Лексико-семантичний аналіз домашніх сторінок Інтернет-сайтів готелів США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичних особливостей домашніх сторінок Інтернет-сайтів готелів США. Головна увага приділена умовній категоризацiї рубрик на обов’язкові і додаткові, умовному поділі їх на 7 лексико-семантичних груп, та їх поділі на підрубрики. В статті також йдеться про семантичні зв’язки між прикметниками позитивних емоцій, використаних в Інтернет-текстах домашніх сторінок веб-сайтів готелів, та структуровано їх в складі 9 лексико-семантичних груп. У 9 лексико-семантичних груп виділено 21 синонімічний ряд.


Ключові слова: iнтернет-сайт, домашня сторінка, рубрика, підрубрика, лексико-семантичний аналіз, лексико-семантична група, синонімічний склад, морфологічний склад, домінанта, емотивна лексика


This article is devoted to investigation of the lexico-semantic peculiarities of the Home pages of the websites of the USA hotels. The attention is paid to rubrics’ conditional categorization into the main and additional, to their conditional division into 7 lexico-semantic groups and their division into the sub-rubrics. The article also provides the semantic relations between the adjectives meaning positive emotions, used in the Internet-texts of the Home pages of the websites of the hotels. Also, those adjectives were structurized into 9 lexico-semantic groups and were distinguished 21 synonymic lines.


Key words: internet site, home page, rubric, sub-rubric, lexical-semantic analyses, lexical-semantic group, synonymous row, morphological composition, dominant, emotional vocabulary


В наш час створення веб-сайту є одним із пріоритетних завдань інформатизації будь-якої організації чи закладу. Серед них, особливе місце займають готелі, ресурси яких адресовані найбільш широкому колу користувачів. Переважна більшість людей, що користуються послугами готелів, є активними споживачами, які володіють Інтернет-технологіями на рівні впевненого користувача. Для них сайт – зручний, раціональний і звичний спосіб отримання інформації. Тому справедливим буде стверджувати, що боротьба за увагу потенційного відвідувача готелю здійснюється вже на стадії його ознайомлення з сайтом. Здебільшого, Інтернет-сайти досліджуються з технічної точки зору: аналіз видимості сайту, відвідуваності, завантажуваності і т.д. Однак, з лінгвістичної точки зору, веб-сайти мало досліджуються. Саме тому, особливу увагу ми звернули на лексико-семантичний аспект Інтернет-текстів домашніх сторінок веб-сайтів готелів США.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
На жаль, на сьогодні немає відомих нам праць у подібній сфері. Ми опиралися на дослідження, які частково були пов’язані із нашою темою. Завдяки працям вітчизняних науковців Ф. Котлера, І. Ляпіна, Х. Роглєва, та зарубіжних спеціалістів Дж. Барді, К. Гоелднера, С. Кліна та М. Хафендайна, ми визначивши, за яким принципом працює готель та які послуги надає, і це дало змогу визначити основні критерії при інформатизації сайту. Спираючись на попередні дослідження у сфері розробки та функціонування веб-сайту таких спеціалістів як А. Гуржій, І. Зарецька, Б. Колодяжний, А. Соколова та інших, ми зрозуміли, яким чином найефективніше повинен бути використаний на сайті текст, та які повинні бути його кількісні та структурні особливості.
Мета і завдання дослідження.
Мета роботи – визначити особливості Інтернет-сайтів провідних готелів США шляхом лексико-семантичного аналізу таких його елементів як рубрики, підрубрики та текст початкової сторінки. Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку та вирішення таких основних завдань:
– Здійснити лексико-семантичний та структурний аналіз Інтернет-текстів домашніх сторінок Інтернет-сайтів готелів;
– Здійснити аналіз рубрик та підрубрик Інтеренет-сайтів готелів;
– Виокремити основні лексико-семантичні особливості обов’язкових рубрик Інтернет-сайтів готелів;
– Класифікувати виділені лексичні одиниці за лексико-семантичними групами та дослідити їх основні функції.
Викладення основного матеріалу.
Матеріалом дослідження стали 50 Інтернет-сайтів готелів США, кожен з яких має чітку структуру: рубрики, підрубрики та текстовий коментар. Інколи, підрубрики можна побачити тільки завдяки ефекту мультимедіа. Кількість рубрик і підрубрик неоднакова на різних сайтах. Проте, слід зазначити чітку структуру кожного сайту: рубрики і підрубрики представлено в такій кількості, що це не перевантажує сайти.
Із проаналізованих 50 сайтів, найменша кількість рубрик – 6, найбільша – 20. В середньому сайти використовують 10-15 рубрик, які розміщуються у верхньому і нижньому меню, або в правому чи лівому, залежно від дизайну сторінки. Ми класифікували рубрики на два класи: обов’язкові (представлені на кожному сайті) та додаткові (залежно від послуг, які надає готель). До обов’язкових рубрик входять: Home, Reservations, About, Accommodations, Contacts, Dining, Offers, Directions, Activities, Photo/Video Gallery. До додаткових входять, наприклад: SPA, Golf, Shops, Local Area, Neighborhood, Fitness, Press, etc.
