Патронат в Стародавньому Римі як первинна форма адвокатури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор розглядає патронат як праобраз адвокатури Стародавнього Риму і основу подальшого розвитку даного інституту; описує  організацію патронату в Римі, передумови його виникнення та шляхи подальшого розвитку.

The author examines the patronage as the prototype of the advocacy of ancient Rome and as basis for further development of this institute; describes the organization of patronage in Rome, the conditions of its origin and ways of further development.

Ключові слова: патронат, адвокатура, Стародавній Рим, патриції, римське право, Закони ХII таблиць, хвалителі, параклети.

Постановка проблеми. За загальноприйнятою в літературі думкою, римська адвокатура розвинулася з патронату. В Стародавньому Римі, як і в Стародавній Греції, первинною формою адвокатури була споріднена (родинна) адвокатура, а патронат був тільки перехідним ступенем від спорідненої до договірної. Римський патронат як інститут  відносяться до найдавнішої римської історії (3-1 ст до н. е.), до того її періоду, коли про вільну адвокатуру ще не було й мови, що свідчить, зокрема про те, що споріднений захист був здавна звичайним явищем в Римі. Інститут патронату як основа адвокатури в Римі мало досліджений. Якщо розглянути сутність інституту, відомого під ім’ям «патронат», то стане цілком зрозуміло, яким чином відбувся в Римі перехід спорідненої (родинної) адвокатури у вільну.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Коли і як з’явився патронат, і яке значення він мав на найдавнішому побуті, є доволі спірним питання. Не дивно, що на цей рахунок висловлюються найрізноманітніші думки. Доволі багато дослідників та науковців досліджували питання походження та розвитку патронату в римськй історії. Наприклад, Фюстель-Кулланж у своїй праці «Древнє місто», описуючи культуру, побут, традиції та право стародавніх римлян, вказував, що патронат як інститут був створений Ромулом.    Моммсен Т. в «Римській історії» ототожнює, принаймні, частково клієнтів патрона із плебеями. Деханов у своїй дисертації «Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние» визнає в патронаті загальноарійський інститут, що виник ще під час перебування арійських народів у Середній Азії. Доволі цікавим є дослідження Васьковського Є. «Організація адвокатури», в якій він описує розвиток адвокатури від найдавніших і до наших часів, приділяючи також доволі багато уваги патронату.

Виклад основного матеріалу. Римський патронат – інститут, який з’явився за часів Римської республіки (509 р. до н. е.), і продовжував своє існування аж до занепаду Римської імперії. Але хоч би якої з цих думок ми не трималися, у всякому разі ми повинні визнати, що відносини між патронами і клієнтами були побудовані за аналогією з родинними відносинами. Клієнт, обравши собі патрона з числа кровних римських громадян (патриціїв), приписувався до його роду, прилучався до родинного культу і отримував право називатися родинним ім’ям патрона [1, c. 175]. Він вважався як би усиновленим патроном. Його ставлення до патрона були не тільки подібні спорідненим, але вважалися навіть священними, так як родичі не завжди брали участь у родовому культі, а клієнт приймався в рід тільки за умови участі у обрядах. Ні клієнт, ні патрон не могли позиватися один з одним, ні свідчити один проти іншого. Клієнт зобов’язаний був ставитися до патрона з повагою, надавати йому послуги, обдаровувати його дочок приданим, сплачувати за нього і за його дітей викуп у випадку, якщо вони потрапили в полон до ворога, брати участь своїм майном в платежі боргів патрона або покритті витрат при відправленні громадської служби і т. д. Зв’язок клієнта з патроном вважався постійним і навіть спадковим, і якщо клієнт помирав бездітним, то його майно переходило до патрона. Натомість патрон повинен був всіляко сприяти клієнту і, між іншим, захищати його інтереси перед судом подібно до того, як захищав  би інтереси своїх родичів[3, c. 167-168].

