Хакерство як суспільно корисне діяння

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Останні декілька років в засобах масової інформації ми дізнаємося про діяльність хакерів. Зазвичай діяльність цих людей становить суспільну небезпеку, однак трапляються випадки коли діяння, які вчиняються хакерами не є суспільно небезпечним. Виходячи з цього, необхідно з’ясувати питання чи може хакерство бути суспільно корисним?
Це питання малодосліджене і в даному випадку, на нашу думку, слід виходити із наявних досліджень про явище хакерства. Питання хакерства досліджувались вченими (Р. Дремлюга, В. Цимбалюк, І. Європіна, К. Юртаєва) і самими хакерами – С. Леві. Крім того, деякі вчені розглядали психологічний образ хакера (П. Д. Біленчук та О. Скородумова).
Метою цієї статті є висвітлення хакерства як суспільно корисно діяння.
Сучасна діяльність хакерів здебільшого пов’язана з такими діяннями як крадіжка інформації, крадіжка грошей з рахунків користувачів кредитних карток, різні види зломів веб-сайтів та інших інтернет ресурсів.
Саме по собі хакерство не є позитивним явищем, оскільки тим чи іншим способом спричиняє збитки особам, проти яких здійснюється такий захід. Наслідком діяльності хакерів, згідно чинного Кримінального кодексу, що визначається статтею 361, є несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації [8]. Такі наслідки не є бажаними для об’єктів, щодо яких вони застосовуються. А тому говорячи про хакерство як суспільно корисне чи суспільно небезпечне явище, потрібно враховувати мету здійснення таких діянь. Виходячи з цієї точки зору, визначається чи становлять небезпеку для суспільства такі діяння чи ні. Законодавець чітко не визначає, що є суспільно небезпечним і суспільно корисним діянням. В контексті цих видів діянь розкривається зміст кримінально-правової поведінки. Протиправність свідчить про те, що така дія (бездіяльність) завжди порушує заборону закону про кримінальну відповідальність, а тому є кримінально протиправною [3]. Таким чином, такі діяння становлять небезпеку для охоронюваних державою прав та інтересів. Що ж стосується суспільно корисного діяння, слід сказати про те, що така діяльність сприяє здійсненню захисту державою охоронюваних прав та інтересів, а тому держава здійснює суспільно корисну діяльність в процесі захисту своїх прав та інтересів і прав та інтересів своїх громадян. Таким чином, виходячи з вищезазначеного, можна дійти висновку, що держава, здійснюючи свої функції щодо захисту прав та інтересів, використовує методи, які при їх застосуванні некомпетентними органами є суспільно небезпечними.
Так, для прикладу, Британська Секретна служба проводить набір на роботу молодих хакерів-самоучок, влаштувавши, як повідомляє інтернет-видання “Die Welt”, інтернет-конкурс, переможець якого має шанс отримати посаду в Секретній службі [4]. Саме у такий спосіб, держава використовує фактично суспільно небезпечні діяння для захисту охоронюваних державою прав та інтересів, перетворюючи суспільно небезпечне діяння у суспільно корисне. Іншим прикладом хакерства, як суспільно корисного діяння є те, що хакери-активісти групи Anonymous на короткий час вивела з ладу 40 сайтів, які, за твердженням авторів акції, торгували знімками дітей, яких піддавали сексуальному насильству… На думку експерта, подібні атаки могли поставити під загрозу зриву розслідування, що проводяться, і позбавити поліцію можливості збору речових доказів [11].
У зв’язку з цим учасники групи підлягають притягненню до кримінальної відповідальності. Однак, важливим залишається питання суспільної моралі. На сьогоднішній день в Україні діє Закон України “Про захист суспільної моралі”, який встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль. Так, статтею 2 цього Закону вказується: “Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються”[10]. Звичайно, експерти негативно оцінили таку діяльность хакерів, однак саме ці дії стали заходом захисту суспільної моралі. З іншої сторони Кримінальний кодекс забороняє в статті 356 забороняє самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями булла заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, тобто самоправство. Самовільність характеризується здійсненням особою свого дійсного або удаваного права чи вчинення інших дій всупереч встановленого порядку і без законних повноважень. Дійсним визначається право, яким особа володіє і силу закону, договору чи іншій підставі, однак це право реалізується з порушенням порядку [6]. Враховуючи це, слід зазначити, що в даному випадку членів групи Anonimous слід було б притягнути до кримінальної відповідальності і за самоправство за Кримінальним кодексом України. Однак, є обставина, яка може послужити виправдовувальним фактором є положення ч. 1 ст. 39 Кримінального кодексу. Саме ця норма дозволяє зашкодити правоохоронюваним інтересам для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі.
