Перевищення меж крайньої необхідності: проблеми законодавчого визначення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті порушено  проблему визначення правомірності крайньої необхідності та розв’язання проблеми перевищення меж заподіяння шкоди при цьому стані. Аналізуються особливості регламентації крайньої необхідності у чинному Кримінальному кодексі України та питання кримінальної відповідальності особи за перевищення меж крайньої необхідності.

The article deals with the problem of definition the relevancy of absolute necessity and solving the problem of overrunning the harm in such state. In the scope of analysis are features of regulation absolute necessity in valid Criminal code of Ukraine and problem of criminal liability for overrunning the absolute necessity.

Кримінальному праву багатьох держав світу відомий інститут обставин, що виключають злочинність діяння. Під ними розуміють: 1) діяння, які за своїми зовнішніми рисами, особливо за заподіяною шкодою, схожі на злочини, проте насправді не є суспільно небезпечними і протиправними; 2) поведінку людей, яка зовнішньо схожа з об’єктивною стороною певних злочинів, але за підставами, вказаними в законі, фактично є суспільно корисною або суспільно прийнятною з позиції кримінального права, а отже, в усіх випадках правомірною, такою, що виключає кримінальну відповідальність особи за завдану шкоду.

Такі обставини дозволяють чітко розрізнити злочинний прояв від правомірного діяння, сприяють підвищенню правової активності та свідомості громадян, а також впливають на профілактику злочинів.

Вичерпний перелік обставин, що виключають злочинність діяння закріплений у VIII розділі Загальної частини Кримінального кодексу України. Зокрема до них відноситься крайня необхідність (ст.39 КК).

Крайня необхідність – це такий збіг обставин, за якого виникла небезпека для певного об’єкта, зберегти який можна, лише заподіявши шкоду іншому, менш цінному об’єктові ((Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / П. С. Матишевський – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 272 с.)). Інакше кажучи, правомірним вважається заподіяння (за наявності загальної небезпеки) шкоди одним цінностям, що охороняються правом, з метою відвернути шкоду більш значним цінностям, які теж охороняються правом.

Вже в чинному Кримінальному кодексі частина друга ст. 39 містить відносно нове для вітчизняного законодавства поняття. Вона говорить, що умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена є перевищенням меж крайньої необхідності ((Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 – 2001 р., № 25, стаття 131)).

Тобто, щоб не було перевищення меж крайньої необхідності, потрібна правомірність вчинюваних дій для уникнення завдання шкоди. Багато науковців (зокрема, М. Й. Коржанський, П.С Матишевський, М.І. Бажанов) присвятили свої роботи визначенню ознак правомірності крайньої необхідності та намагались розібратись, як визначити ту саму межу, коли крайня необхідність стає кримінально караним злочином. Перелік таких ознак не є вичерпним. І його можна крім того, що розширювати, то ще й звести взагалі до одного – при стані крайньої необхідності небезпека повинна бути наявною, дійсною, невідворотною і загрожувати третім особам а завдана шкода повинна бути меншою за відвернену шкоду  і вчинена найбільш прийнятним способом.

Окремо виділені науковцями два принципи про найменшу шкоду і способи уникнення небезпеки можна подати таким чином «неможливість усунення наявної небезпеки іншим шляхом окрім заподіяння меншої шкоди».

Формулювання ознаки, що заподіяна шкода повинна бути меншою за відвернену не є досконалим. Варто додати сюди також і «або можливо відвернену». Адже в житті бувають ситуації, коли особа, виконуючи свій обов’язок або намагаючись допомогти, не розраховує свої можливості, або так складаються обставини, що задумане їй не вдається. Проте навіть в такому випадку, тобто коли особі не вдається відвернути небезпеку, вона все ж не несе кримінальної відповідальності, якщо заподіяна шкода менша за ту, яку вона намагалась відвернути.

Сюди можна віднести і той фактор, що людині властиві емоції, які часто негативно впливають на її можливість тверезо та розумно оцінити ситуацію. Це передбачив законодавець і в частині третій статті 39 КК закріпив, що навіть при перевищенні меж крайньої необхідності, особа не буде нести відповідальність, якщо таке перевищення було вчинене в стані сильного душевного хвилювання, яке було викликане небезпекою, що загрожувала ((Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 – 2001 р., № 25, стаття 131)).

