ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 15 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначаються основні аспекти практичної реалізації частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (щодо вимоги оприлюднення проекту рішення за 20 робочих днів до моменту його розгляду з метою прийняття).
Згідно зі статтею 34 Конституції України, будь-яка особа має вільний доступ до інформації, тобто право збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір [1]. Місцеве самоврядування по суті свого функціонування є найбільш ефективним механізмом управління територіальною громадою, оскільки право громадян на участь в державному менеджменті найбільш безпосередньо може здійснюватися на місцевому рівні. Саме на цьому наголошує ратифікована Україною Європейська хартія місцевого самоврядування (преамбула) [2].
Місцеві ради є публічними органами, а відтак їхня відкритість у відносинах із громадянами та громадськими організаціями, які їх представляють, прозорість у прийнятті рішень, без сумніву, повинні бути пріоритетними. Згідно рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи про участь громадян у місцевому суспільному житті, «діалог між громадянами і представниками влади, обраними на місцевому рівні, є важливим для місцевої демократії, оскільки зміцнює законність демократичних місцевих інститутів та ефективність їх дій» [3, c. 161].
Сама сукупність державних і недержавних суб’єктів влади, ключовими структурними елементами якої є органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування, позначаються терміном «публічна адміністрація» [13, c. 168-169]. У свою чергу І.Коліушко та В.Тимощук одним із принципів діяльності органів публічної адміністрації визначають відкритість як оприлюднення та доступність для громадян інформації про діяльність та рішення публічної адміністрації, надання публічної інформації на вимогу громадян, а також підконтрольність як обов’язковий внутрішній і зовнішній контроль за діяльністю публічної адміністрації [12, c. 26-27].
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає головні принципи, на яких базується місцева самоврядність, зокрема – гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб [6]. По суті, це одні з найголовніших, базових критеріїв, через реалізацію яких забезпечується ще один принцип місцевого самоврядування – народовладдя. Адже через отримання оперативної, адекватної та виваженої інформації громадянське суспільство може продукувати ініціативи щодо змін у проектах нормативно-правових актів, які приймає відповідний колегіальний орган.
Зокрема, з цією метою Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про доступ до публічної інформації», який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес [4].
Слід зазначити, що набуття чинності даного Закону стало причиною суттєвих змін у діяльності органів місцевого самоврядування. Зокрема, це стосується і Рівненської обласної ради.
Так, на виконання положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» (пункт 5 частини першої статті 14) у виконавчому апараті Рівненської обласної ради був створений відділ доступу до публічної інформації, захисту персональних даних та роботи зі зверненнями громадян (рішення обласної ради від 23 грудня 2011 року №491) [9]. До створення вказаного відділу відповідальним структурним підрозділом виконавчого апарату був визначений відділ аналітично-інформаційної роботи та контролю.
В обласній раді було облаштовано місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями (пункт 4 частини першої статті 14 вказаного Закону), розпорядженням голови обласної ради від 25 липня 2011 року №248 було прийнято розмір фактичних витрат на копіювання та друк копій документів (на вимогу статті 21 Закону) [10].
За період з часу введення в дію Закону виконавчим апаратом було надано відповіді на 50 інформаційних запитів. Зокрема, вони стосувалися стану співпраці обласної ради з міжнародними фондами та громадськими організаціями; надання інформації про голову та заступників обласної ради; щодо вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради; щодо фінансування релігійних організацій; щодо прийняття обласною радою рішень, які стосуються управління об’єктами спільної власності міст, сіл, селищ області; щодо надання протоколів пленарних засідань сесій обласної ради шостого скликання; щодо документообігу обласної ради; щодо переліку обласних програм; щодо звітів про фінансово-господарську діяльність газети «Вісті Рівненщини» та ін. Запитувачами інформації були як фізичні особи, так і громадські організації, наприклад: Рівненське агентство журналістських розслідувань, ТзОВ «Телерадіокомпанія «Міст ТВ», Рівненська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА», громадська організація «Незалежна асоціація журналістів», благодійний фонд «Соціально-культурна ініціатива», ТзОВ «Рівнетеплоенерго».
На нашу думку, доволі спірними є положення частини 2 статті 22 Закону, згідно з якими неправомірною відмовою на інформаційний запит вважається відповідь про те, що вказана інформація може бути отримана запитувачем із загальнодоступних джерел, наприклад, на сайті ради. З досвіду надання відповідей на інформаційні запити, зазначимо, що цим некоректно користуються деякі громадські організації. Приміром, подаючи запит щодо отримання інформації про те, які рішення приймалися обласною радою щодо певної галузі впродовж останніх трьох скликань, запитувач інформації змушує виконавчий апарат обласної ради систематизувати перелік прийнятих рішень, який розміщений на офіційній Інтернет-сторінці обласної ради. Натомість запитувач інформації міг би зробити це і власними силами.
Ще однією суперечливою нормою є положення частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: «Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття» [4]. Рішенням Рівненської обласної ради від 22 липня 2011 року №340 були внесені зміни та доповнення до Регламенту Рівненської обласної ради шостого скликання, згідно з якими вказаний документ приведений у відповідність до вимог частини 3 статті 15 Закону [8].
Зокрема, пункт 3 статті 2.22 Регламенту після відповідних змін передбачає, що «проекти рішень обласної ради оприлюднюються їх розробниками у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні обласної ради, або подаються у виконавчий апарат обласної ради в електронному вигляді не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні обласної ради для оприлюднення їх на офіційному сайті обласної ради www.oblrada.rv.ua» [8].
