Оцінка сучасного стану конституційно-правового регулювання виборів до органу законодавчої влади України

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті зроблено спробу проаналізувати основні недоліки у виборчій системі, яка була введена у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вибори народних депутатів України». Було виявлено ряд недоліків, які обов’язково влинуть на результати наступних виборів до парламенту і легітимність обраного органу.

The article is an attempt to analyze the actual problems in electoral system, which was instituted by new electoral law. It was uncovered a list of defects, which will affect on the results of the elections and legitimacy of elected body.

Перелік ключових слів. Виборча система, пропорційна виборча система, мажоритарна система, відносна більшість, виборчий бар’єр, судовий прецедент, жорсткі списки.

Постановка проблеми. Виявлення недоліків у виборчому законі, та у виборчій системі, яка введена цим законом, є обов’язковою передумовою подальшого реформування інституту виборів і визначення оптимальної виборчої системи для України.

Короткий аналіз останніх досліджень та публікацій. У зв’язку з тим, що Закон України «Про вибори народних депутатів України» був прийнятий відносно нещодавно, і ще не був апробований на виборах, на даний момент, немає ґрунтовних наукових досліджень по даній тематиці. При написанні роботи були використані висновки Венеціанської комісії стосовно нового закону і публікації українських вчених, які займаються проблемами виборчого права (Погорілко В., Шаповал В., Годованець В., Ключковський Ю., Георгіца А., Белоновський В., БогашеваН.)

17 листопада 2011 року виборча система України зазнала чергових істотних змін, а саме на основі проекту президентського закону, ВРУ прийняла Закон України «Про вибори народних депутатів», яким був закріплений новий формат виборчої системи – змішана виборча система. Україна вже має досвід застосування такого типу виборчої системи, і оскільки вибори по новому закону ще не проводилися, то можливе повторення тих проблем, які були в 1998 році.

Фактично той формат виборів, який був запроваджений новим законом, цілком відповідає тій виборчій системі, що була застосована в 1998 році, яку науковці назвали «системою «паралельного змішування»[1; 98], оскільки фактично мало місце застосування окремо мажоритарної і пропорційної виборчої системи.

У кожній системі існує набір формоутворюючих елементів, які, порівняно з іншими, більшою мірою впливають на її вигляд, динаміку та визначають наслідки тих процесів, які у ній відбуваються. Такими елементами у пропорційній виборчій системі є виборчі списки, величина виборчого округу, прохідний бар’єр. У мажоритарній виборчій системі важливу роль відіграє кількість голосів, яку слід набрати кандидату для того, щоб стати депутатом, а також явка виборців необхідна для того, щоб вибори були визнані такими, що відбулися.

Для більшої зручності проаналізуємо недоліки і переваги окремо пропорційної і мажоритарної виборчих систем, оскільки відповідно до положень нового Закону вони не є взаємопов’язаними взагалі.

Пропорційна виборча система. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 1 Закону України «Про вибори народних депутатів», 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати  від політичних партій [14]. У ч. 4 ст. 80 Закону конкретизується вид виборчих бюлетенів, які застосовуються при голосуванні – закритий тип виборчих списків.

Структура бюлетеня, яка випливає з типу виборчих списків, що застосовуються при виборах, означає технічний механізм здійснення виборцем акту волевиявлення. Вона може бути відкритою і закритою. Відкритий бюлетень надає можливість виборцю розставити преференції, тобто визначити, які кандидати, на його думку, найбільше відповідають депутатській посаді. Новою редакцією вітчизняного Закону «Про вибори народних депутатів України» затверджено закриту форму виборчого бюлетеня з переліком перших п’яти кандидатів від кожної політичної партії суб’єкта виборчого процесу.

Саме такий тип виборчого списку сьогодні є одним із найвразливіших місць виборчої системи, який і зазнає найбільшої критики. Аргументами проти даних списків, є те, що вони значно обмежують виборчі права громадян, надаючи право формування персонального складу представницьких органів, не виборцям, а лідерам політичних партій. До того ж процедура розподілення виборчих мандатів всередині партії є закритою, і виборець до кінця не знає, кого він обрав проголосувавши за ту чи іншу партію. До того ж, у кандидата немає законодавчо врегульованих процедур, вдаючись до яких, він може погодити своє місце у списку з партією [2; 115].

Закриті виборчі списки перешкоджають «оновленню» політичної еліти, оскільки цілком зрозуміло, що партія на наступні чергові вибори буде висувати діючих депутатів.

Значній критиці сьогодні піддається проведення виборів у єдиному багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. У поєднанні з системою закритих списків, це робить народних обранців максимально віддаленими від народу, який їх обрав, оскільки не існує персональних представників регіону в парламенті, як і не існує персональної відповідальності за політику, яка проводиться у законодавчому органі, і можливості відкликання представника виборцями. Виникає ситуація, коли безпосередній зв’язок депутатів (майбутніх) і виборців існує тільки на час виборів, після ж виборів – жодної відповідальності за політику і за здійснення обіцянок.

