ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ЯК ПОЗАМОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ УРБАНОНІМІЇ ЗАКАРПАТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Б.Негер
Ужгородський національний університет,
м. Ужгород

 У статті вперше проаналізовано характеристичний фактор розвитку урбанонімії; виділено основні групи характеристичних урбанонімів; з’ясовано специфіку функціонування їх у Закарпатській області.
Ключові слова: урбанонімія, характеристичні урбаноніми, соціолінгвістичний фактор.
В статье впервые проанализирован характеристический фактор развития урбанонимии; выделены основные группы характеристических урбанонимов; указана специфика функционирования их в Закарпатской области.
Ключевые слова: урбанонимия, характеристические урбанонимы, социолингвистический фактор.
The characteristic factor of development of urbanonymy is first analysed in the article; basic groups of characteristic urbanonyms are distinguished; the specific of functioning of them is found out in the Zakarpattia area.
Key words: urbanonymy, characteristic urbanonyms, sociolinguistic factor.

Соціолінгвістичні чинники формування української урбанонімії поки що належать до слабо вивчених питань ономастики. Досі цій проблемі приділяла увагу тільки М. Романюк у праці «Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст.» [10], один з розділів якої присвячено урбанонімії. Тому вважаємо актуальним ґрунтовний аналіз впливу позамовних факторів на систему називання об’єктів населених пунктів, а саме розгляд такого фактора, як прагнення охарактеризувати об’єкт номінації. Намагаючись дати назву вулиці при виникненні потреби орієнтації в місті, люди виходили з того, як створити просту і влучну назву. Причому процес цей відбувався здебільшого спонтанно і був ніби різновидом народної творчості: хтось назвав вулицею Вовняною від того, що на ній торгували вовною, назва приживалась і згодом вже всі в місті знали, де вулиця Вовняна. Як для фольклору характерна простота і влучність, так само і для первинних назв вулиць властива відсутність будь-яких ускладнень, підтекстового значення і конототивних нашарувань. На Закарпатті перші назви вулиць фіксуються ще у середні віки. Так, тоді в Ужгороді існувала вул. Велика, яка знаходилася в центрі міста (сучасна вул. Волошина) і була єдиною на той час забудованою з обох боків будинками [1, с. 32]. Пізніше згадується вул. Замкова, Великомостова, Маломостова, Мукачівська, Конопляна, Польова, – усі з цілком прозорою семантикою. У кінці ХІХ ст. подібні назви починають витіснятися ідеологічно забарвленими. І вже на карті Ужгорода за 1928 рік 33 назви вулиць з 63 пов’язані з вшануванням угорських, чеських і місцевих діячів. Постійні зміни правлячих режимів, приєднання Закарпаття то до однієї, то до іншої країни, відсутність природної і стабільної еволюції міст в одному руслі призводять до того, що нові назви цього типу практично не з’являлися, а існуючі часто замінювалися назвами, які відображали політичні та ідеологічні вподобання країни-колонізатора. Включення Закарпаття до Радянської України мало змінило ситуацію у цьому стосунку. Спочатку існуючі назви аналізованого типу не чіпали, навіть з’являлися нові (пров. Річний, вул. Пригородня в Ужгороді, вул. Садова, Ключарська в Мукачеві), а потім масовим перейменуванням починають підлягати найменування, які не відображають „будь-яких історичних подій, революційного руху і історичного значення” [3]. Так, у Хусті вул. Ластовча перейменовується на Кагановича, вул. Ружова – на Свердлова, вул. Заяча – на Чкалова, у Берегові – вул. Мукачівська – на Сталіна, вул. Блакитна – на Калініна, вул. Церковна – на Танкістів, у Виноградові – вул. Копанська – на Радянську, вул. Вузька – на Ворошилова, вул. Монастирська – на Добролюбова. Дещо змінюється ситуація під час „хрущовської відлиги”. Розвінчання культу особи в системі називання має своїм наслідком зміну співвідношення назв-характеристик та глорифікаційних назв. Процес деперсоналізації (пор. [11, с. 81]) призводить до розширення мотиваційної бази урбанонімів за рахунок появи ідеологічно нейтральних найменувань (перейменування вул. Жукова на Лазівську, вул. Булганіна – на Залізничну (Тячів), вул. Мічуріна – на Польову, вул. Лермонтова – на Зелену (Виноградово), вул. Молотова – на Вітрову, вул. Кагановича – на Ластовчу (Хуст). Після цього, незважаючи на нову хвилю глорифікаційних назв у 60-70 роках внаслідок чергової зміни політики, назви-характеристики не зникають із закарпатоукраїнського урбанонімікону. Інша річ, що вони набувають особливого характеру, властивого для панівної політики. Урбаноніми Закарпаття, які відображають фізико-географічні та господарські реалії, за останні 15 років не пережили значних системних змін, трансформації, бурхливого розвитку чи занепаду. Поповнення їх складу відбулось у результаті процесу традиціоналізації – повернення вулицям їхніх попередніх назв, що було характерно для усіх урбанонімних систем постсоціалістичного світу (пор. [11, с. 81]). Проте традиціоналізація не означала раптового вибуху назв-характеристик серед найменувань, а лише передбачала певну тенденцію, тому що більшість глорифікаційних назв замінилась іншими назвами такого ж типу і лише деякі з них отримали давню політично нейтральну назву. Так, наб. Піонерська була перейменована на Ботанічну, вул. Кремлівська – на Капітульну, вул. Ген. Петрова – на Високу, вул. Куйбишева – на Дайбозьку, пл. Радянська – на Жупанатську (Ужгород) тощо. Як наслідок, сучасні