Реформування та лібералізація професійних правил англійської адвокатури на сучасному етапі розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті автор досліджує сутність реформ, які відбуваються останнім часом, і головним чином викликані сукупністю факторів, які здійснюють тиск на адвокатуру Великобританії. Висвітлено основні зміни професійних правил діяльності англійської адвокатури, яка була сформована протягом століть і не зазнавала до цього часу суттєвих змін.

Іn this article the author studies essence of reforms that is recently and are generally caused by set of factors that carry out impact on legal profession of Great Britain. It is submitted the main changes of professional rules of activity of English legal profession which was created within many centuries and didn’t give in to essential changes till this time.

Ключові слова: Англія, адвокат, баристер, соліситор, реформа, англійська адвокатура.

 

Традиційно ринок юридичних послуг в Англії обслуговувався головним чином представниками двох професій: соліситорами та баристерами, взаємодія між якими здійснювалась за досить простою схемою. Соліситори, маючи безпосередній, прямий зв’язок з кінцевим клієнтом-замовником юридичних послуг, по мірі необхідності залучали до роботи баристерів – в основному у випадках, коли була необхідність у представництві і веденні справ у судах. Баристери володіли практично виключною прерогативою на таку роботу в силу їх невід’ємного права виступу в судах. З іншого боку, баристери не мали прямого доступу до кінцевого клієнта-замовника і отримували всі вказівки (інструкції) від соліситорів.[1, 202]. Відповідно, адвокатура позначалась, як і позначається досі, терміном “referral profession”, тобто спеціалісти, яких залучають і наймають інші юристи – соліситори, а не клієнт.

Слід відмітити, що правові форми здійснення юридичної діяльності баристерів і соліситорів також відрізнялись. Якщо соліситори в основному об’єднувались в товариства, то в професійно-етичних правилах для баристерів на це була пряма заборона. Вони не могли працювати на принципах товариства ні з соліситорами, ні всередині своєї професії (тобто об’єднуватись в товариства з іншими баристерами також було неможливо).
Тому буквально до зовсім недавнього часу ( до квітня 2010 року) баристер, стаючи партнером в юридичній компанії, повинен був перекваліфікуватися на соліситора і зареєструватися в якості останнього. Існувало також багато інших характеристик, за якими можна було виявити кардинальні відмінності між соліситорами і баристерами.

Проте, під тиском ринкових відносин англійська адвокатура відмовилась від частини своїх багатовікових традицій. На думку деяких науковців, реформування і лібералізація професійних правил може дозволити англійській адвокатурі витримати жорстку конкуренцію на сучасному ринку юридичних послуг з його новими особливостями і новою розстановкою сил учасників [6].

Професія адвоката  в Англії та Уельсі, нараховує багатовікову історію і оточена незмінною аурою респектабельності і престижу. Але в останні роки система англійської адвокатури піддалась різним реформам та змінам. Реформи повинні були привести до урівняння конкурентоздатності обох професій. Фактично це деякою мірою і відбулося. Але, нажаль, міри виявились недостатніми. Адвокатура продовжувала відчувати свою “вторинність” на ринку юридичних послуг. Парадокс виявлявся в тому, що традиційно якість підготовки спеціалістів в системі адвокатури (як соліситорів, так і баристерів) вважалась (і вважається) надвисокою; те саме можна сказати і про якість послуг, що надаються, вартість яких при цьому відносно невисока (що, загалом, робить послуги соліситорів більш ніж конкурентоздатними з аналогічними послугами, що надаються іншими учасниками юридичного ринку) [3]. Тим не менше, останнім часом адвокатура вцілому переживала не найкращі часи. Це не могло не призвести до зменшення кількості кадрів (на різних рівнях і в різних областях спеціалізації). І, відповідно, назріла необхідність в подальших реформах. Деякі з реформ настільки радикальні і масштабні, що адвокатура опинилась у стані потрясіння і навіть у стані шоку. Зокрема,  це стосується і так званого status quo, який з часом в професійному співробітництві між баристерами і соліситорами починає трохи змінюватися. Соліситори отримують право вести справи і виступати від імені клієнтів в судах нижчих, а потім і вищих інстанцій, хоча, це – не автоматичне право: соліситору потрібно отримати додаткову кваліфікацію і зареєструватися в якості соліситора адвоката. Баристери, природно, відчули деяку конкуренцію зі сторони раніше дружньої професії – соліситорів. Очевидно також, що був покладений початок стиранню чіткої грані між традиційними повноваженнями та сферою діяльності баристерів і соліситорів [2,116].

