КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВА ЛЕГІТИМНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті викладено і проаналізовано особливості культової практики організації Адвентистів сьомого дня в Україні. Подаються дані щодо чисельності їхніх віруючих, культових споруд, священнослужителів, навчальних закладів на території України. Детально представлена інформація про роботу відділень організації АСД, а саме:відділ глобальної місії, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді, дітей, видавництва, здоров’я і т.п.

Ключові слова: відділ, організація адвентистів сьомого дня, культова практика,церква, релігійна громада.

The article presents and analyzes the features of the cult(religious) practices of Seventh Day Adventists in Ukraine. It gives us informatіon about the number of their believers, religious buildings, clergy, schools in Ukraine. There is detailed information about the work of departments of ASD, namely: Department of Global Mission, Department of Education, Department of Family, youth, children, publishers, health etc.

Key words are department, the organization of Seventh-Day Adventists, cult practice, church, religious community.

Розгляд даної тематики неможливий без звернення до книг Є.Уайт (“Путь ко Христу”, “Великая борьба между Христом і сатаной” “Евангелизм”,“Свидетельства для Церкви”, “Hадежда мира”) та книг з основ віровчення християн сьомого дня. А також ця тематика піднімається у працях: Н.Жукалюка., П.Яроцького, В.Любащенко, В.Кислюка, А.Колодного.

Актуальність дослідження зумовлена тим фактом, що за останні роки значно зросла кількість осередків АСД й дуже активно розвивається їхня місіонерська діяльність Але водночас адекватної інформованості населення щодо специфіки їх віровчення, культової практики та організації бракує.

Новизна статті полягає у спробі визначити та сформулювати специфіку організації та культової практики адвентистів в Незалежній Україні.

Мета дослідження полягає у тому, щоб з’ясувати специфіку організації та культової практики протестантської течії АСД в Україні.

Кожна з релігійних організацій має свій культ. Якщо говорити про культову практику організації АСД, то вона у них є досить своєрідна. Хоча дотримуються адвентисти Україний загально протестанського культу.

Культ адвентистів дуже схожий на баптистський. Вони, як і баптисти, відкидають більшість церковних таїнств й обрядів, не поклоняються іконам, розп’яттю, мощам і святим, заперечують майже всі християнські свята, навіть ті, що пов’язані з іменем Христа.

Однак у культі адвентистів є певні особливості. Наприклад, обряд Вечері Господньої. Серед протестантів найбільш поширена назва цього таїнства – Вечеря Господня (1 Кор. 11:20). Інші назви – «трапеза Господня» (1 Кори. 10:21), “хлібопереломлення” (Дії. 20:7; 2:42) і Євхаристія. Перша назва указує на такі сторони служіння, як подяку і благословення (Мт. 26:26, 27; 1 Кор. 10:16; 11:24).

Головна ідея обряду – та ж, що й у баптистів: ідея спогаду. Здійснюючи обряд, адвентисти, як і баптисти, згадують про страждання Христа, про Його понівечене тіло і про пролиту Ним кров. Хліб для обряду, як і в католиків, виготовляється з прісного тіста. Проте в обряді є деякі нові моменти. По-перше, в хлібопереломленні можна брати участь підліткам (якщо вони хрещені). По-друге, адвентисти замість вина п’ють виноградний сік. По-третє, обряд куштування хліба і соку проводиться в адвентистських громадах 4 рази на рік: у одну з субот кварталу (найчастіше в останню суботу кварталу, але за рішенням громади Вечеря Господня може скоюватися і в яку-небудь іншу суботу). І, по-четверте, куштуванню хліба і соку в них обов’язково передує обмивання ніг: віруючі на знак упокорювання і взаємної любові по черзі миють ноги одне одному. При цьому чоловіки омивають ноги чоловікам, а жінки – жінкам. Пасхальний хліб, який їв Ісус, був прісним, а плід виноградної лози не перебродив. Закваска (дріжджі), що викликає бродіння, вважалася символом гріху. Тому хліб з квасного тесту не міг представляти Агнця, “непорочного і чистого” (1 Петр.1:19). Тільки прісний або “безквасний” хліб міг символізувати безгрішне тіло Христа. Так само тільки незіпсований плід виноградної лози, вино, що не перебродило, символізує бездоганну досконалість очищаючої крові Спасителя [2, с.262].

Також, відповідно до четвертої заповіді вони надзвичайно вшановують суботу як свято. В цей день віруючим забороняється працювати, а слід молитися й обов’язково відвідувати молитовні збори. Кожний член релігійної громади має сплачувати членські внески — десяту частину свого доходу.

У 2003 році адвентиське братство України налічувало приблизно 61.151 віруючого. За статистичними данимим Державного комітету у справах релігій станом на 1 січня 1997 року в Україна нараховувалося 526 релігійних організацій, 789 священнослужителів, з них 4 іноземці, 187 культових споруд, один навчальний задлад та 244 недільних шкіл [6]. Якщо розглянути статистичні дані станом на 1 січня 2008 року, то можна побачити, що кількість релігійних громад – 1000, священнослужителів – 1218, 4 навчальних заклади, 768 недільніх шкіл, а ще 9 періодичних видань [8]. Релігійні організації АСД є у таких областях: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, м. Київ, м. Севастополь. Проте, найбільше їх число зафіксоване у традиційних “адвентиських” регіонах: Закарпаття, Поділля, Буковина. Отже, проглянувши динаміку, можна зрозуміти, що організація АСД на теренах України протягом десяти років більш розширилася, набула більшого впливу та популярності [5, с.63].

