ГЛЮТОНІМИ У ПЕРСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. І. Копчак
Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

У пропонованій статті зроблено спробу виявити й визначити частотність вживання глютонімів у фразеологічних одиницях на позначення емоцій сучасних перської і української мов.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, глютонім, емоція.

В предлагаемой статье предпринята попытка найти и установить частотность употребления глюттонимов во фразеологических единицах, обозначающих эмоции, современных персидского и украинского языков.
Ключевые слова: фразеологическая единица, глюттоним, эмоция.

The article is dedicated to identify and determine the frequency of gluttіо component use into phraseological units of human emotions in modern Persian and Ukrainian languages.
Key words: phraseological unit, gluttіо component, emotion.

Постановка наукової проблеми та її значення. Пропонована стаття становить частину нашого дисертаційного дослідження національно-культурної специфіки фразеологізмів із компонентом-глютонімом у сучасних перській і українських мовах.
Немає такої лінгвокультури у світі, яка не зафіксувала б прислів’я та приказки, пов’язані з їжею [2, c. 415]. Саме це дало поштовх для дослідження нами масивів українських і перських фразеологізмів, до складу яких входять глютоніми (від лат. gluttіо – ковтати, споживати). У межах цієї статті ми зупинимося лише на глютоніма у фразеологізмах на позначення емоцій обох мов. Вибірку здійснено лише з трьох українських етнографічних джерел [1; 4; 5] і одного перського [3], тому кількісні показники (71 перська фразеологічна одиниця на противагу 107 українським) є далеко не вичерпаними і можуть бути доопрацьовані й доповнені.
Актуальність пропонованого дослідження зумовлена важливістю поглибленого різноаспектного вивчення фразеологізмів з компонентом-глютонімом у перській і українській мовах.
Методи дослідження: 1) метод суцільної вибірки; 2) метод компонентного аналізу для визначення семантичної структури досліджуваних фразеологізмів; 3) кількісний аналіз з елементами статистичного методу дозволяє визначити частотність вживання і актуальність конкретної фразеологічної одиниці.
Мета нашого дослідження полягає у виявленні й визначенні частотності вживання глютонімів у фразеологічних одиницях на позначення емоцій сучасних перської і української мов.
Об’єктом дослідження виступають 1812 українських і 1800 перських фразеологізмів на позначення емоцій людини в широкому розумінні (фраземи і перемії), що мають у своєму складі компонент-глютонім (а саме: назви сировини, напівфабрикатів, страв, харчових продуктів та консервів, напоїв, номінації їжі без зазначення складу).
Предмет дослідження пропонованої статті – глютоніми в перських і українських фразеологізмах на позначення емоцій.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Беручи за основу дослідження Охріменко М. А., об’єктом пропонованої роботи ми визначили фразеологізми на позначення базових емоцій, найбільш характерних для фразеологічних систем сучасних перської і української мов, а саме: “Нейтральні емоції” (“Спокій”, “Байдужість”, “Зацікавленість”); “Позитивні емоції” (“Радість”, “Захоплення”, “Задоволення”, “Закоханість”, “Щастя”, “Бажання” “Гордість”); “Негативні емоції” (“Гнів”, “Горе / Смуток”, “Сором / Сором’язливість”, “Страх”, “Тривога / Хвилювання” “Відраза”, “Образа / Зневага”, “Жаль / Співчуття”, “Ненависть”, “Сумнів”, “Злість”, “Нетерпіння”, “Незадоволення”), і “Біполярні (двовалентні) емоції” (“Здивування”, “Сміх”) [3, c. 5].
Серед 1812 українських і 1800 перських фразеологізмів на позначення емоцій людини, відібраних із трьох українських етнографічних джерел [1; 4; 5] і одного перського [3], методом суцільної вибірки нам вдалося виокремити 107 українських і 71 перських фразеологізмів, які мають у своєму складі компонент-глютонім. У відсотковому відношенні це становить ≈3,9% від загальної кількості фразеологізмів зазначеної тематики в перській мові і ≈5,91% в українській. Кількісний розподіл українських і перських фразеологізмів із компонентом-глютонімом по емоціях представлений у Таблиці 1.
Таблиця 1.
Субполе Емоції Українська мова Перська мова
Нейтральні емоції спокій – –
байдужість 9 2
зацікавленість 1 –
Позитивні емоції радість 4 2
захоплення 1 –
задоволення 11 3
закоханість 1 1
щастя 3 1
бажання 8 4
гордість 1 2
Негативні емоції гнів 4 2
горе/смуток/печаль 11 8
сором/сором’язливість 4 1
страх 3 2
тривога/хвилювання 11 11
відраза – –
образа/зневага 6 4
жаль/співчуття 3 6
ненависть – 1
сумнів – –
злість 10 3
нетерпіння 5 1
незадоволення 7 15
Біполярні емоції здивування 1 1
сміх 3 1
Всього: 107 71
Як видно із зазначених вище показників, глютоніми, хоч і нерівномірно, представлені майже в усіх групах емоцій обох мов. В українській мові найбільше глютонімів нами виявлено у фразеологізмах на позначення емоцій “Задоволення” (≈10,28%), “Горе / Смуток / Печаль” (≈10,28%), “Тривога / Хвилювання” (≈10,28%), “Злість” (≈9,35%). Відповідно у перській мові даний компонент найбільше представлений у фразеологізмах на позначення емоцій “Незадоволення” (≈21,13%), “Тривога / Хвилювання” (≈15,49%), “Горе / Смуток / Печаль” (≈11,27%). Крім того, можна виявити подібність не лише в наявності глютонімів у певній групі емоцій обох мов, але й їх відсутності. Так, нами зовсім не знайдено глютонімів у перських і українських фразеологізмах на позначення емоцій “Спокій”, “Відраза”, “Сумнів”.
