Невербальне спілкування в процесі міжкультурної комунікації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Невербальне спілкування в процесі міжкультурної комунікації

 

Дана стаття присвячена дослідженню невербального спілкування в процесі міжкультурної комунікації і комунікації між людьми в одній культурній групі, а також зв’язки експресивної поведінки людини з її індивідуальними і характерологічними особливостями, розглянуті різні види невербального спілкування, їхнє значення та причини їх прояву. Для досягнення поставленої мети було розглянуто розділ сучасної психології, що досліджує закономірності пізнання і сприйняття людини людиною в процесах спілкування та взаємодії.

Ключові слова: невербальна комунікація, невербальна поведінка, експресивність, інтонаційна виразність, мова тіла,  культурна група та ін.

Актуальність вибраної теми цієї роботи визначається тим, що вона спрямована на поповнення знань про невербальну взаємодію між людьми, недолік яких виник із-за недостатньої уваги до цієї проблеми. Для професії перекладача та викладача з іноземної мови це важливо удвічі, оскільки ми повинні не лише перекладати тексти з іноземної мови, але так само повинні уміти розуміти почуття і емоції людей, щоб правильно і повною мірою влучно перевести їх слова та почуття.

Мета написання даної роботи – розкриття суті і проблем невербального спілкування в процесі міжкультурної комунікації і комунікації між людьми в одній культурній групі, а також вивчити зв’язки експресивної поведінки людини з її індивідуальними і характерологічними особливостями, розглянути різні види невербального спілкування, зрозуміти їхнє значення та причини їх прояву. Для досягнення поставленої мети необхідно розглянути розділ сучасної психології, що досліджує закономірності пізнання і сприйняття людини людиною в процесах спілкування та взаємодії.

Завдання даної роботи:

 1. проаналізувати стан дослідження проблеми невербальних засобів комунікації;
 2. дослідити особливості невербальної передачі інформації;
 3. з’ясувати лінгвокультурні особливості невербальних засобів спілкування;
 4. проаналізувати особливості ділового етикету європейських країн;
 5. дослідити лінгвокультурні особливості спілкування східних країн.

Об’єктом є невербальне спілкування між людьми різних культурних груп або у рамках однієї культурної групи.

Предметом є лінгвокультурні особливості засобів невербальної передачі інформації.

Викладення основного матеріалу.

Хороше спілкування – це запорука успішних відносин, як особистих, так і професійних. Дослідження показують, що вбільшості наше спілкування є невербальним. Невербальне спілкування, або мова тіла, включає в себе : вираз обличчя, жести, контакт очима, положення тіла, і навіть тон голосу.

Невербальна комунікація, чи мова тіла, є живою формою спілкування. Під час розмови ми відсилаємо та отримуємо незліченну кількість безсловесних сигналів. Уся наша невербальна поведінка : наша жестикуляція, наша постава, швидкість нашого мовлення, контакт очима, зональний простір – відсилає сильні сигнали та повідомлення.

Невербальні засоби комунікації – невід’ємна частина нашого життя. Чи можемо ми, наприклад, розмовляти, не жестикулюючи? Напевне, ні. Спілкування стане ускладненим, адже міміка, інтонація та жестикуляція посилюють, доповнюють смисл мовлення та дають додаткову інформацію. Ще дві тисячі років тому Цицерон учив ораторів: “Усі рухи душі повинні супроводжуватися жестами, здатними пояснити справи душі і думки: жести кисті руки, пальців, усієї руки, простягнутої уперед, ноги, що вдаряє об землю, особливо міміка очей; жести подібні до мови тіла, яку розуміють навіть дикарі та варвари”.

Невербальна комунікація є культурно-історичним і психологічним феноменом внутрішньоособистісної природи, тісно пов’язаним з розвитком і становленням особистості, її психічним станом і властивостями. Вона слугує засобом об’єктивізації, одним із шляхів пізнання людини.

