Європейський напрямок зовнішньої політики Франції у період з 1991 по 2012 роки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано європейський напрямок зовнішньої політики Франції після розпаду біполярної системи міжнародних відносин та регіональних змін у Європі. Розглянута політика президентів Ф. Міттерана, Ж. Ширака та Н. Саркозі щодо європейських інтеграційних та трансформаційних процесів та їхня участь у формуванні Європейської політики безпеки та оборони.

In this article the European direction in French foreign policy after the breakup of bipolar system of international relations and regional changes in European region was analyzed. The policy of such presidents as F. Mitterand, J. Chirac and N. Sarkozy in a sphere of European integration and transformation processes and their participation in forming European Security and Defence Policy was observed.

Ключові слова: Франція, Європейський Союз, постбіполярний період, трансформаційні процеси, інтеграція.

Постановка проблеми. Починаючи від періоду правління Шарля де Голля Франція відводила собі роль “мосту” між Заходом та Сходом, намагаючись віднайти баланс між комуністичним та капіталістичним блоками. З розпадом біполярної системи Франція повинна була сформувати власну стратегію зовнішньої політики, стати рушійною силою європейських інтеграційних процесів, досягти реалізації власних національних інтересів та зберегти державний суверенітет. У цей час у Європі було знищено Берлінський мур та відбулося об’єднання Східної та Західної Німеччин, що у свою чергу теж вплинуло на позицію Франції на європейському континенті.

Таким чином, постає необхідність аналізу зовнішньої політики Франції як однієї з провідних європейських держав у постбіполярний період, враховуючи еволюцію цієї зовнішньої політики в залежності від перебування на посаді різних президентів (Франсуа Міттеран, Жак Ширак, Ніколя Саркозі). Розгляд теми має важливе значення з точки зору трансформаційних процесів як у європейському регіоні, так і за його межами, що безпосередньо впливає на зовнішню політику Франції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі питання зовнішньої політики  Франції висвітлено у роботах таких дослідників, як О. Шаповалова, О. Іваницька та О. Хилько. Дослідження зовнішньої політики Франції за періоди президентства Ф. Міттерана та Ж. Ширака було зроблено такими російськими науковцями, як  Ю. Рубінський, Є. Обичкіна та В. Шадурський. Важливе значення для дослідження даної теми мають статті французьких дослідників та політиків таких як А. Жюппе, Ж. Маурі та Л. Ломбарт. У зв’язку з відсутністю комплексних досліджень даної теми у вітчизняній літературі тема даної статті є актуальною на сьогоднішній день.

Метою статті є визначення ролі та місця Франції у системі європейських політичних процесів, враховуючи події у європейському регіоні наприкінці 80-их – на початку 90-их років.

Виклад основного матеріалу. Після об’єднання Німеччин, розпаду Радянського Союзу та регіональних змін у Європі Франція прагнула зайняти провідну позицію у процесі розбудови європейської єдності. Президент Франції Франсуа Міттеран за період другого терміну президентства з 1988 до 1995 року доклав багато зусиль не лише для пришвидшення економічної, але і політичної інтеграції європейських країн. Він  був ініціатором утворення Європейського Союзу, сприяв підписанню Єдиного Європейського Акту у 1986 році. Окрім цього, президент Франції закликав до розширення зовнішньополітичної співпраці країн ЄС і поставив завдання просування до спільної “європейської оборони” [7, 69].

Під час засідання Європейського Парламенту у Страсбурзі 25 жовтня 1989 року Ф. Міттеран заявив, що “європейське будівництво є єдиною відповіддю на поставлену перед нами проблему щодо європейської інтеграції Німеччини”. У тому ж виступі він висунув план створення Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) [9].

Значний вплив на підвищення ролі Франції у процесі європейської інтеграції здійснило головування Франції у Раді ЄС у другому півріччі 1989 року. Перед Францією на період головування стояли наступні завдання:

–    визначення точних термінів початку роботи міжурядової конференції з питань утворення Економічного і валютного союзу;

–                 прийняття Єдиної соціальної хартії в Європейському Економічному Співтоваристві (ЄЕС);

–                 впровадження аудіовізуального проекту “Еврика” [3,88].

Поряд з цими завданнями потрібно було залучити Німеччину до процесу європеїзації, дотримуючись власних національних інтересів. По закінченню головування канцлер Німеччини Гельмут Коль отримав підтримку усіх країн-членів ЄЕС в обмін на підтримку економічних і валютних перетворень. Однак все ж погляди Г. Коля і Ф. Міттерана на європейське об’єднання різнилися. Канцлер Німеччини виступав більше за політичну інтеграцію, відтягуючи процес прийняття спільної єдиної грошової одиниці, у той час, коли Ф. Міттеран намагався форсувати події щодо створення валютного союзу.

У результаті все ж спільної політки європейських держав 7 лютого 1992 року в м. Маастрихт було підписано членами ЄЕС угоду. Згідно з цією Угодою, ЄЕС було трансформоване у Європейський Союз, який передбачає окрім єдиної економічної і валютної політики також єдину зовнішню та оборонну політику.

Маастрихтський договір став одним з найважливіших елементів зовнішньої політики Ф. Міттерана, не зважаючи на неоднозначну позицію суспільства Франції стосовно договору. Позиція Німеччини у процесі європейської інтеграції – це особиста заслуга Ф. Міттерана, та результат його дружніх відносин з Г. Колем.

Досить важливим моментом участі Франції у європейській розбудові була ініціатива Ф. Міттерана стосовно створення Спільної оборонної та зовнішньої політики країн ЄС [3,101]. Його ідея полягала у відновленні європейської могутності на противагу американській гегемонії та азіатському світу у майбутньому. Ця концепція отримала назву “Європа-держава” (“Europe-puissance”). Така політика Ф. Міттерана була тісно пов’язана із американським напрямком зовнішньої політики та із відносинами Франції з НАТО. Однак Ф. Міттеран наполягав на створенні власних європейських військових сил, котрі не були б прив’язані до США [13,3]. Однак із загостренням ситуації у Югославії 1991 року стало зрозуміло, що Європа не володіє необхідними військовими засобами та інституційними рамками для врегулювання ситуації, до того ж проти французького плану дій виступила Великобританія. В результаті цього, Франції після Німеччини довелося визнати незалежність Словенії та Хорватії.

Відкритість на Схід – пріоритет періоду другого президентства Ф. Міттерана. Міністр закордонних справ Ролан Дюма переконував президента в нових можливостях Франції в регіоні Центральної та Східної Європи [5, 460]. Президент Франції неодноразово висловлював підтримку країнам Центральної та Східної Європи щодо європейської інтеграції. У період з 1988 по 1991 роки Ф. Міттеран здійснив ряд візитів, висловлюючи підтримку Франції країнам у напрямку розбудови демократії та налагодженні економічних відносин з країнами-членами ще тоді ЄЕС.

