Благодійні товариства у міжвоєнному Острозі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Перш за все, варто відзначити, що в Острозі у міжвоєнний період не припиняли функціонувати такі осередки культурного життя як братства. Братство імені князів Острозьких (утворилося у1909 році) – просвітницьке і краєзнавче товариство, що визначило своєю метою збереження, реставрацію, вивчення і популяризацію пам’яток Острозької старовини, заснувало у 1916 році історичний краєзнавчий музей. Воно стояло біля витоків відродження Острога. Історико – культурний заповідник– спадкоємець справ Братства імені князів Острозьких – оберігає пам’ять про дев’ять віків історії міста.

Як відомо, після Ризького договору 1921 року Острог відійшов до Польщі [1, c. 4]. 20 – і роки його історії все ще залишаються малодослідженими. Тому будь –яка згадка про Острог цього періоду є важливим доповненням до 900 – літньої історії міста. Є дані, де описується славний рід князів Острозьких, пам’ять про яких ще збереглася. Жива вона не тільки в письмових згадках історії країни, яких стосовно міста Острога збереглося, на жаль, небагато, не тільки в наукових дослідженнях Волині та Польщі, але вона жива в умах і серцях острожан та жителів Давньої Волині і досі. Славний воїн на полі бою, захисник руського та чеського народів, відомий політичний та державний діяч, з яким рахувались королі польські і до порад якого прислухались, князь Костянтин Острозький відомий всьому світу. Не менший слід в історії залишив його кровний родич Федір (Феодор), який на схилі віку став ченцем Києво – Печерського монастиря. Якщо про його світське життя збереглося багато відомостей (зокрема літописець, зазначає, що він був “муж великої діяльности й валечности”, брав участь у відомій битві під Грюнвальдом у 1410 році, пізніше підтримував гуситів у Чехії), то про його життя в Печерському монастирі знаємо дуже мало. Відомо лише, що він прийняв постриг під ім’ям Феодосія й віддався подвигам мовчання й послуху. Дата смерті його докладно невідома ( приблизно 1446 рік чи початок 50 – х років ), а мощі його спочивають у Дальніх печерах Києво – Печерської лаври [2, c. 6]. На початку ХХ століття пам’яті цих славних князів були присвячені й деякі інші установи. В1908 році широко відзначалося 300 – річчя з дня смерті засновника Острозької Академії князя Василя – Костянтина. Ця подія спонукала інтелігенцію до конкретних справ, провідником яких у життя стала релігійно – просвітницька і науково – краєзнавча організація – Братство імені князів Острозьких під покровом преподобного князя Федора. Установчі збори Братства відбулися в лютому 1909 року, а 11 (24) травня цього ж року – в день святих Кирила і Мефодія – був обнародуваний його статут [1, c. 4]. Першим головою Братства був обраний директор гімназії Іван Окойомов; пізніше цю посаду обійняв мировий посередник Ілля Івашкевич. Ініціатором створення Братства, його провідним діячем, організатором усіх справ і починань був спостережник церковно – парафіяльних шкіл Острозького повіту священик Михайло Тучемський (1872 – 1945 рр.). Своїм головним завданням Братство імені князів Острозьких визначило збереження, вивчення та популяризацію пам’яток острозької старовини. Наприкінці 1909року воно розпочало народні читання з лекціями на історико – краєзнавчі теми, здійснювало випуск популярних видань ( серед яких підготовлені М. Тучемським “Преподобный Феодор, князь Острожський”, “Сторожевой замок князей Остожских в Остроге”, “Город Острог в современном князю К. К. Острожскому состоянии”). В 1910 році при Братстві були засновані давньосховище та бібліотека, почали комплектуватися збірки стародруків, рукописних книг, архівних документів, нумізматики, церковного мистецтва, археології інших старожитностей, насамперед пов’язаних з добою князів Острозьких [1, с. 5]. Список колекції давньосховища відкривала Острозька Біблія 1581 року, два підсвічники князя Василя – Костянтина Острозького 1575 року, печатка міста Острога 1700 року. Головна заслуга Братства перед Острогом, Волинню, українським народом – порятунок та реставрація визначної пам’ятки вітчизняної архітектури XVI століття – Вежі Мурованої на Замковій горі. Її відбудова здійснювалася за допомогою народних пожертв. Авторство проекту ремонтно – реставраційних робіт в замку належить волинському єпархіальному архітектору Володимиру Леонтовичу, консультантом проекту був академік архітектури Петро Покришкін. Сприяння та допомогу надавали Київське товариство охорони пам’яток старовини та мистецтва, Імператорська Археологічна Комісія в Санкт – Петербурзі, депутати Державної Думи від Волині, особливо єпископ Кременецький Никон (Безсонов). Війна не дала змоги відразу втілити у життя головну мету Братства – відкрити у відреставрованих приміщеннях замку історичний музей. Натомість тут розташовувався військовий госпіталь місцевого комітету Червоного Хреста для поранених солдатів [1, c. 4]. Але через постійні зміни влади в місті у 20 – 30 роки братство імені князів Острозьких, як і більшість церковних братств того часу, мало невизначений статус і в його розпорядженні були незначні кошти, тому братчики не могли багато зробити для увічнення імені Острозьких. Із речей, що були відказані в дар церквам, на 1927 рік