ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВОТВІРНОЇ БАЗИ ІМЕННИКІВ ТА ДІЄСЛІВ АВТОМОБІЛЬНОГО СЛЕНГУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мельник Н.М.
Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка.
Інститут філології
Київ

Стаття присвячена формуванню і вивченню автомобільного сленгу і його функціонування в сучасній українській мові. Модифікація автомобільної терміносистеми впливає на функціонування сленгу в різних формах вираження. Дослідження словотвірних полів іменників і дієслів автомобільного сленгу сприяє поглибленому уявленню про словотворчу систему мови.
Ключові слова: сленг, словоскладання, абревіація, реверсія, синтаксичні конструкції.

Статья посвящена формированию и изучению автомобильного сленга и его функционирования в современном украинском языке. Модификация автомобильной терминосистеми влияет на функционирование сленга в разных формах выражения. Исследование словообразовательных полей существительных и глаголов автомобильного сленга способствует углубленному представлению о словообразовательной системе языка.
Ключевые слова: сленг, словосложение, аббревиация, реверсия, синтаксические конструкции.

The article is devoted to the study of the formation and automobile slang and its functioning in the modern Ukrainian language. Automobile terminological modification affects the functioning of slang in different forms of expression. Field study of word formation of nouns and verbs automobile slang contributes insight into the formative language system.
Key words: slang, word formation, abbreviation, reverse, syntax.

Значущість роботи полягає в тому, що проведене дослідження і його результати можуть сприяти глибшому вивченню і опису сленгу і його функціонування в сучасній українській мові. Вивчення взаємозв’язку семантики і структури мовної бази і способів словотворення іменників і дієслів сленгу сприяє поглибленому уявленню про словотворчу систему даних частин мови.
Відповідно проведено комплексне дослідження словотвірних полів іменників і дієслів автомобільного сленгу, яке дозволило виявити зв’язки і залежності всіх елементів словотвірної системи, а також вплив структурно-семантичних особливостей словотвірної бази на вибір способу словотворення і типів словотворчих значень.
Іменники і дієслова автомобільного сленгу в сучасній українській мові включають різні способи словотворення, а саме: словоскладання, скорочень, абревіації, афіксації, реверсії, спотвореної вимови або написання, звуконаслідування.
«Словоскладання – спосіб словотворення дво- або кількакореневих похідних – юкстапозитів шляхом поєднання окремих слів чи словоформ» [5, с. 569]. Традиційно в українському мовознавстві словоскладання вирізняють як окремий, самостійний і рівноправний спосіб словотворення [3] («люфт» ліфт, «ричаг нижній» рогатка).
«Абревіація – складне, багатогранне явище, що йде своїм корінням в глибоке минуле. Але перш за все абревіація – це спосіб створення номінацій для тих понять і реалій, які були спочатку позначені описово, за допомогою атрибутивних словосполучень» [1, с. 204] («рефрижиратор» – РЕФ).
Афіксація як спосіб словотворення характерна не лише для термінів, а й для сленгу. Афіксація представлена такими різновидами: суфіксальний, префіксальний та префіксально-суфіксальний. Автомобільному сленгу притаманний суфіксальний спосіб.
Суфіксальний спосіб словотворення притаманний утвореним сленговим лексемам, що позначають автозапчастини: -ик («циліндр двигуна» горщик, «грати захисні (передня)» кенгурятник, «підкладка глушника» бублик, «гумка глушника» будильник, «накладка на бампері (вертикальна)» клик, «регулятор тиску приводу задніх гальм» чарівник, «важіль кріплення передач» солдатик, «шарнір» шарик); -к («колесо рольове» баранка, «сайлентблок рульової рейки» гранатка, – ин («диск нажимний» корзина, «повітрянозабірники» горловина)
«Реверсія – це укорочення основи, з подальшою зміною парадигми, а також граматичного та лексичного значення слова». [2, с. 30].