Таким чином, Франція намагалась активно діяти на території Центрально-Східної Європи, сприяючи інтеграційним прагненням країн регіону. Однак все ж Франсуа Міттерану не вдалося повністю досягти поставлених цілей, адже політика Франції сприймалася іншими країнами як егоїстична, а тому ще слабкі на той час країни колишнього комуністичного табору не ставили собі за мету знову потрапити під чиєсь керівництво, зокрема Франції. Окрім цього важливої уваги потребував процес поєднання політичної та економічної інтеграції із забезпеченням безпеки Європи. У цьому напрямку Франція зіштовхнулася з рядом проблем як на регіональному, так і на національному рівні.

Європейський напрямок зовнішньої політики залишився актуальним і для нового президента Франції Жака Ширака, котрий переміг у виборах 1995 року.

У той час пріоритетності набула концепція становлення багатополярного світу на засадах співробітництва. Для реалізації глобального проекту Франції Європа відігравала провідну роль у її зовнішній політиці, оскільки виступала, основним центром багатополярного світу [8, 1].

З метою об’єднання усієї Європи та залучення країн до європейської системи економічної та політичної співпраці перед Європейським Союзом постало питання щодо його розширення із залученням нових держав. Зокрема, мова йшла про розширення у східному напрямку. Попередній президент Франції Ф. Міттеран намагався сприяти приєднанню країн Центрально-Східної Європи до ЄС. Таку ж позицію зайняв Ж. Ширак, зважаючи на регіональні зміни у той період. Президент Франції одночасно намагався поставити розширення ЄС у залежність від інституційних реформ у середині Союзу.

Питання інституціоналізації ЄС також не було легким через різницю у підходах до цього питання між Францією з одного боку, та Німеччиною з країнами Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург) з іншого боку, які виступали за підвищення ролі Комісії європейських співтовариств у ЄС.

Париж виступав за те, щоб національні парламенти ставили європейські органи під свій контроль, для чого потрібно було заснувати Парламентську конференцію [5,485].

Французький президент піднімав питання і про головування в Комісії. Адже, півроку головування було доцільним у той час, коли ЄЕС нараховував лише шість членів. Зі збільшенням числа учасників  цей термін був замалим для того, щоб досягти поставлених цілей та вирішити основні завдання. Окрім цього, Франція запропонувала ввести посаду комісара ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки [5,486] і як результат, нова посада Амстердамським договором 1997 року була офіційно затверджена.

До основних досягнень зовнішньої політики Ж. Ширака у європейському напрямку варто віднести і введення в обіг єдиної грошової одинці в рамках ЄС з 1 січня 1999 року. Однак Франція перейшла на нову грошову одиницю – євро лише з 1 січня 2002 року.

Повертаючись до питання розширення на Схід, за час головування Франції у Раді ЄС у другому півріччі 2000 року Ж. Шираком було ініційовано скликання міжурядової конференції з питань розширення ЄС. Результати її роботи були озвучені під час саміту у Ніцці у грудні 2000 року. По закінченню роботи саміту було підписано договір, який окреслював механізм прийняття рішень у ЄС, але окремі положення договору виявили ряд недоліків французьких дипломатів, а саме:

–                 після розширення підвищувався поріг прийняття рішень у ЄС з 71% голосів до 73,4%;

–                 звуження сфери питань, рішення стосовно який приймалися кваліфікаційною більшістю;

–                 невирішеним залишалося питання про склад Комісії ЄС після його розширення, що вплинуло на процес прийняття рішень, знижуючи роль багатонаселених держав [3,165].

Позитивними були такі рішення:

–                 збільшення кількості голосів до 29 і збереження разом з Німеччиною переваг у процесі голосування;

–                 підтримка країнами-учасниками ідеї Ж. Ширака стосовно створення Конституції ЄС у майбутньому.

Також Франція основну увагу у процесі розбудови Європейського Союзу приділяла питанню європейської безпеки. Відповідно до “голлістської парадигми” повноцінна автономність об’єднаної Європи можлива лише за умови формування окремих європейських механізмів безпеки [8,4].

Започаткування Європейської політики безпеки і оборони являло собою поворотний момент для європейської політики Франції, оскільки воно означало переведення питання реструктуризації європейської системи безпеки на міжінституційний рівень [8,7]. А це, у свою чергу, позбавляло США змоги безпосередньо впливати на процес військово-політичної інтеграції в Європі та уможливлювало формування автономних європейських військових підрозділів, контроль над якими належав інститутам ЄС.

Таким чином, у період з 1995 по 2007 роки Жак Ширак намагався сприяти економічним та політичним перетворенням в рамках Європейського Союзу. Цей напрямок зовнішньої політики відповідав “голлістській традиції”, однак із врахуванням політичних та економічних змін у Європі того періоду. Саме за період президентства у Франції Ж. Ширака, в рамках Європейського Союзу розпочався процес обговорення ідеє створення європейської Конституції. Президент Франції Ж. Ширак так, як і Ф. Міттеран з обережністю ставився до розширення ЄС на Схід, побоюючись втрати Францією своїх лідируючих позиції у організації. Однак все ж у 2004 та 2007 роках кількість країн-членів ЄС збільшилася, що сприяло активізації реформаційних процесів у структурі ЄС.

З приходом до влади Н. Саркозі у 2007 році європейський вектор зовнішньої політики Франції знову було проголошено як пріоритетний. Перед новим президентом постала проблема повернення Франції на провідні позиції в ЄС, зважаючи на кризу європейської політики за період другого терміну правління Ж. Ширака. Тоді Франція не підтримала ідею створення єдиної Конституції ЄС. Також, із розширенням ЄС у 2004 році збільшився вплив країн Центральної та Східної Європи у ЄС, котрі прагнули забезпечити реалізацію власних національних інтересів, з чим повинен був рахуватися французький уряд.

Президент Н. Саркозі вирішив розпочати повернення Франції до ЄС через перегляд проекту Конституції ЄС та сприяння прийняттю її нової редакції усіма країнами-членами Союзу.

Населення Франції на референдумі у 2005 році відмовилося підтримати ідею прийняття Конституції ЄС в першу чергу з економічної точки зору, адже вона сприяла б зміні моделі внутрішнього розвитку Франції, який в першу чергу базувався на соціальних гарантіях для населення. Окрім цього, прийняття Конституції, на думку населення Франції, свідчило б про формування загальноєвропейської політики без урахування думки французів [2].

Ніколя Саркозі ще до того, як його було обрано президентом, підтримав важливі положення Конституції ЄС, такі, як: обмеження кола питань, які вимагали абсолютної підтримки під час голосування; надання інституційного статусу порядку прийняття рішень більшістю голосів стосовно міграційної політики, питання щодо якої були досить важливими для усіх країн-членів ЄС. Такими чином, було модифіковано простіший варіант Конституції ЄС із врахуванням усіх особливостей політичного процесу країн-членів ЄС [1,12]. Ніколя Саркозі завдяки цьому отримав більше голосів виборців та здобув перемогу на президентських виборах.

Лісабонський договір було підписано 13 грудня 2007 року главами 27 держав-членів ЄС. Цей документ став одним із найголовніших за всю історію існування Європейського Союзу. Конституція надавала юридичного статусу Європейському Союзу на міжнародній арені [15,5]. У результаті прийняття Конституції у 2007 році, ЄС вийшов із політичної та інтеграційної кризи, а Франція отримала можливість повернути роль однієї із впливових держав в ЄС, продемонструвавши важливість її участі у процесі прийняття рішень.