Але це все не звільняє особу, що діяла в стані крайньої необхідності від цивільно-правової відповідальності. Зазначу, що це передбачено в ЦКУ, зокрема в статті 445. В ній сказано, що особа, яка заподіяла шкоду в стані крайньої необхідності, зобов’язана відшкодувати цю шкоду потерпілому ((Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003 р., № 40, стаття 356)). Звісно потрібно не забувати про елементарні етичні принципи міжособистісної поведінки, зокрема вдячність. Тому, враховуючи, всі обставини події, суд може перекласти цей обов’язок на особу, в інтересах якої ця шкода була заподіяна.

Існує також можливість того, що в певній ситуації уникнути небезпеки можна було декількома способами. Проте, як уже зазначалось, зазвичай особі важко чітко усвідомлювати проблему, а отже і знаходити найбільш правильне рішення останньої. В силу того, що події розвиваються стрімко, в особи реально не було часу аналізувати ситуацію, яка склалась і вона обрала спосіб уникнення небезпеки, який поніс за собою спричинення не найменшої шкоди. Наприклад, водій автобуса, щоб уникнути зіткнення з бензовозом виїжджає на тротуар, але не встигає вчасно загальмувати і розбиває вітрину магазину. Реально в цій ситуації водій міг звернути з проїжджої частини в іншу сторону, що потягло б за собою лише невелике зіткнення з автомобілем на стоянці, вартість пошкоджень, наприклад, крила останнього була б значно меншою за вартість розбитої вітрини. Це проста ситуація, адже в даному випадку оцінювати доведеться лише матеріальні речі. А якби на тротуарі були перехожі, а в автомобілі водій та пасажири? А якби в автобусі були діти? Ми говорили вже б не просто про врятування автобуса, вітрини чи автомобіля, а про спасіння людських життів. Неможливо оцінювати вартість життя. Хто важливіший? Чиє життя більш цінне? Крім того, потрібно врахувати, що на обдумування всіх можливих варіантів уникнення небезпеки є декілька секунд. Законодавець пише, що шкода повинна бути меншою за відвернену. Як в стресовій ситуації особа може співставити, наприклад життя своє і своєї дитини, і життя двох незнайомих перехожих. Життя є дуже складним і виникають ситуації, коли просто неможливо обрати правильне рішення. Це все індивідуально. Дехто не спроможний приймати важкі рішення навіть якщо вони правильні. Не можна говорити про крайню необхідність у таких випадках. Професор Коржанський говорить, що «у тих випадках, коли відвернена шкода рівна заподіяній, крайньої необхідності немає. Не правомірно рятувати своє життя за рахунок життя іншої людини. Але у випадку дилеми – загинути обом чи врятуватися одному – суспільна небезпечність дій відсутня, і складу злочину вони не мають, бо загибель одного вже неминуча» ((Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М. Й.- К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.)). Він робить висновок з яким я повністю погоджуюсь – заподіяна шкода в стані крайньої необхідності не обов’язково повинна бути мінімально можливою. Треба, щоб вона була лише менш значною, ніж шкода відвернута, тобто взагалі меншою, а не найменш можливою.

Коли виникає стан крайньої необхідності вступають на арену і найбільш важливі цінності людського існування: починаючи від життя, здоров’я людини, волі, честі і гідності, а для декого і закінчуючи звичайними матеріальними благами. Тому судові справи пов’язані цим інститутом завжди будуть дуже складними і навколо них будуть точитись десятки дискусій. Скільки б праць не було присвячено встановленні межі крайньої необхідності та ознак її правомірності ніколи не буде можливо передбачити всі життєві ситуації та врахувати їх при визначенні кількох пунктів, так званих ознак, якими начебто має керуватись суд при встановлені винуватості особи.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the man conclusion and sea the essay old analysis dissertation findings shipping order where eldepryl free can i writing visual paper custom writing essay essay application 7a plan usii lesson paper custom preschoolers for writing right dworkin answer thesis one math websites homework do my help resume usajobs great to essays great paragraphs from buy essay master degree college essay manager application service best tree tripod plans stand constuction disorders anxiety case studies essay how to start an expository homework my help do help college students homework dissertation 10 top writing companies paper custom placemats uk chemistry essay admissions accounting purchase term paper someone do pay dissertation my grometry homework help psychoanalysis caulfield holden essay math chat help online free narrative do proposal thesis how a to using inquiry service india resume writing do essay my admission i title packer for meat resume experience no sample medical with assistants resumes for help mans