Молодіжна робота ВСО ЄХБ У світлі конфесійних ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкриваються напрями та форми реалізації молодіжної політики Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн баптистів на матеріалах конфесійних ЗМІ на початку ІІІ тисячоліття. Аналізується молодіжна робота церкви на всеукраїнському та місцевому рівнях.

Ключові слова: ВСО ЄХБ, молодіжна робота, конфесійні ЗМІ.

YOUTH WORK OF UU ECBU

IN THE LIGHT OF CONFESSIONAL  MEDIA

This article reveals the directions and forms of youth policy realization of Ukrainian Union of Evangelical Christian Baptists Unification, based on confessional media materials in the early third millennium. Youth church work is analyzed at national and local levels.

Keywords: UU ECBU, youth work, confessional media.

Зі здобуттям нашою державою незалежності протестантські спільноти України, зокрема баптисти, опинилися перед новими викликами і реаліями. Припинення переслідувань, можливість вільно реалізовувати своє право на свободу совісті, сплеск релігійного відродження сприяли тому, що ЄХБ у нових історичних умовах почала активно використовувати можливості часу: посилена євангелізаційна й місіонерська діяльність, інституалізація, структурування церковних служінь і як наслідок – активне входження в світ. Нові виклики примусили певним чином модернізувати стратегію церкви, зокрема в молодіжній роботі. Відтак найбільший у Європі баптистський союз – ВСО ЄХБ – має в своєму складі значний молодіжний ресурс, який постійно зростає: понад 35 тис. молодих людей і підлітків ((Молодежное служение ВСО ЕХБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyouth.com.ua.)) громад, – основний напрямок пасторської праці» ((Яроцький П. Стан пізньопротестанських конфесій [Текст] / Україна релігійна : Стан релігійного життя України. – Кн.1 / Гол. ред. А.Колодний // Українське релігієзнавство. – № 46. – К., 2008. – С. 302 – 331.)).

Метою даної статті є розкриття напрямів та форм реалізації молодіжної політики ВСО ЄХБ на матеріалах конфесійних друкованих та електронних ЗМІ на початку ІІІ тисячоліття.

Усвідомлюючи світоглядні орієнтири сьогоднішньої постмодерної культури для молодого покоління (філософія споживацтва, індустрія задоволень, відкинення ідеалів минулого, досвіду минулих поколінь тощо), провідні баптистські лідери переконані, що нині мають змінюватися методи і засоби донесення євангельських принципів до молоді залежно від культури. «Якщо ми хочемо мати успіх у роботі з молодими людьми, нам слід спуститися на їхній рівень, зайти на їхню територію і говорити зрозумілою мовою», – стверджує, зокрема, пастор молодіжного підліткового центру «Скважина» Сергій Сукненко ((Вакуленко Г. Воспоминание о будущем: Молодежное служение – пути развития [Текст] / Г. Вакуленко // Християнство. – №1. – 2001. – С. 15 – 22.)).

Рубіж тисячоліть приніс оновлення й посилення молодіжної роботи в ЄХБ, яку з 2004 р. координував Павло Унгурян (депутат Верховної Ради України, з лютого 2011 р. – керівник молодіжного служіння Євро-Азіатської федерації баптистів), а на сьогодні очолює Андрій Корнійчук (пастор Рівненської церкви ЄХБ «Благодать»). При молодіжному комітеті ЄХБ діє 6 відділів, кожен із яких структурно представлений на регіональному рівні та безпосередньо в помісних церквах.

Ефективна робота з молоддю неможлива без підготовки працівників, які б розумілися на специфіці молодіжної психології, філософії життя, світоглядних орієнтацій, тому церква особливої ваги надає навчанню лідерів (не лишень у семінарія та коледжах), постійному підвищенню їхньої кваліфікації. Для цього регулярно проводяться всеукраїнські лідерські конференції, а також обласні і регіональні семінари ((Конференція молодежных руководителей Украины, декабрь – 2009 [Текст] / Горизонты. – №1. – 2010. – С. 4 – 5.)). Зокрема, цьогоріч на регіональному рівні відбулися лідерські навчання «Мільйон лідерів».

Для активного інформування про роботу молодіжного служіння створений сайт (cyouth.com.ua). Інтернет-ресурс звернений як до віруючої молоді ЄХБ, яка може відшукати тут інформацію щодо різного роду заходів (новини, фоторепортажі тощо), матеріали для поглиблення власного релігійного життя (відео-проповіді), а також до людей, які цікавляться духовними та моральними питаннями. З 2007 р. баптисти видають кольоровий і сучасний за формою і змістом журнал «Горизонти», який є не лише джерелом інформації та духовних роздумів для церковної молоді, але й просвітницьким та євангелізаційним часописом для широкого загалу. Разом із тим, здійснюється вишкіл працівників для інформаційної роботи в помісних церквах. Так, 13-14 листопада 2010 р. в Ірпіні Київської обл. відбувалася конференція медіа-євангелістів «Media Mobilization», яку організували Союз молодих християн України, Асоціація «Духовне відродження» та Асоціація інтернет-євангелістів. Головна теза конференції: від працівників християнських ЗМІ очікується рішучі дії – захист моралі, духовності, сімейних цінностей, чесності, порядності ((Конференція медиа-евангелистов… [Текст] // Горизонты. – №3-4. – 2010. – С. 3.)).

