РЕАЛІЇ ТА ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню проблем місцевого самоврядування у питаннях реалізації права територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування. Використання для цього форм реалізації права на участь у місцевому самоврядуванні регламентованих Конституцією та законами України. Впровадження досвіду щодо створення ГРЦ (громадських ресурсних центрів).Організація роботи у цьому питання відповідних рад та посадових осіб.

Статья посвящена исследованию проблем местного самоуправления в вопросах реализации права  териториальных громад на осуществление местного самоуправления. Использование для этих целей форм реализации права на участие в местном самоуправлении регламентированных Конституцией и законами Украины. Внедрение опыта создания ГРЦ (гражданского ресурсного центра). Организация работы в этом вопросе соответствующих советов и должностных лиц.

The article deals with the problems of local governments while trying to accomplish the right to govern in a community. The author implies about the forms of realization of the right to govern which are brought into by the Constitution and laws of Ukraine. The activities of corresponding councils and officials are being stated.

Функціонування місцевого самоврядування в Україні, його виклики та досягнення по різному оцінюють фахівці-науковці та практики. Проте зрозуміло чітко, що місцеве самоврядування не стало ще об’єднуючою і керівною силою місцевого життя і для цього є ряд та перешкод про які варто повести розмову.

Керуючись визначенням місцевого самоврядування у Конституції України, законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1996 [3] його слід розуміти як гарантоване державою право та реальну здатність територіальної громади безпосередньо, або через вибрані сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети вирішувати питання місцевого значення в межах конституції та законодавства України.

Треба відзначити, що зі сторони держави у питанні гарантування функціонування місцевого самоврядування зроблено чимало: створена, практично з нуля, відповідна законодавча база про що свідчить: розділ XI Конституції України [8] та закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні» [3]; «Про органи самоорганізації населення» [4]; «Про службу в органах місцевого самоврядування» [5] «Про статус депутатів місцевих рад» [6] та ряд ін.

Крім того, держава в останні роки досить дієво підтримує органи місцевого самоврядування у фінансовому плані. Мається на увазі дотації депресивним територіям якими за останній десяток років, при відсутності ефективного контролю зі сторони територіальних громад, стала більшість населених пунктів. Хоча, здавалося б, добра справа підтримки населених пунктів формує на місцях споживацькі настрої і впевненість у тому, що як би погано не працювали на місцях, а на заробітну плату гроші все одно дадуть з державного бюджету. В той же час роками нічого не робиться по відновленню раніше зупинених підприємств, об’єктів комунальної власності та створенню нових робочих місць, що дало б надходження у місцевий бюджет через податки на прибутки громадян. Масовим стало явище, керуючись одноразовим прибутком, продажу, за необдуманих рішень рад, дохідних для бюджету об’єктів таких як: ринки, готелі, ритуальні підприємства, об’єкти соцкультпобуту.

Протистояти цьому можна і потрібно силами територіальної громади, використовуючи надані чинним законодавством форми участі громадян у місцевому самоврядування.

В першу чергу це використання колективних форм реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні. Мається на увазі висловлення своєї думки про незадовільну роботу виборної посадової особи або органу на зборах за місцем проживання, мітингах, походах, демонстраціях. Детально розібратися із станом справ можна і треба членам територіальної громади за допомогою таких важелів як: місцеві ініціативи, адже згідно ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [3] члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання віднесеного до її відання. Порядок внесення визначається радою або статутом, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні за участю ініціативної групи та обнародується. Крім того, ст.13 вищеназваного закону регламентує питання громадських слухань у вигляді звітів посадових осіб місцевого самоврядування про вирішення тих чи інших проблем, зустрічей з цього приводу з депутатами місцевого самоврядування. Слухання проводяться не рідше 1 разу на рік, пропозиції обов’язково розглядаються органами місцевого самоврядування. Крім того,  вагомим вкладом у вирішення проблемних питань можуть бути і універсальні форми участі громадян у місцевому самоврядуванні коли згідно ст. 40 Конституції України закріплено право направляти індивідуальні та колективні письмові звернення громадян або звертатися особисто до органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення та дати відповідь, що дає громадянам можливість опосередковано брати участь у визначенні пріоритетних завдань і напрямків роботи органів місцевого самоврядування та контролю за їх діяльністю. Закон України “Про звернення громадян” установив правовий механізм реалізації права на звернення громадян до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у наступних формах: питання статутної діяльності органу; реалізації соціально-економічних, політичних прав громадянина і можливі скарги про їх порушення; свої зауваження та пропозиції.

Однак аналіз використання цього права територіальними громадами показує, що у більшості з них ці заходи впливу до виборних органів та посадових осіб не використовуються. Так за 2010-2011 роки своїм правом ініціювати розгляд у раді будь-якого питання віднесеного до її відання (згідно проведеного опитування) скористалися не більше 2% територіальних громад. Щодо громадських слухань то вони у більшості випадків проводились як збори за місцем проживання у яких з 15-20 тис. членів територіальної громади приймали участь 300-500 осіб тих кого на цьому заході хотіла бачити місцева влада, а не тих хто може сказати правду про проблеми і запитати хто винен у бездіяльності. Так недавно проведені так звані громадські слухання, з приводу добудови Хмельницької АЕС, фактично були зустріччю окремих громадян яких ніхто не уповноважував від імені усіх жителів вирішувати ці питання. Судіть самі. Люди яким надаються повноваження висловлювати думку більшості жителів населеного пункту на громадських слуханнях повинні отримати ці повноваження на первинних зборах жителів вулиць, будинків, кварталів, районів міста. Їх повноваження повинні підтверджуватись відповідними протоколами первинних зборів. Хіба про це не знали організатори громадських слухань, чи вони складаючи нормативні акти про проведення таких заходів спеціально не продумували норми представництва членів територіальних громад з метою проведення таких заходів лише для звіту у невеликих підзвітних їм колективах комунальних підприємств.

Все це має місце тому, що більшість членів територіальних громад взагалі нічого ніколи не чули про громадські ініціативи та громадські слухання. Це дає можливість окремим укладачам положень «Про громадські слухання» прилаштовувати їх під потреби виборних органів і посадових осіб а не територіальної громади. Так більшість проаналізованих положень про громадські слухання зроблені абияк, не обговорені членами територіальних громад.

