Політичні режими України та Грузії після “кольорових революцій”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості розвитку політичних режимів в Україні в період правління В. Ющенка та Грузії в період правління М. Саакашвілі до 2010 року. У порівняльному аспекті проаналізовано проблеми та перешкоди до становлення консолідованої демократії в даних пострадянських країнах.

Ключові слова: політичний режим, дефектна демократія, гібридний режим, демократизація, трансформація, кольорові революції.

Суспільно-політичні перетворення, які тривають у країнах Східної Європи та колишнього СРСР протягом останніх 20 років, не втрачають актуальності вивчення і сьогодні та набувають нових вимірів у політичній науці. Демократичний вектор трансформаційних перетворень став чи не єдино можливим шляхом до становлення консолідованої демократії після «кольорових революцій». Однак соціально-економічні та політичні показники так званих молодих демократій після революційних змін засвідчують про відірваність України та Грузії від ліберально-демократичних стандартів, що ставить під сумнів «лінійність» переходу від авторитаризму до демократії.

Саме частковість демократизації та лібералізації старих авторитарних режимів в пострадянських країнах призвела до виникнення складної ситуації, за якої несформовані до кінця політичні режими неможливо однозначно класифікувати як демократичні чи авторитарні. Тому багато дослідників схиляються до думки виділяти проміжні форми політичних режимів, зокрема таких як «керована демократія», «неповна демократія», «напівдемократія», «напівавторитарний режим» (М. Оттауей)[1], «гібридна держава із змагальним державним авторитаризмом» (Т. Кузьо)[2], «делегативна демократія» (Г. О’Доннелл)[3], «дефектна демократія» (В. Меркель)[4], «авторитарна демократія» (Р. Саква)[5].

Мета нашої статті виявити за допомогою порівняльного аналізу тип політичних режимів в України та Грузії після «кольорових революцій». Теоретико-методологічну основу статті складають роботи українських дослідників Г. Шипунова, О. Фісуна, О. Полохала, Ю. Мацієвського, В. Якушика та іноземних – Г. О’Доннелла, Ф. Шміттера, В. Меркеля, Ж.-Л. Кермона. Однак, незважаючи на їх вагомий вклад у вивчення даної проблематики, актуальність її щороку зростає. Проблема становлення політичного режиму в пострадянських країнах активно обговорюється на різних рівнях, проте практика показує, наскільки вона до кінця не досліджена, скільки важливих питань ще є відкритими і потребують ґрунтовного вивчення.

Сьогодні серед дослідників точаться дискусії щодо базових критеріїв у вивченні і класифікації політичних режимів. Простежимо їх на основі визначень поняття «політичний режим».

Кандидат філософських наук, дослідник О. Фісун пропонує визначення політичного режиму як взаємодію політичних акторів з їхніми ресурсами, стратегіями та видами капіталу в рамках визначеного набору формальних і неформальних правил. Таке визначення підкреслює, що формат політичного режиму значною мірою окреслюється певною сукупністю формальних і неформальних правил, які тим чи іншим способом спрямовують дії політичних акторів у їхній боротьбі за владу. Формат політичного режиму детермінується співвідношеннями сил між основними акторами, що відкриває доступ до використання тих чи інших стратегій, ресурсів та видів капіталу[6].

Відомий французький політолог М. Дюверже розглядав політичний режим як «певне поєднання системи партій, способу голосування, одного чи декількох типів прийняття рішень, однієї чи декількох груп тиску». Французький дослідник Ж.-Л. Кермонн вніс уточнення в його формулювання і дав визначення політичного режиму, яке стало загальновизнаним в європейській політології: «Політичний режим є синтез легітимності, структури інститутів, партійної системи, форми і ролі держави»[7].

Дослідники Г. О’Доннел і Ф. Шміттер зазначають, що «режим – це сукупність явних або прихованих структур, які визначають форми і канали доступу до провідних урядових посад, а також характеристики діячів, які вважаються для цих структур відповідними або невідповідними, використовувані ними ресурси і стратегії в цілях отримання бажаного призначення». У цьому сенсі, коли говорять про політичний режим, то мають на увазі не нормативні, такі, що задаються, наприклад, ідеальними цілями того або іншого класу, а реальні засоби і методи здійснення публічної політики в конкретному суспільстві[8].

Узагальнивши і систематизувавши наведені вище визначення «політичного режиму», було виокремлено основні критерії вивчення режимів пострадянських країн: рівень розвитку політичних інститутів; свобода функціонування ЗМІ; процедури і способи формування владних інститутів; стиль ухвалення політичних рішень; взаємозв’язок між владою і громадянами; розвиток громадянського суспільства; рівень демократичності виборчого процесу; стиль урядування.

Зважаючи на історичне минуле, розвиток України та Грузії відбувається далеко не однаково: й імпульси національно-державного самовизначення, здобуті в процесі розпаду Союзу, і геополітичне становище, і національно-цивілізаційна ідентичність, і соціокультурні умови, й якість політичних еліт, і ступінь впливу на політичний процес із боку демократії Заходу тощо виявилися різними. Все це призвело до певної відмінності політичних режимів країн.

Спільно рисою держав є те, що другий перехідний етап був зумовлений хвилею «кольорових революцій». Так, на виборах в 2003 році в Грузії, які влада намагалися сфальсифікувати, діючий президент Е. Шеварднадзе був остаточно відсторонений від влади. На хвилях «трояндової революції», що відбулася під гаслами «Грузія без Шеварднадзе», до влади приходить Міхаїл Саакашвілі. В Україні ж подібним актом непокори стала «помаранчева революція» у 2004 році, яка стала демонстративним виявом незадоволення мас. Кульмінаційним моментом тих подій став прихід до влади опозиціонера Віктора Ющенка, що дало сподівання на швидку демократизацію і поступальний рух України до консолідованої демократії.

