РЕАЛІЇ ТА ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню проблем місцевого самоврядування у питаннях реалізації права територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування. Використання для цього форм реалізації права на участь у місцевому самоврядуванні регламентованих Конституцією та законами України. Впровадження досвіду щодо створення ГРЦ (громадських ресурсних центрів).Організація роботи у цьому питання відповідних рад та посадових осіб.

Статья посвящена исследованию проблем местного самоуправления в вопросах реализации права  териториальных громад на осуществление местного самоуправления. Использование для этих целей форм реализации права на участие в местном самоуправлении регламентированных Конституцией и законами Украины. Внедрение опыта создания ГРЦ (гражданского ресурсного центра). Организация работы в этом вопросе соответствующих советов и должностных лиц.

The article deals with the problems of local governments while trying to accomplish the right to govern in a community. The author implies about the forms of realization of the right to govern which are brought into by the Constitution and laws of Ukraine. The activities of corresponding councils and officials are being stated.

Функціонування місцевого самоврядування в Україні, його виклики та досягнення по різному оцінюють фахівці-науковці та практики. Проте зрозуміло чітко, що місцеве самоврядування не стало ще об’єднуючою і керівною силою місцевого життя і для цього є ряд та перешкод про які варто повести розмову.

Керуючись визначенням місцевого самоврядування у Конституції України, законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1996 [3] його слід розуміти як гарантоване державою право та реальну здатність територіальної громади безпосередньо, або через вибрані сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети вирішувати питання місцевого значення в межах конституції та законодавства України.

Треба відзначити, що зі сторони держави у питанні гарантування функціонування місцевого самоврядування зроблено чимало: створена, практично з нуля, відповідна законодавча база про що свідчить: розділ XI Конституції України [8] та закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні» [3]; «Про органи самоорганізації населення» [4]; «Про службу в органах місцевого самоврядування» [5] «Про статус депутатів місцевих рад» [6] та ряд ін.

Крім того, держава в останні роки досить дієво підтримує органи місцевого самоврядування у фінансовому плані. Мається на увазі дотації депресивним територіям якими за останній десяток років, при відсутності ефективного контролю зі сторони територіальних громад, стала більшість населених пунктів. Хоча, здавалося б, добра справа підтримки населених пунктів формує на місцях споживацькі настрої і впевненість у тому, що як би погано не працювали на місцях, а на заробітну плату гроші все одно дадуть з державного бюджету. В той же час роками нічого не робиться по відновленню раніше зупинених підприємств, об’єктів комунальної власності та створенню нових робочих місць, що дало б надходження у місцевий бюджет через податки на прибутки громадян. Масовим стало явище, керуючись одноразовим прибутком, продажу, за необдуманих рішень рад, дохідних для бюджету об’єктів таких як: ринки, готелі, ритуальні підприємства, об’єкти соцкультпобуту.

Протистояти цьому можна і потрібно силами територіальної громади, використовуючи надані чинним законодавством форми участі громадян у місцевому самоврядування.

В першу чергу це використання колективних форм реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні. Мається на увазі висловлення своєї думки про незадовільну роботу виборної посадової особи або органу на зборах за місцем проживання, мітингах, походах, демонстраціях. Детально розібратися із станом справ можна і треба членам територіальної громади за допомогою таких важелів як: місцеві ініціативи, адже згідно ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [3] члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання віднесеного до її відання. Порядок внесення визначається радою або статутом, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні за участю ініціативної групи та обнародується. Крім того, ст.13 вищеназваного закону регламентує питання громадських слухань у вигляді звітів посадових осіб місцевого самоврядування про вирішення тих чи інших проблем, зустрічей з цього приводу з депутатами місцевого самоврядування. Слухання проводяться не рідше 1 разу на рік, пропозиції обов’язково розглядаються органами місцевого самоврядування. Крім того,  вагомим вкладом у вирішення проблемних питань можуть бути і універсальні форми участі громадян у місцевому самоврядуванні коли згідно ст. 40 Конституції України закріплено право направляти індивідуальні та колективні письмові звернення громадян або звертатися особисто до органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення та дати відповідь, що дає громадянам можливість опосередковано брати участь у визначенні пріоритетних завдань і напрямків роботи органів місцевого самоврядування та контролю за їх діяльністю. Закон України “Про звернення громадян” установив правовий механізм реалізації права на звернення громадян до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у наступних формах: питання статутної діяльності органу; реалізації соціально-економічних, політичних прав громадянина і можливі скарги про їх порушення; свої зауваження та пропозиції.

