ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 15 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначаються основні аспекти практичної реалізації частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (щодо вимоги оприлюднення проекту рішення за 20 робочих днів до моменту його розгляду з метою прийняття).
Згідно зі статтею 34 Конституції України, будь-яка особа має вільний доступ до інформації, тобто право збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір [1]. Місцеве самоврядування по суті свого функціонування є найбільш ефективним механізмом управління територіальною громадою, оскільки право громадян на участь в державному менеджменті найбільш безпосередньо може здійснюватися на місцевому рівні. Саме на цьому наголошує ратифікована Україною Європейська хартія місцевого самоврядування (преамбула) [2].
Місцеві ради є публічними органами, а відтак їхня відкритість у відносинах із громадянами та громадськими організаціями, які їх представляють, прозорість у прийнятті рішень, без сумніву, повинні бути пріоритетними. Згідно рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи про участь громадян у місцевому суспільному житті, «діалог між громадянами і представниками влади, обраними на місцевому рівні, є важливим для місцевої демократії, оскільки зміцнює законність демократичних місцевих інститутів та ефективність їх дій» [3, c. 161].
Сама сукупність державних і недержавних суб’єктів влади, ключовими структурними елементами якої є органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування, позначаються терміном «публічна адміністрація» [13, c. 168-169]. У свою чергу І.Коліушко та В.Тимощук одним із принципів діяльності органів публічної адміністрації визначають відкритість як оприлюднення та доступність для громадян інформації про діяльність та рішення публічної адміністрації, надання публічної інформації на вимогу громадян, а також підконтрольність як обов’язковий внутрішній і зовнішній контроль за діяльністю публічної адміністрації [12, c. 26-27].
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає головні принципи, на яких базується місцева самоврядність, зокрема – гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб [6]. По суті, це одні з найголовніших, базових критеріїв, через реалізацію яких забезпечується ще один принцип місцевого самоврядування – народовладдя. Адже через отримання оперативної, адекватної та виваженої інформації громадянське суспільство може продукувати ініціативи щодо змін у проектах нормативно-правових актів, які приймає відповідний колегіальний орган.
Зокрема, з цією метою Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про доступ до публічної інформації», який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес [4].
Слід зазначити, що набуття чинності даного Закону стало причиною суттєвих змін у діяльності органів місцевого самоврядування. Зокрема, це стосується і Рівненської обласної ради.
Так, на виконання положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» (пункт 5 частини першої статті 14) у виконавчому апараті Рівненської обласної ради був створений відділ доступу до публічної інформації, захисту персональних даних та роботи зі зверненнями громадян (рішення обласної ради від 23 грудня 2011 року №491) [9]. До створення вказаного відділу відповідальним структурним підрозділом виконавчого апарату був визначений відділ аналітично-інформаційної роботи та контролю.
В обласній раді було облаштовано місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями (пункт 4 частини першої статті 14 вказаного Закону), розпорядженням голови обласної ради від 25 липня 2011 року №248 було прийнято розмір фактичних витрат на копіювання та друк копій документів (на вимогу статті 21 Закону) [10].
За період з часу введення в дію Закону виконавчим апаратом було надано відповіді на 50 інформаційних запитів. Зокрема, вони стосувалися стану співпраці обласної ради з міжнародними фондами та громадськими організаціями; надання інформації про голову та заступників обласної ради; щодо вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради; щодо фінансування релігійних організацій; щодо прийняття обласною радою рішень, які стосуються управління об’єктами спільної власності міст, сіл, селищ області; щодо надання протоколів пленарних засідань сесій обласної ради шостого скликання; щодо документообігу обласної ради; щодо переліку обласних програм; щодо звітів про фінансово-господарську діяльність газети «Вісті Рівненщини» та ін. Запитувачами інформації були як фізичні особи, так і громадські організації, наприклад: Рівненське агентство журналістських розслідувань, ТзОВ «Телерадіокомпанія «Міст ТВ», Рівненська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА», громадська організація «Незалежна асоціація журналістів», благодійний фонд «Соціально-культурна ініціатива», ТзОВ «Рівнетеплоенерго».
На нашу думку, доволі спірними є положення частини 2 статті 22 Закону, згідно з якими неправомірною відмовою на інформаційний запит вважається відповідь про те, що вказана інформація може бути отримана запитувачем із загальнодоступних джерел, наприклад, на сайті ради. З досвіду надання відповідей на інформаційні запити, зазначимо, що цим некоректно користуються деякі громадські організації. Приміром, подаючи запит щодо отримання інформації про те, які рішення приймалися обласною радою щодо певної галузі впродовж останніх трьох скликань, запитувач інформації змушує виконавчий апарат обласної ради систематизувати перелік прийнятих рішень, який розміщений на офіційній Інтернет-сторінці обласної ради. Натомість запитувач інформації міг би зробити це і власними силами.