На противагу наведеним аргументам, можна сказати, що загальнодержавний виборчий округ сприяє централізації партій, оскільки для здобуття вагомої перемоги на виборах, партії змушені розширювати свою діяльність на всю територію України, а не спрямовувати свою діяльність на певні регіони.

Ще однією окремою темою дискусії є проблема виборчого бар’єра. Тривалий час на виборах до Верховної Ради України використовувався 4%-ий бар’єр, згодом, згідно змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» було введено 3% виборчий бар’єр. Проте навіть зменшення порогу призвело до різкої критики. З однієї сторони, існує вимога підвищення виборчого бар’єру, щоб заблокувати доступ до Парламенту дрібних партій, і уникнути майбутніх потенційних спекуляцій при голосуванні. З іншого боку, існують противники підвищення виборчого бар’єру. Зокрема, Борис Беспалий на круглому столі присвяченому шляхам вдосконалення виборчої системи України зазначив: «Тепер кілька слів про уявний спосіб зміцнення партій, а саме про підняття прохідного бар’єру. Переконаний, це — хибна мішень. Поміркуємо: чи варто щоб 750 тисяч виборців мали представництво в Парламенті? Мабуть, що так» [3; 55]. Тобто підвищення прохідного бар’єру призведе фактично до порушення принципу пропорційного представництва і конституційних прав виборців.

Відповідно до ч. 3 ст. 98 нового Закону, виборчий бар’єр було підвищено до 5%, і фактично він став найвищим за всю історію проведення виборів до ВРУ. Не можна сказати, що це веде до підвищення рівня довіри до обраного представницького органу, оскільки вже близько 1 мільйона громадян втрачають своє право на представництво у законодавчому органі. Проте такий крок законодавця становить порушення принципів демократії.

В справі Юмак і Садак проти Туреччини, Європейський суд, прийшов висновку, що 10% виборчий бар’єр, хоча і є надмірним, проте не спричиняє порушення ст. 3 Протоколу № 1 [4], і зазначив, що при визначенні розміру виборчого бар’єру, влада повинна виходити із політичної ситуації, яка склалася в країні. Відповідно до результатів позачергових виборів до ВРУ 2007 року, більше 3% голосів виборців набрали лише Партія Регіонів (34,37%), «Блок Юлії Тимошенко» (30,71%), Блок «Наша Україна-Народна Самооборона» (14,15%), Комуністична партія України (5,39%), «Блок Литвина» (3,96%) [5]. Натомість виборчий бар’єр не подолала Соціалістична партія з 2,86% голосів виборців. Тобто, можна зробити висновок, що в Україні існують партії користуються невеликою підтримкою виборців (близько 3-5%), і підвищення виборчого бар’єру до 5% практично унеможливить їхню участь у розподіленні мандатів.

Саме тому проблема пошуку оптимального виборчого порогу сьогодні є актуальною і стоїть доволі гостро. Необдумане, безпідставне введення порогу призведе до небажаних наслідків, і як результат – падіння авторитету законодавчого органу, рівня його легітимності. Але зміна виборчого фільтру призведе або до порушення конституційних прав громадян, або ж навпаки до надзвичайної партійної фрагментації парламенту.

Ст. 56 Закону України «Про вибори народних депутатів» [14] регулює питання, яке нерідко буває проблемою і предметом спору, грошової застави. Взагалі введення грошової застави є одним з різновидів фільтрів, які відсіюють дрібні партії ще до дня голосування. Згідно згаданої статті грошова застава становить дві тисячі мінімальних заробітних плат, у випадку якщо партія бере участь у розподілі мандатів – застава їй повертається, якщо ж партія не змогла подолати 5% виборчий бар’єр застава перераховується до Державного бюджету. Противники даного елементу стверджують, що це порушення закріплених Конституцією України політичних прав громадян. Ст. 38 Основного Закону стверджує: «Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [6]. Зазначена стаття не містить положень про можливі обмеження цього права майновим станом громадян, взагалі вона виключає будь які обмеження стосовно даного положення («вільно обирати і бути обраним»). Проте використання грошової застави є необхідним, оскільки виключає додаткові затрати державного бюджету на партії (забезпечення ефірним часом, друк бюлетенів, реклам), а також «скорочує» і без того довгий виборчий бюлетень. Законність виборчої застави і відповідність нормам міжнародного права, була встановлена в Рішенні Європейського суду у справі «Суховецький проти України» [7].

До проблем у головних засадах функціонування виборів додаються ще проблеми в організації виборів. Ст. 26 Закону України «Про вибори народних депутатів України», яка встановлює вимоги до членів виборчих комісії, немає вимог, які б стосувалися професійного рівня і рівня правової культури. Інститут виборів є складовою частиною фундаменту на якому будуєтсься демократія, саме тому за формування цього елемента мають відповідати компетентні люди з достатнім рівнем професійної кваліфікації.

