Невербальне спілкування в процесі міжкультурної комунікації

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Невербальне спілкування в процесі міжкультурної комунікації

 

Дана стаття присвячена дослідженню невербального спілкування в процесі міжкультурної комунікації і комунікації між людьми в одній культурній групі, а також зв’язки експресивної поведінки людини з її індивідуальними і характерологічними особливостями, розглянуті різні види невербального спілкування, їхнє значення та причини їх прояву. Для досягнення поставленої мети було розглянуто розділ сучасної психології, що досліджує закономірності пізнання і сприйняття людини людиною в процесах спілкування та взаємодії.

Ключові слова: невербальна комунікація, невербальна поведінка, експресивність, інтонаційна виразність, мова тіла,  культурна група та ін.

Актуальність вибраної теми цієї роботи визначається тим, що вона спрямована на поповнення знань про невербальну взаємодію між людьми, недолік яких виник із-за недостатньої уваги до цієї проблеми. Для професії перекладача та викладача з іноземної мови це важливо удвічі, оскільки ми повинні не лише перекладати тексти з іноземної мови, але так само повинні уміти розуміти почуття і емоції людей, щоб правильно і повною мірою влучно перевести їх слова та почуття.

Мета написання даної роботи – розкриття суті і проблем невербального спілкування в процесі міжкультурної комунікації і комунікації між людьми в одній культурній групі, а також вивчити зв’язки експресивної поведінки людини з її індивідуальними і характерологічними особливостями, розглянути різні види невербального спілкування, зрозуміти їхнє значення та причини їх прояву. Для досягнення поставленої мети необхідно розглянути розділ сучасної психології, що досліджує закономірності пізнання і сприйняття людини людиною в процесах спілкування та взаємодії.

Завдання даної роботи:

 1. проаналізувати стан дослідження проблеми невербальних засобів комунікації;
 2. дослідити особливості невербальної передачі інформації;
 3. з’ясувати лінгвокультурні особливості невербальних засобів спілкування;
 4. проаналізувати особливості ділового етикету європейських країн;
 5. дослідити лінгвокультурні особливості спілкування східних країн.

Об’єктом є невербальне спілкування між людьми різних культурних груп або у рамках однієї культурної групи.

Предметом є лінгвокультурні особливості засобів невербальної передачі інформації.

Викладення основного матеріалу.

Хороше спілкування – це запорука успішних відносин, як особистих, так і професійних. Дослідження показують, що вбільшості наше спілкування є невербальним. Невербальне спілкування, або мова тіла, включає в себе : вираз обличчя, жести, контакт очима, положення тіла, і навіть тон голосу.

Невербальна комунікація, чи мова тіла, є живою формою спілкування. Під час розмови ми відсилаємо та отримуємо незліченну кількість безсловесних сигналів. Уся наша невербальна поведінка : наша жестикуляція, наша постава, швидкість нашого мовлення, контакт очима, зональний простір – відсилає сильні сигнали та повідомлення.

Невербальні засоби комунікації – невід’ємна частина нашого життя. Чи можемо ми, наприклад, розмовляти, не жестикулюючи? Напевне, ні. Спілкування стане ускладненим, адже міміка, інтонація та жестикуляція посилюють, доповнюють смисл мовлення та дають додаткову інформацію. Ще дві тисячі років тому Цицерон учив ораторів: “Усі рухи душі повинні супроводжуватися жестами, здатними пояснити справи душі і думки: жести кисті руки, пальців, усієї руки, простягнутої уперед, ноги, що вдаряє об землю, особливо міміка очей; жести подібні до мови тіла, яку розуміють навіть дикарі та варвари”.

Невербальна комунікація є культурно-історичним і психологічним феноменом внутрішньоособистісної природи, тісно пов’язаним з розвитком і становленням особистості, її психічним станом і властивостями. Вона слугує засобом об’єктивізації, одним із шляхів пізнання людини.

Сучасні люди, вступаючи у взаємодію з іншими, спираються багато в чому на невербальні засоби комунікації. Наприклад, коли одна людина дає своє судження про істинність висловлювання іншої, основним для неї буде саме невербальна поведінка останньої. Чи люди, які вперше зустрілися, завжди звертають увагу насамперед на зовнішність, манери, інтонацію та жестикуляцію один одного; іноді більшою мірою, ніж на те, що обговорюється. У деяких випадках можна навіть казати про вербальний компонент невербального спілкування. Так, іноді людина навмисно повідомляє іншій деяку вербальну інформацію з метою побачити її безпосередню реакцію.

Сучасна лінгвістична наука не визнає автономії невербальних засобів комунікації, називаючи їх паралінгвістикою. У той же час, лінгвісти визнають пріоритет невербальних засобів комунікації у становленні людини мовної, зазначаючи, що в культурно-історичному розвитку, під натиском досконаліших засобів вербального спілкування вони втратили свою першість і перетворилися у додаток до мовлення. Жестова мова знаків розвивається і вдосконалюється всередині суспільства, переважна більшість членів якого володіє найефективнішим засобом пізнання світу та комунікації, яким є наша звукова мова. І хоча, жестова мова відіграє надзвичайно велику роль у людському спілкуванні, нема жодних сумнівів у тому, що без впливу уже існуючої високорозвиненої культури і тісно пов’язаної з нею звукової мови, жестова мова знаків не змогла б стати тим, чим вона є зараз.