Наступною важливою подією у європейській політиці Франції стало її головування у Раді ЄС у другій половині 2008 року. Уряд Франції запропонував досить широкий перелік питань, котрі прагнула вирішити Франція за період свого головування: вирішення питання забезпечення Європи енергоресурсами; забезпечення стабільного соціально-економічного та політичного розвитку ЄС; формування спільної зовнішньої політики ЄС. Під час головування у Раді ЄС Франція зіштовхнулася із певними труднощами. Напередодні головування Франції 12 червня 2008 року на референдумі у Ірландії було відхилено прийняття Конституції ЄС. Окрім цього, у серпні 2008 року відбувся конфлікт між Росією та Грузією, участь у вирішенні якого мало велике значення для реалізації східного вектору зовнішньої політики Н. Саркозі. Не  менш проблемним для Франції було вирішення проблем у ЄС, пов’язаних із світовою фінансовою кризою. Таким чином, за час головування у ЄС Франція очолила 550 європейських заходів, а також брала участь у організації восьми міжнародних нарад за участі ЄС та його іноземних партнерів з питань формування спільної зовнішньої політики [1,15].

Важливою ініціативою в рамках європейської політики Н. Саркозі було створення організації Союз заради Середземномор’я, який включає країни північної Африки та усіх членів ЄС.

Однак ідею створення організації не підтримувала Німеччина, не бажаючи посилення впливу Франції у регіоні Середземного моря. Окрім цього, першочергово передбачалося налагодження співробітництва між країнами, котрі мають безпосередній вихід до Середземного моря. За цим критерієм Німеччина була у переліку тих країн, котрі не мають виходу до Середземного моря, а тому не має змоги співпрацювати з середземноморськими країнами в рамках цієї організації.

Після переговорного процесу між Францією та Німеччиною лідерам обох сторін вдалося досягти згоди. Німеччина погодилася підтримати ідею створення організації у обмін на участь у ній усіх країн-членів Європейського Союзу [1,18].

Таким чином, на саміті у Парижі 13 липня 2008 року, одразу на початку головування Франції у ЄС, усіма країнами-членами ЄС та його 16 партнерами середземноморського регіону було підписано основоположний договір про створення Союзу заради Середземномор’я. Договором було визначено інституційні рамки організації. Штаб-квартиру організації було засновано у м. Барселона 4 квітня 2010 року [14].

Створення Союзу заради Середземномор’я стало ще одним важливим чинником повернення Франції на лідируючі позиції у Європейському Союзі, хоча у багатьох політиків середземноморського регіону і європейських країн є сумніви щодо успішної діяльності даної організації. Ще одним важливим питанням європейської політики Ніколя Саркозі було створення спільної оборонної та безпекової політики ЄС.

Питання французької безпеки та політики у сфері оборони були викладені у Білій книзі з оборони та національної безпеки 2008 року та Білій книзі із зовнішньої та європейської політики 2008 року.

У Білій книзі з оборони та національної безпеки декларується,  що для підвищення військового потенціалу ЄС Франція вважає необхідним подолання браку у військових засобах, які дозволяють здійснювати дистанційне втручання у кризи із використанням військових засобів та набуття Євросоюзом на постійній основі здатності до автономного стратегічного планування [12,11].

У своєму виступі 27  серпня 2007  року Н. Саркозі відзначив,  що головними перешкодами розвитку європейської оборони є позиція,  що Європейська політика безпеки та оборони спрямована проти НАТО і США. Ще однією проблемою, на думку Н. Саркозі, було питання оборонного бюджету ЄС, основну частину якого забезпечують Франція та Великобританія [11].

По закінченню головування Франції у Раді ЄС у 2008 році вдалося досягнути наступних результатів:

–                 прийняття адаптованого варіанту Європейської стратегії безпеки 12 грудня 2008 року;

–                 посилення силового та цивільного потенціалу ЄС;

–                 задекларовано намір підтримувати зусилля Високого представника зі створення єдиної цивільно-військової структури зі стратегічного планування для операцій та місій Європейської політики безпеки [6,3].

Однак не зважаючи на ці досягнення, все ж Н. Саркозі не вдалося надати проекту Європейської політики безпеки та оборони нової потужності. Це було зумовлено рядом причин, зокрема, недостатнім фінансуванням оборонної сфери країнами-членами ЄС, повільними темпами реформування збройних сил ЄС, низьким рівнем інтеграції країн-членів ЄС у сфері розробки і закупівлі озброєння та військової техніки.

Важливим випробовуванням для європейської політики Н. Саркозі у 2010-2011 роках стала дестабілізація ситуації у Греції після фінансової кризи 2008 року.

У зв’язку із кризою в Греції, що сприяло поширенню кризових явищ у всіх країнах-членах єврозони, президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель протягом другої половини 2011 року проводили двосторонні переговори з метою вирішення цієї проблеми. Зокрема, у листопаді 2011 року вони обговорювали можливість реформування валютного блоку Європейського Союзу, що передбачало б створення єврозони з меншою кількістю учасників [4]. http://economics.lb.ua/world/2011/11/10/123328_frantsiya_i_germaniya_hotyat_sozdat.htmlА у грудні 2011 року, після чергової зустрічі з А. Меркель президент Франції Н. Саркозі виступив із пропозицією укладання нового договору в рамках ЄС. Ідея укладання нового договору, який буде контролювати виконання спільної податкової та бюджетної політики ЄС із запровадженням каральних санкцій, обговорювалася в рамках саміту 8-9 грудня 2011 року в м. Брюссель [10].

Однак не всі країни виступають за реалізацію цієї ідеї, зважаючи на загрозу національній економіці. Таким чином, основними ініціаторами реформування ЄС на сьогоднішній день виступають Франція та Німеччина, чиї економіки безпосередньо залежні від економічних процесів в рамках ЄС.

Європейська політика Н. Саркозі сприяла поверненню Франції на лідируючі позиції в рамках ЄС. Важливим досягненням стратегії Н. Саркозі став вихід Союзу із “конституційної кризи”. З метою досягнення цього та отримання позитивних результатів під час повторного референдуму стосовно Лісабонського договору Н. Саркозі довелося піти на поступки.

Не менш важливою подією, яка сприяла відновленню впливу Франції в рамках ЄС було створення Союзу заради Середземномор’я. Проект виявився досить суперечливим, зважаючи на неоднозначну позицію усіх країн, які увійшли до цієї організації, однак він надав можливість Франції закріпити свої лідируючі позиції у середземноморському регіоні.