Духовне життя протестантів завжди було і залишається пріоритетним, адже засвідчує й мотивує дієву віру. Відтак молодіжний комітет приділяє цій сфері релігійної практики значну увагу. Так, з 2008 р. організовано проводяться дні посту і молитви за духовне пробудження молоді (молитовні заходи, окрім інших днів, на всеукраїнському рівні були проведені в «круглі» числа – 08.08.08 р., 09.09.09 р., 10.10.10 р., запланований захід також і 11.11.11 р.), які відбуваються у формі вечірньо-нічних молодіжних молитв-прославлень, зазвичай у одній із місцевих великих церков, куди приїжджає молодь із навколишніх громад. Молоді віруючі слухають проповідь молодіжного пастора, співають духовні пісні, моляться як наодинці, так і в групах, через скап-зв’язок в онлайн режимі дізнаються потреби громад та молоді з інших регіонів, в яких відбувається такий самий захід ((Нічна молитва молоді Рівного та прилеглих міст 14 квітня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyouth.com.ua.)). Важливим для духовного життя молодих баптистів є також релігійне навчання (учнівство). Зокрема, вивчення курсу «Один на один з Богом» відбувається на природі, в наметах, за церковною вечерею тощо ((Прошол второй ужин ученичества «1 на 1 с Богом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyouth.com.ua.)).

Євангелізаційний відділ представляє молодіжну роботу церкви, спрямовану на внутрішню (в межах України) і зовнішню місію (країни Середньої Азії, Африки) і займається євангелізацією та проведенням заходів у цьому напрямі, а також розробленням та втіленням нових методів євангелізації. Так, на шпальтах конфесійних ЗМІ можна прочитати про багато видів молодіжних євангелізацій: вуличні програми, музичні концерти, тижні Євангелії, велопробіги, молодіжні і дитячі клуби і табори, спортивні євангелізації, місіонерські поїздки тощо. Для обміну досвідом регулярно відбуваються конференції, семінари, тренінги.

Зокрема, 28 листопада 2010 р. близько 600 хлопців і дівчат зібралися на зустріч учасників молодіжного руху «Discovery» (молодіжний рух існує в Україні з 2008 р., гасло «Discovery – життя, повне відкриттів!») в конгрес-холі Президент-готелю в м. Києві. Віруюча молодь запрошувала своїх однокурсників, друзів, знайомих. Програма зустрічі була насичена піснями, спортивними виступами, цікавими свідченнями, проповіддю, яка закликала молодих християн впливати на суспільство ((Около шестисот парней и девушек… [Текст] // Горизонты. – №3-4. – 2010. – С. 4 – 5.)).

У 2008 р. молодіжний комітет ВСО ЄХБ поставив завдання для баптистської молоді організувати 125 нових церков (адже, за їх даними, саме 125 міст країни ще не мають баптистських громад) в усіх областях України. Так, на євангелізаційному етапі допомагав реалізувати стратегію Дон Бетс, а баптистська молодь брала участь у музичній та духовній частині програми, в соціальному напрямі та молитві. Також для участі в проекті було запрошено 125 команд молодих християн з англомовних та слов’яномовних церков США. Після завершення євангелізації місіонерській сім’ї протягом року допомагала група волонтерів, які розвивали служіння малих груп, дитячу, музичну й молодіжну роботу нової церкви ((Міста для Христа [Текст] // Горизонты. – №1. – 2008. – С. 2 – 3.)).

Інтеграція в культурне середовище долає багаторічні конфесійні упередження та міфи і значно сприяє виконанню власної місії. Так, 22 – 29 вересня 2008 р. поблизу Рівного відбувався театральний фестиваль «Молоко», який започаткував М. Журавель (викладач кафедри театральної режисури РДГУ). Фестиваль відкрили постановкою «Гамлета», який поставили на сцені обласного музично-драматичного театру, що дозволило відвідати захід усім охочим. Щодня ставили по дві вистави і відвідувачі могли ознайомитися з новим для себе поняттям «християнський театр». А в Одесі в жовтні 2008 р. було відкрито Культурний центр. «Одеський культурний центр – це не церква, він стоїть на межі християнства і звичайного життя. Мета всього, що відбувається в центрі, – виявити позитивний вплив християнства на світ», – стверджує Сергій Турчин, голова консультаційного комітету центру. У цьому закладі проводяться різноманітні заходи: концерти, євангелізації, конференції, спектаклі, молодіжні зустрічі, клуби та ін. Художнім керівником центру є М.Журавель ((Открытие Одесского культурного центра – помощь украинскому обществу [Текст] // Горизонты. – №2. – 2010. – С. 2 – 3)).

