Проблеми протистояння США та країн Латинської Америки на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено аналізу проблем протистояння США та країн Латинської Америки. У статті розкрито еволюцію суперечностей США з країнами Латинської Америки (від проголошення доктрини Монро до створення Співтовариства латиноамериканських і карибських держав (CELAC).

The article is devoted to the analysis of problems of confrontation between the USA  and Latin American countries. The article revealed the evolution of  the USA  confrontation with the Latin American countries (from the proclamation of the Monroe doctrine to the creation a Community of Latin American and Caribbean States (CELAC).

Статья посвящена анализу проблем противостояния США и стран Латинской Америки. В статье раскрыто эволюцию противоречий США со странами Латинской Америки (от провозглашения доктрины Монро до создания Сообщества латиноамериканских и карибских стран (CELAC).

Вийшовши на перше місце у світі за рівнем економічного розвитку і перетворившись на велику державу, США претендували на домінуючу роль у Західній півкулі. В першу чергу Вашингтон розглядав Центральну Америку і Карибський басейн, як зону своїх безпосередніх геополітичних інтересів. США прагнули не лише підпорядкувати країни цього субрегіону економічно, але і розповсюдити на них політичний вплив і забезпечити тут свою військову присутність. Територіальна близькість, слабкість і незахищеність невеликих латиноамериканських держав полегшувало здійснення подібних планів.

Для обґрунтування своєї експансії в Латинській Америці Вашингтон використав перш за все «доктрину Монро», проголошену президентом США Дж. Монро ще в 1823 р., а слідом за нею були «доктрина Олні», «Поправка Платта», «політика великого кийка», «дипломатія долара» та ін. [4].

У роки Першої світової війни США підсилили свою експансію в регіоні, скориставшись тимчасовим послабленням уваги європейських держав до Латинської Америки. Зросли капіталовкладення США в економіку латиноамериканських країн і питома вага в їх зовнішній торгівлі. У Центральній Америці гегемонія Вашингтона стала беззаперечною. Ще у 1914 р. було відкрито Панамський канал в зоні колоніального анклаву США на території  Республіки Панама. У 1915 р. США в результаті озброєної інтервенції встановили окупаційний режим в Гаїті, а в 1916 г. – в Домініканській Республіці. У 1916–1917 рр. сталася чергова озброєна інтервенція США в Мексиці, в І917 р.– на Кубі, де контингент американської морської піхоти залишався до 1922 р. В економіці низки країн Південної Америки США також серйозно потіснили Великобританію, хоча вона ще утримувала тут значні позиції [5].

Вже у другій половині ХХ ст. США вибрали дещо нову стратегію щодо впливу на регіон Латинської Америки. США почали сприяти створенню інтеграційних об’єднань у регіоні. Початком, цієї тенденції безперечно є створення ОАД (Організації Американських Держав) 30 квітня 1948 року на 9-ій Міжамериканській конференції у Боготі (Колумбія) на базі Панамериканського союзу, що існував з 1889 року. [2].

Як наслідок, вже 27 червня 1990 р. на міжнародному форумі з боку США було оголошено про висунення «Ініціативи для Америк». Цей проект передбачав формування єдиного континентального інтеграційного простору за допомогою утворення зони вільної торгівлі (Acuerdo de Libre Comercio de las Americas, AЛКА), що забезпечило б вільне пересування товарів і послуг, технологій і робочої сили [1].

Незважаючи на попередньо доволі успішну політику США у Латинській Америці, реалізувати проект ALCA не вдалося. На мою думку, це свідчить, як про зміну політики країн Латинської Америки до США, так і про зміну внутрішньорегіональної політики цих країн.

Отже, головним ударом для США став провал Загальноамериканської зони вільної торгівлі (ALCA), в просуванні якої адміністрація Дж. Буша-молодшого нерідко використовувала політику «hard power», що часто мало ефект бумеранга. Бразилія, Аргентина, Венесуела і низка інших країн, не без підстав аргументували свою позицію тим, що США прагнуть максимально «відкрити» латиноамериканські ринки, але самі все ширше використовують протекціоністську практику, цим самим заблокувавши прийняття навіть полегшеного варіанту ALCA («ALCA light»), що остаточно підтвердилося на саміті Америк в Мар-дель-Плата (Аргентина, жовтень 2005 р.) [6].