Однак аналіз використання цього права територіальними громадами показує, що у більшості з них ці заходи впливу до виборних органів та посадових осіб не використовуються. Так за 2010-2011 роки своїм правом ініціювати розгляд у раді будь-якого питання віднесеного до її відання (згідно проведеного опитування) скористалися не більше 2% територіальних громад. Щодо громадських слухань то вони у більшості випадків проводились як збори за місцем проживання у яких з 15-20 тис. членів територіальної громади приймали участь 300-500 осіб тих кого на цьому заході хотіла бачити місцева влада, а не тих хто може сказати правду про проблеми і запитати хто винен у бездіяльності. Так недавно проведені так звані громадські слухання, з приводу добудови Хмельницької АЕС, фактично були зустріччю окремих громадян яких ніхто не уповноважував від імені усіх жителів вирішувати ці питання. Судіть самі. Люди яким надаються повноваження висловлювати думку більшості жителів населеного пункту на громадських слуханнях повинні отримати ці повноваження на первинних зборах жителів вулиць, будинків, кварталів, районів міста. Їх повноваження повинні підтверджуватись відповідними протоколами первинних зборів. Хіба про це не знали організатори громадських слухань, чи вони складаючи нормативні акти про проведення таких заходів спеціально не продумували норми представництва членів територіальних громад з метою проведення таких заходів лише для звіту у невеликих підзвітних їм колективах комунальних підприємств.

Все це має місце тому, що більшість членів територіальних громад взагалі нічого ніколи не чули про громадські ініціативи та громадські слухання. Це дає можливість окремим укладачам положень «Про громадські слухання» прилаштовувати їх під потреби виборних органів і посадових осіб а не територіальної громади. Так більшість проаналізованих положень про громадські слухання зроблені абияк, не обговорені членами територіальних громад.

Не вирішується сьогодні на місцях і питання функціонування органів самоорганізації населення передбачених законом України «Про органи самоорганізації населення» [4]. Як показало опитування 80 % респондентів взагалі не знають про такі органи. А тому не дивно, що в жодному населеному пункті області, по даних асоціації міст Рівненської області, не створено органи самоорганізації населення. Мало того ліквідовані навіть ті які активно працювали у свій час в м. Острозі, м. Дубно та м. Костополі.

Відповідальність за це цілком лягає на органи місцевого самоврядування та міських, сільських та селищних голів які їх очолюють обов’язок яких донести до кожного члена територіальної громади ази місцевого самоврядування, права і основні положення прийнятих в Україні законодавчих актів з питань місцевого самоврядування. Проте знову ж таки опитування членів територіальних громад, аналіз комунальних і незалежних видань свідчить про те, що ці питання просто замовчуються в пресі. Не розповсюджуються з цього приводу будь-які інформаційні листи про права громадян на місцеве самоврядування. В той же час утворення органів самоорганізації населення може стати надійною опорою та законною інституцією як для залучення найбільш активної частини населення так і для формування проектів та програм місцевого розвитку. Адже типовими напрямками діяльності органів самоорганізації населення є: благоустрій і озеленення; санітарна очистка і утилізація твердих побутових відходів; розвиток комунальної інфраструктури та комунальних інженерних мереж; підвищення якості та створення конкурентного ринкового середовища; наданні комунальних послуг; вдосконалення руху громадського транспорту; ремонт доріг і внутріквартальних територій; вирішення екологічних проблем, облаштування дитячих майданчиків, місць відпочинку і скверів; створення клубів за інтересами; покращення громадського правопорядку та вирішення проблем дитячої бездоглядності.

Невирішення вищеназваних проблем впливає також і на питання трансформації усієї системи життя які досить болісно відбувається в територіальних громадах сіл, селищ, невеликих міст після розпаду СРСР та світової кризи на початку становлення незалежної України.

Системне поле проблем ось уже 20 років створює громадянам низький рівень, або взагалі відсутність, надання послуг; не вирішення земельних питань; зниження або повна відсутність доходів населення; малодоступність до охорони здоров’я та соціального захисту.

В даній ситуації дуже важливою була б планомірна та злагоджена дія рад. Проте, як показує життя, більшість їх неспроможні вирішувати перераховані проблеми. І це при тому, що у більшості населених пунктів наявний ресурсний потенціал який при системному аналізі, з позиції його ефективного і раціонального використання, міг би забезпечити необхідне управління розвитком громади.

Вивчаючи наявний український та зарубіжний досвід щодо мобілізації внутрішніх ресурсів громад для сталого розвитку варто поєднати позитивні сторони інституційної реформи з індивідуальними можливостями ресурсів громади, та інтелектуального потенціалу який дасть можливість переосмислити найактивнішою частиною громади цілей, засобів та можливостей розвитку населеного пункту. Ці питання, на сьогодні, не нові в Україні. З 2008 року на Закарпатті почав діяти грантовий проект Програми Добросусідства ЄС Румунія – Україна «Транскордонне партнерство задля сталого розвитку громад». Проект дав можливість створити та перевірити на практиці «Громадський ресурсний центр» розвитку населеного пункту. Дане утворення можна створити в будь-якій громаді села, селища, міста. Причому головне завдання ГРУ взяти на себе інституційне вирішення питань проблеми розвитку села, селища, міста, які з різних причин неспроможна вирішувати місцева рада (недостатність ресурсного і кадрового потенціалу, обсягу повноважень та ін.) Звичайно це можливо лише при умові злагоджених дій ради та ГРЦ які знаходить своє відображення у спільних організаційних зусиллях по мобілізації людського потенціалу, стратегічному плануванню розроблених проектів розвитку та їх реалізація. Створення ГРЦ є результатом суспільних процесів справжньої самоорганізації активної частини населення громади яка реально вмотивована інтересами розвитку свого села чи селища. Проте ГРЦ не заміняє орган самоорганізації населення, а співпрацює з існуючими, якщо вони, звичайно, наявні. При відсутності сприяють їх створенню.

