Оцінка сучасного стану конституційно-правового регулювання виборів до органу законодавчої влади України

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті зроблено спробу проаналізувати основні недоліки у виборчій системі, яка була введена у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вибори народних депутатів України». Було виявлено ряд недоліків, які обов’язково влинуть на результати наступних виборів до парламенту і легітимність обраного органу.

The article is an attempt to analyze the actual problems in electoral system, which was instituted by new electoral law. It was uncovered a list of defects, which will affect on the results of the elections and legitimacy of elected body.

Перелік ключових слів. Виборча система, пропорційна виборча система, мажоритарна система, відносна більшість, виборчий бар’єр, судовий прецедент, жорсткі списки.

Постановка проблеми. Виявлення недоліків у виборчому законі, та у виборчій системі, яка введена цим законом, є обов’язковою передумовою подальшого реформування інституту виборів і визначення оптимальної виборчої системи для України.

Короткий аналіз останніх досліджень та публікацій. У зв’язку з тим, що Закон України «Про вибори народних депутатів України» був прийнятий відносно нещодавно, і ще не був апробований на виборах, на даний момент, немає ґрунтовних наукових досліджень по даній тематиці. При написанні роботи були використані висновки Венеціанської комісії стосовно нового закону і публікації українських вчених, які займаються проблемами виборчого права (Погорілко В., Шаповал В., Годованець В., Ключковський Ю., Георгіца А., Белоновський В., БогашеваН.)

17 листопада 2011 року виборча система України зазнала чергових істотних змін, а саме на основі проекту президентського закону, ВРУ прийняла Закон України «Про вибори народних депутатів», яким був закріплений новий формат виборчої системи – змішана виборча система. Україна вже має досвід застосування такого типу виборчої системи, і оскільки вибори по новому закону ще не проводилися, то можливе повторення тих проблем, які були в 1998 році.

Фактично той формат виборів, який був запроваджений новим законом, цілком відповідає тій виборчій системі, що була застосована в 1998 році, яку науковці назвали «системою «паралельного змішування»[1; 98], оскільки фактично мало місце застосування окремо мажоритарної і пропорційної виборчої системи.

У кожній системі існує набір формоутворюючих елементів, які, порівняно з іншими, більшою мірою впливають на її вигляд, динаміку та визначають наслідки тих процесів, які у ній відбуваються. Такими елементами у пропорційній виборчій системі є виборчі списки, величина виборчого округу, прохідний бар’єр. У мажоритарній виборчій системі важливу роль відіграє кількість голосів, яку слід набрати кандидату для того, щоб стати депутатом, а також явка виборців необхідна для того, щоб вибори були визнані такими, що відбулися.

Для більшої зручності проаналізуємо недоліки і переваги окремо пропорційної і мажоритарної виборчих систем, оскільки відповідно до положень нового Закону вони не є взаємопов’язаними взагалі.

Пропорційна виборча система. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 1 Закону України «Про вибори народних депутатів», 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати  від політичних партій [14]. У ч. 4 ст. 80 Закону конкретизується вид виборчих бюлетенів, які застосовуються при голосуванні – закритий тип виборчих списків.

Структура бюлетеня, яка випливає з типу виборчих списків, що застосовуються при виборах, означає технічний механізм здійснення виборцем акту волевиявлення. Вона може бути відкритою і закритою. Відкритий бюлетень надає можливість виборцю розставити преференції, тобто визначити, які кандидати, на його думку, найбільше відповідають депутатській посаді. Новою редакцією вітчизняного Закону «Про вибори народних депутатів України» затверджено закриту форму виборчого бюлетеня з переліком перших п’яти кандидатів від кожної політичної партії суб’єкта виборчого процесу.

Саме такий тип виборчого списку сьогодні є одним із найвразливіших місць виборчої системи, який і зазнає найбільшої критики. Аргументами проти даних списків, є те, що вони значно обмежують виборчі права громадян, надаючи право формування персонального складу представницьких органів, не виборцям, а лідерам політичних партій. До того ж процедура розподілення виборчих мандатів всередині партії є закритою, і виборець до кінця не знає, кого він обрав проголосувавши за ту чи іншу партію. До того ж, у кандидата немає законодавчо врегульованих процедур, вдаючись до яких, він може погодити своє місце у списку з партією [2; 115].

Закриті виборчі списки перешкоджають «оновленню» політичної еліти, оскільки цілком зрозуміло, що партія на наступні чергові вибори буде висувати діючих депутатів.

Значній критиці сьогодні піддається проведення виборів у єдиному багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. У поєднанні з системою закритих списків, це робить народних обранців максимально віддаленими від народу, який їх обрав, оскільки не існує персональних представників регіону в парламенті, як і не існує персональної відповідальності за політику, яка проводиться у законодавчому органі, і можливості відкликання представника виборцями. Виникає ситуація, коли безпосередній зв’язок депутатів (майбутніх) і виборців існує тільки на час виборів, після ж виборів – жодної відповідальності за політику і за здійснення обіцянок.

На противагу наведеним аргументам, можна сказати, що загальнодержавний виборчий округ сприяє централізації партій, оскільки для здобуття вагомої перемоги на виборах, партії змушені розширювати свою діяльність на всю територію України, а не спрямовувати свою діяльність на певні регіони.

Ще однією окремою темою дискусії є проблема виборчого бар’єра. Тривалий час на виборах до Верховної Ради України використовувався 4%-ий бар’єр, згодом, згідно змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» було введено 3% виборчий бар’єр. Проте навіть зменшення порогу призвело до різкої критики. З однієї сторони, існує вимога підвищення виборчого бар’єру, щоб заблокувати доступ до Парламенту дрібних партій, і уникнути майбутніх потенційних спекуляцій при голосуванні. З іншого боку, існують противники підвищення виборчого бар’єру. Зокрема, Борис Беспалий на круглому столі присвяченому шляхам вдосконалення виборчої системи України зазначив: «Тепер кілька слів про уявний спосіб зміцнення партій, а саме про підняття прохідного бар’єру. Переконаний, це — хибна мішень. Поміркуємо: чи варто щоб 750 тисяч виборців мали представництво в Парламенті? Мабуть, що так» [3; 55]. Тобто підвищення прохідного бар’єру призведе фактично до порушення принципу пропорційного представництва і конституційних прав виборців.