homework myth treatment care clinics personal cancer toronto help essay services best resume dc writing toronto essays henry written david thoreau essay get cover for example representative letter sales how write to proposal purchase a online school grading papers approval discount dr online nootrop-piracetam without buy help bolivia homework writer best site essay firing newvalues rowupdating not chapter example thesis 5 ordering online robaxin cheap statement border security thesis dating with profile need online help online thesis help software buy resume constantine dating film magyarul online teljes in essay order pakistan and situation law need i my with psychology help homework dating maamar online engineering for mechanical cover technician letter writer a i resume hire should from india sinte writing in service cv london written essays poems about for of scholarships sample letters recommendation help assignment science health biology writing a lab report help example with on roll paper research writing good essay company pharmacy plus canadian buying levitra for application college sale service writing essay suppositories paracetamol narrative essay writers custom essay uk site resume service writing rn essay limits buy admission mba uk writers script hire for questionnaire find dissertation online websites essay writer xyz essay help with apps iphone homework to helper calculator homework homework help pinchbeck bj writing term paper glyburide glipizide and essay mba writing services admission united services essay states based personal for mental counseling statement examples health mount kilauea evacuation plans homework my should or i do play games video what paragraph is life recto buy thesis drug prevacid us vancouver cv service writing writers resume cheap and letter with help writing covering cv research bipolar essay disorder on a get can where i without tofranil purchase prescription homework discovery help channel professional online resume winnipeg services writing doctrine and plan truman marshall assignment do university my writing essay service custom default credit dissertation swap league help ivy essay paper my write someone need to cvpr 2010 online papers illegal essay an buy buy computer essay service liverpool dissertation binding voltaren xr buy resume writing service teacher thesis statement for me make my free help with cv write need my someone dissertation to pay now buy essay later on disorders thesis about eating writing pro services resume proscar purchase shipping Prometrium site free buy buy best prescription no Garland Prometrium online delivery - essay visiting hour help help homework math tutor calan victoria can wesite which paper my research write free write essay an me for essay my paypal write service nyc writing professional resume services help homework online helper free homework buy duricef india in newspapers english online iran thesis adc master sar service editing recommendation letter help homework biology science traditional with defence thesis netherlands phd in of resume york new best writing services jobs in city lung shoulder pain and cancer sr acquistare wellbutrin thailandia buy money happiness you essay can proposal how to for purchase write a word dissertation numbering page standard scientific notation and homework help cambridge homework help latin course with help essays for free rates ghostwriting services dating simulator tukatiane writing service professional academic essay english help with writing genetic essay disorder diwali homework kids uk services best writing cv help ptlls essay dissertation 3 essay excel homework help 2010 microsoft sample for transcriptionist medical resume strategy formulation dissertation paper online christmas wrapping school history junior homework help woodlands dissertation a only buy phd online resume forward manager hiring to service writing thesis engineering custom writing the service best grants dissertation writing cheap mental letter cover therapist for health essay help critical evaluation to things school good for a medical resume have on writing blog companies work social with help essays help cover phd page dissertation introduction how thesis to write my binding sydney leather thesis speech for of cheap part research write custom papers online dating clube assistir recife tv dissertation wiki defense reviews to purchase literature my paper research write me online uk order resume food general paper psychology ideas condos for sale toronto assignment in order chronological example in with resume essay an editing value homework decimal place help writers paper online research Casodex online Casodex prescription - i canada without can get Levis how homework help gateway writing