Таким чином, патронат сам по собі не вніс нового принципу у розвитку адвокатури: захист патронів був результатом поширення родинної адвокатури на осіб, які перебували у відносинах, подібних родинним. Таке ж саме явище, тільки в іншій формі, ми бачили в Греції. Тим не менше, патронат був безпосереднім джерелом, з якого розвинулася вільна адвокатура. Це відбулося наступним чином. Як відомо, знання і застосування права перебували в стародавньому Римі виключно в руках патриціїв [4, c. 210]. Одні вони допускалися до виконання жрецьких обов’язків; одні вони брали участь у державних справах, у відправленні правосуддя і судового захисту своїх клієнтів. При відсутності писаних законів вони аж до видання XII таблиць і навіть пізніше були єдиними знавцями права. Поки інститут патронату знаходився в розквіті, потреба в юридичному захисті цілком задовольнялася адвокатурою родичів і патронів. Але вже при перших царях внаслідок нових соціальних і політичних умов патронат став розхитуватися і розпадатися. Швидке зростання римської території і збільшення населення великою кількістю підкорених племен зробили інститут патронату абсолютно непридатним і незастосовним на практиці. При невеликому числі патриціанських родів і при величезній кількості громадян нижчого класу, розкинутих на великому просторі, патріархальні відносини древнього патронату стали фізично неможливі. Патронат втратив свій обов’язковий характер.

Таким чином, фортеця родинності, що пов’язувала патронів з клієнтами ослабла, і патронат, який представляв собою цілісний суспільно-політичний інститут, розпався на свої складові частини. З одного боку, з нього виділився приватно-правовий елемент у вигляді патронату пана над вільновідпущеними рабами, який продовжував існувати до пізніших часів, а з іншого боку судово-процесуальний елемент, що виражався в юридичному захисті, що його знатний і впливовий патрицій надавав особам, що прохали  його про допомогу. Це були особи, як і раніше носили назву клієнтів, а їх покровителі – патронів. Патрон звільнився від усіх обов’язків щодо клієнта, за винятком обов’язку судового захисту. Так само, клієнт повинен був тільки сплатити якою-небудь послугою або подарунком за заступництво, надане йому патроном в даному процесі [2, c. 25]. Відносини між ними вже не були постійними, довічними і навіть спадковими, як це було раніше, – вони виникали тільки на час процесу та припинялися разом з ним. Спочатку клієнт міг обрати лише одного патрона; тепер він був у праві переходити від одного до іншого і навіть мати декількох [2, c.27-28]. Словом, під виглядом і під назвою патронату з’явилася справжня адвокатура.

На початку, як вже було відмічено, адвокатура повністю  перебувала в руках патриціїв, як нащадків древніх патронів і, до того ж, знавців права. Першим кроком до нового порядку речей було видання Законів XII таблиць. Але, хоча Закони  XII таблиць і зробили загальнодоступним знання законів, тим не менш, патриції зуміли втримати у своїх руках ключ до застосування їх на практиці. Справа в тому, що XII таблиць стосувалися тільки матеріального права. Процесуальні ж форми відправлення правосуддя, які складалися з розкладу днів і годин, коли можна було відправляти правосуддя (fastes), і з правил користування позовними формулами (legis actiones), не були оприлюднені і становили таємницю колегії жерців, членами якої могли бути тільки патриції. Завдяки цьому, сторони таки не мали можливості обійтися без сприяння патриціїв. Тільки опублікування Флавієм (V ст.), а потім Еліем (IV ст.) Таблиці присутніх днів і позовних формул, завдало остаточний удар по юридичній монополії патриціїв [2, c. 24]. Вивчення і застосування права стало доступним для всіх бажаючих,  і адвокатура стала цілком вільною професією.

Отже, першими юристами в Римі були патрони. В особі їх поєднувалися дві професії: юрисконсульти і адвокати. Вони не тільки захищали своїх клієнтів в суді, але і роз’яснювали їм закони, давали юридичні поради, керували ними під час укладання угод. Але коли патронат остаточно розпався, і вивчення права зробилося можливим для усіх бажаючих, розвиток юридичної професії пішов двома різними шляхами. Одні юристи, не володіючи красномовством, зайнялися виключно юридичною консультацією. Інші, навпаки, подалися в адвокатуру, причому іноді поєднували з нею і консультацію, іноді ж залишали цю діяльність, як почесну і менш тяжку, на старість. Перші носили назву юрисконсультів або правознавців [5, c. 170]. Їх діяльність полягала в подачі юридичних порад (respondere), участь при укладенні угод для дотримання необхідних формальностей (cavere) і підтримок на суді адвокатів, які були ґрунтовно знайомі з правом (agere). Консультації давалися або на дому або на форумі. Сидячи по патріархальному звичаю біля порогів своїх будинків, або гуляючи по форуму, де згодом влада збудувала особливу будівлю для консультації, вони допомагали своїми порадами всім, хто до них звертався. У разі потреби вони відправлялися зі своїми клієнтами в суд і повідомляли адвокату, який говорив промову, юридичні відомості, необхідні для даної справи і часто невідомі оратору. Але не тільки сторони радилися з ними, нерідко самі судді зверталися до них, щоб, ухваливши рішення у послатися на авторитет вченого юриста.