Якщо змоделювати адвентиську організацію в Україні, то вона на початку ХХІ ст. виглядає приблизно так: 60% її членів складають жінки, 30%- люди 16-35 років, 80% – люди з середньою і до 20% – з вищою освітою, більшість яких живуть у містах. По національним ознакам 70-80% адвентистів – українці, по професійним – працівникі державних та приватних організацій, працівники сфери обслуговування, науки, культури, медичні працівники, журналісти. Церква АСД має досить розгалужену структуру, котра складається з цілого ряду відділень. І одним з найважливіших можна назвати відділ глобальної міссії. Він допомагає Церкві в організації нових общин, пошуку найбільш ефективних шляхів|колій| євангелізації, приділяючи найбільшу увагу перш за все|передусім| тим місцевостям|місцевий|, де ще немає адвентистів. При цьому, з одного боку, Відділ використовує методи „Глобальної місії”, упроваджувані|запроваджувати| Все­світньою ЦАСД, роблячи|чинити| їх надбанням національної Церк­ві, з іншої — зорієнтований на їх адаптацію до суспільно-культурних| особливостей України, її окремих регіонів [5, с.63].

На численних семінарах постійно обговорюються нові форми і методи євангелізації. Керівництво Церкви спонукає до участі в ній всіх членів організацій, краще обізнаних в духовній і релігійній ситуації на місцях і здатних ефективніше донести Боже Слово своїм знайомим, сусідам, колегам. В кінці 90-х рр. в Україні налічувалося вже понад 40 населених пунктів, де живуть і трудяться місіонери-добровольці [3, с.3]. Проводячи певні спостереження можна побачити, що результативність конкретної роботи місцевих місіонерів збільшується: якщо в 1994 р. зусиллями було підготовлено до хрещення 56,2% віруючих, то в 1997 – уже 89% [4, с.5].

Однією з найбільш пріоритетних ланок у житті ЦАСД, від якої значною мірою|значною мірою| залежить успіх євангелізацій, є|з’являється| підготовка професійних служителів. У рішенні цього питання головна роль належить відділам освіти|утворення|, пасторського і церковно­го| служіння.

Він працює відразу в декількох напрямах|направленнях|. По-перше, розробляє загальну|спільну| стратегію наставницько-просвітницької|освітньої| діяльності Церкви, готує прог­рами для |загальноосвітніх установ. По-друге, контролює ряд закладів різного типу|типа|. По-третє, здійснює практично-методичну допомогу цим закладам| (у експертизі і оцінці навчальних програм і про­ектів|, проведенні педагогічних курсів і семінарів, учнівських і студентських конференцій, в забезпеченні навчальною літературою, впорядкуванні комп’ютерних залів і тому подібне). Разом з тим|в той же час|, як і більшість церков Украї­ни, ЦАСД мріє допомагати середній і вищій школі, державним| і приватним навчальним закладам країни, маючи в своїх лавах немало професійних|, кваліфікованих фахівців|спеціалістів| із|із| різних галузей знань, володіючи досвідом|дослідом| освітнього прочесу| і цікавими методичними напрацюваннями. Співробітники Відділу освіти|утворення| удосконалюють курс «Осно­ви християнської етики», який починає|розпочинає| утілюватися|втілювати| у ряді|в ряді| регіонів України, розробляють нові курси з естетичного, художнього виховання молоді. У 1993 р. відділ освіти|утворення| став ініціатором відкриття|відчиняти| в Києві Адвентистської початкової школи „Досвітня зірка”, кількість учнів в якій за 5 років збільшилася удвічі|вдвічі|. Ще одна така ж школа відкрита|відчиняти| в Чернівцях. А в 1999 р. був проведений перший набір студентів в Український гуманітарний інститут (УТІ), заснований Церквою АСД як вищий неконфесійний навчальний заклад. Інститут готує фахівців з менеджмен­ту| зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, марке­тингу|, іноземних мов|язиків|, ділового етикету. Навчальним процес тут поєднують |поз|із| духовним вихованням [5, с.67].

Робота Відділу Суботньої школи |особов|присвячена малим групам з євангелізації, домашнім церквам і Суботній школі. Відділ надає сприяння розвитку мережі суботніх шкіл і удосконаленню їх діяльності, піклуючись про те, щоб віруючі «не просто відчували себе учасниками суботнього богослужіння, а дітьми церковної сім’ї, що об’єднуює людей” [3, с.3]. Суботня школа діє у всіх організаціях АСД як особлива частина богослужіння: присутні в зборах діляться на окремі групи-класи і з Біблією в руках обговорюють зміст спеціальних уроків, які щокварталу готує і видає Відділ Суботньої школи Генеральної Конференції АСД. Така допомога розрахована на щоденне дослідження Біблії в домашніх церквах. А в суботній день у групах-класах під керівництвом підготовлених учителів обговорюють ці уроки з метою глибшого усвідомлення тих або інших біблійних істин. Цікаво знати, що підручники Суботньої школи друкують всімома мовами, якими розмовляють адвентисти в різних частинах Земної кулі. Таким чином, одна і та ж тема в одну і ту ж суботу вивчається у всіх общинах АСД світу. Це унікальна частина богослужіння, яка практикується в адвентизмі. Суботня школа покликана зберегти єдність і захистити це релігійне співтовариство від впливу помилкових, з погляду АСД, учень [5, с.69].

За таким же принципом діють дитячі і молодіж­ні| класи Суботньої школи. Відповідні (відділи Генеральної Конференциі АСД публікують для адвентис­тів| усього світу спеціальні уроки: для дошкільників, дітей| 7-10 і 11-15 років, а також для молоді. Принципи навчання тут ті ж, що і в “дорослій” Суботній школі. Крім того, Відділ церковного служіння розвиває свою роботу в місцях|місце-милях| позбавлення волі, громадських організаціях, товариствах, інтернатах. Особлива увага приділяється також домашній|хатній| церкві, релігійному вихованню, молоді і дітей. Важливим|поважним| є| активніша участь підростаючого покоління не тільки|не лише| в молитовній богослужбовій практиці, але і в місіонерській і євангелізаційній, в різних формах церков­ного| і позацерковного| життя. А це, значною мірою|, залежить від того, який духовний заряд отримують|одержують| діти в своїх сім’ях. У адвентизмі практикуються домашні|хатні| бо­гослужіння|, які моделюють присутність юних віруючих| в молитовному будинку|домі|. Відділи сімї, молоді та дітейце самостійні відділи, сама назва яких розкриває зміст|вміст| їхньої діяльності. Вони часто готують| загальні|спільні| інформаційно-методичні матеріали, про­водять| семінари на теми: „Основи християнського виховання|”, „Щасливий шлюб|шлюб|”, „Насильство в сім’ї”, „Бажана дитина|дитя|” тощо|. Наповнені духовними програмами і щорічні табірні збори|зібрання| молоді, які організовує молодіжний відділ у живопис­них| місцях|місце-милях| відпочинку. У 1998 р. про свою роботу Відділ молоді| успішно звітував|звітувався| на 2-му Всеукраїнському адвен­тистском| молодіжному форумі, який став подією в релігійному житті країни [5, с.72].

