Хакери. Ким вони були, ким є і ким будуть

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Останніх 5-7 років в засобах масової інформації, а особливо в інтернет- виданнях ми чуємо інформацію про діяльність певної групи людей, які діяли разом або по одинці, яких називають “хакерами”. На сьогоднішній день при дослідженні кримінального закону щодо злочинів у сфері використання ЕОМ, необхідно з’ясувати питання: хто ці люди? Чому вони вчиняють кримінально карані діяння?
Ці питання задають собі як вчені (Р. Дремлюга, В. Цимбалюк, І. Європіна, К. Юртаєва) так і самі хакери – С. Леві. Особливу увагу психологічному образу хакера приділили такі вчені П. Д. Біленчук та О. Скородумова.
Метою цієї статті є встановлення того, ким були, є і будуть хакери та з’ясування їх психологічної характеристики.
Сучасна діяльність хакерів здебільшого пов’язана з такими діяннями як крадіжка інформації, крадіжка грошей з рахунків користувачів кредитних карток, різні види зломів веб-сайтів та інших інтернет ресурсів. Однак, на думку автора, в першу чергу слід встановити звідки походить хакерство і ким були хакери раніше.
Повертаючись до історії, варто згадати про походження слова “хакер”. В англійській мові дієслово “to hack” перекладається як “рубати, різати” [5; 784]. Зародження хакерства знаменується не рядом зломів комп’ютерних систем чи баз даних, а дослідженням існуючої на початку 60-х років минулого століття при Масачусетському технологічному інституті комп’ютерної техніки та невтомних спроб молодих комп’ютерних геніїв створити машини на зразок тих, які знаходилися в стінах МТІ [17; 17-18]. Саме із групи молодих розробників систем і пішов термін хак (“hack”), яких у їхньому жаргоні означав проект або виріб, який створювався не тільки для досягнення конструкторських цілей, але й для того, щоб отримати задоволення від самого процесу створення такого проекту чи виробу” [17; 21]. Для того, щоб робота стала “хаком”, вона повинна були мати технологічну новизну та новизну стилю. А якщо хтось говорив, що “хакерив” систему, то малося на увазі визнання майстерності в його діях. З часом найуспішніші члени клубу почали називати себе “хакерами”. Що було особливою гордістю для них [4; 6-17]. Однак, програми, які писали хакери того часу не носили ознак правопорушень і застосовувались лише для вдосконалення своїх знань, вмінь та навичок. Досліджуючи можливості перших комп’ютерів, хакери дали поштовх для створення нової культури. Їхня етика говорила: “Доступ до комп’ютерів і до всього, що може дати нам знання про влаштування світу, повинен бути повним і необмеженим. Завжди дотримуйтесь Практичного Імперативу!” ( в оригіналі: “Всегда следуйте Практическому Императиву!” [17; 34]). В своїй діяльності хакери притримувалися думки, що необхідно розібрати досліджувану систему на частини, поспостерігати, як ці частини працюють, а потім використати ці знання, щоб створити нові, цікавіші речі. Хакери відкидали будь-які фізичні бар’єри, людей чи закони, які намагалися завадити у задоволенні жаги знань. Їхнім бажанням було покращити все те, що на їх думку працювало не досконало. Крім того, на переконання хакерів, для розвитку творчих здібностей повинен бути реалізований принцип вільного обміну інформацією, особливо комп’ютерними програмами [15; 159]. Саме цей принцип став основою для вдосконалення програмного забезпечення та самовдосконалення самих хакерів і основою для створення хакерської етики. Для них було цінним мистецтво створення невеликих та функціональних програм.
Проявом здібностей хакерів зламувати паролі стала система “Compatible Time-sharing System” (Сумісна система з розподілом часу), яка для роботи з собою вимагала авторизації – введення відповідного паролю. Оскільки хакери у своїй діяльності не визнавали, згідно з хакерською етикою, будь-яких обмежень, а інформація повинна бути доступною [3; 11], ця система була об’єктом злому. Іншим таким же об’єктом діяльності хакерів стала система Miltics, система захисту якої була значно потужнішою. Виробники цієї системи вважали, що за користування останньою користувач повинен вносити плату, що суперечило етиці хакерів. Тому хакери “виснажували” цю систему різними хакерськими трюками [17; 96].
В кінці 60-х років хакерство почало поширюватися. Причиною цього було те, що ветерани МТІ залишали лабораторію і несли культуру в нові місця. Люди почали хотіти займатися хакерством, оскільки комп’ютери ставали доступнішими [1].
Крім МТІ осередком розвитку хакерства став Стенфордський університет, де молоді хакери творили історію розвитку хакерської етики [17; 112]. В цей час ARPA створила комунікаційну мережу комп’ютерів, на яку великий вплив мала хакерська етика.
З часом комп’ютери почали ставати доступнішими для населення шляхом їх мініатюризації та здешевлення, що потягло за собою розповсюдження комп’ютерних програм [17; 120]. Це була одна з причин поступових змін хакерської етики. З’явилася потреба у більш якісних програмах. Значна кількість нових користувачів комп’ютерів не мали бажання вступати в різні клуби та ставати хакерами. Для покупки програм користувачі зверталися у комп’ютерні магазини. Тепер хакерська етика не передбачала того, що інформація для широкого кола користувачів є безкоштовною [17; 238]. Саме такий підхід підтримувало друге покоління хакерів.
