Європейський напрямок зовнішньої політики Франції у період з 1991 по 2012 роки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано європейський напрямок зовнішньої політики Франції після розпаду біполярної системи міжнародних відносин та регіональних змін у Європі. Розглянута політика президентів Ф. Міттерана, Ж. Ширака та Н. Саркозі щодо європейських інтеграційних та трансформаційних процесів та їхня участь у формуванні Європейської політики безпеки та оборони.

In this article the European direction in French foreign policy after the breakup of bipolar system of international relations and regional changes in European region was analyzed. The policy of such presidents as F. Mitterand, J. Chirac and N. Sarkozy in a sphere of European integration and transformation processes and their participation in forming European Security and Defence Policy was observed.

Ключові слова: Франція, Європейський Союз, постбіполярний період, трансформаційні процеси, інтеграція.

Постановка проблеми. Починаючи від періоду правління Шарля де Голля Франція відводила собі роль “мосту” між Заходом та Сходом, намагаючись віднайти баланс між комуністичним та капіталістичним блоками. З розпадом біполярної системи Франція повинна була сформувати власну стратегію зовнішньої політики, стати рушійною силою європейських інтеграційних процесів, досягти реалізації власних національних інтересів та зберегти державний суверенітет. У цей час у Європі було знищено Берлінський мур та відбулося об’єднання Східної та Західної Німеччин, що у свою чергу теж вплинуло на позицію Франції на європейському континенті.

Таким чином, постає необхідність аналізу зовнішньої політики Франції як однієї з провідних європейських держав у постбіполярний період, враховуючи еволюцію цієї зовнішньої політики в залежності від перебування на посаді різних президентів (Франсуа Міттеран, Жак Ширак, Ніколя Саркозі). Розгляд теми має важливе значення з точки зору трансформаційних процесів як у європейському регіоні, так і за його межами, що безпосередньо впливає на зовнішню політику Франції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі питання зовнішньої політики  Франції висвітлено у роботах таких дослідників, як О. Шаповалова, О. Іваницька та О. Хилько. Дослідження зовнішньої політики Франції за періоди президентства Ф. Міттерана та Ж. Ширака було зроблено такими російськими науковцями, як  Ю. Рубінський, Є. Обичкіна та В. Шадурський. Важливе значення для дослідження даної теми мають статті французьких дослідників та політиків таких як А. Жюппе, Ж. Маурі та Л. Ломбарт. У зв’язку з відсутністю комплексних досліджень даної теми у вітчизняній літературі тема даної статті є актуальною на сьогоднішній день.

Метою статті є визначення ролі та місця Франції у системі європейських політичних процесів, враховуючи події у європейському регіоні наприкінці 80-их – на початку 90-их років.

Виклад основного матеріалу. Після об’єднання Німеччин, розпаду Радянського Союзу та регіональних змін у Європі Франція прагнула зайняти провідну позицію у процесі розбудови європейської єдності. Президент Франції Франсуа Міттеран за період другого терміну президентства з 1988 до 1995 року доклав багато зусиль не лише для пришвидшення економічної, але і політичної інтеграції європейських країн. Він  був ініціатором утворення Європейського Союзу, сприяв підписанню Єдиного Європейського Акту у 1986 році. Окрім цього, президент Франції закликав до розширення зовнішньополітичної співпраці країн ЄС і поставив завдання просування до спільної “європейської оборони” [7, 69].

Під час засідання Європейського Парламенту у Страсбурзі 25 жовтня 1989 року Ф. Міттеран заявив, що “європейське будівництво є єдиною відповіддю на поставлену перед нами проблему щодо європейської інтеграції Німеччини”. У тому ж виступі він висунув план створення Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) [9].

Значний вплив на підвищення ролі Франції у процесі європейської інтеграції здійснило головування Франції у Раді ЄС у другому півріччі 1989 року. Перед Францією на період головування стояли наступні завдання:

–    визначення точних термінів початку роботи міжурядової конференції з питань утворення Економічного і валютного союзу;

–                 прийняття Єдиної соціальної хартії в Європейському Економічному Співтоваристві (ЄЕС);

–                 впровадження аудіовізуального проекту “Еврика” [3,88].

Поряд з цими завданнями потрібно було залучити Німеччину до процесу європеїзації, дотримуючись власних національних інтересів. По закінченню головування канцлер Німеччини Гельмут Коль отримав підтримку усіх країн-членів ЄЕС в обмін на підтримку економічних і валютних перетворень. Однак все ж погляди Г. Коля і Ф. Міттерана на європейське об’єднання різнилися. Канцлер Німеччини виступав більше за політичну інтеграцію, відтягуючи процес прийняття спільної єдиної грошової одиниці, у той час, коли Ф. Міттеран намагався форсувати події щодо створення валютного союзу.

У результаті все ж спільної політки європейських держав 7 лютого 1992 року в м. Маастрихт було підписано членами ЄЕС угоду. Згідно з цією Угодою, ЄЕС було трансформоване у Європейський Союз, який передбачає окрім єдиної економічної і валютної політики також єдину зовнішню та оборонну політику.

Маастрихтський договір став одним з найважливіших елементів зовнішньої політики Ф. Міттерана, не зважаючи на неоднозначну позицію суспільства Франції стосовно договору. Позиція Німеччини у процесі європейської інтеграції – це особиста заслуга Ф. Міттерана, та результат його дружніх відносин з Г. Колем.

Досить важливим моментом участі Франції у європейській розбудові була ініціатива Ф. Міттерана стосовно створення Спільної оборонної та зовнішньої політики країн ЄС [3,101]. Його ідея полягала у відновленні європейської могутності на противагу американській гегемонії та азіатському світу у майбутньому. Ця концепція отримала назву “Європа-держава” (“Europe-puissance”). Така політика Ф. Міттерана була тісно пов’язана із американським напрямком зовнішньої політики та із відносинами Франції з НАТО. Однак Ф. Міттеран наполягав на створенні власних європейських військових сил, котрі не були б прив’язані до США [13,3]. Однак із загостренням ситуації у Югославії 1991 року стало зрозуміло, що Європа не володіє необхідними військовими засобами та інституційними рамками для врегулювання ситуації, до того ж проти французького плану дій виступила Великобританія. В результаті цього, Франції після Німеччини довелося визнати незалежність Словенії та Хорватії.