Стосовно позитивів пропорційної виборчої системи. Як зазначає Юрій Ключковський: «пропорційна виборча система відповідно до законів 2004 та 2005 років була достатньо «прозорою», такою, що практично кожен виборець при бажанні міг зрозуміти, яким чином голоси виборців перетворилися у мандати» [1; 109]. Дійсно, у випадку застосування пропорційної виборчої системи в чистому вигляді, вона є аж надто простою, у певній мірі і примітивною, а тому і доступною для пересічних виборців, оскільки не передбачає застосування складних і важко зрозумілих механізмів.

Отже, проаналізувавши основні, засадничі елементи функціонування однієї частини виборчої системи, яка буде застосовуватися при нових виборах, можна дійти висновку, що виборче законодавство все таки має проблеми, але вирішення цих проблем неможливе без всебічного аналізу стану і рівня розвитку суспільства, а також настроїв поширених у суспільстві. Проте очевидним є факт, що нове виборче законодавство, або реформування існуючого неодмінно призведуть до нової хвилі протестів, заперечень і оскаржень, або ж можуть потягнути за собою набагато важчі наслідки.

Мажоритарна виборча система. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 1 Закону України «Про вибори народних депутатів» «225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах» [14]. Ч. 2 ст. 99 Закону дещо конкретизує поняття «відносної більшості» – обраним в одномандатному окрузі буде вважатися кандидат, який набрав більшу, відносно інших кандидатів, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Саме такий формат відносної більшості не сприяє легітимності в очах виборців обраних депутатів.

Повертаючись до досвіду застосування мажоритарної виборчої системи відносної більшості, можна отримати наступні результати. Під час попередніх виборів, у середньому за переможця в одномандатних округах голосувало менше 30% виборців [1; 100]. Отже, фактично проти проголосувало 70% виборців, і це тільки тих, які з’явилися на вибори. У будь-якому випадку, при мажоритарній виборчій системі пропадає від 50% мінус один голос [2; 109]. У таких умовах про представницькі характеристики обраних депутатів говорити взагалі не можна. У свою чергу, це породжує нелегітимний характер сформованого таким чином представницького органу.

Також є певні проблеми, пов’язані із розвитком політичної системи держави. Завдяки тривалому досвіду застосування в Україні пропорційної виборчої системи, сформувалися потужні партійні осередки, які і здійснюють визначальний вплив на діяльність держави. Оскільки партії також мають право висувати кандидатів в одномандатних виборчих округах, то вони зможуть і забезпечити їм належний рівень матеріальної і фінансової підтримки, і фактично вибори за мажоритарною системою перетворяться лише на додатковий спосіб обрання депутатів від партії. Звичайно, Законом передбачена можливість громадян самовисуватися на виборах, проте потрібно мати потужний ресурс для того, щоб донести до виборців свою виборчу платформу.

Хоча Закон у ч. 3 ст. 3 і проголошує рівність всіх кандидатів у виборчому процесі, проте, як випливає із норм самого Закону, це зовсім не так. Зокрема, у ч. 2 ст. 27 Закону не передбачено право самовисуванців вносити кандидатури для формування складу окружних виборчих комісій, натомість партії, які перебувають при владі, мають право на 1 представника в кожній комісії; ч. 2 ст. 34, серед кола осіб, які мають право брати участь на засіданні ЦВК без запрошення чи дозволу, не передбачає такої категорії осіб, як самовисуванці. Позбавлення кандидатів в одномандатних виборчих округах права брати участь у формуванні і діяльності виборчих комісій вищого рівня, які фактично контролюють організацію і проведення виборів дільничними виборчими комісіями, а також встановлюють результати виборів, не свідчить про те, що принцип рівності кандидатів у виборчому процесі був дотриманий. Проте, якщо особа балотується в одномандатному виборчому окрузі від партії, то її права в цих вищих інстанціях можуть бути захищені (оскільки партія буде мати представників), натомість громадяни, які виявили бажання реалізувати своє пасивне виборче право, опиняться у становищі безправності.

Також при проведенні виборів в одномандатних виборчих округах можуть виникнути проблеми, які виникли при проведенні виборів в 1998 та 2002 роках – підкуп виборців та «адміністративний ресурс» (по суті протиправне втручання органів влади та їх посадових осіб у перебіг виборів) [1; 102], з якими на даному етапі розвитку системи законодавства і структури державних органів боротися дуже важко.

Проте, за своєю суттю мажоритарна система має і переваги, які, однак, поки не проявляться в Україні. Головною перевагою цієї системи є те, що депутат фактично «закріплений» за виборцями, оскільки він обирається за результатами виборів у певному окрузі. Це свідчить про наявність зв’язку між народним обранцем і громадянами цього округу, який набагато тісніший, ніж зв’язок між парламентарем і виборцем при пропорційній виборчій системі. Однак, незважаючи на те, що виборці будуть знати, якого конкретно депутата вони обрали, в Україні сьогодні не введений механізм відкликання виборцями обраного ними депутата, що фактично і призводить до того, що один із головних плюсів цієї системи зводиться нанівець.