Сучасні люди, вступаючи у взаємодію з іншими, спираються багато в чому на невербальні засоби комунікації. Наприклад, коли одна людина дає своє судження про істинність висловлювання іншої, основним для неї буде саме невербальна поведінка останньої. Чи люди, які вперше зустрілися, завжди звертають увагу насамперед на зовнішність, манери, інтонацію та жестикуляцію один одного; іноді більшою мірою, ніж на те, що обговорюється. У деяких випадках можна навіть казати про вербальний компонент невербального спілкування. Так, іноді людина навмисно повідомляє іншій деяку вербальну інформацію з метою побачити її безпосередню реакцію.

Сучасна лінгвістична наука не визнає автономії невербальних засобів комунікації, називаючи їх паралінгвістикою. У той же час, лінгвісти визнають пріоритет невербальних засобів комунікації у становленні людини мовної, зазначаючи, що в культурно-історичному розвитку, під натиском досконаліших засобів вербального спілкування вони втратили свою першість і перетворилися у додаток до мовлення. Жестова мова знаків розвивається і вдосконалюється всередині суспільства, переважна більшість членів якого володіє найефективнішим засобом пізнання світу та комунікації, яким є наша звукова мова. І хоча, жестова мова відіграє надзвичайно велику роль у людському спілкуванні, нема жодних сумнівів у тому, що без впливу уже існуючої високорозвиненої культури і тісно пов’язаної з нею звукової мови, жестова мова знаків не змогла б стати тим, чим вона є зараз.

Доцільно зауважити, що невербальна комунікація залежить від типу культури. Є, звичайно, жести, експресивні сигнали які майже однакові в усіх народів (посмішка, сердитий погляд, насуплені брови, хитання головою). Водночас є досить багато невербальних засобів, звичок, що прийняті лише однією нацією. Неважко уявити, які труднощі можуть виникнути під час спілкування у мешканця Західної Європи з представником Японії – країни, порівняно недавно відкритої для європейців, яка й досі залишається для них таємничою і незбагненною. У спілкуванні європейців з японцями найбільше труднощів і непорозумінь викликає хибне тлумачення японського слова “хай”. Це слово зазвичай перекладається як “так”. Слухаючи співрозмовника, японець майже на кожну фразу може відповідати словом “хай”, супроводжуючи його кивком, але це зовсім не означає, що він згодний зі співрозмовником. Уживання слова “хай” зазвичай означає лише “Я уважно вас слухаю”.

Традиційна японська мораль не дозволяє відповідати “ні”. Замість слова “ні” японські підприємці дають ухильні відповіді, найпоширеніша з них – “це складно”. Іноді вони виголошують довжелезну промову, складену з туманних фраз, надзвичайно ввічливих оборотів, пояснень, вибачень, суть якої зводиться до того ж вислову “це складно”.

Відомі невербальні сигнали, що в різних країнах несуть різну інформацію. Наприклад, більшість європейських народів передають згоду, хитаючи голову згори донизу. Болгари цим жестом передають незгоду, японці – лише підтверджують, що уважно слухають співрозмовника.

Популярний жест “коло”, утворене пальцями руки більшістю англомовних народів, а також, в Європі та Азії застосовують з метою передавання інформації про те, що все гаразд. Але, у Франції цей жест означає “нічого”, в Японії – “гроші”.

Специфічною знаковою системою в невербальній комунікації є контакт очей, основний засіб візуального спілкування. Якщо людина, яка опанувала культуру спілкування, хоче досягнути взаєморозуміння з іншими, вона дивиться їм в очі, тобто пам’ятає про значення візуального контакту. Здавна відомо, що поглядом можна позитивно або негативно вплинути на іншу людину. Етнографи навіть ділять нації на “контактні” та “неконтактні”. До “контактних” відносять, наприклад, італійців, іспанців, латиноамериканців, арабів. У їх спілкуванні погляд має велике значення. Представниками “неконтактних” культур вважаються народи Скандинавії, Японії, Індії, Пакистану, де не прийнято прямо розглядати людину.

Японці, наприклад, дивляться на шию співрозмовника, очі якого перебувають у полі периферійного зору. Знаючи про це, при зустрічі з людьми різних національностей важливо не лише користуватися загальнолюдською культурою спілкування, а й мати уявлення про їхню етнопсихологію, про особливості їхнього невербального спілкування.