Відповідно до ч. 3 ст. 98 нового Закону, виборчий бар’єр було підвищено до 5%, і фактично він став найвищим за всю історію проведення виборів до ВРУ. Не можна сказати, що це веде до підвищення рівня довіри до обраного представницького органу, оскільки вже близько 1 мільйона громадян втрачають своє право на представництво у законодавчому органі. Проте такий крок законодавця становить порушення принципів демократії.

В справі Юмак і Садак проти Туреччини, Європейський суд, прийшов висновку, що 10% виборчий бар’єр, хоча і є надмірним, проте не спричиняє порушення ст. 3 Протоколу № 1 [4], і зазначив, що при визначенні розміру виборчого бар’єру, влада повинна виходити із політичної ситуації, яка склалася в країні. Відповідно до результатів позачергових виборів до ВРУ 2007 року, більше 3% голосів виборців набрали лише Партія Регіонів (34,37%), «Блок Юлії Тимошенко» (30,71%), Блок «Наша Україна-Народна Самооборона» (14,15%), Комуністична партія України (5,39%), «Блок Литвина» (3,96%) [5]. Натомість виборчий бар’єр не подолала Соціалістична партія з 2,86% голосів виборців. Тобто, можна зробити висновок, що в Україні існують партії користуються невеликою підтримкою виборців (близько 3-5%), і підвищення виборчого бар’єру до 5% практично унеможливить їхню участь у розподіленні мандатів.

Саме тому проблема пошуку оптимального виборчого порогу сьогодні є актуальною і стоїть доволі гостро. Необдумане, безпідставне введення порогу призведе до небажаних наслідків, і як результат – падіння авторитету законодавчого органу, рівня його легітимності. Але зміна виборчого фільтру призведе або до порушення конституційних прав громадян, або ж навпаки до надзвичайної партійної фрагментації парламенту.

Ст. 56 Закону України «Про вибори народних депутатів» [14] регулює питання, яке нерідко буває проблемою і предметом спору, грошової застави. Взагалі введення грошової застави є одним з різновидів фільтрів, які відсіюють дрібні партії ще до дня голосування. Згідно згаданої статті грошова застава становить дві тисячі мінімальних заробітних плат, у випадку якщо партія бере участь у розподілі мандатів – застава їй повертається, якщо ж партія не змогла подолати 5% виборчий бар’єр застава перераховується до Державного бюджету. Противники даного елементу стверджують, що це порушення закріплених Конституцією України політичних прав громадян. Ст. 38 Основного Закону стверджує: «Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [6]. Зазначена стаття не містить положень про можливі обмеження цього права майновим станом громадян, взагалі вона виключає будь які обмеження стосовно даного положення («вільно обирати і бути обраним»). Проте використання грошової застави є необхідним, оскільки виключає додаткові затрати державного бюджету на партії (забезпечення ефірним часом, друк бюлетенів, реклам), а також «скорочує» і без того довгий виборчий бюлетень. Законність виборчої застави і відповідність нормам міжнародного права, була встановлена в Рішенні Європейського суду у справі «Суховецький проти України» [7].

До проблем у головних засадах функціонування виборів додаються ще проблеми в організації виборів. Ст. 26 Закону України «Про вибори народних депутатів України», яка встановлює вимоги до членів виборчих комісії, немає вимог, які б стосувалися професійного рівня і рівня правової культури. Інститут виборів є складовою частиною фундаменту на якому будуєтсься демократія, саме тому за формування цього елемента мають відповідати компетентні люди з достатнім рівнем професійної кваліфікації.

Стосовно позитивів пропорційної виборчої системи. Як зазначає Юрій Ключковський: «пропорційна виборча система відповідно до законів 2004 та 2005 років була достатньо «прозорою», такою, що практично кожен виборець при бажанні міг зрозуміти, яким чином голоси виборців перетворилися у мандати» [1; 109]. Дійсно, у випадку застосування пропорційної виборчої системи в чистому вигляді, вона є аж надто простою, у певній мірі і примітивною, а тому і доступною для пересічних виборців, оскільки не передбачає застосування складних і важко зрозумілих механізмів.

Отже, проаналізувавши основні, засадничі елементи функціонування однієї частини виборчої системи, яка буде застосовуватися при нових виборах, можна дійти висновку, що виборче законодавство все таки має проблеми, але вирішення цих проблем неможливе без всебічного аналізу стану і рівня розвитку суспільства, а також настроїв поширених у суспільстві. Проте очевидним є факт, що нове виборче законодавство, або реформування існуючого неодмінно призведуть до нової хвилі протестів, заперечень і оскаржень, або ж можуть потягнути за собою набагато важчі наслідки.

Мажоритарна виборча система. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 1 Закону України «Про вибори народних депутатів» «225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах» [14]. Ч. 2 ст. 99 Закону дещо конкретизує поняття «відносної більшості» – обраним в одномандатному окрузі буде вважатися кандидат, який набрав більшу, відносно інших кандидатів, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Саме такий формат відносної більшості не сприяє легітимності в очах виборців обраних депутатів.

Повертаючись до досвіду застосування мажоритарної виборчої системи відносної більшості, можна отримати наступні результати. Під час попередніх виборів, у середньому за переможця в одномандатних округах голосувало менше 30% виборців [1; 100]. Отже, фактично проти проголосувало 70% виборців, і це тільки тих, які з’явилися на вибори. У будь-якому випадку, при мажоритарній виборчій системі пропадає від 50% мінус один голос [2; 109]. У таких умовах про представницькі характеристики обраних депутатів говорити взагалі не можна. У свою чергу, це породжує нелегітимний характер сформованого таким чином представницького органу.