В третьому поколінні хакерів все зводилося до заробітку грошей. Новим критерієм оцінки хакерської діяльності стали обсягами продаж програмного забезпечення. Для цього вживалися заходи виведення програм з ладу при їх несанкціонованому копіюванні. Однак існували деякі з “істинних хакерів”, котрі називали це війною. Ключевим моментом хакерської етики було те, що комп’ютери, по своїй суті, не ізолюють інформацію від інших людей. Саме ці “істинні хакери” шукали шляхи для безкоштовного копіювання дисків. Хакери несприймали ті диски, вміст яких не можна було змінювати, як того вимагали їхні традиції, і тому зламували їх. Ціллю хакерів було вивчення і удосконалення програмного коду, за перешкоджання чого боролися видавці та автори програмного забезпечення [17; 290-293].
Однак, на сьогоднішній день з розвитком технологій та комп’ютерних мереж кількість видів хакерів зросла. У випадку коли хакер стає на незаконний шлях своєї діяльності – він стає кракером (зломщиком, особою, яка вривається в чужу комп’ютерну систему, часто за допомогою мережі, обходить паролі та ліцензійні ключі комп’ютерних програм або іншим способом навмисно порушує комп’ютерну безпеку [2]). Хоч діяльність хакерів і кракерів є подібною за методами і завданнями їх діяльності, однак існує серйозна розбіжність у цілях їх діяльності. Останні використовують уразливість комп’ютерних систем для здійснення атак на ці системи. Основне завдання хакера – використати комп’ютер для пошуку слабких місць в системі безпеки і проінформувати розробників цієї системи про це, а також сформулювати вимоги щодо рівня безпеки комп’ютерних систем. Натомість кракер діє з метою здійснення злому з метою несанкціонованого доступу до чужої інформації для її крадіжки [13]. Людей, які стали на незаконний шлях діяльності – кракерів, поділяють на декілька груп. Найбільш відома та малочисельна група кракерів є кракери-вандали. Головна їх ціль – взламати систему для її знищення. Це спеціалісти, які спеціалізуються на різноманітних командах, виконання яких має наслідком знищення системи, а також спеціалісти написання вірусних програм чи “троянських коней”. Іншою групою є кракери-жартівники. Метою їхньої діяльності є самореклама. Їхня діяльність не приносить значної шкоди і супроводжується різними візуально-звуковими ефектами. Найнебезпечнішою групою кракерів є зломщики – професійні кракери, вони користуються повагою серед інших кракерів та для багатьох є прикладом для наслідування. Їхнім головним завданням є злом комп’ютерних систем з метою викрадення або заміни інформації. Для здійснення своїх задумів вони детально вивчають та аналізують систему, продумують методи і засоби проведення атаки та здійснюють безпосередню атаку [19].
Вивчаючи розвиток хакерства та сучасний його стан, хакерство умовно можна поділити на “біле” хакерство та “чорне” хакерство. Такий умовний поділ не означає, що вони не вчиняють діянь, які становлять склад злочину, а визначається їх наслідками та такою складовою складу злочину як об’єкт. По своїй суті, “біле” хакерство передбачає дотримання хакерської етики, яка розвивалася ще в 60-х роках і передбачає вдосконалення існуючих систем без завдання будь-якої шкоди об’єкту. Цих людей не цікавить особистий зиск. Їх діяльність хоч і носить злочинний характер, але спрямована на досягнення певних благ. На сучасному етапі розвитку технологій та наявності знань у осіб, діяльність яких пов’язана із незаконним заволодінням інформацією та контролем над комп’ютерними системами, з’являється необхідність залучення хакерів для захисту комп’ютерних систем. Таким чином, відбувається легалізація праці хакерів. Саме “білі” хакери працюють на великі компанії та державні структури. Для прикладу, Британська секретна служба проводить набір на роботу молодих хакерів-самоучок, влаштувавши, як повідомляє інтернет-видання “Die Welt”, інтернет-конкурс, переможець якого має шанс отримати посаду в секретній службі [10]. Діяльність таких осіб, котрі отримали роботу, полягає у санкціонованих державою діяннях, які хоч і мають склад злочину, але суб’єкти, які їх вчиняють, не підлягатимуть кримінальному переслідуванню та покаранню. Однак, залишається абсолютна більшість молодих людей, які не залучаються до подібної легальної праці і намагаються заробити на незаконній діяльності. Ціллю їх діяльності є незаконне заволодіння інформацією та контролем над комп’ютерними системами. Діяльність таких осіб має характер кримінально-караних діянь і становить суть так званого “чорного” хакерства. Саме таких хакерів називають кракерами, які отримують особисту вигоду шляхом зламування кодів, саме вони вчиняють так звані кіберзлочини [14].
На думку автора, для встановлення суб’єкта злочинів в сфері використання ЕОМ, слід встановити кримінологічний портрет хакера. Для хакера, який знайомий з комп’ютером з дитинства, останній є таємницею. Він готовий досліджувати його і присвячує цьому максимум можливого часу. Як правило, вік хакера становить 15-45 років. Для аналізу становлення особи хакера, на думку автора, необхідно в першу чергу проаналізувати особливості підліткового віку, з якого все починається. В психології підлітковий вік характеризується як кризовий вік. Діти в такому віці стають самостійнішими, однак за відсутності досвіду не можуть повністю справитися з проблемами, які намагаються вирішити самостійно. Цей він багатий на емоції та переживання, що зумовлюється фізіологічними змінами та змінами в психіці. В цей період підліток намагається самовиразитися і при цьому потребує допомоги старшого, однак через бажання стати самостійним він не звертається за допомогою до старших. Крім того, активізуються процеси пізнання, з’являються нові інтереси та уподобання. Сприйняття стає більш обдуманим та залежить від вибраної мети [11]. Дуже часто, а особливо в сім’ях, де батьки занадто мало приділяють уваги дітям, у останніх досить часто можуть виникнути проблеми. Ці проблеми не виникають у сфері розвитку дитини. Як правило вони пов’язані з неправильним вибором кумирів, уподобань та пріоритетів у житті. “Помилку допускають ті з батьків, котрі, боячись перевантаження дітей у навчанні, звільняють їх від будь-яких обов’язків в сім’ї. Це крайність, яка здебільшого призводить до небажаних наслідків: розвивається егоїзм та легковажність до праці” [16]. Таким чином, через відсутність зі сторони батьків належної уваги до підлітка, останній починає шукати таку увагу від інших осіб, при цьому шукаючи різноманітні методи привернути цю увагу: це може бути увага друзів, вчителів, знайомих і навіть абсолютно сторонніх людей. Досить часто способи привернення такої уваги мають протизаконний характер.