На особливу увагу серед невербальних засобів заслуговує система організації простору і часу спілкування – проксеміка. Щоб встановити або підтримати контакт з людиною, потрібно не лише дивитися їй в очі, а й триматися на певній відстані від неї. Відомий антрополог Є. Холл був першим ученим, який звернувся до просторових потреб людини. Саме він на початку 60-х років увів спеціальний термін для цього напрямку досліджень – “проксеміка”. Виявилось, що кожна людина прагне мати як свою територію певний повітряний простір навколо свого тіла. Розміри цієї зони залежать від ряду факторів, передусім від соціокультурних відмінностей людей. Якщо територія, на якій живе та чи інша нація, густо заселена, то й люди під час спілкування перебувають близько один до одного. Якщо вони приживають на відносно малозаселеній території, то, навпаки, розміщуються на певній відстані.

Психологи вважають, що читання невербальних сигналів є найважливішою умовою ефективного спілкування. Невербальні сигнали такі важливі в спілкуванні з кількох причин: 1) близько 70% інформації людина сприймає саме по зоровому (візуальному) каналу; 2) невербальні сигнали дозволяють зрозуміти істинні почуття і думки співрозмовника; 3) відношення до співрозмовника нерідко формується під впливом першого враження, а він, у свою чергу, є результатом дії невербальних чинників – хода, вирази обличчя, погляду, манери триматися, стилю одягу і так далі
Особливо цінні невербальні сигнали тому, що вони спонтанні, несвідомі і, на відміну від слів, завжди щирі.

У даній роботі ми ще раз довели, що запорукою успішного спілкування між людьми, особливо різних національностей і різних культур являється не лише їх мова. Одне з найважливіших місць в міжкультурній комунікації займає невербальне спілкування. Уміння читати і застосовувати самому знаки невербальної системи спілкування допоможуть досягти успіху не лише в діловій сфері, але і в повсякденному житті.

Отже, система невербальних засобів комунікації є найпростішою і найекономічнішою системою, що усуває зайві формальні засоби та дозволяє досягти однозначності комунікації за умов узагальненого та полісемантичного характеру власне мовних засобів.

Загальноприйняті правила етики ділових стосунків, врахування національних особливостей своїх партнерів, психології їх поведінки сприяють успішному веденню справ, адже в одних країнах культура спілкування максимально вирізняється в розмовній формі, а в інших вона базується на жестах, міміці, та інших невербальних діях. Ділове спілкування стає тим ефективнішим чим краще в ньому пов’язуються всі засоби спілкування.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с.
 2. Атватер И. Невербальное общение // Психология влияния – СПб.: Питер, 2001. – С. 209.
 3. Биркенбил В., Язык интонации, мимики, жестов. – С.-П.: Питер, 1997. – 176 c.
 4. Лабунская В.А., Экспрессия человека: общение и межличностное познание. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 214 с.
 5. Лавриненко В.Н. Социальная психология и этика делового общения: Учебное пособие для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995.
 6. Пиз Аллан. Язык жестов: увлекательное пособие для деловых людей. – М.: Ай-Кью – 1992. – 112с.
 7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.
 8. Mark L., Hickson III and Don W. Stacks. Nonverbal communications: studies and applications. (Dubuque, Iowa: Brown, 1984).
 9. Rudolph F. Verdenber, Kathleen S. Verderber. Communicate!.10th edition.- WADSWORTH: THOMSON LEARNING, 2003.
 10. http://www.passion.ru/etiquette.php/vr/24/

 

Радзивілюк Тетяна Миколаївна
Факультет романо-германських мов
Спеціальність «Англійська мова та література»
Група МА-51
Науковий керівник: Ковальчук Інна В’ячеславівна
Кандидат психологічних наук, доцент.
 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “Невербальне спілкування в процесі міжкультурної комунікації

