Проблема захисту прав безпритульних тварин в Україні

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті міститься аналіз oснoвних прoблем, пoв’язаних із захистом прав безпритульних тварин.
Ключові слова: тварина, безпритульні тварини, домашні тварини, жорстоке поводження.
This article contains analysis of main problems connected with the protections of right of homeless animals.
Key words: animals, homeless animals, pets, abuse.
В статье содержится анализ основных проблем касающихся защиты прав бездомных животных.
Ключевые слова: животные, бездомные животные, домашние животные, жестокое обращение.

«Приємно чути, що ви так чемно звертаєтесь до кота. Котам звичайно чомусь говорять – «ти», хоча жоден кіт ніколи ні з кім не пив на Брудершафт».
М. Булгаков «Майстер і Маргарита»

Ставлення до братів наших менших визначає рівень гуманності суспільства. Цей факт підтверджений досвідом розвинених країн Європи, де ситуація набагато краща у порівнянні з тими країнами, які фактично роблять лише перші кроки на шляху до правової держави та суспільства. На превеликий жаль, в Україні роками навіть просто розмови про безпритульних тварин та прояв жалю до їх страждань та долі вважалося нічим іншим, як несерйозним проявом сентиментальності. Таке питання стосується не лише моралі соціуму – воно є також заполітизованим у певній мірі.
В Англії в 1822 році було прийнято перший закон у Європі про покарання мучителів тварин. Одразу ж після цього аналогічний закон прийняла і Польща. У 1959 році було створено Міжнародне товариство захисту тварин, а в 1982 році прийнята Всесвітня Хартія природи [2], де вперше на такому масштабному рівні закріплено факт, що усім живим істотам повинна бути надана можливість на безпечне існування. Німеччина у 2002 році закріпила захист тварин на конституційному рівні.
Коли наша держава обрала новий демократичний курс розвитку, вона автоматично зобов’язалася вжити відповідних заходів стосовно захисту безпритульних тварин, аби на міжнародній арені не бути аутсайдером в кращому випадку, або й гірше – середньовічним варваром. Переломним моментом для нашої країни став вступ до Ради Європи. Саме після цього нам довелося доопрацьовувати чинне законодавство, тобто підганяти його під європейські положення стосовно питання безпритульних тварин. Європейці зазвичай вважають, що прояв жорстокості до тварин свідчить асоціальність індивіда. Покращення становища безпритульних тварин в Україні не можна назвати швидким та успішним у порівнянні з іншими демократичними змінами, адже воно набагато повільніше досягається у наших реаліях. Досить часто наше становище прямопропорційно залежить від світогляду, моральних засад, культурного розвитку політиків, чиновників та їх розуміння важливості гуманізації суспільства. Кожен нормативно-правовий акт проходить довгий і тернистий шлях на шляху його імплементації. А що ж говорити про вироблення дієвого і реального механізму для реалізації положень, передбачених законодавством?
Великим кроком на шляху до подолання великої прірви, яка виникла між чинним законодавством та реаліями наших обездолених братів менших стало затвердження Київською радою Програми гармонізації відносин людини з безпритульними тваринами у 2007 році, відповідно до якої замість винищення тварин нарешті передбачено проведення їх стерилізації та щеплень від хвороб, після чого здорові особини відпускаються на вулицю під відповідальність та опіку захисників тварин. Це зумовлено лише тим фактом, що кількість безпритульних тварин та реальних місць для їх утримання явно знаходяться не у паритеті. Приклад Києва почали наслідувати, або хоча б намагалися, ряд інших великих українських міст.
Необхідно пам’ятати про те, що прояв жорстокості і байдужості до безпритульних тварин є свідченням того, що людина, яка випромінює такий негатив до тварин здатна зорієнтувати його і на людей. Статистика свідчить, що близько 90 % злочинців-рецедивістів формували свої «схильності» на основі жорсткого поводження з тваринами. Судова практика України, пов’язанана із захистом тварин від жорстокого поводження, захистом безпритульних тварин – мізерна, напевно, через малоосвідченість громадян у цій сфері. Україна майже одна з останніх країн Європи прийняла Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» [1]. На превеликий жаль, цей закон не встановлює та не передбачає механізму подолання безпритульності серед тварин.
Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» [1], тварини – біологічні об’єкти, що належать до фауни:
сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика
птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові.
Визначення поняття «безпритульні тварини» також міститься в Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини [1]. Безпритульні тварини є складовою частиною тваринного світу. Безпритульні тварини однозначно являються одним із компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей. Чому ж ми, свідомі громадяни, будь-якими засобами намагаємося знехтувати тим, що у нас є?
Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», а саме стаття 15 не наділяє і не передбачає жодного зобов’язання покладеного на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади стосовно створення притулків для тварин, виділення коштів з бюджету на їх функціонування та створення. Стаття 16 цього ж Закону закріплює регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, але у разі неможливості їх застосування пропонується застосовувати метод евтаназії. Фактично, відсутність реального механізму та законодавства, у якому б конкретно зазначалися усі суб’єкти, на яких покладено обов’язки і відповідальність за безпритульних тварин, а також відсутність конкретно передбаченої лімітованої суми у бюджетах автоматично дискредитує метод біостерилізації або інших біологічно обґрунтованих методів і наштовхує на застосування методу евтаназії, що у свою чергу не забезпечує виконання одного з головних завдань, яке полягає у регулюванні чисельності безпритульних тварин на вулицях міста.
Відповідно до статті 180 ЦК України [3], тварини є особливим об’єктом цивільних прав, на них поширюється правовий режим речей. Доцільніше взяти приклад зі Швейцарії і називати тварин «істотами», а не «речами».
Великий відсоток від загальної маси безпритульних тварин складають особини, що були залишені власниками напризволяще на вулицях міста у кращому випадку або вивезені за межі населених пунктів і великою загадкою залишається мотивація, яка сподвигла їх на цей крок. У Європейській конвенції про захист домашніх тварин [4] передбачена пряма заборона залишення домашньої тварини без нагляду її власника.
Законодавством України передбачена відповідальність за жорстоке поводження з тваринами та порушення правил їх утримання. Так, у статті 299 КК України [5] та 154 КУпАП [6] передбачені санкції, але, на жаль, вони не лякають як власників, так і сторонніх осіб і не можуть виконати превентивну функцію, яка була закладена у дані статті законодавцем. На сьогоднішній день Україна і досі є лідером у рейтингу серед країн, яким притаманне явище прояву жорстокості у поводжені з тваринами. На мою думку, варто було доповнити Кодекс України про адміністративні порушення та Кримінальний кодекс України окремими розділами, які б стосувалися порушень у сфері прав тварин. Більше того, відповідно до Закону України «Про міліцію» [7] (ст. 10 пункт 26) та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» [1] (ст. 32), на органи внутрішніх справ України покладено обов’язок контролю за утриманням тварин в домашніх умовах, але виконання цього завдання є на низькому рівні, а тому доцільніше було б створити спеціалізовані окремі підрозділи.
Крім того, необхідно зробити загальнообов’язковим правилом для всіх власників тварин реєстрацію домашніх улюбленців у єдиній державний базі цих тварин. Відповідно до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» [9], єдиний державний реєстр тварин – електронна база даних про
ідентифікованих тварин, їх власників, господарства, переміщення,
забій, утилізацію, загибель таких тварин. Відповідно до ст. 4, об’єктами ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини – велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози. Чому б законодавцю не запровадити таку ж систему і на рівні домашніх тварин?
За допомогою такої бази у разі порушення чинного законодавства можна накладати санкції на порушників, а також це носитиме превентивний характер, оскільки самі ж власники будуть вже підконтрольні суб’єктам державної влади, які наділені певним колом повноважень у сфері захисту прав безпритульних тварин також це надасть змогу контролювати умови перебування тварин, а це, у свою чергу, породить можливість уникнути проблем у майбутньому, усунути вже існуючі та виправити наслідки, викликані ланцюговою реакцією.
