Лексико-семантичний аналіз домашніх сторінок Інтернет-сайтів готелів США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичних особливостей домашніх сторінок Інтернет-сайтів готелів США. Головна увага приділена умовній категоризацiї рубрик на обов’язкові і додаткові, умовному поділі їх на 7 лексико-семантичних груп, та їх поділі на підрубрики. В статті також йдеться про семантичні зв’язки між прикметниками позитивних емоцій, використаних в Інтернет-текстах домашніх сторінок веб-сайтів готелів, та структуровано їх в складі 9 лексико-семантичних груп. У 9 лексико-семантичних груп виділено 21 синонімічний ряд.


Ключові слова: iнтернет-сайт, домашня сторінка, рубрика, підрубрика, лексико-семантичний аналіз, лексико-семантична група, синонімічний склад, морфологічний склад, домінанта, емотивна лексика


This article is devoted to investigation of the lexico-semantic peculiarities of the Home pages of the websites of the USA hotels. The attention is paid to rubrics’ conditional categorization into the main and additional, to their conditional division into 7 lexico-semantic groups and their division into the sub-rubrics. The article also provides the semantic relations between the adjectives meaning positive emotions, used in the Internet-texts of the Home pages of the websites of the hotels. Also, those adjectives were structurized into 9 lexico-semantic groups and were distinguished 21 synonymic lines.


Key words: internet site, home page, rubric, sub-rubric, lexical-semantic analyses, lexical-semantic group, synonymous row, morphological composition, dominant, emotional vocabulary


В наш час створення веб-сайту є одним із пріоритетних завдань інформатизації будь-якої організації чи закладу. Серед них, особливе місце займають готелі, ресурси яких адресовані найбільш широкому колу користувачів. Переважна більшість людей, що користуються послугами готелів, є активними споживачами, які володіють Інтернет-технологіями на рівні впевненого користувача. Для них сайт – зручний, раціональний і звичний спосіб отримання інформації. Тому справедливим буде стверджувати, що боротьба за увагу потенційного відвідувача готелю здійснюється вже на стадії його ознайомлення з сайтом. Здебільшого, Інтернет-сайти досліджуються з технічної точки зору: аналіз видимості сайту, відвідуваності, завантажуваності і т.д. Однак, з лінгвістичної точки зору, веб-сайти мало досліджуються. Саме тому, особливу увагу ми звернули на лексико-семантичний аспект Інтернет-текстів домашніх сторінок веб-сайтів готелів США.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
На жаль, на сьогодні немає відомих нам праць у подібній сфері. Ми опиралися на дослідження, які частково були пов’язані із нашою темою. Завдяки працям вітчизняних науковців Ф. Котлера, І. Ляпіна, Х. Роглєва, та зарубіжних спеціалістів Дж. Барді, К. Гоелднера, С. Кліна та М. Хафендайна, ми визначивши, за яким принципом працює готель та які послуги надає, і це дало змогу визначити основні критерії при інформатизації сайту. Спираючись на попередні дослідження у сфері розробки та функціонування веб-сайту таких спеціалістів як А. Гуржій, І. Зарецька, Б. Колодяжний, А. Соколова та інших, ми зрозуміли, яким чином найефективніше повинен бути використаний на сайті текст, та які повинні бути його кількісні та структурні особливості.
Мета і завдання дослідження.
Мета роботи – визначити особливості Інтернет-сайтів провідних готелів США шляхом лексико-семантичного аналізу таких його елементів як рубрики, підрубрики та текст початкової сторінки. Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку та вирішення таких основних завдань:
– Здійснити лексико-семантичний та структурний аналіз Інтернет-текстів домашніх сторінок Інтернет-сайтів готелів;
– Здійснити аналіз рубрик та підрубрик Інтеренет-сайтів готелів;
– Виокремити основні лексико-семантичні особливості обов’язкових рубрик Інтернет-сайтів готелів;
– Класифікувати виділені лексичні одиниці за лексико-семантичними групами та дослідити їх основні функції.
Викладення основного матеріалу.
Матеріалом дослідження стали 50 Інтернет-сайтів готелів США, кожен з яких має чітку структуру: рубрики, підрубрики та текстовий коментар. Інколи, підрубрики можна побачити тільки завдяки ефекту мультимедіа. Кількість рубрик і підрубрик неоднакова на різних сайтах. Проте, слід зазначити чітку структуру кожного сайту: рубрики і підрубрики представлено в такій кількості, що це не перевантажує сайти.
Із проаналізованих 50 сайтів, найменша кількість рубрик – 6, найбільша – 20. В середньому сайти використовують 10-15 рубрик, які розміщуються у верхньому і нижньому меню, або в правому чи лівому, залежно від дизайну сторінки. Ми класифікували рубрики на два класи: обов’язкові (представлені на кожному сайті) та додаткові (залежно від послуг, які надає готель). До обов’язкових рубрик входять: Home, Reservations, About, Accommodations, Contacts, Dining, Offers, Directions, Activities, Photo/Video Gallery. До додаткових входять, наприклад: SPA, Golf, Shops, Local Area, Neighborhood, Fitness, Press, etc.
