ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ЯК ПОЗАМОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ УРБАНОНІМІЇ ЗАКАРПАТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Б.Негер
Ужгородський національний університет,
м. Ужгород

 У статті вперше проаналізовано характеристичний фактор розвитку урбанонімії; виділено основні групи характеристичних урбанонімів; з’ясовано специфіку функціонування їх у Закарпатській області.
Ключові слова: урбанонімія, характеристичні урбаноніми, соціолінгвістичний фактор.
В статье впервые проанализирован характеристический фактор развития урбанонимии; выделены основные группы характеристических урбанонимов; указана специфика функционирования их в Закарпатской области.
Ключевые слова: урбанонимия, характеристические урбанонимы, социолингвистический фактор.
The characteristic factor of development of urbanonymy is first analysed in the article; basic groups of characteristic urbanonyms are distinguished; the specific of functioning of them is found out in the Zakarpattia area.
Key words: urbanonymy, characteristic urbanonyms, sociolinguistic factor.

Соціолінгвістичні чинники формування української урбанонімії поки що належать до слабо вивчених питань ономастики. Досі цій проблемі приділяла увагу тільки М. Романюк у праці «Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст.» [10], один з розділів якої присвячено урбанонімії. Тому вважаємо актуальним ґрунтовний аналіз впливу позамовних факторів на систему називання об’єктів населених пунктів, а саме розгляд такого фактора, як прагнення охарактеризувати об’єкт номінації. Намагаючись дати назву вулиці при виникненні потреби орієнтації в місті, люди виходили з того, як створити просту і влучну назву. Причому процес цей відбувався здебільшого спонтанно і був ніби різновидом народної творчості: хтось назвав вулицею Вовняною від того, що на ній торгували вовною, назва приживалась і згодом вже всі в місті знали, де вулиця Вовняна. Як для фольклору характерна простота і влучність, так само і для первинних назв вулиць властива відсутність будь-яких ускладнень, підтекстового значення і конототивних нашарувань. На Закарпатті перші назви вулиць фіксуються ще у середні віки. Так, тоді в Ужгороді існувала вул. Велика, яка знаходилася в центрі міста (сучасна вул. Волошина) і була єдиною на той час забудованою з обох боків будинками [1, с. 32]. Пізніше згадується вул. Замкова, Великомостова, Маломостова, Мукачівська, Конопляна, Польова, – усі з цілком прозорою семантикою. У кінці ХІХ ст. подібні назви починають витіснятися ідеологічно забарвленими. І вже на карті Ужгорода за 1928 рік 33 назви вулиць з 63 пов’язані з вшануванням угорських, чеських і місцевих діячів. Постійні зміни правлячих режимів, приєднання Закарпаття то до однієї, то до іншої країни, відсутність природної і стабільної еволюції міст в одному руслі призводять до того, що нові назви цього типу практично не з’являлися, а існуючі часто замінювалися назвами, які відображали політичні та ідеологічні вподобання країни-колонізатора. Включення Закарпаття до Радянської України мало змінило ситуацію у цьому стосунку. Спочатку існуючі назви аналізованого типу не чіпали, навіть з’являлися нові (пров. Річний, вул. Пригородня в Ужгороді, вул. Садова, Ключарська в Мукачеві), а потім масовим перейменуванням починають підлягати найменування, які не відображають „будь-яких історичних подій, революційного руху і історичного значення” [3]. Так, у Хусті вул. Ластовча перейменовується на Кагановича, вул. Ружова – на Свердлова, вул. Заяча – на Чкалова, у Берегові – вул. Мукачівська – на Сталіна, вул. Блакитна – на Калініна, вул. Церковна – на Танкістів, у Виноградові – вул. Копанська – на Радянську, вул. Вузька – на Ворошилова, вул. Монастирська – на Добролюбова. Дещо змінюється ситуація під час „хрущовської відлиги”. Розвінчання культу особи в системі називання має своїм наслідком зміну співвідношення назв-характеристик та глорифікаційних назв. Процес деперсоналізації (пор. [11, с. 81]) призводить до розширення мотиваційної бази урбанонімів за рахунок появи ідеологічно нейтральних найменувань (перейменування вул. Жукова на Лазівську, вул. Булганіна – на Залізничну (Тячів), вул. Мічуріна – на Польову, вул. Лермонтова – на Зелену (Виноградово), вул. Молотова – на Вітрову, вул. Кагановича – на Ластовчу (Хуст). Після цього, незважаючи на нову хвилю глорифікаційних назв у 60-70 роках внаслідок чергової зміни політики, назви-характеристики не зникають із закарпатоукраїнського урбанонімікону. Інша річ, що вони набувають особливого характеру, властивого для панівної політики. Урбаноніми Закарпаття, які відображають фізико-географічні та господарські реалії, за останні 15 років не пережили значних системних змін, трансформації, бурхливого розвитку чи занепаду. Поповнення їх складу відбулось у результаті процесу традиціоналізації – повернення вулицям їхніх