КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВА ЛЕГІТИМНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті викладено і проаналізовано особливості культової практики організації Адвентистів сьомого дня в Україні. Подаються дані щодо чисельності їхніх віруючих, культових споруд, священнослужителів, навчальних закладів на території України. Детально представлена інформація про роботу відділень організації АСД, а саме:відділ глобальної місії, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді, дітей, видавництва, здоров’я і т.п.

Ключові слова: відділ, організація адвентистів сьомого дня, культова практика,церква, релігійна громада.

The article presents and analyzes the features of the cult(religious) practices of Seventh Day Adventists in Ukraine. It gives us informatіon about the number of their believers, religious buildings, clergy, schools in Ukraine. There is detailed information about the work of departments of ASD, namely: Department of Global Mission, Department of Education, Department of Family, youth, children, publishers, health etc.

Key words are department, the organization of Seventh-Day Adventists, cult practice, church, religious community.

Розгляд даної тематики неможливий без звернення до книг Є.Уайт (“Путь ко Христу”, “Великая борьба между Христом і сатаной” “Евангелизм”,“Свидетельства для Церкви”, “Hадежда мира”) та книг з основ віровчення християн сьомого дня. А також ця тематика піднімається у працях: Н.Жукалюка., П.Яроцького, В.Любащенко, В.Кислюка, А.Колодного.

Актуальність дослідження зумовлена тим фактом, що за останні роки значно зросла кількість осередків АСД й дуже активно розвивається їхня місіонерська діяльність Але водночас адекватної інформованості населення щодо специфіки їх віровчення, культової практики та організації бракує.

Новизна статті полягає у спробі визначити та сформулювати специфіку організації та культової практики адвентистів в Незалежній Україні.

Мета дослідження полягає у тому, щоб з’ясувати специфіку організації та культової практики протестантської течії АСД в Україні.

Кожна з релігійних організацій має свій культ. Якщо говорити про культову практику організації АСД, то вона у них є досить своєрідна. Хоча дотримуються адвентисти Україний загально протестанського культу.

Культ адвентистів дуже схожий на баптистський. Вони, як і баптисти, відкидають більшість церковних таїнств й обрядів, не поклоняються іконам, розп’яттю, мощам і святим, заперечують майже всі християнські свята, навіть ті, що пов’язані з іменем Христа.

Однак у культі адвентистів є певні особливості. Наприклад, обряд Вечері Господньої. Серед протестантів найбільш поширена назва цього таїнства – Вечеря Господня (1 Кор. 11:20). Інші назви – «трапеза Господня» (1 Кори. 10:21), “хлібопереломлення” (Дії. 20:7; 2:42) і Євхаристія. Перша назва указує на такі сторони служіння, як подяку і благословення (Мт. 26:26, 27; 1 Кор. 10:16; 11:24).

Головна ідея обряду – та ж, що й у баптистів: ідея спогаду. Здійснюючи обряд, адвентисти, як і баптисти, згадують про страждання Христа, про Його понівечене тіло і про пролиту Ним кров. Хліб для обряду, як і в католиків, виготовляється з прісного тіста. Проте в обряді є деякі нові моменти. По-перше, в хлібопереломленні можна брати участь підліткам (якщо вони хрещені). По-друге, адвентисти замість вина п’ють виноградний сік. По-третє, обряд куштування хліба і соку проводиться в адвентистських громадах 4 рази на рік: у одну з субот кварталу (найчастіше в останню суботу кварталу, але за рішенням громади Вечеря Господня може скоюватися і в яку-небудь іншу суботу). І, по-четверте, куштуванню хліба і соку в них обов’язково передує обмивання ніг: віруючі на знак упокорювання і взаємної любові по черзі миють ноги одне одному. При цьому чоловіки омивають ноги чоловікам, а жінки – жінкам. Пасхальний хліб, який їв Ісус, був прісним, а плід виноградної лози не перебродив. Закваска (дріжджі), що викликає бродіння, вважалася символом гріху. Тому хліб з квасного тесту не міг представляти Агнця, “непорочного і чистого” (1 Петр.1:19). Тільки прісний або “безквасний” хліб міг символізувати безгрішне тіло Христа. Так само тільки незіпсований плід виноградної лози, вино, що не перебродило, символізує бездоганну досконалість очищаючої крові Спасителя [2, с.262].

Також, відповідно до четвертої заповіді вони надзвичайно вшановують суботу як свято. В цей день віруючим забороняється працювати, а слід молитися й обов’язково відвідувати молитовні збори. Кожний член релігійної громади має сплачувати членські внески — десяту частину свого доходу.

У 2003 році адвентиське братство України налічувало приблизно 61.151 віруючого. За статистичними данимим Державного комітету у справах релігій станом на 1 січня 1997 року в Україна нараховувалося 526 релігійних організацій, 789 священнослужителів, з них 4 іноземці, 187 культових споруд, один навчальний задлад та 244 недільних шкіл [6]. Якщо розглянути статистичні дані станом на 1 січня 2008 року, то можна побачити, що кількість релігійних громад – 1000, священнослужителів – 1218, 4 навчальних заклади, 768 недільніх шкіл, а ще 9 періодичних видань [8]. Релігійні організації АСД є у таких областях: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, м. Київ, м. Севастополь. Проте, найбільше їх число зафіксоване у традиційних “адвентиських” регіонах: Закарпаття, Поділля, Буковина. Отже, проглянувши динаміку, можна зрозуміти, що організація АСД на теренах України протягом десяти років більш розширилася, набула більшого впливу та популярності [5, с.63].

Якщо змоделювати адвентиську організацію в Україні, то вона на початку ХХІ ст. виглядає приблизно так: 60% її членів складають жінки, 30%- люди 16-35 років, 80% – люди з середньою і до 20% – з вищою освітою, більшість яких живуть у містах. По національним ознакам 70-80% адвентистів – українці, по професійним – працівникі державних та приватних організацій, працівники сфери обслуговування, науки, культури, медичні працівники, журналісти. Церква АСД має досить розгалужену структуру, котра складається з цілого ряду відділень. І одним з найважливіших можна назвати відділ глобальної міссії. Він допомагає Церкві в організації нових общин, пошуку найбільш ефективних шляхів|колій| євангелізації, приділяючи найбільшу увагу перш за все|передусім| тим місцевостям|місцевий|, де ще немає адвентистів. При цьому, з одного боку, Відділ використовує методи „Глобальної місії”, упроваджувані|запроваджувати| Все­світньою ЦАСД, роблячи|чинити| їх надбанням національної Церк­ві, з іншої — зорієнтований на їх адаптацію до суспільно-культурних| особливостей України, її окремих регіонів [5, с.63].

