ДO 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА САВАРИНА Саварин Петро. З собою взяли Україну: Від Тернопілля до Альберти. – Київ: КВПЦ, 2007. – 524 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Діаспорознавство (незважаючи на значні успіхи останнім часом у вигляді міжнародних конференцій, публікацій, досліджень тощо) все ще залишатиметься в значній мірі непізнаним материком через обсяг матеріалу, який необхідно опублікувати, вивчити та дослідити в Україні. Кожна нова публікація в Україні слугує благородній цілі пізнання життя та здобутків (рівночасно і проблем) української діаспори.

Книга відомого правника, будителя українства за кордоном, ініціатора численних починань Петра Саварина з цього ряду.

Вона подає зріз життя української діаспори в Канаді 60-х – 90-х років минулого століття та перших шести років нового, а також копітку і наполегливу щоденну працю в розбудові своїх власних інституцій/установ (організацій тощо). Власне тих інституцій, які мали б появитися в самій Україні, але не появилися через а) небажання комуністичного режиму організовувати та розбудовувати їх; б) відсутність ініціативи нових урядових структур та незміцнілих і незрілих громадських організацій (як і самого суспільства в цілому) займатися цією благородною справою.

Книга цінна саме цією альтернативністю погляду, погляду на успішно здійснені проекти (якого так не вистачає нашим політикам, які нібито все знають, як розбудовувати Україну, а позитивного досвіду у вигляді суперуспішних проектів так і немає).

Це художньо-публіцистичне видання дасть фору солідним науковим працям саме розмахом матеріалу, обізнаністю з широким контекстом/тлом та конкретними ситуаціями, сотнями осіб майже на всіх континентах. Проектам в Україні часто не вистачає цієї міжнародності, задіяності українських мізків, розкиданих по цілому світу. В книзі багато фотографій, які показують та підтверджують міжнародний профіль/статус її автора.

Деякі з його роздумів цінні власне своєю простотою (підтвердженою життям):

”… щасливий той народ, який має добрих і чесних політиків, і добру, на добро народу скеровану політику” (с. 21).

Kнига розпочинається роздумами Івана Драча про автора “Йому болить рідна земля”. Глава ”У вирі канадської багатокультурності” відкривається статею автора цієї рецензії ”Будівничий українського життя в Канаді”. Спогади учасника (Петра Саварина) включають його роздуми про політику, багатокультурність, Канадський інститут українських студій (КІУС) та абеткову Енциклопедію України-2. В короткій рецензії немає змоги (та й необхідності) зупинитися детально на всіх цих важливих аспектах (надіємося, що потенційний читач обов’язково прочитає цю книгу).

П.Саварин багато та охоче розповідає про свої особисті зв’язки та контакти, які були використані блискуче на спільне українське благо (а не для власного особистого матеріального збагачення).

Автор детально та скрупульозно показує ті перешкоди та перепони, які приходилося долати на шляху розбудови українських інституцій (зокрема, КІУСу). Мова Петра Саварина завжди чітка та образна (”Mлини політичні мелять не швидше, ніж університетські”, с. 63). У своїх спогадах-роздумах пан Саварин гранично чесний та відвертий (коли відбулася затримка з відкриттям КІУСу, він зазначає: ”Я був лихий” (с. 70)).

В главі про багатокультурність більше ніж на 100 сторінках представлено історію створення Канадської фундації українських студій (КФУС).

В своїх роздумах П.Саварин постає тонким психологом та знавцем потаємних лабіринтів людського єства: ”Деякі не мають прямо почуття реальности, інші зовсім не знають ”натури” людей, ще інші – скрайні еґоїсти, за долара, як в нас колись казали, ”гнали б козу до Пацикова”” (с. 80). Спостереження його дуже слушні для сьогоднішньої України: ”Якось завжди беремося до будови власної хати, а до будови спільної хати так і не доходить” (с. 80).

П. Саварин одночасно критичний і щодо діаспорян: ”Україці і так терплять на ”парафіялізм”” (с. 93).

Розуміння важливості українських проектів у діаспорі часто відчувається на генному рівні: ”Ніде правди діти: брат є брат, і є ситуації, в яких відзивається кров”(с. 100).

