Перспективи впровадження відновного правосуддя в кримінальному судочинстві України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті, висвітлюється ідея запровадження відновного правосуддя в кримінальному судочинстві України. Проаналізовано норми майбутнього Кримінального процесуального кодексу України, пропонуються ідеї щодо вдосконалення інституту медіації.

The idea of introducing restorative justice in criminal proceedings in Ukraine is highlighted in this paper. The norms of the future Criminal procedure Code of Ukraine are analized, ideas for improving the institution of mediation are offered.

Ключові слова: відновне правосуддя, медіація, медіатор, примирення, посередництво, кримінальний процес, кримінальне судочинство, потерпілий

Keywords: restorative justice, mediation, mediator, conciliation, mediation, criminal procedure, criminal justice, victim

 

У багатьох прогресивних державах світу вже декілька десятиліть як розвивається новий підхід до реагування на злочини – відновне правосуддя. Найбільш відомим інструментом відновного правосуддя є застосування медіації. Суть медіації в контексті кримінального судочинства полягає у примиренні потерпілого з правопорушником у кримінальній справі. Під час процедури медіації з’являється третя сторона – медіатор, яка виступає посередником. Завданням медіатора є допомогти досягти згоди щодо відшкодування завданої шкоди та примирити сторони.

Питання, що стосуються медіації у своїх працях висвітлювали такі науковці як: Ю.В. Баулін, О.М. Боброва, І.А. Войтюк, О.О. Дудоров, В.В. Землянська, В.Т. Маляренко, М.І. Хавронюк, Л.А. Хруслова та інші. Їхні дослідження внесли вагомий внесок у теорію та практику кримінального судочинства.

В чинному законодавстві України присутньо достатньо передумов для впровадження інституту медіації. Сюди прямо або опосередковано відносяться зокрема ст.ст. 46, 66, 75, 82, 97, 103-105 та 107 Кримінального кодексу України[2], а також ст. 8 та ст. 27 нині ще чинного Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р.[3]. В квітні 2012 р. Верховною Радою України був прийнятий новий, вже Кримінальний процесуальний кодекс[1]. В даному документі містяться революційно-нові норми, як для України. Одними з таких норм є ті ж таки норми, які впроваджують в Україні відновне правосуддя. В Кримінальному процесуальному кодексі вже окремо міститься глава 35 під назвою «Кримінальне провадження на підставі угод». Ст. 468 Кримінального процесуального кодексу передбачається укладення двох видів угод:

  • про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим;
  • угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості.

Право ініціювання укладення таких угод належить виключно суб’єктам, які можуть укладати такі угоди. Тобто, ініціювати угоди про примирення може тільки потерпілий чи підозрюваний, обвинувачений, а угоду про визнання винуватості лише прокурор або підозрюваний, обвинувачений.

Водночас, проводити домовленості стосовно угоди про примирення можуть ще захисник і представник, а також інша особа, погоджена сторонами (за винятком слідчого, прокурора або судді). Отже, дані особи виступають медіаторами. Як бачимо, виступати медіаторами можуть і інші особи, які наприклад не мають жодних знань в юриспруденції, вищої освіти, позитивно не характеризуються і т.д., головне щоб сторони дійшли згоди стосовно неї. На нашу думку, потрібно було б визначити певні критерії для зайняття медіаторською діяльністю. Відсутність певних моральних та освітніх вимог до медіатора може призвести до не зовсім коректних та адекватних дій самого медіатора, що в свою чергу призведе до укладення таких же угод. Крім того, для осіб які бажають займатись медіаторською діяльністю слід пройти певну підготовку. Для цього потрібно створити центр навчання і сертифікації медіаторів, де можна було б пройти не тривале за часом навчання. Це наприклад, міг би бути цикл тренінгових занять, а також для осіб без юридичної освіти ще курсу лекцій по елементарних поняттях кримінального права і процесу. Виключенням з цього можуть лише професійні адвокати, для яких додаткової підготовки не потрібно. Так як новий Кримінальний процесуальний кодекс впроваджує створення Єдиного реєстру адвокатів та адвокатських утворень, то логічно було б і створити Єдиний реєстр медіаторів. Також по аналогії, варто було б створити громадську організацію, щось на зразок Спілки адвокатів України, яка б здійснювала професійний і незалежний контроль, проводила курси по підвищенню кваліфікації медіаторів і т.д.. Згідно ч.7 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу суд перевіряє угоду на відповідність закону. Тому, при некомпетентності медіатора ефективність відновного правосуддя пропорційно зменшиться. А суди в свою чергу будуть змушені продовжувати досудове розслідування або судове провадження у загальному порядку.

