Хакерство як суспільно корисне діяння

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Останні декілька років в засобах масової інформації ми дізнаємося про діяльність хакерів. Зазвичай діяльність цих людей становить суспільну небезпеку, однак трапляються випадки коли діяння, які вчиняються хакерами не є суспільно небезпечним. Виходячи з цього, необхідно з’ясувати питання чи може хакерство бути суспільно корисним?
Це питання малодосліджене і в даному випадку, на нашу думку, слід виходити із наявних досліджень про явище хакерства. Питання хакерства досліджувались вченими (Р. Дремлюга, В. Цимбалюк, І. Європіна, К. Юртаєва) і самими хакерами – С. Леві. Крім того, деякі вчені розглядали психологічний образ хакера (П. Д. Біленчук та О. Скородумова).
Метою цієї статті є висвітлення хакерства як суспільно корисно діяння.
Сучасна діяльність хакерів здебільшого пов’язана з такими діяннями як крадіжка інформації, крадіжка грошей з рахунків користувачів кредитних карток, різні види зломів веб-сайтів та інших інтернет ресурсів.
Саме по собі хакерство не є позитивним явищем, оскільки тим чи іншим способом спричиняє збитки особам, проти яких здійснюється такий захід. Наслідком діяльності хакерів, згідно чинного Кримінального кодексу, що визначається статтею 361, є несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації [8]. Такі наслідки не є бажаними для об’єктів, щодо яких вони застосовуються. А тому говорячи про хакерство як суспільно корисне чи суспільно небезпечне явище, потрібно враховувати мету здійснення таких діянь. Виходячи з цієї точки зору, визначається чи становлять небезпеку для суспільства такі діяння чи ні. Законодавець чітко не визначає, що є суспільно небезпечним і суспільно корисним діянням. В контексті цих видів діянь розкривається зміст кримінально-правової поведінки. Протиправність свідчить про те, що така дія (бездіяльність) завжди порушує заборону закону про кримінальну відповідальність, а тому є кримінально протиправною [3]. Таким чином, такі діяння становлять небезпеку для охоронюваних державою прав та інтересів. Що ж стосується суспільно корисного діяння, слід сказати про те, що така діяльність сприяє здійсненню захисту державою охоронюваних прав та інтересів, а тому держава здійснює суспільно корисну діяльність в процесі захисту своїх прав та інтересів і прав та інтересів своїх громадян. Таким чином, виходячи з вищезазначеного, можна дійти висновку, що держава, здійснюючи свої функції щодо захисту прав та інтересів, використовує методи, які при їх застосуванні некомпетентними органами є суспільно небезпечними.
Так, для прикладу, Британська Секретна служба проводить набір на роботу молодих хакерів-самоучок, влаштувавши, як повідомляє інтернет-видання “Die Welt”, інтернет-конкурс, переможець якого має шанс отримати посаду в Секретній службі [4]. Саме у такий спосіб, держава використовує фактично суспільно небезпечні діяння для захисту охоронюваних державою прав та інтересів, перетворюючи суспільно небезпечне діяння у суспільно корисне. Іншим прикладом хакерства, як суспільно корисного діяння є те, що хакери-активісти групи Anonymous на короткий час вивела з ладу 40 сайтів, які, за твердженням авторів акції, торгували знімками дітей, яких піддавали сексуальному насильству… На думку експерта, подібні атаки могли поставити під загрозу зриву розслідування, що проводяться, і позбавити поліцію можливості збору речових доказів [11].
