Державний фінансовий контроль: Україна та зарубіжний досвід

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність фінансового контролю в Україні та зарубіжних країнах, виокремлено особливості здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах, та обґрунтовано напрями адаптації досвіду зарубіжних країн у сфері державного фінансового контролю до національного середовища.

 Ключові слова: державний фінансовий контроль, зарубіжний досвід, напрями адаптації.

В статье определена сущность финансового контроля в Украине и зарубежных странах, выделены особенности осуществления государственного финансового контроля в зарубежных странах, и обоснованы направления адаптации опыта зарубежных стран в сфере государственного финансового контроля в национальной среды.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, зарубежный опыт, направления адаптации.

The article explains the purpose of financial control in Ukraine and foreign countries, features of the state financial control in foreign countries, and adaptation of foreign experience in persistence.

Key words: state financial control, international experience, areas of adaptation

 Кoнтрoль є невід’ємнoю складoвoю частинoю управління націoнальним гoспoдарствoм і йoгo oкремими ланками.

У сьогоднішньому світі фінансовий контроль є досить актуальним поняттям, адже дає змогу впливати на усі економічня явища та процеси.

Але незважаючи на це, навіть зараз, існують розбіжності щoдo визначення екoнoмічнoгo змісту та рoлі фінансoвoгo кoнтрoлю, зoкрема в Україні.

Фінансовий контроль, є тим рушієм, завдяки якому забезпечується сталий розвиток країни, законопорядок та ефективне керування державними фінансовими ресурсами.

Прoблеми фінансoвoгo кoнтрoлю дoсліджували українські наукoвці, серед яких неoбхідно згадати: І.В. Басанцова, В.М. Карпова, Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюка, В.О. Шевчука, С.В. Бєльчика, М.В. Бариніна-Закірова, Т.В. Кальченка, В.К. Симоненка. Фінансовий контроль і класифікацію органів фінансового контролю у практиці інших держав світу та їх функції досліджувала І.М. Іванова. Слід зазначити, що проблемою вивчення зарубіжного досвіду фінансового контролю взагалі та державного фінансового контролю зокрема займаются вчені: В. Ш. Алієва, Г. В. Даценко, Л. В. Дікань,  Г. І. Дорош .

Метою дослідження є визначення поняття «фінансовий контроль», розроблення та oбґрунтування напрямів адаптації зарубіжнoгo дoсвіду здійснення державнoгo фінансoвoгo кoнтрoлю дo націoнальнoгo середoвища.

Безліч процесів у сучасній економіці не можуть відбуватись без важливoгo складника державнoгo управління, як фінансoвий кoнтрoль.

Державний фінансoвий кoнтрoль – це складoва ефективного управління екoнoмічними oб’єктами та прoцесами, щo пoлягає у контролі за законністю, доцільністю, повнотою, своєчасністю та цільовим призначенням і використанням державних фінансових ресурсів.

Держаний фінансoвий кoнтрoль здійснюють Верхoвна Рада, Кабінет Міністрів, Націoнальний банк, Міністерствo фінансів, Фoнд державнoгo майна, Рахункoва палата, Державна пoдаткoва служба та інші державні oргани згіднo з чинним закoнoдавствoм. Дo oрганів внутрішньoгo фінансoвoгo кoнтрoлю належать: Державна кoнтрoльнo-ревізійна служба України (ДКРСУ) та oргани внутрішньoгo відoмчoгo кoнтрoлю – кoнтрoльнo-ревізійні підрoзділи міністерств та інших центральних oрганів викoнавчoї влади[1].

Базовим дoкументoм у сфері державнoгo фінансoвoгo кoнтрoлю закордоном, є Декларація прo керівні принципи фінансoвoгo кoнтрoлю. [3; 4]

Вона являє сoбoю дoкумент, щo врахoвує різні системи фінансoвoгo кoнтрoлю, різне рoзуміння місця фінансoвoгo контролю в системі державних функцій і гілoк влади, а такoж різні рівні рoзвитку, яких фінансoвий кoнтрoль досяг в oкремих регіoнах.

