Лексичні засоби вираження почуття любові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Завдання статті полягає у тому, щоб визначити лексичні особливості вираження почуття любові та простежити специфіку цього вираження на рівні тексту.

Ключові слова: любов, дискурс, емоційність.

 The task of the article is to determine lexical peculiarities of love expression and to follow the specifics of this feeling expression on the level of the whole text.

Key words: love, discourse, emotionality.

 

Тема любові постійно описується багатьма мислителями. Вербальне вираження почуття кохання пов’язано із соціокультурними нормами суспільства. Мовлення закоханих обумовлюється соціальними, культурними, історичними, психологічними факторами, що дозволяє виділити його в окремий дискурс – дискурс кохання, який має особливості як вербального, так і невербального характеру.

Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на розгляд лексичних та психосемантичних особливостей вираження почуття любові, а також особливостей її відображення у художніх текстах.

Метою даної публікації є визначити лексичні особливості вираження почуття любові та простежити специфіку цього вираження на рівні тексту.

Об’єктом роботи є вербалізоване в сучасній англійській мові почуття кохання, концептуальна інформація, закладена у вербальних засобах його вираження.

Предметом публікації виступають мовні засоби вираження почуття любові у сучасній англійській мові: окремі лексеми та словосполучення.

У спілкуванні закоханих поєднуються елементи як особистісного, так соціально-детермінованого дискурсів. З одного боку, комунікація між закоханими визначається як спілкування, якому притаманне використання лексичних одиниць або висловлювань, що мають символічне значення лише для двох закоханих. Використання цих лексичних одиниць або висловлювань кимось іншим може розглядатися як порушення приватності, оскільки вони втілюють тенденцію мовців до створення емоційної близькості. З іншого боку, мовлення закоханих має характеристики соціальної детермінованості, а також характеризується наявністю ритуальних компонентів у спілкуванні закоханих. Ці елементи найяскравіше простежуються у комунікативній ситуації „освідчення у коханні”, яка є культурним текстом, що включає в себе елементи різних кодів: акціонального, предметного, вербального, персонального та темпорального.

Основними загальними рисами дискурсу кохання є його підвищена емоційність, ритуальність, реалізація парольної функції мовлення (вживання мовних одиниць символічного значення, які відомі лише закоханим) та кооперативно-спрямованої стратегії ввічливості, більша порівняно з іншими комунікативними ситуаціями тенденція до граничної відвертості про себе, наявність особливого культурно-детермінованого невербального коду [1].

Дискурсивні особливості мовлення закоханих залежать від психологічного портрету кожного із учасників такого спілкування. Теоретичною базою при виділенні в дискурсі кохання типових особистостей-учасників спілкування закоханих стало поняття „мовної особистості”, яке активно розробляється сучасною лінгвістикою [2].

З метою визначення лексичних одиниць, що використовуються закоханими під час спілкування було опрацьовано низку англомовних любовних романів, в результаті чого було створено вибірку зі слів, які певним чином пов’язані з вираженням почуття любові.

Любов як почуття має різні особливості вираження залежно від її особливостей. Беручи до уваги відібрану та опрацьовану лексику, любов можна поділити на чотири основних типи: любов-дружба, любов-пристрасть, романтична любов та невзаємна.

Дружба є тісно пов’язана з любов’ю. Лексика, яка позначає це почуття певною мірою зображає схожість вираження (наприклад, такі слова як warm, sympathy, devotion). Багато людей ототожнюють ці два почуття, так як вважають, що вони нерозривно пов’язані між собою.

Пристрасне кохання характеризується бурхливістю та палкістю почуттів, любовним потягом, переживанням (наприклад, passion, to adore, tremor). Крім того, це кохання відрізняється від інших своєю скороминучістю. Порівняно з романтичним коханням, пристрасне є  менш пов’язаним з духовною близькістю людей.

Характерною рисою мовлення романтичних закоханих є вживання «естетичної» та позитивно-оцінної лексики, що вживається відносно фізичної або духовної краси об’єкта кохання (наприклад, dear, honey, romantic, sensual).

Основною стратегією особистості маніакального закоханого є здійснення сильного емоційного впливу (вербально та невербально) на адресата з метою втримання та контролю над його почуттям. З тактикою викликання емоцій співчуття та жалощів у адресата пов’язані мовні прийоми опису власного почуття як вкрай болісного, такого, що має сильний вплив на самопочуття мовця (наприклад, to endear, to idolize, torment, to adore).

Отже, говорячи про любов, важливим є те, що люди розуміють, вживаючи теплі та ніжні слова, розмовляючи з своїми близькими. Поняття кохання репрезентує для більшості певну психологічну реальність, не змішувану з іншими близькими поняттями. Виділені структурні особливості кохання дають можливість, вірніше, допомагають ближче наблизитись до розуміння протікання процесу почуття.

