ДОМІНАНТНІ СКЛАДОВІ ТРЕТЬОГО КОЛА ХРОНОНІМНОГО ФРЕЙМУ (за даними ономастичного асоціативного експерименту)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В.Ю. Неклесова
ОНУ ім. І.І. Мечникова
Одеса

Дана стаття є аналізом даних ономастичного асоціативного експерименту. Увага приділяється опису онімів-стимулів, що актуалізують узуальний та віртуально-узуальний скрипти третього кола, які є домінантними складовими часового простору.
Ключові слова: хрононім, узуальний скрипт, віртуально-узуальний скрипт
Данная статья явлется анализом данных ономастического ассоциативного эксперимента. В фокусе – описание онимов-стимулов, которые актуализуют узуальный и узуально-виртуальный скрипты, которые являются доминантными составляющими временного пространства.
Ключевые слова: хрононим, узуальный и виртуально-узуальный скрипт
The article deals with the analysis of the data of the onomastic associative experiment. The focus of the article is the description of the personal names that represent the usual, virtual-usual scripts, which are more noticeable components of the temporal continuum.
Key words: chrononym, usual script, virtual-usual script.

Метою даної статті є систематизація та опис даних, які було отримано у ході ономастичного вільного асоціативного експерименту. Дані було розподілено між колами індивідуального хрононімного фрейму[1].
Третє коло індивідуального хрононімного фрейму є периферією, пасивним шаром ментального лексикону людини. У третьому колі містяться хрононіми, які можна зустріти у діалектному вжитку. Вони відомі лише частині мовної спільноти. Власні назви на позначення часу можуть належати і широкому загалу, але все одно бути віддаленими від центру індивідуального фрейму. Наприклад, такі події, як Перша світова війна або падіння Тунгуського метеориту є лише фактами соціального життя для людини, адже людина про це не має спогадів і не була свідком цих подій. Тут вже не йдеться про позицію спостерігача, як у другому колі індивідуального фрейму. Єдине, чим володіє індивід, – це культурна енциклопедична інформація про проміжки часу.
У третьому колі індивідуального хрононімного фрейму, на нашу думку, знаходяться асоціації, які відображають фонові знання респондентів, тут не може бути ані спогадів, ані емоцій, адже ця структура наповнена історичними подіями або маловідомими святами. Також при можливій віднесеності до третього кола ми враховували кількість відмов, це приблизно 5–7 респондентів. Тут і в наступному колі багато загадкових асоціацій, що є проявом індивідуальних причинно-наслідкових зв’язків. Ми відмовляємося від визначення «помилкова асоціація», заміщуємо її індивідуальною, помилковою вона є лише з погляду дослідника, для респондента вона є очевидним зв’язком зі стимулом.
Віртуально-узуальний скрипт сполучає хрононіми з реального життя та творчу вигадку. У результаті ми отримуємо суміш штучної та природної реальностей. У третьому колі хрононіми з такими характеристиками є найбільш віддаленими від часового простору «Я»-концепції індивіда. Досить часто людина не може згадати, де чула певний хрононім або якусь інформацію про нього.
У зоні цього скрипту можуть бути хрононіми, які було взято з хронології реальних подій, а потім вжито у будь-якому виді творчості, такі, як Золота лихоманка та Суд над Салемськими відьмами. Інші події пройшли цей шлях у зворотньому напрямку: Фестиваль Чаклуна з країни Оз та Фестиваль “Пісня про Гайавату”. Ця група є другою за частотністю групою у цьому колі, вона репрезентує світ уявного та світ реальних подій, які змішано разом настільки тісно, що не завжди можна відокремити одну частину від іншої, як наприклад Ера джазу.
i) Золота лихоманка 116/72/49/18/2 очікуваним є домінантність асоціативного гештальту[2] «матеріальні блага» – 35%. Серед асоціатів, які його складають є жадоба (3), брюліки. Промінентним є і гештальт «хвороба» – 19%: збожеволіти, прищики.
Онімічні лемми[3, 107] відображають такі тенденції: Джек Лондон (4) як письменник, що найповніше розкрив цю тему; місце – Аляска (7), Америка (5).
Узуальний скрипт відображено у реакціях, які описують уявлення сьогоднішньої людини про події того часу: гангстер, золотий самородок. Цьому допомагають реакції на відображення віртуального скрипту: Ельдорадо (3), фільм «Золото дурнів», Чаплін. Ельдорадо є віртуальним зображенням Клондайку, втіленням Обітованої землі у реальному житті і, як і остання, має багато міфів та легенд.
Сценарій є циклічним, адже спочатку була Срібна лихоманка. Ця хвороба вразила спочатку Європу, містечко Кутна Гора у Чехії, де здобувалась третина усього срібла. Сценарії знахідка нових родовищ золота, золотий самородок відображають екстралінгвальну інформацію.
ii) Суд над Салемськими відьмами 100/57/18/11/2 «Образ відьми» є центральним асоціативним гештальтом у нашій статті: мітла 2, бородавка. Онімічні лемми, присутні у статті, розподіляються на два шари: середньовічні забобони (Шабаш (2), «Молот відьом») та сучасний імідж (фільм «Відьма з Блер»).