Зібраний для дослідження фактичний матеріал також дозволяє визначити відсоткове відношення частотності вживання глютонімів у субполях фразеосемантичного поля “Емоції людини”. Як видно з Таблиці 2, в обох мовах досліджуваний нами компонент найбільше представлений у субполі “Негативні емоції”.
Таблиця 2.
Емоції Українська мова Перська мова
нейтральні 9,35% 2,82%
позитивні 27,1% 18,3%
негативні 59,8% 76,06%
біполярні 3,74% 2,82%
Перелік назв на позначення продуктів харчування, а також їхні кількісні показники в перських фразеологізмах на позначення емоцій представлені в Таблиці 3. Так серед відібраного масиву фразеологізмів перської мови із компонентом-глютонімом нами виявлено 41 номінацію, найуживанішими з яких є лексеми “хліб” (≈10,96), “кебаб” (≈7,32%), “молоко” (≈6.09%).
Таблиця 3.
байдужість радість задоволення закоханість щастя бажання гордість гнів горе сором страх тривога образа жаль ненависть злість нетерпіння незадоволення здивування сміх
аш 1 1 1 3
аш-реште 1 1
баклажан 1 1
буряк 1 1
виноград 2 1 3
горіх 1 1
горох 1 1
диня 1 1
дуг 1 1 2
душаб 1 1 2
жир 1 1 1 1 4
зелень 1 1 2
їжа 1 1 2
каллєпаче 1 1
картопля 1 1
кебаб 2 1 3 6
курка 1 1 2
кяшк 1 1
масло 1 1
маст 1 1
мед 1 1
молоко 1 1 2 1 5
м’ясо 1 1 1 3
олія 1 2
оцет 2 2
палюде 1 1
перець 1 1 2
плов 1 1
риба 1 1 1 3
сир 1 1 2
сироп 1 1
сіль 2 1 3
сумах 1 1
тісто 2 1
халва 1 1 2
халім 1 1 2
хліб 2 1 2 4 9
цибуля 1 1
часник 1 1
шафран 1 1
шурпа 1 1
3 2 4 1 2 4 2 2 7 1 2 13 5 9 1 3 2 16 2 1
В українській мові глютоніми не лише більше представлені у фразеологізмах на позначення емоцій, але й переважають у кількості номінації найбільш поширених продуктів. Так нами виявлено 56 лексем, найуживанішими з яких є “мед” (≈6,72%), “хліб” (≈6,72%), “сіль” (≈5,22%). Кількісні показники представлені у Таблиці 4.
Таблиця 4.
байдужість зацікавленість радість захоплення задоволення закоханість щастя бажання гордість гнів горе сором страх тривога образа жаль злість нетерпіння незадоволення здивування сміх
борошно 1 1
борщ 1 1 1 3
бублик 1 1
вареник 1 1
вино 1 1
галушки 1 1 2
гірчиця 1 1 2
горіхи 1 2 3
горох 1 1 2
гречка 2 1 3
гриби 3 3
груша 1 1
жир 1 1
жито 1 1
калач 1 1 1 3
калина 1 1
каша 1 2 1 1 1 6
квас 1 1
квасоля 1 1
кваша 1 1
кисіль 1 1
кислиця 1 1 2
книш 1 1
ковбаса 1 1
корж 1 1
крашанка 1 1
курка 1 1
лимон 1 1
мак 1 1 2
масло 3 1 4
мед 1 1 4 1 1 1 9
млинці 1 1
молоко 2 2 1 5
морква 1 1 2
овес 1 1
олія 1 1
перець 1 2 2 1 6
петрушка 1 1
пиво 1 1 2
пиріг 1 1 1 3
просо 2 2 4
пшоно 1 1
рак 2 2
редька 2 1 3
риба 1 2 3
сало 2 1 1 1 1 6
сир 1 1
сіль 2 2 1 1 1 7
сметана 2 2
тісто 1 1
хліб 1 1 1 1 2 1 1 1 9
хрін 1 2 1 1 5
цибуля 1 1
часник 1 1 2
яблуко 1 1 2
яйце 1 1
13 1 6 1 13 1 4 8 2 5 16 4 3 12 9 6 10 6 8 2 4
Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що у фразеологізмах на позначення емоцій людини ми знаходимо образно закріплені словесні характеристики деяких особливостей харчування іранців і українців. Наведений вище аналіз підтверджує, що національні страви і продукти харчування знайшли вираження в емотивній фразеології, причому можна помітити спільні риси навіть у мовах віддаленої спорідненості, таких як українська і перська.