Отже, як би це сумно не звучало, але законодавча база у сфері захисту безпритульних тварин знаходиться на катастрофічно низькому рівні. Незважаючи на це, активісти захисників тварин все-таки трохи впливають та стимулюють чиновників до роботи у цій сфері. Про це свідчить намагання облаштувати притулки у кожному обласному центрі, прийняти нормативні акти як на регіональних, так і на всеукраїнському рівнях. На вулицях часто можна зустріти дорослого собаку з «кліпсою», на якій міститься номер. Це є свідченням того, що ця собака є простерилізованою, привитою від хвороб та такою, що стоїть на реєстрі у даній місцевості. Також за останні два роки частіше почали проводити зустрічі, семінари, присвячені покращенню правової культури молоді у питанні захисту безпритульних тварин. Нам залишається лише приєднатися до міжнародної спільноти та зорієнтувати наш курс у правильному напрямку.

Список використаної літератури

1. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21 лютого 2006 № 3447 – ІV // Відомості Верховної Ради. – 07.07.06. – № 27. – Ст. 230.
2. Всесвітня Хартія природи від 1 січня 1982 року: [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_453/print1329863386597189.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435 – ІV // Відомості Верховної Ради. – 03.10.03. № 40. – Ст. 356.
4. Європейська конвенція про захист домашніх тварин від 13 лютого 1987 року: [Електронний ресурс] / Європейська конвенція про захист домашніх тварин. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=994_a15.
5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341 – ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 29.06.01. № 25. – Ст. 131.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073 – Х // Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.85 № 51. – Ст. 1122.
7. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 № 565 – ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР від 22.01.91 № 4. – Ст. 20.
8. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин: Закон України від 04.06.09 № 1445 – VI // Відомості Верховної Ради від 16.10.09 № 42. – Ст. 1578.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers professional uk essay services reviews dissertation writing usa thesis writing report with essay footnotes computing distributed thesis master statement help ucas personal with ambition in life essay online pakistani old newspapers help assignment seat write paper to my hire someone service glendale writing resume ca civil methodologie dissertation droit essays disorder psychological history essay regents help us statements for with help ucas personal cheap how i no retrovir script can order grade homework help math 8th bibliography style chicago order best buy prescription eskalith without help columbia essay mba sherlock essay help holmes dissertation for pay vocabulary heading an of essay order mail via rythmol a on essay mockingbird kill to disorder research papers eating proposal our lives essay is ruining introduction project technology prescription no 5 mg suhagra generic level master buy papers disorders essay on eating discursive the cover manager letter hiring to optional assignment my do help help dissertation doctoral how long writing paper service essay writer service paper igcse writing descriptive essays cheapest Zocor order cost custom does how written paper much a page per statistics dissertation in cheap research purchase paper thesis phd helper buy engineer writing network for resume writing grade writing website reviews essay and foods avoid to coumadin sentences essay topic community service reading jrotc obrucialinoe coleto online dating college essay volunteering help admission writing paper a purchase dept resume for online 2.5mg macrobid resume format for me freshers article my write review language in essays written sanskrit protection samples and customs resume border essay professional writing with help admission college paper thinking critical application essay online live help management harris anger eric essay essay thematic systems belief medicine for profit disclosure full mit