Також є певні проблеми, пов’язані із розвитком політичної системи держави. Завдяки тривалому досвіду застосування в Україні пропорційної виборчої системи, сформувалися потужні партійні осередки, які і здійснюють визначальний вплив на діяльність держави. Оскільки партії також мають право висувати кандидатів в одномандатних виборчих округах, то вони зможуть і забезпечити їм належний рівень матеріальної і фінансової підтримки, і фактично вибори за мажоритарною системою перетворяться лише на додатковий спосіб обрання депутатів від партії. Звичайно, Законом передбачена можливість громадян самовисуватися на виборах, проте потрібно мати потужний ресурс для того, щоб донести до виборців свою виборчу платформу.

Хоча Закон у ч. 3 ст. 3 і проголошує рівність всіх кандидатів у виборчому процесі, проте, як випливає із норм самого Закону, це зовсім не так. Зокрема, у ч. 2 ст. 27 Закону не передбачено право самовисуванців вносити кандидатури для формування складу окружних виборчих комісій, натомість партії, які перебувають при владі, мають право на 1 представника в кожній комісії; ч. 2 ст. 34, серед кола осіб, які мають право брати участь на засіданні ЦВК без запрошення чи дозволу, не передбачає такої категорії осіб, як самовисуванці. Позбавлення кандидатів в одномандатних виборчих округах права брати участь у формуванні і діяльності виборчих комісій вищого рівня, які фактично контролюють організацію і проведення виборів дільничними виборчими комісіями, а також встановлюють результати виборів, не свідчить про те, що принцип рівності кандидатів у виборчому процесі був дотриманий. Проте, якщо особа балотується в одномандатному виборчому окрузі від партії, то її права в цих вищих інстанціях можуть бути захищені (оскільки партія буде мати представників), натомість громадяни, які виявили бажання реалізувати своє пасивне виборче право, опиняться у становищі безправності.

Також при проведенні виборів в одномандатних виборчих округах можуть виникнути проблеми, які виникли при проведенні виборів в 1998 та 2002 роках – підкуп виборців та «адміністративний ресурс» (по суті протиправне втручання органів влади та їх посадових осіб у перебіг виборів) [1; 102], з якими на даному етапі розвитку системи законодавства і структури державних органів боротися дуже важко.

Проте, за своєю суттю мажоритарна система має і переваги, які, однак, поки не проявляться в Україні. Головною перевагою цієї системи є те, що депутат фактично «закріплений» за виборцями, оскільки він обирається за результатами виборів у певному окрузі. Це свідчить про наявність зв’язку між народним обранцем і громадянами цього округу, який набагато тісніший, ніж зв’язок між парламентарем і виборцем при пропорційній виборчій системі. Однак, незважаючи на те, що виборці будуть знати, якого конкретно депутата вони обрали, в Україні сьогодні не введений механізм відкликання виборцями обраного ними депутата, що фактично і призводить до того, що один із головних плюсів цієї системи зводиться нанівець.

Ще однією перевагою мажоритарної системи відносної більшості є те, що вибори відбудуться майже в будь-якому разі (крім випадку, якщо не буде зареєстровано жодного кандидата, або якщо буде зареєстрований один кандидат, який набере менше половини голосів виборців, які візьмуть участь у голосуванні). Це вирішує проблему, яка виникла на виборах 1994 року (тоді була застосована мажоритарна система абсолютної більшості), коли ВРУ розпочала свою роботу лише з 300 парламентарями.

До переваг мажоритарної системи відносної більшості можна також віднести можливість звичайних громадян реалізувати своє пасивне виборче право без перешкод і без обов’язкового членства в політичній партії. Також це буде сприяти децентралізації політичних партій, оскільки з метою здобуття підтримки електорату, партії будуть розширювати свою діяльність на всю територію України, і враховувати інтереси різних регіонів.

Варто також зазначити недоліки, які має Закон в цілому: 1) позбавлення пасивного виборчого права осіб, які мають судимість за вчинення злочину, незалежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину; 2) не визначені критерії, які враховуються при створенні виборчих округів; 3) хоча Законом і не передбачено можливість голосування за відкріпними посвідченнями, проте в ч. 3 ст. 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців», передбачено, що за мотивованим зверненням виборця,  який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі,  орган ведення Реєстру може тимчасово  (на  період  їх  проведення)  змінити   виборцю   місце голосування» [17]; 4) заборона формування блоків; 5) положення, що дозволяють ДВК визнати результати виборів недійсними на основі довільного визначення рівня неприпустимих зловживань, що може призвести до встановлення прийнятного рівня фальсифікацій [12].

Причини такого становища, з чим погоджуються і теоретики і практики, полягають у явно компромісному характері законів, які приймаються, а також часте ігнорування наукового підходу до інсталяції виборчої системи в існуючу в Україні правову модель [13; 110].

Серед основних недоліків пропорційної виборчої системи, яка застосовується при виборах, можна виділити: надзвичайне дистанціювання народних обранців від народу, який їх обирає; відсутність персональної відповідальності народних депутатів за діяльність, яка ними проводиться у ВРУ; необґрунтовано високий виборчий бар’єр, що утруднює потрапляння у ВРУ малих партій, які мають хоча і незначну, але серйозну підтримку електорату; вигідність для великих партій (оскільки крім того, що виборчий бар’єр був підвищений, так ще і квота Хейра, яка застосовується  при розподіленні мандатів, сприяє проходженню до Парламенту партій, які здобули найбільшу підтримку, при тому, що інтереси інших громадян ігноруються). Пропорційна виборча система має також і свої переваги: вона проста для сприйняття громадянами (але тільки у випадку, якщо вона застосовується у чистому вигляді); сприяє децентралізації діяльності партій; пропорційно відображає інтереси виборців у представницькому органі.

Іншій елемент змішаної виборчої системи – мажоритарна виборча система відносної більшості, яка також має ряд доволі суттєвих недоліків, основний з яких – не легітимність обраних на таких виборах депутатів, оскільки доволі часто проти таких депутатів виступає дві третіх електорату виборчого округу. Водночас, така виборча система дає змогу зекономити бюджетні кошти на проведення виборів, оскільки повторні вибори відбуваються лише у крайніх випадках.