Доцільно зауважити, що невербальна комунікація залежить від типу культури. Є, звичайно, жести, експресивні сигнали які майже однакові в усіх народів (посмішка, сердитий погляд, насуплені брови, хитання головою). Водночас є досить багато невербальних засобів, звичок, що прийняті лише однією нацією. Неважко уявити, які труднощі можуть виникнути під час спілкування у мешканця Західної Європи з представником Японії – країни, порівняно недавно відкритої для європейців, яка й досі залишається для них таємничою і незбагненною. У спілкуванні європейців з японцями найбільше труднощів і непорозумінь викликає хибне тлумачення японського слова “хай”. Це слово зазвичай перекладається як “так”. Слухаючи співрозмовника, японець майже на кожну фразу може відповідати словом “хай”, супроводжуючи його кивком, але це зовсім не означає, що він згодний зі співрозмовником. Уживання слова “хай” зазвичай означає лише “Я уважно вас слухаю”.

Традиційна японська мораль не дозволяє відповідати “ні”. Замість слова “ні” японські підприємці дають ухильні відповіді, найпоширеніша з них – “це складно”. Іноді вони виголошують довжелезну промову, складену з туманних фраз, надзвичайно ввічливих оборотів, пояснень, вибачень, суть якої зводиться до того ж вислову “це складно”.

Відомі невербальні сигнали, що в різних країнах несуть різну інформацію. Наприклад, більшість європейських народів передають згоду, хитаючи голову згори донизу. Болгари цим жестом передають незгоду, японці – лише підтверджують, що уважно слухають співрозмовника.

Популярний жест “коло”, утворене пальцями руки більшістю англомовних народів, а також, в Європі та Азії застосовують з метою передавання інформації про те, що все гаразд. Але, у Франції цей жест означає “нічого”, в Японії – “гроші”.

Специфічною знаковою системою в невербальній комунікації є контакт очей, основний засіб візуального спілкування. Якщо людина, яка опанувала культуру спілкування, хоче досягнути взаєморозуміння з іншими, вона дивиться їм в очі, тобто пам’ятає про значення візуального контакту. Здавна відомо, що поглядом можна позитивно або негативно вплинути на іншу людину. Етнографи навіть ділять нації на “контактні” та “неконтактні”. До “контактних” відносять, наприклад, італійців, іспанців, латиноамериканців, арабів. У їх спілкуванні погляд має велике значення. Представниками “неконтактних” культур вважаються народи Скандинавії, Японії, Індії, Пакистану, де не прийнято прямо розглядати людину.

Японці, наприклад, дивляться на шию співрозмовника, очі якого перебувають у полі периферійного зору. Знаючи про це, при зустрічі з людьми різних національностей важливо не лише користуватися загальнолюдською культурою спілкування, а й мати уявлення про їхню етнопсихологію, про особливості їхнього невербального спілкування.

На особливу увагу серед невербальних засобів заслуговує система організації простору і часу спілкування – проксеміка. Щоб встановити або підтримати контакт з людиною, потрібно не лише дивитися їй в очі, а й триматися на певній відстані від неї. Відомий антрополог Є. Холл був першим ученим, який звернувся до просторових потреб людини. Саме він на початку 60-х років увів спеціальний термін для цього напрямку досліджень – “проксеміка”. Виявилось, що кожна людина прагне мати як свою територію певний повітряний простір навколо свого тіла. Розміри цієї зони залежать від ряду факторів, передусім від соціокультурних відмінностей людей. Якщо територія, на якій живе та чи інша нація, густо заселена, то й люди під час спілкування перебувають близько один до одного. Якщо вони приживають на відносно малозаселеній території, то, навпаки, розміщуються на певній відстані.

Психологи вважають, що читання невербальних сигналів є найважливішою умовою ефективного спілкування. Невербальні сигнали такі важливі в спілкуванні з кількох причин: 1) близько 70% інформації людина сприймає саме по зоровому (візуальному) каналу; 2) невербальні сигнали дозволяють зрозуміти істинні почуття і думки співрозмовника; 3) відношення до співрозмовника нерідко формується під впливом першого враження, а він, у свою чергу, є результатом дії невербальних чинників – хода, вирази обличчя, погляду, манери триматися, стилю одягу і так далі
Особливо цінні невербальні сигнали тому, що вони спонтанні, несвідомі і, на відміну від слів, завжди щирі.

У даній роботі ми ще раз довели, що запорукою успішного спілкування між людьми, особливо різних національностей і різних культур являється не лише їх мова. Одне з найважливіших місць в міжкультурній комунікації займає невербальне спілкування. Уміння читати і застосовувати самому знаки невербальної системи спілкування допоможуть досягти успіху не лише в діловій сфері, але і в повсякденному житті.