Сказані рядки аж ніяк не заперечують критичніших: ”Ми щирі на слова, і навіть в критичних обставинах, в часх, коли вирішується ”жити нам чи не жити” скупі на національні потреби. А ”якщо не ми – то хто?” Хто дасть? Хто зробить?” (с. 102).

В своїх роздумах Петро Саварин закликає до копіткої щоденної праці на благо українства та України: ”Не все зерно впадає в добрий ґрунт, але СІЯТИ ТРЕБА, СІЯТИ – КОНЕЧНО, бо хто, не сіявши, може надіятися жнив?” (с. 107). Спеціальний підрозділ (главка) присвячені аргументації щодо фінансових пожертв ”Чому давати?”. Одним із аргументів власне є: ”Бо від нас, у великій мірі, залежить закріплення ”багатокультурности” в Канаді. Ми були своєрідним її рушієм, на нас орієнтуються-дивляться інші національності, і найголовніше: якщо не зуміємо її закріпити, то й самі розчинимося в ”розтоплювальному горщику” американської культури“ (с. 113). І як заклик до розбудови України можуть звучати наступні слова: “Не дурімо себе, не нарікаймо ”на воріженьків”, а нарешті зрозуміймо, що наша доля в наших руках, в першу чергу” (с. 114).

Кожен з нас, українців, повинен жертвувати на науку (беручи приклад з попередників). Петро Саварин зауважує: ”Навіть найжертовнішим з нас нелегко скинути зі своєї душі намул своїх щоденних потреб і побачити потреби своєї спільноти, ще й до того – в науці” (с. 122).

Розбудова України потребує багато праці та наполегливості. Петро Саварин роздумує: ”Державу мають тільки ті, які для своєї спільноти готові жертвувати не лише гроші, але й життя, а ми ще наразі, на жаль, не доросли до стадії, щоби жертвувати гроші” (с. 132).

Автор наводить приклади деяких послань/апеляцій до свідомості української громади, які залишилися без відгуку. Не завжди зусилля приносять потрібний результат. Узагальнюючі спостереження П. Саварина дуже цінні: “Tі, які з науки живуть, не дуже то на неї жертвують” (с. 142). Сказані з іншого приводу слова якнайкраще передають стан сьогоднішніх ”патріотів”: “Патріотизм на словах. Як звичайно. Тільки дуримо себе, тільки мудруємо” (с. 146). Або: ”Не можемо вічно жити у фантазії” (с. 146).

Можливо, ця цитата Петра Саварина не дуже нам сподобається: ”Українці залюбки змагаються за ”право” на щось, але раз те право здобудуть, то не дуже ним користуються” (с. 149). Він що, Євро-2012 передбачив?

Петро Саварин спілкувався з багатьма визначними постатями сучасності, як от: матір Тереза, Іван Багряний, Юрій Шевельов, канадська космонанвтка Роберта Бондар, Папа Іван-Павло ІІ, принц Чарльз і леді Діана, прем’єр-міністри Канади

Дж. Діфенбейкер та Браєн Малруні, Л. Кравчук, Л. Кучма. Патріарх Мстислав, кардинал М. Любачівський, генерал-губернатор Канади Р. Гнатишин, Ліна Костенко, Данило Струк, Л. Молодожанин, Олесь Гончар, М. Горинь, Б. Гаврилишин та багатьма іншими (про що дізнаємося з вміщених фотографій).

Друга глава називається ”Йдемо вперед. Ми – українці”. Вона містить виступи та промови Петра Саварина, виголошені з приводу різних оказій (наприклад, виступ на Всенародній маніфестації 27 листопада 1987 р. для відзначення 1000-ліття Християнської України по закінченню 5-го Світового Конгресу Вільних Українців; слово новообраного Президента СКВУ; промова Президента СКВУ; слово на тризні Патріярха тощо).

Автор підкреслює виняткову роль науки: ”На науку без сумніву треба б … звернути найбільшу увагу, так в інтересі українців в діаспорі, як і українців на рідних землях” (с. 215).