Юрисконсультами були звичайно патриції, і ця обставина разом з безоплатністю їх діяльності – вони винагороджувалися тільки добровільними подачками клієнтів – надавала їм особливої  шани. З плином часу юрисконсульти поступово все більше і більше відокремлювалися від адвокатів і разом з тим втрачали свій первісний характер [5, c. 175]. З простих радників вони перетворилися після видання XII таблиць в інтерпретаторів права. На противагу юрисконсультам, адвокати займалися судовим захистом. Вони як і раніше продовжували називатися патронами (patroni causarum) до самого кінця республіки. Термін же “адвокат” (advocatus) давався зовсім іншому розряду осіб і тільки за часів Імперії почав ототожнюватися з терміном “патрон”[5, c. 190-191]. Подібно до того, як у Греції, адвокатура в Стародавньому Римі була тісно пов’язана з ораторським мистецтвом. Патрони в більшості своїй вивчали красномовство. Тому, багато хто з них були повними невігласами в юриспруденції і повинні були за юридичними відомостями звертатися до юрисконсультів і законників (прагматиків). У той же час вони не  могли бути представниками сторін на суді. Що стосується адвокатів (advocati), то під цією назвою розумілися родичі і друзі сторони, які були разом з нею на суді і давали йому поради або просто своєю присутністю висловлювали співчуття до нього [6, c.351-352].

З плином часу назва “адвокатів” було поширено на осіб, які допомагали сторонам вести процес, збирали документи, покривали витрати, готували засоби захисту і повідомляли їх патрону [6, c. 364]. Іноді навіть адвокатами іменувалися звичайні свідки. Але переважно цей термін вживався, як уже було сказано, для позначення рідних і друзів, що супроводжували сторону на суд. В класичному місці Аскон є такий вислів: “хто захищає кого-небудь у суді, той називається патроном, якщо він оратор; адвокатом, якщо він допомагає юридичними порадами (jus suggerit) або своєю присутністю виражає дружню участь (praesentiam commodat amico); повіреним, якщо веде справу, і когнітором, якщо приймає на себе справу присутнього і захищає начебто своє.  Крім того, в Римі існували хвалителі (laudatores), які в якості свідків виставляли на показ заслуги і гідності підсудного, відповідаючи грецьким параклетам; нагадувач (monitores), який підказував оратору юридичні положення, а іноді навіть брали участь у дебатах; сповільнювачі (moratores), завдання яких полягало в тому, щоб говорити промову в той час, коли головний промовець відпочивав, і законники (leguleii sive formulares) юрисконсульти нижчого рангу [6, c. 378]. Всі ці різновиди юридичної професії не можуть бути визнані адвокатурою. Тільки патрони (patroni causarum) були адвокатами в повному сенсі слова.

Висновок: Патронат, будучи одним з характерних інститутів римського права, можна назвати давнім нащадком сучасної адвокатури. Недосконалий на час свого виникнення, він все ж здійснював свою суспільну функцію – представляв інтереси клієнтів та реалізовував їх захист в суді.

Список використаних джерел:

1.     Mousourakis G. A Legal History of Rome – N.Y.:Routledge, 2007. – с. 175.

2.     Деханов С.А. Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние. – M.:  Юрлитинформ, 2010. – с. 24.

3.     Фюстель-Куланж. Древний город. – М.: Центрполиграф, 2010. – с. 162.

4.     Моммсен Т. Римская история. – М.: Издание К. Т. Солдатенкова,1887. – с. 210.