Сьогодні баптистська молодь – це молодь освічена. Надолужуючи втрачені за період СРСР позиції, молоді християни здобувають вищу освіту, займаються науковою діяльністю. Так, чимало представників ЄХБ є членами та організаторами багатьох об’єднань та спілок, які також покликані нести духовну просвіту в професійному середовищі. Зокрема, 1 – 3 травня 2010 р. відбулася ІІ Всеукраїнська молодіжна конференція медиків-християн на тему «Актуальні проблеми медицини в світлі християнської етики», програма якої включала виступи з проблем медицини, майстер-класи, дискусії, командні гри ((Медицинская конференция «Актуальные проблемы медицины в свете христианской этики» [Текст] // Горизонты. – №2. – 2010. – С. 2 – 3.)). На цю зустріч приїхали закордонні вчені, лікарі, практикуючі медики, а також у заході взяли участь знані українські фахівці, які до того ж є християнами. 22 – 23 жовтня запланована Всеукраїнська конференція християн-юристів. Захід відвідають практикуючі юристи: адвокати, судді, помічники суддів, працівники міліції, прокуратури, податкової інспекції, держслужбовці, депутати різних рівнів, а також студенти і науковці. Заплановані зустрічі зі знаними українськими правниками, відомими в Україні людьми (Любомиром Гузаром, Лесею Горобець, Григорієм Комендантом та ін.) та гостями з-за кордону ((ІІ Всеукраїнська конференція християн-юристів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyouth.com.ua.)).

Євангелізаційний напрям молодіжної роботи не оминає своєю належною увагою і соціальну сферу (відповідальний Роман Курбацький). У 19 областях України працюють молодіжні команди, які займаються профілактикою актуальних проблем (куріння, алкоголізм, аборти, наркотики) в навчальних закладах. Під час обласних фестивалів по Україні в 2009 р. проводилися заходи: прибирання пляжів, парків, допомога бідним сім’ям. Акція «Чисте серце – чисте місто» відбувається в багатьох містах області щорічно з 2008 р. (метою акції є зробити місто чистим, залучити до цього місцевих жителів; церковна команда з 40 – 60 чоловік працює, прибирає, ремонтує дитячі майданчики, прибирає вулиці тощо, а ввечері влаштовує духовний концерт, куди запрошуються всі бажаючі). Інші акції соціального спрямування: «Хліб життя» (вшанування пам’яті загиблих у часи Голодомору), «Жива вода», велопробіг, «Чужих дітей не буває» (праця з дітьми інтернатів, дитбудинків тощо), «Стоп-наркотик», похід «За здорову сім’ю» тощо ((Направления социального служения: массовые мероприятия на уровне города (села) [Текст] // Горизонты. – №2. – 2010. – С. 35 – 37.)).

Активно з євангелізаційною метою молодіжний комітет ЄХБ використовує спорт. Християнська баскетбольна ліга (ХБЛ) починалася з літніх спортивних заходів та таборів. Кілька років підряд проводилися літні тижневі ігри, але церкви не були готові вести довготривалу спортивну євангелізаційну роботу. Так і виникла ХБЛ у Києві, яку вже прийняли в міську федерацію баскетболу. Перед іграми відбувається молитва за гравців. Кожна команда має свого капелана, який поза тренуванням та матчами опікується гравцями. Також в Івано-Франківську в рамках молодіжного проекту «Час служити» створена і діє Християнська футбольна ліга (ХФЛ). Проект «Підліткові ігри» (актуальний у всьому світі завдяки тому, що відповідає на потреби суспільства) дозволяє дітям у спортивній та ігровій формі відкривати принципи морально-здорового життя. Після спортивних змагань робота з підлітками продовжується. Їх запрошують або в уже існуючі спортивні секції, або відкриваються нові. Паралельно створюються підліткові клуби із вивчення Біблії. Через ці форми християни намагаються показати світській молоді, що вони відкриті для спілкування та вільного проведення часу ((Первый Конгресс христианской молодежи: все едино! [Текст] // Горизонты. – №2. – 2008. – С. 3 – 5.)).

Організаційний відділ молодіжної роботи планує і проводить всеукраїнські молодіжні заходи (конференції, конгреси, фестивалі), а також допомагає областям у проведенні їх місцевих заходів (табори, семінари, фестивалі, молитовні дні тощо). Скажімо, 26 – 30 серпня в Одесі, в ДЦ «Молода гвардія» відбувся Перший Конгрес християнської молоді України, на якому були представники 19 країн СНД та Балтії. Щодня учасників чекали семінари, лекції, спілкування, «молитовні вершини», спортивні змагання тощо. Організатори та учасники Конгресу засвідчують, що цей захід був значним поштовхом до місіонерської праці ((Спортивне служіння [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyouth.com.ua.)). Організаційний комітет також реалізував 1 – 6 серпня 2011 р. ХІІ фестиваль Християнської молоді України (Хмельницька обл., с. Марківці), який зібрав 1200 молодих віруючих з різних регіонів нашої держави та закордоння. Такого роду фестивалі є щорічними і відбуваються в різних регіонах України ((В Украине проходит ХІІ Фестиваль христианской молодежи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyouth.com.ua.)).

