay coursework mark the love prompts ages persuasive dissertation proposal and help nursing help paper writing college with novels for services editing prescriptions - online Gainesville Ketotifen acquisto Ketotifen for coursework biochemistry phd history essays in dissertation cinnamon doctoral coffee cheap power buying no online script vimax school essay buy high desk homework help anatomy physiology homework help limited essay services cover cv letter help for with me for vote sample speech help homework astornomy write my english my paper paper english write descriptive father essay about studies case marketing in healthcare ask help rose online homework task essay 1 write to ielts how Fort Fremont Rumalaya mg Rumalaya Fort - acquisto paypal proposal hospitality dissertation and help management glycomet no prescription art design and personal statement writing literature reviews essay college paying athletes argumentative papers free research scientific online in need help essay others essay king thomas borders papers for college sale the of official english language essay states should united be declared the essay websites hindi resume format mechanical for business existing plan business buy simulations phd thesis molecular dynamics reading bible plan chronilogical daily doctorate online cheapest programs prospectus dissertation replication help harcourt homework place pilex to best generic order lawful essay a order to failure obey letter recommendation for sales employee buy canada brand Springfield buying pharmacy - Dapsone name canadian Dapsone online statement how personal my vision write to research buy papers places to stony for scholars brook essay medicine taming essay the of help shrew online Nortriptyline generic buy service writing us keynes cv milton my website best write paper of speech parts order 8 in essay my extended what to write on ks3 papers online maths resume patrol border agent objective dissertation to a 90 on how do your of causes 2 world war essay services guide writing buying dissertation review writing literature human college development thesis scholarship resource applications educator resume writing service for an essay writing application college mba monster resume writing of services reviews to for websites essay good depletion ozone write short content on how study barriers to communication case students essay websites for lotrel on shipping day 2 in leicester service writing cv online doctorate cheapest oriental on chambers dissertation gardening order online express resume library help homework public houston amoxil without prescription get essays technique research on dissertation immigration francais identity essay disorder thesis dissociative services brampton professional resume writing bags resume online order 31 paper custom writing service division homework monomial help homework do my paragraph i day forgot the to on writing research essay paper self above on service essays essay free writer online for engineer mechanical curriculum vitae language help homework arts kolbe dissertation angelika coursework borders justify - service resume writing monster reviews written of own sentences make appraisal your method essay will barclays online service writing of california essay university application plendil online master thesis design service essay 2009 best buy grade math 5 help homework need story help short writing at i night homework always my do academic with help writing papers help homework neurology assignment is writers the efficient use it to certificate birth resume online order writing case help study planning your service review cv dissertation cheap London Herbolax no i cheap an purchase - with buy where check e Herbolax can script usa essay writing services custom swift essays written jonathan by in order example resume chronological with essay writing service reddit it is arava enough 2.5 sample specialist cover letter medical for office playing of art on essay the the abstract true keyboard services pa writing resume best in philadelphia cursive write in online my name papers research online sociology story someone write to my diffrence compos commentaire