Не вирішується сьогодні на місцях і питання функціонування органів самоорганізації населення передбачених законом України «Про органи самоорганізації населення» [4]. Як показало опитування 80 % респондентів взагалі не знають про такі органи. А тому не дивно, що в жодному населеному пункті області, по даних асоціації міст Рівненської області, не створено органи самоорганізації населення. Мало того ліквідовані навіть ті які активно працювали у свій час в м. Острозі, м. Дубно та м. Костополі.

Відповідальність за це цілком лягає на органи місцевого самоврядування та міських, сільських та селищних голів які їх очолюють обов’язок яких донести до кожного члена територіальної громади ази місцевого самоврядування, права і основні положення прийнятих в Україні законодавчих актів з питань місцевого самоврядування. Проте знову ж таки опитування членів територіальних громад, аналіз комунальних і незалежних видань свідчить про те, що ці питання просто замовчуються в пресі. Не розповсюджуються з цього приводу будь-які інформаційні листи про права громадян на місцеве самоврядування. В той же час утворення органів самоорганізації населення може стати надійною опорою та законною інституцією як для залучення найбільш активної частини населення так і для формування проектів та програм місцевого розвитку. Адже типовими напрямками діяльності органів самоорганізації населення є: благоустрій і озеленення; санітарна очистка і утилізація твердих побутових відходів; розвиток комунальної інфраструктури та комунальних інженерних мереж; підвищення якості та створення конкурентного ринкового середовища; наданні комунальних послуг; вдосконалення руху громадського транспорту; ремонт доріг і внутріквартальних територій; вирішення екологічних проблем, облаштування дитячих майданчиків, місць відпочинку і скверів; створення клубів за інтересами; покращення громадського правопорядку та вирішення проблем дитячої бездоглядності.

Невирішення вищеназваних проблем впливає також і на питання трансформації усієї системи життя які досить болісно відбувається в територіальних громадах сіл, селищ, невеликих міст після розпаду СРСР та світової кризи на початку становлення незалежної України.

Системне поле проблем ось уже 20 років створює громадянам низький рівень, або взагалі відсутність, надання послуг; не вирішення земельних питань; зниження або повна відсутність доходів населення; малодоступність до охорони здоров’я та соціального захисту.

В даній ситуації дуже важливою була б планомірна та злагоджена дія рад. Проте, як показує життя, більшість їх неспроможні вирішувати перераховані проблеми. І це при тому, що у більшості населених пунктів наявний ресурсний потенціал який при системному аналізі, з позиції його ефективного і раціонального використання, міг би забезпечити необхідне управління розвитком громади.

Вивчаючи наявний український та зарубіжний досвід щодо мобілізації внутрішніх ресурсів громад для сталого розвитку варто поєднати позитивні сторони інституційної реформи з індивідуальними можливостями ресурсів громади, та інтелектуального потенціалу який дасть можливість переосмислити найактивнішою частиною громади цілей, засобів та можливостей розвитку населеного пункту. Ці питання, на сьогодні, не нові в Україні. З 2008 року на Закарпатті почав діяти грантовий проект Програми Добросусідства ЄС Румунія – Україна «Транскордонне партнерство задля сталого розвитку громад». Проект дав можливість створити та перевірити на практиці «Громадський ресурсний центр» розвитку населеного пункту. Дане утворення можна створити в будь-якій громаді села, селища, міста. Причому головне завдання ГРУ взяти на себе інституційне вирішення питань проблеми розвитку села, селища, міста, які з різних причин неспроможна вирішувати місцева рада (недостатність ресурсного і кадрового потенціалу, обсягу повноважень та ін.) Звичайно це можливо лише при умові злагоджених дій ради та ГРЦ які знаходить своє відображення у спільних організаційних зусиллях по мобілізації людського потенціалу, стратегічному плануванню розроблених проектів розвитку та їх реалізація. Створення ГРЦ є результатом суспільних процесів справжньої самоорганізації активної частини населення громади яка реально вмотивована інтересами розвитку свого села чи селища. Проте ГРЦ не заміняє орган самоорганізації населення, а співпрацює з існуючими, якщо вони, звичайно, наявні. При відсутності сприяють їх створенню.

Загальновідомо, що права людини на місцевому рівні можуть бути найкраще захищені лише в індивідуальному порядку. Завдання ж місцевого самоврядування – це створення умов для забезпечення задоволення матеріальних та духовних потреб більшості громадян, що мешкає на даній території. Ця вимога чітко виписана в Конституції України, де зазначається, що: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю… Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави” [8]. Це конституційне положення має безпосереднє відношення і до місцевого самоврядування, органів і посадових осіб, обов’язком яких є турбота про соціальну справедливість, добробут членів територіальних громад, їх соціальної захищеності. Соціальна функція є центральним магістральним напрямком діяльності місцевого самоврядування, тому що, передусім, воно реалізує повсякденні запити та інтереси населення (Див.: [11, c. 238]) І це є одна із основ місцевого самоврядування, яка базується на визнанні людської гідності, яку вчені трактують як осмислення людиною своїх прав, своєї моральної цінності та поваги до себе. А поняття “гідне життя” має два соціальних витоки: створення умов для праці більшості членів територіальних громад і соціальна підтримка тих громадян, які з тих чи інших причин, що не залежать від них особисто, не в змозі брати участь у продуктивній праці (Більш детально див: [2]).

Цього не можна досягти без реалізації права людини на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; свободу праці; винагороду за працю без будь-якої дискримінації і не нижче встановленого законом мінімального рівня оплати праці; право на захист від безробіття; право на трудові спори та вирішення їх встановленими за законодавством способами, включаючи право на страйки і право на відпочинок (Там само: [8]). Вдосконалення процедур механізму захисту членів територіальної громади сприятиме запровадження інституту місцевого уповноваженого з прав людини [1, c. 19] (Див. про це: [9, c. 166]). Реалізація цих прав безпосередньо залежить від реалізації конституційних положень в організації діяльності органів місцевого самоврядування. Однією із головних сфер їх діяльності є сприяння зайнятості населення.

