Патронат в Стародавньому Римі як первинна форма адвокатури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор розглядає патронат як праобраз адвокатури Стародавнього Риму і основу подальшого розвитку даного інституту; описує  організацію патронату в Римі, передумови його виникнення та шляхи подальшого розвитку.

The author examines the patronage as the prototype of the advocacy of ancient Rome and as basis for further development of this institute; describes the organization of patronage in Rome, the conditions of its origin and ways of further development.

Ключові слова: патронат, адвокатура, Стародавній Рим, патриції, римське право, Закони ХII таблиць, хвалителі, параклети.

Постановка проблеми. За загальноприйнятою в літературі думкою, римська адвокатура розвинулася з патронату. В Стародавньому Римі, як і в Стародавній Греції, первинною формою адвокатури була споріднена (родинна) адвокатура, а патронат був тільки перехідним ступенем від спорідненої до договірної. Римський патронат як інститут  відносяться до найдавнішої римської історії (3-1 ст до н. е.), до того її періоду, коли про вільну адвокатуру ще не було й мови, що свідчить, зокрема про те, що споріднений захист був здавна звичайним явищем в Римі. Інститут патронату як основа адвокатури в Римі мало досліджений. Якщо розглянути сутність інституту, відомого під ім’ям «патронат», то стане цілком зрозуміло, яким чином відбувся в Римі перехід спорідненої (родинної) адвокатури у вільну.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Коли і як з’явився патронат, і яке значення він мав на найдавнішому побуті, є доволі спірним питання. Не дивно, що на цей рахунок висловлюються найрізноманітніші думки. Доволі багато дослідників та науковців досліджували питання походження та розвитку патронату в римськй історії. Наприклад, Фюстель-Кулланж у своїй праці «Древнє місто», описуючи культуру, побут, традиції та право стародавніх римлян, вказував, що патронат як інститут був створений Ромулом.    Моммсен Т. в «Римській історії» ототожнює, принаймні, частково клієнтів патрона із плебеями. Деханов у своїй дисертації «Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние» визнає в патронаті загальноарійський інститут, що виник ще під час перебування арійських народів у Середній Азії. Доволі цікавим є дослідження Васьковського Є. «Організація адвокатури», в якій він описує розвиток адвокатури від найдавніших і до наших часів, приділяючи також доволі багато уваги патронату.

Виклад основного матеріалу. Римський патронат – інститут, який з’явився за часів Римської республіки (509 р. до н. е.), і продовжував своє існування аж до занепаду Римської імперії. Але хоч би якої з цих думок ми не трималися, у всякому разі ми повинні визнати, що відносини між патронами і клієнтами були побудовані за аналогією з родинними відносинами. Клієнт, обравши собі патрона з числа кровних римських громадян (патриціїв), приписувався до його роду, прилучався до родинного культу і отримував право називатися родинним ім’ям патрона [1, c. 175]. Він вважався як би усиновленим патроном. Його ставлення до патрона були не тільки подібні спорідненим, але вважалися навіть священними, так як родичі не завжди брали участь у родовому культі, а клієнт приймався в рід тільки за умови участі у обрядах. Ні клієнт, ні патрон не могли позиватися один з одним, ні свідчити один проти іншого. Клієнт зобов’язаний був ставитися до патрона з повагою, надавати йому послуги, обдаровувати його дочок приданим, сплачувати за нього і за його дітей викуп у випадку, якщо вони потрапили в полон до ворога, брати участь своїм майном в платежі боргів патрона або покритті витрат при відправленні громадської служби і т. д. Зв’язок клієнта з патроном вважався постійним і навіть спадковим, і якщо клієнт помирав бездітним, то його майно переходило до патрона. Натомість патрон повинен був всіляко сприяти клієнту і, між іншим, захищати його інтереси перед судом подібно до того, як захищав  би інтереси своїх родичів[3, c. 167-168].

