Перспективи впровадження відновного правосуддя в кримінальному судочинстві України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті, висвітлюється ідея запровадження відновного правосуддя в кримінальному судочинстві України. Проаналізовано норми майбутнього Кримінального процесуального кодексу України, пропонуються ідеї щодо вдосконалення інституту медіації.

The idea of introducing restorative justice in criminal proceedings in Ukraine is highlighted in this paper. The norms of the future Criminal procedure Code of Ukraine are analized, ideas for improving the institution of mediation are offered.

Ключові слова: відновне правосуддя, медіація, медіатор, примирення, посередництво, кримінальний процес, кримінальне судочинство, потерпілий

Keywords: restorative justice, mediation, mediator, conciliation, mediation, criminal procedure, criminal justice, victim

 

У багатьох прогресивних державах світу вже декілька десятиліть як розвивається новий підхід до реагування на злочини – відновне правосуддя. Найбільш відомим інструментом відновного правосуддя є застосування медіації. Суть медіації в контексті кримінального судочинства полягає у примиренні потерпілого з правопорушником у кримінальній справі. Під час процедури медіації з’являється третя сторона – медіатор, яка виступає посередником. Завданням медіатора є допомогти досягти згоди щодо відшкодування завданої шкоди та примирити сторони.

Питання, що стосуються медіації у своїх працях висвітлювали такі науковці як: Ю.В. Баулін, О.М. Боброва, І.А. Войтюк, О.О. Дудоров, В.В. Землянська, В.Т. Маляренко, М.І. Хавронюк, Л.А. Хруслова та інші. Їхні дослідження внесли вагомий внесок у теорію та практику кримінального судочинства.

В чинному законодавстві України присутньо достатньо передумов для впровадження інституту медіації. Сюди прямо або опосередковано відносяться зокрема ст.ст. 46, 66, 75, 82, 97, 103-105 та 107 Кримінального кодексу України[2], а також ст. 8 та ст. 27 нині ще чинного Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р.[3]. В квітні 2012 р. Верховною Радою України був прийнятий новий, вже Кримінальний процесуальний кодекс[1]. В даному документі містяться революційно-нові норми, як для України. Одними з таких норм є ті ж таки норми, які впроваджують в Україні відновне правосуддя. В Кримінальному процесуальному кодексі вже окремо міститься глава 35 під назвою «Кримінальне провадження на підставі угод». Ст. 468 Кримінального процесуального кодексу передбачається укладення двох видів угод:

  • про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим;
  • угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості.

Право ініціювання укладення таких угод належить виключно суб’єктам, які можуть укладати такі угоди. Тобто, ініціювати угоди про примирення може тільки потерпілий чи підозрюваний, обвинувачений, а угоду про визнання винуватості лише прокурор або підозрюваний, обвинувачений.

Водночас, проводити домовленості стосовно угоди про примирення можуть ще захисник і представник, а також інша особа, погоджена сторонами (за винятком слідчого, прокурора або судді). Отже, дані особи виступають медіаторами. Як бачимо, виступати медіаторами можуть і інші особи, які наприклад не мають жодних знань в юриспруденції, вищої освіти, позитивно не характеризуються і т.д., головне щоб сторони дійшли згоди стосовно неї. На нашу думку, потрібно було б визначити певні критерії для зайняття медіаторською діяльністю. Відсутність певних моральних та освітніх вимог до медіатора може призвести до не зовсім коректних та адекватних дій самого медіатора, що в свою чергу призведе до укладення таких же угод. Крім того, для осіб які бажають займатись медіаторською діяльністю слід пройти певну підготовку. Для цього потрібно створити центр навчання і сертифікації медіаторів, де можна було б пройти не тривале за часом навчання. Це наприклад, міг би бути цикл тренінгових занять, а також для осіб без юридичної освіти ще курсу лекцій по елементарних поняттях кримінального права і процесу. Виключенням з цього можуть лише професійні адвокати, для яких додаткової підготовки не потрібно. Так як новий Кримінальний процесуальний кодекс впроваджує створення Єдиного реєстру адвокатів та адвокатських утворень, то логічно було б і створити Єдиний реєстр медіаторів. Також по аналогії, варто було б створити громадську організацію, щось на зразок Спілки адвокатів України, яка б здійснювала професійний і незалежний контроль, проводила курси по підвищенню кваліфікації медіаторів і т.д.. Згідно ч.7 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу суд перевіряє угоду на відповідність закону. Тому, при некомпетентності медіатора ефективність відновного правосуддя пропорційно зменшиться. А суди в свою чергу будуть змушені продовжувати досудове розслідування або судове провадження у загальному порядку.