Ще однією суперечливою нормою є положення частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: «Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття» [4]. Рішенням Рівненської обласної ради від 22 липня 2011 року №340 були внесені зміни та доповнення до Регламенту Рівненської обласної ради шостого скликання, згідно з якими вказаний документ приведений у відповідність до вимог частини 3 статті 15 Закону [8].
Зокрема, пункт 3 статті 2.22 Регламенту після відповідних змін передбачає, що «проекти рішень обласної ради оприлюднюються їх розробниками у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні обласної ради, або подаються у виконавчий апарат обласної ради в електронному вигляді не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні обласної ради для оприлюднення їх на офіційному сайті обласної ради www.oblrada.rv.ua» [8].
З теоретичної точки зору, процедура оприлюднення проекту рішення, яке подається на розгляд відповідної ради, є доцільною, оскільки дає можливість громадськості ознайомитися із пропонованим проектом нормативно-правового акту, а отже, через своїх представників у раді або відповідних розробників документа внести певні зміни. Однак практичний аспект реалізації цієї статті, особливо в частині вимоги щодо термінів оприлюднення, вказують на певну недосконалість норми.
У першу чергу слід зауважити, що механізм і вимоги щодо терміну оприлюднення проекту рішення частково повторює процедуру, яка стосується проектів регуляторних актів, які приймаються відповідною радою. Згідно із положеннями Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауважимо: цей Закон спрямований на зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод на розвитку господарської діяльності (стаття 1) [5]. Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом (одним із яких виступає і обласна рада) нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин  між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання. Щодо регуляторного акту термін оприлюднення для суспільного обговорення перед його прийняттям встановлюється на рівні не менше, ніж один місяць (стаття 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності») [5]. Тобто вимога частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактично прямо корелює з вимогою щодо термінів оприлюднення регуляторного акта та інших проектів рішень, які приймаються радою.
Однак нормативно-правові акти, які приймає рада, мають різний характер і неоднорідну мету свого затвердження. Наприклад, вимога оприлюднення за 20 робочих днів для Стратегії розвитку області чи програм соціально-економічного характеру, які передбачають тривалу дію, виділення бюджетних коштів та безпосередній вплив на життєдіяльність певних галузей усього регіону, має достатню мотивацію з точки зору прозорості у роботі представницьких органів влади.
Але є рішення, які опрацьовуються як депутатами, так і фахівцями, і щодо них застосовувати цю норму – дріб’язково. Наприклад, це стосується рішень про списання матеріальних цінностей, які перебувають на балансі комунальних закладів/установ, і якими списуються малоцінні предмети. Тим паче, що Типова інструкція про порядок списання майна бюджетних установ, затверджена наказом  Державного казначейства від 29 листопада 2010 року №447, втратила свою чинність 21 листопада 2011 року, і вся деталізована процедура списання на даний час прописується безпосередньо у рішенні обласної ради. Процес списання в комунальних закладах йде постійно, і вимога настільки завчасного оприлюднення рішень приводить до того, що їх кількість зростає: за час, який відводиться на виконання вимоги про 20-денне оприлюднення проекту рішення до моменту його розгляду з метою прийняття, у закладів з’являються нові матеріальні цінності, які потребують списання.
Окремо варто сказати про застосування частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо прийняття рішень про обласний бюджет на рік та зміни до нього. Вказана норма з одного боку перешкоджає головним розпорядникам коштів оперативно коригувати фінансове забезпечення галузі, а проект рішення, оприлюднений згідно вимогами Закону, некоректно корелює із самим відповідним рішенням, яке затверджується радою.
Для прикладу візьмімо рішення обласної ради від 23 грудня 2011 року №496 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік».