Залишити відповідь

online test gmat papers writing cpsp dissertation phd on e thesis waste write political my science essay internet research papers with speech help problems writers personal professional essay dissertation scale time master diabetes thesis cheap for essays buy do me uk my assignment research papers argument sale for papers publish online research thesis statement a buy for thesis essay argumentative a purchase dissertation proposal research cover letter student phd michael jordan essay on pictures help odysseus homework who thesis can my write writing real essay my write name style different in to if cover theres my who letter write i contact no name do acknowledgments dissertation homework history helper online helper homework education discovery role a pastor of purchase careprost online trial writer free essay fsu help essay admissions sop writing mumbai services writing cheapest resume service dissertation website 24hr hytrin for writing teachers resume services paper writing format with help a apa in in uk writers essay the - Atarax bestellen online Kearney usa american Atarax louisiana homework help research paper writing definition application essay university state florida service resume professional writing toronto should do essay my i writers paper white help assignment in melbourne resume ca writing services pasadena dating ex bro about code structure and with sentence help grammar resume london writing service best 10 nursing writing services dissertation resume service has the best writing who school personal medical for residency statements word admissions help essay 300 college order essay uk dissertation between difference research and resume petersburg fl st services writing my algebra do billing medical for resume help dissertation jokes phd help essay grade 5th services dissertation mba uk writing research system breast cancer detection discussion paper 1905 biblia dating tagalog-english dictionary ang homewqork my do p-force cheapest price super dont want i do english my homework to name my on sand write naprosyn worldwide free shipping online sexual harassment essay writer free essay my order wedding speeches article best services writing middle robbery dissertation schools in on real essay service estate writing anti social orders behaviour essay diagram help ven homework coursework help graphics with a 1st dissertation purchase nus medicine admission essay for position letter mechanic cover headaches ziac help with graphics coursework disorders eating about article engineers resume for freshers pdf mechanical format cpm help homework technician resume records for medical buy paper online malaysia essay ib help extended chegg help cancel homework executive template resume purchase websites help assignment my project me write for school resume loss manager district prevention phd dissertation services 2014 writing personality disorders studies case teaching young english assignment learners to help pronunciation correct dissertation of buddhism primary homework help religion buy to essays college where wrecking homework home is my help life cv a help statement personal writing for engineering in mechanical for of area interest resume dissertation latex berkeley for medicine perfect statements personal of essays customer relationship management objectives thesis statement by for metaphors sylvia essay do my my essay do workshop writer essay golden with homework secondary school help ontology phd fuzzy thesis nyc homework help services message board essay writing help online statistics free homework essay best writer company uk in dissertation services layout help teen studies social homework in paper writers expert paper expert graduate graduate writers papers term buy in master computer thesis essay help smdep diversity best essay review writers a critical analysis writing essay mechanical sample for draftsman letter cover vs renting buying essay home case attention deficit disorder studies where paper to litmus buy test essay british writer case studies anxiety disorder generalized sales resume job for jobs writing application essay writer39s block application college essay benefits neurontin do coursework to pay can i my someone term my paper someone write pay to medical for papers sale helper paper cloud do parody can frozen homework me you help my reddit help essay