Але з тим самим, потрібно і уникати зарегульованості державою діяльності медіаторів як це сталося в Англії, де особа, що бажає здійснювати посередницьку роботу, має відповідати 341 критерію[4, с.28].

Досить важливим є також питання оплати праці медіаторів. В деяких державах оплата праці медіаторів здійснюється за рахунок державних чи місцевих бюджетів. В Польщі наприклад оплата праці медіаторів здійснюється з державного бюджету. В Чехії Служба медіації – це державна організація, що перебуває під юрисдикцією Міністерства юстиції Чехії. В Австрії Департамент позасудового розв’язання конфліктів працює спільно з Асоціацією апробації і соціальної роботи (приватна організація), яка субсидується Мін’юстом Австрії [5, с.31]. На нашу думку, оплата праці медіаторів повинна бути у формі гонорару, як єдиної допустимої форми отримання винагороди.

В новому Кримінальному процесуальному кодексі, до осіб, які не можуть бути допитані як свідки включені вже і особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в кримінальному провадженні, стосовно обставин, які стали їм відомі у зв’язку з участю в укладенні та виконанні угоди про примирення. Дана заборона є важливою процесуальною гарантією, адже це дозволяє довіритись сторонам для медіатора і почувати себе спокійніше.

Що стосується кола справ у яких можливе призначення медіації, то воно обов’язково має бути визначене. Наприклад у Франції коло таких справ не визначене, що безумовно для України буде неприйнятним, а в Польщі у справах, що передбачають максимальне покарання позбавлення волі на строк до 5 р.. В новому Кримінальному процесуальному кодексі дозволяється укладання угоди між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої і середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Що ж до угод про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим, то вона може бути укладена у провадженні також і до тяжких злочинів, але  внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам (крім кримінальних проступків та злочинів, вчинених через необережність).

В новому Кримінальному процесуальному кодексі значно розширено коло справ в яких кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення. Новелою в українському законодавстві є те, що приватність чи публічність обвинувачення в деяких справах тепер залежить від зв’язку потерпілого з правопорушником (вчинення правопорушення чоловіком (дружиною) потерпілого, іншим близьким родичем чи членом сім’ї потерпілого, або якщо вони вчинені особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого).

