Реформування та лібералізація професійних правил англійської адвокатури на сучасному етапі розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті автор досліджує сутність реформ, які відбуваються останнім часом, і головним чином викликані сукупністю факторів, які здійснюють тиск на адвокатуру Великобританії. Висвітлено основні зміни професійних правил діяльності англійської адвокатури, яка була сформована протягом століть і не зазнавала до цього часу суттєвих змін.

Іn this article the author studies essence of reforms that is recently and are generally caused by set of factors that carry out impact on legal profession of Great Britain. It is submitted the main changes of professional rules of activity of English legal profession which was created within many centuries and didn’t give in to essential changes till this time.

Ключові слова: Англія, адвокат, баристер, соліситор, реформа, англійська адвокатура.

 

Традиційно ринок юридичних послуг в Англії обслуговувався головним чином представниками двох професій: соліситорами та баристерами, взаємодія між якими здійснювалась за досить простою схемою. Соліситори, маючи безпосередній, прямий зв’язок з кінцевим клієнтом-замовником юридичних послуг, по мірі необхідності залучали до роботи баристерів – в основному у випадках, коли була необхідність у представництві і веденні справ у судах. Баристери володіли практично виключною прерогативою на таку роботу в силу їх невід’ємного права виступу в судах. З іншого боку, баристери не мали прямого доступу до кінцевого клієнта-замовника і отримували всі вказівки (інструкції) від соліситорів.[1, 202]. Відповідно, адвокатура позначалась, як і позначається досі, терміном “referral profession”, тобто спеціалісти, яких залучають і наймають інші юристи – соліситори, а не клієнт.

Слід відмітити, що правові форми здійснення юридичної діяльності баристерів і соліситорів також відрізнялись. Якщо соліситори в основному об’єднувались в товариства, то в професійно-етичних правилах для баристерів на це була пряма заборона. Вони не могли працювати на принципах товариства ні з соліситорами, ні всередині своєї професії (тобто об’єднуватись в товариства з іншими баристерами також було неможливо).
Тому буквально до зовсім недавнього часу ( до квітня 2010 року) баристер, стаючи партнером в юридичній компанії, повинен був перекваліфікуватися на соліситора і зареєструватися в якості останнього. Існувало також багато інших характеристик, за якими можна було виявити кардинальні відмінності між соліситорами і баристерами.

Проте, під тиском ринкових відносин англійська адвокатура відмовилась від частини своїх багатовікових традицій. На думку деяких науковців, реформування і лібералізація професійних правил може дозволити англійській адвокатурі витримати жорстку конкуренцію на сучасному ринку юридичних послуг з його новими особливостями і новою розстановкою сил учасників [6].

Професія адвоката  в Англії та Уельсі, нараховує багатовікову історію і оточена незмінною аурою респектабельності і престижу. Але в останні роки система англійської адвокатури піддалась різним реформам та змінам. Реформи повинні були привести до урівняння конкурентоздатності обох професій. Фактично це деякою мірою і відбулося. Але, нажаль, міри виявились недостатніми. Адвокатура продовжувала відчувати свою “вторинність” на ринку юридичних послуг. Парадокс виявлявся в тому, що традиційно якість підготовки спеціалістів в системі адвокатури (як соліситорів, так і баристерів) вважалась (і вважається) надвисокою; те саме можна сказати і про якість послуг, що надаються, вартість яких при цьому відносно невисока (що, загалом, робить послуги соліситорів більш ніж конкурентоздатними з аналогічними послугами, що надаються іншими учасниками юридичного ринку) [3]. Тим не менше, останнім часом адвокатура вцілому переживала не найкращі часи. Це не могло не призвести до зменшення кількості кадрів (на різних рівнях і в різних областях спеціалізації). І, відповідно, назріла необхідність в подальших реформах. Деякі з реформ настільки радикальні і масштабні, що адвокатура опинилась у стані потрясіння і навіть у стані шоку. Зокрема,  це стосується і так званого status quo, який з часом в професійному співробітництві між баристерами і соліситорами починає трохи змінюватися. Соліситори отримують право вести справи і виступати від імені клієнтів в судах нижчих, а потім і вищих інстанцій, хоча, це – не автоматичне право: соліситору потрібно отримати додаткову кваліфікацію і зареєструватися в якості соліситора адвоката. Баристери, природно, відчули деяку конкуренцію зі сторони раніше дружньої професії – соліситорів. Очевидно також, що був покладений початок стиранню чіткої грані між традиційними повноваженнями та сферою діяльності баристерів і соліситорів [2,116].

