Проблеми протистояння США та країн Латинської Америки на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено аналізу проблем протистояння США та країн Латинської Америки. У статті розкрито еволюцію суперечностей США з країнами Латинської Америки (від проголошення доктрини Монро до створення Співтовариства латиноамериканських і карибських держав (CELAC).

The article is devoted to the analysis of problems of confrontation between the USA  and Latin American countries. The article revealed the evolution of  the USA  confrontation with the Latin American countries (from the proclamation of the Monroe doctrine to the creation a Community of Latin American and Caribbean States (CELAC).

Статья посвящена анализу проблем противостояния США и стран Латинской Америки. В статье раскрыто эволюцию противоречий США со странами Латинской Америки (от провозглашения доктрины Монро до создания Сообщества латиноамериканских и карибских стран (CELAC).

Вийшовши на перше місце у світі за рівнем економічного розвитку і перетворившись на велику державу, США претендували на домінуючу роль у Західній півкулі. В першу чергу Вашингтон розглядав Центральну Америку і Карибський басейн, як зону своїх безпосередніх геополітичних інтересів. США прагнули не лише підпорядкувати країни цього субрегіону економічно, але і розповсюдити на них політичний вплив і забезпечити тут свою військову присутність. Територіальна близькість, слабкість і незахищеність невеликих латиноамериканських держав полегшувало здійснення подібних планів.

Для обґрунтування своєї експансії в Латинській Америці Вашингтон використав перш за все «доктрину Монро», проголошену президентом США Дж. Монро ще в 1823 р., а слідом за нею були «доктрина Олні», «Поправка Платта», «політика великого кийка», «дипломатія долара» та ін. [4].

У роки Першої світової війни США підсилили свою експансію в регіоні, скориставшись тимчасовим послабленням уваги європейських держав до Латинської Америки. Зросли капіталовкладення США в економіку латиноамериканських країн і питома вага в їх зовнішній торгівлі. У Центральній Америці гегемонія Вашингтона стала беззаперечною. Ще у 1914 р. було відкрито Панамський канал в зоні колоніального анклаву США на території  Республіки Панама. У 1915 р. США в результаті озброєної інтервенції встановили окупаційний режим в Гаїті, а в 1916 г. – в Домініканській Республіці. У 1916–1917 рр. сталася чергова озброєна інтервенція США в Мексиці, в І917 р.– на Кубі, де контингент американської морської піхоти залишався до 1922 р. В економіці низки країн Південної Америки США також серйозно потіснили Великобританію, хоча вона ще утримувала тут значні позиції [5].

Вже у другій половині ХХ ст. США вибрали дещо нову стратегію щодо впливу на регіон Латинської Америки. США почали сприяти створенню інтеграційних об’єднань у регіоні. Початком, цієї тенденції безперечно є створення ОАД (Організації Американських Держав) 30 квітня 1948 року на 9-ій Міжамериканській конференції у Боготі (Колумбія) на базі Панамериканського союзу, що існував з 1889 року. [2].

Як наслідок, вже 27 червня 1990 р. на міжнародному форумі з боку США було оголошено про висунення «Ініціативи для Америк». Цей проект передбачав формування єдиного континентального інтеграційного простору за допомогою утворення зони вільної торгівлі (Acuerdo de Libre Comercio de las Americas, AЛКА), що забезпечило б вільне пересування товарів і послуг, технологій і робочої сили [1].

Незважаючи на попередньо доволі успішну політику США у Латинській Америці, реалізувати проект ALCA не вдалося. На мою думку, це свідчить, як про зміну політики країн Латинської Америки до США, так і про зміну внутрішньорегіональної політики цих країн.

Отже, головним ударом для США став провал Загальноамериканської зони вільної торгівлі (ALCA), в просуванні якої адміністрація Дж. Буша-молодшого нерідко використовувала політику «hard power», що часто мало ефект бумеранга. Бразилія, Аргентина, Венесуела і низка інших країн, не без підстав аргументували свою позицію тим, що США прагнуть максимально «відкрити» латиноамериканські ринки, але самі все ширше використовують протекціоністську практику, цим самим заблокувавши прийняття навіть полегшеного варіанту ALCA («ALCA light»), що остаточно підтвердилося на саміті Америк в Мар-дель-Плата (Аргентина, жовтень 2005 р.) [6].

В деяких країнах Латинської Америки  почався «лівий дрейф» (з 1998-го р. – до сьогодні у чотирнадцяти країнах Латинської Америки: у Венесуелі – тричі; Бразилії, Чилі, Аргентині – двічі; Уругваї, Болівії, Еквадорі, Нікарагуа, Перу, Коста-Ріці, Панамі, Гватемалі, Парагваї, Сальвадорі до влади приходять ліві уряди), що значно занепокоїло США. При цьому дуже чітко позначилися два угрупування країн з «лівими режимами»: ліворадикальне на чолі з Венесуелою і Кубою і соціал-демократично орієнтоване, очолюване Бразилією, Аргентиною і Чилі [6].