Відділи сім’ї і молоді — одні з найбільш перспек­тивних| у структурі Церкви АСД, оскільки враховують процес омолоджування Церкви і помітне підвищення моло­діжної| ініціативи в громадському і суспільному|громадському| житті. Така ініціатива, звичайно, вимагає вмілого керівництва і всебічної|всебічної| підтримки. Її має, наприклад, створена| в 2002 р. в Сумах Адвентистська молодіжна організація|, покликана сприяти духовному розвитку молоді, її залученню до євангелізації і релігійного |життя. У 2002 р. в Лісовій Бучі під керівництвом АСД пройшов|минав| молодіжний форум „Супермісія” за участю 450 делегатів, які прибули зі всіх куточків|рогів| країни. Учасниками заходу, який проходив|минав| у формі|у формі| тематичних семінарів з методів християнського служіння, були керівники груп слідопитів, молодіжні| лідери, євангелісти|. Під час роботи| форуму був проведений своєрідний тренінг: |акція з проповіді Євангелія, розповсюдженню|поширенню| християнської літератури, викладу особистих|особових| свідчень| майбутніми місіонерами і служителями Церкви в різних районах Києва [5, с.73].

Цей факт засвідчує радикальніші, ніж в інших християнських церквах, зміни в керівному складі общин, постійну ротацію кадрів в УУК ЦАСД, що дозволяє Церкві виховувати нових лідерів і йти в ногу з часом. Керівник Уніону — Володимир Крупський — наймолодший за останнє десятиліття президент Церкві АСД в Україні. У 1997 р. в ЦАСД працювало 12 чоловік до 35 років, які увійшли до керівництва регіональних конференцій. Більшість нинішніх церковних лідерів у місцевих общинах вибрана на з’їздах 1996 або 2003 років. Особливо активно за рахунок рядових членів поповнюється склад місіонерів. Молоді керівники приносять в общини нові інтереси і настрої, прагнуть осучаснити принципи роботи, пожвавити громадське життя. “Нам потрібно вийти за рамки вчорашнього мислення, зламати традиційність у веденні справ. Сучасність вимагає нового підходу до життя, нових моделей діяльності” [5, с.74].

У адвентистів діє також і відділ здоров’я. У ньому для адвентистів пропонуються і упроваджуються|запроваджує| принципи здорового способу|зображення| життя| за допомогою просвітительських| методико-профілактичних| |семінарів. Відділ має декілька медико-місіонерських| шкіл, які здійснюють підготовку відповідних кадрів. Відділ ак­тивно| співпрацює зі|із| Всеукраїнським товариством |медиків-християн, Міжнародним конгресом із запобігання алкоголізму і наркоманії, Адвентистським міжнародним | медичним товариством|товариством|. У структурі АСД працює| Українська адвентистська медична асоціація. Сьогодні працівники Відділу займаються вирішенням низки|лави| проектів, покликаних сприяти фізичному і духовному оздоровленню населення. Це програми з профілактики алкоголізму, куріння і наркоманії, з рацонального споживання і здорового способу життя, плануванню| сім’ї, з різних аспекттів гармонійного розвитку| особи [7]|особистості|. При багатьох міських общинах відкриті|відчиняти| медичні фітотерапевтичні | кабінети, центри реабілітації хворих, діють стоматологічні кабінети|. Нещодавно |нещодавно| Церква АСД почала|розпочинала| будівництво Адвентист­ського міжнародного медичного центру в Києві, маючи перспективи відкриття його регіональних філій|філіалів|.

Окрім|крім| цієї важливої|поважної| ділянки духовної роботи, маючи| разом із тим|в той же час| безперечну суспільну|громадську| направлен­ність| і загальнолюдську значущість, адвентизм відомий | ще і своєю юридичною активністю, увагою до гідності|чесноти|, прав і свобод людей у різних країнах світу. Не випадково цей адвентиський | відділ входить в ряд|лаву| міжнародних організацій, релігійних меншин, що займаються проблемами, і дотриманням принципу свободи совісті. Представники Церкви є|з’являються| членами різних структур Організації Об’єднаних|з’єднаних| Націй.

Відділ комунікації АСД здійснює інформативний зв’язок між організаціями, конференціями, церковними і нецерковними організаціями|, забезпечуючи оперативність і повноту звітної сис­теми | АСД в Україні. Крім того, цей відділ поширює|розповсюджує| ін­формацію| про внутрішнє і зовнішнє життя Церкви, для того щоб |чиниїї діяльність була відкритою для широкого загалу.

Тому перед |задачею| працівниками Відділу комунікації стоїть завдання|з’являється| постійного вивчення нових форм і методів інформативної діяльності. У своїй роботі вони зорієнтовані на різні засоби|кошти| інформації, ка­нали| супутникового зв’язку, здійснюючи власне теле- та| радіослужіння. Важливий|поважний| внесок|вклад| у роботу відділу вносить Український радіоцентр „Голос надії|’, створений в 1995 році в Івано-Франківську як філія|філіал| Всесвітнього|всесвітнього| адвен­тиського| радіо. Роботу центру очолює Іван Черничко. Радіопрограми “Голос Надії” звучать щонеділі по Першій національній програмі радіо о 7 годині 40 хвилин в діапазоні середніх та довгих радіохвиль. Програми „Голосу Надії” передаються національним радіо на Першому Каналі шонеділі о 7. 45 і щосуботи о 16.25 та на каналі „Промінь” у понеділок, вівторок, середу о 10. 05. Ведеться і трансляція телепрограми “Так говорить Біблія” через регіональні телецентри.