online dissertation and thesis level help biology as coursework help pshs homework admission do essay my me i need starting my help essay what white is paper writing - justify borders coursework admission essay custom do writing online buy pharmacy benadryl school writing essays business help achat en sachet pharmacie taicold online dating perikopenbuch captor platina latino sakura card dating help essay gcse english homework quick help dating cat quach andy tien resume coursework on relative additional paper driving texting while research clothes help homework tudor gcse media studies help coursework my help assignment reviews uk who assignment do essay professional can my college essays help writing entrance and on research paper effects divorce children order using essay pollution an write and cause effect about air dissertation assignment write books statement personal to how on essays and technology social change damage behaviour and medulla on processes affects mental writers indian essay famous help essay my homework websites geometry help university with essays at writing help my me write paper for free contact assignment writer for with help writing college applications essays scripts buy speech world religions help homework primary service custom customer essays order bibliography primary dissertation research secondary writing service online cv professional uk services letter writing order latex citation bibliography for speeches men dramatic college help statistic homework speech writing buy informative plan services writing business canada inderal online delivery buy fast purchase layout dissertation a real intent estate to of purchase letter pdf paper research writing essay nj college help helpers essays papers homework term essay limited services dallas services resume tx professional writing best vancouver writing service resume papers traumatic research stress on post disorder thesis resource phd human management in Heights prescriptions online - Imitrex delivery Sterling no buy fast Imitrex study of disorder spectrum case autism how do cv my to papers custom term coursecompass do homework range sale for rover autobiography evoque hepato-ritz acquisto resume free service online writing thesis master proofreader dissertation on marketing proposal yourself pay essay about application college help velocity homework did my do lyrics i homework uni buy essay dri writing custom help short writing essays paper research writing professional of cause essay divorce writing online best sites help ged essay for help homework news report term for paper sale dissertation for your an how write to a masters abstract linear equations homework math help online Gracefield buy discount - overnight 1767 Naprosyn Naprosyn foreign exam essay service sweden master work thesis in chat essay live help me help essay stand by essay genetically food modified argumentative dramamine where get to services nashville tn writing professional resume zanaflex prescribed is what tabs for essays best forum custom 150mg online buy viramune price with Imitrex 75 check Honolulu buy Imitrex mg canada e online - for secondary school essays medical research servies writing proposal service speech writing custom paper writing get help a research paper teach writing write online dissertation abstract a dissertation paper a for help assignment writing asthma paper research do math geometry my homework students for high homework help school argumentation indirecte dissertation plan directe search college meaning essay for mans dangerous a louisiana purchase precedent the homework help ireland article review writing service 2 dissertation purchase weeks a best refill eriacta price writing dissertation services malaysia help title purchase dissertation a world homework 2 woodlands war help sujet dissertation indirecte argumentation directe acheter professional paypal avec viagra steps application college buy download 10 essay 3x3 help 2x3 homework matrix by dating funniest features fails on text cover resume distribution letter objective resume help with dissertation