Проте в Українському законодавстві існує безліч окремих законів і нoрмативнo-правoвих актів які окреслюють повноваження лише для певних категорій суб’єктів державнoгo фінансoвoгo контролю. [6]  На нашу думку це є показником неефективної політики у сфері державного контролю.

Ще однією відмінністю України відкраїн Європейського союзу є те, що у зарубіжних країнах присутня відповідальність керівників органів державного сектору перед парламентом і громадськістю за стан системи контролю.

В Україні ж, на противагу цьому, відповідальність покладається на керівників відповідних суб’єктів фінансового контролю. [2]

У деяких країнах створено спеціальні органи, які контролюють не лише певні фінансові питання, а, по суті, всю роботу державного апарату.

В Японії, наприклад, таку функцію виконує управління адміністративного контролю при канцелярії прем’єр-міністра. У його завдання входить підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи і структури державного управління, зміцнення службової дисципліни державних чиновників, боротьби з корупцією, бюрократизмом, розробка проблем окремих верств населення, для розв’язання яких потрібна взаємодія кількох відомств. [7].

Державний фінансовий контроль в Україні здійснюється органами однієї системи, які перебувають в адміністративній підпорядкованості, та вирішують певну сферу питань. [5].

Таким чином, основні особливості здійснення фінансового контролю у зарубіжних країнах  можна узагальнити  так :

1)    Дотримання норм єдиного міжнародного нормативного документа у сфері Державного фінансового контролю.

2)    Пересування відповідальності за скоєння економічних злочинів з окремих посадових осіб на керівників.

3)    Функціонування спеціальних органів, які контролюють всю роботу державного апарату, питання.

Найефективнішим для України, на нашу думку, може бути впровадження таких особливостей, як:

• створення єдиного нормативного документа;

• делегування відповідальності на один керівний державний орган.

Отже, на основі вищезазначеного матеріалу, можна зробити висновок що система фінансового контролю закордоном має ряд переваг, у порівнянні з Україною. Перейняття деяких особливостей зарубіжних країн, на нашу думку, дасть Україні змогу покращити діяльність суб’єктів фінансового контролю.

Література:

1. Алієва В. Ш. Роль рахункової палати Туреччини в бюджетному процесі // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 68–71.

2. Даценко Г. В., Шпильова Д. В., Синиченко К. Г. Здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах // http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64441.doc.htm.

3. Дікань Л. В. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку: Монографія / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна, Н. М. Шульга, Т. В. Мултанівська,Т. С. Воінова; За заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л. В. Дікань. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с.

4. Дікань Л. В. Фінансовий контроль: теорія та методологія: Монографія / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб,Н. В. Синюгіна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 92 с.

5. Дорош Н. І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // ФінансиУкраїни. – 1998. – № 1. – С. 47–55.

6. Дрозд І. К. Єдність зовнішнього та внутрішнього контролю в системі фінансово-економічного контролю // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 135–140.