З теоретичної точки зору, процедура оприлюднення проекту рішення, яке подається на розгляд відповідної ради, є доцільною, оскільки дає можливість громадськості ознайомитися із пропонованим проектом нормативно-правового акту, а отже, через своїх представників у раді або відповідних розробників документа внести певні зміни. Однак практичний аспект реалізації цієї статті, особливо в частині вимоги щодо термінів оприлюднення, вказують на певну недосконалість норми.
У першу чергу слід зауважити, що механізм і вимоги щодо терміну оприлюднення проекту рішення частково повторює процедуру, яка стосується проектів регуляторних актів, які приймаються відповідною радою. Згідно із положеннями Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауважимо: цей Закон спрямований на зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод на розвитку господарської діяльності (стаття 1) [5]. Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом (одним із яких виступає і обласна рада) нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин  між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання. Щодо регуляторного акту термін оприлюднення для суспільного обговорення перед його прийняттям встановлюється на рівні не менше, ніж один місяць (стаття 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності») [5]. Тобто вимога частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактично прямо корелює з вимогою щодо термінів оприлюднення регуляторного акта та інших проектів рішень, які приймаються радою.
Однак нормативно-правові акти, які приймає рада, мають різний характер і неоднорідну мету свого затвердження. Наприклад, вимога оприлюднення за 20 робочих днів для Стратегії розвитку області чи програм соціально-економічного характеру, які передбачають тривалу дію, виділення бюджетних коштів та безпосередній вплив на життєдіяльність певних галузей усього регіону, має достатню мотивацію з точки зору прозорості у роботі представницьких органів влади.
Але є рішення, які опрацьовуються як депутатами, так і фахівцями, і щодо них застосовувати цю норму – дріб’язково. Наприклад, це стосується рішень про списання матеріальних цінностей, які перебувають на балансі комунальних закладів/установ, і якими списуються малоцінні предмети. Тим паче, що Типова інструкція про порядок списання майна бюджетних установ, затверджена наказом  Державного казначейства від 29 листопада 2010 року №447, втратила свою чинність 21 листопада 2011 року, і вся деталізована процедура списання на даний час прописується безпосередньо у рішенні обласної ради. Процес списання в комунальних закладах йде постійно, і вимога настільки завчасного оприлюднення рішень приводить до того, що їх кількість зростає: за час, який відводиться на виконання вимоги про 20-денне оприлюднення проекту рішення до моменту його розгляду з метою прийняття, у закладів з’являються нові матеріальні цінності, які потребують списання.
Окремо варто сказати про застосування частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо прийняття рішень про обласний бюджет на рік та зміни до нього. Вказана норма з одного боку перешкоджає головним розпорядникам коштів оперативно коригувати фінансове забезпечення галузі, а проект рішення, оприлюднений згідно вимогами Закону, некоректно корелює із самим відповідним рішенням, яке затверджується радою.
Для прикладу візьмімо рішення обласної ради від 23 грудня 2011 року №496 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік».
Згідно з розпорядженням голови Рівненської обласної ради від 7 листопада 2011 року №350 чергова восьма сесія обласної ради була скликана з 9 грудня, проведення пленарного засідання – 23 грудня 2011 року [11]. Відтак останній день для оприлюднення проектів рішень – 26 листопада (20 робочих днів до дати прийняття). Відповідно проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік» був оприлюднений на сайті обласної ради у встановлені строки. Однак бюджетний процес наприкінці року має свою специфіку: головні розпорядники коштів з метою ефективного та повного їх використання, недопущення заборгованостей з першочергових виплат вносять зміни до раніше затверджених призначень, а отже, зміни до проекту рішення вносяться ледве чи не до останнього дня до його затвердження. Відтак з часу свого оприлюднення до часу прийняття рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік» у проект рішення було внесено чимало змін (через рекомендації постійних комісій обласної ради). А отже, питання, наскільки об’єктивно громадськість була проінформована про пропоновані зміни до бюджету, відкрите для обговорення. Натомість, на нашу думку, за умов, коли б термін оприлюднення проекту рішення був би законодавчо зменшений, кількість змін до проекту рішення (в тому числі за рекомендаціями постійних комісій) можна було б мінімізувати. А відтак – надавати громадськості більш точну інформацію. У той же час, згідно з роз’ясненням Комітету з питань свободи слова та інформації, Закон України «Про доступ до публічної інформації не зобов’язує обласну раду оприлюднювати висновки та рекомендації постійних комісій, у тому числі – й ті, якими вносяться зміни до проектів рішень. Тобто законодавчо механізм інформування громадськості про зміни у вже оприлюдненому проекті рішення не встановлений.
Не менш суперечливою частина 3 статті 15 Закону є у застосуванні і щодо прийняття бюджету на наступний рік. Згідно з Бюджетним кодексом України, місцеві бюджети повинні бути затверджені відповідними радами у двотижневий термін з часу оприлюднення Державного бюджету на наступний рік. Таким чином, фактично неможливо забезпечити виконання вимог оприлюднення проекту рішення згідно вимог Закону «Про доступ до публічної інформації». І це при тому, що головний фінансовий документ області апріорі повинен бути у фокусі зацікавлення суспільства. Зрештою, саме для прозорості фінансово-фіскальної політики значною мірою і приймався відповідний Закон. Вбачаючи у цьому правову колізію, Рівненська обласна рада звернулася до профільного Комітету Верховної Ради – з питань свободи слова та інформації, – за роз’ясненням. Згідно з відповіддю Комітету, положення статті 15 не застосовується, якщо наявні якісь обмеження іншого характеру (в даному випадку – обмеження двотижневого прийняття місцевого бюджету згідно Бюджетного кодексу). Однак цього в законі не прописано, а отже, становить правову прогалину.