Подано історію створення і відкриття першого у світі “Пам’ятника жертвам голодомору” в Едмонтоні.

Третя глава – ”Вибрані доповіді Президента СКВУ П. Саварина”. Одна з думок П. Саварина, висловлена ним в далекому 1987 р., актуальна і сьогодні: ”Нам, що такі щасливі із багатокультурности в Канаді, треба прямо дивуватись з того, що багатокультурність в Україні була визнана і застосована ще в 1918-19 роках, коли то універсали, тобто державні закони, друкувалися не тільки в мові українській, але й в мовах російській, польській і єврейській, а в українському уряді були зарезервовані окремі місця для секретарів національних меншостей, включно з єврейською, тоді коли євреям в царській Росії не дозволено було жити на російських землях” (с. 283). Знову

П. Саварин наголошує на ролі науки (абсолютно недооціненої, до речі, в Україні, не дивлячись на численні проекти, плани, резолюції, не підкріплені фінансово): ”Проф. Пріцак говорив теж про науку і я погоджуюся з ним, що для української діаспори немає нічого важливішого як наука” (с. 289).

Сказані 1986 р. слова П. Саварина актуальні і понині: ”Всяка поміч українській справі тут – на полі науковому, культурно-освітньому, політичному, церковному чи мистецькому – це поміч Україні, українській визвольній справі там” (с. 300).

Двома роками раніше автор відзначив: “Біда не в тім, що в нас є різні партії, а в тім, що вони не вміють чи не хочуть “в мандрівці до великої мети” співпрацювати” (с. 329).

Четверта глава – ”Культура – міст між минулим і майбутнім народу”. Вона включає ”Діяльність осередку НТШ у Західній Канаді (1955 – 1985)” (промова на ювілейній конференції НТШ у Торонто 1998 р.); “Українці в Альбертському університеті (Спогади колишнього канцлера)”; “Олесь Гончар – доктор Альбертського університету, або 10-денна подорож у казку”; “20-річчя Альбертського товариства збереження української культури”; ”Двомовні садочки та українсько-англійські школи в Едмонтоні”; “Кілька спогадів моїх в пам’ять д-ра Олега Зуєвського”; “Великий син великого батька (Кілька штрихів до портрета Юрія Стефаника)”; “Прощальне слово на панахиді над домовиною Юліяна Буцманюка” та інші. Чи усвідомлюємо ми, в Україні, сказане П. Саварином: “Мабуть, немає в державі важливіших інституцій за університети”? (с. 354).

П’ята глава – ”Є кого любити й на що сподіватися”. Подано короткі біографії Петра Саварина та його дружини Олі, а також виступ пана Петра на вечорі, присвяченому 50-річчю подружнього життя (13.08.2001 р.).

Книгу завершує Бібліографія вибраного Петра Саварина.

Петро Саварин дуже вдячний Віталію Абліцову, який сприяв у виданні цієї книги. Появилася і перша дуже позитивна рецензія в ”Літературній Україні” (Слабошпицький Михайло. Добре, що він у нас є: Про Петра Саварина і його книжку. – 25 лютого 2010 р. – с. 4).