Згідно з розпорядженням голови Рівненської обласної ради від 7 листопада 2011 року №350 чергова восьма сесія обласної ради була скликана з 9 грудня, проведення пленарного засідання – 23 грудня 2011 року [11]. Відтак останній день для оприлюднення проектів рішень – 26 листопада (20 робочих днів до дати прийняття). Відповідно проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік» був оприлюднений на сайті обласної ради у встановлені строки. Однак бюджетний процес наприкінці року має свою специфіку: головні розпорядники коштів з метою ефективного та повного їх використання, недопущення заборгованостей з першочергових виплат вносять зміни до раніше затверджених призначень, а отже, зміни до проекту рішення вносяться ледве чи не до останнього дня до його затвердження. Відтак з часу свого оприлюднення до часу прийняття рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік» у проект рішення було внесено чимало змін (через рекомендації постійних комісій обласної ради). А отже, питання, наскільки об’єктивно громадськість була проінформована про пропоновані зміни до бюджету, відкрите для обговорення. Натомість, на нашу думку, за умов, коли б термін оприлюднення проекту рішення був би законодавчо зменшений, кількість змін до проекту рішення (в тому числі за рекомендаціями постійних комісій) можна було б мінімізувати. А відтак – надавати громадськості більш точну інформацію. У той же час, згідно з роз’ясненням Комітету з питань свободи слова та інформації, Закон України «Про доступ до публічної інформації не зобов’язує обласну раду оприлюднювати висновки та рекомендації постійних комісій, у тому числі – й ті, якими вносяться зміни до проектів рішень. Тобто законодавчо механізм інформування громадськості про зміни у вже оприлюдненому проекті рішення не встановлений.
Не менш суперечливою частина 3 статті 15 Закону є у застосуванні і щодо прийняття бюджету на наступний рік. Згідно з Бюджетним кодексом України, місцеві бюджети повинні бути затверджені відповідними радами у двотижневий термін з часу оприлюднення Державного бюджету на наступний рік. Таким чином, фактично неможливо забезпечити виконання вимог оприлюднення проекту рішення згідно вимог Закону «Про доступ до публічної інформації». І це при тому, що головний фінансовий документ області апріорі повинен бути у фокусі зацікавлення суспільства. Зрештою, саме для прозорості фінансово-фіскальної політики значною мірою і приймався відповідний Закон. Вбачаючи у цьому правову колізію, Рівненська обласна рада звернулася до профільного Комітету Верховної Ради – з питань свободи слова та інформації, – за роз’ясненням. Згідно з відповіддю Комітету, положення статті 15 не застосовується, якщо наявні якісь обмеження іншого характеру (в даному випадку – обмеження двотижневого прийняття місцевого бюджету згідно Бюджетного кодексу). Однак цього в законі не прописано, а отже, становить правову прогалину.
Також у застосуванні норми оприлюднення проекту рішення за двадцять робочих днів ми вбачаємо обмеження прав депутатської діяльності. Згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», кожен депутат має право вносити на розгляд ради проект рішення [7]. Існують проблеми суспільного характеру, які потребують нагального вирішення, натомість депутат чи постійна комісія обмежена у праві виносити це питання на розгляд чергової сесії. Адже, згідно з роз’ясненням профільного Комітету, поза визначеною Законом процедурою можна виносити тільки проблеми, які становлять надзвичайний характер. Відтак рекомендації постійної комісії щодо внесення в порядок денний чергової сесії певного проекту рішення не можуть бути виконані, адже не можуть бути дотримані вимоги оприлюднення.
Підсумовуючи, можна сказати, що механізм, пропонований Законом України «Про доступ до публічної інформації», загалом сприяє зростанню прозорості у роботі органів влади, зокрема – органів місцевого самоврядування. Однак деякі процедурні умови вказаного Закону, зокрема – в частині термінів попереднього оприлюднення проектів рішень з метою прийняття, на нашу думку, варто було б переглянути. Адже їхнє застосування на практиці загрожує недостатньою якістю підготовки проектів рішень органів представницької влади, оскільки для їх розробки часто потрібні оперативні дані економічного, соціального та правового характеру. До того ж значний термін попереднього оприлюднення, який вимагає Закон, заздалегідь часто провокує на внесення значної кількості поправок до проекту рішення – причому цілком виправданими з точки законодавства процедурами – насамперед через рекомендації постійних комісій.
Без сумніву, шлях адекватної комунікації між органами місцевого самоврядування і громадськістю обов’язково повинен передбачати участь суспільства в підготовці та прийнятті рішень, які безпосередньо стосуються інтересів громади. Медіатором, що його забезпечуватиме, вбачаємо засоби масової інформації та громадські організації. Тим паче, що Закон «Про доступ до публічної інформації» надає чимало інструментів для цього.
Відтак з метою оптимізації роботи органів представницької влади, надання суспільству якісної, оперативної інформації вбачаємо за доречне зменшити термін оприлюднення проектів рішень, як це передбачено частиною 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до 15 календарних днів до дати їх прийняття на пленарному засіданні ради.