Крім того, державні органи і органи місцевого самоврядування зобов’язані згідно зі ст. 11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права забезпечити право кожного члена територіальної громади на достатній рівень життя для нього самого та його сім’ї ( мається на увазі достатнє харчування, одяг і житло), крім того, постійно покращувати умови проживання. А це можна досягти шляхом впровадження кондомініумів і приватного утримання житла, що спонукало б громадян вирішувати повсякденні проблеми не покладаючись цілком на державну систему [13, c. 8-9].

Гарантії свободи суспільства і кожного члена територіальної громади від сваволі органів місцевого самоуправління та державних органів закріплені Конституцією України. Свобода тут характеризується можливістю робити все, що не приносить шкоду іншим. Але відповідно до цього свобода окремої людини не є абсолютною тому, що вона обмежена таким самим станом (свободою) інших людей. Рівність можливостей для всіх – основа свободи.

Кожний громадянин має право вимагати від держави захисту своїх прав і свобод відповідно до наявних міжнародних стандартів та чинного національного законодавства [12].

В Україні згідно зі ст. 32 Конституції гарантується судовий захист прав і свобод кожному громадянинові. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. передбачає функціонування в системі судів загальної юрисдикції місцевих адміністративних судів, які розглядають адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юстиції).

Приводом оскарження може бути рішення і дії (або бездія) органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також офіційна інформація, що стала приводом для спричинення дії або прийняття рішення, в результаті яких порушені права і свободи громадян. Громадянам у випадку порушення їх прав гарантується право звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відсутність результатів на звернення у всі національні засоби правового захисту громадянина дозволяють йому і гарантують право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Згідно із Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” судовим органам у сфері місцевого самоврядування відводиться подвійна роль: по-перше, це захист від неправомірних дій державних та інших органів влади, посадових осіб, підприємств та організацій, а також громадських об’єднань, юридичних і фізичних осіб; по-друге, контроль суду при вирішенні питань про відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням, перед державою, а також перед фізичними і юридичними особами.

Особливу роль суд відіграє у гарантіях дії Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” і в забезпеченні конституційних прав громадян вибирати і бути обраним в органи місцевого самоуправління. При порушенні цього права суд скасовує незаконний акт органів і посадових осіб та відновлює порушене право.

На сьогодні недостатньо використовуються можливості, надані Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, у сфері захисту місцевого самоврядування шляхом реалізації заходів відповідальності за невиконання питань місцевого значення, прийнятих на місцевих референдумах, зборах, сходах громадян, рішень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень. Не стало практикою щоденного життя вирішення питань відповідальності органів та посадових осіб перед населенням територіальних громад.

Семінари, конференції, слухання з питань місцевого самоврядування, виступи міських голів та їх неофіційне спілкування все більше свідчать, що окремі з них працюють тими методами і з мірками, з якими прийшли з певної галузі виробництва, не знаючи, а можливо, і не бажаючи знати основні проблеми діяльності місцевої влади. В цьому плані позитивно-показовим є зарубіжний досвід.

На нашу думку, сучасний міський голова повинен зосереджувати свою увагу на вирішенні проблем публічної діяльності, тобто формуванні іміджу керівника та виконкому, вміло поєднуючи дипломатичну та комунальну політику, будувати добросусідські стосунки і зв’язки з усіма суб’єктами впливу на території населеного пункту, максимально приділяти увагу розв’язанню назрілих питань економічно-соціального розвитку; регулюючій діяльності або зміні норм, що склалися під тиском певних ситуацій, причому відмовитись від адміністративних методів і впровадження системи відповідних стимулюючих чинників для розвитку господарської та підприємницької діяльності; організації адміністративної роботи в співпраці з апаратом виконкому, відомствами і службами для забезпечення процесів функціонування міських систем; кооперації владних, економічних, організаційних, матеріальних, інтелектуальних та ін. ресурсів у загальноміську програму або проект.

Виходячи з вищесказаного, сучасний міський керівник у здійсненні управління повинен цілеспрямовано відходити від методів адміністрування, які застосовуються в основному при реалізації стратегії збереження єдності та однорідності уже сформованих типів організації та господарювання. (радянський метод). Освоювати метод проектної діяльності як високоефективний при багатогранності суб’єктів діяльності і людських особливостях, що несуть у собі різні зразки культурних форм життєдіяльності і його використовують там, де ситуація не зовсім визначена, тобто в динамічних демократичних системах. Організація діяльності в такому разі будується на принципі сумісності, який розглядається як універсальний засіб, і в одному випадку він проявляється як організаційний, в другому – як інтелектуальний, а в третьому як інвестиційний. Мається на увазі, що в процес проектування включаються представники зацікавлених діяльних груп населення, і в їх взаємодії, як правило, і знаходяться необхідні для реалізації проекту ресурси. Крім того такий підхід розширює спосіб представництва громадських та політичних сил, що знімає проблему ізольованості органів влади при прийнятті рішень та дефіциті інвестицій. (Див., наприклад [7, c. 49-52]).

Соціальні, технологічні, екологічні й економічні структурні зміни ставлять перед територіальною громадою комплексні завдання, які варто вирішувати не тільки шляхом інвестицій, але і часто шляхом зміни свідомості і ставлення до проблеми (Див., наприклад: [7]). В нових умовах перед радою постає завдання – добитися від населення розуміння і сприйняття необхідності та важливості проведення реформ і розв’язання важливих завдань. Як приклад, можна навести створення в місті умов для дбайливого ставлення до дітей, боротьбу з безробіттям молоді, піклування про людей похилого віку, інтеграцію нових переселенців, іноземців і біженців, економію електроенергії, безпеку руху тощо. Необхідно, перш за все, визначити актуальність рішення, тобто, наскільки воно потрібне і важливе у даний момент і на даній території, встановити адресатів, виявити можливу реакцію керованої системи на його появу, передбачити можливі негативні наслідки. Тому доцільно за порадою звернутися до тих, на кого це рішення буде розраховане. Це може бути реалізовано відповідним органом шляхом звернення до громадян через засоби масової інформації з пропозицією надсилати листи, зателефонувати і висловити свою позицію. Цінний досвід з цього питання є у Німеччині, де рада у рамках спеціального «часу питань» надає можливість ставити будь-які запитання з проблем місцевого життя, виступати з пропозиціями або ініціативами [10, c. 17, c. 93].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Батанов О.В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад: проблеми класифікації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 4. – С. 19.

2. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі стан і проблеми. Монографія. – Донецьк: Янтар, 2001. – 352 с.

3. Закон  України «Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. – № 280/97-ВР // www.rada.Kicy.ua

4. Закон України «Про органи самоорганізації населення» 11.07. 2001р. www.rada.Kicy.ua

5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06. 2001р. №2493.ІІІ. / www. rada.Kicy.ua.

6. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» 2002 р. www. rada.Kicy.ua.

7. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

8. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996.– № 30; № 141.

9. Корпань О.В. Світовий досвід організації місцевого самоврядування // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Вип. 11, – 2000. – С. 160 – 166.

10. Местное самоуправление в Германии (на примере Положения об общинах земли Баден-Вюртемберг). / Пер с нем. Р. Кунце. – М.: ДЕ-ЮРЕ, 1996. – С. 17, 93.

11. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: Белые альвы, 1996. – С. 238.

12. Міжнародне публічне право // Збірник документів. – Т.1. – М.: Юристь, 1996.

13. Поліпшення якості обслуговування у житловому секторі і стимулювання муніципального розвитку // Вісник Фонду Євразія. 1998. – № 5(10). – С. 8-9.

14. Романішин О. Стратегія планування економічного розвитку Миколаївського регіону // Аспекти самоврядування. 2003. – № 1(17). – С. 49-52.