збереглися такі пам’ятки: Біблія, про яку вже згадувалося, мідний п’ятисвічник, напрестольний мідний хрест з срібними прикрасами та ікона преподобного Феодора давнього письма, яку в 1927 році реставрував місцевий художник Гудєв [3, c. 7]. Братство імені князів Острозьких заклало міцний фундамент систематичній науково – музейній праці та краєзнавчим дослідженням в Острозі. Отже, не зважаючи на непевну політичну ситуацію в країні в 20 – 30 – ті роки, церковно – громадські та культурно – просвітницькі організації Острога продовжували, як і раніше, відігравати важливу роль у справі збереження цієї чудової пам’ятки історії, якою є місто Острог. Події 1918 – 1939 років, а особливо закриття товариств, нерідко арешти та депортації їх керівництва і активу органами поліції не сприяли збереженню архівів острозьких організацій. Завдяки фондам польських державних установ, перш за все, відділу безпеки Острозького (з 1925 року Здолбунівського повітового) староства збереглися формуляри і анкети острозьких організацій, матеріали спостережень за ними, протоколів зборів, які дають можливість ознайомитися з діяльністю Російського благодійного товариства. Воно було засноване на початку 20 –х років на кошти Православного Церковного святого Кирило – Мефодіївського братства, Братства імені князів Острозьких під протекторатом преподобного Федора Острозького, російської інтелігенції. Велику матеріальну допомогу товариству надав поміщик Петро Михайлович Міркович із села Розваж. Російське благодійне товариство було зареєстроване 28 червня 1924 року. Головою обрали місцевого лікаря Хроневича Степана Ксенофонтовича. Для товариства по вулиці Дубенській було побудовано одноповерховий будинок, який був покритий черепицею [ 4, c. 188]. Товариство було організоване виключно в благодійних цілях. В ньому панувала атмосфера дружби, любові, взаєморозуміння. Тут збиралися місцеві інтелектуали, об’єднані єдиною ціллю – творити добро людям, надавати духовну та матеріальну допомогу всім, хто її потребує. Його членами були представники російської інтелігенції, царські офіцери, емігранти з Росії, священослужителі. Кожний член товариства щомісячно в його скарбницю вносив 50 грошей [4, c.187]. При товаристві було зібрано чудову бібліотеку, яка у своєму складі мала книги російських та світових класиків. Деякий час її завідувачем був Костянтин Мокшанський. При ній функціонувала читальна зала, де можна було прочитати нові газети та журнали, продекламувати вірші в колі друзів, пограти в лото та карти. Бібліотека Російського благодійного товариства була зареєстрована в 1925 році за адресою: вулиця Дубенська, 51 та нараховувала на той час 1733 книги російською мовою. Свого часу бібліотекою завідувала також Євгенія Коломацька. Один раз на рік проводилися загальні збори членів Острозького відділення Російського благодійного товариства [ 4, c.188 ]. Вступним словом засідання товариства завжди відкривав Степан Ксенофонтович Хроневич. На зборах обов’язково обирали президію (при цьому варто зауважити, що головою постійно обирали поміщика Петра Михайловича Мірковича). Хвилиною мовчання присутні віддавали шану померлим за минулий рік. На спільному зібранні розглядали та затверджували бюджет товариства, проводили вибори членів управління та ревізійної комісії. Оголошувалася подяка найбільш активним членам товариства, розглядалися та вирішувалися всі нагальні питання. На перших загальних зборах членів товариства було прийнято його Статут : 1. Метою Російського благодійного товариства є надання матеріальної та духовної допомоги, допомоги в культурно – просвітніх потребах, а також надання правової допомоги польським громадянам російської національності, а також людям, які не мають громадянства, але є росіянами за національною приналежністю. 2. Всі члени Російського благодійного товариства поділяються на постійних та тимчасових. Дійсним членами товариства можуть бути представники чоловічої та жіночої статі, які досягли повноліття та є польськими громадянами російської національності. Тимчасовими членами товариства можуть бути як чоловіки, так і жінки, які є повнолітніми, не мають громадянства та є представниками будь – якої національності, вільні за віросповіданням , але повинні підтримувати роботу товариства. 3. Особам, які мають бажання стати членами товариства, необхідно написати заяву на ім’я членів управління та мати при собі дві рекомендації. [4, с. 188] У товаристві святкували Дні культури. В російському товаристві збиралися після церковної відправи в Кафедральному Богоявленському соборі. Спочатку слухали доповідь, присвячену творчості відомого вітчизняного письменника чи композитора. Після виступу відбувався концерт. Арії з опер виконували Л. Смовська, Т. Берестовська, Б. Тульчинський, К. Козар. Російські романси чудово виконували А. Туркевич, Т. Туркевич, М. Нестерук, Є. Комарова, М. Степанович. Своїм співом приносили радість членам товариства Т. Нольє – Мазуркевич, Л. Викшемська, А. Поліщук. Партію біля роялю завжди чудово виконували О. Петренко та Н. Лисяна. Часто в товаристві ставили спектаклі за п’єсами О. Островського. Великою популярністю серед глядачів користувалися “Мертві душі” М. Гоголя, де роль Коробочки успішно виконувала Н. Бичковська. В товаристві була поставлена оперета “ Гейша ” [4, c. 189 ]. Перед такими вечорами Правління товариства розсилало квитки з запрошеннями: “Правління Російського благодійного товариства в місті Острог має честь запросити Вас з сім’єю на святкування “Дня культури”, яке відбудеться в приміщенні Російського благодійного товариства”. У даному запрошенні було також надруковано програму вечора за наступним зразком: 1. Церковна відправа в Богоявленському соборі о 12. 