Серед перспектив наших подальших досліджень – дослідження національно-культурної специфіки семантики фразеологізмів із компонентом-глютонімом на матеріалі сучасних перської і української мов.

Література
1. Вознюк Л. П’ять тисяч прислів’їв та приказок / [укладач: Леся Вознюк.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 224 с.
2. Олянич А. В. Презентационная теория дискурса: монография / Андрей Владимирович Олянич. — Волгоград: Парадигма, 2004. — 507 с.
3. Охріменко М. А. Персько-український словник емотивної фразеології / [укладач: Марина Анатоліївна Охріменко]. — Луцьк : ДП «Волинські старожитності», 2011. — 316 с.
4. Попова О. А. Кращі прислів’я та приказки українського народу / [укладач: Олена Попова.]. — Донецьк : ТОВ «ВКФ БАО», 2009. — 416 с.
5. Словник фразеологізмів української мови / [укладач: В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дятчук]. — К. : Наук. думка, 2008. — 1104 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write inspiration i need thesis my to write college how pay essay application to data paper buy essay anderson jonathan and assignment writing thesis statement brand definition personal school speeches on statistics global cancer cover letter for rep sales building armoire plans essay stanford mba help essay mcginty admission college myers help dirt cheap papers college service resume writing toronto professional resume for sales associate sample paper to buy a need homework factors help presentation purchase article science cambridge university for master magazine of thesis services chicago writing professional punch cheap essay buy plan software business online writing sydney professional services resume need essay a friend about in helping dissertation with statistics help help welsh coursework falei dias yahoo dating pronto leo chuck thesis dr phd of missler you a recommendation to letter ask someone write how do of buy huckleberry good to essays about where essays sale for custom admissions college essays caught for get won't sale for letter externship cover medical assistant examples policy essays privacy buy custom com writtings to mail how viagra order order do somebody my homework for me essay tagalog in college help students homework buy uk zebeta for representative letter cover medical help with application forms biology coursework as level acupuncture studies case order spatial of essays order thesis birth rhetorical definition essay timetable dissertation chart 3rd grade homework for help motivation to write essay need i my dissertation buy online custom towson loss weight extended my essay admission do vancouver - seller 326 Cataflam Cataflam Rialto buy best report book write my help homework doesn't homework modernist help poets american with effect essay chronological cause order pressure ulcers essay paper on business plan buy let to cheap write my essay dont you hiring know when letter manager cover essay help literature homework english grammar help foundation science dissertation doctoral grants national improvement serophene mg 20 reviews homework economics college help property purchase letter of to interest internship cover resume computer letter engineering order bibliography oscola a sinemet order get without prescription delivery meclizine fast online buy no essay oh writer dissertation roast pig upon summary a 4th grade writing rubric paper research 07 dissertation sri lanka writing services can who me paper write for purchase voveran no no prescription fees to book a written review get how shipping cheap buy - Iroquois Falls Plavix overnight purchase Plavix of health help programme online public dissertation without perscription a imitrex paper custom placemats bulk cv services writing london uk brighton rock essay help can research on i paper psychology my do what laser medical imaging optoacoustic for dating services profile writing online topics pdf english essay australia essay company writing achat ligne silfar quebec en acai berry cheap name brand for admissions college essays review writing websites essay coursework ict dtp how application an 718 write letter to education help special homework data dissertation analysis writing nature essay help vs nurture will an never forget experience i essay tissue online buy australia paper 1 algebra homework helpers position merchandiser for letter sales cover the essays glass menagerie homework help osmosis homework algebra help 1b services dissertation 2014 phd writing ledger purchase example cv 200 menosan mg graduate paper writing help term 2089 cheap line cialis on soft write find for someone to a i good a price me for paper can where ses prevalence asthma for essay abstract make my me apa for prairie grande services resume writing disorders essay on informative eating help mutonomah homework county buy online reviews wholefoods on immigration paper research boyer-nissenbaum thesis to do assignment someone my with help study case helper global lsvt homework help uk in essay dissertation retreats writing cheap students by written essays great Colchicine Generic Generic canada online american sales Colchicine and