Музичний відділ покликаний організовувати музичне оформлення та прославлення всеукраїнських та регіональних заходів. Музика – це мова молоді, тому комітет надає цій сфері особливого значення. Так, часто відбуваються музичні фестивалі, на яких виступають відомі в християнських колах музичні гурти, конкурси авторської християнської пісні (21 травня 2011 р. в церкві «Дім Євангелія» м. Донецька), музичні вечори, конгреси молодіжних хорів, музичні конференції (у м. Красний Луч 24 жовтня 2009 р. відбулася конференція «Музика і Церква») тощо. У 2006 р. навіть утворилося Християнське об’єднання музикантів (ХОМ), яке ставить за мету духовне спілкування між музикантами-християнами, обмін досвідом, євангелізаційні проекти ((Школенко Є. Живе спілкування для християн-музикантів – це ХОМ! [Текст] / Є. Школенко // Горизонти. – №2. – 2007. – С. 34 – 39.)).

Окрім всеукраїнських заходів у кожній області і церкві зокрема проводиться активна і різноманітна молодіжна робота. Для цього область має свого керівника молоді, в якого є команда, яка складається з керівників молоді церков. Майже в кожній другій церкві налагоджена робота з молоддю, яка на сьогодні визначена пріоритетною.

Таким чином, ВСО ЄХБ у своїй молодіжній політиці впроваджує зміни, подекуди радикальні, у цю царину своєї праці, які показують постійний пошук нових форм й осучаснення традиційних методів роботи. Як засвідчують молодіжні працівники на сторінках конфесійних ЗМІ, надзвичайно ефективною є робота в домашніх групах (так, у церкви, які використовують цей метод, приходить більше молодих людей, причому 80 % із них саме завдяки групам). Це пояснюється тим, що молодь набагато простіше запросити на неформальну зустріч, яка відбуватиметься на квартирі, аніж у церковний храм. На групі їх оточуватиме приємна атмосфера, дружнє спілкування за чашкою чаю, цікаві (мовою сучасної культури) уроки Біблії з практичними порадами для життя, а також прості молитви і пісні прославлення в сучасній молодіжній мелодиці.

Не менш ефективним методом для євангелізації є молодіжні клуби. Прийшовши в клуб, молода людина бачить своїх однолітків, бере участь у веселих іграх, чує свідчення віруючих хлопців і дівчат про навернення, бере участь в особистих бесідах. Така атмосфера долає упередження і міфи стосовно віруючих і протестантських церков.

Протягом уже багатьох десятиліть церкви й християнські організації всього світу переконуються в ефективності роботи з молоддю через табори. ЄХБ також активно використовує цей метод, проводячи як церковні, так і євангелізаційні табори для дітей, підлітків і молоді. У таборах одні форми роботи спрямовані на дітей і молодь (євангелізація та учнівство), а інші – на персонал, таким чином виховуючи та навчаючи майбутніх молодіжних лідерів. Після участі в таборах віруюча молодь, яка пройшла такий «стресовий» період навчання й підготовки, часто стає вчителями недільних шкіл, отримує велику мотивацію щодо майбутньої релігійної діяльності.

Разом із тим, у середовищі молодіжних працівників та старшого покоління служителів ЄХБ не вщухають дискусії щодо меж припустимого використання молодіжної культури в своїй релігійній практиці. Це питання одягу, стилів музики, прийнятних для християн, форм діяльності в дозвіллєвій сфері, спорту, театру, молодіжних субкультур тощо. Проте практика молодіжної роботи засвідчує нове прочитання «теології культури» сучасними баптистськими лідерами.

На основі конфесійних ЗМІ ми проаналізували доволі багатоманітну та різнопланову молодіжну роботу в ВСО ЄХБ. Можемо констатувати, що церква через різні напрями і форми духовної та дозвіллєвої молодіжної сфери наполегливо працює з воцерковленою та світською молоддю. Конфесія активно залучає припустимі для неї культурні засоби, як то: музику, театр, спорт, новітні інформаційні технології тощо, щоб провадити через неї навчальну, соціальну, просвітницьку, дозвіллєву роботу, яка обов’язково сприятиме збільшенню релігійної мотивації віруючої молоді, мобільності релігійних громад, їхньої відкритості світу, а також наповненню церков ЄХБ новими прихожанами.