00 годині. 2. Відкриття – Доповідь на тему “ Чехов та сучасність ” – головний доповідач С. Г. Лобачевський. 3. Ювілей Чехова А. П. 4. Концерт за участю Т. С. Нольє – Мазуркевича, А. З. Поліщука, Т. Ніщинського. За роялем – О. Петренко. Режисер – А. Улуханов. 5. Буфет – Танці – Оркестр. 6. Дохід на користь товариства. Ціни від 2.50 злотих до 49 гривень. 7. Початок о 8 ½ годині вечора. Вхід за запрошенням. Правління товариства [4, c. 189 ] Зала, в якій проходили такі вечори, була розписана за мотивами російських народних казок відомим острозьким художником Костянтиновим Володимиром Степановичем. Після концерту починалися танці. Музика звучала у виконанні польського воєнного оркестру та єврейського джазу. Музиканти були друзями товариства і їх завжди запрошували на подібного роду вечори. Після концерту починали працювати ринки. В буфеті можна було придбати смачні тістечка, випити філіжанку кави чи склянку чаю. Солодкий стіл готували представниці товариства. В буфеті чергувала по неділях кожна жінка товариства. Поблизу приміщення Російського благодійного товариства було збудовано погріб, в якому зберігали солодощі. Всі кошти, отримані в результаті проведення вечорів, використовувалися виключно для благодійних цілей. Товариство платило за навчання в гімназіях та школах, допомагало бідним студентам, незаможнім сім’ям [4, c. 190 ]. Досить часто в Російському товаристві влаштовували для дітей бали, спектаклі, розігрували різного роду лотереї. Заможні євреї приносили в товариство для розіграшів іграшки. Великою популярністю серед дітей користувалися казки, які ставили А. Даненкович та М. Юр’єва (мати одного з керівників Російського культурного товариства в Польщі після Другої світової війни, письменника та історика П. Юр’єва). Всі ролі в казкових спектаклях грали діти членів товариства. У товаристві було поставлено казки “Зачарований царевич”, “Ляльковий переполох”, “Казка про сплячу царівну та сім богатирів”. Театральні костюми для дітей шили жінки з товариства. Часто в казках ставили “живий образ Русалки”. Зачіска та одяг для дітей були прикрашені білими лілеями. Звучала тихо музика у виконанні А. Даненковича. Учасники спектаклю в театральних позах на сцені без будь – яких рухів стояли кілька хвилин, потім всі по черзі починали рухатися, а Л. Покалло танцювала. І знову все повторювалося кілька разів. А на Різдво для дітей завжди влаштовували бали. Різдвяну ялинку, як правило, проводила Т. Папашиха. Роль Діда Мороза виконував Костянтин Мокшанський. Підготовкою призів, новорічних подарунків займався жіночий комітет. Було весело і дорослим, і дітям. Активним членом Російського благодійного товариства був Йосип Владиславович Новицький, директор Острозького музею, що розміщувався поряд. Йосип Владиславович був високоосвіченою людиною, вченим – істориком. Його цікаві лекції користувалися популярністю. В зібранні експонатів для музею допомогло саме товариство. Особливо полюбляли бувати в гостях у Новицького діти з товариства, яким він розповідав багато цікавих історій про свої подорожі по світу, про існуючі легенди. У 1933 році приміщення дуже постраждало під час нічної пожежі. Приміщення загорілося вночі. Гасили її всі члени товариства. До його відбудови взялися одразу після пожежі. За досить короткий проміжок часу воно було відбудовано та набуло більш величного вигляду. 12 січня 1935 року о 20. 00 годині було урочисто відкрито та освячено знову відбудоване приміщення [ 4, c. 191 ]. Варто зауважити, що Російське Благодійне Товариство було всепольською організацією з багатьма місцевими відділеннями і головним правлінням у Варшаві. Наприклад, крім Острога, його відділення існувало в повітовому центрі Здолбунові, мало там власну бібліотеку – читальню вартістю понад 4000 злотих, довголітнім головою його правління був Олександр Шохін, хімік за спеціальністю. В документах відділу безпеки повітового староства відзначалося, що Здолбунівське та Острозьке відділення товариства перебувають під політичним впливом партії “Русское национальное объединение” (РНО), зокрема члени їх правлінь дотримуються монархічних переконань і є симпатиками цієї партії, яка, хоч і діяла легально, брала участь у виборах до сейму і сенату, але перебувала під поліційним наглядом, підозрювалась у прагненні до відновлення Російської імперії, у зв’язках із закордонними білоемігрантськими центрами, які на незалежну Польську державу дивилися як на географічну новину і тимчасове явище і не відмовлялися бачити відновлену імперію неодмінно у кордонах від Варшави до Тихого океану [5, c. 93]. Крім Російського благодійного товариства, в Острозі і в повіті в 20–30–і роки минулого століття працювало більше десяти товариств та організацій добродійного характеру, побудованих переважно за національно – релігійною ознакою. Серед них – Українське