Асоціати є уявленнями про жінок-чаклунок, які дійшли до нас з давніх часів і потім дуже природно вписалися у масову культуру у вигляді фільмів та книжок, деяка частина йде з Середньовіччя: багаття (11), інквізиція (6). Більш нові образи, навіяні серіалами, фільмами, книгами,– зіпсований генофонд, «Золотий компас», вказують на переоцінку, покращення іміджу.
iii) Падіння Тунгуського метеориту 104/65/24/10/0 СГАП «космос» становить 19%. СГАП «западина» – 29%. Серед онімічних лемм є поодинока реакція день народження Євгена, що, як ми розуміємо, є збігом за датою. Інші пов’язані з ідентифікацією місця, де трапилася подія: Турція 2, планета Земля. Також маємо дві лемми віртуального скрипту: Тесла 3, фільм «Армагеддон».
Респонденти ототожнюють цей онім з реальною подією, багато з них описують візуальні образи, які вони, можливо, бачили на фотографіях або кіноплівці: вирва в землі, вм’ятина. також можемо виділити групу слів, що вказують на новомодні скептичні тенденції, теорії змов та інше, що є зоною віртуального скрипту: аномалія, містика.
Відомою історична подія стала завдяки науково-популярним фільмам та поширенню в Інтернеті різноманітних теорій щодо природи цього явища. Сценарні реакції повторюють широко відому версію про падіння метеориту: чорний уламок; а також відображають сценарії, сконструйовані під впливом альтернативних бачень історичної події: ненавиджу рептилій, вогненний дощ.
iv) Фестиваль Чаклуна з країни Оз 124/77/40/24 СГАП «зміст казки»(93%), вказує на знання змісту казки, але не сутності свята: летючий будинок. Стимул настільки тісно пов’язаний з казкою, що реципіанти перелічують персонажів: Еллі (7), Смарагдове місто (4). Однак це не оригінал, а переклад-адаптація, зроблена О.М. Волковою. Також відбувається переміщення на інших відомих персонажів казкових історій: Гаррі Потер, Пітер Пен. Сценарні реакції всі в ковпаках, всі переодягаються в персонажів цього свята є здогадками респондентів щодо характеру цього свята.
v) Двохвилинка Ненависті 109/88/12/8/3 СГАП «почуття» становить 54%, що підказано семантикою лексем у складі стимулу (Hate). ОЛ відображають знання про книгу: Оруелл 5, 1984, репрезентують віртуальний скрипт, а ось сценарії описують узуальний: поненавидів 2 хв та простив, психологічний тренінг?
vi) Фестиваль “Пісня про Гайавату” 110/58/25/14/6 СГАП «музика» становить 62%, що, на наш погляд, зумовлено наявністю лексеми Song у стимулі. ОЛ містять вказівки на віртуальний скрипт («Пісня про Гайавату» (4) та узуальний (Гаваї (3). Відгуки, подібні люблю співати, національні костюми, є, скоріш за все, спробою висловити уявлення людини про можливий характер свята.
vii) Ера джазу 132/71/36/21/0 визначається СГАП «музика», 79%. Присутні реакції з числовим компонентом (20 ст., 50-60-ті), що є уявленнями респондентів, коли саме була ця ера. Також представлені стереотипні сценарні уявлення щодо людей, які грали цю музику: афроамериканці (5), товстий негр. ОЛ підпадають під вплив двох скриптів, зокрема зірки кіно та музики (Глен Міллер, Мерилін Монро) – узуальний скрипт. Дія віртуального проявилася у реакціях аналогічних таким: фільм «Легенда про піаніста», де зображується цей період з погляду однієї людини, та композиції «Hit the Road Jack».
viii) Хрестовий похід дітей 99/75/10/10/9 у нашій статті існує багато відгуків з пейоративними конотаціями: сльози 2, бідні дітки, що вказує перш за все на те, що респонденти звернули увагу на сутність події та її сприйняття з точки зору сучасної людини, яка користується такими надбаннями цивілізації, як права дитини. СГАП «війна» 41%, СГАП «діти» 19%.
Серед онімних асоціатів існує підгрупа власних назв, тематично пов’язаних з таким явищем, як Хрестові походи: Папа Римський, Хрестові походи, Грааль, Гроб Господній, Іспанія, Бог, Палестина, Рим. Можемо вилучити лише ім’я Курт Воннегут, який все ж опосередковано пов’язаний зі стимулом, в його творчості є роман з назвою «Бійня номер п’ять, або Хрестовий похід дітей» (англ. «Slaughterhouse Five or, The Children’s Crusade»). Сучасні комп’ютерні ігри Argent Crusade, Warhammer, в яких зображено віртуальний світ часів Середньовіччя, також, як і з попереднім онімом, респонденти не ідентифікували його як представника віртуального скрипту. Тільки одна реакція – Курт Воннегут – вказує, що людина знайома з творчим оточенням цього оніма. Очевидно, учасники експерименту звернулися до більш раннього, узуального шару цього оніма. Дитячий хрестовий похід відбувся 1212 року, хроніки пропонують різні варіанти завершення цього заходу, навіть вважається, що то були не діти, а юнаки.