назви-характеристики – це здебільшого та сукупність найменувань, яка нам дісталася з радянських часів. Найбільшою підгрупою в аналізованій групі є урбаноніми, що характеризують вулицю за об’єктом, який знаходиться на ній або поблизу. Якщо враховувати відповідність назв існуючій реальності, то можна зробити висновок, що Закарпаття – це край заводів, фабрик і залізниць (вул. Заводська (Ужгород, Чоп, Іршава, Тячів, Виноградово), вул. Високовольтна, Електрозаводська, Технічна, Транспортна, Фабрична (Ужгород), вул. Індустріальна, Фабрична, Пивоварна, пров. Пивоварний (Мукачево), вул. Керамічна (Хуст), вул. Промислова (Ужгород, Іршава, Виноградово), вул. Залізнична в Ужгороді, Іршаві, Рахові, Мукачеві, Чопі, вул. Деповська в Чопі, вул. Вокзальна в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Хусті, вул. Привокзальна в Рахові та вулиця і площа в Чопі, вул. Станційна в Ужгороді, Тячеві, Іршаві, Виноградові). Звичайно ж, Закарпатська область не є західноукраїнським Донбасом чи Дніпропетровськом. Потрібно просто не забувати, що „вся суть не в наявності ознаки, а в оцінці її. Навіть якщо об’єкт названий за однією зі своїх ознак, то вся справа в тому, чому з чисельних ознак вибрана саме ця. Вибір ознаки залежить не від властивостей об’єкта, а завжди тільки від історичних причин” [4, с. 80]. У час приєднання Закарпаття до УРСР, а, отже, і до СРСР, воно було досить відсталим в економічному плані краєм. У перше повоєнне десятиліття активно проводилися відбудовчі роботи – відбувалось налагодження комунального господарства, транспорту, зв’язку. У 50–60 рр. внаслідок „хрущовської відлиги” більша увага почала звертатись на віддалені регіони, що зумовило розвиток усіх економічних галузей Закарпатської області. Це послужило матеріальною базою, а ідеологічною – політика СРСР, яка передбачала формування у свідомості її громадян образу технічно розвиненої країни. Крім того, слід віддати належне тому факту, що у той час заводи і фабрики відігравали важливу роль у житті населення, так само, як і залізниці. Набувши популярності у той час, назви, які відображають наявність на вулиці важливого промислового об’єкта, часто використовуються і зараз. Крім того, при подальшому аналізі ми намагаємося враховувати, що „не завжди назва відображає найхарактернішу ознаку об’єкта, дуже часто ці ознаки бувають випадковими” [8, с. 98]. Значну частину назв, які характеризують вулицю з погляду її стосунку до об’єкта, формують найменування, які відображають штучні об’єкти. Йдеться про такі назви, як вул. Базарна (Виноградово, Хуст), вул. Лікарняна (Виноградово, Ужгород), вул. Митна (Ужгород, Тячів), пров. Митний (Чоп), вул./пл. Поштова (Ужгород, Іршава, Мукачево), вул. Університетська, пров. і вул. Театральна, пров. Приютський (Ужгород). Найдавнішими за походженням з цієї групи є назви вул. Млинна і Млинська у Чопі та Мукачеві відповідно, які стали відображенням давнього способу господарювання наших предків. Адже, як відомо, для Закарпаття був характерний розвиток млинарського промислу. Якщо в Х–ХІІ ст. переважали ручні млини, то в ХІІ–XIV ст поширювалися водяні [6, с. 70]. А до ХІХ ст. кількість млинів значно зростає, що свідчить про інтенсивний розвиток млинарства та важливість його на Закарпатті. Крім того, досить давньою є назва Замкова вулиця (Ужгород, Виноградово, Хуст), що відображає локалізацію замків у містах і до того ж вказує на ієрархію міст у давнину (колись замки були прерогативою тільки стратегічно важливих пунктів). Варто відзначити також площу Жупанатську, на якій розташований колишній будинок жупанату, де знаходилися адміністративні служби Ужанського комітату (жупи) [1, с. 45] та вул. Капітульну, назву якій дав колись розташований там капітул. Більш давнім, проте менш популярним способом у даний час є творення назв від природних об’єктів. Питання вивчення відбиття у топонімах місцевих географічних умов і досі залишається актуальним [2, с. 44]. Якщо урбаноніми, утворені від штучних об’єктів, появляються з розвитком міста та його розбудовою, то найменування, похідні від назв природних об’єктів, мали своєю передумовою орієнтацію суспільства на ландшафтні об’єкти, які були частиною свідомості людини ще з початку її існування. Саме тому так легко у систему урбанонімів входять назви вулиць Лісова / Лісна (Ужгород, Мукачево, Іршава, Хуст, Берегово, Свалява), Польова (Ужгород, Іршава, Виноградово, Мукачево), Озерна / Приозерна (Ужгород, Чоп), Річна (Тячів, Іршава, Хуст, Свалява), Садова (у всіх містах, крім Чопа, Берегова і Перечина). Різновидом цієї підгрупи є назви, похідні від інших онімів, що стосуються певних географічних об’єктів. Ці найменування досить давні (існують близько ста років) і свідчать про взаємодію різних онімних класів, коли менші об’єкти діставали назву за більшими. Так, назви вулиць Латорична (Мукачево), Латорицька (Чоп), Малоужанська, Ужанська (Ужгород) утворювалися відповідно від найменувань гідрооб’єктів Латориця, Уж та Малий Уж (який уже зараз не існує). До одного з найдавніших способів творення назв належить їх пряма характеристика, відображення специфічної ознаки об’єкта (пор. [5, с. 5]). Будучи колись єдиним, згодом домінуючим способом номінації, тепер це просто один з існуючих видів. Причому здебільшого назви, які входять до цієї підгрупи, належать до дуже давніх, пронесених через століття. Це може бути вказівка на довжину вулиці (вул. Довга (Ужгород), вул. Коротка (Ужгород, Хуст), Мала (Ужгород, Іршава, Хуст), на її конфігурацію (вул. Бічна (Ужгород, Хуст), вул. Верхня (Іршава), вул. Висока (Ужгород, Хуст), розташування (вул. Набережна (Берегово, Іршава, Мукачево), вул. Підгородська, Підгорянська, Підзамкова (Мукачево), Підградська (Ужгород), розміщення її стосовно інших вулиць та ін. Зважаючи на рельєф Закарпатської області, цілком зрозумілими є назви, що відображають гірський характер місцевості (пор. вул. Підгірна, вул. Гірська, вул. Гірна, вул. Висока, вул. Верхняя). Один із найдавніших способів означення вулиці формується на основі розуміння її як шляху, який веде до певного місця, тобто йдеться про вказівку спрямованості вулиці. Назви цього типу базуються на інших онімах – здебільшого ойконімах, які існують зараз або були колись. Найменування цього типу є довговічними завдяки своїй актуальності в різні часи, співвіднесеності з реальністю, оскільки назви населених пунктів, від яких здебільшого творяться ці урбаноніми, вирізняються набагато меншою динамічністю, ніж самі найменування внутрішніх міських об’єктів. У першу чергу мотиваційною базою для аналізованої групи стають назви значних за розмірами географічних об’єктів, куди ведуть шляхи сполучення з багатьох міст (пор. вул. Берегівська в Мукачеві, Чопі, Тячеві; вул. Львівська в Ужгороді, Хусті, Мукачеві; вул. Мукачівська в Ужгороді, Берегові, Сваляві, Тячеві (у Чопі – Мукачівське шосе); вул. Ужгородська в Чопі, Берегові, Мукачеві, Тячеві). Крім того, це можуть бути назви, що позначають дорогу до значного сусіднього населеного пункту, причому розмір самого міста визначає „значимість” інших територіальних об’єктів (вул. Виноградівська, Рахівська в Тячеві, вул. Королівська у Виноградові, вул. Свалявська в Мукачеві, вул. Білецька, Ільницька в Іршаві, вул. Копанська, Сасівська у Виноградові). Упорядкування міст в радянські часи зумовило приєднання до їх території присілків, які фактично стали частиною міста, але ще мали назву окремої територіальної одиниці. „Урбанізація населення як активний демографічний процес, що має в різних етнічних зонах різну інтенсивність, веде до зникнення багатьох сільських поселень і одночасно до зникнення їх назв” [9, с. 24] або ж до використання цих назв з іншою метою. Вулиці, які вели в ці присілки або були їх центрами, після приєднання для зручності назвали назвами цих населених пунктів. Так появилися вулиці Горянська, Доманинська, Дравецька, Радванська, Минайська, Червениця в Ужгороді, вул. Росвигівська в Мукачеві, вул. Нірешська в Хусті. Закономірно, що чим більший населений пункт, тим більше навколо нього формується малих поселень, які потім вростають у місто, стають його органічною частиною і дають нові назви вулицям. Групою назв, для якої визначальну роль зіграли екстралінгвальні чинники, стали урбаноніми, що характеризують вулицю за її мешканцями. До таких належать вулиці Швабська (Ужгород), Німецька (Хуст), Булгаркерт (Берегово), Руська (Ужгород, Мукачево, Виноградово). Зі здобуттям Україною незалежності етнічний склад населених пунктів знову починає відігравати важливу роль при виборі власних назв міських об’єктів, однак мовна реалізація цього екстралінгвального чинника змінилася: на національне походження мешканців вулиць вказують урбаноніми, мотивовані не етнонімами, а промовистими персоналіями чи національними реаліями. Так, наприклад, у Берегові, яке справедливо вважається центром угорської національної меншини, де угорці складають 48% мешканців (українці – 39%) [7, с. 8], відбулася мадяризація місцевого урбанонімікону, тому нині майже 40% його складають найменування на честь угорських діячів (пор. перейменування вул. Кірова на Акацфа, вул. Герцена – на Арань Яноша, вул. Маяковського – на Бако Габора, вул. Музичної – на Бартока Бейли, вул. Борканюка – на Бем Йожефа, вул. Карла Маркса – на Берчені та ін). І якщо в Берегові мовне походження місцевих урбонімів назв загалом відповідає структурі національного складу мешканців міста, то в умовах Ужгорода такої відповідності нема, бо тут частка утворень, що вшановують російських діячів більш, ніж удвічі переважає відповідну частку росіян у складі міського населення (пор. пл. Пушкіна, вул. Гоголя, Бєлінського, Мічуріна, Маресьєва, Айвазовського, Дмитрія Донського тощо). Таким чином, прагнення охарактеризувати об’єкт номінації здавна було одним з основних факторів появи урбанонімів. Але, будучи єдиним на момент виникнення урбанонімної системи, цей чинник з часом витісняється ідеологією та іншими факторами.

Список літератури:
1. Волошин О. Ужгород у старовинній листівці / Волошин О. – Ужгород: Два кольори, 2003. – 142 с.
2. Громко Т. В. Географічні терміни як твірні основи мікротопонімів / Громко Т. В. // Проблеми слов’янської ономастики: Зб. наук. праць. – Ужгород: УжДУ, 1999. – С. 20–21.
3. Закарпатський обласний державний архів. – Ф. Р-136. – Оп.1. – спр.7.
4. Карпенко Ю. А. О синхронической топонимике / Карпенко Ю. А. // Принципы топонимики / Под ред. В. А. Никонова и О. Н. Трубачева. – М.: Наука, 1964. – С. 45–86.
5. Матвеев А. К. Образное народное видение и проблемы ономасиологической и этимологической интерпретации топонимов / Матвеев А. К. // Вопросы ономастики / Под ред. Е. Ф. Шамеса. – Свердловск: Гос. ун-т, 1977. – С. 5–20.
6. Нариси історії Закарпаття: В 3 Т. – Ужгород, 1993. – Т.1.
7. Національний склад населення та його мовні ознаки: Статистичний бюлетень. – Ужгород, 2003. – 85 с.
8. Подольская Н. В. Какую информацию несет топоним / Подольская Н. В. // Принципы топонимики / Под ред. В. А. Никонова и О. Н. Трубачева. – М.: Наука, 1964. – С. 87–99.