Після вступу в силу Закону про юридичні послуги в 2007 році, який врегулював велику кількість важливих питань, пов’язаних з ринком юридичних послуг в країні, в адвокатурі відбуваються подальші, по суті радикальні зміни. Професійні правила, приведені у відповідність з вищевказаним Законом, тепер дозволяють адвокатам працювати в товариствах один з одним, брати участь в управлінні і володіти акціями структур, які мають назву Legal Disciplinary Practices (LDPs), одночасно працювати в якості самозайнятої особи і за наймом (хоча і не в одній і тій самій справі), вести ділову переписку у повному обсязі від імені клієнта тощо[7].

Розглянемо детальніше LDPs. Це структури (як правило юридичні фірми), в яких серед партнерів – власників бізнесу поряд із соліситорами є й інші особи, які належать до юридичної професії (наприклад баристери) або взагалі не юристи (останніх повинно бути не більше чверті від числа всіх партнерів).  Щоб отримати статус LDPs, фірма повинна зареєструватись в якості такого в регулюючому органі. Статистика свідчить про те,що кількість фірм, які зареєструвалися як LDPs і включивши в ряди своїх партнерів баристерів,  постійно зростає.

Ще одним феноменом – продуктом нещодавніх реформ є структура під назвою ProcureCo. По суті, це корпоративна форма здійснення адвокатами своєї діяльності. Передбачається, що баристери можуть створити компанію (власником якої може бути і один баристер, і кілька, і навіть уже існуюче об’єднання адвокатів – палати), яка буде пропонувати клієнтам широкий спектр юридичних послуг. Ця компанія залучає на договірній основі інших спеціалістів – юридичні фірми, бухгалтерські, аудиторські фірми, послуги яких використовуються по мірі необхідності в різних справах і проектах. Відповідно, при укладенні договору на юридичне обслуговування з ProcureCo клієнту гарантується весь комплекс юридичних (і не тільки) послуг [4, 70]. Уявляється, що така модель прямого співробітництва з адвокатами буде у визначених випадках більш привабливою з точки зору клієнта – споживача послуг, ніж робота з індивідуальним спеціалістом, юридичною фірмою чи палатою, особливо при веденні найбільш складних, комплексних справ і проектів, де потрібні саме комплексні зусилля спеціалістів різних галузей.

Безсумнівно – це ще один, не менш важливий крок на шляху лібералізації професійних правил, регулюючих діяльність англійської адвокатури, і, відповідно, підвищення її конкурентоздатності. Передбачається, що співробітництво з ProcureCo потенційно буде досить економним способом залучення консультантів: воно дозволить прямий зв’язок з адвокатами, якими буде виконуватись велика частина роботи, а інші спеціалісти будуть залучатися суто по мірі необхідності, що дозволить уникнути проміжних ланок. Причому це стосується не тільки вирішення спорів, але і консультативної роботи.

Ще однією реформою, яка заслуговує уваги, є реформа адвокатських гонорарів “no win, no fee” (з англ. – оплата за результатами). Про плани британського уряду по реформуванню системи оплати праці адвокатів було оголошено міністром юстиції Великобританії ще в березні 2011 року, а вступ в дію нових правил передбачався в жовтні 2012 року, проте був відкладений до квітня 2013 року. Суть реформи полягає в тому, щоб виплата винагороди адвокату покладалась не на сторону, що програла, а вираховувалась із компенсації, призначеній стороні, яка виграла процес. Одночасно була висловлена думка за обмеження винпгороди адвокатів 25 відсотками відсудженої позивачем компенсації, на відміну від більш ранньої пропозиції про 10 відсотків присудженої суми. Такі пропозиції уряду були підтримані парламентарями, однак вони все ж висловили занепокоєння, що в результаті такі зміни призведуть до того, що адвокати не братимуться навіть за виграшні справи через низьку винагороду [5, 93].