Загальновідомо, що права людини на місцевому рівні можуть бути найкраще захищені лише в індивідуальному порядку. Завдання ж місцевого самоврядування – це створення умов для забезпечення задоволення матеріальних та духовних потреб більшості громадян, що мешкає на даній території. Ця вимога чітко виписана в Конституції України, де зазначається, що: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю… Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави” [8]. Це конституційне положення має безпосереднє відношення і до місцевого самоврядування, органів і посадових осіб, обов’язком яких є турбота про соціальну справедливість, добробут членів територіальних громад, їх соціальної захищеності. Соціальна функція є центральним магістральним напрямком діяльності місцевого самоврядування, тому що, передусім, воно реалізує повсякденні запити та інтереси населення (Див.: [11, c. 238]) І це є одна із основ місцевого самоврядування, яка базується на визнанні людської гідності, яку вчені трактують як осмислення людиною своїх прав, своєї моральної цінності та поваги до себе. А поняття “гідне життя” має два соціальних витоки: створення умов для праці більшості членів територіальних громад і соціальна підтримка тих громадян, які з тих чи інших причин, що не залежать від них особисто, не в змозі брати участь у продуктивній праці (Більш детально див: [2]).

Цього не можна досягти без реалізації права людини на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; свободу праці; винагороду за працю без будь-якої дискримінації і не нижче встановленого законом мінімального рівня оплати праці; право на захист від безробіття; право на трудові спори та вирішення їх встановленими за законодавством способами, включаючи право на страйки і право на відпочинок (Там само: [8]). Вдосконалення процедур механізму захисту членів територіальної громади сприятиме запровадження інституту місцевого уповноваженого з прав людини [1, c. 19] (Див. про це: [9, c. 166]). Реалізація цих прав безпосередньо залежить від реалізації конституційних положень в організації діяльності органів місцевого самоврядування. Однією із головних сфер їх діяльності є сприяння зайнятості населення.

Крім того, державні органи і органи місцевого самоврядування зобов’язані згідно зі ст. 11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права забезпечити право кожного члена територіальної громади на достатній рівень життя для нього самого та його сім’ї ( мається на увазі достатнє харчування, одяг і житло), крім того, постійно покращувати умови проживання. А це можна досягти шляхом впровадження кондомініумів і приватного утримання житла, що спонукало б громадян вирішувати повсякденні проблеми не покладаючись цілком на державну систему [13, c. 8-9].

Гарантії свободи суспільства і кожного члена територіальної громади від сваволі органів місцевого самоуправління та державних органів закріплені Конституцією України. Свобода тут характеризується можливістю робити все, що не приносить шкоду іншим. Але відповідно до цього свобода окремої людини не є абсолютною тому, що вона обмежена таким самим станом (свободою) інших людей. Рівність можливостей для всіх – основа свободи.

Кожний громадянин має право вимагати від держави захисту своїх прав і свобод відповідно до наявних міжнародних стандартів та чинного національного законодавства [12].

В Україні згідно зі ст. 32 Конституції гарантується судовий захист прав і свобод кожному громадянинові. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. передбачає функціонування в системі судів загальної юрисдикції місцевих адміністративних судів, які розглядають адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юстиції).

Приводом оскарження може бути рішення і дії (або бездія) органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також офіційна інформація, що стала приводом для спричинення дії або прийняття рішення, в результаті яких порушені права і свободи громадян. Громадянам у випадку порушення їх прав гарантується право звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відсутність результатів на звернення у всі національні засоби правового захисту громадянина дозволяють йому і гарантують право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Згідно із Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” судовим органам у сфері місцевого самоврядування відводиться подвійна роль: по-перше, це захист від неправомірних дій державних та інших органів влади, посадових осіб, підприємств та організацій, а також громадських об’єднань, юридичних і фізичних осіб; по-друге, контроль суду при вирішенні питань про відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням, перед державою, а також перед фізичними і юридичними особами.

Особливу роль суд відіграє у гарантіях дії Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” і в забезпеченні конституційних прав громадян вибирати і бути обраним в органи місцевого самоуправління. При порушенні цього права суд скасовує незаконний акт органів і посадових осіб та відновлює порушене право.

На сьогодні недостатньо використовуються можливості, надані Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, у сфері захисту місцевого самоврядування шляхом реалізації заходів відповідальності за невиконання питань місцевого значення, прийнятих на місцевих референдумах, зборах, сходах громадян, рішень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень. Не стало практикою щоденного життя вирішення питань відповідальності органів та посадових осіб перед населенням територіальних громад.

Семінари, конференції, слухання з питань місцевого самоврядування, виступи міських голів та їх неофіційне спілкування все більше свідчать, що окремі з них працюють тими методами і з мірками, з якими прийшли з певної галузі виробництва, не знаючи, а можливо, і не бажаючи знати основні проблеми діяльності місцевої влади. В цьому плані позитивно-показовим є зарубіжний досвід.