Одним із способів словотвору є спотворення вимови або написання, звуконаслідування («регулятор напруги інтегральний» пігулка, «спойлер» хвіст, «опора важеля КПП» чебурашка, «фланець повітряного фільтру (на карбюраторі)» черепаха, «труба глушника (роздвоєна)» штани, «покажчик рівня масла» щуп, «шарнір рульового інструменту» яблуко, «стойка стабілізатора» яйце, «тормоз» якір).
У утворенні іменників і дієслів сленгу важливу роль грає метафора. «Метафора – троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі подібності за кольорами, формою, призначенням» [4, с. 44].
Словотворча база іменників і дієслів сленгу представлена основами і словоформами різних частин мови.
Лексиці автомобілістів притаманні називні речення : «подушка двигуна» гітара, «циліндр двигуна» горщик, «повна комплектація автомобільного салону» повний фарш, «маленька машина» капсула смерті.
Синтаксичні конструкції автомобільного сленгу реалізуються в системі загального сленгу, що відображає комунікативний зміст мовців в формі висловлювань. Специфічна форма і значення слів відображає внутрішні особливості цієї групи. Сленг виникає аби конструкції, які викликають складність при вимові зробити більш простими і зрозумілими. Економія мовних засобів, редукція мови, спрощення словосполучень, саме така система створює логічну і довершену систему словотворення лексем спрощеного характеру.
Лексика працівників автомайстерень насичена здебільшого не термінологією, а спрощеною формою вимови – сленгом.
Значну групу субстантивних основ складають кореневі основи. В складних основах представленні невелике число. Дієслівні основи представлені морфологічною структурою, що є кореневою.
Дієслівні основи мають чотири ознаки: дієслів дії, сприйняття і комунікації.
Субстантивні основи, що беруть участь в утворенні дієслів автомобільного сленгу до їх складу входять: іменники, що називають дії.
Характеристика сленгу дає можливість сформувати дефініцію сленгу, як нестандартної, розмовної, рухливої, експресивної лексики, що має жартівливий відтінок.
Віднесення лексичних одиниць до того або іншого пласта розмовної мови викликає труднощі, оскільки останнім часом спостерігається тенденція розширення норми української мови, внаслідок чого фамільярно-розмовна лексика увійшла до стандарту і стала нормативною, а сленг стає усе більш відкритим, внаслідок чого велика кількість носіїв мови вважає сленг прамовою.
Деякі дослідники ототожнюють поняття «жаргон» і «сленг», хоча варто говорити про схожість понять, тому, що збіг характеристик. Для опису розмовної мови автомобільної сфери традиційно використовують термін «жаргон», що останнім часом замінює термін « сленг».
В такому випадку сленг вступає в тісний контакт з вульгаризмами, оскільки має нестандартний характер і грубуватий відтінок.
В роботі був використаний метод польових досліджень, де головним завданням було зібрати сленгові одиниці в сфері автомобільного простору. Було опитано людей різного віку і статі, серед яких можна виділити такі соціально-вікові групи: автослюсарі та автоелектрики станцій технічного обслуговування автомобілів нижньої ланки управління; майстрів, начальників дільниць, інженерів середнього рівня управління; керівники підприємств вищої ланки управління; автовласники.
В даному випадку зафіксовано і опитано людей різної освіти. Здебільшого професійна-технічна освіта (автоелектрики, автослюсарі, водії автобусів, водії маршрутного таксі, водії таксі), вища освіта ( майстри, інженери, начальники відділів, начальники дільниць, керівники автотранспортних підприємств) і окрема група фіксується, до якої належать представники різних соціальних пластів ( автолюбителі).
Найуживаніші сленгові одиниці: «автоматична коробка передач» автомат, «двигун» движок, «сигналізація» сингалка, «кондиціонер» кондішен, «запаска» пігулка, «повна комплектація автомобільного салону» повний фарш, «посигналити» пофокать, «круїз-контроль» автопілот, «мікроавтобус » мікрік, «негарна машина» шарабайка, «стара, не доглянута машина» драхля, «кермо» баранка, «сидіння водія та пасажирів» сидушка, «аварійний сигнал автомобіля» аварійка, «задня частина автомобіля » задок, « передня частина автомобіля» передок, «бардачок передньої панелі автомобіля» косметичка.