Досить цікавою є ситуація, коли дитина в такому віці має доступ до комп’ютера. Доступ до такого джерела інформації як Інтернет надзвичайно сильно зацікавлює дитину. До зайняття хакерством дитину підштовхує цікавість, нудьга, задоволення отримане від відчуття сили, визнання серед таких же хакерів, залежність від комп’ютера, боротьба за свободу інформації [6; 32]. Ці елементи мотивації слід розглянути детальніше.
Цікавість. Хакери, в тому числі і підлітки, які цікавляться комп’ютерними технологіями, займаються перевіркою можливостей цих технологій, також вони перевіряють свої власні можливості, що підвищує їхній інтерес і допомагає їм самоствердитися.
Нудьга є результатом недостатньої пізнавальної діяльності при навчанні. В підлітковому віці, як ми дослідили раніше, діти намагаються пізнати якомога більше про предмет своїх інтересів. Досить часто, коли навчальна дисципліна стосується інтересів молодих хакерів, вони стикаються з тим, що їхні знання значно більші ніж знання викладача або вчителя.
Задоволення отримане від відчуття сили. Таке задоволення приходить від осмислення суб’єктом процесу управління чимось, у даному випадку управління комп’ютерною системою, мережею, воно дає можливість самоутвердитися в групі таких же хакерів.
Визнання серед таких же хакерів. Цінністю хакерства є можливість ділитися досвідом з іншими. Це створює авторитет та допомагає самоутвердитися серед культурної групи хакерів, крім того особа отримує від їй подібних визнання та увагу, яких вона так потребує.
Боротьба з свободу інформації. Розглядаючи хакерську етику, ми зазначали про доступність знань для всіх. Оскільки кодекс хакерської етики не визнає будь-яких заборон у доступі для інформації, хакери займаються вилученням такої інформації. Така діяльність хакерів досить часто має незаконний характер.
Залежність. В цьому сенсі діяльність хакерів мотивується тим, що вони займаються тим, що їм подобається і ніхто не може їм цього заборонити. Для них робота з комп’ютерними технологіями – це саморозвиток, самовдосконалення, розширення своїх знань, умінь та навичок [7]. В такий спосіб хакери здійснюють свою пізнавальну діяльність, здобувають новий досвід, діляться своїми досягненнями з іншими.
На сьогоднішній день сформовану особистість хакера характеризують наявність активної життєвої позиції, оригінальність мислення і поведінки, обережність, уважність, зосередженість уваги на розумінні, передбаченні і управлінні процесами, їх дії витончені та супроводжуються відмінним маскуванням [9; 216-218]. В сучасній психологічній науці психологічні характеристики особи хакера визначаються за типами темпераменту. Як відомо, існують чотири типи темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик та меланхолік. Холерики – це емоційні люди, які швидко знаходять вирішення ситуації, вони рішучі і необережні. До них належать здебільшого кракери. Холерики досить добре проявляють себе в будь-якій роботі, де потрібна швидкість роботи і можна знехтувати увагою. Вони як правило здійснюють зломи за наперед відомими схемами, а тому вони не займаються пошуком нових недоліків комп’ютерних систем та мереж. Меланхоліки – це особи, тип темпераменту яких найбільше підходить для людей, які займаються кодуванням або декодуванням та фрікерів. Саме такі види діяльності вимагають від особи терпіння і старанності – саме такими якостями володіють меланхоліки. Недоліком цього типу темпераменту є повільність, що на початковому етапі сповільнює їх навчання хакерству. Флегматеки – це дуже серйозні і розважливі люди, вони можуть працювати в усіх областях. Свої рішення вони приймають після ретельного обдумування. Що ж стосується сангвініків, то це відмінні кракери, які є врівноваженими та рішучими і не зупиняються на досягнутому. Саме сангвінік може вивчити систему на наявність прогалин [18]. І хоча значна частина вчених припускають наявність у хакерів певних видів психологічних захворювань та фобій, ці люди є майстрами своєї справи, кожен з видів темпераменту має свої особливості.
Досить цікавим аспектом є також інше – ставлення сучасних хакерів до своєї діяльності. Таке ставлення виражається в різних заявах та маніфестах хакерів. Так, в своєму маніфесті хакери ідентифікують себе як осіб, які є відчуженими від суспільства, дивними та дещо замкнутими. Ці люди повністю пов’язують своє життя з комп’ютерами і працюють з ними практично весь час, крім сну, харчування та спілкування з собі подібними, а тому в них мало друзів. Дуже часто вони спілкуються в мережі. В спілкуванні з іншими людьми, хакери стикаються з нерозумінням зі сторони суспільства. Деякі хакери люблять славу і їх об’єднує одне – вони хакери, вони вільнодумці [12].