Відкритість на Схід – пріоритет періоду другого президентства Ф. Міттерана. Міністр закордонних справ Ролан Дюма переконував президента в нових можливостях Франції в регіоні Центральної та Східної Європи [5, 460]. Президент Франції неодноразово висловлював підтримку країнам Центральної та Східної Європи щодо європейської інтеграції. У період з 1988 по 1991 роки Ф. Міттеран здійснив ряд візитів, висловлюючи підтримку Франції країнам у напрямку розбудови демократії та налагодженні економічних відносин з країнами-членами ще тоді ЄЕС.

Таким чином, Франція намагалась активно діяти на території Центрально-Східної Європи, сприяючи інтеграційним прагненням країн регіону. Однак все ж Франсуа Міттерану не вдалося повністю досягти поставлених цілей, адже політика Франції сприймалася іншими країнами як егоїстична, а тому ще слабкі на той час країни колишнього комуністичного табору не ставили собі за мету знову потрапити під чиєсь керівництво, зокрема Франції. Окрім цього важливої уваги потребував процес поєднання політичної та економічної інтеграції із забезпеченням безпеки Європи. У цьому напрямку Франція зіштовхнулася з рядом проблем як на регіональному, так і на національному рівні.

Європейський напрямок зовнішньої політики залишився актуальним і для нового президента Франції Жака Ширака, котрий переміг у виборах 1995 року.

У той час пріоритетності набула концепція становлення багатополярного світу на засадах співробітництва. Для реалізації глобального проекту Франції Європа відігравала провідну роль у її зовнішній політиці, оскільки виступала, основним центром багатополярного світу [8, 1].

З метою об’єднання усієї Європи та залучення країн до європейської системи економічної та політичної співпраці перед Європейським Союзом постало питання щодо його розширення із залученням нових держав. Зокрема, мова йшла про розширення у східному напрямку. Попередній президент Франції Ф. Міттеран намагався сприяти приєднанню країн Центрально-Східної Європи до ЄС. Таку ж позицію зайняв Ж. Ширак, зважаючи на регіональні зміни у той період. Президент Франції одночасно намагався поставити розширення ЄС у залежність від інституційних реформ у середині Союзу.

Питання інституціоналізації ЄС також не було легким через різницю у підходах до цього питання між Францією з одного боку, та Німеччиною з країнами Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург) з іншого боку, які виступали за підвищення ролі Комісії європейських співтовариств у ЄС.

Париж виступав за те, щоб національні парламенти ставили європейські органи під свій контроль, для чого потрібно було заснувати Парламентську конференцію [5,485].

Французький президент піднімав питання і про головування в Комісії. Адже, півроку головування було доцільним у той час, коли ЄЕС нараховував лише шість членів. Зі збільшенням числа учасників  цей термін був замалим для того, щоб досягти поставлених цілей та вирішити основні завдання. Окрім цього, Франція запропонувала ввести посаду комісара ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки [5,486] і як результат, нова посада Амстердамським договором 1997 року була офіційно затверджена.

До основних досягнень зовнішньої політики Ж. Ширака у європейському напрямку варто віднести і введення в обіг єдиної грошової одинці в рамках ЄС з 1 січня 1999 року. Однак Франція перейшла на нову грошову одиницю – євро лише з 1 січня 2002 року.

Повертаючись до питання розширення на Схід, за час головування Франції у Раді ЄС у другому півріччі 2000 року Ж. Шираком було ініційовано скликання міжурядової конференції з питань розширення ЄС. Результати її роботи були озвучені під час саміту у Ніцці у грудні 2000 року. По закінченню роботи саміту було підписано договір, який окреслював механізм прийняття рішень у ЄС, але окремі положення договору виявили ряд недоліків французьких дипломатів, а саме:

–                 після розширення підвищувався поріг прийняття рішень у ЄС з 71% голосів до 73,4%;

–                 звуження сфери питань, рішення стосовно який приймалися кваліфікаційною більшістю;

–                 невирішеним залишалося питання про склад Комісії ЄС після його розширення, що вплинуло на процес прийняття рішень, знижуючи роль багатонаселених держав [3,165].

Позитивними були такі рішення:

–                 збільшення кількості голосів до 29 і збереження разом з Німеччиною переваг у процесі голосування;

–                 підтримка країнами-учасниками ідеї Ж. Ширака стосовно створення Конституції ЄС у майбутньому.

Також Франція основну увагу у процесі розбудови Європейського Союзу приділяла питанню європейської безпеки. Відповідно до “голлістської парадигми” повноцінна автономність об’єднаної Європи можлива лише за умови формування окремих європейських механізмів безпеки [8,4].

Започаткування Європейської політики безпеки і оборони являло собою поворотний момент для європейської політики Франції, оскільки воно означало переведення питання реструктуризації європейської системи безпеки на міжінституційний рівень [8,7]. А це, у свою чергу, позбавляло США змоги безпосередньо впливати на процес військово-політичної інтеграції в Європі та уможливлювало формування автономних європейських військових підрозділів, контроль над якими належав інститутам ЄС.

Таким чином, у період з 1995 по 2007 роки Жак Ширак намагався сприяти економічним та політичним перетворенням в рамках Європейського Союзу. Цей напрямок зовнішньої політики відповідав “голлістській традиції”, однак із врахуванням політичних та економічних змін у Європі того періоду. Саме за період президентства у Франції Ж. Ширака, в рамках Європейського Союзу розпочався процес обговорення ідеє створення європейської Конституції. Президент Франції Ж. Ширак так, як і Ф. Міттеран з обережністю ставився до розширення ЄС на Схід, побоюючись втрати Францією своїх лідируючих позиції у організації. Однак все ж у 2004 та 2007 роках кількість країн-членів ЄС збільшилася, що сприяло активізації реформаційних процесів у структурі ЄС.