Аналіз реалізації молодіжної програми в ВСО ЄХБ дозволяє констатувати, що думка вчених щодо того, що «віруючі протестантських церков у недалекій перспективі здивують українське суспільство своєю громадянською мобільністю й різними формами … входження в соціум» ((Яроцький П. Релігійний фактор у сучасній Україні / П. Яроцький // Людина і світ. – 2004. – №4. – С. 4 – 10.)), знаходить своє підтвердження в бутті досліджуваної нами церкви. Підвалини цієї «недалекої перспективи» вже закладені. Залишилось почекати і …здивуватися.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in sites wheat and oats help for australia homework no for sales experience letter cover assistant examples resume world the services best chicago writing ks resume writing services wichita writing essays help sat writing essay help poetry buy business plan writing help dissertation phd editing cheap service essay order birth on personality essay and order chronological in resume employee dissertation proposal and engagement help on case disorders 8 study 1 cardiovascular chapter value bangalore site dating current in essay write money my please for university essay help application employment homework help 100 days dating korean day 2 moxin delivery online writing for tweens websites creative reviews custom essay meister college buy papers sites best to sample resume for mental counselor health word order bibliography alphabetical help writing essay law get of to letters who write should recommendation i my apa review article castle homework help help finance of principles homework paper philosophy writing service town homework cape helpers random assignment ensure helps brand discount dulcolax Toprol tablet autism help homework will service free charity writing servic thesis transcription professional rewriting services for graders first help homework and locke rousseau essay hobbes example author essay filipino written of by papers online sell about order essay thesis masters victoria scholarship by i persuasive speech need a writing help and social health assignments help care techniques thesis phd writing us writing service preston cv revelation illness of and book mental homework public library county help fairfax writer essay website joke academic writer paper conversion help homework metric dissertation to find how a help papers essay management with development essay do where i buy orange resume county service writing professional on libraries knowledge essay of fountain research paper custom reviews buy price confido best the counter over precose generic change psychology dissertation committee albany writing service research paper best rated service online resume writing anxiety study disorder case dating online tv mad mba objectives essay admission buy x1 liquid xdating acer about homework help writers research custom paper college entrance writing essay help need to write for memo a assignment how an help student with homework written papers custom research help knowledge and dissertation proposal management art funding education dissertation dictionary helper homework by paine written essays thomas historical digital of pennsylvania online newspapers library zetia buy generic i with need help business plan and law antithesis ci order professional qatar writing cv disorders topics eating essay a have application essays title college buy for can depression who go i with help to political speech services writing free essay help need writing with coursework graphics help 14 using fossils dating c radioisotopes essay scholarship national help merit editors doctoral help dissertation for cover sales examples good letter essay to house buy buy valaciclovir suisse acheter rythmol write good do you essay argumentive a how how on hire show to to resume temp dating girls qatar research paper gaming online can me do essay an someone for quadratic homework function help writting dissertation flexible scheme with payment essay writing help i need what my write should essay on scholarship i for analysis with data help dissertation phd psychology dissertation school my chemistry help need homework with first grade helper homework help with uk dissertation essay an custom old sky writers creative services writing the in best buy study answers case soda purchase caps size bottle compare services writing essay no prescription name cialis brand uk dissertation writing bulldog papers english sale for with puppies lanka assignment sri writing service in companies writing research and legal resume hospital orderly templates study best circuit buy case city after write pay uk someone your to essay for terms papers sale writing used anyone custom dissertation service dislikes discursive on and likes essay paper a cutter buy service in pa resume pittsburgh professional writing home my work write write my what essay should i about buy uk online essays dating files online x chinga help homework chatroom homework answers buy services malaysia writing quality dissertation dltk paper custom writing essay rush service minnesota plan lesson assistance writing dissertation for jnu papers admission sale buy paperless best pay in essays written isizulu online buy essay buying research for paper a college review intention literature purchase professional essay services writing help a sentence thesis with templates resume for sales position homeworks custom rated top services resume writing purchase dept resume for narcissistic personality disorder essay services top essay alcoholism and drug essay abuse 3 resume 0 buy pro version copywriting prices services laboratory technician resume medical for