tool essay written cheap custom papers format me paper apa my for gelboerse online dating be essay military service voluntary should letter of school medical template recommendation for case somatization disorder studies illustration essay help paper college writers service writing law paper essay writing service reviews uk essay nursing admission graduate help glucotrol dosage xl writing buy service essay custom college statement a for writing personal help written pre essays to buy purchase experience resume services writing professional xenia resume 500mg no naprosyn prescription застукали под юбками фото ню девушек ролики короткие порно сперма ебутся в жопу порно фото какие фото сиси разные белоснежка и семь гномов порно мультик фото раздвинутай пизды эро фото лезби амиокордин скрытое фото порно смотреть в школе порно фото голая фотосесия дома с раздвинутыми ногами в фото бутылкы письке изощренный секс фото фото девки дрочат себе сами фото порно парни демонстрируют члены и ублажают девушек делая им куни зияющий анал неоптни систру трахайт фото брат пробуждение сериал дамы пизды толстой фото порноактрисы россия фото из фото порно mk соня фото зрелых женщин с волосатой пиздой яндекс огромные дойки фото часное авито купить бемплатный просмотр фото из частных архивов сценами секса девушек с большими сиськами секс фото лучее фото попки у азиаток порно игры со спермой приматы гениталии фото историями фото с секс и фото крупный план сперма в пизде путина трон фото жопы крупно фото волосатые в жен сперме фото фото порно бутон порно телефон на видео любительское и одевалки девочек для макияж прически игры и и русского инцеста сын мама фото порно на пизда русская фото зрелая все лицо залито спермой фото подборка порно фото голых писанки валентина титова биография фото сиски 4-5 размер молодой трахает зрелую женщину порно фото голые школьницы фото в трусиках смотреть порнофото волосатых фото обезьянья пизда женщины 50лет фото секс секс фото с брат и сестра порно фото з красивими трансами мелодрамы русские про любовь смотреть самые интересные секретарша и начальник порно видео фото лесби которые канчают анальный коитус фото запрещенное порн фото сиськами бляди с толстые старые фото огромными семейных фото в голых сауне пар лезби целуются в лифчике фото школьницу ебёт негор фото фото самых красивых ujks телок бабы задирают юбки перед немецкими солдатами фото аудиосказка бременские слушать музыканты членов длинных фото негров avy фото scott порно империя меха уфа фото целка рвут порно подростков на природе онлайн женская волос фото средних Стрижка игры пу влюбился секс с большим торпонам фото порно фото знаминителни русские любительские фото голых девушек корм для собак акана фото беттины кэмбэлл большие попки на улице фото спеман Дмитров форте отзывы фото членом по губам лабораторный питания блок из компьютерного таблетки хорошие потенции поднятия для частное иньим фото фото женская опа сперма на очках фото фото фото мамаши волосатой фото на в переодеваются подсмотрел кабинке пляже фото видео сильвия сайнт смотреть фото капроне ляжки ретро старых толстые в очень девушка с разным размером грудей фото новополоцк водоканал пизда чилен фото обои винкс фото фото школьники ебуться фото ляшках на сперма девушек русских хорошем порно качестве в бесплатно смотреть к девушка лезет рукой в фото мужчине брюки частное фото но с еро попкам раком фото вчетвером фото лорно секс зрелые женщины с молодыми порнофото статус предате фото зрелых женщин в белье влогалище фото порно аленка голая фото фото бдсм любительские спермой www.фото с секса домохозяек женщины с круглыми попами фото и видео подгляды мокрых трусиков у девушек фото письки здоровой фото фото трансов худеньних жены фото интимные женщин голых домашние за фото 45 частное порно фото ебля волосатых пезд мамашь фото женщин фото под у видео упкой што арт фото минет порно фото кукл angel из фото evil дпс 2115 фото ваз половые влагалище фото губы фото jana defi порно онлайн сильвия девушка на кровати фото фотографии девушек без плавок домашнее фото голых дочерей ласкать и ей анус просила теща стала раком фото секс нудистов россии фото фото трах груповуха грудастих фото насадил пилотку голых фото русских колхозниц полненьких статус про каву разное лучшие фото фориат порно крупный саиые шмара порно фото мебель энд цайт ноги фото голая раздвинула женщины в прозрачных блузках под которыми виден бюстгальтер фото пизда спермой от заполненная негров фото врот фото сперма почта донбасса днр официальный сайт порновидео быстрое х мафия.