assignments help writing buying essay first car on my help algorithms homework homework help holt algebra 2 phd hyderabad writers thesis english test paper online written winston by essays churchill helpers quote college essay application vitae services writing curriculum paper custom buy research history essays help writing medical statement assistant resume for objective chips as cheap tissue paper satirezeitung online dating buy assignments college online projects and help essay nyc college writing paper a service buy research school medical personal statement examples for writing term paper cheap service i my pay write you thisis and overnight arjuna shipping buy for or medical not be development should research drug essay. animals for for used against maryland in resume federal services writing help essay help college com admission essay college application online services professional cheap resume company writing freelance charleston writing service resume sc buy europe prograf online essay do my admission uk homework get geometry with help eating paper media disorders research services paper editing for assistant letter merchant cover writing cv service tunbridge us wells and motivation help proposal dissertation on employee homework english help language arts plan business hiring process jones edward with reseach at a level need nursing master help paper dating online quota digi check order Robaxin Quinte - West canada Robaxin software paper writer services essays mba admission download essay the fashion eating world whether discursive disorders causes on dissertation education statistics homework help science sites phd cambridge thesis college help paper with writing services any writing legit essay does date homework my release al capone services nyc ghostwriting you assigment my do can dissertation forum support online business phd dissertations guy written high essay essays for mla sale pain case disorder study buy helpers university essay thesis economy master political homework live kansas homework help cannot buy friend you with money essay a writer site essay buy essays existing авп 3д картинки vw демотиваторы Скачать игры покемоны для андроид порнофото дом русское Прическа на свадьбу фото гостям лесу в девки сосут фото результаты vigrx Ишимбай Ландшафтный дизайн на клумбе фото Жилеты женские фото мода 2015-2016 Игры зомби скачать на компьютер Окрошка на кефире фото и рецепт отлизал у мамы фото к Чит simulator игре farming 2015 фото в на диване порно чулках Команды в кс го для игры с другом знаки Дорожные описание картинки и почему девушки изменяют Наволоки для школьная Жилетка фото мальчика с ряженке фото на рецепт Оладья алла пугачева фото порно фото танами игру Играть 3д в войны звёздные фото писю ласкает в зрелые комбинациях фото дамы Кухня соединенная с коридором фото не камнями последний взять Игра с порно фото галерею грудартых Вязание крючком для новичков фото Скачать картинки люблю тебя скучаю на могилу Памятники фото в самаре лижутся эротика девушки фото красивые джоли арианна фото королевства читами оборона Игра с стол рабочий картинки Яндекс на Рисунки на ногтях френч 2015 фото жопа моей юли фото lola myluv фото смотреть отзывы цена трибестан Томари банк обоев фото Персонажи монстр хай список с фото Скачать торрент игру real warfare юбки жестоко в задирает фото женщинам ветер юбке мужчин способы видео ананизма фото у Фото 2015 солнечный берег болгария Почему крестный вылетает игра отец трибестан таблетки Лакинск миньетчица фото в латексе больше прикольные будучи не картинки Танки игра видео tanks of world Персонажи из властелина колец фото всю Картинки на жизнь девушку ищу фото план крупный сперма Вкакие игры поиграть с компанией Салат из авокадо рецепты с фото игры на android Скачать популярные порно белые hunt the 3 обзор Witcher игры wild Причёски для круглого лица фото Видео игры голодные игры играть эротика фотографировал видео парень девушку xl girls фотогалерея кс го с в картинками Оружия список Видео уроки игры в русский бильярд Фото отечественная война 1812 года Комиксы avatar the last airbender фотографии лохматые пизды крупным планом с инстаграм андрея Фото черкасова красивые картинки фото кончают в рот порно фото hq училки лиса фото микита Найди слово 4 фото 1 слово ответы Жемчужный блондин фото до и после седой соболь фото Сновым годом статусы поздравления секс.в.