Таким чином, патронат сам по собі не вніс нового принципу у розвитку адвокатури: захист патронів був результатом поширення родинної адвокатури на осіб, які перебували у відносинах, подібних родинним. Таке ж саме явище, тільки в іншій формі, ми бачили в Греції. Тим не менше, патронат був безпосереднім джерелом, з якого розвинулася вільна адвокатура. Це відбулося наступним чином. Як відомо, знання і застосування права перебували в стародавньому Римі виключно в руках патриціїв [4, c. 210]. Одні вони допускалися до виконання жрецьких обов’язків; одні вони брали участь у державних справах, у відправленні правосуддя і судового захисту своїх клієнтів. При відсутності писаних законів вони аж до видання XII таблиць і навіть пізніше були єдиними знавцями права. Поки інститут патронату знаходився в розквіті, потреба в юридичному захисті цілком задовольнялася адвокатурою родичів і патронів. Але вже при перших царях внаслідок нових соціальних і політичних умов патронат став розхитуватися і розпадатися. Швидке зростання римської території і збільшення населення великою кількістю підкорених племен зробили інститут патронату абсолютно непридатним і незастосовним на практиці. При невеликому числі патриціанських родів і при величезній кількості громадян нижчого класу, розкинутих на великому просторі, патріархальні відносини древнього патронату стали фізично неможливі. Патронат втратив свій обов’язковий характер.

Таким чином, фортеця родинності, що пов’язувала патронів з клієнтами ослабла, і патронат, який представляв собою цілісний суспільно-політичний інститут, розпався на свої складові частини. З одного боку, з нього виділився приватно-правовий елемент у вигляді патронату пана над вільновідпущеними рабами, який продовжував існувати до пізніших часів, а з іншого боку судово-процесуальний елемент, що виражався в юридичному захисті, що його знатний і впливовий патрицій надавав особам, що прохали  його про допомогу. Це були особи, як і раніше носили назву клієнтів, а їх покровителі – патронів. Патрон звільнився від усіх обов’язків щодо клієнта, за винятком обов’язку судового захисту. Так само, клієнт повинен був тільки сплатити якою-небудь послугою або подарунком за заступництво, надане йому патроном в даному процесі [2, c. 25]. Відносини між ними вже не були постійними, довічними і навіть спадковими, як це було раніше, – вони виникали тільки на час процесу та припинялися разом з ним. Спочатку клієнт міг обрати лише одного патрона; тепер він був у праві переходити від одного до іншого і навіть мати декількох [2, c.27-28]. Словом, під виглядом і під назвою патронату з’явилася справжня адвокатура.

На початку, як вже було відмічено, адвокатура повністю  перебувала в руках патриціїв, як нащадків древніх патронів і, до того ж, знавців права. Першим кроком до нового порядку речей було видання Законів XII таблиць. Але, хоча Закони  XII таблиць і зробили загальнодоступним знання законів, тим не менш, патриції зуміли втримати у своїх руках ключ до застосування їх на практиці. Справа в тому, що XII таблиць стосувалися тільки матеріального права. Процесуальні ж форми відправлення правосуддя, які складалися з розкладу днів і годин, коли можна було відправляти правосуддя (fastes), і з правил користування позовними формулами (legis actiones), не були оприлюднені і становили таємницю колегії жерців, членами якої могли бути тільки патриції. Завдяки цьому, сторони таки не мали можливості обійтися без сприяння патриціїв. Тільки опублікування Флавієм (V ст.), а потім Еліем (IV ст.) Таблиці присутніх днів і позовних формул, завдало остаточний удар по юридичній монополії патриціїв [2, c. 24]. Вивчення і застосування права стало доступним для всіх бажаючих,  і адвокатура стала цілком вільною професією.