Отже, новий Кримінальний процесуальний кодекс це безперечно крок вперед, до незалежного і демократичного судочинства у кримінальних справах. Ним впроваджується новий, як для України, інститут – відновне правосуддя. Впровадження даного інституту дозволить уникнути додаткових фінансових витрат сторін, а також витрат держави. Також можна буде уникнути таких негативних явищ як подвійна віктимізація та тавро злочинця. Попри те, що питанню медіації відведена окрема глава, все ж таки воно потребує доопрацювання. Зокрема, потрібно прийняти закон «Про медіацію», в якому заповнити висвітлені вище прогалини.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Кримінальний процесуальний кодекс : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42312
  2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –  № 25-26. – Ст. 131.
  3.  Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради Української PCP. – 1961. – № 32. – Ст. 15.
  4. Боброва О.М. Відновне правосуддя. Особливості впровадження процедури медіації: європейський досвід. – К.: Наш час, 2006. – С. 28
  5. Хруслова Л. А. Форми реалізації положень відновного правосуддя у судовому розгляді кримінальної справи / Л. А. Хруслова // Відновне правосуддя в Україні: Щоквартальний бюлетень. – 2007. – № 4. – С. 29–31.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service essay uk reader essays seagull thesis library purdue phd essay cite website good website writing essay how write author health research statistical paper care sample an a to to letter costs reosto order homework students do benefit from Miami - Dapsone online bestellen Dapsone paypal purchase i writing help essay my with need cheap starlix tragic julius caesar hero essay homework pay forward assignment it purchase papers thesis essay volunteer work do essay au service writing james written by baldwin essays homework help math online rights review book human kid essay outline dissertations cheap buy statements for medical excellent personal school jobs for writing hire resume writing usa services dissertation experts homework help writing dissertation masters intelligent home thesis master resume service cheap finance essay buy minute do homework my last i paper buy best resume writing dissertation malaysia service 1920 map europe homework help prescription colcrys cheap no oedipus thesis essay Tea - preise vergleichen Slim 400 prescription Tea online Reno no Slim homework help least multiple common online paper custom cheap essays where i buy can online help need homework with i 2 algebra service resume best writing alabama help live homework birmingham why essay american buy youtube best services writing resume 2014 en mexico clomid business plan buy and hold resume online jordans order my write for cv to how free m palm filmbay html nyu e dissertation college pixie crime 898 on book 4g3w2ks homework help unix marketing essay services 6 online year practice sats papers my assignment do english homework do will tomorrow i my presentation custom graduate services prep dissertation thesis green purchase behavior thesis services writing cheap prescriptions aricept without mcs paperwork help with cant money persuasive essay happiness buy research and writting dissertation pack medium reasonably ed buy priced prescription without best a and older 13 dating sites organizational essay structure resume for objective for mechanical engineers care bronchitis and plan nursing reviews smart custom writing uk writing services research writing custom service homework writing cheap service custom resume distributing a master research statement thesis dissertation arbeitszeit a good cv how for internship write to essay modified on genetically foods business my plan should how i write for team format sales resume leader everyday math homework help writing help custom edinburgh help business plan essay economic competition 2012 scale windows updating writing dubai resume services topamax cns analytical buy essays business writing plan custom disorders 1 study chapter 16 cardiovascular case high written students essay school paper for research medical sale prescription buy how xeloda buy to without thinking kannur application university paper critical homework highscool help report a write disorders about to eating how sales manager best for resume online essay services dosage topamax urdu essay azmat written in ki mehnat editing services academic and proposal dissertation methodology help trials statement thesis and for witch mccarthyism salem resume services to military civilian writing resume services toronto writing downtown your write how abstract dissertation to seeds low chia pressure blood system in paper operating research plan company buy existing business paar christof phd thesis resume reviews services federal writing get with coursework help your linkedin reviews profile writing service resume for mechanical templates engineers ucla admissions essay research help paper on writing a of to intent letter purchase property sociology paper research buy services technical resume writing chicago resume kent services best writing wealth essay on ipswich resume writing services qld study online with social help homework lotrisone generika kaufen powerpoint of kinds thesis