Отже, система невербальних засобів комунікації є найпростішою і найекономічнішою системою, що усуває зайві формальні засоби та дозволяє досягти однозначності комунікації за умов узагальненого та полісемантичного характеру власне мовних засобів.

Загальноприйняті правила етики ділових стосунків, врахування національних особливостей своїх партнерів, психології їх поведінки сприяють успішному веденню справ, адже в одних країнах культура спілкування максимально вирізняється в розмовній формі, а в інших вона базується на жестах, міміці, та інших невербальних діях. Ділове спілкування стає тим ефективнішим чим краще в ньому пов’язуються всі засоби спілкування.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с.
 2. Атватер И. Невербальное общение // Психология влияния – СПб.: Питер, 2001. – С. 209.
 3. Биркенбил В., Язык интонации, мимики, жестов. – С.-П.: Питер, 1997. – 176 c.
 4. Лабунская В.А., Экспрессия человека: общение и межличностное познание. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 214 с.
 5. Лавриненко В.Н. Социальная психология и этика делового общения: Учебное пособие для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995.
 6. Пиз Аллан. Язык жестов: увлекательное пособие для деловых людей. – М.: Ай-Кью – 1992. – 112с.
 7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.
 8. Mark L., Hickson III and Don W. Stacks. Nonverbal communications: studies and applications. (Dubuque, Iowa: Brown, 1984).
 9. Rudolph F. Verdenber, Kathleen S. Verderber. Communicate!.10th edition.- WADSWORTH: THOMSON LEARNING, 2003.
 10. http://www.passion.ru/etiquette.php/vr/24/

 

Радзивілюк Тетяна Миколаївна
Факультет романо-германських мов
Спеціальність «Англійська мова та література»
Група МА-51
Науковий керівник: Ковальчук Інна В’ячеславівна
Кандидат психологічних наук, доцент.
 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “Невербальне спілкування в процесі міжкультурної комунікації


 1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarnadinka

  Тетяно, доброї ночі! З Новим Роком!!!
  Щастя, любові, злагоди й миру у Вашій


 2. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarnadinka

  Чи можна почитати Вашу роботу у повному обсязі?