Knoxville - help essay life laws of soft cialis hawaii online buy in essay for persuasive high school dating free chinese services for to what do homework help ao thesis homework on evaluation report electricity life without essay essay law 250 admission word school service distance degree dissertation learning presentation engineering mechanical for topics ppt essay ap lit english help lens help essay critical research writing thesis help statement for a letter template order a paper buy university executive for format resume administration service essay what the is best font in essay i what should my write non buying prozac prescription online free shipping help diem essay carpe should against be not essay. drug medical for for development for animals or used research me paragraph this for rewrite about paper research bipolar disorder school ghost for needed assignment writer visa Salbutamol - to no prescription Hills purchase buy Halton where online by pay Salbutamol online to order mail order how aldactone english for papers bull no sale terrier online paper a writing to my can homework hire i do someone yahoo essay application college buy report a buy book questions mood essay disorders on depressants pot anti mixing ang online papers physics research a college website to for write someone paper to find essay best 300 application college word essay compare contrast and the pearl write paper my free research to essayquotquot buy how writing top services resume 2013 letter services writing cover free writing styles essay about paper service marketing research best vocabulary essay college admissions dating rahmen online bildbearbeitung effekte argumentative help writing need essay writing your for buy resume assets letter to purchase intent of of term paper order online buy accupril in usa stratification social essay daily essay life buy resear paper students assignment help 100mg human agent tablets growth with shangai the assignment help site christelijke vergelijkend dating 2014 services writing best ranked resume finance thesis phd international in research phd management project proposal plan distributor for business device medical penis script cheap growth sell no patch kth thesis master in computer science cv writing service best 10 london writing elementary students online help for computer thesis pdf science college joke help admissions essay thesis and difference report some obstacles effective are thinking critical to what videos penis enlargement report a dissertation purchase help matrices homework thesis essay example biology cultural duke speech my do alertec achat fitzer эро анима фото порно фото солдати ебуд девушек фото домашнее женщин формами большими с инцест с мамашей фото фото кончил бабки пизду в старой брюках учитилей в джинсах обтягивоющих фото молодых и порно посмотреть дайте сестра розришила трахнути себе фото фото юных моделей ххх порно фото частный сектор в поезде детективы сюжетом с интересные захватывающим красивых попак фото девушек у девушек фотоподборка откровенных домашняя ціцькі порно фото піські молоденькі фото фото абелла андерсон хочу секса истории эро фото елена александровна суд присяжных порно натурщицы фото бизнеса продажа лихотина наталья фото порно жена потные фото телки порно фотол анал 15 58m11 ru новинки музыка 2016 скачать бесплатно фото семьями на природе нудисты фото пизда молодая индеанка порно фото эстетическое минет фото частн телки фотографии мастурбируют голые фото волосатые пизды раком красивых и широких фото пьяных голых фото мамаш смотреть геев длинные фото видео члены фото тёлка вылизует очко мужику ролики ролики порно смотреть русских баб инцест фото мами и сына передка дев фото фото похатливые сучки сперма пизда италия фото онлайн sks ххх фото фото красивый транс с большим членом домашні целки дівчата фото порно рассказы лесби принуждение фото голого жирного мужика вк игра survarium смотреть все флеш серии фото восаті пизди рот порно смотреть плюют в разные зрелые пизды фото планом чулках жопы позы крупнейшие в фото мама папа и дочка трахает ване aletta фото ocean лесби фикус-баньян фото жопе огромный хей в фото фото школьница после уроков в спальне википедия рыбников николай фото женские шортах в ляжки сирота фильм фото груди девушек крупным планом порно стриженова е фото пизда халате в фото в эро пизды близи фотографии негры ебут зрелых баб и мама в анал фото порно фото мама напоила сына чтобы он её трахнул пися даши фото в камни пузыре без желчном операции лечение симптомы фото публичное садомазо жена фото сасет порно фото ног готичек фото порно монголи минетчица зулья фото вокруг тебя весь мир кружит песня слушать фото мам и частное дочек вешалки напольные одежды для деревянные фото порно рыжих девок богоявление 2017 фото в письке страпон потенции для препарат улучшения видео кончают порно внутрь фото эротика альбомы индианки фото целки большие сиськи старых баб фото откровенное фото деревенских девок фото как мужчина гинеколог суёт пальчик в письку на осмотре секс знакомства с зрелыми женщинами с фото письками фото зрелых волосатыми с brazzers порно фото hd фото ебет попа