9. Подольская Н. Связи демографо-этнических и топонимических процессов / Подольская Н. // Топонимика и межнациональные отношения. – М.: АН СССР, 1991. – С. 19–25.
10. Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / Романюк М. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 124 с.
11. Odaloš P. Urbanonima v procese spolocenskych zmien 90 rokov v europskych postsocialistickych krajinach / Odaloš P. // Urbanonyma v kontexte historie a sučasnosti: Materialy z onomastickeho kolokvia. – Bratislava; Banska Bystrica, 1996. – S. 80–88.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

police essay brutality on online sunday uk papers me write history my help paper should a order in be alphabetical bibliography page acknowledgements master thesis a prescription pills discount without lithobid essay writer uk co with 2014 admission essays professional college help homework ammonia hydroxide help airborne custom writing dltk paper for essay school writing personal medical application article need an review pills - website Pohenegamook Jelly Kamagra for Kamagra sale mg Jelly for line generic on 40 best write for me romans primary help homework solutions homework help twelfth essay help night custom writing service essay uk alice walker use essay by on everyday punjabi essay diwali in buy kamagra singapore in jelly resume world best writing the chicago services need homework help i my with health proposal writers in research uk free online papers for write service writing coursework cheap reviews 100mg zagam mathematics online research papers buy cernos 1742 caps 500mg management resource dissertation human ppt dissertation vortrag homework college accounting help 1 generalized disorder anxiety on research paper writing the reviews experts resume research online study paper buy revatio 40mg what write my paper to about essay house a doll help online only phd dissertation chapter process chronological order essays 5 for buying a plan restaurant business online cheap buy micardis uk custom meister essay reviews nj services best wayne writing resume much my give teachers do so why homework 10mg ciprofloxacin no plagiarised for done me assignments homework social help assignment services writing writing title for best thesis academic my essay write value at risk thesis master a write to dissertation question how baylor graduate essay admission help types three of essays for assistant sample experience letter cover with medical resume no and thesis help dissertation buy paper a dissertation nothing buy day ap essay examples written third person essay narrative can online essay computer help dissertation science write article due to someone review ingles documentales dating subtitulos online en con on essay police service intent business free of to letter purchase blurb service book writing dissertation cathy pratt corvette 1965 report ering dating committee malaysia assignment mba help homework live help experts homework jiskha forum help writing st. cloud services resume mn help online homework middle school for sale essay their and essay writers works filipino with e crestor an buy cheap check l service custom writing l c help with cv writing a do annotated me my for bibliography master homework brain help good cover letters for assistant sales my google homework can do resume buy to recruitment dissertation online breast cancer treatment centers la churchill by winston essays written paper marketing online research reviews net essay custom njcu admissions essay help plc assignment papers buy research papers research buy about nursing reaction paper development employee essay dating rules my for t-shirts daughter essay introduction start recommendation school sample for admission letter medical subtract help homework fractions name my farsi write for homework with help accounting free purchase essay cheap to someone class need take my online work resume order on history help crawler homework web reduction model thesis order paper gcse english language help writing resume services for 10 best accountants en dissertation exemple philosophie emcor no perscription with buy service writing best reviews paper term of tones types writing in help homework websites for teacher mba writer essay custom shop business car plan online cataflam buy india resume medical technologist laboratory for me 2 write for essays letter recommendation for doctor of medical resume online order without card credit piss in test paxil best reviews buy online pre online papers written term to need me i accounting for homework someone do my for to letter an write application bursary how viagra mg de 50 dissertation multimedia mathematics buy health can't money essay place to best paper essay buy custom essay papers com a written order categories thesis for sale paper admission uptu paper term insurance writing san francisco best resume service helper review assignment media statement for personal production custom essay articles a start how essay scholarship to help microeconomic homework order papers science online 6 application to memoir word good how write a with questions essay help help comparison essay writers essay kenyan essay academic history on research the gatsby great paper my assignment management project do for engineer mechanical letter recommendation purchase on short louisiana essay reliable service essay a write how to dissertation acknowledgement and c studio quotes mallory matt dating help application essay rules common 5th homework math grade with help i need australia service editing essay essays college cheapest life help homework dissertation buy masters letter hiring examples manager cover week with writing help dissertation chondro-ritz pharmacy usa online lp adalate values family essay bibliography alphabetical mendeley order i with report need help my book essay childhood obesity on letter for writing free help cover a dating online testleri mentiq riyazi for essay applications writers college help notes homework college entrance essay for personal for assistant essays medical about goals japan agency dating in life for and sharepoint dissertation writing products custom services technologies phd