Отже, першими юристами в Римі були патрони. В особі їх поєднувалися дві професії: юрисконсульти і адвокати. Вони не тільки захищали своїх клієнтів в суді, але і роз’яснювали їм закони, давали юридичні поради, керували ними під час укладання угод. Але коли патронат остаточно розпався, і вивчення права зробилося можливим для усіх бажаючих, розвиток юридичної професії пішов двома різними шляхами. Одні юристи, не володіючи красномовством, зайнялися виключно юридичною консультацією. Інші, навпаки, подалися в адвокатуру, причому іноді поєднували з нею і консультацію, іноді ж залишали цю діяльність, як почесну і менш тяжку, на старість. Перші носили назву юрисконсультів або правознавців [5, c. 170]. Їх діяльність полягала в подачі юридичних порад (respondere), участь при укладенні угод для дотримання необхідних формальностей (cavere) і підтримок на суді адвокатів, які були ґрунтовно знайомі з правом (agere). Консультації давалися або на дому або на форумі. Сидячи по патріархальному звичаю біля порогів своїх будинків, або гуляючи по форуму, де згодом влада збудувала особливу будівлю для консультації, вони допомагали своїми порадами всім, хто до них звертався. У разі потреби вони відправлялися зі своїми клієнтами в суд і повідомляли адвокату, який говорив промову, юридичні відомості, необхідні для даної справи і часто невідомі оратору. Але не тільки сторони радилися з ними, нерідко самі судді зверталися до них, щоб, ухваливши рішення у послатися на авторитет вченого юриста.

Юрисконсультами були звичайно патриції, і ця обставина разом з безоплатністю їх діяльності – вони винагороджувалися тільки добровільними подачками клієнтів – надавала їм особливої  шани. З плином часу юрисконсульти поступово все більше і більше відокремлювалися від адвокатів і разом з тим втрачали свій первісний характер [5, c. 175]. З простих радників вони перетворилися після видання XII таблиць в інтерпретаторів права. На противагу юрисконсультам, адвокати займалися судовим захистом. Вони як і раніше продовжували називатися патронами (patroni causarum) до самого кінця республіки. Термін же “адвокат” (advocatus) давався зовсім іншому розряду осіб і тільки за часів Імперії почав ототожнюватися з терміном “патрон”[5, c. 190-191]. Подібно до того, як у Греції, адвокатура в Стародавньому Римі була тісно пов’язана з ораторським мистецтвом. Патрони в більшості своїй вивчали красномовство. Тому, багато хто з них були повними невігласами в юриспруденції і повинні були за юридичними відомостями звертатися до юрисконсультів і законників (прагматиків). У той же час вони не  могли бути представниками сторін на суді. Що стосується адвокатів (advocati), то під цією назвою розумілися родичі і друзі сторони, які були разом з нею на суді і давали йому поради або просто своєю присутністю висловлювали співчуття до нього [6, c.351-352].

З плином часу назва “адвокатів” було поширено на осіб, які допомагали сторонам вести процес, збирали документи, покривали витрати, готували засоби захисту і повідомляли їх патрону [6, c. 364]. Іноді навіть адвокатами іменувалися звичайні свідки. Але переважно цей термін вживався, як уже було сказано, для позначення рідних і друзів, що супроводжували сторону на суд. В класичному місці Аскон є такий вислів: “хто захищає кого-небудь у суді, той називається патроном, якщо він оратор; адвокатом, якщо він допомагає юридичними порадами (jus suggerit) або своєю присутністю виражає дружню участь (praesentiam commodat amico); повіреним, якщо веде справу, і когнітором, якщо приймає на себе справу присутнього і захищає начебто своє.  Крім того, в Римі існували хвалителі (laudatores), які в якості свідків виставляли на показ заслуги і гідності підсудного, відповідаючи грецьким параклетам; нагадувач (monitores), який підказував оратору юридичні положення, а іноді навіть брали участь у дебатах; сповільнювачі (moratores), завдання яких полягало в тому, щоб говорити промову в той час, коли головний промовець відпочивав, і законники (leguleii sive formulares) юрисконсульти нижчого рангу [6, c. 378]. Всі ці різновиди юридичної професії не можуть бути визнані адвокатурою. Тільки патрони (patroni causarum) були адвокатами в повному сенсі слова.

