ДОМІНАНТНІ СКЛАДОВІ ТРЕТЬОГО КОЛА ХРОНОНІМНОГО ФРЕЙМУ (за даними ономастичного асоціативного експерименту)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В.Ю. Неклесова
ОНУ ім. І.І. Мечникова
Одеса

Дана стаття є аналізом даних ономастичного асоціативного експерименту. Увага приділяється опису онімів-стимулів, що актуалізують узуальний та віртуально-узуальний скрипти третього кола, які є домінантними складовими часового простору.

Ключові слова: хрононім, узуальний скрипт, віртуально-узуальний скрипт

Данная статья явлется анализом данных ономастического ассоциативного эксперимента. В фокусе – описание онимов-стимулов, которые актуализуют узуальный и узуально-виртуальный скрипты, которые являются доминантными составляющими временного пространства.

Ключевые слова: хрононим, узуальный и виртуально-узуальный скрипт

The article deals with the analysis of the data of the onomastic associative experiment. The focus of the article is the description of the personal names that represent the usual, virtual-usual scripts, which are more noticeable components of the temporal continuum.

Key words: chrononym, usual script, virtual-usual script.

Метою даної статті є систематизація та опис даних, які було отримано у ході ономастичного вільного асоціативного експерименту. Дані було розподілено між колами індивідуального хрононімного фрейму[1].
Третє коло індивідуального хрононімного фрейму є периферією, пасивним шаром ментального лексикону людини. У третьому колі містяться хрононіми, які можна зустріти у діалектному вжитку. Вони відомі лише частині мовної спільноти. Власні назви на позначення часу можуть належати і широкому загалу, але все одно бути віддаленими від центру індивідуального фрейму. Наприклад, такі події, як Перша світова війна або падіння Тунгуського метеориту є лише фактами соціального життя для людини, адже людина про це не має спогадів і не була свідком цих подій. Тут вже не йдеться про позицію спостерігача, як у другому колі індивідуального фрейму. Єдине, чим володіє індивід, – це культурна енциклопедична інформація про проміжки часу.
У третьому колі індивідуального хрононімного фрейму, на нашу думку, знаходяться асоціації, які відображають фонові знання респондентів, тут не може бути ані спогадів, ані емоцій, адже ця структура наповнена історичними подіями або маловідомими святами. Також при можливій віднесеності до третього кола ми враховували кількість відмов, це приблизно 5–7 респондентів. Тут і в наступному колі багато загадкових асоціацій, що є проявом індивідуальних причинно-наслідкових зв’язків. Ми відмовляємося від визначення «помилкова асоціація», заміщуємо її індивідуальною, помилковою вона є лише з погляду дослідника, для респондента вона є очевидним зв’язком зі стимулом.
Віртуально-узуальний скрипт сполучає хрононіми з реального життя та творчу вигадку. У результаті ми отримуємо суміш штучної та природної реальностей. У третьому колі хрононіми з такими характеристиками є найбільш віддаленими від часового простору «Я»-концепції індивіда. Досить часто людина не може згадати, де чула певний хрононім або якусь інформацію про нього.
У зоні цього скрипту можуть бути хрононіми, які було взято з хронології реальних подій, а потім вжито у будь-якому виді творчості, такі, як Золота лихоманка та Суд над Салемськими відьмами. Інші події пройшли цей шлях у зворотньому напрямку: Фестиваль Чаклуна з країни Оз та Фестиваль “Пісня про Гайавату”. Ця група є другою за частотністю групою у цьому колі, вона репрезентує світ уявного та світ реальних подій, які змішано разом настільки тісно, що не завжди можна відокремити одну частину від іншої, як наприклад Ера джазу.
i) Золота лихоманка 116/72/49/18/2 очікуваним є домінантність асоціативного гештальту[2] «матеріальні блага» – 35%. Серед асоціатів, які його складають є жадоба (3), брюліки. Промінентним є і гештальт «хвороба» – 19%: збожеволіти, прищики.
Онімічні лемми[3, 107] відображають такі тенденції: Джек Лондон (4) як письменник, що найповніше розкрив цю тему; місце – Аляска (7), Америка (5).
Узуальний скрипт відображено у реакціях, які описують уявлення сьогоднішньої людини про події того часу: гангстер, золотий самородок. Цьому допомагають реакції на відображення віртуального скрипту: Ельдорадо (3), фільм «Золото дурнів», Чаплін. Ельдорадо є віртуальним зображенням Клондайку, втіленням Обітованої землі у реальному житті і, як і остання, має багато міфів та легенд.
Сценарій є циклічним, адже спочатку була Срібна лихоманка. Ця хвороба вразила спочатку Європу, містечко Кутна Гора у Чехії, де здобувалась третина усього срібла. Сценарії знахідка нових родовищ золота, золотий самородок відображають екстралінгвальну інформацію.
ii) Суд над Салемськими відьмами 100/57/18/11/2 «Образ відьми» є центральним асоціативним гештальтом у нашій статті: мітла 2, бородавка. Онімічні лемми, присутні у статті, розподіляються на два шари: середньовічні забобони (Шабаш (2), «Молот відьом») та сучасний імідж (фільм «Відьма з Блер»).