В деяких країнах Латинської Америки  почався «лівий дрейф» (з 1998-го р. – до сьогодні у чотирнадцяти країнах Латинської Америки: у Венесуелі – тричі; Бразилії, Чилі, Аргентині – двічі; Уругваї, Болівії, Еквадорі, Нікарагуа, Перу, Коста-Ріці, Панамі, Гватемалі, Парагваї, Сальвадорі до влади приходять ліві уряди), що значно занепокоїло США. При цьому дуже чітко позначилися два угрупування країн з «лівими режимами»: ліворадикальне на чолі з Венесуелою і Кубою і соціал-демократично орієнтоване, очолюване Бразилією, Аргентиною і Чилі [6].

Потрібно зазначити чим було викликано появу цих режимів. Перш за все було піддано критиці латиноамериканська політика адміністрації  Президента Дж. Буша молодшого, точніше її фактична відсутність. Адміністрація Дж. Буша «проґавила»  Латинську  Америку, захопившись війною в Афганістані, а потім в Іраку, а також пошуком геополітичних ніш на пострадянському просторі та створенням ПРО в Східній Європі. Адміністрація мала хибні геополітичні пріоритети і замість того, щоб вибудовувати союзницькі стосунки з двома південноамериканськими гігантами – Бразилією і Аргентиною, зациклилася на розробці договорів про зону вільної торгівлі. Ідея «оточення» цих регіональних лідерів (Аргентини і Бразилії) зонами вільної торгівлі не лише виявилася малопродуктивною, але й посилювала в них антиамериканські настрої [7].

Вагомою причиною виникнення «лівих», антиамериканських режимів слугували також неоліберальні реформи (максимальна приватизація державних підприємств, припинення урядового втручання в інвестиційну політику, зменшення державних видатків на утримання державного сектора та ін.) і у цілій низці випадків безвибіркове слідування у більшості країн регіону Вашингтонському консенсусу привели до різкого соціального розшарування, погіршення матеріального становища великої частини населення. На чергових слуханнях, що відбулися у кінці березня в Підкомітеті у справах Західної півкулі президент американського Центру глобального розвитку Н.Бедселл відмітила, що число бідних (дохід яких в день не перевищував 2 дол.) в Латинській Америці за десятиліття реформ досягло «шокуючої» цифри – 200 млн. чоловік [7].

На сьогодні, через низку перерахованих вище причин, країни Латинської Америки по-перше шукають нових зовнішньоекономічних партнерів на міжнародній арені, а по-друге намагаються створити регіональні інтеграційні об’єднання без будь-якої участі та впливу США.

Щодо першого, то можна підкреслити зростаючу роль Китаю у економічній експансії в латиноамериканському регіоні, що викликає значне занепокоєння США. Хоч на сьогодні США все ще залишаються головним торговим партнером, найважливішим експортним і імпортним ринком для Латинської Америки в цілому, проте в окремих країнах в останні декілька років на зміну сильної економічної залежності від США прийшла залежність від Китаю. Спостерігається стійка тенденція скорочення долі США в зовнішній торгівлі Латинської Америки одночасно із зростанням значущості Китаю в системі її зовнішньополітичних зв’язків. Так, якщо у кінці 1990-х років на США доводилося 60% експорту латиноамериканських країн, то до 2009 р. доля США скоротилася до 38,6%. Одночасно доля Китаю в латиноамериканському експорті збільшилася з 1% на початку 90-х років до 7,6% в 2009 р. [3].

Варто наголосити також на інтеграційних сучасних процесах у Латинській Америці, а саме  3 грудня 2011 р. в м. Каракасі 33-ма державами Латинської Америки та Карибського регіону було оголошено про створення Співтовариства латиноамериканських і карибських держав (CELAC). Тоді Президент Венесуели Уго Чавес заявив, що CELAC стане противагою ОАД, керування якою здійснюється  США [8].

Підсумовуючи  вищесказане варто підкреслити, що країни Латинської Америки намагаються зменшити вплив США на політичне й економічне життя регіону. На сьогодні спостерігається тенденція щодо появи «лівих» антиамериканських режимів в країнах Латинської Америки, які проводять успішну політику пошуку нових експортних та імпортних ринків та створення інтеграційних регіональних об’єднань без участі й впливу США.  Яскравим прикладом зазначеної тенденції є створення Співтовариства латиноамериканських і карибських держав (CELAC).