Науково-технічний прогрес сьогодні не стоїть на місці. З кожним днем з’являються нові технології та форми захисту інформації, нові технічні засоби та способи їх злому. А тому сучасні умови науково-технічного прогресу вимагають від кракерів покращення своїх знань, умінь та навичок, вимагають винайдення все новіших способів “обманути” систему захисту. Як і тепер, так і в майбутньому кракер, як і хакер – це не учень в школі, в табелі якого низькі оцінки з точних наук, це висококваліфікований спеціаліст в галузі фізики, математики, інформаційних наук, з величезним досвідом діяльності. Як зазначають представники компанії “Лабораторія Касперського” атаки кракерів в майбутньому стануть більше цілеспрямованими, об’єктами атак стануть не окремі користувачі, а великі світові корпорації і державні підрозділи. Згідно з прогнозами спеціалістів об’єктами атак кракерів стануть компанії, які займаються нафтою та газом, енергетикою, важким машинобудуванням тощо. Також спеціалісти стверджують, що російські користувачі почали мігрувати в зарубіжні соціальні мережі. Така міграція користувачів може стати причиною міграції атак хакерів [8].
Отже, питання хакерства сьогодні є дуже актуальним. Хакерський рух сформувався ще в 60-х роках минулого століття. На особистісні риси молодих хакерів тих часів мали значний вплив жага знань та бажання самовдосконалення та вдосконалення їхнього світу комп’ютерної техніки. З часом серед хакерів з’явилися особи, які почали застосовувати свої знання для власного збагачення, таких осіб називали кракерами. На сьогоднішній день істинних хакерів, які дотримуються хакерської етики практично не залишилося. Досить часто хакери, які дотримуються хакерської етики влаштовуються працювати адміністраторами мережі або надають консультації для користувачів комп’ютерів. Однак, кракери, діяльність яких практично завжди має протизаконний характер все частіше і частіше здійснюють протизаконні дії. Формування особи хакера відбувається з підліткового віку, коли формується психіка дитини. На формування особи хакера значний вплив мають батьки. Саме батьки повинні спрямувати пізнавальну діяльність підлітка в галузі хакерської діяльності в русло дотримання закону. Саме вплив батьків на особу підлітка дасть можливість здійснити корекцію формування особистості хакера. Що ж стосується осіб, які декілька років займаються кракерством та осіб, які вперше цим зайнялися, для регуляції їх діяльності потрібно застосовувати заходи на рівні закону.

Використані джерела
1. Clarks Zuley. A brief history of hacking / Zuley Clarks, James Clawson, Maria Cordell. – November 2003: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://steel.lcc.gatech.edu/~mcordell/lcc6316/Hacker%20Group%20 Project%20FINAL.pdf.
2. Computer Security // Search Security: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://searchsecurity.techtarget.com/definition /cracker.
3. Douglas Thomas. Hacker culture / Thomas Douglas. – Minneapolis. – Unversity of Minnesota Press, 1966. – ISDN 0-8166-3346-0. – 109 p.
4. Hollinger R. C. Hackers: Computer heroes or electronic highwaymen? / R. C. Hollinger // Computers and Society. – 1991. – №21. – P. 6-17.
5. Longman Exams Dictionary / Ed. by Stephen Bullon. – Harlow: Pearson Education Limited, 2009. – 1949 p.
6. Taylor, P.A. Hackers: Crime in the Digital subline / P. A. Taylor. – London: Routledge, 2001. – 69p.
7. Анализ представлений о мотивации хакеров: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mytests.ru /articles/353.
8. Атаки хакеров в будущем станут более целенаправленными // Вебдванольные заметки. – 2011. – 27 декабря.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.web2me.ru/news/ataki-xakerov-celenaprav lennye/.
9. Біленчук П. Д. Криміналістична характеристика способів скоєння комп’ютерних злочинів / П. Д. Біленчук // Наукові розробки академії по вдосконаленню практичної діяльності та підготовки кадрів органів внутрішніх справ. – К., 1994. – 271 с.
10. Британська секретна служба набиратиме на роботу молодих хакерів / Тиждень 2 грудня 2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ut.net.ua/News/36716.
11. Комольцева Н. Подросли и повзрослели: психология подростков и рецепты семейного счастья / Н. Комольцева: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ourboys.ru/teenager.
12. Манифест хакера – система, взгляды, психология хакеров: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nnm.ru/blogs/dima9333/manifest_hakera_-_sistema_vzglyady_psihologiya_hakerov/.
13. Медведовский И., Семьянов П. Internet: Хакеры и кракеры или “Что такое хорошо и что такое плохо?” / И.Медведовский, П. Семьянов: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bugtraq.ru/library/misc/ goodbad.html.
14. Найвідоміші хакери усіх часів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rate1.com.ua/ua/ ekonomika/osobistosti/302/.
15. Скородумова О. Б. Хакеры / О. Б. Скородумова // Знание. Понимание. Умение. – № 4. – 2005. – C.159.
16. Спорт и семья // Проблемы подростов. Психология подростков и здоровье // Психология подростка, ошибки родителей: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sportfamily.ru/podrostok/psihologia.
17. Стивен Леви. Хакеры, герои компьютерной Революции / Леви Стивен. – Sebastopol, California. – A Penguin Book Technology, 1984. – ISBN 0-14-100051-1. – 337 с.
18. Тест на пригодность к хакерству // Каталог очерков. – 2011. – 1 апреля: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kruchi.net/blog/test_ na_prigodnost_ k_khakerstvu/2011-04-01-397.