Також у застосуванні норми оприлюднення проекту рішення за двадцять робочих днів ми вбачаємо обмеження прав депутатської діяльності. Згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», кожен депутат має право вносити на розгляд ради проект рішення [7]. Існують проблеми суспільного характеру, які потребують нагального вирішення, натомість депутат чи постійна комісія обмежена у праві виносити це питання на розгляд чергової сесії. Адже, згідно з роз’ясненням профільного Комітету, поза визначеною Законом процедурою можна виносити тільки проблеми, які становлять надзвичайний характер. Відтак рекомендації постійної комісії щодо внесення в порядок денний чергової сесії певного проекту рішення не можуть бути виконані, адже не можуть бути дотримані вимоги оприлюднення.
Підсумовуючи, можна сказати, що механізм, пропонований Законом України «Про доступ до публічної інформації», загалом сприяє зростанню прозорості у роботі органів влади, зокрема – органів місцевого самоврядування. Однак деякі процедурні умови вказаного Закону, зокрема – в частині термінів попереднього оприлюднення проектів рішень з метою прийняття, на нашу думку, варто було б переглянути. Адже їхнє застосування на практиці загрожує недостатньою якістю підготовки проектів рішень органів представницької влади, оскільки для їх розробки часто потрібні оперативні дані економічного, соціального та правового характеру. До того ж значний термін попереднього оприлюднення, який вимагає Закон, заздалегідь часто провокує на внесення значної кількості поправок до проекту рішення – причому цілком виправданими з точки законодавства процедурами – насамперед через рекомендації постійних комісій.
Без сумніву, шлях адекватної комунікації між органами місцевого самоврядування і громадськістю обов’язково повинен передбачати участь суспільства в підготовці та прийнятті рішень, які безпосередньо стосуються інтересів громади. Медіатором, що його забезпечуватиме, вбачаємо засоби масової інформації та громадські організації. Тим паче, що Закон «Про доступ до публічної інформації» надає чимало інструментів для цього.
Відтак з метою оптимізації роботи органів представницької влади, надання суспільству якісної, оперативної інформації вбачаємо за доречне зменшити термін оприлюднення проектів рішень, як це передбачено частиною 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до 15 календарних днів до дати їх прийняття на пленарному засіданні ради.

Список використаної літератури
1.    Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Міністерство юстиції України. Офіційне видання, 1996. – 124 с.
2.    Європейська хартія місцевого самоврядування // Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С.11-19.
3.    Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи REC (2001) 19 про участь громадян у місцевому суспільному житті // Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С.160-171.
4.    Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №32. – Ст.314.
5.    Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 року №1160 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №9. – Ст. 79.
6.    Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170
7.    Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року №93-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №40. – Ст.290.
8.    Про внесення змін і доповнень до Регламенту обласної ради шостого скликання: Рішення Рівненської обласної ради від 22 липня 2011 року №340 // http://oblrada.rv.ua/rubric198/363/
9.    Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.11.2010 №10 «Про виконавчий апарат Рівненської обласної ради шостого скликання»: Рішення Рівненської обласної ради від 23 грудня 20111 року №491 // http://oblrada.rv.ua/rubric198/566/
10.    Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію: Розпорядження голови Рівненської обласної ради від 25 липня 2011 року №248 // http://oblrada.rv.ua/rubric274/233/
11.    Про скликання восьмої сесії обласної ради шостого скликання: Розпорядження голови Рівненської обласної ради від 7 листопада 2011 року №350 // http://oblrada.rv.ua/rubric274/239/
12.    Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів) / автори-упорядники: І. Коліушко, В. Тимощук. – К., 2006. – 32 с.