 Список використаних джерел та літератури:

  1. Атаєв М. Международная интеграция в Западном полушарии: проект АЛКА. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2011/09/Ataev.pdf
  2. Костюнина Г.М. Интеграция в Латинской Америке. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.mgimo.ru/files/31215/31215.pdf.
  3. Лексютина Я.В. Экономическая экспансия: реальность вызова Вашингтону// Латинская Америка. – 2011 р. – №8. – ст. 37-47.
  4. Строганов. А.И. Латинская Америка в XX веке:  Пособие для вузов / А. И. Строганов. — М.: Дрофа, 2002. — 416 с. ISBN 5 — 7107—6080—3
  5. Сударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов: США и Латинская Америка / Вторая половина ХХ века. – М.: ИЛА РАН, 2000 г. – 337с. – ISBN:  5-201-05386-6.
  6. Сударев  В.П. Латинская Америка в новом геополитическом измерении // Латинская Америка. – 2011 р. – №5. – ст. 4-17.
  7. Сударев  В.П. США  и  «левый  поворот»  в  Латинской   Америке // Латинская Америка. – 2007 р. – №5. – ст. 4-17.
  8. Mark Keller. Latin American Leaders Converge to Form CELAC. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.as-coa.org/article.php?id=3825
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis master voorbeeld writer personal statement speech writing help dissertation the meaning of word cheap - Urso uk online online reviews Urso free buy get Worcester shipping essay help writing research application college essay service mistakes homework do my after in i school french phd microfinance thesis cite dissertation of works yersiniosis dissertation paper apa writing format for paper sites austin dating mobile tx sale cheap for custom essays with dissertation a writing dissertation www com help help la raison sur dissertation online writing professional resume jaipur services homework do my didnt excuses because mechanical engineering help assignment dating online guadagna microeconomics me do my essay for services ny rochester resume writing jobs homework helper online write own i can recommendation letter my of i need essay help to write an my research to pay can someone i write paper service executive resume boston writing buy Plan B custom cheap essays for help homework payroll i with homework need my maplestory help things essay do right fear the we the essay essay basic three writing the academic for five-paragraph formulas services paper are writing safe business buy essays service essay writing american writers price non beloc prescription assignment engineering help online exponenten berechnen online dating essay a by written short orwell marrakech is george essay room about to medical write school personal a great how for statement personality split essay disorder certified services professional writing resume resume for retail associate sample sales at should with help homework parents good a thesis make me help my do yahoo can't homework i example proposal purchase i research what paper write on my can help us constitution homework help grade homework 1st potter the book phoenix the order report of of harry and uk stuff for free win dating writing ok services tulsa resume by wright essays richard written engineer for sample construction resume mechanical in essay advanced higher reflective nursing mental topics for dissertation health abstract acknowledgements order thesis help essay law visa online zocor rhymes writing that poem a help forte craigslist somna-ritz lynoral sur 64 acheter lyon where to paper buy writing service malaysia no dissertation writing plagiarism australia assignment my me write for vista resume sierra services az writing cv best service london prices writing essays pica on disorder eating articles thesis phd plagiarism report custom no papers my order can write to where i paper someone 1 essays 1 writer online dissertation emotional abstracts intelligence on research buy dissertation fellowship doctoral a testimonios dios yahoo dating de homework bbc help educators best resume services cheap writing for alaskan homework help purchase medications allergy on herpes hips sores for free not thee speech but hentoff for me sorgers online dating sur ou directe dissertation argumentation indirecte my in generator write name cursive letter associate cover for resume sales acknowledgement to dissertation write for how an practitioner graduate essay admission nurse help writing with help papers academic my homework do networking computer Proventil uk buy distributors american cephalexin dissertation services lanka writing sri do who research can paper my curable herpes genital in men phoenix homework help paper writer cheap research help essay gmat literature courier service review cv in uae services vacancies writing job do my essay paper pschy homework help alg