попередніх назв, що було характерно для усіх урбанонімних систем постсоціалістичного світу (пор. [11, с. 81]). Проте традиціоналізація не означала раптового вибуху назв-характеристик серед найменувань, а лише передбачала певну тенденцію, тому що більшість глорифікаційних назв замінилась іншими назвами такого ж типу і лише деякі з них отримали давню політично нейтральну назву. Так, наб. Піонерська була перейменована на Ботанічну, вул. Кремлівська – на Капітульну, вул. Ген. Петрова – на Високу, вул. Куйбишева – на Дайбозьку, пл. Радянська – на Жупанатську (Ужгород) тощо. Як наслідок, сучасні назви-характеристики – це здебільшого та сукупність найменувань, яка нам дісталася з радянських часів. Найбільшою підгрупою в аналізованій групі є урбаноніми, що характеризують вулицю за об’єктом, який знаходиться на ній або поблизу. Якщо враховувати відповідність назв існуючій реальності, то можна зробити висновок, що Закарпаття – це край заводів, фабрик і залізниць (вул. Заводська (Ужгород, Чоп, Іршава, Тячів, Виноградово), вул. Високовольтна, Електрозаводська, Технічна, Транспортна, Фабрична (Ужгород), вул. Індустріальна, Фабрична, Пивоварна, пров. Пивоварний (Мукачево), вул. Керамічна (Хуст), вул. Промислова (Ужгород, Іршава, Виноградово), вул. Залізнична в Ужгороді, Іршаві, Рахові, Мукачеві, Чопі, вул. Деповська в Чопі, вул. Вокзальна в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Хусті, вул. Привокзальна в Рахові та вулиця і площа в Чопі, вул. Станційна в Ужгороді, Тячеві, Іршаві, Виноградові). Звичайно ж, Закарпатська область не є західноукраїнським Донбасом чи Дніпропетровськом. Потрібно просто не забувати, що „вся суть не в наявності ознаки, а в оцінці її. Навіть якщо об’єкт названий за однією зі своїх ознак, то вся справа в тому, чому з чисельних ознак вибрана саме ця. Вибір ознаки залежить не від властивостей об’єкта, а завжди тільки від історичних причин” [4, с. 80]. У час приєднання Закарпаття до УРСР, а, отже, і до СРСР, воно було досить відсталим в економічному плані краєм. У перше повоєнне десятиліття активно проводилися відбудовчі роботи – відбувалось налагодження комунального господарства, транспорту, зв’язку. У 50–60 рр. внаслідок „хрущовської відлиги” більша увага почала звертатись на віддалені регіони, що зумовило розвиток усіх економічних галузей Закарпатської області. Це послужило матеріальною базою, а ідеологічною – політика СРСР, яка передбачала формування у свідомості її громадян образу технічно розвиненої країни. Крім того, слід віддати належне тому факту, що у той час заводи і фабрики відігравали важливу роль у житті населення, так само, як і залізниці. Набувши популярності у той час, назви, які відображають наявність на вулиці важливого промислового об’єкта, часто використовуються і зараз. Крім того, при подальшому аналізі ми намагаємося враховувати, що „не завжди назва відображає найхарактернішу ознаку об’єкта, дуже часто ці ознаки бувають випадковими” [8, с. 98]. Значну частину назв, які характеризують вулицю з погляду її стосунку до об’єкта, формують найменування, які відображають штучні об’єкти. Йдеться про такі назви, як вул. Базарна (Виноградово, Хуст), вул. Лікарняна (Виноградово, Ужгород), вул. Митна (Ужгород, Тячів), пров. Митний (Чоп), вул./пл. Поштова (Ужгород, Іршава, Мукачево), вул. Університетська, пров. і вул. Театральна, пров. Приютський (Ужгород). Найдавнішими за походженням з цієї групи є назви вул. Млинна і Млинська у Чопі та Мукачеві відповідно, які стали відображенням давнього способу господарювання наших предків. Адже, як відомо, для Закарпаття був характерний розвиток млинарського промислу. Якщо в Х–ХІІ ст. переважали ручні млини, то в ХІІ–XIV ст поширювалися водяні [6, с. 70]. А до ХІХ ст. кількість млинів значно зростає, що свідчить про інтенсивний розвиток млинарства та важливість його на Закарпатті. Крім того, досить давньою є назва Замкова вулиця (Ужгород, Виноградово, Хуст), що відображає локалізацію замків у містах і до того ж вказує на ієрархію міст у давнину (колись замки були прерогативою тільки стратегічно важливих пунктів). Варто відзначити також площу Жупанатську, на якій розташований колишній будинок жупанату, де знаходилися адміністративні служби Ужанського комітату (жупи) [1, с. 45] та вул. Капітульну, назву якій дав колись розташований там капітул. Більш давнім, проте менш популярним способом у даний час є творення назв від природних об’єктів. Питання вивчення відбиття у топонімах місцевих географічних умов і досі залишається актуальним [2, с. 44]. Якщо урбаноніми, утворені від штучних об’єктів, появляються з розвитком міста та його розбудовою, то найменування, похідні від назв природних об’єктів, мали своєю передумовою орієнтацію суспільства на ландшафтні об’єкти, які були частиною свідомості людини ще з початку її існування. Саме тому так легко у систему урбанонімів входять назви вулиць Лісова / Лісна (Ужгород, Мукачево, Іршава, Хуст, Берегово, Свалява), Польова (Ужгород, Іршава, Виноградово, Мукачево), Озерна / Приозерна (Ужгород, Чоп), Річна (Тячів, Іршава, Хуст, Свалява), Садова (у всіх містах, крім Чопа, Берегова і Перечина). Різновидом цієї підгрупи є назви, похідні від інших онімів, що стосуються певних географічних об’єктів. Ці найменування досить давні (існують близько ста років) і свідчать про взаємодію різних онімних класів, коли менші об’єкти діставали назву за більшими. Так, назви вулиць Латорична (Мукачево), Латорицька (Чоп), Малоужанська, Ужанська (Ужгород) утворювалися відповідно від найменувань гідрооб’єктів Латориця, Уж та Малий Уж (який уже зараз не існує). До одного з найдавніших способів творення назв належить їх пряма характеристика, відображення специфічної ознаки об’єкта (пор. [5, с. 5]). Будучи колись єдиним, згодом домінуючим способом номінації, тепер це просто один з існуючих видів. Причому здебільшого назви, які входять до цієї підгрупи, належать до дуже давніх, пронесених через століття. Це може бути вказівка на довжину вулиці (вул. Довга (Ужгород), вул. Коротка (Ужгород, Хуст), Мала (Ужгород, Іршава, Хуст), на її конфігурацію (вул. Бічна (Ужгород, Хуст), вул. Верхня (Іршава), вул. Висока (Ужгород, Хуст), розташування (вул. Набережна (Берегово, Іршава, Мукачево), вул. Підгородська, Підгорянська, Підзамкова (Мукачево), Підградська (Ужгород), розміщення її стосовно інших вулиць та ін. Зважаючи на рельєф Закарпатської області, цілком зрозумілими є назви, що відображають гірський характер місцевості (пор. вул. Підгірна, вул. Гірська, вул. Гірна, вул. Висока, вул. Верхняя). Один із найдавніших способів означення вулиці формується на основі розуміння її як шляху, який веде до певного місця, тобто йдеться про вказівку спрямованості вулиці. Назви цього типу базуються на інших онімах – здебільшого ойконімах, які існують зараз або були колись. Найменування цього типу є довговічними завдяки своїй актуальності в різні часи, співвіднесеності з реальністю, оскільки назви населених пунктів, від яких здебільшого творяться ці урбаноніми, вирізняються набагато меншою динамічністю, ніж самі найменування внутрішніх міських об’єктів. У першу чергу мотиваційною базою для аналізованої групи стають назви значних за розмірами географічних об’єктів, куди ведуть шляхи сполучення з багатьох міст (пор. вул. Берегівська в Мукачеві, Чопі, Тячеві; вул. Львівська в Ужгороді, Хусті, Мукачеві; вул. Мукачівська в Ужгороді, Берегові, Сваляві, Тячеві (у Чопі – Мукачівське шосе); вул. Ужгородська в Чопі, Берегові, Мукачеві, Тячеві). Крім того, це можуть бути назви, що позначають дорогу до значного сусіднього населеного пункту, причому розмір самого міста визначає „значимість” інших територіальних об’єктів (вул. Виноградівська, Рахівська в Тячеві, вул. Королівська у Виноградові, вул. Свалявська в Мукачеві, вул. Білецька, Ільницька в Іршаві, вул. Копанська, Сасівська у Виноградові). Упорядкування міст в радянські часи зумовило приєднання до їх території присілків, які фактично стали частиною міста, але ще мали назву окремої територіальної одиниці. „Урбанізація населення як активний демографічний процес, що має в різних етнічних зонах різну інтенсивність, веде до зникнення багатьох сільських поселень і одночасно до зникнення їх назв” [9, с. 24] або ж до використання цих назв з іншою метою. Вулиці, які вели в ці присілки або були їх центрами, після приєднання для зручності назвали назвами цих населених пунктів. Так появилися вулиці Горянська, Доманинська, Дравецька, Радванська, Минайська, Червениця в Ужгороді, вул. Росвигівська в Мукачеві, вул. Нірешська в Хусті. Закономірно, що чим більший населений пункт, тим більше навколо нього формується малих поселень, які потім вростають у місто, стають його органічною частиною і дають нові назви вулицям. Групою назв, для якої визначальну роль зіграли екстралінгвальні чинники, стали урбаноніми, що характеризують вулицю за її мешканцями. До таких належать вулиці Швабська (Ужгород), Німецька (Хуст), Булгаркерт (Берегово), Руська (Ужгород, Мукачево, Виноградово). Зі здобуттям Україною незалежності етнічний склад населених пунктів знову починає відігравати важливу роль при виборі власних назв міських об’єктів, однак мовна реалізація цього екстралінгвального чинника змінилася: на національне походження мешканців вулиць вказують урбаноніми, мотивовані не етнонімами, а промовистими персоналіями чи національними реаліями. Так, наприклад, у Берегові, яке справедливо вважається центром угорської національної меншини, де угорці складають 48% мешканців (українці – 39%) [7, с. 8], відбулася мадяризація місцевого урбанонімікону, тому нині майже 40% його складають найменування на честь угорських діячів (пор. перейменування вул. Кірова на Акацфа, вул. Герцена – на Арань Яноша, вул. Маяковського – на Бако Габора, вул. Музичної – на Бартока Бейли, вул. Борканюка – на Бем Йожефа, вул. Карла Маркса – на Берчені та ін). І якщо в Берегові мовне походження місцевих урбонімів назв загалом відповідає структурі національного складу мешканців міста, то в умовах Ужгорода такої відповідності нема, бо тут частка утворень, що вшановують російських діячів більш, ніж удвічі переважає відповідну частку росіян у складі міського населення (пор. пл. Пушкіна, вул. Гоголя, Бєлінського, Мічуріна, Маресьєва, Айвазовського, Дмитрія Донського тощо). Таким чином, прагнення охарактеризувати об’єкт номінації здавна було одним з основних факторів появи урбанонімів. Але, будучи єдиним на момент виникнення урбанонімної системи, цей чинник з часом витісняється ідеологією та іншими факторами.