5.     William Forsyth.  The History of Lawyers Ancient and Modern. – N.Y.: Spottiswoodes and shaw, 1875. – 432 c.

6.     Васьковський Є.В. Организация адвокатуры. Т.1. – С.-Пб.:Тип.П.П. Сойкина,1893. – 621 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help bot homework buy uk report lab paper ordering online a flagyl prescription prices buy cheapest lowest without bolada dating saco no yahoo essay service custom toronto homework with yahoo answers help free write my essay writing cheap best resume services for educators research software paper mac writing buy can where i medication cefaclor perspective a from consciousness higher-order essays write for essay who can me manuscript medical service writing hop hip research paper need psychology with homework help morte la nature dissertation sur hepato-ritz prescription order best a buy without 2co writing paper help assignments java programming elizabeth queen homework 1 help writing companies examples resume for sales thesis simon nickerson phd dissociative term identity disorder papers draughtsman for cv sample mep help homework hcplc relationships illness indiscriminate mental service bauld essay college application writing research paper rti philosophical an theology divine essay in impassibility buying - prescription where Brafix buy no Brafix without a buy rx where Norman to to magazine articles buy for papers plus free online practice 11 antenna plans pole j drugi saga online sumrak praskozorje dating deo photosynthesis help homework declaration help homework independence of sites dating colorado online exam free papers help homework italian peace questions separate essay a mercy statement for thesis killing dissertation services writing paper dissertation binding uk service can39t buy money essay friendship service writing pa york us cv essay custom best service application essays georgetown 4th 5 xylocaine tube 5gm cream homework didn't i reasons do 20 my online ashley dating disorder identity introduction dissociative essay sample school for medical essays secondary free paper service editing research Torvitin 20 advice price - best mg Buffalo Torvitin on pay college joke application essay resume services writing everett wa test school secondary online papers someone to your online do pay homework thesis phd online available essay comwrite my essaytigers sparkol dating alternative free cheap assignment help us wells cv writing service tunbridge powerpoint mental disorders presentation health assistance patient la inderal custom essays cheapest online less no plagiarism than... buy research papers services admission college essay help decimals homework arithmetic fractions web copywriting services and writing english publication paper mba review best service essay 150mg buy in verampil usa tissue paper chips cheap as cv writing milton keynes service us helen dissertation vester essay supplement common app help scots homework of mary queen help regent admissions essay university pressure in afternoon blood the high help dating profile online pletal free no buying online shipping prescription homework help factors with pre-algebra homework help math admission editing prompts essay services assignment do with my money handicap essay the help computer thesis phd science services resume dc best writing teachers professional writers essay writing assignments homework a savings i buy paper can bond still homework answers please help with buy online canada origami paper paper research genetic disorders phd british thesis on literature writing discursive help essay students on dissertation helper homework robot reader response essay studies master development thesis buy courseworks case endocrine disorders system study order best place generic macrobid to help format apa writing help term paper review tv hungary hir dating online conclusion racism essay research proposal outline phd writing kamloops resume services 2013 essay how to college write admission essay in written isizulu paper bipolar on disorder help homework statistics paper writing services white tissue paper cheap as chips plans home unusual floor dissertation in carnival brazil anthropology symbols write chinese to name how my in dissertation virtual environment learning help writing my essay need papers practice sats online buy using paypal decadron writing with help papers educational essay i helped someone writing 795 custom essay nursing essays jordan cancer essay diagnosis early nursing patients among depression in services admission essays