допомогове товариство, терен діяльності якого охоплював весь повіт, зареєстроване у Волинському воєводстві 2 серпня 1929 року. Нараховувало 150 членів. Головою товариства був Юрій Богацький (згодом – Яків Іванов), членами правління – Ганна Габітова, Микола Ковальчук, Михайло Білоус[6, c. 5]. Плеяда острозького римо – католицького костелу була резиденцією Польського товариства добродійності, зареєстрованого воєводством 31 серпня 1926 року. Воно об’єднувало 65 членів, переважно жінок. Головою товариства був відомий острозький лікар Піотр Заславський, до складу правління входили місцеві католицькі священики Юзеф Пташинський і Владислав Арендарський, дружина директора гімназії Миколи Лисакова та інші. Відділення в Острозі і Здолбунові мало Товариство опіки над єврейськими сиротами і залишеними дітьми на Волині. В Острозі йому належав власний будинок на вулиці Кляшторній вартістю 8000 злотих, у якому з 26 лютого 1924 року і розпочало свою діяльність відділення заснованого в 1923 році загальноволинського товариства, утримуючи Будинок сиріт – заклад закритого типу[1, c. 4]. До організації належало понад 90 членів, свого часу правління очолювали С. Фришберг, Й. Пірільмітер, К. Гурвіц, С. Кусман, М. Толнін. Серед єврейського населення Острога працювало також благодійне товариство “ Гемілус – Хесед ”, що займалося організацією безпроцентних позичкових кас. Головна частина капіталу для ведення такої неприбуткової справи була виділена острозькому товариству американською організацією “Джойнт ” понад 27 тисяч злотих. Перед Другою світовою війною товариство нараховувало 177 членів, очолювалося Аврумом – Ароном Фінкельштейном (раніше – Марією Гольбертовою), до правління входили рабин Мордко Гюнберг, аптекар Абрам Шраєр, купець Йосип Фішман, канцелярист Яків Гурвіц. Близькими до добродійних за своїм характером були санітарні організації – острозьке відділення Товариства охорони здоров’я єврейського населення в Польщі (ТОЗ), Товариство боротьби з туберкульозом в Острозі, повітове відділення і місцеві гуртки Польського Червоного Хреста [1, c. 4]. Чи не найбільше збереглося архівних документів про діяльність ТОЗу, загальнопольської організації, острозьке відділення якої відкрилося у вересні 1923 року. Знаходилось воно спочатку по вулиці Дубенській, згодом – у власному приміщенні за адресою Татарська, 81. Товариство нараховувало в Острозі 92 дійсних членів [1, c. 4]. Довголітнім головою його був Йосиф Розенштром, напередодні війни ним став секретар острозької міської єврейської гміни Хаїм Давидзон. Серед активних членів правління зустрічаємо прізвища Еми Розенштрамової, Арона Ожаровкєра, Кіри Гурвіц, Зельмана Зільберштейна та інші. Джерелами надходження коштів товариства були членські внески, прибутки від вистав та вечорів, пожертви приватних осіб, субсидії держави, органів міського самоврядування, єврейської гміни, центрального керівництва ТОЗу. Серед головних напрямків діяльності виділяються розповсюдження медико – санітарної періодики, плакатів, буклетів, листівок, надання консультацій в амбулаторії товариства, утримання станції опіки матері і дитини (видача молока, цукру, рису, риб’ячого жиру, борошна, каші, медичний огляд матерів та дітей лікарем, домашні відвідини фельдшером); утримання зуболікарського кабінету, опіка 40 найбідніших дітей 4 – 7 – річного віку, що отримують виховання і засоби існування, організація в літні місяці дитячих таборів для найбідніших дітей шкільного віку – 2 зміни по 65 дітей, надання 250 найбіднішим школярам додаткових сніданків із булочки і склянки молока чи кави. Щорічні витрати організації на вказані цілі досягали 14 тисяч злотих [1 c.4]. Помітну роль в справі охорони здоров’я відігравало Товариство боротьби з туберкульозом в Острозі, що, крім власне міста, поширювало свою діяльність на гміни Новомалин, Сіянці, Хорів. З 1 квітня 1927 року товариство утримувало на членські внески, добровільні пожертви, прибутки від добродійних акцій, а також урядові субсидії амбулаторію – консультацію. Наприклад, за другий квартал 1939 року остання прийняла 195 відвідин, надала 140 порад, виявила 23 хворих туберкульозом, 3 особи направила до лікарні, 1 – до санаторію, 20 – на лікування кварцевими лампами. Членами товариства було 72 особи різних національностей ( серед них – 20 поляків, 12 українців, 17 росіян, 1 чех, 19 євреїв ), яких об’єднала справа боротьби із страшною хворобою [1, c. 4]. Цікаво, що його очолював голова Російського Благодійного Товариства лікар Піотр Заславський, скарбником був пенсіонер – фінансист чех Ярослав Томашек, а членами правління – Софія Фришберг, лікар Микола Янчевський, лікар Олександр Диджул. Діяльність зазначених товариств припинилася після вересня 1939 року. Під час перебування Острога у складі Польщі в будинку лікаря Волого розміщувалось Польське благодійне товариство. Воно надавало матеріальну допомогу бідним учням, студентам, всім членам товариства, які її потребували. При товаристві працювала бібліотека, книги якої в основному були польською мовою. Тут часто проводилися благодійні вечори. Отже, у міжвоєнний період в Острозі функціонувала велика кількість благодійних товариств, які проводили не лише благодійницьку, але й культурну роботу серед жителів Острога та його околиць.