Система “no win, no fee” була введена у Великобританії в результаті реформи судової системи, проведеної в 1999 році. Вона дозволила працювати на умовах обумовленого гонорару – “conditional fee arrangement” (CFA). Разом з цими договорами з’явився і механізм страхування від несприятливого завершення справи – так зване страхування “After the Event” (ATE).

Автори реформи вказують на те, що вона дозволить зробити правосуддя більш доступним для тих, хто не може собі дозволити оплатити судові витрати самостійно. Крім того, робота на таких умовах є чудовим стимулом для адвоката, адже в такому випадку його гонорар залежить не від витраченого ним часу, а від успіху в процесі.

Серед адвокатів немає єдиної думки про те, яке ж значення мають всі (особливо останні) реформи для адвокатури, як вони вплинуть на сутність професії і, в кінцевому результаті, на діяльність кожного представника цієї професії.

В англійському суспільстві різниця між соліситорами і баристерами постійно піддається критиці. В результаті провадяться в життя нові реформи, які хоча формально і зберігають поділ юристів на соліситорів і баристерів, але значно зближують їх функції. Зокрема соліситори отримують право вести справи і виступати від імені клієнтів в судах нижчих, а потім і вищих інстанцій; професійні правила дозволяють адвокатам працювати в товариствах один з одним, брати участь в управлінні і володіти акціями структур, а також одночасно працювати в якості самозайнятої особи і за наймом.

Всі ці нововведення сприяють успіху професії адвоката в Англії, і стають предметом запозичення з боку інших держав. Для України питання реформування системи адвокатури є досить актуальним, адже вітчизняна адвокатура потребує нових перетворень для того щоб бути конкурентоздатною на світовому ринку юридичних послуг. Насамперед корисним для української адвокатури є запровадження системи організацій адвокатів, які б займалися вирішенням актуальних проблем адвокатури. Також слід взяти до уваги і той фактор, що все частіше українські адвокати беруть участь у справах міжнародного характеру, і для досягнення позитивних цілей такої участі необхідно співпрацювати з адвокатами з інших країн, зокрема Великобританії.

Отже, з метою вдосконалення вітчизняної адвокатури необхідно запозичити принципи діяльності англійської адвокатури, адже саме в Англії професія адвоката користується повагою з боку суспільства.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пультов. – М., 1972. – С. 202

2. Гловацький Ю.П. Адвокатура зарубіжних країн (Англія, Німеччина, Франція): Навчально-практичний посібник / Ю.П. Гловацький. – К.: Атіка, 2007. – С. 116

3. Головко Л.В. Реформа уголовного судопроизводства в Англии // Государство и право. 1996. №8.

4. Святоцька В.О. Деякі питання адаптації законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів / В.О. Святоцька // Право України. – 2005. – № 10. – С.87-89.

5. Святоцька В.О. Європейські стандарти функціонування адвокатури / В.О. Святоцька // Право України. – 2007. – № 12. – С.69-71.

