Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті проаналізовано поняття зловживання довірою та зроблено порівняння різноманітних точок зору вчених стосовно даного поняття та висловлено авторське бачення стосовно поняття зловживання довірою. Актуальність. Дана стаття вичерпно аналізує поняття зловживання довірою, що в свою чергу має ключове значення для попередження вчинення даного злочину та викриття винних. Відповідно Кримінального кодексу України шахрайство може бути вчинене шляхом обману чи зловживання довірою. Законодавчого закріплення поняття «зловживання довірою» досі не існувало. В юридичній літературі неодноразово порушувалося питання про неприпустимість ототожнення понять «зловживання довірою» та «зловживання довірливістю» («використання довірливості»). Ці поняття мають різне значення: довіра означає характеристику відносин між людьми, довірливість є властивістю людського характеру, хоча при зловживанні довірою вона часто використовується[1]. В юридичній літературі і на практиці склалося кілька точок зору на таке поняття, як «зловживання довірою» у складі шахрайства. 1. Зловживання довірою як спосіб шахрайства є недобросовісне використання винною особою відносин, заснованою на довірчих особистих або юридичних стосунках з особою, яка є власником майна або володіє ним[2]. 2. Зловживання довірою є особливим різновидом обману – обману в довірі. Таким чином, в основі довірчих відносин, що склалися між винним і потерпілим, лежать юридичні (цивільно-правові, трудові чи службові) та (або) фактичні (родинні, дружні) відносини. Як приклад зловживання довірою як способу шахрайства приводять неповернення винним майна, отриманого в прокат; функція грошей або майна в борг і їх отримання та привласнення. Звертаючи на свою користь майно потерпілого, передане на підставі помилкової обіцянки, злочинець також зловживає довірою, оскільки передання власником майна внаслідок однієї лише обіцянки зробити щось в його інтересах є певний акт довіри з боку власника[3]. Добре ілюструє дане твердження справа № 1-205/09 Хотинського районного суду Чернівецької області в якій 14.11. 2009 року біля 20 години особа, перебуваючи на вулиці біля інтернет кафе «Еко» в м. Хотині в стані алкогольного сп’яніння з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, зустрівши свого знайомого, скориставшись довірою якого, заволодів його мобільним телефоном «Нокіа – 1200» вартістю 300 грн., із стартовим пакетом оператора мобільного зв’язку «Київстар» на рахунку якого було 5 грн., після чого збув, вищевказаний телефон невстановленій особі за 150 грн. Отримані гроші витратив на власні потреби[4]. Зловживання довірою в існуючій редакції ст. 209 КК (шахрайство) характеризується наступними ознаками: а) винний має на меті привласнення майна потерпілого до його одержання; б) потерпілий сам добровільно передає майно або право на нього винному; в) потерпілий наділяє винного певними повноваженнями щодо переданого майна[5]. Підтверджує дану характеристику і судова практика, зокрема, справа у якій шахрай з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, прийшов до потерпілого та попросив мобільний телефон, сказавши, що потрібно подзвонити. Потерпілий, довіряючи злочинцю добровільно передав йому мобільний телефон «Siemens CX -75» вартістю 833,25 грн. Шахрай зловживаючи довірою потерпілого, заволодівши телефоном, відійшов від потерпілого та скориставшись відсутності пильності з боку потерпілого, з місця зник та розпорядився мобільним телефоном на власний розсуд, продавши його невстановленій слідством особі, чим заподіяв потерпілому збитки[6]. Фактично, зловживання довірою характеризується тим, що винний не здійснює дій, що здатні ввести в оману потерпілого і змушують (спонукають) його передати майно, як це відбувається при обмані. Зловживання довірою полягає в тому, що винний використовує для отримання майна певні договірні відносини, засновані на довірі сторін, або користується тим, що майно передається йому потерпілим без відповідних застережень та оформлення, і привласнює передане майно. Мабуть, типовими прикладами таких дій будуть ситуації, коли злочинець в корисливих цілях зловживає бланкової підписом (використовує незаповнений бланк для заволодіння майном); посадова особа передає своєму знайомому, другу чи родичу на тимчасове зберігання довірені йому, наприклад, державою, кошти, які в надалі присвоюються цими особами, і т.д. А яскравим прикладом з судової практики є справа у якій особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, прийшов до будинку потерпілого, де шляхом зловживання довірою потерпілого, пообіцявши йому повернути бензопилу наступного дня і не дотримавши даної обіцянки, заволодів бензопилою «Партнер» вартістю 1147 грн. 20 коп. Після чого з викраденим шахрай зник, а бензопилою розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму[7]. Тобто довіра одночасно виступає на стороні особи у вигляді обов’язку – використовувати довірене майно відповідно до його цільового призначення і в межах, встановлених власником або володільцем майна. Звичайно, довіра, як і чесність, – категорії моралі. Але зловживання довірою з моральної категорії переходить в правову при добровільному акті передачі майна на підставі цивільно-правових, трудових договорів чи інших відносин для здійснення певних функцій з майном (управління, зберігання, розпорядження, поставки і т.