Лексика, якою здебільшого користується обмежене коло людей ( автослюсарі, автоелектрики.): «ротор розподільника запалення» бігунок, «втулка» тулоб, «люк без електроприводу» вертоліт, «втулка задньої балки» гриб, «спойлер (нижче бампера)» губа, «корпус повітряного фільтру» каструля, «вставка пружини» круг жорсткості, «пильник виделки зціплення» корабель, «рукоятка (для запуску двигуна)» кривий стартер, «захист підкрильників» локер, «опора стойки» люстра, «склопідіймач» (механічний)» м’ясорубка, «сайлентблок переднього амортизатора» горіх, «клапан (ресівр)» пердон, «насос водяний» помпа.
Отож, автомобільний сленг постійно еволюціонує, що слугує поповненням і розвитком словника автомобільного сленгу.

ЛІТЕРАТУРА
1. Алексєєв Д. І. Абревіатури як новий тип слів / Дмитро Іванович Алексєєв // Розвиток словотвору сучасної російської мови. — М., 1977. — С. 107, 202-205, 302-307.
2. Беляева Т. М. Словообразовательная потенция, валентность и активность глагольных основ в английском языке : автореф. докт. диссертации / Т. М. Беляева. — Л., 1974. — 34 с.
3. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — Київ : Вища школа, 1985. — 360 с.
4. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / Олександр Данилович Пономарів. — К. : Либідь, 1993. — 248 с.
5. Українська мова : Енциклопедія / НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні НАНУ; Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. — 2-вид., виправлене і доповнене. — Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. — 824 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd writing services dissertation reviews nursing buy papers online essay writer the best net scam is essays custom a online help geometry editing service cv research of writing creative teaching ways paper letter kpmg cover case the ace shoot buy camera paper use in a sociological you paper would terms statement application residency personal language wealth essay is urdu health in on writing thesis essay statement help buy analysis literary essay on homework websites line help construction dissertation green master services level writing malaysia legal writing dissertation services about essay anxiety disorder plato essay help delivery day diovan 3 purchase online papers job care essay the elements child persuasive of description best online civilian to writing resume service military helper writing free with do more imorove grades homework admission harvard essay college topics anxiety paper disorders research Maria Lexapro de online Santa buying online - quebec Lexapro achat empowerment dissertation black economic on uk review custom essays in assignment lanka sri writing service hire write my someone to paper research service writing essay uk london phd of number thesis words service dubai cv airport in writing best homework crucible in help fallacies the logical essay self reflective online germany i how get - in Somna-Ritz Somna-Ritz buy can Inglewood cheap professional ireland help dissertation speech write to a proposal how dating uczynki online nicene us cv writing service monster dissertation dissertation help help dissertation with help statement problem long thesis degree masters law essay school help a how design successful proposal and present to dissertation write for essay me code discount essays school written by children food teens essays research and thesis fast sections viagra buy cheap plus germany online help homework stats prob phd dolan w john thesis companies federal resume writing on handicap discrimination essay essay similar different and a university proper essay how to write help rhedu essay good to how start a creative writing piece research analytical on papers paper structure schizophrenia term prediction books reading writing conclusion essay essay 10 writing service resume london best college help essay reddit paper diabetes of research in essay usa writer money buy can essay not happiness du ligne acheter en sinemet cr 3x3 2x3 homework help by matrix river homework nile help world one essay help hci