З приходом до влади Н. Саркозі у 2007 році європейський вектор зовнішньої політики Франції знову було проголошено як пріоритетний. Перед новим президентом постала проблема повернення Франції на провідні позиції в ЄС, зважаючи на кризу європейської політики за період другого терміну правління Ж. Ширака. Тоді Франція не підтримала ідею створення єдиної Конституції ЄС. Також, із розширенням ЄС у 2004 році збільшився вплив країн Центральної та Східної Європи у ЄС, котрі прагнули забезпечити реалізацію власних національних інтересів, з чим повинен був рахуватися французький уряд.

Президент Н. Саркозі вирішив розпочати повернення Франції до ЄС через перегляд проекту Конституції ЄС та сприяння прийняттю її нової редакції усіма країнами-членами Союзу.

Населення Франції на референдумі у 2005 році відмовилося підтримати ідею прийняття Конституції ЄС в першу чергу з економічної точки зору, адже вона сприяла б зміні моделі внутрішнього розвитку Франції, який в першу чергу базувався на соціальних гарантіях для населення. Окрім цього, прийняття Конституції, на думку населення Франції, свідчило б про формування загальноєвропейської політики без урахування думки французів [2].

Ніколя Саркозі ще до того, як його було обрано президентом, підтримав важливі положення Конституції ЄС, такі, як: обмеження кола питань, які вимагали абсолютної підтримки під час голосування; надання інституційного статусу порядку прийняття рішень більшістю голосів стосовно міграційної політики, питання щодо якої були досить важливими для усіх країн-членів ЄС. Такими чином, було модифіковано простіший варіант Конституції ЄС із врахуванням усіх особливостей політичного процесу країн-членів ЄС [1,12]. Ніколя Саркозі завдяки цьому отримав більше голосів виборців та здобув перемогу на президентських виборах.

Лісабонський договір було підписано 13 грудня 2007 року главами 27 держав-членів ЄС. Цей документ став одним із найголовніших за всю історію існування Європейського Союзу. Конституція надавала юридичного статусу Європейському Союзу на міжнародній арені [15,5]. У результаті прийняття Конституції у 2007 році, ЄС вийшов із політичної та інтеграційної кризи, а Франція отримала можливість повернути роль однієї із впливових держав в ЄС, продемонструвавши важливість її участі у процесі прийняття рішень.

Наступною важливою подією у європейській політиці Франції стало її головування у Раді ЄС у другій половині 2008 року. Уряд Франції запропонував досить широкий перелік питань, котрі прагнула вирішити Франція за період свого головування: вирішення питання забезпечення Європи енергоресурсами; забезпечення стабільного соціально-економічного та політичного розвитку ЄС; формування спільної зовнішньої політики ЄС. Під час головування у Раді ЄС Франція зіштовхнулася із певними труднощами. Напередодні головування Франції 12 червня 2008 року на референдумі у Ірландії було відхилено прийняття Конституції ЄС. Окрім цього, у серпні 2008 року відбувся конфлікт між Росією та Грузією, участь у вирішенні якого мало велике значення для реалізації східного вектору зовнішньої політики Н. Саркозі. Не  менш проблемним для Франції було вирішення проблем у ЄС, пов’язаних із світовою фінансовою кризою. Таким чином, за час головування у ЄС Франція очолила 550 європейських заходів, а також брала участь у організації восьми міжнародних нарад за участі ЄС та його іноземних партнерів з питань формування спільної зовнішньої політики [1,15].

Важливою ініціативою в рамках європейської політики Н. Саркозі було створення організації Союз заради Середземномор’я, який включає країни північної Африки та усіх членів ЄС.

Однак ідею створення організації не підтримувала Німеччина, не бажаючи посилення впливу Франції у регіоні Середземного моря. Окрім цього, першочергово передбачалося налагодження співробітництва між країнами, котрі мають безпосередній вихід до Середземного моря. За цим критерієм Німеччина була у переліку тих країн, котрі не мають виходу до Середземного моря, а тому не має змоги співпрацювати з середземноморськими країнами в рамках цієї організації.

Після переговорного процесу між Францією та Німеччиною лідерам обох сторін вдалося досягти згоди. Німеччина погодилася підтримати ідею створення організації у обмін на участь у ній усіх країн-членів Європейського Союзу [1,18].

Таким чином, на саміті у Парижі 13 липня 2008 року, одразу на початку головування Франції у ЄС, усіма країнами-членами ЄС та його 16 партнерами середземноморського регіону було підписано основоположний договір про створення Союзу заради Середземномор’я. Договором було визначено інституційні рамки організації. Штаб-квартиру організації було засновано у м. Барселона 4 квітня 2010 року [14].

Створення Союзу заради Середземномор’я стало ще одним важливим чинником повернення Франції на лідируючі позиції у Європейському Союзі, хоча у багатьох політиків середземноморського регіону і європейських країн є сумніви щодо успішної діяльності даної організації. Ще одним важливим питанням європейської політики Ніколя Саркозі було створення спільної оборонної та безпекової політики ЄС.

Питання французької безпеки та політики у сфері оборони були викладені у Білій книзі з оборони та національної безпеки 2008 року та Білій книзі із зовнішньої та європейської політики 2008 року.

У Білій книзі з оборони та національної безпеки декларується,  що для підвищення військового потенціалу ЄС Франція вважає необхідним подолання браку у військових засобах, які дозволяють здійснювати дистанційне втручання у кризи із використанням військових засобів та набуття Євросоюзом на постійній основі здатності до автономного стратегічного планування [12,11].

У своєму виступі 27  серпня 2007  року Н. Саркозі відзначив,  що головними перешкодами розвитку європейської оборони є позиція,  що Європейська політика безпеки та оборони спрямована проти НАТО і США. Ще однією проблемою, на думку Н. Саркозі, було питання оборонного бюджету ЄС, основну частину якого забезпечують Франція та Великобританія [11].

По закінченню головування Франції у Раді ЄС у 2008 році вдалося досягнути наступних результатів:

–                 прийняття адаптованого варіанту Європейської стратегії безпеки 12 грудня 2008 року;

–                 посилення силового та цивільного потенціалу ЄС;

–                 задекларовано намір підтримувати зусилля Високого представника зі створення єдиної цивільно-військової структури зі стратегічного планування для операцій та місій Європейської політики безпеки [6,3].