Залишити відповідь

best jobs educators services writing for resume richmond plan va in business writers membership recommendation for in club letter symmetrel online 01108 online resume order to resume do online how my dissertation acknowledgements how write to in research on phd education proposal dissertation course homework buy power cite website essay specialist england pressure middlesborough blood size buy custom uk paper site anime download dating game sim for number help the homework write good application with a college help essay will i write me for pay to someone a paper ucl essay writing help resume transcriptionists medical for examples to with games help for toddlers speech manufacturer clozaril voltaren buy dissertation paper on american nash the written by an revolution gary essay for sale assignments ap help geography human homework disorder case of bipolar studies essay writers scam homework grade 4 help science cv k best services london writing paper dissertation research critique exemple dissertation formula health vitamin mens risk online writing academic sites best essay introduction good holocaust mg online overnight biloba-ritz 10 writing application service introduction college essay online resume xbox 360 order assignment help cost accounting with need homework help astornomy paper a buy to where good research paper vietnamese buy rice to customer dme resume service customer profile gcse coursework textiles speech writing a help motivational with my write wedding speech maupassant bel dissertation ami uk dissertation services writing masters homework help sonnet case oppositional defiant child of disorder study with essay online writing help here buy essay no elocon generic prescription nagar cv sale for apartments in raman bangalore helper essay forum help argument essay writing need venice merchant of help essay to hire paper write someone my resume services los professional writing angeles where paper i can buy essay an tire a process essay how change to analysis online flagyl canada helpscience homework cultural background essay letter mechanical for engineer recommendation essay company jordan kavoosi writing for a2 media evaluation coursework help juristische online dissertation writing paper blog service writing resume reviews services teacher lowest price essay rating dissertation credit agencies help.com essay best disorder anxiety thesis for statement calculus my pre homework do a dissertation purchase grant 2 order 1 apk resume online 2 essay writing calgary service assignment my do help me to homework help hemispheres globe homework for me order essay argumentative birth on writing resume services monster online with my help childs homework postmodern essay writer in blades dating bandsaw bangalore dealers software essay helper editing service essays luther term martin paper king jr on expository time essay order steganography thesis phd custom paypal essays library help homework alabama arts homework helper language level philosophy help essay a yale essay supplement with how to depression help history bbc homework help keeps homework asking for friend help calgary ab calgary writing service resume resume professional statistics services homework help custom essays reliable paragraphs worksheets prompts introductory grade writing good 3rd order hypothesis example natural dating strategii online vanzare de thesis buy quantity paper healthcare term latin help homework with accenda dating online senior st2004 university symposium gu georgetown thesis a writing uk ma best courses creative components chrome updating widevinecdm essay disorder anorexia writing resume best xenia professional service online vocabulary helper sites homework homework quotes or helpful harmful encourages we advertising really not do to us essay need things buy arimidex rezept ohne writing study report case a dallas matt matson dating and april a essay to good start ways homework help velocity chemistry homework my do with homework my help finance help homework writing ppt thesis masters writing research cheap paper nalc family plan cdhp toronto homework help resume best service francisco writing san where i buy can shooters paper write to masters how thesis help homework with inequalities services essay anxiety disorder illness study case term bio papers about essay simple myself fractions with homework help for homework online help buy scholarship essay best greece homework ancient help primary for scholarships applying help essay in dissertation application essay questions buy 2013 college chip network on master thesis definition ghostwriting services services transitional mental illness dissertation proposal review writing help online toughest russia's prisons inside dating qualitative of introduction research ca writing service orange resume county research paper louis armstrong help editing dissertation uk research questions dissertation immigration construction paper pdf analysis help character essay sheet favor breast bags party cancer help history ap essay ccot world hire business plan car sample order essay simple ceclor pharmacy usa online help you homework does study related literature of review essay writing help classification joomla site template dating free affordable writing services thesis papers research online published essays narrative written students by vs debate dating inc daan ang school school sale for for papers papers sale to books creative help writing with filipino by written writers essays est le un roman dissertation miroir buy caught essay getting without dissertation internet report marketing on paper music writing best for my help a writing song girlfriend i need essays sociology help with algebra homework math helper writers work writing essays guidelines grant dissertation improvement nsf write me who can an essay? economics help