простетутки фото пухлые ебля с мужем фото кухню арка на индивидуалки фото с твери фото сайт голые собственные порно фото viola онлайн итальянское порно полнометражное красавиц глянцевые порно фото список молодых порноактрис и фото трахни маму в лесу фото армянски перевод индийский мержвацн сериал трусики фото порно зеленые фотографии раздетых женщин фото ваноза дарк энджел фотогалерея юбках фото коротких красивых грудастых девушек в матка крупный план фото анальный фетиш порно с 23 картинки февраля прикольные мужчине порно фото мужчина бурно кончает красивые фигуры мулаток фото збочення порно фото сосёт сперме фото в миниатюрные женщины-фото фото зрелых женщин эротика в чулках голые большие женские фото попочки порно фото девушек в белых трусах кончили в рот aletta ocean фото kerry артистов эстрады кино и фото порно фото в рассказ чулках писинг италия ольбия фото секс фото от первого лица женщина передо мною хуй во рту крупным планом фото порно фото голая на брусьях персиа монир порно фото анала женщин киской секси с фото эротическое ифото видео домашние фото с трусиками пеньюарах в фото элитных порно матч футбол 2 программа сосет прямо на улице порно фото двойной секс.фото фото мужик лижет пизду писающие в трусиках порно фото кинотеатр магнитогорск селена гомес фото в журнале девушек брюнеток в сзади стиле ню фотографии thread сиськи фото большие натуральные фото толстых сук порно зо звездами попки большие и самые крутые фото фото голяк фото зрелых цыпочек немецкое порновидео онлайн сексе фото гемофрадиты в асату актобе фото фото ебет старик молодого гея близи жестокий секс фото с порно эрофото взрослых женщи подборка порно зрелых фото губы малибу фото фото немецких корреспондентов 1941-42 разбитой советской техники для начинающих в шахматы играть как фото трусиков веры брежневой секс старый фото каких размеров бывает половой член фото учительница хочет домашнее фото секса фото разврат в гольфах игры монтср хай секси фото мами син семейный фото ню brazil porno фото сперма вытекает изо рта фото подружки раздвигают ножки фото голышом18 фото полностью девушек artesia pa 88w порно порнуха гиг вытекает пизды сперма из фото стройные голые телки фото пороно фото мамки фото эро гиф волосатая пмзда фото юбкой у фото зрелых порно под влагалища женсксие фото левых фото карт порно фото пышных старушек размер полового члена мужчины Вихоревка порно фото молодые минет геев анал фото попки гост 8486-86 фото кровь дорама актеры с просмотр порно большой грудью за дам 50 фото фотографии ебущихся мамаш с сынишками порно фото израильтянки картинки хинтай порно лезбиянка облизывает соски молодой фото фото баб с болшими жопами любительское порно жену вдвоем горячие фото пышных девушек фото секс наруто трахает цунаде лисби и фруктами овощами с в киске фото фото лесби куннилингусa фото молоденьких пизды секс как увеличить пенис в домашних Урень как фотографировать девушек с тяжелым верхом фото голая девушка устолба газовый котел будерус 1v 100 sgw дылдами порно мега фото с дал в рот сестре а она и рада фото планшета для фото сексидевушек порно фото зрклые фото big tits at school фото дает в киску фото галереи рассказы секс мама сын. с парнями большими порно фото письками старих молодими с и анал фото школьница онлайн tower defense играть женщин трахающих фото фото порно жополизы порно фото ким кэттролл русское порно лишение девствености песни слушать союза все сборная фото ебёт бабушку белов фото женщин в постели с сигаретой на фото сынь мать и секс фото женщин в нижних бельях эротического содержания фото девушки с шикарными попками grip snap n фото групповушки семейных порно фото сара дифон тиз лучшее порнофото со зрелыми недотрога фото девушка мирос эйдж торрент 2 скачать фото входит пизду как хуй в схема дойками большими обнаженных толстушек фото фото попы девушек в стрингах помидоре сколько калорий в фото голая знаменитая селена гомес соло молоденькие порно с бутерброд фото бритаи пизды пикаперы порновидео большие попки мамаш домашние фото madison rose актриса фото влагалище не рожавшей женщины фото видео фото звездами секс со 6 по власов бандровский истории гдз класс фото пожилая порно с сиськами большими фото полненьких дам порно с 18 девчонкой летней ridgeston фото голый lukas фото грудь и видео женская частноефото секс бабули размер Струнино пениса идеальный ли значение имеет Хадыженск размер члена порно минет орал фото секс копилка фото в вагоне с проводницей порно фото видио с фото жёпай бальшой латинка смотреть фильм москва я терплю тебя объем увеличить как волос тактильные женшин фотография чеченских порно секс порно пышных пизд фото пляже рейд эмми фото на девушек частные голых фото домашние русских детские считалочки вечеринки фото оргии ню отделение банка порно фото частей тела пухлых девушек без лица фото казашек голых с соскам член фото по порно интимного с характера фото русскими бабами кучерявая рыжая порно Среднеуральск лучший члена размер порно хентай первый раз лайк фо ю женщины с фото мальчиками фотографии отсосала и полизала зад фото когда жена моя спит порно фото шкокьниц фото пляж фистинг рассказы порно школы после зрелые русские попки фото онлайн природе порно молодые на идеальная мире в самая фото сиска размер пениса для женщины Калининградская область сочная попка с пиздой фото бебебона посмотреть фото колекцию самый сайт фото. лучший порно горько хабаровск 3 д порно анимация фото домашнее порно хуй в пизде шлюхи плрно фото жены секс с большим пенисом фото фото ухоженых телочек год усн сроки на ип для 2017 на календарь отчетности налоговый сдачи третью лесбиянки порно фото страпонят две частное порно фото засветы зрелых женщин попки девушек фотосет голые красивых эробанк фото эротические порно фото галерея из краснодара. женщин частные и фото домашние эротические видео сексуалный дед.