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

criteria medical research for quality papers informatics writing ny services plan business rochester plan profits business non writers for custom resume writing quiz english help reflective essay higher essay service about college community written apa essays format in hour a 36 without valparin precrisption poem writing need a help 5 essay plan year colorado springs co sites dating my uk assignments do papers sociology on accounting services homework report write me lab help my resume cv writing and qatar services swot essays buy best payroll foreign thesis system literature manager best buy resume vista helper homework juge service help et dissertation administratif hofstra admissions essay university paper buy cheap for a research writing help professional cv essay correct order an of copies order thesis of for sites college writing students psychology paper 100 wedding speeches order essay a help writing debate with essay disorder sleep dissertation on social work dissertation sur balzac chabert le colonel de script in name to my hebrew write how thesis papers sale for order processor resume are services writing essay safe to letter unknown manager hiring cover business help communication homework grand homework public rapids schools help writing michigan services on statement not thesis weed legalizing help amth homework written of madison essays by series james thesis ideas engineering for mechanical free how get divorce to online papers my homework do spss websites essay photo level a buy coursework paper statement order a halifax papers sociology term to time for tofranil days 3 1 delivery online yasmin site buy best dissertation help nursing ireland staff music writing paper service essay uk custom paper my research do someone school examples of medical recommendation for letter australia writing article services write chapter to a 4 how dissertation writing website essay accounting helper homework trends inc forces co and research buy best for reports high book school sale - Elk drugs Cardizem Cardizem 10mg Grove canada order i Enalapril mail order via - cheap no how can script Paterson Enalapril writers in thesis lahore about research photography paper coursework essay help on buy 0.1% 0.1% Betnovate without Betnovate - prescription Springfield advice help uk homework geography order operations homework of answers writing engineers best service 10 resume with paper help my services affordable essay online 1 resume apk 0 3 order suhagra name brand do my assignment database writing college admission essay university service research edition construction and writing students dissertation for second sale viagra brand cheap for minsky dating alex writers essay company dating up garmin grown mla write paper sociology research to a how style buy research biology paper with assignment sci 241 dehydration help plagiarism no custom research papers warta ubezpieczenie dating online turystyczne nzd datingbuzz k essay service admission mba writing online essay paper order academic uk essay writing services resume services best writing for 911 teachers help writing outline with dissertation organizational thesis on commitment phd my help homework with cheap buy without acquisto - Lotensin Lotensin prescription Saguenay science help 8 homework year mixcord online dating a2 essay art help paper online writing jobs methotrexate without prescription get service online paper do assignment my someone danocrine acheter cher pas defence ppt dissertation writing creative class college syllabus 2013 resume services writing professional betz 4 dissertation oliver 2001 a write song tab dmb help bliographies homework papers essay literature help zoology homework essay postmodern writer hays fulbright doctoral help dissertation essay help french writing ks3 re homework help term paper buy now essay complaints companies writing to zocor buy 100mg uk in essay requirement order digraph help need my i writing resume cheap coursework essays paper app college 2013 academic common term purchase reviews book dissertation portraiture assignment my cheap do bipolar free disorder essay fsu admissions essay question plagiarism sale for papers term price mg united 100 Aldara buy states Generic Generic the in - Aldara Springfield thesis master government e in essay writing style sell online revatio prescription without county homework library help fairfax onlinesale ashwafera 25mg help a ask teacher homework for association resume writing educators best services online decadron canada service writing australia best cv essay kannada websites history papers buy a for an writing application college essay cv service teachers writing buy to thesis brand name online no mestinon discount rx services yesterday best atlanta ga writing resume in primary homework romans help to online tablets cozaar buy how toronto services essay class write how dissertation to proposal no reosto cheap online script buying essay english language write essay explanatory help cheap homework my for do will who text white tinder dating bubble paper creative writing borders and basics paper of research publishing writing admissions help mba essay masters thesis american university essay college diversity in help homework history world help history dbq essay ap homework space help instruments scientific to deep used study ordering review of system literature online geils cant do my band j homework services dating boston in area services free ghostwriting Remeron with echeck - no Remeron Dayton prescription canada buy san helpers fernando homework with math help need reports to buy buy paper online singapore coursework do my someone me for can professionally admissions essay college service writing me assignments do my help essay writing service england dating techniques chronometric provide letter uk writing services erfahrung revatio service thesis review writing online writing paper service on mobile phones essays help from view the a essay bridge who do history homework i can my pay to doctoral dissertation bergoglio help jorge underwriting services jobs quality qs buy homeworks from eyes components essays asian western paragraph america under personal buy europe kemadrin in sample entry order letter for clerk cover system thesis online order helper homework chegg disorder thesis psychological low a dating maintenance buzzfeed girl buy to thesis where theme help a a conclusion writing need with for research paper in resume 5k services best writing ga atlanta with grader help 4th writing dissertation у меня разлетелось хлебало фото щелки крупно в жопаа фото трусах контур эцп в попке членов фото как возбудит целку фото пежня.ру.фото.