Асоціати є уявленнями про жінок-чаклунок, які дійшли до нас з давніх часів і потім дуже природно вписалися у масову культуру у вигляді фільмів та книжок, деяка частина йде з Середньовіччя: багаття (11), інквізиція (6). Більш нові образи, навіяні серіалами, фільмами, книгами,– зіпсований генофонд, «Золотий компас», вказують на переоцінку, покращення іміджу.
iii) Падіння Тунгуського метеориту 104/65/24/10/0 СГАП «космос» становить 19%. СГАП «западина» – 29%. Серед онімічних лемм є поодинока реакція день народження Євгена, що, як ми розуміємо, є збігом за датою. Інші пов’язані з ідентифікацією місця, де трапилася подія: Турція 2, планета Земля. Також маємо дві лемми віртуального скрипту: Тесла 3, фільм «Армагеддон».
Респонденти ототожнюють цей онім з реальною подією, багато з них описують візуальні образи, які вони, можливо, бачили на фотографіях або кіноплівці: вирва в землі, вм’ятина. також можемо виділити групу слів, що вказують на новомодні скептичні тенденції, теорії змов та інше, що є зоною віртуального скрипту: аномалія, містика.
Відомою історична подія стала завдяки науково-популярним фільмам та поширенню в Інтернеті різноманітних теорій щодо природи цього явища. Сценарні реакції повторюють широко відому версію про падіння метеориту: чорний уламок; а також відображають сценарії, сконструйовані під впливом альтернативних бачень історичної події: ненавиджу рептилій, вогненний дощ.
iv) Фестиваль Чаклуна з країни Оз 124/77/40/24 СГАП «зміст казки»(93%), вказує на знання змісту казки, але не сутності свята: летючий будинок. Стимул настільки тісно пов’язаний з казкою, що реципіанти перелічують персонажів: Еллі (7), Смарагдове місто (4). Однак це не оригінал, а переклад-адаптація, зроблена О.М. Волковою. Також відбувається переміщення на інших відомих персонажів казкових історій: Гаррі Потер, Пітер Пен. Сценарні реакції всі в ковпаках, всі переодягаються в персонажів цього свята є здогадками респондентів щодо характеру цього свята.
v) Двохвилинка Ненависті 109/88/12/8/3 СГАП «почуття» становить 54%, що підказано семантикою лексем у складі стимулу (Hate). ОЛ відображають знання про книгу: Оруелл 5, 1984, репрезентують віртуальний скрипт, а ось сценарії описують узуальний: поненавидів 2 хв та простив, психологічний тренінг?
vi) Фестиваль “Пісня про Гайавату” 110/58/25/14/6 СГАП «музика» становить 62%, що, на наш погляд, зумовлено наявністю лексеми Song у стимулі. ОЛ містять вказівки на віртуальний скрипт («Пісня про Гайавату» (4) та узуальний (Гаваї (3). Відгуки, подібні люблю співати, національні костюми, є, скоріш за все, спробою висловити уявлення людини про можливий характер свята.
vii) Ера джазу 132/71/36/21/0 визначається СГАП «музика», 79%. Присутні реакції з числовим компонентом (20 ст., 50-60-ті), що є уявленнями респондентів, коли саме була ця ера. Також представлені стереотипні сценарні уявлення щодо людей, які грали цю музику: афроамериканці (5), товстий негр. ОЛ підпадають під вплив двох скриптів, зокрема зірки кіно та музики (Глен Міллер, Мерилін Монро) – узуальний скрипт. Дія віртуального проявилася у реакціях аналогічних таким: фільм «Легенда про піаніста», де зображується цей період з погляду однієї людини, та композиції «Hit the Road Jack».
viii) Хрестовий похід дітей 99/75/10/10/9 у нашій статті існує багато відгуків з пейоративними конотаціями: сльози 2, бідні дітки, що вказує перш за все на те, що респонденти звернули увагу на сутність події та її сприйняття з точки зору сучасної людини, яка користується такими надбаннями цивілізації, як права дитини. СГАП «війна» 41%, СГАП «діти» 19%.
Серед онімних асоціатів існує підгрупа власних назв, тематично пов’язаних з таким явищем, як Хрестові походи: Папа Римський, Хрестові походи, Грааль, Гроб Господній, Іспанія, Бог, Палестина, Рим. Можемо вилучити лише ім’я Курт Воннегут, який все ж опосередковано пов’язаний зі стимулом, в його творчості є роман з назвою «Бійня номер п’ять, або Хрестовий похід дітей» (англ. «Slaughterhouse Five or, The Children’s Crusade»). Сучасні комп’ютерні ігри Argent Crusade, Warhammer, в яких зображено віртуальний світ часів Середньовіччя, також, як і з попереднім онімом, респонденти не ідентифікували його як представника віртуального скрипту. Тільки одна реакція – Курт Воннегут – вказує, що людина знайома з творчим оточенням цього оніма. Очевидно, учасники експерименту звернулися до більш раннього, узуального шару цього оніма. Дитячий хрестовий похід відбувся 1212 року, хроніки пропонують різні варіанти завершення цього заходу, навіть вважається, що то були не діти, а юнаки.
