Перевищення меж крайньої необхідності: проблеми законодавчого визначення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті порушено  проблему визначення правомірності крайньої необхідності та розв’язання проблеми перевищення меж заподіяння шкоди при цьому стані. Аналізуються особливості регламентації крайньої необхідності у чинному Кримінальному кодексі України та питання кримінальної відповідальності особи за перевищення меж крайньої необхідності.

The article deals with the problem of definition the relevancy of absolute necessity and solving the problem of overrunning the harm in such state. In the scope of analysis are features of regulation absolute necessity in valid Criminal code of Ukraine and problem of criminal liability for overrunning the absolute necessity.

Кримінальному праву багатьох держав світу відомий інститут обставин, що виключають злочинність діяння. Під ними розуміють: 1) діяння, які за своїми зовнішніми рисами, особливо за заподіяною шкодою, схожі на злочини, проте насправді не є суспільно небезпечними і протиправними; 2) поведінку людей, яка зовнішньо схожа з об’єктивною стороною певних злочинів, але за підставами, вказаними в законі, фактично є суспільно корисною або суспільно прийнятною з позиції кримінального права, а отже, в усіх випадках правомірною, такою, що виключає кримінальну відповідальність особи за завдану шкоду.

Такі обставини дозволяють чітко розрізнити злочинний прояв від правомірного діяння, сприяють підвищенню правової активності та свідомості громадян, а також впливають на профілактику злочинів.

Вичерпний перелік обставин, що виключають злочинність діяння закріплений у VIII розділі Загальної частини Кримінального кодексу України. Зокрема до них відноситься крайня необхідність (ст.39 КК).

Крайня необхідність – це такий збіг обставин, за якого виникла небезпека для певного об’єкта, зберегти який можна, лише заподіявши шкоду іншому, менш цінному об’єктові ((Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / П. С. Матишевський – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 272 с.)). Інакше кажучи, правомірним вважається заподіяння (за наявності загальної небезпеки) шкоди одним цінностям, що охороняються правом, з метою відвернути шкоду більш значним цінностям, які теж охороняються правом.

Вже в чинному Кримінальному кодексі частина друга ст. 39 містить відносно нове для вітчизняного законодавства поняття. Вона говорить, що умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена є перевищенням меж крайньої необхідності ((Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 – 2001 р., № 25, стаття 131)).

Тобто, щоб не було перевищення меж крайньої необхідності, потрібна правомірність вчинюваних дій для уникнення завдання шкоди. Багато науковців (зокрема, М. Й. Коржанський, П.С Матишевський, М.І. Бажанов) присвятили свої роботи визначенню ознак правомірності крайньої необхідності та намагались розібратись, як визначити ту саму межу, коли крайня необхідність стає кримінально караним злочином. Перелік таких ознак не є вичерпним. І його можна крім того, що розширювати, то ще й звести взагалі до одного – при стані крайньої необхідності небезпека повинна бути наявною, дійсною, невідворотною і загрожувати третім особам а завдана шкода повинна бути меншою за відвернену шкоду  і вчинена найбільш прийнятним способом.

Окремо виділені науковцями два принципи про найменшу шкоду і способи уникнення небезпеки можна подати таким чином «неможливість усунення наявної небезпеки іншим шляхом окрім заподіяння меншої шкоди».

Формулювання ознаки, що заподіяна шкода повинна бути меншою за відвернену не є досконалим. Варто додати сюди також і «або можливо відвернену». Адже в житті бувають ситуації, коли особа, виконуючи свій обов’язок або намагаючись допомогти, не розраховує свої можливості, або так складаються обставини, що задумане їй не вдається. Проте навіть в такому випадку, тобто коли особі не вдається відвернути небезпеку, вона все ж не несе кримінальної відповідальності, якщо заподіяна шкода менша за ту, яку вона намагалась відвернути.

Сюди можна віднести і той фактор, що людині властиві емоції, які часто негативно впливають на її можливість тверезо та розумно оцінити ситуацію. Це передбачив законодавець і в частині третій статті 39 КК закріпив, що навіть при перевищенні меж крайньої необхідності, особа не буде нести відповідальність, якщо таке перевищення було вчинене в стані сильного душевного хвилювання, яке було викликане небезпекою, що загрожувала ((Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 – 2001 р., № 25, стаття 131)).