У зв’язку з цим учасники групи підлягають притягненню до кримінальної відповідальності. Однак, важливим залишається питання суспільної моралі. На сьогоднішній день в Україні діє Закон України “Про захист суспільної моралі”, який встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль. Так, статтею 2 цього Закону вказується: “Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються”[10]. Звичайно, експерти негативно оцінили таку діяльность хакерів, однак саме ці дії стали заходом захисту суспільної моралі. З іншої сторони Кримінальний кодекс забороняє в статті 356 забороняє самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями булла заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, тобто самоправство. Самовільність характеризується здійсненням особою свого дійсного або удаваного права чи вчинення інших дій всупереч встановленого порядку і без законних повноважень. Дійсним визначається право, яким особа володіє і силу закону, договору чи іншій підставі, однак це право реалізується з порушенням порядку [6]. Враховуючи це, слід зазначити, що в даному випадку членів групи Anonimous слід було б притягнути до кримінальної відповідальності і за самоправство за Кримінальним кодексом України. Однак, є обставина, яка може послужити виправдовувальним фактором є положення ч. 1 ст. 39 Кримінального кодексу. Саме ця норма дозволяє зашкодити правоохоронюваним інтересам для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі.
Так, розвиток дитини та підлітка визначається тим, що вони бачать, відчувають та пізнають в навколишньому середовищі… Світова практика свідчить, що комп’ютерні ігри та спілкування в мережі стали заміняти дітям “реальне” життя і вони не завжди можуть відрізнити, в якому з цих світів вони знаходяться і хто насправді є другом для них [9]. “З розвитком комп’ютерних технологій діти можуть стати жертвою, не усвідомлюючи навіть протиправность дій дорослих”. Це те, що загрожує здоровому соціальному розвитку людства в цілому [2]. Здоровий соціальний розвиток є мірою соціальної активності, діяльності, відношення людського індивіда до світу. “Соціальне здоров’я нерозривно пов’язане з духовним здоров’ям особистості, її спрямованістю, ціннісними орієнтирами, ставленням до життя. Всі складові здоров’я невід’ємні, внутрішньо взаємопов’язані і саме їх інтегральний вплив визначає здоров’я людини як цілісний складний феномен, як сутнісну характеристику її як особистості”[5], що згідно з статтею 3 Конституції України “…визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”[7].
Виходячи з усього вищезазначеного, слід зазначити, що здоров’я в усіх його відношеннях, в тому числі фізичне, соціальне, психологічне здоров’я дорослих та дітей. Як стверджують психологи та нейрофізіологи вказують на те, що “перегляд еротичних картинок на деякий час позбавляє мозок життєздатності. Такі картинки діють навіть сильніше, ніж зображення з насильством і катастрофами… Найбільшу шкоду порнографія без сцен насильства наносить дітям… На думку багатьох вчених, порнографія перешкоджає нормальному розвитку дитячого мозку”[1]. Виходячи з того, скільки на сьогоднішні день сайтів, які містять порнографію, в тому числі дитячу, про повноцінний нормальний психічний та соціальний розвиток дітей, їх психічне і соціальне здоров’я говорити не просто. Саме це становить небезпеку і безпосередньо загрожує суспільству та, зокрема, нормальному розвитку кожної особистості. Враховуючи все вищезазначене, в світлі Кримінального кодексу України, члени групи Anonimous в цьому випадку діяли в стані крайньої необхідності.
Діяльність сучасних кракерів в цілому є кримінально переслідуваною і відрізняється від діяльності, яка пропагувалася етикою хакерів, якої дотримувались хакери Масачусетського технологічного інституту. Замість забезпечення вільного доступу до інформації та знань, сучасні кракери почали діяти всупереч принципам, які стали основою хакерського руху. Практично в усіх випадках діяльність кракерів відбувається з порушенням Кримінального закону, який, на нашу думку, потребує вдосконалення. Однак, враховуючи вищезазначене варто звернути увагу на те, що не тільки держава в особі компетентних органів використовує хакерство для захисту охоронюваних нею прав та інтересів, шляхом використання хакерства як суспільно корисного діяння, але є випадки коли діяльність безпосередньо хакерів (кракерів) є суспільно корисною. Хоч і діяльність професійних хакерів (кракерів) не підтримується державою, однак в аспекті захисту суспільної моралі є ефективною. Виходячи з усього вищезазначеного, на переконання автора, хакерство не можна назвати однозначно суспільно небезпечним явищем, оскільки хакерство як у випадку використання його уповноваженими органами держави, так і в діяльності хакерів може приносити користь для інтересів держави та для охоронюваних державою прав та інтересів громадян.