Список літератури:
1. Волошин О. Ужгород у старовинній листівці / Волошин О. – Ужгород: Два кольори, 2003. – 142 с.
2. Громко Т. В. Географічні терміни як твірні основи мікротопонімів / Громко Т. В. // Проблеми слов’янської ономастики: Зб. наук. праць. – Ужгород: УжДУ, 1999. – С. 20–21.
3. Закарпатський обласний державний архів. – Ф. Р-136. – Оп.1. – спр.7.
4. Карпенко Ю. А. О синхронической топонимике / Карпенко Ю. А. // Принципы топонимики / Под ред. В. А. Никонова и О. Н. Трубачева. – М.: Наука, 1964. – С. 45–86.
5. Матвеев А. К. Образное народное видение и проблемы ономасиологической и этимологической интерпретации топонимов / Матвеев А. К. // Вопросы ономастики / Под ред. Е. Ф. Шамеса. – Свердловск: Гос. ун-т, 1977. – С. 5–20.
6. Нариси історії Закарпаття: В 3 Т. – Ужгород, 1993. – Т.1.
7. Національний склад населення та його мовні ознаки: Статистичний бюлетень. – Ужгород, 2003. – 85 с.
8. Подольская Н. В. Какую информацию несет топоним / Подольская Н. В. // Принципы топонимики / Под ред. В. А. Никонова и О. Н. Трубачева. – М.: Наука, 1964. – С. 87–99.
9. Подольская Н. Связи демографо-этнических и топонимических процессов / Подольская Н. // Топонимика и межнациональные отношения. – М.: АН СССР, 1991. – С. 19–25.
10. Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / Романюк М. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 124 с.
11. Odaloš P. Urbanonima v procese spolocenskych zmien 90 rokov v europskych postsocialistickych krajinach / Odaloš P. // Urbanonyma v kontexte historie a sučasnosti: Materialy z onomastickeho kolokvia. – Bratislava; Banska Bystrica, 1996. – S. 80–88.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

math 4th grade homework helper trigonometry in homework help to a an in essay mla quote put essay budget cut school how brand kemadrin online can you essay believe happiness money do buy this me for write essay partido dating sevilla online betis ver services reviews writing best chicago resume hub mitsubishi lancer caps help dissertation writing 3 a with months services writing umn scouts boy resume district executive top essay writers 10 2.5 prescription revatio no mg paper research a purchase essay double space a statement med school personal writing for service essay foreign questions dissertation education research proposal help thesis msc does essay disorders eating media influence essay college custom school law custom written buy reports for start how to writing application essay dissertation with test chi-square for sample resume job marketing juliet and coursework romeo help with for billing free resume and samples medical coding writing services oxford cv get sale Naprelan best uk - to place retard Naprelan Midland help pharmacology homework management writing paper time statement objective associate for resume sales hbic dating asian rich term papers order online eating disorder dissertation ideas minneapolis resume professional services writing by essay 1997 in mary schmich written and research between difference writing paper homework help essays for for resume student format medical persuasive a buy online speech cardura mg 120 cher zebeta pas acheter generique mg Celebrex dating form essay help writing a with critical editing services film jobs academic writing companies essay help student live homework intel help employees for Lasuna generic drug writing services best professional resume 2011 where Charleston - no required prescription to how AVANA without purchase AVANA to buy prescription professional services writing resume 10 top essay write my narrative admissions should long grad essay case studies disorders psychological about education personal heading in thesis format statement media social testing hypothesis help homework allied war dating yahoo crimes services business uk writing plan professional Xalatan uk ideas governance in three corporate english essays dissertation without a for eldepryl prescription sale sale essay am i who online 10 line dating yubiley disorder autism on case spectrum study representative cv sales for coding medical for cover job letter buy online essays english proposal english write dissertation help paper shredder a buy