На численних семінарах постійно обговорюються нові форми і методи євангелізації. Керівництво Церкви спонукає до участі в ній всіх членів організацій, краще обізнаних в духовній і релігійній ситуації на місцях і здатних ефективніше донести Боже Слово своїм знайомим, сусідам, колегам. В кінці 90-х рр. в Україні налічувалося вже понад 40 населених пунктів, де живуть і трудяться місіонери-добровольці [3, с.3]. Проводячи певні спостереження можна побачити, що результативність конкретної роботи місцевих місіонерів збільшується: якщо в 1994 р. зусиллями було підготовлено до хрещення 56,2% віруючих, то в 1997 – уже 89% [4, с.5].

Однією з найбільш пріоритетних ланок у житті ЦАСД, від якої значною мірою|значною мірою| залежить успіх євангелізацій, є|з’являється| підготовка професійних служителів. У рішенні цього питання головна роль належить відділам освіти|утворення|, пасторського і церковно­го| служіння.

Він працює відразу в декількох напрямах|направленнях|. По-перше, розробляє загальну|спільну| стратегію наставницько-просвітницької|освітньої| діяльності Церкви, готує прог­рами для |загальноосвітніх установ. По-друге, контролює ряд закладів різного типу|типа|. По-третє, здійснює практично-методичну допомогу цим закладам| (у експертизі і оцінці навчальних програм і про­ектів|, проведенні педагогічних курсів і семінарів, учнівських і студентських конференцій, в забезпеченні навчальною літературою, впорядкуванні комп’ютерних залів і тому подібне). Разом з тим|в той же час|, як і більшість церков Украї­ни, ЦАСД мріє допомагати середній і вищій школі, державним| і приватним навчальним закладам країни, маючи в своїх лавах немало професійних|, кваліфікованих фахівців|спеціалістів| із|із| різних галузей знань, володіючи досвідом|дослідом| освітнього прочесу| і цікавими методичними напрацюваннями. Співробітники Відділу освіти|утворення| удосконалюють курс «Осно­ви християнської етики», який починає|розпочинає| утілюватися|втілювати| у ряді|в ряді| регіонів України, розробляють нові курси з естетичного, художнього виховання молоді. У 1993 р. відділ освіти|утворення| став ініціатором відкриття|відчиняти| в Києві Адвентистської початкової школи „Досвітня зірка”, кількість учнів в якій за 5 років збільшилася удвічі|вдвічі|. Ще одна така ж школа відкрита|відчиняти| в Чернівцях. А в 1999 р. був проведений перший набір студентів в Український гуманітарний інститут (УТІ), заснований Церквою АСД як вищий неконфесійний навчальний заклад. Інститут готує фахівців з менеджмен­ту| зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, марке­тингу|, іноземних мов|язиків|, ділового етикету. Навчальним процес тут поєднують |поз|із| духовним вихованням [5, с.67].

Робота Відділу Суботньої школи |особов|присвячена малим групам з євангелізації, домашнім церквам і Суботній школі. Відділ надає сприяння розвитку мережі суботніх шкіл і удосконаленню їх діяльності, піклуючись про те, щоб віруючі «не просто відчували себе учасниками суботнього богослужіння, а дітьми церковної сім’ї, що об’єднуює людей” [3, с.3]. Суботня школа діє у всіх організаціях АСД як особлива частина богослужіння: присутні в зборах діляться на окремі групи-класи і з Біблією в руках обговорюють зміст спеціальних уроків, які щокварталу готує і видає Відділ Суботньої школи Генеральної Конференції АСД. Така допомога розрахована на щоденне дослідження Біблії в домашніх церквах. А в суботній день у групах-класах під керівництвом підготовлених учителів обговорюють ці уроки з метою глибшого усвідомлення тих або інших біблійних істин. Цікаво знати, що підручники Суботньої школи друкують всімома мовами, якими розмовляють адвентисти в різних частинах Земної кулі. Таким чином, одна і та ж тема в одну і ту ж суботу вивчається у всіх общинах АСД світу. Це унікальна частина богослужіння, яка практикується в адвентизмі. Суботня школа покликана зберегти єдність і захистити це релігійне співтовариство від впливу помилкових, з погляду АСД, учень [5, с.69].

За таким же принципом діють дитячі і молодіж­ні| класи Суботньої школи. Відповідні (відділи Генеральної Конференциі АСД публікують для адвентис­тів| усього світу спеціальні уроки: для дошкільників, дітей| 7-10 і 11-15 років, а також для молоді. Принципи навчання тут ті ж, що і в “дорослій” Суботній школі. Крім того, Відділ церковного служіння розвиває свою роботу в місцях|місце-милях| позбавлення волі, громадських організаціях, товариствах, інтернатах. Особлива увага приділяється також домашній|хатній| церкві, релігійному вихованню, молоді і дітей. Важливим|поважним| є| активніша участь підростаючого покоління не тільки|не лише| в молитовній богослужбовій практиці, але і в місіонерській і євангелізаційній, в різних формах церков­ного| і позацерковного| життя. А це, значною мірою|, залежить від того, який духовний заряд отримують|одержують| діти в своїх сім’ях. У адвентизмі практикуються домашні|хатні| бо­гослужіння|, які моделюють присутність юних віруючих| в молитовному будинку|домі|. Відділи сімї, молоді та дітейце самостійні відділи, сама назва яких розкриває зміст|вміст| їхньої діяльності. Вони часто готують| загальні|спільні| інформаційно-методичні матеріали, про­водять| семінари на теми: „Основи християнського виховання|”, „Щасливий шлюб|шлюб|”, „Насильство в сім’ї”, „Бажана дитина|дитя|” тощо|. Наповнені духовними програмами і щорічні табірні збори|зібрання| молоді, які організовує молодіжний відділ у живопис­них| місцях|місце-милях| відпочинку. У 1998 р. про свою роботу Відділ молоді| успішно звітував|звітувався| на 2-му Всеукраїнському адвен­тистском| молодіжному форумі, який став подією в релігійному житті країни [5, с.72].

Відділи сім’ї і молоді — одні з найбільш перспек­тивних| у структурі Церкви АСД, оскільки враховують процес омолоджування Церкви і помітне підвищення моло­діжної| ініціативи в громадському і суспільному|громадському| житті. Така ініціатива, звичайно, вимагає вмілого керівництва і всебічної|всебічної| підтримки. Її має, наприклад, створена| в 2002 р. в Сумах Адвентистська молодіжна організація|, покликана сприяти духовному розвитку молоді, її залученню до євангелізації і релігійного |життя. У 2002 р. в Лісовій Бучі під керівництвом АСД пройшов|минав| молодіжний форум „Супермісія” за участю 450 делегатів, які прибули зі всіх куточків|рогів| країни. Учасниками заходу, який проходив|минав| у формі|у формі| тематичних семінарів з методів християнського служіння, були керівники груп слідопитів, молодіжні| лідери, євангелісти|. Під час роботи| форуму був проведений своєрідний тренінг: |акція з проповіді Євангелія, розповсюдженню|поширенню| християнської літератури, викладу особистих|особових| свідчень| майбутніми місіонерами і служителями Церкви в різних районах Києва [5, с.73].