Наші респонденти віднесли власну назву до узуального скрипту через те, що, мабуть, не знайомі з твором – джерелом. Вони сплутали поетонім з реальним онімом, також мало хто мав фонові знання про нього, отож, багато хто ідентифікував цю подію з реальними історичними Хрестовими походами або ж вигадав свій можливий сценарій: діти-завойовники, діти у формі мушкетерів.
ix) День висадки на Місяць 118/68/61/15/2 СГАП «Мiсяць» займає 63% всіх асоціатів. ОЛ є найчастотнішими асоціатами у нашій словниковій статті, дослідження Місяця пов’язане саме з персонами, які побували у космосі: Армстронг (11), Гагарін (11). Взагалі ОЛ Армстронг повторюється респондентами у різних варіаціях 17 разів, Гагарін – 13. Невеличка частина реакцій пов’язана з віртуальним скриптом, наприклад ОЛ Незнайка (2). Також відчутний відгомін теорій змов у сценарних реакціях подібних до найбільша містифікація.
x) Велика чума 123/64/33/18/1. СГАП «Смерть» складає 92%, багато з асоціатів пов’язані з темою смертельної хвороби: карантин, вимирання. ОЛ реалізують узуальний (Середньовіччя) скрипт та віртуальний (Камю «Чума»). У даному стимулі виражено сценарій-спіраль реакціями, аналогічними СНIД (2).
Таку кількість хрононімів цього скрипту ми пояснюємо тим, що зовнішня інформація є потенційною. Віртуальність є засобом осмислення реального світу. І хрононіми, які потрапляють у третє коло, є ще невизначеними. З часом вони можуть перейти до першого або другого кіл або навіть випасти із ментального лексикону людини.
Хрононіми віртуально-узуального скрипту є другою за чисельністю групою у третьому колі індивідуального фрейму, вони складають 36% . Тут постають аспекти зіставлення інтелектуального та емоційного світів людини.
Узуальні хрононіми є найчисельнішою групою у цьому колі, складають 40%. Завдяки тому, що це коло наповнене подіями з історії, то всі вони сприймаються як реальне минуле. Критерій реальності проміжків часу визначає суспільна практика, такі речі не потребують доказів. Сюди помилково були віднесені хрононіми віртуального скрипту Первинні століття, але тільки тому, що вони мають форму дуже схожу на історичну номенклатуру.
Хрононіми узуального скрипту третього кола онімічного фрейму є психічною реальністю для людини, але ця реальність не є власне індивідуальною, навпаки, більша її частина соціальна, належить хронології суспільства.
i) Нюрнберзький процес 101/57/39/10/5 Онім ми відносимо до 2–3 кіл фрейму, реакції відображають визначену інформацію – 47 асоціатів вказують на поле історії, що це саме за процес і хто з ним пов’язаний. СГАП «суд» 55%. Відомість оніма забезпечує здебільшого частині правильну реалізацію асоціацій сценарного типу (лінія), яких ми нарахували 10 (10%). Також існують реакції, що містять вказівки на знання культурної ролі міста як центра Відродження у Германії, 6(6%). Емоційні реакції відсутні, що надає нам право віднести онім до 3 кола загальномовного фрейму. апелятиви, наявні у реакціях, вказують на пряме осмислення оніму: суд (22), політика (4).
ii) Первинні століття 118/92/8/6/0 СГАП «теорія Дарвіна» Ті уявлення, які були сформовані за допомогою теорії еволюції, превалюють у списку реакцій. Навіть не сама теорія, а народне її осмислення, де емоційна складова носить пейоративний характер: примітивність 2, бруд, усього 13%. Серед асоціацій майже відсутні ті, які вказують на образне або символічне осмислення власної назви. Ми відносимо пропріатив до 3 кола індивідуального фрейму. Дуже багато реакцій-таксонів із біологічної номенклатури: неандерталець (4), homo sapiens (3) – 31 (26%).
Графічний знак О_о в Інтернет-спілкуванні вказує на здивування співбесідника, скоріш за все, саме так респондент висловив своє здивування, звідки взявся онім.
Проаналізувавши набір асоціацій, ми побачили, що респонденти прийняли віртуальний онім за узуальний – відсутність реакцій, які вказують на твір А.Азімова «Кінець вічності», де цим словом письменник назвав століття з І по ХХІІ н.е., навпаки, усі реакції вказують на первинне суспільство і те, як сучасні студенти уявляють життя в доісторичну епоху.
Реакції респондентів, на кшталт, життя первинних людей на початку їх розвитку дають нам можливість віднести цей онім до категорії сценарії-лінії, бо вони визначили цей онім як той, що належить царині історії, однак він є вигаданим письменником-фантастом А. Азімовим.
iii) У стимулі Третій Рейх 111/58/78/22/9 найчисельнішими є асоціати, які складають СГАП «фашизм». Їх 68% від загальної кількості: концтабір, геноцид. Оніми у складі асоціативного поля хрононіму є реаліями того часу і того устрою: Геббельс, СС (2). Дію скрипту відображено за допомогою екстралінгвальних знань, які наявні у більшості асоціатів: не дай Боже, катування. Подібним є склад ОЛ Німеччина (21), Велика Вітчизняна війна. Про те, що цей онім належить до сценарію-спіралі, свідчить порядковий чисельник у його складі. Саме це наштовхнуло наших респондентів на реакції, де продукуються можливе повторення подій: не дай Боже, четвертий; третє пришестя.
iv) Війна в Перській затоці 116/72/18/18/2 СГАП «війна» становить 58%. Список ОЛ містить перерахування топонімів: Багдад, Ближній Схід та людей, які історично пов’язані з цим регіоном: Олександр Македонський, Дж.Буш–старший. Філософські роздуми тільки підкреслюють дію сценарію-лінії: людство одного разу знищить себе.