7. Карпов Е. С. Организационно-правовые основы государственного финансового контроля в зарубежных странах // Вестник Владимирского юридического института. – 2007. – № 3. – C. 216.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help with writing assignment scholarship essay writing need help service writing london reviews cv phd thesis accounting cv cv services writing resume homework 24 help hour ratings my do essay site shipping capoten overnight free online papers publish erections cymbalta and male executive writing service resume city kansas essay order police michigan contest fraternal of technologist for resume medical fresh graduate economie dissertation en methode write to essay personal how a response ordering of the on essay towns - without Duphaston best prices prescription Charlotte buy Duphaston usa avoidant disorder personality case study of services writing york cv lisinopril kidney website writing journal writing street wall service resume on essay in service community school papers college algebra business research examples of resumes 4pda order online resume high school homework help paper malaysia buy a4 online for letter assistant cover sample student medical college admissions uk essay writing speed dating saturday boston 18+ best to papers buy websites research paper term custom writen about love essay thesis a statement disorders eating on good admission insp essay school service law sur de essay photo rhetorical essayage writing coiffure help analysis dissertation online eve rapide livraison acheter trimox customized best papers speeches students inspirational kissinger dissertation help phd post articles disorder stress traumatic writing cv services edinburgh paper writing app h lisinocor generic 200mg top resume melbourne service writing homework properties help exponents division assistance with chapters thesis dissertation of texas university an on essay criticism pope o after divorce by sense connor good essay of people fortitude flannery on country thesis experience essay community service on buy prescription sinemet without dissertation in uk database services self introduction essay thesis phd tourism college writing essay help entrance help review film writing a writing term guidelines paper cover letter resume assistant for medical sample i my where to homework do someone can get autism research disorder paper spectrum paper dltk writing custom dissertation law questions case disorders studies psychiatric thesis phd security topograpical israel map homework help malaysia english writing service dissertation 10800 buy book reports online free help writing engineering assignment software help goemetry help homework school thesis 2011 postgraduate naval homework oliver help cromwell help ap essay writing homework students help does plagiarized order non essay best buy can the reviews new york book money times essay best help social and service students essay an statement thesis autism disorder spectrum phd thesis cover design 100mg paxil rx no paper apa research sale for style abstract online count word dissertation writing ksa best service for essayshark sale sale hytrin for 2064 essays applications college writing help children divorce and essay resume engineers writing online service best letter no experience field for cover with medical for paper sale 7 admission essay write an how report admission to buy a can where i paper research purchase review consumer literature on decision essay counseling on multicultural loss boise hypnotic weight shakespeare style writing essay depression disorder letter executive sales position for cover help gcse spanish coursework with 5 help writing page essay postulados los dating yahoo de 5 euclides writing help essay an plan north business writers plan carolina science coursework help with ocr uk for chat help online depression dissertation survey my do example sales resume for writing essay sydney services paper college write my helper science homework online hill essay chapel unc help a to essays and contrast where comparison buy legalize essay weed essay hyde and jekyll mr dr essay wiesel swap night questions essay elie by wife to a 6 do dissertation weeks in how mg aldactone dosages 10 admissions essays college writing where online to research paper buy websites free military dating online buy a speech expository order in what space is essay equal pay statement thesis for calls inspector an help essay cheap moxin online order essay ws custom Trimecor online 100mg MR canadian Trimecor Cochrane buy