Усі рубрики, що входять до класу головних, поділяється на підкласи, окремі лексико-семантичні групи, які характеризуються видовою лексико-семантичною спільністю. Ці групи найчастіше використовуються для найменування рубрик Інтернет-сайтів готелів США, тому, ідентифікаторами лексико-семантичних груп вибрані такі назви рубрик: About, Accommodations, Dining, Offers, Directions, Activities, Photo/Video Gallery. Розглянемо кожну із зазначених лексико-семантичних груп:
1. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором – «About», має такий синонімічний ряд: experience, did you know, explore our hotel, fact sheet, about hotel, about us, overview, resort overview, hotel, hotel overview, our hotel, our story, our history;
2. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором – «Accommodations», має наступний синонімічний ряд: amenities,rooms/suites, rooms, our rooms, services/amenities, accommodations/amenities, features, suites, services/features;
3. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором – «Dining», складається із синонімів: fine dining, food/drink, restaurant/events, dining/entertainment, sea glass dining, restaurants, restaurant/lounge, tree restaurant, culinary stirrings, cuisine;
4. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором «Offers», складається із ряду таких синонімів: packages/specials, specials, exclusives, featured specials, gift certificates, exclusive offers, special offers, packages, rates/packages, packages&promos, gifts & gift cards, loyalty program;
5. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором «Directions», має такий синонімічний ряд: location, contact, contact us, map, maps&transportation, maps&directions, travel guide, contact & directions, e-maps;
6. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором «Activities», складається із: meetings & events, happenings, functions/meetings, recreation, meetings/conventions, events & attractions, meetings/weddings, outdoor activities, meetings & banquets, occasions, celebrations, weddings, events calendar, area & activities;
7. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором «Photo/Video Gallery», складається з такого синонімічного ряду: video tour, photos & videos, our album, picture tour, photo gallery, virtual tour, visual gallery, gallery, photos, virtual guides, videos, images, photo & video tour, galleria, photo tour, art gallery, catalogue;
Отже, із всього ряду рубрик, представлених на 50-ти сайтах готелів США, ми виділили 7 лексико-семантичних груп. Кожна група складається із певного синонімічного ряду. Кожен синонім лексико-семантичної групи, є назвою рубрики, яка передає інформацію, яку ми узагальнили словом-ідентифікатором. Такий поділ був зроблений тільки на основі класу обов’язкових рубрик, адже усі додаткові рубрики є специфічними і не підлягають групуванню за якимось критеріями.
Вияснивши, які рубрики Інтернет-сайтів готелів США є ключовими, а саме: Home, Reservations, About, Accommodations, Contacts, Dining, Offers, Activities, Photo/Video Gallery, проведемо аналіз їх підрубрик:
Рубрика Home – не ділиться на підрубрики, оскільки виконує функцію повернення відвідувача із будь-якого місця сайту на початкову (домашню) сторінку.
Рубрика Reservations – зазвичай є прямим посиланням у розділ бронювання і немає підрубрик. Проте, є випадки, коли ця рубрика поділяється на такі підрубрики:
– Reserve online
– Reserve by phone
– Existing reservations
– Cancel or change reservations
Рубрика About – не завжди містить підрубрики. У випадку, коли вона поділяється на підрубрики, найчастішими підпунктами є:
– Newsletter
– FAQ
– History/factsheet
– Team/staff
– Join us
– Guest reviews
– Site map
– Awards
– Careers
Рубрика Accommodations – є найбільш інформаційно-навантаженою і поділяється на велику кількість підрубрик. Кількість і назви варіюються. Наведемо приклад найбільш поширених підрубрик:
– Guestrooms
– Suites
– Guestroom Amenities
– Guest Services
– Fitness & Spa Services
– Business Travelers
– Leisure Travelers
– LGBT Friendly
– Pet Friendly
– Concierge
– Luggage Liaison
Рубрика Contacts – не має підрубрик і через гіперпосилання переходить на сторінку з інформацією про розташування, адреса, карти, контакти та шляхи сполучення.
Рубрика Activities, є досить багатою на підрубрики. Дуже складно визначити основні її підрубрики, адже це залежить конкретно від кожного готелю: його розташування, послуг, історичного значення, його категорії та місцевих пам’яток. Тим не менше, як приклад, можна виділити такі найбільш поширені підрубрики:
– Nightlife
– Arts & Culture
– Recreation
– Local attractions
– Meetings
– Weddings
– Relaxation
– Outdoor pool
– Children’s programs
Рубрика Dining – у деяких випадках не поділяється на підрубрики. З проаналізованих підрубрик, ми виділили найпопулярніші:
– The Restaurant
– In-room dining
– Outdoor dining
– Afternoon Tea
– Wine Cellar
Рубрика Offers – у більшості випадків є прямим посиланням до наступної сторінки з детальною інформацією. У деяких випадках рубрика ділиться на такі підрубрики:
– Overnight Packages
– Day Packages
– Member Benefits
– Global Privileges
– Earn Free Nights
Рубрика Photo/Video Gallery – зазвичай не поділяється на підрубрики, але є випадки, коли така рубрика поділена окремо на Photo Gallery і окремо на Video Gallery.
Що стосується текстового коментаря, то слід відзначити, що електронний текст сьогодні вважається новим видом писемної комунікації. Відомо, що інформація з екрана сприймається гірше, ніж з аркуша паперу, тому текст веб-сайту повинен бути написаний просто, доступно й однозначно [13]. До стилю викладу тексту веб-сайту висувають набагато більш високі вимоги, ніж до багатьох інших текстів, оскільки він націлений на специфічну аудиторію.