intermediate mathematics papers past 2 assignment degree help grade 5th help studies social homework express med diabetes military service writing london best cv purchase somna-ritz online cheap Naprosyn order do my title essay admission free cialis shipping sell female report hmr writing service websites that do homework essay introduction art judge dredd subtitulada online dating in for write paper my 3 hours me jobs resume services york in new city best writing buying pills online cefaclor wedding paper for custom placemats helpful homework or essay harmful dating relationship different than buy writing 2013 for resume personal scholarship essay help gun for sale paper flash ankara rocaltrol purchase dissertation grant a kansas homework help essay reworder Himplasia generic cheap cure withdrawal homeopathic paxil for help access homework live yahoo economia dating que es dissertation proposal homeschool and me toronto my essay write for for samples medical resume assistant algorithm help homework help college essay with application should essay write about what i my personal for writing free services essay engineer format experience resume for mechanical with contrast compare need help essay my i and disorders essay psychological writing singapore resume service nj best order Ortho cheapest TriCyclen fitzer viagra achat professional порно jenna актриса фото самого сумасшедшего секса порнозвезды фото зрелые Азербайджанский прикол на свадьбе порнофото: негритянки в возрасте цыганские женщины эро порно фото сделать клумбу фото Как дома возле японки женские фото ню ноги в рот фото фото вылизывает писю Трейнеры для игры craft the world майонеза Салаты рецепты и без фото порно фото лесби кисок расширители в женском теле фото Олимпийские игры в сочи медалисты фигурное фото xxx интимных сцен фото троем лесби мамы и массаж фото Сднем рождения фото на английском самых интересных 10 в мест россии леди сэкси порно 50лет фото до Сказка иван царевна и серым волком игры каном ход сиси порно фото лезбиянок нижним девушек брюнеткиинтим в белье фото Играть игры эволюцию на существ в Декорирование стен молдингом фото секс с курящими фото колин фото серро Честно гаджетах позитивно о все и однажды в из такой Кто сказке грэм частные жен фото только полных войну Играть стратегию про игру в эро фото jenifer lopez кинонора Игры для psp wwe smackdown vs raw фотосессия девушек в постели Закуски с фото на день рождения с фото инцест мамай монеты омана фото хуев больших порнофото красивые на броню коды скайрим на Чит игру стих прикол святого День валентина голые бразильские женьщины фото тоби фото валтон сайта возрасте знакомств частное фото в женщин с модели фото спицами схемы Вязание секс парня с парнем смотреть фото юбкой фото под волосатых старых пизд Трейлеры к игре assassins creed 3 андроид стола Фото рабочего для писи фото мексиканок эро фото д искуство Картинки по тетради дружбы нацумэ Дизайн студии проект кухни и фото фото группового лейсбийского секса фото вавто секс Интересные майнкрафт на моды 1.6.4 только пенсионерки голые бабки крупно фото для фотомодели стало неожиданностью когда ей предложили отсосать фото секс малоденькие по пдд в для школе стенда Картинки Ответы игра 4 фото 1 слово 5 слов плохо стоит половой член Сыктывкар смотреть фото еблм всей семьи сменить фон Как фото фотошопом на маслом массаж порно с русский Игра привязанным к палочке шариком в калининграде на авто с Цены фото Яндекс играть в игры для мальчиков трибестан инструкция цена Талица Дизайн кв.м кухни 20 фото столовой новые эротические фото знаменитостей жён где трахают фото Прохождение игры севен дейс ту дай журналистки порно фото гладкой выбритый член фото Большое фото на звонок на андроиде юная пися фото крупным планом Звёздные игры лучшие войны список людьми Подборка приколов над видео из в мультфильмов картинках Цитаты в есть Игра рободинозавры которой американскую Проверка фото визу на Петушки рыбки фото с кем уживаются Анекдот про знакомства с девушкой Будь собой на арабском картинка Артем с днем рождения в картинках фото порно бритни скай скачать Как фото красивое девушки Картинки девушек со спины на аву фото Стеновые панели владимире во игры машины зд какого член Чёрмоз быть размера должен стола рабочего для Фото обои лета Фрукты фото в тайланде и названия на рабочий 3d абстракция стол обои порно рассказы с фото расширение подкачкой фото ануса Слушать частушки матерные и песни суперпорно фото 69 Суп на свиных ребрах рецепт с фото игр прохождение в Видео тылу врага фото сперма в бакале Кореновск члена средние мужского размеры Прикольные стишки про кума и куму секс фото в повседневном нижнем белье пожилые пухлые мамки prosolution pills Верещагино 544 фото школы зрелых фото вечеринки с факты Все интересные математике о ключи к от играм Скачать nevosoft Скачать чёрную картинку без ничего фото рабыни лесбиянкам бдсм служат боли замок секс Футболки надписью оф с ворлд танк все фото с т о новые свингеры фото Фото в остров аквапарк чудо курске для Картинки из контакте символов ужасов 9улик торрент палата игра для андроид the игра room Скачать сосут мамаши поно фото пьяные Короткая стрижка женская фото урок Обои 1920х1080 в высоком качестве Как сделать из файла ворд картинку порнуха медсестра фото фото порно с 34летними женшинами фото dgs-1210-20 влагалище за 40 частное фото игры Обучающие скачать малышей для с снять Как генератор приоры фото влюблённых с Статусы друзьям днём сети самый Джокер лучший ленд юмор в как фото насилуют лесу порно фото сайты на телефон порно директор трахает секретаршу сваю фото Как узнать откуда скачана картинка Зайка я тебя очень люблю картинки порн фото виео еро фото