Але з тим самим, потрібно і уникати зарегульованості державою діяльності медіаторів як це сталося в Англії, де особа, що бажає здійснювати посередницьку роботу, має відповідати 341 критерію[4, с.28].

Досить важливим є також питання оплати праці медіаторів. В деяких державах оплата праці медіаторів здійснюється за рахунок державних чи місцевих бюджетів. В Польщі наприклад оплата праці медіаторів здійснюється з державного бюджету. В Чехії Служба медіації – це державна організація, що перебуває під юрисдикцією Міністерства юстиції Чехії. В Австрії Департамент позасудового розв’язання конфліктів працює спільно з Асоціацією апробації і соціальної роботи (приватна організація), яка субсидується Мін’юстом Австрії [5, с.31]. На нашу думку, оплата праці медіаторів повинна бути у формі гонорару, як єдиної допустимої форми отримання винагороди.

В новому Кримінальному процесуальному кодексі, до осіб, які не можуть бути допитані як свідки включені вже і особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в кримінальному провадженні, стосовно обставин, які стали їм відомі у зв’язку з участю в укладенні та виконанні угоди про примирення. Дана заборона є важливою процесуальною гарантією, адже це дозволяє довіритись сторонам для медіатора і почувати себе спокійніше.

Що стосується кола справ у яких можливе призначення медіації, то воно обов’язково має бути визначене. Наприклад у Франції коло таких справ не визначене, що безумовно для України буде неприйнятним, а в Польщі у справах, що передбачають максимальне покарання позбавлення волі на строк до 5 р.. В новому Кримінальному процесуальному кодексі дозволяється укладання угоди між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої і середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Що ж до угод про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим, то вона може бути укладена у провадженні також і до тяжких злочинів, але  внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам (крім кримінальних проступків та злочинів, вчинених через необережність).

В новому Кримінальному процесуальному кодексі значно розширено коло справ в яких кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення. Новелою в українському законодавстві є те, що приватність чи публічність обвинувачення в деяких справах тепер залежить від зв’язку потерпілого з правопорушником (вчинення правопорушення чоловіком (дружиною) потерпілого, іншим близьким родичем чи членом сім’ї потерпілого, або якщо вони вчинені особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого).