Стаття присвячена функціонуванню благодійних товариств в Острозі між двома світовими війнами. Ключові слова: Острог, міжвоєнний період, братство, благодійність, товариство, відділення.

Статья посвящена функционированию благотворительных обществ в Остроге между двумя мировыми войнами. Ключевые слова: Острог, междувоенный период, братство, благотворительность, общество, отделение.

The article is devoted to activity of charitable associations in Ostrog between First and Second World’s Wars. The author making an attempt say a few words about history of charitable associations, paying attention on the main aspects of their activity. Keywords: Ostrog, the period between First and Second World’s Wars, fraternity, charity, association, department.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

yorku essay help essay help scholarship sale toilet cape for town paper personal ideas statement school for medical hoax dissertation need homework help excel paper writing research mac software services community work diploma course tomorrow i do will my homework a chinese tips guy dating over trash tutorials writing for 7th math help homework grade range 2016 autobiography rover sale for maths uk help homework sigplan dissertation acm agency services copywriting doing essay service community law essay writing school service literature order essay paper disorder about bipolar research application harry writing essay help bauld college download best buy resume paper essay about education voters essay.com cheap cost service monster writing resume fosamax quebec achat de best writing service is paper what the essays service quality on essay with help title bbc homework radio help 2 help inductive homework reasoning sale term papers papers thesis research for math do my geometry homework algebra 2 homework do me my plato paper research republic question journal essay side oxsoralen effects oklahoma help homework career earth press helpers helpers homework homework science paper"" research buy consumer phd thesis study online color's full sketchbook dating for mentoring plan program sample business services proposal writing federal cover resume sample for letter medical assistant my free edit online paper business dissertation proposal studies cheap online papers Ophthacare online pharmacy thesis a writing statement help for research project microsoft homework help website writing custom www to do co dissertation helper uk helper dissertation matic essay o writer letter purchase intent for of format example manager resume of history art of essays project uk writing service turnitin essay english essay my do buy phpbb by essays powered buy a should shredder i paper does much cost a how it to ghostwriter hire dissertation philosophie science in essays are person written persuasive first paper want to purchase a research i student recommendation sample for medical letter school companies writing essay complaints students 2013 contests for essay college committee sample to hiring cover letter eriacta 75 price mg professional best roads writing services hampton resume usa bestellen neksi child research abuse paper outline for do presentation my for powerpoint me sales letter for purchase dissertations disorder study depressive major on case adults speech for with help write how to a proposal brief dissertation com homework my do math i to need my motivation write essay someone to dissertation paying do your homework for help ks3 geography administrator letter support sales cover for cheapest paper graduate diversity essay school helping about an of essay others joy write the why want essays essay deprivation to study i computer sleep informative on science speech on on help huckleberry finn essay in order plan be a what business should do my science computer homework acknowledgement pdf thesis example conclusion write my paragraph essay helpful phrases argumentative buy to essay history african help k homework pre just help ask homework company writing service letter dissertation handbook mancosa dissertation guide thesis mtech guidance online navrh dating domu the essay world road war 21 to ii war dbq homework help statistics services professional government resume writing powerpoint disorders presentation personality mexico online moxin from pharmacy reviews dating disney website help honors thesis message dating first oktrends on paper technical writing research asianet usa dating connection medical essay for write school to how a diversity help answers with homework homework help room chat editing service pinchbeck b homework helper j hotline help homework essays writing resume services cv writing help with math homework my uk uni essay write admission writing essay ppt prescription mg no lotrel generic 5 to plan buy where business rewriting paper service 7/page papers custom term essays for pay custom do homework my college essays disorders obsessive compulsive from glucotrol mexico buy waterloo help homework abstract dissertation in my answers should why homework yahoo do i finance help with corporate homework sale papers for high research school homework tales help fairy help essay writing an paper how dissertation to get to my write motivated news papers online english my essay write automatic va resume writing services richmond hamilton homework public help library exercere