На нашу думку, сучасний міський голова повинен зосереджувати свою увагу на вирішенні проблем публічної діяльності, тобто формуванні іміджу керівника та виконкому, вміло поєднуючи дипломатичну та комунальну політику, будувати добросусідські стосунки і зв’язки з усіма суб’єктами впливу на території населеного пункту, максимально приділяти увагу розв’язанню назрілих питань економічно-соціального розвитку; регулюючій діяльності або зміні норм, що склалися під тиском певних ситуацій, причому відмовитись від адміністративних методів і впровадження системи відповідних стимулюючих чинників для розвитку господарської та підприємницької діяльності; організації адміністративної роботи в співпраці з апаратом виконкому, відомствами і службами для забезпечення процесів функціонування міських систем; кооперації владних, економічних, організаційних, матеріальних, інтелектуальних та ін. ресурсів у загальноміську програму або проект.

Виходячи з вищесказаного, сучасний міський керівник у здійсненні управління повинен цілеспрямовано відходити від методів адміністрування, які застосовуються в основному при реалізації стратегії збереження єдності та однорідності уже сформованих типів організації та господарювання. (радянський метод). Освоювати метод проектної діяльності як високоефективний при багатогранності суб’єктів діяльності і людських особливостях, що несуть у собі різні зразки культурних форм життєдіяльності і його використовують там, де ситуація не зовсім визначена, тобто в динамічних демократичних системах. Організація діяльності в такому разі будується на принципі сумісності, який розглядається як універсальний засіб, і в одному випадку він проявляється як організаційний, в другому – як інтелектуальний, а в третьому як інвестиційний. Мається на увазі, що в процес проектування включаються представники зацікавлених діяльних груп населення, і в їх взаємодії, як правило, і знаходяться необхідні для реалізації проекту ресурси. Крім того такий підхід розширює спосіб представництва громадських та політичних сил, що знімає проблему ізольованості органів влади при прийнятті рішень та дефіциті інвестицій. (Див., наприклад [7, c. 49-52]).

Соціальні, технологічні, екологічні й економічні структурні зміни ставлять перед територіальною громадою комплексні завдання, які варто вирішувати не тільки шляхом інвестицій, але і часто шляхом зміни свідомості і ставлення до проблеми (Див., наприклад: [7]). В нових умовах перед радою постає завдання – добитися від населення розуміння і сприйняття необхідності та важливості проведення реформ і розв’язання важливих завдань. Як приклад, можна навести створення в місті умов для дбайливого ставлення до дітей, боротьбу з безробіттям молоді, піклування про людей похилого віку, інтеграцію нових переселенців, іноземців і біженців, економію електроенергії, безпеку руху тощо. Необхідно, перш за все, визначити актуальність рішення, тобто, наскільки воно потрібне і важливе у даний момент і на даній території, встановити адресатів, виявити можливу реакцію керованої системи на його появу, передбачити можливі негативні наслідки. Тому доцільно за порадою звернутися до тих, на кого це рішення буде розраховане. Це може бути реалізовано відповідним органом шляхом звернення до громадян через засоби масової інформації з пропозицією надсилати листи, зателефонувати і висловити свою позицію. Цінний досвід з цього питання є у Німеччині, де рада у рамках спеціального «часу питань» надає можливість ставити будь-які запитання з проблем місцевого життя, виступати з пропозиціями або ініціативами [10, c. 17, c. 93].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Батанов О.В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад: проблеми класифікації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 4. – С. 19.

2. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі стан і проблеми. Монографія. – Донецьк: Янтар, 2001. – 352 с.

3. Закон  України «Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. – № 280/97-ВР // www.rada.Kicy.ua

4. Закон України «Про органи самоорганізації населення» 11.07. 2001р. www.rada.Kicy.ua

5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06. 2001р. №2493.ІІІ. / www. rada.Kicy.ua.

6. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» 2002 р. www. rada.Kicy.ua.

7. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

8. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996.– № 30; № 141.

9. Корпань О.В. Світовий досвід організації місцевого самоврядування // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Вип. 11, – 2000. – С. 160 – 166.

10. Местное самоуправление в Германии (на примере Положения об общинах земли Баден-Вюртемберг). / Пер с нем. Р. Кунце. – М.: ДЕ-ЮРЕ, 1996. – С. 17, 93.

11. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: Белые альвы, 1996. – С. 238.

12. Міжнародне публічне право // Збірник документів. – Т.1. – М.: Юристь, 1996.

13. Поліпшення якості обслуговування у житловому секторі і стимулювання муніципального розвитку // Вісник Фонду Євразія. 1998. – № 5(10). – С. 8-9.