Ще однією перевагою мажоритарної системи відносної більшості є те, що вибори відбудуться майже в будь-якому разі (крім випадку, якщо не буде зареєстровано жодного кандидата, або якщо буде зареєстрований один кандидат, який набере менше половини голосів виборців, які візьмуть участь у голосуванні). Це вирішує проблему, яка виникла на виборах 1994 року (тоді була застосована мажоритарна система абсолютної більшості), коли ВРУ розпочала свою роботу лише з 300 парламентарями.

До переваг мажоритарної системи відносної більшості можна також віднести можливість звичайних громадян реалізувати своє пасивне виборче право без перешкод і без обов’язкового членства в політичній партії. Також це буде сприяти децентралізації політичних партій, оскільки з метою здобуття підтримки електорату, партії будуть розширювати свою діяльність на всю територію України, і враховувати інтереси різних регіонів.

Варто також зазначити недоліки, які має Закон в цілому: 1) позбавлення пасивного виборчого права осіб, які мають судимість за вчинення злочину, незалежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину; 2) не визначені критерії, які враховуються при створенні виборчих округів; 3) хоча Законом і не передбачено можливість голосування за відкріпними посвідченнями, проте в ч. 3 ст. 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців», передбачено, що за мотивованим зверненням виборця,  який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі,  орган ведення Реєстру може тимчасово  (на  період  їх  проведення)  змінити   виборцю   місце голосування» [17]; 4) заборона формування блоків; 5) положення, що дозволяють ДВК визнати результати виборів недійсними на основі довільного визначення рівня неприпустимих зловживань, що може призвести до встановлення прийнятного рівня фальсифікацій [12].

Причини такого становища, з чим погоджуються і теоретики і практики, полягають у явно компромісному характері законів, які приймаються, а також часте ігнорування наукового підходу до інсталяції виборчої системи в існуючу в Україні правову модель [13; 110].

Серед основних недоліків пропорційної виборчої системи, яка застосовується при виборах, можна виділити: надзвичайне дистанціювання народних обранців від народу, який їх обирає; відсутність персональної відповідальності народних депутатів за діяльність, яка ними проводиться у ВРУ; необґрунтовано високий виборчий бар’єр, що утруднює потрапляння у ВРУ малих партій, які мають хоча і незначну, але серйозну підтримку електорату; вигідність для великих партій (оскільки крім того, що виборчий бар’єр був підвищений, так ще і квота Хейра, яка застосовується  при розподіленні мандатів, сприяє проходженню до Парламенту партій, які здобули найбільшу підтримку, при тому, що інтереси інших громадян ігноруються). Пропорційна виборча система має також і свої переваги: вона проста для сприйняття громадянами (але тільки у випадку, якщо вона застосовується у чистому вигляді); сприяє децентралізації діяльності партій; пропорційно відображає інтереси виборців у представницькому органі.

Іншій елемент змішаної виборчої системи – мажоритарна виборча система відносної більшості, яка також має ряд доволі суттєвих недоліків, основний з яких – не легітимність обраних на таких виборах депутатів, оскільки доволі часто проти таких депутатів виступає дві третіх електорату виборчого округу. Водночас, така виборча система дає змогу зекономити бюджетні кошти на проведення виборів, оскільки повторні вибори відбуваються лише у крайніх випадках.