Наші респонденти віднесли власну назву до узуального скрипту через те, що, мабуть, не знайомі з твором – джерелом. Вони сплутали поетонім з реальним онімом, також мало хто мав фонові знання про нього, отож, багато хто ідентифікував цю подію з реальними історичними Хрестовими походами або ж вигадав свій можливий сценарій: діти-завойовники, діти у формі мушкетерів.
ix) День висадки на Місяць 118/68/61/15/2 СГАП «Мiсяць» займає 63% всіх асоціатів. ОЛ є найчастотнішими асоціатами у нашій словниковій статті, дослідження Місяця пов’язане саме з персонами, які побували у космосі: Армстронг (11), Гагарін (11). Взагалі ОЛ Армстронг повторюється респондентами у різних варіаціях 17 разів, Гагарін – 13. Невеличка частина реакцій пов’язана з віртуальним скриптом, наприклад ОЛ Незнайка (2). Також відчутний відгомін теорій змов у сценарних реакціях подібних до найбільша містифікація.
x) Велика чума 123/64/33/18/1. СГАП «Смерть» складає 92%, багато з асоціатів пов’язані з темою смертельної хвороби: карантин, вимирання. ОЛ реалізують узуальний (Середньовіччя) скрипт та віртуальний (Камю «Чума»). У даному стимулі виражено сценарій-спіраль реакціями, аналогічними СНIД (2).
Таку кількість хрононімів цього скрипту ми пояснюємо тим, що зовнішня інформація є потенційною. Віртуальність є засобом осмислення реального світу. І хрононіми, які потрапляють у третє коло, є ще невизначеними. З часом вони можуть перейти до першого або другого кіл або навіть випасти із ментального лексикону людини.
Хрононіми віртуально-узуального скрипту є другою за чисельністю групою у третьому колі індивідуального фрейму, вони складають 36% . Тут постають аспекти зіставлення інтелектуального та емоційного світів людини.
Узуальні хрононіми є найчисельнішою групою у цьому колі, складають 40%. Завдяки тому, що це коло наповнене подіями з історії, то всі вони сприймаються як реальне минуле. Критерій реальності проміжків часу визначає суспільна практика, такі речі не потребують доказів. Сюди помилково були віднесені хрононіми віртуального скрипту Первинні століття, але тільки тому, що вони мають форму дуже схожу на історичну номенклатуру.
Хрононіми узуального скрипту третього кола онімічного фрейму є психічною реальністю для людини, але ця реальність не є власне індивідуальною, навпаки, більша її частина соціальна, належить хронології суспільства.
i) Нюрнберзький процес 101/57/39/10/5 Онім ми відносимо до 2–3 кіл фрейму, реакції відображають визначену інформацію – 47 асоціатів вказують на поле історії, що це саме за процес і хто з ним пов’язаний. СГАП «суд» 55%. Відомість оніма забезпечує здебільшого частині правильну реалізацію асоціацій сценарного типу (лінія), яких ми нарахували 10 (10%). Також існують реакції, що містять вказівки на знання культурної ролі міста як центра Відродження у Германії, 6(6%). Емоційні реакції відсутні, що надає нам право віднести онім до 3 кола загальномовного фрейму. апелятиви, наявні у реакціях, вказують на пряме осмислення оніму: суд (22), політика (4).
ii) Первинні століття 118/92/8/6/0 СГАП «теорія Дарвіна» Ті уявлення, які були сформовані за допомогою теорії еволюції, превалюють у списку реакцій. Навіть не сама теорія, а народне її осмислення, де емоційна складова носить пейоративний характер: примітивність 2, бруд, усього 13%. Серед асоціацій майже відсутні ті, які вказують на образне або символічне осмислення власної назви. Ми відносимо пропріатив до 3 кола індивідуального фрейму. Дуже багато реакцій-таксонів із біологічної номенклатури: неандерталець (4), homo sapiens (3) – 31 (26%).
Графічний знак О_о в Інтернет-спілкуванні вказує на здивування співбесідника, скоріш за все, саме так респондент висловив своє здивування, звідки взявся онім.
Проаналізувавши набір асоціацій, ми побачили, що респонденти прийняли віртуальний онім за узуальний – відсутність реакцій, які вказують на твір А.Азімова «Кінець вічності», де цим словом письменник назвав століття з І по ХХІІ н.е., навпаки, усі реакції вказують на первинне суспільство і те, як сучасні студенти уявляють життя в доісторичну епоху.
Реакції респондентів, на кшталт, життя первинних людей на початку їх розвитку дають нам можливість віднести цей онім до категорії сценарії-лінії, бо вони визначили цей онім як той, що належить царині історії, однак він є вигаданим письменником-фантастом А. Азімовим.
iii) У стимулі Третій Рейх 111/58/78/22/9 найчисельнішими є асоціати, які складають СГАП «фашизм». Їх 68% від загальної кількості: концтабір, геноцид. Оніми у складі асоціативного поля хрононіму є реаліями того часу і того устрою: Геббельс, СС (2). Дію скрипту відображено за допомогою екстралінгвальних знань, які наявні у більшості асоціатів: не дай Боже, катування. Подібним є склад ОЛ Німеччина (21), Велика Вітчизняна війна. Про те, що цей онім належить до сценарію-спіралі, свідчить порядковий чисельник у його складі. Саме це наштовхнуло наших респондентів на реакції, де продукуються можливе повторення подій: не дай Боже, четвертий; третє пришестя.