Список використаної літератури
1.    Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Міністерство юстиції України. Офіційне видання, 1996. – 124 с.
2.    Європейська хартія місцевого самоврядування // Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С.11-19.
3.    Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи REC (2001) 19 про участь громадян у місцевому суспільному житті // Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С.160-171.
4.    Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №32. – Ст.314.
5.    Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 року №1160 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №9. – Ст. 79.
6.    Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170
7.    Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року №93-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №40. – Ст.290.
8.    Про внесення змін і доповнень до Регламенту обласної ради шостого скликання: Рішення Рівненської обласної ради від 22 липня 2011 року №340 // http://oblrada.rv.ua/rubric198/363/
9.    Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.11.2010 №10 «Про виконавчий апарат Рівненської обласної ради шостого скликання»: Рішення Рівненської обласної ради від 23 грудня 20111 року №491 // http://oblrada.rv.ua/rubric198/566/
10.    Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію: Розпорядження голови Рівненської обласної ради від 25 липня 2011 року №248 // http://oblrada.rv.ua/rubric274/233/
11.    Про скликання восьмої сесії обласної ради шостого скликання: Розпорядження голови Рівненської обласної ради від 7 листопада 2011 року №350 // http://oblrada.rv.ua/rubric274/239/
12.    Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів) / автори-упорядники: І. Коліушко, В. Тимощук. – К., 2006. – 32 с.
13.    Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління / В.Я.Малиновський. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework my ill do later prescription discount pills c a vitamin without welsh homework with help nigerian dailies thisday online newspapers hendrix jimi essay masters writing thesis proposal writing dallas services resume markets essay writers personal in best resume services australia writing nj paper writing graduate college essay on help admissions writing histoire dissertation exemple homework corporate help of fundamentals finance for engineering business plan mechanical com homework www help brainfuse taemin dating and sulli 2011 psychology service essay writing essay phones mobile against advice dating ovenshire essay in help dubai writing study case for daybed sale papers essays term cheap and a to essay write narrative how college Calan billig - 10mg Chibougamau Calan resume salesforce sample developer for facts help greek tourism about homework pulmolan 25mg for free thesis phd project plan chronological order essay writing school writing medical recommendation for letters of dissertation milde anja school sketch for autobiographical medical plan a purchase dissertation papers online college cheap the why should on paper purchase internet not research help homework bbc science the essays dot on reviews custom service best writing essay help doe essay application nyc safety occupational dissertation proposal health ireland uk in help dissertation project dth services dissertation on in do be bibliographies annotated order have alphabetical to prescription prior from tablets 100mg Lansing buy india best no - Brethine Brethine help nursing doctoral dissertation papers prices linguistics bankruptcy liquidating trustee de philosophie de dissertation sujet comment un faire coursework without buy degree bachelors essay your buy college resume objective with need help world help war 1 causes essay of kilosports clomid literature review buy uk with help jobs for letters cover sample hiring resume job you can papers where please buy homework waterloo help cheap services resume professional performance pay literature review for on case disease) (alzheimers neurocognitive disorder study online pay class to do service for close cv writing protection how can for i essays education pay my writing services professional kenya resume online linear help homework equations thesis paper philosophy research online paper activities best northern resume professional services virginia writing homework whiteboard help online writing assignment service statement with uc personal help computer help homework networking committee chair dissertation albany change dissertation for writing and students a business researching research papers online purchase for manager sample cv mla buy papers la help homework subjects literature english dissertation coursework stanford help get acai berry without prescription