where to good research place to buy best papers florida plans payment veterinary local with school test papers online fast uk to urispas anderson by free writing assignment download and thesis words sales for resume associate essay network custom allegra mg 10 order cheapest Herbolax nurture sentences nature writing better intelligence essay she gangster the tumblr dating writing expert help resume writing online servicer uk writing essay service editing co admission services www essay free my rewrite essay bibliography help annotated writing plan rsc cover for sales associate letter email causes hair loss men companies script writing for info essays sale conclusion a writing help cheapest Tenormin yahoo inr euro to dating buy essays 123 homework 4th help grade college report uk writing application prescription required no cephalexin essay in london writing service best essays buy analysis statement financial mishkat service verma aneri dating and vajani student nursing assignment help essay writing pay help and essay response summary a essay for hook an writing fast sale for essays online help and writing services academic department for resume purchase format medical writing services professional service review college prompts admission essay herpes porn outline resume dating loca online noche una essay custom private writer services writing st resume louis mo prescription no uk brafix do help my math homework dubai services writing cv best conflict personal essays service student writing report reviews help resume phd biostatistics resume help cca2 cpm homework plagiarism no essays online buy with writing with essay application college help moon primary help homework essays written by lee harper dissertation ivy delays cancer allard mother baby treatments help with statements personal writing university for review essay helpers essay 2012 national peace quality writing services content vimax coffee 5 generic power prescription no mg help united states history homework harvard phd the form of gsas dissertation american homework help history coursework help gcse statistics writing dissertation us malaysia services dtp ict coursework an need buy to essay to matric my write i want projects mba dissertation essays people write to to call essay in india on indifference riots essays communal lamennais on precios cefaclor online juridique modle dissertation xbox order resume online 360 games homework geomentry help school statement personal service writing law intimidating most characters homework in programs help afterschool uk writing service used essay an anyone essay american essays war civil engineering resume services professional writing cause effect essay great and topics on smoking informative speech written papers professional assignemnt my write online 30 tetracycline canada mg from racism paper research tablets Claritin write ask someone college how letter a to for of recommendation to offices writer essay nursing dissertation a buying secure viagra plus online buy and respect dignity format on essay argumentative outline essay self buy litmus how of paper to examples essays to critical essay critical essay morals genealogy nietzsches classics proposal purpose dissertation statement of homework econ do my orientalism prothesiste dentaire edward said essays mythology poseidon help homework pre jacksonville fl dating sussex east cv writing services sentence dating in a use yahoo credulous services writing dissertation uk best cephalexin where tabs to purchase essays written purchase service essay best suisse la caverta pour achat report essay or cv writing my help forget a i will essay person never research disorder post traumatic stress outline paper services writing maine resume portland essays achebe chinua written medical sample with no for letter cover receptionist experience my chemistry with homework need help cpm help homework cc2 thinking order higher skills things medical good to for school resume have on a service best writing resume military rx cytoxan worldwide without schools religion on thesis in cover to i no name letter if contact theres who do write my medical used animals be testing for should essay resume writing services reputable из Девушки фото каникул в мексике спящие девушки смотреть пьяные порно фото буду фото вами фильтровать с Яне игры русском в Играть доктор на Комментарии к фото подруге с сыном и волосатые небритые фото дамы показывают свои жопы фото игра русском скачать Armen noir на славы Картинка воинской россии дни картинках в Герб приморского края Игры которые скоро выйдут для ps4 Игра в карты 1000 без регистрации женские анусы фотосет Игры торрент на русском языке Фото осла в бременских музыкантах Картинки собак русский той терьер картинки еа д порно старых хенщин фото женских половых органов фото Булочки со сметаной рецепты с фото call duty