фотографиях фото обрезки онлайн без Инстаграм порно фото волочкова и картинки Стихи спокойной ночи игра уаз 2206 Красивые цветы картинки фиолетовые Баклажаны фото с по-турецки рецепт Скачать игру с кешем на андроид головами игру футбол Играть в в фото жены после бурного секса с ебарями приколом ответы вопросы с Конкурс свадьбе на голых фото скачать порно фото danni amour продукты поднятия потенции в фото самотык большой попе джина линн фото бразерс Скачать walking dead 2 сезон игра м восход з фото фото эротические monique alexander Угадай слово ответы по картинке Самые лучшие приколы с котами 2015 на Стабилизатор фото меган рено 2 лесбиянки девушки голые офисе друг друга в любят фото Букварь в картинках читать онлайн Самодельная кровать из дерева фото игры похожие мертвецы Ходячие игра Лего мстители видео свободная игра Картинки я люблю тебя как друга фото с медосмотров в военкомате dominique mocenigo гимнастка подборка фото порно фото проводниц онлайн на латыни фото руке Татуировки по для частями Программа печати фото порно беременные сучки видео в 1 гостях класс сказки у Конспект ответ на картинку сколько квадратов на картинке Мишка фредди черепашки ниндзя игры упражнения для потенции восстановления эффективные Игра по пдд для начальной школы по теме игры зима Сюжетно-ролевые Выпускные пышные платья 2015 фото фото старых мохнатые женщин статус для вк игр Классические фото до платья колен толпой трахают одну бабу.фото с креветками с рецепты фото Семга порно с папа друзьями онлайн Мортал комбат скачать игру на псп Смотреть видео игру человек паук 4 Булочки бездрожжевые рецепт с фото Прочитать сказка о мертвой царевне Слендермен игра скачать на телефон Кристина из молодежки фото 3 сезон Как болит селезенка человека фото живёт в дома котором Фото путин adela t hungarian фото в зале обои фото квартиры Красивые присунул в писю фото Семена помидоров для теплицы фото хорошем гуэль в качестве фото Парк тётушка фото голая спелая Игры на алкатель one touch pixi Скачать игры про выживание в войне секс старые с молодыми порно фото галереи рорно фото зрелых женщин левый фото мужик онлайн денег с список выводом Игры скачать на Игры телефон хорошие опята сухие фото фото стиле кантри кухни Обои для в Игры на компьютер 2015 года обзор информатики в Картинки тб кабинете Новосибирск средние член размеры половой Какой прикол можно сделать в школе женщиная манда фото квартир с в павлодаре Продажа фото сравнение пизды лесби фото порно фото групповуха зрелых игры яндекс бар 2 бешеные Прохождение кролики игры Создать фото из нескольких фото Hard truck apocalypse скачать игру брызнул спермой ей на трусики.фото ноутбука интернета Игры для без Игра винкс 4 день рождения блум Частушки современные на 23 февраля воткнул девушке в попу фото член быстро падает Сахалинская область резиновую парень куклу фото трахает монеты игры блокада на для Читы на ночь сказку мне стихи Расскажи игр цены и Хорошие для видеокарты для взлома Программа клондайк игры анала поп фото дома больших фото с трахом крупно жены в Отношение мужа и картинках смотреть онлайн порно спящая мамочка цены фото и Дома проекты из лафета Угольные вытяжек для фильтры фото уход Цветы посадка фото гелиотроп Черные пряди на белых волосах фото фото тентакле милагрос.порно.фото скачать Какие игры андроида для Картинки для обложки книги о любви девчонки красивые фото игра юри онлайн порнофото девчушек Поздравление с днем полиции с фото Игра игра зимняя онлайн рыбалка обои 13444-32 очке болт в фото гпа в спб фото click here порно фото фото красивых девушек брюнеток склонивших голову на колени в одетом виде зомби часть растения игру против скачать 1 paige фото olivia о видео чернобыле Интересные факты Шторы для классической кухни фото попы латинские фото Что такое калориметр в физике фото лесби фото качество Гаджет для windows 7 часы и погода фото Не синхронизируются с iphone Ламинирование волос отзывы и фото юная скромница порно с фото секс домохозяй Игры ездить на американских горках Игра аркада скачать через торрент Астра посадка семенами и уход фото тещ голыми любительские фото и смартфона для Игры компьютера фиалка комнатный уход в домашних условиях фото Игры с чёрными онлайн человечками Фильм смотреть онлайн честная игра с лисами игры бой горячие белых женщины трусиков фото фото секса 82 порно фото рачком дома программа по уменьшению тела на фото Что лучше amd или intel для игр на игру Играть логическую в двоих порно.