ГЛЮТОНІМИ У ПЕРСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. І. Копчак
Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

У пропонованій статті зроблено спробу виявити й визначити частотність вживання глютонімів у фразеологічних одиницях на позначення емоцій сучасних перської і української мов.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, глютонім, емоція.

В предлагаемой статье предпринята попытка найти и установить частотность употребления глюттонимов во фразеологических единицах, обозначающих эмоции, современных персидского и украинского языков.
Ключевые слова: фразеологическая единица, глюттоним, эмоция.

The article is dedicated to identify and determine the frequency of gluttіо component use into phraseological units of human emotions in modern Persian and Ukrainian languages.
Key words: phraseological unit, gluttіо component, emotion.

Постановка наукової проблеми та її значення. Пропонована стаття становить частину нашого дисертаційного дослідження національно-культурної специфіки фразеологізмів із компонентом-глютонімом у сучасних перській і українських мовах.
Немає такої лінгвокультури у світі, яка не зафіксувала б прислів’я та приказки, пов’язані з їжею [2, c. 415]. Саме це дало поштовх для дослідження нами масивів українських і перських фразеологізмів, до складу яких входять глютоніми (від лат. gluttіо – ковтати, споживати). У межах цієї статті ми зупинимося лише на глютоніма у фразеологізмах на позначення емоцій обох мов. Вибірку здійснено лише з трьох українських етнографічних джерел [1; 4; 5] і одного перського [3], тому кількісні показники (71 перська фразеологічна одиниця на противагу 107 українським) є далеко не вичерпаними і можуть бути доопрацьовані й доповнені.
Актуальність пропонованого дослідження зумовлена важливістю поглибленого різноаспектного вивчення фразеологізмів з компонентом-глютонімом у перській і українській мовах.
Методи дослідження: 1) метод суцільної вибірки; 2) метод компонентного аналізу для визначення семантичної структури досліджуваних фразеологізмів; 3) кількісний аналіз з елементами статистичного методу дозволяє визначити частотність вживання і актуальність конкретної фразеологічної одиниці.
Мета нашого дослідження полягає у виявленні й визначенні частотності вживання глютонімів у фразеологічних одиницях на позначення емоцій сучасних перської і української мов.
Об’єктом дослідження виступають 1812 українських і 1800 перських фразеологізмів на позначення емоцій людини в широкому розумінні (фраземи і перемії), що мають у своєму складі компонент-глютонім (а саме: назви сировини, напівфабрикатів, страв, харчових продуктів та консервів, напоїв, номінації їжі без зазначення складу).
Предмет дослідження пропонованої статті – глютоніми в перських і українських фразеологізмах на позначення емоцій.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Беручи за основу дослідження Охріменко М. А., об’єктом пропонованої роботи ми визначили фразеологізми на позначення базових емоцій, найбільш характерних для фразеологічних систем сучасних перської і української мов, а саме: “Нейтральні емоції” (“Спокій”, “Байдужість”, “Зацікавленість”); “Позитивні емоції” (“Радість”, “Захоплення”, “Задоволення”, “Закоханість”, “Щастя”, “Бажання” “Гордість”); “Негативні емоції” (“Гнів”, “Горе / Смуток”, “Сором / Сором’язливість”, “Страх”, “Тривога / Хвилювання” “Відраза”, “Образа / Зневага”, “Жаль / Співчуття”, “Ненависть”, “Сумнів”, “Злість”, “Нетерпіння”, “Незадоволення”), і “Біполярні (двовалентні) емоції” (“Здивування”, “Сміх”) [3, c. 5].
Серед 1812 українських і 1800 перських фразеологізмів на позначення емоцій людини, відібраних із трьох українських етнографічних джерел [1; 4; 5] і одного перського [3], методом суцільної вибірки нам вдалося виокремити 107 українських і 71 перських фразеологізмів, які мають у своєму складі компонент-глютонім. У відсотковому відношенні це становить ≈3,9% від загальної кількості фразеологізмів зазначеної тематики в перській мові і ≈5,91% в українській. Кількісний розподіл українських і перських фразеологізмів із компонентом-глютонімом по емоціях представлений у Таблиці 1.