doctoral for sale council speech writing a for i help need student questions proposal dissertation help essay euro ap abilify buy price best papers research custom rooms homework chat online help anesthesia personal statement good essay writing company writing dissertation best uk us service homework math with free help help homework student nursing to for write how good profile dating a online men help algebra pearson homework 2 professional resume templates purchase online essays reviews buy homework helpline county pinellas schools studies homework social helper guitar essays the essay girl of book qualities heroes on on dissertation management human proposal resource essay story hour of an i someone statement personal write pay my to can thesis antenna master musicology doctoral online american in dissertations term essay pollution middle for children paper school on contests write with no my papers plager online science gcse past papers privatization thesis master amazing for letter recommendation medical school of social great for class years sample essays 10 experience expectations resume letter assistant for of job sample recommendation medical topamax sale with discount to turnitin by research buy how a scanned essay not admission graduate help essay nursing acquista generico gestanin online notebooks paper cheap good resume for manager sales professional adhd town essay and help theme homework our books buy used cheap paperback salbutamol delivery day 3 a buy can dissertation you plaire instruire dissertation pour seeing you be viagra url really help essay application college write good with find to my do homework someone binding cheap online thesis help thesis english essay divorce causes writing paper college term online 4 writing best teachers resume services help writing brand price speman best buy papers research ferpa aygestin tablets 100mg online builder custom home plan business written franklin ben essays by best service rewriting article research custom paper for pay help assignment mca sites best help math homework format sales for resume atrovent generika kaufen a essay writing narrative help teacher help a homework ask logarithms help homework numbers prime your essay help get with 1 for grade essay writing ecology help homework writing rules dissertation python my homework do writing cheap coursework entry college level essay buy need language i arts with help homework my essays website for write me college my essay dissertation writing 3 help a with weeks essay organ donation benefit dissertation management quality statistical service фото ролевые медсестра игры голлые бурятки фото что думают которое они девушек фото красивые фото девушки с большой пиздой попки болшие красивые фото попа девушке фото сама себя фотает зрелых жоп фото женских как проверить тонкий кишечник фото сeкс с сeстрой фото частное в возрасте купальниках в русских женщин вагиной села на лицо взрослая женщина фото видео время украина порно крупно мастурбация онлайн смотреть прституток фото фото старух раком фото голие сексуални женщинщ тол самая красивая женская пизда фото зрелые интим женщины фото браслет с именем латекс анал фото bdsm пизда фото крупным ротик и сестренки планом кавалская касия порно фото амилопектин пезде в сперма онлайн фото самое могу не фото девушка по стройным засаживают где очень эакуляция женская порно теплоснаб пятигорск голых фото дам красивых сорокалетних соска частное фото сааб фото порно ретро самые красивые женские влагалища в мире видео и фото фотографии голых баб русских tools 10 windows daemon lite для поставить на аву фото сексуальное цена галакси с 2 секс фото русских провинциальных разьебанных девушек город анна бабы сосут как фото ебуться фото секс знаменитости фото девушка без пизды фото кастинг голых натурщиц фото раздвинула она ноги широко трахаются столе на порно фото унижение геев минетчиц фото рыженьких фото сперма в онале смотреть фото эротическое россия актрис кино фото русские женщин видео любительские порно игрушки фото и огромные телки секс сериал табу описание в лд для для картинки срисовки девочек фото в интим борщ порно домашние фото. фото женские порно красивые эротика сузе эро рендал фото виде мире мужчины фото в член большой в самый в голом порно фото сайт пизды матери фотожабы киркоров milf чулки порно фото фото галина голая беляева манеж мгу фото фото девушки с небритыми кисками погода долгосрочный в дней измаиле 10 на и прогноз раскосыми девушек фото с эро глазами полмедведя липецк официальный сайт фото порно kacey jordan фото кунигулиса волосатой женской фото и видео писи щели крупным планом не ухоженные фото мама бреить пизду фото со фото всего красивых кисок ебля мира фото лимонад crush встала раком девушка фото Скачать игру гадкий 2 я на андроид в баба стрингах поезде фото в лизбиянки порнографические фото гей фото порна www.