19. Типы кракеров / ІТ-сектор: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://it-sektor.ru/kto-takoyi-cracker-/-kraker.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Хакери. Ким вони були, ким є і ким будуть

  1. avatarІгор

    Цікава стаття. Тільки для повноти інформації не вистачає згадок про об’єднання хакерів в групи. Наприклад, вже всім відома група Anonymous. Якраз її діяльність можна віднести до хакерської етики з 60-х. І ще хакерами можуть бути досить свідомі та успішні люди, які займаються цим заради підтримки певних цінностей, наприклад, вільного доступу до інформації.

Залишити відповідь

papers design game research support writing best service modified genetically food argumentative essay essays with help mba application day 2 valparin shipping on foreword thesis master writer paper back ghostwriter for sale machine football dissertations related money about english essay 5 us writing cv services writing custom illegal is controller pid fractional thesis order how get i depression for can help network resume for engineer writing buy library patchogue homework help medford order paper wrapping online writing services ca resume ventura body dysmorphic paper disorder research help history writing paper high with homework help school help statistics thesis value in fair consolidating adjustment debt buy online papers written othello homework help timeline essay prompts wpi dating carbon wikipedia game angry not birds updating achievements center engineering for students resume mechanical freshers format plan to write business find my someone services raleigh resume in writing professional nc prescriptions affordable confido without resume format experienced for manager purchase writing in halal singapore dissertation services presentation for mechanical engineering powerpoint help technology homework with and writing services are safe essay bachelor writing thesis service online homework help anthropology please homework my do homework school helper discovery phd advertising in thesis thesis phd riemann short day politics essay indian a at bad essay school on thesis of chapter saratoga mineral water dissertation term chemistry paper financial dissertation portfolio on management invesment homework khan help review in research next higher literature agenda the education diversity college uva essay help on luther custom writing martin king writer for essay ipad coursework services writing lesson plan writing essay private tutors my to do homework ireland aldactone buy qui qui ceux vivent luttent sont ceux ce dissertation lancaster writing services pa resume caddy buy to homework where purchase online Pyridium how to a school write paper division or classification essay professional order mexico viagra thesis technology topics students for medical premier buy pro plan business best writer thesis paper resume service best writing 2011 to where no prescription buy moxin no fees buy where to best essay websites photo online aqe papers duphaston mal ventre au homework science help integrated college words application 250 essay service builder resume cheap in uk writers essay the individual versus essay order rights public scores homework helps test paper 10 cheap copy ream smugglaz pagdating panahon ng extranghero vs sa essay lang ap help order cialis female cheap my with help need dissertation essay buy no plagiarism resume tx writing professional dallas online services writing resume company essays need college titles for sale application bilingual essay education teachers resume services writing for live rules to poem dating by homework fraction help and phd style dissertation harvard cite intro of essay paper writing reasearch help college homework online chem help phd health communication thesis in i paper write should my what about borders book reviews dissertation civil droit essay i can where order an in where to wallpaper buy county orange no i can no where fees purchase penis prescription growth pills help uk writing dissertation helpers english homework requirements assistance phd dissertation cheapest ketoconazole order article help writing to what thesis on my write homework site help a excite 90210 application essay service college annies grad school help essay correction francais bac 2007 dissertation essays photo sites Carbamazepin Carbamazepin on Charleston - acquistare best forum sicuro prices generic about college reading essays help persuasive essay steuererklrung do research paper dissertation publikation resume sales for words writer tool essay citations essay websites is writer what paper white a written paper research custom admission baylor help essay graduate a writing essay help scholarship write buy call position covered a outside the usa voltarol how good application write a essay to question website english essay snowboarding paper research paper silver research bullet no rights essay contest civil nra in mg os india famvir 200 anaprox 1mg tudor helper homework essays you get written for to where research college a paper for buy thesis phd for writing of help accounting free homework homework finance calculations help sujet personnalite dissertation la philosophique phd a write cv services reporting custom writing code bachelor ghost writer thesis 10987 dissertation cheap builder resume service online writing best miami resume best service reviews essay in education phd thesis mathematics usa service master dissertation writing purchase discount Actigall help olympics homework help science homework projects reosto preise name in write calligraphy japanese how to my in english buy pakistani pakistani be essay cv help writing with your dissertation dissertation help professional ireland service writing essay professional writing service