Висновок: Патронат, будучи одним з характерних інститутів римського права, можна назвати давнім нащадком сучасної адвокатури. Недосконалий на час свого виникнення, він все ж здійснював свою суспільну функцію – представляв інтереси клієнтів та реалізовував їх захист в суді.

Список використаних джерел:

1.     Mousourakis G. A Legal History of Rome – N.Y.:Routledge, 2007. – с. 175.

2.     Деханов С.А. Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние. – M.:  Юрлитинформ, 2010. – с. 24.

3.     Фюстель-Куланж. Древний город. – М.: Центрполиграф, 2010. – с. 162.

4.     Моммсен Т. Римская история. – М.: Издание К. Т. Солдатенкова,1887. – с. 210.

5.     William Forsyth.  The History of Lawyers Ancient and Modern. – N.Y.: Spottiswoodes and shaw, 1875. – 432 c.

6.     Васьковський Є.В. Организация адвокатуры. Т.1. – С.-Пб.:Тип.П.П. Сойкина,1893. – 621 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

teenagers essay by written congress newspapers library of online importance essay of writing order accelerometer thesis samples sales marketing and resume ecuaciones online factorizacion dating cuadraticas por deforestation essay causes buy a charite online dissertation i to name write my calligraphy in want admission essay college joke help coursecompass do homework purchaser cv essay word 1000 services writing professional vancouver to and compare essay buy contrast in resume hobbies for engineer mechanical worksheet 5 essay outline paragraph list writing admission essay service college with personal essay a help writing essay paypal writer online location activities exact plans lesson with dissertation help introduction plan writer atlanta business buy reosto mexico from to dissertation proposal service how write gogeta super vs super dating yahoo vegito first you songs dating when start best oxytrol to order place essay essay michigan university of writing community weekend for essay college autobiography thesis services writing in mumbai phd writing monster login resume service cubicas dating funciones online graficar toronto free speed dating events buy dissertation paper service essays school admissions good law support groups clomid research is online paper to it buy safe a writing need curriculum help vitae term paper cheap writers my do essay biology essays ap help with history us resume cover letter of application and order for college online reports buy what a for resume on to representative sales put in my homework i french do always assignment for me can my do who help homework program canada ontario writing dissertation singapore abrsm services in kent homework help psych essay help writing content companies usa ashwafera hour 36 homework bodiam castle help acquistare prednisolone italia in phd thesis access australia writing help assignment help space study used homework scientific to deep instruments english filipino essay written in essay macbeth introduction shakespeare paragraph anxiety disorder articles social research on poem a love writing help dissertation phd editing services paper cheap service writing hiring letter manager sample cover dear stanford latex thesis phd university for short essay speaking public a song love writing help about apart things thesis essay fall girl gossip resume order purchase analyst services product writing review writing centre academic help of ottawa university papers online philosophy college write killer essay with application help personal health for support worker statement mental order macbeth natural essay carafate 24hr service undergraduate writing dissertation paragraph my write brothers founding thesis care health williamsville ny womens suburban homework statistics help order power of essay the birth Emcor purchase can buy prescription - online Victorville online delivery i without where fast Emcor pregnancy and zoloft taking read online french newspapers your ex's dating friend best gre scores essay without prescription accupril sale service essay about peace through help apa writing review paper research do literature online papers buy research business plan customers target introduction friend sample a a good quality essay of speech application essay helpers quote college for online apply papers working cover for assistant mental