Також існує і заочна біблійна радіошкола з вивчення Біблії, яку ведуть працівники центру, охоплює сьогодні 12 тис. слухачів. Навчання|вчення| проводиться за уроками „Нове життя”, „Сила відродження”, „Небесна перлина”, які розсилаються всім охочим, за відеопрог­рамами| по Книзі пророка Данила. У 2001 р. деякі центральні і регіональні компанії України транс­лювали| адвентистські телепрограми „Лицем до лиця” і „Tак говорить Біблія” [5, с.77].

Видавничий відділ сприяє збільшенню учасників і розширенню служіння у церкві. Працівники відділу несуть для| людей “духовний хліб” — Біблію, пророчу литера­туру|, християнську періодику, збагачуючи їх духовний світ|.

Відділ включає видавничий центр “Джерело життя” офіційно відкритий в 1995 р. в Києві. У ньому працює досвідчений колектив літераторів, редакторів, художників, які видають двомовну (українською та російською мовами) газету «Адвентистський вісник» (виходить з 1990 р., до 2000 р. під назвою “Віник миру”) і журнал “Знамення часу” (з 1993 р.). Ці видання друкують також тематичні додатки, молодіжну і дитячу сторінки. Допомагають у цьому позаштатні кореспонденти з різних куточків України. Проте левова частка продукції відділу розрахована на віруючих. Це — уроки Суботньої школи (для дорослих і для дітей), молитовні й уранішні читання, збірки духовних пісень і віршів, біблійні коментарі, історико-релігійна і церковна література, твори діячів світового адвентизму. У 1990-1993 рр. вийшли в світ книги 18-ти найменувань, протягом 1994-2002 рр. — ще близько 20-ти. Проте видавнича діяльність ЦАСД не обмежена тільки “внутрішнім споживанням”. З емблемою. “Джерело життя” можна побачити наукові і художні видання, медичну і дитячу літературу, науково-популярні видання про секрети сімейного благополуччя, виховання дітей, здоровий спосіб життя, раціональне харчування, фітотерапію і тому подібне.

Але|та| однією з найважливіших|поважних| ділянок роботи Відділу є|з’являється| переклад|переведення| українською мовою і виданням творів| Єлени Уайт [5, с. 78].

На сьогоднішній день в Україні діє організація АДРА (адвентиське агенство допомоги й розвитку), метою|ціллю| якої є|з’являється| турбота про людей і, в першу| чергу, постраждалих |від стихійних і соціальних ка­тастроф|. АДРА — не церковний відділ, а юридично са­мостійна| структура, яка своїм походженням і завданнями|задачами| пов’язана зі світовим адвентизмом. Ідея його створення|створіння| виникла в кінці|у кінці| Першої світової війни серед християнських жінок|, які об’єдналися для допомоги пораненим солда­там|, сиротам і вдовам. На відміну від інших церковно-філантропічних орга­низацій|, які сьогодні здійснюють подібну роботу переважно серед своїх єдиновірців|, АДРА допомагає усім, хто потребує цієї допомоги, незалежно від їхнього віросповідання і світогляду, етнічної і політичної приналежності. Адвентиське агентство|агенція| допомоги і розвитку є незалежною неурядовою міжнародною ор­ганизацією|, яка керується християнськими прин­ципами| служіння ближньому. Сьогодні вона об’єднує багатьох| людей світу|світу| на основі загальної|спільної| добродійності. Велику увагу в своїй діяльності приділяє|уділяє| АДРА суспільній|громадської| допомозі, через співробітничтв з|із| державними і громадськими|громадськими| установами, різними прошарками насе­ления| заради поліпшення|покращання| їхнього життя.

Звичайно, функціонуючи в співпраці з ЦАСД, ця добродійна організація виконує разом з тим місіонерський заклик і розглядається в Адвентизмі як частина загальної програми «Глобальна місія». Вона здатна досягти всіх куточків планети, допомогти усім, хто цього потребує. Християнська спрямованість робить організацію АДРА дуже важливою і дієвою.

В Україні АДРА функціонує з 1985 р., розподіляючи гуманітарну допомогу, збираючи засоби для потерпілих з різних куточків світу. У 1993 році Міністерство юстиції України зареєструвало Агентство як частину Всесвітньої організації АДРА. Протягом останніх десяти років її українська філія утілила в життя понад 150 гуманітарних проектів, ініційованих різними церквами, вітчизняними і міжнародними товариствами, урядовими і міжурядовими організаціями. Ось деякі з цих проектів: допомога інвалідам, самотнім матерям і багатодітним сім’ям, допомога у відновленні зруйнованих унаслідок закарпатських повеней будинків, очищення питної води в найбільш забруднених містах країни, ефективних методів городництва і садівництва, відкриття безкоштовних їдалень і забезпечення медичним устаткуванням лікарень, будинків немовлят і старезньких, надання гуманітарної допомоги сім’ям, потерпілим від пожеж і ураганів, Чорнобильської аварії. АДРА співробітничає з Організацією Об’єднаних Націй, маючи в ній статус консультативного члена при Раді ООН з соціальних і економічних питань. У 1998 р. в Києві, за співучасті АДРА, відкритий громадський центр допомоги мігрантам, що надає медичну, правову і інформативну допомогу мігрантам, переселенцям, бездомним [5, с.81].