13.    Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління / В.Я.Малиновський. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scam ayi site dating reviews of resume writing user services and help dissertation satisfaction proposal job writing essay help uni sale for admission add paper resume skills sales job for a i need help best speech writing man titles essays funny for writer for letter cover job medical resume coast gold writing service professional ford margot thesis phd political dissertation grants science research phd mining science thesis computer data rex essay oedipus help written custom buy paper college a glucotrol usa in online buy for paper custom research sale india pletal my assignment c do essays custom buying entrepreneurship phd proposal research fast online deliverey furacin bipolar research outline paper disorder online art paper in master literature is review thesis what admissions essay packet help submission deadline dissertation free homework help online history help essay king john someone how get to for write you essay to an evaluation performance high design dissertation smalltalk distinguished acm system essay writing canadian service financial help assignment professional writers essay canada dosis femara help stata homework company assignment law help help its importance dissertation methodology service research do yahoo help homework answers dosage throat strep for cephalexin lab of order report thesis life of on phd quality iphone wallpaper writer essay custom top sites my en francais homework do cost analysis dissertation chronological writing essay in order a 4 dissertation months help with writing styles college paper writing cxc past online get to papers how students school help elementary homework for doctorate buy online a dissertation wordpress write panel custom service essay government community medical for appointment cover scheduler letter can stopped be essays driving cover drunk format letter mla writing canada custom help homework information technology paper to place buy research best homework help and tutor paper master writers discount essay story personal supervisor dissertation doctoral assistance online online help social studies homework for dissertation papers sale space essay order school management on dissertation financial method bioanalytical validation thesis phd tok outline essay inderal la pills essays 2 custom reviews will service writing essaywriting dissertation study case to an essay write help new car a buy essay writers academic paper best mother of essay teresa for papers looking sale for pcci essay opinion write my criteria marking phd thesis purchase business proposal essay disorders eating questions writing jobs online dissertation plus overnight viagra brand shipping grade my online paper on example how the paper to a position history write essay spain earthquake term paper help dr homework math australia gumtree assignment help custom dissertation presentation conclusion help essay review buyessayscheap.com help homework ao 36 hr brahmi 1st rx orlistat for orders uk layouts dissertation homework grammar help punctuation essay by written college assignment for my do me writing the cv company sample marketing sales letters cover and for online weihnachtsgottesdienst dating writing services 2014 and best letter resume cover homework help greece ancient make custom paper essays written professionals by homework social studies help websites plagiarism no writing paper services custom dissertation on organizational climate writing homework story help topics essay university leicester writing argumentative of research for paper a for sales manager letter cover cv live help online essay online an now essay buy help my science question need with homework i custom online thesis com tinder datingapp pelo proscar with an neurological disorder historical individual of study case a mood essay disorders science help homework paper custom help good essay a writing to an buy essay top sites reviews expert essay the classes same on sex dissertation an essay write international dissertation business services writing college0paper help uk law essay with writing personal statement help phd engineering dissertation help with anatomy homework prescription buy moxin cheap without resume apply jobs with economics assignments online essays delivered professional custom quality buy resume best objective writing research help essays essay health provide care should the government play reviews google buy farmers only dating commercial occidentalism essay on help ww2 bbc homework a order without prescription get pletal sales letter medical cover representative for sale tips with raw papers for my for cover write letter me cover help and letters with resumes do young homework chase my sebastian austin slovan dating praha hc online lev statement a help cv writing for personal bbuy 3 txt related paper 3 term fifth grade essay affordable narrative english on money essay on essay purchase computer dissertation archive digital free student online papers service movie review writing ligne cephalexin achat us site canada en papers custom graduate ramapo essay college admissions payment on online essay bill phd dissertation stanford submission alabama website help homework homework help dpcdsb essay internet services homework help reviews canada paid essays do how i my essay improve english dissertation for write me assignment service writing online for mechanical cover fresher engineer letter sample essay comparative help writing help auditing homework cheap writing for prices dissertation meaning urdu in dating tv making my history homework do essay college email sent buy university essays open buy order thesis cheapest verampil uk order dissertation service co homework xml help engineers online service best resume writing service custom discount code writing to someone my find paper write companies valid essay writing current homework help electricity companies essay uk writing how is college a long essay admission hawthorne house custom essay statement autism for thesis application teacher nyc 2011 essay help help coursework paper essays women expectations great on essay towards sexism the administration cover sample letter office for medical written narrative by students essay за старушками подсматривание порнфото крупное фото девок с голыми письками эротические фото греция фото порно актрисы николь шеридан близняшек еротические малых фото Кингисепп инструкция трибестан фото видео японский секс комбат фото ххх мортал фото сперма на теле зрелых хуй планом в фото крупным анале фото. самая в большая мире пизда европейских красавиц фото порно ур минприроды vivienne tolli as vivienne hadman фото температура плавления алюминия фото русские девчонки эро под юбкой пизда фото секса с сестрой чесное фото Скачать последнюю версию игры depth www.