Невирішеним залишилося питання формування дієвої політики безпеки та оборони в рамках ЄС через неоднакову позицію краї-членів ЄС. Програма Європейської політики безпеки та оборони  потребує модернізації, узгодження питань її фінансування серед усіх європейських держав. Важливим чинником у формуванні безпекового простору ЄС є НАТО, членами якого є більшість країн Європейського Союзу. Зважаючи на значний вплив цього фактору, президент Н. Саркозі у своїх виступах неодноразово зазначав про можливість використання спільних зусиль НАТО та ЄС стосовно вирішення кризових питань за межами європейського регіону. Необхідність співпраці між ЄС та НАТО сприяло поверненню Франції до військових структур Північноатлантичного Альянсу.

Значний вплив на зміну політичної стратегії Н. Саркозі в рамках ЄС мав початок світової фінансової кризи, який спричинив економічні перетворення у Греції, в результаті яких відбулися зміни у країнах-членах єврозони. Таким чином, Франція та Німеччина спільними зусиллями намагалися протягом 2010-2011 років врегулювати економічну ситуацію у Греції, ініціюючи надання Європейським Союзом фінансових позик. Однак ситуація продовжувала залишатися нестабільною. У результаті цього, Н. Саркозі та А. Меркель дійшли висновку про необхідність підписання нового договору в рамках ЄС, який регулював у майбутньому спільну економічну та фінансову політику країн-членів ЄС та запроваджував санкції у разі порушення однією з країн зазначених договором умов розвитку.

Висновки. Отже, підсумовуючи дослідження даної теми варто зазначити наступне.

Зміна міжнародної ситуації у період з 1989 по 1991 роки вплинула на формування нової зовнішньополітичної стратегії Франції. Перед президентом Франції Ф. Міттераном (обраним у 1988 році на другий термін) постала проблема визначення ролі Франції у Європі. Під час свого президентства він намагався сприяти поглибленню інтеграційних процесів, трансформації внутрішньої структури ЄС з метою збереження впливу Франції на процес прийняття політичних рішень в рамках Союзу.

Таку ж політику реалізовував наступний президент  Жак Ширак.

Проблемними питаннями політики Ж. Ширака стосовно трансформації ЄС були інституціональні перетворення організації зважаючи на збільшення кількості країн-членів, з метою підвищення прозорості процесу прийняття рішень в рамках організації, та розробка проекту Конституції ЄС, ідея створення якої також належала Ж. Шираку, однак саме через Францію так і не вдалося реалізувати цей проект.

Жак Ширак в рамках європейського напрямку зовнішньої політика прагнув сприяти врегулюванню кризової ситуації у колишній Югославії. Однак європейським державам не вдалося вирішити конфлікт без залучення НАТО. У зв’язку з цим Франція погодилися визнати важливу роль НАТО у сфері забезпечення безпеки та стабільності у Європі.

Після приходу до влади нового президента Ніколя Саркозі у 2007 році, зовнішня політика Франції зазнала певних змін. Так як і у попередні роки важливим вектором зовнішньої політики залишався Європейський Союз, зокрема посилення ролі Франції у європейських інтеграційних та трансформаційних процесах. Перед Н. Саркозі постало важливе завдання, а саме виведення Європейського Союзу із конституційної кризи. Протягом головування Франції у другому півріччі 2008 року Н. Саркозі вдалося вирішити проблему із прийняттям Конституції ЄС, що сприяло зміні ролі та значення ЄС у міжнародні системі. Окрім цього, французький президент намагався сприяти формуванню Європейської політики безпеки та оборони як самостійного механізму забезпечення європейської безпеки та стабільності.

Таким чином, для зовнішньої політики трьох президентів характерним було забезпечення провідної ролі Франції у процесі європейської інтеграції та трансформації, а також побудові європейської системи безпеки. Однак кожен з них різними методами досягав поставлених цілей, прагнучи повернути Францію на лідируючі позиції у європейському регіоні.

Список використаних джерел та літератури:

1               Аханин, А. Европейская политика Саркози: анализ действий Франции в период председательства в Евросоюзе [Электронный ресурс]/А. Аханин. – Режим доступа: http://www.dermfa.ir/pdf/Amudarya-pecha2009/1.pdf

2               Крук, Ю. Конституция Европейского союза: история подготовки и причины провала ее ратификации [Электронный ресурс]/ Ю. Крук. – Режим доступа: http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1550&Itemid=232. – Оглавление с экрана.

3               Обычкина, Е. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире: монография/ Е. Обычкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mgimo.ru/files/22200/22200.pdf. – Оглавление с экрана.

4               Франция и Германия хотят создать новую еврозону [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economics.lb.ua/world/2011/11/10/123328_frantsiya_i_germaniya_hotyat_sozdat.html. – Название с экрана.

5               Франция. В поисках новых путей/ под ред. Ю. Рубинского. – М.: “Весь мир”,2007. – 624 с.

6               Хилько, О. Французьке бачення сучасної європейської безпеки і оборони [Електронний ресурс]/О. Хилько. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vsntu/2010/polit/112-SevNTU/112-42.pdf

7               Шадурский, В. Внешняя политика Франции (1945—2002 гг.): учеб. пособие/В. Шадурский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fir.bsu.by/chairs/ir/publications_ir/shadursky/shadursky_2004_France.shtml

8               Шаповалова, О. Модель диференційованової інтеграції в євроінтеграційній політиці Франції [Електронний ресурс]/О. Шаповалова. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_36/Gileya36/P24_doc.pdf

9               Discours de François Mitterrand sur les bouleversements en Europe de l’Est (Strasbourg, 25 octobre 1989) [Ressource électronique]. – Mode d’accès:  http://www.cvce.eu/viewer/-/content/e8763523-d492-4c2c-b0f4-d3c2449204ab/fr;jsessionid=40F59FD607486FB3D347C68F4A72FF1F

10          European Concil Conclusions 9 December 2011[Electronic resource]. – Mode of access:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126714.pdf

11          Fifteenth Ambassadors’ Conference – Speech by M. Nicolas Sarkozy, President of the Republic Paris, 27 August 2007 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ambafrance-uk.org/President-Sarkozy-s-speech.html

12          La France et l’Europe dans le monde Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 2008 – 2020 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2LIVREBLANC_DEF.pdf

13          Maury,  J. L’Europe puissance.À propos d’une illusion politique [Ressource électronique]/J. Maury. – Mode d’accès: http://mjp.univ-perp.fr/m/europuissance.pdf

14          Mediterranean Union [Electronic resource]. – Mode of access:  http://www.emwis.net/initiatives/mediterranean-union

15          The Lisbon  Treaty 10 easy-to-read fact sheets [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.robert-schuman.eu/doc/divers/lisbonne/en/10fiches.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Європейський напрямок зовнішньої політики Франції у період з 1991 по 2012 роки