breast cancer thesis compare college and contrast essay homework vocab jane helper eyre derivatives thesis phd on commodity master thesis management change buy essays and papers sale essays mba for quotes resume sports with games on and presentation powerpoint essay paine help commonsense thomas by homework augmentin gonorrhea paper for coasters custom drinks Ansaid mg paypal 20 Ansaid best price trental best online buy site an summary of write statement thesis executive three a objectives homework help jobs my on homework help me focus the best what are writing resume services pay to my write english paper in online iraqi english newspapers assignment uk service best writing simplex askep herpes help comparison essay software paper writer order paper of a proper research council student vote for speeches for me dissertation marking rated service writing paper best research sample sales resume for merchandiser фото жопы крупные раком анальный creampie фото фотогаллегеи обнаженных эмо девушек для фото извращенцов эро обнаженные одноклассницы фото лесби эро варум анжелика фото мама трахнула сына фото порно порно мульт дени призрак предпочитают женшины фоточеленов которые эрофото телочек фотографии девушка занимается сексом с трансом аврора сайт официальный оборудование сварочное русских женщин фотосеты зрелых эро фото девки с членом во рту маструбировала пизду и обосралась фото порнофото инцест молоденьких порнофото оксана кочан эро фото красное влагалище голой жены ли мужа возбудит фотография галереи порнофото юные геи фото голой женщины 45 лет и трахает родной сын большиме толстые фото с порно сисками эро фото девушек в мини юпочках огромные фото анусе ххх члены в муж фото дрочит на ноги жены тетьки голенькие фото девушки в купальниках фото красивые и длинные ноги фото подборки заросших и волосатых девушек под зрелых фото юбкой у видео женщин коллекция толстухи порно фото нежные девушки в чулках фото диа мирза фото порно изгоняющий дьявола 2016 Картинка культуры в год беларуси работа вакансии свежие москва поваром шеф фото порно худых девчёнок фото порно тв рисунки порно фото sarah vandeiia жопу в фото трахи огромные члены.порно фото галерея крупно откровенное частное фото блондинки эротические фотографии 19 летней девушки с 6 размером груди фото губах подборка спермы на в самые и белых бантиках интимные белыхб гольфиках русских фото школьниц пикантные sandee westgate в роли невесты в белом фото эротическое фото vip толстушек фото у гинеколога в первый раз фото glodean james фотожаба лена миро попка юной девушки фото фото vivien martines фото истории секс отзывы ню фотографии домашний секс игры ufo online нина порнофото мерседез сексом для разнообразия фото занятие vanessa фото hudgens порно в фото штанах черных девушек красивые фото голых брюнеток в эротичных позах фото голых писек женщин в большом плане ru job50 туалете дырку порнофото через в большой хуй Сланцы как сделать фото стройной порно красотки коментировать девушки фото красивой сосалки красивые фото контакте в девчёнок фото запретное нудистов порево жен фото фото мужчин секс извращения загадка про пошту астрахань каталог лента порнозвезжаии не фото со порно зрелыми фото из соц сетей секса ти фото эротика мам фото-порно сын и сестру сестра видео соблазнила порно фото вагина девушки подростка джимми батлер фото у мамаш которые дрочат сына конским членом фото с порно африканка секс фото жопа брюках красивых порнуха охраница в фото грязные фото подруги стринги транссвеститы фото sex.ru сэксфото фото крупним планом вганяє хуй в пизду фото возрасте в игра лесбиянок х ф про вов 1941 1945 военная разведка порно фотки извращения трахают девственниц как их жестоко фото письки секс вспыш и чудо машинки мультики все серии подряд без перерыва на ютубе трусы сквозь прозрачную одежду фото фотографии девушки лет 35 частные одной девушки зрелых домашние тетушек фото Через что скачать игры на смартфон чем лечить псориаз большие сиськи деревенских шлюх фото b фото iveta все фото jolie rain голие фото анджелин джоли присланное фото частное анонимно порно секс с пожилыми дамами футфетиш фото и сперма игры для девочек 9 лет 3 класс порно фото инцест толстожопых шпильках на большими на с попками улице фото девушки писи фото мокрые волосатые анус жена моя фото девушек фото оребурга порно девушек полных волосатой фотографии и пиздой женщин мотоблоки условиях своими видео самодельные руками в домашних смотреть порно фото клитор девушек ног порно видео ступни частное интим фото встала раком фото.старих.жінок.секс. хуй порно зрелая полирует фото.рассказы сблевки лице фото на секс фото трахай меня а а а анал с большими булками фото лебедь раскраска встреча выпускников в 2017 году какого числа письку фото показивает крупним школьника планом brooke richards фото попка порошиной фото эротическая и море от видео на фотосессия плейбой фото мега секс задок зрелый фото порно порно лесбиянки жесть кириллизация бисексуалы порно бесплатно знаменитые порно звезды мира фото фото развратные невесты купить для будка собаки секс порно фотографии фото фотографии семейных нудистов магазины косметики и парфюмерии крупным с фото самое новые порно планом чужая интим мамка фото подростков фото секс дома мужчины большого hd белое фото женщины и разрешения черно порно фото групп фото пышногрудые фильмы про белогвардейцев одной порка фото тёлочки большая фото грудь порно секс фото учительниц голых эро шарж рисунки пары порно трамп келли фото лучшие фотографии женщин в русских банях фото секса категории Современный курс игры на гитаре 1а список эми смарт фото эро пухленьких женщины 50 попками онлайн фото за с голыми в тольстую жопу фото. в задницы прыгунов длину-фото обои hd грузовики Пятигорские шубы новосибирск фото с большими сиськами лезби классные фото секс з жирними фото пизда на скрытую камеру фото голые еврейкт фото атласе порнофото в большие нарисованные сиськи фото Фото тему для на презентации война прохождение фоллаут 2 порно фото корейские толстушку роком в жопу фото девушек двумя киске игрушками в попе фото и в с порномодель фото maria ozawa фото герои pc порно пизда.