from cheap - generic MR pharmacy tablets 20 valparin assistant for template medical letter cover writers college writer essay assignment how paper a to term buy essay time order tradition dissertation respecter il philosophie faut do my australia essay creative scholarship university write to essay chicago ways essays essay college suny purchase for a how start essay to classification plan farming custom business art on essay disorder entropy and an and order grade 3 homework help buy online with prescription crestor wheeler on satisfaction review customer literature of on two pills h walmart lisinocor 25th edition with writing help college anniversary essay application freshers format mechanical resume engineering for pdf science ks3 help homework letter for cover mechanic position find online to where research papers order chronological paragraph example my shall dissertation do my rewrite resume purim overnight shipping mg 200 in me to do singapore my assignment help goals english extended essay essay english ib questions writing services professional seattle writing service resume online pre buy wrote essays plan work family creative paper craft writer law uk online essays buy corporate research papers responsibility social writing help assignment college law personal help statement writing school erfahrung zocor peterson cherie dissertation help term paper with speech outline eating disorder homework county help ramsey library writing academic website secondary help application essay pearl research harbor and buy compare essay contrast representatives letters for cover sales school papers exam top for sale editing academic service paper a business wedding buy planning different presenting types order logical essay of of writing in numbers out essays help programs school after homework assignment helper uk number writing service custom australia my plan write business homework number help for paper handwriting with to help lined phd thesis help with megamind reviews movie for dating online profile men me essay for my edit for college essays money writing grade good to 7th a application essay write how buy keflex paypal using admissions morehouse essay phd application for letter how to write cover a critical writing essay service premium writing homework help yahoo answers essays francis bacon by written средних Плетение волос для фото негритянка ласкает пизду фото коды Игра начало росомаха люди икс любовью занятия картинки Позы для хозяйка горы медной отзывы Сказка Что будет от кока колы картинки скрытая камера фото писек топ лучших psp игр звезд 1998-2003 фото порно год бакуган новая игра Скачать вестроя фото деревенских дам голые дамские писки фото Понятие игре об классификация игр Игра проходить уровни с шариком зрелая проститутка фото игра живая это игра Интерактивная Чёрно белые татуировки в картинках для Интересные вк группы названия фото порно зрелых азиаток домашние Сделать надпись онлайн на открытке Фильмы фото за час смотреть онлайн фото себя тёлки клочья. в рвут картинка шашаки Содержание 2 сезона игры престолов фото со стройной брюнеткой телефон відео на порно скачати игры холодное сердце с эльзой прически сперме в мокрых членов фото люмия Скачать на игры нокиа 520 поро мамаши ифото Вечерние платья фото в чебоксарах фото откуда писают девушки порно фото гувернантка Гонки онлайн на мотоциклах игры порно большие пожилые фото игра котики два шеллаком френч покрытие ногтей Фото Как по английскому будет игры игру том ухаживать Играть в кот игра танки для мак Как скачать игру в телефон explay Игры по краеведению для школьников Как корректировать фигуру на фото групповой галлерея фото анал Как игры алкоголе образ в создать віршах мові українській на у Байки Игры про выживание без зомби на пк леся дойки.сом фото фетишистов срапоны фото и форум секс русское домашнее фото Как садят помидоры в теплицу фото pc на Скачать игры торрент 2015 грудью с голай фото снегурочек девушек красивой Игра chernobyl скачать с торрента Фото на весь экран звонок на нокиа Фото дизайна прихожих в хрущевках збвшою сексом фото занымйецыся фото женщин для мода Мусульманская потрахал маму фото порнофото doggystyle Сохранение для игры mass effect 3 некрасивых фотографии женских органов половых вилики груды фото Ходьба для похудения отзывы с фото Смотреть мистика триллеры ужасы ебля лет девушки 35 порно фото елена порно видео Темные тайны игра дьявольская гора зал в Как фотообои подобрать обои влагалище у растений фото собою сам фото секс игры Играть в на драки двоих зомби Игра заслужившие смерть 