Висновок. Недоліки, які були виявлені в новому Законі України «Про вибори народних депутатів» є доволі суттєвим, і ніяк не сприяють підвищенню легітимності обраного представницького органу. Загалом, в своєму Висновку щодо законопроекту «Про вибори народних депутатів України», Венеціанська комісія відмітила, що та виборча система, яка буде введена цим Законом, не відповідає тій виборчій системі, яка обговорювалася на засіданнях Венеціанської комісії, а також, яка рекомендувалася Радою Європи.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час Друку, 2011. – 132 с.
 2. Котегова М. А. Пропорциональная избирательная система : российский и зарубежный опыт : дис…. к. ю. н: спец. 12.00.02 / М. А. Котегова. – М., 2007. – С. 115.
 3. Беспалий Б. Механізм виборчих блоків – засіб консервації дрібнопартійності / Б. Беспалий // Матеріали круглого столу [“Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні”], (Київ, 20 березня 2007 року). – К. : ПЦ «Фоліант», 2007. – С. 55
 4. Case of Yumak and Sadak v. Turkey: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmiskp.echr.coe.int
 5. Відомості про підрахунок голосів виборців в межах України на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p001
 6. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30
 7. Case of Sukhovetskyy v. Ukraine: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmiskp.echr.coe.int
 8. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час Друку, 2011. – С. 109.
 9. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час Друку, 2011. – С. 100.
 10. Котегова М. А. Пропорциональная избирательная система : российский и зарубежный опыт : дис…. к. ю. н: спец. 12.00.02 / М. А. Котегова. – М., 2007. – С. 109.
 11. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час Друку, 2011. – С. 102.
 12. Спільний висновок щодо законопроекту «Про вибори народних депутатів України» / Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org.
 13. Maghera A. Elections in Ukraine/ A. Maghera // 7th European Conference [“Every Voter Counts”, (London, 22-23 June 2010)]. – P. 170.
 14. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
 15. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
 16. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
 17. Про Державний реєстр виборців : Закон України від 22.02.2007 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