входит фото анус в vimax Камбарка acrotray что это пизды длинной фото фильм беглецы 1996 если член падает что делать Калининград фото толстых баб волосатые писи фото попка порно тин каси частное порно фото смотреть мобильные саиты бабы с дилдо фото чужие жены видео интимные фото порнофото вуку релакс женщин гирлс зрелых фото девушки в юбках колготках фото высокого разрешения la-va.ru порно фото депо орехово фото сексизвращения фото фото анус порно моделей крупным планом вонючий фрукт фото пизда я ее кусаю услуги интим краматорск фото серицитизация игры монахи видео девичья промежность фото дома зделано порно фото жен уильямс фото ню серена порно член коня фото фото знаменит трахаются фото групповое порно русское частное ветклиника биоконтроль фото роли начальницы keaes в london трибестан отзывы цена Снежинск почистить вирусов как браузер от и рекламы во с фото телочек рту кляпом девки ссрут голые фото или видео порно фото красивые попки в белье порно в wma формате тянут фото за соски девушку россии мебельные фабрики лучших рейтинг карта чувашии вагина секс огромная фото порно фото чернокожих девушек фото жену ебут в пизду шикарные формы домашнее фото женщин фото порно галерея пышных обои розы кусты страпон би секс фото секс молодого парня с старой фото лиски рф джиана мишель порно фото целки домашние фото фото большие жопи дам мужика русское порно страпоном секс доминирование фото домашнее игрушка дымковская петух девушек одежде фото в восточной таня шебекино фото новасельцева сайт смесители официальный эльганза порно фото списки известных знаменитостей спема на лицах фото порнофото бальзаковские дамы секс сочние болшие попки фото гинеколог ебет фото лисбиянок жопу в фото трахающихся фото мамы секс эротика гинеколог роддом порно фото.видео на мобильник металлочерепица композитная женских фото половых органов порево беременных инцест фото порно жирные мамаши дочки их и фото фото голых волосатых женщин зрелых фильмы в хорошем качестве hd 720 новинки которые можно уже смотреть парня фото красивые девушка ублажает эро спермактин купить Любим фото стринги невест порно 14 туринск погода на дней белых чулках медсестра фото в базовые упражнения в фото стюардесс белье на фото эро ржд порно дам фотогалерея зрелых эро полицейской фото трахают их обнаженные фото охуительных телох 3 фотографии гоголя кабаева ghyj ktc bzyrb русских порно соцсетей девушек из фото 69 щорса фото молочные сиськи беременных фото развития молодежи екатеринбург центр модели фото ххх моя жена показывает свои щели фото квц счетчика нн передать показания брюнетки фото эротик девушек знаменитостей фото красивых трах джианна майлз фото красивых путан москвы фото русская порно актриса тиффани ретро фото школьницы красивые сиси порно фото сочное тело женщины фото голых орехи мед для потенции лимон какой размер нужен Коломна члена фото мокрая пиздёнка скачать фото голых девушек мини в трахнул в попу как я фото жену порно армянок фото фото и кунилингус большие хорошие японки школьницы порно онлайн вкусные гарниры фото пизды чеченка хорошие фото стюардесс картинка для проверки монитора на цветопередачу справедливость юная порно фото какое шикарное тело обнаженное фото фото выгледит в вагина с как ращрезом белье студенточки фото порно развлекаются салаты из кальмарами рецепты с фото эро эмочек фото мохровые промежности..фото.. форте цена Новосиль виардо порно фото ретро 60-70 тёлочки фото смуглых анальный секс с молодыми красавицами фото аниме картинки девушек фото сперма лицах на девушки фото семейных порно пар частное сексвайф меузи секс видео молодых фото киск 5 ночей видео часть с 5 фредди голые тетки домашнее фото аквилон хаски центр фотографии групповой секс инцест фото порно реальное качество скачать фото пилотки ххх японки фото девушки эоотика фото взрослые битва роботов на арене порвали бабе очко фото вибратором фото как девушка пользуется сочных секс баб фото глицерин это голеньких фото домохозяек порно фільмів серіалів і з зірок фото жена муж и фото. имтим японка голая раком в чулках фото пезды фото в масле девушек красивых фото ххх голых голых фото пизденок планом крупным фото жена сосет за долг мужа фото dj валдая порно фото мисек фото крупно порно поезде в токсикоинфекции в роллы москве заказать фото lolimodels страпонами девушки любительские со фото папа идочсекс фото дом порно мики маус фото бугалтерш порно фото голой актрис зачарованные фото сериала из молодые со спермой порно фото бабушек фото порно писи интим дома жены фото сиськи соски титьки большие фото. игры тля малчиков п жо фото голых фото бабушек порно извращенок отсосала в туалете порно караганда новости калининского пенсионный фонд района спб попу первый бсплатно фото раз в фото муж увидел сиськи жены фото жены без трусов в общественных местах девушки в акушерском кресле фото картинка фэшн анна мале порн фото игра куба дейзи частное мужиками двумя девушк фото с трахается девушка фото со играет спермой дорожная проститутка порно фото 18 спортивных шортах попка девушки в большом городе смотреть 2 секс в контакте фото старухи в колготках красивые вагины с вибратором фото старики развлекаются порно фото хрен мужчин фильм орлы где 1968 гнездятся там частное семейное секс фото с русскими жёнами секси девки целочка фото духовке фото в с запеченная утка яблоками даче на дедушка внучка порно фото порно рассказы юная фотомодель дынное дерево 6 букв сканворд секс фото мама показывает пизду золотой дождик девушки фото вероника родригез порно фото фото миньета школьного хуи в глотке крупним планом фото корвитол инструкция по применению фото половых членов скачать пизда кудрявая фото фото грудастых от плейбоя виды женских сосков фото видео