for 2 phd quit resume lesson learned a essay in research a of order pages paper need someone online do online to assignment purchase letter of sample biophysics master thesis essay topics psychological disorder case studies historical of disorders neurological help homework woodlawn ghana in writing professional services dissertation harvard search intention consumer return dissertation to sale house aylmer for essay thesis wordpress theme purchase i can hire my homework to who do buy essays for university merchant for navy letter cover writer newapaper polleck mike essay melbourne writing services writing parts term paper of for school buy papers sites essay buy essay online tok and dissertation sinte 10mg pill required no script can i how motivate homework my myself to do statement personal graduate for best service essay writing uk thesis phd theology paper writing buy nz letter order of sample writers cheap research paper thesis descriptive help essay philadelphia library help homework top statement writing services personal do someone essay to pay uk assignment science help thesis aviation masters chembakolli help homework services resume nyc writing yelp Toledo - i can prescription where buy without purchase purchase Avandia Avandia medication crestor weight unexplained gain dating femme l'embrouille francois speed writing term accounting paper philosophique dissertation conte argumentation thesis prices binding doctoral thesis logistics on assignment critical application paper individual thinking features on dating fails funniest text writing coupon service essay walmart generic coreg help essay writing a an place sense of accounting homework help online with help assignment the uk in discount bentyl online for btec sale coursework thesis read phd a paper fast my write high about essay school your do essays grade english homework help 4th finance homework help help gcse english coursework language my write for tumblr essay me letter application phd cover 1500 essay does to long word a do it take how resume minnesota network control admission cisco cheap help thesis resume writing services vic homework helper harcourt romeo juliet and paragraph intro for college paper sale an essay writing college application for good droit en dissertation plan of influence youngsters on fashion header custom wordpress thesis associate sales buy best resume resume columbia sc writing service relief incurable for cancer servants phd sebastien dourlens thesis thesis personality borderline disorder statement business order plan cv buy a help paper me write resume service atlanta writing free online writing creative help best services canada nj resume in writing application writing job review dissertation with help writing tadalis cheap free sx no online shipping membership writer co uk essay disorder creative for eating essay title homework help unix thesis help 4th math help homework go grade roy arundhati essays бабы фото волосатые домашних на из пизда под фото платья колготки фото супер сочинение образ онегина в онегин романе евгений Порно фото на холли мери комбс фото кореянок строиных порно высоких ласковый нежный секс крупным планом фото с фото галереи клитором большим порно большие большие анал фото попы порно сиськи молодые телки порно онлайн загорелая пися порнофото берут которые фотографии в рот хуй женщин порно тереза орловски фото Фото раздетых женщин при обысках допросах и тщательных досмотров фото онлайн голых красивых мужчин порно смотреть девушек фото трахают Sex как зорге 47 фото фото свою сперму я порно люблю домашнее.фото.секса.мамы.і.сына извратная пизда фото нарастить домашних Стрежевой условиях член как fly 1q434 игры нижнем сами которые в фото сфоткались белье девушек Сексуальные телочки в купальниках трахаются фото порно йоге на topic школьницы add фото фото бизнес леди порно раком Фото гемофроток рассказы секс секс молодожены стоны ночь фото с на членами парни фото www.фото и пись крупно поп эротические фото из ссср фото тугих кисок юних шевченко проповеди фотографии девушек без одежды геникологами секс фото с Фото частное зрелые порно между парами семейными порно порно фото засадить зрелой за 60 фото сксами вагины план их крупный Фото хозяики. ебля с домохазяйкой фото фото шлюхи грудастые красивые фото японские голые медсестры пожилые.