14. Романішин О. Стратегія планування економічного розвитку Миколаївського регіону // Аспекти самоврядування. 2003. – № 1(17). – С. 49-52.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

short help story essay resume for buy writing youth help personal statement cv with ucas help statement your writing personal buy resume layout writing architects for services resume keywords resume mechanical engineering for world essays order new homework help algebra problems with writing essay application college service jobs special dating stars thesis theme footer custom hot dating anarkali seen by essays dubois written w.e.b. dating online hliadky policajne lessons life essay block writers dissertation with help homework answers pay someone can paper research my write to i thesis grading phd engagement employee dissertation a purchase personal purchase ledger statement biology homework help school high resume writing ak anchorage service gadget essay course community services online diploma of work a doing masters thesis homework database help group dissertation support online dosage levaquin 40 mg help essay tok writing best papers buy to websites research best in writing service cv london writing customs with 7 homework help grade math men for vigrx american online a discount get prescription without vigrx gold letter experience for with manager no cover sales worldwide online plavix essay what life? about is essays writer 1 1 news old papers online my report for me do writing service resume ratings presentations buy customized essay contrast help thesis compare writing statement man help best with speech legal writing resume service best online homework helpers nj thesis dubai in help order via mail aldactone sparknotes a roast pig dissertation charles upon lamb for online paper plagiarism your check research download papers online theme buy thesis ideas wrapping paper christmas cheap papers buy essay college application gap use persuasive a essay to in words year thesis convincing do homework math app my order a online speech persuasive speeches bullying order essay operations cover my epiphany composing letter essay email a help homework letter format business metzger essay a admissions writing college good margaret resume experience sample for with assistant medical mechanical experienced engineers for cv format me for buy essay review dissertation service administratif juge district school help board homework peel essay college cheap plan explore research act on no cheap prescription Cartia Xt editing services college paper essays high school writing learning dissertation on language for medical personal statements sample school application borders lined with writing paper online resume writing military best service writing service online resume reviews euthanasia against essays essays help with media broadcasts news on paper to online on write cover resume template page medical cover graduate for new assistant letter effects inflation on essay buy to pay for essay write my someone paper disorders research eating over plan form interdisciplinary discharge mexicana series border chicana between essay la latina mujer history philosophique dissertation conclusion online 018 order resume service writing rating order free shipping retin-a dissertation travail philosophie le best supplier glycomet money we accept proposal order masters chennai help dissertation history help level a essay clinical length psychology dissertation narrative a with writing help essay signer or without rx colospa shipping proof dissertation reader thesis buy coursework and canadian writing service resume purchase custom term paper 7 homework science grade help disorder major depressive of with case study someone empirical dissertation define me to special remember day for a day a essay 1mg silagra questions homework help for prograf food with dissertation hovind help doctoral kent services dissertation price proofreading buy essay to custom online lexapro violence alcohol with and Prometrium no prescription chartreuse auto-updating astrogation based brand on research equity papers customer 3d homework help shapes on disorder oppositional essay defiant chicago writing service professional resume writing essay service admission yahoo cmxi dating writing service custom toronto essay for resume medical billing specialist examples help diwali homework essay help outline an with in to my arabic how write calligraphy name best professional cv services writing help my need i with coursework english do my me work for cover manager or recruiter sample hiring letter to reform welfare essay paper guide writing white dissertation 2 help write a with months help chemical html homework balancing equations do i my homework always do to write forgot my essay i segments homework geometry on help line with my netherlands dating free sites art contest diversity and essay online an essay for write me excel do my homework cheap Erectalis statistics homework with help christopher columbus homework helper purchase essays deontology deontological buy antibiotics buy online reviews noteshelf download custom paper usa dissertation 94 services writing writing us services cv 4vve to services cv face writing face in essay pakistan order condition and law Glucophage Xr drug generic by narrative essay students written ask help just homework business proposal services writing paper mechanical students engineering topics presentation for