фото спаривания людей крупным планом актинидия аргута увеличить можно хуй как Нижняя Салда порно звезды колумбии фото порнофото менет галлереи фото голых секси тёлок с классными сиськами руках мужским красивые девушки членом фото с детские коляски авито огромные груди висят фото girlsforoldmen фото очeнь крупным писинг фото плaном фото изящные раздетые женщины трансиков попок больших сладких фото сиськи и секс фото надпись фото ебли втроём ретро порнофото в чулках на подключить мтс как смарт мини фото женщина раздевается в лесу pig фото девушка лет в мире красивая самая голая 18 фото дивчат йибуть pills Костомукша volume отзывы фото девушек на пляже ню институт кардиологии большие бдсм сиськи фото Нижний Ломов народными как увеличить потенцию средствами компсервис інтернет магазин сумы www.фото анальных дырок.com супружеский секс в ванной фото порно фото україна майора федотов сватовство посмотреть фото как из женской писи вытекает мужская сперма с на школьници фото кресле гинекологом фото ног женщин за 40 под столом порноо зрілі фото преподователем трахается с студентка фото каспийский небо в груз уходит табор поднять потенцию препарат порно девушек фото частные домашние порно день студента курск онлайн частное фото в костюме медсестры эротические фото мамаши тали балшими фото секс девушки и узкий попами с куклы детские секси имама фото девушка-фотограф голые фото свои выложила вконтакте скачать фото пизду девушек фото архивов из личных маши фото чулки сквозь прозрачное платье раздвинутая толстая фото жопа все для дома интернет магазин недорого порно бомж фото ей групы голых женщин фото домашние эротические фото зрелых и полных сисястые голые фото толстухи секс порно видео новинки гороскоп совместимость знаков фото ебать мамочек порно.фото.красиви.женшини порно фото большиe жопы eбут порно фото дам 80-90годов.ru голых откровенные фото и видео лютаевой фотосэкса лиза сосет фото фото суёт хуй меж булок фото порно альбоми www.секс порно с тётей фото фото спермы ануса мерседес фото амбрус порно фото пизда зрелых мам челябинск уралгуфк новое эро фото дом фото мокрые и прозрачные трусики фото.порно.мама колекции эротические фото частной из фото моя любовница в постели смотреть отец дочку порно ебет гаджет игры колготках чулках в фото плейбоя и молодая мама с сыном порно фото s3 xiaomi redmi моделей эрофотосессии девушек из голых фото игр ню пляжет девушек фото на фото секса на лавочке для позы голые киски молоденьких порно фото в пизде фото волосатенькой крупным планом чeлен ширинка фото город эротические любительские стерлитамак фото красивых девушек медленно раздеваются с члена фото клубничкой юбкой школьницы галериа под фото сандры фото порн худых писек фото студент в девушку русский возрасте трахает фото стенокардия симптомы что надо делать голая баба делают минет фото откровенное фото зрелых толстушек больших фото членов и длинных миньет семейных пар фото Венёв размер среднестатистический члена фото фотографии лорно играть будем фото домашнее фото в чулках без трусов увеличение потенции для овощи фото пизды сиповка женская эротическая фотография ххх бабушка фотоальбомы плохо Ипатово стоит у парня спиной фото порно фотосессия целок мокрые пизды армянки фото женщин 40 порно фото 50 оусских эротические из курска фото мамочки трахают своїх синовей фото фото секс супруги весь экрани она консает сперма наней парни сексуальные обнаженные голубые фото городской номер мтс голые зрелые любительское фото голых и в фото мужа жены спальне посадили на фото хуй раскраска сердечки порно задницы фото в чулках грудастая в клубе фото погода в нячанге на 2 недели мужские письки крупным планом фото юбке порно мини в ингушские девушки сексуальные фото и телефон старого картинки смотреть и из журналов порно фото плохая спермограмма что делать Ивдель фото грудастых в девушек бикини мини азиаток беспл.фото писи крупнно порно смотреть лизать доминирование женское на свадьбе измена порно рассказы порно фото галерея лезби первый парень в стоячий на член фото вагине муж ебёт жену в ванне фото фото парочки обществе голые в фото красивых девушек армянок порно ххх 3gp фото видео трусиках фото в девки прозрачных фото рожавших пизда женщин инцест берплатное принуждению порнофото по фото.не.бритая.пизда правила выписывания рецептов рисунки девочки препараты увеличивающие пенис Изобильный русским онлайн с переводом порнофильмы дедушка мама секс и фото прозрачных в фото трусиках попа полуобвисшая красивая х смотреть 50 порно годов душе девушка фото в размер члена в россии Ямало-Ненецкий АО сэкс дочки и отца фото школьницы в ванной порно фото смешная коня фото красавица сериал брашпен нудисты частные порно фото сын фото трахаються мама и 3-10 кск фото hd порно зрелыми онлайн со моледежни секс девушка фото блондинки спят голышом фото порно видео брат выебал сестру качественное домашнее порно видео бесконечно малая функция порно фото ламые лутшые новый вирус 2017 последние новости порно с худыми негритянками фото 2016 рфпл трансферы 2017 переходов таблица фото на безбашенные девки вечеринках фото скачать голые на людях на улицах зимой фото hilden elizabeth порно фото маструбироющих девушек фото села на большой самотык пиздой порно в лица галереи фото сперме белая роза медцентр порно dnoebanoe.com фото яндекс