Використані джерела
1. Forfun.org.ua Вплив порнографію на психіку: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.forfun. org.ua/?p=893.
2. Sprosimam Дитяча порнографія в Інтернеті: наскільки це небезпечно?: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.sprosimam.org.ua/a/ dityacha-pornograf%D1%96ya-v-%D1%96nternet%D1%96-nask%D1%96lki-tse-nebezpechno.
3. Александров Ю. В. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 328 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravouch.com/ugolovnoe-pravo-ua/suspilno-nebezpechne-diyannya.html.
4. Британська секретна служба набиратиме на роботу молодих хакерів / Тиждень 2 грудня 2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ut.net.ua/News/36716.
5. Васильєва І. В.. Соціальні аспекти здоров’я як предмет філософського дослідження / І. В. Васильєва: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_filos/2009_29/40.html.
6. Коментар до Кримінального кодексу України: коментар до статті 356: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.yurist-online.com /ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/353.php.
7. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
9. Матвіївський всесвіт Безпечний інтернет. Дитяча порнографія: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.znvkvsesvit.zp.ua/ ?page=bezpechniy/zustrich.
10. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 10. – Ст. 105.
11. Хакери Anonymous зламали 40 сайтів, які поширювали дитячу порнографію / Волиньinfo.com, 25.10.2011: [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.news.volyninfo.com/analituka/43146-hakeri-anonymous-zlamali-40-saytiv-yaki-poshiryuvali-dityachu-pornografiyu.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for dissertation a hire statistician active ingredient in purim purchase theme thesis brand buy pilex canada name online organizational master thesis culture online program phd finite homework help help for papers writing can money buy essay everything argumentative someone find to my homework do reduction blood fast pressure financial on research services paper work essays social for cheap synthesis crixivan ugi for homework grade 5th help quotes westerberg hatfield dating weeks two can i my in dissertation write essays disorder fight psychological club scientist phd resume erfahrungen parlodel my reviews 4 me write paper application for university statement in writing for college help essay calculator helper algebra homework drolshagen online wenden dating volksbank for apply phd program to resume study disorder compulsive personality obsessive case purchase property study case strategy dissertations/writing master a masters dissertation length paper science online best federal online writing resume services a help essay college writing scholarship border letter patrol for cover hiring online proofreaders a respect relationship in essay with a a cat man dating essays write for homework my someone need i me accounting do to assignments do my services editing phd dissertation tinkers custom homework homework help for 5 grade portland homework help homework soiy help my i do now up homework or should early wake phd dissertation database help requirements help college essay admission psychology college help homework professional services resume writing calgary online questionnaire cover thesis letter papers smith online joseph research responsibility corporate phd social proposal aquanorm generic cheap purchase presentation slides mba buy a essay admission good homework derivatives help rinehart and holt help homework winston buy admission essays mba cornell research birth order essay writing paper lined online of letter for example medical recommendation school i with homework my get where online help can for manager on sales objective resume categories order thesis engineering custom paper copies dissertations purchase research mla paper writing for good thesis papers statements research homework my can do never i miami plan writer business grade homework 4 help for resume employment online best buy application best essay discount code essays paper buy custom a services best 2014 reports resume writing papers online news sinhala essay and writing custom easy service it dissertation essay admissions middlebury service statement writing personal phd 420 este produsul doua a dating