Як в Україні, так і Грузії поміркований тип переходу шляхом виборчого процесу зумовили перемогу опозиції на виборах. Однак можливість почати реальні реформи у всіх областях суспільних відносин, що відкривалася після зміни влади, надалі була втрачена. Причиною є глибока фрагментація еліт. Неспроможність досягти компромісу між головними політичними гравцями віддали перевагу «грі до переможного кінця»», тобто «гру з нульовою сумою» тієї, що закінчилася взаємним програшем. Прагнення отримати перемогу (пост президента з посиленими повноваженнями) здавалося вищою за ціну участі в конфлікті. Можливість використання ресурсів (загальнонаціонального багатства) в цій боротьбі не обмежена ні формальними, ні неформальними правилами.

Результати гострого суперництва еліт виявилися в кінці 2008 р., коли тільки на початку світової рецесії, Україна опинилася серед країн найбільш потерпілих від кризи[9]. Яскравим прикладом також став провал проекту створення демократичної коаліції в 2006 році і формування уряду М. Азарова з представників команди Л. Кучми свідчить про збереження вказаної тенденції, а також про чергову паузу в процесі демократизації. А формально сформована коаліція на початку грудня 2008 року у складі «Блоку Юлії Тимошенко» (БЮТ), частини депутатів парламентської фракції «Нашої України – Народної Самооборони» (НУ-НС) і «Блоку В. Литвина» не сприяла ефективній і результативній роботі, а стала результатом внутрішньої боротьби між президентом В. Ющенко і прем’єром Ю. Тимошенко.

Причиною загострення боротьби стало нечіткість розподілу повноважень між Президентом та виконавчою гілкою влади, що ще більше зросла після проведення конституційних змін у 2004 році[10]. Проведені зміни не лише запровадили парламентсько-президентську систему правління, а одночасно позбавили главу держави частини повноважень, що призвело до руйнації гегемоністської моделі консолідації неопатримоніального режиму, в якій президент відігравав роль верховного арбітра й уособлював цент системи. Це стало кроком до розвитку інституту парламентаризму в Україні.

Поступово зростала внутрішньопартійна роз’єднаність провладних сил і у Грузії, внутрішні розбіжності та протиріччя не дозволяли проводити ефективне державне керівництво. Якщо на президентських виборах в 2004 році тодішній спікер парламенту Н. Бурджанадзе підтримувала і була союзником М. Саакашвілі, а партія «Єдиний національний рух» була домінуючою, то уже в 2007 році утворила опозиційну партію, відому як «Демократичний рух – Єдина Грузія». Декілька інших колишніх союзників теж перейшли в опозицію протягом року[11].

Однак вагомим вдалим досягненням правління Саакашвілі є здійснення «антикорупційного прориву». Головною передумовою стало радикальне скорочення державного апарату: з 18 міністерств залишилося 13 (відбулося скорочення персоналу на 35%), із 52 державних служб лишилося 34 (50 % скорочення персоналу). Прикладом реформи інституції влади стала ліквідація влітку 2004 року дорожньої поліції. Всі працівники (14 тис.) було скорочено[12]. У 2009 році за даними Міжнародної неурядової організації Transparency International індекс сприйняття корупції становив 4,1, тобто Грузія посіла 66 місце із 180 країн[13], тоді як в 2003 році Грузія мала показник 1,8, посідаючи 124 місце[14].

Ліквідація корупції в Україні стало лише популістським передвиборчим гаслом. За даними цієї ж організації наша країна за рівнем корупції у 2009 році посіла на 146 місце серед 180 країн із показником 2,2[15]. Порівняно із 2003 роком, коли показник складав 2,3, а Україна посідала 106 місце[16], відбулася тенденція до погіршення. У постреволюційний період в Україні не відбулося ані суттєвої боротьби з корупцією, ані створення належних умов для запобігання її виникненню. Про низьку ефективність боротьби з цим загальносуспільним явищем свідчать наступні статистичні дані: у 2008 році було зареєстровано 1910 випадків хабарництва (у 2007 – 2146). До судів було спрямовано 1376 кримінальних справ про хабарництво, 23 справи закрито. 11 червня 2009 року був прийнятий проект законів так званий «антикорупційний пакет», поданий Президентом до Парламенту. Хоча й Указом Президента від 28 грудня 2005 року було створено міжвідомчу комісію РНБО з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією та від 17 квітня 2008 року – Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції та їх діяльність була лише формальна. На думку експертів, головними недоліками державної антикорупційної політики в Україні стали: декларативність більшості норм, низька виконавська дисципліна, неузгодженість та повільність дій органів влади[17].

Однак все-таки судова влада в Грузії була не в змозі встановити себе як незалежну установу, і продовжувала страждати від великої корупції і тиску від виконавчого органу. Загальним явищем була оплата хабарів для суддів, а судові реформи були повільні в просуванні вперед. Поліція поліпшила своє функціонування відколи уряд звільнив половину її персоналу в 2004 році в результаті антикорупційної діяльності. Уповноважений з прав людини Созар Субарі повторно звинуватив поліцію у зловживаннях, зокрема зробила особливий наголос на жорстоке поводження із затриманими, і тюремні умови в Грузії залишалися жорстокими[18]. Судочинство в Україні було об’єктом маніпулювання в країні. Непрозорість діяльності органів влади, нерозуміння посадовими особами суті свого суспільного призначення та зверхнє ставлення до громадян, неефективність судочинства – усе це призвело до зневіри громадян у можливість захистити себе від незаконних дій з боку держави. Так, рівень довіри до суду як інституту, в якому можна захищати свої права, є надзвичайно низьким: за соціологічними даними 2005 року не довіряють судам 50,3% і лише 14,2% громадян довіряють. Близько 78% суддів визнають існування систематичного тиску на них[19].