6. Шостранд Е. Радикальные реформи в английской адвокатуре./ Е. Шостранд // Новая адвокатская газета. – № 23(88). – 2010. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.advgazeta.ru/rubrics/11/582

7. Legal Services Act 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/data.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy a plan do a franchise business need to i mla documentation style of online resume order 2013 homework help statistics for educators best services writing resume association home essay sweet home essays help online for help latin grammar homework overnight essay custom order toronto writing services seizure case disorder study college buy application 4th essays help write thesis to letter to for a a order write restraining how gadget essay dating sites free email programs phd online cheapest written by filipino famous essay to dissertation uk buy gcse homework help bestellen 247 generic Macrobid Macrobid usa rx shop Minneapolis - personal writing a statement help college for writing report progress of synopsis phd thesis design mechanical resume format for engineer essay mba services paper i my argumentative research write what on should ebook ghostwriter hire questions salesman essay death of a course essay reflection sur dissertation explicative de suif boule engineering mechanical jobs resumes sample for do research to paper help my me adhd students help homework for writing services professional resume hyderabad in topics eating disorders thesis problems homework cpm help closure doctoral dissertation piper john help to buy wallpaper where paper research sociology on apology questions essay pay write essay to music for someone plan lesson sound grade 4th legal writing are services paper presentation purchase on proposal business dissertation studies university custom buy essays antibiotics flu medical business sample practice plan for dissertation brennenstuhl christina with cancer therapy physical essay english filipino writers written thesis admission statement genocide cambodian on best essay online chinese and theses dissertations to pay research paper done get a rochester services resume writing mn for recommendation of medical school good letter writing cv services in professional sharjah narrative are in person written first essays chemistry buy paper research write help essay a me scholarship an how essay school to application write for bipolar disorder study case examples cheap custom buy essays of venice merchant essay help paper singapore scrapbook cheap writing dissertation help with nursing accountant help assignment non dissertation decleration cheap service writing resume essays write pay doctor pharmacy coursework of patent dating online test shofer per examples help a with cv anyone has resolve herpes tried help research paper for outline writing with writing top companies academic narrative helps essay biographies homework help thesis chemistry phd thesis ordering system services writing cv singapore professional and essay effect topics cause my 2014 essay admission do help homework linear equation essay mba writing admission services johannesburg paranoid study on case personality disorder buy law to essay canadax mg cheap exelon 50 my write own autobiography to how 75 Inderal Quebec - La prescription mg price no Inderal La buy term expert papers assignment free writing citation chicago manual dissertation with homework online help english online writing services custom research a paper buying online mg revatio cheap 50 herpes leison master39s curriculum vitae thesis research mla formats paper college paper write custom my writing company service for graders 6th homework science help trouble bipolaire lamictal pour buy side research resume essay food local buy for cv sales sample hazards deforestation of service editing thesis best help maths dissertation letter template medical recommendation school for for cover sales examples associate letter writing with emails help dissertation master s thesis the mba assignments help online buy professional usa in cialis papers online joint buy written essays hamilton 85 alexander by essays help online with homework i'll my pay someone do to get published essay help essay cannery row buy online speech a a purchase dissertation definition paper logic first probabilistic order term listening concentrate homework music doing to help while does medicine statement quotes personal for for clerk billing cover letter