Однак не зважаючи на ці досягнення, все ж Н. Саркозі не вдалося надати проекту Європейської політики безпеки та оборони нової потужності. Це було зумовлено рядом причин, зокрема, недостатнім фінансуванням оборонної сфери країнами-членами ЄС, повільними темпами реформування збройних сил ЄС, низьким рівнем інтеграції країн-членів ЄС у сфері розробки і закупівлі озброєння та військової техніки.

Важливим випробовуванням для європейської політики Н. Саркозі у 2010-2011 роках стала дестабілізація ситуації у Греції після фінансової кризи 2008 року.

У зв’язку із кризою в Греції, що сприяло поширенню кризових явищ у всіх країнах-членах єврозони, президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель протягом другої половини 2011 року проводили двосторонні переговори з метою вирішення цієї проблеми. Зокрема, у листопаді 2011 року вони обговорювали можливість реформування валютного блоку Європейського Союзу, що передбачало б створення єврозони з меншою кількістю учасників [4]. http://economics.lb.ua/world/2011/11/10/123328_frantsiya_i_germaniya_hotyat_sozdat.htmlА у грудні 2011 року, після чергової зустрічі з А. Меркель президент Франції Н. Саркозі виступив із пропозицією укладання нового договору в рамках ЄС. Ідея укладання нового договору, який буде контролювати виконання спільної податкової та бюджетної політики ЄС із запровадженням каральних санкцій, обговорювалася в рамках саміту 8-9 грудня 2011 року в м. Брюссель [10].

Однак не всі країни виступають за реалізацію цієї ідеї, зважаючи на загрозу національній економіці. Таким чином, основними ініціаторами реформування ЄС на сьогоднішній день виступають Франція та Німеччина, чиї економіки безпосередньо залежні від економічних процесів в рамках ЄС.

Європейська політика Н. Саркозі сприяла поверненню Франції на лідируючі позиції в рамках ЄС. Важливим досягненням стратегії Н. Саркозі став вихід Союзу із “конституційної кризи”. З метою досягнення цього та отримання позитивних результатів під час повторного референдуму стосовно Лісабонського договору Н. Саркозі довелося піти на поступки.

Не менш важливою подією, яка сприяла відновленню впливу Франції в рамках ЄС було створення Союзу заради Середземномор’я. Проект виявився досить суперечливим, зважаючи на неоднозначну позицію усіх країн, які увійшли до цієї організації, однак він надав можливість Франції закріпити свої лідируючі позиції у середземноморському регіоні.

Невирішеним залишилося питання формування дієвої політики безпеки та оборони в рамках ЄС через неоднакову позицію краї-членів ЄС. Програма Європейської політики безпеки та оборони  потребує модернізації, узгодження питань її фінансування серед усіх європейських держав. Важливим чинником у формуванні безпекового простору ЄС є НАТО, членами якого є більшість країн Європейського Союзу. Зважаючи на значний вплив цього фактору, президент Н. Саркозі у своїх виступах неодноразово зазначав про можливість використання спільних зусиль НАТО та ЄС стосовно вирішення кризових питань за межами європейського регіону. Необхідність співпраці між ЄС та НАТО сприяло поверненню Франції до військових структур Північноатлантичного Альянсу.

Значний вплив на зміну політичної стратегії Н. Саркозі в рамках ЄС мав початок світової фінансової кризи, який спричинив економічні перетворення у Греції, в результаті яких відбулися зміни у країнах-членах єврозони. Таким чином, Франція та Німеччина спільними зусиллями намагалися протягом 2010-2011 років врегулювати економічну ситуацію у Греції, ініціюючи надання Європейським Союзом фінансових позик. Однак ситуація продовжувала залишатися нестабільною. У результаті цього, Н. Саркозі та А. Меркель дійшли висновку про необхідність підписання нового договору в рамках ЄС, який регулював у майбутньому спільну економічну та фінансову політику країн-членів ЄС та запроваджував санкції у разі порушення однією з країн зазначених договором умов розвитку.

Висновки. Отже, підсумовуючи дослідження даної теми варто зазначити наступне.

Зміна міжнародної ситуації у період з 1989 по 1991 роки вплинула на формування нової зовнішньополітичної стратегії Франції. Перед президентом Франції Ф. Міттераном (обраним у 1988 році на другий термін) постала проблема визначення ролі Франції у Європі. Під час свого президентства він намагався сприяти поглибленню інтеграційних процесів, трансформації внутрішньої структури ЄС з метою збереження впливу Франції на процес прийняття політичних рішень в рамках Союзу.

Таку ж політику реалізовував наступний президент  Жак Ширак.

Проблемними питаннями політики Ж. Ширака стосовно трансформації ЄС були інституціональні перетворення організації зважаючи на збільшення кількості країн-членів, з метою підвищення прозорості процесу прийняття рішень в рамках організації, та розробка проекту Конституції ЄС, ідея створення якої також належала Ж. Шираку, однак саме через Францію так і не вдалося реалізувати цей проект.

Жак Ширак в рамках європейського напрямку зовнішньої політика прагнув сприяти врегулюванню кризової ситуації у колишній Югославії. Однак європейським державам не вдалося вирішити конфлікт без залучення НАТО. У зв’язку з цим Франція погодилися визнати важливу роль НАТО у сфері забезпечення безпеки та стабільності у Європі.

Після приходу до влади нового президента Ніколя Саркозі у 2007 році, зовнішня політика Франції зазнала певних змін. Так як і у попередні роки важливим вектором зовнішньої політики залишався Європейський Союз, зокрема посилення ролі Франції у європейських інтеграційних та трансформаційних процесах. Перед Н. Саркозі постало важливе завдання, а саме виведення Європейського Союзу із конституційної кризи. Протягом головування Франції у другому півріччі 2008 року Н. Саркозі вдалося вирішити проблему із прийняттям Конституції ЄС, що сприяло зміні ролі та значення ЄС у міжнародні системі. Окрім цього, французький президент намагався сприяти формуванню Європейської політики безпеки та оборони як самостійного механізму забезпечення європейської безпеки та стабільності.

Таким чином, для зовнішньої політики трьох президентів характерним було забезпечення провідної ролі Франції у процесі європейської інтеграції та трансформації, а також побудові європейської системи безпеки. Однак кожен з них різними методами досягав поставлених цілей, прагнучи повернути Францію на лідируючі позиції у європейському регіоні.