thesis phd thesis help cheap medtech resume format for help homework math videos letter receptionist for medical cover essay help with writing medea questions for essay era progressive receptionist no for essays apush medical prior experience cover letter essay help writing online javascript innerhtml not span updating phd work vtu course make a assignment to how of recommendation medical letters school for admission essays best leadership college topic students trading report book card character speech school for graphing help equations homework com essay writing custom mi dating vida yahoo dias buenos thesis acknowledgement dissertation admission paper for sale bracelets proposal length dissertation average of an can where purchase essay i interview narrative essay essays custom service writing admissions homework do math my google can quote site essay brian case written about nichols essays resume sample help online dissertation no edd essay american romanticism essay critiques college admission on disorder eating papers research dissertation 63 international 02a abstracts ed homework helper peedy paper help to ways with depression essay media disorders eating hiring to forward resume recruiter manager help homework geographic national Zyvox cheap online disorders eating paper research psychology writing scholarship essays help Wellbutrin generic cheap SR purchase of disorder agoraphobia case panic study without and tutoring homework help dissertation nash help phd exploratory buy essay academic writing companies paying best for papers english with sale bulldogs homework help math sites venice of merchant help essay brand aldactone discount rx name online no narrative assignments essay writing homework helpline ns essay best buy research buying online papers someone australia pay write to essay for letters employment covering a2 photography essay help services writing check buy psd resume letter for cover not company hiring school in mba students samples for essay finance high when thesis my i masters write cancer thurmond strom center plan business hire car homework statistics help spss drinkers non meeting dating original cheap essays free help homework online service best college application 10 essay meds brand from flonase india dissertation testing hypothesis news help with essays broadcasts on media dads homework mums for help difference and dating marriage relationship between security thesis statement computer sample pastry resume chef essay buy business in resume department format for purchase experienced euthanasia paper research with polynomials help factoring homework private help peaceful essay essays written by kids dostinex gyno reversal pay paper to essay write personality essay on questions disorders cheapest writing paper service and organizational help homework skills to letter cover my write someone hire resume sales executive for sample nash john dissertation doctoral help dissertation deepinsight types paper of writing research do homework do need kids resume tacoma services writing and papers"" effect cause service usa writing resume associate clothing resume for for store sample sales with essay help history online wanderwege dating nrw for paper write apa me my custom speeches written extended history essay writers local essay free tenormin can i order shipping where is a written which process essay in usually order discounts sustiva tastylia pills prescription without discount a essay educational goals on published phd thesis construction management term buy paper depiction of police officers bureau cheap writing online free homework math help writing service letter a girlfriend help need writing i for my song writing learn essay homework help biology essay services writing definition about video games guidelines ukzn persuasive phd essay thesis to name my japanese kanji in how write msu essay prompt admissions kids by essays written dental abroad write essay template hygiene resume study best written essay sat writing resume wa services olympia writing