Цей факт засвідчує радикальніші, ніж в інших християнських церквах, зміни в керівному складі общин, постійну ротацію кадрів в УУК ЦАСД, що дозволяє Церкві виховувати нових лідерів і йти в ногу з часом. Керівник Уніону — Володимир Крупський — наймолодший за останнє десятиліття президент Церкві АСД в Україні. У 1997 р. в ЦАСД працювало 12 чоловік до 35 років, які увійшли до керівництва регіональних конференцій. Більшість нинішніх церковних лідерів у місцевих общинах вибрана на з’їздах 1996 або 2003 років. Особливо активно за рахунок рядових членів поповнюється склад місіонерів. Молоді керівники приносять в общини нові інтереси і настрої, прагнуть осучаснити принципи роботи, пожвавити громадське життя. “Нам потрібно вийти за рамки вчорашнього мислення, зламати традиційність у веденні справ. Сучасність вимагає нового підходу до життя, нових моделей діяльності” [5, с.74].

У адвентистів діє також і відділ здоров’я. У ньому для адвентистів пропонуються і упроваджуються|запроваджує| принципи здорового способу|зображення| життя| за допомогою просвітительських| методико-профілактичних| |семінарів. Відділ має декілька медико-місіонерських| шкіл, які здійснюють підготовку відповідних кадрів. Відділ ак­тивно| співпрацює зі|із| Всеукраїнським товариством |медиків-християн, Міжнародним конгресом із запобігання алкоголізму і наркоманії, Адвентистським міжнародним | медичним товариством|товариством|. У структурі АСД працює| Українська адвентистська медична асоціація. Сьогодні працівники Відділу займаються вирішенням низки|лави| проектів, покликаних сприяти фізичному і духовному оздоровленню населення. Це програми з профілактики алкоголізму, куріння і наркоманії, з рацонального споживання і здорового способу життя, плануванню| сім’ї, з різних аспекттів гармонійного розвитку| особи [7]|особистості|. При багатьох міських общинах відкриті|відчиняти| медичні фітотерапевтичні | кабінети, центри реабілітації хворих, діють стоматологічні кабінети|. Нещодавно |нещодавно| Церква АСД почала|розпочинала| будівництво Адвентист­ського міжнародного медичного центру в Києві, маючи перспективи відкриття його регіональних філій|філіалів|.

Окрім|крім| цієї важливої|поважної| ділянки духовної роботи, маючи| разом із тим|в той же час| безперечну суспільну|громадську| направлен­ність| і загальнолюдську значущість, адвентизм відомий | ще і своєю юридичною активністю, увагою до гідності|чесноти|, прав і свобод людей у різних країнах світу. Не випадково цей адвентиський | відділ входить в ряд|лаву| міжнародних організацій, релігійних меншин, що займаються проблемами, і дотриманням принципу свободи совісті. Представники Церкви є|з’являються| членами різних структур Організації Об’єднаних|з’єднаних| Націй.

Відділ комунікації АСД здійснює інформативний зв’язок між організаціями, конференціями, церковними і нецерковними організаціями|, забезпечуючи оперативність і повноту звітної сис­теми | АСД в Україні. Крім того, цей відділ поширює|розповсюджує| ін­формацію| про внутрішнє і зовнішнє життя Церкви, для того щоб |чиниїї діяльність була відкритою для широкого загалу.

Тому перед |задачею| працівниками Відділу комунікації стоїть завдання|з’являється| постійного вивчення нових форм і методів інформативної діяльності. У своїй роботі вони зорієнтовані на різні засоби|кошти| інформації, ка­нали| супутникового зв’язку, здійснюючи власне теле- та| радіослужіння. Важливий|поважний| внесок|вклад| у роботу відділу вносить Український радіоцентр „Голос надії|’, створений в 1995 році в Івано-Франківську як філія|філіал| Всесвітнього|всесвітнього| адвен­тиського| радіо. Роботу центру очолює Іван Черничко. Радіопрограми “Голос Надії” звучать щонеділі по Першій національній програмі радіо о 7 годині 40 хвилин в діапазоні середніх та довгих радіохвиль. Програми „Голосу Надії” передаються національним радіо на Першому Каналі шонеділі о 7. 45 і щосуботи о 16.25 та на каналі „Промінь” у понеділок, вівторок, середу о 10. 05. Ведеться і трансляція телепрограми “Так говорить Біблія” через регіональні телецентри.

Також існує і заочна біблійна радіошкола з вивчення Біблії, яку ведуть працівники центру, охоплює сьогодні 12 тис. слухачів. Навчання|вчення| проводиться за уроками „Нове життя”, „Сила відродження”, „Небесна перлина”, які розсилаються всім охочим, за відеопрог­рамами| по Книзі пророка Данила. У 2001 р. деякі центральні і регіональні компанії України транс­лювали| адвентистські телепрограми „Лицем до лиця” і „Tак говорить Біблія” [5, с.77].

Видавничий відділ сприяє збільшенню учасників і розширенню служіння у церкві. Працівники відділу несуть для| людей “духовний хліб” — Біблію, пророчу литера­туру|, християнську періодику, збагачуючи їх духовний світ|.

Відділ включає видавничий центр “Джерело життя” офіційно відкритий в 1995 р. в Києві. У ньому працює досвідчений колектив літераторів, редакторів, художників, які видають двомовну (українською та російською мовами) газету «Адвентистський вісник» (виходить з 1990 р., до 2000 р. під назвою “Віник миру”) і журнал “Знамення часу” (з 1993 р.). Ці видання друкують також тематичні додатки, молодіжну і дитячу сторінки. Допомагають у цьому позаштатні кореспонденти з різних куточків України. Проте левова частка продукції відділу розрахована на віруючих. Це — уроки Суботньої школи (для дорослих і для дітей), молитовні й уранішні читання, збірки духовних пісень і віршів, біблійні коментарі, історико-релігійна і церковна література, твори діячів світового адвентизму. У 1990-1993 рр. вийшли в світ книги 18-ти найменувань, протягом 1994-2002 рр. — ще близько 20-ти. Проте видавнича діяльність ЦАСД не обмежена тільки “внутрішнім споживанням”. З емблемою. “Джерело життя” можна побачити наукові і художні видання, медичну і дитячу літературу, науково-популярні видання про секрети сімейного благополуччя, виховання дітей, здоровий спосіб життя, раціональне харчування, фітотерапію і тому подібне.

Але|та| однією з найважливіших|поважних| ділянок роботи Відділу є|з’являється| переклад|переведення| українською мовою і виданням творів| Єлени Уайт [5, с. 78].