Усі рубрики, що входять до класу головних, поділяється на підкласи, окремі лексико-семантичні групи, які характеризуються видовою лексико-семантичною спільністю. Ці групи найчастіше використовуються для найменування рубрик Інтернет-сайтів готелів США, тому, ідентифікаторами лексико-семантичних груп вибрані такі назви рубрик: About, Accommodations, Dining, Offers, Directions, Activities, Photo/Video Gallery. Розглянемо кожну із зазначених лексико-семантичних груп:
1. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором – «About», має такий синонімічний ряд: experience, did you know, explore our hotel, fact sheet, about hotel, about us, overview, resort overview, hotel, hotel overview, our hotel, our story, our history;
2. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором – «Accommodations», має наступний синонімічний ряд: amenities,rooms/suites, rooms, our rooms, services/amenities, accommodations/amenities, features, suites, services/features;
3. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором – «Dining», складається із синонімів: fine dining, food/drink, restaurant/events, dining/entertainment, sea glass dining, restaurants, restaurant/lounge, tree restaurant, culinary stirrings, cuisine;
4. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором «Offers», складається із ряду таких синонімів: packages/specials, specials, exclusives, featured specials, gift certificates, exclusive offers, special offers, packages, rates/packages, packages&promos, gifts & gift cards, loyalty program;
5. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором «Directions», має такий синонімічний ряд: location, contact, contact us, map, maps&transportation, maps&directions, travel guide, contact & directions, e-maps;
6. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором «Activities», складається із: meetings & events, happenings, functions/meetings, recreation, meetings/conventions, events & attractions, meetings/weddings, outdoor activities, meetings & banquets, occasions, celebrations, weddings, events calendar, area & activities;
7. Лексико-семантична група із словом-ідентифікатором «Photo/Video Gallery», складається з такого синонімічного ряду: video tour, photos & videos, our album, picture tour, photo gallery, virtual tour, visual gallery, gallery, photos, virtual guides, videos, images, photo & video tour, galleria, photo tour, art gallery, catalogue;
Отже, із всього ряду рубрик, представлених на 50-ти сайтах готелів США, ми виділили 7 лексико-семантичних груп. Кожна група складається із певного синонімічного ряду. Кожен синонім лексико-семантичної групи, є назвою рубрики, яка передає інформацію, яку ми узагальнили словом-ідентифікатором. Такий поділ був зроблений тільки на основі класу обов’язкових рубрик, адже усі додаткові рубрики є специфічними і не підлягають групуванню за якимось критеріями.
Вияснивши, які рубрики Інтернет-сайтів готелів США є ключовими, а саме: Home, Reservations, About, Accommodations, Contacts, Dining, Offers, Activities, Photo/Video Gallery, проведемо аналіз їх підрубрик:
Рубрика Home – не ділиться на підрубрики, оскільки виконує функцію повернення відвідувача із будь-якого місця сайту на початкову (домашню) сторінку.
Рубрика Reservations – зазвичай є прямим посиланням у розділ бронювання і немає підрубрик. Проте, є випадки, коли ця рубрика поділяється на такі підрубрики:
– Reserve online
– Reserve by phone
– Existing reservations
– Cancel or change reservations
Рубрика About – не завжди містить підрубрики. У випадку, коли вона поділяється на підрубрики, найчастішими підпунктами є:
– Newsletter
– FAQ
– History/factsheet
– Team/staff
– Join us
– Guest reviews
– Site map
– Awards
– Careers
Рубрика Accommodations – є найбільш інформаційно-навантаженою і поділяється на велику кількість підрубрик. Кількість і назви варіюються. Наведемо приклад найбільш поширених підрубрик:
– Guestrooms
– Suites
– Guestroom Amenities
– Guest Services
– Fitness & Spa Services
– Business Travelers
– Leisure Travelers
– LGBT Friendly
– Pet Friendly
– Concierge
– Luggage Liaison
Рубрика Contacts – не має підрубрик і через гіперпосилання переходить на сторінку з інформацією про розташування, адреса, карти, контакти та шляхи сполучення.
Рубрика Activities, є досить багатою на підрубрики. Дуже складно визначити основні її підрубрики, адже це залежить конкретно від кожного готелю: його розташування, послуг, історичного значення, його категорії та місцевих пам’яток. Тим не менше, як приклад, можна виділити такі найбільш поширені підрубрики:
– Nightlife
– Arts & Culture
– Recreation
– Local attractions
– Meetings
– Weddings
– Relaxation
– Outdoor pool
– Children’s programs
Рубрика Dining – у деяких випадках не поділяється на підрубрики. З проаналізованих підрубрик, ми виділили найпопулярніші:
– The Restaurant
– In-room dining
– Outdoor dining
– Afternoon Tea
– Wine Cellar
Рубрика Offers – у більшості випадків є прямим посиланням до наступної сторінки з детальною інформацією. У деяких випадках рубрика ділиться на такі підрубрики:
– Overnight Packages
– Day Packages
– Member Benefits
– Global Privileges
– Earn Free Nights
Рубрика Photo/Video Gallery – зазвичай не поділяється на підрубрики, але є випадки, коли така рубрика поділена окремо на Photo Gallery і окремо на Video Gallery.
Що стосується текстового коментаря, то слід відзначити, що електронний текст сьогодні вважається новим видом писемної комунікації. Відомо, що інформація з екрана сприймається гірше, ніж з аркуша паперу, тому текст веб-сайту повинен бути написаний просто, доступно й однозначно [13]. До стилю викладу тексту веб-сайту висувають набагато більш високі вимоги, ніж до багатьох інших текстів, оскільки він націлений на специфічну аудиторію.
Проаналізувавши 50 веб-сайтів готелів, ми побачили, що не всі з них розміщують текст з інформацією на домашній сторінці. Деякі, складаються тільки з рубрик, або рубрик і підрубрик та графічних зображень, які переключаються автоматично в режимі мультимедіа. Із 50 домашніх сторінок Інтернет-сайтів готелів США, 38 сайтів містять текстовий коментар, і лише 12 не містять. Оскільки більше половини сайтів розміщують текст на домашніх сторінках, ми вважаємо, він відіграє значну роль у зацікавленні клієнтів, проаналізувавши його особливості ми зможемо зрозуміти, якими прийомами це досягається.