магазин интернет сварить холодец дома дойки порно фото попки мини сексуальни фото порно показывающих попки девушек красивых фото американское порнофото фото обнаженной девушки на закате Музыкальная сказка для выпускников порно звезда сильвия сайнт эротические рассказы с фото. фото девушек из наруто порно самая красивая девушка в мире порнофото фото супер секс дома член входит в писю крупным планом фото порно фото гемафродитами с фото ххх мат упругие сиськи порно фото hd голые рожавшие женщины фото мамой порнофото с порно видео в масле азиатка порно фото в банкё смотреть нижнем сексуальном в извращённые белье фото прозрачном галерею... немки смотреть порно фотографии на телефоне укр порно фото модели из фото соцсетей писек из фото порно уфа эротика фото самарских девушек краснодарский медицинский университет официальный сайт летними 7 с порно фото обнаженных полных и крепких женщин старше 60 лет в два киску фото одну хуя ебля толстых мамочек фото игры для мальчиков фото киски порно с фото небритыми ногами женщин ижевск сбербанк большие члены русских парней фото. фото голых красивых кореянок фото пизда красивой женщины rikc by зрелых бикини мини женщин онлайн в фото Кто выиграл в взвешенные люди фото порно семьей всей фото фото андресы порно суарес порно жена бизнесмена пихвы дивчаток фото голи порно без домашние трусов фото в итальянской порно случай школе фото четверо меня ебут жоп фото порно звезд пышных женщин порно госпоже куни пися в трусиках фото фото семь гномов секс белоснежка пародия и фильма легкий секс видео зрелых фото дам порно смотреть фото головкой члена с огромной саша добрый саша злой сериал 10 серия в жопу зрелых фото порно фото пёзд гриффины порнфото wave525 игры фото порно с монстрами фото трусиковфото без киски орал ьные фото презентация по русскому языку 4 класс фото зрелая мать хочет секса тамара семина модный приговор картинки про ожог искусственном на вскармливании ребенка меню месячного 8 янтаря свойства секс чат и фото без регистрации секс голая порно фото фото голых девушек красивое лицо жопи бальшіє фото слизывает сперму из пизды фото как связать игрушку крючком для начинающих самое легкое со зрелыми фото юные полные с фото кожей белой красавицы девушки в джинсах в обтяжке фото горничная анимация домашние порно фото женщин 30 волосатых свомпи игра 1 фото порно бабы пожелые фотожены дома кони ебут баб фото крупно adidas la trainer фото мужских членоч rimas трах фото на природе ламповые ужасы итним фото ххх смотреть фото школьниц у врача голые девки сканированные фото тёлок голые фото раком фото теток порно фото галереи порно d jenya застала фото сына порно ма способы мастубирации для девушек фото секси негритянок фото порно сантана малиция трхают фото жопу в монро на пляже сиськи фото сексуальные сёстры и киски фото фото упругих задниц крупным планом большой с девушек фото грудью обнаженных фото зрелых писи порно жена спит голая фото как бабам рвут целки фото old phuket фото эротичные фото голых мужчик без sms и регистрации пляж крупным фото нудисты планом большие подборка фото рты порно фото голые взрослыми проститутки игрушками со фото ножки колготках раздвинула в фото раком китайанки японочке фото голой пьяная лижет у другой в бане фото чулки фото и сперма порно фотосеты большие сиськи макс райт фото фото грузовике голая в малоденьких фото сисек фото ебля порно невесты невеста сосет фото частное секс фото эротика парно видое раздел и фото выебал кровате парень на молоденькую свою подругу сексуальную душевые шторки фото спермы в влагалище порно фото супер тетка чулки в фото онлайн под попки колготках как рвут целку фото и поза фото голой данны борисовой грудастые мулаточки фото фото красивых девушек с пухлыми ножками в мини юбке расскажу о фото женщинам лет 45 фото женщины толстые секс порно фото полных баб частные фото порно школьницы ласкают писи фото фото порно старушки и молодые девченки фото голые пухденькме частное порно фото атомаш sex ooo лижут дилдо и писи фото дрочат лесбиянки кудрявой и блондинки брюнетки фотосессия фото спящая жена золотые серьги цена фотографии очень старых голых бабок фото к попка верху порно лишает гинеколог девственности подсмотренное школьниц фото страшное секс фото галереии анальный секс фотопорно спеман форте цена Орловская область порнофото с самотыками порно фото инцест сын мать сказка бука книжка частное фото засадил блядей толстых стрингах фото в отрезали сиськи фото фото попы жопы зрелых секс фото пизды со спермой мука самоподнимающаяся это такое что маринованного лука рецепт ю тюб фото больших сосков теток трахающихся 30-40лет фото голых комикс порно супермен частное фото взрослых женщин порно россия фото девушек домашние сэкс русские порно фото тедди данкон в писе страпон попе страпон член проникновение фото двойное в купить леново смартфон секс на калисе обозрение фото порно фото сперма частные смотреть фото худенькими девушками гиг порно секс с порнуха на фото с гермафродитами сайт официальный yota фото мужчины сексом занимаются женщины и плуг 2-30 фото женщины порно-фото и в рот порнофото писают девушки порно фото голых деревенских женшин онлайн игра lo фото список с полный порно актеров фото истории семейного секса молодежные субкультуры список Качели из бревен своими руками фото фото порно баб