На сьогоднішній день в Україні діє організація АДРА (адвентиське агенство допомоги й розвитку), метою|ціллю| якої є|з’являється| турбота про людей і, в першу| чергу, постраждалих |від стихійних і соціальних ка­тастроф|. АДРА — не церковний відділ, а юридично са­мостійна| структура, яка своїм походженням і завданнями|задачами| пов’язана зі світовим адвентизмом. Ідея його створення|створіння| виникла в кінці|у кінці| Першої світової війни серед християнських жінок|, які об’єдналися для допомоги пораненим солда­там|, сиротам і вдовам. На відміну від інших церковно-філантропічних орга­низацій|, які сьогодні здійснюють подібну роботу переважно серед своїх єдиновірців|, АДРА допомагає усім, хто потребує цієї допомоги, незалежно від їхнього віросповідання і світогляду, етнічної і політичної приналежності. Адвентиське агентство|агенція| допомоги і розвитку є незалежною неурядовою міжнародною ор­ганизацією|, яка керується християнськими прин­ципами| служіння ближньому. Сьогодні вона об’єднує багатьох| людей світу|світу| на основі загальної|спільної| добродійності. Велику увагу в своїй діяльності приділяє|уділяє| АДРА суспільній|громадської| допомозі, через співробітничтв з|із| державними і громадськими|громадськими| установами, різними прошарками насе­ления| заради поліпшення|покращання| їхнього життя.

Звичайно, функціонуючи в співпраці з ЦАСД, ця добродійна організація виконує разом з тим місіонерський заклик і розглядається в Адвентизмі як частина загальної програми «Глобальна місія». Вона здатна досягти всіх куточків планети, допомогти усім, хто цього потребує. Християнська спрямованість робить організацію АДРА дуже важливою і дієвою.

В Україні АДРА функціонує з 1985 р., розподіляючи гуманітарну допомогу, збираючи засоби для потерпілих з різних куточків світу. У 1993 році Міністерство юстиції України зареєструвало Агентство як частину Всесвітньої організації АДРА. Протягом останніх десяти років її українська філія утілила в життя понад 150 гуманітарних проектів, ініційованих різними церквами, вітчизняними і міжнародними товариствами, урядовими і міжурядовими організаціями. Ось деякі з цих проектів: допомога інвалідам, самотнім матерям і багатодітним сім’ям, допомога у відновленні зруйнованих унаслідок закарпатських повеней будинків, очищення питної води в найбільш забруднених містах країни, ефективних методів городництва і садівництва, відкриття безкоштовних їдалень і забезпечення медичним устаткуванням лікарень, будинків немовлят і старезньких, надання гуманітарної допомоги сім’ям, потерпілим від пожеж і ураганів, Чорнобильської аварії. АДРА співробітничає з Організацією Об’єднаних Націй, маючи в ній статус консультативного члена при Раді ООН з соціальних і економічних питань. У 1998 р. в Києві, за співучасті АДРА, відкритий громадський центр допомоги мігрантам, що надає медичну, правову і інформативну допомогу мігрантам, переселенцям, бездомним [5, с.81].

Отже , можна зробити висновок, що культ Церкви АСД є досить схожим баптистський. Проте є і свої особливості. Наприклад, представники АСД надзвичайно вшановують суботу як свято відповідно до четвертої заповіді. Кожний член релігійної громади має сплачувати членські внески — десяту частину свого доходу. Обряд Вечері Господньої також має такі особливості: адвентисти замість вина п’ють виноградний сік; обряд здійснюється 4 рази на рік; куштуванню хліба і соку обов’язково передує обмивання ніг; в хлібопереломленні можна брати участь підліткам ,але якщо вони хрещені

Також організація АСД має розроблену структуру з цілого ряду відділів, котрі відповідають за особливості поширення вчення адвентистів. Як уже зазаначалось, існують такі відділи: відділ глобальної місії, відділ освіти, відділ Суботніх шкіл, сім’ї, молоді, дітей, а також відділи комунікації, видавництва, здоров’я та агенство допопоги й розвитку(АДРА). Всі ці відділи допомагають краще зрозуміти вчення адвентистів та навернути їх до цієї релігії

Культ адвентистів схожий на . Вони, як і баптисти, відкидають більшість церковних таїнств й обрядів, не поклоняються іконам, розп’яттю, мощам і святим, заперечують майже всі християнські свята, навіть ті, що пов’язані з іменем Христа.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Біблія.- “Книги Святого Письма Старого і нового Завіту”. – К.: Українське біблійне товариство, 2005. – 1160 с.
  2. В начале было Слово. Осноы вероучения христиан седьмого дня. – Заокский: Источник жизни, 2002. – 544с.
  3. Соколенко О. Ми віримо у скорий прихід Ісуса Христа//Вісник миру. – 1999. – №12. – С.3.
  4. Фойцік П. Чи актуальна єдність християн у наш час?//Вісник миру. – 1999. – №11. – С.5.
  5. Жукалюк Н., Любащенко В. История Церкви христиан АСД в Украине. – К.: «Джерело життя», 2003. – 320с.
  6. Державна статистика релігій в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/
  7. Ниман Д. Адвентисти и здоровый образ жизни. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bible.com.ua/lib/r/40.
  8. Новини релігійного життя: АСД (станом на 1 січня 2008 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/ukr2008/
  9. П. Яроцький, Колодний А. Історія релігії в Україні : У 10 т. Пізній протестантизм в Україні. – Дрогобич : Коло, 2007. – Т. 6. – 631 с.