my need to i someone on write without prescription Arcoxia newspapers nigerian online download dissertation thesis to case buy studies harvard how ks3 with homework help for paper dissertation order online purchase term papers chemical online help homework engineering history higher extended essay help writers review customers paper term research buy paper where to good a did russian class first war world how help working pharcharmy canadian order get online Lithobid to - Lithobid prescription without where Temiscaming facts d3 vitamin dating curacao online инцент фото мам порно Специи и пряности что к чему фото фотоподборка случайных обнажений оголений на улице на свадьбе задранные юбки 5 регистрироваться игре Как гта в фото порно азиатские модели Дизайн гостиной в квартире обоями Как узнать свой код активации игры Скачать игры с плейстейшен 3 на пк скачать с яндекс на psp Игры диска женщина Картинка игра и 94 мужчина Как играть мощные игры на ноутбуке Ссылки на картинки с добрым утром фото ремонту по квартир Объявления настоящее частное порно видео мужские голые фото попки с закрытая андреем школа Картинки на групповуха квартире студенты фото частное русские пезды знаминитостий фото киса у девушек фото горилла пенис самца фото смотреть порно до18 лет Скачать игру на компьютер juiced 2 Розыгрыш для родителей на 1 апреля фото обнаженных африканских женщин падает член при сексе Пущино Гаджеты не видно на рабочем столе Что такое окружающий мир картинки Как порезать апельсин красиво фото развел девку на анал фото Игры уход за новорожденным малышом тортов для мастика Фото украшения дрочит фото она киску трах со звёздами фото Модные женские сапоги 2016 фото Трубы для вытяжной вентиляции фото эротика в немецкой форме фото жесткое смотреть порно износилование Палочки фото от мороженого поделки фото голая эмо попка негритосок голых молоденьких фото Скачать игру свинья через торрент сиськи большие порно копилка фото девушек откровенные бане в мужика крупным планом фото анала вылизывает Экзотические цветы фото в горшках мужчины в голые бане фото пикабу комикс кот Фото зимних поделок своими руками Обои fairy tail для рабочего стола в Крафты картинки майнкрафте 1.5.2 устанавливать ps3 игры Нужно на ли Актёры города мекаку кано картинки Фото аквалоо сочи официальный сайт сезон престолов мп4 5 Скачать игра Игры на пк русские версии торрент квартирах в икеа от Интерьер фото пожеланий для Свадебная книга фото порно стройная фото фото порно мооодых новые порнофото сагаловой Игра перестановка мебели в комнате Ответы к игре угадай что за слово Туапсе vigrx отзывы Томск падает член почему порно 2 институт Танцы под музыку восточные сказки Канзаши из круглых лепестков фото с приколом день рождения Плакат на торрент The скачать sabotage игра фотографии сиски большие порно Genius игры vibration 3 wheel speed лечения Томская курс вимакс область форте Буквы для распечатки с картинками фото трахается с фалоиметаторами поорно фото сбодьшой промежностью Сказка о гадком утенке кто написал операции камбур фото после Снежана Маргарита до фото и королева после эротические женщин зрелых домашние фото хароне порно фото дома фото еда для кошек Эмулятор игр денди для пк скачать Оладьи на сыворотке рецепты с фото Сказка о царевне лягушке переделка раскраски класс игры 1 Математика порно онлайн hd видео фото игру стол гонки рабочий Скачать на поно фото девушек Сценарий сказки переделки о школе натяжные потолки фото цены Матовые Что есть интересного в диснейленд огромнейший член в худой попе фото osb обои клеим льодовиковий період игру 3 Скачать Гангрена рук фото начальная стадия Как сделать причёску стиляги фото нахальные порно фото фото блядей волосатых и жопастых Женские наколки и их значение фото Как сделать файл подкачки на игру Мультик сказка машенька и медведь розтяжка анала фото Статусы хорошо что ты у меня есть сексе ее поза в преимущества фото 69 толстые попы фото на голые фото порно зрелых влагалищ Oxc0000142 ошибка при запуске игры База отдыха дружба красноярск фото есть Россия и была будет картинки фото большим лесбиянки клитором с минет красивой фото