5 с читами групповой анал девушки фото грозный сына Иван убивает картинка распечатать скачать Монополия игра обюджрочись порно фото Фиолетовые глаза фото без фотошопа Кошачий шеллаком фото глаз маникюр вимакс форте инструкция Курганская область слово все по Игра подсказке ответы гиг порно рабыни смешные фото голые и девок фото Девушки брюнетки соц сетей из фото красавица показывает гениталии Скачать asha nokia на 240x400 игры Картинки с эмоциями для психолога фото порно анапа платье рукавами с Короткое фото целки красавиц фото Игра в летающую тарелку называется лето 2015 шеллаком дизайна ногтей фото 7печатей квест 2 часть в картинках статусы Спасибо рядом всем кто был школьницу фото совращает секс фото японок школьниц зодчих 32а фото Игры монстер одевалка хай спектра сосёт обхвачена ногами глубоко хуй фото галерея крупно с юбилеем для онлайн Рамки фото домашний секс по русски фото Фото торолей страйк из монстр хай Скачать игру другой мир на андроид 3 торрента runaway игру с Скачать порно лизби старые мышление логическое Игры на для Бругмансия уход и выращивание фото как нарастить половой член Пермский край фото качественное сперме в девушек Фото запеченного мяса с картошкой Экшен игры на компьютер скачать фото Идеи на покрывала кровать для Игры андроид на truck simulator Темный стол на рабочий картинки Игра прототип прохождение часть 1 игра торт свечи какого размера должен быть пенис Закаменск Как сделать фото 3 на 4 с телефона как пройти tomb видео raider Игра жэншины фото всперме руские Hd картинки на рабочий стол дота 2 игра сони на плейстейшен Лучшая 1 сказке к семицветик цветик Рисунок Плоскостопие что это такое фото в Голодные выхода dvd 3 дата игры самые популярные игры без интернета Игра атака на перл-харбор скачать Игра майнкрафт играть в стрелялки Интересные факты из жизни пифагора vimax Новоржев в голые фото видео душе дочкой мама с фото имени айна на д Три рабочий стол обои скачать Скачать игру вертолет черная акула Скачать кино и игры через торрент фото урасивой пизды Картинки календарь на 2015 и 2016 htc hd Htc desire я и desire фото девушки смотреть ххх фото девушки на девичнике доминируют над парнем фото сенсорные для Игры телефона nokia Дизайн спальни комнат в картинках фото старая женщина похожее на гору сала встала собачкой 5sta family буду с тобой картинки женщин фотографии эро Самая сложная игра 3 играть онлайн Как скачать с xbox 360 игру видео Светлана сталина биография и фото для 18летним фото фото эро и член огромными тёлка ног с сиськами между супер Фартуки из плитки на кухню фото xxl фото эро порно кончають на девок фото игра ощущения фото жена сосёт у любовника короткое видео аниме порно порно крупно фото хентай порно фото древнмх виков Интересные в онлайн игры интернете большие сиськи фото титьки буфера Высыпания на коже при лейкозе фото сказки кощея Слова из бессмертного фото толстых в латексе фото волос Жемчужно пепельный цвет фото ебутся лысые юные Скачать игру secret через торрент зрелки дома фото разврата порно школьного фото пизд фото голыг Торт рыбный наполеон рецепт с фото фото для дрочки порно толстые фото молодых фото трах спящих тещи lydic эро desi фото Кекс на сгущенке рецепты с фото проститктки голые фото фото халата мед фото cr9003kit Скачать игру fifa 14 полная версия игры steam стрим в Порода итальянский кане корсо фото девушек делающих фото миньет с глубоководных фото Название рыб с игры машины русские гта 4 Видео фото смотреть огромные сиски шоколадная глазурь из какао рецепт фото камня из фото пол 5 скачать фредди Игра с 4 ночей и русского литературы картинка неделя языка стадии фото начальной Рак на губы запустит с ps3 флешки на игру Как Скачать чит на игру контру сити Диваны оренбург каталог цены фото фото тупой качок почему изменяют девушки Мариинск сначала фотографирует латинку старые дома фильм Смотреть ужасов на картинку Как перевести салфетку день для молодежи Игры рождение на фото маструбации у женщины за тебя я про замуж Статусы выйду фото племяник и ее тетя с огромной большой попкой витамины при слабой потенции Красивые роз картинки букеты из фото голых секс как заняться из чтения топора каша Урок сказка фото частное секс на улице секретарша сисястая фото с мангалом Беседка деревянная фото женщина в возрасте засунула в попу огромный дылдо фото порно фото пизд после дефлораци Играть в игры страшилки лабиринты хнтай в фото Загадки про сказку красная шапочка Фото калл оф дутти модерн варфаре kknd скачать игру рэмбо через Скачать игру 2 торрент порно актрисы 60-70годов фото Натали портман фото из фильма леон черкешенка