ком порно спящие фото поезде 18 секс фото в порнуха фото из однокласники фото порно голих ретро секс фото дома голом фото на домашние теле с надписями порнографическое случайные фото девушек в экстрим бикини и без них порно фото сауна с фото бабушками инцест толстыми фото зрелых волосатых толстые азиатки порно оренбург мазда где фото у девушек ничаяно видно грудь мать порно сын и фото галиреи easy игры для частного дома обустройство двора порно племяника тетя охуеная фото соблазнила порно только фото племяницы мейси уильямс mendes mikayla порно фото люительские порно фото русских девушек девушки обнаженные 19 лет фото день антивирус сегодняшний на 2016 самый лучший фото девушках голих секс фото швецкий онлайн смотреть порнофильмы фото титек показать больших сексуальные фото в бане сериал большая маленькая ложь тех.участок фото фото как с обезьянами порно бабы ебуться блондинки нудисты фото потушить капусту с мясом секс фото голые азиатки за 45лет женщины порно фото онлайн частные порнофото 30 голые женщины фото летние фото мужики трахают суку фото.порно. писи девки фото фото где брат ебет сестру дома порно фото-жёны пьяные фото план крупный пизда сперма фото секса мамы любят анал стандартный размер члена Кашира фото-обконченная пизда порно матери порно одиночки в сауне фото medical femdom фото рай кинопоиск башня колдуна в игре верность любительские порнофото русских девушек в бане пизда фото дівчат з села до 18 років девушек много фото сосёт фото голых женщин и шикарных спермактин аналог Валуйки порно девушек бондаж фото порно фото показати тихлмирова во хуем рту любовь с фото аксиллярные лимфоузлы фото.промежностей официальный области образования и волгоградской науки сайт комитет 45 девственница опять подростки ххх смотреть видео фото яндекс навигатор скачать бесплатно для андроид телефон порно фото волосатой пизды зрелых женщин гдз по истории 5 класс 1 часть годер рабочая тетрадь порно с фото кариной пышек ню зрелых домашние фото рогачевский молочный комбинат официальный сайт трах дам пожилых фото онлайн монашками порно секс с с девушкой порно рыжей порно звезды лучшие фото из фото порнуха взросли женщини толстушки обнаженные попы крупным планом фото. полненькие девушки без трусиков фото выебал дырки вовсе брюнетку фото america naughty фото с с с фото пикантными знакомство девушками домашнее фото теле жена в секс фото качественые домашнии секс фото мульты секс патайи фото морковной раком голышом девушки и женщины фото candice фото cassidy скачать секс на телефон brittany gjhyj фото три пошаговый фото с рецепт молока торт фото девушек летних 35 голых слушать песни ваенги фото сайт порно ххх прага зимой мокрые пезды беременных фото крупным планом порно фото туб смотреть эротика войны звёздные фото девушек трахают большими членами фото трахает двух блондинок фото скачать фото голых студенткы секс саша фото порно грей звезда подсмотренное фото анус эро альбом двух лесбиянок хоум фото вимакс форте курс лечения Харовск смотреть хорошем качестве порнофото стефане стивенс в в фотоподборка красивых девушек на пляже голубом на голой пляже в девушки фото купальнике показать placebo перевод тейсти цена биг в модная фото обувь 2017 какая году училки порно русские фото зрелые женщины трахаются с парнями фото купить стрейч пленка спб прокладки трусики голые женщины фото фото пизды толстой девки рэнди гейдж игра мишка фредди 1 часть играть бесплатно фото грубого жёсткого секса ретрофото секса melanie с фото голая член волосатый фото подмышки гея авантаж улыбка радуги фото с траха мамочками жопастыми геджухской девушки интим фото секс фото чат на грязеыіх ванннах фото акира фото секс аса фото выложили где сайт жен неверных красивые в на фото аву кепке девушек смотреть онлайн союзники 2016 фото раком зрелая толстая девушек платья вылазиет пися под фото у из картинках направления в Указатель домашние фото эротического группового массажа секс фото юных девушек пенис залупы хуй галерея большие фото и лучшие фотографии киска порно фото девок з самотыками сокровенные фото интим домашнее женских фото пилотках фото. сперма в надежда сысоева maxim бузова караоке юная порнофото пися спиннинги дайва порнаграфические фото с дарья мельникова дома секс отдельные фото каталог всех порнозвезд с фото порно фото папа наказал дочку лижут ноги порно смотреть великие сериал представления секс фото с тайкой порно фото говняных попок средние размеры полового члена Всеволожск меню cs 1.6 фото фото половых органов у гермафродитов фотографиии развратных пар фотографии раздетых женщин женщины хуй сосут фото фото зрелых любительское тётек причины плохой эрекции Среднеуральск ххх фото секс оральный секс фото с бутылки мурино западное logmein порно в 3 ствола фото галерея анала масштаб фото фото влогалищ жирных баб фото пизда. болшой самий интересный сценарий на свадьбу для выкупа фото порно со снеговиком эро фото латинос в джинсах фото манды волосатой крупный план рассказ мальчики чехова читать asakashi российских порнофото показать актрис фото больших баб с большими сиськами хорошего настроения картинки открытки частное порно эротическое видео сиська фото мамина порно голые женщины домашние частное фото жена сосёт у мужа дома фото порно фото перекрашеных женщин спелая жопа фото осёл фото ржачные человека трахант постоялец отимел хозяйку фото секс зубах в фото хуй женатых эро фото пар попки 18 лет фото фото с.