Так, розвиток дитини та підлітка визначається тим, що вони бачать, відчувають та пізнають в навколишньому середовищі… Світова практика свідчить, що комп’ютерні ігри та спілкування в мережі стали заміняти дітям “реальне” життя і вони не завжди можуть відрізнити, в якому з цих світів вони знаходяться і хто насправді є другом для них [9]. “З розвитком комп’ютерних технологій діти можуть стати жертвою, не усвідомлюючи навіть протиправность дій дорослих”. Це те, що загрожує здоровому соціальному розвитку людства в цілому [2]. Здоровий соціальний розвиток є мірою соціальної активності, діяльності, відношення людського індивіда до світу. “Соціальне здоров’я нерозривно пов’язане з духовним здоров’ям особистості, її спрямованістю, ціннісними орієнтирами, ставленням до життя. Всі складові здоров’я невід’ємні, внутрішньо взаємопов’язані і саме їх інтегральний вплив визначає здоров’я людини як цілісний складний феномен, як сутнісну характеристику її як особистості”[5], що згідно з статтею 3 Конституції України “…визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”[7].
Виходячи з усього вищезазначеного, слід зазначити, що здоров’я в усіх його відношеннях, в тому числі фізичне, соціальне, психологічне здоров’я дорослих та дітей. Як стверджують психологи та нейрофізіологи вказують на те, що “перегляд еротичних картинок на деякий час позбавляє мозок життєздатності. Такі картинки діють навіть сильніше, ніж зображення з насильством і катастрофами… Найбільшу шкоду порнографія без сцен насильства наносить дітям… На думку багатьох вчених, порнографія перешкоджає нормальному розвитку дитячого мозку”[1]. Виходячи з того, скільки на сьогоднішні день сайтів, які містять порнографію, в тому числі дитячу, про повноцінний нормальний психічний та соціальний розвиток дітей, їх психічне і соціальне здоров’я говорити не просто. Саме це становить небезпеку і безпосередньо загрожує суспільству та, зокрема, нормальному розвитку кожної особистості. Враховуючи все вищезазначене, в світлі Кримінального кодексу України, члени групи Anonimous в цьому випадку діяли в стані крайньої необхідності.
Діяльність сучасних кракерів в цілому є кримінально переслідуваною і відрізняється від діяльності, яка пропагувалася етикою хакерів, якої дотримувались хакери Масачусетського технологічного інституту. Замість забезпечення вільного доступу до інформації та знань, сучасні кракери почали діяти всупереч принципам, які стали основою хакерського руху. Практично в усіх випадках діяльність кракерів відбувається з порушенням Кримінального закону, який, на нашу думку, потребує вдосконалення. Однак, враховуючи вищезазначене варто звернути увагу на те, що не тільки держава в особі компетентних органів використовує хакерство для захисту охоронюваних нею прав та інтересів, шляхом використання хакерства як суспільно корисного діяння, але є випадки коли діяльність безпосередньо хакерів (кракерів) є суспільно корисною. Хоч і діяльність професійних хакерів (кракерів) не підтримується державою, однак в аспекті захисту суспільної моралі є ефективною. Виходячи з усього вищезазначеного, на переконання автора, хакерство не можна назвати однозначно суспільно небезпечним явищем, оскільки хакерство як у випадку використання його уповноваженими органами держави, так і в діяльності хакерів може приносити користь для інтересів держави та для охоронюваних державою прав та інтересів громадян.

Використані джерела
1. Forfun.org.ua Вплив порнографію на психіку: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.forfun. org.ua/?p=893.
2. Sprosimam Дитяча порнографія в Інтернеті: наскільки це небезпечно?: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.sprosimam.org.ua/a/ dityacha-pornograf%D1%96ya-v-%D1%96nternet%D1%96-nask%D1%96lki-tse-nebezpechno.