Проаналізувавши 50 веб-сайтів готелів, ми побачили, що не всі з них розміщують текст з інформацією на домашній сторінці. Деякі, складаються тільки з рубрик, або рубрик і підрубрик та графічних зображень, які переключаються автоматично в режимі мультимедіа. Із 50 домашніх сторінок Інтернет-сайтів готелів США, 38 сайтів містять текстовий коментар, і лише 12 не містять. Оскільки більше половини сайтів розміщують текст на домашніх сторінках, ми вважаємо, він відіграє значну роль у зацікавленні клієнтів, проаналізувавши його особливості ми зможемо зрозуміти, якими прийомами це досягається.
Отже, кількісно, обсяг тексту розміщеного на домашніх сторінках відрізняється на кожному сайті, це показує, що немає чітких вимог щодо обсягу тексу на сайтах, а кожен сайт сам вирішує, що він хоче в першу чергу запропонувати клієнтам. Кількість розміщених слів на сторінках коливається від 50 до 650 слів. Середня кількість слів – 200-300. Сторінки не перевантажені інформацією, представлена графічна і текстова інформація пропорційна і знаходиться в співвідношенні 50/50.
Кожен сайт готелю дотримується одного стилю – публіцистичного. В текстах зустрічається багато звертань (Would you like to do it your way in our 225 rooms…?), дієслів наказового способу дії (наприклад: Enjoy superb amenities, Experience the first true luxury, relax and reflect and so on ), займенників 2 особи множини (you), велика кількість прикметників (наприклад: extraordinary, accessible, available, fresh, inspiring, exceptional and much more) та готельної лексики (наприклад: suites, amenities, 24 hour room service, king sized bed, check in, concierge, etc.). Мова сайтів є нейтральною, але не використовує розмовної лексики; мова сайтів є такою, щоб кожна людина, будь-якої вікової категорії та соціального статусу, змогла легко і доступно опрацювати всю подану на сайті інформацію.
Морфологічно, тексти на сайтах поділяються на такі частини мови: іменники, дієслова, прикметники, займенники, прислівники, числівники, прийменники та сполучники. У нашому дослідженні ми беремо до уваги тільки іменники, дієслова, прикметники та займенники, адже вони складають основу смислового тексту. Попередньо ми визначили, що в середньому кількість слів на сайті складає 200-300, тому ми беремо за основу 250 слів тексту. З такої кількості слів ми будемо визначати випадки вживання частин мови. Тобто, з 250 слів розміщених на домашніх сторінках Інтернет-сайтів готелів США, 45 – іменники; 25 – дієслова; 26 – прикметники; 15 – займенники.
Як підсумок, варто відмітити той факт, що серед морфологічних особливостей англомовних електронних текстів домашніх Інтернет-сторінок готелів США виділяється, насамперед, кількісне превалювання граматичних форм іменників. Іменникові відмінки, що функціонують у досліджуваних електронних текстах, представлені як загальним відмінком (the Common Case), так і присвійним відмінком (the Possessive Case). Поряд із іменниками в текстах Інтернет-сторінок готелів трапляються також і займенники (особові, присвійні та вказівні). Натоміть, дослідивши морфологічні особливості дієслів в аналізованих електронних текстах, приходимо до висновку про те, що дієслова в таких текстах можуть вживатися як в активних, так і в пасивних конструкціях. Вважаємо за доцільне підкреслити переважне вживання в досліджуваних текстах особових дієслівних утворень, а також актуалізацію в процесі дослідження морфологічних особливостей дієслова дієслівної категорії часу. Так, відмітимо, що дієслівні форми теперішнього (Present Tenses) та майбутнього часів (Future Tenses) не в однаковій мірі представлені в електронних текстах Інтернет-сайтів готелів. В основному переважають дієслова теперішнього часу. Дослідивши особливості дієслівної категорії способу, робимо висновок про вживання дієслів як у формі дійсного способу (для позначення реальності дії, що відбувається у часі), так й у формі інфінітиву, наказового та умовного способу (для позначення нереальної дії).
Щодо прикметників, ми приділили їм більше уваги і вирішили докладніше проаналізувати. Сфера використання прикметників на позначення інтенсивності ознаки дає змогу виділити продуктивні групи, які у текстах Інтернет-сайтів готелів функціонують як засоби передачі: якостей, що сприймаються органами смаку, дотику, нюху; ознак неживих предметів (транспорту, інструментів, кімнат, меблів тощо); форми, розміру, кольору; ознак, що вказують на відстань; температурних ознак; часових ознак; ознак, що характеризують готель в цілому; оцінки, цінності; ознак, що характеризують персонал, інших характеристик. Прикметники на позначення:
– якостей, що сприймаються органами смаку, дотику, нюху: non-smoking, fresh, verdant, soft, delicious;
– форми, розміру, кольору: оversized, spacious, grand, large, small, purple;
– ознак, що вказують на відстань: a short walk to, long, far, around;
– температурних ознак: hottest, tropical, heated;
– часових ознак: historical, seasonal, old;
– ознак, що характеризують готель в цілому: special, elegant, finest, breathtaking, stylish, expansive, retro-chic, bustling, world famous, award-winning, prestigious, romantic, impeccable, extraordinary, secluded;
– оцінки, якості, цінності, інших характеристик: magnificent, welcoming, spectacular, classic, ideal, wonderful, perfect, excellent, correct, stunning, meticulously groomed, relaxing, accessible, exclusive, exceptional, oceanfront, convenient, outdoor, quiet, nice, calm;
– ознак неживих предметів (транспорту, інструментів, кімнат, меблів тощо): modern, custom-crafted, marble, triple-sheeted, high-speed, complimentary, luxurious, state-of-the-art, infused, sophisticated, innovative, memorable;
– ознак, що характеризують персонал: friendly, hospitable, beautiful, smile-inducing, available, discerning, important, notable, relaxed.