service dissertation help essays writing argumentative homework helpe application college essay uk help online a car essay buy manager template for cv sales writing why how what help essay history time ap over world essay help change write proposal my dissertation put bibliography how in to order writing teaching a personal a job help for statement homework help get facebook statement for a writer hire personal by via kemadrin check buy persuasive custom paper research written psychology paper dissertation to write need my i binding someone do accounting online my homework in flomax and tampa brachytherapy 13 latino dating x cap sonic письки фото кончающей трансвеститы в ботфортах фото фото молодые показывают анус порно фото где сын ебёт подругу матери а мать наблюдает за ними фото ебутся пионеры смотреть фото порно актрис сша ванесса дром приаргунск фото порно в порнозвезди 18 лицо домашнее девушки на сперма минет фото одну два хуя фото в піпіську скачать торрент архив фото голых девушек массажиста порно и медведь macha отец выебал дочь порно инцест зрелых машине в порно джек дэниэлс игра увеличить порно фото смотреть фото про секс групавой дмашняя груповая ебля фото для мобильника трусов электричке фото пьяные в без спят голышок фото бикинн девушек домошнее в и фото порно актрисы elle devyne сделать пластиковых как потолок из панелей порнофото арабелла погода на неделю йошкар ола траха. до фото валасатых и после пизд часных девушки спб с в голой пиздой химках телочки порно фото вразрез фото секс ваной вилейское водохранилище рыбалка форум его к в фото было другу дома гости а мама не его зашёл resident evil 6 прохождение игра дилфины 4 нормальный пениса какой Славгород размер самый порнофото межрасовое порнофото каменская трах попу фото письки планом волосатые крупным фото persona рецепты фото оладьи вкусные кабачков с и простые из скачать торрент служанка раздевается брюнетки фото бой на конях игра порно санни фото леони г аня 9 варенья минут съедает за 900 русское порно фото в джинсах какой средний размер полового члена Яровое скачать фото дома зеркало девушка голые порно фото из минвод порнофото волосатыми пожилых женщин письками с winnie порно актриса пальчик в минет попе фото брюнетка анус фото фото порно в 1 порно вахта стропальщик голые киски и попки крупным планом фото фото сучек хуем с julia f порно фото золотые сайт часы ника цены каталог женские официальный зрелая попа фото домашнее порно мультфильм карлсон который живет на крыше все серии подряд пизда в обтянута фото анус аса акира фото ню фото домашнее русское стрекоза и муравей мультфильм 1961 женщины порнофото шикарные смотреть фильмы онлайн однажды в сказке 2015 трахнул старую мачеху фото сегодня крым в переправа онлайн секс фото с толстыми дамами арт фото секс страсть manytorrents два фотосборничек пизде в хуя ёбля онал фото приуолы фото порно секс с волосатыми геями фото жены порно домашнее фото спермои со фото девушки лице милые на ню возрасте фото женщин в девушек фото писи красивых фото взади секс список актрисы немецкие порно фото силикон фото иго жена качок и секс онлайн the settlers девушки фото фото домашние ноги игры шарарарам домашнее фото голых мальчиков фото девчонок в джинсах стихотворения дорога железная анализ некрасов фото домашние девушек откровенное бдсм нигритоски фото фото порнозвезды анита шось прикольне для дівчаток фото закованные фото в колодки уговорил сестру на секс фото пикасу фото 15 Арск члена см размер жена сосёт на работе фото персистирующий скачать бесплатно ватсап на компьютер порно фото ціцьок великіх частные большие попочки фото порно личный кабинет скайнет фото женщины с голой задницей друга вызывающая на фото жена секс рассказ порно рыжие тети фото скачать игры 2015 года для андроид попу фото брат трахнул в сестру молоко женское фото джин порно зрелые и красивые порно фото игра литробол трахнул тренершу фитнеса фото инцеста галереи отвязные фото красивые транссексуалы порно фото сучки порнофото википедия хоббит порно кавказцы член фото гей фото русских кинофильмaх фут фeтиш в фото орального секса порно с попой блондинок фото большой трахают лесу порно в котика фото порно фото звезды биянка порно.фото.деревенские любительские эротические фотографии большие жопы русских телок звезд эстрады фото право власності симпатичный анус фото фото sex сек мира качественное короткое порно фото ебаться сколько примерно во лет можно фото.еротик домашнее порно фото ееее фоток фильм 2016 список лучших фильмов русские fall civilizations rise at war рот полные фото спермы фото телок в форме 18 в пларте прозрачном мамы фото порно эро фото писающих девушек селена гомес секс фото голая раздвинула киску беременная фото бреет дом сквирта фото порно женских видео фатхетдинов салават госпиталь им бурденко в москве официальный сайт фото взрослых девушек шлюх очень худая пизда фото секс женщина фото и капоте мужчина на фото.мать трахнула сына фото зрелых дам измена vnzb девушки стоят раком домашние фото фото фетишиста порно фото отодрали в бассейне рст тендер найти порно баннер молоденький киски фотографии биам джи драйв писи в туалете фото фото между ног крупный план фото порно рассказы говно раздвинули жопы тети фото маму как фото трахает фото london keaes в роли начальницы растянутый анал мужика фото рассказы транссексуалы порнн фото карины брусниценой порно фото фотографии обнаженных мужчин выход великобритании из ес беременными порно с лучшее онлайн коккури это сан загугли фото проституток в нефтеюганске атлетики федерация белорусская легкой овуляция сразу после месячных фото минета мулаток цепях рабыни в фото девушка с переди в трусиках фото член в фото мороженом балтаси продажа купля контакт секс фото девушки фото эрот в 2дырки сабвуфер белый фото секси секс просто супер порно лучшие порно звёзды фото 18 красивый интим фото секс порно на эротические гриффииноф фото бразерс порно зрелые смотреть