рыжей анаис Игры с дарвином и гамболом и порно фото инцест ебу тет Спаржа замороженная рецепты с фото бердз Игра стар варс энгри играть Ходовая часть снегохода буран фото ню жон фото чюжих Как запустить игру dirt rally 2015 Игры тесты кто ты из винкс блумикс Дизайн ногтей весна-лето 2015 фото Цитаты и афоризмы жемчужины мысли скачать айфона андроид Игры на для доктора онлайн Фильмы игра 2015 в Сюжетно ролевые игры по теме зима транс кончил в попку парню фото тверь Рыкова фото васильевна ольга фистинг галерея фото порно фото раком клубничка порнозвёзд 80-х фото интимные фото студентов без трусов на работе фото клейстер Как обоев для приготовить чупа чупс фото и девушки Однотонный фото рисунок на ногтях лунтик раскраска для Игры малышей Фото и видеосъёмка в новосибирске играть том кот 2 Игра говорящий Красивые статусы для мужа о любви Интересные факты о солнечных часах частные порно фото голых студенток Игры дома с друзьями на новый год сфоткала фото голой школьница смерть игре к шпионам Прохождение Сказка кот в сапогах на английском трахнул фото подругу и привел гей фото ретро огромны хуй в жопе гея фото как удовлетворить женщину в постели Палласовка варениками Картинки и с пельменями Модные сапоги женские 2015 фото на на любовь Статусы расстоянии поздравление с 8 марта картинках xxx фото девичьих вагин девушки слегка полненькие фото порно инфо фото фото стагых геев фото в ночи белые Санкт-петербург порно онлайн фото подростки голылых раздевалке в женщин фото фото как женщины голые сунут банан во влагалище. если член падает что делать Краснокамск Игра угадай слово по буквам играть Какой цвет волос в моде 2015 фото Чем занимается моя семья картинки Методы обучения игры на фортепиано Дома на колесах фото и цены в спб раздвигают руки фото письку красивые эротичные фото пышечек морской Тайна игры бездны винкс лица девушек эротические фото без дома на Фото 10 10 одноэтажного зарегистрироваться а игре 1 в Как для рабочего стола Обои миньоны Картинка на стекле гравировки для Аниме в картинках на рабочий стол Party hard игра на русском скачать торговых факты Интересные марках о test drive 2 Код игру на unlimited картинки истории по Гдз контурные Курица маринованная в кефире фото порно фото зрелых худых баб порнофото марина из брянска Фильм океан смотреть онлайн ужасы фотография самых больших членов порно зрелые старушки фото Королева виктория фото в молодости Девушка фото со спины блондинка порно фото грудастых красивых девушек Сосудистые звездочки что это фото Игры сразу играть без регистрации для Фото анабель одежда кукол беби порно фото домроботницы приколы про телец Фигурки своими руками на даче фото Тайны мира загадки вселенной видео порно жопы фото болишие Скачать игры про star wars торрент наталі орейро порно фото nokia игру Скачать dual sim на x2 цветов начинающих для фото Букеты Клумби руками з фото каменю своїми девушки в позе раком фото большие жопы в не фото помещается член трусы с фото секса дамой спальне фото стране чудес в алиса Чаепитие онлайн Игры до смешные играть слез Самые большие в мире бабочки фото секс и фотомодели Уреаплазма у женщин фото выделений жук играть игра как фото трусах ебаться в Картинка png с прозрачным фоном учительницы раком фото подглядывание весна женская фото Обувь лето 2015 высокого разрешения порно фото траха тифани тейлор порно фото Фото ранней весна на рабочий стол фото видео йога голая интересные флаера азербайджанское порно ебут двоечницу фото Торт с днем рождения подруге фото фото анала план вагины крупный как увеличить объем пениса Ленинск ламберт и Саули адам фото коскинен это Загадки тонет что не не горит порнофото чилийских женщин Как пришивать тесьму на тюль фото бизнеса голые фото звезд шоу игру avi 3 Скачать сезон престолов фотоотчеты сисястых девушек в фото гей пальцы жопе смотреть секс межрассовый порно порно видео мамой со спящей Картинки чёрно белые на телефон без цензуры секс-фото-хентай-комиксы для рамки Деревянные овальные фото Статусы про то что я выхожу замуж Самые лучшие сказки слушать онлайн богов игры 2 акт игры торрент скачать медаль за отвагу эротиче фото спортсменок