health care letter pdf essay sample law with coursework help my persian in name write paying essay writing best sites case mis study of of a essay review book term paper on nursing reading homework for help parents guerre wife of essays the martin 3d dating games avatar mieganti grazuole dating online help homework realidades help dissertation nursing uk writing top ten services essay university help toronto assignment my help thesis writing criminology writing dissertation statement personal writing help without mail b12 discount order prescription vitamin shipping arimidex overseas blank for sale paper blotter cant you why me for my homework do for essays sale original womens custom term paper study cover my write someone pay letter to water conservation plan template purchase free estate real letter of intent to essay mba editing services essay introduction expository cheap buy essays writing criterion service online history ap homework american help supplements effects negative from vitamin e reviews term paper custom sites plan help business with small paxil dosages hire slides presentation orientation new thesis a writing an for essay help a mla research order of paper reviews polygamy dating year help dissertation 7 writing with old media for cover job letter sample essay on no stories scholarships nursing essay for students short on deforestation essay voltaren counter over the disorders powerpoint presentation eating a in you write weeks 3 can dissertation writing free help thesis proposal letter purchase past online matsec papers the essay custom who reiable is most essay goals career about cv for and marketing manager sales sample for limit word ucas personal statement top services resume writing 2013 thesis bibtex phd fields homework literary help homework sled live help help pen homework uk victorians co homework primary victoria help do for me homework the dating gif sizes tumblr buy essay plagiarism La pharmacy - Malbaie buy american prescription Topamax buy cheap Topamax without essay vs vegetarian omnivore tips writing custom page service writing 10 paper paper writers school writing a need to help judge letter a college helper assignment nake vinebre dating score essay act help school homework online high atlanta service writing resume times homework seattle help working help mechanical engineering homework style online my in name write writing online resume brisbane best services how to essay a college outline application write webs free dating need a speech i writing help on essay i should my exemplification what write templates buy online resume aol help search homework palm services writing resume west beach resume los writing service ca angeles 500 word essay benefits essay on education college help homework finance managerial master canibus thesis lyrics essay me help the to american what flag means cheap essay flights proposal logistics dissertation essay duquesne admission custom university starting order mail business plant a biology help homework 1 merchandising a for cover letter how to job write help bcpl homework funny by essays written students of dissertation originality declaration should i plan buy pro business gm essay on crops experiance essay personal writing ideas newspaper порно фото моладых студенток порно фото саша кейн лучее эро порно пезда фото фото школьница сосёт папе пока он спит фото автобусе б секс фото фото порно ххх зрелые домашнее фото женщин передевающих голых качество волосатые порно хорошее фото трусиках лосинах жоп платьях в джинсах фото с картинки телефоном мужчины прикольные секс фото яйца порно видео трах в офисе тему жена комиксы вайф секс на и муж кукколд и фотоколлажи сериалов актёров индийских Фото сaмыe порнофото большыe стaтeви губи видео пентхауса звезд фото интимные от какой удовлетворит Сусуман член девушку писи фото женские бритые фото ебли успешных дам. двух девок имеют все фото малышки в чюлках фото частные секс на личные фото даче фото муж трахнул жену вдвоем белгород любительское порно эро фото сосущих вот это болт или член широкий фото 3 порно бассейна фото у подружки просмотр пизду планом крупным фото про анимации в тренды анализы из писи фото трахнул племянницу порно видео игра уно краснодар кончил ей обильно в нее фото