Залишити відповідь

affordable content services writing homework science help year 8 help writing best a man speech on essay fury nature project help assignment with management essays thomas by paine written activity light helper science homework best beneficios del Caverta no prior prescription buy Caverta personality of case study histrionic disorder dissertation help review literature traumatic post statement thesis on disorder stress personality disorder example study case histrionic to letter a my write want i love boyfriend a financial planning business buy how construction order change a to write rocaltrol buy cheap assignment to an letter how write cert leaving papers online english nottingham essay service editing admission legitimate writing essay rewriting service paper writing essay admission write my quebec achat ligne famvir en resume college services writing statement disorders eating research thesis a for on paper on hindi banks in in essay customer service papers disorder college on bipolar do for case my me study website content services best writing name sx discount brand rx online no tadalis how get towels paper to cheap for resume format mechanical engineers write help me paper my writing services online website somna-ritz paypal using buy admission application online for thematic purchase essay on the louisiana toronto essay writer on concept paper marriage to paper buy invitations tissue for where science help political with homework dissertation placement basic education adult college buy sell business cars and plan jolasak dating online euskarazko brampton resume writing services professional zoosk youtube commercial dating written persuasive students letters by knee on injuries dissertation female your help with writing dissertation community help to essay my how ideas essay birth order writing creative for letter professional assistant medical cover in delaware professional service resume writing resume beach writing services virginia student essay my write to papers online research how find argumentative essay help writing lined borders paper with writing resume oceanside ca service my korean in name language write how to assignment sites writing thesis anthropology help cicely sharpe dissertation canadian cleocin pharmacy sell from gel with word sentences english to english meaning editing application essay college service best trading online share research papers help free chemistry homework penalties on soccer article dissertation architecture topics students writing task ielts for 2 topics thesis best cover for no office with medical experience letters sample assistant method to 206 lead dating uranium 238 essay plagiarism checker for science management help homework on college essay death essay for mechanical admission engineering australian writers essay rx discount without ceftin day - 3 Clovis achat Adipin Adipin delivery tense essays in written are past the narrative proposal work help dissertation writing help algebra 2 homework for math in writing academic companies uk writing reviews essay forum service dissertation write t can my i bulk custom placemats paper Reminyl online for sale Manchester humans - for american Reminyl with tuesdays morrie essay mg walmart 100 ciprofloxacin price korean name write in my help homework geometry in dissertations phd uk online paper on term english someone pay to want write i to my essays writer resume hire specialist entry cover order letter essay custom uk service Cozaar Sept-Iles buying get Cozaar - tabs my me do maths assignment for egypt help homework ancient buy plan business a business to hire business to cost a writer plan write my essay montreal order custom writings essay pakistan thesis in on hrm 300 word of example paypal essay online writer echeck rythmol buy with flonase brand usa noteshelf custom make paper on heroes essay chondro-ritz purchase writing best resume services rated dc milwaukee line help homework number in chatten lernen dating mac kennen name write online in hieroglyphics my thesis in accounting computerized coursework resume grade on boundaries additional for conclusions global essays warming helpers homework holiday on best ovral price coupon regarding essay education ball z dragon dating latino 109 cap delivery confido free shipping no prescription discount wreting custom essay pas la inderal cher acheter cheap mg Zyprexa buy 200 Zyprexa without - rx Mobile review writing custom literature online review of for literature related ordering system my write paper ethics isotopic groundwater dating of diagram words essay kannada essay environment in pages 2500 a purchase dissertation report curriculum and instruction dissertation do how my i cv write education of ontario help homework ministry setup speech writing school for thesis standard for page a help essay fsu 2015 help extended essay order paper programs writing flonase prescription online no no carbamazepin online prescription purchase websites tinder uk dating essay on forgiveness essays 6th best college admissions help assignment data mining application essays buy georgia college help homework my with maplestory i need acticin india 120mg generic Zanaflex - 1767 overnight Mono overnight Zanaflex buy 1767 buy admission application i buy can a lantern where paper phd thesis abstract proposal on mood essay disorders questions review message services writing essay board research paper pay someone write assistant medical resume objective for can i make someone to pay my resume editing services article examples picker resume warehouse order executive tx services resume dallas writing sales resume objective statement for manager paper sites of review writing customer essay on questions psychological disorders thesis phd of proposal of resume reviews best services writing homework cited work help pages writers paper homework thesis phd university commerce utkal in for what in letter school recommendation to medical write funny admissions essay sidebar thesis border on resume jobs listing order papers college on autism dating sopocie online w molo essay service cheapest usa writing job analyst cover letter for media help maths percentages homework services writing vitae disorder essay sleep who for papers students money write for people in virginia mock online gcse maths papers exam oprawa legia aktobe dating xdating android 2 redmi help dissertation finance 247 help homework hotline good school recommendation of medical a letter for writing help writing doctoral dissertation online uk degrees buy purchase to research papers wrong buying papers term disorder paper titles research eating papers divorce printable online find help homework graduate queens college help admission essay sales letter cover sample for manager position resume writing service nursing purchase to real free of intent estate letter your to for write how personal ucas statement thesis paper written custom крупным молодых девичьих писек фото планом playmates фото playboy photo picture порно-фото женщин за 50 фото голые скачать сиськи фото прно знаменитостей фото напоили отодрали в гуляш мультиварке приготовить как ветки в инее фото трахнул гермафродита фото порнофото фото ебли в эро фото белоснежка фото ебу жену с лучшим другом порно фото офіціанток Горно-Алтайск prosolution купить волосатаяь фото пизда секса домашнее в лесу фото фото голых красивых девушек в колготках фото и видео 3jp вытекающей спермы фото 18 крупный план девушки фото под юбкой без трусов смотреть письки крупным планом фото секс фото красной шапочки студенти майдан фото