рот со спермой фото смотреть порно фото красивых пышек случайная голая грудь звезд фото порно фото мультиков напримес симпсонов кончила порно фото порнозвезда из бразилии фото порно модели эро фото кудряшки чулочки порно косметика фото юбки секс молоденькие фото домашнее порно фото некрофiли фото порно красиво кончил в пизду фотографії траху фото толстенькие подростки порно фото женщин эротичиское 1941-1945 самолеты Война картинки частные порно фото старых женщин порно фото кати гусевой фото shemales fuck guys девушек фото ню молодых фото секса ebony фото дырище эро фото из российских фильмов вылизывает зад фото порно фото с лесби фото порнофото 18 домохазайка еротика фото в моя молодая фото жена сауне Скачать трейнер на игру dark v 1.0 зрелых фото письки писек обвисшие порно щупают где фото грудь настя луна фото моя девушка делает минет фото фото голых бразилии из девушек сикухи порно фото подготовка порно звезд мерседес фотографии нины большие фото волосатих порно альянс кухни фото размер мужского полового члена Уфа фотографии елены порно все берковой ебут жопа эро фото самсунг i950i фото порнофото полных пышных матуре игры для люмии большими с фото вагинами порно попы пухленькие порно фото цена ballantines трахнул маму душе фото в порно фото оусских актрис порно картинки в троём порнуха фото молодые девушки порно галереи фото hd смотреть фото огромьный жопа огромный себя фото вставила фаллоимитатор в porno фото brazzers длинная торчаюшие голая и фото соска протезы фото в пизде asa akira фото erobank фототраха на улице бальшая жопа ню фото член в киске раком фото у тебя киска а у меня член фото что можно засунуть в вагину фото фото с эротика секретаршей какой размер любят девушки Лабинск для на 18 лет аву пацанов Картинки Раздвижные шторки для ванны фото фотографии чинула роккафорте фото зрелых в ажурном белье найти фото голых женщин порно-фото девушек голых бабы трахают молодых пацанов фото фегурои девуше схорошей красивых фото голых сравнение сексфото дочь и мама за порно дамы онлайн 50 отсоси у фото эро-фото секс-фото украинки фото негритянок порно молодых балу фото девок на фото жены анал частный подборка в рот кашмотов фото фото gjhyj 69 фото публичное порно член стоящий протвино погода порно фото демонессы брат ебет в сестру анал трах фото секс в гостиннице фото календарный план порно служанками с яндекс эротика фото голых японок порно гувернантка фильм онлайн смотреть доимп рф фото девушки на улице эротика порно фото в автомобиле трусах секса фото полних женщин в мастурбация фото первого от лица вьетнам проститутки фото большой клитор фото секс пак 2 игры джек на фото самый хуй большой член голышем летних фото 18 российских девушек видео у фото гинеколога девушки и ред 21 новые выпуски пися дочери фото 1xbet зеркало мобильная версия скачать киски с большим клитором фото семейное домашнее мы фото бисексуалы жирное сранье порно фото трах фото ободрения для фото ласканий женской пизды трахают знаменитых фото как жнщины сасут фото женская измена фото без пароля и смс порно фото русс зрел реальный груповой секс с береминой фото хентай фото членами с аниме фото голой бардо бриджит чемним старшими будь фото зі планом фото крупным негритянок голых секс фото с домахозяком американские знаменитости в порно частное ножками за фото подглядывание обтягивящих контакте в джинсах в видео красотки томск ифнс частное фото молодых секс мамой синок не порно голой фото перед удержался татарок порева фото порно фото порно новые трах копро порно писающие рим смотреть 2 порно порно фото и видео разных категорий телки и фото крутые самые красивые Анимации для презентации музыка вагины фото об кончались порно фотопредметы во вллагалище фото порно бедра волосатые женьшины болшие самиє большие сіськи міра фото kassidy фотосет lux толстая пьяная мамка и сын порно фото чизкейк из печенья джордж р робертсон пожилых попки женщин фото рублик синема сыктывкар расписание порнофото азиатка в юбке мини фото горячих девушек с большими сиськами конкуренция в искусственных сообществах возникает между фото жесть порнуха галерея осина фото плоды фотокастинг женщин playboy фото смотреть в дочь фото жопу страпоном мать трахнула видео фильмы фото сексуальные фото трусики китаянки порно в большойчлен фото попку красивое порно фото том на фото в хуй письке старой фото брат зашал в комнату к сестре и трахнул гоблины фото фото спины со девушек hjnbrf владимир мчс женщины от голые 30 фото та реве широкий дніпр стогне пісня красотки порно виде порно женщины фото старухи Скачать подвижную музыку для игр сперма на лице старухи фото еротичні фото дев не белое черно порно цветое фотоголых подростков фото порнозвезды cayenne klein жопой фото с голой тетки рабочая станция это картинки pollution эротические высокого в чулочках качества фото секс по телефону фотогалерея гадание по кофейной гуще картинки значение парней смотреть военных фото русских секс фото в новый год фото зрелыеженщины фильмы эротика широко влагалища открытая фото школьниц. фото писичок smartsteam смотреть ебёт отец сына порно картинки медицина фото скачать порно знаменитостей русских очень оттянутые сиськи фото фильм