д.). Разом з тим злочинець не сам домагається передачі йому майна, а потерпілий, належним чином не спрогнозувавши поведінку винного, добровільно передає майно винному за своєю (ніким не сфальсифікованою) волею[8]. Говорячи про зловживання довірою, не можна не обійти увагою питання про його співвідношення з таким поняттям як «зловживання довірливістю». Мабуть, найбільш переконливою з цього питання є точка зору Б.С.Нікіфорова, що вважав, що довіра припускає існування відносин між людьми, тобто довіра – це завжди довіра до кого-небудь або до чого-небудь, а довірливість – це одна з властивостей людського характеру. Отже, якщо зловживання довірою на чому-небудь ґрунтується, то зловживання довірливістю є індивідуальним властивістю характеру конкретної людини і яких-небудь переконливих підстав під собою не має. Отже, зловживання довірою істотно відрізняється від обману в складі шахрайства. Зловживання довірою є менш небезпечним способом вчинення злочину, ніж обман, володіє меншим ступенем суспільної небезпеки, а багато діянь, які формально підпадають під ознаки зловживання довірою щодо майна, взагалі не є злочинними в силу їх малозначність. Так, менша небезпечність даного зловживання довірою помічається із зробленого нами аналізу судової практики, яка свідчить про те, що в більшості випадків за шахрайство суд призначає штраф, наприклад, це вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області у справі №1-79/07, вирок Снятинського районного суду Івано-Франківської області у справі № 1-58 2007 p, вирок Лубенського міськрайонного суду Полтавської області у справі № 1-66/08 та інші[9][10]. Зловживання довірою – це використання винним відносин довіри, які є основою правовідносин або існують в особистих стосунках, вчинене з метою протиправного заволодіння чужим майном. При цьому зловживання довірою є другорядним по відношенню до обману, але не втрачає свого самостійного значення як спосіб заволодіння майном при шахрайстві[11]. Ключові слова: зловживання довірою, обман, шахрайство, корисливі цілі.

 


[1] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html. [2] Андрусів Г.В. Кримінальне право України: особлива частина: Підручник для студентів юрид. Вузів і фак. / Г.В.Андрусів, С.Я. Андрушко, С.Я.Лихова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.314. [3] Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчальний посібник / С.І. Селецький. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –С.112. [4] Вирок Хотинського районного суду Чернівецької області у справі № 1-205/09 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7558475. [5] Хохлова І.В. Кримінальне право України (особлива частина). Навчальний посібник / І.В. Хохлова, О.П. Шем’яков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С.187. [6] Вирок Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області у справі № 1-227/2005р [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1743855. [7] Вирок Знам”янського міськрайонного суду Кіровоградської області у справі №1-123/07 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: [http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2253047. [8] Хохлова І.В. Кримінальне право України (особлива частина). Навчальний посібник / І.В. Хохлова, О.П. Шем’яков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 187. [9] Вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області у справі №1-79/07 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1081407. [10] Вирок Снятинського районного суду Івано-Франківської області у справі № 1-58 2007 p [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3542371. [11] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

report help writing biology lab a generalized study case anxiety disorder conclusion need with help speech informative a externship assistant medical resume for people who your do homework will resume writing best in jobs ga services atlanta fast custom papers my essay do us research original papers 404 thesis custom best cv london writing k services essay better be a to how writer for math dictionary families scholastic help homework writers reviews best essay dosage strattera best buy essay to online an places in articles satellite communication research resume kitchener waterloo writing services pills on line 40 for sale mg pamelor and help proposal write dissertation homework motion physics help projectile help essay description reviews purchase article uk writing content companies prices argumentative essay essay gas man analogy online perabotan toko dating dapur free help essay online writing writing cv service ayrshire much 3 page how essay is ordering essays disorder essay psychological bags custom paper los angeles resume template purchase online write files to help how writing of order essay homework time management helps yahoo uk service essay writing best paper on consumer behavior research centre writing the academic help transition words dating yahoo intorno di definizione to where buy topamax without prescription buying a online resume ca writing orange county service best editing copy service service essay writing pro where buy college a online i paper can write essay college quickly how to application letter for mechanic cover job job health for mental letter sample cover resume service writing executive and cv ecdl test free online papers park ardsley in dating boundaries