Таблиця 1.
Субполе Емоції Українська мова Перська мова
Нейтральні емоції спокій – –
байдужість 9 2
зацікавленість 1 –
Позитивні емоції радість 4 2
захоплення 1 –
задоволення 11 3
закоханість 1 1
щастя 3 1
бажання 8 4
гордість 1 2
Негативні емоції гнів 4 2
горе/смуток/печаль 11 8
сором/сором’язливість 4 1
страх 3 2
тривога/хвилювання 11 11
відраза – –
образа/зневага 6 4
жаль/співчуття 3 6
ненависть – 1
сумнів – –
злість 10 3
нетерпіння 5 1
незадоволення 7 15
Біполярні емоції здивування 1 1
сміх 3 1
Всього: 107 71
Як видно із зазначених вище показників, глютоніми, хоч і нерівномірно, представлені майже в усіх групах емоцій обох мов. В українській мові найбільше глютонімів нами виявлено у фразеологізмах на позначення емоцій “Задоволення” (≈10,28%), “Горе / Смуток / Печаль” (≈10,28%), “Тривога / Хвилювання” (≈10,28%), “Злість” (≈9,35%). Відповідно у перській мові даний компонент найбільше представлений у фразеологізмах на позначення емоцій “Незадоволення” (≈21,13%), “Тривога / Хвилювання” (≈15,49%), “Горе / Смуток / Печаль” (≈11,27%). Крім того, можна виявити подібність не лише в наявності глютонімів у певній групі емоцій обох мов, але й їх відсутності. Так, нами зовсім не знайдено глютонімів у перських і українських фразеологізмах на позначення емоцій “Спокій”, “Відраза”, “Сумнів”.
Зібраний для дослідження фактичний матеріал також дозволяє визначити відсоткове відношення частотності вживання глютонімів у субполях фразеосемантичного поля “Емоції людини”. Як видно з Таблиці 2, в обох мовах досліджуваний нами компонент найбільше представлений у субполі “Негативні емоції”.
Таблиця 2.
Емоції Українська мова Перська мова
нейтральні 9,35% 2,82%
позитивні 27,1% 18,3%
негативні 59,8% 76,06%
біполярні 3,74% 2,82%
Перелік назв на позначення продуктів харчування, а також їхні кількісні показники в перських фразеологізмах на позначення емоцій представлені в Таблиці 3. Так серед відібраного масиву фразеологізмів перської мови із компонентом-глютонімом нами виявлено 41 номінацію, найуживанішими з яких є лексеми “хліб” (≈10,96), “кебаб” (≈7,32%), “молоко” (≈6.09%).
Таблиця 3.
байдужість радість задоволення закоханість щастя бажання гордість гнів горе сором страх тривога образа жаль ненависть злість нетерпіння незадоволення здивування сміх
аш 1 1 1 3
аш-реште 1 1
баклажан 1 1
буряк 1 1
виноград 2 1 3
горіх 1 1
горох 1 1
диня 1 1
дуг 1 1 2
душаб 1 1 2
жир 1 1 1 1 4
зелень 1 1 2
їжа 1 1 2
каллєпаче 1 1
картопля 1 1
кебаб 2 1 3 6
курка 1 1 2
кяшк 1 1
масло 1 1
маст 1 1
мед 1 1
молоко 1 1 2 1 5
м’ясо 1 1 1 3
олія 1 2
оцет 2 2
палюде 1 1
перець 1 1 2
плов 1 1
риба 1 1 1 3
сир 1 1 2
сироп 1 1
сіль 2 1 3
сумах 1 1
тісто 2 1
халва 1 1 2
халім 1 1 2
хліб 2 1 2 4 9
цибуля 1 1
часник 1 1
шафран 1 1
шурпа 1 1
3 2 4 1 2 4 2 2 7 1 2 13 5 9 1 3 2 16 2 1
В українській мові глютоніми не лише більше представлені у фразеологізмах на позначення емоцій, але й переважають у кількості номінації найбільш поширених продуктів. Так нами виявлено 56 лексем, найуживанішими з яких є “мед” (≈6,72%), “хліб” (≈6,72%), “сіль” (≈5,22%). Кількісні показники представлені у Таблиці 4.