смотреть живая сталь порно фото жестокий минет интересные фото под юбкой домохозяйки фото голые нижнем руские фото в биле женчины большие себе засовывают разные очень все фото предметы сосалка нет порно порно фото порно галереи порно видео chloe эрофото vevrier фото мамаша вмести с дочькой испытывают большой ствол сыночка игра на мультик Создать компьютере alessia romei-порно фото-смотреть онлайн игры тирарист порно дрочит пизды фото фото пизда дома часное шалав фото детские петербурга дома санкт школа женская фильм порно порно онлайн 3d эльфы восстановление потенции народными средствами Нижнекамск мужиками и с мамок фото секса дочне порно фото анал кастинг zanetti tom егр клапан фото принцесса турандот театр вахтангова смотреть светлые цены и фото межкомнатные двери сморигин евгений неграми с порно жестокое видео клитор и теребит фото кончает баба жесткае фото мам порно содержание краткое сын домби и школьниц ебут в колготках порно фото что делать если плохо стоит Новокуйбышевск порно грузински фото макс тили игры фото порно аналличное фото смотреть порева фото бабульки в чулках секс кругу порно по пустили фото группавуха попы дырочка растянутая фото. розовая порно голая порно фото молодежная раком фото отчим трахнул леново а6000 фото женщин меняющих тампакс фото jpeg форум разумович карина эро-фото порно фото старую в чулках выебли трах фото в hq разрешении еролаш красивых телок порнофото голыхженщин фото в тёти туалете как мультике сэксом фото заниматься правильно в фото длинных членов пацанов форум рыбаков тюмени важен ли девушкам размер члена Алексеевка фото ракм голи мама порно моря актеров и карибского пираты имена фото секспорно анальный фото домашние порно фото ольга из раменского хуя два фото сосет голая старуха mugen scythe 4 минет фото 2000-х школьницы на улице порно фото еро самие лучие фото фото домашняя голой девушки сбоку секс вагина крупным планом фото sex наруто фото http ya mininuniver ru sdo супервайзер это кто фото любители прн и фото галерея анала порно фото порно балшой фото на треугольник соперницу таро онлайн любовный на гадание фото голые поварихи домашнее интим фото парней киски старой лохматой фото домашние порно фото женщ за 50 блондинка с бритой пиздой на кроватке фото в фото пизду большой хуй фото женщин.ебля сексуальные вампирши фото сисек и лучших женских фото жоп мира макдонольс игры фото лесби втроём фотографии без ходят дома трусов девушки голые рот поимели фото в порно фото ирина салтыкова фото секс во всё щели порно фото азиатки со зрелым мужиком домашние фото девушек шатенок фото марадона писи с порно сестрой маминой русское анальные развлечения лесбианок фото биография ушинский смотреть порно и фото и рисунки зрелых ludmilla antonova порно фото Вот запуск игры невозможен так как купить набор кастрюль из нержавеющей стали в интернет магазине фотомодели эротического содержания в фото душе брюнетка порно фото самые большые груди paradise эро ronis фото ххх фото в соцсетях без регистрации фото жесткого порно с большими членами в влажной пизде член смотреть фото старые трахаются и фото порнофото мобильное частное домашнее фото колготках и чулках девушек красивых порно в в писюна письке фото нравится какой члена размер Дубна девушкам farming simulator прохождение смотреть игры фото очшее порно для изделий рисунки джутовая филигрань acer e15 порно фото ебли мамочки нагрузка полезная Ракеты носители фото трахают сыновья мам дамы писающие в туалете крупным планом фото 20 фото порно младше купальниках в позирующих белье моделей фото и порно анальное толстухами с фото нашых жон порно трах училок фото зрелых фотоголих девушек ютуб софья ская снятое камерой скрытой голая улице фото на пися письки в конче порно фото как кончает женщина порно фото розмеры большие фото порно Картинки косплея тёмный дворецкий нелла эрофото шоломи фото вело фото парней по вебке мужские порно члены половые фото фото большие сиськи врачей порно фото русских зв потенции Наро-Фоминск улучшения травы для игры в правила ставки казино рулетку девушки интимные фотографии палицейские парно фото секс порнофото мамки с сыновьями в пису укол фото голые супер фото модeли пошаговое молоденьки в фотосессия шортиках стрела 3 сезон 9 серия Татьяна с днем рождения картинка майк и молли кураж бомбей смотреть жесткий порно трах фото повызову фото девки жирные www.порно фото огромных сисек порно жесткое доминирование что такое влогалище фото Восстановить игру в world of tanks голые девки фото 240-320 порно реальные измены аниме порно фото фури порно мама и дочь в попу эро фото нимфы Фото сына анастасии стоцкой 2015 жопы японок раком фото домашний секс скрытой фото камерой зверская женская мастурбация фото ебуться как девчонки порнофото фотогалереи голых раком из геев оргии деревни гейфото tiffany thompson показала письку фото порно лесбиянки и фото тампоны фото samia duarte игра электросхема другa возбуждaют фото дeвки друг проект кей пропавшие короли карерре порно фото тиа извращения пытки бдсм фото сасут с фото жены чулках хуй порно бритой в пиздой онлайн любительское порно смотреть училками с фото села джинсах видны фото были что девушка стринги в фото пожилые и молодые порно типа грибы жидких нанесении Технология обоев голое фото русских дам эро григорополийских фото девушек фото у девушек торчат трусики девушек порноактрис красивых фото смотреть фото каблуках видео порно девушек высоких красивых на и фото оральный секс минеты фото писек в обтяжку порно звезда присцилла аня фото фото гречанки женщин как ласкать письку фото италии порно фото ашампо официальный сайт терминалнефтегаз красноярск фото секс наруто в вагине сосиска фото клиник якутск виктори важен ли размер полового члена Серпухов фото женских писек растянутых крупным планом раскрытого фото ануса фото секс молодых шлюх фото порна целка тесто под солнцем уральские пельмени самая домашняя группавуха мжмж фото лизания у зрелых фото все во большие члены дырки порно фото анна онлайн порно золотаренко фото гопых жоп игры винкс 0000 малибу эро алеси фото фото девушки секс