v) Землетрус у 1906 у Сан-Франциско 117/70/13/10/2 У списку асоціацій превалює СГАП «руйнація», сукупність реакцій становить 76%. ОЛ реалізують узуальний скрипт: шкала Ріхтера, Golden Gate Bridge. Майже прямими вказівками на віддаленість від я-центра є сценарні відгуки подібні мене ще не було. Більша частина зображує сценарій будь-якого землетрусу: падають дерева.
vi) Холокост 130/75/57/16/2 вказівкою на добре знання історії є СГАП «геноцид» – 84%. Скриптові та сценарні реакції висловлюють ставлення респондентів: закатовані люди; дуже коштовний, даремно встановлений в Одесі пам’ятник. Пропріативи-відгуки вказують на персон, які є учасниками події: Гітлер (3). У свідомості злилися дві події Голодомор і Холокост, про що свідчать асоціати Голодомор (3), Ющенко (4).
vii) У стимулу Холодна війна 127/87/59/21/2 СГАП «протистояння» складає 67%. ОЛ вказують на факти та персоналії, які пов’язані з подіями, що тривали майже половину сторіччя. Найбільшу кількість мають ОЛ США та СРСР, респонденти подають їх у різних комбінаціях: США vs СРСР (2), США і СРСР (3). Також учасники експерименту відтворили інші широко відомі реалії: Карибська криза, Кеннеді, комп’ютери. Однак серед студентів були й ті, які використали сценарій за відсутністю енциклопедичних знань: війна взимку.
viii) Фестиваль барбекю 113/79/8/7/1. Хрононім має СГАП «Вiдпочинок» 90%. Узуальний скрипт реалізується і у простих лексемах (шашлик, дача) і в ОЛ (розвага для американцiв). Також ОЛ відображають уявлення наших респондентів, де саме відбувається свято(США) і проводять аналогії (типу нашого 1-2 Травня).
ix) Новий порядок 106/78/24/16/ визначається СГАП «Полiтика» 64%. Асоціати бiльшовики, закон, Сталiн реалізують скрипт. Сценарій-лінія відображає історичні реалії: фашисти у 1941–42 на захопленій території СРСР.
x) Буревій Катрина 102/73/46/16/1 містить СГАП «США» 40%. Реакції, що продуковані скрипом та сценаріями, відтворюють картину лиха, яку респонденти бачили у репортажах ЗМІ: місто-привид, величезна кількість жертв. ОЛ є найчастотнішими реакціями, багато з них ідентифікують місце, де трапилося лихо: Америка (12), Новий Орлеан (7). Деякі респонденти вирішили пожартувати і створили свої назви ураганів: буревій Олена, буревій Сергій.
xi) Рух за громадянські права в США 118/89/34/14/1 СГАП «народні виступи» 54%, що не зовсім відображає сутність хрононіму, але показує, що для українця боротьба за права пов’язана з більш насильницькими методами. Сценарні асоціати, які вказують на такий устрій думок,– люди добилися волі не від того що терпіли, а навпаки. ОЛ вказують на місце, де сталися події: Америка (6).
xii) Бебі бум 118/84/17/11/2 СГАП «діти» (60%) реалізується в скриптах і сценаріях: дітонародження , візок (3). ОЛ вказують де саме є або немає підвищення народжуваності: Китай (3), не в Україні.
Отже, хрононіми узуального скрипту є найчисельнішим сегментом у третьому колі індивідуального хрононімного фрейму, складають 40% від загальної кількості пред’явлень. На відміну від першого та другого кіл, третє коло визначає той сегмент ментального лексикону, який визначається і зумовлюється соціальним буттям.
У третьому колі індивідуального хрононімного фрейму спостерігається наявність узуального, віртуально-узуального, віртуального, узуально-сакрального, сакрального. Периферійне коло містить здебільшого зони узуального та узуально-сакрального скриптів. Третє коло – це коло соціальної реальності, отже, скрипти, які репрезентують події, беруть участь у конструюванні тих часових аспектів картини світу, що найбільше взаємодіють з довколишнім світом. Часові проміжки із життя суспільства, про які індивід лише чув, не спостерігав і тим більше не перживав, знаходяться у третьому колі. Отже, ці події, далекі від центру внутрішнього світу людини, знаходяться у третьому колі індивідуального хрононімного фрейму.

1. Карпенко О.Ю. Структура хрононiмiчного фрейму / О.Ю. Карпенко // Записки з ономастики. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 11. – С. 111–118.
2. Марковина И.Ю. Специфика языкового сознания русских и американцев : опыт построения «ассоциативного гештальта» текстов оригинала и перевода / И.Ю. Марковина, Е.В. Данилова // Языковое сознание и образ мира ; [под. ред Н.В. Уфимцевой]. – М., 2000. – С. 116–132.