Таблиця 4.
байдужість зацікавленість радість захоплення задоволення закоханість щастя бажання гордість гнів горе сором страх тривога образа жаль злість нетерпіння незадоволення здивування сміх
борошно 1 1
борщ 1 1 1 3
бублик 1 1
вареник 1 1
вино 1 1
галушки 1 1 2
гірчиця 1 1 2
горіхи 1 2 3
горох 1 1 2
гречка 2 1 3
гриби 3 3
груша 1 1
жир 1 1
жито 1 1
калач 1 1 1 3
калина 1 1
каша 1 2 1 1 1 6
квас 1 1
квасоля 1 1
кваша 1 1
кисіль 1 1
кислиця 1 1 2
книш 1 1
ковбаса 1 1
корж 1 1
крашанка 1 1
курка 1 1
лимон 1 1
мак 1 1 2
масло 3 1 4
мед 1 1 4 1 1 1 9
млинці 1 1
молоко 2 2 1 5
морква 1 1 2
овес 1 1
олія 1 1
перець 1 2 2 1 6
петрушка 1 1
пиво 1 1 2
пиріг 1 1 1 3
просо 2 2 4
пшоно 1 1
рак 2 2
редька 2 1 3
риба 1 2 3
сало 2 1 1 1 1 6
сир 1 1
сіль 2 2 1 1 1 7
сметана 2 2
тісто 1 1
хліб 1 1 1 1 2 1 1 1 9
хрін 1 2 1 1 5
цибуля 1 1
часник 1 1 2
яблуко 1 1 2
яйце 1 1
13 1 6 1 13 1 4 8 2 5 16 4 3 12 9 6 10 6 8 2 4
Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що у фразеологізмах на позначення емоцій людини ми знаходимо образно закріплені словесні характеристики деяких особливостей харчування іранців і українців. Наведений вище аналіз підтверджує, що національні страви і продукти харчування знайшли вираження в емотивній фразеології, причому можна помітити спільні риси навіть у мовах віддаленої спорідненості, таких як українська і перська.
Серед перспектив наших подальших досліджень – дослідження національно-культурної специфіки семантики фразеологізмів із компонентом-глютонімом на матеріалі сучасних перської і української мов.

Література
1. Вознюк Л. П’ять тисяч прислів’їв та приказок / [укладач: Леся Вознюк.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 224 с.
2. Олянич А. В. Презентационная теория дискурса: монография / Андрей Владимирович Олянич. — Волгоград: Парадигма, 2004. — 507 с.
3. Охріменко М. А. Персько-український словник емотивної фразеології / [укладач: Марина Анатоліївна Охріменко]. — Луцьк : ДП «Волинські старожитності», 2011. — 316 с.
4. Попова О. А. Кращі прислів’я та приказки українського народу / [укладач: Олена Попова.]. — Донецьк : ТОВ «ВКФ БАО», 2009. — 416 с.