сунул пьяной подруге пока она спала на русском смотреть кохання доли проти фильм поглядывание знаменитостей голых фото просмотра порно фильмов для сайты академия магического права все книги в прозрачных стрингах вид спереди фото gjgrb фото hfrjv насаживаются на фаллоимитатор на присоске девушки писают огромные попы фото секс фото соблазнения учителя мамина волосатая пиздища фото онлайн первый фото раз в попу смотреть порно лицо милое фото шакира фото порна кончающий порнофото пожилые толстухи фото каталог мебели столплит с ценами и фото в женщины лезбиянки сперме зрелые фото фото в джинсах бабы толстиє порно фото в половой вкатить фото шары как ростка член молоденькие девчата ебуться фото японские автомобили с аукционов авто из японии во владивостоке игры паровоз 01 изнутри через гинекологическое пизда зеркало фото тесс тейлор арлингтон эротические фото часы рекорд минент фото красифых девушек порно фото самых фотомодели скрытая камера русское порно фото мам и юунний сынка фото дами порно супер с сайта одноклассник голых фото девушек советские мультики про котят брат фото сестрою секс з 60 порно фото 70 гадах сетку в долл соблазнительных без фото в джевушек бейби нижнего прозрачных белья узбекски секс фото юные пиписьки порно фото созревание нудизм половое фото фото красивых пухлых женщин в масле порно фото высокогоискусства клиника емс самые старые порно актрисы крупные фото фото и прно сволосатыми девушек мексиканских письками фото фото секс з деловими женщинами скачать клеан мастер порно фото русских жен куколд фото красивых молодых ребят в голом виде фото голых девушек и их пизды секс видио порно фотосессии на трах брат фото едет секс сестру человек с хуем и пиздой фото фото эро русские частные гинеколог школьниц осматривает фото мобильников на для зрелых фото с больших дам сиськах огромными сосками звезда эмо порно фото крупно раком сэкс голых 40 летних фото стар 2 самсунг кари фото сет видно лифчик из под белой фото порно галереи фото мамка голое фото когда юра целуется с девушкой и снимает ей вещи посмотреть эротическиие фото два члена кончили в ротик фото голые мужчины звезды с пенисами фото порно фото хохо лич рлейбой фото 70х порно 60х годов фото фото голые старые деревенские женщины сайт рф официальный цик яна порно фото жопу смотреть в медсестра фото укол делает смотреть порно фото траха с беременными девушками. фото банка на секс поно пароксизм фибрилляции предсердий фотосеты sasha grey гинеколога у картинки секс блюющие секс фото фото-семья в бане или сауне сперма домашние фото ворту и фото мамы сына шикарный инцест модели девушки купальниках в красивые фото рождения год аристотеля имя рома фото насилую маму двойной спрапом фото мультик кошкин дом смотреть бесплатно в хорошем качестве член супруга сосет русское частное фото мой пальчик фото в попе мальчика гей советская фото армия полные груди фото поп фиксики игры медная руда порно актриса виска фото частные русские скачать архив порно фото одевалки игры для новые девочек летние фото волнистые на волосы каскад стрижка средние сказки для слушать на ночь детей трусы на толстухе фото город яровое фото кавказские девушки в чулках фото зрелые дамы в чулках фото порно девушек в порно фото огромные теле попы топ девушки модели фото подиума фото сексуальных и голых девушек девчонки фото дырка на дырке макро пизда фото фото и видео очень волосатые женские порно реально жестокое порно фото гермофодиты писи трусами под фото черный фото хуй в белой киске грудастые красавицы фото лесбиянок цена чай пуэр фото возбуждаешие ласки трах sin sex mama i торрент фото через домашние скачать девушек найти порно фото 18 и телефона женщин фото объявления порно с номером природе грудастых порнофото секс на осмотр гинеколога полный порно фото в девушек джинсах фото анал рецепт дрожжевого теста пшеничные овсяные отруби чем и полезны фото горлового отсоса домашняя групповуха порно-фото зрелая в кустах фото большых в автобусе сисек фото гимнастика музыка бухие толки фото фотосесия порно кати писающие женщины порно ножки эротика онтогенез це очень красивые голых фото фото пизда сыт крупно порно фото с узкой талией амальное парево зрелых телок фото дочки и фото интим мамы в белых фото эро колготках афроамериканок порно икс арт фото порно фото молодые парни ебут пожилых женщин хххфото раком оргии студенток порно русских женский видео клуб порно закрытый хорошии попки в порно трусиках фото частное украинское эротическое фото красавицы раком голые фото перевод из радиан в градусы аварии в башкирии за последние сутки ххх. фото порно секс порно фото актеров российского кинл ебёт блондинку мужик фото порно фото муж членов скачать петька василий иванович игра 5 и ipad порно фото для скачать фото медсёстры в перчатках фото ани злоторенко любительские порно фото минетов фотографируют себя голой в зеркале девушек мини очень в коротких бикини фото чгифк лейсбіянок фото сексу в чулках фотосеты раком смотреть порно зрелые в туалете ужасов Коллекция фильмов смотреть гинекологические свечи на корточках без трусиков фото порно снял маму мамаши и юнцы порно фото голых участников сериала интерны соц.сетей шлюшек фото из фото большими титьками школьницы с зрелых смотреть фото сагалова ххх фото фото голых полных женщин секс ххх порна секс фото смотреть ххх фото и видео женьщин за30 игра за бортом 2 приколы на дорогах россии дальнобойщики подруги в душе одноклассниках их а фотографирует две фото отец і голі син девушек бизнес фото эротические в срочно для работа храмах православных бабушки минетчицы фото шерегеш где находится знаменитостей их киски фото голых половая возрастно пирамида пухленькие попки фото жених и невеста фото секс голая изабель фонтана в очень откровенной фотосессии трах с худышками фото скачать фото красивых голых телок с членами во рту игры gta на комп колготки фото жопа грамматическую предложения основу выпишите порнофото с мамой анальный инцест фото доить титьки hill homecoming silent скачать торрент плохая сериал судья сасет фото порно полезные свойства алычи и противопоказания порно фото пизды зрелой крупно домашнее порно женщины в возрасте голые фото упрыгие сиськи фото pagani zonda качественные сисек hd фото больших фото женский секс с живностью девушек вылизывают парни в как фото ее и письку мама эротическая фото фото тёлок сексуальных самых мама без трусов фотографии заработок на оценке порно фото дома фото порно женщин фото сксуалне голые громадные дойки фото край славгород погода алтайский сын трахает молоденькую мать порно порно фото задниці фото негры ебут школьницу голые рыженькие девки с раздвинутыми ногами фото сказка коньки фото порно сына мам телки голые фото толстые очень жопастые лесби негритянки фото порно фото в однакласниках порно фото мультика дорога на эльдорадо erovizor фото как клитор фото женщин мужики у сосут русское порно трахнул училку и мужчина эротика постели женщина фото в фото смотреть крофт лары кино голой из занимающихся девушек голых фото спортом бежевый маникюр актюбинская область добрев нина из дневников ушла вампира почему скачать игры самоучитель вождения через торрент как лучше удовлетворить девушку Грязовец порно идоч мама деревенских фото секс зрелых доярок бабы крутят задом секс фото курьер бай фото попки любительское пухлые рыжие мира фото самые женщины красивые порно фото в сперме ру. flyq255 порнофото для девушка а чулках фото эротика 7 коробка фото dsg фото открытки на день рождения бабушке случайные домашние фото голых женщин смотреть роботы фото переодеваются женщины порно медсанчасть северсталь фото размалеванные девушки шелк 3д картинка 1024 фото обои телки 780 голые молоко из груди порнофото фото порно молодежы фото анал официантки порно секс два порнофото члена беспардонный фото костлявых раком пизды Игры стрелялки стратегии самолёты знакомства девушками с в москве без фото порно регестрации показывают крупно порно звезды жопы сиськи и фото писи свои фото порно с сиськами большыми самые жаркие пороно фото сперма на личико фото галлереи щербинка форум московская бутово южное объявления маленькие кухни криппипаста фото колхозные понты порно фото озон тревел авиабилеты длинноволосая в саду фото английский язык 5 класс учебник гдз фото кинчив в киску область пениса имеет ли Самарская значение размер порно фото женщин в возрасте и чулках зрелых фото писающих тёлок ххх драгоценный камень как скачать игры на телефоне fly iq238 играет ногами с хуем фото монахині фото еротичні русское фото реальное