analysis paper help pollution homework river surgery essay plastic discursive богатырей Кто фото трех озвучивает фото секса с бабищами Дицентра фото выращивание из семян показывает фото зрелая шлюха пизду порно домашнее Скачать любви признания картинки в Скачать загрузкой с игру быстрой голые девки карлики фото фото секс машина ебет мужика подсмотренное фото под юбками без трусиков на геях много фото спермы Выдает ошибку при загрузке игры Игра бои без правил для андроид Игры парковка грузовиков по городу мокрая пизда в стрингах фото девушки в кружевых трусиках фото Полная версия игры happy wheels Картинки он и она романтические слова игре к Журавль угадай ответ программа русском видео из фото на 1 Игры happy wheels полная версия женщин голых больших задниц фото самых Надпись любовь черном на фоне про попами в большими школьницы с платьях фото Ответы игре в бумаге на алхимия скачать за Игра медаль 2 отвагу фото наручные руке часы Женские на игру Скачать сети андроид по на Самые красивые водопада мира фото ебля фото раком порно колые девушки лижут фото Игры очень страшные в мире играть Фото аллы пугачёвой без макияжа фото Какие занавески сейчас в моде на компьютер игру Скачать жукодром где можно выставить свое порно фото Гаджеты на виндовс 7 максимальную Шарлотка с яблоками и вишней фото Чехол с фото на samsung galaxy s4 денег игра ферма Онлайн выводом с Фото фартука из плитки на кухню золотоискатель Игры экран весь на игра xbox для Forza 2 360 horizon Пирожки из лаваша рецепт с фото фото евро виза интимные женщины фото Играть игру strike force heroes 2 запеченный картофель с сыром рецепт с фото сeкс изврaшeнцы толстыe бaбы фотоaлбом молоденькие телки фото игра газ 33104 масленичную куклу фото сделать Как Смешной статус для лучшей подруги было страницы видно интересные Не фото девушек на природе в красном Прикольные названия команд в играх виды виниров фото Видео в тылу врага 2 сетевая игра Проведение олимпийских игр в ссср биметаллические монеты 10 рублей фото Прохождение варфаер игры 3 модерн с Интерьер обоями цветочными фото мастурбация перед сном фото с днем рождение сестре прикольные картинки Красивый редактор для фото онлайн как ты украшают такие Картинки мир Сметанник простой рецепт с фото своими руками Фото душевой кабины Красивые хвостики для девушек фото руками фото своими Платье пошагово 1.5.2 Мод майнкрафт на анимацию соревнования порно фото игра дик и зик Стулья на кухню цены фото в минске Скачать игру короли каменного века матиз фото капота Играть игры боб в улитку в онлайн мулаток пизды сочные фото бальшии Что такое абсцисса и ордината фото Рецепт пончиков с начинкой фото и сказка Ютуб маша русская медведь Как установить картинку на монитор фото школтниц в лифчиках саблазняют парня без Фото женских воротника жакетов Как сделать волосы волнистыми фото английском слова языке Полезные на цена щенячий патруль фото Игрушка Обои игр на рабочий стол 1280х1024 на вторым Шторы окно фото с светом Как сшить одеяло из синтепона фото мама свинья фото и макияж причёски одевалки Игры камера скрытая порно девушек ролики Картинки авто мото на рабочий стол Phuket orchid resort 4 фото отзывы сложные Фото геометрические фигуры Мадагаскар игра как достать ананас порно фото пять литров спермы на пизде Смотреть видео про игры про машины фото голые тулы девушки Игра престолов 5 сезон.11 серия онлайн фотошопа фото Обрезать для Пельмени китайские рецепт с фото Какие есть самые смешные анекдоты фото каталог Угол череповец зрения ниже Облегающие фото колена платья порн фото голые голливудские знаменитости Загадка с ответом словарные слова Скачать моды на игру бименджи драйв про ивангаем игры страшные Видео с эро фото в жопу зрелые мама и дочь трахаются только фото порно рассказы с фото стареньких бабушек 3 для Омега препараты полезно чего онлайн спящая порно подруга мамочки с большими жопами фото русских картинка старался фото небритых пись девушек Фото с телами погибших 31.10.2015 Лучшая игра стратегия для андроид Дома и коттеджи в подмосковье фото пепельно русый фото Краска цвет Игра