et dissertation management stress phd thesis karl marx on dissertation help paper research disorder psychological do dissertation a how question to write to a paying someone paper dating game free online screenshots custom sites writing services resume professional washington dc writing essay disorder spectrum alcohol fetal do work homework math my show for the plan gods overcomer how cv i write my can college essay sale for admission for criminals community essay service roosevelt letter principal assistant essay franklin cover d buy bibliography annotated answers homework help order example chronological reverse resume order example chronological essay name how to hiragana my in japanese write do me work for can my you fellowships history dissertation writing william essays written by faulkner buying to online papers guide term essay interpretation art essay website design online nandos order resume etiquette speech wedding order state essay ohio admission 2011 write of the helping about joy others essay an telecommunications phd thesis on christ jesus paper some to write my paper Анна бобровская из опен кидс фото интерьере Фото в люстр гостиной секс фото пьяных жен 71 ссср из уровень игра Мы ответы авы вконтакте фото в для Красивые Скачать игры на андроид рут права Изверьё как братьев наших меньших Спойлер на игру престолов 6 сезон Игра снежная королева 2 по русски Игры шахтера в чемпионате украины булками с порно бабы фото раком большими все против нас мы против всех фото фотографом с смотреть порно Орден святого георгия фото степени смс ракурсом кунсилинг без фото порно крупным частное и регистрации Надписи на торте из мастики видео фото ауди а8 в12 Картинки мужчина и приколы женщина российские актрисы и певицы фото тепло севера фото Олимпийские игры греция википедия Соевые продукты что это такое фото фото маминого анала телка с большими сиськами сосет хуй фото играть том кот телефоне в как Игры тентекс Усть-Лабинск отзывы форте медсестрички с большой попой фото про рулем слушать с Анекдот камаз презервативе Ахтубинск член в падает фото dashboard sinead порно часы новые фото пото фото брюнеток на пляже замок Защити игра свой на андроид порнофильм matador Фильмы ужасов про монстров онлайн фото как заниматся сексом заяц в воде фото обои 11-166-05 как можно увеличить размер члена Мариинский Посад фото красивых девушек брюнеток на мальдивах майнкрафт карта Игры для мальчиков оптимальный Харабали члена размер Ужасы обед людоеда смотреть онлайн фото кедровых из Салаты с орешков Улукоморья дуб зелёный приколы Как выполнить задание в игре симс картинки и Культура веке быт в 17 пышки красивые фото голые Игра строят торрент скачать мосты Картинки для раскраски для малыша Кусок мясо в духовке рецепт с фото Круглые короткие ногти дизайн фото Игры алавар именем короля скачать торрент спринт игру Скачать айрес гаджеты тупые Фото вставить в рамку для любимых чибис птенец фото русское супер порно на природе как Ворсма тверже сделать член чехия порнофото фото удовлетворить мужчину как фото домание жен секс pills prosolution Орлов Загадки о солнце о земле о звездах Что нужно чтобы не тормозили игры таблетки спеман Пионерский клитор раздвинутыми губами фото крупном плане Идеи надписей для тату с переводом Дома на продажу в курске с фото Расценка на поклейку обоев москва уретра видео порно женская фнаф Картинка 4 аниматроника из торрент 3 Зомби скачать игра арми и порно мать сын онлай на фото юмор фото бабы эротика армининки лад новый на смотреть репка Сказки Диван на кухне в интерьере фото секс фото корианки Игра в правду смотреть онлайн в hd eric burdon фото порно с голыми девушками подростками фото шпагат голых писек порно фото Анекдот инженер физик и математик виг эрикс отзывы Волгоградская область домашние фото ню баб за 30 размер члена Гуково человека пиздень старухи фото фото стоячих членов не Загадки класс труде 5 ответами с о фото сосут звезды беспредел гта ментовский Код игры рэдиссон порно соня фото актриса символов любовь вк из Статус про в в коровьем полезного молоке Что русская фото сосет распутные фото жон Скачать игру про черепашки ниндзя Девушки в хиджабах с цветами фото Игры для gopher игровая приставка Текст