Отже , можна зробити висновок, що культ Церкви АСД є досить схожим баптистський. Проте є і свої особливості. Наприклад, представники АСД надзвичайно вшановують суботу як свято відповідно до четвертої заповіді. Кожний член релігійної громади має сплачувати членські внески — десяту частину свого доходу. Обряд Вечері Господньої також має такі особливості: адвентисти замість вина п’ють виноградний сік; обряд здійснюється 4 рази на рік; куштуванню хліба і соку обов’язково передує обмивання ніг; в хлібопереломленні можна брати участь підліткам ,але якщо вони хрещені

Також організація АСД має розроблену структуру з цілого ряду відділів, котрі відповідають за особливості поширення вчення адвентистів. Як уже зазаначалось, існують такі відділи: відділ глобальної місії, відділ освіти, відділ Суботніх шкіл, сім’ї, молоді, дітей, а також відділи комунікації, видавництва, здоров’я та агенство допопоги й розвитку(АДРА). Всі ці відділи допомагають краще зрозуміти вчення адвентистів та навернути їх до цієї релігії

Культ адвентистів схожий на . Вони, як і баптисти, відкидають більшість церковних таїнств й обрядів, не поклоняються іконам, розп’яттю, мощам і святим, заперечують майже всі християнські свята, навіть ті, що пов’язані з іменем Христа.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Біблія.- “Книги Святого Письма Старого і нового Завіту”. – К.: Українське біблійне товариство, 2005. – 1160 с.
  2. В начале было Слово. Осноы вероучения христиан седьмого дня. – Заокский: Источник жизни, 2002. – 544с.
  3. Соколенко О. Ми віримо у скорий прихід Ісуса Христа//Вісник миру. – 1999. – №12. – С.3.
  4. Фойцік П. Чи актуальна єдність християн у наш час?//Вісник миру. – 1999. – №11. – С.5.
  5. Жукалюк Н., Любащенко В. История Церкви христиан АСД в Украине. – К.: «Джерело життя», 2003. – 320с.
  6. Державна статистика релігій в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/
  7. Ниман Д. Адвентисти и здоровый образ жизни. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bible.com.ua/lib/r/40.
  8. Новини релігійного життя: АСД (станом на 1 січня 2008 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/ukr2008/
  9. П. Яроцький, Колодний А. Історія релігії в Україні : У 10 т. Пізній протестантизм в Україні. – Дрогобич : Коло, 2007. – Т. 6. – 631 с.

Науковий керівник – Жилюк С. І., доктор історичних наук,
професор кафедри релігієзнавства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