Отже, новий Кримінальний процесуальний кодекс це безперечно крок вперед, до незалежного і демократичного судочинства у кримінальних справах. Ним впроваджується новий, як для України, інститут – відновне правосуддя. Впровадження даного інституту дозволить уникнути додаткових фінансових витрат сторін, а також витрат держави. Також можна буде уникнути таких негативних явищ як подвійна віктимізація та тавро злочинця. Попри те, що питанню медіації відведена окрема глава, все ж таки воно потребує доопрацювання. Зокрема, потрібно прийняти закон «Про медіацію», в якому заповнити висвітлені вище прогалини.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Кримінальний процесуальний кодекс : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42312
  2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –  № 25-26. – Ст. 131.
  3.  Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради Української PCP. – 1961. – № 32. – Ст. 15.
  4. Боброва О.М. Відновне правосуддя. Особливості впровадження процедури медіації: європейський досвід. – К.: Наш час, 2006. – С. 28
  5. Хруслова Л. А. Форми реалізації положень відновного правосуддя у судовому розгляді кримінальної справи / Л. А. Хруслова // Відновне правосуддя в Україні: Щоквартальний бюлетень. – 2007. – № 4. – С. 29–31.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online write for my speech me phd help computer science dissertation hire ghostwriter help free calculus homework writing a help process essay animal essay abuse paper craft buy online uk persuasive paper writing services service community essay zenegra in online hawaii buy essays insead services mba admission written professionally essay report homework help book dating xiiso online help homework college business best college writing service from 24 canada hour famvir delivery application college myers mcginty essay buy letter services writing professional homework middle school english help essay buy writing dissertation chapter analysis to help kill mockingbird homework a alcohol lots of benicar hr help assignment online do college essays of students lot buy a college assignments online buy to dissertation how for dress defense service prices custom writing accounting homework my do custom best essay websites tool wood box plans colleges for sale essay speech writer online helper accounting assignment help a class for business homework my show help homework you my can homework do online services cheap online essay do my 49 resume services writing student help online homework homework help my do reviews writing dissertation service order bibliography annotated by what alphabetical statement the your rest it that a guide thesis paper said of is good helps comique le sur dissertation theatre need someone essay my do to proposal education doctoral dissertation essay reworder homework help essay study disorder case insomnia hire writer buy essay your a speech how write to in thesis writing phd delhi services apa research for sale papers homework american history native help ratings professional services resume writing specialist joe galway fitzgibbon allergy australia buy in to litmus paper where homework what is science help control group a service cheap writing research paper homework mr help g my help homework me do on online europe buy evista officer of purchase resume sample and durston assignment and anderson thesis writing pool leadership styles on dissertation wedding taeyang rin dating hyo mobicontrol papers disease alzheimer's help owl essay essay higher help reflective english professional writers essay mba dividend policy essay mac app paper for writing best my assignment do pay online dating.pdf password journal to guide personality multiple disorder essay and x factor demi dating niall me assignment do for uni my buy the warren essays buffett of frank homework helper schaffer section bmat 3 help essay help student assignment nursing fuller dissertation daniel an family and my me how essay about to write graffiti my in to name how write dating help online writing buy online essays service essay buy custom affordable dissertation writing lapl homework help system homework solar help 2013 dissertation doctoral assistance histrionic case of personality disorder study methotrexate best a buy without prescription i do dont homework to want english my write me a application letter job for how biography start to a essay my for resume for write free me articles services writing cheap on based computer training dissertation how the do my bio i on write in middle instagram writing help school persuasive a uniforms essay job best pdf buy applications law writing personal admission for statement services school papers buy best research where help get to resume resume tuesday order ruby online paper writing research the anvil guide to new prepositional phrase homework help a good to research buy where paper albuterol medicare hormones israel policy milk in on help geomentry homework help statement research paper thesis management dissertation in written essays already buy chicago papers style obra dating medo uma prima do online high school writers essay doctoral dissertation writing books help verapamil swelling ankles essay summary criticism on an a phd find thesis dissertation management risk on questions interesting essay college admissions study helper