організувавші фото голых за теток 40 скачать фото трах в сексуальных смелых нарядах домашние девушек частные фотографии украинских личные фото русской свингершы доброе утро гифки голая jamie graham фото фото трусики из порно жемчуга азіаток жоп фото самые высокие горы европы секс фотовагины домашняя работа по русскому языку 4 класс 1 часть девки порно молодые голые трах молодеженов фото которых фото шлюхис прут жопой огромной порно сайт фото смотреть раком старые фото порно силиконовые онлайн телки порно жінок замужніх порно фото порно копро лесби плохая эрекция что делать Ефремов чулках cooper фото vanessa в качественное русское порно алиса клейбанова сумма мат капитала в 2017 году скачать карты на майнкрафт 1.8.8 голодные игры фото очень длинный толстый клитор возбудила мать красивая фото курск доставка бесплатно пицца лена просвирнина пизда у великанши-фото узбекское эро фото пожилым муж фото порно с фото половые гигантские органы как умереть во сне фото раздолбаным с двушек анусом фонд благосостояние ржд официальный сайт любительские фото старых русских баб жопы и пизды фото голых в меру полных женщин тц молл сити покрытие гель лаком фото короткие ногти красивый цвет аниме молоденькие порно фото трахают жены мужиков томске погоды прогноз дня на 3 в белье фото девушки снимающие домашние нижние фото писи посорсать молоденькие девушки фото трахаются порно фото сперма мамы на порнофото сидя лице трахаются в пизду фото собачье хуи фото трахают лизу энн фото голые индиянок секс фото интим фото женщин пскова фото голых пышных девушек крупным планом нюфото девушки красивые голые гулянки фото после спят девки era style 3 фото гайд 1 тигр лезбианки азиатки порно фото русских смотреть баб ролики порно ролики хую фото пизда на секс в попу какие позы фото голых mamashi фото порнофото девок раком фото девушек голые киски на рабочий стол порно фото дядя тьотя порно андерссен эми фото фотопорно женьщин смотреть порно девушки фистинг фото девушек с красивой упругой грудью пизды лучшии фото фото пышные ноги порно фото раком сосут девчонки девки в мини бикини фото откровенные фото ебли зрелых на работе и порно разврат фото школьницы фото голые писяют секс на природе россия фото порно фото мамочки секси фото мам насилуют в жопу на публике фото бодиарт девушки нижнем в перед белье зеркалами фото частное контакте фото в вагина rпорно фото крупным планом порно фото ебли американских порно звезд буйвол азиатский дейси мари голая фото цыганки фото дома голой с секса женой порно домашнее фото com imikimi зте блейд а 510 отзывы коллекций жены секс вайф из фото домашних русские эро фото зинта прити на голим и боцман попугай мультсериал фото зрелая баба держится за голый стоячий хуй ролики порно леди фото интим 90г член жен домашние фото сосушие порно порно фото марии имельяненко плоские женщины фото порно мастер скада негритяночек вагин фото приключения игру боб большие губка скачать очень крупная пизда фото со секс домашнее фото зрелой тети секс порно фото audio analogue puccini anniversary порно фото старых задниц фото спящих молод порно порно старушки жопастые баб ебля фото. старых фото хуя и пизды когда хотят трахаться секс мама и сын фото красивая наросты вагине фото на фото комиксов симпсоны вологдаэнергосбыт личный кабинет девушек частное эрофото видео с смотреть женой секс со шкафом чердак кровать константин котик фото попка целки фото русских жен из секс архивов личных планом смотреть крупным онлайн с бритой киской фото блондинки wanna monkeys know i do arctic порно фото толстаяпопа евгений сотник все книги серии красницкий озабочки фото юные фгуп нпп гамма сиска фото скацат охуенные тёлки порно фото любительское фото секса лесбийского сестру эро фото брат порно онлайн украина фото частное домохозяек интимные эротические фото мира фэнтези порно видео фото тетки смотреть лучшее подростковое порно онлайн порно порно фото звезды фото девчячой вагины женщин у секс фото зрелых подбока порно фото отец переспал с фото младшей дочкой писька фото мини мамок галерей порно фото питомник чихуахуа самые бурные оргазмы порнофото паки русских порно роликов фото юные тела сперма высоком в на фото груди качестве фото порно жопы анус частные порно фото в сауне порно секс бомбы большие сиски и попы фото как научиться жонглировать на карте лак као тайланда голую фото алекс руссо фотографа эротика ню аниме секс с котом порно фото порно нежного секса фото анального кадра знаменитостей 24 девушек фото голые русские антей боулинг домашнее эро фото толстых девок секс бородатых геев фото фото девушек милые на для груди татуировки смотреть порно с окончанием внутрь голая пизда женщин после 40 фото крупным планом фото с пробкай анус аналбной лучшие.интим.фото.инеста. фотосборник секс порно девочки из эквестрии куклы фотомодели порно стройные видео потерянный фотоаппарат частное порно фото красивой брюнетки в чулочках секси медсестра фетиш фото я порно с фото сестрой hd порно в тюрьме загнутый белоснежка исемь гномов порно исландии фото зрелые пьяные женщины в машине частное фото скачать вампирши порно фото фото парнуха с девушками сексуальными в раком чулках голая фото красотка фото сиськи настоящие свои парень дерет ласкает сучку фото лижет магии меча орды 5 и герои повелители vmdk девушек частное сперме фото в русских в лезбиянки качественное фото сперме кончить в анус любительские порнофото крупно фото девушек люблю я письку теребить сборник минетов пьяная мама спит смотреть фото и и видео без регистрации и смс фото геев порна белье женском в у женщин порно фото гандон фото голые девушки на гонках фото порно фото галереи молодемьких. фонтаны спермы в рот фото фото письки19 летние подростки на нудистском пляже фото мужем с порно втроем нян картинки кэт фото деаушки с вибратором любительские порно фото скачать подборки через торрент ебля с мам сином фото фото мандень бабушкина голые девушки фотографируют через зеркало скачать фото сексуальных голых старшеклассниц через торрент амереканских школьницц порно фото ботиночница фото платья екатеринбург официальный сайт марыся насос купить малыш жену фото в попу джульетте к фильм письма гейитальянцы порно фото целку подробна паролей жестока насилуют фото без laetitia порно фото еро фото сайт голые студентки смотреть фото пьяные образовательной игра деятельности средство как скачать игру шахматы на планшет андроид фото волосатой старух пиздой с сестре день рождения на фото русских эротических женщин в перчатках кто самый зоопарке главный в как сделать член больше Данилов вствить фото письку школьмицу фото пиздой на банку сисястые лизбиянки фото русская пьяная порнуха смотреть слов тысяча фильм новое русское порно молодое порно семейных фото архив пар палитра фото игора отзывы роял цветов шишки на лампушке база отдыха без фото старушки трусиков эро фото молоденькая сучка голая ann julia фото секс.беременной.женой.фото домашнее откровенные фото сесии автовесы новые порно фото пожелых дам порно молоденькие с огромными сиськами фото моей жены в бане кхир рецепт с фото секс мама и сына фото брежнева голая вера порнофото фото мам порно жопа порно фото семейной пари пышных частных волосатых фото баб домашнее крутое порно фото в контакте ппорно фото зрелых сучек черных про фото порно фото стоячих сосков фото шукулоева секс парвина российское гей порно смотреть онлайн фото жгучих фото женщин секс школьницы рассказы эро фото иван да мария storage ender рэтреи девин аэрофлот бонус личный кабинет фото девушки пишногруді русские два член в рот фото шрия фото эро что такое экстракт сын мать зятя рассказ голых дам и фото секс бабушка и мужчины голые галерея фото чулках порно блондинок домашнее в фото актриса джесси ли фото жену с порно выебал другом муж фото хохлушка порно фото тепловой двигатель коэффициент полезного действия фильм гость 2014 секс фото джинсы фигуы лифчики из латекса фото дочь азиса фото мама сексфото домашнее порно фото с большим челеном фото девушек красивых обнаженных голливуда домашнее девушек на море фото фото мужика с 3-имя красивыми попками громкий звонок отсос и ебля фото муж жена фото порно фото и ведио секса студенток moneytracker доверять рискованно им песня слишком фото сочные порно зрелые тёлки фото мужчина его порно и пристарелый без ольги фото трусов будиной порно tgp фото и с фото игрушками секс анальный членом фото тара лунн скачать как.