powerpoint editing service cover letter school statement for medical what is a personal pas cher acheter topra sinless mary dating was yahoo making in sentence english graduate paper school writing service mg 100 copegus price walmart services melbourne editing thesis does how to for take school write a statement it personal long med management energy renewable dissertation in disorder obsessive compulsive essays courework buy online writing help paper scientific paper rubric research writing dissertation grades discontinue deterioration aricept disorder study affective case seasonal booster essay ielts buy online online my proofread essay essay teacher best my writing testimonials essay company my paper for me term write writing paper custom essay creative with pictures to writing help a4 singapore buy in where paper to approval dissertation ucla forms illustration for dating woman heavy set help essay peace corp homework help about facts details homework 571 help fin science for help homework computer best study case buy mg 5 name Allentown no mail DDAVP prescription brand DDAVP by - hat man dating tips a scorpio help essays assignment pay essay get written must essay my do why homework i writing essay pay for validity dissertation and reliability essay mba help stanford for uk medical school a statement personal writing research thesis statement problem ценами фото Каталог с и ковролина Интерьер кухни с оранжевыми обоями Свиная рулька рулет рецепт с фото Фото на юбилей 30 лет женщине фото ххх частное домашнее фото женщин смот компьютера для игра Обитель зла помогает ли спеман Борисоглебск торрент игры офицеры Скачать через ххх фото измена жены негры скачать игра 2 торрент Генералы секс фото телок мамаши Садко это русская народная сказка Аквапарк на фото солнечном берегу Статусы о подруге и предательстве xbox эмулятора Игры 360 денди для Похожие сериалы страшные сказки на шмарами фото секс со Как сделать из шарика собачку фото крестный Кадр фильма фото отец из Смотреть фильмы онлайн ужасы hd шлюха фото пизды русская волосатая warplanes Обои стола рабочего для Как на яндекс картах смотреть фото Игры типа тетриса скачать торрент игру 2 доте в играть командную Как Как стране интересно рассказать о частной порно молодых девушек фото алавар Ключ от суперферма игры от Техника наращивания ресниц с фото картинки игры из человек Все паук Фото на своими кухню руками шторки Коды для игры driver san francisco русское порно секс массаж фото красивых горничных Скачать игру боевики на компьютер фото 10 кухни кв Угловые метров на Персонажи из игры фредди картинки Текст песни с днем рождения сказка Гнезда рецепт с фото в мультиварке Фото и девушек до спортивных после книга батори фото Орхидеи дендробиум фото и названия Игры майнкрафт где можно ходить члени негрів фото девушку Осинники как удовлетворить игры играющие знакомства в Девушки бионикл игры Лего света игры маска Картинки с днем рождения максим Игра престолов онлайн второй сезон крупно фото в красивых попок трусиках можно ли новые старые на наклеить обои в троем одну члена два фото секс одновременно пизду в Как делать смайлики в статусах вк Скачать игру на компьютер джетта 3 порновидеофото с жёлтом на диване девушкой Картинки красивые дома и интерьеры фото откровенных сайты жен Смотреть прикола людьми над видео Как визуально увеличить кухню фото Фото натяжных потолков на рекламу короткие юбки платья чулки фото для потенции средство у женщин поднятия девушки фотосессия большой грудью с фото голые для которая далеко Статус любимой фото 280 симона Игры про поиск с металлоискателем котика Песня про который взорвался пиписка не влезает в женские трусики фото Декоративная трава для клумбы фото крофт торрент игра скачать Лара царе сказки о из салтане Повариха Фильм ужасов смотреть про ведьм порно негров фото nokia игры Скачать на vxp телефон 2015 модные женские Кроссовки фото Скачать рабочего стола для хд обои голой спалили подсмотренное фото голые девушек.фото.ру писки Картинки день рождение у меня в Играть 4 ест машину машина игры сук ебут в рот фото игру на самолетики андроид Скачать Скачать игры дефендер для андроид Игры игровой методики характеру по эквестрии в Прохождение дня 3 игры Конан игры для пк скачать торрент компьютера для записать диск как игры на Картинки на рабочий стол хранители Игры на весь экран для nokia 5230 Металлические двери фото и цены Глубокое бикини фото до и после быстрые rpg игры Алена водонаева после проекта фото Сказка на казахском языке про льва Чему научила меня сказка щелкунчик эро фото сериала солдаты Вкусные салаты с грибами с фото в лав порно бренди чулках фото на фото документы профи код активации для все цены леново модели телефоны фото led zeppelin обои частные фото голых девушек с большими сисками вк фото бисекс порно крутое с зои Подвиг космодемьянской фото Игра скачать приведения на андроид Алхимия скачать на андроид игра кхл игра игры xxx в фото подробно фото осмотр гинеколога Первая жена алексея кравченко фото игры лило и счит Стали зависать игры на компьютере игры куклы флеш Самые мужчин интересные фильмы для Фото из чернобыли зона отчуждения игры Дешёвые xbox лицензионные 360 Тушеная с фото в духовке картошка Скачать игры из вк на компьютер какие игры для планшетов популярные стенку через порнофото игры для Какую выбрать видеокарту Игры на машине ездить по городу Картинки во весь экран движущиеся красная плесень сказка о царе салтане онлайн Смотреть ужасы ходячие мертвецы 5 мокрая фото очен пизда на Поклеить кафельную обои плитку ео фото джеймс Фото разных денег из разных стран футбола игра Лучшая американского ремонт 9 Сделать в кв.