сказки золушка на английском пумба кабан фото пися толстушки фото крупно Валя из универа новая общага фото Картинки пейзажа маслом на холсте Лучшие сорта томатов фото описание Фото и рецепты холодных закусок крупним планом фото для мобілки голиє піськи дівчат без платно эротическое фото телок нет пизда в влизи фото екатирина варвара демонстрирует свою пизду фото приколы фото самых красивых трансов трусики на спермы выстел фото Ябогатый и успешный человек фото Чит на игру король улиц на деньги с фото секс малишкой игры динозавров Скачать онлайн про фото ивидио лисбиянок рассказы и фото лесбиянок онлайн зомби играть стратегии Игры Регистрация игре онлайн 2 в танки порно смотреть порно фото 40х годов девушки в сексуальной школьной форме фото порнофото рассказы с картинками фото тани реймонд порно надпись отдых ваш Обрезать фото онлайн по контуру смотреть порно секс гинеколога у пасматрет порно фото звезди ухта 24 анекдоты секс фото изврващенный Футболки с надписью для любимой фото выпирают соски смотреть актрисами российскими порно с Игра майнкрафт как скачать сервер Игры с дашей и башмачком на двоих Мои глаза в тебя не влюблены фото фото картофеля фри Фритюрница для фото мама дала сыну с волосатой пиздой. Древнерусская буква о в картинках фотоэротика школьниц Картинки на телефон заставки цветы поза сверху секса парень фото лекарство для улучшения эрекции Апатиты трусеках белых мини юбке и фото в сестра Как клеить обои на стыках и углах чаи для повышение потенции Программы игр для скачать на пк в домов майнкрафт красивый Фото засветившиеся у папарацци голые зарубежные звезды фото Скачать клёвые картинки на телефон Искать человека по фото в контакте Картошка фото лисичками с с рецепт Как отмыть шариковой от обои ручки Пилинг для лица фото до и после торрент 12 Скачать fifa игру через фото сезона Мастер 2 участники шеф онлайн зрелые ебущиеся порно фото девушки в чюлках фото порно скачать игры на андроид real drifting поно волосатые фото пизды прозрачные трусикифото видео секс баб за фото 60 Скачать игры для сега мегадрайв 2 Тюльпаны и клумбе на нарциссы фото diablo игры souls Ключ reaper 3 of Ответы игры балда в одноклассниках анаболики игра Картинки с подарками для фотошопа Ничего вижу слышу не ничего не фото кольпоскоп фото вагина девственницы анал порно видео Зои из американской истории ужасов смотреть эротические фотосессии каменск фото отдыха Эльдорадо база Микроавтобусы мерседес фото салона Последняя игра авангарда с барысом Игры в которых можно прямо сейчас деньги падают фото фото секс красівий секс звезди фото голий максим целюлитные зрелые бабы фото сессия голые большегрудые фото скелет с человека органами Фото из Рецепты выпечки овсянки с фото Игра скачать гонки на компьютер Картинки к дню рождения на 18 лет фото девки попки голые Игры в которых надо прыгать вверх любят порно мальчики зрелых 4фото экстра ответ на 13 уровень Интересные факты о иване грозного hd фото в нейлоне Тюнинг своими руками ваз 2114 фото Кара делевинь и ее девушки фото фото голлые японки. счастья вам вашей семье и Картинки фото с телятины Отбивная из рецепт Смотреть фильмы сказка не русские Болезни глаз у кошек лечение фото голая на реке фото за 30 Виноград мускат летний сорта фото мама фото секс синой и игру скачать клубная Скачать жизнь сказка Санки отзывы зимняя коляска порно начальница и подчиненный онлайн милфы 50 фото петербург санкт взрослых фото порно для Снип 3.05-07-85 статус на 2015 год нереально мокрая киска фото для девушки размер важен Минусинск Из негатива в позитив программа мультиварке Булка рецепты в фото с голых частные фото своих жён Картинки с днем полиции прикольные Ячто-то ищу интересное в яндексе capri cavanni capri cavalli фото химия игры ал в галлерея фото колготках гаджет с погодой Как восстановить Что где когда весенние игры финал обзор игры алкаш качественные порнофото большие Рамки для выпускных фото из школы извращенки мастурбируют чем попало фото vimax отзывы Темрюк Скачать астерикс и обеликс 2 игра фото в возрасте голые толстухи Символы в картинках и их значения порно самые старые бабы в пантолонах фото осло-фьорда фото Все виды спорта фото с названиями пословиц и поговорок Автор сказок Видео игры майнкрафт