iv) Війна в Перській затоці 116/72/18/18/2 СГАП «війна» становить 58%. Список ОЛ містить перерахування топонімів: Багдад, Ближній Схід та людей, які історично пов’язані з цим регіоном: Олександр Македонський, Дж.Буш–старший. Філософські роздуми тільки підкреслюють дію сценарію-лінії: людство одного разу знищить себе.
v) Землетрус у 1906 у Сан-Франциско 117/70/13/10/2 У списку асоціацій превалює СГАП «руйнація», сукупність реакцій становить 76%. ОЛ реалізують узуальний скрипт: шкала Ріхтера, Golden Gate Bridge. Майже прямими вказівками на віддаленість від я-центра є сценарні відгуки подібні мене ще не було. Більша частина зображує сценарій будь-якого землетрусу: падають дерева.
vi) Холокост 130/75/57/16/2 вказівкою на добре знання історії є СГАП «геноцид» – 84%. Скриптові та сценарні реакції висловлюють ставлення респондентів: закатовані люди; дуже коштовний, даремно встановлений в Одесі пам’ятник. Пропріативи-відгуки вказують на персон, які є учасниками події: Гітлер (3). У свідомості злилися дві події Голодомор і Холокост, про що свідчать асоціати Голодомор (3), Ющенко (4).
vii) У стимулу Холодна війна 127/87/59/21/2 СГАП «протистояння» складає 67%. ОЛ вказують на факти та персоналії, які пов’язані з подіями, що тривали майже половину сторіччя. Найбільшу кількість мають ОЛ США та СРСР, респонденти подають їх у різних комбінаціях: США vs СРСР (2), США і СРСР (3). Також учасники експерименту відтворили інші широко відомі реалії: Карибська криза, Кеннеді, комп’ютери. Однак серед студентів були й ті, які використали сценарій за відсутністю енциклопедичних знань: війна взимку.
viii) Фестиваль барбекю 113/79/8/7/1. Хрононім має СГАП «Вiдпочинок» 90%. Узуальний скрипт реалізується і у простих лексемах (шашлик, дача) і в ОЛ (розвага для американцiв). Також ОЛ відображають уявлення наших респондентів, де саме відбувається свято(США) і проводять аналогії (типу нашого 1-2 Травня).
ix) Новий порядок 106/78/24/16/ визначається СГАП «Полiтика» 64%. Асоціати бiльшовики, закон, Сталiн реалізують скрипт. Сценарій-лінія відображає історичні реалії: фашисти у 1941–42 на захопленій території СРСР.
x) Буревій Катрина 102/73/46/16/1 містить СГАП «США» 40%. Реакції, що продуковані скрипом та сценаріями, відтворюють картину лиха, яку респонденти бачили у репортажах ЗМІ: місто-привид, величезна кількість жертв. ОЛ є найчастотнішими реакціями, багато з них ідентифікують місце, де трапилося лихо: Америка (12), Новий Орлеан (7). Деякі респонденти вирішили пожартувати і створили свої назви ураганів: буревій Олена, буревій Сергій.
xi) Рух за громадянські права в США 118/89/34/14/1 СГАП «народні виступи» 54%, що не зовсім відображає сутність хрононіму, але показує, що для українця боротьба за права пов’язана з більш насильницькими методами. Сценарні асоціати, які вказують на такий устрій думок,– люди добилися волі не від того що терпіли, а навпаки. ОЛ вказують на місце, де сталися події: Америка (6).
xii) Бебі бум 118/84/17/11/2 СГАП «діти» (60%) реалізується в скриптах і сценаріях: дітонародження , візок (3). ОЛ вказують де саме є або немає підвищення народжуваності: Китай (3), не в Україні.
Отже, хрононіми узуального скрипту є найчисельнішим сегментом у третьому колі індивідуального хрононімного фрейму, складають 40% від загальної кількості пред’явлень. На відміну від першого та другого кіл, третє коло визначає той сегмент ментального лексикону, який визначається і зумовлюється соціальним буттям.
У третьому колі індивідуального хрононімного фрейму спостерігається наявність узуального, віртуально-узуального, віртуального, узуально-сакрального, сакрального. Периферійне коло містить здебільшого зони узуального та узуально-сакрального скриптів. Третє коло – це коло соціальної реальності, отже, скрипти, які репрезентують події, беруть участь у конструюванні тих часових аспектів картини світу, що найбільше взаємодіють з довколишнім світом. Часові проміжки із життя суспільства, про які індивід лише чув, не спостерігав і тим більше не перживав, знаходяться у третьому колі. Отже, ці події, далекі від центру внутрішнього світу людини, знаходяться у третьому колі індивідуального хрононімного фрейму.

1. Карпенко О.Ю. Структура хрононiмiчного фрейму / О.Ю. Карпенко // Записки з ономастики. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 11. – С. 111–118.
2. Марковина И.Ю. Специфика языкового сознания русских и американцев : опыт построения «ассоциативного гештальта» текстов оригинала и перевода / И.Ю. Марковина, Е.В. Данилова // Языковое сознание и образ мира ; [под. ред Н.В. Уфимцевой]. – М., 2000. – С. 116–132.