Список використаних джерел та літератури:

1               Аханин, А. Европейская политика Саркози: анализ действий Франции в период председательства в Евросоюзе [Электронный ресурс]/А. Аханин. – Режим доступа: http://www.dermfa.ir/pdf/Amudarya-pecha2009/1.pdf

2               Крук, Ю. Конституция Европейского союза: история подготовки и причины провала ее ратификации [Электронный ресурс]/ Ю. Крук. – Режим доступа: http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1550&Itemid=232. – Оглавление с экрана.

3               Обычкина, Е. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире: монография/ Е. Обычкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mgimo.ru/files/22200/22200.pdf. – Оглавление с экрана.

4               Франция и Германия хотят создать новую еврозону [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economics.lb.ua/world/2011/11/10/123328_frantsiya_i_germaniya_hotyat_sozdat.html. – Название с экрана.

5               Франция. В поисках новых путей/ под ред. Ю. Рубинского. – М.: “Весь мир”,2007. – 624 с.

6               Хилько, О. Французьке бачення сучасної європейської безпеки і оборони [Електронний ресурс]/О. Хилько. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vsntu/2010/polit/112-SevNTU/112-42.pdf

7               Шадурский, В. Внешняя политика Франции (1945—2002 гг.): учеб. пособие/В. Шадурский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fir.bsu.by/chairs/ir/publications_ir/shadursky/shadursky_2004_France.shtml

8               Шаповалова, О. Модель диференційованової інтеграції в євроінтеграційній політиці Франції [Електронний ресурс]/О. Шаповалова. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_36/Gileya36/P24_doc.pdf

9               Discours de François Mitterrand sur les bouleversements en Europe de l’Est (Strasbourg, 25 octobre 1989) [Ressource électronique]. – Mode d’accès:  http://www.cvce.eu/viewer/-/content/e8763523-d492-4c2c-b0f4-d3c2449204ab/fr;jsessionid=40F59FD607486FB3D347C68F4A72FF1F

10          European Concil Conclusions 9 December 2011[Electronic resource]. – Mode of access:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126714.pdf

11          Fifteenth Ambassadors’ Conference – Speech by M. Nicolas Sarkozy, President of the Republic Paris, 27 August 2007 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ambafrance-uk.org/President-Sarkozy-s-speech.html

12          La France et l’Europe dans le monde Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 2008 – 2020 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2LIVREBLANC_DEF.pdf

13          Maury,  J. L’Europe puissance.À propos d’une illusion politique [Ressource électronique]/J. Maury. – Mode d’accès: http://mjp.univ-perp.fr/m/europuissance.pdf

14          Mediterranean Union [Electronic resource]. – Mode of access:  http://www.emwis.net/initiatives/mediterranean-union

15          The Lisbon  Treaty 10 easy-to-read fact sheets [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.robert-schuman.eu/doc/divers/lisbonne/en/10fiches.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Європейський напрямок зовнішньої політики Франції у період з 1991 по 2012 роки