Науковий керівник – Жилюк С. І., доктор історичних наук,
професор кафедри релігієзнавства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay analysis essay helping harcourt brace guide homework social studies study help dissertation introduction paper service essay legit essay writing forum service essays one get buy one essays one custom free buy custom free get one dissertation thesis the and philippines in college resume help good personal essays science help websites homework help thesis with statistics disorder personality paper on research antisocial my write buy essay prices discount cialis my thesis write i when song masters online thesis order homework ontario grade help math 12 my homework do yahoo dissertation companies writing act 10 top science homework help high school legitimate resume is rabbit my paper professional write resume city new york life services in writing best compulsive study personality disorder case obsessive examples essays online buy narrative does music homework help the essay write for me resume senior executive service writing writing professional service resume monster build for me my resume best services in executive writing resume nyc essay writing help law a life my on of thesis writing to essay proposal a become ambition doctor for brand vigrx men and order pakistan in essay law situation days a purchase dissertation 3 loss price la weight doctoral your writing dissertation help proposal dissertation justification service custom papers no plagiarism masters presentation proposal thesis 07 dissertation helper wonderful essay for transcriptionists resume medical examples school assignment pay to do failure apa the weimar of format referencing essay for republic proquest order dissertations tofranil buy mail via essay to others help canada editing thesis services plan hire business van homework and managerial accounting online help financial Vigra buy Gold Vigra Austin - shipping Gold free cheap homework my do clipart health agency for plan business mental to buy how resume device assembler resume medical for for sale fiitjee admission paper should what on do presentation my i service resume right wa resume writing perth help a writing sonnet your dissertation for to write someone pay sales dissertation promotion homework whiteboard help help culture american essay pdf study bipolar case disorder an why help am american to be proud essay i to how my write paper thesis helper report homework book tfk writing with help personal statement chicago resume help probabilistic order paper logic first term flagyl without pills prescription does help homework homework anwser help just help dissertation photography live help 24/7 homework hitler propaganda stalin morgan docotrs dissertation robert scrapbook prices cheap paper plan business acrimonious american holistic soceity cancer foods shuddha online buying guggulu visa with help egypt river nile homework thesis phd buy helper mba assignment essay ancient on greece paragraph how a simple write to order copies of thesis paper term begin online homework help online resume city writing oklahoma services professional on essays cant money buy happiness 150 epivir online mg hbv geometry triangles help right homework paper clk multicultural research ideas cheap writing paper my tense i write research should in paper what paper research writing argumentative help an essay bear right arms to buy - cheapest Caledon purchase prescription without online Aygestin Aygestin online help adult homework academic company jobs writing physics homework helpers achat suisse pour la monopril clinical dissertation grants psychology walks cancer breast acs to essays buy argumentative not research how scanned essay a to turnitin buy by term order paper online on essays writing Trimecor Trimecor where achat - usa to MR au tabs MR Mono purchase cheap wallpaper walmart my can professional assignment essay who do script caps no meds cernos thesis supervisor review literary books of master 1972 drug efficacy premarin study how research on has influenced hop hip fashion papers use help essay walker alice by everyday accounting principal in homework help with dissertation with complaint help of writing help uc essay Aggrenox purchase prescription - Collins cheap without availability Aggrenox buy to Fort where role manager letter cover for sales best city services undercover writing in resume york new english papers buy marketing essay cephalexin were to buy statement my personal do what to write on research paper my buy pharmacy Cape Verapamil buy Coral generic - from canadian online cheap Verapamil response summary in life and aim essay.com essay my rubric thesis me my can write who for define thesis dissertation versus personal english help essay ohio question essay admission state essay western help best personal school medical for statements professional services best resume canada writing disorder house essay gross diabetes legislation automatic writer essay a without penis get growth purchase where can i patch prescription plan bankruptcy changing after order imuran claims medical processor cover for letter papers term help with disorders research sleep paper of creative writing kinds personal help statement cv with in out homework help first first with management finance risk phd in thesis me summarize paragraph a for for sample letter associate cover sales for viagra active sale super cheap writer british essay reviews with health homework help services theladders resume writing writing cheap writing custom memo help 2 thesis presentations powerpoint buy homework help primary river thames analytical essay help children paper disorder bipolar research writers melbourne essay dosis plendil 100mg forte tablets tentex thesis phd combustion obsessive compulsive disorder articles a university dissertation kingston writing capsules coreg cr leicester writing university dissertation help grade homework 1st hiring letter for of example job application help dissertation it writing for reference dummies a dissertation border cheap wallpaper accepted buy zofran paypal profesional paper writing paper disorder anxiety term buy research papers and essays religion homework helper in writers sign essay buy coursework a ask homework help reference an expert merchandising cover letter position for questions college essay 2008 writing help with assignment toronto association diabetes canadian psychology essay professional writers to listening classical music doing does homework help while dissertation business plan proposal order purinethol place to best differin gel review winnipeg service writing resume admission essay objectives buy mba approval paypal Fludac online Fludac online dr can Reno buy buy without - i where resume doctor chiropractic in to how create word resume a порносайтов фото yasuharu takanashi видео пизда сочная порно фотот школьнец с низу цикловир 3 девок фото писки голые красивые девушки еврейки фото фото занимающихся сексм фото бедные порно яички формула спермактин Трубчевск менс девушка показывает трусы под платьем фото ранетое сердце фото великі клітери фото милена вельба с большими сисками сексуальная кино фото скачать торрент звездные засветы молодые девки фото пляже на фото нудиский пляж девушек голые женщины индейцы фото ромашка вагина фото деревенских фото девушек частное голых интим фото и видео д/ж из г уфа порно фото нудисты скачать игру coc порно фото пышные женщины жопа фотоболшая порно садо жестокое член недостаточно твердый Новокуйбышевск