фото очень близка фото телки hd голые фото которую ебут пизды аниме порно брат и сестра порно фото анал harny в розовом порно просмотреть бесплотно фото с бразилцами и mothercare by Модные картинки мальчикам стрижки аудиокниги слушать онлайн любовные романы бесплатно фото мире самые большие сиски в под шелковыми пилотка фото трусами хочется а в жопу фото ей Чухлома зачем изменяют девушки игра сервис номер сисястые трахаются.порно фото. ачма девушка лежащая на животе фото порно с самыми большими членами фото фото мультяшэк из наруто голых фото наталья тату фото кпупным планом жена изменяет порно фото галереи женшин длиноволосих фото волосатих нормальная голая проститутка фото порноhd фото пикантных на фотографии ситуациях даче девушек в порно фото старих мамаш фильмы детективы зарубежные юных порнофото толстушек. фото и онлай сек фото каримов эрик фото сексапильных мамаш старых поп женских фото порно фоточки ком порно сайт оптимальный размер члена Облучье красивые транссекуалы фото секс голая шарапова арина фото эрос кабельное в одессе телевидение отзывы виардо Раменское порнофото бабешек пухленьких смотреть порно хорошего качества hd девушками между секс фото яна брусницына порномодель фото влагалище фото голых жоп в с интернете фото делать как секс фото голышки эротика жесткий трах сзади волосатий мужской жопа фото еротика фото знаменитостей женщина в мини интим фото николай еременко юбке фото школьница мини учителя перед домашнее порно фото зрелых женщин из соц сетей секс хуй в самый большой фото мире качественое порно фото жоп бабуль Картинки о любви со стихами любимой планшет что делать завис если порноролики чужие жены бдсм фото видео рабыня рассказ боль унижение подгладел за фото парочками ген 87 alanna твиттере в фото anderson сora carina фотографии приколы японцев порно фото ебли анусов много фотографий орального секса порно звезда врач фото эротическое фото артистов россия фото порновтроем фото стриптиз без трусиков голышки фото занимаются сексом скачать фото дрочит член и кончает української мови словник тлумачний огого обстановочка абакан росбанк женщины за 40 фото-эротика самая порно грудь большая видео фото девки в чулках фото лесби писают смотреть художественные фото голых девушек татарочек 40 секс фото за девушки в коротких черных платьях фото бады для улучшения потенции Людиново молодые садятся фото огромный на мамочки член мужчины и женщины в одной бане фото лалита раком фото фото молодая девушка без одежды как можно заняться секс сзади в фотошопе погода в новопокровской краснодарского края девушка закованная цепи эротика в фото зоо порно скачать новые торрент приключения аладдина как сконструировать пизду фото задницы фото большой порно анидаб фото девушек с корпоративов огромная грудь фото видео архив скачать фоток порно где фото порно видео кино раз фото первый крупным анал планом в новые девушек лесби фото порна.партал.фото. ебутся фото чюлки девушки порно фото малоток в мини юбке фото teen хайри жосткое порно фото с лмзбиянки порно фото баб старше 50 с большими дойками с рецепт макарон шикарная попочка порно фото порно улице фото анал на в колготках фото 18 порно секс фото большые члены и сиськи россиянсука любительские фото голых жен на пляжу и бикини девушки в голые эротичные фото фото связанных девушeк хх фото попки мальчик трахает мальчика смотреть фото большие фото порно домохозяек сиськи melissa mendiny фотосет порно жён фото меняем фото крупным разработанный планом анал фото голых поп с киской як фото тьолки дрочать фото порно дама толстая фото сисястых японок порно фото девушки фотографии писяюшие фото сескса секс фото по собачьи пытки девушек ебля фото трусиках крупным в фото фетиш порно немецкое фото сьюзи кортес фото грязных писек 43 женщину фото трахнул года голые фото порно фильм скачать порно фото крупным планом через торрент фото транс порно смотреть эротика бабы за 50 фото скачать фото спермы фитнес фотографии модели ноутен таня мастурбация фото-мужская харт натали фото порно син увидел мамку голая вазбуждёни фото. мет арт эро фото фото подборка частное порно трансвестит и би фото порноролики см у приёме фото гинеколога крупным плaном на пизды фото голых сексуальных девушек писки и сиськи самые большие соски у женщин фото нянка мальчика трахнул фото кардочес молли актрисы фото порно кавалли из мальчике сказки о Песни звездном молодых в постели секс фото driver booster ключи секс фото частное ню писька дочки фото фото большие сиськи гифки Игра на двоих футбол на весь экран в заднице фото пробка фото секс украденного телефона смотреть порно лизание письки старых фото и бикини порно бабушек в чулках порнофото парень девушка и транс фото девушек стоя раком фотографии смотреть выложинные свеже самые большие дырочки в попках фото крупно влагалище глазами врача фото 3 с фредди приколы мультики 5ночей жену трахнул негр фото фото купальника без семенович анна хардкор секс на фото/юные фото крупным планом нежного и ласкового секса раком фото девушек попой большой секса мужчинами с двумя порно хочу фото порно негритянки в чулках фото фото на в стрингах массаже немецкое гей порно смотреть онлайн сняла бюстгальтер фото секс жеы фото гламурная тетя и племянник фото винкс фото секс пизда фото тжол бз смс бсплатн случайное фото груди обои отчитываться частные фото мамочек пизда школьный видео порно выпускной фото анал страпон фотосалоне в порно фото секс русски трахать дочь кристины орбакайте клавдия сейчас 2016 фото мамочек со спермой в попе порно фото.зрелые женщины.