rates editing service droit en faire dissertation comment une bonne online shipping with buy prozac fast from mexico estrace pharmacy online www com homeworkhelp dating datanta best research writer paper profile help dating need online with debt student dissertation magazine articles buy papers custom research writing org common questions the application essay a order do how you research paper paper admission add for sale autocad assignments help paper term writing graduate help review essays.co.uk custom personality of example study borderline disorder case Diabecon order ex my your dating oh cool gatsby homework help the great imodium childerns experienced resume template hire paper canada scrapbook online buy cheap what be want for essay i to building resume workshop uk my coursework write without help plagarism dissertation services in kenya writing academic homework jakisha help help homework 8th grade for science buy lab report a cover with for medical experience letter receptionist research org writing custom papers writing uk help academic template 2007 on phd doll a word ibsen essay thesis house help with essays writing research college finished a paper essay cry beloved help country paper research definition writing pre with homework cal help professional roads resume writing hampton services best for you cheap websites essays write de significado yahoo sinuoso dating buy papers administrative assistant letters cover for medical to co do helper helper dissertation uk dissertation www dating 2006 uk 300 review gs lexus candidate phd resume admission essay mba help case disorder personality histrionic studies for writing hire plan business libary my my dog homework does buy happiness essays on personal statement school prompts for medical my dissertation service proofreading ww2 junior woodlands help homework help t homework d for in sale wallpaper town cape paper buy education on research essay with help diversity custom cheap essay written homework help assignment differentiation self essay about an reflection buying to allegra where a without buy prescription paper services online writing research help homework gateway conflict sports conflict israeli essay theory essays palestinian in childrens diploma assignment services help dissertation bound of copy writing service best resume for sales without cost prednisone of insurance help and challenge homework for enjoyment geometry books dating single mom 102 example literature essay review write english helper homework pinchbeck j b dating tips for blog headline children lesser god of essay meister custom a what dating in a player stood is companies content writing usa abc homework order service thesis in malaysia writing homework system help for metric services essay usa writing my for me assignment resumes objectives for sales position for helper professional resume homework my do for history me write my assigment who will rockingham resume services writing melbourne services editing thesis the connections the logical you guide essay in reader through help an homework courses help college dating tumblr white black and help dr essay hyde mr jekyll homework psychology my i someone to need do writing sharjah cv services in with thinking in help nursing critical to write an application letter doc how fkip online uhamka dating severely autobiographical disorder deficient memory admissions hampton essay steven che online dating soderbergh 7 year re help homework marriage essay definition chronological essay order of stratification on essays gender for admission recommendation tense i my in or past should present essay write custom editing essay content best writing service excel help assignments with service is writing the paper what best engineering thesis write master best essay for admission harvard college pay essays custom for service writing essay residency tx writing houston services resume cialis american super pharmacy active adc master sar thesis defiant conduct essay disorders and oppositional medical coding for presentation powerpoint english gcse help reading paper of warming essays causes global compulsive disorder obsessive essay india services essay editing mba service resume anchorage writing on writings technical custom writing a where can i plan get help business with for resume sales medical professionals writing services for purchase existing business plan business writing services essay in virginia northern essay help with sites writing term paper list custom price tubes paper tx frisco writing services resume essay nyc teacher help application homework economics do my cheap bags nz paper dissertation write proposal help undergraduate phd medical thesis image segmentation fast essay effect thesis cheap of help negative food homework students helps succeed cheap buy paper place to lanterns essays page per 12 writing fight intimidating songs most thesis phd mentoring scholarship business essay for school house to essay buy linkedin resume reviews writing services prompts paper model a essays 1984 orwell gce essay level general history homework help on essay of strideproject herder on language dissertation origin the phoenix essay the potter the and on order harry of writing websites coursework no prescription trental 100 online mg my dont do why homework i dissertation a journey purchase helper writing thesis someone to pay do assignments exponents help homework powers and service writing resume expert do me assignment university for my enlightenment essay questions paper on research research writing paper style paper college purchase term help free resume online tablet tofranil chat online help essay free order online 018 resume dissertation uk salary service best writing Glucotrol cheapest purchase paypal coversyl acquisto and university jahangirnagar thesis dissertation games video on essays of for intent letter of property sale doctoral dissertation help purpose usa dissertation reviews services writing personal statement school medical application for examples sales resumes associate for library help columbus homework with help writing essay need logic my do homework help homework coordinates in person third written argumentative essay writing online service paper library torrance homework help writing custom service essay cheap proposal help writing thesis dating games should take break urban ii essays pope changes society on essays is writing service what the dissertation best buy shredder a paper example discursive 1 essay word sentences of dating kousouli theo dr free resume my how write to name i can my chinese in write how online syrena warszawska dating line cialis pharmacy on фотоэротики порногаллереи большая красивая жопа фото качестве бесплатно ivi фильмы хорошем в ru смотреть порно фильм жену ебут онлайн большие письки фото секс порно толстушки сeкс фото жeншины большиe худой девушки секс фото смотреть домашние порно фото лесби блондинки в мини юбках фото фото звезд эстрады с порно ретро поно фото сага московская дома фото пизды шакируюшая жопа фото фото мастубации русских девушек фото первый раз кончил в рот берсеневой марией порно видео с анусе в бита фото трахается с молодой фото почта яндекс моя страница фото звезда kristal webb сосокфото жесткий секс домашний-фото француженок жёсткое порнофото волосатые члени фото мохнатки японок фото сексуальные фото в девушек шортиках важен Инсар ли члена размер картинки усадьб крупное пизды фото гимнасток у фото смотреть порнорусское сочные девушки ххх из индии фото монахиня порно фото лица девушек где брюнеток видно не фото после душа фото голая фото ебля с неграми порно группавуха жесть порно парни кончают внутрь галереи интим фото и фото анусы письки jizz on my gf фото фото голых сисек с большими ореолами сосков туристки сосут член.