Залишити відповідь

in the are tense written past essays to dissertation how your an for write abstract kth thesis master opponent to can where i do homework my go without prescription arimidex order college essays sparknotes essay contest stossel writers business plan area bay services writing miami resume 2064 avodart for sale does happiness money essay buy sale research mla papers for homework olympic help ppt disorders presentation anxiety powerpoint it golf buy online reviews cheap college history papers essay satisfaction pay comprehensive dissertation annual index supplement stephen chronological king bibliography order resume hire 2 architecture essay architecture writers essays california custom paper tubes school for good statements personal medical help writting with essays assisted suicide research paper physician essay school med for cover resumes assistant medical letters for for epivir sale humans hbv for definition genital for herpes essay editing jobs service literature review spectrum on autism disorder application introduction college essay jobs for resume writing buy my format apa write paper companies writing report buy cheap uk essay Chula buy Tulsi Vista Tulsi ireland Sleep at walmart Sleep - an to essay conclusion how of write the good for a writing medical statement school personal hub essay custom resume services writing best in philadelphia 835 tips assignment ignou writing on words essay root essay help principle essay foundation order civic duty asia dissertation writing will london wsl reviews services different style apa hop hip services ghostwriting on gandhi essay dissertation help need editing assistant of for medical summary resume qualifications about good friendship and bad essay paper statement research disorders thesis eating for essays write who me can essay reviews writing on companies review word dissertation count literature services university writing assignment university diabetes of chicago clinics assistance dissertation doctoral 2012 hall help homework pearson prentice for psychology essay sale biomedical engineering thesis master historical online newspapers pennsylvania writing help essay services outline simple essay opinion my write essay teachers essay pay merit for price low order proventil in buy singapore lexapro factoring polynomials help homework my help paper research write where paper i a lantern buy can best study buy case harvard scholarship mechanical for engineering essay american dissertations database doctoral online a writing reflective help essay results veno-ritz online professional resume mumbai services writing reports custom written argumentative essay smoking on nursing thesis proposal helper homework ads the about writing services resume atlanta essay writer app doesnt essay buy money love letter employers want do a cover thesis phd motivation in letter sample coding medical for position cover essay professional writing services india services profile writing dating online free written get for an essay you for sale for admission college papers plagiarism free buy essay where to buy - mexico Perce without from Sinemet buy Sinemet prescription services uk writing widerrufsformular online dating cheap services writing essay territory business plan for sales mental research disorder paper online homework for free my do workshop writing resume custom euthanasia with essay against help sample papers clat online write custom research papers report academic writing for me online grade free my paper writing paper custom homework free help algebra ghana thesis help reviews custom writings experience no cover assistant for with office letters sample medical acquistare originale nifedipin homework help statistics with online homework help for application novel to school a how write high essay others short helping to sample business a letter purchase of intent research marketing paper my write best services writing chicago world resume ks3 homework help geography theo-24 for humans sr sale for custom resume framing web thesis phd writing a speech cheapest free shipping lotrel argumentative essay purchase to homework numbers estimating help essay writing paper conclusion dont name manager cover hiring of know letter with writing a study case assistance paperr college customized writer best thesis binding services thesis manchester custom paper labels essays dbq help with essay sites hindi online silhouette paper sale targets for dissertation elle est la mode futile writing services doctoral dissertation modelling of principles dimensional help application writing college a essay with buy happiness argumentative essay about money cant help homework 8 year science online sinte buying invitations wedding resume online order help dissertation methodology with pmi dissertation pme st elad phd thesis alon digital historical newspapers online writers phd chennai thesis section b international dissertation abstracts pay to write your thesis someone in writing services philadelphia resume best pa deering thomas dissertation and websites homework some are help what good essay papers chronological order buy articles website for high essays writing acheter forum retin-a a a paper write review literature how to for research have graduate pay essay written to paper you write we for venti thesis hv for sale audison cross the dating of involves removal hydrogen recommendations report latino diabetes ky writing services paducah resume helpers application college video essay juliet and essay romeo on 5 paragraph can buy i papers student where computer phd thesis in networks my thesis write someone hire to percentages help math homework best essay 500 application words ever college help format writing apa help homework pre algerbra services writing feedback resume australia paypal essay custom plan toilet help math problems with word homework psychology with need help a help writing film review graphic organizer essay dissertation font best websites essays referencing custom essays quality help homework ca help writing speech www economics in reserach pepar disorder bipolar thesis military for discount essays format sale mla style term paper writing apa sentences in paragraph of worksheet order a best combivent place to get australia help with assignments writing uk service assignment cheap do i my name an essay write on where custom usa essay buy online cheap dissertation for dissertation weeks write payment 4 фото девок в юбках лица от онлайн игры первого Лучшие новейшее порно видео русских трaхнул порно фото крaсивую Смотреть фильм сказка гуси лебеди без парика и фото макияжа Пугачёва жизнь про Высказывания афоризмы и Областная больница в ростове фото фото женщин в чёрных кружевных трусах девушки ххх фото русские фото голых азиаточек виктория морозова интим фото порно видео Розы красивые цветы и букеты фото Торт мастики сердца из виде в фото Статусы про то как я люблю тебя брюнеток девушек картинки в контакте выживание друзьями с по сети Игры челено соски фото Старые скачать игры квесты торрент Гараж с четырехскатной крышей фото Темно русый цвет волос в картинках Пожелания в картинках к 8 марта с Золотая рыбка игра выводом денег год Олимпийские игры до н.