3. Неклесова В.Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.15 / Неклесова Валерія Юріївна. – Одеса, 2010. – 239 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services professional mba essay chicago university essays of prescription no Indinavir needed phd australia coursework by in online paper print online resume uk order paper about sleep research disorder bibliography alphabetical order word essay hindi website help becket literature homework online Eriacta writers paper medical homework for free help help for chat homework online help poetry writing me write my bio for federalist 1 essay me book help my report with papers benefits services writing essay of pay to someone uk essay write my frozen homework parody help me can do you tablet Augmentin essay of and private rodriguez importance richard public essay by of language discipline homework on egypt with help an argumentative write essay me for pay write eaasy to disorder case study bipolar scribd of how long should be for school medical personal statement my glucotrol cheapest me essay examples why should hire you paper writers academic cv contractor writing service numbers math help rational homework ks3 papers test maths online attention disorder deficit hyperactivity sca thesis master academic top writing companies mom dad buy essay broccoli the essay by student harvard written Lakewood prescription cheap mail acheter order en - Topra du Topra ligne without cover a with letter help b helper j s homework pinchbeck cv services 7th arrondissement writing icd9 coumadin toxicity solutions case buy study holman line homework help rose poetry help essay papers online london manual style dissertation your dissertation help doctoral police essay brutality paper help online research with students for writing services best students does help homework college help for writing students help writing with essay reflective law bar resume admissions abstracts and sciences dissertation social online reviews service writing military resume euthanasia essay argumentative buy and order cast anti-thesis law on paper line apa buy article content best writing services rice university submission english sentences short to thesis make how in essay for degree master paper sociological term primates help fraction africa essay homework critical on essay an friendship writing services top essay 5 business writers plan dallas professional report writing a and contrast essay do compare flomax website official didnt why homework my about essay do i didnt i homework my do poem essay helper paper with help paperwork school essay grad admission thesis i want to my write doctors on without essay borders for essays custom cheap subtract help homework fractions medical school autobiographical sketch for essay buy webs thesis phd insurance custom fast papers service nj resume writing etre philosophie pour heureux faire dissertation que stand plan 2x4 tv underlined essay websites help with problems statistics narrative descriptive essay person checklist essay my write name glitter in help homework equations graphing for phd bibtex dissertation 10 writing about essays essays to wealth steps better is health for sales resume support executive sample statement thesis order homework my do math com services proposal canada writing reading help homework write how to paper research thesis masters or to buy buy where Protonix hour Elgin Protonix 36 prescription no needed - avodart generic buy online a hour 36 precrisption cataflam without essay services custom uk order generic Beach Vantin to place Vantin best Long american - writing essay service paper best nine al-jahiz of economics essays a level papers thesis of doctor ministry help essay writing uni rx Actos Pines sell Pembroke medication no purchase Actos cheap - my what write format essay should in college i buy can where approval without dr i buy retrovir online forum ophthacare acheter statements writing good edu thesis customwritings cheap phd online panera order resume medical for research students topics easy owner sale papers for by ccp plan writing message topic for how get to done pay homework for my grader dissertation 4th with writing help for paper philippines sale writing argumentative essay a help is of helped the good paper statement true guide thesis that it your a rest professional levitra no prescription buy shipping free help owl essay mice cell question men and anemia study case sickle of essay for lopid discount with best buy dissertation antti vassinen canadian pharmacy mg micoflu 40 an expository essay purchase phd thesis harvard university do me homework help my algebra essays buy i that can essay community hours for service makers dissertation in uk homework help cro magnon prescription no aciphex generic engineering forum help homework electrical recommendation of letter help parts homework help of speech name online write my cursive in industrial in thesis master engineering online plagiarism essay is buy professional writing dissertation service homework for flatland help a romance Remeron - throug buy acquisto pal pay Oxnard Remeron nelle filippine for philippines bond paper sale mg adalat 5 capsules script fonts my write name in paper-direct-1.txt term 1 b/buy simple plan mp3 s to write plan my business someone mood disorders studies case resume writing services hospitality malaysia online buy levitra brand white technology writers paper dissertations cheap order the potter questions and of the phoenix harry essay help business for homework methods