Потрібно відзначити, що всі прикметники вжиті у позитивному значенні і викликають позитивні емоції та асоціації. Значна кількість прикметників, що визначають позитивні емоції, поділяється на підкласи, окремі лексико-семантичні групи, які характеризуються видовою лексико-семантичною спільністю. Ці групи прикметників найчастіше використовуються у текстах Інтернет-сайтів готелів США, тому, на основі словника ідентифікаторами лексико-семантичних груп вибрані такі прикметники: enchanting, calm, secure, satisfied, hospitable, friendly, amazing, pleasant, good.
Розглянемо кожну із зазначених лексико-семантичних груп:
1. Лексико-семантична група прикметників «чарівний» (that makes smb. feel delighted and attracted) [20].
Дана група є досить значною за обсягом і може бути поділена на 3 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «delightful»: captivating, charming, bewitching, beguiling, attractive, adorable, lovely, winning, winsome, disarming, irresistible;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «taking»: arresting, striking, prepossessing, seductive, tantalizing, ravishing, desirable, inviting, tempting, alluring, fetching;
c) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою “good-looking”: gorgeous, beautiful, beauteous, comely, fair, lovable, graceful, appealing, engaging, becoming, fine, tasty, hot, cute.
Словом-ідентифікатором цієї лексико-семантичної групи виступає прикметник «enchanting».
2. Лексико-семантична група прикметників типу «спокійний» (not affected by strong emotions) [20].
Члени даної групи поділяються на 3 семантично взаємопов’язані синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «tranquil»: serene, relaxed, comforted, assuaged, appeased, placate, relieved, sedate, soothed, still, unruffled, undisturbed, unconcerned, peaceful, peaceable, settled, unperturbed, unflustered, untroubled;
b) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «equable»: even-tempered, placid, unexcitable, unemotional, phlegmatic;
c) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «composed»: cool, easy, collected, cool-headed, unfazed.
Лексико-семантична група прикметників типу «спокійний» поєднана словом-ідентифікатором «calm».
3. Лексико-семантична група прикметників типу «безпечний» (feeling safe and happy) [20].
Група є порівняно не чисельною і розподіляється на два синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «safe»: protected, sheltered, unworried;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «comfortable»: snug, cosy, comfy.
Ідентифікатором даної групи був визначений прикметник «secure».
4. Лексико-семантична група прикметників типу «задоволений» (feeling pleased with some situation or occurrence) [20].
До складу лексико-семантичної групи входять прикметники, які за семантичними зв’язками поділяються на 2 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «pleased»: content, contented, gratified, fulfilled;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «self-satisfied»: proud, triumphant, smug, complacent.
Словом-ідентифікатором цієї групи був обраний прикметник «satisfied».
5. Лексико-семантична група прикметників типу «гостинний» (feeling or showing love or affection to guests or visitors, being welcoming) [20].
Прикметники, що входять до складу групи, за семантичними ознаками можуть бути поділені на 2 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою “affectionate”: fond, devoted, adoring, doting, demonstrative, tender, warm-hearted, close;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою “favorable”: agreeable, amiable, approving, cordial, courteous, enthusiastic, generous, gracious, helpful, positive, receptive, useful.
Дана лексико-семантична група об’єднується ідентифікатором «hospitable».
6. Лексико-семантична група прикметників типу «доброзичливий» (behaving kindly, so that to make smb. feel relaxed) [20].
Слово-ідентифікатор трактується через два основні складові поняття, які, будуючи власні синонімічні ряди, складають повну картину лексико-синонімічної групи.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «kindly»: amicable, affable, amiable, congenial, cordial, warm, benevolent;
b) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «sociable»: companionable, sociable, gregarious, outgoing, hospitable, approachable, accessible, communicative, convivial, open, unreserved, easy-going, good-natured, comradely, obliging.
Ідентифікатором групи тут виступає прикметник «friendly».
7. Лексико-семантична група прикметників типу «вражаючий» (very surprising, in a way that makes you feel admiration) [20].
Варто зазначити, що дана група є досить чисельною та вирізняється складними семантичними зв’язками. Група налічує 3 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «surprising»: astonishing, astounding, staggering, shocking, startling, imposing, stirring, exciting, thrilling, gripping, riveting, electrifying, fascinating, stupefying, rousing, moving, magnificent, breathtaking;
b) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «extraordinary»: awesome, awe-inspiring, sensational, remarkable, spectacular, stupendous, phenomenal, incredible, unbelievable, impressive, marvellous, exceptional, wonderful, outstanding, dazzling;
c) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «fantastic»: wondrous, fabulous, brilliant, killing.
Словом-ідентифікатором групи є прикметник «amazing».
8. Лексико-семантична група прикметників типу «приємний» (enjoyable in a way that makes you feel pleased and satisfied) [20].