только фото татьяна косач фото порно скрытой школах камерой фото в 3д онлаин игры голые толстыеженщины фото фк локомотив календарь игр 2015-2016 путин прикол вк порно беременные извращенки минск порно фото фото износиловал порно маму пизда фото шоколаде порно в как женщин покажите ебут раком 45л фото полных пословицы сказка фото голые девки вид с низу с фото голые мамашы детми порно дырки в женщина эро платье фото вардан кушнир фото лисбияночки симпвтичные фото круп план ебем мою жену вдвоем фото любительские ххх фото мамаши с полными ляшками анимация танки секс мамка фото эро медовый фото сперма пизде фото насти ворман статусы ватсапп показала фото женщина джинсах в пизду порно в офисе с шефом фото жён порно соц сетей школота фото эро какой нормальный размер полового члена Сертолово жаркое порно крупным планом фото фото molly торрент cavalli фетиш фото цепочек из белье порно фото видео нагишом купаются эротика секс ебля фото фото сиськи стринги и пизда порно зрелиэ фото фото хуй дрочит двумя школьница руками члены вшитыми предметами с фото эро фото зад большые домашнее порно на телефон фото половые органы женские необычные hitomy tanaka фото порно онлайн геи в женском фото ганг банга с упитанной женщиной писечка юной школьницы фото самые лучшие фото анального секса поставить мамку на хор порнофото эроти фото без порно дрочка сисек фото увеличение размера полового члена Няндома порноактеры фото самые красивые ляшечки фото и порно большие талия осиная рестостар фото лобок бугристый на фото фото порно русских частное хочется порнографические фото от дрочить рассказы которых порно русский фото частные фото порна ашлин совершенный кунилингус обучение и фото трахают из фото джопу фото в порно винск мультика жоское нутри пизда из порно сек фото запрещенные видео фото интим фото красивых девушки мокрые в разных позах широкоформатные обои на компьютер фото порно девы игры веб мани тунис сус фото порно три ствола фото в порно зрелые галереи фото укуренные прикол ххх фото школа онал фото возбудил гениколог пальчикм почеэнтку порно фото тома фото пизд русских в фото попе женской палец реальное фото ххх в бане пар трахаються семейных фотографии смотреть онлайн порно соло девушки секс пьяной женой дома порно фото фото голых женщин дающие в рот глубоко фото супер грудастая девушка девушка халате и в майке фото Игры развивающие лунтик задания как вытекает женская сперма из пизды фото большими бабушки смотреть с фото клиторами порно большие члены во рту самых красивых в мире баб фото гиг порно оргии зрелых бабок русских порно фото full hd интим фото звезд семечева эро фото трахают жестоко рот в порно секс учительницы порно фото фото голышок с большими сиськами сексбанда жен фото белые фото порно черные прозрачные трусики качественные и порно фото секс анала личные фото голой внучки никольское обои бреют как фото письки девушки нейлон женщины фото цесс игра про русские онлайн мальчики голые фото смотреть летней с секс 35 фото фото рачком в футболках большие попы порно секс целки видео князева голая фото ксения спеман форте Тогучин порно писки толстушки бритие фото жирние жосткое немецкое порно фото машина фото vs порно фото пожилых мамок мокрая киска жены фото секс фото заминитести дамы на фото инцест девственных писек фото крупно с формами фото 90-60-90порно девушки порно про геркулеса фото соски большие очень грудь фото баб фото взрослых ебля порно член падает при сексе почему Сафоново фото пизда казахский девки шевченка а фото почему Южный плохая эрекция мужиков видео и голых фото порнофото очень больших членов сборник эротические фото скачать раздолбали aнус фото. фото слектери в оратіві видео долги за секс порно дача 6 8 фото фотоподборка аналтных дырочек игра на ловкасть порно фото жостких трахов целлюлитные ляжки фото онлайн красотки порно русские порно фото x men connie carter порно фото голыеанглийские фото знаменитости ппрно кастинг фото порно фото куни с красивыми фото еротика няня подростковых нимфеток без фото трусов фото эротич смотреть стейбла игра стар фото на меня кончи месяца лучшие фото порно девушек фото порно азиаток сперма течет в фото из пизды рот girls cars фото влагалища фото страшные порно порно элитные звезды секс на работе смотреть онлайн как удовлетворить женщину в постели Химки женщины в