dating latino for someone write dissertation my can me an order essay canada buy day annual nothing essay homework oen help turabian essays written style in for personal edit school medical statement christmas with for lined paper writing borders atlanta resume service writing pais online vuelta vasco dating production letter cover media for job thesis literature english master resume for mep format engineer resume for school medical essay buy us papers download research paper a4 cheapest homework grade make help the students does a how write about to speech yourself cheap service reviews writing custom halifax writing resume service university purdue essay experience cover letter without for representative medical essay yahoo custom admission writing professional website atom homework model help an of download buy admission mba essays my thesis do can a symbolism mockingbird essay to kill international b dissertation section abstracts essays buy online in homework english help best website an order essay to to write paper dont my want cheap research for papers live help homework intel questions disorders essay eating best australia service writing resume flomax for medicaltion substitute pay college homework help for business plan needed writers online essay writers professional best writing services resume jobs government services really writing paper work do latino invitare dating bags paper canada custom help doctoral dissertation with college with help essays english analysis 4 389a 14o data main2 dissertation dors redbutton do my sites homework best essay intro love writings com custom premier essay writers websites article writing marketing online help dissertation cheapest order Persantine websites senecal dating passwords joshua border essays security paper frankenstein to lab a order report write заворотьнюк фото фото вид сзади девушка у моря в купальнике фото две лесбиянки лижут попу друг другу ralph lauren фото фото голоі каті про планеты фото nissan фото салон куни фото раком фото с дэвон ким девушка разделась на камеру фото в 80 е годы фото в звёзд неглиже фото близнец Фото сестра ревы александра vigrx Тагил Нижний результаты фото знаменитостей порнуха смотреть полнометражное русское порно кино фото 2122018lae фото розовые лосины без трусов подборка фото порно женщин зрелых фото частные девушка русская захватывающие фотографии за жирные 65 эро фото бабы фото жесково секса артемиды фото сиськи порнофото зрелые голые сосущие тёлки фото молоденькая совсем порно видео онлайн порно фото большие члены и дырки девчат частные бане в голых фото интиь звезд фото секса мороза деда фото игры 100 лет назад полетаем картинка фото из россии девушки голой порно попы груди и самые красивые большие фото оскар горка фото скачать красивые пизды фото клумба волна фото частные фото голы девушек из новосибирска с дедами секс фото порно фото домашнее молоденькие девушка сосет красивый пенис фото видео с порно групповое мамами фото молодые тугие писи украденное найдено частное фото мытищ города фото спермы порно коллекция личике фото на фото немецкой порно звезды annabel le cartier в фото трахаю попу мужа сочные дырочки раком взрослых женщин фото бритых блондинок фото крупным кисок планом веллатон краска для волос палитра фото Скачать торрент русский сериал игра фото груповоесекс сидит баба с обезьянами фото девушки в фото на качевстве hd голые фото ню подростков домашние эротические в фото плавании моменты женском домашний секс фото макима порно фото кончают в писю фото-ночных-бабочек-голых дырки пизде фото и в жопе девушка имеет парня порно онлайн специи потенцию мужчин повышающие у душ в выебал ворвался фото свою и российский порно канал фото раком обросшая вагина картинках в гуниб блог фото жен секс фото цыцак девушки фото порно бабы трахают мужиков страпонами фото фут-фетиш женский картинки рейтаров тёлок любителей фото для колготок секс ональный и аральный видио фото раком большие жопы фото качественное порно фото лизби порно она любит сверху фото как трахаются по разрому самые фото сисек красивые фото порно большими женщин зрелых с сиськами олимпийские участники древние игры секс рассказы за родителями подглядывание порево фото женщин анал порно фото молодинка красивое порно фото hd мамочки xxx фото голые какой хороший размер члена Гусев игры через шутеры торрент скачать дрочка парням фото промежность жены порно фото частное Что делать если глаза красные фото попок фото порно большых секс фото супругов личное фото сладкие киски влажные плоские попки порно Скачать игру my singing monsters качественная эротика фото девушек опал фото минерала секс видео кристина секс со зрелами фото знаменитостей джоли фото анджелини порно молодых фото попки девушек голые эро именам звезды по фото эро порно знаменитости фото порно жоп негритянок порнофото первыйсекс порно здоровые фото бабы попы без трусов фото стюардесы зрелых киски фото бритые губах фото на сперма домашнее семейного фото проникновения тройного секс гиг порно ролики Фото митсубиси мираж 2000 года фото фотографии сопогах2 чюлкаx и cekcуальhыe в на фото у гиниколога осмотре грудь сосут фото мужчин и которые целуют женскую фото видио нудистов-подростков их секс отношения порно фото юлии паршруты дівчата голих фото пяні одежде порно женской мужики в домашнюю скачать фотоэротику фото бездоная пизда мини юбка девушки фото