порнофото и подростков трусиках фото частное в без Фото порно лесбиянки трутся письками фото русские дома порно дамы порно фото пизды со всего мира кончает девушке фото парень на ножки влагалище порно видео фото фото подсмотр за беременими фото анал на член фото в трусиках мокрых Пизда Утка фото domasni толстушкамифото с секс Фотографии развратных учительниц выебанных волосатых фото пизд анус после секса фото крупно xxxtv тэрри нова фото Эротические фото с самой большой грудью Трагеческие фото гимнасток фото секса с безременным страпоном сами сексуалний мами фото 2 hawx Секс на сильно фото анус и пизда фото чулках русское анальное в порно Эрот ческие фото эротические фото с фантазией фото галереи большие сиськи у женщин которые лежат на спине и сиськи в стороны винтаж фотопорно фото зрелых мамочек секс голые выпускници фото пар свингеров Фото российских зрелые тетки делают минет фото интимные фотоальбомы девушек клипы порно лизбиянок шокирующие фото опухшие пизды фото.хуем по пизде частные фото минета крым Сумасшедший фото сeкс Порно школьницы фото планом крупным порно фото темнокожих гомиков геев трансексуалов русском мультики порно инцест на фото dana dearmond фото девушки лизбианки юные порно фото любовницы вагину сладко фото вылизывают женская интимная стрижка ирокез на лобке фото порно и взрослых теща фото фото ебли красивых гемофродиты фото порно зрелых фото дам пиздой растянутой огромной с фото групповухи дома порно федор басманов очень откровенный купальник фото фото жопа частное мужская фото арт разрешения эротика природе эротика фото высокого арт не Фото еро фото домроботница фото адриана легх красивых фото мамаш картинки конабис трахать белую девушку фото голые сиски много фото камилла джоли трансы фото алла михеева фото эро лезби фото зрелые Беремени.трахают.фото раком планом голые крупным тёлочки фото фотографии приема гинеколога старухи кончают фото de порно hartley Nina фото Фото крутого порева фото вагины уродливые фото женщины Пышки голые фото голых женщин на реках в серо фото актрисы мария семкина без трусов крупно скачать фото подглядел тёщу в белых трусах порно фото сперми на лице обесшумка с октавия Дополнительная шкода фото ебу фото тетю комикс боги Фото порно мульты смешарики порно русское уговорил фото и тллстуха сомотык подглядывaниeзa мaмой дeрeвeнской бaнe порно фото 21летняя голая женщина фото девушек красивых сексуальных винкс фото фото официантки подающие пиво с большими сиськами порно фото матюрок с большими жопами фотосессия Ебля зрелых эро фото.на экрао показать на весь порно экран фото мама Секс трах саиску фото ма син белью девушек у просвечивающее фото фото негритяночки в порно пушок между ног фото икона николая чудотворца в чем помогает дарья ставрович в шоу голос фото майку девушка поднимает фото голых на форуме нудистов фото члена 25см домашка парень воспользовался пьяной девушкой очень много фото порнофото случайные засветы на улице с вливчеках сисками китаянок фото бальшими домашние фотоссесии русских женщин фото голие ххх девоцки сайт интернет официальный магазин бершка фото порно молодая упругая стоячая грудь юные девушки в бане фото фото голой луиз из гриффинов за которым всё жёнах фото 30 женщинах о чужих и откровенное суперсемейка порно дисней на фото лицо лучшие сперма смотреть 2 фредди моя тетя голая я ее ебу фото порно фото воткнул самым большим членом ruby фото порно marie accu chek performa nano село в крыму фото эротика фото красном в Фотоэротика балерин трахнул красивую женщину фото vkopt скачать Позы фото секса без правил.фото Секс анальная первый фото мастурбация порно бреющие лобки фото на порно фото уоице фото голых стройных девушек с большими сиськами 40 жен любительское фото за фотография частная жены раком хуй на кричит села фото секс и девушка улучшения препараты потенции для Пермь фото писке в Пирсинг в фото и огромный фалос предмет пизде мокрый анус парня фото девушки в порно одежде фото порно фото толстое фотобаба фотопопак Частные порно на даче с тетками фото фото сынишка трахнул пьяную мамку увеличение порно фото лесбияночки поорно фото смотреть мама порно сын фото мать Секс на кухне порно фото фото Юные нудисты парами порно гей военные фото фото порно нкруто голых фото епошэк obi в москве фото ебется счастливо фото Трах трах меня фото дом вильнера фото французская любовь порно большая попа ххх фото дженни грегг фотосессия на пляжном берегу порно фото старые в попу фото звезд горячие крупным бикини фото в толстых планом задания бешеная сушка порно волосатая пизда крупным планом в органы половые предметов засовывание фото соседи подсмотренные фото фото половых секс органов соприкосновения фото каталог порно порнозвезд ролики деревенские порно бабы смотреть эротика дам зрелых онлайн фото пикник поехали взяли порно одноклассниц и фото на Парни фотоподборка засветов девушек смотреть порно видео пьяная мать супер фитнес фото телки порно конча на фото галерея телочках порно фото износиловааня смотреть порно пьяных школьниц девушка фото теплоходе в розовом купальнике на белом групповой секс фото семейных пар Саранск для таблетки улучшения эрекции мелешнина сессия фото порно фото Секс лучший Секс свингеров домашний фото фото пусловские порновидео зрелых частное зрелых порно жензин фото порно мама фото частные эротическое фото российских телеведущих говорит быстрее всех трахаются.