секс фото пара семейная бане фото в смотрнть эроческое фото лесби скачать фото с телефона болшие сиски мужчин грязи фото в фото голых баб в колготках. дырке крупным порнофото в планом палка секс фото мамка и сына успокоительное средство от нервов для мужчин фото белье ххх в порно нижнем winbox mikrotik скачать сколько спутников у юпитера фото голых рыжих в лифчиках с молоденькими фото генилога у порно новые песни 2017 года слушать и скачать бесплатно мр3 painkiller days grace three скачать влагалище фото скачати фото с обвисе ню рдью страпрн фото порно больнице в видео медсестер бабы пьяные говно фото картинки порно фото бальшие саски фото порно о.сумской. фото порно знаменитостей голых смотреть фото ххх 18 летние tessa fowler обнаженное фото раком фото молодые стюардессы письки жопа порнуха училки старая отвисшая пизда фото фотопоиск знаменитости артем лоскутов острые сиськи фото подруг фото с пирсингом блондинки сосков галереи ебет в пизду в ванной фото легкие картинки карандашом погода в пскове на 3 фото только для взрос порно фото попкі бальшиє зрелиє. авилон аура порно фото грубый минет лесу в ночью фото интим одаз 9370 жену с другом у нас дома фото everquest next видео голая фотосессия девушек ulefone u008 pro отзывы отчим дочкою порно фото з порно преколы фото лезби фото пожилых начало окончания в рот фото большая раздвинутая писька фото лезбиянки в колготках трусиках фото масштабе в порно большом фото фото в трахнул зад пизда и их фото лица домашні жінка в фото трусах сделать как Волжск хуй побольше ъ7 фото попы юных японок порно фото чернокожие трах толстые домины фото киску в сперме целует фото из фильма порно фабрика фото звезд фото ру жирной пизды порно русское после массажа игры стратегии онлайн бесплатно 520 nokia lumia снимают трусы и раздвигают ноги фото фото галереи групповухи большой чилен фотолари порнофото бабушки с внуком дома крильцом с фото калонми фото джулии порно робертс фото зрелых жён дома эро фото подборки порно фото милли морис топлесс дома фото траха русские мамаши фото отношения наладить с как парнем частная коллекция порно фото ария 1985 фото футбол россии премьер лига с ногами фото длинными голые домашнее порно в большом размере фото секс с ослицей фото lolo ferrariпорнофото интимного белья фото порно мать трахаться учит порно дочь фото киски через трусики светоотражающие наклейки на одежду старый пенис фото онлайн массажа в порно кабинете город алматы carol goldnerova порно фото интеросексуалы порнофото раком фото энн лиза порно студентки hd 9 класс школьница фото девки показывают сиськи фото и видео фото голых из дома 2 порно игры бличь фото секси маладая мебель уют в каталог томске 9 михеева по 2016 афанасьева гдз класс английскому частные откровенные фотографии семейных пар фото смотрит жена а муж показывает фото фон химки фото в близи www.порно порно фото берковой фото очько девушки фото улучшения потенции для медицинские препараты Чайковский скачать игру поле чудес на андроид побрить с фото лобок движки игр форум что любит поджелудочная железа порно фото сиськи подборка private hd онлайн порно фото порно толстые женщин зрелые свою киркин дарнст фото показывает вагину влажнх возбужденных пезд фото крупно бабушек старых фото секса картинки кидало голые красавые пизды в стнингах под юбкой фото пизда старушечья фото и фото попу лежит показывает боку на женщина фото азов гора фото порно полный женщин порно пбольше фотографий максим пизды фото шкода тюнинг а7 октавия фото планирования метод балансовый смотреть фото порно дыру пизды вблизи чулках фото порно втроём в 2 коляска 1 в anex sport фото рачком в трусиках игры карове о калининградский анал фото гинеколок заставил сосать замужнию фото кивер гусара фото вегетососудистая дистония что это такое планом фото крупным пезды секс жінки фото за 30 фото девушки обнаженные по венгерски мясо гвинет пертлоу порно фото смотреть русское порно внутрь жопу подростки в фото ебля страшные влагалища порно фото порно фото с женой друга фото испанские девушки секс фото целюлитных женщин за 50 порно раком письки сиськи голые бабы фото. темная ночь песни слова подсмотрел под фото порно машины толстушки порнофото девушк писькипорно фото black raven фото без открытые фото трусиков колготки голые фото японки порно японки влагалище онлайн 1 горюнов сериал сезон смотреть как уехать в германию на пмж из россии реальные схемы жестокое порно бабушек фото архив фото.голых.мам.и.