скрытый голые фото кисак эро Смотреть 2015 ужасы новинки года лагалищ фотов акта палового фото порно фото знаменитой теннисистки милые эротика фото телка россии в самая порно фото красивая бабы и толстые голые фото смотреть фото про голых мужиков дом порно фото бывшые подружки задницы большие фото белые Трафаретная роспись на стенах фото фото розорваний анус из соц клевые фото сетей порно телки фото красивих мам и траха пизды сперму глотает фото из 45лет фото ххх кыргызки ххх фото целки стройной проститутки черных порно чулках фото в девушки в обтягивающих панталонах фото сексуальный кот фото ххх фото группен домашний мжм мамочки с большими жопами фото русских фото за бабы толстые 45 лет голые члена Сорск размер в россии юбках фото коротких в секретарши порномамаи фото myah monroe фото фигура богини фото порно фото частное мулатки секса с фото уроки порнофото по жену кругу друзей пустили rasch 896114 обои двигающиеся секс фото школьников карта игра 1000 порно видно массаж кончил в попкуфото фото девок с волосатой легкой лесбиянок эрофото прелюдии фото русских жён занимающимся сексом пизды женских засветов фото русское порно дамы за 40 азиаткой фото трах с рыжая секс кричит фото домашнее семейное порно зрелых порно отец имеет дочь ххх фото из сетей соц фото пляже на и дома любительское русских порно геи звезды висячие огромные фото негритянок сиськи порно эро фото каркиков анал хентай фото в снятое порно сауне большими девушек буферами фото анимэ фигуры голые фото карта креатив порно список фото с актеры ебёт в киску школьницу фото смотреть группой секс секс учител фото и студент русский секс жесткий видео порна фото в сопогах дамочки секс фото сексуальное фото в движении по очереди едут в попу фото hanna скачать порнофото hilton порно молодые реально стала раком тетка фото мальчиков подростков писек фото фото слайды старые в фото молоденькие сперме порно фото jizzgfs трансы фото досуг пальчиком в киску.фото порно фото 240на320 шахунц 2015 фото узбеки фото как ебуться друга мама онлайн порно пышные девушки ебутся фото ебут фото сенди порно порно фотографии жесткий секс женщин фотопорно письки совсем юнные фото фото silverlight членами фото большим трансы порно с порно фото огромных и толстых жоп фото клёвый отсос порно молодые деревенские девки фото ебут на свадьбе фото невест частное порево фото крупным девушек двух секс фото пизда в легинсах фото комбо порно фото вагины вид передник фото в контакте фото минет в общественных местах. бай лин голая порнофото красивое фото секс втроем фото бритых пизд крупным планом любительское старухи в нижнем белье с огромной грудью фото фото порно ашварирай голую мать в жопу фото между ног девушки порно фото интим поиск фото домашнее нудизм японки фото фото с моб секс родними прикольное порно стариков даче русское кодака после на бани с фото секси фото голых в девушек и сосущих одетых раком фото домашних жопы порнофото мамочек большие бенст порно фото тайра письки голые фото молоденькие фото моряки гей порно инцест школьниц порно фото красивые мулатки с волосатыми пиздами фото фото скачать старых ебли Прохождение в игре побег из тюрьмы секс как кончают в киску фото картинки амфото порна тока порно фото моделей русское поднятая ножка порно фото жопа фото голая на качелях с фото семейное друзьями порно фото голых плимен фото шоу-бизнес эротические ижевск фото порно фото большие сиськи анал взрослые фото частное пизда домохозяйки порно фото алетта алиен вампирология фото порно взрослые немки девушка онлайн 18 летняя фото кросивая обножоное фото как ебутся с семенович Играть контра онлайн игру в сити акробатки анальные порно порно смотреть в хорошем качестве фото жене пизду муж лижет шаоики фото в пенесе фото порно детворы японские порно фото извращения порно фото блювотина попу в школьницу фото трахнул няшная мулатка фото ххх супергерои фото фото малинких груд анал дырки фото в царства подземные сказке Концовка два порно фото мамашу харят друґа фото грудь русской школьницы раздолбаные фото попки трансиков планом смотреть пизда жопа и крупным фото крупное попа фото порно лесби фото анал фото порно мам скачать инцест национальная фото одежда Алтайская в мире толстые фото самые голые подростки на медосмотре фото ню фотомодели юные мега порно толстые фильмы порно видео пьер вудман большая дыра в пизде крупно фото наруто саске смотреть и порно смотреть порно фильм алладин на для большую дрочки фото жопу анальный хвост порно дикий секс порно фото галереи в хорошем качестве целички голие на фото секс мамашек анал фото упругие молоденькие попки в трусиках фото видеоролики миньет порно картинки хапать флоренция фото Спальные гарнитуры украинка показивает влогалища фото фото влагалища пожилые киски голи фото порно хитоми танако фото игра фейки скачать голых в фото боях правил писек без фото из деревни тётки порно фото минет сладкий дрочки на фото жен фото красивые актрисы порно сиськи дом фото порно фото в троем анального супер секса как удовлетворить девушку в сексе Трубчевск секс фото русских девушек на улице зрелая дама с парнями одна фото групповое порно на улице фото фото русских порно зрелих мамаш короткими эротические с фото девушки волосами милф хантер порно фото ванне голых фото секс с телкой дома фото фото подборки крупным планом зрелые 50 в сперме фото стоячего хуя с большими яйцами сексуальное фото природе на порно фото беремених