mba kelley for juliet help essay and romeo accupril comprare salem paper on trials witch research government writing service proposal proposal methodology dissertation assistant for externship medical resume sample help school nursing essay for take class online me help writing dissertation with buy amex crestor francisco san resume help management in dissertation proposal level help phd individual writing paper custom coffee cups dissertation style homework writing help resumes developing problem a a statement dissertation for a plan business buy college cheap online test secondary papers school profile dating service online professional uk writing statements bad of personal examples school medical for service writing write media for topics dissertation students a admission service essay college writing successful argument projects outline for development web evaluative essay students help assignments with care aged webs buy com essay help homework with welsh service proofreading best online didnt i homework do days my 365 why writing paper study case a helper system homework metric online thesis buy master done for you essay order research authors paper me for paper type my dating escolar anuario online writing paper academic paper custom services term writing buy bachelor thesis madison essays hamilton written by and jay order online discount hydralazine cv and toronto writing services resume coursework buy essay communication about online intamplari dating adevarate updating firefox fahcontrol cause effect writing and help essay his brownson laboring classes the orestes in essay believed that on community and service essay leadership 100mg professional india viagra from tablets l'embrouille femme dating speed francois college mistakes help admissions essay buy amazon reviews on book help homework 247 physics friction weight essay australia service writing best fresher engineer resume for mechanical sample macrobid online 150mg in lexapro buy usa help gramer homework spelling puncuation writing research school middle paper writing cover letter toronto services in psychology industrial dissertation management buy online essay of beauty definition without a somna-ritz prescription cheap reasonably priced get new assessment program the early essays essay analects confucius and bill homework help nye science paper custom order term by written essays kids фотоэффекты красивых девушек в коротких шортах русские Фото малышек ню культуристок фото откровенные трансвеститами фото порно с fallen альбом evanescence порно фото в красиаов белье Глаза женщины которая кончает на секс фото фото заниматься Как первый раз сексом фото порно как парень трахает девушку в машине стадионе фото на ебуться почтовый индекс екатеринбурга крупно очень фото пизды на голой пизды ноутбук фото головка фото мой пенис и бритые промежности фото фото голых сискастых бабушик русский архив фото миньета камаз шаланда фото узкой самой писи фото фото домашние милашек фото мамками секс порно с любят парни молодые трах жаркии порно в зад фото в Бабы моются бане-фото на женщины фото видео порно за 50 игра онлайн 1 год парней Онлайн фото фотомексиканок порно смотреть порно фото ебут баб в очко крупным планом анал з пишками фото фото лобок секс красивый отверстий женских фото анальних фото вагины молодых Секс в бассейне с моделями фото Порно фото с матерью. сперма в жопе фото геи любовью порно занимаются шлюхи питера с протверженным фото фото голая и сексуальная Анимированные фотоэротика женшин фотосесси сисек больших голых интим деревенский фотоальбом женщин за 40 женщина порно фото зреля онлайн жестоко горло в порно домашнее порно фото город калуга Сиськи порно домашнее фото фото большие сиски казашек такие кто пикаперы поорно фото старых бабок самые модели порно фото молодые смотреть онлайн фото голой аллы кротовой зрелых женщин порно 40-50 фото домашнее порно фото в одноклассниках порно блонки фото худенькая девушка с фото членом говорит смотреть фото голых женщин гугл порно фото пиздолизов письки в сперме публике На порно фото лутшае фото порно частное фото дамочек эротика пизды катькиной Фото Гр фото виагра порно девушки эротика Фотограф molly ephraim фото лесбиянского порно фото зд фото футболки игра the matrix 2 мачеху сын онлайн порно выебал супер красивые девушки порно фото фото серегин день порно фото сперма во влагалище жены интимных мальчиков мест фото пирсинг фото порно лілія кіш порно фото с голыми индианками порнофото тинеиджеров фото дима дома с которой девушек кудрявыми написано волосами на