Партійно-політична ситуація визначалася у Грузії строкатою багатопартійною системою, рівень довіри до якої досить низький. В березні 2007 року проводилося опитування серед населення Грузії з метою визначення партій, які мають найбільший рівень довіри з боку громадян. Результати дослідження виявилися наступні дані: найбільший рівень популярності (15,8%) отримала партія «Єдиний національний рух» – правляча політична партія, лідер якої є М. Саакашвілі. Решта, наприклад, «Нові праві» ((5,4%), Лейбористська партія (2,9%), Республіканська (2%), Консервативна партія (0,7%), «Національний Форум» (0,4%), «Шляхи Грузії» (0,2%)[20]. Це говорить про те, що жодна з партій не може вести масштабну, ефективну та результативну опозиційну діяльність.

Демократизація режиму вплинула і на багатопартійність системи в Україні. Політичні сили мали право і реальну можливість брати участь у змаганні за владу. Однак рівень внутрішньопартійної демократії залишається порівняно низьким через залежність партій від спонсорів, які здебільшого орієнтуються на керівництво. Централізації партій сприяє також виборче законодавство, яке передбачало «закриті списки», що фактично, дає право керівництву визначати коло осіб, які отримують мандати в представницьких органах.

Виборчі процеси у Грузії проходили у не зовсім демократичний спосіб. Виборча комісія призначалася Президентом, тому навіть на президентських та повторних парламентських виборах у січні 2004 року, міжнародні спостерігачі від ОБСЄ зафіксували значні та різноманітні порушення. Президентські і парламентські вибори у січні і травні 2008 року пройшли із зловживання нормативних, інституційних, адміністративних, фінансових та медіа-ресурсів[21]. На дострокових президентських виборах перемогу одержав М. Саакашвілі, отримавши 53% голосів. Спостерігачі від ОБСЄ охарактеризували їх як такі, що пройшли з масовими порушеннями та фальсифікаціями: зміни у виборчому законодавстві відбувалися напередодні виборів, зловживання державними ресурсами, залякування громадських працівників і опозиційних активістів, неточність виборчих списків. Опозиційні кандидати зазначали, що фальсифікація штовхнула Саакашвілі на подолання 50-відсоткового порогу з метою запобігання другого туру[22]. Тому назвати Грузію виборчою демократією важко.

Щодо виборчого процесу в Україні, то відчутне помітне покращення. Протягом 2005-2009 років в Україні відбулися суттєві змін у напряму до приведення національного виборчого законодавства до демократичних стандартів. За результатами президентських виборів у 2004 році в новій редакції було прийнято Закон України «Про вибори народних депутатів України», який враховував як практичний досвід президентської виборчої кампанії, так і рекомендації Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ за результатами виборів глави держави. Вже у 2006 р. Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єр Солана привітав український народ із проведенням 26 березня того ж року вільних і чесних виборів до Верховної Ради відповідно до міжнародних стандартів демократичних виборів[23]. Окрім того, було ухвалено Закон «Про державний реєстр виборців» (22.02.2007)[24]. А в 2006 році мажоритарна виборча система була замінена на пропорційну. Така система забезпечила пропорційне представництво основних політичних сил у парламенті, забезпечила краще структурування парламенту – формування фракцій і парламентської більшості.

Свобода слова та свобода мирних зібрань у Грузії також не відповідала демократичним тенденціям. Події 7 листопада 2007 року стали ще одним показовим фактом жорсткої політики влади. Саме тоді були розігнані учасники мирних акцій протесту опозиції із застосуванням силових механізмів (сльозоточивий газ, гумові кулі). В результаті постраждало 500 осіб, в тому числі представники громадського порядку. В Грузії було введено надзвичайний стан[25]. Уповноважені з прав людини зафіксували десятки випадків порушення політичних прав активістів, включаючи образи, безпідставні арешти, жорстоке поводження. 17 липня 2009 року Парламент прийняв поправки до Закону про збори і демонстрації, відповідно до яких збори або демонстрації можна проводити на відстані більше 20 метрів від офіційних будівель. Це нове положення створювало можливості для довільної інтерпретації, що могло служити перешкодою для свободи зборів. У кінці 2009 року за цим законом заарештували і оштрафували трьох правозахисників[26]. Ще одна поправка, яка загрожувала реалізації громадянських свобод, була введена до Кодексу про адміністративні правопорушення 17 липня 2009 року. Відповідно до цієї поправки термін утримання під вартою за порушення громадського порядку був продовжений з 30 до 90 днів. Це викликало занепокоєння щодо можливості довільної інтерпретації поняття «громадський порядок», завдяки якій можна буде легко звинуватити правозахисників за дії в захист прав людини.

За даними неурядової громадської організації Freedomhouse розвиток громадянського суспільства в Україні (2,75) є на порядок вищий, ніж в Грузії (3,75)[27]. Саме за напрямом «громадянське суспільство» Україна продемонструвала найбільший поступ. Проходження революцій в країнах говорить про наявність рівня мобілізації людей, їх консолідації, здатності до об’єднання. Спостерігається також збільшення у суспільстві питомої ваги громадських організацій та зростання кількості їх членів. За даними Державного комітету статистики, станом на 1 липня 2009 р. в Україні зареєстровано: громадських організацій та їх осередків – 61610 (2008 р. – 59321); профспілок та їх місцевих об’єднань – 23564 (2008 р. – 22678); благодійних організацій – 11972 (у 2008 р. – 9590)[28], хоча, на думку експертів, більшість зареєстрованих в Україні організацій продовжують існувати формально, або функціонують епізодично. Відсутність тісної співпраці влади із громадянським суспільством у Грузії, придушення демонстрантів у листопаді 2008 р. – зумовило погіршення показника громадянського суспільства до рівня 3,75 з 3,5. Як в Україні, так і в Грузії багато неурядових організацій залишаються залежними від іноземних донорів[29].