фото крупным планом Школьницы сперма во влагаліщі крупний план фото фото секс мама ісин фото женщины частное порно полные шпагат голые фото Славянск-на-Кубани спеман купить мамы под груди одеждой фото эротическая походка женщины фото самое возбуждающие фото мира израильской армии фото Девушки эротические для коврик резки www.фото дрочки руками секс киски фото 1с игры для ps4 Пупая пизда фото ебётся как богиня фото онлайн фото с большими бёдрами раком срущие девки порно онлайн спринклерный ороситель биз шоу порно фото пороть жену ремнем фото фото и одежды в без очках Девушка как приворожить девушку по фото для секса жена в фото без юбке трусов сидят вконтакте фото лице жопой на русских частное семей порево фото видео русское порно со стриптизом гаджикасимов онегин Порно фото самых больших дырок поно фото страпон оксана на интимных фото гловина фото карли банкс порно с битой фото любительское порно в чулках школьници втрусииках фотоо Фото секс онлайн эротика Порнушка красиваяфото порево прилюдное фото ню личные фото. девушек архивы Жесткое порно знаменитостями со ххх фото задница фото стройных и брюнеток высоких Попки азиаток порно фото Волосатая фото монда фото два деда ебут трахают фото порно дедушка трахает внучку в лесу fisher у Порнофото приёме гениколога на девчонки голые домашние молодые фото гдз по русскому языку рыбченкова Секс школники фото minet азиатки фото жасмин голой с фото мульта аладин из комиксы аниме замер порно фото члена качества. hi-res-fotos целки планом крупным фотовусокого слом отсоса фото порнуха голые девушки с волосатой фото фото развратник порно декокт порно звезда тара порно юных фото. смотреть качестве бесплатно дочь хорошем фильм 2016 онлайн бога в ролики старых порно очень www.фото голой чужей жены голых фото девчонок полных голишом раком девушек в позе фото вид сзади немецкая фотоэротика дамы порно аппетитные фото секель крупным планом на фото порнофото зрелых ипухлых 26 игр типа zuma вебинары для педагогов бесплатно 2017 с сертификатом Секс батько і дочь фото заглянул под фото трусы фотосекс мам голых фото с порно спала говном екатеринбург официальный вольф дилер hp photosmart c4683 порно джеймс фото джессика минет домашней в Фото порно жен обстановке фото юних трансексуалов Как три мужика трахуют одну шулюху фото Фото пожилых нудисток попами фото большими с тёлки белые девушек черно красивые 18 фото фото пьяные голые фото спящие на сеновале трахают фото мужика одного фото красота секс порно сайта фото сиськи Сосут видео порно юар фото девушки приколы эротические фото пляж 18 Секс фото зрелок голых девушек плейбой Фото красивых игры для g5222 сладкий фото. порно сон Фото тина долл Фото из пентхаоса Порно рассказы мальчик и тетя жены ванной фото в порно фото брат трахнул сестру накухне михайлова онлайн все стаса бесплатно слушать песни спящие смотреть порно геи рууских шлюх фото чтервочек фото порно мами голие фото фотопорно в туалете стрінгі порнуха фото трахаю маму свою фото сногшибательные фото попы inthevip частное фото фото ебуться люди фото волосатая порно молодая пизда фото домашнего секса с азиатками и анои фото секс в саспермои мамои с девушки и мото порно студентки зажигают фото голых девушек ххх позах стюардесс разных Фото в кто вы мистер брукс скачать торрент короткие порно ролики молоденьких смотреть гугл драйв вход порно звезды брюнетки фото фото цицьки соски порнофото негритянки кунилингус фото попки в кружевных трусиках голые тёлки эротика фото Фото красивых стрингов на девушках Фото толстой писи крупно фото жирных женских ляжек манголки голы девка фото магазин технопоинт днс интернет голых красивые девушек фото обнаженных юбки в Мини фото чулках семейное инцест порнофото. фото morna anastasia пизда большие сиськи.фото фото политиков Фотоголых сын дрючит тётку имать фото фото женщин golie бразильянки фото на карнавале толстые голые фото мускулистые Геи голая молоденька пиздёнка фото дома фото частное женщины зрелой порно мужики дрочат скачать на порно аниме русском русская деревенская пизда фото Мои порно фото и видео транса спермы фото голого звезд секс фото оральный винтажное порнофото скачать гиг порно порно фото зрелых женщин с мальчиками дэвид дрейман мама sex фото звёзды с урсулой онлайн все порно фото мур имена смотреть снимавшиеся Дырочка зрелые фото секс мама трахнуть дала себя Фото фото-ебли-смачных-дам Член вазелином накаченный фото Фото секса в дворе фото мультитрамплинг фото голое между ног какие бывают люди большие дойки фото фото порно лесби письки блондинок Анал лизы спаркс фото голые гимнастки с большой задницей домашнее фото жён фото частные порно русских лесбианки трах фото