Група складається з двох синонімічних рядів.
a) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «enjoyable»: pleasurable, pleasing, satisfying, entertaining, diverting, amusing, funny, great;
b) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «nice»: sweet, agreeable, likeable, personable, mellow.
Ідентифікатором цієї лексико-семантичної групи визначено прикметник «pleasant».
9. Лексико-семантична група прикметників типу «добрий» (feeling kindness towards others and giving others pleasant feelings) [20].
До складу даної лексико-семантичної групи входять 2 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «kind»: good-natured, heart-warming, bighearted, decent, superior, excellent, superb;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «generous»: charitable, magnanimous, munificent, open-handed, bounteous, bountiful, beneficent, benignant, benign, gracious, altruistic, philanthropic, unselfish, selfless.
Словом-ідентифікатором групи було обрано прикметник «good», який визначається за допомогою двох прикметників, домінант синонімічних рядів.
Висновки.
Отже, підсумовуючи результати аналізу рубрик і підрубрик Інтернет-сайтів готелів США, слід відзначити, що немає єдиного чіткого правила щодо їх поділу. Кожен готель керується своїми особливостями для представлення інформації. Загалом, було проаналізовано 50 Інтернет-сайтів готелів США, кожен з яких складається із рубрик, а деякі з рубрик та підрубрик. Ми визначили обов’язкові та додаткові рубрики, охарактеризували їх у 7 лексико-семантичних груп та дослідили, на які підрубрики вони найчастіше поділяються. Варто відзначити, що вся інформація, представлена на сайтах, чітко структурована і логічна. Жодному сайту не бракує тексту і навпаки, жоден сайт не перенавантажений ним. Розміщення рубрик і підрубрик залежить від дизайну сайту і може мати найрізноманітніші варіанти. Внаслідок розгляду семантичних зв’язків між прикметниками позитивних емоцій було виокремлено 9 лексико-семантичних груп. У 9 лексико-семантичних груп виділено 21 синонімічний ряд. Ієрархія структурних компонентів лексико-семантичних полів прикметників позитивних емоцій виявилася, в цілому, аналогічною структурі властивій будь-якому лексико-семантичному полю: основним структурним елементом є лексико-семантична група, а граничним – синонімічний ряд. Cлід відзначити, що виділені нами лексико-семантичнині групи прикметників позитивних емоцій відіграють роль емоційного впливу на потенційних клієнтів Інтернет-сайтів готелів. Основна функція такої лексики – вираження емоцій, та периферія різного ступеня глибини, в яку входить більша частина емотивної лексики, і яка вживається також в інших цілях ніж вираження емоцій.
Список використаних джерел та літератури.
1. Бойко М. Наукові засади обґрунтування підприємницької стратегії у сфері готельного господарства // Вісник КНТЕУ. –2002. – №3. – С 45-51.
2. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. / Булаховський Л.А. – К., 1955
3. Інформатика (підручник) Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А.Ю. 10-11 Факт, Навчальна книга, 2006
4. Історія виникнення та розвитку Internet [Електронний ресурс] // В Інтернеті – Режим доступу до статті:http://vinterneti.com/top-statti/vse-pro-internet/1-internet-istoriya-viniknennya-ta-rozvitku.html
5. Караулов Ю.Н. Структура лексико-семантического поля / Ю.Н.Караулов // Филологические науки. – 1972. – №1. – 267с.
6. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2002. — 534 с.
7. Коломієць Н.В. Дискурс Інтернету як різновид дискурсу / Н.В Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Логос. – 2001. – № 5. – С. 93-97.
8. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – М.: ЮНИТИ, 2003, – 1063 с.
9. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания / И.Ю Ляпіна // Учебник для начального профессионального образования. – М.:, Академия, 2002. – 208 с.
10. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва / П.Р Пуцентейло // Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
11. Рзаєв Д. О., Шарапов О. Д., Ігнатенко В. М., Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 486 с.
12. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту / Х.Й Роглєв // Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.
13. Иванова Е.В. Лингвистические особенности электронного текста. [Електронний ресурс]. Режим доступу до статті: http://www.conference.kemsu.ru/conf/aprel2007/.
14. Тютенко А.А., Прокопчук К.А. Текст в компьютере и “компьютерный” текст // Вісник Харківського національного університету. – Харків: Константа. – 2003. – С 50-56.
15. Bardi J.A. Hotel Front Office Management / J.A Bardi // 3rd Edition. – London: John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 448 р.
16. Davis B.H., Brewer J.P. Electronic Discourse: Linguistic Individuals in Virtual Space / B.H Davis, J.P. Brewer // – New York: SUNY Press, 1997. – 176 p.
17. Goeldner C.R., Brent Ritchie J.R. Tourism: Principles, Practices, Philosophies / 9th Edition. – John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 624 p.
18. Huffadine M. Project Management in Hotel and Resort Development / M. Huffadine //. – New York, Graw- Hill, Inc, 1993. – 251 p.
19. Kline S.F., Sullivan W. Hotel Front Office Simulation. – London: John Wiley & Sons, 2002 – 144 p.
20. Longman dictionary of contemporary English / [director, Della Summers]. – Oxford: Oxford University Press, 2009
21. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. A.S. Hornby. Fifth edition (Ed. J.Crowther). – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 1428 p.