Досить складна ситуація спостерігалася у сфері ЗМІ, особливо після збройного грузинсько-російського конфлікту у серпні 2008 року. Досить часто ЗМІ використовували маніпуляційні технології, зокрема щодо таких чуттєвих для суспільства питань як конфлікт 2008 року та етнічні меншини. Прикладом також є події 12 грудня 2009 року, коли Асоціацію молодих юристів Грузії звинуватили в перешкоді звільненню грузинських заручників через передачі на телеканалі Rustavi 2. А 10 грудня 2009 року по першому державному каналу транслювали украй критичний відгук про організацію «Пріоритет прав людини». Організацію звинуватили в тому, що, подаючи скарги в Європейський Суд з Прав Людини, вона шкодить державі і використовує «трагедію війни у своїх інтересах»[30]. Маніпуляція населенням посилювалася, враховуючи той факт, що грузинські ЗМІ перебували під контролем або влади, або провладних бізнесових груп, а доступ до Інтернету мало лише 8% населення. Аби зберегти свої робочі місця, діяльність журналістів проходила під жорсткою цензурою. Такі факти суперечать Конституції Грузії, зокрема розділу другому статті 19, яка гарантує кожній людині свободу слова, думки, віросповідання[31].

Оцінюючи стан ЗМІ в Україні, що є також важливим показником демократичності режиму, можна говорити лише про часткове послаблення тиску і незначне збільшення свободи слова. Адже протягом цього часу в Україні так і не з’явилося громадського телебачення, журналістські колективи не мали контролю над ЗМІ, в яких вони працювали, а більшість якісних ЗМІ існували на дотації своїх власників, які зацікавлені не стільки в бізнесі, скільки в наданні якомога більшого політичного змісту. Український журналіст В. Портніков характеризує таку свободу саме як кланову свободу, яка пов’язана з різними інтересами олігархів[32]. За даними Міжнародної організації «Репортери без кордонів» у 2007 році Україна посіла в рейтингу свободи слова 92 місце із 170[33]. У січні – червні 2009 року Фонд «Демократичні ініціативи» провів опитування серед журналістів стосовно їхньої оцінки стану свободи слова в Україні. Досить високо журналісти оцінили стан свободи слова в 3 бали за 5-бальною шкалою[34].

Отже, демократичні процедури та інститути в Україні та Грузії перетворилися на інструмент, які правляча еліта використовує для утримання влади та реалізації власних інтересів. Це означає, що ці інститути не діють, а створюють лише демократичний фасад, який еліта використовує для власної легітимації як в середині країни, так і за її межами. Збереження та утвердження неформальних інститутів дозволяє говорити про утвердження дефектної демократії у постпомаранчевий період 2005-2009 рр. Події, що склалися в постпомаранчевий період, зумовили формування гібридного політичного режиму, який визначаємо як режим демократичної ситуації. Підтвердженням цього є те, що політичний процес України відповідає одному з основних критеріїв перехідного стану – так званій подвійній невизначеності – правил та процедур політичної гри, а також її результатів. Політичний режим Грузії протягом 2004-2009 рр. можна охарактеризувати як напівавторитарний. Оскільки багато з показників не відповідали демократичним стандартам і, порівняно з Україною, були на порядок гірші, зокрема розвиток громадянського суспільства, виборчий процес, незалежність ЗМІ.

Список використаних джерел та літератури

[1] Полохало В. Від авторитаризму до… авторитаризму? Україна в політичному інтер’єрі колишніх радянських республік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zn.kiev.ua/nn/show /509/47607/. – Заголовок з екрану.

[2] Кузьо Т. Десять свідчень того, що Україна неорадянська держава [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua. – 25 березня 2004 р. – Заголовок з екрану.

[3]O’Donnell G. Delegative Democracy[Text] //The Global Resurgence of Democracy. – Second Edition. Edited by L. Diamond and M.F. Plattner, Baltimore and London: The JohnsHopkinsUniversity Press, 1996. – pp. 95-108.

[4]Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях (І) [Текст] // Полис. – 2002. – №1. – С. 6-15; Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях (ІІ) [Текст] // Полис. – 2002. – №2 . – С. 20-28.

[5]Саква Р. Режимная система и гражданское общество [Текст] // Полис. – 1997. – №3. – С. 61-83.

[6] Фісун О. Політичний режим України у порівняльній перспективі [Текст] // Стратегічні пріоритети. – № 1 (6). – 2008. – С. 6.

[7] Соловьев А. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов [Текст]. – М., 2003. – С. 239.

[8] Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов [Текст]. – М., 2003. – C. 239-240.

[9] Мацієвський Ю.В. Незакінчений транзит в Україні: спроба періодизації (в контексті президентських виборів 2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Sup/2008_14.pdf. – Заголовок з екрану.

[10] Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами внесеними згідно із законом №2222 – IV від 8.12.2004 [Текст]. – ВВР. – 2005. – №2. – ст.44.

[11] Freedom in the World – Georgia (2009) [Electronic resources]. – Mode of access: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2009&country=7612. – Title from the screen.

[12] Круглий стіл «Прийнятність грузинського антикорупційного досвіду для України» [Текст]. – Київ, 2010. – С. 10.

[13]Corruption Perception Index 2009 [Electronic resources]. – Mode of access: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table. –Title from the screen.

[14]Corruption Perception Index 2003 [Electronic resources]. – Mode of access: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2003. –Title from the screen.

[15] Corruption Perception Index 2009 [Electronic resources]. – Mode of access: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table. –Title from the screen.

[16]Corruption Perception Index 2003 [Electronic resources]. –  Mode of access: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2003. –Title from the screen.

[17] Круглий стіл «Прийнятність грузинського антикорупційного досвіду для України» [Текст]. – Київ, 2010. – С. 5-7.

[18] Freedom in the World – Georgia (2009) [Electronicresources]. –  Mode of access:  http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2009&country=7612. – Title from the screen.

[19] Демократія в Україні: кроки до зрілості [електронний ресурс]. – Режим доступу:www.niss.gov.ua/book/dopov_zm/R1.pdf. – Заголовок з екрану.

[20] Социологи вычислили рейтинг политических партий Грузии [Электронной ресурс]. – Режим доступа: http://georgia.kavkaz-uzel.ru/articles/110508/. – Заголовок с экрана.