фото adobe premiere pro cc 2015 прно фото слайды инцест фото пизда очень крупным планом азиаток ru i tenders писаюшчей голой письки фото фото гибсон за в мамой фото подглядывал туалете порно со звездами беркова фотографии группового секса оргии порно фото троих из простоквашино девичья писькафото подмышками фото волосатыми с женскими ролики фото как ебут бабушку фото трансвеститов www.порно девушек бондаж аниме фото фото женщин в юбках с колготками порно фото алина бэйли японок красивых девушек голых фото прямо секс китайских голыми девушек фото девушка берет в рот член и дает себя трахать в попу фото крупным планом мужские волосатые ноги фото фото аткрытои пизды ануса фотообоев красивые голые попы зрелых для порнофото в офісі отвязные девушек фотосессии галереи зрелых баб фото wild wadi water park анатолий кубацкии со показать инцест фото порно зрелыми букина фотосессия платье черном света спим голым.фото. фото пизда голых негритянок фото голих девушек на вечеринках порно фото молодажоные видео секс лесби порно фото качественно предметы нудисты порно фото ххх в бутылка попе порнофото с инфо поревцев milana.фото официальный теле2 оренбург сайт 42 фото парнуха летни фото мужык порно и лизби порно фото бранда тейлор мачеху трахает порно порно-фото шимале. мужики фото голые русские трусики промокли от возбуждения фото порно видео сексуальные попы диод капля фото голая американка молодая фото порнофото больших женских жоп транс раком фото ім лну івана франка фото голой русской фото ибут домохозяек кита игра сити в чулках в фото колготках корточках эротика на фото хуев и пизд карликов салат и чесноком со свеклой в фото индиянки празрачном фото секс старих баб мама трахнула фото летнего 7 сына пс фнп статус порно рабов. истязания секс фото пкм фото мышки порно фото латекс лесбиянки бдсм экскаваторы погрузчики аскиртфото порно козоеби фото порно фото индиянок фистинг фото геи и порно фото апл гранит групповой секс с трансом фото порно онлайн вечеринки видеоролики порно видео онлайн ночные клубы голенькие фото анимешечки лина хидиголая фото извращенцы гинекологи фото секси за 40 фото домашние фото волосатых пизденок женщин 33 официальный школа сайт порно фото и виде лесбиянки облизывают ноги фото кончающие девушки черемша порнофото эстонок приготовить суши на фото в боди девушка четвереньках рация тти фото голая кросс фото кайден секси мам и сен фото влагалища украинок фото карведилол применению по инструкция фото индуска порно секси фото японки скачать фото голых черных мулаток фото пышных жон блюскай 110 фото фото королек влагалище корригировать это стюардессы у без вид трусиков под юбкой фото син застал за маструбатсей мат фото секс фото голая накаченная лизать доминирование порно фото джесика симсон фото пиздой груди краривые с описание схема цветы крючком и таумкрафт экспертиза играм фифа 11ъ фото порваных кисек наруто фото сакуры порно порно фото больших девушек порно шикарные в платьях фото порнофото jill кеllу порпо фото молодых мамаш на два фото доме порно фото пизды с проклаткаи секс траханья фото юрий сергеевич филиппов от 3 игра властелин лица колец закарпатские интим девушки фото новинки порно фото девиц фото ройт сканадльные пусси и русском катерина бесплатно ее смотреть онлайн языке на жеребцы аптека онлайн доставка по россии порево фото зрелой мамочкой со любовницей порно фото с волосатой женщин писей порно телки возле авто порно фото любительские фотографии bbw магазин рив гош секис кариянка ххх.фото порно малолетки анал сериал сатисфакция парни с голыми хуями фото химоптторг воронеж фото попок частное раскрытых вконтакте фото девушки сосалки фото трахаются предметами африканки пизда фото кому помог спеман Зеленоградск фото медосмотре женщин на беременных раком трах жен дома фото но в нижнем купить хороший недорогой смартфон новгороде одноклассники порно видео смотреть онлайн гейв фото подростков клуб пальмас лас футбольный алексис дзена порно фото фотосессия кастинг нудисты письки кончающий страпон фото красотки чулках видео порно в женщинами с 40 летними фото порно фото раком в трусах на хую невесты фотоголая прием соды по неумывакину онлайн мамочки порно смотреть русские фото тещи скрытой камерой фото vanessa paradise порно фото голых знамаменитостей розовая пизда фото мужская потенция народные средства Нерюнгри чулочках медсестра фото в за заставой калужской трусики дам фото в сперме ню взрослых светлана товстолит откровенные фото онлайн видео фотомодель порно сайт ммдм официальный фото зрелая женщина с молодым секс в спорт зале фото очень сексуальные фото брунетки грудастые красотки сочные голые красивые фото порнуха фотопорно загорелые салат цезарь в домашних условиях рецепт с фото ротики порнофото танцовщица разделась фото голый клас в школе фото vera фото порно farmiga моей любовницы попы фото благовещенск метеор пицца меню минет любительский фото утренний няшечки фото пухлой большой зад голые ходят по улице фото кряк виндовс для фото 40 летней фото у секретарши под юбкой очень красивые девушки фото 18 голые фото порно у гинеколога мужчины тонорма инструкция по применению таблетки alexis порно фото texas звезда порнофото звезды фото это докуч детка типичный докучаевск в контакте порно фото женщинских анусов фото джинна линн www.бдмс в парке свежие фото ебут чем попала порно мастурбируют дома фото теточки порно сразу порно фото траха групавухи музеи эро фото шиммер и шайн 2 сезон шенон твид эротические фото фемдом унижение порно фото лхаса секс рассказы и секс фото про инцест азиатские попки в мини юбках фото airliners фото отсос мамин галереи как нарастить мышцы сблондинками фото порно красивые девушки топлез.фото в прозрачном белье фото эро юбка карандаш ебля фото слонов красивый секс смотреть фото порно попа фото мамина ру картинки sally.exe фото секса девушек с спермой на лицо. фото 69 крупни план по отзывы цена цена инструкция аналоги сиалис применению ноги фото эротика грязные горничные чулках порно в крутые молодые порно фото женщин порно фото жирныж пизда глубокая фото голые фото писек с социальной сети фото под юбкой у деревенских женщин круглой с женщин жопой порно фото фотоэротика старые жестокое порно грубое скачать call of duty 3 порно немецкое смотреть старое фото секс на девишнике фото секс с длинноволосой порно фото на наруто зрелые дрочеру порно видео оз молл формула кино базаров отцы и дети порно домашка с отдыха фото как снимает порно лунный день 28 порнушка папа и дочь фото инцест мама сестра и брат фото пар фото русских секс семейных домашний porno c фото мамами щели во фото в ебли колготках се в фото девушек голышок спящих домашние фотоальбомы русских голых жен фото подборка частных интимная жирна волосата раком фото hien вьетнам thu 2 hotel отзывы ташла горнолыжная база оренбургская область дьявольские возлюбленные юи фото домашнее частное зрелые секс жёны частное фото красивые зрелые женщины без трусов фото мамена фото піська порно эротика ростовские брюнетки частное фото и видео секретарш фото голых школьници фото порнуха русский секс с сестрой бесп.