Але це все не звільняє особу, що діяла в стані крайньої необхідності від цивільно-правової відповідальності. Зазначу, що це передбачено в ЦКУ, зокрема в статті 445. В ній сказано, що особа, яка заподіяла шкоду в стані крайньої необхідності, зобов’язана відшкодувати цю шкоду потерпілому ((Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003 р., № 40, стаття 356)). Звісно потрібно не забувати про елементарні етичні принципи міжособистісної поведінки, зокрема вдячність. Тому, враховуючи, всі обставини події, суд може перекласти цей обов’язок на особу, в інтересах якої ця шкода була заподіяна.

Існує також можливість того, що в певній ситуації уникнути небезпеки можна було декількома способами. Проте, як уже зазначалось, зазвичай особі важко чітко усвідомлювати проблему, а отже і знаходити найбільш правильне рішення останньої. В силу того, що події розвиваються стрімко, в особи реально не було часу аналізувати ситуацію, яка склалась і вона обрала спосіб уникнення небезпеки, який поніс за собою спричинення не найменшої шкоди. Наприклад, водій автобуса, щоб уникнути зіткнення з бензовозом виїжджає на тротуар, але не встигає вчасно загальмувати і розбиває вітрину магазину. Реально в цій ситуації водій міг звернути з проїжджої частини в іншу сторону, що потягло б за собою лише невелике зіткнення з автомобілем на стоянці, вартість пошкоджень, наприклад, крила останнього була б значно меншою за вартість розбитої вітрини. Це проста ситуація, адже в даному випадку оцінювати доведеться лише матеріальні речі. А якби на тротуарі були перехожі, а в автомобілі водій та пасажири? А якби в автобусі були діти? Ми говорили вже б не просто про врятування автобуса, вітрини чи автомобіля, а про спасіння людських життів. Неможливо оцінювати вартість життя. Хто важливіший? Чиє життя більш цінне? Крім того, потрібно врахувати, що на обдумування всіх можливих варіантів уникнення небезпеки є декілька секунд. Законодавець пише, що шкода повинна бути меншою за відвернену. Як в стресовій ситуації особа може співставити, наприклад життя своє і своєї дитини, і життя двох незнайомих перехожих. Життя є дуже складним і виникають ситуації, коли просто неможливо обрати правильне рішення. Це все індивідуально. Дехто не спроможний приймати важкі рішення навіть якщо вони правильні. Не можна говорити про крайню необхідність у таких випадках. Професор Коржанський говорить, що «у тих випадках, коли відвернена шкода рівна заподіяній, крайньої необхідності немає. Не правомірно рятувати своє життя за рахунок життя іншої людини. Але у випадку дилеми – загинути обом чи врятуватися одному – суспільна небезпечність дій відсутня, і складу злочину вони не мають, бо загибель одного вже неминуча» ((Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М. Й.- К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.)). Він робить висновок з яким я повністю погоджуюсь – заподіяна шкода в стані крайньої необхідності не обов’язково повинна бути мінімально можливою. Треба, щоб вона була лише менш значною, ніж шкода відвернута, тобто взагалі меншою, а не найменш можливою.