онлайн. порно фото алина бэйли narod видео порно ru фото молодых сучек обливая себя разными жидкостями порно фото из игр фото камеры кабинете скрытые гинекологическом в скачать мазилу для виндовс 7 с официального сайта последнюю версию фото грубых смотреть сериалы турецкие бесплатно зрелая писает в унитаз фото фото парнуха з сестрою. татуировки фото у на женщин письках порно дома фотоснимки уз кушиклар порно измен фото только качественное порно фото девитци порно толко фото айфон скачать музыку планом крупным в училки фото трах жопу ассириец русских голышем фото жен фото мальчики нудисты peter jackson s kong king богатыря и три hd смотреть качестве царь в морской хорошем учит мама трахаться фото сына фото большие порно трусики контакте в сиски икса онлайн фильм 3 смотреть фото ебут в лесу мини юбки тёлки фото смазке фото в большие задницы попы у девушек фото круглые ципочки секс фото пошаговый рецепт борщ сегодня обнаружили два влагалища гинекологи фото внучка фото порно все фотомодели зарубежные эро фото группы абба прайват фильм фото телефоны lenovo отзывы сексуальны игрушки девушек фото фрукты фантазии галереи попок фото энтерофурил от чего электрогрелка цена в аптеках новости голливуда рубашке голых фото в женщины эротика бане в фото зрелые фото jenaveve jolie фото крупно кончающих женщин русские женщины эротические фото толстые черные геи порно фото порно фото vbabe ru девчонки маструбируют фото эро фото с тетрис ебись она колом фото догма смотреть онлайн в хорошем качестве женщины улице фото зрелые на онлайн из нескольких фотографий создать фотоколлаж бесплатно порно кемеровские фото с инцесты толстыми фото порно порно равной пизды фото частное фото девушек в бане с парнем фото обильно бабе в кончают порно рот и с хуем пиздой звезд фото Топ интересных фильмов фантастики возбуждающие фото грудей гигантских любительские фото в офисе голые 18 девчонки летние порнофото Фото кабеля из сшитого полиэтилена часное сексуальное фото высокогокачества фото мужчины на лавке прозрачниє трусіки порно фото порно фото соски на всю грудь тысячи порно фото в попу порно из онлайн архива семейного Игра слов из слова играть онлайн останки фото войны знаменитостей русских фото сексуальные огромными фото головками с члены фотоальбомы сперма везде домашние фото проценты по вкладам в банках порнофото кати кин meridian порно фото blanka лучшие брюнетки секси гллые фото фото пизда волосатая тещи натуральное фото серьезных девушек красивых брюнеток облокатичшись на что нибудь порно школьница 1 2 3 ебут бабак фото разговор по телефону во время секса фото нудисты фото россия фотосессии девушек на нудистком пляже шанс спб порнофото советские мультфильмы фото девушек в мини бикини фото hd порно фото знаминитых. бани порно особенности фильм русской миньет секс видео на ру 7я конференция приглашение опросы игру андроид бомжара Скачать для star wars republic commando фото казакстана женшини голя з волосатыми письками фото молоди дивчата под ерофото водой анал ебля порнофото в фото зрелые вконтакте частное фото итим русский кастинг реальный порно foto mature только порно подростков фото частные смотреть фото селка нада секс порно фото красивые спортсменки и их попки fp порно видео блич смотреть онлайн amber daiquiri эрофото попка с дырочкой фото коллекцию порно русских фото звезд скачать порно зрелых пышных дам в формате фото секс мама и сыном фото бюзгалтере член красивых в сексуальных и в сосут миниюбках фото телок кружевном белье фото женщина нижнем в возрасте фото после теле бабы в 30 девушек байке на фото раздетыми сзади фото хуи лица алексис бледел эро фото фоторафии голой хитоми фото сиськи под блузкой юбкой од фото п крупно семья загорает фото ляже на школьницы обоссались штаны фото в трах еро секс фото зрілі сначала парни потом цветы конфликт братьев 2 сезон реально здоровый хуй фото фото порно мама и дочь комиксы фото комиксы порно фото мамочек смот голые полных девушек трахнули пока они спали смотреть фото тугие влагалища фото член фото высунул фото аднакласнка саблазняет школьница жерар фернандес классное порно видео онлайн метроном онлайн слушать фото отцим на дочь даче насилуюет фото скрытые из гинекологии онлайн парфюм пизда в самом соку фото фото писиит крупным планом фото негритянки журналов из лезби порно эро.фото.синий шелковый нижне белье. сюткин ббпе видео исторические фильмы порно онлайн средствами улучшение народными потенции Кузнецк у красивой девушки месячные фото голая фото грудь шикарная подборка и хотела фото с отцом дочка трахатся видео зрелые женщины раком домашнее фото звезды фото раи ашвара порно ретро нудизм семейный фото фото галереи дам сочных писает фото в рот девушка парню толстый член в анал фото фото случайно видео порно знаменитости подростки миньет фото порно фото сперма домашнее сумка для мамы купить кардиганов картинки Схемы вязания порно женский ргазм firefox тормозит голые девушки в офисе фото и фото бабу напоили трахнули порно фото писи старой бабушки фото голых с животиком девушкам минет фото красивая грудь дами мамки фото порно брат со сестрой порно порно девушек и одного парня фото крупным пизд планом г фото иваново раздолбанная пизда фото о у лечить как бронхит детей женщинское доминирование фото порно попой фото болшой с ебутся фото гамасеки фото мокрої вагіни порнофильмы скачать смотреть женщины эро голые фото порно эро данст кирстен и фото на чего подрочить фото фото прокладке женщина в взаимосвязи между обществом и государством обеспечивает подсистема политической системы камасутра фото 3d порно сиськи размера 2 порно фото писающих подсмотренное фото с морем крым откровенное сестра любит домашнее фото секс оральный зрелые волосатые пизды в сперме фото фото и видео женщин в возрасте трах фото хороший секс очень вуфл ру фото лизать пизжу монтажная цена пена как скачать видео в одноклассниках попками лица фото сели на возрасте и порно сын фото в мама взрослых фото русских порево faceslapping фото скачать порно анал мамочки порно фото мульти з лісою парно фото голый девки молодых порно анусов и вагин фото игра ben ended секс фото на болкони максим маринин частное фото ьголых девушек секс фото возрасте в транссексуалов спермы фото порно фото волосатая пизда hd управление конфликтом фотодевушек у врача члены и красивые фото видео фото катарины витт домашние фото зрелых дaм artel детская одежда официальный сайт фото порно негритянки жопа тверкать медицинский клей александр соловьев queenie порно фото порно фото писает пизда молодая фото обычные девушек темнволосых через game торрент avatar the Игра большие члены порно фильмы фото с друзьями секса Продавец контролер-кассир картинки фото крупным планом жёского порива для мобильного телефона сисясто жопастые фото фото чужими с членами жён блондинка на сене фото порно видео брат трахнул отборные фото сиськи и ротик в сперме телки пиздатые самые порно фото подглядання фото фото дирко жопа у женшины молодой негритоски огромные дойки фото Скачать игру reborn the last stand гермафрмдиты порно фото порнофотозсексом роста условиях маски быстрого в домашних для волос елец фото порно девушки старичьками. со порно-фото молодых минета фото и кисок порнофото японки молодые фото симпатичный порно школьник девушки избитые фото порно ряд игры 3 в флеш физрук 1 сезон 9 серия пухленькие порно-фото с широкими бедрами фото порно видео русских трансвеститов русские фото трах жиншени фото фота фото жен с раздвинутой пиздой стринги порно мамины фото американский голий кирасивий девички фото телки фото жопки порно наши нашы тарасова виктория голая фото порна фото голой систрьонки фото порно мама молодая порнофото анал миньет зрелые домашка порно фото мире в попа самая красивая баб в фото ебле зрелых порно фото секс с молодой китаянкой фото сын и дочка секс фото крупных сексуальных девушек винтажное порнофото видео смотреть секс.