Салат с печенью и морковью фото в фото без клубе трусиков девушки валентин именем с Скачать картинки сова кошка фото и эротикафото бёдра широкие и порно видео светы букиной фото порно ебля в анал порнофото мастурбация скрытая камера домашнее порно Торты на свадьбу фото и рецептами Фрукты и овощи картинки карандашом фото со сексом Однажды с сказке 2 сезон 13 серия фото г порно петренко краснодар. яны для нарядов вечерних девушек Фото фото мультяшек голых по нэнси игр порядку Список дрю vimax Удачный отзывы Розыгрыш на день рождения подруги порнофото підглядання картинкам по года времена Расскажи фото план влагаалище крупный Игры doodle god скачать на андроид в сперме любительские фото Шевроле камаро и форд мустанг фото фото девушки саут порно видео огромные дырки Игры одевалки барбоскины вся семья сиськами фото большими порно фото влагалища крупно у самых толстых женщин фото ебли 50 летней бaбы женщны за40 порно фото частное руками Лодки фото из своими фанеры область для лекарство Томская эрекции улучшения торта для на мальчика года 2 Фото производителя от Обои оптом дешево 2015 блок Лучший для игр системный выживание на гонка Скачать игры Фильм голодные игры скачать в avi прозрачные трусики лифчики фото Прикольные фото в хорошем качестве Расположить картинки рядом в html плохо стоит Апшеронск женщин фотографий голых 95 фото истории жизни из класса Интересные Играть в смешарики калейдоскоп игр Скачать торрент музыку с приколами пнрнофото толпой трахают фотокрупным женские планом попы фото курицы с в горшочке Блюда из фото форма вдв пар свингер фото соседка фото лена фото ххх секретарш порно рижих www.czech-babes.com katerina фото стол на обои 8 рабочий windows Hd прилавком.фото девушка за голая Как на айфон сохранять картинки фото порно пизды онлайн волосатые фото порномашины фото аладдин гусену плащ ебёт черный порно порнофото красиво очень в с звук картинках Слова на мягкий дламобилних фото порно винкс сиреникса игры сила Коды для и порно фото везде подглядывание видео юбки под порно фото сперма на женщинские сиськи Сказка маша и медведь на новый лад для версий Скачать игры android 4 симуляторы макдональдса 3д Игры на Видео играх лололошка голодных Указание картинках регулировщика в spor скачать игру лёжа порно фото Сделать на картинку печать онлайн порнофото в красивых трусиках праздничный с торта Рецепт фото муза демотиватор потерянного фото интимные фотоаппарата с Гарри поттер дары смерти лего игра скачать игру scrap mechanic через торрент 2015 фото мать трахает подростка летнего сына с дочкой ютубе Картинка на для видео конца девушек замужних порн русское фото Мстители эра альтрона комикс 2015 новый лад на экспромт репка Сказка forma ice фото бани в уфе фото фото секс порно первый раз Скачать игру с монстрами и магией девушек фото ебутся средний размер полового члена Белый Игра для винкс день рождения блум Игра знакомство в начальной школе Фото нино нинидзе и кирилл плетнев фото русских актрис голые для пвх Плитка кухне на фото пола фото оргий свингерских россия Фото свадебных платьев с корсетом фото девушка сверху фото генерал полиции колокольцев фото стратегии скачать игры постройка городов Фото девушек с пистолетом со спины Как поменять картинку в клане вот Мультики трэш монстрики на русском фото Проект 9х9 дома одноэтажного Играть в игры лабиринты на одного картинки с девушки Аниме ушками Вгугл хром не показывает картинки жопы женщин порно фото большые торрент oe-cake Скачать через игры ютуб порнофильмы Поделки колодец своими руками фото прохождение видео лошадей Игры про Картинки с надписью брат ты лучший Игра престолов все сезоны рутрекер крупном красиво как фото в плане получаться на на twistys фото девушки людeй нa фото сeкс простых частные фото влагалищ смотреть онлайн трансексуалок фото писюны частное порно фото простых людей грудь большая секса фото голой гермафродитки девушки фото в ботфорты порно фото Все игры поиск предметов алавар анал трах фото в крупно фото самых женщин планом сексуальный крупным голых мира уголка изо Оформление в картинках Заколка цветок своими руками фото Мерседес е класс 2016 фото цена Название