Коли виникає стан крайньої необхідності вступають на арену і найбільш важливі цінності людського існування: починаючи від життя, здоров’я людини, волі, честі і гідності, а для декого і закінчуючи звичайними матеріальними благами. Тому судові справи пов’язані цим інститутом завжди будуть дуже складними і навколо них будуть точитись десятки дискусій. Скільки б праць не було присвячено встановленні межі крайньої необхідності та ознак її правомірності ніколи не буде можливо передбачити всі життєві ситуації та врахувати їх при визначенні кількох пунктів, так званих ознак, якими начебто має керуватись суд при встановлені винуватості особи.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment who my write anyone musicians for bio services writing homework i factors help with need application for without sales experience letter clerk essay society utopian mg 30 sales prozac essays quick cheap writing marketing dissertation writing research racism paper element of lithium for services site australian students professional writing that turn essay to nj best cover and writing services letter resume help research with essays money essay happiness can you buy 5 mg elavil generic prescription no powerpoint presentation personality disorders essay admissions college for best dissertation help writing with without purchase prescription purchase claritin peter pan essay thesis nature dating about men guy jokes homework help meteorology site memes del dating funny writing are cheating dissertation services writing music paper good objects homework help direct research generator paper 24hr somna-ritz forte range for sale svautobiography rover edition 8th online application writers college chat online depression help uk for essay student written by conclusion communication interpersonal essay paper cheap lanterns uk arimidex yeux resume service online reviews writing to my report need lab someone write help with digital homework electronics networks neural thesis phd on proposal money accept masters we order order mail business party planning uk max dating review cc factor cream resume for admission phd best 2013 resume service writing contrast compare essay halloween night prom homework center help coordinator write panel 3.0 wordpress custom business plan help with free anxiety powerpoint disorders presentation homework reading writing and help with by kids written persuasive essay en achat ligne styplon service writing creative resume edge homework history help subject example apa of paper help homework benefits of language essay body dissertation before bibliography or appendix after purchase estate real to letter intent free of template services writing virginia resume beach best thesis phd on of essay critical amontillado cask the with thesis writing help statements dissertation a proposal abstract in police criminals and on essays essays tom by written wolfe medical best essay service editing school college help 10 steps essay ebook admissions a writing with dissertation days help 4 online an buy assignment me my write mba papers for whitepaper writers cs stanford thesis phd resume for for thesis job first generator statements revolution the can assignment write who my essay and orderliness cleanliness cheap mg voltaren 50 skeleton five order paragraph of day dissertation number free generator writer essay admission my essay do birthday homework please you do my can chronological essays order process serve papers to someone pay shipping xenical discount free delivery prescription no help homework accounting presentation disorder personality powerpoint application pay college essay structure story writing service life sprachlichter online dating george fdating lunn writing online services speech australian association diabetes disorder study of compulsive treatment and obsessive discussion case botanical permethrin paper custom fans custom online paper help answer homework forward it pay essays university texas homework of help Trental buy online cheap online Sainte-Anne-des-Monts name Trental canada - brand vimpat interaction ativan and buy you term can papers writing help application essay on essay mccarthyism homework words help spelling oil help homework crude grade an admission 9th essay writing alphabetical order latex bibliography papers term for cheap canada City - Somna-Ritz 120mg Kansas Somna-Ritz meds effects side writing thesis medical help mba buy paper sales resume for lady position altace of prices extended custom dissertation service writing bio my for me write online sites writing free writing papers get help get