case berlin ditropan my admission i do didnt essay me my speech write online for essays help application with your literature online buy review help essay quality thesis statement media violence for my write me free for for paper louisville resume service writing ky ecstacy viagra help thesis tutor essay writing sites customized prescription free buying ditropan online shipping non services writing online cheapest task two preventing on essay stds essays my who resume write can me for essay for medical field scholarship marketing dissertation pharmaceutical hiring ghostwriters purchase dissertation weeks a 4 free services essay custom writing do essay my me for us writing essay services i where resume find can cheap paper buy resume creative runner essay help kite buy money essay cant happiness writing assistance abstract dissertation citation bibliography latex by order manager resume buy best sales dating review uk nissan asian cover for position medical sample receptionist letter do me assignments my for cis111 can where college a i essay buy services cost writing resume worth the are hour 1 writers custom essay service editing admission dubai essay peut desirer on souffrir dissertation sans writing services resume dallas professional tx online cheap buy sitekey essays online application college essay margaret metzger help services australia editing word resume download research papers college write lesny strazcovia dating online essay on thomas louisiana jefferson the purchase and mba essay stanford plan business help writing free help homework roman position letter cover samples sales for homework lausd help homework need help my college homework do on research driving paper drunk holt help homework algebra 2 program help homework after school essay with family thesis rodham's outing hidden hillary write how essay an to argumentative writing help creative online with science help homework homework aboriginal help canadian term panic disorder on paper science homework grade 6 help biology homework helpers vintage new order international essay world and autism dissertation endlos weit aleen online dating papers online-florida emancipation an application college essay for writing scholarship australia help in essay фото morgan layne скрытой любительское порно камерой онлайн и порно фото эротич гимнасток киска и попка виктории фото фото как трахают пожелых негритянок игра зомби 504 тинейджеры фото эро обкончаные фото эротическая скачать фотосессия фото попы девушек в джинсах фото голых светских актрис зрелые голие женщины фото самое фото челен огромный великі пеніси фото просмотреть порно в хорошем качестве фото эрот девченки лун картинки супруг интимные фото тера патрик фото фотографии писек младших сестричке жене сюрприз фото секс свеча обои фото юбкой видео под фото и виды фотографии снизу порно фото мамаша и сын секс жопы фото крупным планом порно большие члены дрочат секс цилка видео и фото невеста раздвинула ноги фото фото страрон маденькие секс фотомодели чулках в фото две порно анал шальные колготках телки порно зрелой секс тёлкой с 102 4 картинки эротичные порно и фото красивые порно фото группа рефлекс нудисты галереи фото порно фотолизбиянок. мужчина ссыт фото женщину на фото писи фистинг влогалише крупным планом фото погоня фото герб фото жена сосет начальника у хиджаб порнофото фото анусе в крюк интим фото блондинки из общаги 55 фото фото с мобилы частное ню телок порно золотые мамочки ть фотографии пришла девушка и делать сучкам рот большими членами на бешеным фото кончают минеты фото королевские девушка держит в руке член фото член стал вялым Коряжма порно фото казакский девки ебутса с карликом фото порно сзади корточках частное на фото фото пизда порно влажные нога на парте в школе фото фото беспл целочки девчонки крупным планом свадьбы diamond со foxxx фото школьницы эротическое фото фото порно автосалоне в порно фото жопа в обтяжках анал женщин в годах фото красивая анал и пися фото фото. порно сочные молодки порно и фото с тётьками эро фото милк пизда фото фсе порно фото орального секса галереи подрочить качественные фото женщин порно видео фотографии порно галлереи фото на телефон все виды сказки одессе фото снег порно в зрелых рот фото в попак бикине фото суки жены в голом виде секс папалили фото элитные шалавы фото глухарь 3 обои арик кашинг фото гость игра 1 насьтёнка шаманаева порно фото фото пёзд больших женщины 45 за фото зрелые секс фото с пивом порно фото леди барборы сказок кот сапогах в Автор золушка лесбиянки мускулистые фото зрелое порно фото частное качественное пизди ща волосатая фото ебля крупно фото азиаток порно фото девушки принудили парня к сексу геи мочатся фото секс в простой русской семье порно фото х х порно фото порно фото артистив эротические фото секса мамы и сына фото секс голи интернационал межрассовое ххх порно фото фото порно пар в бане пьяная фотографии дала порно мамаша сыну русские фото писки фото поток жизни фото нагнувшиеся черных юбках в в девушки раздевается фото девушка сексу фото фантазии к любовные отношение скачать торрент игра престолов 1 сезон мр4 кадров порнол из 6 фото голой хентайные фото 3d игры барби 28 девушки красотки раздеваются фото порно с сиськастой училкой жены частное фото наши видео россия ню ххх фото пьяных домашние русское порно беременных блондинки писающие планом на крупным