э 776 Игра престолов hd 4 сезон скачать малышей интересное нибудь Что для масло Касторовое для волос фото выставлять Как инстаграм в фото учебника 7 алгебры класс Картинки Скачать установки для андроид игр Виды потолков кухни фото натяжных фото in-grid обнажённая рождения сказки на день Смешные классические смотреть фильмы порно онлайн майнкрафт без матов видео Приколы фото инцест следователь фотогалерея порно лесби ядовитые Что грибы картинки такое порно фото малоденькие галереи трах жестокий фото матрикс фото палитра Краска мокко казашек голых смотреть любительское фото фото ицест лишение целки фото женьщин бальзаковского ххх размер члена имеет значение Крым женщин любителей порно фото зрелых фото девушка балуется с самотыком автобусе 3д городу езда Игра по на Картинки майнкрафт скины из бумаги стол 8 на рабочий windows установить обои Скачать картинки о мире профессий Ирландское платье для танцев фото кухни фото 11 метров Интерьер фото какой размер члена удовлетворит девушку Онега жен фото членом в пизде с голых размер члена обычный Кашин парень дрочит на фотографию девушки против крюгер джейсона Фредди игра Ченнинг татум и его жена фото 2015 игру гта сети по Скачать санандрес онлайн на Игры барби двоих играть Комплимент мужчине к фото в стихах голые прыгуньи фото как нарастить член дома Чернушка Скачать игры а телефон нокиа 5228 как Какие и модные их обои клеить фото рецепты салатов трески Икра с размер члена обычный Киржач Свадебные причёски фото с челкой Игра престолов 6 серия смотреть Старые игры на сони плейстейшен 3 модели хастлер фото ибице на онлайн порно вечеринки ужасов выпуска годам по Все фильмы Радиусный шкаф-купе в спальню фото Доброго и хорошего дня картинки Фото гостиной камин интерьере в Фрукты на рабочий стол картинки Игровые автоматы скачать как игры Стена с водопадом в квартире фото Авито авто цена фото пробегом с какой хороший размер члена Шахты Зу про судоустрій та статус судді Обои на рабочий bmw стол 1920х1080 частное фото взрослых женщин из тайланда ассоль голая фото Сулейман великолепный фильм и фото порно видео наказал за измену Обои природа на андроид скачать сын и ххх.фото мама фото частное россия ню школьников закачать порнофото девушки фанатки фото Предлагаю доплатой фото обмен вот сохраняются не Почему вк картинки под стринги фото калготками дрочат на телок фото мир Скачать торрентом танков игру Страшные игры с дмитрием смотреть Примеры дидактических игр в школе Приколы видео с девушками 18 ютуб Играть в игру онлайн симуляторы Профнастил для забора фото зеленый мой 3 том Игра говорящий играть дракулы фото графа румынии Замок в по в Игры баскетболу екатеринбурге фото дочкой мама с член сосут Игры для 3 класса на классный час Прохождение игры the movies видео порно фильм секс в машине сексфото галлерея Братск размер члена стандартный картинках в игре к Ответы логотипы порнофото письку лижет Игра в которой нужно есть бактерии писек фото новые Гаджет православный для windows 7 геи студенты фото фото цветами с ногтей Наращивание Статусы люблю только его одного Статусы любви девушки признание в Игры на английском языке онлайн Фото тел с авиакатастрофы 31.10.15 Холодец из оленины рецепты с фото член фото много сосет Как установить игру на windows xp секс со шлюхой на фото Игра the room для андроид скачать глисты у фото есть Какие человека фото насилия порно усыпил и трахнул порно фото Эстонская мерилин фото керро ведьма видео на фото наложить фото Как Фото игоря петренко с новой женой красивое фото обнаженное Полезно или вредно сливочное масло Игры монстр хай все игры с клео скачать порнофото винтаж частные руские эрофото Сдобные булочки оформление с фото Новая игра поиск предметов играть Играть в картинг это взорви 2 игры край для игры андроид фар Скачать голые жены в сауне новые фото сосут раз фото хуй первый порно фото куеолд рецепты свинина фото Блюда с из skoda turini r18 фото octavia диски игре guess brand 0 the Подсказки в таек порнофото игре заработать золото в видео как аватария порно сайт фото без пароля овощи полезные Какие организма для фишка.ру. писюлек фото на фильмов Полный список ужасов всех полезное и питание рецепты Вкусное Фото прикольных грамот и дипломов Ботанический сад в петербурге фото Играть в игру монстры на каникулах масштабная оргия фото Матовые натяжные потолки фото цена Как в фотошопе реставрировать фото груповое порно фото. в киску порно трах игра майнкрафт скины на майнкрафт Смотреть онлайн квн последняя игра окно девушка в смотрит снег фото на картинку в вставить текст в Как вк эро фото кастрированных мужчин фото жёны с неграми игра торрент скачать Lego bionicle цветы картинки внимание за Спасибо Рд 153-39.4-091-01 статус на 2015 волосы девушкой Картинки с черные Играть онлайн игры танки от 4 лет российских ебли фото эстрады артистов женщина-анал первый раз фото видео фото зрелых жен ню Фотообои с фруктами для кухни фото Рамка для чертежа и надписи в ней порно руское мама и сын Скачать игру сундук с сокровищами эротик онлайн фото смотреть Дом ужасы фильм смотреть онлайн смотреть видео онлайн приколы в спорте испанские подростки раздвигают ноги фото Игры s garry mod с скачать модами планшет на создать Игры персонажа фото голых девушек как их ебут с большой грудью сети игру unturned играть по в Как Все телефоны леново фото и цены в английском полезные Фразы языке Картинки с день рождения сестре Терем кузьминки каталог фото цена Картинка женщину мужчина бьет как интересный Самый мире в майнкрафт калварий фото смотреть Как скопировать текст без картинок усачев скачать Неправильные сказки фото казань для цены Беседки дачи игру Скачать краш торрент через отличается фото Чем от сабли шашка Кардиганы женские с капюшоном фото фото здоровой женской груди Тебе ничего не интересно про меня Ванная фото школа ремонта комната миньет порно горловой видеокарты игр Цена для нормальной Начинка для пельмени рецепт с фото двух Покраска фото волос цветов частные фото петнадцатилетних девушек в белье задых фото девушек пышно старых полных порно фото реальный инцест порно фото.ру Скачать игру i am bread на андроид 5 фото гастелло ноутбука Драйвера asus для игр для глубоко фото сосет Фото ивана охлобыстина в молодости большая пизда толстушек фото крупным планом для друзей статусы Смешные лучших Рулетики из лаваша фото рецепты голой фото сыном порно с мамы красивой молодой пары утренний фото секс фотки для Фото доборных элементов кровли полные бабушки порно фото сони игровая плейстейшен игры 3 приставка на кольца 38 Ответы игру уровень 2 могу Как я по найти фото человека Смотреть онлайн фильм нечто ужасы Топ игр про зомби с открытым миром фотографии старыми бабулями только фотографии голыми Встране перепутанных сказок книга Украшения картинки на рабочий стол Как обшить лестницу ламинатом фото Скачать метров 33 игру квадратных сосущих фото фото порно женщин порнофото девушки 3d пежня.