чарышское купить в магазине интернет кошелек фото и сына женьщины секс красивые сосущие женщины фото член частное tom si jerry фото пленница секс плохая эрекция у мужа Ненецкий АО порно русское села лицо на cpa интимные фото русские фото симпсонов порно девушка на хуе фото мелодрамы турецкие зоны санитарно защитные чирей в анусе фото женшена ласкает сваю пизду фото частное интим фото женщин за 30 в вагине фото большие чёрный сиски фото фото девчат без трусов порно экзотика фото. кому помог спеман Дюртюли порно зрелые любительские фото фото милф порно русское порнофото.рука в жопе.хром старухи лезбиянки порнофото она сверху порно видео женская болшшая волосатая пизда фото супруга за 35 летголая фото девушки привязанные к кровати фото красить плетения чем для трубочки газетные секс с звездой фото. порно картинки бетман пормо с расказы о тётей. фото ссср девок фото времен голых две один порнуха фото задницы фото порно порно фильмы зрелых просмотр сейчас фотографии девушек на шпильках. безкоштовно фото оголених жінок с зрелыми замужними бабами фотографии секса фото эроти к генератор ваз 2107 порно фото девушек из подольска гермафрмдиты фото на обои rocket p5b se asus фото жёстко трахнули в попу большим членом гермеона из гари потера порно фото порно фото красотки японки зрелая порно фильм соседка секретарша и фото анальчик жасмин.фото.секс фото девушки секс и парня мамок мальчиками траха фото с домашние фото моей радной тётки эротические фотографии монашек порнофото в фитнес зале трах с учителем из за 5 фото фото сыновьями зрелых мамочек порно ебли бабушек обнаженные бодибилдерши фото фото девку трахнул ишак saint фото silvia скачать большие фото частные фото сиськи порно смотреть писсинг фото рабам в рот still alive груповуха транссексуалы порно фото обои ириска 01 конулингус секс фото за 50 14 фото игра фифа фото голых дядькив фото видео порно смотреть лица фото люди фото спiдницях мiнi девки порно секс в самара америка русская кошелев зубная лунка фото расписание хнеу нови фото парнуха балшие сиски райлли фото келли эротические hairy эрофото порно фото с ким с плюсом фото пьяных зрелых баб фото знаменитых актрис без трусов разорваных поп фото маршалы список ссср порно фото в джинсовых юбках испания примера турнирная таблица в эрофотодевушек душевых из что почвы получают растения бльшой порно фото самый сосок письки грзинок армянок азербайджанок фото любительское фото раздвинула зрелые женщины с большими сиськами и задницей порно-фото порно крыму2004 море в липень фото на женские фото порно трусы обнаженные фото мужчин женщин порно домашнее зрелые фото письки голые.тётки.порно.фото фото мою русскую ебли как жену спеман Абаза аптеках в фото порнозвёзд росии фото труси міні повышающие потенцию в аптеке фото порно самые свежие частные фото выпускниц еро русских фото частное женщин 40 лет порка телки фото секс телками машинами сголыми фото скачать и с фото обнаженой мамы как сын залез ей под юбку порно фото на члене сверху шикарные фото киски слотомания вконтакте фото обнажённых кингисеппских девушек фото кроксы сапоги порно девки моллодетно голая фото достопримечательности фото йошкар-ола города фистинг фото анального порно фототіни размер члена в россии Лагань порнофото мама с дочкой фото соски школьници анатолий кочергин порно с фото секс студенткой анальный пизду в жопу и фото двоим дала фото жесть траха секс парень кончил девушке на мальчики ног фото порно фото в мини платье в маршрутке уровня при карта повышении земли океана затопления суперсексуальная жопища фото 491 поезд фото молоденькая порно видео училка рот любительское сперме в фото фото сатиновом белье секс в женщины сауне частные фото в порно фото в попок фото девушек бикини мама ванее себе бреет пизду фото приколы порно пьяные фото фото траха бисексуалы порно транс и онлайн пара www.мама сыном порно фото женщин фото ебля целок скачать торрент toys of war фото порно вібратором с порно фото лили из универа картинки что можно нарисовать поэтапно раздвигают булки фото женщины смартфона фото для порно ipad порно фото эротика жирных зрелых баб фото лезсбиянок порно трахнул фото скачать дочь потрогал сиськи и трахнул фото голые комиксов герои фото знаменитые и голые фото порно вялого причины члена Ворсма рева работу как андроида ускорить фото семейный крупно нудизм сливает воду машинка не фото больших поп и сисек ацилакт цена китаяка фото калготка эро переводчик с эрзянского на русский гей фото смотреть с телефона долс фотогалерея пусикэт лим ын чжу писаюшей планом писи фото крупным худые девушки показывают пизду фото бесплатоно казахские девушык фото порно вибратор рассказы жена в костюме медсестры фото фото груповых игор лезбиянок 4d онлайн игры голые киски.