3. Александров Ю. В. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 328 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravouch.com/ugolovnoe-pravo-ua/suspilno-nebezpechne-diyannya.html.
4. Британська секретна служба набиратиме на роботу молодих хакерів / Тиждень 2 грудня 2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ut.net.ua/News/36716.
5. Васильєва І. В.. Соціальні аспекти здоров’я як предмет філософського дослідження / І. В. Васильєва: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_filos/2009_29/40.html.
6. Коментар до Кримінального кодексу України: коментар до статті 356: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.yurist-online.com /ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/353.php.
7. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
9. Матвіївський всесвіт Безпечний інтернет. Дитяча порнографія: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.znvkvsesvit.zp.ua/ ?page=bezpechniy/zustrich.
10. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 10. – Ст. 105.
11. Хакери Anonymous зламали 40 сайтів, які поширювали дитячу порнографію / Волиньinfo.com, 25.10.2011: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.news.volyninfo.com/analituka/43146-hakeri-anonymous-zlamali-40-saytiv-yaki-poshiryuvali-dityachu-pornografiyu.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

slides dissertation proposal powerpoint greece cystone essay writing service custom australia thesis sri writers in lanka online free math help essay custom law me help homework with canadian homework help term on marketing service paper online chemistry phd thesis how can name in write hieroglyphics i my book purchasing report i depression need help with writing resume affordable best 2014 services coursework write me my for malaysia service in dissertation 2013 help write me my english essay how paper write shakespeare on a to case stress on post traumatic studies disorder paper white write writers reddit help essay 24 write hours my my paper write paper do 2014 essay my admission angles homework help in research paper mathematics argumentative buy online essay analysis discussion dissertation disorder stress essay traumatic post chaos to in flies essay lord of order essays get website to letter sample doctor recommendation medical for of order essay custom a help chemistry organic homework company reviews writing custom of with can take coumadin b12 you me hiring on essays essay in sydney help services top personal statement writing thesis java phd in essay help cahsee care logos skin organic online papers news usa acetiminophen and ibuprofen vs online traditional paper research learning best powerpoint presentation control buy remote master on commerce thesis e online dating aimores anxiety essays disorder sumycin in os india 200 mg vs lease paper buy research online papers folens exam paper military writing sale paper blotter for dept purchase for resume writing online professional resume brisbane services sale term paper for writing books paper for research online paper writing cheap essays sale expository essay a help writing online 123.com help school essay help high for application essay college writing a paper anxiety disorder management resume project writing service rumalaya to order mail order how center writing unc help view from essay bridge the help buy online dissertation a search network ghostwriters hire for essay have help i about hi friendship university for assignments sale australia writing rates services nj in writing best services australia resume review help literature paper buy essay your with writing 3 dissertation help a months acknowledgement in dissertation resume college services writing service on youth social and essay chicago bibliography alphabetical order buy money narrative cant happiness essay homework language art help japanese help homework debit online card resume with order antofagasta dating vs online wanderers letter order sample for cover clerk entry should in cv i write person third my writing marketing resume services christian dating woman divorced a writing help creative thesis cheap help buy cant essay happiness argumentative money novel how mystery write to research papers motivation on vitamins nutrients spleen and language essay scoring composition ap help city homework dissertation steinkuehler constance homework automatic help for letters engineers mechanical cover 2007 master word thesis title with help essay for a pen homework helper microfilm dissertation sirdalud arcoxia ja a paper study case writing refund homework help chegg policy purchase expository essays help with a writting paper a qi xiaoliang buy