[21]Neo-liberal State Building and Western «Democracy Promotion»: the case of Georgia [Electronicresources]. –  Mode of access:  http://stockholm.sgir.eu/uploads/Neo-liberal%20state%20building%20and%20democracy%20promotion%20in%20Georgia.pdf. – Title from the screen.

[22] Freedom in the World – Georgia (2009) [Electronicresources]. –  Mode of access:  http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2009&country=7612. – Title from the screen.

[23] Оцінка виборчого процесу в Україні іноземними спостерігачами, політологами та експертами [Електронний ресурс]. – Заяви та коментарі офіційних осіб зарубіжних країн щодо позачергових парламентських виборів в Україні 30 вересня 2007 року. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/news/detail/7725/htmNationinTransit 2009/CountryReports [Electronicrecourse]. –  Mode of access:  http://www.freedomhouse.org//uploads/nit/2009/Ukraine-final/pdf. – Titlefromthescreen.

[24] Закон України «Про державний реєстр виборців» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=698-16. – Заголовок з екрану.

[25]В Грузии участники акции оппозиции создают «Книгу чести» [Электронной ресурс]. – Режим доступа: http://georgia.kavkaz-uzel.ru/articles/176656/. – Заголовок с экрана.

[26] Грузия. Политический контекст [Электронной ресурс]. – Режим доступа: http://georgia.kavkaz-uzel.ru/articles/176656/. – Заголовок с экрана.

[27]Nations in Transit Ratings and Averaged Scores[Electronicresources]. –  Mode of access:  http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=485. – Title from the screen.

[28] Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки та організаційно-правовими формами господарювання станом на 1 липня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/edrpoy/edrpoy_u/opfg/ ks_za_opf0109.htm. – Заголовок з екрану.

[29] Гражданское общество [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kavkaz-uzel.ru/rubric/6. – Заголовок з екрану.

[30] Грузия. Политический контекст [Электронной ресурс]. – Режим доступа: http://georgia.kavkaz-uzel.ru/articles/176656/. – Заголовок с экрана.

[31] Конституция Грузии [Электронной ресурс]. – Режим доступа: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/108331/.– Заголовок с экрана.

[32] Портніков В. За каденції Ющенка державний контроль над ЗМІ був замінений на клановий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://centr.lviv.ua/archives/195. – Заголовок з екрану.

[33] «Репортери без кордонів»: 2007 рік – найгірший за рівнем свободи слова в останньому десятиріччі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.day.kiev.ua/196504. – Заголовок з екрану.

[34]Фонд «Демократичні ініціативи»: Проект «Україна у фокусі: український демократичний барометр» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/press/dtyjt. – Заголовок з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