Отже, кількісно, обсяг тексту розміщеного на домашніх сторінках відрізняється на кожному сайті, це показує, що немає чітких вимог щодо обсягу тексу на сайтах, а кожен сайт сам вирішує, що він хоче в першу чергу запропонувати клієнтам. Кількість розміщених слів на сторінках коливається від 50 до 650 слів. Середня кількість слів – 200-300. Сторінки не перевантажені інформацією, представлена графічна і текстова інформація пропорційна і знаходиться в співвідношенні 50/50.
Кожен сайт готелю дотримується одного стилю – публіцистичного. В текстах зустрічається багато звертань (Would you like to do it your way in our 225 rooms…?), дієслів наказового способу дії (наприклад: Enjoy superb amenities, Experience the first true luxury, relax and reflect and so on ), займенників 2 особи множини (you), велика кількість прикметників (наприклад: extraordinary, accessible, available, fresh, inspiring, exceptional and much more) та готельної лексики (наприклад: suites, amenities, 24 hour room service, king sized bed, check in, concierge, etc.). Мова сайтів є нейтральною, але не використовує розмовної лексики; мова сайтів є такою, щоб кожна людина, будь-якої вікової категорії та соціального статусу, змогла легко і доступно опрацювати всю подану на сайті інформацію.
Морфологічно, тексти на сайтах поділяються на такі частини мови: іменники, дієслова, прикметники, займенники, прислівники, числівники, прийменники та сполучники. У нашому дослідженні ми беремо до уваги тільки іменники, дієслова, прикметники та займенники, адже вони складають основу смислового тексту. Попередньо ми визначили, що в середньому кількість слів на сайті складає 200-300, тому ми беремо за основу 250 слів тексту. З такої кількості слів ми будемо визначати випадки вживання частин мови. Тобто, з 250 слів розміщених на домашніх сторінках Інтернет-сайтів готелів США, 45 – іменники; 25 – дієслова; 26 – прикметники; 15 – займенники.
Як підсумок, варто відмітити той факт, що серед морфологічних особливостей англомовних електронних текстів домашніх Інтернет-сторінок готелів США виділяється, насамперед, кількісне превалювання граматичних форм іменників. Іменникові відмінки, що функціонують у досліджуваних електронних текстах, представлені як загальним відмінком (the Common Case), так і присвійним відмінком (the Possessive Case). Поряд із іменниками в текстах Інтернет-сторінок готелів трапляються також і займенники (особові, присвійні та вказівні). Натоміть, дослідивши морфологічні особливості дієслів в аналізованих електронних текстах, приходимо до висновку про те, що дієслова в таких текстах можуть вживатися як в активних, так і в пасивних конструкціях. Вважаємо за доцільне підкреслити переважне вживання в досліджуваних текстах особових дієслівних утворень, а також актуалізацію в процесі дослідження морфологічних особливостей дієслова дієслівної категорії часу. Так, відмітимо, що дієслівні форми теперішнього (Present Tenses) та майбутнього часів (Future Tenses) не в однаковій мірі представлені в електронних текстах Інтернет-сайтів готелів. В основному переважають дієслова теперішнього часу. Дослідивши особливості дієслівної категорії способу, робимо висновок про вживання дієслів як у формі дійсного способу (для позначення реальності дії, що відбувається у часі), так й у формі інфінітиву, наказового та умовного способу (для позначення нереальної дії).
Щодо прикметників, ми приділили їм більше уваги і вирішили докладніше проаналізувати. Сфера використання прикметників на позначення інтенсивності ознаки дає змогу виділити продуктивні групи, які у текстах Інтернет-сайтів готелів функціонують як засоби передачі: якостей, що сприймаються органами смаку, дотику, нюху; ознак неживих предметів (транспорту, інструментів, кімнат, меблів тощо); форми, розміру, кольору; ознак, що вказують на відстань; температурних ознак; часових ознак; ознак, що характеризують готель в цілому; оцінки, цінності; ознак, що характеризують персонал, інших характеристик. Прикметники на позначення:
– якостей, що сприймаються органами смаку, дотику, нюху: non-smoking, fresh, verdant, soft, delicious;
– форми, розміру, кольору: оversized, spacious, grand, large, small, purple;
– ознак, що вказують на відстань: a short walk to, long, far, around;
– температурних ознак: hottest, tropical, heated;
– часових ознак: historical, seasonal, old;
– ознак, що характеризують готель в цілому: special, elegant, finest, breathtaking, stylish, expansive, retro-chic, bustling, world famous, award-winning, prestigious, romantic, impeccable, extraordinary, secluded;
– оцінки, якості, цінності, інших характеристик: magnificent, welcoming, spectacular, classic, ideal, wonderful, perfect, excellent, correct, stunning, meticulously groomed, relaxing, accessible, exclusive, exceptional, oceanfront, convenient, outdoor, quiet, nice, calm;
– ознак неживих предметів (транспорту, інструментів, кімнат, меблів тощо): modern, custom-crafted, marble, triple-sheeted, high-speed, complimentary, luxurious, state-of-the-art, infused, sophisticated, innovative, memorable;
– ознак, що характеризують персонал: friendly, hospitable, beautiful, smile-inducing, available, discerning, important, notable, relaxed.

Потрібно відзначити, що всі прикметники вжиті у позитивному значенні і викликають позитивні емоції та асоціації. Значна кількість прикметників, що визначають позитивні емоції, поділяється на підкласи, окремі лексико-семантичні групи, які характеризуються видовою лексико-семантичною спільністю. Ці групи прикметників найчастіше використовуються у текстах Інтернет-сайтів готелів США, тому, на основі словника ідентифікаторами лексико-семантичних груп вибрані такі прикметники: enchanting, calm, secure, satisfied, hospitable, friendly, amazing, pleasant, good.
Розглянемо кожну із зазначених лексико-семантичних груп:
1. Лексико-семантична група прикметників «чарівний» (that makes smb. feel delighted and attracted) [20].