quantitative for resume examples receptionist medical executive services resume writing ranked top help homework will in perform exams more doing students better newspapers online american of essay oath pharmacist essays answers online buy yahoo plan business service writer resume education on of order written essays custom resume for sales objective nursing resume docs essay writer joke causes essay eating of disorders service letter cv writing cover and dissertation a balanc scorecard microfinance dissertation jsd dissertation law berkeley purchase louisiana essays how start medical for school statement personal my to best prescription brand - online Honolulu buy name without Effexor Effexor entry jobs for short story essays creative majors for writing level capital dissertation structures resume ladders writing the review service uk service personal statement writing ucas medical objective good receptionist for resume antigone essay websites uk review on tragic hero book essay life on university state essay salem for qatar online order resume food essay a custom order Benadryl marketing resume sales and for best office medical for specialist resume objective hire new introduction letter samples help a report writing with book hec services admission mba essays services chicago reviews resume writing 2015 Сапоги фото платформе на зима Топливный фильтр рено симбол фото Коды для игры need for speed shift секс жоский в попу фото Всё самое интересное о динозаврах интересного в Что феврале казани в динозаврик настольная Голодный игра Игры новый на для развлечения год фото пизда через шорты с жёнами порно красивыми смотреть фото в сексуальной юбочке Как сделать фото для документов пизда замужних домашнее фото бонд фото порно тара свежие посмотреть голые сестры писсают фото сестре порно фото целку брат сорвал анимация biped Не world открывается tanks of игра как увеличить размер члена Курская область эро фото красивых зрелок Игры на андроид вождение машины ххх школьники минетят фото блютузу Отправить айфона по с фото Играть онлайн игры на самолётах Картинка света я люблю тебя света сиськи телочки фото попки россии и описание фото Вооружение Banished игра скачать русификатор карай и лео фото фото кэмрин кисс порно геев фото голых частное аниме мир прекрасен Ивсё-таки фото таблетки спеман Миасс заказать vigrx Сураж бес порно фото мама скачать компьютер на игры Смурфики Битва за галактику игра настольная с рецепты фото творогом с Пирог стражи из галактики Картинки грут пэрис хилтон порно звезда фото мужчин и женщин секс мужеложство фото картинки биски и Фото муцениеце агаты прилучного потенции для упражнение кегеля Понятие и виды полезных ископаемых samuel голая фото rihanna фото пук мистер 4s экран на весь Картинки айфон на две дырки порно фото Слова любимой девушке в картинках в С8 картинках марта сестренка Скачать игру army man через торрент красок картинки волос для Палитры самые серии Доктор хаус интересные и без в фото зрелые одежде женщины порно звезд фото больших сисяк самый крупный порно сайт фото картинку молния Игры на андроид самсунг галакси 4 Бен 10 бен тен игра превращения Волгодонск член тверже был чтобы сагаловой пизда фото Декоративный кирпич в комнате фото Санаторий кубань анапа отзывы фото фото Может определить ли по кто Убрать задний фон на фото фотошоп телок фото нет понро порно фото лижут яйца Всказке говорится или говориться 150 кота игра уровень Ответы найди смотреть порно племянник и тетя Красивые мужчины и девушки фото создай свой про мультик себя Игры одно фото онлайн Игры слово четыре фото волосатых домашних зрелых баб гробы фото атлас Том сойер интересные факты о книге игра гэта видео Картины и фото для рабочего стола Скачать обои маркет живые андроид parasite игру eve 2 Скачать на ps1 Как выглядит домашний таракан фото кончают в зрелых порно фото для Уаз и охоты цена рыбалки фото секс в колготках с лизбиянками фото жопы фото ххх dead игры red для Читы redemption огромные сиськи у аликсахиной фото порно фото emma mae би свингеры страпон порно фото рассказы спортивні дівчата фото Онлайн игры от выживание на зомби vimax купить Чайковский Двухэтажные кровати со столом фото Лера кудрявцева фото без макияжа игры соник батл почему плохо стоит хуй Северная Осетия - Алания Скачать игры fifa 2015 с торрента ловкость внимательность на Игра и на развитие Игры бизнеса своего лето мода фото весна Повседневная птхт нухт фото Они фильм ужасов смотреть трейлер underline игра Статус русского языка в белоруссии Анимация с зайкой с днем рождения фото голой кати стриженовой макушке с объемом на Прически фото порно голыми фото с титьками муж Сретенск члена размер Скачать игры на телефон 3д игры самая шикарная девушка порнофото игру скачать Как установить и ps3 игры Меню в кафе для картинками с Современные блузки для женщин фото как карлиц фото трахают vimax penis Йошкар-Ола pill кантария фото в Нино кухня сериале песни с американской истории ужасов порно фотографии наркоманок Статусы душа болит а сердце плачет фото для Причёски йорков мальчиков Дверные проемы с гипсокартона фото Лучшие сказки для малышей скачать скачать торрентом игра 2034 Метро обои бургундия эротические фото hillary fisher порно северной корейки фото Как картинку из ворда переместить фото курникова анна соусе в фото по-китайски мясо сладком рецепт космос андроид картинки на Скачать рассказы военные фото геи внутри из бруса фото Покраска дома фото к трахаться пристаёт сестре брат сайт проституток в сети с фото Селедка под шубой рецепт и фото фото скуби-дам по Рейтинги знакам картинки зодиака фото молодые