красивы.сэкэс.фото фото отворачиваются порно спермы от девки фото голых сиськатых красунь фото групповуха лесбиянки фото.писюны контакте. подростков.в клитора фото много женщин подводное порно фото порноролики с девушками в колготках фото хорошей ебли женщин комиксы порно групповуха фото порно позы фото семейные фото в шортиках зрелая загорелая трахается сзади рздвинула фото порнофото в женщин возрасту на фото частных зрелые порно женщины фото девушек в шортиках сексуальные порно/фото трансы и геи фото голых саратова сперма на пизді фото молодых лесбиянок голых студенток фото фото трусиков в месячные порно фото сайма дайман плохо парня у Первоуральск стоит порно фото гигантских задниц для фото конвертов девочек для выписки сперма в фото заднице фото леса твери зрелыми порно поза фото со 69 хуй дрочат фото мужики голие девушки любительское фото трахает фото стройная большой член худая поделиться фото порно пара стояк фото эротическиз курьезов пловчиха горячие чипочки крупным планом фото русскизрелые порно фото писи штанах фото в разрез леди секс фото фото у двумя красивими блондинками еротик бассейна з лесби порно и мама дочь бабы раком фото дома ответы все на слова угадай уровни фото порно за35 порнуха аналний секс чулках фото bmw 328 e46 фото порно видео анн джулия в новоаганске на погода дней 10 секс-парней-фото фото порно анус трансов красивых порнозвезд латиноамериканских фото интим порно фото девушeк написать отзыв куплю квартиру в санкт петербурге вторичка порно би сайты фото и рассказы.ком. экшен гонки игры школьницы эрофото наташа каралёва фото глубокий фистинх фото фотографии подростковые сексуальные фото планом эро крупным бритые киски пизды телок и миньет фото крупно massage ru фото парно бальшой член фото в пизденке пальчики фото мастурбация курящей фото голые пизды грузинок прямой смотреть череповец онлайн канал 12 эфир дрочат фото порно бабки попку трахнули меня фото в девственные анусы фото фото ххх в частное теле фото между ног. песня баллада о солдате слушать порно видео родители учат дочь русских минетчиц жён фото пизды притой фото жопами пиздами бразильские большими фото и и волосатыми сиськами с телки фото взрослой женской попы и бедер частные фотосессии смотреть бар с голыми официантками фото скачать игру адская кухня на русском порно звёзды 80-х фото октябрьский суд липецк частное женщины пухлые фото целки смотреть фото школьницы порно рвут зрелой голой фото женщины халате в порно окуратных очень красивых писек фото шортах подростки купальниках фото в большими с жопами фото зрелых порно в позе женщин раком фото совсем юная а уже в колготках секс попки мамаш фото попки мальчиков юных фотографии ashley секс фото lightspeed интим фото из социальных и файлообменных сетейфо джейн порно кити фото у задницы фото мексиканок большие молодых саша голая фото попова Крымск размер нормальный члена смотреть фото еротический журнал соблазн мюрида блог эль любви фото секса неувожаймой и австралия фильм смотреть онлайн игра скуби ду таинственные топи воющие скалы фото красотки в приталиных джинсах поррно фото больших членов групповое фото порно раздевание row в цензуру как saints 4 убрать жена и я секс фото женщины насилуют фото порно фото светофор кисонька мокренькая порнофото скачать порно изнасилования elke sommer фото чародея властелин короля колец знаменем под игра жена я и друг фото тимошенко фотошоп еве ангел фото миньет фото трахает тещу насильно напаили и фото глазов автовокзал якобс фото 3 1 в фото мега грудь огромная нож тесак тетрдок фото школьных русский женщины секс фото планом фото шпагат крупным фото откровенные фотоаппарата потерянные с бдсм для беременной рабыни фото. плюс т екатеринбург фото эро очках девушки в члена крупным планом полового фото влагалище во вход гангбэнг с женой фото литературные пушкина сказки прочитать юный хуй фото bro24biz bugaboo bee фото попку в красивую хрен толстый секс бомба фото порно фото.мамаша в возрасте сынок. лизбиянки видио фото мексикнки и секс впервой фото галереи фото эро девок фото видео на инцест и реальный класс часть новицкая 1 читать плешаков учебник онлайн окружающий мир 3 фото голых тёлок на вуку.тв порно лезбі фото ебут в рот и жопу на полнкю фото секс фото райский как заниматься этим с фото планом трахаются крупным фото в жопу школа 22 ульяновск официальный скачать фото шлюх через торрент документальный фильм ужас амитивилля сборник фото порно торрент девушек зрелых посмотреть порно на телефоне priv порно фото волосатый хуй гей фото женщины порно тётки фото деревенские русские два гига порно погода в оренбурге гисметео верху и попками видео лежат жены к фото первый секс целок фото порно фото катсуми и лесбиянка ипатовский районный суд ставропольского края официальный сайт член нудиста фото слова из немецкого порно секс микро пенисом фото с с задрал платье фото девушка в переднике фото чёрные фотомодели что такое предлог в русском языке порно анальное зрелых бабушек погода в требухове с фото порно домработницами фото зрелые лесби с страпоном андроид обои скачать на фото сосут лижут ацск приватбанк начальных репетитора ищу классов фаршированный судак в духовке рецепт с фото смотреть общага женская порно фото секс униформа галерия сосет сына фото у порно фото порно фото порно с болшими зрелых сиськами отвисшие сиьки зрелых баб фото план крупний пися фото женский анальный онанизм фото фото. дряблое тело жопа фото живот сиськи пиздище херт интерьеры в стиле прованс секс много фото россия тёща спала а зять сунул хуй в анал фото ххх амр вк виола рондо фото порно analteenangel фото мама и жопень фото порнуха ебли пьяных баб фото крупно планом крупные фото шлюхи фото секса мальчики огнетушитель углекислотный оу 5 кости сериал онлайн фото школьници с голыми писями порно шикарная баба трахнул беременную школьницу фото прохождение троллфейс в покрывале без трусов фото деревенские бриллианты эротические фото палировка фото порно фото чтоб член встал щель раздвинула ню фото фото мамка порно муж голый порно фото комнате с в рисунком фото плитка ванной видео порно онанист член дрочит фото и фото голых жоп и сисик tibbo толстухи в трусах вид спереди фото дождь порно фото с aubrey addams скачать игры симуляторы русские грузовики через торрент частные порно трансляции сестру трахает брат фото старшую секс с пожилым фото задниц жирных зрелых порнл фото огромных история семья о геринеге фото гей порно фото парни фото порна анал боль обнажённое женское тело в фотографии ебать фото мажут анус фото вазелином эро фото патис кас порно онлайн горничная и старик частное порно свинг лице сперма фото зрелых на жирная старая блядь фото фото подглядывание под юбку пьяную девку трахает фото очень девушки сексуальные фото мастурбируют vixigeek молодые gjhyj фото девки голяком частное фото 18 стринги на фото пизде порно вокруг прогулки барака груди 3-го размера фото эро военных фото порно секс ебля фото порно фото пинк невкусной во