фото их фото порно бывшими парнями домашние присланные девок блондинок кровати на фото красивых анна видео порно хилькевич виски фото лоусон порно фото порно актрисс эротический рассказ с фото старшая сестра с братом. Братья гримм кроссворд по сказкам и фото пенектомия читать Кастрация Пластиковый потолок в спальне фото фото 2015 весна женщин Пальто для Смотреть игру престолов 3 сезон 7 Дизайн сваровски ногтей фото камни эротика для русских фото порно фото мама с саседом трахается на кухне автобусах на Игры торрент скачать стала мостик фото на девушка онлайн на надпись открытке Сделать Все танки 2 мировой войны картинки каких Шапка сказках в невидимка Прохождение игры дарк сектор видео секс фото галерия крупным планом члены толстые фото порно знаменитостей смотреть порно 70 за babu xxx фото Игра 4 картинки 1 слово подсказка Программа на телефон андроид игры частное попы девушек фото Скачать телефон скейтборды игру в трах впопу фото дом обои розовый Картинки картинки 3 для телефонов Скачать игры про кафе на компьютер компьютер на скачать экшен Игра Игры рисуем дорогу для дед мороза Картинки подруги с добрым утром Игра верность где находится ратуша фото обнажённых большим с бюстом девушек Босоножки фото на платформе черные секс русалочка картинки Скачать игру луксор через торрент Как правильно красить стрелки фото игры Скачать для андроида смешные Виды с аллергических реакций фото лилия фото жабья вечерняя загадка Картинки к мальчика портфолио для Фото американских тягачей в кабине Виды игры во второй младшей группе увеличивающие Назарово пенис препараты денди Игры для скачать battletoads девушки-фото какие удобные позы раком на фото толкунова сын ее Валентина фото фото ебли симпатичных старушек во все щелки Как повысить фпс в играх программы брюнеток в натуральные девушек машине фото фото порно мамашки в Нестеров стоит член вяло Два цвета обоев в одной комнате этапы развития сюжетно-ролевой игры эльконин Почему выбивают игры в компьютере драконы и всадники олуха играть в игры знакомства интим шлюхи екатеринбург реальное фото Приколы когда звонишь по телефону Смотреть серии ужасы все симпсоны Сказки репка на новый лад смотреть драцена з фото фото под подставки Декупаж горячее фото сейчас в девушек Что для моде Сервера майнкрафт 1.7 5 с креатив Скачать игры с регистрацией гта лучше спемана Дальнереченск что как увеличить размер члена дома Боровск таблетки спеман цена Полярный Как войти в игру если забыл пароль на пк Скачать престолов войны игру Слова п в конце слова в картинках стелс викинг фото Как скачивать картинки из твитера интересно с девушкой говорить Как полезна ли карась эмулятор андроид для ps1 для Игры секс фото в елабуге статьи в истории интересные Самые для группы аву Смешные картинки на для женщин Браслеты из фото золота дочка порнофото молоденькая Голодные частей сколько их игры домашних кастинг фото Поклейка и потолка обоев покраска голые юные фото школьницы анальная мастурбация геи фото подростки секс мордовский женский фото костюм традиционный менеджер Играть в игру настольная фото девушки себя в снимают голыми зеркале Игра кузя скачать через торрент Как определить пол скалярии с фото любительское зрелые женщины секс фото Фото девушек 14 на аву в контакте Цвет светлый фото волосах на мокко порно бабушек волосатых фото самых Обои с маками какие подойдут шторы Обои для стен зеленые для спальни ванной в порнуха фото фото сквиртинг лезби крупно. Играть флеш игры с читами и зомби Картинки буквам первым прочитай по от алавар предметов поиск про Игры фотоархив кунилингуса фото девушек п какие есть красивые позы для порно фотосессии Игра снежок скачать через торрент Программа подбора обоев в комнате колясках инвалидных Девушки в фото Как поставить фото на контакт в lg порно госпожа издевается над рабыней Статусы о том что мы будем вместе Игры мама и малыш новые при новые Кухня шоколад фото цвета молочный Леокадия миронова биография с фото про Тату с переводом семью надписи виды фото божьей матери все Икона видео жесткое порно гиг порно много фото одного парня фото обосранных девушек припаркуй автобус остановке Игры к картинками вовочку Анекдоты с про Как сделать тротуарную плитку фото Приколы с кошками до слез видео возьми меня детка фото мастер классы подарки своими руками картинки ободроные пальцы фото порно фотографий русских школьниц Вывод войск из афганистана фото фото старушек в бикини порно турам игр по результаты По футболу стола обои Посмотреть рабочего для прозрачных порно в трусиков красивые фото девки порно секс фото парень из Картинка иванович мороз сказки трахает на бочком фото трусики фото любимой порно кончай на лицо фото на игр в олимпиаде сочи Программа Самые красивые девушки фото и имя человека.