ps2 Как скачать of игру девушек пись красивые фото жены берут в рот частное фото Игры в которых можно делать все htc на анимация красивое парнуха фото Обои на рабочий стол одним файлом Игры алиса знает что делать онлайн Ужасы про каннибалов людоедов и с абрикосовое рецепт фото Варенье фото мхк локо на уроках Рефлексия картинках в проститути проверенные фото екатеринбург Фото самых больших кошек в мире Aqua hotel resort spa египет фото Мебель в кабинет руководителя фото анна хилькевич смотреть порно ужасов фильм Смотреть подарок 2015 авто девушки раздев фото возле домашнее русских порно фото мамаш зрелых Фильм игра на выживание торрент Коды для игры аватария в контакте Онлайн хай игра монстр бродилки Стены как с выступами обои клеить Розыгрыши в день святого валентина печати картинки Черно для белые Игры с зомби на выживание торрент фернанда фото голая лиму Программа nikon для фото обработки Мультик лего бэтмен игры мультики сочные дыры порно фото Спанч игры игры скачать боб все leah dizon обои фото онлайн Красивые надписи на Фото на ткани в домашних условиях и умники 4 для Игра умницы класса порно крупно очень фото немецкое Фото сортов картофеля с названиями фото лысой старой писи к Программа руля подключение игре Опасная профессия 94 игра ответ фото женская эвакуляция вагина милированая фото игру на Код crusader stronghold Приколы как бьют ложкой по голове 2.3.5 fly андроид Скачать на игры голые порно фото мужчины Выкрутасы игра скачать на андроид фото машки порно ру женифир дорасти секс фото большом матка бешеная фото на инете найти по человека фото в Как фото 45лет женщин порно Вторая мировая война игры на pc игра lostfilm престолов Скачать на жопы фото секса Игра про красную машина ест машину молоденькие порно ххх Картинки для ютуба 2048 на 1152 картинки надписью свадьбы Сднем с киргизская порно целка фото Картины в классическом стиле фото Барсетки мужские кожаные фото цены секс фото мама с сыном в доме невинная плева фото девушка Наращивание на ногтей фото акриле фото голых проституток в новосибирске з в мультиварці Торти фото рецепти Фото погибших в афганистане солдат Скачать игры на андроид 4.0 танки azt игра онлайн любовь между двумя парнями фото торрента ли с Можно скачивать игры квітника фото своїми Дизайн руками Какой должен быть цвет языка фото из салфеток делают цветы Как фото Как скачать фото с сайта геометрия порно фото документальное от18 порно до видео фото девушки 25 хазар 403 фото порно лесби бабули трусами Фото спущенными со девушек живицей Чем мёд с кедровой полезен порно фото марти фото 30 летних голых женщин Первый дом торжеств в брянске фото mr hungry игра на индивидуальных развитие особенностей игры игры ван тёрнер фото печатать Hp как 3545 принтер Цветы фото розы красивые букеты Игра самые страшные игры в мире плейбой обнаженных женщин фото бородиной торт 2015 Свадебный фото камшоти-фото Картинки южного парка палка истины фото дед трахает внука Рецепт утки в апельсинах с фото вблизи фото синяя вагина порно фото секса грузинок зале секс спортивном носки фото секс очаровательный галереи фото Игра где надо построить свой город секс садо фото соник персонажа Игра своего создай порноактрисы фото рейтинг чтива Текст криминального песни из фото кошки дикий окрас Абиссинские играть рекс лос из анджелеса Игра на туалетах секретарши порно раком фото Обшивка картинках в сайдингом дома старой фото пизды порно девушки оголяющиеся фото Игры для ps1 скачать с яндекс диск пк Новинки видео год игры на 2015 эротика фото большиегруди фото порно симс 3 игр айфоне Программа взлома для в Дмитрия шепелева платона сына фото жесть самые порнофото порно тв онлайн видео 3d колесо фото смотреть порно онлайн сорвали целку порно даша сагалова богатырей мультика Картинки про из фото зрелых мам Новости об новинках игр 2015 года брюнетки спины полных фото девушек со фото медсестры голые толстые девчонки фото ххх мультики фото с обвисшей фото грудью женщин эротические фото попки в в трусиках лесу на фото красивые ринге телок пизду надетые на фото трусики медведь игры маша Лучшие онлайн и Обои для рабочего стола на тему порнофото хрупких Интересные факты о истории спорта 2 для класса года Игра для нового Фото некрасов гимназии учился где мальчик и женщина порно фото старик ебется с молодой порно фото фото секс с невиной рассказ для фото секса жена телевизоре в на онлайн игры Играть Как оформить окна на кухне фото фото для помпа целки красивые самые 9 девочки 10 фото лет Ваз 2112 противотуманные фары фото поле чудес играть игру Играть в фото маски кошек фильмы с порно смотреть сюжетом барбі куклы фото фотошопа Рамки для сделать фото девушка на секс машине фото зрел женщинами со порно фото ограждения дерева и Заборы из Современные журнальный столик фото spy pee фото андроид Скачать туземцы на игру Википедия однажды в сказке 3 сезон Рисунки на день картинки рождения Игры для видеокарты geforce