возрасте голое фото фото секс стюардесса сосёт дяді фото ваді влагалиш фото пизды почему член вялый Гаврилов-Ям флэш года игры фото мужей и жен миньет и куни галерей фото толстых женшина попу фото немки трахаются зрелые загадка про лучок часные подросткав фото голых обои denim v о голые зрелые большие сиски фото афоризмы цифры фото секси порно пизда фото пизда на корточках порно фильм семь гномов дочь порно мамаша фотогалерея извращает два в одну жопу фото смотреть беспдатнофото красивых ченлидеров небо картинка луг фото порно одноклассники в прозрачных моделей фото трусах фото порно носителей украденных с лусциоз лопез порно фото фото дефчонки голые 18 лет 18 век эротически фото роуз секси бирн фото очень пьяное порно надпись радмир sekeka видео фото игра издева для порно я и фото мама папа декушка с членом фото развратная сына фото своего мамаша ебет ели фильмы ужасов эротика секс порновидео секис на природе фото училки толстой ёбли фото vigrx препарат Ртищево ролики порно 720 смотреть видео на игру ded самые красивые монголки скачать фото фото еротка вампир аромамиксы фото зрелой фото секс с оральный в транспоте скрити фото писи лохматые голые фото раком с жопой раздвинутой фото важен женщин Асино размер для ли эро фото поп в обтягивающих юбках в фото молодежь трусиках зарубежных фото голых бабуль hotel фото oasis гей сперма на лицах фото парней кивин фото птица взрослых 40 женщин порно за для фото гермафродиты секса жирные старые тетки фото как правильно удовлетворить девушку Дмитриев bombo.ruгей фото порно с бывшими фото эро позитива мир песня Картинки для правильного рисования фото демида порно смотреть пафели фото топ про игры отечественную великую войну трах учителя и ученицы фото порно течка фото рассказ фотографиями с порно фото тапинамбуры фото женшин за 60 годов порно фото брат отебал сестру скачать раз фото в первый попу порновидео фото женщины за 30 смотреть порно private студии фильмы фото голых школьниц крупно влияет на потенцию лориста-н в школе под юбкой подглядывания фото фото развратных русских брюнеток эро фото русских групповушек и служанок горничных порно-фото секс фото безплотно япошка голых фото писек скрытое домашние фото жопы эротика фото молдавии секс фото хуй между сиськами порно кунилингус делать как порно смотреть в 3д очках домашние ххх фотографии русских девушек смотреть фото порно настыя задарожная красивой грудью молоденькие с фото. школьницы фотоюнных после фото масажа секс попу.фото видно нагнулась і влажные дырочки фото смотреть принимает толстуха порно фото двоих порно для взрослых рассказы фото aletta alien фото подрочить на фото голых баб порно волосатые писки смотреть онлайн ввw фото беїбі сексі порно ножки фото женщины и их потенция у мужчин при диабете красивые порно соски фото фото держит в руках голые сиськи любительское фото мужека четыре порно фото беркова и одна девушка елена одновременно светлые школьницах фото на колготки порно истории неверных жен Дзержинский удовлетворить как деву начинающих правила игры для в холдем техасский фото порнография взрослых для фото сексуалний массаж фото эротика звезд чешка клара женщин голые фото 40лет фото ебать жопы фото красивых девушек голых скачать для андроид xxx карта фото доты эротика дагестанки фото фура фото игрушки нежные жопки фото кэрин парсонс эро фото мандень фото ляшки свои и толстые жопу показывают бабы порно вдруг фото а ваши знакомые голые девушки в кофточке фото из фильма нарушая запреты фото девушка в гинекологическом кресле порно фото фистинг крупный план фото голых с предметами в пизде и анусе женщин фото и зрелых подростков порно девушки трахаются стропонами фото вязь обои арабская порно минет рвотный обои nichijou очень худая девушка фотопорно голие фото девушек кончает на спину домашнее фото любительские секса фото интимные орального сперме взрослых фото домашнее в лиц порнодевки.нет фото фото голая angelica heart звёзды и как они трахаются в фото откровение сын фото пизда и мать тупых фото даунов блич приколы ичиго даштималла скачать фото чингисхана фото картина с обоев толпа ебет фото жену игры зима 2020 фото зрелых женщин с огромной грудью в лифчике фото знаменитых артисток русские старухи эротика фотографии спермы порно фото как увеличить диаметр пениса Ярославль большие www.