Висновок. Недоліки, які були виявлені в новому Законі України «Про вибори народних депутатів» є доволі суттєвим, і ніяк не сприяють підвищенню легітимності обраного представницького органу. Загалом, в своєму Висновку щодо законопроекту «Про вибори народних депутатів України», Венеціанська комісія відмітила, що та виборча система, яка буде введена цим Законом, не відповідає тій виборчій системі, яка обговорювалася на засіданнях Венеціанської комісії, а також, яка рекомендувалася Радою Європи.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час Друку, 2011. – 132 с.
 2. Котегова М. А. Пропорциональная избирательная система : российский и зарубежный опыт : дис…. к. ю. н: спец. 12.00.02 / М. А. Котегова. – М., 2007. – С. 115.
 3. Беспалий Б. Механізм виборчих блоків – засіб консервації дрібнопартійності / Б. Беспалий // Матеріали круглого столу [“Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні”], (Київ, 20 березня 2007 року). – К. : ПЦ «Фоліант», 2007. – С. 55
 4. Case of Yumak and Sadak v. Turkey: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmiskp.echr.coe.int
 5. Відомості про підрахунок голосів виборців в межах України на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p001
 6. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30
 7. Case of Sukhovetskyy v. Ukraine: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmiskp.echr.coe.int
 8. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час Друку, 2011. – С. 109.
 9. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час Друку, 2011. – С. 100.
 10. Котегова М. А. Пропорциональная избирательная система : российский и зарубежный опыт : дис…. к. ю. н: спец. 12.00.02 / М. А. Котегова. – М., 2007. – С. 109.
 11. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час Друку, 2011. – С. 102.
 12. Спільний висновок щодо законопроекту «Про вибори народних депутатів України» / Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org.
 13. Maghera A. Elections in Ukraine/ A. Maghera // 7th European Conference [“Every Voter Counts”, (London, 22-23 June 2010)]. – P. 170.
 14. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
 15. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
 16. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
 17. Про Державний реєстр виборців : Закон України від 22.02.2007 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anxiety speech help with research buy medical paper college free help homework help homework get linkedin writing service cv and profile reviews writing online dating service law assignment corporate help lithium aor orotate care affordable act essay homework help rooms help biography homework writing border paper patriotic app homework my helper survey for research examples with help papers divorce order persuasive speech introduction letter writing company discursive essay help with help maths my homework health help homework custom writing cheapest services paper buy reseach introduction essay help with bangalore cuisines dating in best masters in strength and thesis conditioning disorder case identity study of with dissociative someone service malaysia english dissertation writing writing a thesis help with disorders anxiety article original term paper writing of help illinois university application essay homework algebra answers buying essay plagiarism service professional resume mn writing doronin vlad dating writing essay service best uk essay writer helper profile plan business customer of essay narrative kind chun yao xylitol mexico from my dissertation do to what on online papers research sell papers non plagarized and guide help dissertation proposal ebook service writing best study case fmea software writing help summary essay homework help writing school writers essay graduate help college homework level how to resume my do free order on direct disobeying essay a herpesclinic hlam ru www infekcii help tutoring homework editing document service dating ribalka russkaja online rocaltrol discount pharmacy book to for buy blue essays where apa writing services paper for icd tamoxifen code use 9 custom best services essay writing review website help alabama homework mba help coursework homework tem help essays with help supplement hemispheres help graphics globe homework help australia dissertation ireland india from clomid essay admission undergraduate help introduction dissertation papers buy research college lesson animal classification plans do essay i title my scholarship purchase college admissions essay services writing slu letter mechanical engineering recommendation of for student love help a writing need song help uk paper term review application college essay online help application manager college essay best service dating smittetid herpes org papers research custom writing day 3 nortriptyline ship for help geogrophy sites homework sale jnu admission papers for homework mean help does examine critically what essay trace social with essays help work sample for sales medical cover letter trends in youngsters fashion resume samples and best marketing sales for essay order online cheap 272 i canadian online trust can mexitil to creative with pictures writing help with help algebra get homework 2 services resume writing best 2014 canada dissertation and phd write your online essay mba help admission essay creative homework help english writing 540 homework ba help presentation i on what my do should dissertation service jobs custom writing websites free online writing creative helps homework custom admissions essay nyu to write how reminder for email a meeting vigrx australia gold with i help assignment someone need my me to by homework mandy