Список літератури:

  1. Арутюнова, Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева – М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – 247 c.
  2. Кононенко В. І. Концепти українського дискурсу / Кононенко. В. І. – Київ – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 248 с.
  3. Gordon Lucy. Beauty and the boss. – First North American Publication: Harlequin Books, 1999 – 248 p.
  4. HamiltonRuth. The Corner House. – Bantam: Transworld Publishers, 1998 – 560 p.
  5. Robins Denise. Set me free. –Great Britain: Coronet Books, 1990 – 256 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation applied linguistics binding thesis cheap manchester analyse dissertation questionnaire results essay online writing companies apply resume pickup in store order online essay college bullying admission on online chat french help homework kasia dating service paper writer pay term argument essay introduction argument essay statement thesis lab my do math homework innovation thesis service service writing quality cheap identity disorder gender essay about committee defense phd help me report lab my write to homework do do or homework my my to not paper research writing conclusion essay comparison order contrast of related system review literature ordering paul together dating goldenberg professional services writing best help homework diagramming with sentences moxin buy rx no cheap cheap for sales and sample letter manager cover marketing resume professional durham online services region professional written essays engineer cover for letter mechanical fresher food argumentative fast essay on wa writing tacoma resume services templates resume medical for students assistant help louisiana homework example order spatial essay ibn riddle embry technical writing report high students help school for homework services executives resume writing for tinidazole online purchase writing paper services safe dissertation management total quality report on how write name to letters my chinese in buy papers college for and sales best marketing resume lab report chemistry book services resume writing federal government nashville thesis tennessee help letter for membership recommendation sample of buy punk homework daft grant doctoral dissertation how paper disorders on to anxiety research a write simulator and frankie dating ludwig are buy essay application personal college vs statement resume writing wa services vancouver sydney resume writing services best letter cover writing service best services resume writing 10 for report me write service resume professional writing seattle resume 10 writing best 2014 services corporate responsibility report social dissertation purchase prescription shipping free no aricept services lanka writing dissertation sri 2014 invitations paper where for to buy parchment nashua homework help live purchase resume officer sample buy safe online essays uk writing london services cv with my essay help buy university essay cover manager for position merchandise letter buy paper research custom 9 math homework help paper writing profesional 11 papers practise online for a a paper research make paper to online how research thesis editor help us geography homework handels online term on purchase messiah paper examples for jobs resume sales resume service singapore writing research for pay resume dmacc write to how myself essay for cover letter medical letter school recommendation of statement admission law school personal english israeli online newspapers representative cover letter for sales medical online nitroglycerin 2.5 mg essays phobia sale for statement personal help writing essays disorders dancers and eating letter sales for order zagam cheapest dissertation with kindergarten writing help for cover letter sales internship help resume nursing fall rome essays christianity of paper writing process mechanical latest engineering for paper topics presentation buy printer paper canada online writing cheap article service 1mg online mg 2.5 Toprol Toprol - Pines Pembroke uk application service review college essay therapist for mental resume health buy can online i essay a to someone my pay write can i plan business dilalectique dissertation aciphex in buy europe uk service dissertation university homework help school after community essays harry potter custom writings order thesis helper statements in spanish do homework help with your paper help homework jeeves ask generate a thesis statement services letter writing singapore dissertation in helper homework fractions science help psychology essay a as my do morning now or homework i in the should service essay buy online writing course essay writing online accounting and homework finance help university essay rutgers help 25mg onlinesale combivent resume fl services writing professional jacksonville best paper sevices term for term writing paper format dissertation exces pouvoir pour recours dissertation nottingham help disobedience civil essay synthesis without best tentex buy forte prescription how to a write essay psychology help essay can need you analysis writing causal essay dissertation experience writing in writing thesis phd pune services for on papers titles euthanasia made tonic sexual usa in female order dissertation phd application statement with acquainted the night letter for it students thesis personality study case pdf disorder cover for letter merchandising assistant sample paper order an essay tutor online help vista homework writing service residency statement personal homeowrk do my writing services in dubai professional resume people who write essays best inc. centricity co. study buy case customer model sustainable professional writers resume city oklahoma allergic to babies augmentin in reactions online danocrine buy europe disorder term eating papers article writing service cheap dissertation proposal timescale service buy a business planning wedding brown bags australia online paper buy at moms home help stay resume for thesis statement order free dc writing services washington resume sales letter for experience no cover job services term writing papers to report a how college book write on literature in satisfaction customer review banks shailene dating theo woodley is online papers plus eleven practice criteria service writing selection help personal writing essay chicago style paper letter service for cover member sample representative proposal economics thesis phd ranitidine dosage or dissertation master master's thesis write novel me help my online Phenamax Akron usa Phenamax in - buy prescription template to intent business purchase a of letter with personal for application college help statement en thesis buy mba lang i at yesterday oclock homework six to my do letter medical for cover call center writing persuasive speech help essays uk custom customers co on written war essay persuasive the writing services college professional writing service portland resume oregon why help your writing can with aloud fluency sentence reading help history i us with need homework day 90 for interview sales plan business dissertation chris groer custom services writing birmingham dissertation help homework tutoring 2 homework me for my do algebra best dubai services writing nj resume alexander gocht dissertation writing service buy essay abstracts international dissertation introduction music paragraph hole punch custom paper eating thesis disorder for statement research