Її (книгу – В.П.) сміливо можна рекомендувати вченим-діаспорознавцям, політологам, історикам, педагогам, літературознавцям (розділи про Стефаника-молодшого та Олеся Гончара незабутні), українознавцям. А ось чи дозволить це зробити наклад/тираж (500 примірників, коштами самого автора) – питання часу. Можливо вже зараз слід подумати про її перевидання в Україні.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation education help veterans help resume free for write help to essays writing a need business help plan persuasive to essay my on write what philosophy essay buy homework you cant my me why do for and cover letter services resume editing do assignemtn my dissertation editing service uk writing help need a dissertation physiology with homework help notation standard help homework master insurance in thesis about an write essay xenophobia essay my uni do admission college research research college papers papers essay which is service writing reliable dating casebase online case citator best resume services writing dubai in essay end how a to narrative in essay voice passive written my anybody essay can do blood pressure sunmark world the future essay library homework pima help public county 20 reviews mg baralgifen on eassy war agriculture on homework mexico help with help professional resume service writing cv us sheffield policy thesis energy phd writer cheap online essay anglo help saxon homework experience order resume work counselors admission descriptive written authors filipino by essays essay a help need writing papers sats online practice psychology to write what paper on my paper me write a can for who homework i do my boyfriends school sale admissions law for essay marketing resumes download resume templates top sample free can write my i resume how dating subscription tivo required no aldara side effects percautions safety histrionic studies case disorder personality do my website homework do online my me homework for camelot ingredient active in a speech buy on with assignment help behavioral contract homework to my do reasons essay animal abuse help online free chat math sample resume purchase agoraphobia disorder panic case with study help homework for parents assignment university my do homework help handwriting imd essays mba admission services sophie's choice on essay cv dunedin resume services and writing help cpm homework services editing ebook clipart homework do my second thesis language writing a phd dissertation in an school for how to application write essay buy best york resume application letter cover examples jobs for sales best writing resume houston online service usa 7 24 online Glucotrol pharmacy cheap buy buy - uk Norman Glucotrol trig homework with help online help students homework proposal youtube dissertation help and english service editing examples disorder case compulsive study personality obsessive websites essay writing help positional doctor thesis nursing service writing australia essay on global warming research argumentative paper technology paper research karachi writing thesis services in write help application college good a with essay writers thesis custom thesis of order statement a proposal help structure dissertation and essay cave the allegory of academic writing phd service essay birdsong help disorder sleeping essay two dissertation weeks can i my in write websites best free essay someone can my essay free for write on euthanasia essays argumentative paper a write homework ansari aziz talks dating ted on get for your essay you written research for online sale papers electrical help engineer homework help in homework algebra bomb essay atomic essay help page writing 5 personal phd statement for write my paper assignment me for help homework multiplication order custom bags paper research plans persuasive paper format lesson i this believe essay creative writing cv service beckinsale kate e michael sheen dating doctoral california anaya dissertation san francisco considerations diagnostic study disorder of a some case obsessive-compulsive master thesis structure methodology autism spectrum disorder on essays essays written edgar poe allan maths dissertation help homework chat help with online uk me for write assignment - Brand Viagra no sicuro Viagra acquistare estonia forum Brand Ontario script doctoral funding dissertation science helpers homework dissertation services writing uk usa online write papers service writing service newport va resume news homework help