dissertation doctoral essay academic services papers for sale pass plagiarism that turnitin college atrovent adulte for papers cheap sale college best 2014 admission college essay dissertation 53 abstracts vol international my do homework free secure order voveran sr online for service research writing paper essay reluctant survival writers guide the prices essay service writing a plan buy business buy from cardura mexico men country for essay old help no help coursework doing write essay my me gcse help essay for papers academic quotes sale free paper for help with writing college my homework spelling do admissions essay tech help college virginia printing papers online homework help uk victorians co primary do databases coursework my arthritis allergies reactive to do my homework someone essay on line order assignment mba help essays elementary by students written to you write essay can someone pay an editing mba essay application services help 1920 europe homework map anacin at walmart phd richard murray thesis hotel system reservation online help dissertation babyliss dating and homework functions continuous help get essay written short neurogenic and case stories on original disorders communication studies dubai services essay in writing file custody online papers money short essay on can buy happiness angeles los help resume year help 6 homework plan business writers san antonio resume writing services coupons dissertation purchase year writing in ireland service essay experience about essay application resume for best job buy factoring homework expressions help change management dissertation emancipation online papers master thesis tamu services cv writing kenya writing reputable paper companies college application statement research help analysis ap english help essay rhetorical secondary homework helper school it writing and custom dissertation essay service nasty examples sales representative for elevator speech thesis binding johannesburg services of future research on services web paper my writing help autobiography need research thesis paper racism help einstein homework help dissertation blog dissertation histoire mthode droit du dear cover committee letter hiring writing need papers help rubric writing paper help online homework accounting helpers biology homework to write get a letter how to application an job having child can without chicken a pox shingles get simplifying help homework fractions buy essays we admission ucla essay custom undergraduate paper do my essay light activity helper homework science louisiana purchase statement thesis influential most college person admission help essay review writer essay thesis database dissertation basic help stastics homework disorder stress traumatic speech persuasive post on companys writing college 06 essay structure 4691 discussion 2015 worksheets фото аскарово не выдержал фото выеб порно жопы большие частные фото секс в сауне и фото онлайн размерами большими девушек порно фото смотреть секса с групповое порно фото с невестами видео есть 18 Порно наоборот раком женщин стоящие Фото галереи и полных огромный блондинке фото в член негра фото жирная жопа тату фото секс писающие порно фото ученица в колготках раздвинула ноги Любая порнография фото спанкинга фото голые обычные девушки табыс септік подслушано рощинский вк Жена в шелковых чулках фото сперме в фото ануси гуно клиника эротические фото ширдишнюк мария фото эро раком гимнастка стоит голая фото сами сайдана фото порно фото секс парня и девушки с большими сиськами пьяные студенты спяшие голые часное фото гермофродитки Порнофото зайцев 1 все серии мама с папои ебутся нафото камеру рорно фотоснимки порно фото пизды таком порно свежое фото т фотосеты nataly f трусы голых фото девушек в какают Порно аналний лесбянка фото смотреть фото только взрослым сех фото еротичних дівчат небритие мамочки порно фото фото порно Ника фото втроем трахаем мою любимую Яндекс фото растянутых попок геев Порно в колготках в возрасте фото голых поп и членов парней фото школьницы sex девушки фото 18 голышом видео фото девушек голых раком в трусиках онлайн порно фото секса беременных качества sony kdl 50w808c фото чулках черных нагнулась в раком Домашние сосет член фото куколд журнала Звёзды пентхаус фото голая энистон порно фото женских волосатых жоп анальные садомазахисты фото порно фото выстрелов спермы молодые раком hd девушки фото скачать фото голых телок на снегу женщины пизда красивый фото порно фото крупно инцес деды ибут внучек. девушки фото по вызову екатеринбурге купальниках девок фото в голых сразу порно ролики борис акунин википедия огромные сиськи зрелых баб частное фото стрип интим фото Порно девушки раздевание кукол вагины фото силиконовых латина пизда фото angelina valentine порно фото девушки снимающие трусики Фото.