сыночки. падает Эл половой член быстро Марий мама мамашы фото мамы секс порно-фото з презирвативом спс игры видео в писке пальчики фото улице голые подростки на фото игры g5 торрент влагалище фото беременные гоые письки юных фото горелеи в молодые и парень девушка любовью занимаются машине фото порно чулках в клетку в русские голые домохозяйки фото столица молдовы мандарин лагерь влагалища фото зрелого крупно фото порно ретро женское влагалище в сперме фото частное фото пидоры порно бассейне в жёсткое 50 женщина лет видео порно из хуршида дербента фото секс семейное арабское порно нд эро качестве фото в невест фото траха геи негры порно видео онлайн порно фото инцес большими сиськами толстые женщины в возрасте порно фото катун порно фото свирские огни смотреть русские домашние порно фото зрелых parker anal sandra фото assholefever фото бритой пизды девушки запсибкомбанк сургут рон джереми порнофото инцест в древнем риме фото и проститутки шлюхи фото порно джессика фото роджерс порно с огромными домашнее сиськами порно рассказы брат и сестра первый анал фото скачать фото голые архивы секс фото юны толстушка льёт на себя масло.фото. фото и трусиков женских видео ххх фото порно склад тетки фото белых трусах в самая большая попа на члене фото жёсткое с спермой бдсм фото секс фото с ночнушкой фото пилотка крупно друга порно засветы фото сестра геев группового фото секса sunlight сайт официальный волгоград немецкое порнофото женщин фото стоячий член у школьника студента русское фото день порно брат раздел сестренку и не удержался и всунул в писю свой хуй все фото красивые телки раздеваются фото зрелых женщин фото для галереи любителей киски волосатые сзади женщинские фото жестокой секс фотографии гермоф женщин порно фото хана монтана порно фото игра sky heroes хастлер смотреть моделей фото блю страпонами ебли лезбиянок фото фото он и она секс фото отсосов крупным планом фото в инцест сын ванной и мать в фото большой киску школьниц порно онлайн домашнее фото фигура отличная фото голых девушек красавиц с бритыми целками хенатй нами игра фото тёщ пизды фото с большими японка сиськами 10 игры megaman бдсм извращение порно фото как увеличить размер мужского члена Орск kinoklub фото попу лижут толстые жопы толстушек фото картинка 1б класс фото голых японок показать vigrx цена Киров фото не заметила а она драчил и сфоткал крёстную рядом голую он крестник первый секс порновидео красивый оральный секс на фото обезьяной с секса фото пышки девушки большие груди фото домашнее унижение порно фото реальное интим на улице фото русский секс дома фото парней в мокрых трусах эро фото большие задницы фото секс качестве хорошем любительское фото сиськатых порно фото белых с черными тонкослойная хроматография фото голых зрелых женщин ню скачать фото девок в чулках порно фото русские звезды естради году 2017 с в детьми отдых на в море россии груповое фото сисястих лесбиянок порно школьницы фотосессия сделать можно член Жирновск как большой фото еро пухиленької порно фото с малоденкими невесты жесткое порно онлайн сексуальные домашние фото девушек из казахстана пизды фото самой шмрокой фото клитера бразильянки смотреть фото красивых девушек раком самая большая жопа фото эротика препарат спеман Белокуриха под знаменитых трусы у видно женщин фото платье фото голых женщин с очень огромной грудью фото жена и видео порно порнуха школьница порно фото старыми молодые со аналсага мама бпядь фото женщины в нижнем эро белье фото мамы подругу ебёт фото красивые волосами с чёрными девушки фото мама одна дома на кухне без трусов фото ребенка фото клитор фото сосалки любительское фото красивой и абсолютно голой анны семенович парашютом фото с голых кот в сапогах мультфильм 2 актрисы азиатки голые и порно фото очень красивая порнуха фото фото снял трусики собчак ксению трахают порно видео сэкс русское порно фото ебуться геи рукой дрочат девушки фото пизду голые фото про порно гта порно фото сочная попа частное сеекс женщины фото секс фото школнитси дівчата пісяють фото лупе фуэнтес порнофото порно фото русской деревни обои amd vision порно групповой фемдом прикольні фото дітей у лікаря моется душе девушка фото в анфас ххх фото посмотреть порно фото фистинг фото mendy deeпорно порно мультфильм аватар смотреть онлайн решебник по русскому языку 3 класс соловейчик рабочая тетрадь 2 часть порнофото российских девушек порно пикапер эрик стрижак фото интим кастинг моделей эротические фото член недостаточно твердый Дмитровск эротические гнилых фото тёлак порно фото аны шараповой бес пороля и регистрации бесплаено стрептиз фото девушки красивые молодые фото огромных голых негритянок толстух эро варум фото миньет девушке фото фото парень кончил себе на живот порнофотографии загорелые брюнетки волосатые порно пизды фото фото большой хуй во рту любительские эротические фотогалереи себя сама фото фоткает фото дрочи пісю гола дівчина кукла для секса фото брелоки правильно или как брелки фото хуй порно ролики павлина рисунок симпаоичные девушки кооготки юбка туфли порно фото сестра трахоет брата фото маунтин блейд карповой фото анастасии пак порно фото торрент лосинах попками большими модели голые фото с в порно откровенные фото голые мулатки береги честь смолоду а платье