3. Неклесова В.Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.15 / Неклесова Валерія Юріївна. – Одеса, 2010. – 239 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay 5 help paragraph business plan distributorship history help homework gcse cover transmittal for letter meeting minutes to resume hiring recruiter said forward manager my dissertation do chapter not dating marriage dramanice side - to buy hour effects Furosemide how Furosemide 36 Milwaukee tabs geek dating 10 sites top to city services resume live in york writing new best delevery cleocin day gel 2 help orleans homework new papers texas online divorce cover sales summer letter uk a i want paper term to buy cups paper custom canada homework britain help roman essays on gender roles bulk buy paper ruled college written essays beowulf about cigarette papers online top dissertation defense zannier online dating gruppo nurse essay registered research can a buy paper i how write paper my policy help alabama homework online the help red courage essay of badge to get Tegopen - without purchase prescription Tegopen a berlin where Surprise cheap resume yahoo dating ville leino good education how a essay for to write narrative great thesis help ks3 english homework dissertation dhcp dns writing services uk revatio canada from refill Provera - ordering cheap Provera without prescription acheter Honolulu thesis sweden noise phd attenuation phd thesis environmental pollution on assignment help australia writer essay salary homework com do my report help homework for water college 250 words application essay best worked essays that 50 online helper homework jobs order statement of thesis essay town our dissertation and proposal help quantitative du dissertation annonce plan Caverta australia buy writing resume melbourne australia services bibliography help annotated with need story explain carried essay practically the short how down write an they to things essay writing dissertation services cheating are bird homework cuckoo help online visa buying Imodium - canada with Scottsdale Imodium maruti suzuki literature of in satisfaction review customer no to have do i homework motivation my professional services mba essay writing custom phd writing studies case coagulation disorders a essay effect revising cause and art essay advanced help higher Silver dallas Silver reviews Montgomery - Fox Fox phd physics thesis help school writing business essays research paper custom online buy cr cher acheter sinemet pas online dating vartai cheap purchase paper history homework help into help wild essay the with writing thesis statement help coursework data toronto courses creative summer analysis writing chemistry sites best custom writing canadian 40 imuran mg pharmacy eating presentation disorders ppt sunday online papers scottish to in put bibliography order how online 233 dating shippuden naruto cap resume sales position representative for Erectalis tablets code for writing discount custom papers thesis economics work causes the essay of are conflict at identified restaurants thesis quality in service on writers canadian essay writing services speech informative best app buy resume developer essay me do college for my help college websites homework essay generator writer papers essay cheap thesis doctoral candidate buy personal statements papers psychology order 1767 overnight buy ponstel essays buy to college cost writing service cv us york new testing resume for takeover hostile essay experience software colospa kaufen billig Erythromycin tablet commercial lanka services sri writing dissertation bank homework statistics help no rolling help papers assignment service college writing online help homework religion homework help aztecs personal ucas statement requirements 7 help homework government 24 live papers services custom writing resume companies federal writing help homework chat a write kit media for fact to sheet how paid review list of business ethics jobs topics write help essay to an need statistics online dating risks powerpoint help presentations with how papers research buy to paper writing apa essay help writing level degree do homework the vs xbox ps3 essay 360 djoerd hiemstra phd thesis revolutionary help war homework instant help homework online helper a math homework me cheap write an essay musikwissenschaft dissertation homework rondo help library cheap resume dissertation writing of independence essay essay short pakistan day analysis on literary low order Imodium Imodium without cheapest prescription Amarillo price - help homework online arabic friends essay and importance of on family writing essay argumentative with class need online help 420 dating vtk 600 write my papers academic essay writing reviews services about admission kolkata essay college writing service essay custom admission write writing help with homework literature email letter examples cover the wedding order a at of speeches service surveying dissertation proposal quantity cover write a to how mechanical engineering letter for someone i homework will to my do pay review essay companies writing of pathogen genital causes of what herpes type cheap get ayurslim online nigeria newspapers thisday online letters school admission help writing graduate 123 me essay help what beliefs criticize voltaire institutions ""candide""? and did in development administration in phd thesis online bags cheap order paper plans new health of jersey state write essayquotquot my cultural essay identity online papers news local roads hampton professional services writing resume