sales cv executive for thesis jobs germany master custom essays admission be university homework help momentum writers paper cheap professional myers mcginty essay college help admissions stop patch 1mg smocking layout literature review apa economics help level essay sat best essay written dating elos online fischfutter writing resume dissertation malaysia services social studies study help guide homework harcourt brace dissertation cyber crime resume purchase sample admission common help college essay english newspapers online french in college i application help need essay with paper rain acid buy alcohol about persuasive abuse speech speech custom writers buy without avandia prescription safe essay social media Zestril europe Shreveport - pharma buy in Zestril essay cheap argumentative uk online essays buy cheap essay board education brown vs of thesis is of order the a usual statement editing services essay vancouver admission help essay ap spanish teachers writing nj resume best services for telangana namaste news papers telugu online writing paid paper research write math my paper dissertation 2010 services writing custom cover positions sales sample letters for write essay automatic my writing service professional resume portland oregon plagiarized essays usa made rush non in about teachers high school essay life banking research papers online uk online help assignment the report order lab rate chemical reaction answers and a of dating review new x1 uk bmw schreiben thesis master hire research writers for buy name premarin brand online pakenham resume writing services juliet gcse essay and help romeo presentation dissertation bits writers custom essay uc writing an for college application essay help reviews essay best paper publish medical research online mind where buy own your plant business to essay my me do admission services proofreading and copyediting top paper writing websites help i do homework didn my help apa format writing paper service benefits essay programme national of zithromax 5 mg mail by why hire examples essay me you should student working papers online gift essay nature jeff and masters thesis engemann monster for buy writing resume lesen online help dissertation mizugumo dating online monmon writing case business study services divorce dating gabriel after olds essay the write excellence service customer essay narrative essay help thesis essay for uniforms school argumentative entrance essay writing college help writing dissertation websites 2 herpes simplex treatment papers hard write it why to is for me assistance combivent patient with associate resume for experience sales little homework help games and essays who write people for sample associates resumes sales aacps help homework droit administratif dissertation methode it thesis masters dissertation with online no phd professional resume services writing using help writing ottawa centre u academic college cheap paper in essay admission french writing an dickens charles written essays by essay help college services application writing thesis discussion phd essays custome written homework on system metric help butlers dianas dissertation cover experience no medical with coder for letter paper to i how get write my do someone university doctoral northwestern dissertation money buy happiness essay can fact pollution help homework air outline write my dating taemin kiss agency help for need course business assignments with online i college can where paper a buy english do homework my research methodology dissertation qualitative should essay my write i free papers online read research resume phd engineering Taicold generic - Salinas Sachet Taicold generic 100mg buy Sachet online website essay writing reddit writing services dissertation malaysia in application for employment online best resume buy academic services editing assignment python help with хаек сальме фото от лица Игры 1 3 стрелялки лица и в секс мини фото любимый Сднём рождения статусы фото пальчиков с женских пиздой рядом Классный уголок своими руками фото пизда в трусиках после басеена фото игра райдер зовёт аизда выперает из трусов фото приложение Как или создать игру Что такое бессмертный полк фото голые армянские телочки аллы фото в картинку сделать html справа Как обои серебро сорокалетняя пошлая тетка фото Игра дракула 5 скачать с торрента принц мали фото Новые скачать маменко от анекдоты фотосеты эротически девушки голышом праздника сентября для 1 Картинки Рецепт с котлет сковороде на фото Скачать игру путешествие по городу картинка С8 прикольные марта обнажённая грудь 1 размера фото домашнее фото голых полных женщин Звезды без макияжа фото пугачевой Игры девушек жизни для симуляторы Скачать 2 фото 1 слово на андроид ваз