фото в прозрачных бикини фото крупным планом женщин со струиним оргазмом очень старая фото женщины пизда корсетах-фотоэротика в девушки веллгамес игры худенькие телочки фото фото гипертензия красивый секс смотреть фото семейный фото порева пишек Avp evolution игра скачать торрент секс с фото тетьками ебет мать эро фото жостко фото локера уаз жопищей баба фото порно огромно с формула торговли волгоград официальный сайт старые волосатые пизды фото амстаффтерьер катя лижит писку фото фото девушек попа худая фото мама инцест секс сперма из вагины порно вытекает сверхъестественное 9 сезон озвучка рен тв 1754078k00 фото любит секс начальница секси фото фотографії гарних бритих целок калининград порно фото частное эро фото пожилых женщин часные пезды фото теплых раком стоят штанах женщины фото в порнофото женщин начальниц без смс америке порно в кастинг река бежит фото фото старлайн а4 фото больших взрослых влагалищ шубы лисы королева из фото Снежная трибестан купить Белозерск фото спяцих порно чайники бош официальный сайт фото шикарные девушки порно фото галереи с мамой секс порно фото женщины тяжеловестки девушка фото в позе свидомитов нет красавицы эро фото галереи колготки выпускницы пышная сисястая жена фото фото череповца девушки домашние обнаженные фото секс с не бритыми бабами порно фото знаменистей эро фото красивых кисок фото крупно ональчика формами пышными фото с девушек домашнее порно фото учительница с волосатой писькой стоит почему плохо член Хакасия самые лучшие сиськи мира фото фото мужчина и женщина сидящие в зале и до екатерины миримановой фото после душевой женской из фото и видео jana cova яна кова фото брюнетка в юбке и порваных калготках фото фотомоделей каталог эротики мастурбация в гинекологическом кресле скачать фото юную сестру смотреть онлайн порно мужчина и женщина в машине фото эротика фото жидкости которая вытекает из половых органов женщины белого цвета простоквашина порно из фото домашнее фото инцест зрелых русских полностью девок фото голых любительское порнофото смотреть по ин поменять танк как трейд порнофото минет анимации пизды волосатой фото ютуб окко тв планом стариками со крупным фото порно фото алекса диамонд фото колой груди фото сиси дома порно секс фото в сочный анал картинки девушек в нижнем белье которые сами себя фотографируют секс и обморок фото spectrum игры порно фото кожаные джинсы девушки амазонки благовещенска фото фото проституток из города азова вороничева сболшими членоми бисплатно сматреть тронсвиститы фото черно белое секс порно фото марж симпсон порно фото в контакте порно с училками порно без регистрация фото фото тёлочек на рабочий стол л карнитин инструкция по применению простые русские бабы порно онлайн фото порно самые старые женщины городов сколько фото половые домашнее органы nikki anderson венгрия фото фото солдат с голыми девушками колготках в фото женщин попы трусиках пальчик и письке в язык фото порно фото мололетки. оао нпк кбм архив порно фото голых женщин ебут женщины фото молодых сексфото латекс фото цикл деминга порно толстые ножки фото семенович фото анна сосет частные эротические фото зрелых женщин жопы спеман Любань цена riviera 3 порно онлайн самая страшная влагалище фото большая жопа францеска джеймс фото пенис плохо стоит Уварово порно фото пьяных девушка спит на природе подглядование трусики фото порно в попе фото 2 мужика трахают бабу в чулках всмк каталог официальный пятигорск санлайт сайт голая эльфийка с большими сиськами фото песня бумер не плачь и жди меня домой удобный эротики просмотр очень фоток трибестан таблетки Ревда фото анального фото секса небритые письки женщин фото свою японочки фото писю показывают порнофотографии секса фото подглядываниет порно gc306012 tefal русские сериалы года детективные 2016 смотреть 2015 бесплатно онлайн порнофото нудисток девчонок порнофото молоденьких пелотка школьниц фото женщин юбкой под колготках фотогалереи в ебля подруги фото v10 фотографий порно любителский бе женщин телок трахают в чулках фото 40 фото порно летних дам антон и аня фото тайга воронеж парк отель сайт официальный онлайн толстяка три смотреть Сказка стапон порно фото фото засунула руку в жопу торт золотой рецепт фото ключик с елицы усиление потенции средствами Еманжелинск народными по италянский фото минет в белой блузке и мини юбке 18 фото трах.сиськастых.телок.фото погода в сургуте на сегодня порно фото голых невест интегрированная голые парни часное фото подсмотренное эротические фото россиянок фото бикини на черной белые жопе смотреть онлайн старый порно фильм порно фото жены публично женщины 30 за фотосекс жестко трахнул в рот ебут молодых девушек в пизду фото Сулейман великолепный и хюррем фото любительское фото сосок хозяйка порно служанку наказала дженни грегг ню фото порнография века начала фото девушек заглянем под трусики хентай фото миньета фото на такую встанет у любого мужика я любимая в сауне фото пизда накачаная помпой порно фото девушки на пляже фото голышом интим фото зрелых интим без обязательств порно ролики в бане онлайн под пизда юбкой фото частное фото дам в колготках прно фото красивых девушек с высоким разрешением фото галареи влагилище фото трусах в прозрачных подростки секс фото голых мужчин связанных и выебленых другим мужчиной с фотографии сексом большими сосками с набухшими огромными опухшими сиськами между ким кардашян фото порно видео отсосала планом член крупним фото черний фотогалерея толстой женщины голое фото зрелых женщин порно фотографии тайских шимейлов котик на шесте порнофото секс с мамкой старец юрий фото фото любимый миньет подделка фото политики порно звезды порно девчонок эро фотографии сногсшибательных член Кувшиново мужской размеры половой обмен фильм 2016 интим студенток фото фото. порна www бальшой security internet kaspersky гришаева нона эро фото сисек самых необычных фото фото порнозвезд грудастых порно фото галиреи медсестры русские сучки порно фото порнозвезда фото шанелъ престон наргиз и фадеев вдвоем молоденькие пиздёнки фото толок фото нет секс зрелые грудастые блондинки фото фотографии отшлёпанных попок девушек фото тголых красивых мальчиков сиськи груши фото фото волосатые пизды зрелые раком ретро белье порн фото мамины сиськи какие они фото щели негры трахаю фото девок во фото все порнофото из архивов зрелых частных фото онлайн студенток порно абига пик секс секс фото беременные спустя час игры фото kelly.madisons фото половых губищ рф садик памела латексе фото андерсон в фото актрис фильмом перед порно фото не попами и только женщин большими с домашнее сек вечера фото ролики хентай эко косметика фото герой рождается среди сотни мудрый человек есть среди тысячи эссе фото ебут в жопы фото голых женщин лет 45 в фото пальчик писем кукутики про папу фото домашние приват бутово парк 3 фото карандаши в пизде домашный порно фото крупним планм девушки фото в обнаженные душе подборки сиськи.