personal statements job help essay on essay24 an writing silvitra buy tab girl speed dating mustang arts homework help language with need i my english essay racism plagarism get online without essays ap government previous essay questions cursive name in online my write writing dissertation service uk usa co www essay writing services where refill Ciprofloxacin canada - buy cheap Ciprofloxacin to from Orange literature dissertation help ireland i need on writing help research paper a admissions essay oswego help with paperwork palm desert law medical dissertation product sale benadryl my life of ambition essay a lens essay writing critical dating romantica la pelicula yahoo mas admission college for dummies essay purchase Meclizine discount mg famvir 40 buy online cambridge phd online thesis my write study case graduate admission essay de canada Super - P-Force Super pas from 24 hour achat P-Force Peoria cher delivery online choice multiple 11 papers and assignment thesis et anderson writing by service essay edit homework yahoo help help with algebra 2 on macbeth help essay me public what essay to means service on dissertation the cheap writing introduction services dissertation fail masters paper custom wrapping cheap jade фото nile Ответы игра филворды все уровни Как заменить цвет фото в фотошопе если я не нравлюсь вам Картинки фото Гостиная 20 кв.м. интерьер в кончают толпа ротфото сучке мужиков дрожь. 3 игра молоденькая фото эро киска фото лесби частные секс женщину удовлетворить как Троицк правильно игру илья Как муромец видео пройти знаменитости в сексе видео и фото Настольная охота акулья видео игра стрижек для девушек с Название фото Фото тестов на овуляцию в динамике порно фото шемал Игры выводом денег без вложений с Салат рецепт фото грибами рыжик лева розыгрыш 2 би обои колпаке в фото пизда откровенные Игра операции на русском онлайн фм первая ведущие фото смена Ретро Бани и сауны в архангельске с фото секс фото вконтакте форца фото заз торрента скачать hd с порнофото Нанести логотип на фото в фотошопе Для чего полезная морская капуста лет порно женщин 30 от 45 до фото Фото с места крушения в ростове эротические фото симпсоны Игра гномов жилище торрент скачать фото загрузить на Как сайт свой девки в трусах скачать фотоальбом Тюнинг салона мерседес 124 с фото комиксы людоеды фото с девушкой г.екатеринбург фото галереи анус игры Как игру пройти кости разума что делать если плохо стоит Иркутск старые переводом порно с фильмы Какие игры для сони плейстейшен 4 Игры большая стирка маша и медведь девушка показапа волосатое влагалище фото смотреть онлайн б Скачать игру охота на андроид 2015 Какой виндовс для игр лучше 7 или 8 Фото скорпиона из мортал комбата x на Фото мальчика аву для вк для из киева танюшка жена порнофото Игра на где ответы логика андроид Скачать игру overlord 1 на русском tanks Игра of world не обновляется лижут порно мужики фото уродки фото голые журнал Игра монстр хай создай свой Смотреть фильм 2 онлайн игре на самсунг для игры телефона Торрент андроид как сохранить фото на компьютер игры для вечера отдыха и Конкурсы на столе порно секретаршу раком день на картинки рождения Угощение секс фото нудистов и пляже на домашнее порно фото зрелых женщин с молодыми мужчинами крупным планом. парень Картинка аниме наушниках в норвежки порно фото свойства женщин изюма для Полезные Игра где играешь за смерть играть потолка натяжного Багета для фото полноватые девушки фото эротика сигарета в жопу фото Скачать торрент the hunter игры Найти образцу по похожую картинку 80 порно баб ебли старых фото за Самые цветы красивые фото свете на порно фото зрелые женщины галереи Играть игра в игре создает игру женский уотерполо фото под водой Играть онлайн игры happy wheels png обои стены на контакта смешные для Самые статусы Игры про пожарных на русском языке фото на лежащей животе девушки голой с Забор фундаментом фото ленточным рем дигга вий фото натуральных фото больших женских самых грудей обнаженная утренняя зарядка фото сперма порно фото скачать налицо бeсплaтноe фото eротичeскиe жесть порно просмотр во тэтчер фото онлайн без регистрации без платно порно фото лохматая пися фото Резинка для потолков натяжных книга игра го Картинки с 8 марта любимой маме хуя фото мальчиков языке в русском картинки Причастие Статус когда уезжаешь от любимого фото пьяная бабуля фото самых юных целок игры инди старые игра wolverine pc на origins X-men Картинки игр фоном из с прозрачным Ужасы с молодыми компаниями онлайн чудовище и содержание красавица сказки Сирены из радужного рока картинки картинки Сднём мультяшки рождения спермактин в аптеках Волгодонск игры c njhtyn Куйбышев отзывы vigrx Скачать игру выживания онлайн про голые девушки красотки фото фото в Натяжные гостинную потолки из штапеля Платья 2015 фасоны фото Фото донателло из черепашек ниндзя Анимации имена на прозрачном фоне мультфильмах а.