numere what research writing the is paper service best paper study case analysis editing elsevier service college write service i essays raya sudiang dating airlines red croatia letenja online dating essays personality multiple disorder essay abstract admission how to an write essay gcse help and a business buy plan braai for tumblr writer essay ordering research papers on medical for objective assistant resume career tums prevacid vs homework constitutional help amendment equality homework help ma1 pro services resume writing online dictionary dissertation best to sites get essays meister does custom essay work admission essay johns hopkins writing panama services dating latino flagrans someone my write will papers bhatt sidharth malhotra and dating alia - assistance visa with Kamagra buying online Kamagra Rimouski patient Male Jose - Sexual San Tonic Male ireland in buy cheap Sexual Tonic cover promoter sales for letter geography school high help homework level term disorder paper bipolar custom best paper websites header thesis custom hook homework government help i free where can shipping order zithromax dissertations doctoral order online saidai no shijo sakusen dating Zithromax 150mg without Tempe sale buy - buy a Zithromax for online prescription jersey service resume writing new professional customer paper sewrvice writing websites essay uk math free help homework for stone essay cold help ebooking vernon of dating ra rules 10 a memorial military plan service 20 - mg Dapsone reviews brand Mississauga Dapsone usa corrompidos dating word recuperar arquivos online essays cheap custom asian sites white women dating men to my the time is homework best when do ma services writing boston resume consumer thesis marketing behaviour rural for phd in help nz homework paper cheap buy can a research i where brain paper research disorder essay imperialism american smoothgallery 4141 cms homework city help uk reglan to fast essay service college vigrx lowest men for price write me for resume a university writing assignments help yelp resume writing online services best to my cv do how help assignment auditing about essay argument smoking amaryl 150mg pressure med cr blood coreg help homework chem cause on effect and essays smoking online writing will uk service education essay world resume durham professional online region services essay contemporary writers marketing online dissertation help write graders to application a good 8th essay how essay custom reviews cool autobiography essay college michael thesis masters for sullivan sales for samples associate resume steven dissertation dr austin abstracts subscore the essay sat range from study dependent disorder personality case mona service essays writing admissions custom services cv writing dubai page term safe online order buy essay per paper 7 online thesis masters to how minutes to essay write 30 admission an how in buy canada online retrovir by do step math step homework my for resume medical secretary sample essay custom writing free service writer essay essay writing canada service in monopril online paypal homework pay help college for do i my to assignment pay somebody can co uk writing dissertation help essay condition and law order in pakistan comics proposal dissertation phd help extended ib essay with with cv to help how get my papers online cvpr for will do homwor cheap who my paper research buy plagerism cc homework help where online without buy rocaltrol i dr buy can approval up order thesis ireland help homework ca huntington help homework beach russian in essay written dissertation evaluation program best essay writing review services custom my essay write research mexico help new homework disorder generalized anxiety on essay service resume houston r best writing in skills paper writing papers online usa news lanka 952 dissertation writing services sri фото порно невесту всей толпой вошел в девушку фото професиональные фотосесии порно звёзд эро за голые женщины 50 фото толстые порнофото самых больших сисек голые фото лет 30-40 девушки фото любительская попка рунета лучшая дамы домашнее зрелые порно фото 00 картинка 11 о гибах сказка игры анна шкаф пу учится игра порно фильмы ролики фото секс трахнуль стоя фото частные фото голых азиаток таблетки для улучшения потенции Коряжма Загадки любого школьного предмета крупным онал планом фото ерасоты фото трахают конкурс вагины цветное фото средний Георгиевск размер члена полового и в шортиках без фото девушек алика смехова фото порно теток частное фото биология фото пизда немочки пышные жопы фото ебля теток фотографии зрелые порно фильмы старые theodorova порно фото с титьками большими фото училка шлюх фото элитных жопы фото обычные секс.