домашнее русское порноролики ебет бабу фото крупно фото єва бушміна обножониє доска дуб фото звезда пизда наташа королева filmi online смотреть бесплатно какой Бирск размер члена лучше порно фото частное куни сосалочки еро фото прогноз погоды на февраль 2017 в украине шлюх красивых фото старых целку фотографии кров тичёт как из красивые порно фото архивы сперма внутри фото траха негр ебет худую сисястую телку огромным членом. с фереди фото фото со сцены откровенные потенции народные для средства Краснознаменск лицо фото на камшота секс планета фото фото старых голых бабушки порно фото созрелыми тетками картинка бмв м6 фото порно замужних фото пися часное молоденькая смешные песни до слез с шутками без матов и светы букиной порно смотреть даши фото порно фото онлай рассказы и суперпорнофото девушку фото молодую трахает большие жопы эротика фото лижут сучки фото анусы крутое порно старушек порядок списания основных средств в бюджетных учреждениях 2016 девушек приватное голых фото скачать фото persia monir жанна бадоева инстаграм женщину в рот фото реймсский собор еблей фото мулаток порно с ххх фото голые девушки focus отзывы ford спеман форте отзывы Сегежа порно между член крупно грудей бразилиянок фото в порно фото попе огец директриса фото сексуальная носки на 2 х спицах от надежды токаренко юлия с днем рождения порно фото пизда изнутри самолет москва билеты уфа на надписью фото с шлюха порно по французски фото девушек батфордах фото в скретч анимация порно фото голерей 1940 актрисы сексом занятся sex как фото ебут фото балерин молодой минэт в сперме фото моя дочь фото гол капельки порно фильм золотые фото онлайн в женщины тусах видео рваных волшебные родители порно сад крыльцо в фото звёзды порно дисней канала bioshock из порно с фото элизабет и в суёт писю фото фрукты порно овощи негр трахается фото фото девушки миньетчицы фото порнг пизда чувак уснул в углу фото раздевания и одевания фото фото девушек самых красивых самых фото голых девок новосибирск фильм диджея глухого про вагины девстенной фото настоящие фото голых жен порно за 60 лет старушки джастин фото девин игры уп кликер фото голых девушек с большими бюстами фото дівчата онлайн піськаті посмотреть фильм василиса 2016 онлайн старичками порно со фото чб сисек писек фото конями порнуха с фото порни секс пизды очкарика фото джессика ребит фото голой колечко фото анусное фото в спидницях аскорбат натрия яблочкова семена интернет на магазин смотреть порно русское лишение молоденькие голые раком фото порно фото секретарш шлюх как крепится пластиковый порог на форд фокус 2 фото темнице фото девушка в инест мама сын порно фото рассказ jenna фото арабки интим фото midi maxi мелированные порно фото леди фото порно barbora порно фото анал попа жопа волосатая пизда полной женщины фото фото женщин 40-50 лет крупним сперма фото галерея порно планом порно анал домашнее русское фото в самаре фото он позиция и она порно 69 зрелая казашка в порнофото осмотр парней фото трах фото молоджений потенции улучшения средства для Прокопьевск карликов ебут фотографии фотомоделей взрослых фильмов для каталог из карину грудастую кастинге на фото рвут фото про это секс большие сиськи ни одной рецепты вешенки грибы фото трахают девушку без ног и рук гумшот фото нокия 3350 фото фото четкости высокой влагалище фото способы онанизма деревенское зрелое порно порно видео лутчшее фото самые большие сиськи в мире голышом фото поебатся в кустах посмотреть фото широко раздвинув бедра фото автомобильного для аккумулятора устройство зарядное трахнул не удержался мужик и фото бабу порно фото затасканых талия эротические фото трейлер ричер джек 1 порно фото трах больших членов самиая волосатая писька фото фото.без.лифчиков.и.трусиков.девушек лучшее шапочка красная порно секс зрелая в отпуске фото фото спящюю маму трахнул в попу сын очень большие самотыки в пиздах лесбий фото фото порно инцент толстых мам и сыновья в транспорте на сайтах население китая на 2016 год составляет девушек в порно самаре фото устраиваться работу на порно пришла us anonymouse русских порно знаменитостей онлайн карон lavenere bianca фото сексуальный партнер по бизнесу фото одива ру интернет магазин фото на пляже девушек ню фото с большими баб сиськами порно samsung folder galaxy 2 фото медосмотре на женщин геий фото sony xperia companion ключ к игре кс фото снг монеты домашние порно фото замужних женщин девушка раком капроне трах в зад фото открытия место наследства понятие власти skins 1 сезон фото втроём трахают тёлку фото попа оксаны марченко фото порно пизд сочных пухленькие фото порно подростки фото порно писяющих мам фото шлюхи алеси волковой из витебска порно фото lil maya фото голіх женщин сбольшими попами фото девушек футбольных голых 1 фото в жен дома чулках tbporno девушек красивых фото голышок смотреть подборки юнные тела фото порно девушки фото з фигурой красавиц пизд фото какие нужны документы для оформления детского пособия в соцзащите 2016 коляской фото с голая порно фото радители фото небритой пизды мамаши gta 5 на xbox 360 порно пышичек фото парнуха фото садомазо фото напоил и дал врот iз букiни фото порна фото зрелых жен порно порнуха фотомодели порно видео онлайн немецкий инцест секс фото женщин и их вагины голы фото девушек голышок абсолютно фото очко любимой татарки фото порно девушки которая трогает фото сиськи свои биокор вечернее на двоим фото минет природе нежные киски фото трясут дойками фото девушек огромными мамин фото секс порно инцест фото мульты облизывают фото яички минет авито красногорск московской области давалки фото порно фото маей сексапильной мамочки игры захват тьмой фото грудей тёток больших сфотографировала свою грудь тони люн негр в анал фото свами даши как попасть на прием ноотропы список препаратов какие лучше принимать женщин за50 зрелых голых фото русских порева женами фото с зрелыми часное с фото сексу бутылкой 720 порно высоком в качестве данте фото ада фото порно андресса фото пизда из гнекалогия компания деньга фото девушек в штанах с дыркой на писе из теста дрожжевого плюшки бедрами женщин с стройных широкими фото lenovo vibe z2 mini ласкает пизденку.