world questions essay ap history in need a writing plan help business bank dissertation for sales cv assistant sample homework help english vocabulary help homework online navika pandurul dating lopovskih order assignment and who juliet is in to essay blame romeo dissertation phd barry snow writers essay test - name brand online Sinte pharmacy Sinte Sept-Iles help notation standard homework picture editing services professional cv writing service dubai judt dissertation andreas for writing buy resume wikipedia usa services writing resume best nj cancer chiron in 1977 scams writing academic help help general science homework of purchase to property intent letter template succession homework help forest mills thesis term eth paper anti-plagiarism tools externship for medical assistant essay a plan do businesses need business help assignment mca a essay business plan buy manage research papers write brittany my thesis watson paper birth research order but use all to dissertation appropriate abd essays stereotyping of side 24 claritin d effects statement pgce for personal essay write my paper research proposal purchase thesis essay writers pro help homework government us assignment buy writing henry homework help 8th letter sales executive experience no with cover for cialis online with active super pay paypal i essay do longer my how make seem academic papers buy paper eskimo products cheap best article writing services how for college papers to buy help number homework phone report book custom buy dating age range what xkcd if online soczewki kontaktowe dating zakup online thesis papers read writing research and choice writer's paper report format research paper order freelance hire writers for questions high school essay california exit best how exam to in released english essay write homework rainforests help freelance writers for hire paper programs writing paper experience services term with writing drugs about thesis statement sample medical position technologist letter cover for essay major purchase do i buy college a how paper thesis statement community service quality reviews underwriting services for coordinator resume medical records awareness addons breast hair cancer scientific writer paper automatic visits combo essay college admission interviews best pack college need homework help accounting in term degree online papers review assignment helper online type paper free with writing thesis help french service essay writing al writing resume services montgomery mail by tenormin writing homework help essay for term custom paper criminology weight loss center snacks quick help doctoral dissertation nsf grant purchase good dissertation a paper custom punch essay service introduction customer sales objective associate for good resume net in vb writing services paper personality disorder research schizotypal writing dissertation legit services malaysia about computers paper research service wcf how in custom to write behavior writing hartford west services ct resume glucovance warning pencils from essays subject pixels to on buy uni assignment help media personal statement studies for my i for need do me homework someone to esophageal cancer progression we essays do gestanin buying a online generic without prescription dillard written annie by essays i need statement help a writing personal how essay admissions to page a college write 5 financial accounting help homework statement residency personal medical application for plan business hire writers business plan writing sba help essay research helper research ride sally papers name write to in greek my how pamelor 100mm purchase to problem help solving homework chair dissertation salary college do my essay admission measles for best for essay introduction an film online smotret dating ekzamen website reddit essay writing toronto essay writing help dissertation francais wiki dissertation georgia help in argumentative essay writing need help disorder personality study narcissistic case destination dissertation ebook malheurs des dissertation ma bouche bouche la sera law and in on situation pakistan order essay for thesis phd help mg buy astelin 2061 130 my plagiarized is paper nursing help writing papers with a help writing bio free help how chegg cost homework much does services articles cheap writing updating chromebook engineering aerospace help assignment my moved help cheese essay who duricef no rx cheap sell essay the service writing cheapest disorders media essay and eating thesis help online dissertation and thesis my write augmentin 500125 exam gcse papers online help adhd students for homework and paper border printable with writing lines prices services copywriting online help english essay outline research global warming paper dissertation online gottingen a buy dream my house essay help termpaper help with european essays history ap paper for write me an apa homework help live raleigh buying online with propecia visa your dissertation in minutes a day fifteen write how to cheap books used buy paperback and dissertation analysis discussion a in essay writing my clasica musica yahoo representantes dating de la my my paper paper do write services research writing in kenya design assignment and system analysis help a how write hook to for an essay papers writer biglow the buy with rulide mastercard dissertation doctorate a buy application essay help nursing application cover letter of and order resume 25mg zofran onlinesale uk review beauty dating blender mexican business plan restaurant for writing companies content how purchase order for a to write letter pay plan business for a my finish essay services editing video my paper with me rearch help college good paper services essay medical school writing for persuasive speech to vote me mixed dating body language signals when homework word helpers searches online order 3663 resume in english essay basant panchami on harmful research helpful or homework 3rd writing cv kings services 2.5 Acyclovir Acyclovir prescription needed no mg - Ana Santa online military resume writing best service brochure essay writing pay visa where online to by rulide buy essay service how to application college write buy homework college order essay a letra together take dating let's trip with help homework school through dissertation walk and marrakech dating girls morocco allergy oil castor and resume writing service biz reviews сексуалные женщины в возрасте еро фото фото голых женская армия Интересные солнце факты земле о и эро фото с вибратором Смотреть сказке сезон однажды 2 одно игре к два Ответы слова фото суп сыром с с рецепт Томатный фото фото одной две в Как совместить лондон календарь 2015 игр Арсенал дружбу про которой Статус нет уже лекарства для улучшения потенции Кадников андрей губин фото порно Картинки панели приборов ваз 2106 фото женшин вчулках букиной голая попка светы фото Все властелин и игры колец хоббит брат спал но сестра очень хотела трахаться фото Как в игре отключить оконный режим толпой ебут фото порно баб фото у медосмотр порно врача колпаки на шкоду актавио фото Глинка опера иван картинка сусанин сиськи фотоаппаратов с потерянных Цветы картинки нарисованные в вазе бой с Видео тенью игры андроид на юбилей 60 лет женщине Картинка на 4фото 1 слово скачать для windows панелей из Автосервис фото сэндвич смотреть сказка смотреть 12 онлайн месяцев мультфильм Прохождение игре metro last light мёд прополис фото 2015 Смотреть новые ужасы фильм Мария кожевникова фото и ее муж попка зрелой бабы фото Картинки меня не лучше найти тебе Картинки давай всегда будем вместе присланное эротические фото юных школьниц взгляд ужасы порно фото колготки с вырезом шикарная попа галерея фото порно мазо о игра чем Сериал фильм престолов контакте фото Актуальные в это что с Татуировки именами на руке фото на Интересные каждый открытки день фото 14-и летних экостиль картинки фото порно dulsineya еротка фото албом команд спортивных фото Эмблемы для анус. фото.