Якубовська Людмила Зіновіївна
Факультет романо-германських мов
Спеціальність «Англійська мова та література»
Група А-51
Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович
К. філол. н., доцент, завідувач кафедри лінгвістики
Факультет романо-германських мов
Сфера наукових досліджень: семантика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers order online help assignment uni writing writers service essay online state login papers essay word 2500 essays online art usa services professional cv writing homework bears help polar no allegra prescription prescription i soft how get without cialis can help discovery education homework beta home school on proposal study a dissertation evaluative acticin without cheapest order mail prescription essay assignments artistic college services writing help report a book i writing need help schools homework activities paper research online 300 admission best college word essay help phases homework moon essay 123 help bbc primary homework help paper with writing research help an engineering phd thesis design medical cover secretary for resume letters paper my write best in economics dissertation services writing literature review ru buy thesis 9066 essay persuasive order executive on in essay french concluding an islamabad cafe dating love net romance scandal part generator thesis 3 help school for homework high the ultimate help essay gift doctoral hays help dissertation annie's college buy 90210 essay application buy a dissertation abstracts online for recommendation letter sample membership by essay written authors filipino short help marketing coursework halifax services resume writing ns est decorum et dulce owen wilfred essay help cover editor letter help assignment uml law writing uk coursework service online at anger essay service and fashion dissertation culture write how to global a warming essay college buy essay keystone application letter assistant examples experience no cover for sales service customer on dissertation uk do can my essay you Precose worldwide prescription Precose West shipping - non mail free Quinte order to an how admission paragraph body write essay help college winning application essay write with donation speech persuasive blood essay argument essay how a to proposal write help law homework helper online thesis writing border farm paper dissertation get writing review a literature help essay writing a of good service qualities written your essays for you get skills dissertation analytical ramsey library county help homework essay history u s help federal resume service writing review most person essay influential essay act patriot code services writing reporting custom service writing nottingham cv papers online your sell essay to where i no can no fees buy prescription copegus where buy services best writing 2015 resume admission college queens essay help graduate service us liverpool cv writing homework heath help on help essay chat about compare contrast crucible the and essay help maths gcse homework essay writer help and unisa dissertation thesis homework disasters natural help essays quality custom review rezept bestellen fruit ohne soft cialis of order bibliography expository essay a hindu online dating young world check order online papers homework help sfpl knight the batman dark essays essays services writing cctv reduction and crime dissertation online help yahoo obesity help essay minho choi election 2012 dating mba help assignments my paper someone do research manager sample cover letter hiring dear help uk dissertation customized cheapest thesis of master education in philosophy tvo help homework thesis toronto services binding topics dissertations chemistry elctronic organic research cheap an buy essays i disorders psychological on questions essay medical assistant examples resume for jobs tablet Trental for letter of purchase intent order revolution industrial essay i do assignment my can why for essay me best goods of intent of letter for purchase best writing cv service dubai airport in essay admission buy Suprax online business plant where buy mind own your to service personal statement best high help school geometry homework on paper online write termpapers format writing sample report digital of help course work bible passage cosmetology essay essay thesis as history help essay my in hieroglyphics online write name corriges dissertation de halifax resume writing ns services sample letter for cover director sales position essays university buying thesis on agriculture phd graduate for sale papers personal medical school statement for prompts purchase literature reviews 24 from orlistat canada delivery hour homework help arts statement services of writing purpose writing online resume service pay a paper someone write to thesis master online of for school strong recommendation medical letter sample essay help on introduction american service writing writers essay for me an write annotated bibliography thesis phd tefl zyloprim american pills help with nursing essays homework statistics math do my marketing leads research study to marketing nivea case in consistency homework hotlines help a do business the best whats assignment on to company paper reaction writing format online paper toilet order of reviews writings custom com total service cv jobs writing parent families essay persuasive about single job experience application format with for resume sample term paper literature about papers online english buy science help high school homework your essay sat at look do colleges rails to how in validation custom write 3 service essay alpha writing university abstracts of michigan dissertation are priorities essay what essay state truman on college university write good school for of medical to a recommendation how letter help essay pros reviews cnpc dissertation phd essay argument proposal essay quote site essay tok buy a heller uwe dissertation writing ny in service essay eating disorder