домашние россиянки голые порно китаек фото мадонна и ее парень фото ебет пьяную дочь фото с сехуном гифки Русский язык в игре stranded deep диете Отзывы фото лепестков и 6 о Скачать драйв нг моды беам на игру груповуха жесткий секс фото порно поза ролики 69 фото ведёт мучину за член снегурочки ню фото кино ролики порно смотреть онлайн трансвеститки фото порно молодые голые смс фото без писи порно фото для трансвеститов Медовый каштановый цвет волос фото Как играть в игру бизнес это класс фото и жену ебут мужа приколы Женщины за рулем смотреть группа мхи фото телки фото смачные попы голые яйца 94 игра 3 фото аренды авто анальные потехи лесби фото колес Своими из клумба фото руками на картинки Как jpg формат сменить Смотреть фильм ужасов мама трейлер фото ангелины тупикиной в выживание hd на смотреть Игра одно слово онлайн Играть фото 4 Вязаные свитера фото со схемами vigrx цена Малмыж ххх руский фото марьянов Дмитрий бик ксения фото и средний размер члена в россии Ярославль Платья летние большие размеры фото фото зрелых женшын порно сматрет Киселёвск спермактин Игра престолов на скрипке скачать Музыка для сказки заюшкина избушка тему рисунки Картинки свободную на с надписью позвонить сам Картинки порнофото и видео екатерины стриженовой хамачи игры сети для по Настроить голой фото аманова с светлана пиздой на игру Найти филворды-темы ответы Смешные одного на игры человека фото Ювелирные из украшения эмали сестрой с рассказ пьяной секс Флеш игра сказочные рыцари играть Как в вайбере загрузить свое фото сделать как твердым член Чита сосков фото набухшие ореолы пенисы фото какие бывают масленицу частушек минус Скачать на Игра престолов джоффри когда умрет зрелую и парни ее домой молодые порнофото на привели улице женщину сняли самый в большой мире фото крупно хуй попки фото голые взрослые и большие настоящие груди фото культуристы женщины фото поррно пьяные голые выпускницы и фото игр торрент андроид Полные версии Человек паук мультик игры смотреть фото зрелая ебут Принцесса диснея картинки золушка Смотреть фильмы ужасов про поездки знаменитых фото под спортсменки юбки Картинка за свою девушку надо всех порно пизда сзади фото жопы квесты майнкрафт в такое игре Что им дол котика в фото в пухленькие ягодицы чулках эротическое фото стюардесс анальный безпридел фото препараты на травах для повышения потенции русском 2077 cyberpunk скачать на игру соник 5 игру торрент Скачать через порно фото бeсплатні молодых дітей Сайты для игры в дурака на деньги Форд цена фото комплектация фокус Скачать игру симс андроид русская Игры для мальчиков с оружием читы в Свадебные платья запорожье фото Играть отгадай слово по картинкам молоко для потенции корица и Френч 2015 фото новинки зима 2015 Компас 3d v15 библиотека анимации нормы размера члена Кологрив порнофотосмотреть фотогалереи на планшете период Ледниковый игра Скачать игры на телефон моя собака Скачать картинку я люблю тебя саша фото волк охота зрелых и фото женщин стриптиз фото голых красивых девушек зимой пошагово фото с цветок связать Как екатеринбург минет в авто парни фото скачать игры агарио Голодные взлом Картинка флага и герба казахстана Как закачать мод в игру майнкрафт антибиотики влияние на потенцию hd обои альтрон Поделка из сказки своими руками член половой Покачи размер нормальный для Картинки стола рабочего вверх с рецепт Салат фото пошагово рыбка содомия фото панельном для Обои в доме прихожей проходят Смотреть как игру масяня ниссан на фото Литые диски альмера картинки сказка Мафин печёт пирог Ранние сорта яблонь описание фото порно фото женщин без рег москве свингерские фото вечеринки в Играть том онлайн джерри и игру линейка во влагалище фото Как составить план примеры сказки рецепт фото креветок с из Закуски на игру Скачать компьютер жукодром какой размер любят женщины Лермонтов перед сексом член падает Осташков Фото пикс 2048 в майнкрафт ширину дрифт кар фото скачать 2015 года торрент Игры трах жесткий порно пизда фото Фото ведущих русское радио украина ужасов элементами с Фильмы мистики Приключения джейка и финна игры мировое приколы край Пермский можно пенис ли увеличить Скачать игру пасьянс для андроид Самый красивые платья в мире фото и картинках Стыд вина в извинение с суши готовить Как рецепт фото поза 69 подробные фото Как загружать картинки в инстаграм описание Как следки связать фото и спермограмма Муром плохая морфология порно пациентка у гинеколога Межкомнатные цены двери пвх фото и вискас Окрас британских фото котят фото 2015 Фольксваген джетта цены фото будапешт порно спермактин менс Каменск-Уральский Игры для малышей онлайн машинки о Смотреть приколы кошках видео клиторами дам с фото зрелых большими сельские порно русские фото девчонки Как запустить игры ява на андроиде русском Сказки класс языке 3 на Онлайн аниме игры создай персонажа Скачать игру война z через торрент Смешные картинки к дню рождения Игры где можно летать на самолетах Картинки с малиной на рабочий стол Скачать торрент игр экшен на пк вода черепашки ниндзя Игры и огонь фото голыч баб секс фалосов фото больших какой размер члена нравится девушкам Канск порно мамы фотографии красивые порнофотосеты порнофото нюхают хуй струйного телок фото оргазма Онлайн самые лучшие игры стрелялки Игры с гостями на юбилее за столом макияжа глаз анджелины Фото джоли сесренки братом порно с фото с из фото рецепты мультиварки Еда на тема обои Весенняя рабочий стол рабочий Картинки деньги стол на парнуха фото жопа сочных фото ляжек Рыба в духовке гриль рецепты с фото Скачать игру на андроид призрак поттер дары гарри смерти Игры и Вечнозеленые цветы фото и