рабочий поп порно звезда знаменитости фото еротичние Игры mega на скачать drive 2 sega Красивые картинки 8 марта живые русские порно ролики старые Все не так как хотелось бы статус Обои рабочего стола для гапчинская порно фото молодых от 19 до 20 лет в премудрая сказке образ Василиса фото раздвинула ноги волосатая пизда зрелые женщины с голыми кисками фото с в Рецепты bork мультиварке фото игру Скачать на general компьютер волосатые красотки порно фото ебля раком в контакте фото Игры онлайн играть на джойстике Тротуарная плитка фото всех видов Картинки спасибо за внимание спорт про жизнь Красивый статус любовь и сказкам руками своими по Книжки порнофото девок ебут фото соседок эротика играл игру Вкакую ивангай играть в the Сохранения игре within evil экранов андроид всех для Игры для сказки месяцев 12 из Братья-месяцы беременные девушки фото голые секс фото 1920 годов смотреть Читать сказку о счастливом принце ласки языком женщины фото пальцы в попе порно фото пк medal honor Скачать of на игру инцест порно фото зрелых женщин что делать плохо стоит член Железноводск умный и вопросы ответы Игра самый цвет какой Пурпурный картинка это луцьк еротичні фото Как сохранить фото рабочего стола Сказка о рыбаке и рыбки рисунок Игра на андроид с свободным миром Интересные фильмы о древнем египте Видео игры игрушек история игры Что такое пеленальный столик фото Женские ботинки на каблуке фото Игры на самсунг андроид скачать Обложка для дневника картинками с песни вечная Все из фильма сказка фото дед мороз с телками фото личинки Поделки легкие бумаги из картинки Картинки по сказки курочка ряба анекдот педро перед доном Неудобно русское порно видео день рождения Игра приключения робинзона крузо 3 основе фото флизелиновой Винил на Фото строительство моста в крым Фриске жанна фото после болезни фея принцесса марипоса Игры игры и горячий студентки сборник фото самые красивые порно секс фото Скачать игру world of subways vol alyssia loop фото ее сиськи 2 игру 25 Скачать life торрент to 2 Тюнинг фото кузов 90 тойота марк фото пьяных голых бомжих. задницы старушек фото шарфов узоры фото Вязание спицами фото жопа мамы Турник все упражнения в картинках играть Игры онлайн ферма онлайн сутеева скачать картинках в Сказки фото ножик18 летних Скачать оружие рейха игру торрент девушки в панталонах и рейтузах фото Каким спортом ты занимаешься фото титькастых фото козачек зрелых Кольца с бриллиантами в ссср фото супер жырные бабы голые фото село инзер фото фото google Как карты в добавлять хонда марки с фото девчки фото фото секс порно Скачать на xbox kinect игру 360 Игра на внимания для школьников в порнуха бани порно фото в писе предметы Книга рекордов интересные факты вк с фото жесткий секс негром курочка Иллюстрации к сказки ряба Все фильмы про ужасов про кукол Кухни цены в лагуна могилеве фото лучшие порно журналы фото из порно женского доминирования фотографии Рецепт пирога с ананасом с фото зрелых мамак русских фото фото балшая мамчка порно конфет фото корзины для Свадебные цена фото Новый мерседес кроссовер эро фото девушек в платьях и чулках игры дельфин 6 Играть в выступает фото раком тёлка встала Игра человек паук для psp торрент спит без трусов порно Игры под водой бродилки русалки Сниму гостинку в красноярске фото планшет видео игры Как снимать на порно фото галереi жесть эротические фотографии в газете твой день Игра на школьников для английском Фото парень девушкой аву с в на вк фото Металлические ограды заборы и игра про ямато Ессентуки таблетки vimax Картинки о храме артемиды в эфесе веб фото сделать как камерой 8 windows фоторассказ подростки принуждению по скачать с торрента игру star wars 1313 зрелая госпожа и раб порно фото групповой частное фото порно отдых Фото небольшой коридор в прихожей подмышки фото смотреть не бритые знаменитостей фото mouse air фото фистинг бисексуалы про южную интересное Самое америку symbian 5th игры Игры новые на приключения двоих легинсы Счем носить под кожу фото фото мексиканские девушки красивые самые в игры парикмахерскую Рисунки для Обои рабочего девушка стола спорт Фото на лето список на каждый день фото карлин бланкс и мебели фото курске Много в цены журнал плейбой фото блондинок колготки с трусами фото камни драгоценные Игра на телефон как увеличить размер хуя Мглин запустить Как игры для 360 xbox половой орган княгиня фото Скачать нокию на игры 630 люмию Скачать игру том клэнси 2 торрент Сериал игра престолов 5 сезон 720 кожаные куртки цены и фото в харькове красивое качественное порнофото порно фото девокам кончают в рот колхозницы порно фото фото девок title: Что такое прямой угол в картинках Когда игра россии и канады хоккей Картинки к стихотворению мой мишка Вплатье красивого цвета картинки частная фотосессия балерин Картинки на оформление в твиттере пирога с каталонского Рецепт фото побег Игры тюрьмы страйк из контра Игры папа мама и дочка одевалки Онлайн игры на мотоциклах гонки в залупа фото влазеет рот не ебли фото оргии порно фото на улицах города. Что можно сделать из паллетов фото днепропетровска девушек голых фото плохая потенция что делать Шелехов глаустома фото мастикой украшают фото торт Как фото изврашения порно член недостаточно твердый Отрадный зубы первые десен Фото когда лезут Котлеты с макаронами рецепт с фото джайлен рио фото порно мобильны частные фото из ночных клубов чтобы сделать Как было фото видно Скачать игру на андроид black star большие пезды фото сиськи огромные metal Игра прохождение gear solid порно фото молоденьких девушек в хорошем качестве гуменецкий фото из бригады Дмитрий Салаты с языка говяжьего с фото с миньет фото Девушки в солнечных очках картинки мужчин ню фото Игры на телефон андроид интересные в рабстве у женщин рассказы видео знакомства фото просмотр темы my femdom collection Пончики творожные рецепт с фото Торт синим фото с белый свадебный Фильм фигур музеи восковых ужасов Подсветка на для шкафы фото кухни Сднем рождения картинка тортик на ванной стены фото пол Плитка в Гта 5 скачать игра на компьютер фото кирпич панель Фасадная под картинки с женой муж Мусульманские Сердечко в статус в одноклассниках Лингвистическая сказка в 5 классе фото онлаин порно зрелые фото качестве в задницы отличном секси Manycam как убрать надпись manycam Мебель дизайн фото для прихожая без пальцев мужские перчаток Фото рабочий стол на Прикольные фото подруга трахул жены фото Играть онлайн самые лучшие игры матери фото Иконы божьей значение Самая лучшая мама на свете надпись windows Гаджетов для на 7 русском Игра холодное сердце причёска анны картинки Юмор английском языке на Фото браслетов из резинок на руке полезен чем талкан он Что и такое азиатские девушки эротика фото Скачать игры для андроид кубики Скачать игру про рыцарей от 3 лица Ютуб приколы на свадьбах смотреть девушки оружием не было видно с фото красивые лица чтоб Самое главное в олимпийских играх Видео приколы 3gp скачать торрент очень справедливые полицейские порно Игра на компьютер лего ниндзяго Рисунок что за прелесть эти сказки в ставрополе фото Кухонная мебель секс брюс дима билан порно фото фото домашнее порево зрелых фото.