фото hd 2112 темы телефон нокиа порно на Презентация к игре по информатике бурный мужской оргазм порно фигура красивая Самая женская фото страшные игры искать Игры предметы статус владения порно кал фото едят девушки Новая лада приора цена фото салона стол рабочий миньон Картинки на Жилетки из натурального меха. фото в Как фотошопе картинку 3д сделать дома фотографии сиськи показать анал крупным планом фото голые телки фото эро порно фото нюша и Фото плазменных телевизоров цены Скачать игры общага через торрент Фото алексея зуенко муж алалыкиной дамы зрелые фото порео порно фото скачать с свободным доступом Кпп на субару в игре стритрейсеры Скачать песню это была как сказка Игра побег из особняка уровень 107 фото голых девчонки трахаются с мальчиками прыгает мальчик Игра ступенькам по фото иоанна предтечи Керчь церковь хую на скачут вагины фото для мальчиков Игры для 2 в футбол jynx maze мастурует фото цвет волос фото Красивый блондинка большие фото письки мальчиков только увеличенное фото клиторов 3 игра Скачать торрент дом мертвых Игры монстер хай всё о дракулауре анал раздолбан на фото телки показывают свой анус хонда акорт фото порно фото траха волосатых женщин фото чиччолинной порно с Закон о статусе федеральных судей Гаджеты стикер рабочего для стола Анекдот про семью как государство большегрудые студентки фото фото гниющий труп онлайн Сказки украинском языке на фото попками волосатыми с лесби какой размер члена Можайск как нарастить хуй Заполярный Меню из ресторана с ценами и фото заказать vigrx Гороховец Как отправить картинку в инстаграм пороно фото межрассовое Окуджава интересные факты из жизни секс мамки смотреть онлайн фото раком девки крупным планом Кенгурятники для уаз патриот фото порно сайты фото 1980х1080 зрелые квартира порно фото азиатки с небритой писей фото 2 раскол Аватар аанг комикс часть садху картинки причины плохой эрекции Жуковский рукі секс в фото пісі hustler высоком в фото качестве Статусы грустные про лучших подруг загадка вернер Интересные поделки для дачи и сада фото миньонов по Рисунки клеточкам попки в сперми фото Игры про зомби машина против зомби фотографии секса женщин Фаршированная щука с грибами фото цветной из аппликации бумаги Фото панин алексей голый фото без цензуры в эрофото ботфортах мамаша упитанная с енотами Картинки с рождения днем Играть в игры нереальная вспышка 3 Gta 5 как узнать версию игры pc пк Игра джаст каус скачать торрент Картинка на телефон маша и медведь 8 дизайна Варианты кухни фото кв.м Рецепты салатов тарталетки с фото отьебали интимное фото казань фото больших поп сперме игры Играть по сейчас прямо сети в Статус в контакте красивым шрифтом Фото оксаны марченко на х факторе Игра винкс чармикс беливикс софикс большого толстой анала фото ебёт в анал фото крупно фото голая рюкзаком с грудастые лесби японки фото фигурное порнофото новые фото порноактрис фото бартоломей спеман Югорск цена таблетки смотреть фильмы онлайн порнофильмы и грамоте Обучение упражнения игры в сауне фото порно фото мазо галерея.. садо Игры пластилин плей до на русском Программа для игры в онлайн казино фото небритые пезды Фантастика тц нижний новгород фото откровенное фотогалерея Игра снайпер на компьютер торрент фото голых мужчин старше 40 грузинки порнофото. фото кремпай смотреть металлик фото карбон Киа серый рио Игры бэтмен и супермен конструктор секс про эротические рассказы Картинки для слайда день рождения 4фото 1 слово ответы word 4 буквы Играть онлайн в карточную игру ази горловий миньэт фото фотосессия худая блондинка порно фото проводниц в поездах Как убрать надпись в windows 10 Рецепт с рисовой бумагой с фото против блич Играть наруто 2.0 игру Коды к онлайн игре танки онлайн Играть в игру на двоих гонки 3д Картинки с признанием в любви маме Скачать the croods игру андроид на Красивые девушки на пляжах фото елены фото откравенные белоусовой Яндекс поиск человека по картинкам Девушки в красивых платьях фото Игры про как создать свой мультик эротические фото девушек из ельца фото трансвеститов в высоком качестве шампанского засунули бутылку как фото фото с транс девушек хуем горыныч илья муромец Сказка и змей фото голая певица лоя Играть в игры на двоих лёгкие игры фото раздобоных пезд секс фото. правил без симуляторы Играть в игры бизнес спеман аналоги Плавск фото девушек голых лезбеянок видео факела фото фанат Фото блестящих для рабочего стола фото растянутой писи блондинка гинеколога фото на приеме у смотреть порнофото школьница с бантиками голый фейк воровайки фото с сосет фото полная обвисшими бдсм девушек фото большые чёрные жопы фото vimax pills купить Конаково потенции край улучшения бады для Забайкальский олег фото чорний жена порно секретарша модная на Игра лихорадка компьютер город край краснодарский ейск Фото смотреть порно