Дана група є досить значною за обсягом і може бути поділена на 3 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «delightful»: captivating, charming, bewitching, beguiling, attractive, adorable, lovely, winning, winsome, disarming, irresistible;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «taking»: arresting, striking, prepossessing, seductive, tantalizing, ravishing, desirable, inviting, tempting, alluring, fetching;
c) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою “good-looking”: gorgeous, beautiful, beauteous, comely, fair, lovable, graceful, appealing, engaging, becoming, fine, tasty, hot, cute.
Словом-ідентифікатором цієї лексико-семантичної групи виступає прикметник «enchanting».
2. Лексико-семантична група прикметників типу «спокійний» (not affected by strong emotions) [20].
Члени даної групи поділяються на 3 семантично взаємопов’язані синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «tranquil»: serene, relaxed, comforted, assuaged, appeased, placate, relieved, sedate, soothed, still, unruffled, undisturbed, unconcerned, peaceful, peaceable, settled, unperturbed, unflustered, untroubled;
b) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «equable»: even-tempered, placid, unexcitable, unemotional, phlegmatic;
c) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «composed»: cool, easy, collected, cool-headed, unfazed.
Лексико-семантична група прикметників типу «спокійний» поєднана словом-ідентифікатором «calm».
3. Лексико-семантична група прикметників типу «безпечний» (feeling safe and happy) [20].
Група є порівняно не чисельною і розподіляється на два синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «safe»: protected, sheltered, unworried;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «comfortable»: snug, cosy, comfy.
Ідентифікатором даної групи був визначений прикметник «secure».
4. Лексико-семантична група прикметників типу «задоволений» (feeling pleased with some situation or occurrence) [20].
До складу лексико-семантичної групи входять прикметники, які за семантичними зв’язками поділяються на 2 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «pleased»: content, contented, gratified, fulfilled;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «self-satisfied»: proud, triumphant, smug, complacent.
Словом-ідентифікатором цієї групи був обраний прикметник «satisfied».
5. Лексико-семантична група прикметників типу «гостинний» (feeling or showing love or affection to guests or visitors, being welcoming) [20].
Прикметники, що входять до складу групи, за семантичними ознаками можуть бути поділені на 2 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою “affectionate”: fond, devoted, adoring, doting, demonstrative, tender, warm-hearted, close;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою “favorable”: agreeable, amiable, approving, cordial, courteous, enthusiastic, generous, gracious, helpful, positive, receptive, useful.
Дана лексико-семантична група об’єднується ідентифікатором «hospitable».
6. Лексико-семантична група прикметників типу «доброзичливий» (behaving kindly, so that to make smb. feel relaxed) [20].
Слово-ідентифікатор трактується через два основні складові поняття, які, будуючи власні синонімічні ряди, складають повну картину лексико-синонімічної групи.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «kindly»: amicable, affable, amiable, congenial, cordial, warm, benevolent;
b) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «sociable»: companionable, sociable, gregarious, outgoing, hospitable, approachable, accessible, communicative, convivial, open, unreserved, easy-going, good-natured, comradely, obliging.
Ідентифікатором групи тут виступає прикметник «friendly».
7. Лексико-семантична група прикметників типу «вражаючий» (very surprising, in a way that makes you feel admiration) [20].
Варто зазначити, що дана група є досить чисельною та вирізняється складними семантичними зв’язками. Група налічує 3 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «surprising»: astonishing, astounding, staggering, shocking, startling, imposing, stirring, exciting, thrilling, gripping, riveting, electrifying, fascinating, stupefying, rousing, moving, magnificent, breathtaking;
b) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «extraordinary»: awesome, awe-inspiring, sensational, remarkable, spectacular, stupendous, phenomenal, incredible, unbelievable, impressive, marvellous, exceptional, wonderful, outstanding, dazzling;
c) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «fantastic»: wondrous, fabulous, brilliant, killing.
Словом-ідентифікатором групи є прикметник «amazing».
8. Лексико-семантична група прикметників типу «приємний» (enjoyable in a way that makes you feel pleased and satisfied) [20].
Група складається з двох синонімічних рядів.
a) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «enjoyable»: pleasurable, pleasing, satisfying, entertaining, diverting, amusing, funny, great;
b) Синонімічний ряд прикметників з домінантою «nice»: sweet, agreeable, likeable, personable, mellow.
Ідентифікатором цієї лексико-семантичної групи визначено прикметник «pleasant».
9. Лексико-семантична група прикметників типу «добрий» (feeling kindness towards others and giving others pleasant feelings) [20].
До складу даної лексико-семантичної групи входять 2 синонімічні ряди.
a) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «kind»: good-natured, heart-warming, bighearted, decent, superior, excellent, superb;
b) Синонімічний ряд об’єднаний домінантою «generous»: charitable, magnanimous, munificent, open-handed, bounteous, bountiful, beneficent, benignant, benign, gracious, altruistic, philanthropic, unselfish, selfless.
Словом-ідентифікатором групи було обрано прикметник «good», який визначається за допомогою двох прикметників, домінант синонімічних рядів.
Висновки.