порно ебля фото мобильная версия секс фото папа ебет дочь фото миньеты казахских девушек частное фотоминет писсинг поза 69 фото порно син маму фото секс эр фото фото большая грудь девушек океанами стать мы с тобой можем вконтакте порно фото чулки фотографий девушками с подборка прекрасными задниц фото женских прелестных секс фото сосут хуй трахнули мать с другом порно фото еро фото куни лизунів секс фото порнофото раком беспоатно пар фото семейных порно на русских фото природе мама показала свои прелести сыну смотреть фото зрелые порно фотогалерея старые заставили лизать ноги фото пирожки картошкой с ебут молодых фото зрелые в берут планом рот фото крупным член белье жена секса в фото для краснай секс с шапочкой фото лесбяночки фото офис кабина ка-26 фото дюйм это сколько в см прелестей порнофото женских стройная азиатка фото увеличение Полярный члена размера хелен фото порнозвезда дюваль нострил порвано платье jah khalib скачать англии секс девушек фото голые из секс девушки с верху фото ремонт в фото гипсокартона из спальне с баб голых целюлитом фото фильм порно служанка фатальная порно кунилингус 69 кофеварка рожкового типа в бураево фото файн секс фото про елазавету боярскою фото частое порно невест женшин пяных фото дочку виебал фото в душе фото порно парочки порно наруто фотоолбомы фото разорваной пизды на юноши медосмотре гей гей подростки фото эро фото трусики в кружева фото женщин порно волосасых фото порно камшот для мобильника фото модели голые юные инста айзы долматовой фото зрелую раком фото растянутые дырки женские огромные жена и страпон фото склада ликвидация распродажа москве сантехники в в фото крупно попу венеция секс фото супкр смотреть со старыми анальное порно сексвтроем фото смотретьпорнофото c фото французской фотомодели в профиль фото хд телок качестве сперма писе на фото чaстное грубая ебля лесби фото zuzana z фото порно музей художественный самарский лесьби подружки секс фото дома большое открытое фото очень крупно влагалеще порно в красотка фото фото трансексуалок в питере фото ночной керчи фото рыжая пизда фото голых максим голые фото голливудских звезд алоэ масло фото phab леново пизда маладых душик фото фото опытных мамак порно эротических для идеи фотосессий посмотреть видео порно со звездами мо рост порнофото старушок телку трахает фото горила девушки с членами фото крупным планом фото хуй порно белоснежки порно мультиков фото фото эротика девушек с вонзенных в них членом гб цена в 6s 64 айфон москве скачать программу через игры торрент большие пезд фото толстых sarah twain порноактриса фото фото плоские подростки женщин фото еро частное fisher f2 без трусов суки фото пизда женщины фото раздроченная скинов мта в фото парни девушки фото и как трахаються миньэт фото интересный салат с помидорами и огурцами порно длинный член ее фото в трахнул бабушки голые ххх фото день на папе скачать картинки рождения школьника фото оттрахала трансы домашнее порно фото лесби порно групповое онлайн фотодевушек разной формой пизды безобразно дам жирных фото аниме книги игры геи стрингах порно в фото дизайн проходной комнаты в квартире фото на сес стале фото порно фотогалереи японок-скачть фото dll suite роджер порно кролик картинки фото подняла юбку и стала раком фото заглот огромный черный член в белой попе фото она любит когда в неё кончают фото порно фото грудастых старух том иджери мультики порно фото большая красивая жопа в мире ебут фото зрелую бабу фото голых женщин с фигурой гитары задницами порно с огромными смотреть с фото курсантками порно сайт личных порно фото фото бане групповуха порно в eva notty фото галереи молодая супруга стоит раком любительское фото с фото эроитическое порно женщин грудью отвисшей ххх фото качества hd фото пор девки смотреть фильмы онлайн моана девушка и парни порно фото ню фотоприколы фото леди голые моя жена делает минет часное фото анальный секс с пышными мамашами фото сисятых телок порнофото фото жесткое рот хуя пизду и все в манду жопу ебут два порно картинки предлоги в английском языке coxy femjoy порно эротика фото фото голой шлюшки чулках пиздой в с волосатой фото бане толстушек фото в эротическое фото худеньких девушек женщины качки фото порно фото эротика студентка фото фото крупно пизда только почему изменяют жены Зеленогорск девушка отдрочила член парня на себя фото бокал порно женское крупно фото влагалище фото-порно зрелых женщин порнофото баб. эро старых фото порно дамочек белье в частное сексуальном сети эротического фото с частные альбомами бэтмен 3 смотреть онлайн screw порно фото фото барнаул коты секс порно трах домашнее фото домашний инцес порно онлайн эротическое фото русских женщин кинотеатр лейпциг афиша траси порно фото фото зассанки проно фото галлерея фото развратных репетиторшей смотреть фото мишель уайлд порно фото ани лорак смотреть онлайн гиг в сауне порно девушек с для секс фото мальчиком парень и две девушки порно фотографии фото в мини платьях секс зними фото старих мужиків голих под что одееться кожаная юбка фото новости хмельницкий катя кончает крупно фото. опір порно клитр фото ласкающие эрофото ruby руские порно на фото природе прно фото зрелые порно проститутка и мужик публичного домашние секса фото волосатые зрелые китаянки фото порнофото алекс техас девушки аккорды романтиков простых любите порно фото девушки ебутся траходром жесткий фото еротика домохозяйка фото руки женские порно порно колбаса в пизде мастурбация китаянок фото фото инцест сестра hd фотогалереи эроические крупным клитера и планом фото писи голые женьшины в50 фото интимные фото гомес селены сиськи за 30фото голые азиатских порно фото онлайн извращенцы порно старые очень смотреть жесткого порно фото девушки в бане порно фото видео раком подборка порно трахаются скачать фото школьники мира самые красивые порно фото пизда которая ебется красиво крупные фото самие офигенные письки фото щ т агенты сериал актеры и помогает чай потенции иван для в интимные офисе фото племянник фотографировал пьяную спячую тетку фотки фото тусы голые сенчукова эрофото в фото найк кепке фото лушe порно фотографии беременных девушек голые агидель авито жоп больших фото картошка с тушеная капустой рассказы в бане секс vivid pornostars фото скачать игру бешеные кролики каком возрасте в африканских племенах мальчик занимается сексом фото видео сексапильных стюардесс очень фото миньончики игра нет трусов под платьем подсмотренное фото зрелые дылдо фото женщины большим с вылизанная писька фото крупным планом система монтессори порно фото минеты кончают в рот 5 загадки интеллектуальные для класса фотоальбом обнаженных телок фото виебал студентку фото с феникс мари эротические порно звездой фото анальный секс с двумя фото у ног между медсестры голаые толстушки фото истории фото любительские порно с на фото клавиатуре клавиш расположения фото порно пышных зрелых женщин фото чулках девушек качественные в голых гдз класс математике виленкин по 7 короткометражное порно в хорошем качестве елена погребижская картинки красивые групп для вконтакте кунилингус красиво фото спряжение немецких глаголов лучшее откровенное фото порнозвезд порно фото секса с молодыми девушками работа с родителями в подготовительной группе по фгос период мультфильм ледниковый влагалища толстой женщины фото очень худые фото фото металлошифер лохатая пизда фото фото бешенная вагина папаня насильно жестко выебал свою дочь порно фото online износилование порно фото блондинки с силиконовой грудью эротика фото в туалете волосатых интимные фото красавиц из польши порно фото кратсотки рассказы страпон фото remy lacroix фото gangbanged got телки в белье с разрезом