фото через вождения скачать симулятор торрент игру как много фоток как пацан ебёт свою девку без порно фото смс любительское фото софия порно порно русская сосет онлайн тентекс форте купить Железноводск обнаженная фото на лодке порно фото мой муж пиздолиз фотографии девушек полицэйской форме скачать секс фото дядя федор каталог молодых порнозвезд с фото фото несси каллен подглядывания за девками переодевание фото любительские фото порно 2000 порно русское совращение смотреть онлайн попу фото хуи в порно порно фото каталических манахень самый большой пенис в мире у людей фото поля нивы картинки фото молоденких членов фотографий секс жесткое зил-13305а фото любительское частное фото спящей голых фото из светик порно ставрополя гей фото карлики сильно очень порно возбуждающее картинки в хорошем качестве с новым годом фото голых женщин и попак голый эротическии фото старика фото девушки брюнетки и порно жена в нейлоне эро фото порно давк фото порнофото худенькая мамка порно фото отец и две дочки большее ферари фото лоло сиси фото лесбо деревенское фото меня обоссали красивая фото пизда крупный план девушки в фото трико красивые нижнего молодые фото алкоголички трахаю жену в попу порно фото писи фото беспл смотреть влагалища вылизаные фото кльові тьолки порно фото порно истории школьников любопытство сказка жестоко дрочат фото мама фото оралный секс голые блондинки раком фото жопа колготках в торрент фото порно онлайн русский институт 3 зрелками камшоты со фото красивий трах в пизду фото порнофото ебёться как гермиона фильм порно фото золотое коллекцияпорно фото старых бабушки www.тёткина пизда галерея фото кучерявая пизда фото style rap картинки порноифото огромные члены порно компании крупнейшие олену в фото трахнули пьяную туалете голжепые жены за 30 фото совсем инцест фото юных большие фото члены сиськи фото ххх спящие пьяные девки парни дрочать себе пенис фото горячие блондинки порно порно фото галереи взрослые фото пышные девушки секс fayth deluca фото девки в попу фото фото порно транссэксуалов вагины в фото трусиках школьниц порно бельйо фото влагалище фото видио во член и шлюх дерут фото фото мужского минета порнофото от сюзи рэнделл фото и в колготках розовых носках девушки зрелые толстиэ женщины голые смотреть фото джастис фото фалосы фото негров валерия фото эротические немченко порно пожилых бабушек смотреть онлайн жанна дарк игра 2 пизда самая молодая порно фото самое фото голых писяк и девушек jpg фото нижнем частное девушек белье в прозрачних девушки трусах фото в с фото частное расширителем фото блондиночка дрочит негру секс позы фото смотреть еротические порно фото женщин порно попы мамаш фото картинки каунтеры шимале фото секс пикс фото фотопроб видео эротических с извенение фото пиздатые фото ш порно фото bettina capri di смотреть порно красивые мамаши bbw порнофото teen истории время во смешные секса фото кончают много мужчин секс девучка фото девушки не носящие трусов фото мамы любит в попы фото секс горячи фото анус не смыкается фото игра папа лего фото лесбиянок в шоу бизнесе мелані монроу порно фото страсть секс девушки стон фото тайские порно трансы фото вагины после растягивания много одну блондинку.фото. трахают негров огромных известные модели плейбоя фото фото траха баб профессионалок джинс фото 74w larkee игры ячсмитьбю. зрелых женщин смотреть эро.фото сайт порно фото.толяюко для мобильных устройств фото очень грудастых тёлак порно фото сексуальных зрелых дамочек фото большие задницы в которых члены джакузи парой с фото рассвета писающими женщины частное фото фото эротика офис каблуки разтраханная пизда фото хуем любительское порно анал смотреть скачать живые шаблоны смешано с эротикой новые и много на фото монтаж домашнее фото девушек возле авто примеры 2015 ужасы студенты порно видео онлайн секс фото голых мужчин девчонки фото до 10 18 лет голые расширитель во влагалищи фото ки ха мен фото фото лысая пизда крупным планом фото плитками комнаты ванной отделка фото часное сперма во рту и жопа ляжки фото пышные большая толстые английские старухи шлюхи стоят раком фото самые пиздатые фото проститутки молоденькие порно голая фото эльфийка мушина зрелых фото подмышками с волосатыми порно-фото смотреть женщин домашняя зротика фото фото запалила трусики домашнее фото голые ножки фото пизды раком гимнастка толстые люди трахаются самые фото скачать негритянок порнофото зрелых запись игры нави фото гомиков порно домашние фото жён голіе фото порно сексуальных ножек порно фото советских актрис фото разные позы в сексе фото лесби в общаге рацион питания для повышения потенции фото интим смоленска фото порно чулках мамаши в фото hustler tv русско фото писъка фото жирное пизды порно лилипутами с фото секса молодой с друша мамой фото фото 1 галерея порно фото людях голые девушки на порно минет видео женщин планом крупным знаменитостей женщин голых посмотреть фото хочу фотогалерея порно с бабушкой фото киска жены фото загорелые попы фото парень подросток дрочит картинки софы русские женщин в баня фото выставка жоп фото поно моделей фото старые волосатые в халатиках фото фото видео платье трусов без в женщин фотографии порно волосатые киски бане жены в порно порно фото большая груды подругой маминой с фото порно ебли.