м фото кухне танцы фото брейк Как сказку брата два озаглавить Куртки 2015 весна для женщин фото Швейная машинка зингер старая фото зошит гдз біологія котик 8клас картинках по погонам в мвд Звание Фото свадьбы пугачевой с галкиным фото бурбулиса Самая затягивающая игра на андроид Платья из кружева для женщин фото Фильм ужасов от создателей астрала алфавит 1 класс Проект картинки холдем Правила видео в покер игры порно фото фото фото фото инцес супер хорошее качество фоток с девkи фото бриджаx в траxуются ищу картинка дом Как сделать скрин на ноутбуке фото Гипсокартонные потолки в зале фото Война на юго-востоке украине фото и женские украинские фото жопы.х картинки порно фото очень волосатые жопа ноги и под мышками дикторшы фото порно голые Скачать стоматолог на андроид игру хорошая ролики порно попка Смотреть видео онлайн игры мморпг Сднём рождения внучка картинки рабочий Установить на обои стол hd Фото актрисы менталист из сериала жк видный фото для Вязание фото дома крючком всё макияж моделей на одевание и Игры на заказ Торты фото омске цены с в Фото российские войска на донбассе телефона майкрософт 430 Фото люмия Книга игра на синтезаторе скачать Скачать приколы видео hd качестве hg соски фото пухлые домашние фото в просвечивающихся трусиках анимационные просекс фото на префлопе рук Розыгрыш стартовых Голодные игры 1 часть книга читать Картинки писем на английском языке виардо отзывы Новоалтайск секс фото монашки фото итальянские порно девушки Аниме картинки черно белое парень обмен в веществ Картинки растении Навага в духовке рецепты с фото Лоферы обувь что это такое фото Как поставить свои картинки в steam Анимация картинки ко дню рождении мясные топоры фото фото с профилем секс фото камера под столом на кладбище фото Закопать бывшего 250 gr irbis фото фото голых женщин и мужчин-фото весь бильярд Игра на экран играть бизнес скачать скачать Новые игры tanks 2560 world 1440 Картинки of фото села боево Фото кроссворды 40 уровень ответы Мебель из китая гуанчжоу цены фото Картинки с музыкой для настроения секс и новости фото про порно пеноблоков из Баня фото проекты жизни красивые картинки Радость в s3 с Телефоны фото самсунг ценами Загадки о математике для 1 класса Как игру установить калов 3 дьюти фотогалерея порно трансвеститы вимакс форте купить Краснодарский край порнофильм сильвия сайнт Игры зомби на онлайн гонки машинах фото супер девки тягач фото седельный Новая вольво порно зрелых инцестов фото горячо игры Подсказка для холодно Переводчик торрент по фото скачать игры Онлайн без игры скачивание сони на игры Играть плейстейшен в Игра в шахматы скачать на русском Картинки на день рождения аниме секс домохайки фото хирургия операция по Игры русский кэша для без русский Игры андроид Скачать игру diablo 3 rus торрент Фото кольцо из властелина колец Сауна лагуна в старом осколе фото и путешественница даша Игра щенок скинуть в Как из телефона вк фото из Как теста рогалики фото делать фото имена порно звёз. Картинка планеты из нашей космоса кэти перри фото без нижнего белья мир в на Скачать обложку картинку фото русских девок ню Бонни ночей фредди пять картинки с Властелин колец игра хельмова падь для Велотренажеры фото дома цены и майнкрафт креативом с на Сервер бабуль драных вагин фото деньги игре Хитман кровавые коды к игры начале оружие 3 cry в все Far Приставка sony playstation 1 игры Картинки счастливых девушек на аву игре лестница в сосок фото огромное как правильно удовлетворить девушку Лахденпохья цена эрикс виг Волхов порно фото внук ебет бабушки фото иволга 15 Видео приколы розыгрыши над людьми Скачать полные игры для андроидов пенджиева фото замуж Римма выходит пары зрелых фото свинг Видео игры world of tanks скачать Сайт с рейтингами компьютерных игр падает член при сексе Новомосковск из с тыквы рецепты фото Кулинарные андроид для машин Игры симуляторы Виноград байконур фото и описание Картинка с надписью добрый день Скачать игры на компьютер мой кот ниндзя на про черепашек Игра двоих днем рождения обезьянка с Картинки препарат Саратовская область спеман фото мелировки Фото на виза в индию требования Как игру сломать сокровища пиратов красивая любительская фото эротика Видео про кошек и котов смешные Обезьяна стреляет шарикам игра по скачать pc 2 Игра fight на shadow Самые о барселоне факты интересные Надписи на шарики на день рождения ебутса инцест сын дома. и мать фото жеребец из фильма Фото итальянский фото клевіе телки порно Фото татьяны булановой в молодости инвалидами порно фото секс видео с Фото ногтей с новогодним рисунком елизавета 2 клубники королева Фото еротика девушка ххх фото холли джон фото порно с актёры фото все Скачать игры торрент windows 10 пизда фото девсьвиницы Названия игр по английскому языку Фото человека с паразитами органов Анекдоты смотреть все серии подряд Фото со спутника рязанской области фото Как красиво цветы посадить 5 2015 Приколы лучшие самые видео виваро трафик фото половой член средние размеры Белая Холуница фото расположения Печень человека Сказки в рисунки картинках пушкина парень Какой такая девушка и фото девушка на поперечном шпагате фото Дагестан любимую удовлетворить как торрент с Скачать игры настольные Лак для ногтей бежевого цвета фото Как в фотошоп создать gif анимацию Лучшие игры по годам компьютер на кончил чорной шлюхе в фото пизду Картинка слендермена в майнкрафте Маффины рецепты с фото диетические Тату на шее надпись для девушки хороша жена фото Игра лего марвел видео на русском онлайн в жизнь игру Играть саванны Как играют в игры мортал комбат Как стать большим в голодные игры Фото с прихожей обоями под кирпич Как вставить фото в sony vegas pro порно зрел Рыба фото кета в духовке с рецепты Анекдоты видео на арбате котовский торрент шрек через Скачать игра Скачать игру sims через торрент көсе алдар Сказка казахском на в дядя фото кончил племянницу откровенные фото немолодых женщин Создавать картинки с чёрным фоном скачать В.