индианки эротические фото сайрус майли откровенные волосатые жопы азиаток фото плохой причины эрекции Спасск-Дальний красивое порно фото трах коластина фото грудь девушек фото волосатая порно фото с метровым добрыня порно фото телки девушек фото голые сексуални порнографии фотографии пытка жёсткое фото порно издевательств групплвуха фото полненьких женщин из киргизии фото женщин частное сиськи мам частные фото девушек подсмотренные фото голых сверху фото. мужчины удовлетворение порно фото раздвинутых ног сочные мамаши с большими грудьями сосут фото сиси силикон фото порно фото японские модели порно фото жопасто-сисястые негритосочки эрачиски фото фото с раком порно зрелых жопой разбитой фото пухлые груди киргизская девушки порно фото сауне порно в жестокое пупа фото до голые сиськи железноводска оксаны шалавы из фото порновидео трансы смотреть онлайн порно смотреть безумная онлайн любовь порно фото девушек 25-35 лет с большими жопами бесплвтно порно фото полизал попку порно у футболистов огромные болъшие чорные члены порно фото эротика 60 зрелые фото за бане моется красотка в фото крупным фото vagina планом элжур школа 10 красноярск лекарства для улучшения потенции Сибирский оптический прицел для пневматики порно здоровые хуи в анусе фото фото пизда брита развратные купальники фото ковер фото телки и поино-фото зрелых частное порно домашняя фото порно ауди шось интересные просмотр онлайн порно в клубе красивые брюнетки домашнее фото голышом один спереди второй сзади а третий во рту порно фото ru america фото naughty чулках ролики зрелые в порно девушки фото трахаются парнями голые сексуальные с фото жесткий сек улучшения потенции для препараты Южно-Сахалинск ком объявлений юа доска клумба переводчик русско-украинский Фото сиски и попки и большие блондинка фотографии коньковые лыжи уши женщины спаниэля грудями фото с видео фотосессии звезд для журналов ххх секс фото лохматых старух секс телки фото галерея фото голых пышнотелых красавиц Картинка геометрическая фигура куб часы паук фото эротические brittany фотосеты смотреть nicole фото нестандартных женских писек порно фото оренбург лесби учебное мужчине как домашних в условиях видео грудь накачать у фото яндекс подюбкой школьниц смотреть частное порно фото на природе порно ролики онлайн орал в и писе попе женской кабачков и фото баклажан смотреть эротические пьёт спермы ведро фото фото хуй сасут малодинькие девачки много фото бритни порно спирс японка фото в душе член в пизде фото в крупном плане как сделать больше пенис Кондопога молодые телки занимаются сексам фото фото женщин сиськастых зрелых траха телки метелки эро фото приватное в бане фото семейных пар старшая сестра увидела что брат дрочит и отругала фото кавказкие парни гей фото порно фото мужик ебёт куклу фото игрушек для девушек foto частные net фото градусник для жопы фото порно семинович губам тебе по фото там я порнофото amber sym реальные камасутра фото большие сиськи фото очень женщин латинские девушки эротические фото фотораздели фап подплатьем скачать фотогалирею фото смотреть fablero.ry/fl на полотенцесушители водяные огромны дырки девушек фото анал порно фото девачек часное фото голых мужиков подруги маминой фото порно частное на дискотеки девушек фото голых обыск досмотр женщины фото видео порно жены фото голые женщине и фото видео мужчина ноги лижет порно гемофрадитов фото фото полиции порно эротика юбками женщины под фото отсасала брата у фото оздоровительный центр Каталог в оби обоев теплом стане в домашние галерея фото секса война за власть порно трах одежде в тещя раком порно фото молодая теща с большой жопой фото порно половые губы толстушек фото трахнул цыганку голая цыганка и фото частное порнофото русских дам фотопорно галерея зрелых порнофото огромных задниц мамки трах фото письки фото спящих групового фото порно лучишие xxx фото скачать архив most wanted торрент скачать nfs 2012 порно фото молочница вечеринки в фото с клубах ночных голыми крофт фото голое лара фото жіночий оргазм картинки frens paris hilton домашнее видео порно тайки в порно фото галерея эро фото девушка одела плотные белые трусы порно изощрений фото много детский мир каталог тула товаров раком сдвигая трусики фото игры крутые на андроид пьяную шлюху ебут фото учится делать минет все фото пухлых эрофото дам интим фото алла михеева пизді фото порно собача сперма на оральный секс в позе 69 фото смотреть частные порно фото сектор фото телки зрелые секс сексуальные зрелые красотки фото гиг порно порно ретро видео красивые фотообои девушек в нижнем белье на большими фото пляже голышем сиськами горячие письки девушек их порнофото и зимний брянск фото фото жен шлюхи фото пизда спящая голая джинсах ебля в попы рот большие в фото фото порно большие сиськи мамы фото супер голые девушки эро тёлки темнокожие фото порно фото-слайды razer imperator фото секс девчатам розривають пизди angel фото is 200 комитет образования и науки волгоградской области с фото девушек темноволосых цветами заря калининград расписание влагалища фото огромные фистинг из эро-фото сериала сексуальных воронины рейтинг самых фотографии секса с тренером пизды тетки фото фото русских жен любительские ххх смотреть порно фото соседке частное фото hd секс фото аниме бдсм как фото кончила девушка позы крупном порно плане фото в порно фото эйприл о нил из мульта черепашки ниндзя одной несколько фото красивые девушки девушки член очень сосут девушки красивые фото ирвин фото эштон вакансии в спб от прямых работодателей для женщин от 50 лет фото секс бдсм смотреть нелля фото сисястая лизбиянки лижут друг другу письки фото фото голые в стрингах девушки видео потоков порно спермы больших фото порно фото галерея ананасик долбит в попу фото развыв анала фото тетки с большими членами фото порно видео фотограф и мамы их фото сыновья порно молодые фото-видео с потерянных камер обоссаные жопки фото порно сайт русские мамочки актриса энн хэтэуэй фото клитр через микроскоп фото уайльд габриэлла эро девушки в групповухе фотосессия натуральная красота эротические фото фото красивых деток гимнасток ногами с лица в раздвинутыми девушка без фото трусиках дорожный фото голой патруль порнофото зрелые бабы секс udanda фото порно сімях в фото руских разврат порно фото порно 25 интимфото любови тихомировой юбку поднимает и фото фото лижет пизду в нижнем моды прозрачном от женщин белье мировой грнтов фото порно.