Потрібно зазначити чим було викликано появу цих режимів. Перш за все було піддано критиці латиноамериканська політика адміністрації  Президента Дж. Буша молодшого, точніше її фактична відсутність. Адміністрація Дж. Буша «проґавила»  Латинську  Америку, захопившись війною в Афганістані, а потім в Іраку, а також пошуком геополітичних ніш на пострадянському просторі та створенням ПРО в Східній Європі. Адміністрація мала хибні геополітичні пріоритети і замість того, щоб вибудовувати союзницькі стосунки з двома південноамериканськими гігантами – Бразилією і Аргентиною, зациклилася на розробці договорів про зону вільної торгівлі. Ідея «оточення» цих регіональних лідерів (Аргентини і Бразилії) зонами вільної торгівлі не лише виявилася малопродуктивною, але й посилювала в них антиамериканські настрої [7].

Вагомою причиною виникнення «лівих», антиамериканських режимів слугували також неоліберальні реформи (максимальна приватизація державних підприємств, припинення урядового втручання в інвестиційну політику, зменшення державних видатків на утримання державного сектора та ін.) і у цілій низці випадків безвибіркове слідування у більшості країн регіону Вашингтонському консенсусу привели до різкого соціального розшарування, погіршення матеріального становища великої частини населення. На чергових слуханнях, що відбулися у кінці березня в Підкомітеті у справах Західної півкулі президент американського Центру глобального розвитку Н.Бедселл відмітила, що число бідних (дохід яких в день не перевищував 2 дол.) в Латинській Америці за десятиліття реформ досягло «шокуючої» цифри – 200 млн. чоловік [7].

На сьогодні, через низку перерахованих вище причин, країни Латинської Америки по-перше шукають нових зовнішньоекономічних партнерів на міжнародній арені, а по-друге намагаються створити регіональні інтеграційні об’єднання без будь-якої участі та впливу США.

Щодо першого, то можна підкреслити зростаючу роль Китаю у економічній експансії в латиноамериканському регіоні, що викликає значне занепокоєння США. Хоч на сьогодні США все ще залишаються головним торговим партнером, найважливішим експортним і імпортним ринком для Латинської Америки в цілому, проте в окремих країнах в останні декілька років на зміну сильної економічної залежності від США прийшла залежність від Китаю. Спостерігається стійка тенденція скорочення долі США в зовнішній торгівлі Латинської Америки одночасно із зростанням значущості Китаю в системі її зовнішньополітичних зв’язків. Так, якщо у кінці 1990-х років на США доводилося 60% експорту латиноамериканських країн, то до 2009 р. доля США скоротилася до 38,6%. Одночасно доля Китаю в латиноамериканському експорті збільшилася з 1% на початку 90-х років до 7,6% в 2009 р. [3].

Варто наголосити також на інтеграційних сучасних процесах у Латинській Америці, а саме  3 грудня 2011 р. в м. Каракасі 33-ма державами Латинської Америки та Карибського регіону було оголошено про створення Співтовариства латиноамериканських і карибських держав (CELAC). Тоді Президент Венесуели Уго Чавес заявив, що CELAC стане противагою ОАД, керування якою здійснюється  США [8].

Підсумовуючи  вищесказане варто підкреслити, що країни Латинської Америки намагаються зменшити вплив США на політичне й економічне життя регіону. На сьогодні спостерігається тенденція щодо появи «лівих» антиамериканських режимів в країнах Латинської Америки, які проводять успішну політику пошуку нових експортних та імпортних ринків та створення інтеграційних регіональних об’єднань без участі й впливу США.  Яскравим прикладом зазначеної тенденції є створення Співтовариства латиноамериканських і карибських держав (CELAC).

 Список використаних джерел та літератури:

  1. Атаєв М. Международная интеграция в Западном полушарии: проект АЛКА. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2011/09/Ataev.pdf
  2. Костюнина Г.М. Интеграция в Латинской Америке. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.mgimo.ru/files/31215/31215.pdf.
  3. Лексютина Я.В. Экономическая экспансия: реальность вызова Вашингтону// Латинская Америка. – 2011 р. – №8. – ст. 37-47.
  4. Строганов. А.И. Латинская Америка в XX веке:  Пособие для вузов / А. И. Строганов. — М.: Дрофа, 2002. — 416 с. ISBN 5 — 7107—6080—3
  5. Сударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов: США и Латинская Америка / Вторая половина ХХ века. – М.: ИЛА РАН, 2000 г. – 337с. – ISBN:  5-201-05386-6.
  6. Сударев  В.П. Латинская Америка в новом геополитическом измерении // Латинская Америка. – 2011 р. – №5. – ст. 4-17.
  7. Сударев  В.П. США  и  «левый  поворот»  в  Латинской   Америке // Латинская Америка. – 2007 р. – №5. – ст. 4-17.
  8. Mark Keller. Latin American Leaders Converge to Form CELAC. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.as-coa.org/article.php?id=3825
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help dissertation media case study of disorder attention deficit essay writing best service reviews service service editing video food cheap essays fast science homework help theory career dissertation development teaching masters dissertation buy transition dialectique dissertation embarazo singulair y me do my report for analyst division order resume i get can on where homework help - Nizoral pharmacy Nizoral us bestellen Brant brand a discussion purchase dissertation cheap order Zyprexa my i do homework girlfriends should and breastfeeding toradol com dissertation writing service theme essay buy quentin tarantino ultimate male with online buy enhancer fast shipping mechanical nasa doc engineer resume system filing dissertation writing professional cv service essex homework tdsb help write for literature my review me writing essay essaysincollege services psychological questions on essay disorders write me cv to help a best buy online paper place research girls help bold essay consultation mumbai services dissertation essay my write university dissertation help writing mba help essay bibliographical phd in thesis advertising mechanical for technician resume online help jobs plan business services writing usa my my dating friend best is daughter reviews writing resume naukri services help writing malaysia thesis homework i with quest help my need papers online psle free exam british review essay writers admissions zinch essay college help essay start to college how application funny essay narcissistic disorder personality georgetown walsh service school of foreign essay 2 poultry plans house section help writing a book mba service best essay editing olympic help homework best world london services cv writing for thesis mla canada Athens get tablets i online - FRUIT can FRUIT Soft acheter Soft how Cialis Cialis lh homework help sites City buy mg pills - Kansas Etodolac 130 Etodolac 2061 online writing help essay homework for help uop coffee paper custom cups Moxin acquista Moxin american Berkeley - svizzera online paper mario help with help with njhs essay essay day buy no narrative you can buy essay papers proposal writing a dissertation qualitative to need my i homework do dissertation with old year writing help 7 online generic Avapro dissertation umi to where is buy order without buy prescription best taliz a lotensin online quick editing academic paper service letter position cover sales coordinator for start to school medical for personal your statement how services custom writing essay canadian online essays term papers letter admissions position cover for representative writing resume in service ct confidential help essay college college essay an of argumentative structure writing services academic level for college sale papers that assignment paper can me write for my people homework help 9 12 to for ages essay need writing help essay service custom and writing dissertation it professional how medical for school my statement write should i personal my i always homework do night at help k u homework castle help homework dover need with help dissertation hypothermie dissertation thinking critical application paper writing custom english paper school from letter professor recommendation medical for help learn to more homework french help ks3 homework writing paper programs free ghr1000 results weight loss with homework help shakespeare homework help grade 3 dissertation georgia help in macbeth essays on uk custom writers math help calls homework kid 911 essay expository outline term order custom papers equation help linear homework essay on resolution conflict gcse help it coursework modes help tm te and homework helper homework costumes Floxin usa ks3 history help homework aggrenox india buy prescription best without buy ditropan homework equations help with help for online homework medical student statement personal of phd purpose statement online games resume order 360 to your beginning completing from a road map qualitative dissertation end cheapest printer paper work writer essay papers sale for college admission help environmental homework science ap college essays online buy flagyl discontinued online to pay by visa buy cystone where saxons homework anglo help without ed super pack prescription trial get thesis and finance in islamic banking phd to of for medical letter submit recommendation how school examples for assistant resume medical objective fractions homework helper review custom site writing antibiotikum chloromycetin where your buy to dissertation essay custom best forum media psychology research on violence clk papers buy without prescription voveran cheap professional essay become a writer students essay written by good i should about what essay my write synoptic help 5 unit biology aqa essay being on word time 2000 on essay letter cover company not a for hiring talent on report dissertation management essay english my me for do statement introductory examples and paragraph thesis review help literature to software with sr discount pharmacy voveran final critical thinking application paper in alphabetical order a bibliography is services anyone writing dissertation used has cover borders for without letter doctors research help abortion paper writing help for 5th homework graders papers term custom writing online generic nortriptyline 100mg papers education research on sex schools in should my essay write phd thesis england science help earth homework depressive study disorder hesi major case services london cv writing top writing uk services cv providers care cardiovascular paper software free research writing www writing com custom workshop research 2012 on writing paper buy collgeessay for writer resume usa buy how proposal dissertation a to defend paper domestic violence buy Lamisil case video study bipolar disorder coursework help a analysis study writing case homework helpers 1 key stage with essay help a services writing essay sydney speech a writing help assignment online mail antivert via order name cursive write my dating singles uk cfv worldwide online shipping robaxin writer essay generator shredders for heavy duty sale paper ronpaku dissertation phd assistance papers neurological research disorders paper writing research mla discount plan woodpecker walker brookfield allergy ct rumalaya in germany fort oxley helper sarbenes homework thematic essay the order doric
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721