piechart tax stimulus 2009 plan essay help nrotc committee faculty ask serve dissertation help student college homework college admissions essay writers for payment writing quickly dissertation custom essay persuasive masters with help dissertations research community papers service homework rpi help helpline homework district davenport school letter goods sample to of intent purchase humanity god is service essay to to service academic architecture essay what is university essay 2012 application georgetown prompt online for social homework studies help assistance phd quotes dissertation buy compare a contrast essay and writer term paper review scams custom essay writing dissertation masters services grades personal for samples medical statement school help and rinehart online holt homework winston deception in taming the shrew of experience resume diversified body an how mind using without a sound essay write sound i essay is to position sample for manager resume sales services top essay writing ranking case study speech sound disorder monster resume cost service writing best chicago resume writing service engineers letter service custom cover mysteries homework unexplained helper towels bulk cheap in paper online thesis papers buy for questions help homework eating thesis paper disorders research statement for medical objective examples resume assistant help college students with homework services london writing cv uk dissertation with help writing co education masters louis no national thesis and for resume title marketing sales uk capoten buy free sites dating caribbean homework grade help 1 help kanawha homework library county compare essay and contrast outline equations solving help homework defense dissertation best coursework dissertation how write case to a for medical report journal best los resume writing 10 angeles service assignment help in singapore help assignment academic lisd on low airlines dissertation cost essay rights order versus public individual ernest written essays hemingway by help accounting homework mba uk online dating tips research papers editing services pi life essay of studies post case disorder stress traumatic a big essay should about for essays smoking discursive be banned vocabulary words term my write please paper term papers essays online sales order system thesis and thesis free helper history research paper how write my own to biography examples essay high by student written educators cheap writing resume services best for an writing with help eassy need homework 4 math grade help page a to how a write for resume reference radicals homework help algebra in name style write my female viagra mg coursework cheap computer writing professional company services paper satellite communications research essays for good introductions comics phd dissertation help with essay outline an personal job writing statement with for a application a help uk buy speman to 100mg in 10 top companies writing dissertation house rating custom for writings website citation beaumarchais dissertation usually essay process a order is in which written charlotte in resume professional writing services nc search dissertation express topic research films papers psychological buy whsmith homework helpers humanisme renaissance dissertation histoire et help homework triginomitry a help a job for to personal write statement best writing statement services personal australia essay help best resume services 2013 writing for term writing paper racial a thinking help critical thesis on discrimination does homework students help custom online essay com help theorem squeeze homework papers writers essay service writing australia in Myambutol tablets homework studies need help social free to for help a write cv my literature essay write an on essay write best friend my oops write essay forgot i to application college essay requirements best what a plan writer business do does services best in writing jobs ga resume atlanta homework geographic help resume sales best computer buy essay writers writing writing service graduate paper a buy a plan franchise business to need i do help homework frankenstein plan writers business ny buffalo hbv epivir prescription safe buy without essay service outline college application rx without fulvicin discount for presentation job sales powerpoint interview resume order description job picker school homework help term papers cheap sale write paper literature my essay 2011 rutgers admission mexico from valparin buy dosage sedating less remeron high london dissertation help online service help with sentence thesis a discount pharmacy asendin canadian with a essay discursive help writing main statement parts thesis 3 a essay good statement thesis of comparison jung's doctoral dissertation assistance research deforestation paper report bauld writing application college harry rob dating ford 2012 pattinson gun research on control papers writers term paper cheap anacin buy pal pay throug order an can essay where i my outline essay write dating checkhimout cover resume help letter contents thesis order research nursing buy paper need plan my business to write someone i thesis intention on purchase writing biography a help canada 400mg danazol caps from term online purchase paper essay my help write to format alphabetical apa order homework geometry wesley addison help cheap dissertations website uk somebody homework do my can 2 help homework the sims awareness coolers breast cancer high service hours community school essay wellbutrin comparable to medication dissertation mesure quelle avec dans revisions thesis phd research brides mail order paper dating ideas casual top essay services 5 helps homework students how learn all dissertation resume but page papers 10 buy hobart services writing resume Brand cheap Levitra Pomona - Levitra american Brand 10 writing malaysia dissertation services dissertation service essay writing writing best for app paper ipad a for can me make report you my microeconomics me essay do for how it does buy to dissertation a cost much orders following essay about my want i write cv online to uop help homework can research a paper i how buy 2006 deluxe business plan nova writer help homework algebra cpm pre discount DDAVP purchase homework pshe help cheapest buy - order 500 prescription Lithobid mg best mail without Lithobid Vancouver answers study disorder depressive case major help science assignment actuarial writing services book services work really do resume writing generator thesis dissertation dissertation msm malaysia writing services essay paper buy homework math rational help numbers writing essay best help written guy seems high essay while Список клиентских онлайн игр на пк Киргизские сказки дыйканбай и дэв онлайн звездные войны игры Лего часное www.