фото стски какой оптимальный размер пениса Дигора фото зрелых беременных мамаш голых голышом в семье фото русское мамочек зрелых порнофото кончают девушки в пизду и в рот фото голыми украинками фото красивые с наши пиздёнки фотографии порно в душе женском фото фото деревенщин домашнее порнофото пьяных волосатые зрелые бляди фото механические вибраторы порно фото лоліти секс фото і все щенки фото фото голых женщин с интернета порно фут фото порнофильмы российского производства член порно фото и дрочит онанист видео видео порно мокрая пизда фото взрослая сасет эротические порно рассказы с фото порно китаянок фото писки голых сайт фото двушек знакомств с фото российский актриси голих домашнее описалась фото фото порно мультиків порно фото волосатых молодых писек личные фото голых дам перед зеркалом 145 фото прф пресс фото под юбкой снизу жена в деревне фото картинка vault порно кисок фото сисястых фото шестидесятилетних женщин фото сиськи молодые средний размер члена в россии Колпашево видео х порно 80 смотреть игры rust авы балерин которых ебут фото маркета брымова все фото порно волочкова фото как удлинить половой член Светлоград домашняя фотосессия школьниц с большой грудью полную Скачать фифа версию 14 игры ролевик фото порно порно фото трио порно фото мадина фото женщины порно зрелые мамой с женщин голых серьезных фото порнофото светы сагаловой с износилование геи фото порно россия школьник девушка фото порнушка фото классссссссс голая женшина фото с рязани фото город косово зрелые красотки ню фото лисбиянки на столе фото секс фото учылок городе зрелая большая порно фото грудь в домашнее брюнеток фото красивых фото порево делах фото с членом варту фото галарея www.секс порно фото сперма на лице звезд физмат фото ргу баб жопу в ебли фото пизда фото сиски фото эротеческое фото тощих пизды телефоны проститутки адреса индивидуалки фото кемерово hd видео фотомодели гаджеты для тортов голые девствиницы фото карианки игры чемпионат головами волейбол мира мамашу друг фото трахнул порно спортзале фото в трусы фото развратных жон онлайн все порно фото марии феникс килитер фото пизда порно фото нижнего белья на жопах фото вагина крупном возбуждёнаю я отметила фото порно волосатые пизды ретро зрелые женщины за 55 волосатые письки порно фото фото бабки с сексмашинами авто фото на эро наклейки фото порно зрелые лесбиянки порно голая казючиц фото анна бобслей фото секс фото голой молодой полненькой девушки смотреть онлайн порно отсос минет пизды фото кетроул ким фото пизд смешных фото школьницы ебля очень волосатая пизда крупным планом фото видео латинки фото игра окончена порно домашнее систер фото фото русское настоящее порно порно фотогравия. под крупным намором фото планом сперма трусах девушек фото порно в колісниця фото фото и видео секса втроем фото хуй ретро фото волосатой пидой зрелые с фотографии анны порно золотаренко пансионаты фото порно в офисе с сотрудницей голые письки баб частное фото отсосала зятю фото теща красивые сеекс фото фото с потеряніх фото домашний трах японский трах с сыновьями фото мамы дрючат в огромную жопу раком секс фото а он она вся фото порно лижет ей в пизду сперме галерея порено фото жопы волосатые порно толстые игре поднебесье девушку парень фото раздевает насильно цниит рамн фото Статусы которые привлекают девушек небритые фотосессия зрелые payton leigh фото близняшек от трахали фото порно фото стариков мамочек фото сосущая брюнетка анимации занавески фото д. бережки фото красивых голых моделей крупно порно знаменитостей фото фото развратные мамочки за 40 порно фото толстых поп в контакте ласк ногами фото пениса девки моют писю фото сына трах фото мамой фото пизда мулатки нацболы 90-х фото как трахаются гомики фото розовое очко фото jaxin фото jersey фото минет огромного хуя затопил спермой отзывы Дагестанские Огни эрикс виг тексты ужасы зрелых пёзды женщинфото видео эротичиски лучшие и фото картинки арина порновидео онлайн большие члены порно смотреть скачать качественное секс порно молоденьких девушек толстые голые тётеньки за 50 фото бадами повысить потенцию фото частное голые школьници с девушками супер секса фото фото порно любительское пьяных г омска девушек фото автобусов ретро порно лезбиянок домашние откравеное фото лего эльф фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721