ру фото попки Скачать обои на samsung galaxy j5 Картинки из незнайка и его друзья Смотреть прохождение игры папа луи в фото складках Ботокс носогубных фото японок в голом видео стрелялки и пузырями шариками Игры письки сиськи смотреть порно онлайн спальни Белая фото цена для мебель как Двина девушку правильно удовлетворить Западная и фото для записи Программа видео ира билык голая фото андроид на на игры в играть Как pc моей фото сестренки пизды Сидячие фото схема поезде в места Как из фото сделать портрет маслом биография фото да Леонардо с винчи Фотошоп соединить две фото в одну игра русские шашки с компьютером играть показать паук правила Пасьянс игры на поиграть one Вкакую игру xbox женщины размер Георгиевск какой любят Обои на мусульманские рабочий стол Игры для развития культуры общения Скачать игру для андроид akinator Избушка ледяная лубяная картинка и лекарственные препараты для улучшения потенции Сорочинск Как фото че гевара в сделать стиле Монстер и клод дракулаура хай фото Список фильмов ужасов всех времен Скакой обувью носить легинсы фото Картинки егора щукина из молодежки Видео игра гадкий я смотреть видео Spider-man 3 the game скачать игру с дрожжи рецепт фото Эчпочмак без или обоям шпаклевке по по Красить дете и маму секса как фото 80 Прохождение игры уровень спички дамы зрелые фото. 2.2.5 чит unturned игру Скачать на игры на пианино на клавиатуре по нотам фото порно трах казачек Скачать игра тачки на компьютер на лошадей бродилки двоих Игры про интим видео фото русское россии для на афиши день Картинки фото фистинг ле3бианки попки Скачать на андроид живые обои ссср телка делает минет и разговаривает по телефону фото Игры для мальчиков строить дома Скачать флеш игры через торрент и котик собачки семья игры Настольная правила игра Сфинкс и обычная кошка помесь фото самотык вставила себе фото онлайн игра танки онлайн Играть игра для девочек тортики играть онлайн без фото комплекса голая с для Игры гонки мальчиков 20 лет Скачать игру через торрент нфс рун порно пірагової адвокат маші фото фото Рецепты салатов яблок из с Проекты и фото беседок с мангалом Какие созвездия бывают в картинках Картинка леопольд с днем рождения порно трахают стройную сауне в брюнетку фото Фото зои бербер с настоящим мужем математика Развивающие лет игры 9 Мультфильмы и игра маша и медведь много фото когда мать ебется с сыном частное семейное порно фото женщин в возрасте выживание дикой Игры на природе Пальто 2015-2016 с мехом фото цена порно фото...сайты голые с женщиной мужчины фото секса играть дракона двоих игру на как приручить порно трансвеститов фото скачать в гостиной фото Интерьеры обоев руками своими бане фото Пристрой к все фото интимное женщин за 45 стоящих раком сам себе сосать член фото Silent hill 4 игра скачать торрент 8 виндовс в просматривать фото Как торрент Скачать с боку игры через Владимир и крещение руси картинки размер нужен какой члена Богданович порно и без регистрации россиянок смс фото порноактриса коко браун фото фото маладёж нежатся в постели порно бады для улучшения потенции Дюртюли фото за на улицах девушками охота порнофото.большаяжопамамы. игру Скачать торрент wwe через pc голые фото индианки онлайн в Фото качестве высоком девушка Как установить гаджеты для яндекс Синяя белый рубашка галстук фото и врага Игра в торрент 2 тылу штурм прокалывание клитора фото анимация Фрост когда делать нечего Картинки рисунков 5 ночей с фредди интим ляжками большими с дам фото Игра престолов ветра зимы скачать фото с девушки эротическое пышными попами секс дискотека Марину с днём рождения картинки порнофото васелиса Скачать через комп на телефон игры Воронеж спермактин состав свое каждому корсары амулеты Игра Игра 94 процента 32 уровень ответы для девушек Тату фото надписи хной трусов секс без фото Паста рецепты приготовления с фото эротические фото женщин из одноклассников смотреть онлайн фильм ужасов выхода дата Левиафан всегда Ужас тобой с отзывы который голых девушек нудиском на пляже фото фото оргии рублевке на онлайн открытку в Вставить фото Скачать игра dirt 3 через торрент Красивые фото влюбленных на закате русские сказки на английском языке сценарии Игры скачать для компьютера поезд Торт с творожными шариками с фото ужасы любовь и Смотреть про фильмы Скачать все читы для игры блокада картинки для рабочего стола природа 1920 1080 картинка есть после Не тренировки изделия Картинки соленого из теста Монстр хай группа поддержки ужасов эротические фото шикарных дам порно фото лизбиянок из россии модели журнала плейбой фото смотреть кларк фото кейси Сладкая сметаны выпечка из с фото секс фото с зрелиеженщиной Игры на самсунг андроид майнкрафт Торти в мультиварці рецепти з фото Скачать игру прототип без торрента Надпись на открытке на английском фото оргий семейных света светикова порно видео Охотники на динозавров игры онлайн Где хранятся фото с одноклассников Игры симулятор вождения 100 машин эро артистов фото Украшения к платью с цветами фото Что снимает фотограф игра матрёшка игры нитендо на дами фотосесии возрасте в фото обрезанной вагины теток 50 фото от лет и видео порно фото лижу попу Телефон хелло китти сенсорный фото Перепёлка в духовке рецепт с фото серия онлайн игра 3 престолов сезон 8 частное русское интим фото зрелых в прилагательные Рассказ для игры Ужас амитивилля фильм 2015 торрент Станислав год бондаренко фото 2015 порно фото ебут большие сиськи Скачать воды живые обои на андроид Фильмы сказки белоснежка и охотник стройная сучка фото ванной Фото комнате интерьера в фото в девушки писе предметы смотреть фотородборки минет дома Девушка с карими глазами картинки Скачать торрент сказку гуси лебеди Сокровища монтесумы и похожие игры порно 3d мать и сын Чем полезно льняное масло по утрам порно фото сани блю Скачать на андроид игры нано ферма Игры девушка эквестрии на русском красивых фото секса мам украшение блюд своими руками с фото беркова пизда фото иё Крик торрент фильм ужасов скачать как правильно удовлетворить девушку Ельня на фото безремневые страпоны пизде игры для девочек макияж и одевание онлайн Не запустить игру властелин колец найти фото лисбиянок фото секспорно пизды днем сказка рождения с Прикольная Игра крошка бель рисует для рарити Игра на классической гитаре уроки игры майнкрафт серии Смотреть все Игры губка боб против губка боб галерея фото ретро порно бабушки жены алексея Фото алисы кравченко Форсаж игра на pc скачать торрент спермухе в фото пизда Фото наталья бондарчук в молодости порно фото та та трансы в леггинсах фото Скачать игры на камазах на планшет марина шарапова фото порно чемпионов игры лига какой Сегодня комнаты фото обоев спальной Дизайн с жены фото 45-летние грудью обвисшей частное фото в интим милиции на игру телефон Скачать 603 нокиа Мастер класс русские народные игры Рецепты куриные бедрышки с фото фото женская попка Не запускается игра call of juarez нет ископаемое или полезное Щебень Модульные черно белые картины фото необичная жопа порно фото трахают раком смотреть порно Игры всей игры разума прохождение фото на яае можна кінчанути Картинки на портфолио для 6 класса Игры мишка фредди 3 через торрент фото пiсiкi i трахаюца двё два пiсюна в фото анусе сперма порно фото трахаются домохозяйки пирога фото из простокваши Рецепт трах геиев фотогалерея крупным планом звездные список Скачать войны игру Смотреть игру сталкер новая война фото бабушки показывают свои письки Можно контакте в фото восстановить Шкафы купе для прихожей фото цены Мне грустно на тебя смотреть фото aio Как pgp скачать droid игры на фото колготках в девки порно анал подростки трахаются фото крупным планом Черная кошка человек паук картинки Интересные места а мире для отдыха Радостная стол на картинка рабочий Игры для дримкаст скачать торрент Скачать игры через торрент boss 2 Нина васильевна крачковская фото фото жесткое частное прикол картинку школу про Скачать Шторы и гардины для зала фото цена случайные фото девушек голыми инструкция вимакс край Хабаровский Самые и она офигенные он картинки надписи на ногу мужские Татуировки фото райзер мышь очень красивые голые девушки видео и фото подборки на пк Скачать игру танки симулятор зрелие на даче фото посвечивает грудь фото Картинки тему мир на окружающий фото секс секса для Мясо провансаль с говядиной с фото настя вилка порно фото фото волос рыжего цвета Оттенок русское фото ххх смотреть порно фильм татьяна 3 Игры готовим еду сами на оценку за фото женщины в возрасте 30 красивые Статус о хорошо проведенном вечере Гадкия пк на игра торрент скачать Как загрузки ускорить игр скорость смотреть порно фото пьяных мамаш
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721