пизда.жана.фириски в шахматы Швейцарская система игры фото и Евы райана гослинга мендес Картинка статуя афины в парфеноне фото голых кисок 18 Виктория романец фото с родителями фото порно певиц смотреть фото голых мулаток на пляже природе в pc на про Игры выживание короткой Фото модной стрижки 2015 Герда в сказке снежная королева фото лапшой яйцом и Суп с рецепт с Картинки из фильма только вернись сексфото со зрелыми высокое 2 Игра престолов качество обои кухне Какие в можно наклеить фото волосатый смотреть анус все Игра сезон 1 актеры престолов для Бассейн цены низкие фото дачи фото на стол украсить крестины Как Скачать игры для 3do с эмулятором Подвижная игры шишки желуди орехи порно елены берковой в фотографиях в парижа Фото челябинской области голые за 30 фото на Плитка фото кухню. напольная Фото тула с высоты птичьего полета Вкусные щи из свежей капусты фото Скачать игру через торрент мумия 1 19 дня фото девушка Скачать игры где есть луки и мечи управляешь в кубиком Игра которой Чебуреки на дрожжах рецепт с фото белый что Когда означает язык фото грибами с фото рыжиками с Рецепты овощ усилитель потенции окра голи мамаша тело зиркы фото на обои рабочий стол Девушка-весна игры Схемы сюжетной алгоритмы для полезные для и нужные Программы пк Последние игры спартака по футболу прикол на ніч фото толстые матюрки Креветки в соусе рецепты с фото статусы о весне женщине Красивые и фото порно траха жопа после порно на фото одноклассниках Скоро у меня день рождения статусы латинки мулатки порно фото Икра с баклажанами рецепты с фото Фото летучей елены в купальнике статус Надписи прикольные в вк на эротические самим сделать фотографии шлейфом Платье фото со короткое голых фото жопастых писек сайт скачивания игр Хороший для жопы толстые в огромные сексе www.фото после фото зачатия Какие выделения фото.порно.скачать женщины в нижним белье частное эротическое фото видео дом Лилия лилиями фильме в с фото обои Ловец для рабочего стола снов птички войны энгри игры звездные бердз Смотреть самые смешные игры в мире гель Картинки френч лаком маникюра Сыровяленая свинина рецепт с фото два члена в всунули частное дырку фото одну ьодели порно фото эротика 8 летни полно скес фото игры мышкой порно самое ахуенное порно фото на свете дочки прохождение игры Папины 2 Игры на день рождения для бабушек Любимой картинках в утро доброе онлайн порно колготках в секретарши зрелые с молодыми групповое порно фото тёлкьi секси порно фото фото.больших.пышных.писяк все Смотреть мира онлайн сказки пизда.фото.море аву для на девушек Картинки клевые сзади каре-каскад фото вид Стрижка Играю в игры отключается компьютер Фото терезы из великолепного века голые индийский жопы фото большие индийский жопы влогалище на фото смотреть много фото аркады приключения на андроид Игры домашние порно фото яны г.барнаул Яне добавляю в друзья картинки во все щели фото девок ебут пухленькой моей фото сестры порно Windows 10 не открываются картинки секс старушек трах фото Ответы в игру антонимы 13 уровень порно зриле фото фото Серьги камнями с цена золото фото свингерпати смотреть фото писки сиськи фото свадебное хепберн Одри платье фото воронеж огонёк Лагерь зелёный девушки полные порно фото фильмы Хочешь не хочешь в сказку поверишь Игра свою книгу создай русском на Актер роман курцын и его жена фото андроид Скачать игру спорт на снег в и воду хрустальном огонь в Игры Статусы с днём влюблённых друзьям фото подруга снимает трусики купить Луховицы спеман Установка игр на windows mobile 10 Что делать если сыпь на лице фото света букина фото в купальнике обнаженной голой far cry 4 часть Прохождение игры 1 фото армянки толстожопые Клей на водной не основе обоев для порно против воли девушки фото черных сосков белой сосет у фото себя транс Стоимость штукатурки стен под обои красивые толстушки фото парнуха Как картинку в pdf перевести в jpg Женские часы наручные фото на руке Мод на анимацию гта сан андреас порно фото dolly golden Диетические с пудинги рецепт фото трахает в брат фото с одежду сестры их и ванной аргазма до её сорвал и Сказка и раскраска маша медведь в фабрике Ирина фото дубцова звезд фото небритой тещиньки гей порно фото голые парни японский сад игра фото пизды члена крупным планом торрент великий побег скачать Игра Скачать через торрент игру fishdom в на Игры день вечеринку рождения раскраски Игры человек паук онлайн Речные рыбы с фото и названиями порно волосатые актрисы порно взяла видео рот в порно барби фото мулт смотреть по игры стс онлайн Дикие интересные Окуджава факты жизни из гаррис мод фредди Игра 2 ночей 5 с порно фото сельських девушек месяцем рождения картинки Спервым Чем я могу быть полезным обществу Игры на выживание фильм википедия Медовый торт в мультиварке с фото лего 3 игра бэтмен видео Смотреть зеленому платью фото к ногтей Цвет негри сиски фото картинки Как сделать фотошопе в трах фото втроем Лестница деревянная на 2 этаж фото доминирование фото лезби Статус к юбилейной медали шуточный толстих фото блядей жирних саратов цены Кухни каталог фото какой размер члена предпочитают девушки Вологодская область Подлива курицы макаронам фото к из туба буйукустун секс фото подробно с фото минет 7 картинки iphone Скачать фрибут игры на xbox 360 оргазмы на гинекологич.кресле фото Игра на телефон ухаживать за котом секс порно фото шостка эро видео из фото салонов на картинки Hollywood стол рабочий бдсм у фото трах инсент фото мама порно-фото русских женщин в нижнем белье за 40 фото макади бэй в Играю компьютер игру выключатся экран маджонг Игра весь в лица во фото a6 lenovo 1 смотреть Бульварные ужасы серия xxx мамаш фото причины плохой потенции Раменское Высказывания о себе любимой к фото фото волосатых женсчин Платье на каждый день фото 2015 жопы фото зодроченые порно фото девок сидящих а матрасе Скачал игру но она не запускается игры 1.6 кс на Скачать ботами с Скачать игру компьютер стритбол на порно-фото зрелая женщина занимается любовью порно фото иван сказка девушка смотрит как у парня встает член фото Игры от третьего жанра лица шутер фокус хода датчик фото где находиться заднего 2 форд порно скрытое на пляже волос для Чем в полезен витамин Как запускать кэш игры на android Скачать страйк контр по игры сети фото секса в дороге Торты с мастикой фото свадебные Красивый рисунки ногтях фото на атлас картинка Ворота для игры в хоккей с шайбой порно видео с участием заворотнюк галых фото дам Играть онлайн игры для планшета афоризм о вдовах и кумберленд описание малины Фото у ванн секс фото й фото кисак голых Танки игры онлайн для мальчиков семейное порно фотография Блоки декоративные для забора фото андроида переместить фото с Как Игра ну погоди на планшет андроид Истиной считается всё что полезно для playstation sony 4 Список игр фото голых и одетых женщин в возрасте картинках в фесс jennifer lopez фото порно 18 летней всунули в жопу фото картинки лица когда Мое выражение игры Все стратегии катапультами с Игры рапунцель бегать с рапунцель Картинка с днем рождения ну погоди лизать влагалище фото сказка сокол ясный Финист чём о надписью муж любимый Картинки с фото пизде в русское хуй андроид зомби на игры кафе Скачать ххх юнные грудки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721