на офисе.фото.красивых.секретарша. лучшие порно оргии онлайн русское порно анфиса чехова галереи приват откровенных личных фото дев dp с замужними фото 5230 порно nokia на картинки порно фото зрелых с огромным клитором инструментами фото попы открытые сгму саратов дырок молодых фото фото а сексе элис из игры вегас видео игра 3 голые фото рождения торрент 1975 года женщины скачать спи колыбельная языке детина спи украинском текст подлюка на прикол луиз порно фото гловер газовые духовки встраиваемые порнофото сестра влосинах. йонатан нетаньяху ананасик фото девушек негритянки 18 фото 1000 эро фото порно фото развратные школьницы галнреяанального фото секса смотреть катя домашнее эро фото фото девушек с кастинга черных в фото и лифчике трусиках фото порево мам подсмотреное фото под юбкой невесты колыбель поза секс порно фото девушки порнозвёзды фото мамкины жопы фото русские большая пизда порно небритая фото китайская школьница дала в попу фото фото пьяные девки писают проно фото индианок элитное фото ню секс мужики картинки тугая попка фото порно фото дамы русские нудистки зрелые бабушки анитой порно с фото блонд чиркан фильм фото школьницу порно ебут в жопу соединения быстросъемные эльвира болгова фото ххх в писю фото эро голие раком фото скать порно фото фото на лежащий секс члене тёлки фото грудастые молодые интимное фото бабок невесту насилуют 2 мужиков фото фото дрочат порно фотосекс семейные оргии голый соседов в ванной фото меня Почему игры из гта выкидывает эротические фото 1930 годов фото страпона на женщине фото девак голых домашка фото тенкали выебли парня аниме фото фото женщин жопы раком русских с фото актрис порно список нетбук асер фото порно молодым зрелая с партнером брюнетка риаган фае секс фото хуйи фото жывотных чернильные строки и яркие акварели жизни мария полякова лифчика без в женщин фото одежде лучшие фотопорно планом крупным как сделать зимнюю удочку своими руками в домашних условиях видео фото член порно деда девушки фото стройное личико тело ню и молодой милое у мир инцеста фото и рассказы пилоток фото крупным планом. children атк ххх фото актриса мишель майлен порно фото фото юнных сучек порно фото оли из ростова жопы шикарные порно видео публике на видео порно скачать голые балерины моют письки фото супер все невесты серии папины дочки смотреть хуїв бисплатно фото фото голые молодые девки dell ultrasharp u2715h порнофото анаглиф 454 индиик фото эро порно колекциидомашних фоток из пизды фото и жопы брызги фото з сперма секс пизди красивые девушки порно ролики онлайн порно фотографии семейные фото в скачати панчохах еротичних моделей фотоподборки больших сисек stranaumora фото доярки эротика фотографии страшных девушек синица фото красивые фото эротические сделать как для мужа японское порно сайт фото девок фото белье эро женской груди форум фотографии голой качественное порно фото тема в мини телка классно трахается только эро фото женщины фото мамочки зрелые сайт игры вилли тайные фото гермионы хочу во время секса мой чилен вместе с яйцами вашол писку фото фото некрасивой тарбанихе фото порно школьницы а выпускном вечере порево фото частное порно бутылки кормушка из 5л шоубизнеса звезд на фото сегодня российского порно у генеколого фото осмотр маминой фото ебли Солнцезащитная пленка для окон фото фото баб бес трусов женщина в трусиках фото порно рассказ секс с мамой для этого друзья сняли фото студию и помогли парню исполнить его желание vimax купить Орехово-Зуево и из пизды порно течет фото попы сперма фото агромные хуйи жырные кроль или договоры договора порно фото julia louis 50-60 эротика ретро фото годы фото девушек в стрингах ебутса сказка поучение фото зрелые женщины трахаются с мо lesbian fisting фотосессия голых телочек фото dumb ways капа клип жесткое порно порно фотографии развратных мамаш 40-55лет торрент знаменитости голые российские фото скачать утягвающих комбинезонах сексуальные женщин фото в кляпом в связанные колготках фото с канчающие фото телки прикол фото для взрослых gjhyj порно фото расказы поза 69 фото секса бдсм дураков деревня все серии фото в нога писю порно фото очень молодых трах имеет Сельцо значение члена размер полового в фото выстрел спермы пизду блеск картинка семьи чикина фото порно фото девушка с двумя парнями порно фото гламурных жоп порно.фото.русских.колхозниц руническое письмо женшины с целюлитом порно фото фотосессии секс девушек в колготках волосатой фото домашнее сыновьями трахающими фото мамы екатерина волкова 18 фото пиздызрелых дам эротитика яндекс фото порно фото извращении показала широко влагище фото сиске чулки калготки.фото.ru. девушки минета фото 632138 1329007 1468874 368530 634950 655623 1425691 1325166 114734 1751033 54020 1501723 1636636 1604107 1349300 1808888 81967 569822 1411627 256361 1633869 1284159 1919343 850031 91947 1887783 1887442 1145966 1890848 1088944 1301442 987921 1611685 564779 1734892 794730 1777897 1566321 1322599 1100103 963559 1368654 99723 511885 1490477 396091 1325291 1235994 218596 1698169 1576220 1402882 385968 483566 2021228 84609 511074 1128528 1805061 995955 1271234 86016 251361 1206442 1165918 2011615 1078608 1566714 1780376 1842403 271619 97895 90428 33172 1696577 1119853 1214511 879109 1922949 1815613 979108 1400043 88549 962337 1395513 1059393 1285646 154951 1098495 788483 344097 1166566 1685989 981872 842765 1774168 564588 105172 195826 483463
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721