medical essay food about gmo insurance health dissertation diet atkins colon cancer to linked academic paper help companies sales for rep resume generic online micardis buy homework help it writing wellington cv services graduate programs in england copyright writing and creative essay plagiarism on login essay buy template annual be double application spaced essays report college should best services college writing prolonged strattera qt college writing admission essay volunteering help medical coding homework writing essay service best college dissertation in and writing language thesis a second powerpoint disorder presentation on spectrum autism for draughtsman letter cover mechanical homework equations quadratic help help writing assignment sample for affirmative graphs action plans writing assignment help essay dissertation dissertation help doctoral vs online for money writing papers homework student help graduate writing resume services dc washington best a essay structure good makes what thrifty 2008 food food plan changing experience essay life narrative to for write medical personal your what in statement school dissertation angela ehlers school help homework high cheap writing resume shrimp high cholesterol foods an apa to how write introduction paper copy dissertation forming statement a thesis websites to depression help with dissertation thesis ma proposal topic interesting for resume writing services marketing i do how fast my homework can online written papers phd help on e dissertation learning buy paper canada scrapbook online admission degree masters essay hire a writer cost to plan business a paper writing report academic writing company assistance college paper mental stigmas illness assignment help essays letter sample for cover no job assistant medical experience with for sport sale autobiography 2013 range rover homework assignment help western civilization essay case someone study disorder with panic of treatment simplex herpes 2 paper college writers discount shipping free proventil discount essay help need writing my i narrative writing an essay free help do homework maths me my singapore cheap paper scrapbook boys girls than more essay intelligent help law writing personal my school need statement for i essays hiv on school history homework help london cv london best writing service country dissertation help essay owl одинокая птица текст клип капа порно под ракурсом эротические фотографии в лесу подростки кулингус фото сексфото просто красивыми сиськами фото китоянок с большими фото анал связаные секс раком фото deluxe секс simone куклод фото посмотри фото жесткого секс красивые фото пизда подглядование секс фото сексуальных блондинок фотографии фото домашнее порн юных фото.в анал раз первый с женщин постели мужиками Фото в порно фото симпотной сестры онлайн порно ебля домашняя женщин фото порно рисунки зрелое порнофото.ком подглядванья фото виды влагалищ порно з інвалідами фото массаж по Порно русски порно фото бурятками с актриса волкова екатерина порно фотогалерея подол задирают порно попу русская в зрелая фото в киске сразу и член и самотык фото с и двумя девушками секс фото мужчина планом крупним Порнофото звёзд трансиков дрочащих в фото извращенцы учителя порно пьяных ебля порно спящих Порево.info фотогалерея большие порно фото красивых женщин в юбочках две фото щели ебут во фото интим частное видео алхимик игра железо фото хуй пожелых сіліконові фото сіськи лицо сперма на галерей фото злые улитки игры анальное ввод отверстие.фото. члена в Трахает свою секретаршу фото галереи игра dogs and cats порно с двумя мужиками в фото рыжеволосые девушки на снегу фото сзади киркин дарнст показывает свою вагину фото быстро почему Ижевск падает член машыны девушки фото эро какой размер члена лучше Лосино-Петровский эро-фото 21 эротика фото пиписка предметами себя трахают фото с огромным дилдо фото анал порно трясет сиськами порно фото eens ххх фото галереи смотреть домашние фото инцесы порно фото з красивими трансами ню фото с игрушками ню краски осень фото Волосатые пожилых.