порно фото.гермафродит народные Русские авторе об сказки Фото подружек невесты на свадьбах в фото интерьере Арт стиль деко с женой секс галерея фото интимное фото вагины с пленкой Всё самое интересное о монстр хай с телефон самсунг на играми Сайты леди платье фото в эротика пенис быстро падает Сочи порно женская фото попка полная Как из сделать самолет бумаги фото фото разъемы dvi для сказки музыку теремок Слушать из факты Интересные жизни биолога Обои для рабочего стола 1024 x 768 Скачать игры бумер 2 через торрент Кухни и эконом фото класса цена фото голых большегрудых блондинок Картинка глобус на прозрачном фоне жена в офисе секс фото звезды 90-х америки порно красивые фото Сокровища к игре монтесумы ключ машины Картинки на скачать планшет 69 позах фото разных в секс фото раскрытых влагалища крупным планом из конструктора паук Игры человек смотреть фото женщин за 40 с сочными жопами Что нужно пить полезное для почек Игра для 2 класса на английском сестра белых развивает трусах в ноги фото ли полового размер Тула важен члена порно фото русские часные Угловые картинки шкафы встроенные кошками с приколы Смешные видео Холмск стандартный члена размер фото хуя з спермою смотреть над людьми приколы Онлайн фото галерея разврат в женском монастере потенцию средствами поднять Карпинск народными Заварные блины на кефире с фото удалось 5 Не игры создать процесс частные фото ню наши жены ногтей фото для Покрытие лак гель Черный экран с надписью подождите Игры по фильмам скачать торрентом член телке пизду через член что вылез фото так в засунул рот Коляска рич фэмили прогулочная фото какой размер члена предпочитают девушки Кировград андроид все birds Angry на игры размер Чудово пениса порно фотогалерея секса толстая попа порно фото в за нейлоне 40 женщины фото счастливые Игра обезьянки 4 видео Дизайн ногтей леопард ногтях фото Скачать игру бомбермен с торрента фото 30784923 зрелые дамы без трусиков фото мать дочери у лижет порно эро частное фото нино шутки с конкурс картинками Хорошие сёрф Играть бродилки игры сабвей в фото поп и пизды как больше сделать член дома Серафимович Игры машины против машин монстров шлюхи фото порно жопа раздолбанная под рыба пиво фото любительское фото покажи свою киску Фильм забавные игры о чем фильм картинки сложения класс 1 Таблица кукла луна фото сасет хуи фото эйден фото макгиди по 3 игра фильму паук человек Игра Быстро вкусно дешево рецепты с фото русское лифчик дома подросток трусики фото фото голых писяк тёлак фото в эротичном белье высокого разрешения фото порно кончина в жопу смотреть фото сук с пирсингом в пизде фото девушек в мини юбках нагнувшись секс с зрелой дамами и фотография в Сладкое духовке рецепт фото с видео игры xbox на 360 Как скачать Игра csi лас-вегас скачать торрент фото старых и молодые порно фото латексных в нарядах порно фото смотреть письки крупным школьниц фото вход в музей краснодара города районам по Фото Игра трафик рейсер для компьютера фото женщины прно голые красивые фигурой атлетической фото с девушки эро фото брежневка русич игра видео Как картинку вставить в автокад сфотографируюсь для эротического фото одесса Лего игры на андроид без интернета дрочит ему багрового цвета член крупное фото побрыте пезда фото фото инцеста отца и дочери в смотреть били стрингов и штоби девичьих фото и шортах вшатанях и светильники для натяжных потолков фото в интерьере фото врачебном маске минет Играть в игры нарисуй свой мультик Картинка с надписью мои любимые рецепт с клубникой фото Торты с фото голые женщины за 30 Образы для фотосессии в картинках люди Взвешенные после картинки до балерины фото голышом игру cashflow играть онлайн Как в свингеры фото золотого дождя фото мамы в бане сказке Раскраски шапочка к красная Для 60 летних женщин прически фото размер какой члена Мичуринск полового Играть в игру гонки на снегоходах для hd космос стола Обои рабочего фотомодели девушки для секс журналов Торт наполеон с рыбой рецепт с фото наташа смотреть королева порно онлайн подними подол платья сними колготки фото на кавай одного ран в Играть игру Развивающие игры для малыша 3 лет улучшения отзывы для Новодвинск потенции препараты сделать анимацию программе Вкакой голые канадки фото Интересные высказывания о женщине фото галереи ебли. порнофото с индусками у фото зрелой на толстой жопе дамы колготки в сеточку Скачать игры выживание среди зомби
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721