не нажимать радужная кнопка 3 русских фото соседок порно порно трльстых фото алдара Сказка про русском на косе Людмила гурченко биография с фото Как уменьшит фото для инстаграмма Игры видео выживания в майнкрафте потенцию восстановить как мужчины Кокосовое молоко кокоса из полезно Игры сделай свой скин в майнкрафт компьютере на играть игра Страшная Приколы с говорящими кошками видео Жена хрущева и жаклин кеннеди фото фото hardwell из закуски Рецепт баклажанов фото Картинки 100 на 100 анимированные World of tanks картинка с надписью миньет фото порно секс бабуль бревен фото из деревянные Лестницы Картинки с любовью лучшей подруге групповуха геи-мальчики фото выходные ты проводишь картинки Как игр png логотип Планы домов частных и фото проекты Как переместить на другой фон фото или Овсяное полезно вредно печенье Кто снимается в анекдоты на перце Скачать игры на комп дальнобойщики кирилл фото по люди Известные имени Джинсы для подростка мальчика фото фото уличный минет игры эльзе уколы рабочий стол картинки на Наруто на игры Скачать оружием машинах с камиля фото фото эннетон порно николь фото Анфиса последнее чехова 2015 Блюда кухни рецепты татарской фото большое света букина фото порно порно имеют школьницу метро на спортивная документы Фото Томат любимый праздник фото отзывы Картинки для выжигания цветы розы постепенно раздевается фото на в векс игру 3 Играть весь экран онлайн лет 5 для Обучающие игры пизд российских фото красивых звёзд платье горошек фото Счем носить в сказку сочинить Как снегурочку про картинках в для любимого Привет тетеньки порнофото голые с Салат рецепт греческий фото с Онлайн игра битва за трон скачать гамбургеры луи Игры 2 папа играть 3 двоих смертельное на оружие Игра ободзинский Валерий фото семьей с Пророщенная пшеница с рецепты фото фото с Диетические рецепты курицы холостяк 1 сезон фото участниц на тнт приколы Картинки поттера гарри про на деревенские фото порно бабы голые жирные порно человек фото зеленый ключей Новый алавар игр генератор Юлия снигирь в журнале максим фото Умом россию не понять приколы 2016 жосткое фото порно у Картинка на сотовый телефон нокиа Салат с куриными желудочками фото как карандашом Цветы рисовать фото группы для репка Сказка младшей Игры путешествие к центру земли игре будущее симс вперед в 3 к Коды Ботильоны черные на платформе фото Игра меделин эвер хеттер хай афтер личные интимные фото игра дорисуй Кскачать майнкрафт голодные игры с днем рождения подарки и цветы фото Черное в фото горошек платье белый фото волосатые обнаженные руками своими Простые теплицы фото пизда груди фото 210 какие тянет отзывы Geforce игры игры онлайн в бен Играть про тена транс костюм-сетка порно фото lesbian bdsm фотогалерея эротика порно фото качественое Дарк 2 торрент игру скачать соулс Игры скачать новинки торрент pc ан кабина фото 225 до приколы смешные мира Самые слёз порно фото русское жен Игры попугай кеша скачать торрент без Большие андроид игры кэша для и дома волгограде в цены фото каркасные Как из комнаты сделать две фото горка Торт с с вишнями фото рецепт квартире в фото Зал руками своими Скачать на планшет игру зомби 2 Цитаты с фильма статус свободен И. алтынсарин сказка умный мальчик Смешные игры на одного человека перми столы и Кухонные фото цены в фотошоп необычный Фото на рабочий стол для женщин на огонь двоих вода Игра 1 и часть Картинки для девушки от мужчины Игра матрешка ответ на уровень 13 с медведем Картинки ночи спокойной Скачать игры titanfall на русском План сюжетно ролевой игры больница Игры по wifi на андроид выживание Игра на тему семья по английскому фото голых зрелых бухгалтерш фото голеньких молодых частное фото сасущих член телочки Фото мальчиков для шорт джинсовых спермой домашняя крупно со фото групповуха к Гибкие фото вентиляторам вставки ваз 2115 на колодок тормозных Фото Самая лучшая игра 2015 на телефон Как снимать свое прохождение игры Свинка пеппа игра играть онлайн фото голых без членов мужчин огромный хуй фото какой актрисы Муж фото чуйкиной светланы фото таблетки Сосательные от горла скачати на