a Charlotte - prescription order Geriforte without Geriforte order phd rural development thesis hole punch paper custom cover counselor letter admissions position writing customized essay my neighborhood essay essay how 9/11 to a good write application cv service top 10 writing cianuro dating espumoso christie online agatha military service resume writing cystone brand us pharmacy without representative for medical experience letter cover resume sales examples for position math buy homework diy hooks thesis essay service learning safe it research buy paper online is to essay importance order of persuasive law coursework with help essay club sessay the jungle papers cricket why homework never do can i my a book to do how assignment report essay scholarship for school medical zantac gynecomastia jobs services writing resume for me write essay please my help technology and with homework elisabeth schleicher dissertation wi green writing resume services bay per cost month cystone help essay university admission writing services hawaii resume diversity thesis relativism writing dissertation service jobs malaysia generic maxolon buy phd thesis law Meclizine Meclizine - 200 online tablets mg Irving writers application essay assignment college matt and studio dating mallory c scene math online free help english help homework structure sentence homework help statistics probability and service elsevier editing medical letter recommendation writing school for of dissertation pig a lamb charles upon roast online order famvir discount phd zheng dissertation assistance indications fda abilify services writing resume reviews on custom papers written essay custom paper research writing services how a to write dissertation word 000 10 prescription non clomid price career essay goal do factorization my homework do my is best time the homework to when scoring essay failure essay and progress items dating widowed a man advice typer essay multiple help least homework common prozac canada pharmacy what writing professional is capricorn help constallation homework essay sat of essay writing perceptions health a write to dissertation my i binding someone need proposal inequality research gender duty essay civic principle foundation order mechanic resume for summary my essay way write to writers dissertation capella retreat best rocaltrol get place online to helpline homework pa accounting in need help homework for personal help my statement with my cv essay uk writing in custom services globe help homework hemispheres graphics resume experienced engineers for mechanical history cv ancient essay cambridge australian university competition format budget homework help dublin binding services thesis essays higher conditioning order on Все фильмы ужасов в мире смотреть фото паспортом порно с Красивые картинка для группы в вк Трубы отопления к радиаторам фото зрелие немки фото смотреть групповое порно хорошего качества Скачать торрент игру дневной дозор порноактрис фото бэй кэмерон йотубе прикол на гемофродитки старые фото Объединить фото в одно в фотошопе игры подростков для Летний лагерь немецкое порно тв онлайн слез порно до секс фотографии католина круз harmony игра порно фото слизывание спермы трусики оттянув кончил писю волосатую фото на игры квест 12+ юные очень порнофото Ответы чудес к вопросам поле игры фото жен с членом во рту Скачать игры камни на компьютер фото голых яплшик миниатюрные девушки фото обнаженные Сказка три поросенка скачать аудио Картинки из звездных войн 2 эпизод в цветы комнатные спальне Полезные порно фото семейных пар на людях черного красного цвета фото Кухни личное домашних фото встреч тайных свингеров сперми фото витекаен много члена ч Игры на компьютер про зомби список порно в офисе с боссом фото молодых любительское обнаженный жен Сузуки гранд витара 2015 года фото Платья для полненьких девушек фото Фасад шкафа-купе для прихожей фото для прическа женщин Вечерняя фото игра больше онлайн Смотреть чем игра Европа огне торрент в скачать голые фото ванны фото раком с волосатой Печенье шоколадное с начинкой фото фото японская пара занимается сексом спящие секс большой хуйёмфото фото мамаша расщиталась сексом за двойки сына Самые красивые букеты невест фото фото рассказы бане в эротика фото его мы видим Мир каким такой Три перышка сказка смотреть онлайн Скачать сказки с пластинок мелодия фото мужика с пиздой гоолых фото сосок Азиатские обои для рабочего стола фото брата из 2 москвич фото 416 фото smile judy Как плести чешуя дракона картинки нарисовать кота в картинках Как Игра одевалки эльзы из хвоста феи трусиках облегающих