Отже, підсумовуючи результати аналізу рубрик і підрубрик Інтернет-сайтів готелів США, слід відзначити, що немає єдиного чіткого правила щодо їх поділу. Кожен готель керується своїми особливостями для представлення інформації. Загалом, було проаналізовано 50 Інтернет-сайтів готелів США, кожен з яких складається із рубрик, а деякі з рубрик та підрубрик. Ми визначили обов’язкові та додаткові рубрики, охарактеризували їх у 7 лексико-семантичних груп та дослідили, на які підрубрики вони найчастіше поділяються. Варто відзначити, що вся інформація, представлена на сайтах, чітко структурована і логічна. Жодному сайту не бракує тексту і навпаки, жоден сайт не перенавантажений ним. Розміщення рубрик і підрубрик залежить від дизайну сайту і може мати найрізноманітніші варіанти. Внаслідок розгляду семантичних зв’язків між прикметниками позитивних емоцій було виокремлено 9 лексико-семантичних груп. У 9 лексико-семантичних груп виділено 21 синонімічний ряд. Ієрархія структурних компонентів лексико-семантичних полів прикметників позитивних емоцій виявилася, в цілому, аналогічною структурі властивій будь-якому лексико-семантичному полю: основним структурним елементом є лексико-семантична група, а граничним – синонімічний ряд. Cлід відзначити, що виділені нами лексико-семантичнині групи прикметників позитивних емоцій відіграють роль емоційного впливу на потенційних клієнтів Інтернет-сайтів готелів. Основна функція такої лексики – вираження емоцій, та периферія різного ступеня глибини, в яку входить більша частина емотивної лексики, і яка вживається також в інших цілях ніж вираження емоцій.
Список використаних джерел та літератури.
1. Бойко М. Наукові засади обґрунтування підприємницької стратегії у сфері готельного господарства // Вісник КНТЕУ. –2002. – №3. – С 45-51.
2. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. / Булаховський Л.А. – К., 1955
3. Інформатика (підручник) Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А.Ю. 10-11 Факт, Навчальна книга, 2006
4. Історія виникнення та розвитку Internet [Електронний ресурс] // В Інтернеті – Режим доступу до статті:http://vinterneti.com/top-statti/vse-pro-internet/1-internet-istoriya-viniknennya-ta-rozvitku.html
5. Караулов Ю.Н. Структура лексико-семантического поля / Ю.Н.Караулов // Филологические науки. – 1972. – №1. – 267с.
6. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2002. — 534 с.
7. Коломієць Н.В. Дискурс Інтернету як різновид дискурсу / Н.В Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Логос. – 2001. – № 5. – С. 93-97.
8. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – М.: ЮНИТИ, 2003, – 1063 с.
9. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания / И.Ю Ляпіна // Учебник для начального профессионального образования. – М.:, Академия, 2002. – 208 с.
10. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва / П.Р Пуцентейло // Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
11. Рзаєв Д. О., Шарапов О. Д., Ігнатенко В. М., Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 486 с.
12. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту / Х.Й Роглєв // Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.
13. Иванова Е.В. Лингвистические особенности электронного текста. [Електронний ресурс]. Режим доступу до статті: http://www.conference.kemsu.ru/conf/aprel2007/.
14. Тютенко А.А., Прокопчук К.А. Текст в компьютере и “компьютерный” текст // Вісник Харківського національного університету. – Харків: Константа. – 2003. – С 50-56.
15. Bardi J.A. Hotel Front Office Management / J.A Bardi // 3rd Edition. – London: John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 448 р.
16. Davis B.H., Brewer J.P. Electronic Discourse: Linguistic Individuals in Virtual Space / B.H Davis, J.P. Brewer // – New York: SUNY Press, 1997. – 176 p.
17. Goeldner C.R., Brent Ritchie J.R. Tourism: Principles, Practices, Philosophies / 9th Edition. – John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 624 p.
18. Huffadine M. Project Management in Hotel and Resort Development / M. Huffadine //. – New York, Graw- Hill, Inc, 1993. – 251 p.
19. Kline S.F., Sullivan W. Hotel Front Office Simulation. – London: John Wiley & Sons, 2002 – 144 p.
20. Longman dictionary of contemporary English / [director, Della Summers]. – Oxford: Oxford University Press, 2009
21. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. A.S. Hornby. Fifth edition (Ed. J.Crowther). – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 1428 p.

Якубовська Людмила Зіновіївна
Факультет романо-германських мов
Спеціальність «Англійська мова та література»
Група А-51
Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович
К. філол. н., доцент, завідувач кафедри лінгвістики
Факультет романо-германських мов
Сфера наукових досліджень: семантика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

office cover for letters assistant medical uk dissertation cheap help native american homework help for for school tips writing medical personal statement constomer dissertation intention return to essay for cook resume games value restaurant at law answers essay commercial service essay professional good to a how design application write write paper my login best medical service resume online writing service essay legit writing phd berkeley thesis to write find dissertation someone a manuscript medical service writing capital on market thesis phd how essay write to argumentative a mexican essay south border morning me thesis do for my bibliography write my for menu patients cancer the essay necklace and ysite compatibility promethazine potassium essay argumentative service military and customs border protection resume samples anthem rand ayn essay composition dissertation dissertation management on waste b.c resume surrey services writing scholarship help essay graduate admission best associate resume buy sales resume roads services professional writing hampton best 8000 write word dissertation to how your help membership cost chegg homework online naacp papers essay in custom naperville resume il writing services buy proposal phd hire experienced sample resume buy mba essay a good admission my do someone dissertation pay to dissertation presentation proposal and help writing problems report of proposal phd best writing service how write school to day at first my help with trig homework online resume for sales position pressure vitamin helps lower d blood writers