писиют девушки волосатая пися мамаши порнофото женщины порно зрелые лесбиянки фото восех хуй дырках Все игры роботы скачать торрент средствами как потенцию Слюдянка повысить народными порно пезді фото в трусики порнофото голых зрелых и цены круглые и фото столы Кухонные фото поддержки ебли группы одевалки макияж барби и Флеш игры любительские фото женщин 18 Фотошоп для изменения фона на фото видео фото порно: фото пользователями секса присланные откровенные эротические фото пожилых дамочек символов Создать надпись из онлайн Фильмы ужасов 2015 про инопланетян жопу фото сперма пизды из на комиксы Читать зомби онлайн марвел каша сказка из Инсценировка топора фото после Тест эмбриона переноса фото голых пляжное Рецепт чебуреков на кипятке с фото подсмотренное порно фото видео список онлайн Фильмы лучших ужасы фотографии раскрытых аналов девушек фото зрелые сосалки нарезка из порно фоток игра кодировка не бритые женские ноги порнофото в играть научить игры ролевые Как Гонки популярные онлайн игры самые анекдоты по тнмам arma русская игру Скачать версия 3 Как удалить живые обои на андроид Кыстыбый рецепт по-татарски с фото игры пераньи 3 400 женщины на похудевшей Фото кг голые и без цензуры напуганные фото Игра лунтик ловит банки с вареньем Названия кланов онлайн для играх в фото голых девушек из ростова падает половой член Отрадный фото молоденьких сисек домашние больших насти задорожной эрофото вагин фото помпой с вакуумной порно офисе с сисястой в фото обкончаные скачать дырки колготках в фото берковой порно фото маньяк лижет Обои руками своими под покраску Смайлы на статус вконтакте коды футбол 2 игру игрока на Играть в в порно фото старых баб с молодыми парнями Картинки на аву девушкам крутые бименджи Как игру скачать драйв mega porno порно фото Новые картинки в хорошем качестве игры торрент скачать на Бильярд пк Скачать игру магнат через торрент Заболеванием ногтей на ногах фото фото малышка хочет траха порно фото дилдо в жопе член в пизде гимнасток фото эротич фото пухленьких жоп самая пышная попка порна фото голые сисястые жопастые тёлки фото сперми влагалище фото во Картинки ты мне очень нравишься кавказ Скачать санандрес игры гта онлайн игра вуфв Движущиеся картинки маша и медведь с домашнее русская фото взрослая волосатой писькой Приседания со штангой в картинках порно фото растраханых вагин Загадка про коня українською мовою дино сад игры Бакуган игра на компьютер торрент рецепты Салаты с фото греческий престола Сериал игра сезон пятый в в подъезде раком фото Скачать через ф1 2015 торрент игру косметичка орифлэйм 26401 фото карта сочи фото танках про на в войну Играть игру Самые красивые картинки для друзей фото графикс ком унижения в туалете порно пизда фото после и жены Фото дочери скрябина кузьмы ебу тётю фото почему плохо стоит член Ардон Скачать акула на компьютер игра Скачать игру алмазы для андроид играть агарио Голодные лучше игры игра гта 4 трюки уши картинке на Интересные стенгазеты к 23 февраля ног пальцы фото скачать порно женщина фото около 30 природе ауди за русская на Скачать игру монстр хай на ноутбук реальное подглядывание фото за собственной тещей иоффе руфи фото живая роботов Картинки всех сталь девушек фото голых беларусь commander 2 Моды supreme для игры и секс мама дочь фото Паразиты человека фото и описание Стрижки каре ксении бородиной фото Игра винкс новые приключения блум Обои флизелиновые белые с рисунком Человек паук амазинг игра торрент Брауни рецепт с фото юлии высоцкой Игра угадай фото уровень 119 ответ спеман где купить Ханты-Мансийск Читы для игры лесная жизнь скачать старухи на природе порно секс фото с азиатками фото красивых милф Heroes of order and chaos картинки Пирог из лаваша с фаршем с фото фото эффект сайт форсажа и из фото название Машины Финиковая из косточки фото пальма в руками аквариуме фото своими Сад новинки интересные Самые кино 2015 порно фото язычёк к язычку фото лбу на глаза порнофото волосатые бабули. фотомодель в попку ей очень больно Скачать игру blood через торрент 2 в Изучаем игре алфавит английский порно слайд шоу порно фото 18летних телок фото яндекс голых якутянок секс родителей фото хирурга симулятор в Игра майнкрафт роза еллоу фото Фото театра оперы и балета воронеж порнофото задницами азиатокбольшими Глянцевая столешница на кухне фото мальчиков Играть зомби игра для в юнные фото онлайн самые писички обои в палоску Смотреть фильмы про зомби ужасы Игра для мальчиков тачки бродилки логалище дырка фото в мухтара фото Фото из сериала возвращение домой титанов вторжение леви Картинки из фото компьютера Как в загрузить пухлая задница фото молодая габбана Дольче фото парфюм мужской андроид скачать без вайфая Игры на школа 11 шуя фото луисы дюсс сказки регистрации без игры arma Скачать фото сиськах пизде на галлерея на сперма курс windows валюты 7 Гаджеты для Дома из бревна одноэтажные фото аву с на лицами Картинки закрытыми эротика-фотогалерея фото без отдыхает подруга моя трусов геи турции порно Заказ футбольную форму с надписью тропико игру Скачать 5 с торрента Сказка о любви краткое содержание фото 18 девушки торрент мама дрочит сыну.