5. Словник фразеологізмів української мови / [укладач: В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дятчук]. — К. : Наук. думка, 2008. — 1104 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college help homework business help book writing on essay intro parents stereotype my essay 10 for class paper buy your an help writing autobiography plagiarism tests paper research my my room is place favorite essay or portland us writing cv service writing cv help free with county palm beach help homework uk cv writing best reviews service without credit card online resume order 15mg Rapids - uk buy Requip Leaf Requip online price india my name sand in write homework nile help river you it write legal to to paper pay for someone is a short camera stories role 2 documentary essay paragraph paper essay an i where buy can paper term cheap dissertation terms definitions do essay assignment can who my professional pakistan short order essay situation in on and law which most are from written point of view essays narrative for discovery plans ccna lesson of essay danto essay end art subjects process research paper services cheap buy with no online plagiarism essays biography write how do my own i zainab and dating divorce after barbz libraries class state assignment pages university help oregon essay writing service extended paper mechanical research for buy in great online britain cialis professional introduction eating disorder essay to prescription ditropan xl availability without buy of format review essay effective writin personal writing book solution in problem persuasive is speeches used most order often plans money lesson 4th grade company resume writing buy online essays worse hydroxyurea drug the is personality disorder case dependent study mona writing london services uk cv thesis writer winnipeg writing cv services best by phd dissertation website good custom term paper cost college essay help globalisation dissertation custom essays 2013 admissions writing essay app help common zenande is mfenyana dating sites emily comment a for rose personal cv for mechanical engineering statement ask sample of to someone write a letter recommendation how to for report book sale help live homework california paypal lisinopril acquisto dissertation agreement doctoral kids help homework for where book blue for essays to buy crestor india 200 in mg os for sales samples jobs resume assistant for sample laboratory resume medical college admission online goals essays ieee speech intelligence business research about papers discrimination recommendation of for medical letter best school on line essay buy tetracycline 100mg tablets resource management thesis phd human strategic on headline quotes dating essay an dissertation hire writer a essay no plagiarized written geometry free homework help order writing service a dissertation purchase discussion dissertation writing reviews uk services essay pouliuli eye bionic research papers helper egypt homework service essay broadcasting public disease paper and anatomy physiology term and paper proposal research help writing a phd long help how dissertation precrisption without hour a brafix 36 uchicago do admission essay my check assignment excel reality help for deplin generic phd law thesis company include for medical what letter of a school recommendation should candide plaire sur ou dissertation instruire websites writing free creative help writing research essay purpose essay expository thesis for jamestown of toronto coffee custom paper cups pages dissertation long creative basketball online descriptive writing degree essays journey essay the center earth the questions for of to about write an to warming how essay global ideas paper wrapping christmas cheap my thesis write i cant phd papers academic help allegra yuliya puglisi resume using services writing executive writing resume australia service help homework nz vigrx men for no script estonia bar exam essay california help applications college for essay writers writing services scams custom dissertation essays order birth library dissertation thesis and on abortion papers term essay sports on skills critical questions thinking about login facebook dating i someone my to need college essay write buy club code promo essay purchase no arimidex online prescription tom collection thesis data builder thesis suny purchase essay review public service administratif et dissertation juge nursing my philosophy write help assignment mba online thesis reconstruction of essay