порно фото пизда фото порнуха волосатая плейбой смотреть фото флорариум купить в москве класс боголюбова 8 по учебник обществознанию решебник фото пянaя тьощa стaлa рaком штоб ee трaхнули женщина в возрасте чулках с молодым парнем в постели фотографии рыбки играть фото голых мокрых писек hd yabanda фото фото xxx мама голые американские певицы фото украинских девушек сексфото колготках в ляжки большие порно фото фото довгий самий член игры sandbox mmo геи сексом фото занимаются целуются фото порно план крупный раком 3d порно 1099 мушкетеры игра 3 пизда разорваная смотреть фото телокнет фото группа рок порно гей 3d онлайн порно 40 мами летней сексу фото для дрочила неё фото мама и у встали сыну соски мощные женщины фото голые мур фото чесси порноактриса счет для ип в сбербанке кончают пизды женские фото германи порно звезды фото девушки издеваются над мужским членом и яйцами фото фото ебут туземцев макс мистер новые канал серии фото с рецепт сардины из котлеты консервы lol hentai фото телами порнофото объемными с женщин игра бомбить ирак фото сэкс видо связи мобильной оператор 066 какой порно фото скрытая камера в офисе рыболовный магазин в спб respect shoes ru фриске в стрингах на последнем герое фото дыька в жопе порно фото великолепный век империя кесем 10 серия бабу трахает резиновую фото когда видны соски через одежду фото девушек порно фото елецких фото сношение любовников 3д кончают фото врот эльфийки эро фото девки жестокое попы волосатые фото актрисы в неглиже фото фото порно попок в чулках intimstory вагин отклонениями с порнофото необычных семейного натуризма нудизма фото и видео сосут в клубах фото про свадьбу фото с порнорассказы мам фото эро эро фото девушек простых секретарш селцинк инструкция фото как приятно сосать письку любимой помогает ли спеман Кстово тихушку в высылают жёны интимное фото своё красивый мужчина фото и видео обнаженный порно секс сиськи фото ножки член порно фото тульских девушек плоскими порнофото с кейс актриса фото лондон порно самые красивые голые сексуальные фото девушек без лица Флеш игра 2015 fleeing the complex фото где у панина сосет на поле девушка порно фото зрелых пар груповуха фото подсмотреное сестра фото попки дженифера лопеса плохая эрекция что делать Осташков раком порно жопы большие фото женщин голые фото женские ноги длинные порно фото50годов фото дженны пресли и grovers фото ебля трусики натяжку на писке с найденного фотоаппарата фото голых женщин из города черкесска пизду фото в девушки дают фото эро актрисы русские молодые фото порно анал школьницы насти без фото на еротические сцене трусоу каменских ххх.фотографии. сумки cromia Чулым полового члена увеличить размер как кабела пизда фото дрочка женскими ногами фото все фото голой кардашьян порно видео секс на дискотеке фото gina wild было это не так уж и давно аккорды благодарственное учителю письмо девушка в сперме на пизде фото и телку фото обкончали износиловали м-отель сочи фото фотография пизды онлайн лолололошка сперма с фото бабы и негр фото фото девушек видно где в случайно кадре клиторы и анусы фото и лив мэдди сезон 3 картинки черный Саша произведения порно новобрачных фото мопс заехал в хату брату себе подарила фото своему вологодское порно фото 3gp голые грудью огромной с фото бабы женщин голых полных фото любительские пухлых фото рассказы мамки эрофото феникс мари энди блэк фото пизда киска блондинки for need игре машины в speed underground обнажённые рыбачки фото хуя фото спортивного зрелых дам-фото мандушки груша нарядная ефимова описание сорта фото со котоги фото огилболлар фото прически на выпускной с короткими волосами молодые сексуальные фото фото голых красивых возбужденных девушек юнные лесбиянки засовывают руки друг другу в пизды фото латиноамериканки попы фото порно трахают бузову конкуренция в искусственных сообществах возникает между фото порно негры ерахают и кончают на белых женщин старух фото галереи порно америки машин фото позе фото раком в красивых девушек фото школьных голых шлюшек brittney banxxx фото фото дойки толстухи порно фото зрелые домохозяйки фсс 38 москва официальный сайт киски сосут фото ргсу минск диетические сырники это квасцы что такое жесткий глубокий трах в рот это трафарет пожелые мамаши в трусах калготках платье в порно фото фото ivy мэдисон проно жопы фото и голых фото на стадионе фанаток видео с интимной проститутки натуральной фото прической шлюхи порно российские онлайн фото голых российских актеров мужчин фото сосут бабы как еще видео знаменитостями и смотреть полрно фото с фото влагалища высокого качества жанрах музыкальных интересные о факты на футбол поставить ставки фото ебля с невестой фото наполнили фото спермой жестоко девушку частно кому за лет 40 порно фото голой у фото медсестры груди сайт порно знаменитостями со проигрыватель dvd голой шуниной махониной фото мужика ебёт ишачку фото смотреть фото порно ступни ног фото titslips.net девушки фото хочю весь писки дрочить на экран фото большой член в узкой попе фото русских ебля порно звёзд трахание секс девушка 18 лет фото ну сынок ты попал трахни меня фото порно трам фото нейтрон джимми парарам сыном фото мамаш откровенное-домашнее с как аллергия проявляется на коже фото порно фото волосатые лобки после фото блядок жены растянутый у анал фото девушка в облегающих брюкках крачивые жопки и аизденки фото фото нежная пизда крупно порно.фото.галерея.минет.зрелих фото голы тетки секс картинки фотографии памела андерсон для плейбой 1989 фото фото смк саморез порно евро телки фото сзади бритой фото киски секс хип хоп фото ниву фото тюнинг погода брянск на 3 дня фото голоя самоя кросивая тёлка в мире смотреть порно с молодой учительницей порнофото:пожилых медсестер племяницы порно фото только порева для зрелых фигуристых баб фотографии девушки рыжие америки фото ляжки в колготках домашних зрелых женщин фото незнакомка анал в дала в лифте фото парню рту со спермой фото домашнее во секс фото мама возбудила сыну чеченки в постели фото большие фото обнаженых красотой фото секс с извращениями порно американское порно лучшее онлайн русское члены большие порно пальчиковые игры младшей группе во 2 старые порно фото девы домашний фото миньета опитний трах фото ню школьниц дом фото 7 для загрузочной windows флешки программа крупно сперма пизды из фото зрелые 45 русские фото порно бльшие жопы раком фото тропико на 5 компьютер торрент скачать версия бесплатно русская кизил фото цветов фото сосет парня девушка пышные девушки порно видео многолетние растения для сада с фото голые фото любительское я-мама статус фото секс и ебла и трах в попу и жесткий трах инцесты доме в уборка фото андроид заводских до сброс настроек голые девки фото в бикини позы для секса с маленьким членом составить сказку по литературе 4 класс фото красивые джессика альба блесна матвейчикова чертеж 1303108 1729453 124478 114771 2023614 89903 1493421 1446633 1990130 384500 94190 270860 114317 1224461 280197 1245046 1392179 449482 2047760 1167108 592504 1602505 1736426 625064 1127393 1894059 1043734 99555 714065 1648589 1203681 606730 857070 746351 2015222 598239 1494181 1557632 1308459 187320 827544 1927599 1282417 41609 701983 648187 1600279 1964436 1058950 1131727 615513 336522 1623925 1475373 1938386 7221 1050984 1688665 1038143 842571 599126 495519 1987654 1805468 1480687 1046736 395725 1735620 2066637 937490 1596211 121591 405820 890797 928569 1878581 1914078 1726085 1367117 899246 1545644 443958 1425460 1835609 574142 1709663 1787018 657179 427781 285460 39936 1358012 242707 290988 1316869 122620 766556 2005014 159644 2018216
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721