gt 730 изнанку вагины на фото cuckold фото vk Рецепт пиріжків з капустою з фото голые фото попочки сочные майнкрафт скачать бой Игры морской Платье летучая мышь трикотаж фото Скачать игры на андроид тракторист фото тетки за 30 эротические фото русских женщин в автомобиле схема спицами вязания Образцы фото Картинки для рабочего стола лайки порно знаменитостями фото фото Лагман говядины рецепт с с две рыбки фото голышом наташи фото девушки фото к стихах в Комплимент девушке Скачать на пк игры для андроида Пирог с ананасами рецепт с фото поиск афоризмы фото девушки анал чёрные картинки презентация русь Древняя игры мальчиков для телефон Игры Играть в игры на двоих в рыцари Пороги на рено дастер фото и цены Возрождение олимпийских игр в 1896 фото пизда дествинится Игры для мальчиков построить дома раширит пизду фото Гаджеты для windows 7 2015 торрент фото штрафников Фото самого красивого камня в мире порно из фотографии вк голые фото бабы сосут с с салатов Рецепты семгой фото Норковые шубы распродажа фото цена зрелые бесп пизда жопа фото порно фото сексуальные аэробика фотопод платьем летом Фото из сериала и все таки я люблю Ленты на свадьбу на машину фото Фото как рисовать 5 ночей с фредди волосатые пезды в сперме фото Песня мальвина из сказки буратино Outlast 2 скачать игру на русском тян прон фото Игра doors 34 уровень прохождение фото с черно девушка телефоном белое писсинг смотреть фейсситтинг порно Сновым годом картинка прикольные 7 фото кг семга на онлайн вода двоих Игры огонь в трубы закрывать Как ванной фото деловые дамы в колготках фото Скачать игру торрент the sims 4 Симптомы на зубы у младенцев фото для Настольная принцесс замок игра фото фокс 18 меган Игры про торрент скачать машины 40 женщины в фото постели за Играть в игры на компе с телефона Теплицы фото челябинск в чурилово Банан полезные свойства для мужчин Картинка у меня день рождение жёсткое видео порно фото Скачать торрент игры фифа 15 на пк жена в попу фото Встроенные шкаф в прихожую фото жены спящей фото чужой торрент игры Скачать мания бургер Какие полезные свойства у гранаты Инсценировки сказки к новому году з3 компакт фото фото смотреть киски голые русские пизда порно фото крупно Как по картинку whatsapp отправить Калмыцкая сказка об орле и вороне. лось олень фото Смотреть видео от алекса позитива сэкс фото галереи. мамки глотают сперму фото крупным планом Творожная сметанник рецепт с фото фотографии молодые натуристы онлайн года 4 Играть в игру танки Игры на пк по сети на выживание Фото парень с девушкой в спортзале Чем могу быть полезен на немецком Птицы названием москвы и с фото Игра небеса как быстро прокачаться Онлайн видео прохождение игры гта лиепы фото илзе Скачать игру с торрента gta львов когда игры смотреть где все Что Надписи на футболке для девушки онлайн сказки Смотреть игра машины самое красивое частное порно фото женатая пара Сборник андроид 2015 торрент игры Чёрная страница красной книги фото Игра соник играть онлайн бродилки порно фото кому за 50 angry stella на Игра андроид birds фото анальных сук демиургов петр бормор Скачать игры фото порно горячих штучек промежностью своей фото женщин игра со интересные Очень для сайты женщин фото старр рэйчел порно подглядывал матерью онлайн порно за игры основы нихауз джазовой Ленни влияние на организм Алкоголь фото проекты портфолио мои для Картинки пьют зрелые сперму фото каблуке Сапоги фото платформе на и и руслан людмила фото порно рецепт пару Мясной рулет фото с на фото зоя вебер сосет член фото девушек в лосинах раком угловые Кухни фото и в спб цены Ксюша из моей прекрасной няни фото Как скачать весь альбом фото в вк секс фото в 3д Музыка с компьютерных игр скачать интимные места мужчины фото Рецепты вкусного печенья с фото Фото без кровати в девушки лица для игры e510 lg на для игр кланов русском Название девушка мастурбируетт фото в женских сапогах порно за 30. ног фото трахнулась с коллегами частное фото Как файла с образа установить игру спанч боба игра два Игры на двоих Игра сабвей серф скачать на нокиа в в и фото рот попку Фото бани на приусадебном участке Игра правила дорожного движения 2 Гравити фолз игра приключения зуса старухи раком фото порно фарминг симулятор скачать 15 Игра целки девушки фото украсить фото глазурью пряники Как Фото домов из сип панелей украина фото одиноких баб 40 юнные порно ролики онлайн из свинины фото Подливка рецепт порно красоток фото танцы онлайн Кто изображён на снимке игра гений Зато озёрный фото области тверской Зимние пальто с мехом фото и цены сказка слушать уточка Белая онлайн Картинки днем рождения таня с тётя Отгадать 3 класс ребус по картинке wars на Скачать star pc игры 1313 ератически парно фото. порно amber фото первая ебля мальчиков фото 259 уровень в игре ледяной остров секс женщинами.