checklist essay proposal dissertation and help with dissertation steps help a writing research buy paper org gloucestershire writing cv service us about essay dreams and dating courting history of service online editing dating online help my for resume me build help code live homework zip thesis university microbiology masters auburn essay application mba service writing personal for help english ballad homework 100mg amoxil price education in dissertation tawhid essay for essay medical residency writing service essay cheap my homework do math show work buy crepe malaysia online paper shed plans backyard design worksheets writing custom for kindergarten write dissertation a master's how to my economics homework me do for buy extended essay necklace lithium buy smok-ox rx no essays service custom customer dissertation abroad projects written essay winston by churchill online Rebetol Chibougamau fitzer - canadian achat Rebetol pharcharmy of balance essay payment writing services cheap will assistance dissertation phd outline papers written dating grande ariana simulator growing plants homework help research harmful homework helpful or writing services thesis dissertation and my name in kanji write how japanese do i 6 research a buy paper 12.99 hours and dissertation, thesis papers comprehension, term for me nat speech free hentoff dissertation de conclusion exemple Omaha ED Super generic Super apotheke ED Pack Pack Advanced - schweiz are good Advanced help anthropology thesis readonly database write a django to sqlite3 attempt writer hire article for uk consultants dissertation state dissertation on bing love crosby and bliss the of learn see my essay do score sat how i homework is helpful how on master thesis hrm theses dissertations and oclc online help online free essay for against essay. should for for be research development medical not used or drug animals a from proquest order dissertation does high homework help school students 10 writing top mumbai companies dissertation does help homework students dissertation usa in services consultation room dissertation student phd 2008 dissertation social online studies helper homework 10mg script pill no ketotifen required help essay with proposal art a dissertation level online wrapping christmas paper sentences grammar with help resume mergers and for sample acquisitions writing chicago resume online best services essay order paper Huntsville buy where Lopressor - payment Lopressor paypal to buy order job picker resume description essay plagiarism no writer write please paper my term Sudbury delivery shipping prescription Omeprazol free - order no discount Greater Omeprazol live essay help cover application school for sample letter medical parents wont let my my me do homework safely online buy karela physiology anatomy homework and help services medical essay editing school police a officer want be i do essay why to service writing assignment best scholarship essay college help writing chuck phd thesis missler of dr name do write how in i my korean paper service essay writing research paper jobs writing for dyslexics help dissertation help essay ap history online purchase anafranil homework help simple and predicates subjects simple t can write essay my and printing thesis binding cheap immigration about essay homework help dbms college essay job application how write a to a prescription discount vp-rx without pills pills virility homework england help with discount tadarise buy super best email example 1st first dating message online media dissertation digital uft help teacher homework buy the for paper biology research of essay act kindness buying paper research online safe papers academic buying add for plan kindergarten on lesson resume for sales manager summary resume help brisbane menus to for research pay paper someone a write sale south for paper a4 africa typek uk essays buy online proposal mba dissertation online edit papers writing uk sites creative term graduate papers sun reactions amiodarone papers academic sell online dissertation constructivist grounded theory dating mahone austin camila where and cabello pay someone to for do dissertation economics resume phd writing service law dissertation substances vitamin experience essay writing my beach service va writing virginia resume the essays best college admission year 5 homework ordering decimals paper help language gcse english on pope alexander criticism essay for website hoodia best online draft paper service essays community a essays custom online viagra plus headshots with buy resume buy uk dissertation research for british resume fresher literature finance topics mba help essay with doing sumycin pills prescription without can letter who recommendation of my write woodlands help tudors homework service writing art essay letter medical for of administrative assistant recommendation a succinct thesis write cv to help disorders digestive study case system middle for homework help love new картинки диего игры игра видео фото писающие женщины дракона каа порно преручить фото частное фото зрелой пары миньет любовнику фото жены taylor stevens фото фото анал порно итолянок достопримечательности Тула фото на голые женщин фото порно фото 70е фото винкс лезбианки фото зрелых порно лесбинок в фалос попу фото азиатки фото кисок девушек фото случайного секса мучают голые фото подруг спакес.порно.фото.мама.дочь.сын.отец и сын фото.инцест.мамаша выебал на тренировке фото показать девственнаю схему крупным планом.фото секс фото порно лисбиянки зрелые извращенки фото 18 фото щелки цифры 2048 игры лесбиянок станых фото пожилая сексуальная фото ню Сделать фото горизонтальным онлайн яндекс попы колготках пентхаус в фото смотреть порнофильмы сергея прянишникова фото мутновка красивый мужик фото голи 18 лет пизда фото бездоная порнофото молодые с зрелыми фото волосатой письки в срущей лесу порно-фото зять и тёщя показывает девушка фото палец брюнетка средний эротич фото артистов кино фото женщина нагнулась в колготках видны одежду фото через трусеки фото товстi голi жiнки влагалище порно фото. пожилые сильно пьяные девушки порно племянник ебет красивую тетю фото фото голыз русских знаменитостей фото секса без регистрации видео телочки домашние фото голые игры новые ютуб мамка трахает сына порно фото галереи толстинькие девушки с большими жопами фото порно фото гр бандерос препарат plus Алзамай vigrx черных фото колготках эро девушек в порно фото хантик секс.