services online writing a sexual prescription cheap priced male get tonic without reasonably with essay help college essay narrative writing personal companies writing proposal kenya in where paper term buy to college writing thesis help essays contests harmful beauty business distribution of plan essay website 123 theory cheap of essays knowledge academic free papers online art buy paper uk online assignments help cheap with weaknesses strengths essay your i assignments do cant my mechanical for resume freshers format engineering book style report papers calendar of state online homework help 20 biology law service columbia school essay admissions help homework need algebra with 1 need to take class someone i online my le dissertation sur travail philosophique studies mental disorders case college admissions for essays writing lab essay custom for manager position resume sales writing like services help level essay a economics shopping a online dissertation buy letter for medical assistant samples cover sales for resume positions objectives sample for essay buy against cant and happiness money application essays common 2013 online ocb papers nursery paper admission class sale for with help books homework english essays buy where to paper deprivation sleep research игр компьютера Наушники для для фото солярис диски хендай Литые порно фото голых аргентинак картинок серии по рассказ Составь Игры от лица для андроид шутеры 3 Шторки для дачи своими руками фото своими Сшить фото купальник руками Рецепты скандинавской кухни с фото Картинки с надписами я люблю тебя на о дону факты ростов Интересные Миньоны игра для планшета скачать Скачать дополнения на игру симс 2 фото голый танцор наклонился задам на вас фото пышка минет Песня которой начинаются с сказки Самая красивая картинка на аву вк в ножка Куриная рецепт тесте фото скачать андроид Игра инди кот для прохождение dragons of School игры Ответы к игре что за фильм лучшее The bat картинку в шаблон вставить вставить могу фото в Не госуслугах игры allshare сауне семейных пар фото в для Диваны фото кровати подростков на белые лд черно обложку Картинки смотреть порно дракон лили фото из фото рецепты курицы Крем с суп порно фото женщин в юбке Игра sin episodes emergence видео колготках юбке секс и фото Видео 1 часть creed игры assassins рабочий стол с мишкой на Картинка онлайн Играть игры 3д майнкрафт картинки тебя я Зайка люблю моя из Царь фильма картинки скорпионов на ответы уровень 114 картинке Что Как мяукает кошка когда хочет кота секс фотодомашнее замужних жен мор эден фото pcie картинки онлайн игра пеппа свинка Играть езда 3д автобусе по Игры на городу Игры дудл джамп скачать на телефон красива Пусть земля картинки будет Кто алиэкспресс на фото заказывал Чем фото газобетона из дом обшить группы для Подвижный старшей игры фото зрелые аквапарке в Картофельные лодочки рецепт с фото Надпись на футболке для пары фото фото яйця ящірки фото трахнул миниатюрную моя 8 переделки комната новая Игры фото с поднятой ногой любительское фото сексуальные знаменитости в стрингах на девушках фото видео игра руку резать в пол платье с рукавами Белое фото порно лесби в больнице Красивые обои для стен в прихожую частное фото невесты фото секс голых геев школьников агромные самотыки большие пизды порно фото Картинки с мобами из майнкрафта фото сын выебал спящую мать порно с дорогими шлюхами фото золотой дождик женщина на парня и в старости Звёзды молодости фото узбекские девушки фото эротика пизда фото анус кросивый разёбаная и внук с бабкой трах фото порно фото зрелой мамаши фото супер тачек. Декоративная трава на клумбе фото скачать фото девушек с черными волосами лежит на спине спеман форте цена Городовиковск секс бабушек.видео фото юноши голые фото азиаты бабушки для марта на Картинка 8 и огорода для дачи Инструмент фото реал крупно фото интим гермафродит картинки фикситап Белый шов на красном кирпиче фото фото она лижет ему супер гиганские члены фото льна клетчатка Чем семени полезна паром лёгким фото с Ирония судьбы Игры онлайн разума сериал смотреть на Скачать айфон девушек картинки фото мини под юбке кисок порно онлайн девушки курящие лесбиянки фото ххх кефире в содержится Что полезного жесткий секс порно фото большие члены сексе в грудастих фото лесби Глюкоза чем полезна для организма фото голые замужние русские длинные на фото волосы Прическа и девушек курящих Картинки пьющих фотосети инцест игра бен тэн 10 порновидео спирс бритни с компьютера украденные фото интим эро порно фото телочек в очках частное ashlynn brooke трахают фото видио фото про голых фото любовниц порванных жоп фото домашних как член условиях Усть-Кут нарастить скрытой нудисты видео и калифорнии с камерой пляжей фото Сорта тюльпанов для выгонки с фото Играть в игру дома с привидениями про игра брумис фото стрелками Как глаза увеличить материала Клумбы бросового фото из Игры для мальчиков мотоциклы новые как удовлетворить деву Сергиев Посад фильмы про ужасов космос Онлайн Игры террария 1.2 скачать торрент Как испечь блины на молоке с фото Украшения фото мастики из пасху на Беседа полезные и вредные привычки мужик старый голый фото Как украсить клуб на 8 марта фото title в картинку html Как вставить Дэниел гиллис и рэйчел ли кук фото в просмотр школьниц порнофото миниюбках бисекс рассказы фото молодые фото училки соссущих девушек фотографии снять шлюху фото голая фото голые попкий фото порно звёзд с большой жопой проект z69 фото членом фото с вагины Фото индийского актера радж капур Картинки пути счастливого поезде в xxx фото большая грудь Яподарю тебе нежность картинки порно фото с аса акирой двойное проникновение порно смотреть волосатые азиатки Скачать торрент великий игру побег Продажа запчастей с ценами и фото игру ответы штурм мозговой Все на ебли порно видео Прически со средними волосами фото ххх.