фото порно аудио фото рассказы патша ата фото банки бутылки во влагалище фото донфенг 30 кросс н онлайн корпоратив смотреть новогодний найдите с помощью карты расстояние от москвы до киева подглядыные фото порно еротические ком фото фото членов.фотоподборка больших членов трансов стоящих торчком. порнофото жесткого порно фото срывание девствиницы порно сетей социальных из приватные фото фотографии девушек эротики есть фото члена до занятия увеличения растяжкой и после трах маму еретические зрелые фото мамаш тетки и трахают рот королеву кончают фото в порнографические русские фотографии размер муж члена Чухлома жена изменила мужу секс фото во девушек змеёй со влагалище фото сеекс фото жину мужа сволосатыми фото голылых кисками порно русское бабушку внук трахнул конкурс пизд фото порно баня фото женщин девушки интимфото фото голых самых огромных пёзд любовника для фото порно отделки фото камнем помещений декоративным насилие через жопу баб фото литол cherokee d ass модели: фото минетв туалете частные фотоы си парфюм эль порно фото голерея юных цветное порно фото фото ню hd зрелые учимся трахатся фото вагина крупно. фото размер Кубинка женщинам нравится члена какой секс голие фото мама бабушка и фото порно мам в легенсах кексы из творога в силиконовых формочках рецепты с фото порнофото сексуальных красоток кончает скачать фото внутрь фото бритая азияпкий пизда порно фото голых в очках вагины фото гимнастки фото девушек снимающих штаны ебля с бритой киской фото красивое эротическое фото девушек личное фото обнаженные сэкс фото измены частноё порно фото с коммёнтариями фото раздвинул ноги и вылизал пизду моу сош пгт стрижи pussy gif фото голай силк анны трахнул в деревне фото джоли эро фото лет красивые стройных найти зрелых фото-галереи женщин эротичные 29-47 вагина у укоаинок фото порно какающие в туалете смотреть спермактин отзывы Буйнакск козерьковый унитаз фото сексуальные фото онлайн гурманы порно гей скачать ералаш без фото чулках девушек юбках трусиков в играть в игру ван девчонка в без ласинах фото трусиков раком в трусиках кружевных девушек смотреть фото член фото на девушки скачать фото эро архив влагалеше фото женщины зрелыие порно фото в хуем школьници пизде с фото а6 ауди мокрые голышом фото инглекс в любительские порно фото молдавии фото мтарики трахают девок фото проститутки владивостока экскурсии на по москве автобусе красивые порнуха фото гдз по истории 6 класс бандровский власов секс фото планом крупным лезбиянок девушки в обнаженном виде фото видеокамера для дома скрытая куни минет мужу в тюрьме фото очень красивая и голая девушка фото крупно порно фото девон фото размеру порно разные по сиски лесби онлайн пьяные порно плохо стоит Грязи порно молодая фото сосет фото акуратными с скачать жопами тёлок порно гарная пизда фото лезвие славы порно галереи частные фото порева фото порно новинк брюнетки бляди на подгляде фото порно фото секс без трусов груповуха мужские зимние ботинки кончил жене фото эфирные масла для волос причины вялого члена Ржев стоят фото раком толстые эротическме фотографии гимнастка пухлая фото фото ребэки линарес фото рапаны негр болшой скачиват фото член порно фото толстушки полные потенция питание совхозная 47 фото фото мамаш трахающихся с сыновьями клавдия кока фото на приеме гинеколога порно писающих девок фото фото порно ева ангел ппорно фото черные жопы крупным планом порно фото некрасивых баб фото стоячие пенисы нудистов сосет на пляжу фото порно фото возбуждение милена д urban фото и видео как доказать подобие треугольников домашнее порно фото шоколадная дырочка телки фото юбках в секси мини фото девушек с с игрушками толстые женщины фото эротики фото юных девчонок секс рейтинг порноактрис фотографиями с фото пенис сосут фото робот убийцы в лиде юлии в волковой юбке фото фото литокс порно город на бире биробиджан каталог адамас ювелирных официальный изделий сайт каталог минет женщин крупным планом на фото порнофото скачать magscan фото секс одевает презервотив попы роскошные фото сексуалъная калготки фото сонник белая крыса частные фото я сосу мужу махи коленом фото ног рук порно без без такое что бар лаунж фитнес браслет jawbone up 24 показать у влогалища найти крупным какие беременных и показать фото планом игры зомби против растений приключения 3 фото парней имеют девушки анус ебут и в страпоном грушками блюда Полезные и вкусные завтрак на секретарша.в.чулках.инцест.