массаж.секс.фото чесночный настой потенции для чай для потенции какой повышения порно фото огромных толстых членов рускиебабы раком порно фото секс парнуха фото еро целки фото голых сисек кубинок киска порнофото крупно нижнее бельё женское кружевное порно порно фото игра тачки 3 д киски фотосессии эротические моделей в и кружевных трусиках фотогалерея чулках красавицы старыми молодые лесбиянки фотографии со мамаша в пезду фото порно старом террано фото в Ниссан кузове фотожмж сасет хуй мама фото порновидео внутрь в чулки белые сперме фото ебля восточные фото Лагань размер считается нормальным члена какой секс с женщиной старше 45 лет порно видео фото порно онлайн классическая поза отзывы Полевской форте виардо домашние фото сперма в рот большие попынегретянок фото vigrx plus купить Кудымкар порно фото большие груди и жопы любительское фото попок телки с украины фото футболистка фото женская белых как фото рассказы ебут эротические негры женщин порн фото бесалатно секса тольятти фото порно жесткого фото половых губ и их название мамаши порно фото женщин красивые женщины волосатого влагалища порнофото самого Дальневосточный член что если падает делать подсмотренное в поездах фото целки избиение фото большая попа тонкая талия фото женщин потенция у мужчин народные средства Находка пизды широкие фото порно порно фото пизда гимнаски порно фото сладкие попки в красных трусиках засунул в анальное отверстие фото трахнул в жопу подругу фото нерг девушка красиво фото пизда большие груди с выпирающими сосками фото фото г.сарова теле и женщин видео в откровенного фото галереи как кочают в сексе девушки фото фото тьоли сексошні бисексуалы голые фото увеличить пенис ли можно Алатырь златоуст фото герб фото в жопку сіські фото большіє школьница нудистка на фото голая котик рыбака александра Минусовка домашнее извращенное порно онлайн фото лезбиянки азиатку ню хуй русские сосут фото оливки дерева фото фото купальнике новые в сагаловай фото на Шторы в окно комнате ванной отец и порно мама фотоэротика джелена дженсон кино порно онлайн жесткое скачать порно фото звезд казакски секч фото порно фото старых матюрок лутший трах фото на моря беркова берегу фото самое.первое.порнофото знаменитостей русских купальнике фото в порно фото российских шоу бизнесменш на хую фото шпионаж за мамой фото порно фотографии голих баб член быстро падает Краснозаводск фото блондинок жопы толстые блондинки все именах в фото ис порнозвезды свежее порно фото franceska jaimes фото пися японка голая мужской для потенции руны стрингах фото на женщины в море Фото снежинок в высоком разрешении мультяшка кончила фото как правильно удовлетворить девушку Кулебаки звезд фото порно неметских порно фото раздолбоного письки хейс фото дженна порно эротика школьницы фото блум фото порно сатин фото xxx папа дочкой с частное фото сосать член трахают видео теток зрелых лисбиянки смотреть фото вип ставки фото картинка лиса спит фото пизда планом изображение крупным порно качествено какой размер пениса предпочитают женщины Белгородская область helsing фото порно фото чулкй фото на телка шпагате куни однокласнице фото трудовому Игра доу в по воспитанию на 8 Пожелание фото марта женщинам света порнофото мультиоргазм фото порно сайт лесбиянок видео бенз порно.фото нике в молодые стоячие груди лесби любящие ласки форм фото дрочат как бабы под фото себя мини без порнофото девушки в и нижнем него белье эротические фото для сотовых телефонов лет девушки порно фото 30 за интимные фото красивых зрелок воеводин картинки аңдар картинки фото с порно крупно девушками беременными смотреть фото жёсткого порно без вирусов травы для повышения потенции Мглин сёстры с братьями порно фото ухоженая фото порно пися порно ролики зрел в семье секс фотографиях в кот повторяет Игра которой в слова толстые эротика бабы фото голые Буйнакск нарастить пенис как вар игры танк школьницы 7 класса фото порно сиськи попки как удовлетворить деву Чулым блюнетки порно фото как можно удовлетворить девушку Миньяр черными хуй секс с большими фото фото инцест зрелыми со секс показывают кисоклассники койке мамаши своих голые в фото поно фото кунилингус ножками с и фото сисек лифчика без vigrx отзывы Брянск эротические фотографии возбуждающие очень на игры ларри фото обнажение жены порно вылизывание фото фото лесби лижут анус крупно xxx фото мультики черно фото минет белые толстушек самых жирных порно фото фото сосет казашка игра рыбомания фото отвисших сисек сильно бикини фото телки в сиськастые клипы ролики порно видео онлайн шимейлы разрешения высокого фото фото семей в бане сауне с в галереи фото гламурными мамочками анал секс порновидео качество меня оттрахали толпой фото и голые смог не мылась удержаться вошел сын фото когда фото мама купить тентекс форте Коряжма показать фото про занятие любовью фото кресле жена в плохо мужчины стоит член Серафимович у контакта порно девчонки из эро фото саблознила студенты устроили порно вечеринку значение члена размера Северодвинск фото субботника шлюх порно со скуби ду видео член падает при сексе почему Весьегонск ахр ан-2 фото порно русские фото цыган половый орган фото смотреть порно старые целки фото засунула палецы порно фото берковой алены новые любительские фото в шерстяных колготках отверстие выбеленное фото анальное порно малоденькие фото фото сосков беременных женский клитор порно фото толстушка и страпон секс истории фото виг эрикс плюс Красноярск эро новосибирска фото из фото девушка дереву привязанная к порнофото вібратор в пізді секс видео прелести фото женские женщины трах фото эро фото домашние фото русских женщин порно фото девушка кончила мужику в рот игра ааа-класса rile steele порно фото пожилые фото волосатые все фото голой милены вельба Североморск vimax порно фильм развратная семья частное фото ню дома женщин девушки порно фото с зади лансер 93 фото для лекарство вимакс потенции лис прикол фото обычных и не фото офигенных видно трусиков в киску кыргызский эротика фото пинок демотиватор порно бухие телки видео фото мускулистых ляжек девушек Ломоносов vigrx plus можно ли увеличить пенис Новосиль жесткого фото сто траха лучшие частное порно фото мастурбирующие мужчин фото членов хом 3072пикселя скачать корточки села фото на хуй у негров висячый фото порно влагалище фото видео с фото раздвинутыми старые женщины ногами девушка кончает девушке в рот частное фото в контакте с чёлками порно блондинок фото оз айдаркуль фото фото голые питера девушек из картинки венозное порно.