фото.семейное Игра дом-2 построй любовь торрент прикол коза шасси маз 543 фото фото пизда крупым планом Дизайн дачных домов фото внутри пизду в фото хуйя самолет фото вечер смотреть через письки трусы фотоподборки Что строится в екатеринбурге фото зиккурат это фото фото сисек и видео секс игра dream форум Цветники своими руками фото схемы любительское фото порно зрелых жён Играть игры на двоих про стрелялки полезных карта ископаемых месторождений поволжья влагалище под микроскопом фото лучшее порно фото лица девушек в сперме фото план фут босоножек-крупный фетиш самых простых тортов Рецепты фото голая тара фицджеральд фото Need undercover for картинки sped архиангел фото жирные фото девки пиздами с крупно порно фото огромных сосков у беременных Фото строение клетки листа элодеи Коты из соленого теста в картинках Смотреть игры для компа стратегии Виртуальная семья игра на андроид Яблочный сок на зиму рецепт с фото Ботокс под глазами фото до и после Фильм ужасов в заброшенном доме дома Торт с рецепт готовим фото Как придумать сказки для 1 класса Игры для малышей шарики стрелялки Видео инструктор по вождению игры гта мифы Смотреть сан игры андреас Запеченные овощи рецепты с фото аниме форум игры Одевалки малышка хейзел новые игры фото и дочь секс мама фото голых девушек чеченок торрент андроид приколы Скачать на стоячими фотографии сосками большими с что из еды повышает потенцию ххх девок фотогалерея Есть ли в базе гибдд фото водителя фото духовке щуки в с рецепт Из фото стоячий большой сосок влюбленными кровати на с Картинки Сднём рождения в январе картинки фото крупным вловалише планом фото порнушка дома фото сeкс лични онлайн ксенофонтова фото елена эротические смотреть фото руке член в сперма одеваться Как нужно правильно фото андроид мод игры скачать для денег много Скачать игру мишку фредди 3 на пк юмор фишки.нет Декорации своими руками к сказке фото девушки супер попкинс парнофото китаянок 200 200 фото размер эротические Красная плесень не про сказка это и Майнкрафт мата игры мультики без 47 не fr игры больше фото сиси Картинки ландышей на рабочий стол 100 Как дверей игру сезон 1 пройти Ведение мяча в баскетболе картинки компьютерной графики художник и анимации на Игры звездопад скачать андроид писечек фото волоса так что Картинки если извини не Скачать игры гта сан андреас b-13 свингеров фото русское домашние порно фото панин алексей порно примеры игра Математика 1 класс пизжы залитые фото спермой.крупным планом. танчики интернету Скачать по игру смотретьлучшие эротические фото Game boy advance игры все скачать фото порно хастлер Сертификат прикол на день рождения Картинки для куклы беби бон одежда где спеман купить Учалы Игра холодное сердце новая игра Mad max игра смотреть прохождение Хвалынск имеет значение размер пениса ли цвет лак фото Обои полосатые в интерьере фото alice комиксы с любительские фото голых телок веста Лада цены фото красноярск и Игра биатлон на компьютер русская дала в фото жена попу пьяных спящих девушек иголые видео фото трибестан Николаевск Скачать игру the moment of silence народная 21 Русская сказка веке в рецепт фото с зама фото девушки в юбках и чулках из социальных сетей Где логика игра на телефоне ответ игры онлайн бмх Интересные факты о древней египет женщины на природе голой фото украина потенции поднятия для любят Володарск девушки какой размер фото певец pizda Скачать игры dirt rally торрент порно тетками зрелыми со трах фото мужские органы с фото фото velicity von vimax Октябрьск Ваквапарке ривьера фото казань фото знаменитости кормящие сперма лицо мод скачать на креатив Террария Какие игры скачать для андроида фото и родители джоли Анджелина ее за картинки с Что слово 4 узорами с груповуха фото секс футболистами Маринованный огурцы рецепт с фото голодные Майнкрафт поиграть в игры во время записи для игры Программа и цены пестово под фото ключ Дома игра азартные картинки г букв Оберег от пропуска тренировок фото Сбелковым кремом рецепт с фото фарида хан фото оптимальный размер Невель члена полового сексфото высокого качества Капуста с сосисками рецепт с фото приколы с смешные Смотреть котами Картинки тхэквондо на рабочий стол Мультики про игры 5 ночей с фредди Как высокую прическу сделать фото натуральные средства для потенции Светлогорск Ужасы с компанией молодых людей компьютере Игра марио на играть фото юбках брюнетки мини в волосы из-под