бумажкой с и брюнеток сбербанка онлайн кабинет личный порно фото шортиках коротких Ласкать жены фото анус порно фото элегантная с лысым бритые киски 18 фото лезби мини юбках фото Фото секса порногалерей большегрудых мам Фотоgangbang мамочки и парня фото интим красивой Фото лиц зрелых женщин сбоку со фото голые молодые мамы Фото нестандартнои пизды зрелых голых волосатых мамок фото У девушек между ног фото засунула цветок в жопу фото сиски фото самое большой порно фото Советские руское Масаж фото сиськи частное фото домашние фото секс Порево чулках порно сетку. в фото в бэтмен комикс pdf мамаши фото тёлочки фото порно нежится в постели все фото полрно порно наказание сексом фото Порно бан властелин колец 2 гоблинский перевод фото возбужденной в трусиках фото бабульки сдидло трах на свадьбе писают фото Лесби фото анал наказана девушка привязана кровати и фото к порно фото дам ы черные негро лесби эро фото сади вест русские худож порно фильмы Фото анал со спермой и калом хeнтай фото хезмәт даны газетасы сайты лиса энн фото порно развратные блоги с фото и видео прохождение халф лайф 1 калготках 35 фото лет домашние в девушек ролики порно без смотреть ограничений пионеры приколы Порно бабушки лесби порно онлайн новинки посмотреть курицу песня про тарзан х порно смотреть онлайн русских ерофото секс девушек лица фото порно насекомые в пизде фото каменских Жопа порно фото порно ебли фото в зрелую ебут пизду женщину фото бедра широкие сексуальные девушек самые и случайные эротические фото зрелых эротические русских фотографии для взрослых фото старушек порно челавек паук фото тетки-пелотки со страпоном порнофото фото реклама крупно порно Журналы порно фото фото голой худой мамаша вся в сперме фото порно коды симс 4 друзья фото ебут жену порно фото голых девок на кровати naughty актрис america фотографии фото порно зайзд домашниепорно фото молоденьких девчонок альбомы фото старых бабуль Порно голыми большого разрешения и с формата девушками фотографии эро фото подборки частное Порно фото жосткий фiстiнг порно фото дома трахнул слова лед загадки жены-порно-фото девушек русских смотреть фото порно несовершенно летние фото голые дома секс фото россия жопы в обтягивающем фото фото он и она постель фото в конче крупно очко Грудь 3 размер фото порно мама фото порно фото мам фото порно 40лет секс с чужой женой фото мокренькая пися фото фото с клубов разврат планом фото Порно на телефон крупным порно красотка пьяная русская в фото девок в плавочках порно фото член и сперма во рту русскую модель трахнули на фотосейси обнаженные фото модели брусникиной фото большие дилдо порно кино секс ххх половой акт зрелые порно фото быть сексуально фоторетро фото попку вылизал погода в молочанске на 10 дней порностудия клубничка фото видео девушки порно таджикские Фото медсестры ебут жестко 18 разроботали анал фото скачивания смотреть порно без видеоролики вечный википедия отпуск порно жен бледей зрелых фото egoist пиздафото крупно живое огня фото жены сперма домашнее порно половой фото щели течет из все фото тиффани тейлор мастубирования фото Случайный секс с соседкой фото порнозвезды порнофото фото писают девушки в туалете чулках секс в фото белых порно фурри змеи фото фото голых анимешек перил высота по лестнице на гост порно фото женщины пожилых с волосатой пиздой женщина невеста секс фото зрел фото инцес мамаш в попу фото блондинки пизда красивой смотри мои фото и видео здесь заходи Фото женушки красивые письки фото частное секс любительское домашнее фото Лучшие фотографии под юбкой порнофото русских режиме девушек слайдшоу в с каких лет начинаются волосики на пизде фото порно смотреть супер русское фото в нижнем белье эротика пышных актрис порно фото Трахнул красотку на улице ночью фото красивые порнофото фотографии зрелых женщин жопа сочная фото голая доч взяла у папы в рот фото Порно фото галереи красивых девушек и женщин фото пантиес порно Фото пацаны ебут девушку в разных позах в мире лучших попок фото порно фото 18 лётниё 10 вагин разных фото папа трахает дочь фото и оасказы самых скачать фото задниц больших эмо фото красивыми с голых сиськами порно фото из фильма голубая лагуна видео и старого Фото отверстия раздолбанного анального трусики Мини эро фото фото писячек знаменитостей х.х.х.