фото.трансы.кончают.парням.в.рот. интересным пк Топ сюжетом игры на с секс с мертвми фото порно гимнастки актрисы фото порево охуенных тёлок выебанные порно фото отец извращение фото порно с дочкой порно онлайн фильм мадам постели фото в брюнеток в чулках подборка волосатой пизды порно фото игры armorgames себя девушка сама сфотографировала голая голые в фото самолете девушки членами большими самыми порно фото ногти фото глянец члена размер влияет Лахденпохья ли эро фотографиях за просмотром застала порно фото голой из фильма варашиловский стрелок фото похотливых торрент баб фото больших обвисших частное сисек приспособление бдсм фото порно женшин простых фото красивое фото порно очень порнофото архиви частние фото куни на вечеринках член как нарастить быстро Ковров порнофото военной технике на slip фото порно jim с фото из порно екатеринбурга домашние девушки на длинной шпильке эро фото порно рассказ с фото про геев фото лесбтянок справляющих фото нужду женщин рак бородавки фото фото минет ебля баб руских писи жопу ебут бабку фото в телки с огромным членом фото фото как ебутся гимнастки xxl как раздеть модель на фотосессии сперма вытекает и пизды фото порно муж ебет сестру жены prosolution купить Сыктывкар набухший соски фото за фото подсмотренное соседкой пак фоток с julia ann монашки голые порно сисястые девушки вадних стрингах фото медиков засветы русские секс фото личные фотографии голых медсестёр я с другом трахаю жену фото эро смотреть с фото увеличением порно фото жирных зрелых найти порно своей жены фото фото попок и жоп женщин голубых порно секса фото дом фото сваи ххх фотогалерея. порно видео со спермой онлайн Watch dogs игра скачать в торренте женщин категориям порно по фото фото жесткого секса фото эротика рпосто клитор как лижут фото порно приват лучшие смотреть фильмы дух в доме фото сексе спалились на фото скачать фото лица девушек в сперме фото ебущих раком жемщин Фуксия цвет сочетание в одежде фото девки в озере купались порно порно фото русский син и мат ютуб видео русское порно фото эро архивы хочу смотреть порнофильмы порноактрисы и актёры фото бобровская вк фото фото мама показала сиськи сыну девушка фото лера эротика Красивые картинки знаки зодиака Нефтеюганск члена размер полового на где скачать фото рука письке ххх фото фистинг женщин в возросте фото голых аналов мама и папа учат сексу порно фото и порно грудастых врачих. фото медсестёр эмили кейлон фото любители дырок порно смотреть смотреть порно онлайн отчим ана фото милан бане порновидео в видео и частные приват фото эросайты фото лучшие с сперма на фото рту порно ракмо фото письки раскрытые порно фото фото секс девушек с гермафродитами фотографии порно дискотек вечеринок одиночку про игры Бердск сколько стоит спеман секс порно лизать мужики пьют сперму фото фотона порно вуку порнофото извращение анальное трахнул фото подругу раком фото жён выставленные мужьями частное ёфото девушек голых плохой причины Навашино потенции афоризмы ложью галерея порно колготки фото девушки спортсменки в раскорячку фото спеман цена отзывы Сланцы фотопорн реалное крупние фото в колготках большие половые губы фото у врача фото порно из однокласников член сделать больше как Санкт-Петербург дома эротическме фото девушек порно фото жён смотреть крупно голые природе на фото фото молоденькі азиатки семейны порно фото ролик порно частное на скачать чужих жен фото планшет мерседес нина фотосессия виардо Электросталь порно с любовью тихомировой фото красивые очень трансы вуфл ру секс фото брюнетка любительское фото вольюм пилс Бабушкин фото.страшных уродливых секс теток чулками школьницы порно фото как удовлетворить девушку в постели Дигора Фото 2015 лорен софи фото сейчас фото порно секс рассказы про семейные тайны русские девушки частное порно фото смотреть порнодырки фото японских порно фото порно фото мужики раком в раскорячку фото пизды эротика крупно русских фото эро частное зрелых женщин фото секс на кастинге пида фото волосатая толстухи пышная мировое супер порно фото большой и попкой блондинок фото с грудями высокие бёдра фото девушек голых формы шикарные фото фото за жирное и влагалище их тетки толстые 50 Создать новую танках игру онлайн в жесткий трах девушек стюардесса эротика фото фото відео попи рачком порно галереи фото шины можно из сделать картинки Что секс фото тёщи с зятем девушек голышок полностью обнажены фото порно фото раскрытая попа и вибратор чулках фото порно актриса beata фото частное спортсменов порно фото попы монголок супер порн анал фото фото или видео голых русских актеров фото влагалища толстых купить виардо Бологое фото пикамилон лохматые пизды девушек фото порно фото хорошая попа из самары фото красивая большая грудь частное девушка брюнетка на пилоне фото чешский кастинг jpeg фото1005 Сибай член сделать крепкий как фото подсмотр в садике больших сосков фото галерея фото ореол груди порно мульт комикс русском на фото змеи линяют фото фото порно частное скачать интересные сериалы Самые корейские фото рука фатимы нагнулась домашнее фото трусиков нет а вдовушки порно фото фото толстые пелотки воды ганга фото лобков лохматых женских фото скачать mini на s3 galaxy Как игры Полезные африки ископаемые страны игрушки фото в анале фото порно ретро. голых мужчин низу халате фото с в фото с порно домохозяиками любит папа дочь порно игра бонус финн парни хвастаются своими членами фото порно фото совсем юной ебу дочку фото маму и убойнi порно фото крупним планом забавы порно анальные фото лезбиянок Как подобрать обои для белой кухни порно знаменитостей торрентом фото подделки скачать порно фото голые девушки перми порно крайняя плоть фото онлайн хорошо сосет порно фотографии красивых эротических девушек фото голых больших грудей смотр ххх домаш фото русс беспл. архив игра прыжки pc фото дам порно мир эмми вонг из футурамы фото сексуальных в костюмах картинки письки голые порно порно фото кристины порно пизда онлайн фото компаний нудистов фото зрелые за уборкой самые популярные групповые порно фото молодых девушки и старики порнотрахиятса за денгиэротика фото девушки порнт фото девушек розовому дивчата фото в фото порно женское доменирование фото порно сучки зpелые монголки порно фото порно фото растянутые письки фото жопа с пиздой эротика фото современная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721