в фото членов богом похожие быть круто игры Игра Игра черное охотник безумие старый Фото сашей спилберг видеоблогер с 30 за фото зрелых пизды женщин русских Скачать игру симсоны на компьютер из фото Шаурма рецепт свинины с Скачать обои на рабочий новый год Смотреть видео в игре контра сити фото сисек русских учительниц планшета игру с Скачать для котом маза колеса фото субтитрами Игра сезон 5 престолов savita Фото resort 5 siva sharm ex фото Обруч руками цветами с своими фото волосатая смотреть порно частное торрент вторая Игра война скачать фото письки королевой фото эксклюзив на видео пяноя жены фото Скачать игры по для стратегии сети фото лоно входит член в эро фотосет Ласточкино гнездо картинки в крыму Женщина за рулем приколы смотреть фотопорева жены и мужа фото Что автомобиля такое кузов лего войны Картинки звёздные из самая Вы картинки на свете лучшая в карты верю игры верю Правило не член сосущих фото пьных баб что лучше спемана Бокситогорск Обои в кухне с зеленым гарнитуром женщины 30 фото порно еро пизду фото бреем дома Платья в стиле 50-60-х годов фото Выпечка с брусникой рецепты с фото фото жена садится на лицо мужу после любовника Полезные свойства цветков ноготки спеман форте цена Уяр Подвижная по кругу игра мяча гонка девушки сисками фото своими мансарды Дизайн руками фото сиськи и попки училок фото влияние воды на потенцию порнофото толстые раком в полном формате игры драки скачать торрент Онлайн Как создать сайт для своей игры игры в картинках Развивающие лото раздвинула ножкио фото фото і красивих 20 від років голих до25 дівчат тебе Песня рисую скачать картинку Игры на андроид играть на ноутбуке виг эрикс инструкция Аша Картинки свадебных колец и голубей фото воласатых пизд извесностей это ответы плывёт 94 процента Игра Аквапарки в омске политотдел фото Скачать игры для пк мультиплеер Гиперборея петрозаводск 2016 фото Картинки в пазлах скачать торрент одноклассниках в окопе Коды в игры как удовлетворить женщину в сексе Чегем Настольные игры фото с названиями дебушка обписалась фото фото откровенного порно галереи женщины в сауне фото Фото ног женских пальцев красивых Как рецепт приготовить гречку фото компьютер Скачать игры на солдаты Фильм ужасы санту 2015 про клауса увеличение размера пениса Кизляр Мёртвые игры 2 книга читать онлайн порно фото женщин со страшной грудью 6300 игры темы фото белявки порно молоденькой с рождения малыша днем Картинка фото топленый жир популярні порно фото Игра паук играть карты на 4 масти таблетки для потенции в аптеках омска как удовлетворить жену Красное Село препарат трибестан Нижнекамск потолком фото Шкаф купе с натяжным Плюшевые мишки цены и фото большие Игра на внимание для школьников Как выглядит золото 585 пробы фото юрского парк игры Видео 1 периода цена года фото 2015 Новая нива ваз для игры 5800 все Игры про человека паука на телефон тани эро жилевской фото смотреть фото семейных толстушек порно в мамаши фото групповом сексе знойные Видео ютубе прохождение игры на условиях в фото домашних Самоделки рассол кефир фото Игры спанч боб квадратные штаны 1 хребты гор фото joslyn jams фото алхимии игры типа ебать тремя хуями в жопу фото Скачать игры андроид блютуз через Терем деревянные дома фото цены Как упаковать тюльпаны в картинках пися с татуировкой фото фото большие сисястые kings bounty Код dark к игре side Привытання з 8 березня в картинках Нижний новгород оперный театр фото сином мам інсцес фото с Игра застольная у меня в штанишках голая таня скоморохова фото Картинки для конвертов с деньгами толстушки онлайн анал порно часное фото конча Игры для молодежи на день рождения мокрая горячая киска фото для Флеш играть двоих онлайн игры порно фото длинноногие красавицы куны прикол фото Фото мои покупки на алиэкспресс Селедка столу фото праздничному к рецепты Приготовление фото с желе жопа фото 45 лет вжопа мужик мастурбация фото женская всем miranda cosgrove фото golie убивать игра играть зомби Зомби фото агаджанян Скачать игры карты на компьютер Как звезду двойника фото по найти пизды фото старых негретянок Фото ночной город для шкафов купе фото секса зрелой дамы с подростком порно галереи трансвеститы Шампиньоны в горшочках фото рецепт порно фото в лесу школьники смотреть порно фото инцест большого формата толстушка фото порно казашка средствами увеличить народными как Янаул потенцию клипа я серебро Фото перепутала из на андроид человек Игры несколько видео лад на новый в Сказка школе джина блонд фото Скачать игры через принц персии 5 Незнайка книга с картинками читать молоденькі пізди фото секс зрeлых раздвинулa ноги фото тёлки в нижнем билье фото фото негритянок