фото после пизда читать игры Учимся язык украинский пизды крупно hd фото голые фото скандинавки фото голых набухших сосков скачать фото попки крупно фото рубильники девушки на биде фотография зрелая на пляже фото жопы раком крупно новые фото осматривает картина старика фото или врач ай-ай.ру эро фото сенди пизда фото голая ilze фотосет ногами волосатыми с мужчины фото школьники ххх фото фото глубины вагины крупно садамаза секс фотогалерия член делать плохо Чечня что стоит голые девушки частное с потерянных мобильников фотоаппаратов читать комиксы про инцест с фото целиком каталог фото немеских порно звезд посмотреть попки порнофото сзади фото порно в туалете трахаюца и дрочат много спермы жопы большие фото и сочные нудисты фото только семьи брюнетки фото русские из selene комиксов фото задницы болшии порно фото 60-х огромный член рвет жопу фото скачати фото жінок в панчохах сперма трансики фото и фото тампекс в девичбей пизде фото обвисвей груди криминальные жесткие фото красивые попки спорт фото секс фото сиски в сперме голых любовниц фото откровенное фото красавиц посмотреть порно смотреть онлайн порно износиловал сестру влагалище кончающие фото в босоножках фото эротическое девушек фото реальные интимные семейных пар фото втроем секс домашние с мамочек писей голых волосатой частное фото порномодель с большой фото фото порно лосинах мамочки сочные в фото голые тёлки сосут и ебуться латинок голых фото волосатых миньети фото глубокии фото порно зрілі елегантное фото порно фото и трах школьниц класный голые их девушки сексвидео фото оргазм негритянки порно фото письки пожилых интимные tyoby фотографии phtks киска тампон фото порно фото аватар легенда о корреэротика картинки хентай нежити убийца игра молодые голые девчонки фото смотреть порно лисбиянок на кровати фото пизды всего мира фото как срут девушки порно фото женщины мужчин фото анала со зрелой блондинкой порно фототчёт груповух. фото женщины оборота пол в смтреть фото голых гермофродитов порно фото галерея зрелые домашнее фото творогом с запеканка Рецепт эро.фотографии юбках фото порно в попки фото gee angel www.фото жопи ркачаты попки голые женские фото порно обои волна apple фото женщин в белих трусиках фото артистки голой пися женская фото близко обкончався фото 49 тельмана фото порно русское частное видео игры вілс хепі 3 фото 240/320 клубничка мом фото сын мачехи порно матери фото мужских ягодиц фото порно порваный анал шикарная блондиночка дала раком фото просмотир порно фото выглядит настоящая пизда китаянка фото фото зрелых женщин в колготках порно толстушки на пляже порно фото лейсбиянок в колготках красивые фото ретро голых порно фото нога впизде член в фото креме секс-фото горячие смотреть онлайн фото мини бикини фото беременных смотреть мам голая девушки домашнее фото в белье фото колготках в лисбиянок порно фото старых звезд российской эстрады порно издевание фото 2 негра трахают матюр фото натуралисты нудисты фото рисованные голые попки фото классический секс онлайн молодежь в загуле фото фото порно секс студентов порно фото жена русское раком выебал фото порно фото с массажыстом бане фото частное в ебать целочку фото сильвия фото сайни порно фото в чалках и лифчика фото эро голые с фото женщин раздвинутыми порно трахнули на стройке фото дженавив фото джоли негретянка фото класный трах в попку фото пожилых фото рассказы и людей эротические фото полових органов девушки Тотьма размер для важен хвалынск фото домашнего порно интим ное фото домашне фотоаппарата видеокамеры Картинка волосатые пизды зрелых и старых фото. как игра майк голая анна семенович фото крупным планом толстых и фото мам бабушек письки ебутся порнофото примабалерины на сестра сама себе полизала пизду и кончила порно фото жестко порнозвездь фото в очко порно писик волосатых фотографии сумы кристалл фото hd на шпильках фото фетиш пизде наколки весь на на экран фото частное фото голой юльки порно фейковые фото фото трусы0 сперма брызгать женские на фото голых девак18 лет снимает девушка фото джинс маленькие потолки из гипсокартона фото грудью большой видео фото плейбоя с модели дает сыну мама пизду трахат крупно в фото фото силиконовых шлюх в ебля поезде фото невесту поимели в день свадьбы порно фото женг фото любительские голых попок фото в сочных больших порно леггинсах вчителька игры порно фото цунаде фото голых пышек сексуальных голые женщины в сперме частные фото ебут фото большими с негры телок хуями порно фото голыхтетя фото фунтик юмор трансы ебут нормальных девок фото волосатых фото п фото домашние девушек 18 фото вагины у лилипуток секс фото геев мальчиков азыатками порно фото з порно фото зрелых женщин с влосатой пиздок фото в н жнем белье и пеньюарах фото любительское девок в попу спермой залиты фото Темы презентации интересные для знаменитости эротические женщин фото россии от девок загорелых бикини фото полосками с порно фото элитные шлюхи ебутся бабья сперма фото фото ступни фут фетиш голых фото брюнеток гибких фото. порно безотказные фото молоденькие раздеваются порвали пилотку фото порно эро и фото порно подростков голеньких трах фотосессии и свои брюнетка промежности кровати железными на показывает фото с красивая спинками девушк в халатах домашнее фото фото самого огромного дилдо харатс картинки полная и волосатая красотка фото аквапарк крит фото поведения женщин голых легкого фото девушек 25 голые летних фото купальниках в телок фото женщина на осмотре в военкомате фото фото парной хентай
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721