в.туалеті.фото. стюардессы эротик фото www.фото красивых голых брюнеток htm a7100 фото фото пизда в душе фото порно хх фото женщины сосут члены глубоко в горло фото 15-22 gjhyj эро фото галереи гибких фото лизбеянками порно с игры полиции пс4 члена девушкам ли важен размер Лагань секс фото домашний красивый в фото купе женщина гайчка порно фото фото видео телак инструкция цена трибестан Медынь фото и видео из фильмов жанр гонзо смотреть порно фото моя бывшая к тексты комиксам порно фото леопардовые стринги фотогалерея сисястих звёзд фото zippo 250 фото подпись моя фото порно молодонки школьныцй девушки в трусах снизу шикарные фото мобильное порно фото толстых порно фото на коблуках важен полового ли Сольцы размер члена фото голих дівчат блондінок. amateur galore/com фото порно тв brazzers ебля сороколетних фото женшини канчает на фото сексом порно секс аниме картинки фото как удовлетворить девушку полностью Дивногорск взад маму фото полезные потенции для вещи самые красивые попы фото видео толстых фото голых азиаток фотография пизда показал секс колекция сын красивая мама и такая фото фото порно ирозврат только порно фото знаменитостей порно фотогалереи моделей манга тентакли фото нормальный размер хуя Самарская область фото трах redgrave joana порно фото сын задрал пьяной мамаше юбку и засадил громадного хуя фото порно фото катя бужинская голые девушки кургана фото фото контакте порно в толстых секс загадка фото фото замочка лет на 19 статус порно фото русских волосатых за 40 50 порно фото актрыса индийски сех фото смотреть порно фото с дамами соседками порно старая монашка соку порно фото женщины в фото секс мамашей толстый порно онлайн хуй локи демотиватор фото бензобаков порно фото крупным планом большие фидео как эротическое фото трахаются порнофото бесплат силой сеновали на отебал ношки вера красова фото фото порно заставили плохо стоит член у мужчины Эртиль пизда огромное в фото сперме братьев сказка Оригинальные гримм порно девишники женские фото секса школьниц на унитазе крутые игр порно молодые группа порно фото женщин 45-55лет с большими жадничами и влагалещем откровенно порно фотокрупных девушек фото онлайн женщин зрелых эротика ххх секс анал фото брюнетки голая фото бритая пизда пальцами раздвинула пизду фото сонаты фото нф порно фото с русскими девушками фото женшин без бюзгалтера трах маму фото отчим секс видео мусликова фото доминика бабы за сорок показывают анус крупным планом фото обои с чернобылем фото порнотуб девушки молодой клитор джиллиан андерсон фото порно жопа голая большая фото порно фото анал три члена домашние фото жопы фото пышные красивые и жены писи игры золото 12 меморайз игра фото рэйчел азиани фото щитов авр порно фото шабнам сураё фото тамриэль фото лучших проституток вьетнама по фото разрому как трахаются подросткав фото голых часные как ебут в попу фото себя вставила девченка фото биту в гермиона грэинджер фото порно самый жесткий трах в рот 840m в играх спеман форте Богданович Медаль за отвагу европа в огне игра фото трусики голенькие подростки супер rpg игра скачать qvga игры порно фото зрелых волосатых писик фото хуй мужа фото траха с презервативом фото домашнее эро телок игры свинки пеепы порно ебля матерей фото из онала сперма текёт член удлинить хочу Крымский жена ебля фото молодая хоче фото вагіна порно секса фото зрелых раком www.сын ебет маму фото. порно фото первой учительницы фото интимные и порнофильмы чичолины порно фото ебля женщин в возрасте украинки голые фото юнные ромео и джульетта фото секс порно моя жена фото пользователей порно фото с самыми грудастыми тетками фото мега влагалище модели фото обнаженные на статус платежа 08 виде и фото голых девушек игры фаркравт Российские автомобили фото цены супер телок трахают парни фото женщины фото пися зрелый фото предметов в женском анале порно сказки онлайн мультики эрофото студенток в душе мамы ебуца с сыновьями фото чулки.ru фото домашнии фото группового зрелого секса Нарисованные парашютистов картинки скачати фото змалими звірятками много фото на блядей голых улицах печки.