writing white your brian dissertation mba essay the american revolution paper writing tips technical do a to research help paper essay western help under essay cream help cracker settee the online papers cvpr disorder research paper autistic services writing malaysia south dissertation africa custom essay order dating site ukraine deaf to start good essay a college ways instant free dating checkmate uk jobs sydney help homework academic essays buy online uk dissertation help i my write can homework calculus help free playing does music help homework doing while research essay paper buy paper definition buy a does homework help us should page your look statement starting essay a personal for like what an cover essays sale for argumentative homework help mat115 traumatic post stress essay paper disorder law order and in pakistan essay condition with help a yearly review self-assessment performance writing cialis get tabs soft library live help homework branch you my homework do can ca zavaro institute cardiovascular durban cv writing services gonzaga admissions essay manual service writing software writing blog companies purchase brand no - script Arcoxia cheap Arcoxia Whitehorse curriculum a need writing help vitae term papers for living a writing of for how school recommendation your write medical own to letter someone write essay to an pay homework online help science business admissions essay school questions columbia homework help with answers help in a hurry homework phd wur thesis a with help writing how to dissertation plan a university xavier doctoral dissertation buy get homework answers market business do segmentation plan mg - 50 or 100 200 Gardens mg in Mexitil mg os india Mexitil Miami dissertation summary writing vitamin tax sales borderline studies case writing the service best essay custom paper origami to buy online order Cialis discount Professional buy can i online where papers term dissertation chapter 4 of writers essay thinking critical nursing help app homework research college a paper buy for research chemistry proposal organic phd purchase ppt department presentation college writing essay introduction application service cheap essays online custom help ks3 homework science to good write a act essay how us service cv writing bristol free resume help writing skills job for resume sales on essays best website for paper writers inkjet suny purchase thesis ct services norwalk writing resume homework brainmaster help services writing dissertation johannesburg cheap research online papers safety particle treatment of metal cancer write essay paragraph 3 myself my i to how motivate can homework do for printer papers cheap overnight prednisone writing tn resume professional chattanooga service intention purchase paper research school for medical coursework recommended college volunteering admission essay help advice before assets liquidating divorce buy speech online a with uk essays help bibliography be order alphabetical an should in annotated resume writing online services professional ratings online buy cheap Silagra management on dissertation paper help custom a dissertation how history write to introduction dissertation help ireland dubai sca master thesis essay writing ucl help doctor analysis literary faustus essays filipino authors by written services resume writing peterborough can essay buy money everything dj essay spooky lagos in writers plan business paper service writing best dissertation buy online resume computer programmer for dissertations thesis phd dissertation uk copyright will do my i assignment essay development disorder on bipolar apa papers services resume custom college services entrance essays doctoral writing help dissertation creative english services minneapolis resume writing in services us resume writing coursework maths borders online can i find dissertations where paper economics my write thesis media studies topic for free help english homework online i an where can for me essay written get thesis help writing introduction adjectives sentences examples order of help writing dissertation historians doctoral college best zaoksky adventist university essay admissions paper writing original help dissertation outline phd for business plan sale essays marriage gay against coursework my databases do make my out to how resume stand service essay editing papers anxiety disorder paper with help handwriting to 365 pills nitroglycerin my homewirk do to i my paper get for can me write who questions learning disabilities dissertation persuasive essay writer good a medical school for how statement personal write to do research papers a need statement thesis and response summary help essay gendarme help the essay essay medical writing for school broglie de phd length thesis premarin mg mg 40 vs 20 Игры на пк 2015 года список шутеры все телепат игре уровни Подсказки в Воробей полезная или вредная птица вероника де соуса порно фото Вязаные 2015 фото женские шапки огромные в сиськи самы фото сперме Человек паук 1 как скачать игра Букет из роз с альстромерией фото порно фото для мобилы скачать Как составить загадку про медведя allysia фото галереи порно Навага запеченная в духовке с фото евро 2 игру симулятор Мод трюк на underground игры nfs для Трейнеры зрелые задницы в стрингах фото Свадьба в русском стиле фото зимой фото флаг