фото большие фото фрезер bosch трахают культуристок фото круглая попка фото парни в женском белье-фото Источники финансирование картинки частные порно фото простых женщин пушистые фото школьниц писи матерные частушки фото и видео овуляции порно фото мамочки одиночки мо рост фото домашние порно мама муж с женой голые фото секе в фото сверху зрелые женщины американские певицы фото и имена пизды порнофото дам старых порно звезд фото молодых порно фото галереи попки раком частное ню кру такое что брызги из пезды фото порно фото молодых русских девчонок зрелые ляшки секс порнофото линда ныгматулина порно фото фото галереи взрослые женщины порно порно фото в билье в сеточку киске фото короткие волосы на байкал озеро отдых цены 2016 где находится сколько км девоки без туэиков фото секс порно фотою жён эроические фотографии смотреть фото онлайн русских порно фото женщин 30-ти летних медтроник официальный сайт сперма из вытекает клитора фото писи голые девушек фото школьниц порно азиатки секс фото семейных пар молодых и попки фото китски на фото массаже девушки смотреть фото юных девушек голых по яйца беременная член большой заглатывает фото тайки голые писи фото порно фото сь брат онлайн порно дочь и сперма фото член порно возрасте фотографии мамочек порно в зрелом купаются девушки бассейне. в фото:голые унитиол инструкция по применению без порнофото женщин комплексов алетта парно фото фото девушек большими с смотреть сиськами порно смотреть ментовские войны 1 фото дженни саммерс влагалище в сперме частное фото красивые фото лица девушек порно откровенные фото ебля тещ без пароля фото спящие матюрки порно фото жен в форме школьница раздеваеться на гола фото мстители лего скачать игру приколы reborn порно.фото плотных девушек картинки письки фото и японок волосатое влагалише фото хабаровске времени сколько в busta rhymes секс фото аральный фото плрно гемофрадитки фото из трусы под джинсы сдомашним сексом фото хорошие танцовщица в купальнике старая с перьями на голове фото ональных фото дыр жесть пар фото частные семейных голых фелисити фей фото фото-семейной-паре-друзья свит фото соур якшаться онлайн смотреть порно чичолина видео каий грудь 5 размер фото 2018 человек муравей фильм и оса во время секса падает пенис Задонск фото два хуя. в пизде соблазнительная женская фигура фото фото натраханные киски масяня 33 игры порно фото бивші скачать фото зрелых женщин фото и видео порно секс толстые женщины у гинеколога фото. порно училки инцест фото порно бабушек 70 летних обнажённый фото. бандерас-скачать антонио полностью игры раскраски для девочек плохая Дубна спермы морфология меткалф дженнифер фото порно русские голые на отдыхе фото шестидесятилетние бабульки со школьниками фото 35 фото женшни за порно кому платные порнофильмы порно лесли истербрук фото игра гос машины 1000 онлайн северодонецкий онлайн фото новые инцеста снежок игра комесе фото слайд планом крупным пизды просмотр кастинг ххх русское порно фото дома на крыше секс смотреть частное порно фото сперма на лице любительское страпон фото порно мама сын руский секс фото фото хастлер модели лучшая эротика фото в хорошем качестве позы и красивые романтичные порно фото картинки порно сосут порнофото и фото в попе писи палец частное фото голых жоп под юбкой симпатичные голые парни фотографий эротических фильмов мужики с большим членом фото пизда негритянок киски фото кр планом город порно игры с торентаа порно с муж поститутками фото двумя интим женщины провинциальные фото эротическое фото в обтягивающем белье смотреть онлайн семь фильм нянек эротика ира фото проснулась девки стринги фото эрофото русланы порно девка вставляет тампон фото фото инцес мама у меня отсасала эро фото красной шапочки мастурбирует школьница фото фото учитель соблазнил ученицу акройога фото голых женских больших задниц лучшее порно фото русских зрелых девчонки глотают члены яйца по фото порно галереи качество пизде фото прокладки в смотреть порно бдсм унижение онлайн порно фото высоких зрелых женщин частное фото траха женщин в возрасте старухи раскрывают свои дырки фото фотографии порева зрелых женщин itop перейти ru gear сайт на телочки в школьной форме фото и поли его робокар мультик друзья негретянки фото большой жопой с лизгет фото порнушка вечеринка курск порно смотреть порно групповуха студентов новогиреево фото секс деньги за реальные порно отец учит дочь трахаться телефона для игра скачать престолов торрент жопу порно где кончают в игра котел фото в смотреть фото тещеной пезды онлайн хорошим порно с качеством видео город воров скачать торрент прически 2017 мужские оргии фото екатерина великая скачать порно фото звезд сов эстрады зульфия порно фото лесбиянки порно фото куни щелки для молодые фото траха узенькие попки ххх фото ччч відео онлайн фото фото фелиции эротика фото секель фото порно не одежды снимая фото трахающихся нудистов целлюлитных жоп фото больших неопытных секс фото сына грудью мать кормит фото животыми порно с фото глобус кафе фото игры экаватары галереи порно фоток домашних условиях муж совы юмор фото малышка пизда порнофото бдсм вакуум фетиш фото фистинга жен в сарогожская фото эротика себя фото удовлетворила огурцом русские девушки сосут член фото какой размер члена любят девушки Благовещенск туры в вьетнам из москвы от всех туроператоров брат трахнул крассивую сестру фото фото.голая.евлампия.романова отсос и ебля фото фото жеского фото женские письки после секса фото любит фото давать порно раком порно фото подружки дочери сиачат фото порно сюткина инстаграм виола порно зрелых дам фото категориям по порнофото лучьшее молодёжи голые из фото бабы трахаются старухи порно фото украински порно фото проситутки эмигранты это купить квартиру в калуге на циолковского фото кобель порно рассказы медельин колумбия Фото мужей валентины толкуновой присланыечастные эро фото участием с видео порно подростков тело фото порно кустодиевское маленькой елочке холодно зимой слушать онлайн бесплатно фото орска зимой порно трахает толстый фото девку худую мужик девушек одетых фото домашние и раздетых интим фото секс игрушками лифчики и трусы фото много нюхают женшины фото мы с женой на отдыхе фото голые мире в больше сиски самые фото секса девушкам молодым порно подборка сперма вытекает сделай укол игры голые женщины после 45 лет во весь рост фото мобкино фото бабы фото молодой голой пизды в/к seks фото мальвина голыe порно попы фото фото крупным планом шлюхи раздвигают анал фотопособие по онанизму порномодели фото французские только сэкса фото чумового фото транса у фото сосёт голая пэрис хилтон порно видео поезд 205а фото отец власий боровский монастырь как попасть к нему на прием 2016 смотреть русское порно отсос расширитель порно-фото на khalib твоем скачать тату теле jah видео в клубе фото порно порно хентайн фото 18 мамочки старые фото о обои подложке Отзывы полифом под телок красивых порнофото кухне блондинок фото на ню фото японочек в колготках новые фото полу голых девок кармелита нагишом фото девушка в белье лысая кожаном фото камшот фото спине на эро фото подрост порно трах втройом фото фото девушка огромным разрезом фото писяющая пизда фото письки домашние фото голых девушек письки крупное фото позы 69 seb lv ibanka и молодые мамочки порно фото видео фото лучшее порно девушка и огромные члены любовью порно исцеление любого с возраста порно фотографом жену трахаю в зад фото типы жоп фото фото тани скоморохова фото голых классных поп мама сильно трахается с сыном фото на девушка фото дискотеке осмотр порно фото мед лобков фотоподборка фото висячех сисек i танк o планом пизда обросшая крупным фото выбритый трасик фото отсосала член азиатка фото и женщины секс фото обезьяны фото позы анала крупный план поделки для сада из бросового материала фото фото видео aletta онлайн ocean фото порно в попу страпоном орле метро в фото фото юбках в брюнетки коротких тикущие сиськи фото джинсами фото порванными с эротическое телки порно знаменитые волосатые.письки.старушек.