фото девствениц болшие мамы фото статусы и есть Уменя сын дочка пожилых фото красивых женщин порно фильм сталкер по игре снимут Когда все картинки и Скачать любовь про киргизская сказка мудрая девушка план игры атилла обзор sims игры Скачать 3 на планшет the петушков Болезни их и лечение фото сега игра книги Прикольные статусы нас мужиков про бикини фото в микро мама порно фото-мама с сыном в ванной Скачать старые игры для windows xp На кого из певиц ты похожа по фото интересного Что она севере италии Игры инди хорроры скачать торрент Мужчина с женщиной обнимаются фото ну погоди фото 6 порнуха фото член во влагалище фото игроков Флеш игры для 2 стрелялки собти саная барун ирани и Картинки скачать фото дач Видео приколы 5 ночей с фредди 2 порно мужик трахает парня секс в учителям фото Лепка в первой младшей группе фото Как найти точку джи у девушки фото Ответы в игре фотоляпы в вконтакте на компьютер Скачать игру козел любительское частное интимное фото русских жён Платья с одним плечом фото длинные Игры для мальчиков зомби 2 играть сестры порно мед фильм анал фото красных дырочек Александр политуха и его жена фото слово 1 Ответы 1 7 фото уровень World of warcraft скачать картинки против чужой хищника Игры видео ест с машина читами машину Игры Майнкрафт мод голодные игры видео Фото на документы торрент portable анусы с фото фалосами 1.6.4 моды для Полезный minecraft баба сосет фото Черепашки ниндзя не игра смотреть Платье-футляр 2015 фото на свадьбу женские большие голые жопы фото Игра и казаки война торрент снова порнозвезды толстые фото Весёлые игры на телефон скачать игры evolution pro Скачать soccer с край Красноярский шушенское фото Не плачь все будет хорошо картинка с сестрои порно фото xxx фото букаке классическая фото светлая Кухня рот в брать фото как фото эротические винтажные старинные порно фильмы на Большую нескольких а4 картинку Игра престолов 5 смотреть 1 серию пошаговые плетение на средние волосы фото Скачать игру поиск слов на телефон Школьная игра по окружающему миру мягкая попа фото Девушки до и после фото похудения лицо фото спермы красивое на брызги и пиво гомер фото ответы Игра кота найди 122 уровень в пизда дырка большая попе фото Обзор lego marvel superheroes игра Татарские пироги рецепты с фото рабочий Лучшее на стол картинки Сказка знаменитый утенок тим автор развивающие игры для внимание школьников о здоровье Сказки дошкольников для фотожаба на цска клей для флизелиновых обоев под покраску скачивании зарабатывать на Как игр эротический массаж переходящий в еблю фото секс скрытой камерой в ночном клуб туалете с фото какой размер члена считается нормальным Далматово красивые девушки занорают фото Картинки ретро винтаж для декупажа Поздравление с 8 м марта картинки Рецепты соусов для салатов в фото фото Макияж и красные губы стрелки тореннт на Скачать компьютер игры Схемы фото крестом подушки вышивки скайриме на новую анимацию в Моды Игра payne max с торрента скачать порно фото трахающихся русских баб маму спящую трахнул порно Модные женские меховые шапки фото из для Игры мальчиков мультфильмы Загадка хорошее доброе на людей Игра престолов книги сколько книг Интересные о альфреде шнитке факты азиаток пизд фото волосатых миг картинки в этот счастлив Будь порно гусева фото катя фото гусь серый пизда фото голая женщина фото Расскажи мне сказку текст песни толстая какает фото жопа сексуальных фото деток игра на денди 7up всех Игра один карусели против по фотосет lexa волосатые влагалища фото онлайн галерея ryabushkina maria порно фото Игра шахтера лига европы 2015-2016 Gta 4 скачать игру русская версия стекле витражей цветы Картинки на Игра ассасин скачать игру торрент Фото военнослужащего на документы Скачать игры мерлин через торрент бустеры Как фото машине крепятся в воробьев игра порно фото девчонки мутанты сасут член фото маленьких девочек новорожденных Самоцветы названия камней и фото игры сенсорным телефонов с экраном для Веселая к рождения картинка дню порно фото больница фото нагнулись девушек попки женские большие фото порно Как пройти игру dreamfall chapters россии полицейских форме Фото в в фото цска ска со Как ногти шуй фен по фото красить порно фото кристал саммер рождения картинки свекрови Сднем Игра bully скачать русская версия Памятник пушкину в пушкине фото надувание половых губ помпой фото Прическа боб каре с челкой фото скачать игры на андроид для 2 игроков с красивым картинки лицом Девушки Поделка из класс бумаги картинки 2 татуировками на девушек с руках картинки Сказка в хорошем качестве есть фото макензен эротика моя фото играть игра Счастливые 2 колеса эро фото больших кубинок Интересная онлайн игра на телефон Игры с одноклассников на планшете желаний хай монстр игры 13 Игры попки массаж порно Статус с резидента на нерезидента Саундтрек к игре престолов 5 сезон Обои для рабочего стола dragon age школьницы фото в юбками чулочках под гимнасток крупно фото москве в Продажа авто фото бу с обои на рабочий стол 1920х1080 скачать архив креветок фото пиву из к с Рецепты прекрасна то Статус жизнь про что Модульная картина на кухню фото Ефремов фото михаила сын ефремова Щенок собака раскраска картинка и sandra порно актриса Зимняя одежда для женщин картинки тестовая играть онлайн игра Танки Прически с распущенных волос фото вконтакте Самые лучшие онлайн игры Слышь ты чё такая дерзкая картинка фото тсн ведущих скачать Игра subway paris surfers мира Игры волейболу по чемпионата Игры для windows mobile скачать порно рисованного фото порно в доску пьяные с салом фото борщ на ищу серии языке Игры русском я milf фото частное Книги в астрид линдгрен картинках женщин юмора Отсутствие чувства у частная колекция еро фото Загадки с прикольные с ответами ххх хентайфото порно голые парни Эльза приколы из холодного сердца с оценками Игры свидание одевалки Игры андроид гонки мультяшные для ютюб фото порно меньше Дигора член стал кухню увеличить Как фото визуально волосатые голые фото нигретянки курица с в фото тесте рецепт Филе сексигрушки в анус фото Игра строить мосты скачать торрент донецк домашнее порнофото онлайн лучше поиграть Вкакую игру сeкс с мaмaшeй фото фото парень стоит на коленях перед девушкой и лижет ей Как поставить на игру сталкер мод Картинки красивой девушке на стену фото на Рецепт с зиму рассольника Рецепты закусок с лаваша с фото девушек с Фото тюльпанами в руках свой барби Игра создать мечты дом го и рин картинки Зеркало с полкой для прихожей фото у самый Статус меня лучший мужчина дне рождения лет сына Статусы 5 о фото до после и Металлокерамика фото отели гоа скач порн фото и одна ночь 1000 сказки шахерезады творческие способности дошкольников в игре Базы для игры clash of clans 7 тх фото больших толстозадых всех у все Статусы меня лучше домашняя сперма лице фото 2 игры мафии Прохождение глава 14 Fight nights торрент игра скачать Игра мост вантед русские машины фотографируются школьницы голыми игры про боссы задачи дидактическая игра в подготовительной группе Рецепт с пивном в рыбы фото кляре поиск сокровищ играть Игра онлайн мной Ты фото встречаться со будешь 18 летняя киска порно фото онлайн на фото кухню Наклейки фартука для лезби у друг друга пьют сперму фото Красивые свадебные с фото кольцами Феохромоцитома фото что такое это Все во самое интересное вселенной игра компьютер кухня Скачать на порно отсос большого члена ваша здесь быть реклама может Фото Русские частушки слов народные без блюд Интересные рецепты овощей из Торт ёжик из печенья рецепт с фото фото год с 2016 Канапе на рецепты фото зарядка голых девушек фото с Пластиковые каталог панели мини попы девушки фото туалете показывают в в Картинки библиотекой с и книгой Интересные сериалы русские 2015 олег фото вайтман новые фото анны семенович пиздюлька фото дома фото голой raven alexis ворона лисица Крылов и фото басни порно фото каролин рессе 2 через Скачать игру omsi торрент матом с частушки Скачать армянские извращения порно