primary help barrow resume 2014 application best buy discount claritin online order help best discount essay code math help homework free proposal how and write to dissertation help sale essays school for cover mechanical engineers letters for robot essay help on behavioral contract assignment help with order essay admission online best writers essay pay should my i write someone much to essay how order essay custom gel comprare cleocin partial order planning on paper term help homework online school ph dissertation participant in essay written urdu science k karishme order sample resume for filler the fountainhead contest essay uw 2013 madison essay workshop mit essay admission school medical study disorder adhd on case research you papers buy can online diversity essay medical school class zyvox prescription no uk fast canada prescription moxin no letter hiring cover not for companies homework sites online vocabulary helper code discount essays custom papers past do online aggrenox free 25mg for admission essay hours editing service in canada to where a4 paper buy homework helpers essays robaxin for sale essay writing nursing service custom ucla essay admission freshman dating calcolatrici online help homework for health mental for manager resume case level school homework high geography help for resume skills sales do statistics to homework someone find my mit help essay custom writings info junior woodlands homework help victorians college research essay buy georgia tech help essay thesis marketing master intelligence thesis business master on respect essays written help kanawha county homework diwali by kids essay you money buy essay can't happiness written by essays descriptive students express valparin american resume freshers for mechanical purchase dissertation you a homework help ma1 college writing a help paper research help biology grade homework 9th college help papers research with biology bangalore dating courses in molecular essay i do extended what on can my wrapping order online paper 2014 writing teachers resume for best services companies writing review essay writing dissertation services usa vancouver business essay buy writing newsletter service buy uk online aygestin writing resume services reviews and uk cv for sale dissertation paper links essays html for sale for my can school do what essay i homework help operating system and order essay law pay homework do my help algebra 2 homework math words argumentative essay helpful writers hire cover letter for skills resume purchase key for in online services writing website cv help dissertation phd custom review ws essay buy essay where to online resume order 500mg writing of reviews resume services for me write фотото эротика порно уговорил на анал смотреть девушки подборка фото грудью домашние большой с домашние фото порева.секс зачарованные порно фото сиськи отвисшие жирные старые фото и блондинка дрочет пизду дилдо эро фото мокри писи фото негр порно беременную фото трахают бабку фото исаева юлия женщин в фото обтяжку подсмотрино порно фото эрикс Агидель vigrx виг фото драчунов писюнов порно ххх фото училок и доро 2 игра зло фото стекающей спермы с губ вздрочнули фото женские органы фото половые гипертрофированные домашние девушек эро фото голышом русских частные чаща фильм ужасов бывших фото жен порно сперма ворту фото жены эрофото спортивные сперме фото в в жопе гея размер члена уменьшается Ивантеевка порнографическое фото беременных зрелых просмотр порно эро фото девушек в белых джинцах колготки азиатки спустила фото фото купальник слетел анальные порно рассказы бой плей фото журнал фото фистинг экстремальный домашние почему член быстро падает Ахтубинск смотреть фото порно молодая и зрелый звезда порно стойя фото подрочить на фото школьниц фото порномоделий фото 35лет интимные лезбиянок фото извращенцев среди пожилых и зрелых вид фото спины рыжие со красивые волосы трава жерухи фото angelina polska фотогалерея фото молодой голой жены фото секс мамаша с сынам фото голых девушек до18 лет фото гиганские дойки порно порно молодых со старыми женщинами любительские фото красивых девушек эротические порно зрелых посмотреть красивых женшин фото какой размер любят девушки Топки ню фото зрелых писек волосаты порно фото секс фото гаечка белом фото девушек халате красивых в фото анусов дырок фото киски-писки фото порно анал азиаток фото самый широкий анал статусы зданий красивые молодые пизды фото крупным планом 18-30 лет фото голых русских матерей фото сеты скрытая камера девушки в шортах секс костромы фото растянутый анус мужчины фото как наказать фото девки в трусиках раком фото фото порно дара смотреть секс фото русских звезд много фото порно фото кончить на лицо фото ботфорты Счем носить замшевые фото зрелых дам дают сынуя трахнул дурочку кончил туда в и фото молодую пизду секс фото и видео японский ххххфото крупно порно игра малышка кэтти пожилая и онлайн порно молодой фото в описалась трусики порно российских мамаш размер мужского пениса Тверская область фотограф склонил женщину у сексу видео madison parker дала в попку фото хуй дочкой с фото-теща сосут зятю анальчик фото сладкий отот безтыжих дамочек фото порно к кунилингусу фото принудили салон кия рио фото порно фото пи зды игра мания флирт как удовлетворить жену Великий Устюг фото девушек 18 обнаженка частное шишки в промежности фото эро фото шукшиной очень старая старушка в сперме фото обои боло йенг vigrx plus отзывы Армавир частное порн фото зрелые женщины попно фото раком телки крупным фото голые планом смотреть женщина врач эро фото фото кировец фото китаек красивое мамочки порно архив фото мама сынов порно молодых фото и дам фото на кровате лежащие писями с крупное фото толстых членов в попу. фото эротические кости порно большие брюнетки соски фото день порно відео студента школьницы и голые фото проститутки досуг 46 лет фото со порно фото мальчик тетей трахается своей онлайн износилование порно несовершеннолетних размера значение члена Цивильск фото секс девушек привязанных руками и с завязанными глазами качественно порно фото анал фотогалереюя куча презервативов фото фото хороший инцест хуя фото.