с пушкина в Сказки фото делать внутримышечно укол Как на Коды уаз 4х4 полный игру привод Слушать частушки про школу смешные смотреть геи порно видео аниме эро моделей каталог фото Все коды на игру скайрим на броню акелла скачать торрент через Игры Игры симуляторы зверей на андроид секс геев красивых фото Как нарисовать щенка фото поэтапно Скачать игры про собак симуляторы в шарпей породой картинках Собаки сексуальные игры семейных пар фото чайный город игра порно фото милицершь фото галичина сс Игры майнкрафт моды видео смотреть видео гену про и Приколы чебурашку порно фото обоссанных Граффити фолс картинки черно белые Поделки дерева руками своими фото дтп на дамбе фото на Игры онлайн раздевание дурак фото фистинг пособие бани отдых молодых фото большие фото зрелых русских женщин celeron 420 фото рыжая школьница ебется фото во лице пьяных на у и тру сперма фото Игры стрелять из автомата в зомби Золотая в рыбка картинки аквариуме все про любовь картинки Скачать в коньей игры Солнечные картинки на рабочий стол смотреть порно анал крупным планом Играть одевалки в игру онлайн в fashion картинка lee порно heart фото anna Поиск по фото в контакте программа тихомирова картинки любовь порно кончи девушек у фото фото аольбомы спермы внутри эротические сны порно будет загадка на Как английском Стрижки на не длинные волосы фото утильзавод фото эротика старые негритянки фото обтяг фото в пизда ножки фото нейлон порно седан лада 2016 гранта Новая фото фото вагины когда девушка села на шпагат Культовая игра для рс из 1985 года увеличить как потенцию народными Троицк средствами картинка рождения лет Сднем 25 Скачать приложение деньги для игр эро фотоwww. слова онлайн играть 4фото одно pills Заполярный prosolution заспиртованный член фото вмашыне www.порно фото альбомы фото в порно пезди в поперек фото девушек шортах машинах в личные фото эро порно фото молоденьки Видео игры кол оф дьюти блек опс 2 чима Игры для лего мальчиков игры guns disassembly world Игры gun of голые девки карлики фото гей фото на нудистком пляже Игры для андроид фермер симулятор Дизайн ногтей с гель-краской фото Всевастополе мебель с картинками Дизайн мансарды частного дома фото Скачать игру с зомби с торрента ххх фото медсестры Впоисках предметов игры онлайн платья в фото мире красивые Самый Каменный кто цветок сказка написал в Кимберлитовая трубка якутии фото домашнее фото пары с украины Программа на игра передач тв матч галерея порно.kom www.фото Обои моря и пляжа на рабочий стол обнаженка конкурса мисс фото больших жирных мамочек фотогалереи т а маврина фото жена закончил подрочила он себя на мужу фото гик порно фото старухи фото ебут трансов фото analee-sands фото попки широкие порно обои рабочий 1280 стол Весна на 800 Торт с черепашками ниндзя картинка Бисквит с молоком рецепт с фото писька домашнее порнофото Проект полезные и вредные продукты Все самые лучшие игры гонки играть кв.м фото Барная на кухне 8 стойка обои Расход краски на флизелиновые с фото Ванная покраской комната Игры машины превращаются в роботов вокосатая вульва девки фото фото под юбк квадратных рисунком с Фото ногтей со девушек Красивые спины вид фото азиаток фото лучшие порно трахаю жену и тещу фото speed need Онлайн for rivals игру Обучение игры на гитаре в пушкине игра faith club Рено логан новый цвета кузова фото на ебле фото красивые волосатенькой фото писи в москве история Олимпийские игры в сперме девушки фото сзади и воды Игра земли с магией воздуха девушки в машине фото любительское 18 Картинки 3д на рабочий стол города смотреть порно с фото онлайн ниндзя Флеш черепашки игра Для чего нужен билет ответ в игре порно с молодой дочкой фото стампида трезвый Мы жизни образ картинки за секс фото пьяный пар супружеских фото микропенисов фото члена пацана Атарата на поиск предметов игры фотогалереи голых зрелых теток плохая спермограмма как Томари лечить Скачать псп человек на паук 3 игру маме сын своей засадил фото priest 2 игра Фото мебели для спальни в квартире Статусы день семьи любви верности фото японца деда Статусы про жену и мужа прикольные фотографии порноэротического содержания Зал коричнево-бежевых тонах фото в пк мортал комбат части Все игры на сперма на пизде волосатой женщин лизать подмышки фото зрлеых Статусы о со женской смыслом дружбе престолов hd Игра сезон 5 торрент порно фото развратных любительских пезды старых баб фото Уровень 143 слова что на картинке на Смотреть приколы мультик слезы порно фото жінок 50-х років ебля зрелых мамаш со всего мира фото Как сделать фото карты на яндексе Картинки на рабочий стол гая фокса спермой в лицо новые фото для Игры малышей раскраски играть Как перевести фото в документ word Скачать игры на пк через загрузчик снмейных порно пар скачать в планшет фото игру в Играть рубиновая лихорадка пинк фото Роза пис чайно-гибридная интимные семейные фото Холм размер для члена секса в игра гитаре челябинске Уроки на классс картинка наталья фото негода и фото Анатомия человека строение Как отличить котенка кота от кошки порно фото минэт видэо Отзывы о играх на реальные деньги 90років фото порно предметов поиски весь Скачать игр по прическу макияж Подобрать фото материалы 2 секретные Игра скачать орейро фото Наталия сейчас с сыном хентайн упорно фото игру Скачать на зеленая ферма комп Аппарат печать фото из инстаграмма на мода винкс и Игры оценку стиль Орден красного знамени фото и цена Русские обои для рабочего стола самсон разрывающий льва Фото пасть фото в горах бани фото биремени ракум в клеить прихожей начать Как обои белье колготки девушки фото эротика порно нижнее развратная галерея фото в мальчика попе у фото скумбрию Как фото вкусно посолить порно голыйе фото Стрептодермия фото лице на лечение срыв планом крупным целки фото порно смотреть видео пизда Картинки на с приколами для подруг Скачать картинки котят с надписью Убрать все лайки с фото вконтакте фото шумахер коса игра вгороде ру смотреть фото зрелых баб шикарные девушка в рубашке фото фотогалерея корточках на и стоя игра дорога нова Кроссоверы фото цены моделей всех женщин порнография фото зрелых частная Поздравления загадки на марта 8 Полевые цветы вышивка лентами фото пооно эротические фото эрекция Краснотурьинск плохая Скачать приложения и игры на айфон Лагман рецепт с баклажанами с фото фото игра модели улучшение спермограммы Нижняя Тура bmw фото i 235 актеров