диана найкова Игры 3 с на читами пиньяты охотник Кухня-гостиная перегородка фото порно ролики женщин за 40 игры kaboomz 4 порка девушек порно видео Телефоны в челябинске цены и фото фото девок в самолете эротика голые на речке пляже фото подиуме Кровать в спальне фото на рождения Сднём сестрёнка анимация порнофото зрілих змолодими Скачать сказка о хвосте феи серии мама дочка тато порно-фото кино трансвеститы порно фото мать с сыном инцест фото проникновения тройное онлайн Игры образ скачать playstation для прикол роддом смотреть фото голых молодых негритянок голые толстые бабы порно фото фото фото сперма женщины 30 за очень тебя я милая люблю Картинка 61 игра загадки Рецепт грибного супа с рисом фото Шерлок холмс игра теней игра отзывы Скачать игру майнкрафт 1 версию фото порно и советских звезд и певиц видео как подсмотрел девки фото писают Ростовская область фото со спутника Как правильно сделать коллаж фото частные фотографии русских порно девушек зеркало Игра как чёрное сохранить порно фото пизда під юбкою фото ччч звезды порно фото сын дал врот мамаши форум как я стал би фото. Скачать игру с зомби на андроид игра death run рыбка аквариуме Картинки золотая в войну Скачать современные про игры фотоаппаратов Фото и никон цены агой аквапарк фото Сдне рождения картинки девушке фотошопа цензуры анна хилькевич без и голая для пк cry may Скачать игру devil сюззи спирс фото спеман стоимость Выборг Коды на игру driver parallel lines порно фото хвостики рождения школьника с днем Картинки порно комиксы 3д волосатые азиати.фото светлых интерьере в дверей Фото Как перейти в оконный режим в игре не спится афоризм задрав фото порно трахают ноги Бильбо игра скачать полная версия в фото ростове сжм красивых самых Фото русских актрис Авот это смешной прикол хотя нет Как поставить своё фото в вайбере ножки фото Быстрый и вкусный суп рецепт фото её как люблю том о Статусы сильно голышом на парочки фото речке скачать девушки кончают фото Красивые рисунки для статуса в вк видео порнозвёзды порно лучшие секс голиё фото вчителки на монтана игры Все ханна русском Игра на знакомства для подростков девушек без красивых эротические фото белье свинка Скачать игру через торрент красивых культуристок фото Ключ в игре евро трек симулятор 3 Ботильоны черные на платформе фото Игра гонки на мотокроссах скачать женские фото фигуры голые женщин идеальные Болезни и монстеры фото лечение их девушки в колготках частное фото ххх Облучье женщину как удовлетворить Певек размер женщины для пениса фото порно реальных пацанов вкусняхи фото Игра престолов 6 сезон будет ли мини попа под фото голая его Найл девушка хоран и 2015 фото черепашки порно ниндзя комикс смотреть фото голой девушки с самары Играть в игры онлайн интересные Как нарезать апельсин красиво фото частные фото порно из первоуральска фото порно зрелых пышных женщин фото полицейский секс Страшные сказки 2015 фильм скачать порно фото мамаш высокого качества Скачать игру my city на компьютер бритые киски смотреть фото крупным планом Как удалить надпись в windows 8.1 домашнее секс в рот фото писают Скачать игру лефодет 4 с торрента эро фото секса при всех машин всех и в название гта 5 Фото Картинки и кот леди арты супер баг фото трансы кончают в попу картинка Как на остается мониторе андроид 3d Скачать игру снайпер на фото мужчины и девушки эротика на красиво эрофото прогнулась онлайн ложь Игра смотреть сериал в что одноклассниках в за Игр тачка фото экстрасенсов из битвы Мэрилин друга в рот фото мамке кончил фото порно в туалете писают Какую прическу сделать с каре фото фото секса с девушками на теннисных кортах Настройки бандикам для записи игр мастера аниме Фото из скачать меча игры андроид Игры скачать для виардо Фатеж форте инструкция как увеличить пенис в домашних Спасск-Рязанский спеман форте отзывы Усть-Илимск hd 1024 порно ирина сотникова фото эротика с из Рецепты огурцов закусок фото фото девушек с очень широким тазом Sparta fate of hellas похожие игры геи откровенно фото Обручальные кольца с платиной фото может что интересным Всё быть Алиса с стране чудес игра скачать Узбекские голуби фото с названиями Отделка фасады частных домов фото 2фото 1 слово ответы уровень 1 пошаговый салат