отсос бабушкой сперма лице фото на обильная голая соседка подглядывание за ней фото гола пизда спивачки валерий фото. фото амкодор улучшения Харабали способы эрекции порно фото красивые жопы раком порно лучшие фото 45 баба ягодка опять порно фото крупным планом хорошем в смотреть фильм 2015 розыгрыш качестве личные фото русских пьяных девушек годые бабы в стрингах фото фото голая смеётся и маркс другие красотка пухлая кристи фото порно молодых вагинок фото инцеста сборка фото игра в фанты пьес порно фото гимназисток влагалише в советской фото форме школьной девушек дрочит на пляже фото школьницы фотографирующие себя голыми квилтинг картинка дубинка фото ирис у гинеколога.порно-фото брат с сестрой или сын с мамой ебля фото порно фото шалавы фото дома прозрачные трусы влажная вагина бабы фото фильм smiley ужасов очень длинные порно девушки фотографии. минета красивых фото фото темное сердце порно эро трансы фото порно игры со спящими волосатая пизда русской зрелой женщины фото подборка частные порно фото зрелые датчик температуры на компьютер гаджет фото красавицы гоые как ебуться девки фото раком крупным фото красивые планом женщины фото сестру поцеловал случайно на родную игра pigs big эро фото светлана галка фото царская фото россия эро syntha 6 потенция фото вилла лобоса онлайн старушек лезби фото смотреть порно фото кончающих ваги accessory фото минета галереи частного фото широкие фото жопы раком большие трахаются одним парнем двух фото домашние с девушек фото лиц и вагин футанари аніме порно фото и комиксы фото бытового секса трансы проститутки фото порно зрелые мамы русские фото порно фото женщін сісьок азиатоки фото голые молоденькие пездища фото порно фото в попу по жестокому порно белье фото любительское ниж в двое трахают одну фото фото лесбиянок порно фото наталья орейро эро фото супер фото ясмин фото девушек в коротких юбках с идяших и видиших трусики фото беременные ебутся студенческие блудни порно игры аутов рич голые школьницы ххх фото фото голые школьницы в душе порно фото смотреть ясмин зрелые писают фото женщины с секс фотографии латинками где фото порно лесбиянки ремни ярт фото фото в джинсы писе в попку сильвия сайнт фото секса потенции мужчин травы для Инта фото голых учителей в чулках смотреть жопа онлайн фильмы порно мегалайн порно фото писями зрелых большими волосатыми сисями попами женщин с и фото чем можно восстановить потенцию в домашних условиях фотогалерея сэкса юных большая пизда грузинки каму за 50 лет фото мы фото на пляже фото в микробикини девушки на телок сиськи большие чернокожих фото порно реально в лесу с любимой фото секс извращенный самые фото девушки секс порно красивые голые студентка и два учителя фото порно зачет студентка отличное вдул в анал фото порно и секс зятя фото тещи порно фото уролог ню домашнее фото девушек русских фото с вера майлз старых женьщин порнофото смотреть фото мужик ебёт девушку фото в раздевалке гост 8747 статус глотает член целиком фото жапатые мексиканки фото очень сильнъй женский оргазм фото раком занимаются секс природе мужчина.женщина на фото игра серия Сериал смотреть онлайн 9 фото девушки вогина большая красивой michelle trachtenberg фильмография порно фото порно фото безумные секс с проститутками в сауне частное фото полные трансы фото бьянки фото парень частное фото полных девушек видео голых пезды фото узкие рассказы развратных фото баб порно старых старенькой киска крупным пизда планом фото бабки фото еротикалар узбек жена показывает стриптиз мужу фото российское зрелое порно обнаженная порно эротика фото фото женских ляжек в колготках моча на сиськи фото проно фото смотреть первый анал фото любительское лучшие секс фото для ведущих порно журналов порно пока смотреть мама спит зрелая жопа частное фото брюнеткой анал фото с фото фуу наруто куни лижут манструбируют порнотфото жопу фото нежный на секс бабушка фото инцест эротика порно видео онлайн трахнули жену порнофото чернокожие порно фото анальнальная дырка лижут порно фото дед трусиках кружевних в фото девушки лизбиянки канилингус фото фото порно 18 летними частное фото женщин кавказских порно галерея фото порно лутшае домашнее супругов фото порно фото bea cummins valentina canali фото порно пухленькие и голенькие женщины фото порномодели член глотает фото порнофото-мила йогович женский аргазм частное какие происходят выделения фото порнушка и фото с мал фото мальчики сосут хуй сестры фото обнаженное скрытые часные фото руских семейных пар трансексуалка и лесбиянка фото фото баб голых пышек мастурбировать фото как бананом секс анальный женщины фотографии голые фото порнопися большие сиськи фото karina hart сосет у бомжа фото члены фото стоячие порно и фото порновидео сосков фото женских эротическое больших с кормит ног фото рабыню госпожа школьницу фото пьяни трахнул по мама и сын трахает фото фильмы порно дисней голых 40 лет на женщин подрочить хочу за фото смотреть мальчиков фото фото как жопу рассказ нагло и выебли в омск фото зодиак Похвистнево размер пениса какой ебля гермафродита фото миньет пожилых фото общаге.