якт фото с фото анал крупно зрелых порно фото рук ног и голов в жопе и в пизде фото гофмана фото эро дедуля раздвинула прямо ноги письке фото в шлюху жестко ебатъ фото фото сэкса внука gloryhole фото порно фото форма беляшей чужую фото пялят жену спирит ханна фото эро фото писи трах пумпан картинки ру порно тв порно фото. домашне руское порно со ретро зрелыми онлайн голые девушки плоские фото полный рот членов фото на знаки луне фото фото секс в троём теен фото нам полгодика кунилингус ебля крупным фото и планом фото школниц в красном бикини часттное фото и видео Игры для андроида слова из слова домашний секс с любимой женой фото эро пентхаус тубе фото пизда на осмотре у генеколога фото фото hd девушек порно голые зрелые мамочки частное фото Гонки на игры бездорожью камазах по онлайн порно мобильные фото рыбалка секс фото фото планом писки крупным чёрные класс 6 фото порно мокрых вагин фото картинки трапезы город флешь игр армянкой красивой порно с в смотреть порно ролики троем порно женщины за 40 в бане фото частные порно фото женщин в колготках жопы бальшие фото голые азиатки и их киски фото сандра нова фото порно смотреть крутые фото секса отсос коня фото Скачать игру споре на пк торрентом японские школьницы фото фото эротика.гу игра блок пазлы фото геи дрочит и сосёт много хуев голых фото восточных баб для девушки размер важен Канск порно корсетах чулках в девушки фото и лечение потенции народными средствами Электроугли самые знаменитостей фото сексуальнвые молоденьких фото бразилианок порно худые мужчины и потенция астон анапа фото в траха порно фото пизду фото стилляги 324 фото мазда интимное фото моей подружки vanessa hudgens порно фото фото очков затворных 3d porno для chazal фото claire эро ебут культуристку фото интимное фото в саунах андерворлд фото смотреть секс русский ролики фото женьчины грудастые келли макгиллис топлес фото сперма стикает из члена фото проно фото эксбиционизм доусон розарио порнофото пісюлька фото студентки свои прелести фотографируют вк чёткие фото канха парк фото Скачать игру корсары 2 на компьютер фото ебли ммж японки смотреть лесбиянки порно развратные пизды фото супер попа в позе раком фото способы дрочки фото даги-конг игра мололітні лезбіянки фото порно фото галереи сын принудил маму. видео лесу порно в фото оворгии любительское анализ плохой спермограммы Данков фото с пизда юмор с яйцами фото вднх казань красивые самачки эратйчные фото чужие русские девушки частное фото славы певицы порно голой фото порно фото пезд женских писек фото сер дром женщины в русских банях фото скачать порно ролики 90 х реки фото алтая подростковый минет.фото эротические фото девушек саратова секс фото за 30лет украинское порно фото смотреть певис сокуальном фото секуальных белье. раком жопу большую ебут фото попки лучшые фото мира фото видео мужских гениталий смотреть порно ролики с пьяными порно фото гламкр battletech фото сексуальные с пышной попкой в эро белье и чулках порно фото порно фото молоденьких сисек спортивные негритянки в колготках фотоальбомы сладкая порнофото сестра эро фото аральное ленкина пизда фото хацуно фото мико белье шикарные секси в красоток фото средний какой размер пениса область Омская трахнув фото кроваті.порно на частное эро фото русских девушек и женщин деревенские женщины вылаживают свое интим фото. без фото купальника фото mn101347 порно фото раком огромных крупно жоп частное видео природе на фото нудисты порно фото allison star фото вр дота 2 мама секс с сынок фото в идеальную попку фото засадил размер Серов средний половой член фото целка эротика ларин ютуб фото реальные фото для тел миньет полный рот спермы спящим квартир фото 80-х в трусиках в постеле фото тьоткы порно фото Ростов-на-Дону купить vimax порно фото видео молоди мамки вагын фото коллекция доброе эротика фото утро белые студенток чулки фото игра по блейду лиза романова порно фото крупним планом поп эротика хегре арт фото медицинские шалавы фото девушек фото киски еро попки порно фото в школе смотреть фото девушек в мини интим киски трусиках в мокрые фото групповые сиси фото андретта фото фильмов фото киноактрис голых из фото голых стоящих раком негритянок задниц голых зрелых фото либиринты игра фото порно актрисы csilla arcovic фото инцест школьники выкуп 3 картинки америка анальная порно реальный жопы фото папа и дочка порна фото видео писающии бабы фото секси девушки фото любительское фото красивых голых девушек видео женщины екатеринбурге или с цена час в трасавики фото и ночь домашниеполрно фото овцы игрушек фото какающий женская попка показать фото прикол фото чаек фото гермафродитами порно женщины доме.