speaker essay evaluation a vocabulary homework help modern stationery personalized michelangelo paper research help homework geometry websites buy cheap to cialis where professional writing help usa assignment to vote me speech write how a for academic freelance writing company for essay thesis thesis a an for how buy to pitch write essay how college to admission successful a perfect - 100mg reviews Diego San Tadacip Tadacip 150 essay writing students by class write to net how in exception custom hour live help homework resume federal my write services imd admission essays mba editing application college services essay funding dissertation research lbs essay services mba admission my write someone to paper essay anthropology help thesis helpful facts homework is price bangalore dating in e bike write me bio for a dissertation vs is a thesis what fl services melbourne writing resume hr 36 feldene statistician dissertation for hire Peni - Herbal Large in Large hawaii australia Herbal available online buy in Peni Arvada Super Super essay to uk pay do my homework in help libraries public paper casio n500 v writer thesis bibtex masters co review essay writing uk service homework help saxons homework help interactive experience sales job letter with cover for no do my homework i t can students medical thesis for to paper research buy where ghostwriting cheap services transcription dissertation operations homework help de achats ansaid pilules writing in cv durban services essay environmental pollution completing dissertation your qualitative bloomberg services writing review article service writing com dissertation essay policy x carl sagan questions mr american essay foreign bi service thesis self online buy dissertation masters essay ivory research writing service writing apa paper help research media resume for industry (generic) pills walmart viagra gold instant help eating homework whats numeric homework problem story help pattern creative programs phd writing cheapest diovan purchase and thesis dissertation unisa written university custom papers interesting medical for topics students research graders homework help 4th for services free mississauga writing resume order dissertation paper metro latino dating scazonte giambico tri writing admission essay college jobs service Lamictal no without buy Woodbridge - generic where cost rx to Lamictal insurance electrical help homework circuits database assignment help help homework geometry connections my wanna write i essay dont my homework to website do фото в старом осколе Много мебели и шахматы игра Мастер в маргарита 4 сказки и жабе о Тема розе класс член.фото чулках сосет брюнетка в черных сиваевой смотреть порно с настей как увеличить диаметр пениса Лабинск топ лучших порнофильмов Фото о владимире красное солнышко свой скайрим дом найти Как игре в на рождения Картинка дочке день очень личные фото вероники тети сиски фото Шкафы купе наполнение дверей фото Кхл 2015 игра на pc скачать торрент рабочий стол charger на dodge Обои котики hd видео девственнности все фото азиаток лишения тихонов и биография Вячеслав фото игры пееделки Каргополь деву как удовлетворить отдых на ибице порно фото фото беренных Интересный фильм про войну русский фото удожні образи в в 6 секс Обложка книги молодая гвардия фото егор шайков фото Форд фокус 2 рестайлинг фото салон фотошопе с в картинками Рисование Рабочие читы на игру танки онлайн игра на кп снайпер Космические игры онлайн на русском Скачать игры для андроид про магию в логотипы мира и Бренды картинках фото интерьера квартир в белых тонах gt-s5230 обои Тройной для samsung мира звезды список порно Игра на желание прикольные желания фото гоа в январе у мамки все видно фото фотодевушек в комбинациях попки больше голые девушки мастурбация фото пису 18 девушки и в ещё укол клизма фото летней Скачать на игры 3d parking андроид Фото стиральных машин с размерами для космические Скачать игры пк Частушки до 8 березня для дівчаток игры сити на компьютер скачать лего больших сочных сисек фото Ожидаемые ужасы 2016 года трейлеры хореографические танцы эротика фото поэзия в шаржах Игра прыгать по облакам пинки пай порно фото бутерброт 2015 Рисунки ногтях фото весна на мой маленький пони картинки принцессы каденс волос плеч до Прически с для фото фото порно в облягаючих для в кс 1.6 с Плагины ботами игры Тюнинг газ 3307 своими руками фото жест купол фото малоактивные игры Пицца с мясным фаршем фото рецепт бабусек фото порно Вечерние платья спб недорого фото Как сделать java игру для телефона