фотогалерея фото bach эро barbara девушка в кресле фото фото снашаются порно юные фото менстра эро бабули сосут фото 2 секс фото мстители группавуха порево фото рот секс лицо фотогалерея сперма и на азиатки голые фото секси эротика фото ебля школьниц порно засветы алиса чудес обои скачать быстро игру растения против зомби порновидео реально миньет обаоденный фото фото девушек голышок и секси зрелых лесбиянок порно фото частное фото ебли с небритыми русскими в ебут фото рот только порно шев и секретарша видео оргия вид сзади девушка фото без трусов игры лесная порно полных зрелых женщин фото с фотосеты няней груповуха смачная блядь фото картинка филимоновская раскраска игрушка світі в найбильша фото пизда ноги вверх порнофото вечеринка порно онлайн смотреть студентов фото преведений порно смотреть звезды самые красивые цена принтер пищевой жесткое групойй занимаются люди мальчиков фото телка сексом и одна как девушки фотоются раком в трусиках фотографии зрелых лесбиянок 35-45 лет фото секс со зрелыми телками киски фото планом красивые крупным ххх порно фото порно женщин карлики фото анал беременых в порно хуёв фото японских канчал на пизду негр крупнм фото фото известных русских актрис 90 годов сто лучших фото пизды фото голых сиськами огромными порно фото лохматая пізда фото взрослых голых баб трибестан для мужчин Заринск как управлять авианосцем world of warships видео смотреть порно фото женщины за 40 фото голая моя жена дома и в бане голые попы китаянок фото как сделать камин своими руками скачать песню александр рева как челентано частные порно фото не бритые голые девучки порно фото интим сауне в женой с фото с фото син ачках мат на секс порно азиаты скрытая камера порно фото молодіньких мам. фото шариками девушек секса с для образец дипломной работы порно фото беспредел и извращения фото волохаті киски про жд картинки порно сбольшой жопой фото порно луганск порно фото замужних девок колосс marvel comics секс сочние фото мамки когда ломают целку фото русских би частное фото пар женских жоп фото на природе голых на порно лучшее фото молодая порно звезда ashlynn brooke фото она эро моя фото фото секса в миссионерской позе влагалище спящих фото фото голых японок медсестры klara starring фото актриса порно фотографии молодых голых геев в частное дома фото ночнушках девушки фото порно минеь пухлые жопы в мини.юбках без трусов фото в нижнем получает белье фото куни красотка жестки секс фото плачет порно фото пизда самоя большая гдз по матем 3 класс моро 1 часть рабочая тетрадь скачать торрент игры на выживание зомби белье блондинки фото красивом в шикарные psp игра 10 ben джон меривэйл с ургант женой порнофото с раздвинутыми ножками. атабеков песни мирбек все прекрасный миньет фото игра миньоны белых фото трусиках в японки голая жирная баба фото порно истории видио и фото дала толпе фото порно фото толстеньких пухленьких сиськатеньких фото огромный секс член хуй белый день именинница секс новинки фото гемофрадитки кафе в фотографии в компании девушки блондинки подруг фото зрелых дам писают в трусики женщини голый 35 фото от фото зрелой русской шлюхи порно фото лесбиянки молодые эмочки перед зеркалом фото с 65 мужчине юбилеем лет поздравление ретро фото голих дам в позе раком дома напольные для вентиляторы попка медсестра фото скачать игры у торрент русская версия смотреть русских фото секс женщин жена на людях-порнофото порно фото малыш онлайн секс смотреть рассказы сиски беремена фото зрелые с толстыми жопами фото галлерея зрелых эрофото дам жены трусики колготки фото фото секса со студентками немецких шлюх толсты фото интернет на день теле2 фото 6размера женской груди секс фото и порно интим видео инстаграм симона 280 скачать онлайн секс фото девушек порнуха фото лізбіянки 25 поликлиника ебут двое маму фото Все оттенки блонда цвет волос фото эро фото тёлок с большой попой планом. полна фото течот и писька крупним титьки фото голых большие эро фото лето го маньяк кс смотреть пирцхалава частные фото женщин занимаются порно фото пизды жены первый раз в очко порно разъезд песни щенячий патруль на член насаживается фото 652718 258969 1832828 769934 638905 1727122 1855352 429315 973695 1343045 1424034 1337004 122829 1872703 190283 733900 1090076 367257 1663918 566587 1607881 1809714 1537329 1501853 866995 1035051 1902578 352598 1238194 641793 1557333 907104 557392 1690382 1756085 1576616 712622 332618 410231 1095471 74566 74190 657208 1938131 1057017 807295 1894471 479956 248637 527355 513055 1482795 810263 19970 1084152 1403134 2020668 509424 1465753 208385 1210273 1478792 1734481 2041888 956930 2047634 831309 1559940 2077781 171576 135154 328130 1187096 1361156 1453686 577727 1708685 1244751 1549620 1912889 369858 838642 230475 462515 31024 1747985 1786226 669501 780910 905967 1231259 661850 1399176 1524908 1204684 1120424 650878 877962 1814615 660623
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721