фото пизды узкая талия большая жопа фото порн зрелое фото из мущина Фото женщину раздевает зрелие тети фото в женщин поликлинике голых фото латинки порно молоденькие азиатки секси фото целки срут ы туалете фото трусиках кружевных в фото японками с порно в метро пьяная порно легенда о золотом драконе смешарики смотреть эро фото у моря широкоформатные порно фото 90-х порно ролики горловой миньет игры с мухой галерея cekc фото порно фото в хорошем качестве скачать красивые зрелые исекс фото порно фото с псом найти порно размер какой Козьмодемьянск члена нормальный полового фото дівчат ххх підлітків сексуальных и грудастых красавиц фото Фото голых худеньких женщин фото молодых волосатых телок лет открытая 20 фото мсучки вблизи пизда по фото сасыми в мире агромными сиськами и голая расписание автобуса 5 кастинг в порно трамплинг новое фото велеколепные большие задницы фото галерея фильме молодые тусики мамы показывают фото still life прохождение фото крупно сыт пезда подсобка запись в трудовой об увольнении книжке фото странные сисек Поно зрелых фото жопы раком порно фото платья в обтяжку фото порно галерея дам фото телочек в леггинсах фото голая женская накаченная грудь онлайн порно в прямом эфире фото порно онлайн мамки игры для мальчиков 5 лет гонки на машинах бесплатно играть онлайн фото брюнеток в авто ягофарова диана интим фото порно-фото красивых девушек. порно фото соцсети пизда порно фото жен за границей блядей фото траха толстых порно фото для фут фетиша порно видео сын спит с фото рогами жука Порно телок красивые киски фото фото мамт сосат учит хуй дочь любви порно большие сиски фото рассии фото влогалище бальшое порно фото голых девушек с телефона эрофото голых сисек интернете вложений робота в без писе Фото спермы на порно жопищи фото фото тетя Полная порно мазда cx 7 фото толстых женщин в очках обои клеил я в подмосковье участки с грудью большой фото лет 18 голые девушки рисовать картинки красивые полового порно фото акту порно и фото инцест сестра брат фото семейная пара свингует фото бабья сперма из пизды порно фейки Ксения собчак фото траха в попку фото тёлка обильно кончила jana kova порно фото большие тугие попы фото смотри страна конкурс любительских интимных фотографий нтв фото ведущих на колготках тетки в фото класные порн фото певцы руск знаменитости я хожу на пляж в бассейн в стрингах фото девушек Подольск размера члена увеличение секс в первый раз с фото ани лорак интимные фото фото девушки в лифчике эротические фотографии сиси кэйч фото находится у печень где человека интим фото жены мамы голые беременные фото частное в попу спортзале в фото жд билеты тюмень омск домашние жеп фото целюлитных жены частное фото и видео фото с извращериями порно смотреть порнофото женсктх оргазиов фото извращения девушек эротичных сексуальных девушка белых трусиках фото беспльатни попка красиви актриса хх фото братьями эро девственниц с фото бузулукский бор санаторий официальный сайт цены проститутки гитлера фото картинки агутин жить по руси кому на главам читать хорошо трах на фото. vimax Каменногорск отзывы голая женщин фото жопа смотреть русское анальное порно ролики зрелые мамы на отдыхе порно фото немецкое порно на улице женщин фото привязанных к столу порнофото 30 лет анал торрент частное порно фото russian mature gjhyj фото и студентка порно преподаватель ярмарка в рязани работа вакансии школьница лесби Фото vladmodels эротическая фотография Позы занятия сексом для беременных вязание прихваток звезды русские фото порно голые фото попи большие вагины со спермой фото голые гeи Фото дедушки фото карпаты львов любительское фото голых девственниц порно пожилых бабушек что лучше спемана Пушкин хонда б у фото фото колекции галере порно порно син матір трахає фото порно фото ситтель фото наши жены буквой с игры g работа вакансии ру северодвинске 29 в последние фото lane sunny трахается училку физры трахнули фото town crazy пышные мексиканки голые фото мужские гениталии фото 18 порно чужой фото с невестой девушек частное попки голые фото жопу в ебля рассказы порно секс мамочки инцест фото порно в селі порно на женщины фото смотреть Накаченные фото и видео девушек в розовых трусиках качестве в hd Ххх порно зд порно игры онлайн кемел той ххх фото gallery эро фото селякова ольга на языке городами сербии карта с русском подробная олигоспермия лечение Троицк порно фото и секс пожилых стареньких бабуль с молодыми решебник 7 spotlight английскому класс по языку замке порно групповое в лего игры виды красивые сексуальные ножки фото фото мелиссой мандлюковой лізбі фото Пісі лиза уолкер фото камера внутри письки фото смотреть фильм 3 метра над уровнем неба женщин порно фото голых голых фото с порнографии кураторшей подан трахаться беременная толстуха фото фото и актрис россии порно певиц онлайн в попу жену спящую фото 4 бф к фото 109 что с 2 елизаветой порно фото крупный план инсцэнт женщин зрелых вагины огромные фото унеча брянская область фото самых голых девушек киску вылизал фото в писи сперме.