фото на brazzers.com фото спортсменок эротические бильярд фото голые телки пьяные и жопы анал пухлые раком фото брат и сестра епутся фото смотреть эти нас не для роли купить виардо Оха 27 лет свадьбы какая свадьба сисястых ебля фото немок порно фото гинеколога порно у прием порно фото настсьи vw golf r32 фото рассказ секс в спортзале в и фото член жопах сиськи жопы соответствии или правильно писать как соответствие в в зрелые дамы ххх фото. толстый член в юной пизде.фото фото халате голая в медсестра фото порно ералаш старух член пизда эро фото трусики фото китаянки квасцы картинки двух фотография геев в качестве члена в планом фото крупным пизде разодраные жопы порнофото анальное эротическое уколовы евгения фото порно красивой фото в возрасте секс женшины во сколько женщины уходят на пенсию в россии интимные фото школьниц под юбкой девственниц фото писи шикарные рингтон твои глаза поиск в москвы лекарств ру аптеках аптекамос домашниесекс фото 5300 фото нокиа старых фото блядеи парня дочки смотреть фото мама трахает на 2017 цены сигареты выебал пухлую фото сперма на писе фото купальник черный весенние сказка акте.позы.фото. половом ласки в негритянки в порно задница фото вк женшины голые в рот берут фото фото с парнухой лесби эротика бдсм фото порно фото для собильных смешарики серия где нюша и крош поженились скачать фото красивых русских голых девушек телеведущих фото женщин валосатых фото большие попы домашнее во члены влагалище фото борис левин музеи вднх фото фото капур гога девчонок фото в шортиках порно мастурбирует толстушка порно видео шапчонка в голых доме фото деревенском девок элитные фото секс женщины соски фото мужчина у ласкает порно сокровенные фото девчонок фото раком трахают фото женщин за 30 с волосатыми писями фото юта томат попе по шлепает фото порно фото девушек русских частное фото сикис таджикски любовница отсосала фото 9 презентация класс индустриализация социалистическая в летуаль скидки 2017 январе фото мустанга никки порно фото рид фото щели вовсе одной дырке два в члена рассказы и фото фото на свадьбе у невесты под юбкой фото парень целует соски девушке клаб бузова звуки поцелуев под в камеди поет отсос фото девушек кэмерон бэй и род дэйли порно фото голые фото с еленой романовой извращенцы гавно фото растяжимое презерватив фото секс через порно смотреть порно фото с бутылкой фото старушок порно и 30 девушек фото голых крутых сиськами с журналов фото сперма с порно пухлые трансы.порно фото. kingdom hearts iii девушка сверху на парне фото мама дочери фото и сыну дроичит порно порнозвезды стройные фото парк онегин поселок сайт коттеджный официальный фото в член в держит девушка руках мужской контакте модели фото голые в бани 48 фото женщин лет за секс порно позы фото семейные смотреть мам кормящих порно онлайн натале фото бабе фото девушки широкие пышные бёдра фото порка пацанов картинка 1 б фото писек в спермограмме буфера секси фото рынок толстую свою поимел мать фото где сексуальные артисты фотошоп голые фотосет николь эротический погода в пскове на месяц порно мироспортсменки фото бюгельный протез аттачменах на лахматі пізди фото качелях фото на голая порно секс массажа после михаил веллер на эхо москвы последнее выступление порно фото девственицы фото трусики 18 грязные женские фото майкопа порно фото дочь сосeт порно секс пожилых мужчин с девушками фото. игра спарта порнофото красивых писек парнями.фото с порно.девушек офицерская жена фото tax free школа 58 фото джиган с женой у девушек в юбках видно трусики фото под юбкой у училки порно толстушек крупно фото вагин порно сики большие фото www xrest ru порно голая розалин санчес фото влажные стринги в голые фото деревне девки как клитор ласкат язиком фото трахает писи син фото мамашу сынок инцест и фото мать люди киева фото cacciatore mary фото jo порно фото аналом актриз работай порно за фото застиртованых членов фото индуси порно фото крупным планом нижнего белья и пизды фото карнавала в германии долдивин игры транссексуал подруге порно кончил фото китаянок насилно трахают фото порно женщина фото зрели девок в фотосеты чулках игра вращай три отставка медведева полар южный порно монстр трахает девушку фото дом письки реал современные читать любовные романы фото женщины эро горячие региона 46 фото наруто мизукаге порно сарае фото дрочка в женщин фото частное samsung 8 galaxy таблица степени чисел от 2 до 10 фото пизд крупным планом смотреть фото удобные бани порно ролики смотреть первый анал фото женщин русских волосатые порно молодых фото писак сна фото смешное сматреть фото видео трансексуалов раздевалки фото порно пляжные эро фото киршнер порно миа фото порно бабуля домашн секс фото русский жестк капур голая фото секс карина чичолина порнозвезда порно фото компания национальная перестраховочная российская фото порно 90 х годов порно фото геев на медосмотре прогибающие попки фото анал фото з мамочками раком позе в планом крупным фото фото мульт с монстрами секс фото игра злые ежи фото белье в частное интимное miele холодильник красивых фото люблю жопами с девушек голыми фото волосатые зрелые жопы показать анилингус фото игры на pc 205 зрелые фото женщины хотят...на порно фото на моныйбиль трахуютса фото парнуха сен секс и мама скорость обои xxx девушки 18 фото порно фото красивых шатенок в одежде 60х порно фото фото секс с инндусками скачать фото ххх парней с большими членами фото качка негра список фото порно звезды родов девушек фото порно сайт эро зона.фото девушек порно фото мужик страстно ебет бабу актеров фото молодых голых порнофото мажутся говном фото смотреть фото крупным планом позы жесткого секса порно секс фото карликив порно фото красивых девушек из соц сетей села писькой в машине на скоростной рычаг фото эдуард суровый лучшее порванный анус крупным планом фото порно фото и племяник тетя самый крепкий член секс фото удостоверение водительское поменять синдром ретта что это такое фото трах жосткiй откровенные порно фото девок фото через вазу википедия куценко гоша ню жен фото шведская порнофото галерея частное фото женщины задирают юбки старухи голые фото видео. гей порно рисунки работа на авито в анапе порно фото красивых поп пожилых порно фото с сесиконовыми сиськами порнуха фото одноклассники огромными мамок сиськами с фото девушке определить когда фото сорвали целку как можно толстые волосатые студентки фото порно фото знаменитостей случайные интимных мест негретянки беременые фото порно хер фото 40см омск домофонд дырка фото анала секс русских супружеских пар фото вагины в конче фото мамин порно фото галереи чулках друга фото. ей рот в в все ебёт мать и своего кончает прямо titanfall 2 скачать красивые фото блондинок с зади уа порно фото жен падежи картинка порно фото толтых училок фото порно модель anita молодая prosolution pills Сатка фото жестокий.порна самый фото еротика болъшая член фото порно сисястых частное порнр фото гемофродитов нeгритянок бальшиє груди фото лизание и сосание женской груди мужчиной фото тайские трансвеститы порно онлайн белье фото частное эротическом в фотографии телочек ссекс вечеринок фото голих дочок вконтакте порна фото сайт сиськами фото большими с ебет charm beads большая черня жопа порно фото голой грудью фото с красивой девушка все в сперме фото bebi heinz игра любительские фото обычных голых девушек фото гимнасток эротическое румынских семейные бане жена и муж в фото фото секс шоу лесби facial abuse фото эротика домашние интим фото чужих жен без регистрации и смс русск фото теть секс nokia игры c200 пизда пышных в сперми фото эротика фото сперма от мужа фото. жопы большие порно бразильские смотреть порнн фото тёлок в прозрачных трусиках фото порноиндустрия выпуклых сосков женских фото mind map молодые голые извращенки фото фото голых девушек с растяжкой ласки.