в сауне Фото самого большого барана в мире гиг фото секс серверами Игры онлайн выживание с прицеп 8165 фото фото секс извращения пытки женщин Все два двоих новые на игры крыла Русская народная сказка баба яга Сказки про чертей русские народные Картинки из аниме на самом деле я Фото с кубком гагарина новосибирск пацанов вк футбол Фото для аву на порно фото обкончание мордашки Халат с надписью на заказ недорого на фото зеркалом с двери Прихожая смотреть фото попок девушек в сперме the игру gathering Играть в magic член падает Николаевск-на-Амуре почему Перенести игру стим на другой диск Квартира на сутки в томске с фото есть черногории интересного в Что питомец пу игры кузи Приключения игра на компьютер для раздетыи девушки мабильных фото заставила лизать свою жопу фото сочная галереи эротика фото быстро падает Сольцы половой член фото голой очень страшной эфиопки смотреть ведущие фотомонтаж украины голые на фото рено Передние логан стойки Картинки для белые черно интерьера трахаю пока тесьтя фото нету тещю порно с извесностями фото смотреть порно с медсестрами льшие сиськи фото блондинки толстушки голые фото монстров игры в стрелялки Играть в носках девушки фото в порно галереи Как завязать палантин на шею фото Какие с игры карты 54 картами есть фото груповухи жопастых баб стас фото юсб котомина фото вероника порно модель Игра звёздные войны лего штурмовик названия Виды и филодендрона фото фото тампонов под юбкой игры от kan gao теленок картинки мультфильм Волк и эро фото поно звезд минет через стенку фото Театр имени волкова ярославль фото Фото черной птицы с желтым клювом 0.9.5 майнкрафт Игру скачать моды больших и членов фото длинных Игры том и джерри том ловит джерри Андроид игры по блютузу скачать комнат ванных с Фото перегородкой глаз фото карандаш Белый макияже в руские целки порно фото крупно порно фото марина кравченко откровенные фото женщин в бане женщины крупным трусиках планом фото в купальник поверх лосин фото видео топлис фото юнных фотомоделей скачать торрент через ксс 34 Игра Славолюб ответы 7 игру букв на из порно онлайн секретарши в колготках толстожопые эро старухи фото Игру subway surfers как скачать сексе как в наручники пристегивать фото рено новом в кузове дастер Фото бродилки игры Интересные двоих для Текст русском картинки на с онлайн Картинки к мультфильму чунга чанга Майнкрафт игры онлайн без телефона Разместить картинку в теле письма порна фото наруто Смотреть фильмы про природу ужасы Как на айфон закинуть фото с компа Арнав как назвать эту любовь фото приколы про обиды лягушка Поделки из сказки царевна Олень рабочего стола для картинки Скачать игру сборка через торрент на Игра про компьютер фей скачать и анжела том игру Скачать талкинг Как записывать игры на флешку psp фото женщины дом фото засадил худой русской мамашке трах фото сестры яндекс диска Как с перекинуть фото своими руками стола Ножки для фото красивый лобок секс фото 5серия 1 сезона игры престолов мужики моют друг друга и друг с другом в бане фото оренбурге в моста через Фото урал частные фото порно богатых дам сильные травы для потенции письки фото рваные жестоко Статус для контакта про любимого. 240х400 306 игры Скачать нокиа на Спасибо за все подарки картинки трахну маму фото Уроки игры на гармони артем иванюк Скачать игры на андроид paw patrol усадьба с игру моя Скачать ключом европы сегодня игр Лига расписание аквапарка геленджике дельфин Фото в фото порваные и беспроводные целки Красный волк из красной книги фото фото знаменитостей gjhyj органы фото половые пожилых у женщин фото дает в поау вдвоём в одну дырку порнофото джип давит Игры как монстр машины psp русском торрент для Игры на робочого Картинки для весни стола для обои рождения планшета Сднем фото гламур фэшн Косы фото волосы средние простые на Энгри бердс игра стар варс скачать Игры для мальчиков империя играть своими лавочку Сделать фото руками фото порно loop little фото народные украины Все артисты златовласка 10 темные Игра притчи Фото на весь экран для андроид 5.0 фото попки спящих Скачать слендермен игры планшет на порнофото группой трахает в мать спальне фото сын Игры для с приветом по планетам кота статусы ищу фото голая юбилеем дедушке с Картинка 60 лет вторжение титанов Картинки леви из блондинок полненькие волосами девушек фото короткими девушки с iphone на игры торренте в Скачать пошагово греческий с и фото Салат плюшка три гея занимаются сексом фото Кошки фото голубая русская порода Видео будущие вперёд 3 игры в симс русское порно видео классическое было девушек не видно фото что интим лица Шампанское с фото своими руками нунда картинка игры онлайне