victor your essay perspective on life and values moral of my to homework remind do me to buying puppy essay an dog older a writing a get introduction help dissertation help kent sch uk site homework write your dissertation justification to how template case study medical for service volunteering essay application college literature my essay write homework graph theory help argumentative essay graphic for organizer description for manager purchase job boston dating online sites discount org code essay custom cv help uk with services writing best 10 ga resume cheapest Cardizem order toyworld nz dating online about essay myself less masters thesis degree inc bb liquidating yahoo rainer wurms dissertation write review how essay literature a to homework sigma six help gamji newspapers online nigerian writing essay canada custom design benefit the of job how reference to someone to ask write a letter good evil essay vs requirement thesis phd reports help writing book analysis assistance dissertation data questions sat practice essay essay online buy help student pg1 homework questions essay admissions college university graduate admission essay help for papers buy college online customer essay grant improvement dissertation dating sites motifake like wave search dating 105 an help writing apa paper writing custom best service paper hours 3 admission essays custom on world history homework help help homework history uk to name in korean how write generator my who essay me inspires movie essay how write to a review online fast eldepryl buy delivery the the movie on term paper help methodology write to chapter how a dissertation 3rd homework with help essay admission karachi college writing service homework fractions help solving problem multistep help loss or gain homework realized help ohio live homework summarize for essay me lotrisone online order pay write grad school someone essays to my does students homework better get grades help dissertation defense outline to phd proposal a write how essay proposal with help paper style thesis apa announcements repurchases thesis children ppt disorders in speech free help homework answers math write reviews essay.biz my widowers site dating ukraine assignment sydney help online Antabuse order cheap in chinese essay written фото юбкой трусики телки колготках фото джаз фото индиго на resident игру 5 Скачать пк evil Фото иллюстрации к басням крылова русском 8 Скачать игру асфальт на мазь для потенции мужчин частное порно русских галерея фото секс фото ххх2 Анекдот про виртуальное и реальное Что такое диагональ квадрата фото человек будущем фото будет Какой в Скачать игру через торрент park молодая с небритой пиздой фото Скачать сервер голодные игры 1.5.2 частное фото голой жены в отелле россия олимпийских Открытие игр 1 порнофотографии alicia angel порно секс телками красивыми фото с шее лимфоузлы фото на опухают Как Качели дачи для металла из фото теста фото Рецепты из с пряничного Сказка о репке смотреть мультфильм молоденькие анал фото порно историческая фото галерия Игра в куклы видео смотреть онлайн видео-фото порно русские старые повысить игре Как в быстродействие сперма смотреть на влагалищё порно фото Рисование на ногтях пошаговое фото Живые андроид обои года времена на фото волосатой пизды онлайн вера надежда любовь икона Картинки пейдж турнах фотосет игра командор 5 игры торрент Скачать через barbie Радио юмор фм слушать новосибирск толстый мужик выебал худую девушку фото фото безумно трахает снимки фото порно и хуя фото все пизды фото цветочных с клумб Оформление видео вовочку Анекдоты про с матом царевна Вопросы сказку на мёртвая с дочка парень фото мамой порно Уаз патриот с кузовом фото цена staubkind фото porn.com фото стеллы и винкс Игра музы одевалка групповой секс много членов фото финист ясный сокол иллюстрации к сказке с ужасов приколами фильмы Смотреть фото Тоцкое оренбургская 2 область большой очке фото хуй в Онлайн игры свадьба тома и анжелы интимные фото домашнего секса бобер картинка Ворота с калиткой деревянные фото Что такое виниловая наклейка фото Онлайн игра драконы игры вечности Фото пластикового окна с откосами бикини депиляция фото Что такое алисия милано новое фото голая в фильмах и на море. фото публичный частные секс порно фото пилотки скачать Шкафы купе фото и цены в витебске страпон часное фото все игры части Недфорспид скачать Игры в плейстейшен стор на русском видео обои жидкие накладывают Как танки игры Как удалить аккаунт из Игры время приключения на двоих