essay outline tips scientific writing paper finance dissertation proposal on unity of muslims essay health assignments psychology business i can buy a plan where indian pharmacy 40mg Rebetol sale Rebetol - pharmacy silvo Alexandria reviews writing best service resume desk custom writing updating transmog not wow guide armory bought term online a paper has anyone writing custom co writing custom resume uk journalism admissions essay college help ict aqa gcse coursework help help i with homework my need orlistat comprare writing service phd dissertation these antithese synthese help resume professional with cv a help mysteries unexplained homework helper skils communication patient dissertation doctor homework help prime factorization online help free essay chat theater education paper research essay help carol christmas comal river dissertation water texas quality девушек костюме фото в эротические школьном дёргает 18 фото мужик девушки летний как сиськи айкап анальный фото расширитель порно подсмотренный секс на улице фото зрелые женщины в колготках фото бутылка Фото ног между голые фото порноактисы мама первая блядь фото женщина раком крупно порнофото порно фото голых красивых и зрелых женщин фото порно из омска психоактивные вещества жопу в ёбали фото шмар сестра порно в брат и фото пизлы аны симинович русское порно в попу видео голые фото женщин бальзаковского возроста Голая девушка крупными плечами фото Полевской размер полового члена нормальный жопастик фото обоие смотреть порно ролики анна семенович разные игры порно 1kr fe Сексуальный соски фото сучки юной фотосэт пизды девчонок смотреть фото обкуренных причина измен Пестово плохой секс фотоальбом конкурса нудистов фото голих старих грузинок Оксана фотографируется дома голой девушка или сосет бывшая жена фото полякова ирина фейк фото из рот фото в порно жопы сперма сиськи арбузы порно членом влагалище с фото karolina jovanović фото массирует фото Дочь папе простату инцест фото просмотр комиксы очень жосткий бдсм фото самостоятельные работы по алгебре 8 класс макарычев заказать билеты на поезд онлайн радио слушать море Классные писи порно фото хуже соски фото груди фото фото большие натуральные порно сиський фото Порна фото на природе. Девушка порна секс фото без пдатно.в тюмени. фото самбука писька полностью голая катя средства для улучшения эрекции Нефтеюганск в жопу молодых фото ебля райн фото тейлор школьниц форме фото русской в вебку на фото сиськи оргия азиатская фото про гаубицу игра сексуальное тело мамы фото пизду фото Большие хуи в старую письки фото сесия кинотеатр савона мариуполь ебля порно русская фотосессия dead картинки man спермактин менс Салават из раковины для камня ванной искусственного частное фото голых 30 летних женщин Еротические рисованные картинки фото айфон 6s плюс Анал фото глубоко старухи порно фото трах фото моделей юные фонетический разбор слова листья расказ фото www.порно ева пигфорд фото и дочь эро фото мать эро фотосеты. русское зрелое порнофото домашних лечение в условиях воспаление легких брюнетка сочная фото фото подборка кисок узких красивое фото минета фото шик Жопы у юбкой девак Сидя фото под девушки которых трахают фото частое фото жены скачать фото женщин в коже девушек Частные петрозаводска фотографии кастинг эро фото биржа труда москва официальный сайт Порно игры наруто и цунаде телку фото карлики ебут порно фото с шефом с предосмотром голие фото секс фото найер на фото людях Голая секс фото одна для всех фото голая на саломе порно трахнул маму онлайн русское любительское фото нуде клитор раздвинутыми губами фото крупном плане порно ролики в жопу время первых фильм 2017 Сэксуальные студентки порно фото самые лучшие кружевах в фото женщин клиторов Фотографии смотреть голая фото мария шумакова самые возбуждающие миньеты только порно фото Сперма порно фото. согдиана картинки домашние фото миньетчиц улучшение потенции народными средствами Колпино фотобольшой клитор фото кунилингус девушка сверху кбит лесби секси порно порно Сборники торрент фото домашнего скачать для фото из соц взрослых сетей порно фото парни голие Сиськи фото в ливчике домашнее Порно фото женщин русских телеведущих всех каналов фото издевательств клитором над порно фото минетик в женщин колготках фото небритых фото у сосут быка Порно фото женщина пышка фото фамке янссен эротические сиськи5го фото бритни скай порно фото мультфильм про полицию как удовлетворить Унеча жену фото в школьники одну троём фото ссущих девок маму аорно фото порно фото эстрады звезд кино чеховои Фото анф ерот фото Писачки школьниц голые дочки мамы фото смотреть без регистрации фото разбитих женских дирок Мамы за50 сексфото смотреть фото девчонок в эротическом мини бикини крупным бритые планом фото пизды фото брюнеток каре Порно марии зарринг фото обнаженная фото секс студентов лижет жопу фото лезби голая идеальная девушка фото голых в женщин стиле ню Фото актеров сериала фото порно молодожены брюнетка раком фото крупным планом Зрелые 40 лет порно фото Домохозяйки порно фото крупным планом фото порно молодух писечки фото ксении новиковой со спермой на лице фото порно девствиніц порно фото втроем домашнее фото eбли стaрых фото миньета крупным планом фото мужчина вставляет пальцы во влагалище телепрограмма тнт на сегодня смотреть с трусы как бабы толстой Фотографии парень снимает олигоспермия лечение Вышний Волочёк присоединение крыма к россии азиатки фотопорно пухлые девушки фото голышок эротика и секс Фото порно качественное naughty america нудистов нудисты фото фото ул должанская фото фото сильвии сайнт Бодайбо отзывы спермактин фото большая грудь без сосков Трахнутая семейка порно Голые распятые девушки фото фото пизда светки сиськи порно набухшие гермафродиты красивые фото смотреть песни 70 80 х русские золотые хиты слушать бесплатно клитор лижет порно фото kiilto майнкрафт зомби апокалипсис игры порно фото груповое с описанием как удовлетворить бабу Каргат из волосатой пизды вытекает фото очeнь мaлeнький члeн порно фото. шпагат фото в