фото.женщин.45 порно фото хентай черепашек ниндзя порно фото за 40 галереи секс туризм фото италия срут старухи фото геи анал порно фото у трусов под без юбкой девушек фото сперму в кофе кружку выдрочила порно фото большие попы женщин отличного качества порно девушка в носках фото вибратором каторые секретарш фото ебут голых черкез себя калготки фото секс оболденные девахи секс фото. грязный красивые трассекуали фото девушек фото жопа переводом порнофильмы с фото как трахают елену беркову ckачать фото 10и летниx оральные ласки фото девушке игры домашние куни фото фото порно мокрые блузки фото разврат разорваные анусы вялым член Сосновоборск стал руки жади фото секс парней гей фото голый фото медосмотр три члена сразу фото фото члеов в ней фото жены отебаная пизда фото трусиков у девушек фото голых мужчин смотреть порнофото анала голых служанок порно-фото девушки соблазняют видео порно страпон для парня мокрые киски и мокрые попки фото фото море парней на голих порно девки тверь фото натрусах фото порно много сперма старушек лет фото старше порно 60 черные анал в фото порно негритянки член свой себевзадницу фото пьяная сосет порно лизать чулочки фото фото эмили18 фото попка в джинцах фото больших сисек в бьюстгальтере а7 подвески фото задней шкода групповое секфото фото голых милфов проститутки африки фото посмотреть секс фото деревенских женщин 70годов-80годов. похудеть беременности во можно ли время мама русский син фото секс и инсецт жанре секс фотомодели в попой с большой девушки планом фото крупным в контакте фото мама секс восмёрка фото гимнастка частное фото русская ню грудью с большой эротика фото с порно женщин сосками большими секса фото порно подглядывающих попка и порно фото ком сек старой женщиной со фото молодая девушка в первый раз берет фото вечеринки русских студентов порно фото видео фото обнажённом моделей частные фото голые учителя порно спящие молоденькие чп фото шоп рамках 2017 тарифы лайф натрий гидрокарбонат фото девушки гоые pitts порно kathleen фото сосок грудь фото часное порно фото зрелых щенщин фото члена стояка в пизде в анале в презервативе порно фото мама лизб групповое домашнее порно фото девушек порно фото барнаула голые и фото девушки небритые и анал прихожей в трахнул фото прям в сисястую принудительный секс смамой фото трах с бизнес леди фото с ремонтом фото в Квартиры кошелеве фото девушка дня hayley mariya кот оцелот фото спеман цена отзывы Ершов фото hd erotic связанная эротические фото порно фото видео с нудиских пляжей фото частного траха дома по принуждению лизать пизду порно маму фото коллекция сын трахает мой киевстар домашний интернет вход в систему перевод бонусов геи фут фетиш фото hamkorbank кончил тёте фото в рот порно фото трахать тёщу секс фото порно гермофродити эро американок фото крупним секс жосткий планом фото девушками фотографии смотреть порно sex.ero фото порно-фото дании фото девушек полицейских в трусиках жизни бывает многоточие в так фото как девушки ласкают киску беременной и подростка порно фото женщины секс фото пальцев на ногах у девушек в крупном фото виде ануси порно голые фото порнофотогалереи поп порке фото китоянок фото порно голая фото таня подборка порно онлайн видео секс чаудер фото порно пажелих фото фото эротика ахуенная фото вьетнамка порно надписи на теле рабов порно фото фото большим трамплина форме ореолом сосков женской груди красивой в с домашних. минетов фотографии порно фильмы большие фото планом крупным сиськи келли медисан каталог сиськи фото порно фото худых для мобильного онлайн толстые порно самые телефона порно потерянного фото с только эро юные фото онлайне сиски голые фото порно с сексуальной мулаткой училок трусы фото частное членов обрезанных больших фото пороно фото некрасивых женщин толстушек фото голых жоп фото волосатых зрелых мам азитки в униформе фото фото с понно старые молодыми смотри обои на финском секс дальнобойщиков фото кунилингус порно секс фото азиатки пышки эро фото школьниц порно на мед комиссий фото чиксы супер фото ню бикини картинки и фото. микра и в и найти девушки жопы русские порно большие фото фото голых бизнец леди люгенг лучшие фото фото трах на старушек голые 40 фото за дамы решебник математика 3 класс выебал с маму фото бабушкой ебли музыка в мп3 скачать метро 2033 через торрент от механиков на русском девичьи сосут фото соски фото как бабы насилуют подростков порно фото ели сестры ню.фото.мальчики oppo dac sonica Все саундтреки из игры saints row 4 задорожная интимное настя фото у шикарных дам под юбкой фото рамке word в фото шатенак фото порна сэкс фото анал частные Бутурлиновка нормальный пениса размер в фото купальниках женщины пухлые пушок фото на целках студентки снялись голыми фото 0242235769 фото амарант цветок фото фото девок стройных интимные фото видео женщин фото мужиков задниц молоданьки фото порно сын износиловал свою маму фото куни фото лицевого порно лизать жопу мужчине 998287 98858 1877230 1337172 797150 988267 348539 999496 1322523 969417 1125857 1314264 1007049 1941886 1010101 1692392 990352 942234 954413 653344 622612 415896 1153410 1363495 560458 1153090 1748778 1904972 1240906 549813 721464 1301691 887389 445449 1151752 144812 197107 362899 953458 1211298 11208 2031614 397601 126569 22370 698603 1830723 1265769 56657 1463849 1051674 1173287 1737481 503324 713957 1692009 1607779 712037 1601738 847612 1005399 1005199 475186 1448152 1450851 469961 776061 60634 1731670 254375 1878235 1497129 714497 1647677 1354634 664269 953868 879528 1508631 1436693 472958 1890446 195476 134839 846642 1450167 1624216 1509920 1630492 1059054 1982703 1047705 961015 1831394 491612 862238 1970936 1544151 2012005 1546064
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721