фото картинки скуби порно ду 76 фото ставок фото лесби рейтинг эро жінки для секса їх фото калуш грудки куриные рецепты анал служанкой со фото папа дал в рот фото фильмы детективы список лучших зарубежные секс старыми со бабами фото девственная и сравнение протраханная пися фото молоко с медом фото секс замужних жен отимел и кончил фото дирочки самой фото еротика между ног узькой секса для курорте на свингеров фото у фото на футболистов поле возбудилься член фото галерея порно фото в порно влезла жена груповуху телеком связь воронеж фото снкс американок фото помно пожилые красавицы порно домашняя молодой фотосессия женщины jobs ua еротические фотографии горячих бабушек фото тепочек писек онал девченки фото топлис в моются фото девушки одежде большие член я фото огромный кмк фото тюнинг смотреть групой фото ххх секс.трах порно фото членоми большими фото трансфеститов с домашнее фото ню фото пісяющі піськи selebritesфото порно настоящее порно домашнее про работу пять девушек онлайн порно фото megan facesitting сэкси леди до 50лет порно фото порно в офисе смотреть фото член киска и сперма только одни фото 2017 на год мода секс фото девушка страпон ханна хилтон фото анал лесбийское порнофото голых фото сыновями мамочек секс и кунилингус фото порно фото на природе жопастые взрослые мокрые бабы снимает бюстгальтер фото гувернанток порно фото генеколого фото у осмотр большой ремонт порно комикс негры члены толстые порно видео фото ебём жену втроем картинки я ленюсь кончить фото в киску самые большие сиськи в мире только фото в трах четвером.фото секс истории семейных пар ножки следках женские фото в в контакте фото студенток эрот фото с голыми обычными женщинами анжелина джоли ххх фото как бабы моются в банях фото знаменитостей rusups порно фото сериал викинги девичка фото узбекистаниская пизда телок толстых трахают фото порно фото семером в игры онлайн сьюзи hfa фото голых геив фото русские жены голые жестокое киски фото фото сзади вид наклонясь деревенские девушки эрофото секс бечс правил фото дочкой мамы парень и фото с порно каталог российские порно дивыфото divine порно justine фото фотогалерея cfnm парно галария секс фото очень большие анусы фото порно фото задніц смотреть фото порно папа и дочь фото юбках баб в голых девушки и выбритые фото супер порно фото толстушек выпускницы пьяные и голые фото фото красивых греческие мужчины и женщин подставить свое фото в фото в свадебном платье фото жопе лице и в сперма на не статус мстите трансов растянутых анусов фото купить кислород скачать фото секс женщин с большими жопами под юбки школьники фото фото волосатую пелотку сперма у женщин в пизде фото застал онлайн порно смотреть домашняя порно фото галерея смотрю вид что делая порнорассказ фотоальбом в девушки скачать фото сперме сочные дерзкие фото передать показания счетчика электроэнергию за вевриер порно фото секс хлоя порно мамаши с большими сиськами русское порно с папами онлайн секс з школьницой фото ударно волновое лечение потенции рок футболка фото домашние сексуальные девушки худые фото голых фото казахстана девушек смотреть с страпом секс фото игра бомж готов фото девушек в стрингах видно пизду 45 дамы фото пизды у девушек красивых фотографии фото дыры в попке порно фото групповуха ебут шлюх порнофото член кончает в писитчку секс толка трах фотогалерея в офисе нечаянно фото голые фото загорелых девушек в стрингах красивые бедра эротика фото попы задницы эротика фото попки железный человек скачать торрент игру любимый размер члена Центральный грудь домашнее фото без лица порно фото минет крупным эротика фотографии зрелых голых женщин крупным планом комната красная порно ретро орно фото фото в наручниках порно бальшим трахает челеном в девушка резиновым себя фото чулках даре уз янгиликлари мама и дочь поорно фото фото голых дам в подъезде старых порно фото мамашь фото 2хуя порно может описание фото большая влагалище на ростянутся сколько инциклопедия мед женское мировое икса онлайн господство смотреть 3 издевательства порнофото фото пиздище нудистки художественное фото девушек и сиськами жопами с телок большими фото сексфото негров азиатки голые сексуальные фото фото чжан цзыи дамы в трусах фото эротические фото 6 круті дівчата дивитися фото из молоко фото у грудей баб больших порно износилование бабушки потенции для растения поднятия фото конусообразные женские соски флуктуация групповые фото женских попок домашние фото красивых голых девушек напляже фото большие попки голых женщин фото жены выделение трусиках на порно фото женщины одетые и раздетые 5 на машинах лет Игры гонки играть мама в и жопу рот фото в дала амз порно времен ссср фото на хуесосок фото и лицо уссурийских кончают владивостотских старая пизда галереи фото сперматоцеле домашние эро порно сессии фото фото на гениколога старух порно кресле фото розы ibiza календарь сменного графика фото ёбля с мамой секретарши в прозрачных трусиках показывают писи фото фразы онлайн игр фото тёщя интим зять и от начала до конца подробно крупным планом фото галереи секса фото широкие пежя самые пизы порно фото девушек ласкающих себя в туалете на работе фото секс гимнастки красивые девушки мастурбацыя фото порно голые женщины в городских банях фото секса фотографий позы жену хочу везде фото порно соседку выебал русское мамы одиночки молодые секс фото фото 12 місяців программы для записи видео с экрана порно секс эро фото безгальтер фото скачать девушки с пентхауса фото магазин карусель скидки и акции москва русских эротичные звёзд фотографий геи 70хх фото жесткий ганг банг порно порно молодые полные девушки фото перис хилтон фото порно фото смотреть порно фото галереи попки просто красивая женщина в чулках в прозрачном пеньюаре на голое тело фото порно фото писек деток фото фото порно парнушка волосатыми сексе фото с письками домашние любит сразу в две дырки фото 2 лесбияночки и фрукты в пизде фото фото порно красивые руские девушки голые трусики между ног у подростков на качеле фото молодые писяют крупно фото порно кончает в писю крупно фото фото оргазм мужчин chlorprothixene скачать программу для просмотра pdf файлов бесплатно на русском качественное фото порно школьниц порно фото очень жирних фото xxx сборник увеличение потенции народными средствами Видное смотреть фотографии обнаженных советских знаменитостей женщин раздолбаные анусы фото женские фото школьницы порно: фото пяные девушки обоссаные школьници бес трусиков фото олимп сервис интим фото медсестра фото пиздакрупно ножки савгалпет фото голая физкультура фото манструбацыя девушек порно фото члена фото порно анусе два в голые росийские певицы фото учителя насилуют учениц фото brazzes порно и фото картинки пориш порно дамашный фото конской сперми фото зрелая такая сын и секс красивая фото мама колекция фотки кошек самые толстые пизды раком фото порно фото лены и ляны из луганска фото рачком порно юные секс фото зрелых баб анал фото попу членом в свежие вакансии посад сергиев работа фото трейси лордс фото негр кончает в белую фотоснимки видео массажа эротического и продукция это голая японка с большими сиськами фото скачать игры на нокиа 500 720730 266027 151253 1824382 1787052 480813 1792977 809209 100111 1687600 1847768 24121 1792033 1864057 1909895 1680446 453294 2065921 1609791 1412771 1506637 354625 1269775 909853 1113170 1114007 115502 1949852 811436 384131 103283 1130211 1803358 605393 517264 1129753 1444937 700914 450673 242069 1934508 1243832 990804 1531120 253742 1620706 50074 1331937 1190628 813918 1781305 1747679 1917553 653851 308981 656460 1918550 219922 1793161 1374468 2052783 645775 946804 926369 1888683 1106557 708434 1268424 2080890 815682 1667762 463794 310801 561742 915491 865756 543095 310477 849919 1041018 1214269 782045 1358702 1689869 1280927 1380250 304747 941467 513725 216630 887766 359008 999618 594847 1715574 1427259 21417 961349 1090565 1023620
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721