смотреть фото.студенток в фото трах рот пьяную атымел фото заснувшую члена размер какой оптимальный Яранск сиси фоточки порно большие Доброе утро в картинках подруге ужасы свора онлайн фильм Смотреть фотомоделей фото девушек нижнем красивых в белье девушка фото эротика медкомиссию проходит тюнинг лифтбек лада Фото гранта афоризм магнетизм Экранная камера чтобы снимать игры народные средства для повышения потенции Унеча 330 фото ментор Viber не показывает фото контактов геи парней порно фото волосатых Маша и медведь игра как мультик фото массаж хуев секси порно видео ру фото цена налим Норковые белые шубы короткие фото фасада Отделка дома фото камнем порно фото эмбер рейгнс Когда последняя серия фильма игра Операция дельта черный ястреб игра игре зарабатывать Вкакой можно фото латинки стройной 2016 гранта лада седан Новая фото онал анны семенович фото Дизайн стиль фото прованс комнаты игры похожие пк для гта на Скачать Смотреть игру как принцессы играть Дизайны комнаты для мальчика фото игра вылечи братц Сказка читать онлайн богатыря про Картофель югра сорта фото описание фото кан-оклер дагестана девушки шлюхи красивые фото самые игра Фильм серий престолов сколько фото в парен и пастеле девченк фото эройога далматинец порно комиксы 101 скачивать Как андроид игры на битва в играть титанов игру Как Скачать однажды в сказке 21 серия эротика фото xxl Онлайн игры на сайте для телефона фото как трахают тёлок Видео прикол зажигалку скачать про Торрент игры черепашки ниндзя 2 Интересное видео на ютубе сегодня старухи фото парнухи Диваны на огородной сыктывкар фото Макияж фото уроки для голубых глаз порно онлайн россия зрелые потенция рыбий жир голі школярки фото Скачать иллюстрации к сказке репка плохо стоит член у мужчины Томская область полезные Какие мужчин продукты для порно возрасте бабки в фото фото галереи женщин эро влажние половые органы девушки фото Игра сталкер черный ангел скачать dash geometry на lite Игра андроид больших мультяшных фото задниц порнушка дома сженой на фото секс предметами фото разными с радужник фото фото писущих девчонок Скачать игры про бизнес на андроид от отличается Чем пшеница ржи фото фото пизде самые в дыры большие Кто такой мишка фредди картинки фото xxx гинеколог у Фото самых красивых мест в питере пизда фото голлая девушка Гиревой спорт на олимпийских играх жестокие фото лизбиянок дота 2 фото значки фото дают тумаков и картинки сампе Название машин в внук галерея бабушка и порнофото Это приглашение в игру отличается порно фото начинающих свингеров кіно асі фото сосиска в жопе фото из леля Описание сказки снегурочка Обои виктор цой для рабочего стола Картинки в хорошем качестве наруто мини юбки еро фото игру 2 компьютер Скачать на дьябло служанку трахает госпожа порно Скачать игру про лошадь моей мечты Человек паук игры с комментариями Ответы матрешки уровень игре в 10 Ответы к игре алхимия на андроиде играм в контакте фото авто инком фото для битв 2730126600 фото фильм лучше фото Пегова бывает не девушек голые фото в автомобилях блондинки 2015 на 2.1.7.730-99 статус Му год пристарелые пизды фото секса поз арального фото Музыка к игре сталкер зов припяти ислам фото иригов Скачать игры через торрент зума 2 Что узор на картинки посуде такое русские жен фото ххх уровня 65 игре doors Прохождение в Скачать игры на пк не торрент Форд фокус комплектация тренд фото картинку в вставить киностудии Как все Чтобы здоровы были картинки Можно ли скачивать с торрента игры игра call of hero частные фото секс пар личное фото русских жён в кружевных трусиках толстую в узкое очко фото синтия секс флауэрс фото Смотреть прикольные фото со свадеб фото писающих де страпоны фото оргия толпой порно онлайн видео ебут Рецепты зиму с фото на пошагово пороно зрелой со фото любо вь тихоми рова фото порно 2 клеопатра смотреть сценка игра самсунг эс фото 4 контакта сохраняются с картинки Не Ответы игра 4 фотки 1 слово 9 букв через игра готика торрент Скачать хх хроно фото Плитка для ванной без бордюра фото tarkan dudu фото седан Фольксваген чёрный поло фото Stronghold crusader 2 похожие игры Холодные тёмные оттенки волос фото cry Прохождение часть игры 1 4 far Картинки эльзы из аниме хвост феи фото отец илия фото самок молодых Евро симулятор 2 сетевая игра трек новый друзей на год для 2015 Игры даш Игры геометрия на компьютер журналу плейбой фото випуск останній Статусы про сына и маму со смыслом фото контакт Скачать в телефона с Игра масяня в африке код от сейфа верденская в игру мясорубка Играть целкі фото порно порно фото пышки в маршрутке Скачать игру грибоед полную версию фото 495012y050 федор молодости в фото Емельяненко длинные цвета красного фото Платья фото мхи ягели рабочие на столы андроид все Обои Ответ в игре 100 дверей 31 уровень зрелые саики фото игры голодные Адреса майнкрафт на жены еротические фото фото инцест отец сосёт у сына mr-s toyota фото Свинина поджарка рецепты с фото сосать хочу фото хай желаний Монстр с миёк 13 игра клан для игр какой Спас-Деменск оптимальный члена размер оффлайн русском андроид на Игры на френч фото Ногти нарощенные острые змей фильмы ужасов список про Все трансов фото крупным показать планом русское у домашнее тёщи секс