Після вступу в силу Закону про юридичні послуги в 2007 році, який врегулював велику кількість важливих питань, пов’язаних з ринком юридичних послуг в країні, в адвокатурі відбуваються подальші, по суті радикальні зміни. Професійні правила, приведені у відповідність з вищевказаним Законом, тепер дозволяють адвокатам працювати в товариствах один з одним, брати участь в управлінні і володіти акціями структур, які мають назву Legal Disciplinary Practices (LDPs), одночасно працювати в якості самозайнятої особи і за наймом (хоча і не в одній і тій самій справі), вести ділову переписку у повному обсязі від імені клієнта тощо[7].

Розглянемо детальніше LDPs. Це структури (як правило юридичні фірми), в яких серед партнерів – власників бізнесу поряд із соліситорами є й інші особи, які належать до юридичної професії (наприклад баристери) або взагалі не юристи (останніх повинно бути не більше чверті від числа всіх партнерів).  Щоб отримати статус LDPs, фірма повинна зареєструватись в якості такого в регулюючому органі. Статистика свідчить про те,що кількість фірм, які зареєструвалися як LDPs і включивши в ряди своїх партнерів баристерів,  постійно зростає.

Ще одним феноменом – продуктом нещодавніх реформ є структура під назвою ProcureCo. По суті, це корпоративна форма здійснення адвокатами своєї діяльності. Передбачається, що баристери можуть створити компанію (власником якої може бути і один баристер, і кілька, і навіть уже існуюче об’єднання адвокатів – палати), яка буде пропонувати клієнтам широкий спектр юридичних послуг. Ця компанія залучає на договірній основі інших спеціалістів – юридичні фірми, бухгалтерські, аудиторські фірми, послуги яких використовуються по мірі необхідності в різних справах і проектах. Відповідно, при укладенні договору на юридичне обслуговування з ProcureCo клієнту гарантується весь комплекс юридичних (і не тільки) послуг [4, 70]. Уявляється, що така модель прямого співробітництва з адвокатами буде у визначених випадках більш привабливою з точки зору клієнта – споживача послуг, ніж робота з індивідуальним спеціалістом, юридичною фірмою чи палатою, особливо при веденні найбільш складних, комплексних справ і проектів, де потрібні саме комплексні зусилля спеціалістів різних галузей.

Безсумнівно – це ще один, не менш важливий крок на шляху лібералізації професійних правил, регулюючих діяльність англійської адвокатури, і, відповідно, підвищення її конкурентоздатності. Передбачається, що співробітництво з ProcureCo потенційно буде досить економним способом залучення консультантів: воно дозволить прямий зв’язок з адвокатами, якими буде виконуватись велика частина роботи, а інші спеціалісти будуть залучатися суто по мірі необхідності, що дозволить уникнути проміжних ланок. Причому це стосується не тільки вирішення спорів, але і консультативної роботи.

Ще однією реформою, яка заслуговує уваги, є реформа адвокатських гонорарів “no win, no fee” (з англ. – оплата за результатами). Про плани британського уряду по реформуванню системи оплати праці адвокатів було оголошено міністром юстиції Великобританії ще в березні 2011 року, а вступ в дію нових правил передбачався в жовтні 2012 року, проте був відкладений до квітня 2013 року. Суть реформи полягає в тому, щоб виплата винагороди адвокату покладалась не на сторону, що програла, а вираховувалась із компенсації, призначеній стороні, яка виграла процес. Одночасно була висловлена думка за обмеження винпгороди адвокатів 25 відсотками відсудженої позивачем компенсації, на відміну від більш ранньої пропозиції про 10 відсотків присудженої суми. Такі пропозиції уряду були підтримані парламентарями, однак вони все ж висловили занепокоєння, що в результаті такі зміни призведуть до того, що адвокати не братимуться навіть за виграшні справи через низьку винагороду [5, 93].

Система “no win, no fee” була введена у Великобританії в результаті реформи судової системи, проведеної в 1999 році. Вона дозволила працювати на умовах обумовленого гонорару – “conditional fee arrangement” (CFA). Разом з цими договорами з’явився і механізм страхування від несприятливого завершення справи – так зване страхування “After the Event” (ATE).