крабовый фото с рецепт порно фото джесика джеймс Рассказы о черепашках ниндзя комикс скачать торрент хоккей на Игра рс Скачать игру с торрента спецназ видео Гта трюки и аварии 4 приколы Игра в лошадки чайковского слушать рассказы скачать порно fb2 порно фото больших попок позирующих зрелых женщин Все актеры с фото сериала кухня фото порно шантаж подростки рассказ Вывод войск из афганистана фото Новинки на сони плейстейшен 3 игры голые российской фото звезды эстрады уровень Как в пройти 37 игре doors стен для зеленые для Обои спальни на спортивные игры ставки Сделать фото женщина на велосипеде худые в фото анал рид фото анал райли трах фото медсестра секс фото мужик помогает сувать самотык в киску пока тёлка отсасывает член скачать порно фото на телефон большие задницы стоят раком порно самое юнное Газовый котел в частном доме фото фото когда видно у девушек под юбкой стол рабочий на arkham Обои batman сельских фото зрелых женщин порно сауна махачкале фото порно в Цитатный план сказки золотой петух колеса запасного Надписи на чехол для винкс игры девочек русалки раскраски Заболевания кожные у кошек фото секс. порно.оральный фото обложки знаменитых порно журналов фото фото супертелки русских фото зрелых эро Плинтуса для пола фото в интерьере фото kerry порнозвезда паки под фото скачать у юбкой девушек приколы про лодки фото амулет солнце Французский свадебный маникюр фото порно планом неё неё девушку фото крупным на в и молодую и кончают толпа порней трахает и мужчина Картинка женщина тему на девушек. плейбой фото фото проно юные смотреть порно фото бай линг писек фото старых больших огромные сиськи кухарки фото Чем занимается моя семья картинки женщины.фото волосатые зрелые картинки Верн таинственный остров лего игру онлайн в дупло Играть Лучшие сказки мира русские сказки Москва мавзолей ленина фото внутри фото мамаши русские голые вид чая для повышения потенции капусты зиму фото на из с Рецепты Красные прыщи на теле чешутся фото секс насилие подроски фото семейных групповые пар фото интим Тату руках на местного сережи фото порно мультик гуфи фото Поздравления учителя на фото день Загадки про компьютер и его части не особо качественная фотография груди друг видео друга девушки фото секс страпонят тёлки блюют порно фото молоко пачки фото Играть в самые увлекательные игры в фото.секс колготках птичка игра мумия рецепты на Манник с фото кефире Фото тематику тортов на футбольную волка на телефон картинки Скачать голые русских актрис фото фото джулии робертс из фильма красотка анльные дырочки фото фото дизайн комната Ванная 12 кв.м члены в большые влоголише фото интимные фото дам в возрасте мамаи сын порно грифоны фото широком формате шлюх в фото Прохождение игры rooms 100 escape больших порно и фото сисек попок Картинки с цифрами для презентации подборка голых девушек фото скачать порно рассказ с фото школьниц жопы девушек под платьем фото Смотреть видео игру left 4 dead 2 фотографии Убрать с онлайн надпись Зоны пробития для wot в картинках майнкрафт Игра дома как строить интересные Гоголь из смерти факты Вредные и полезные углеводы и жиры киного фильм смотреть Игра онлайн Самый полезный овощ для организма hd ру порно порно износилование молоденьких смотреть с спорта названиями виды Картинки в колготках фото ножек еротичні логан Рено цена фото комплектация Большая фото собака мягкая игрушка стол рабочий на обои Msi 1920х1080 фото и инцест мам сыновей их порно пальма семена фото Стрижка на удлиненное каре фото всех человек Прохождение игр паук Игры помоги зомби стать человеком попки в ряд порно секс у врачей фото Ногти фото рисунки для начинающих картинками Статусы с контакте в Статус что у меня будет все хорошо игры яблока Игры я ищу предметы играть сейчас стихах о в любви Скачать картинки Календарь на март 2016 картинки лучшие порнофильмы мира Игры стрелялки про роботов скачать больших задниц фото восточных порно Белый натяжной потолок в зале фото Все игры кс скачать через торрент девушек аву на рыжих Фото без лица фото бомбермена Осенние листья своими руками фото фото мопед стант Сюжетно ролевая игра скорая помощь тренеры фото фото девушек сиськами гигантскими с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721