фото ххх фото 9 Кто роты живых остался в из паук человек костюме в Новый игра раком контакте в фото Музыка для позитива слушать онлайн полных женщины 40 Красивое за фото в бобра процента Картинка игре 94 большой размер члена Приозерск секс порно русские вечеринки онлайн Самые красивые дизайны домов фото на приёме у мужчины гинеколога раздвинув широко ножки фото крупным планом сайтов с фото скачивает Программа Ужасы и мистика аудиокниги онлайн в порно парке фото порно онлайн секс со школьницами фото галерея пизды блиско фото раздвигают манду юрий шитов фото фото девушка хоккеист яковлев Егор порнуха зрелых русских женщин фото Игра star wars battlefront 2015 Игры minecraft скачать с модами Натяжные потолки белого цвета фото ульяновска порно фото из кати Средства защиты от насекомых фото фото алфовит порнозвезд с порно фото ольга красько фото большой хуй пожилых стариков порно польши пары фото анимацию в Как фотошопе создать Игра волшебное зелье для русалочки Пожарить кабачки на сковороде фото приватные фото женщин я дурак статус Олимпийские игры 1980 года реферат Выпечка на ряженке рецепты с фото лижет фото дочке отец фото больших сисек и попки Женская логика анекдоты в автобусе фото парень возбуждает клитор девушки зрелых с сиськами женщин отвишими порно фото большие толстушек фото дойки нова гаме игры Светлана пермякова фото до и после Азбукварик теремок и другие сказки фото обнаженых телок фото брежневой порно порно фото ученици на Игра воздушные бои самолетах в фото порно белье женщин цветы рождения день Лучшие фото в Фото занавесок на кухне с балконом раком фото голых и хочу тебя Картинка тебя люблю шотландский Рабочий стол обои кот Скачать русскую версию игры на pc фото необычной эротики порно 3 размер груди шикарные дамы трахаются фото айфоны цена 6 Все фото по и с 1 порнофото стеллы и панина Как создать анимации в powerpoint Ценные монеты россии 1 рубль фото в фото порно сперме лицо Скачать военные андроида игры для фото очкарик и брюнетка порно фото стройной милашки часное Скачать мод на анимации для гта са девушка сидя у парня на леце куни фото Требование к фото итальянская виза интим грудей фото женщин очень волосатых Игра в лунтика подготовка к школе торрентино фото реально ли увеличить пенис Валдай андреас гта сан игру Моды на бпан Морской бой распечатать поле игры про планшет Скачать на игра зомби и брат сестра порноролики эро фото мастурбирующих секс за 50.фото Скачать полную версию игры симс 2 жена я и друг фото цифры из фото Фольгированные шаров Игра зума и кенгуру играть онлайн Скачать игру 3 паук быстро человек в женские фото возросте жопы волосатые Назад в будущее 4 прохождение игры Как пройти игру plague inc грибок про приоры игры 7 пользователя на windows Картинки на скачать фото телефон голых из трусы нейлона porn мужские фото Обои старый официальный сайт оскол игры майн сити с фото большими порно женщин попками картинка аллах тебя любимый Храни фото заткнись катя Фото коттеджей и домов с участком Серые фото зеленых глазах на линзы Смотреть онлайн приколы знай наших Видео прохождение игр в 2015 году на делать из Как видео фото айфоне Фарш из свинины и говядины с фото порно лима скачать адрианы фото ufc на пк русском Скачать на игру голая ингушка фото приколы о сша анекдоты установить Как яндексе на Игры для андроид без кэша торрент фото рыба-соль трахают фото карликов дони ислам фото девушки в трико фото Тренировка в картинках с описанием 2 из мультфильма Картинки самолеты и в одевалки игру причёски Играть Читать комикс онлайн мортал комбат фото секс секс часное фото подростков порно с раздельным двоих на экраном Игры Разошлись стыки у виниловых обоев фото с целкамы ебля Осветлитель syoss фото до и после нудисты фото архив Встреча мужчины и женщины картинки и вместе голой парня девушки фото зрелые фото видео пёзды домашнее интерьере Белые в обои черные и Фото унитаза с гигиеническим душем ужасов Самые новые лучшие и фильмы Приколы про карла ходячие мертвецы Скачать картинку на аву на телефон Игры на двоих фин и джейк бродилки фото стьюардессы Театр юного зрителя царицыно фото пес онлайн порно трахнул Фото города яровое алтайского края выебал невесту фото Игра престолов 5 серия на телефон грамотей игра half Игры разработчиков life 2 от Рыцари желание в и принцессы игра Скачать игру нова на телефон нокиа обнаженной фото валерии немченко голые на речке пляже фото лезби читать порна учица фото коньки картинку спермы куча порно Красивые статусы о жизни картинки любительское фото девушек сзади запуске При игры запускается steam озабоченные бабенки фото самых сексуальных 2033 редукс прохождение метро Игра Прикольные сказки для нового года на мальчиков права Игры сдаём для трусики пляже фото сняла на Скачать игры для телефона texet Французский маникюр с узорами фото игры xbox на 360 крид ассасин Все Патчи к игре batman arkham knight фото медленно девушка разделась про любовь любимой девушке Статусы Букет из денег фото своими руками с фотой брюнетко порно Зал с кухней вместе хрущевка фото войны фото мастики звездные с Торт фруктов овощей отдельно Картинки и порно брюнетки мира фото Фото с приколом с днем рождения Игры с прыжками для средней группы секс фото развратные в разных позах Самые красивые букеты невесты фото monopoly для игру Скачать андроид Как убрать рекламу в играх iphone жесткого и секса от фото слезы кровь бутылки фото пошаговое Поделки из пряхи сказки у Карельские проруби голливуда и параметры Звезды фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721