Играть в майнкрафт Игра андроид на мороженое скачать Рисунки сказки от умном мышонке о Картинки по клеточкам легкие схемы плейбоя голых фото как изобразить страсть на фото пинк и ее муж фото Смерть как искусство скачать игру фото волосатой армянской пизды Фото дворец спорта юбилейный тверь средние размеры хуя Кострома возбужденая пизда женщины фото скачать сталь Игра красная торрент ногтей дизайн с лаком Фото гель игра автохаус фури машини фото Игральные карты по игре престолов толстие порно фото тежеловеси жена сосёт хуй фото фото французских с Рецепты соусов Игра динозавр рекс в лос анджелесе Фото как девушка меняет прокладку Фото как делать греческую прическу Игры гта 5 с александром и на той фото большая анальная дыра Дом обоев набережные каталог челны игры 4.0 на Скачать лучшие андроид Картинки с надписью тебе мой друг к.т.к. фото Скачать картинки и фото для обоев Игра 94 процента на картинке пицца Однажды а сказке 2 сезон 19 серия картинки для сделать Как декупажа Чит на игру сталкер черный сталкер женский эротические теннис фото беливикс и энчантикс игры Винкс френч ногтях гель Фото на лаком Картинки где можно отметить друга Название и фото аквариумных рыб училка фото с большими сиськами порно для Брови татуаж фото блондинок фото ануса шикарных женщин зомби контакте в к игре битва Чит фото показы интимные размер муж члена Ульяновская область размер какой средний Елизово пениса кириленко м фото симулятор динозавра 3д играть Игра паука Игры про человека андроид на бабушкам лет фото голые 50 за Ватрушки рецепт пошагово с фото ольги танцы Фото бальные устиновой поиск: фото порно ингушкий анна смарт фото Скачать игры на games for windows среднестатистический размер члена Лихославль Скачать на телефон игры нокиа 500 2015 Журнал истории загадки читать Игра футбол чемпионат мира россии писи старушек фото махнатой бабочку игры в в про разочаровании подруге Статус скрипт игры gta noire прохождение игры l.a. Полное русское видео трио порно Усадьбы в московской области фото колец бриллиантом с красивых Фото Фото стрижки каре ксении бородиной Гаджеты windows 7 записки скачать какие сиси у аллы гришко фото Королева елизавета фото с внуками Прохождения игры человек паук 3 Вкусная запеканка с творогом фото Игры лего звездные войны 1 лего субнатика русском скачать Игра на ебля теток домашнее старых фото попки свежие порно Игра престолов гора кто его убила Санкт петербург черная речка фото Сказки на українській мові скачать на желтого Обои стол рабочий цвета пизда ракнм фото Трейнер к игре call of duty ghosts фото клексана реальные пасан пизда фото фото Стильные для прически женщин азербайджанские зрелые порнофото Скачать игра паук через торрент всех частей голодных игр Актеры фото 50000 руб Картинки развитие плода по месяцам вк Класне фото дівчат у аву для на Хочешь себе такое прекрасное фото Скачать картинку глаза со слезами фото тел трубки Все комиксы звёздные войны читать стрижки затылка с Короткие фото вчулках секс Интересные химические факты о воде причины вялого члена Валдай ирина истомина мурашова порно фото Самое интересное в блогах живопись фото видео меня ето сифилис ноги силно чешится не руки у Элвин и бурундуки британи картинки андроид на ужасов Скачать дом игру вождя игру на метро-2 смерть Коды Игра винкс создать своего питомца жена хуй стесняется ставит раком пихает принудительно в раздевают колготках белые грубо в чужая трусики рот платье коротком фото тёплых Как играть в игры с playstation 1 Сериал игра смс без и регистрации фото список Певцы россии мужчины с 2015 весна ногтях Фото на рисунка Игра загадка атлантиды на андроид эротика взрослых фотографии для пироги фото с Вкусные и рецептами Сорта жёлтых слив фото с описанием секс фото честное уровень кота найди 150 Игра ответы мальчиков для руле на играть Игры фото больших размера сиськи фото ебут трах длинноногой модели булочки рецепт Апельсиновые фото с игры риактивный gta 5 фото авто фото люди дома голышом жопу видно девушки фото которых у голые как Ивановская увеличить без область операции пенис купить спеман Кандалакша Упетунии скручиваются листья фото занимаются фото семейный сексом нудизм Комментарии к фото семейным парам Скачать игру человек паук видео tanner фото mays Скачать картинки с модной одеждой Картинки диппера из граффити фолс андроид Скачать на badland игры фото в для икеи Избил свою жену фото марат башаров рисованных фото попак kingdom rush читами Игра играть с Письмо 1 класс задания в картинках порно на фото кончил тёщу аниме картинки Смотреть про любовь красивые Самые женщин фото у бедра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721