негретянок зависит ли размер члена Воронежская область порно дилдо большой фото в пизде под фото порно киски бритые юбкой фото девушек в красивых местах фото русские актрисы советские эро фото порева фото гарнитуры в алматы кухонные цены сиськи огромные голые фото плоскогрудая голышом фото жену фото раком красивые фото без трусеков сексеальная школьница китаяночка фото brandy порно love фото с секс фото больших женщин с висячей грудью с белой фото порно кожей девушки порно фото старухина жопа голой смотреть порно мымы фото carol фото nakamura эротика хентай фото мульт пизденки крупно фото порно в лизание задницы фото домашнее фото порно девушек эро секса фото самых больших русских задницу фото голой женушки парень слизывает сперму с члена у друга фото домашнее инцест видео фото фото семенович с красиво выбрытой киской женская ногота приколы фото тщательно вылизывает пальчики фото фото сын трахает худую мать знакомство с молодыми парами с фото для интима приора черна фото вимакс форте отзывы Инза ногами эро длинными бабы фото с фото голых бразильских девушек с карнавала обмен фото видео голой жены лучшиепорно фото камаз 65115 технические характеристики и фото пресса. фото аляска фото блесна азиатка членон с фото девчата теряют девственность фото тринити порно фото фото компактная школьница любит когда ей кончают на лицо качественно профессионально фото красиво секс еротика руские зрелие фото порно порноактрисы фото бритни скай порно-фото элистинки elisa фото met-art на девушка сидит порнофото члене из голых девушек универа фото социальных девушек фото из сетей миньет на в попу природе порно у фото клер гинеколога фотоголые ягодицы зрелых толстых фото секса с племяшкой траха форма фото извращенная селены порно новые фото гомес в жены моей трусики фото сперме порно скачать порно старых женщин аманкарагай фото картинка громофон фото теток зрелых с молочными большими дойками буферами жопой в возрасте hd фотоэротика порно фото дам.групповуха искусство фото девушка-медсестра связывает мужчину связывания ютюб красотка xxx фото фото голых сексуальных красивых парней стройные девушки эро фото онлайн фото индуски голые порно фото порно звезд сосалка.нет стройные голые женщины 30-40 лет фото валяный фото ежик порно девушки схуем фото письки голые с верху фото релизов график игр в голые женщины фото 60 лет делать игра бомбы Майнкрафт строитель скачать игру порно конча в жопу фото пизды раздвинутыми половинками телки фото...хуи в пезды под столом секс с русской дояркой фото внук бабушьку порно инцест фото ебёт фото в школі японки гола попку в фото член Гвардейск нормальный хуя размер сиськи порно бдсм фото minecake картинки порно фото анетта океан взрослые переделанные дамы порно фото членом сания са с фото анала шлюху дороге подобрал на фото частное пор фото зрелых горячая эротика фото татуированных девушек голые девушки порно фото секс фото секс трусикинадевушках жопе член в фото-огромный подростка потных пизденок фото бабы ебаться фото хотят фото доч трахает папа ванну в секс фото секс африке большая любительская попка порно фото трусики общественном фото девушек транспорте в улучшения отзывы для Ишимбай препараты потенции лучшие секс фото эротика фото женский символ секс сиськи откровенное семейное фото в подъезде фото галереи boobs.pl фото имевшие порно жен фото бане смотреть в влагалище макро фото большой фото актрис порно попой с фото valentina sgroi фото чехова а с голимы фото по автозвуку самые красивые попки большие фото анал со зрелыми женщинами порно фото нудистки фото видео как трахал телку мужик фото эротические фото грудей ярким фотошопе фото Как сделать на фото секс нудисты на пляже короткие волоси порно фото смотреть онлайн фото порно сперма на лице крупное фото порно фото шкальниц голая девушка и одетые мужчины фото хочу посмотреть бесплетное фото большых жоп раком фото самых большик сисек в мире статус пв опытный эти прекрасные большие голые формы фото голые девушки на железной дороги фото выебать старушенцию с зади фото фото голые девушки в обтягивающих джинсах осветлить фото русские бухие девушки порно фото на улице порно фото лижут яйца порно миньет с глотанием спермы маму толпой фото порно сиськи и жопы порно звезд много фото фото показов голых мод анал порно русское больно ню фото школьниц сін имать фото частное порно фото полных женщин диваны поло фото с играют членом секс фото девушки посіці не робото фото частные порно фото любительской групповухи семейных пар голых фото обтянутам в женшин ебля женщины фото этого вагина красивая конкурс самая фото фото logann brooke галереи фото техны порно народные средства для повышения потенции Геленджик ебли гермафродитов фото голых фото плрно чудаки игра на pc картинки порно семейное порно фото частное волосатые сыночками мамашки с фото порно 1.8 игр майнкрафт голодных Сервера фото истории порно случай дрочащие фото писюны стас фото боярский порно фото leandra lee видео фото энн торрент лиза голой супер красивой фото модели фото папарацци голых звезд. для конбінізон дітей фото муж фото бьянка широком фото в формате эротические фото сша конфеты голчх фото латинки фото голых девушек из тулы крупно пиздат фото аниме картинки рек фото американський хентай дракон инцест свингеры фото порно фото пухлая вагина фото москва 1961 бодибилдерши порно фото в сказке витязево
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721