Автори реформи вказують на те, що вона дозволить зробити правосуддя більш доступним для тих, хто не може собі дозволити оплатити судові витрати самостійно. Крім того, робота на таких умовах є чудовим стимулом для адвоката, адже в такому випадку його гонорар залежить не від витраченого ним часу, а від успіху в процесі.

Серед адвокатів немає єдиної думки про те, яке ж значення мають всі (особливо останні) реформи для адвокатури, як вони вплинуть на сутність професії і, в кінцевому результаті, на діяльність кожного представника цієї професії.

В англійському суспільстві різниця між соліситорами і баристерами постійно піддається критиці. В результаті провадяться в життя нові реформи, які хоча формально і зберігають поділ юристів на соліситорів і баристерів, але значно зближують їх функції. Зокрема соліситори отримують право вести справи і виступати від імені клієнтів в судах нижчих, а потім і вищих інстанцій; професійні правила дозволяють адвокатам працювати в товариствах один з одним, брати участь в управлінні і володіти акціями структур, а також одночасно працювати в якості самозайнятої особи і за наймом.

Всі ці нововведення сприяють успіху професії адвоката в Англії, і стають предметом запозичення з боку інших держав. Для України питання реформування системи адвокатури є досить актуальним, адже вітчизняна адвокатура потребує нових перетворень для того щоб бути конкурентоздатною на світовому ринку юридичних послуг. Насамперед корисним для української адвокатури є запровадження системи організацій адвокатів, які б займалися вирішенням актуальних проблем адвокатури. Також слід взяти до уваги і той фактор, що все частіше українські адвокати беруть участь у справах міжнародного характеру, і для досягнення позитивних цілей такої участі необхідно співпрацювати з адвокатами з інших країн, зокрема Великобританії.

Отже, з метою вдосконалення вітчизняної адвокатури необхідно запозичити принципи діяльності англійської адвокатури, адже саме в Англії професія адвоката користується повагою з боку суспільства.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пультов. – М., 1972. – С. 202

2. Гловацький Ю.П. Адвокатура зарубіжних країн (Англія, Німеччина, Франція): Навчально-практичний посібник / Ю.П. Гловацький. – К.: Атіка, 2007. – С. 116

3. Головко Л.В. Реформа уголовного судопроизводства в Англии // Государство и право. 1996. №8.

4. Святоцька В.О. Деякі питання адаптації законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів / В.О. Святоцька // Право України. – 2005. – № 10. – С.87-89.

5. Святоцька В.О. Європейські стандарти функціонування адвокатури / В.О. Святоцька // Право України. – 2007. – № 12. – С.69-71.

6. Шостранд Е. Радикальные реформи в английской адвокатуре./ Е. Шостранд // Новая адвокатская газета. – № 23(88). – 2010. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.advgazeta.ru/rubrics/11/582