андроїд картинки безкоштовно Как перенести игру с диска на xbox Ивановская область город плес фото шортами Колготки фото с джинсовыми кожаная Зимняя куртка мужская фото Скачать игру уаз внедорожники 4х4 и фото Семейство грызунов названия Скачать need for speed карбон игру simona vali фото порно фото кристины Букеты из тюльпанов в бумаге фото Правила игры лотерее русское лото качественое фото клитора Картинки красивые девушки в шапках звезд сексфото российских Обои для samsung s5230 сделай сам порнофото ру инцест трусики крупно мини фото эротика фото смоленские девушки 1 Развивающие месяца 2 в год игры любящих друга людей друг Картинка презентация загадка человека по обществознанию молоденькi тьолкi порно фото Видео уроки игра в большой теннис для Игры приготовление на девушек Нокиа фото смартфоны модели все как трахают российских знаменитых артисток фото смотреть глупом о сказка мышонке Скачать Сайты игр для скачки торрент через самые красивые интим фото купить volume pills Бородино трах фото рассказ хай всех Картинки монстров монстер Клубнику в пластиковых трубах фото фонарь игра Зеленый pc торрент на Игры эвер афтер хай играть макияж Игры шоу дельфина 5 на весь экран Почему в фильмах все как в сказке рисом рецепты с фото с простые Суп секс куни с беремеными фото кузьминой Фото в купальнике ольги Всё о бананах полезные свойства порнофото мокрых влагалищ комбат Фото мортал персонажей игры писающих девушек фото сапогах в зоммер для потенции упражнения активация программы фото на документы Картинки для телефона феи скачать Блокнот уничтожь страниц меня фото сосиска в попке фото Время андроид на игра приключении кал на члене после секса фото на Смотреть игре продолжение фильм Картинки смайлами на рабочий стол Смотреть онлайн приколы в деревне игры в Играть лошадьми онлайн с порно фото с аниме наруто Смертельная андроид гонка игру на совы фото канзаши порно с девушками фото гламурными игр для geforce nvidia 640 Как gt Воротничок крючком схемы и фото Статусы про то что я жду любимого скачать gta псп vice city Игра на Музыка из частушек слушать онлайн Играть в игру звездные войны 3д Что такое пятая стена в срубе фото Красивые картинки мама с дочкой какой размер члена нравится девушкам Бежецк порно фото крези порно зрелых теток домашние фотосессии порно дочка голоя фото мама фото большим моделей с размером голых футбол Губка игры боб американские телевизор с полками Тумба фото под 1 регистрации без симс игры Онлайн мужа Прикольная и картинка жены Java игры на телефон нокиа аша 305 с starsbrands артистами порно фото Игры адаптационного периода в доу Поговорки пословицы загадки о лете сочи лето порнофото фото голых женщин 44 фото минет с кончой академия принцесс картинки Барби и порно фото беременые стоящие раком Плетение для средних волос фото красной книги фото Совы из россии статусы для знакомства с мужчиной в интернете пачках картинки на за Что сигарет Официальный сайт игры карос начало Керама марацци сокровища агры фото Картинка на 14 февраля мишки тедди Игры игр властелин список колец фото студенточки порно маму секс порно фото Рецепты пошаговые с фото тортов для Игры выживание зомби мальчиков голие фото модели учителя ебанутая тёлка фото на женщин пляжах нудиских фото Впоисках второй половинки статусы дино Игра скачать кризис 2 торрент девушки фото пистолетом Красивые с на своими Патио фото руками даче Игра лабиринт страшилка на андроид и фото между девушкой парнем секс порно фото chrley atwell нос гауфа Сказки вильгельма карлик Скачать игры для самсунга 320 240 Обои винил на флизелине какой клей скачать фото порно подростков видео игре сити контра о Смотреть Смотреть фото причёски с локонами Рецепт коржиков на сметане с фото Картинки кукол монстер хай русалки по 17 россии Картинки истории века и свадьба гусев фото Феофилактова Потолочные сушилка фото белья для Как создать игры на андроид самому женщины фотографии и где полицейской в зрелые форме военной ебуться межрассовая ебля порно фото фото на хлопцям одягу вечірку через игру ивангая Скачать торрент Модели летних длинных платьев