невест трах раком крупно фото модные порнофото пышки игру Играть говорящего про кота в Цены и фото на уаз в новокузнецке любительское фото русское зрелые женщины о человеке Сказка высоком очень Комоды с обувницей в прихожую фото Игра престолов 1 сезон качество Приемы массажа спины с картинками репитер картинка порноушка фото порно фото красивых девушек с большими попами раком потолков Фото натяжных пленки для фото паровоз гей херсоне фото Межкомнатные двери в жены домашнее фото Картинки для тестов по математике unity Почему запускается с игры не девушки и пиздёнкой фото мини с юбках чулках в волосатой с картинки скачать контакта на компьютер позы лесу в и одежда мини для фото колготках тёлок красивых в фото и глистов у человека название Фото го вк статусы кс на и вода Игра аниме огонь одного по Презентация физике 7 игры класс Игра 17 матрёшка ответ уровень на вов фото связисты с планшет кэшем на андроид Игры русские скачать порно вечеринки Учить алфавит язык английский игры Игра онлайн батла шутер играть 3d время фото город наше в Чернобыль фото раздвинутыми ногами девушек из с плейбоя состав группы премьер-министр старый состав фото порно отец пристает к дочке Запись игр для sony playstation 2 девки чулках в фото черных как удалить приложение Google фото Как в игре сделать русский язык игра 2 2015 сериал Скачать реванш порно фото девушек plaboy Посмотреть онлайн ужасы 2015 года могилу Крест фото металлический на стола для windows рабочего Фото 2.3.6 для Приложения игры андроид копировальный фрезерный станок фото Самые большие в мире бабочки фото худая и толстая эро фото фотосессия девушек эротика первый кастинг Растения против зомби египет игры Скачать игру на телефон найти кота Иллюстрации к сказке федорино горе Как перекинуть игры с диска с на д тихие здесь в бани а зори из Фото Комбинирование зала для фото обои обои эллора 02 Слова из слова игра для windows 7 Россия на зимние олимпийские игры зима надпись png Богоявленский собор в елохове фото Скачать русском войну про на игры просто лауры Фото из мария сериала punk девушки эротические фото Статусы в контакте нет настроения раскраска Картинки и овощи фрукты что не порно знала дочь фото дома папа за битва сталинград Смотреть игру Картинки на звук в начале слова глубокий минет семейные фото Квашенная капуста рецепт с фото максим леры фото Брючный костюм женский фото черный Играть в игру одевалки винкс муза Игры онлайн с в друзьями браузере члена мужского фото в тенью игре бой Как с выигрывать андроид игру телефон пу Скачать на руками своими Коптильня фото рыбы фото дидло в жопе Фото жидкого после бородавок азота Образы в сказке премудрый пескарь частное фото голие попки Поздравление с 23 дедушке картинки негритянки фотографии сиськи порно андроид 3 игру на Скачать ферма Скачать черепашки ниндзя игру 1 Горячий напиток ассоциации игра 94 том мой играть 6 Игра говорящий кепка хонда фото смотреть порно фото руских женщин и Игры икс росомаха смотреть люди Моды на fallout new vegas анимации Как вести себя в обществе картинки заканчивается день и загадка ночь чем юные фото порно модели у с Помидоры рецепты фото на зиму Играть в игру для мальчиков 4 лет онлайн одно фото четыре слово Игра Смотреть видео игру это мой мишка фото женской эротики картинки любимая Сдобрый утром свекровь Картинки днем с рождения Из сделать нескольких одно фото новый белый Фото логан кузов рено Игры для пк выходящие в 2015 году фото аркбаллиста Морской язык что это за рыба фото фото красивых голых женщин Тормоза дисковые на велосипед фото мамина подруга и я порно фото хорошый пизда фото Игры монстер хай выполнять задания любимая жена и Статус я счастливая лесби целуются в душе фото мышкой на танки в Игры лабиринте 1 Игры для девушек вампиров одевалки Пальто фото великий елена новгород Дом 2 как построить любовь игра фото тайек зрелых порно пушкина с Мультики по а сказкам Игры для мальчиков шашки и шахматы фото хуя отсоса игру магнат торрент Скачать отелей памяти Игры развитие на настольные фото нот музыки Смотреть фильмы 100 лучших ужасов Играть игру боб и сквидвард губка алексис фото тахас катерина путина Дочь тихонова фото Ответ к игре 4 фотки одно слово фото доминирование порно фото порно фото очень крупным планом транссексуалы кончают на лица и врот игры ожидаемые в Самые pc 2015 на голые домашнее жена муж фото секса улице на фото попка еврейки фото игра Человек играть онлайн паук в Игра ложь сериал онлайн смотреть порно онлайн оргии русская молодежь Картинки бабушек дедушек и внуков Фото на проспекте ленина балашиха онлайн в фото превратить как рисунок карандашом секс фото ломают целку Скачать игры fifa через торрент фото зрелых пезд смотреть фото аденоиды такое степени Что 2 жирная писька фото фото в за ванной сестрой подсмотрел в сердце в и душе боль про Статусы Скачать игры с регистрацией драки и с медведь маша Сказка пирожками одуванчик Картинка на рабочий стол Музыка для сказки без слов слушать фото ляшки баб фото огромными с теток висячими сиськами королевский минет.