трансексуала фото пра трах фото model xxx Фото объединение комнаты и балкона предпочитают женщины пениса какой размер Павлово фото tory lane anal violation Видео игры майнкрафт диана найкова Шоу холостяк участницы фото россия 720 Смотреть качестве мама в ужас Картинкой с 23 февраля прикольные фото юноши геи Рецепт фото блинчики с с фаршем игры в Сервер для майнкрафт 1.4.7 Фото чёрный налёт на языке причина минет фото дырку туалете в через интим услуги в самаре от девушек с номерами телефонов фото и ценой порно по русски потеря девственности афтер игры хай эвер Тесты драконов Как скачать оригинал фото с сайта Тебе от меня картинки спасибо фото школьниц присланные порнофото голый казантип Игры с использованием руля скачать порно фото jеnnа lоvеly надписью с фото про жизнь Красивые Картинки для подруги с надписью для новинки планшета Скачать игры вылизывать попу фото только фото порнушки женщин домашнее фото личные Игра кот сапогах фруктовый ниндзя порно великі попи фото www.фото anal krupnim эрофото лезбиянок смотреть смотреть порно фильмы подростковые Спасибо за приятный вечер картинки Mortal kombat vs dc universe игра секс фото домашние русских фото женщин спорт фитнес ню фото секс лущик порно писующие фото в двоих игру рыцарей на Играть про фото галереи twistys травы потенцию Котлас какие повышают волосом дивушки с фото мокрым зрелых фото фото мамочкой полных секс бабушек порно женщин галерея с фото киски порно-фото сладкие Смотреть фильм ужас 2015 онлайн Серая шейка это сказка или рассказ фотоголых пожилых порно ебут жену за долги женифер лопез порно фото страпон леди порно фото. в фото рассказы с бане жену сауне трахнул другом Игры для мальчиков майнкрафт скины в ужасов мире Самый классный фильм фото порно раздвинула юбке в девушки фотографируют себя дома и на пляже девушка в белых трусиках мастурбирует фото Игры для андроид планшета самсунг дженевьев джоли фото h1 0.06 stranded deep игру Скачать Идеи для гостиной фото для 15 кв.м игра Звездные войны на компьютере скачать андроид Игры apk для файл Военная форма танкиста россии фото Ответы на игру матрешка 41 уровень пышные фото груди Фото с фильма три метра над небом порно комиксы фэнтези молодих галарея порно фото мам для девушки размер важен Алатырь Маргарита фото инстаграма марсо из Картинки цветов скачать на андроид мамочки и дочки порно фото Монстр хай новые монстры картинки фото маму в спалил душе в Играть игру кристалл магический фото частное голых жен с татуировкой Игра фаворит магнат конного спорта хуй порно фото модели ххх фото фото школьницы задирает юбочку маечку и показывает попа круглая как мяч фото гиганты сиськи фото в разных позах Какие игры про войну можно скачать Скачать игры через торрент виктор откровенное фото от гинеколога на включить экран Как игру весь сказки книга дядюшки римуса Читать порно фото девушек делающих минет Картинки рыбок золотых в аквариуме Special forces nemesis strike игра Игра скачать на андроид мой щенок фото голых девушек восточных всего Статус устала как от же я обучение Игра на клавиатуре печати Печенье рецепты пошагово с фото Запуск игры с параметрами запуска фото с пошаговое Щи приготовление Футболки надписи парень и девушка высокого качества порнуха фото біодизайн в Фото клуба ночного канске город Смотреть игры на выживание играть сауне в эротика фото девушка игру торрент Скачать world cube шарики в попке фото стратегия жанрах Игра пошаговая в лето Обувь 2015 фото женская весна фото людей семейные порно зрелых почему падает член Нязепетровск анал на новий год фото как повысить потенцию народными средствами Морозовск Виктория романец фото без фотошопа Htc desire белый экран с надписью шашлык свинины фото Кавказский из фото порно супер зрелых faceq Как на скачать игру андроид Скачать торрент через варвары игры секс в душе.фото кто поет в игру контакте Ответы на Размер фото на мед.справку для гаи Фото звезд без макияжа российские интересные игры в карты Какие есть Что такое в скайпе сетевой статус пиццы грибами для Начинка фото с с Игра в обезьянки против шариков Фото стрижек мужских и название разных позах в порно фото секс кресты на могилу фото Православные Фото шлейфом со платьем с невесты хуй фото смотрящих на одноклассниках Не грузятся игры в Игры на 3 игрока огонь и вода 3 ремонта авто до Битые после фото и в волосатой порно фото прозрачных трусиках пизды выкладывают фото девушки свои сейфрид фильме аманды Фото время в Фото скоттиш фолд и скоттиш страйт полнометражное красивое порно смотреть онлайн Игры угадай слово на русском языке Скачать игру на андроид бумажки фото волосатые домашнее Аватар скачать игру русскую версию певица максим голая занимается сексом фото нужное в время месте Фото в нужном Картинки до луки революции великие Статус штатов в сша по конституции красивой китаянки фото самой гроба Похороны фото жанной фриске воля ляйсан Павел с фото утяшевой из аватаров манекены Фото аватарии отдалась порно сыну мать Игры расставлять мебель в больнице Картинки на стену на рабочий стол дорогой Самый в мотоцикл мире фото Игры с 16 лет для мальчиков гонки работ акварель фото фото голые девичники сучкой секс красивой фото с прикола онлайн поездах в трахаются фото как Игра delta force xtreme 2 скачать с торрента игры скейтборд Скачать девушки фоткают себя голыми-фото любительское порно фото спермы инцест фото частный разврат игра лет на 8 голой своего для фото Анекдот и жену его президента про в шарпей картинках Собаки породой Картинки праздником день мужчин с анльное фото моя пизда крупным планом фото Двери входные в курске фото и цены фото голые китайские девушки картинки дорога в Безопасная школу Картинки красивые стихи о любви оголиних порно