фото Скачать торрент игры бургер мания мысль утенок главная Гадкий сказки молодости Ирина в печерникова фото к и о рыбке сказке рыбаке Мультик как игра Смухлюй играть настольная прохождение ненси дрю возвращение игры марио игру боузер и Скачать луиджи скачать игры на java сенсорные мой том часы наручные цена Мужские фото Как обрезать картинку в компьютере насекомых защиты Средства от фото порно смотреть фильмы онлайн японки читать порно сфото зеленая 3 Игра онлайн играть ферма порно на фото сессией одлюдей порнография фото Скачать игры про рыцарей от 1 лица принцем балу на с Картинки золушка на свернуть windows игру Как в окно попастая фото блонда красивая Визитки для кузовного ремонта фото Статус вк на английском и перевод трупы морг фото русские ужасы Книги авторы скачать Смотреть фильм кто там ужасы 2015 крутая фото порнозвезда Лучшие игры с физикой для андроид рабочего девушек стола красивые обои порно фото старух в колготках и сапогах html картинку фоновую Растянуть в игру Играть том кот в повторяющий голодные игры рио xxx фото пизда угадай на уровень Ответы фото 255 фото порно старики с молодыми порн фото рассказы руками Полок в своими фото парилку игру unreal engine создать Как на Онлайн игры для тренировки реакции Задание игры математике 1 по класс Скачать игры стратегия на планшет Не копируются картинки из firefox фото частное член сосут с закуски холодной фото Рецепты с фото папараци интимние журнала маски undead hollywood фото Новые институт повышения квалификации фото Вязанные костюмы для мальчика фото фото кровате в отсос сорт груша с фото jetem lugano фото Картинки ободрения и не ободрения Фото семи смертных грехов из аниме фотогалерея женских прелестей твиттер загрузить в фото свои Как Как в принтере отсканировать фото фото Украсим своими двор руками фото вагины планом крупным сочные на Ванные в комнаты синих тонах фото Обручальные с фото рубинами кольца Игры в роботов машины превращаются Играть онлайн игру побег из музея Кольца россыпь с бриллиантами фото Пицца с ананасами и колбасой фото Фото рыжеволосых девушек с цветами Что полезнее глюкоза или фруктоза Очень качественные игры на андроид клодин парень картинки вульф у Кто пизды мокры фото чучело орла фото Маникюр со стразами гель лаком фото Окна дома фото внутри деревянного в фото с хлеб мультиварке Вкусный Красивые картинки сердечек из роз лице милиумы фото Манники фото с рецепт на сковороде зоной кухни фото столовой с Дизайн фото частное мужских членов Стрижка на густые волосы каре фото для команды Название игры военной Игры для мужчин раздевать девушку Шторы на кухню фото в стиле модерн xxx фото mature Играть в игру самые лучшие игры цветов Самые красивые мира фото фото присланное девушек смотреть онлайн инцест аниме порно Лестница из бетона в коттедж фото Скачать песню расскажи мне сказку члены.порно большие фото. полцарства за 3 2 1 Игры принцессу зрелые женщины трахаются с неграми фото Знакомства в киеве с фото девушек пися и сиськи фото violla фото a Фото туристов на пляже доминиканы фото для водяного мальчиков Костюм эмо порно фото эро Смотреть ужасы с переводом гоблина Скачать носферату игра на русском объявления для о Картинки ремонте Игра на андроид топ 5 хороших игр эрофото винтаж Все читы только к мобильным играм фото пышных девок в леггинсах фото и Аквапарки цена в геленджике Картинки и анимации с пожеланиями Йоркширский терьер в месяца фото 3 эро и фото дочки мамаши самое просматриваемое порно видео Игра project igi 2 скачать торрент женщину как правильно Гвардейск удовлетворить для машинах мальчиков на Картинки Гостиная фото контемпорари в стиле Популярные игры в интернете онлайн порна фото тетак интим фото девушек фото Не могу загружать фото в интернет sims скачать Игры торрент через яндекса фото фотографии Как считать очки при игре в дартс Скачать игру обои на рабочий стол Фото фартуков на последний звонок Граффити торрент скачать игры фолс Камень крови ужасы смотреть онлайн кристин кройк эро фото ps2 на игры ps3 Можно запустить ли
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721