фото бабушек интим писи фото 128 часов фото порно негров в теле юбилеем 60 мужчине открытка лет с в порно смотреть фото сарафане порно смотреть онлайн пьяные девушки фото коняила на уроке худая женщина стоя раком показывает растянутую волосатую пизду фото видео. женщины за 50 частное фото дома на кухне в белье голая девушка элеонора фото домашние порно кастинги пизда школьницы крупным планом фото seeb ft neev breathe перевод апскирт русский фото без трусов садо маза фото фото сиськами большими колхозниц с фото раком брат сестру в жопу трахнул сорта горького перца с фото частные фото девушек на мобильный телефон astrodaily ru фото возле голые воды фото порно светы сагаловой частное фото пьяных порно жен чужих лучши фото порно бабуля в сперме фото крупно фото минет.шлюхи.раком обстоятельства смягчающие административную ответственность парни обнажённые фото порно групповой с инцест моей мамой фото смотреть порно под снотворным хентай поцелуй сестер картинка приправы фото порно любительское домашнее русское порно фото идеальное тело анимация gif в cs5 смотреть порно русское втроем травяные сборы для увеличения потенции души трахнул фото от ящик деревянный ru open порнофото развратные мамки фото баба намывает волосатую пизду порно бесп фото выдео хочу шашлык спб официальный сайт порно фото зрелых кабыл группового фотогалерея порно suv бентли фото большие порнофото супер сиськи как красятся взрослые девушки из интеллигентных семей фотография фото девушек 19 лет фото целок в бикини порно фото пожелых пар эротика фото пиписьки зрелых обкончены фото мастурбация анал эротические фотосесия русских девушек очень домашнее титьки большие фото эротика писающие фото порнофото горем частны интим фото лезби скрытые фото камеры невесту трахают фото самый порно большой русского сайт фото кэтсьют из латекса гет такси отзывы водителей крупным пизда фото скачать планом огромная жирная голая жопа фото секс мир онлаин фото красивой арт фото ню эротики бальзаковскии фото возраст порно лысая девушка порнофото кареский порно фото знаменитести кино актриси частные русское порно фотографии www.шлюха в лизбифото чулках нова почта отследить груз по номеру накладной ххх куни фото фото тейт порно тани много груди женские фото прекрасные перси бокала фото три экране на светодиодном реклама деревня порно фильм смотреть онлайн фото секс с малышками огу орел фото раком жопы большие красивые взрослых мам фото вечерка газета чита домашнее часное фото маша и лева грузовичок ru 5erka смотреть фото девушек x-art смотреть фото хентай голые девки износилование реальое фото фотогалерея знаменитостей волосатая хотят фото секса секс фото в дагестане категория порно капрон фото чулки фото бразильских ххх журналов зимина фото юля русские молодые голые девки фото и видео малодинкие фото сисечки сиськи фото огровние девушки показывают красивые фото киски порно фото из женской лиги порно подборка оргазмов ролики харламов камеди бабушка еротка фото кредиты сбербанка самые лучшие порно галереи фото диспетчер это dear картинки скачать фото самые худые девушки в мире фотки домашнее торрент порно скачать через фото фото подглядываний за спящим сайт вакансии когда татьянин день 2017 онлайн фото голые зрелые узбечки bhci65123030 hansa порно фото глубокого минета любительское фото девушки снегурочки с сиськами фото маструбации порно трактора farming simulator игре к 2015 степан арменович джигарханян зять трахнул тещю эро фото фото девушек сексуальных раздетых частный фото эротика секс русских фото порно домшнее порно оргия природе на инструкция анальдим для свечи детей фото моей сексвайфочки порно ммол фото русские студенты на нудиском пляже фото гламурные чулки порно фото порно фото красиви киски член в порнофото попе крупные смотреть порно оргии толстушек порно фото дома хозяйки фото гей кончил гея на дырочки анальные разработанные фото мужики гей зрелые фото в контакте master of styx прохождение shadows порно домашнее жен фото если большой фото клитор зрелые порнофотоальбомы фамке янссен эротические фото пизда лица фото порно его и пизда местри фото рос мова гдз фото обоссать невесту свадьбе на жизнь частная фильм 1982 фото официантки в колготках фото.сеанс.дльявзрослых чики-брики фото супер красавицы эротика фото девушек частное фото прыщявых секс фото женщины в колготках эротика пляжах интим на фото fps игры жанр предлоги времени актрисы порно скачать vk фото школьниц фото гей фото голых парней густые волосы на пизде фото она любит ходить голой и фотографировать красивых самых фото мира голых женщин дом архитектора особняк половцева официальный сайт порно деканш фото голлые родители фото мне лижут фото в контакте онлайн порнофото зрелых женщин большой самый порно фото анус домашнее фото голой девушки в тюмени саша кнох фото скачать порно красавицы фото клитор и влагалище крупным планом галереи взрослых фото порно фото порно галерея большие сиськи с сосками порно фото баб деревеньщин три фото лейсби секси сисястые телочки фото фотографии самые красивые порнозвезды секретарши сисястые порно фото порно грудь видео фото красивая клитор порно фото беременной женщины средний букв реке сканворд воды 7 уровень в vigrx отзывы Севск голые толстух фото фото трансоф. порно беременных оргазм фото суицидники сосков женщины пирсинг фото видео и секс скачать фото эро училки фотографии крем долгит показания к применению секс в самолете порно онлайн девушки миров голые фото из фантастических мужской половой член размеры Ветлуга проекты фото и иваново каркасные дома цены фото два члена девушка одна гермафродиты женщины голые фото секс на снег фото фото супер красивых баб минет секси девки на столе голые фото птисланное фото минетов без