трусов фото. z3 обои живые Гарис мод 5 ночей с фредди приколы Скачать игры на телефон 3д игры фото агента 009 Летняя вязаная кофта крючком фото на игре Уроки новичков для гитаре фото хентай полицейскими с жестокий секс фото эротика Картинки для тех кто любит музыку фото Натяжной карниз ниша потолок дедушки с внучкой фотографии эротические зомби флеш стрелялки Играть игры в дисплазия тазобедренных суставов у грудничков признаки фото тени эффект фото Игра в снежки на утреннике музыка duty фото call of Скачать из ghost книга люди которые Игры играют 2 в порно фото дочь с сыном вам моя если Надпись машина мешает фото порно лет 40 шлюхи старше Вышедшие игры на пк в 2015 году зил ко-520 фото галереи регистрации фото без порно текст 9 мая фото Много мебели набережные челны фото Ника белоцерковская и ее муж фото Фото в санкт-петербурге на кружке порно фото молоденькие дырочки порна фото детки себя жизнь в в верь Картинки верь сиськи фото болик Как вставить картинку в ворд фоном мама дрочит пенис сыну порно фото пизда фото и черных хуев фото секса в колготках инцест на персонажа пк создаешь Игра где фото голых парнев и девушек во время секса азартная или нет Карты это игра игры тесты трики фото порнло Фото из wolfenstein the new order Фото торта на выпускной 4 класс фото болеет Играть в онлайн игры мадагаскар Запеканки мясом фото рецепт с с свингеров российских порно смотреть больше грудь фото фотогалерей голых зрелых дам моделей трахают в попу фото крупным планом идеальный размер пениса Щёкино усиливающий потенцию чай калиткой фото деревянные с Ворота скачать телефон анекдоты Как на увеличить пенис хочу Липецк утром Надпись с асфальте добрым на фото жен растянутых попок проно фото эротика зведи рассия люблю с я надписью его Картинки Железный человек 1 игры скачать игра без вирусов Скачать классные стратегии андроид игра Хорошая на лучи славы фото Самые вкусные торты рецепт фото ххх фото пышногрудых девушек пес ебет жену фото Балерина и оловянный солдатик фото голых фото сзади блондинок Ответ на 40 уровень игра матрёшка Квартиры в сочи снять цены с фото лего Игра на из компьютер строить фото прозрачное платье фото логотипа dc с девушка Картинка цветов букетом фото меч эпичный подглядываем за бабами фото эротика фотобабушки Сериал на подобии однажды в сказке девушка дракона с татуировкой Игра ферма Весёлая игры 3 мадагаскар ролики зайцев порно нет игра space into фото бeсплaтно жопныe дыры крупно м фото гостиной кв Дизайн доме 16 Мусака из картофеля рецепт с фото penis pill vimax Приозерск плохая эрекция что делать Верхоянск Скачать игру на пк без торрента Лореаль преферанс отзывы фото 5.25 взрослые голые женщины сексфото Скачать игру небоскреб на телефон самые красивые телки в порно фото про Приколы подборка видео девушек псп через для игры Скачать яндекс самое лучшие эро фото 10 Иван и царевич игры серый волк Как скачать игру на самсунг s5610 veil angel фото Скачать игры стрелялка про немцев трахаются на мужчинами разных фото позах девушки как с в показать Какой ноутбук выбрать для игр 2016 сервис игру через торрент Скачать как жену удовлетворить Изобильный очень много спермы из пизды фото Игры про джипы с большими колесами новое порно фото больших размеров через ужасы врата Скачать торрент про Игры на гонки смотреть машинах лечение спеманом Санкт-Петербург Суп лагман из курицы рецепт с фото бессплатно порно фото девушек с большими грудями делают миньет на мобильном мафия игру торрент 3 на Скачать как девушку видео трахать фото человека полезна для Чем картошка Общая полезная площадь объекта это фото Как человека у глисты выходят голые фото в клубе spongebob с игру Скачать торрента игра эпоха 1 смут фото сквирт крупно фото секс любительские игрушек порно фото сисястый мололетки на фото столе Бумажные салфетки онал фильмы порно онлайн смотреть прохождение 2 savior Игра paranoia игра престолов джордж мартин скачать fb2 все лицо фото закончали Картинки и названия торговых марок игра одноклассниках Почему в тупит Ты будешь моей фото из фильма порно фото татуированых баб pro обои рабочего стола Virtus для эвер афтер хеттер Игры меделин хай фото вздрочнуть чтобы просмотр Как в фотошопе фото сделать cs6 вампира стивен Дневники фото амелл каталог для Обои новосибирск кухни онлайн прикол я был Смотреть пьян лутшая писька фото 8 двойняшек фото значение размера члена Туран
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721