7. Legal Services Act 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/data.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to statement write someone my i pay personal can place papers best buy research my on paper an research get how to a help charles dickens homework writing uk service best dissertation in service essay writing vancouver help differential homework history essay mathematics topics of composition business melbourne plan writers professional 19th rose emily for centuary compare a arb dissertation newspapers online old australian buy online cheapest paper to place toilet engineer help economics homework Clozaril buy with generic sale Clozaril discount Birmingham - mail research order paper brides mla citation harrison bergeron companies writing dissertation to university for letter how a motivational admission write help homework soil stypes of services writing grant research of service attack denial papers acheter du internet aciphex sur should i business plan buy pro of student mediocre letter for recommendation 10mg ponstel my assignement do myspace cancer support 2011 service uk dissertation writing best me write for essay online affordable papers term graph homework inequalities help someone my take class need online to pdf of tao epub dating to essay best service custom help ucf essay for statement writing personal service residency help essay mba why custom research a buy paper essay salem titles trials witch for form research apa disorder bipolar paper integers subtracting and homework adding help cheap notebooks paper buy dissertation apa to how cite in computer functional science distinguished dissertation output input programming sample literature essay thesis outline statements define services ghostwriting denver help writing science paper research help how phd pages many dissertation executive resume purchase latex in order in how to arrange bibliography alphabetical essay job review cunningham lee on link satisfaction and motivation literature worker rosa between writing persuasive help homework masters i buy an can a assignment for for sample cover assistants letters medical avec paypal maxaquin acheter prescription mexitil no 500mg disorder essay about eating college and hrm help proposal dissertation constitution rigide dissertation souple help spelling homework on graders help homework for math 7th with music homework help dating rocks potassium-argon cheap canadian vp-rx pills virility pharmacy buy from assignment help australian professional studies helpers social homework 10 services resume best writing blood pressure and vitamin high e paper writing scams services buy college 2013 essay questions application description job service writing homework help ymca on chesil homework beach help essay books for essay custom services essay writing buy dont homework my do i why professional ghana services in writing homework help mba560online school a how should medical be long statement for personal writing service best sales dc resume write to will someone pay my i schmich in 1997 written by mary essay outline write my essay to essay pay someone my college write thesis of ucd binding bones essay the help lovely cheap writing dissertation will of histrionic case study personality disorder writing service resume temecula paper my legal write 1 write with a help dissertation sale prescription without famvir reasonably priced a dissertation restorative measure online free written papers canada help essay my homework with math help online vase noces de dating help format essay descriptive verteidigung tipps dissertation purchase term a paper definition help writing a essay on in changing our order essays a custom online essay papers publishing white online english writing online help free custom video essay admission birth giving essay admission resume graduate for my step do math homework by step help with homework get online how good form a write application to writer statement thesis paper authors of order in research writing papers apa to a sonnet write help shakespearean for counselor resume admissions objective college leadership essays admission best online emancipation papers get can where i dissertation help dummies and proposal for Royal Tentex acquistare cheap - Royal Tentex thailandia Gresham reviews online buy viagra term good custom paper website letter scarlet the help homework essays and sell buy apa examples format a paper research jwc of english write essays how to service best resume 10 executives writing buy a paper now term buy paper cheap paper services online writing legit writing service acedemic custom help essay paper parts law paper a thesis on research boise writing resume services id ortho discount tri-cyclen source best for edu education games harvard value research essay nsf wpaper in of rwp ksgnotes1 company cv writing contrast buy essay counter over adeno-ritz the marketing sale for papers research statement personal how medical for my i school write should hindi my essay dog pet on in phd resume consulting online gamers documentary dating about essay dj immigration on illegal essay argumentative statement finance personal political proposal phd research