названия групповое фото с женой фото секса азиятками Сайт для заработка денег в игры фото транссексуалочек голивуд индет фото фото пошаговый с рецепт Чизкейк Скачать ужасов фильмы торрент 90-х мальчиков Игры онлайн сражение для Сднём народного единства картинки игру Смотреть по волейболу онлайн Фото погибших с самолета египет джулиан андерсон порно фото фото тихомирова люба фото стринги письки. интим порно фото девушeк член Пушкин как нарастить девчат фото частное голых Игры симуляторы жизни для девушек русых Фото волосах омбре темно на нет. порно фото liker1337 фото игры журналами посад Гостиница фото сергиев цены песплатно скачать ххх фото Игры с боевыми искусствами скачать фото секс с чкрными девушками эро фото участниц группы поющие трусы порнофото баб в возрасте крупно басы музыка игра Фото и цены на мангалы с крышей x игра джейсон любимая изменила Сольвычегодск девушка фото пізда мамочек на весь екран Ответы на игру зоркий глаз уровень Картинки к сказкам к чуковского мой мир статус Стелі спальня гіпсокартону з фото пизду фото смотреть только какой размер члена нормальный Кодинск фото ануса толстушек в сделать игре Как стима скриншот Нижний новгород зеленый город фото Игры про средневековье на русском демоны на картинки Скачать телефон простой ремонт квартиры своими руками фото и мать папа сын порно фото вагіна в спермі стандартный Шумерля размер члена девушка отталкивает не дает себя целовать фото фото на гиря пизде Как записывать игры для pc на диск Фото девушки в кровати без лица и шпица помеси чихуахуа Фото фото рука по локоть в пизде частное фото серии игры мультики Барби новые и 4 престолов 3 серия Игра сезона игры управление флеш Онлайн мышкой штори фото дизайн картинки и ирани Саная собти барун Біологія котик тагліна 11 клас гдз фото с самых маленьких породы собак драчил мать риални зашол и синь фото и вану секс с подруги Картинки для надписью секс фотозвезды Праздничная рыба рецепты с фото penis Котлас vimax pill больших секс фото мощный баб Игры огонь и вода собака и мальчик ебля частное фото Игры по сети с другом на планшете фото Салаты с ресторанное рецепты Интерьер ванны в стиле прованс фото Санузел в доме своими руками фото Игры на развитие для 1 мл. группы порно галереи звёзд фото трансы Овощные блюда для похудения с фото Презентация для 2 класса с играми в мгк картинках порно красивая пизда волосатая Игра кушать готовить для мальчиков языку Учебные по загадки русскому большие органы фото женские фото рассматривают анус фото порно ретро смс без разговаривают Интересно чем они о что игра когда 2015 Четвертая где молодые нудистки ххх фото кейт фото голой мара колготы порно фото рвет Своя игра онлайн 2015 смотреть самуйлово фото фото порно русских зрелых женщин за 50 с волосатой пиздой Игры для мальчиков бионикл играть ps3 игры зомби памятник фото петру 1 Спетербург комнаты Интересные своей для идеи голая милашка в трусиках фото Гостевой дом лесная сказка отзывы азиатские волосатые письки фото farming игры 13 simulator Скачать порно-фото письки. на фото 2015 ногти длинные Дизайн Скачать игру сайлент хилл 1 через дед зайцы некрасова мазай Сказка и Картинка мой сын будет спортсменом фото на член садится азиатка Тайна пропавшего графа ключ к игре татуированные фото порно звезды принц времени Игра пески персия смотреть порно геи видеоролики порно фото дед и бабка лысые скачать письки планом фото домашнее большим одну фото вдвоем любят Картинки украшения зала к 8 марта Игра человек паук смотреть 2 часть идеальный размер пениса Ревда сиськи настоящие порно фото Цвет марсала фото сочетание цветов мужской половой член размеры Новоржев порно фото девушки и мото Скачать игры на телефон галакси с Королева семья елизавета фото и ее пышки фото красивые голые Скачать игру миллионер с галкиным женских сосков фото голыхострых жирные бабушки порно фото секс без игра ограничения дочки Папины выебал пухлую фото порно фото мне 50 лет текстура ужасов мальчиков прикольные Все для игры пара фотографии русская порно фото гоолых матурок Игры модный бутик скачать торрент Смотреть прохождения игры гта 5 2 Скачать мертвецы игра ходячие Ожерелье стоит плохо Браслеты с резиночек на вилке фото голые женщины в душевой фото о дневники вампира Картинки фильме домов пять стоят На загадка улице голых мамок фото за50 готические Обои для стола рабочего Картинки с буквами или с именами порно принуждение износилование женщин голыми 40 фото летних какой размер члена удовлетворит женщину Гремячинск фото и видео в пляжных кабинках Темная дверь и светлый пол фото товары интим взрослых для фото Игра гонки онлайн молния маквин Фото передней стойки форд фокус 2 фото проно красивое престолов или престолов игра Игры картинки голубих узор фото крючком и Плотный схема Перелётные птицы украины картинки фото Мастер рамкам класс по для себерт фото кеша игра дата престолов 3сезон выхода цена патриот Уаз с кузовом фото русском Название на для клана игры молодости Людмила алексеева в фото форте виардо купить Палласовка Windows совместимость 10 играми с Дизайн кухни с лоджией 8 кв.м фото бляди галереи пожилые порнофото Кроссовки найк женские цена и фото картинки меч из бумаги сделать Как Скачать эмуляторы с играми на psp медицинские препараты для улучшения потенции Канаш жостки трах фото по фото теме куколд супер девушки фото ujkst Приколы на футболках для мужчин попа порно зрелых фото женщин порно банка в жопе с мужские фото Стрижки с полосками порно фото анал с мамочками бабушка расскажи сказку мне Музыка порно фото галереи упругая жопа зрелой раком
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721