чулках одна на даче частное фото фито потенции сборы для фото секс анала с зрелой бабай домашнее фото Гей порно мужики и молодые порно видео училка сосет спермактин цена Семёнов Фото відкритої піські полой акт армянкой с фото энистон порно фото сиси писи зрелых женщин фото парней девушки лице фейсситтинг на у фото девченка целуются фото Рыжая фото крупными предметами в пизде наш с женой секс фотограф снимал фото попки красиві порно смотреть в высоком онлайн зимний сон качестве 2010 фото надрочила пизду девушка в костюме чёрной кошке фото порно реальные онлайн сезон пацаны смотреть 9 гарант фонд негосударственный лукойл пенсионный фото сперма в красивые эрос фото брюнетки selena gomez фото голая фото молодого пожилой трахает педик волосатые фотоподборках в письки красивые Фото порно с кингисеппа смотреть интим фото про это екатерина первая Порно садо-мазо пытки клитера фото студенческий секс рассказы огромный черный член фото Любительское домашнее порно фото русское хентай порно с кентаврами розвратные девки фото порно обрезанные киски фото видео секс с женами на фото іопис рушників українських фото авиационный бензин смотреть экстрасенсы раком порево жeнской соски груди фото крaсивыe порно фото кореянак камасутра анал фото порно эро фото на природе список Просмотр онлайн порно фото Трахнул училку брюнетку фото мама с сыном эрофото фото Эрот фаллос Порно фото семейные секреты Порно фото фильм скуби ду дейр новости последние сирия зор эз сать в рот порно митенки спицами madison ivy фото галереи кто подарил аляску америке фото девушек в халате медсестры Габби квинтерос фото на круть порно фото голой фото джен кук Иру в попу фото Саливафилия фото фото инцест описание и фото эротика проф фото отшшибах на фото дома стоматология балаково в ротик жестко фото фото русское пляж порно фото голая скачать Юная lenovo yoga tablet 2 медсервис салават официальный сайт запись Нудисты фото семьями писают фото кустах www.пляжные в девки препод трахает студентку часное фото порно фото вандер вумен женщин Домашние фото обнаженных молоденькое порно Чулки и девки фото жирные волосатые ляжки фото ног волосня Фото между марко Подростковый анальчик.фото. debbie white на фото ви чат отправить интимные фото фото зрелых мамочек в колготках звукосниматель для гитары порно мальчики арабы фото на в ps2 туле игры поликлиника 201 зеленоград в белом порно домашнее фото фото девушки киски мобильная версия порно фото одетые и раздетые экспертный совет блятские влагалеща фото hd Онлайн фото эротика фото потенте франка эро резиновои члене Верхом подборка фото на фото анала сперма из жопы в рот в троем только фото зрелые порнофото красивие девушки с членом фотосессия би сексуалов ххх индия фото неграми с порно девушки белые порно фото телок с болтшими сиськами устроили в поезде частную фотосессию в купе поезда парочка устроила эротическую фотосессию подборка частных фото чужих жен мужья сами фо Фотографии русского секса на природе фото моложавых старушек в мини бикини куни фото лесби крупно видео любительское домашнее частное фото интим Секс дочка фото Фото красивых пизд бритых крупно и сисек фото голыг армянки крупно в Обнаженные фото поезде девушки Пизда фото швали персонажи гравити фолз пар фото Эротические молодых метро лондона Трансвиститов фото ульяновск официальный ряд лифан цены модельный дилер трахаем частное фото втроем половых фото летних органов юношей 18 порно фото пизда высркр фейк взрослых фото настоящий для Смотреть самые большие сискки фото фото и большой с девушки киской грудью волосатой малинких фото членов инцет Фото мама медосмотр Смотреть порно русское деффчонки фото голы порно секса всякого Фото порно фотогрфия войны сезон ментовские 5 maud kennedy фото порно секс фото дочка отец олигоспермия причины Чекалин фото негритянок с большими сисками лесби порно бои литературный портал мариуполь днр станет 50 оттенков серого актер фото девки лижут друг другу письки в в трах рот женщин фото возрасте горячие мамаши молодые порно фото лечение потенции и простатита порнофото приколы спортсменки фото голых загарелых фото полностью голых девчат Фото девушек проституток эротика youporn секс порно видео порно фото с пухлыми сосками филлипинки порно фото сиськи смотреть фото обвисшие тра х фото 18 фото летниє порно аорно фото Найденные Фото аналльного отверстия фото девушка лизет свою сестру в туалете фото широкоформатные плейбой девушек блюда с мясом alexis adams фото голая порно фотосесія в душі Фото полных женщин в голом виде фото Порно секс татарский слушать чибана курара большин порно фото виг эрикс цена Каргат фото собак носы хока мама любит сосать фото домашняя подборка сэкс фото Эро фото молодая худенькая dizona анимация изобретение для секса фото секс порно фото наруто игра через ютуб кепки фото вязаной трах целки. фото секс девушки растяжение на ноге связок png мясо картинка деревенские девки пьяные голые фото Дівчата хлопцям знімають штани фото эротика фото киров груповуха просмотр порно онлайн нежный секс с хрупкой фото народные средства для потенции Кола фото эротическое зрелых женщин улице фото розирующих русских на девушек Частные лайза липс l фото пороно женщин голых фото фото девушек в чулках красивыми волосатыми письками бес порнофото звезд порноролики порнофильмы порнофото очкариков фото попка старших брат ххх фото бабки тети с фото секс Йошкар-Ола эрекции способы улучшения голые фото женщиныот лет 45 девушки целуются друг с другом фото фото друг ххх жена в член фото рот два звезд с парней голых мужчин фото членами порно порно жилищная 217 проверить билет тираж лотерея порно фото и видео с sara jay виктор бут анатольевич фото пьяные проводницы фото страстное порно фото пары типичные чишмы в контакте первокурснец фото сисек девчонок отлизал мамаше фото плавачек фото ввагину ей кончел неснимая 100 крупным фото пизды прокуратура сочи и очаровательная фото сын мама Brazzers фото попок фотосекса взрослых дам фото вдвоем ласкают парню рукой порно красивых самых без девушек фото мира одежды makita sg 1250