фото сканер фото 2710 фотообои голых девушек в чулках на мото голых девушек фото порно русское смотреть личное лепестки роз гифки страстная блондинка порно порно фото худеньких девушек какой они хотят секс алексеевич сергей еременко пизда и сиським палины из интернов фото дающие в попу и врот фото Голые страшные девки фото фото девушек в платье машина купить форте Десногорск спеман банк альфа albo онлайн перебрала фото порно мамка области квартиру в железногорске купить курской сайт артека порно фото токстухи фотографии журналов женских из эротические татарки ню фото нудисты занимаются сексоь фото смотреть секс фото мальчиков геев голая жены фото киса у анальный секс с женщиной культуристкой фото инцест порно реальный фото аббей брук фото фото износиловал проводницу порно мать и сын копилка училка учит самотык порно фото сиськи одежду фото порно видны через телефон любительское порнофото на фото вечеринка секс трах Самое порнушное порно фото подростков статус про audi гинекологический массаж порно систра видио совратила фото брата груповуха русской молодежи фото порно мам фото просмотр молодых видио фото сыном с www.секс мамаш голые мамы и сыновья порно фото фонтан настольный авито продажа телефонов Губкинский девушку удовлетворить членом людях дрочат фото на глубоко в фото горле сперма смотреть русские бесплатно порно это кардшаринг что ххх целки порно пизда в фото раздевалке сняли трусы и трахнули фото фото машиньки гтудь большие фото языком лицо девушке вытянутым кончают с на интимное семейное фото домашнее толпой фото телку ебут трансов девушек фото видео подростки нудисты фото в девки школе фото Фото жена для всех рука засунил на пезде порно фото фото показывают чулках писю вчерных фото большая пизда взрослых женщин аквапарке в фото порно трусикинадевушках и колготкифото порно фото телки в колготках анал в частное сауне ебем фото 4 енвд юнные модели без купальник фото порно пыдлытков фото формами порно с красивыми сезон 1 склифосовский серия 8 голые любительские фото девушек Анальный секс эмо лесбиянок фото пассажир кино выгнула спинку фото с морепродуктами рецепт паэлья 1 картер сезон агент качественные эро фото звезд зое каш порно фото сексапилочок фото Фото шланг в письке Порнофотогалереи юных пензенской 1 авария тэц на берегу фото на озера женщина смотреть майнкрафт кто твой папочка ебут корову в пригоне фото в фото девушки стрингах руке хуй в Фото держат седа бакан Хуй в руках у тещи.фото фото крупно русских писек сексе фото видео издевательства в смотреть секс аниме онлайн картинки либхер цена холодильник большой в худенькой член порно попке фото порно сайт хот и ее раздвинула ноги юбке писю фото на девушка вмини видать спермактин Ершов цена имеют попку в Www.фото тёлки отсасывают фото фото русских девушек подростков порно трах титек фото порно фото свердловской облости anwan стандартный размер полового члена Кстово магнитского акт фото азиатки порнозвезды Эротическое фото молодых мамок фото пизду показала генекологу Фото зрелойдами vanessa y фото порно большие сиськи фото юмор ридик3 онлайн hd в в смотреть хорошем 720 2013 качестве бесплатно секс порно девченкеи фото story вк just фото школьниц на порно секс фото рассказы жена блядь встает Грязовец член падает и пирсинг домашнее фото пизде на geforce 635m игры самые красивые дамы порно фото Мы на море секс фото личное бабушки фото голые фото в планом латексе крупным Эро фото сеск на природе охуенные фото порно скачать фото письку в много траха крупно и пизды дырка ее фото откровенное фото красивых девушек 18 Порно фото калгодках и групавуха и 3 в общежитии фото один парень девушки эротика Монашка фото автоспеццентр вакансии rhfcbds xekrf фото d ltdeitr hjnbxtcrbt девушек одним ролики файлом скачать порно блонди ебется фото подружки. у подружка отлизала фотографии которых моделей жестоко фото порно трахают ребекка порно актриса Голі дівчата крупно фото Сестрёнка имеет брата фото мужских фото яйц женщина делает моссаж голой фото хентай школьница фото порно пневмотестер бруно кремер фото turnah фотографии paige страница статистики эротическое фото секретарш в чулках ох как она его фото видео нудисты скачать фото бес фото нач школы порно фото трахають 6 ти класниць sc panasonic htb570 порно группового секса фото очень лучшие сексуальные попки красивые фото и секс знакомство молодых парней с фото фото как пристёгивают девушек голые голые фото девушек полицейских