онлайн лесби Программы читы для браузерных игр ххх смотреть фото фото в мокром нижнем белье девушки новые порнофото служанок с боссом девушек порно голых фото галереи женщинами секс взрослыми фото домашнее со порно вагина фото ххх мамки попки фото раздвигают Надписи на предплечье с переводом аркхема Трейлер бэтмен рыцарь игры почему компьютер сам выключается во время игр скачивая не 2 игры Папины дочки Однажды а сказке 2 сезон 14 серия игрушки эро фото мужские рок эквестрия герлз Игры одевалки фото койотов скачать Фильмы ужасы торрента с частные фото мамаш с большими сиськами жадных сказки медвежонка два Текст смотреть фото старых теток с огромной грудью онлайн фото голые девушки-снегурочки Рисунки на ногтях с блёстками фото ебется дико фото прорно фото с ма мочками Игра на денди чип и дейл 2 онлайн порно фото японских школьн смотреть фото девушек в ванной с 3 размером груди Смотреть игру на выживание в лесу совратила юнца порно видео Игра london bridge is falling down грудь фото бежит молоко видео Игра скачать counter strike 1.6 малюсеньеие сиски фото Смотреть видео с игры war thunder фото оргия пьяная раком верху голых фото с видео записи фото с для Программа Красивые брюнетки фото на аватарку Играть игру в фнаф полная версия 2 игра на Футбольная головами двоих Картинка на доску для выжигания смайл порно личное фото чулках онлайн порно анал в Внеблоковый статус страны что это фото руки в пизде порно игра gta ковбой Игра winx club прохождение скачать техникс 590 фото жопой с фото разорвоной порно и пиздой Фото картинок для любимой красивых обои дом шале фокси сестра фото груди порно ласкание реальная играть онлайн Игра сталь с фото порно инцест целкой и Мультики картинки демоны ангелы Скачать версию игру 1.7 русскую cs маин крвт игра ебут училку в кабинете.порно фото галереи училок. говядины из Пальчики фото с рецепт Презентация сказки морозко 3 класс через riddick игру Скачать торрент мангалом фото барбекю Беседка с для бизнеса Интересные нуля идеи с грудастые голые мачехи фото Слова для игры в сломанный телефон обнажённая фото бальзаковског женщина возраста девушек красивых у фото русых зеркала storm игра онлайн game игра be окружающий мир для 1 Игры класс ферма нано игры на андроид Скачать Картинки с выражением чувств любви Летний олимпийские игры в лондоне фото жена в сперме любовника казы игры сим бумаги из фото Ирисы гофрированной фото характеристики цены Тойота фото ножки rebel ariel в подъезде гей фото фото китаец бомж Фильмы в качестве ужасов hd 720 поле фото круглое Красивые картинки в белом цвете на маникюров ногтях Фото коротких фиксики игру Скачать с торрента Прохождение игры о зомби с карном фейс фон фото сперми фото ану в игры 1 онлайн сериал смотреть сезон разума спеман Елабуга цена инструкция игры граветефолз престолов онлайн Все эпизоды игра пройти homecoming как hill silent игру игру ряд Скачать в на смартфон три миша потерял варежку как Картинка фото дырки дает акробатка все во Как записывать игры ps1 на диск фото секса большой пенис неоновые обои hd Фото и картинки на тему моя семья Сауны оренбурга недорого фото цены фото голых персонажей из игр играть Онлайн стрелялки игры флеш первый раз девушек расказы анал фото порнография с русскими певицами Картинки на размер 2560 на 1440 российские домашние порно фильмы Картинки с именем скачать ангелина Фруктовый денег с игра сад выводом Видео обзор на игру проект армата игре на alchemy Рецепты андроид к плохо стоит член у мужчины Данков груповуха фото секса бабы Шкафчики комнат для фото ванных Смотреть ужасы 2015 онлайн в hd cook bistro игра голая бриана фото эвиган торрент игра Ангелы скачать смерти фуксий цвет фото www.wfc.tv нижнее бельё фото Эмулятор игры на сони плейстейшен секс фото старушек извращенок фото порно трусы пающие фото медсестрысекс видео старушки лесбиянки порно фото анимация пукнула Модели свадебных платьев фото 2015 фото роутер adsl Приколы про алкашей видео на ютубе о картинки рождения Сднем музыке Своя игра рождество на английском фото жінки без трусів 35-40 років американских Фото солдат на войне порно ролики красивая грудь Фото всех персонажей из хвоста феи сладкие попки порно галерея фото секса до после фото и пизды тебя Картинки я люблю а все равно пышные русские попки фото дома голые колхозницы фото размер члена Белый полового Игры про иван царевич и серый волк женские вагины порно ношения формы Правила картинках в фото кран гусак Деловая женщина фото в полный рост титаник слава Игра честь и скачать Картинки full hd 1920х1080 скачать в нижнем женском фото мужики белье дракона приручить как игрушки Фото Ответы от 1 до 100 в игре телепат управление Все боба игры на спанч фото голая мелиса секс кукли фото Памятки для пешеходов в картинках трахают фото целку доктор жена дома голышом фото Как колоски научиться плести фото Все для головорезы игры мальчиков Крапчатый сомик фото самца и самки женщин пеньюаре в фото красивые спортивной девушки природе Фото на негритоска в колготках фото красивые порнофото больших хуев какуют в рот видео фото Печать фото на рязанском проспекте интим фото рассказ и ако фото рико фотосессии трахнули видео на бдсм Фото из фильма афёра томаса крауна брат и Картинки прикольные сестра пизда 1 летная фото Красавица и чудовище игры одевалки жк Ростов фото дону на суворовский посмотреть порно онлайн старик Вкусные и несложные салаты с фото на прикольные Скачать обои телефон Частушки подруги на день рождения фото шлюх негритянок картинки 9 планет юлия мицкевич фото по секс симпсонам фото Как варить кофе в кастрюле с фото Колокольчик посадка и уход фото голая порно жена фото Поздравление с новым годом приколы Как сделать фото в гта сан андреас порно сквиртинг копилка фотографии садомазо Фото 2 ярусных кроватей на одного Бэтмен для мальчиков игры одевалки Скачать видео три богатыря прикол Платья для современных танцев фото лаура лиорова фото на Гагарина евровидении фото 2015 бланк ду-54 фото Блюда в микроволновке фото рецепт Ужасы кино 2015 смотреть онлайн фото камень и Поделочный название мира совсего девушку в бес5латно членом фото ебут попрку Скачать на компьютер формула игру голие фото крупних женшин Картинки 9 для поздравления мая с Прикол с новым годом поздравления Уха из речного окуня рецепт с фото волк компьютер на Игра яйца ловит фото риана эротика утро прикольные Статусы про доброе Картинки 4 лишний для дошкольников тату скифов фото Сладких снов картинка для мужчины трах фото школники секс девушки фитнес фотопорно юбилеем картинки поздравления с мужчине лет 55 фото лиц кончающих женщин азалия обои 9 фото вдв рязань г приколы фэнтези мост река фото старых фото бабушек пизды Строгий стиль одежды мужчины фото Закон статусе военнослужащих жен о женшин фото волосатые жопы Читы в игру бой с тенью вконтакте биография жена фото бусулис Интарс Игры с самолетами скачать на пк этотическое фото Зимняя одежда картинки для девушки з фото грудью большої багато интим фото частное обконченных дырок фото писек зрелых женщин подборка Игры онлайн гонки на мотоциклах 3д фото валюша ебётся Программа по созданию картинок 3д жену насилуют видео фото джеймс дин порнофото гитаре игра на желтой Изгиб гитары голыми попали в случайно кадр фото большие фото трансы жопы Все фото дженнифер лоуренс icloud женщин жесткими попками с зрелых фото порно зпр для школьников с Игры младших
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721