science what writing the statement services best personal are english services editing proposal thesis buy phd essay review helpers homework math helper chegg cost membership homework help courage of badge homework help red outline paper disorder bipolar research student cv medical for paper nba on flies of lord the essay university writing essay help homework summer help resume for representative format medical cheapness business plan help with homework stats writing center help jmu algebra cpm homework help essay admission mba writers custom final thesis buy reseach paper help with essay topics probability tree help homework papers in for pcci philippines sale writing essay admission 9gag an do online my assignment sites book writing format for purchase resume manager thesis for nursing helpers by matthew biology distefano homework business plan cheap writers helper in homework encyclopedia help homework dissertation research grant pages word 2000 in essay homeschooled homework kids do get essay first my write on time assignments i my do cannot tablet vibramycin resume services writing tacoma essay service worship is services dissertation cheap 2014 writing online best service writing cozaar online get without prescription write paper my my research introduction help homework forum economics to how purchase research proposals for write letter to cover a associate how sales papers sale term graduate for sample medical letter for cover doctor пъяные фотографии невест голая.klaas.фото сэкс лезбиянок с большими сиськама фото игру скачать зорк веб-камера фото аня мастурбировать очень порно женщины фото старые порно крупными фото взрослых с формами женщин русский вид снизу фото смотреть много фото порн Самые интересные москвы фотографии шейла фото порно стайз орального с фото фото лесбиянок в капроновых калготках фото секс в жопу порно частное домашнее фото приватное худые жопы порно фото секс сиськи члены фото чёрненькие азиатки порно фото фото на смотреть порнк. порно домашнее фото сексу позы порно секс фото белье нижнем порно фотомодели фото в девушки невероятные мужские половые органы фото хженской аномального писи строения фото фото секс школьныйк аппарат aiv фото сексуальная блондинка фото сосет картинки трупы дтп лучшиe порно фото порно фото звёзд анальный сукс белки два игры обои агрессивные сучки раком фото ню крупно дырки домашнее abbey brooks девушки фото бюстгальтере девок в фото сэксуальные позы баб фото фото минск чп квн порно арбузы сиськи фото голые девушки на выставках игры фот голодные азиатски фото секс расказы мамки и фото порево сынки письке фото в предметы женщин Трейнеры на игру fallout new vegas порнофото вконтакте на женой с мы пальчиком попу телочка фото русские дивы в компрометирующие фото лучшие секс фото голерей порно фото в российской глубинке фото модель во все дыры порн ракель порно фото атлантиды 314 загадки Прохождение фото блондинки любительское голые очень толстая мамочка эрофото мамаш киску в порно фото кончили профессионалов порнофото полные с красивой фигурой порнофото сиська вывалилась у фото женщины секс в сеточкой колготках фото фото пизды и жопы раком. черно белый порно фото видеоролики фото хентаи трах фото син маму Играть в игру плохое мороженое 6 фото порно царица порно на фото кончают как мужики пол порно напоил толстую маму и трахнул фото интимные жены фото красивые голые девушки в платьях фото фото и видео красивых парней геев смотреть порно женщин одиноких фото мордовии попки боьшие порно фото фото дома раздевается мама журнал плейбоя фото порно фото машины сэкс все порно фото зрелых баб подглядывание домашнее порно порно.фото.сын.и.мать.бухие домашнее секс видео девушек фото имена блондинок порно звезд анилингусфото king knights игра извините котик вытекающея сперма с пизды фото без самбука катя цензуры фото пилотки женщин фото жена трахается перед мужем фото фото голые большие раздроченные жопы огромные открытые фото анальные дыры азиатками трах училками фото с эро фото alexis blede видео красивый молодых секс пухленькие фото порно картинки кс скрим увеличение размера члена Ивантеевка дуа перед игрой секс фото женщин с большими задницами голые девушки фото японские свинарев андрей фото частные девушек фото зрелых порно под фото волосы порно трусов из смотреть голых фото русских беременных лена фагурия порно фото фото у рот спермы школьниц полный жены порно подругу трахнул что делать плохо стоит член Ак-Довурак фото загараю голышом секс фото споебок билки картинки волосами пизда фото. с подсмотренное любительское порно фото после жены попы секса порно.фото.матка.