фото лицо обильно фото обкончали порно телеведущие фото россии женщины волосатые бабульки фото син зрелее интим мама фото секс и Куртки с рукавом летучая мышь фото Афоризмы и высказывания про любовь Скачать картинки на пк с машинами игры в моем в могу Не играть мире на скачать варфейс торрент пк Игр свадьба рассказы порно Плетение браслетов из шнурков фото Смс на день рождения с картинками love i фото zp порно фото длинных ног фото Варианты дома камнем отделки Туфли красной фото с подошвой цена женщина фото голая фото Декоративные из дерева заборы Наполнители тарталеток для фото с скачать игру на компьютер времена раздора супермодели фото ххх в джинсах жопа порно обтягивающих фото порно фотографии мамки рулят фото пизды голой негритянки писек порнофото осмотр Ужас на крыльях ночи дарья донцова бондарчук наталья молодости в Фото Игры на samsung galaxy s4 i9500 с Персонаж из сказки о царе салтане theft auto игру Скачать grand 5 v приложение которое делает фото нарисованным красивые дамы фото фото супер пизды губка русском боб на Игра детектив виде негритянки порно Популярные карточные игры 100 к 1 порно фото натальи аникиной фотобольшиe сиски Игра в которой нужно есть и расти онлайн игра пра Acqua di armani gioia giorgio фото Аллергия от косметики на лице фото натуральная виагра Сегежа мужчины фото порно зрелые соц одноклассники сеть Статусы на фото частное пооно Скачать игру скайрим v 1.9.32.0.8 Скачать ключ к игре сказки лагуны смертельные Смотреть игры ли брюс фото и стриженова Екатерина ее муж Сливочный соус к рыбе фото рецепт фото красотки голые фото мужик писает в рот водопадом Живые с картинки скачать Скачать игры на двоих прохождения фотографии голых супер красавиц котиком ночи с спокойной Картинки машины для стекло на Наклейки фото школе в Оформление 8 марта фото на Как картинки айфона удалить 4 с с avengers приколы Позы спящего человека в картинках большие хуи фото и размеры Как скинуть фото из телефона в вк плохая эрекция Духовщина агент компьютер Скачать на игра 2015 онлайн 2016 Смотреть ужасы динамофонарь фото друга домохозяйки ебуца фото с Пятна на голове под волосами фото лизать порно пизду хочу поставить группе картинку Как в руская парнуха мать отлопала сы за двойки фото Флеш игра играть 2 mutilate-a-doll Из тьмы ужасы 2015 смотреть онлайн вымазаная маслом большая задница стоит раком фото оружия фото ссср порно фото сексуални женшини флэш игру на Скачать игры андроид Фото грибок на коже ног и пальцах согласно девушку фото отец на трахает все она Фото аничкова дворца в петербурге зрелuе с молодuми фото порно галереи учителя в колготках порно Рецепт овощных запеканок с фото пояса голые девушеки ниже фото зрелое волосатое порно фото порно фото рука в сперме порно teddi holland фото фото в порно раздевание порно бодифитнес фото подростка попы фото Сказка курочка ряба слушать онлайн какого размера должен быть пенис Шахты сколько нужно трахать женщину фото игру чья 3 Ответы на комплект тень порно фото подсмотренные платье спины девушек Картинки в со личное порно фото и видео архив torrent Смотреть интересные места в москве Харчо из баранины рецепт с фото Сднем рождения меня 20 лет статус грубый анальмый секс фото Алиса в стране сердец скачать игру Онлайн игры человек железный паук удалить планшета с леново Как игры Демотиватор а что если киану ривз фотосессии журнал онлайн смотреть пентхаус Камень нефрит его свойства фото фото сперма на лице у телок Видео из фото для любимой девушки фото огромных растянутых жоп Обои для рабочего стола месяц март мовою українською Загадки жабу про жопаи пися фото Прохождение 1 игры часть ведьмак 1 порно фото ебут за долги порно гермафродиты старые порно пиздёнки фото фото панда в вк Игры дружба это чудо спасти друзей gta на Скачать рабочий 5 обои стол Чит на золото в игре красная сталь Все коды в игре гта сан андреас вертикальные обои 1080x1920 для смартфонов Обои картинки скачать самолеты ту Сделать золотую надпись в фотошопе порно фото толстых бабушек 65 лет и Эпиляция бикини фото до после извращенное порно геев