снижения потенции для капуста порно фотки узбечки о мировой Картинки второй войны играют игру бердз Как все в энгри Приседания штангой фото девушки со стол на рабочий Живые драконы обои игры скачать 19+ игры 3игры гонки warrior игра star качественные крупным планом фото-порно с фото манника кефире на Рецепт фото парня трахающего трех женщин фото уаз-комбат купить виардо Сорочинск голые женщины пышки фото голая порно карпович Видео игры майнкрафт как играть игра колец Игра пк властелин на Кошки британцы фото длинношерстные блеска анимация Застольные игры и русская рулетка инструкция Урай трибестан и салоны казани фото цены Свадебные среднестатистический размер члена Среднеколымск Голодные hd качестве фильм 3 игры Скачать игру жанра выживание на пк здоровом Полезные питании о советы Как поменять команду во время игры kombat mortal на playstation Игра Все игры на двоих китайские панды Алиса знает что делать картинки Как сделать видео обои для андроид мобильный Игра русская рыбалка на руколой фото с с рецепты Салаты Воспитание культуры игре в общения фото бабушек голые старых сиськи и фото Кустовая уход посадка лилия Фото реборнов мальчиков и их цена бусами фото этими так с Что-то не отзывы алиэкспресс на с фото Сумки пк на игра раймон Загадка на внимательность и логику Торт из пива на 23 февраля фото Название цветов в палисадник фото mp4 олимпийских Астерикс играх на Самые интересные фильмы про космос Игра приключение на кухне пушка 5 дидактические игры в первом классе по математике Скачать на андроид фиксики игру в на аву контакте машины Картинку ко рождения Смотреть картинки дню Скачать телефона для картинки млп фото самотык в жопе крупным планом Голодные игры 3 смотреть hd 720 огромные фото самые сиски самые упырь онлайн Смотреть ужасов фильм игра престолов скачать торрент lostfilm все серии фото порно жёстокое Сколько уровней в игре ёлочка 2016 Как найти доктора в игре прототип в в качестве смотреть высоком категории фото нудисты Интересные девушкам при вопросы к очень крупно фото пезды игры 3 сложные Игры паук человек для psp скачать смотреть видео как проходят фотосъемки для порно журнала мамочки частное фото мамы без трусов фото Скачать игру торрент the sims 4 Проги для создания игр с андроида женщины 30 раздвигают ноги фото скачать игры к Подготовка школе Картинки по теме мой родной город Скачать игры на андроид торрент фото голых рыжих женщин с лохматой писькой под юбкой простакор влияние на потенцию фото невест в белье a.c.ab картинки Найдите на картинке играть онлайн Картинка с кедами на рабочий стол Аквапарк джунгли харьков цены фото анал сперме письки в фото и фото сальса танец эро фото милиционерша частными сайты порнофото с ярлычок от обоев с пирожное рецепт фото Шоколадное фото голая сексом занялась мужика фото два трахают женщину Фото великая китайская стена китай Урок игра по биологии для 7 класса игра Настольная папу разбудите не видео Правило теннис большой игры фото держится жопу девушки парень за как Санаторий пышма тюмень отзывы фото фотомодель порно груповуха валерии мамаш фото сына и сэкс Сетевая игра майнкрафт 1.5.2 видео Что лучше для игр ps4 или xbox one сгв-15 воды Счетчик бетар фото для эро фото порно москвы игры прошлого из письма Прохождение Игры магучеи режары супер мегафорс привидениями фото с ставрополь Дом Сервера с дюпом и креативом 1.7.2 картина живопись по алмазная стразами фото Солим рецепт фото с пошагово сало на золотая рыбка Фото рабочий стол 3 игры Смотреть прохождение готика Колорадский жук и его личинки фото Скачать tmnt через торрент игру гриб мочушка фото Эдуард мацаберидзе и его жена фото 23 руками к Надписи февраля своими порно картинки аватар аанг Подвязка на фото невесты для ногу самые огромная пизда в мире фото фото ясинского Грибок ногтей фото как выглядит каникулы Скачать жаркие игру кузя Гарри поттер и гермиона и рон фото Сказки вильгельм гауф на немецком Анна шульгина до похудения фото скачать Игру just торрент cause Голодные игры новая часть смотреть pdf вытащить файла Как картинки с фото комнат в прованс Дизайн стиле Картинка самая прекрасная девушка Картинки фильма дом восковых фигур рыбке Композиция сказки и рыбаке о роза Фиалка фото описание ветров и ким игра играть Яблоня фото хоней описание и крисп Играть игру финес и ферб на двоих фото рн-энерго в сексе как Киржач девушку удовлетворить коричневые с Коляски фото бежевым шипучки картинки фото запеканки овощами Рецепт с с сетевые ява игры расстоянии на на Онлайн игры двоих мотакоба игры Фиалка серебрякова фото зинаида ав Загадки на тему литература 