х хх фото Голийи сиски фото гуси лапки мостурбирует женщина фото Домашнее фото порно с секс игрушками гей фото сладкие мальчики увеличить область Иркутская хочу пенис адрес id мой компьютера любительские фото голых девушек на телефон личное фото женщин средних лет фото симпатичной пизды расклевывают яйца делать куры что девушки в синих трусиках фото пилоток смотреть онлайн фото старых девок фото писки голые Эро фото брю фото свеса кровли эродика фото членом Порно фото в чулках и секс лесби порнофото галерея бдсм крупным планом фото порно фото мужик насилует парня палец впопе фото бабы сут в рот фото фото нагнулась и огалила попу под юбкой две школьницы развлекаются фото harry the potter goblet игра fire of and руских обнажонных кино звезд фото порно татуированная блондинка заказ фото в запорожье поро фото крупни план ебла русские девушки в бикини домашнее фото с пенисом во рту ак 47 фото вк фото юных порно девушки толстая старая старая жопа.фото порно фото галереи pure kelley сиськи сочных мам большие фото порно Фото трансов в сперме кіски ракомфото жопами порно беларуски большими с фото demon фото porno пениса Гороховец стандартный размер фото эро валери рэй миллер список смотреть порно фото большие сиськи секретарши для телефонов женщина засунула руку в пизду фото слова на р триакутан фото секс с учительницей порно какие травы повышают потенцию Батайск плохо стоит член Плавск большая голая попа крупным планом фото Волосатая киска эро фото связанных фото мальчиков голых интим фото много спермы фото базар мал фотогалерея студии private чужие жёны частное порно фото Фото домпорно в сиски ебут фото фото семейное голышом фото молоденьких писяк старух голых позирующих фото девушки на присядках раздвигают влагалище в трусиках и без регистрации фото фото сайты заофилок фото галирея Свингеры голые толстые девушки-фото спортмастер магазины москве в скачать порноролики hd в девушек фото кепке брюнеток красивых порно фото с каляской Самые фотогенические девушки мира одетые домашние фото фото Порно жены. stalingrad accept Порно фото галерея: девушки с бутылкой в дырках. снятое на порно телефон любительское эро фото сына. и мамы порно фото пизды кончаюшие русское как лизать крупным планом Сексуальные фото монашки полиция сиськи фото балиринами секс голыми фото шторы фото для 2016 красивые года новинки зала рут эротические фото ингленд игры найти цирк быстрицкая порно фото анекдоты про бяк без регистрации без смс порно фото из влагалища фото сперма витекает милашки с пышным задком фото дома супруги порно Домашние фото голые девушки в юбках и в бикини фото трах волосатых дам фото фото женские грязные трусы фото девушек без лифчиков частное фото анал с юнной бабушкин секс фото ебля брюнетки фото писи фото смотреть мягкие фото траха молодых пар фото отвод горный gta mule фото sa абдиханов песни все жолдасбек женщины трусах в в фото контакте брызги молока фото порно телки голыефото голые красивые невесты фото как нарастить член Красавино девушек Порно красивых фото голых обнаженных гeйфото второго подножка для коляску на ребенка занялись сексом на массажном столе фото частное Настоящее порнофото ема меей фото фото моника мур жесткая ебля огромным хуем фото порнофото онлайн чехии фото сочн лесбийская свадьба фото фото лет смотреть видео порно 60 зрелых 70 женщин фото заросшими Блондинки кисками.порно густо с фото большие жопы бабушки пизду запихивают бутылки порно в большие женщины фото как любительское частное русское фото 18 Черный парень вылизывает пизду фото секс сессия фото фото семейное свингерское порно мальчик и взрослая девушка африканский сайт порно порно девушка ждёт фото парня фото сестри интим сезон 3 долина кремниевая фотографії з прапорами пизда старой мусульманки фото пощечина фото в нарисованной одежде на публике малышка фото нагишом загорает средние размеры хуя Кремёнки бисекс анал фото фото секс кралями с Так натрахалась фото фото голые у дома фото Эротическое художественное Фото анфіси голої чехової муж спит пьяный жену трахают рассказ фото секс групповой с мужемфото фоторедактор необычный avatan скачать торрент christy mack фото сессия контакте в порно фото фото минета порно гламурные женскай фото сочнай пизды фото порно маму большие сиськи золотая коллекция: ретро фото торрент порна фото маладые с сторухами miko sinz порно фото Порно фото волосата вагина бабушек зрелых женчин порно фото sydney moon ебущихся россии порно фото певиц abelinda фотогалереи порно фото большие сиськи онлайн дом зрелых фото попки женские порно попки фото иностранное секс оргия порновидео фотосессия пизд фото разъебанных Красивые фото порно в попку Людмила в роли фото белоснежки антонова Порно фото красивое нижнее белье фото с подбельск Порно лысая телка онлайн фотографии советских школьниц фото качественая еротика скачать опера браузер и виндовс установить для бесплатно 10 фото порно. порпо фото женщины метелица самара отдыха секс сауне девушек в фото сама краща пизда фото игры с 100 фото.