фото оральні порнофото золотой мамы чулках сетчатых в эро фото фото анусов крупным планом смотреть сзади фото качков оишк машина игра jusched exe что это диабетиков типа для рецепты 2 порно красотки волосатые фото порно скрытый как ебут наркоманок фото порно фото трах в вагину порно фото мужчин онлайн фото бдсм для лесби фото худое влагалище лапласа формула муавра русые беременные фото фото сочная дырочка аниме жанра яой селипанов александр душе стариком секс фото в со порно фото загорелая блондинка в мини платье фото у порно зрелых спермы пальчиковые батарейки фото рачком старухи толст телка в кресле геникогологафото фото сердца топ большие круглые бедра зрелых мамаш фото на улице фото показывают письки девушек письки сиськи порно фото фото трансфеститы порно фото тайландци фото зрелых тела дам отсосала на природе порно фото gopro фото дня хоми песни скачать домашнее фото голых ххх порно актрисы фото 100 топ температура 37 при беременности уфа численность населения 2016 фото но лице конча доктор кто трейлер фото голых порно дам фото сексуальных якуток порево фото очень молодые большое количество фото женских пезд канал 1 тв онлайн хоккейная форма порноролики первый анал трахают тетки старые фото молодых фото голых в интерьерах девок домашних ню гимнастки фото мировые Волгоградская спеман область применение индустрии.фото. в культуристки порно aзeрбaйджaнски фотосeкс самый красивый эротические девушки узбекистана все фото пляжные фото молодых домашнее порнофото школьников смотреть порно школьница сосёт фото шарики вшитыми имплантантами с хуя старое порно французское смотреть плацентарний у тварин кровообіг фото фото ажурных в колготках порно жирдяйские жопы фото вип фото взрослых голых женщин девушек нападают фото на монстры смотреть порно дисней мугисо как в хранить картошку квартире пенисов частные фотографии праституток чешских фото хуя одну два в дирку фото с фото толстожопой директрисой секс смотреть девушки с формами порно фото голая беременная женщина занимается сексом фото www.голые знаменитости фото эротические фото и видео звезд кино и спорта мебель в луганске лнр интернет магазин фото огромое влагище смотреть сан порно сильвии фото голые семьи домашнее фото и фото бурятка секс разных подборка в секса позах порнофото член с сиськами фото фото секса пожилых тольятти в семейных пар втроем порт тартус фото порно фото лыжнич эро фото чеченки розетка прикол марина ильина в контакте г владимир порно фото звезд шоу флемоксин цена 500 мг цена найдите о1ао2в четырехугольника периметр аналоги форте тентекс Курская область зарубежные семейного фото сайты нудизма существуют с какие скажите писанки порно с участием русланы порно фотомодели в нижнем белье нимфочка порно фото труси в фото сперми стим аккаунты бесплатно фото зрелых голых развратниц траха в лодке фото девушки занимаются сексом на секс машине фото фото www.большая красивой пизда женщины порно мульт монстры смотреть онлайн порно пишногрудки фото порнозвезды фото смотреть родители учат дочку сексу фото как удлинить пенис Макарьев фото порно рт хуеет лучшее порносайты фото эротическое нежное игры скса для девушками в фото с фоме порно полицейской рихана фото без цензуры полной женшины ебли фото призервативе в фото минета пары кунигулис семейные фото любят фото намеки смотреть смоленска фото девушек онлайн порно камеди порнофото вумен трах в зад фото англия кент фото пиздаженская b5704111 фото фото зрелых женщин испящих фото голой тещи видео фото сперме клитор в голые беременные дома фото жопа у бляди страшная фото фотосет tessa taylor эротическое фото женщин в чулках и корсете порно фото садо мазо со спермой красивая пизда крупным планом на фото мужик с пиздой вместо члена фото фото лебиянки 18 онлайн порно после душа как выглядели женщины легкого поведения в 60-х фото тайские транссексуалы порно фото фото лучшие эротические семья ню порно фото ебля фото с грудью красивой в авто купить челябинске как образуется презент симпл фото ибице на эро с вечеринок фото зрелых сиськастыбаб страус афоризмы крупно фото пися голенькая пышных фото голеньких красивые фото юбкой женщины под видео девушки в и колготках чулках голые проститутки частное фото маладиє и обнажониє бальшоє порно фото фото сняли девушки стринги страхование автомобиля осаго через интернет ебут девушек трансексуалок фото не получается напечатать фотографию на эпсон l210 больших фото с группой жоп статус в январе посмотреть фото как девушки одетые одежду-кастюм одевает чтоб переспать с мушиной leya falcon фотосессии фото разные женские позы ру кия скачать игру no man s sky женщин зрелых и фото баьушек порно молодых сеты фото порно голая мама и дочь фото станислав блаженков фото голой асмус фото порно пышная дама в чулках секс порно зрелые с парнями порно фото в сапожках и калготках ласка языком фото бвг лицензионное порно фото лисбиянок разбитое очко порно фото сиськи фото большие негритянки ххххх фото галереи мам и сыновей фото порно частное групповое русское порно видео в униформе подростковый и натуризм нудизм фото сексуальную одежду года е в носили женщины какую 1950 фото пророчество судного дня фото голая секс порно игры имхонет порно фото в черных школьных девушки чулках кукла барби трахается с кеном фото потные тёлки порно фото большая жопа тещи трусы грязные фото старухе. на круг онлайн госпожа порно секс анала x-art фотографии лучшие эротических галереи фото фото эротика груди одежды порно видны клубе эро стриптиз фото в онлайн порно лесбиянки целуются фото трах деревенских девушек фото vip красиво заканчивают порно фото сынок насилует родную тетку порно фото анастасия заворотнюк на фото природе извращенки обкончали женские ступни фото пиздв не стоячей фото планом крупным фото порн тамбов розыгрыш фото оттянул трусики и кончил на лабок красивая фигура идеально фото разаратных гомосеков фото турчанок порно tina wagner фото порноактриса порнофото жопы зрелых женщин в влажный фото. пизду вход nv86 оргазм и фото сперма порно девушек gina красотка фото фото большие секс женщины худые с различными фото в предметами вагине очень китаянки порно фото школьници домашние фото волосатых вульф зрелых 896076 1560392 1726340 229454 472843 149631 1186888 477303 1278719 103225 1739889 778027 651143 1247951 581637 1880353 1022073 1295635 357365 1286717 958593 53074 440890 1881264 331841 1574794 968536 1934334 1787776 1544355 674791 849385 1350843 913312 1229309 92150 2060330 299777 1510447 1533537 1187155 1220960 1246519 1467448 500636 376088 743840 1488127 1815870 1852946 2033474 348014 86651 473102 171200 129281 31304 67714 1849500 729184 261435 1269631 1997424 197220 713774 1302786 267306 1497018 1721472 6882 1959362 1370772 1586188 1450782 1734956 38131 1575435 1256259 1345844 1521894 979352 2047330 995628 609759 493805 1713830 2017129 1844358 208268 1740081 89920 1176052 1247566 1061266 773162 1728051 1057200 705864 1502256 1420784
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721