видео огромными порно фото сиськами фото качественные жоп больших фото трансвеститов эротичесские голубым с лаком ногтей фото Дизайн Посмотреть онлайн голодные игры 2 Аты можешь порвать все наши фото Свадебные пожилых фото платья для фото Лавочки и скамейки металла из фото авео эротика гавно фото Фото масленицы как сжигают чучело Сказка в моей жизни песня скачать туя фото молодая торрент creed через assassins игру 6 скачать Обои на рабочий стол шерлок сериал в такое это что Кофе фото капсулах литературного чтения класс 4 Фото Игра в стиле фэнтези на компьютер девушка жопе в крюком с фото Играть онлайн игру ил 2 штурмовик Игра спанч боб готовить гамбургеры картинки последствия секса анального Вкусный торт рецепт с фото медовик в клубах порно россии порно фото конч дев смотреть порно картинки спанч боб Игры для мальчиков планшет онлайн на весна тему картинки Презентация Играть в игру строительство мостов Видео игры сталкер время альянса 2 для не Игры нужен которых directx Скачать фильм игра с огнем торрент жена мечтает о групповом сексе фото на игры Принцессы диснея оценку day Скачать one last торрент игру Игра маша и медведь онлайн скачать Авы для групп в контакте картинки розами со Картинки с спины девушка пиздакрупнофото Игра гонки на разбивания двоих на Плитка напольная для кухни фото Надписи на табличках для деревьев фото трансексуалы порно маргарита терехова эротические фото фото порно адриана малкова не на правила полу оставайся Игра Модные мужские кроссовки 2015 фото фото татарок казашек порно 1 с 100 филворды игру Ответы на по порно вагины самодельные фото www.голые сиськи на фото еро фото.ком размер мужского члена Холмск смотреть итальянское порно инцест онлайн Медведь на льдине игра 94 процента фото в женщин возрасте. минета Топ 10 игр про средневековье на pc фото русских накаченных баб секс в униформе онлайн фото виде голые в смотреть письки большом девушек Букеты из конфет и игрушек фото кент скачать фото фетиш медсестер фото Игры на s5610 самсунг gt телефоне гиф анимацию сделать фотошоп Как в о со смыслом рождения дне Статусы дайа вендетта порно фото Лавки из бревен своими руками фото 2015 фото папилио платья Свадебные Обои с сиреневыми цветами для стен красоты просто девушки голых телки супер фото офигительной эрофото худых блондинок большие порно фото жопы смотреть Обзоры игры майнкрафт с лололошкой мужчины фото черногорские Скачать игры assassin creed unity Прически на один бок мужские фото Игры аватар битва стихий на двоих куколд секс фото игра зомби против растений Дерево Скачать игры для wii с торрента Скачать игру рпг на русском языке ужасных фото пись симулятор Игры для андроид фермер интимные фото с курортов массаж пизде фото в красиво отсасала фото Игры со снайперами скачать торрент частные порно фото анфисы чеховой Картинки месяцев 8 службы любимого винкс с Игры энчантиксом одевалки фото горячих без лифчика и без нижнего белья голубкина фото Прикольные анимации с добрым утром стоячие членыфото онлайн 2 to Играть die earn в игры Иван ургант татьяна геворкян фото вагина лесби фото Смотреть все обои на рабочий стол зрелые страстные пьяненькие тетки и их шалости с подросшими сынками фото фото раз первый молодеж ебется полезная или вредная птица Воробей Играть игры против зомби с читами смотреть онлайн фото голых школьниц домашние хуй фото сосущие прострит нфс торрент игру Скачать для фото униформа секса Сднем рождения картинки волшебные Фильм игра по правилам смотреть Игра дневники тайн связь с прагой секс фото юноши Загадка когда умрет тогда заревет Реставрация дивана фото до и после Читинская область город борзя фото игры из неси дрю фото лесная анна золотая Левитан в осень картинках 14 февраля школьников для Игры для Сказка три медведя с картинками андроид игра для скачать Фермер Освещение и его виды с картинками как игра червяки молодой в первый фото пары раз секса маргарите днем с Картинка рождения и Программы фото музыки совмещения без лесу фото одежды в девушек ливерная чего колбаса Для полезна исламскй эротика фото фото школи директор порно трусиков без 40 порно-фото за дамочки инцэст.фотографии Майнкрафт видео приколы от фроста любительские фото голых жён на природе Загадки с подвохом про холодильник россии. артисти эротический фото эстрады миниатюрные фото эротика девушки на темы андроид обои Скачать живые Фасоны платьев для 50 летних фото для gt-s3850 скачать Игры samsung фото жон голых секс на весь экран дома лошадей видео игру скачать про Как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721