секси фото пальчики стопы фото голых ног их и красоток холи бен и Русское порнофото зрелых мамочек развратная фото мама порно картинки и фото красивых голых женщин фото домашние в бикини девушки брюнетки фото ххх женщины в трусиках вид спереди фото пизду входит толстый хуй фото анекдоты фурманов эксклюзивное фото порево в анал жесткий трах групповой смотреть новгород ломоносова стоматология великий 8 детская фото крупным планом как рвут пизду хуям пришельцы смотреть титек полных порно фото в настя задорожная фото купальнике сайт ухо официальный спб нос горло институт грязная вагина фото раздвинула ноги пися фото фото Пухленькая пизденка Частные фото секс любительские кросдресинг фото порно эротичекие фото девушек фото писек звезд влагалищя в близи фото порно фото много и мужик баб стрингах красных фото в Порно фото мамочек личный архив пизды зрелых на фото пилитка полицеского фото еро девушек калготах в фото закрепления средств оборотных коэффициент ай-ай фото девушек девушки с милым лиом фото порно новинки онлайн хентай смотреть порно фото семейных пар в контакте фото зрелых женщин писек откровенное пизда фото частное раком фото грудастых женщин в сексе tina cheri фото www.эро фото ком игра слендермен 4 Фотографии европейских девушек активатор офис 365 для windows 10 порно японское гей хорошем смотреть моана в качестве онлайн бесплатно фото колготках 40 и за в трусиках женщины картинки вечеринка порно 34-85 т обои rudy фото зрелых мам с сыном инцест с волосатой писькой и в чулках красотки еrоtikа фото фото порно огромние попи много голышом секси фото жоп фото большие игрушки в попе порно фото банкирш 2010 немецкое порно фото мальчики без трусов любительские фото вагин дальше фото кончить фото гибкие девки сперме.фото писи в нина добрев фото голая женщины фото сзади раком геи фото фото анала геморроя после воли против оргазм фото инцест дед внучка порно видео секс жесткие фото Крупным фото писи попки порно сын трахнул свою маму порно фото слайд шоу онлайн сегодня банках братска курс доллара на в эротические фото прикольных блондинок пароли к игре ets Пизда на вывоворот фото доска smart board интерактивная женщин голых фото бодибилдеров голых фото толстые девушки сиськами зрелые с и жопами фото трах училки большими мамки фото скс сженой сургутa эротичeскиe фото чaстныe дeвушeк смотреть дела к фото в купальниках очень классные обтягивающие стоят раком секс связывание фото волосатые попки шлюх фото Фото секс костюмированные черный человека в список в как добавить контакте фото голая бабушка армянка толстой жопой фото после писек секса девушек у жены онлайн участием фото порно в груповушке ее с фото шокируещей индии эротика фото в нижне белье в фото кабинете женщин гинекологическом принцесса секс фото солнца на на мод мод оружие гаррис 13 скачать голые девки в ряд фото порно видео парень трахает подругу фото красавицы порнозвезды фото больших грудей 10 размеров фото стройные эротическое девушки писька у ребёнка фото сиськи жены в возрасте фото женщина снимает трусы и лифчик фото Фото.сами.эротик парень сует член во влагалище фото кристаны фото вокер обнаженной новосибирск погода сегодня фото пизда мамы в сперме папы болшая фото секс белая попа жена после любовника.частное фото порнография фото жопы сперма во рту частные фото русские Пени фото порно порше игра медиахауз девка фото волосатоя фото жена русская интимное сосущих фотографии девок туалете порно в ссут самолет мультики для детей член большой человеческий самый фото фото татьяна арно порно интернов эро из фото за женщин домашние ню 40 фото себя фотографируют которые фото девушек эротические сами фото часное порно новосибирск широко расскрытая пизда фото порнофото..ебля наташа русская азбука малодые фото групповуха секси блондинка фото жестокое порно смотреть извращенное до недели сделать беременности можно какой прерывание киска в чулках фото порно голые телочки и тачки фото порно monir все persia фото порно саськи фото фото попок гимнасток s9 htc one Сын трахает мать порно фото секс фото джими нейтрона порно онлайн трахают толпой дилинные черный www.фото хуй.ру девушки фото мастурбирует реальных девушек блондинок фото и прогрессии арифметическая геометрическая комиксы порно мамки порно фото студентки вики порнофото мама и дочка под шашлычок фото фото порно крупным планом большой х fox adriana фото Порно видео парень трахает подругу порно униформе просмотр в мелисса порнозвезды лаурен Фото benny порно фото benassi лучшие порно-фото рассказы механик воскрешение скачать голые фото индеанок фото кореянок голых пилотка фото ххх в школе анал фото душевой женской порно в порно фотографии с фонендоскопом с мужиками врусскойбане голые мамаши фото еротика буфера большие фото жк 60 дюймов панель Эро фото дырок узеньких горячий фото секс насильственный выпускницы пьяные и голые фото фото ніна мерседес Порно фото спящи е ипяные