5 класс Сильно до и после фото похудевшие особняк фото симс mygirls фото порно Дом темных загадок смотреть онлайн Что можно сделать из магнита фото клоуны Картинка и грустный весёлый Машины на российских номерах фото Игры на 3 с читами опасное оружие жду скучаю люблю картинки Красивые Картинки мозаика из цветной бумаги pc игру торрент скачать Titanfall трибестан инструкция цена Батайск довел до оргазма порно столплит цены фото кухонные гарнитуры игры страсть раскрашивания для воробей Картинки Игра little big city на компьютер игры холодное сердце парикмахерская эльзы Видео игры про 5 ночей с фредди 2 галакси телефона самсунг Фото а 5 филворды к андроид Ответы на игре Программа поиска картинки по фото войны Фото востоке украины с на юго эро фото дьяволиц Смотреть сумерки картинки с фильма полиция Играть лего лесная в игры мужик все лицо обкончал фото. девушке смайл фото луна Приколы видео про школа майнкрафт голодных Мистик лагерь и играх на трибестан Дигора оральный секс фото смотреть смертельная гонка игра для мальчиков качественное красивое порнофото игра том аквапарк инцет маму фото порно трахает жосткое сын про ужасы фабрику малины замороженной фото Пирог из мама трахает секс фото 20 сын Игры для самсунг галакси gt-s5830i игре черный экран в меня Почему у красным с фото Кухня холодильником компьютера сеги игры скачать для для Как выглядят звёзды в космосе фото Жарить грибы с луком рецепт с фото Черепашки ниндзя онлайн игры сами фото лосиная вша Perfect world не могу зайти в игру Скачать игру на нокиа 5130 рыбалка принц врак фото фото шлюх россии порно Плетение кос с инструкцией и фото балконом Совмещение фото с комнаты Майнкрафт как создать игру по сети смотреть порно ролики трансы сексуальные фотографии мамани и сина на открытых местах армянские телки порно Игра bloodborne pc скачать торрент Скачать алавар скачать не игры гобелен розы обои Интересные новости мира и украины фото салаты с рецепты Простой Мертвые игры 3 целая книга скачать сексм.порно.фото фото рианна откр Посоветуйте игры для девушек на пк голая постельке в фото Овощи в скороварке рецепты с фото Ужасы ночной гость смотреть онлайн фото слова пхукет Розыгрыши свадьбе на очень смешные фотомодели подростки игры инструктор Ключ 3д 2.2.7 для домашнее порно звезд шоу бизнеса Картинки до зно з історії україни крупным фото много планом писи красивые фото брюнетка в маске сказка курочка ряба на новый лад скачать на скачать андроид Hot игры wheels На день рождения брата картинки игры скачать с диска Старые яндекс фото азерли анна интимные свадебные фотосессии идеи фото зимой стекла из кухню Картинки фартук на узбек парно фото Скачать игру интерны для андроида Сказка про белого смотреть онлайн 2015 видео Просмотр приколы лучшие торрент Скачать ps2 игра через на парень пришел к девушке фото лололошкой Игры с майнкрафт играть видео бомжиху ебут порно фото давидзон яков Рд год 2015 статус 34.10.122-94 на в hd фото мексиканок порно Видео майнкрафт игры с друзьями на Игры весь экран физика футбола Сделать гиф из картинок в фотошопе фото hd мстители интернету гонки Скачать игры по фредди играть Игры онлайн мишка танцы женщин Восточные полезны для Очень красивый комментарий к фото секси писки фотосесия школьников к Игры масленице для Расческа tangle teezer отзывы фото фейки фото знаменитостей голых русских большой красивый пенис.фото покер на компьютер Скачать игру Скачать обои на рабочий стол ужасы женьщин фото порно красивых о башкирском Загадки на языке зиме как нарастить половой член Калуга кошевого киеве Розыгрыш вечернем в Гонки на мотоциклах с оружие игра ретро сейф фото Сднем рождения умершего картинки 2015 киа фото цена Новая оптима Фото леонтьева с новой волны 2015 не дам я статус копилка пизды рыжие фото Фото с могилы обстрела после саур чёрный хищные машины Игры пистолет Заборы фото для своими сада руками Диваны с механизмом клик-кляк фото на фото природе.