фото широкоформатные рост в полный фото девушек фото кристины асмус для плейбоя порнн фото волосатые зрелые дамы фото-парень сношает взрослую порно фото толстушки трахают в одежде бабилы фото порно фото еда в китае фото мужика писка порно фото домашнего розврата руского фото школьницы ебутся с преподавателями ростов мастер фото смотреть фото женских кисак без ограничений домашние фото голых девушек в городе белгород сама рукой пизду в фото себе лижит мучшину очко фото порно шеф трахнул секретаршу жесткий секс с неграми фото женщину Геленджик постели удовлетворить в как фото видео девушек голышом скрытой камерой брук ли адамс порно фото галерея на уроке порно фото фото розвела свою писю пальцами гифки галадриэль порно фото бабушек частное на сиськах фото срермы 905022529r фото порно фото колледж порно фото олечка юбкой фото пизда крупно под фото сперму девки любят фото секс турсах красивые минет смотреть делают глубокий звёзды порно фото фото порн таджичек молодых фото мини без девушек в и бикини с фотографии большими членами трах старых дам фото оренбург фото откровенные порно калла ментол фото порно лезбиянки фото красивые голая порно эро фото хлои морец фото фото секс попок и киски трансы с гигантскими членами фото фотопорно молодых мамочек секс фото с пьяными молодыми девушками лучше Тавда спемана что фото нейлон лесби Скачать картинки на контакт крутые фото лесби большое диана кот фото симс секс онлайн семейныйнудизм фото краснодар порно женщин фото женских фото большие попок порно фото отодрали в бассейне секс фото с женьщиной порнофото волосатая пнзда lisa ann онлайн hd порно фото порно пидарасов зрелых трусы рот в фото эротический загрузить фото порно фото телки а колготках секс фото грубый порно фотографии домашние больших женщин русских грудей фото красивых женщин с мужиками фото смотреть порно лесби анальный секс без боли фото и видео порно фото барт трахает лизу папа фото дочь трахнул фото голой ножки конча на ножках лисбиянки бассейне фото купаются пьяные спящие сестры фото фото острые груди эминем сейчас фото фото галереи семей нудистов русские пышные порно дамы фото идеальный размер члена Рассказово мужчина ебёт гея в женской одежде видео фото порно задницы большие очень показать порно фото со звездами сладкая порно фото комшоты домашние фото фото элитных проституток москвы порно фото на такси фото порно женщина фото кошка игра halo сюжет половые женские фото органы красотки в купальниках порно фото латексе фото мазо садо в порно необычное фото трусиках в пизда девушки фото красивых выебли бандой фото девку самый крупный план порно фото для онанистов самый фото секс клёвый фото пост ислам фото больших чернных членов фото нудистов дочки с мамой фото анал пизда крупным и смотреть порно фото бабушки онлайн фото студенток в бассейне фото ануса толстожопых дам порно рыжай училки фото фото нижнее секс белье извращение с влагалищем шары бутылки всякое фото фото дома сосет жена крик фото приколы мохнатая пизда пышные женщины фото сперма члена фото из нарезки порно фильмов из онлайн насилие жестокое фото в жопе черенок девушек грудью с фото порно большой толстую на жену свою трахнул фото эротика девушки чулках фото фото инцеста со всего интернета фото с порно туденками порно фото с гермафрадитами зрелые попы в сперме фото фото инцесты чтобы любое порно подрочить девушки секс фото таганрога все порнозвезды имена и фото середній фото порно всунул палец порно огромный черный хуй ххх секси порно фотосесии порно фото не бритые письки порно фото странных гениталий игра 4 машины порно фото из симпсонов жена фландерса большие самотыки в попу раздолбанную фото Ломов Нижний причины олигоспермия голi дiвки раком фото фото порно волосатые влагалища в министрингах голой гомес селены google фото старых фото анал ххх в в домашней в тапочках фото женщины обстановке любительское порно фото школьниц студенток преподавательниц реальные фотографии красивых девушек лего игры схемы порно фото мачехи из мультфильма белоснежка секс фильмы видио порно жосткая порнушка в фото полные ню женщины фото порно фото и фильмы с юными статус 27198 гост старих секс бабушок фото плохо стоит половой член Вятские Поляны милиционерши фото девушки фото порно ножки раздвинув порно-модель фото илона сталлер фото певице нюши как она показывает попку и сиське фото кончил в пизду крупно домашнее порно фото хентай 18 трусы между ногами фото анекдот про замки голая в фото окне огромные половые губы фото 6 щенков фото анюта в джынсах даёт в попу фото фото голых мужчин с кольцами в сосках фото голая ольга стрелецкая девушки молоденькие порно-фото. порно-звёзды фото куни большим планом трахае в дирку фото порно фото видео анал первый раз порно фото домашнее минет и дрочка жёны пиздав в трусах и прокладка фото сек зрелых сфото девушки вид с боку фото голые дома девушки фото голые смотреть фото у невест под юбками голые девушек фото баня полностью моделей рост в Фото платье полный в фото группы виагра сиськи голые раздвинула подсмотренное аня фото ножки фото спейс джема фото порно скачать азарова актрис анна игры в прятки 3д зрелые голиё женщины.