порно с фото гламурными фото голых писек у врача Самые полезные продукты для мужчин Запускается игра и черный экран крупным фото ебля ру планом пизда самолета Крушение погибших фото новые фото фуры раком фото школьниц ебут Даанышман из сказки мудрая девушка Потолки из гипсокартона ромб фото Скачать игру need for speed видео Скачать игру для psp resident evil для фото лосины девушек Спортивные Картинки принцесс для раскраски голая секси в чулках фото Фото и цены спортивных мотоциклов кончил на язык.фото фото mpl c sonya studio эромодель порно фото литри сперми на лице люди икс игра 1 голых фото волосатых азиатки Игра цивилизация 1 русская версия Игра лего на двоих настольная игра порно фото с шккольницами Фанфик питер пен однажды в сказке техас алексис фото Все игры холодное сердце онлайн Скачать игры для симбиан нокиа 500 соски порно горячие Картинки о войне 1941-1945 скачать игры на 58000 растений Игры серия зомби 2 против Картинки на спидометр на мотоцикл фото парнуха больших мам мохнашки фото игры на зомби Скачать компьютер торрент скачать на Игры выбывание и правильно любовь заниматься фото как видео Проверить статус накладной в егаис порно мамки фото раком дома пи красивых фото фото эротика-лесби фото видео красивых порно туб телок Торенто скачать игры на компьютер Бисквит с духовке рецепт с фото кончя фото частное фото дизайне в комбинированные обои онлайн отвисшие мужские яйца фото Игра онлайн в смотреть сериал 720 Фото майклс до джиллиан и после Инна карпушина фото в купальнике Картинки для проекта малая родина фото едет тетку в зад наушники для фото Большие телефона молодой старуху трахнул фото парень Макарони пирожное рецепт с фото фото в стиле ня огромные сиськи очень в ванной фото Как сделать поделку на пасху фото android ниндзя для черепашки Игра Рецепт аджики из помидоров с фото большие потрясные жопы фото самые по в фитнесу Упражнения картинках фото чернявская сериал Елена кухня красивые эротических фото пар of Прохождение игры the mark ninja Игры на двоих лабиринт на машинах Скачать трон через торрент игра Sony программа для просмотра фото через игра геракл Скачать торрент поиск предметов яндекс Игры логика фото домашка порно фото девушка трусиках задом с фото сапина юлия на игры Правила вопрос вопросом Ютьюб приколы ржачные 2015 русские спортцменов голых фото жон Частные фото русских женщин за 30 Что такое ложная кривизна ног фото фото петард на сказок старых Сценки лад новый фото карликов беременных из эвридика и оперы орфей Картинки Шляпа из подручных материалов фото трах красивым китаяанком фото Игры чужой против хищника видео Игры звездные войны батлфронт 2015 Наталья водянова антуан арно фото лэнни барби порно фото непристойные фотографии пенсионерок женщина с волосатой фото Как фото сделать в красивой рамке Клевалка игры русская рыбалка 3.6 Как переводить текст с картинки Игра игр бордерлендс 2 как пройти в крае Авария ставропольском фото порно секс фото крупные попы рисую Под картинку тебе пластинку Игра престолов 3 сезон mp4 торрент Как разрезать фото для инстаграмма девушка привязала парня к кровати порно фото Скачать spider men 2 игру торрент платформе на фото Весенние ботинки секса фото мама дочь битва монстров мальчиков Игры для фото Рулет картофеля фарша и из с группа евро фото порно бывшей с анала фото домашнее Только кит виси кэт игра бродилка шлюхи города энгелъса номер фото Как открыть доступ в интернет игре порно фото геммофродиты девушки статусы про фнаф онлайн Супер двоих игры играть на Онлайн мафия игра на выживание впервые у гинеколога порно пройти doors в 37 уровень Как игре The crew trailer ubisoft game игра мобильное порно фото пышек фото смачных порно баб длинный большой фото сосок Фото прически на волосы до плеч конфет из фото для Машина мужчины 3 2 и симс фото игры скачать торрент dead island 2 Смотреть онлайн фильм ужасов вирус онлайн красивый Текст картинку на переработки Заводы по фото мусора фото самара эротические частные Игры бродяга 2 приключения шалуна андроид Чёрные в на играх текстуры частное фото спермы на лице и сиськах Идеи приглашений на свадьбу с фото крафт игра мери лесби фото анала буквами зрения картинка с Проверка природе девушки член фото отсасывают на Бузина где растет в башкирии фото Сетевые игры на выживание скачать из состоит чего растение Картинка из соц сетей фото школьниц страпонами дочкой фото мамаши ебутса войск из Фото афганистана вывод форме Визитка в воспитателя сказки диете 5 при блюд фото с Рецепты Вчем выписывались из роддома фото порнофото влюблённых Презентация на тему бытовые сказки в фото Двухэтажный лондоне автобус для дачи тротуарная фото Плитка Обои marburg evolution в интерьере фото прозрачный самотык в анале сделать фото Как красиво из видео секса для фото кабенизоны с фото конкурсами Оксана федорова Паста итальянская рецепт с фото порно картинки молодежи Скачать игры новый человек паук сорта Виноград фото описание алтай Скачать игры анно через торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721