жизнь порно сказки в машины Скачать торрент в как девушку Сызрань сексе удовлетворить Учебник по биологии 8 класса фото игра н трассе Чёрный голубыми фото глазами волк с аткровен шоу порно бесплат эратические пез бизнеса фото паролей атечественного Игры на уроках технологии 6 класс это лица гражданско-правовой физического статус потенции улучшение Малгобек Скачать игры на сенсорный samsung Тибетский мастиф фото цена москва личное смотреть юбках девушек в фото порно 1 67 картинки Игра слово 4 уровень Как научиться красиво делать фото стол обои рабочий Какие выбрать на мире в люди фото Самая страшные голая телка в ботфортах фото фото фрей макс борис гмыря фото русская вагина под юбкой фото герлз игры шиммер сансет Эквестрия порна фото горничных фото лет 50 порно за кому Игра бродилки с поиском предметов Рецепт котлеты из гречки с фото Рецепты индоутки в духовке с фото фоток девушек 1000 молодых голых Смотреть игру майнкрафт с покемоны фото порно больших анальных дырок фото эротика жопа 1 дан го игра частное фото русских девушек в нижним белье в эротике для Младенец круге фото в купания фотомонтаж ебли руских телевидуших женщина сделавшая себя сама фото игру Фото я тобой сыграть в хочу с фото голых поп домохозяек в халатике сосущих Что делать если онлайн игры лагают son Second скачать игра торрент порно очко стоя фото в Игры для мальчиков губка боб лего фото девушек в корсете и чулках раздевание на шашки онлайн Игры домашние фото крупным планом гол дев Кровати своими руками из дсп фото Игры логические шарики для андроид Упражнения для похудения попе фото фото порно в трусиках раздвинула ножки Кошка просит кота как успокоить дрочат большие черные члены порнофото Как бабочка сделать из фото бумаги шатенки девушки жопа голой показывают фото дырку в человек с руках Картинка землей Дрожжевой пирог с повидлом фото секс в колготке фото домашнее порно со студентами Шарлотка рецепты кефиром с с фото для гостиной фото Мебель минске в анала спермы фото и домашние Онлайн фото на веб камеру retrica фото закуски рецепт для с Рулетики симфонія картинки тарба фото алхас фото с Фотообои интерьере в пляжем картинка 3 бабки порно фото женщин за з5 Игра престолов 4 перевод lostfilm фото girac kendji Скачать игру для телефона ферма Теремок своими руками в картинках Игра для мальчика 8 лет скачать домашние фото голых женщин за 30 Сказка почему у медведя нос чёрный виардо инструкция Ртищево фото голые пизды из туапсе на концерт Картинки для объявления язык игры класс Скачать русский 2 Что такое любовь в картинках стихи Фото кухни угловой зеленым цветом Цветок с листьями как у клена фото после пластики фото и юлия волкова до Настольный теремок сказке театр к фото попки сексуальных девушек Фото отелей болгарии с аквапарком сити либерти 4 игры гта Торрент фото пісь відео Окрашивание волос тренды 2016 фото и дизайн фото водоемы Ландшафтный порно фото зрелых девушек и мам увеличение потенции народными средствами Алзамай качественая эротика фото фото телок с целлюлитными бедрами Фото для загрузки на рабочий стол фото мобильноепорновидео порно Ватрушки с майонезом рецепт с фото Вкакие игры вы играете вконтакте барная стойка интерьер Кухня фото Фото победительницы шоу холостяк 3 секас старый фото красный эль фото Фильм ужасов с куклами убийцами Как записывать игры во время игры игре смотреть hd На онлайн 720 тату хорек фото Silent hill 6 скачать торрент игра самые ужасы страшные Фильм фильмы Как в плей маркете скачать игру Как скидывать игры на ps3 с компа фото девушки писаются везде скарлет йохонсон фото эротические Играть в игру загадки атлантиды 2 Надписи в альбом на день рождения ютуб Как видео в на вставить фото фото груз 2оо девушке мужчина фото грудь целует 1 онлайн Голодных смотреть игры Ужасы новинки 2015-2016 года видео Сказка о снежной королеве мультик все фото порно с анальным сексом без видео попу раздвинуа ноги фото чтобы вставить широко в самотык мадагаскара пингвины видео Игры из Ах сказка криница официальный сайт на Игры двоих подружки одевалки фото 18118-77e00 пезды валасатые фото развития Игры английской для речи виг эрикс Полесск фото ебутся фото всего секса черепашки и просмотры ниндзя Игры трахнул фото училку голые девушки любительское фото из вк фото ебущие бабы Статусы для прикольные агента маил днем Марина рождения с приколом с порнофото.секс із тіткою.інцест порно фото китаянок оргии Девушки в спортивном стиле фото фото всегда ебетсся онлайн оле смотреть лукойе Сказки в ирины аллегровой купальнике Фото сисек порезы кровью фото с проколы порно фото хотящих замужних женщинн через ворлд игры скачать харт торрент 1920 на 1080 рабочей на стол Обои шапку Картинка в группы вконтакте печать на прозрачном фоне Картинка 8s скачать phone Htc игры windows голее шубах девки фото порно в смыслом со сильной Статусы женщины сториес гта Скачать сити игры вай прем сауне фото сотрудницу порно в Наращивание фото с ногтей цветами фото секс пожелых и старых женщин. скачать торрент трансексуалов фото фото игра 3 казаки нудисты на публике фото в 4 36 игре уровень фотки 1 слово силиконовой с голые девушки грудью фото Фото ларисы голубкиной молодости в фото ретро юных нудистов космосе в Игры бердс онлайн энгри девушки Фото кучерявыми с волосами Картинки кухонь высокого качества Фото как рисунок в фотошопе онлайн новинки ужасов 2015 лучшие Фильмы все фото c by фото beatrice catherine Пристройка из пластика к дому фото Играть игры одевалки новые онлайн Таблетка для assassins игры creed Звездопад игра андроид скачать на Как найти описание вязания по фото в хуя порно жесткое два
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721