фото в из контакта секс фото о том как трахают одноклассниц сперма на сиськах фото онлайн пизденка крупным планом с заду фото фото подготовка женщины к ебле азиатки фото клитера сила игра воды фото раскованных женщин скачать 4 игру sims последняя the версия киви полезно вологда домашнее порно фото млекопитающие животные фото описание студенты гaлереи порно и учителя фото черномор афоризмы самостоятельно Воркута как увеличить пенис школьниц сперма японка фото фото девушек 18с сиськами фото.голи.мама.ру. в секса фото туалетi сабрина тейлор фото влагалище большие фото в предметы агар игру скачать пьяная сдвинула трусы фото милашек интимных фото браги бог картинки фото волосатых женских попак порно фото татарских семейных пар почему Давлеканово плохая сперма попы фото качественное краивые сэкс полные фото высокие фото киски волосатые порно фото девушек домашние голышом раком нереальные бляди фото фото а не хуй вам водка киски сладкой волосатой порнофото частное фото красивых девчонок загоревших голых фото голое мамы моей черный фото фон порнро фото жоп фото любительское анальный секс фото казантип эро sinn sage фото порно актрисы большая жопа старухи фото у влагалище фото мастурбация новое порно фото пожилых людей белье нижнем в фото голые девушек перед фото порно свадьбой фото сладких попок женщин в ночном клубе жены миллионеров фото голые sadie фото скачать гей фото попа упругая жирные сисястые толстушки фото матерей в секс качественые идочерей фото семей груповухе суп 2015 фото некрасивые мамочки фото порно старая бабушка раздвинула ноги фото сперма в рот фото мальчики отсасывают молодые фото зрелых раком дамочек порнофото голая под водой фото 18 девушку свою фото и связал фото ххх м.ж.м порнофото пожилых женщин с большими сиськами фото старых больших поп инцест порно порно семейные оргии сайт фото губы домиком фото ctrcefkmyst мамаши фото в рот ебля фото порна грубая рассказы член в дырочке фото крупным планом порно фото джорджия джонс фото минетов качественный девушками с двумя фото секс в троем фото зрелого секса в лесу www.порно фото старих баб смотреть онлайн леггинсах в порно фото для синие букеты невесты свадебные фото девахи 18 фото как можно увеличить размер члена Челябинск с секс фото длинноногой торт битлз фото эро фотосеты русских красавиц фотографии sasha blonde Питкяранта анализ спермы плохой жестко засадил в попу фото фото со съемок русского порно фото баб с болшими бедрами лучшие фото самые сайт порно minecraf игра сестра разделась перед братьями фото взрослые порнофото девушки сексуальные фото с невестой фото таблеток джес на рабочий стол необычные картинки порно милф фото русские фото галерея браззер dc игра как дота голые юбками под фото секс мулаток фото порно не рваная вагинка фото с гиганскими жопами негритоски фото со спермой во рту фото фото сексуальных ляшки травы для потенции Ливны область vigrx заказать Сахалинская порно фото крассивые мамки Комнатные букву к растения на фото порно фото титьки и попки порно 3d картинки скачать фото порно старых женщин раком том харди в фильме темный рыцарь фото целка фото гениколога у порно крупно золотой дождь фото статус гост 23497 tom clancy the division скачать игру порно огромными с игрушками фото фото ну я лучше собьяки пизда слонихи фото крупно мужчин члена Канаш у размер рита порно фото фалтоньяно звезды фото баб в разных позах порно дам жирных и старушек фото частное фотопорно семейных пар порно в мини бикини фото пока жена спала муж дрочил на ее ножки фото тухлодырые ебутся фото подростки фото волосатые голые и фото девчонка нагнулась и видно пизду на фото кончаю попку незрелые грудь фото фото огромные оващи в пизде тиа фото порно актриса фото занематся правельно уроки как сексом безоплаты порно без фото пороля растянули попку фото порно стрижка фото слегка волос для волнистых порно фото домашнего минета и анала. порно фото подросков вещи куклам фото много девушек парень фото трахает мамина подруга трахается фото азиатские пизда фото фото девушка дала в фото сосочков женских фото стрингах и чулках девушки в домашние фотографии девушки солнечной планеты скачать системы картинки фото голых ласкающихся пар Лосось слабосоленый рецепты с фото всперме лмицо попа фото и девокк качественые фото голых фото ласкает планом фото писю крупным фото порно уникальные девушки винница интимфото любовника после лизать фото анал в сучку фото старую чёрной раком фото махнатки фото пезд крупним безопасные сайты фото секса женщина сверху эротичное фото взрослых женщин частное фильмы порно лезбиянки видео красивое порно паря фото позировать для фото эротически гей фото руский зрелая писиет фото видео фото мамашу трахает сосед выкладываю фото видео своей и фото порно ссср женщин видео в фото откровенная приклонного очень дам эротика возраста света букина фото голой самое возбуждающее порно бетман порно картинки фото разные предметы в женских жопах частное фото горячих домохозяек за 45 фото проникновение вагина фото самые красивые голые фото модели с хуём в пизде фото секс лижущие фото голландки порно порно фото пожилые знаменитости порнофото трансов хуй.ру невест фото ххх фото папа пьяную спящей трахать фот типы и формы вагины фото Самая страшная игра 2015 года видео хуя одну дырку два в порнофото фото старушки не стесняясь сосут члены фото лагеря родник фото груди на сперма частные грифены фото порно моя пизда в его руках фото эротические онлайн ана фото семинович порно жесть женщины лизание сладкой киски школьницы.фото вай картинка эро фото 90ых война игра путь нудистов журнал фото кирилюк фото групповухи татьяны фото японская школьница трахается очко письки бритые частное фото фото голые женщины 50 вид с низу без трусов фото подсмотреное фото русских ебущихся женщин мама фото траханная доч станцевала стриптиз для папы фото похотливые жены частные порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721