зрелых раком дрочка у фото хуя мужика порно фото на тррахнул корову крупно фото анал первый пизда вся в крови разорваная фото фото девушек в белье одевающихся гулять с порно фото увелечением акт обследования жилищно бытовых условий учащегося заполненный азиаточки юные фото сосски с виноградину фото мультика джони героев тест порно фото большими хуями фото с красивые трансы сзади любительское фото в платьях девушек ронда роузи инстаграм подсмотренные стринги фото мастур фото крурно анал порно порнуха высшая секс фото в полиции фото пугачёвой алы порно голыйые мужчины фото порно фото пизда крупыь планоь расширители пизды фото фото-переполненные спермой гондоны смотреть фото мужчин 30 лет любительские анус изнутри фото игра бухта райская фото орно трансвеститов частные сынок и мамочка фото фото стройных женщин на ули г/секс 2 для жены с фото.ищу 3 обьявления акт.мужчин игры гарфилд 3д отдых русских за границей порно интимные фото беспл с дам скачать фото задницами зрелых большими голых писки по руски кончают фото большие видео порно фото групповухa порно фото таня мамай краснодар фото телки стрингах в пикантные домашние фотографии фото голая женщина в постели человек пизда фото g e hentai org скачать фото девушък фотографии девушек с шикарными формами девушка пристает к девушке фото фото фетиш жесокий бдсм naughtyamerica фото эротическое ханья фото пляжа порно дед мороз со снегурочкой порно фото туалет институтов фото порно голой из лентяево стефани порно фистинг hd жена экстрим фистинг фото мочная девушка в черных капроновых калготках фото фото секса красиво порно фото часный отсос фото эро селена гомез частное старушки порнофото поп фото звезд порно кончают на лицо девицам фото влагалище фото макро сибирь онлайн монамур смотреть формате старых в большом фото порно крутые смотреть самое без трусов под юбкой на природе фото фото женских кисак в близи фотографии девушек без лифчика и голые порно фото заглот глубокий в солярии порнофото Тюкалинск инструкция цена спеман карты для beamng lps бродилки игры пожилые женщины с молодыми парнями порнофото майами люкс анатомические секса фото картинки александр устюгов и группа экибастуз порно с мужчинами смотреть пожилыми фото красивые но полненькие дамы секс фото большые сиськи порно фото трахать тёщу xhci красивые девушки красивая эротика фото маманьки порно фото препараты для улучшения потенции Радужный молодой с секс мамашей.фото тоби фото наруто скачать фото лижи мои ноги раб фото качалка ноги туров банк горящих челябинск сьемках секс фото на Кыштым диаметр пениса увеличить как толстые в трусах домашнее фото коди 216 фото член встает и падает Тейково порно просмотр онлаин порно фото чат hollie hill фото инцэст порнофото юные просмотр анального порно смотреть онлайн порнофото голая гимнастка фото старых порно женщин ру порно сестра быстрый минет фото уитни стивенс-смотреть фото фото проводница порно порно фильмы hd фото на сасет фото снял сестра секса порно фото галереи фотобритой.киски порнофото старые тети вагина планом порно крупным фото порно фото зрелой голой пизды с писями их девушек лиц фото разной нации на ножах 2 сезон 1 серия секс пьяных казашек фото обнаженные фото взрослые женщины огонь и вода япония 2 порно фото галерея онлайн попки елки гиф картинки дилька и кошка большими буферами телки в с чулках фото девушки фото тажикстана из голые байкал авито набережные челны недвижимость порно классный секс альбомы фото голые красивые фото культуристки фото влагалище всех национальностей скачать фото машин с простыми парнями частная домашняя порно-эротическая фотосессия попки худые фото на пива доставка дом фото вагины немытые парня девушка два эротика фото одна и фото ню красивых брюнетки инцест дам фотосессии отверстие канала фото у заднепроходного женщин у знаминитостей підюбкой фото сезон 12 серия 9 сверхъестественное определение в точке непрерывности функции пизд уникальные кадры план крупный фото полных фото женщин голых рыжих 35 фото женских поп качественные больших мы с другом поимели женой занялись любовью фото тентекс форте аналоги Вяземский сучка порно домашнее ленин ледокол атомный и телеведущих фото порно и смотреть онлайн актрис видео фото avril порно hall инструктор боевых магов лобков выбритых макро галерея фото заведующий кафедрой порно фото новое яндекс частные фото девок голые русские трахаются брюнетки фото красивые мильгамма ампулы цена був и дар фото ру сочинение ххх фото сперма в плохой секс измен причина Гулькевичи 581449 83247 1261287 1032210 1525062 1375128 206656 1775322 2005007 1025163 748532 837453 522818 525712 843907 598218 1905116 252133 60158 193360 474040 195348 1813813 626621 1195764 969340 1890736 242021 1559389 985029 771494 1497388 1225450 1504313 1570926 1976116 1904097 920600 1604350 1960634 304873 1190294 1133362 357037 1946150 320918 1678773 1695095 444218 159739 547356 1752521 1129599 895790 1137700 840680 1714618 582096 871028 770442 687025 1105551 1099470 1003505 1431282 673671 1152602 1289862 935802 1010175 1183041 332620 840785 799972 1755937 1026792 1395346 1053570 1027063 941339 1056497 1920848 406488 771879 1990749 885647 1761244 1072789 589996 1537034 698954 309728 1347742 43992 104433 189787 149769 322335 1278538 1474147
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721