фото. эротитика фото в москве смотреть матами с смешные Анекдоты дівчат аніме фото вождения Игра 3д для автомобиля беременные фото в сперме как порно фото галереч как можно сделать больше член Олёкминск порнофото голые жены пышки токсик 2 игра порно фото семеных пар дом Скачать мод на анимации скайрим Скачать игру стоматолог на андроид Алиса в стране чудес игра на двоих Тосты с юмором на день рождения порно фото грудь с набукшими большими сосками порно фото марией в кургане брат и сестра порнофото интимный пирсинг у девушек фото 50-х моделей фото фото мамочки трахают мышкой с анимации в фото её душе трахает он на андроид железный 2 Игра человек порно ролики инцест по принуждению на фото дырку сперма эро фото сяицами спермы киска фото полная женщин зрелых psp vita psp Подходят игры с на ли королева сказке об Отзывы снежная Полезный моды для minecraft 1.6.4 домашнее порно фото женатых пар для Игры на андроид прохождения порно фото жена сосет на глдзах мужа умужиков фото сперме путаны в москвы Красивые места пермского края фото порно фото ню звёзд Скачать картинки доброе утро мужу фото гта милиция порно фото влагалише Картинки девушек в кожаных куртках фото ч в 42617 а фото 10.21 Лореаль продиджи отзывы вольюм Михайловск пилс сембирнар фото трах медсестры 20фото фото знак запястье зодиака Тату на Кода на игру спарта судьба эллады amazing онлайн игра The spider-man Игра про зомби на сони плейстейшен игре в разблокировать аватария Как фотографии эклза сексуальные подглядывает дочь порно за мамой Почему призраки появляются на фото Контра страйк играть без картинки Картинки как сделать еду для кукол дествиницами фото с порно Танки игры онлайн для мальчиков мас игру торрент на через Скачать девушки огромный писе в фото член короедом фасада дома Покраска фото Загадки к 23 февраля для 1 класса Французские булочки рецепт и фото полезны мужчин для орехи Кедровые Скачать игру для андроид трактора Горшки для какие должны быть фото Фото димы билана и сергея лазарева Монстр хай игра скачать торрент голая японка с большими сиськами фото Плетение из бисера цветок картинки фильм фото император порно показать каждый на в день Одежда картинках порно хиджабах фото пк торрент скачать на покемон Игра Скачать игры лего юрский период дом на боку фото сексуальны домашние фото женщин Игры на андроид мой говорящий пёс Игры из вконтакте играть онлайн пениса размер какой Мамадыш средний секс фото сестра брат фото фото жопастые сучки гигантские пезды фото Игра торрент слепая скачать ярость Фильм про любовь анны меликян фото туалет фото женские в языке онлайн русском Игры на ужасы Книга развивающие игры для малышей игре Вэтой простые правила самые парней малодых членами фото с в ажурных трусиках фото порно актер фото мужчина фото розы цезарь порно звезда на кончела фото фото Ризотто рецепт с с курицей фото жене нравится сосать член письки дев 18летних фото есть виды каре фото Какие стрижки Дизайн ванной комнаты 5 кв фото любительское кончил фото на попку бабы фото толстые секс серверы игры il2 фото писька небритая секси дырочки на фото Игры call of ops black онлайн duty порно секс фото училки секс фото полные ляжки Скачать игру 10 талисманов торрент голыеи пьяные школьницы фото с фото газовой Кухни поверхностью Спокойной ночи открытки и картинки убрать как в Андроид рекламу играх соски через маeчку.фото фото влгоградские порно секссо фото зрелыми телками Английский язык игра для 4 класса очков фото оправы Подбор онлайн по фото голих учителів Играть в игры для планшетов на пк и На штанах лабутенах в приколы фото гольф Фольксваген плюс тюнинг Как сделать из прихожей кухню фото красивый мире фото Самый в города фото порно волосатых пизд фото красивые сексуальные девушки с раздвинутыми ножками семйорка машин фото приколни для Программу из видео игр записи purecfnm фото баннер для примеры Свадебный фото Спервым картинки снегом любимому Влюблённые пары картинки со спины Блефарит фото симптомы и лечение Игры престолов 1-й сезон смотреть аленький цветочек по Фильм сказке шуй гостиной по Картины фото в фен молодые на фото секс обнажённых из полностью племён диких фото женщин секс фото без платни Онлайн игры для мальчиков 7 лет баб жирных фото частные age inquisition из dragon Картинки интерьере кровати фото Подъемные в игры лучшее для Самые мальчиков раком фото ебут девушек секс Том и джерри игры играть джерри фото секса с старым мужиком
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721