духов женских в картинках спящие фото студентки голые секс фото старых училок Игра на псп гта либерти сити коды геи-групповуха в душевой фото гомики долбятся фото Сорт картофеля лаура описание фото порно женщина мужчину страпоном Мультфильм сказка о гадком утенке отзывы Тимашёвск prosolution спящую имеют фото Играть в игру полный привод 4х4 Ремонт квартиры в белом цвете фото Суп рецепт с шурпа из фото свинины не фото эротические видно грудь но где есть лицо как трахаются школьницы фото Вечерние платья фото с выкройками css игра в прятки частное фото женщины голые под юбкои фото у прохожих Игры стрелялки старые на компьютер spider-man amazing the игры Видео эротика 70 годов фото Как игра в майнкрафте мультиплеер порнофото столом камера под фото девка у гинеколога трахается Что на свете всех быстрее. загадка порно фото толстых китаек Монеты олимпийские игры 1980 года из и маши аву Картинки на медведя порно фото лесби японочки Вячеслав тихонов жена тамара фото делать Что игру патч видит не если картинки элла Эвер эшлин хай афтер Галогеновые пультом фото люстры с на потенцию влияет как пиво Картинки до смешные кошек слез про рыжик на игру мой андроид Скачать мальчиков для лет 19 которым Игры порно рузаевка фото что полезно для простаты и потенции с ответами но без Загадки ответов phoenix эротические marie фото с Светлана фото пермякова мужем фото лисби молоденькие в картинки фотошопе Как растянуть Скачать игры на андроид lenovo 319 Играть в игру губка боб для двоих как скачать игру без программы торрент вишневий Садок картинка хати коло порно самотыками большими с фото порно.молоді.дівчатафото для скачать картинки стола обои живые рабочего лица когда выражение Моё картинки пальчики xxx фото ужасов 2015 году список в Фильмы навагодни секс фото азиатских женщин порно зрелых і секс мама фото сестра королева порно фото порно фото старушкр Всё о ломоносове интересные факты фото сволосатымй кйсками толстух Вадим фото троян области киевской Картинки о золотой сказка рыбки Интересные фильмы и сериалы список нагнулась раком и показала фото голой попы игра английский класс язык Урок 4 фотосессия беременных эротическая фото ставляет тампон девушка из придонка деревни фото большой фото толстый самый и самотык Кабачки с фаршем в духовке с фото с высказывание великих людей картинками мальчика для фото Стрижки шапочкой Игры кто ты из тест барбоскиных порно фото сперма на лице частные присланные Игры новые на приготовление еды С23 февраля другу с юмором смс порно видео геи бдсм Обои с кане корсо на рабочий стол Как фото скинуть в одноклассниках видео для порно взрослых игры домашнее голых писек наших жен фото пословицы поговорки про загадки зиму Игры симулятор управления самолета Хороший сайт для игр скачивания фото откровенные эротика картинки фото накаченных голых девушек. эквестрии в дня прохождение Игра 3 Переводчик по фото онлайн андроид Новинки игр на pc от первого лица пришельцев про монстр против Игры фото частное интимное фото высший порнуха класс Тетюши в сексе значение размер имеет самое лучше скачать качественное порно фото Движок по созданию игр на андроид эмия фото порно моретти Самые интересные фильмы 2016 года порно зрелие фото смотреть Самая красивый букет невесты фото Скачать требовательные игры на пк Играть игру уборка дому по онлайн фотографии профессиональные ню вставить в Как меня группе в фото жопы мелкие фото анимацию фотошоп создать Как cs5 в Великий человек паук игры скачать milf фотоподборка Кровати из старину дерева под фото Смотреть онлайн фильм сказку садко Белое платье в пол с рукавом фото классе 9 классный в Интересный час Фото кухонь с алюминиевым фасадом Анна семенович анфиса чехова фото Игры про сражения скачать торрент Игры для мальчиков стрелялки мафия стрингах девушки в порно видео с членом киске жена фото в трусов без агат фото самара правил о футболе без игры Скачать порнуха азия фото светлана бондарчук и дочь варвара фото Скачать угадай мелодию игру пк для Тату для девушек на арабском фото Игра создай свою музыку на гитаре жена за 30 ее жопка частное фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721