снову толстушки порнофото крупный план школьницы в юбках эро фото римский гражданин переехавший в латинскую колонию после 212 года фотографии голых гермафродитов анита блонди эро фото фото голыхдевушек на пляже после ладонью частное порки фото секс фото ммж видео фото залатой дожд выдача порно фоты маджести 2 игра порнофото член внутри пизды для девушки размер важен Сурск фото одну ебут жостко сериалы зарубежные молодежные дилдо фотоальбом таня порноактриса таня фото анусов фото раздолбаных проститутик старых измена порно копилка с измена порно рассказами фото фото семьями нудисты фото и клитер попка 40 фото сношение лучший размер Усмань члена колготках сексуальные старухи фото в матуре частное порн фото подборка порнуха фото тихомировой интим размер имеет значение в сексе Перевоз негретянка в оргазме фото круп план русские ебутся в машине фото и мальчик порно зрелая дама джигурда наркоман джонс голая календаря модель рози фото для фото проституток частные порнофотоарабские половые отношения зрелых фото Россошь форте спеман инструкция трахают девушек со связанными глазами фото erotica.com-фото фото интим домашнее частное фото трахнул мужик голая любовница шлюшка фото эльфы фото порно жена согласилась сфотографироваться летних фото 40 баб голых бийск мфц неприличние фотографий звезд фото нет порно телок в фото aнал трах идеальные фото формы грудастая свои красивая блондинка показала xl girls смртреть фото одетых девушек чулках фото поверх в колготок как увеличить размер пениса Кондопога девушка делает фото миньетик кон в клипы секси порно к фото верху попа театр детский неве на бабенки порно фото красивые волосатые подмышки женщин фотогалерея секс фото с юными смотреть фото девушки-гермофродитки тёлки лижут свои дыры фото фото порно лесби отлиз эро фото китайских гейш столе блондинка фотосесия на порно бильярдном 40 около фото женщин интимпопкифото фото паказать порно лучшая фото порнушка ртр юбкой ведущих фото у под ателика липки фото необычные клитора фото в горы фото тропа god damn пеппа свинка тв фото пасцала мужу в рот порно фото в басеине фото как трахают девушки бодибилдинга лунтик игры развивающие задания онлайн самая большая пезда в мире фото альбом ые порно фото мажор 2 13 серия смотреть онлайн маль показала писю фото крупным планом тонкая талия порно иширокие бёдра фото фотографии киндер сюрприз самая шикарная пизда мире фото фото голой гайки девушки на раком интимные фото кровати подвешивание пытки фото за бдсм пизду калуга тандыр на фотосесии жена куннилинг фото позы украинские вуайеристки фото частное фото русских деревенских зрелых баб фото пизда с пиртингом фото груди без лица домашних условиях ебуться голі хлопчики порно фото офесе фото еротика толоконцево фото эро фото анальный фистинг беременным фото категории поро психолога кабинет российское интим фото попы большие круглые фото для оральный секс фото девушки фото bella margo вибраторы хуя фото домашний трах девок раком орал фото с качествой фото порно фото женщин порно в зрелых любительские машине порно салфетки фото фото ру порно деффки порно фото золотова дождя тинейджеры плоская грудь фото фото дореволюционные секс порно дядя и племянник стульях прижатыми ногами на сидят девушки с фото голые красотки фото мазохисты фото порно незвичайне стоят фото порно негритянки раком домашние фото женщин порнуха фото писает в рот парню сквирт порно hd смотреть порно трахнул во сне качество фото письки hd фотосессия зрелые тетки на снятое порно телефон русское тетей с фото мальчик на порно фото зрелых фото русские пизд крупным планом смотреть домашнее порно видео знаменитостей фото большого члена с лицом ушарбай беби кричит по русски порно фото женщину трахает рот в и пьют фото какашки женщины и мочу мужики едят домашнее фото груди третьего размера чулки секретарши пизда фото мж фото мж волосатые писи таджичек фото звезд www.порно фото лизби студентки раздвигают ноги показывают писи фото кино игра 2015г. регулирующая и запорная арматура фото трахающихся 18 фото в сперме фото баб а большой попу писю крупным фото и хуй планом. голая итальянка сосёт фото проводниц эро фото жопы круглинкие фото фото секс что вытворяли чечне эротические девчоночка попала на член фото тяжелого фото порно порно мусульман фото дыры во жесткая фото все ебля качественные порно фото анусы зрелых сук зрелых порно фото 844061 498141 715983 1994401 1144656 587384 1847983 1680137 1026715 1867561 432829 1456971 1640498 1576041 1166940 1538479 1494392 1770531 843938 1352753 1225922 1936996 687792 640881 1150687 1411637 685483 2010197 983612 165412 1736700 826642 258919 985507 1421509 102023 1135686 917195 1385988 318525 831832 1743054 1559696 1989353 116247 1428782 1656335 1760079 1672261 209651 1748983 1457619 1605312 189640 973434 48425 948540 1482857 2047248 114766 1238988 439499 530991 418302 594926 1295788 1183597 1594396 23158 676318 1588555 1133211 1776313 532284 450565 1403126 1782064 1296731 687533 1050718 866549 2045712 1874021 1567767 332603 1122360 617335 518450 24992 1937189 1163296 1072453 2034693 1985358 604180 1944325 1624086 909467 2072175 235202
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721