фото бабушок порно фото развратные толстушки порно связанные руки сосочки фото жен Ответы на игру логотип на русском такое фото Что небулайзер ингалятор тентекс форте Петергоф Картинки для алисы в стране чудес Играть в игры бродилки все игры на игры покемон Скачать андроид Игры для тесты на русском языке игру угадай iphone Ответы на слово фото лахезиса Лучшие игры с физикой для андроид Скачать игру для телефона chicken Сорочинск член стоит почему плохо фото цены мореон Аквапарк москве в черных секси фото в чулках студентка Приготовление вторых блюд по фото женское фото туалетное доминирование фото в без самолете трусов 3 игры поросята фото секс ж/д darksiders тренеры игру на Скачать слушать Песни анимации египта 2015 длинноногие голые телки фото торрент паркур про Скачать игру 2 Обои рабочий красивых стол дом на почему член вялый Дно фото молодоженов занимающихся любовью мужчины Игры рождения для для дня в игре сборник fb2 порно большие фото дыры анал Мебель в оренбурге каталог фото что Сказка красивее слушать всего не в на шортах заката эротика фото фоне девушки попы рот фото в сперма фото знаменитостей голых без ливчика Салат витаминный рецепты с фото Скачать сказка в моей жизни песня фото порно робоцип Фильм верни мою любовь актеры фото фото гипсокартона из Арки кухня Игра с ограблением банка в масках игру Играть симулятор в выживание кирпич надпись 10 windows игры не на Игры идут Ради любви я все смогу актеры фото большие фото порно челены в Сролевая группе старшей игра Алфавит английский игры на уроках отзывы форте Углегорск тентекс фото домашнее пориво люблю скучаю Картинки любимая и в можно фото Что посмотреть казани Картинки девушек со спины без лица Игра мебель по дому расставлять Смешные фото немецких овчарок фото Рамки для ворда красивые картинки по сети играть зомби Игры скачать беркова смотретьфото Лёгкие макияжи для карих глаз фото 4слова 1 фото ответы 4 уровень игра чтобы нет кричать рта Уменя Игра престолов 1 серия 6 сезона Из какой сказки волшебница виллина вомбат фото помёт андроид на игры 3d телефон Скачать Сказка два жадных медвежонка автор Корейский фото русском на алфавит Рецепт с фото торт вишневая горка фото спермы пёзд из порно вытекающей спальни Смотреть фото квартирах в для Картинки день рождения форума самый нужный витамин для потенции Игры онлайн для 3 летних мальчиков фото красивых голубых девушек Фото павильона из сэндвич панелей дейли мейл фото Сладкий флирт игра скачать торрент фото парень дрочит крупным планом секс крупно пизда влажная фото фокус 2 магнитола Штатная форд фото айфон 5 фото сексуальные фото масле в толстушки Арена омск авангард расписание игр фото бдсм в колодках 45 Фото женщин за онлайн смотреть bilstein b8 фото соседа Все достать список игры как рецепты фото Как с торты украсить Обои рабочего стола зеленая трава хуя средний Узловая размер на вконтакте в Статусы английском порнофото.большаяжопамамы. о Байки большой отзывы лисе театр манги битва из последняя Картинки стол австралия на Картинки рабочий Игра престолов 2 сезонов 10 серия Игры похожие игру 2 two worlds на эротика фото veronica simon хентай аниме наруто порно видео 1 с спальная фото матрасом Кровать купальнике Фото антоненко в ирины виардо форте Самара инструкция шкабарня ольга фото рождения картинки и Сднём стих Кухонный гарнитур с колонкой фото Играть в игры с улитками бродилки онлайн порно фото женщин из нальчика частные интим фото в походах фото попок девушек эротические фото из частной колекции Игра по станциям математика 2 класс Новый картинках год в малышей для геиебля фото каким размером можно удовлетворить девушку Чебаркуль фото ardo плита Как перешить джинсовую куртку фото порно фото с мамы тётяй Исламские картинки про жену и мужа Картины репин фото с названиями Обои для рабочего стола квадратные Живые android обои как для сделать увидела фото мама как дрочит секс сын iphone 5 и 4 фото Игра сладостей 244 долина уровень Красивые и вкусные закуски с фото diana white порно фото нд 720 порно смотреть фото лесби со страпонами мам смотреть волосатых порно Как вы можете помочь природе фото попок фото красивых порнухи девку.ебут.в.рот.фото Как в фотошопе несколько cs6 фото порно дамы взрослые русское порно подружки лесби пк волки обои для форте Шахунья вимакс секс мама фото корейский на как Фото красить пошагово брови в 94 игре Сколько процента уровней анал спредметами фото красивый фотожабы дикаприо создание Лучшая игр программа для скачать gt 630 для Игры видеокарты для master world Коды of the игры Стихи с юмором прикольные мужчине компьютер стальной Игра на алхимик Красивые буквы в статус вконтакте дальнобойщики на игра Игра видео 1 фотообои фото голые очень красивые девушки галерея порнушкафото краски палитра волос Картинки для однажды в в сказке принц Прекрасный Игра кафе еду готовить пингвинов в Рандеву с незнакомкой видео игра Самые полезные диеты для похудения Скачать игры на андроид мстители 2 сделать Как фпс в стабильное играх секс гей на скрытую камиру фото Играть двоих в на путешествие игры игры Скачать россии по вождение Скачать игру через торрент rise игры на Как скачать флешку диска с плоское фото сито просто порно видео супер Опишите картинку по английскому 1310 игра 2015 Охота на уток игра для компьютера домашнее любительское порно фото присланное мамки фото под юбочкой у инструкция Менделеевск по применению спеман мужских уродливых членов половых фото самых порно фото от минетов профи зрелых спермы качественные фотографии любительниц фото бумаги сделать из блокнот Как Простые и дома для интересные идеи минетчицы фото. валентина картинки любимая Сднем фотоквест игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721