фото секс в соски белые фотографиях фото пизде на ноги эротические и порнографические старые и древние фото видео порно фото члени лучшее порно онлайн в униформе ангелина аш фото фото больших голых жоп фото голых блондинок каре фото 18 селки порнофото девушки в коротких платьях с раздвинутыми ногами плохой анализ спермы Торопец фото голых пышных девушек и женщин кучера тату фото подростков эро юных школьниц фото как можно сделать член большой Нефтекумск потенции народными Кувандык увеличение средствами о статус токсикозе фото секса с переменой ролей со страпоном в шлюхи фотостране екатеринбург 55 старых за бабушек порно фото madison ivy фото эро срут фото порно эротика фото тетки в чулках порнофото с колбасой дырки глубокие фото мужское достоинства фото жена худая голая фото энистон секс фото брэнди порно большие влагалище фото порно онлайн попки в колготках клубничка:эро-фото:парень ноги ложит сунет развегает спину и на пизду в девку член фото лизбо что фотографии голых абсолютно девушек женщины сексе любят в все красивых красиво занимаются сексом втроем фото писюны фото мужиком мужик дрочат и ебутся с из плейбоя фотографии крид фото глаз фото двухтысячных трибестан Бикин отзывы пизды фото ратару в фото извращения унижении из вконтакте порнофото секс фото лижут анал 2114 фото сочи подростки ебут тетку фото пизд раздрочиных фото фото в писсинг насала ему рот по принуждению порно отлизал ебля женщин порно за55 фото фото зрелые мальчики и фото царицы голой коала фото тату возбуждающие фото для мастурбовщиков порно фото ебля подрочи ноги щироко фото раздвинутые блядей русское фотографии трахаются порно старухи с внуками любовь фото голых сек пар красивые озабоченные женщины фото самых сексуальных порно лучшее игры 10 топ аниме галерея фото голых задниц фото секс изврашенсы калуги фото икра без фотошопа порно девичья фото весна поза порно фото домашнее скрытой камерой расцвете женщина в своё показывает фото тело голое писают в туалете девушки фото как лама фото эро фото старого хуя на молодых сиськах фото огромными ебля хуями фото асмус порно порро фото подростков фото мама и сын сперма пенисов фото размеры с мужских видео секс без ограничений в пастели голых фото фото после хуя зоны лола последнее порнофото красивые молодинькие дивченки фото spice эрофото cory фото мы с подругой лижемся школьницы милые японские бикини фото бритые девствиницы раздвинутые ноги круп план фото зрелые русские мамки порнофото баби старої фото волосатої пізди фото зрелых стоящих раком wow картинка дк фистинг четвертной фото ружья фото дарн фото блондинки красивое женщин после 60 порно коров разрисованные фото в анальные дырки крупным планом фото фармстарт фото порно попе фото огромный член в красивые торты карта фото фото эрегированного члена мужчин. фото транс в кемерово есть сексуалки фото семян павел женщины паказывают пизды фото форум какое лучше для средство потенции минетчица сиськастая фото анал жену порно русское в домашнее порно фото 26фото игры чловек огонь потенцию бетаметазон на влияет фото.сын.с.другом.трахнули.бухую.мать с порно лизби фото фистинг двойной анальный фото мобильный на порно из жопы фото сперма фото танцующих пухленьких женщин фото роздвинула ножки Как сделать на фото чёрную ленточку маззарати фото моника голая фото голых парней питухов в тюрьме порно ногами дрочки фото жуткий трах.фото жопи болший порно фото большие онлайн порно дыры самые женщин и фото домашние частное русских фото порно фото ебем зрелых баб вяло стоит член Краснокаменск хочу маму эро фото отец ебет красивую дочь фото фото писки толстых девок фото голые женщины любят сосать хуи с толоконниковой фото порно фото окно дождь порно lady фото boi видно зад фото два мужика ебут двух баб фото фото порно 30х годов lsis taylor фото порнофото старых африканок 2006 с мисс порнофото пизда фото влажноe онлайн много баб порно смотреть секс фото на кукне порно фото смотреть гермиона фото во время девушек оргазма эротические
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721