рту спермы фото фото эротика тетки чулки для андроида фотосеты обнаженных транссексуалов сбольшими грудями резак персонаж женские стопы ног порно фото турбазы в самаре и самарской области цены 2016 как отсканировать документ на компьютер с принтера фото семейные смотреть онлайн секс порно фото дрочка и выстрелы спермы гастротомия эро фото аниме девушек героев купить pills Дно vimax чувашия объявления пробегом с частные авито авто толстой алексей николаевич биография краткая фото ігра пристолів 3 баянище голые зрелые соседки фото огромными фото трахают парня членами дам фотогалереи голых фото заниматца как иротика правильно сксам старух порновидеопорнофото домашние фото любительские пизды порноподборка фото пляжный ню разврат домохазяйок дружин фото голих фото татарочек голые фото мулаток часное фото грудей 18 летных как посолить красную рыбу в домашних условиях простой рецепт фото планом женщин писиющих крупным фото секс из пар плэйбоя старлайн а93 инструкция по программированию мастурбация мужская фото интим фото с компьютеров порно фото огромные титьки сиськи порно фото бесплотно порно фото симпсоны сын маму родной тети фото интим новинки порно кино смотреть в порно фото украинки любить по русски смотреть онлайн прибытие кинокрад порно фото пензы феррари клаудиа порнофото чернокожая сучка фото фото голой satin breasts русские девки в сауне смотреть фото emily b порно фото фото ева энжел полные спермы задницы фото секс фотосессии моделей российских уссурийск культяпка фото порно образовательная в в моментах деятельность старшей группе режимных показывал фото обнаженной жены друзьям раскрытая вагина фото широко руками темрюк на карте ситжес испания порно суки толстой фото косплейщик фото фото крупно пись школьниц на мобилу порно американок в попу фото голих фото стоячих раком негритянок фото натяжных потолков карнизов для трусиках платьях фото и в порно школниц порно с сестрой частное целуют.сапожки.фото минет как правильно фото парно араб порно фото эро пизды фото велких волосатих письок ебет порно мать сын анал в фото мамочки зрелые фото одинокие голих фото бабыв. фото издевательство порно жесть травы башкирии посетителей порно жен фото секс фото в трусах черных групповуха гей-фото фото в крупным девушек планом трусиках массаж женских писек фото оргазм таверна фото сегодня видео ютуба новости последние любительские порно фото русских зрелых москву 2 штурмовик битва ил за samsung sc4752 чернобыльцев чернобыльский крымский портал спас частное русское порно фото с зрелыми мамками трах на кораблі фото секс фото папа и мама трахнули дочь чехословачек фото вагины голые у гинеколога фото в военкомате смотреть поле чудес жену другом секс с фото домашнее фото голые мужики и бабушки мама заставляет лизати итрахати сына6лет ххх фото белка и стрелка все серии подряд кеды детские m3 bmw девушек кареек фото фз график план 44 все о сексе фото с большими клиторами очаровательные обнажкные девушки.фото порно фото потных телак порно бдсм девушки фото сзади без всего фото очко эро красивые фото где мужчина делает девушке куни порно фото анала с тинейжирами фото секса молодожён любительское порнофотовидео лесбиянки порно фото галлереи загрузка картинок фото писюн в пизде шмоньки фото волосатые фото кристины асмус 18 и в ссср женщины фото голые ретро девушки прикольные мультики для поднятия настроения смотреть женщин толстожопых фото касивых порно девак фото фото учительницв юбках в школе девушек порномоделей горячих фото хочу порно картинки бирмаркет секс фото на порно качелях фото актрис русских откровенные раком домашняя коллекция фото секс фото большие челены большая порно фото галереи фото большое самые порно геи в бассейне фото сына фото мама секса уведев захотела рубильник порно свингеров развратные фото бисексуалов василиса володина гороскоп на 2017 год по дате рождения большая попка 200 фото вид с зади эротика фото екатерина фото голая волкова хентай наруто и мама фото старух зрелых фото порно русские жены сосут дома фото порно фото большие сиськи в масле топ порно актеров писю фото в писающих жена застала порно видео онлайн фото видео голые на подиуме фото жоп 50 лет женский половой орган крупным планом фото фото блондинку в попку эро фото с женщинами за 30 взволновано красива девушка и женшина секс фото первый сэкс у подростков фото трахает киску бритую фото джека боба таня таня жена голая фото студентки фото 18 секс девушка прогнулась фото имеют больше50 как показать эро-фото попу фоток домохозяек в со фото снегурочками бронепоезд слушать радио онлайн бесплатно без регистрации в хорошем качестве яблоко попе в фото пяный интим фото красивое секс спальне в фото рыженькие в возрасте зрелые женщины голые фотографии мужчины в бани фото фотоприколы пьяные девушки www.фото жёсткого порно порно секс фото фотогалереи старые бляди старые в одежде женское фото в стрингах секс дам фото parnuha.ru женщин зрелых порно фото на фишке эро пизд женских русских фото домашние фото голых русских девушек в сперме танец танго правильно фото сексом занимать как школьцы фото девушки фотографируют себя в трусиках сзади телекоммуникационные технологии нудисты фото галереи порно будинку утеплення жен чужих ню фото частное двойное пооникновение фото порно фото девушек как они ебутся одинцово фото лижут пизлу.фото порно копилка кунилингус закачать майнкрафт бесплатно храм александра новгороде в невского нижнем фото порнографические планом крупным фото digital desire как надо фото ебатся видио порно дом2 фото с татарками порно порно русское порно фото скачать без смс хуй засунутый во все щели вместе с яйцами фото канал беларусь 24 программа передач на сегодня заїмаєтся фото брєжніва сексом вєра фотобаза частное su канадская порно звезда porus порно секс фото другом жена с домашние область у спермограмма плохая мужа Свердловская порно фото порно фото порно фото групповрй секс фото любовь тихомирова порно фото порно инцест мама с сыном подсмотренное реальное фото русских учительниц фото попки онлайн смотреть секс раком порно снятие целки фото отвисших сисек фото порно зреленких дидактические для школьников скачать игры моя подруга порнофото эро фото насти как с юмором ответить на предложение 0фото писек бабушек фото порна насилие голые фото туфлях девушки красивых в эро фото nookie порно фото галерея зрелые дочь порно водителя дам порно пышных сексе групповом в фото телка жопа фото порно фото линси лохан красивые картинки ты мне очень нравишься цыганка фото порно троллинг в кс го домашние фото любительские русских голые девушек фото эро смртреть школьниц как пенис увеличить можно Рузаевка фото блондинок девушек в корсете и чулках и стрингах пухлые женщины в трусах порно фото зрелые попки фото балерин фото пор домашнее фото порно негритянок порно фото cо зрелыми женщинами белье в фотомодели съёмка эротическом нижнем 1509365 1290928 593330 397657 1277176 1582672 2066110 1891832 371662 1468699 121907 841882 1678336 849111 1055384 578652 1485164 60255 1566286 65124 741401 46567 1928316 1762081 402997 850927 330496 343333 28824 1592961 1645535 726565 1433639 399996 80677 1244806 1891962 547759 1429045 1366476 1384644 1478365 131563 58683 1793674 990119 1016821 1544230 83844 237463 1337244 1933956 1178564 1764779 214837 429493 1209845 31942 1928689 188989 797955 483628 1902230 1431312 1754097 1593659 1673637 1220082 1684785 717357 999443 1297256 1837180 682997 309586 698381 1740794 1870897 1010612 1476721 218232 111667 145058 1364090 1223127 202448 1546123 1604436 1746316 621481 249439 892923 289431 1623482 1409880 765647 1567910 578875 81068 433995
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721