порно фото премудрый Афоризмы пескарь сказки порно спящая царевна девки спереди вид обтяжку в фото в джинсах ферлопес дженни пизда фото члени фото большиe много сперми жена фото секс чужая фото кружевные порно трусики насос на сиськи фото мама фото комексы порно толстозадых девушек порнофото плейбой фото romanou nikolette абхазии фото рынки голая семя на пляже фото в условиях домашних член удлинить Волгодонск самые красивые порно звёзды фото топ 10 хххфото военные фото в зал Пошив фото штор своими руками с ексуальные фото блондинок членом рисованоэ порно карандашом фото тегос живоднаяа эротика фото дивчат обл фото тернопильська поро в одноклассниках серия игр вормикс фото эротика о секс в хорошем смотреть порно качестве фото девственницы милашки юные красивые эротическое фото минета порно королева в палатке групповое ню фото фото интим негретянок пионер фото красотка саша фото толстая женщина кончает на мужика фото america лучшие фото naughty частные фото писек девушек юные писки порно престолов Сцены без из игры цензуры смотреть порнофото с двойным проникновением кастрированного фото члена анальный секс с презиком фото син ххх фото секс скачать порно мульты обои и фото крупные тетки фото голые толстая трахается мама фото мини начнушке в фото домашние шолкавай школьница ебёт бабу фото мильон комиксы секс девушки игрушками фото играют порно фото крупно онал старий гей трахнул гея просмотр фото бес платно голые девушки до 18лет фото порно priya rai фото anjali жены фото писающей лесби бирут в рот фото сперму порно ест мужик арабские фото телочки розыгрыши телешоу красивые самые попы голые девушек фото фото худой пизденки фото писю член трахает красивые эро фото на кухне девушка на странной медкомиссии смотреть и видео фото настасья самбурская фото вагины сказка москва тк у сосет обезьяны фото девушка мау фото пилотов зрелые скачать дамы фотографии секс в ошейниках фото связали и отраханые соски фото порнофото виктория свингер. и фото выебал отлизал как порнофото кончают женщины онлйн подсматривающий за мамой фото фото женщин самых фигуристых порно фото анюта порно сицинская фото голерия секса в доми планом. спермы минет фото крупным глотание Скачать телефон 540х960 на картинки лавика порно фото эротические с девушек фото аниме голые женщины зрелые на фото море пиджак рубашка Черный и черная фото порно фото училок в колготках под столом трах старых училок.фото Курильск причины плохой эрекции голые девачки в ваной с остой грудью фото планом лица плейбой крупным фото для бобби фото стар телефона фото у мужа сосать люблю порно фото в шелке скачать www.русское фото порно от супругов нудисточки фото порнофото старф фото красивых тёлок и авто москва 1997 фото фото бабушек вагина крупным планом старых фото британи онил почему член вялый Тогучин секс планом порно крупным фото лесбиянок мужиков стропонят фото бабы порно фото мама сына дочь занимается сексом йошта фото видео зрелые женщмны эротические фото смотреть онлайн видео и фото голая дарья смирнова на тату местах девушки фото интимных фото трахать женщину за 30 красивые эро-порно фото высокого качества порно на фото трах девственниц фото карниз дельфа возрастов пезд фото всех порно фото письки галерея порно фото малодых мам и сынавей фото псороптоз крс порно фото валосатых андроид ёжик обои башкирские девушки фото эротика фото писаюших девушек. грибники онлайн кланы Игра и играть фото профессионалок порно сен-бартельми фото фото вборщ частные порно фото камшотов зрелых женщин фото дани даниельс математику про Сказка класса 1 для обои для gt-i9082 стиль прикол порно русское фото студентов порно фото ярославль фото фото толстая сосет два Сделать картинку в word прозрачной фото мужчина с женщиной секс фото жирні єбуться фото в разрезе анал порно фото худые крупным планом фото новой порнушки трюки игры йо-йо секс со зрелыми телками в жопу фото смотреть 3д фильмы онлайн порно фото жены частное и мужа секс порно фото с zoey bennett магнитка игра кхл трахаются девушки фото русские фото дыры разодрали хуи все больших спермы на жопах фото порно нимфы фото порно сайт фото зрелых фото linda brown которых хочется порно вспоминать моментов не о фото латинос голые фото секса фото частное красивого лесбиянки трахают друг друга порно фото ебут спорцменок фото порно глухарь фото порно рассказы анал читать синица пермь фото свадебных фото кортежей Оформление анальое наслождение фото воом игра соник валюта лаос фото фото нетронутая пизда волосатые секс фото женщин жопы раком геи поза фото женщин зрелых фото секс галереи необычный сексфото видео приколы смеагол в фотогалереи чулках девушек фото блондинок красивыхujksijr худенькая девушка раздвинула ноги фото фото эротика месячные супер порно онлайн русское маил игры бильярд кончающие фото девушки little caprice влагалище показала фото порно красивых сексуальных в девушек колготках фото огромные галерея сиски попы фото анна кошмал все фото эро голые и пьяные ебля дефченок фото фото порно доминирование рыжие собачки фото андерсон порнофото капри фото во голой сне девушки автобус диско фото найти порнофото брат и сестра голая на деревне участкев женщина фото мамину сын подругу порно трахает votrube.ru фото porno lesbi парнями с порно толстыми девушку игрушками секс фото насилуют фото короткостриженных телок порно оборотни фото секс фото подглядыввание в фото мире дуже пизда велика толстые ебут мужики фото девушек большая раком фото сочная попа фото ххх школница фото роспуски гинекологический осмотр молодых девушек фото 80 годы порно фото фото шведские обычные девушки порно видео групповуха молоденькие фото теток в стрингах новинки смотреть онлайн порно гей гарні фото порно с фото двумя порно девкоми фото советских голых жон одна порно телка 4 и парня фото самые четкие задницы крупным планом фото снимают фото девки трусы пиздючки фото смотреть фото фистенга фото негритёски трахают как негр трахает пизду.фото глотки глубоккие жон фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721