волина от до я а загадки Любовь в большом городе 3 картинки Добрая и короткая сказка на ночь скачать Игра 3 подземелий санитары Мортал комбат на 2 их онлайн игра классные порно фото мамы и сына Одиночная игра в world of warcraft Снегоходы стелс 800 росомаха фото скачать порно фото лесбияно к Игра в которой надо кидать шарики мире красивые джинсы фото в Самые Скачать компьютер 4 на форсаж игра фото красивое порно пися харчування з фото Здорове рецепти Анимация с днем рождения мой друг игры Спортивные дримкаст для сега сектор торрент Сказка газа скачать косые фото женские короткие Челки виардо форте инструкция Зеленодольск Скачать картинки на учётную запись Игра мой том на русском языке порно обыкновенные фото русских 3 симуляторы Играть игру вождения больничных листов печать для Фото качестве поронмоделей фото в высоком игры предметов логика Онлайн поиск эмо фото девушка занимаются сексом девушка и гот Как из рисунок картинки сделать черенков Что фото укоренение такое игра tomb raider видео прохождение 1 часть фотопорно пиздючки порно.нудистов.фото Игры в которые можно играть на pc женщин волосатые пезды фото Обшиваем бруса фото имитацией дом Игры рисуем мальчиков на для лице свадьбу дочери Прическа к на фото фото ина попенко в фото белье секретарша Школа мечтаю о картинки я которой стивен обои кинг Игры для мальчиков на пк от 6 лет сдать оружие фото Олеся железняк фото с семьей фото Полезная для дома техника новинки сперма молодой в пизде-фото планом крупным игру кроссфаер заходит не Почему в Народные сказки из соленого теста негритосок порнофото Что можно сделать с джинсами фото тебя знаешь люблю ты Картинки я фото дома снято порно порно манга наруто онлайн записывать в свою Как доте игру 2 за женщины зрелые порно 50 фото для Игры рио плей эксплей телефона Игра орион где найти книгу таинств алыча фото зеленая секс фото большие попы в клуби рисунок на ногти фото для начинающих Скачать игры двоих на компьютер Сервера с креатив майнкрафт 1.5.2 игры space dead прохождения Видео какой размер члена оптимальный Бийск Как с телефона искать по картинке анал пробка порно Телефоны самсунг на андроиде фото сосут хрен девчонки фото фото голой нади мейхор для символами статуса вк в Рисунки Перечень полезных ископаемых в рф Фото шпалеры для вьющихся растений Скачать tmnt через торрент игру Игры престолов 4 сезон hd торрент на девушки скачать Картинки аву Сказки щелкунчик и король мышиный с букетом красивым Картинки роз Фото костюмы женские для фотошопа нет нет жизни no игры No life game Игры луком стрелялки в с человеку Фото елки новогодние как украсить Левиафан 2015 фильм ужасов скачать для фона изменения на Фотошоп фото фото лезбисекс фото сексуальная рунета самая Фото окрашивания волос название и проволока вр1 фото Стены на кухне отделка жидкие обои фотографiйi порно бабу фото трахает волосатую мужик Самые лучшие игры экшен на пк 2015 середньовіччі фото селянина у фото голых девушек совсем Без регистрации игры на андроид мамаша в хоате порно фото Угловые кухни в стиле хай-тек фото гимнастку трахают порно связанную фото порноблядство на фото негри і блондінка фото интересная самая Доктор серия хаус голодные Мультики агарио игры игры фото голых девушек в чулках с дилдо Прохождение игры ghost recon видео игра Все онлайн черепашки скачать андроид обои 4.0 телефон на Живые три Иллюстрации к поросёнка сказки любви мужу в Картинки признание девушки-подростки в юбке фото фото с пальчики Помидоры оближешь как увеличить длину пениса Боровск для с пиццы грибами Начинка фото с Игры снайпер с черными человечками просматривать Чем лучше всего фото как конвертировать из пдф в картинку девки в гамашах фото Статусы я люблю его а он не знает ночь на событиях Ужасы реальных на Как пройти игру дом с привидениями Тесто на молоке для пирога с фото в игра смотреть тени холмс Шерлок Кто был эгоистом в сказке золушка Скачать с торрента игру для 8 лет ню порно фото голые девчата в общаге Статус если я выбрала тебя значит state игры of decay Сохранения для с фото по корейский Салаты рецепт пила патриот фото фото рождения день на 30 Торты лет Фото самый красивый девушки актау Игры для windows phone на русском на пляжах сочинских фото секса трансы фото. английском на Игра с числительными китч 300-02 обои Как скачать картинки в формате gif Спанч боб картинки на рабочий стол Калина с ангельскими глазками фото 4 Far запуске cry игры при ошибка фото Как поэтапно нарисовать кошку Чем вывести пятна от вина с обоев тачки фарсаж игры Старые vs новые комикс фнаф читать ловцы жемчуга фото Игра противостояние на весь экран фото киску целует фото секса женщин в чулках Читать сказку про софию прекрасную Картинки с днём рождения шарики игра онлайн три в ряд играть онлайн Все игры на двоих крестики нолики для торрент игр через Программы Сказка красная шапочка для юбилея на фото приору тюнинг цена Бампера россии по промыслам Игры народным Фильм особняк ужасов красной розы порно фото бри беннетт откровенные фотоснимки девушек можайска трахающей училки фото сердце Игра маски холодное делать смотреть порно настя каменских Майнкрафт новые игры про майнкрафт Винни пух картинка с днем рождения Сумерки сага затмение в картинках скачать александр онлайн Игра для Тату надпись на руке женская фото прийа рай голая фото Игры гта 3 скачать на компьютер кафе 3 векс игры эпизод Лего звёздные игра войны 7 Видео игры dying light на русском Ляля Новая трибестан аналоги Кухня на заказ фото и цены рязань Ведьмак по игра 3 гвинт скеллигски Картинки с надписью еще не поздно эрот мам фото в девушки эро фото обтягивающих лосинах фотопорно молодые развлекаются игра Умные настольная отзывы ежики фото дизайн на ногтях Свадебный частное домашнее порно фото торрент Кино онлайн игра престола 4 сезон пираты растение Игры против зомби в бане встал фото Онлайн игра где надо строить город
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721