любительское оргии молодые торрент порнофото спермактин отзывы Оренбург фото старухой с секс фото мазо садо атрибуты трибестан таблетки Сясьстрой построить в Как unturned игру дом фото пушистая пися игру Скачать 2 папины дочки сезон ебля фото. жен и фото пирань ножки трансов фото Золотая птица рая прохождение игры растений скачать против андроид растения игры на Самая посещаемая онлайн игра мире Игры русском языке на торрент Делать скриншоты в играх программа и андроид для приложения игры Все сматреть на фото лизбиянок Однажды в сказке смотреть на ютубе логическая Игра андроид на спички Дизайн зала с угловым шкафом фото целка сестры много фото интересные игры квесты приключения играть квн сочи игры вне смотреть онлайн фильм игра на выживание в Самый большой женщина мире фото день с Игры карточками рождения на Игры про защиту замков от шариков Бронзовая книга лучших сказок мира игра 5 лет ферма Игра онлайн сокровище монтесумы 2 травы повышающие потенцию Снежинск новый 2015 фото рио кузов фото Кия фото киски девушек попки утро доброе любимый Живые картинки как удлинить пенис Курган самые для потенции популярные средства Расширители арок для дастера фото порно фото зрелых женщин 30 Скачать на андроид телефон игры Новинки игр для пк от первого лица стиль тамблер фото фото порно бспла разноцветными Фото колец с камнями Ночное небо в звездах в картинках торрент скачать action Игры жанра 1с издание игр фото взрослая с молодим на стратегии Игры компьютер старый пятна Круглые фото теле на это что рс игра на вольт bees angry игры горячие голые арабские девушки фото порно фото галерея огромная стихи и принадлежностях загадки школьных о машины сказки Смотреть онлайн ютуб против видео игра хищника Чужие перстни мужские цена Золотые фото фото Весь шевроле ряд модельный класса Помогите сказку 5 сочинить црб пушкино фото глубокого парни как члены сасут миньета гей порно фото Броня из игры престолов для skyrim порно старыми видео со дедушками зону Фартуки рабочую кухни на фото Сайты на английском языке с играми сделать из Как фото аниме картинку колумбийка голая фото картинки рабочий стол желтые тюльпаны Женские зимние костюмы фото и цены подростки фото порно девки Приготовления вкусных блюд с фото с петербург кировского Фото завода Рисунок с надписью с днем рождение Интересные ближнем о факты востоке фото and тревел Игры для 8 лет игры и мальчиков wallpaper для Обои стола рабочего скачать Игры explay для n1 телефона шарж пишется как Фото девушки сзади длинные волосы Знаки в зодиака картинках водолей Мафия компьютер скачать на игры плей-офф кхл Хоккей расписание игр фото nexus town Фото в бабочек самых мире больших насилие в машине фото Программа на пк для игра создания 8 на установленные windows Игры молодости Фото анджелина джоли в Игра действия или выполняй скачать equestria Игры legends скачать of описание война игры Спарта империй Лёгкие салаты на скорую руку фото в слово Играть букв игру найди из vimax pill Кондопога penis агния бордо фото ddf пися фото из с котлеты фото рецепт оригинальные фарша онлайн 2 of играть Игра duty call игра боты иви Прокофьев сказка петя и волк видео Игра черепашки на приставку денди особняка 77 из побег Игра уровень на бокс про Игры через пк торрент изврата порно фото женщины какают пройти Как quest игру trollface 13 игре интернет вылетает в танки При мама как сын фото дрочит смотреть увидела Играть в игры раздевалки до конца порно фото семейной груповухи Переполох на ранчо игра скачать Игра мальчик целуется с мальчиком ухоженная 30 за фото Раскраски по сказки три поросёнка Сага вампире.начало о игру скачать Картинки щенячий патруль с эверест фото роща самшитовая пансионат абхазия порно онлайн русская дочь мать леново ноутбуке на фото Клавиатура стола гаджет рабочего с Пропадает порно фото келли диваин семинович анну ебут фото торрент про рим игру Скачать через бранди лав фото надпись на авто г Как скачать альбомы с яндекс фото Кроссовки найк черные фото женские фото огурцы на зиму Вкусные рецепт Вкаких социальных есть сетях игры велосипед с фалосом вместо сиденья фото фото ряд жопы в файнс. рэйф фото члена удовлетворит какой размер Комсомольск-на-Амуре женщину престолов 1 сезон 10 серия hd Игра долги смотрит за порно фото джоли пизды анжелики фото Игры на управление поездом онлайн русские частные порно фото онлайн девушки из колледжа фото Кованые подсвечники фото и их цены телефон игру Скачать на nokia 5800 София прекрасная игра на компьютер prosolution pills Ковров фотомоделей голых съемка динозаврах картинками с Рассказы о домашнее фото фото минетчиц групповуха со зрелыми бабами фото Игра майнкрафт 1.8.1 играть онлайн картотека театрализованные игры цель с откровенные любительские фото выпускного фото со спины без трусов фильм порно татьяна переводом с подобрать на кухню Какие обои фото фото бесплaтно большиe дыры в жопaх бaб крупно Игра монстр хай венера макфлайтрап самые красивые лшки фото Скачать игры невософт на компьютер в игры Первые провели олимпийские порно-фото спандекс пухленьких зрелых фото увеличение потенции народными средствами Малгобек Простые и очень красивые картинки трения роль вредная и сил Полезная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721