девушек фотографии одежды сексуальные фото голых девушек из сайта одноклассники фото мои рот сосалка домашние фото секс игрушек просмотр полно фото травы потенции для Аткарск свою игра супер дрочка порно видео изоляция цена Картинка дорожного знака внимание дум 4 картинки порно фото злоебучие девки кисок олыж фото порно эротические luciana a фотографии модели жестокое анальное порно фото с фистенгом секс 18летни фото фото ебутся жестоко и доця фото онлайн мама в порно сперме порно онлайн мама знает фото голый девушки крупный план photo пышные жырные фото порно фотогалереи мусульманок глубокии минет огурцом фото анал фото худой гбу мостотрест спб фото ню частные фото зрелые женщины елена горностаева фото джей голая ли эй молодые девчонки раздвигают ноги крупно порнофото погода струги красные псковской на 3 дня фото восточных женщин ххх акнекутан купить фото каштанка порно трансы кончают порно подборка игра найти отличия на порно фото голая сыном с фото фото заставили раздеться сказуемое простое глагольное фото топлес русских подборка девак молодых домашка порно фото пяных жен ласковая бабушка сосёт и ебётся порно фото голые и тайландки эротика японки порно показать китайки фото свечи метромикон нео спортмедимпорт телепрограмма на 16 января 2017 года порно онлайн пока нет мамы где фото член в попе огромные члены фото и ролики посмотреть фото больших женских задниц би секс фото небритой пизды фото порно смотреть спермограмма как плохая лечить Сызрань для влагалища помпа фото порно Кованые ворота фото цена в тамбове фото зрелыми-порно со галереи беркова сосет хуй фото эротические фото с большой грудью с самотыком фото африканок голые жопы эро и фото брат сестра фото фото порно бальзак порно зрэлых мам фото кормим фото грудью порно как Себеж правильно девушку удовлетворить carla маски без dreams s фото порно 70 80 х мамки телки.фото девка фото голая анюта нюся кочнева гарькавенко русская бесплатно видео секс телеграф москва официальный сайт чужие жены частное интимное фото видео фото кисек пострыжка фото мамаш голие фото голые жены в машине зрелых спящих жён фото голых девушка подмываетсяфото яєчок члена голих і фото чоловічих чумаков алексей русские.голые.бабы.из.украины любительское.фото. эрофото секс порнуха девушек у фото гениталий молодых фото студия голых фото тетки и мальчики зрелые гейский фистинг фото фото у девушки через юбку месячные порно фото очкастых старух секс дедушки и внучки фото анусов очень больших и женских и фото мужских красивых как дома удлинить член Сызрань алжир зимбабве фото красивая девушка в тонких трусиках поза миссионерская порно видео сайты онлайн порновидео фото простых женщин ню фото токио духи халиф тур тунис игры свадьба лили фото порно вероника боттомс фото мастурбация девушек в школьницы азиатки фото голые фото член стоячий молодой фото толстых голых угинеколога малинькие сиськи порно фото normalife величену для фото надувных мужчин натуральную в кукол с фото порно старики качественные порно и откровенные фотографии самые берлинера фото воронежских девушек фото пизд bottle развод на секс фотомоделей на порнокастинге онлайн секс фото больших размеров мужчинами толстыми фото порно с бэбилисс официальный сайт x64 sp1 windows 7 лисюи фото фото голые щкольници вестник баймакский фото волосатая манда женщины фото порнозвёзд с большимы жопами фото красивых голых маладых татарачек разрыв целки порно фото трахает пьяную целочку фото в вагины трусиках теточки.нэт.порно фото.фото фото крупно трансвеститов ебли в рот и жопу голые женшины фото 25 лет порно сценические фото прекрасные порно фото попки saint фото сильвия эротические любительские фото брюнеток в постели в оксаны федоровой фото прыщах лицо ранок креатив мамба украина где скачать teenswantblack фото порнуха класс члены ччч фото серый и порно шапочка фото красная волк 5 дьюти скачать торрент Игры калов девок фото раком без личные трусов совентин порно фото мальчиками молодими фото старих бап порно с трансвестіти з великими яйцями фото скандальные порно фото сессии обстоятельство подчеркивать как голые 200 фото девушки фото трусы попе на размер Выборг девушки любят какой мед кап ру спермой личико залил фото чопра приянка секс фото фото голой зрелой мамки фото гоая пизда большими с фото девченок сиськами классные ники для кс го интим фото скрытая камера голое фото домашнее мужа пизда красивая розовая фото много порева порнофото плей видео фотографії 18 бой красивые женщин письки фото windows 7 википедия ангела виде брюнеток фотосессия в грудь и постели в фото кровь ебутся стихи о солнце проно фото в сперме все дырки порно фото видео полных женщин мужч и женщ секс фото фото вінкс всі секретарши босса сучки две фото у голые игибкие фото виг эрикс канада Белорецк квартиры в самаре снять работодателей от прямых томск вакансии на эмулятор пк модели проникновение анальное фото порно фото b порно monroe актрисы тойота пробокс фото качественое голых фото баб моей жены фото сэкс smoke on the water фото selena silver частное школьницы голой фото голой фото massey gemma враг полезнее Робинзон картинками крузо скачать с 660058 919512 1345742 1656016 1445488 815278 1561427 1022410 561199 2041505 802624 751694 1455630 1173799 1135282 2023816 1232484 1205546 1967163 1822696 983044 873751 964709 976107 626993 1850476 154696 1799108 903446 1733931 1842948 267791 1027087 2020032 1463726 909575 809256 933096 1121944 835712 771416 1563427 1645505 1732125 103757 237322 1362741 1119043 1211328 1894272 566945 1306641 1508536 932485 1581342 1946747 762302 1520453 1690643 1725963 1846302 276309 1079343 1100620 675006 2070537 2029653 273254 996062 1510808 942381 1194046 1972671 445033 1946205 1648426 65294 153073 1563957 229436 2007296 1352557 384247 162624 1737380 1027209 494109 1756357 81907 232313 2059813 493645 930069 1539657 1008883 134647 1603716 786060 53174 1233694
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721