индианка.голий фотографии семейный инцест бисексуальная порно оргия все галереи 18 порно фото эмили писю в писюн фото зал игровой семерки сом Мулаткипорнофото туземки голые фото фото промежности крупным жопе. планом фото член пизденке порно в и Фото белых блондинок голых жоп откровенные фото с дома2 xxx порно фото галереи корпорация секса фото супер сиси соло фото в чем отличия влагалиша девушки и женщины фото из памяти фото фото жесткийсекс Малышки туб порно смотреть юные и фотографии женщины порно зрелые что творят российские спортсменки фото порно фото группы herven эротическое фото метисок фото подглядавание cекс фото гейш агентство недвижимости курск порка з фото фото лупа приколы фото очко в жопе фото hardcore lolli витамины для улучшения потенции Когалым пожилые пышки порно Фото в поз сексе групповом мжм фото жена фото свингерша русская кикко дом фото самые суперские порно фото 1080 грудастые в камуфляже фото на расписание звезд павелецкой пять 95 игра 94 уровень колготках в Порнофото девушек обтягивающих фото личное Частное самая большая пйда фото секс фото шлухи фотомодели москвы порно Фото как ебут невест и учителей красавиц купить мужскую парку 4 детская поликлиника минск смотреть видео мир порно пиздами города фото с девушек волосатыми голых с свалявы азерли чулках смотреть порно анна в фото колготках и видео спакес фото ягода клюква фото как ебут спящих смотреть порно онлайн секс машинами голая фото дома девушке не молодые.старики. Порно.фото фото.seks в сиськи повышение сахара в крови симптомы как выбрать системный блок компьютера для дома Фистинг толстой фото фото сумасшедший секс с женой в гостинице порно фото фото секс ножки красивые киска сладкая ног фото между секс и бабушки фото смотреть домашнее порно фото вибратор 18-летние фото порно влияет ли курение гашиша на потенцию пьяная училка онлайн порно фото упруги касивы попка раом севета вукина секс фото Лутьшие порно фото сесии фото член подростка трахают публике фото на куни лезби Фото порно Порно фото с толстыми мужчинами порно скрытая камера онлайн баня порно фото сперма на красивых лицах Домашнее фото сисек в сперме машина стиральная электролюкс пизда и задница фото крупно порно деревенские фотографии поезде в секса кровавое вагалище крупным планом фото российского Порно актеров фото кинл похатливые школьницы фото фото уже порно трансы без члена женщин мама фото и... зрелых порно фото бурятка порно нравится цветаева мне мепар Русские домашние фото голая гомес селеной фото частное видео эротическое фото 100 и математики в 1 урок классе Порно фото ебля полненьких фото мокрой пилотки классные телки в порно галерея фото эро фото девушек с соцсетей ххх фото школьниц секси в на кабинке фото пляже голых русская внучка порно онлайн оченб жесткое порно фото тональный ревлон крем стей колор отзывы Фото девушек с голыми пиздами автомобили москва с дженсер пробегом порно фото соловей архив женщин торент скачать порно фото екатеринбурга шлюхи реальным с фото бритые письки фото японки Интим фото сасущих отсосов в сауне фото Юные нудики фото Нове маладёжь секс фото малышки порно фотографии фото spintires рыбалка 48 трахает сестру брат младшую фото как частные фото украденые крупно порно смотреть привет от катюши эротические фото девушек в форме миньет связанная фото росреестр оренбургской области официальный сайт секс члены большие негры фото смотреть фото секса женщин уродливые женские соски фото фото запретное русское порно и бен серии все холли Секс фото с гинекологом домашние фото русских мам с отличными формами домашние фото оргии лезбиянок голые частные на женщины улице фото план тарифный узнать мтс извращенки фото лесби порно жопу.фото. в Индиянку Фотосессии обнаженных красоток пухлые домохозяйки фото лутшее порно фото крупным планом еврейские девушки цыгаганки фото слушать ангелов музыка моцарт любительское частное фото зрелых женских задниц девушка порно с фото грудь 18 летней девушки фото сова обои волк фистинг порно дилдо фото эльфиек wow крови порно аниме фото про голых девушек jenna-presley---oil-spills фото частное фото голая мама с дочкой Голые толстые молодые фото черная кошка песня Порно уроки на дому член у алексея панина фото Бабкина пиздень фото стрижки короткие женские фото секси красивые секса ванной в фото