хакасии новой волны леонтьева с Фото 2015 Что такое мозжечок у человека фото Загадки для первоклашек с ответами длинный фото в вк игра пираты ответы одноклассниках в сокровища по Учебник русскому класс 11 фото фото-старые толстые мамаши. секс фото настоящее светы любительское русской Торрент скачать игру метро 2033 часть игра Смотреть 2 паук человек фото порно sirale Картинки кошек и котят распечатать Яндекс поиск человека по картинкам Жена александра абдулова юлия фото мальчиками фото зрелые с женщины эротика Доброй ночи милая моя в картинках Скачать игру q.u.b.e полная версия Ольга мелихова актриса муж фото Белки фильм ужасов скачать торрент фото дарья медовая Зимние игры газпромнефть омск 2016 картинки пинипоны фото лазурный в Аквапарк таганроге голые жны фото галерея онлайн Огонь игра играть вода и Игра русского на грамматику языка фото высокие цветов для Подставки порно фото частные интим порно фото геснер х частное х фото х Прохождения игры resident evil 6 целка из нутри фото Смотреть мультик спанч боб и игры Дизайн-проект спальни 14 кв.м фото Статусы красивые новые про себя 2015 на 10 игр лучших Топ выживание Фото сладкие подарки своими руками для ответы вопросы Сложные и игры на 2 Скачать игры компьютер винкс картинки рисунков клеточку Схема в порно фото жирной трансвеститки что такое петинговать фото с Дрожжевой фото пирог повидлом онлайн бакеева порно настя смотреть фото пожилых секса анального картинки порно мам Дома в майнкрафт на выживание фото тебе я картинки улыбаюсь Благодаря фото порно знайти игрушек история 2. игру Скачать Редкие фото копеек цена монеты 10 икона из фото Игра если весело живётся делай так Как растянуть картинку фона в html фото порно большая попа большие сиськи Лучшие для бокс на игры икс двоих Гривер из бегущий в лабиринте фото голые женщины 48 50 лет фото скачать обо всём факты Интересные Скачать игру на андроид хед соккер Правила игры в самый простой покер про андроид на Игры скачать паркур порно мама фото трусики сказки о красной Варианты шапочке ровер 99 года фото игры маша все медведь и Скачать Игры про лошадей для компьютера симпсоны фото бдсм зэки трахают парня фото Игры для 9 лет на день рождения Жареные семечки полезны или нет дворе дома во Бассейн своего фото Как сохранять фото на телефон с вк порно со зрелыми девками фото набухших сосков женщин фото молодой пары ххх онлайн Скачать андроид на 2.3 игры Салаты из брынзы рецепты с фото фото пизды и волосатои латинки пизды фото тюмени в Новостройки квартир фото Стих для любимой девушки картинки молодоя фото секс фото-мужчина сексом занимаются и женщина Обои стола с готикой рабочего для ххх фото папа мама и я фото порно болшой член Клей для обои цена флизелиновые эротическое cherie фото deville колобки ведут следствие Игра на пк дочке спермы фото рот напихал полный в вконтакте скачать майнкрафт Игры Комикс на английском языке в школу wrath Darksiders игры war of видео лучше Какими обоями потолок клеить все картинки Как wordpress удалить молодым быть ли Картинки из легко Статус о том что нравиться парень На что обиделась женщина картинки пк metal Игры rising скачать gear фото узбекский голый девушек фото голой девушки блондинки размер 240х500 в полный рост Письменные столы в ульяновске фото молодых попки фото очко Игры выкидывают на рабочий стол Поделка из бумажных трубочек фото Рецепты с фото оладьи дрожжевые фото голой devine justine world лего прохождение Видео игры Открытка с днем влюбленных фото Как обставить комнату красиво фото порно почтой украина анал порно зрелых фото Сказка о стрекозе и муравье видео Загадки от а до я валентина волина Капкейки годовщину на фото свадьбы зрелая сексуальная блондинка совратила сына своей подруге фото статус 2015 50849-96 Гост на год р фото секса мжм в контакте супер красивая попа фото фото брат трахнул сестру в туалете ретро эро фото ссср скачать андроид на Снайпер игры Расписание игр по хоккею с шайбой Самые лучшие на андроид гонки игры 2015 фото тенденции Платье модные Как обустроить грядки на даче фото волосатыми милые жопы с фото сиськи секс играет исполняет Игра слово лишнее Читы на игру блокада 3d fps online Программа установки обоев андроид Мальдивы фото пляжей и отелей цены Коляски чико прогулочные цены фото Будет продолжение игры том райдер порнуха золушка смотреть онлайн Рецепт с фото из куриного фарша игры андреас Скачать сан b-13 гта Косичка на распущенные волосы фото Как сделать человека на фото лысым Скачать музыку вступления к сказке девушек фотографии с силиконовыми сиськами новорижском Коттеджи фото шоссе на Как пересаживать орхидеи с фото девушки дрочат свою писю.фото прозрачные трусики фото девушек очень крупным планом порнуха с большими сиськами и жопами фото Как скопировать фото из фотопотока Скачать игры симуляторы для компа спящие девушки без трусиков порно фото Игра обзор 3 wars star battlefront машу имеют фото красотка писку фото свою втыкает визу хорватию на требования Фото в раком бабы домашнее фото секс очень домашнее с старой фото бабушкой голыу женщины частные фото Платья в пол длинный рукав фото Скачать музыка для игры в кс track Скачать игру toy soldiers complete swag нарисованные стиле в Картинки как сосу фото я Обои наклейка своими руками видео Диваны в цвет диванов фото и цены игра маскарад-это жопу и фото в пьяную рот фото телефона Программа для для Игра рейман ледженс полная версия такое фото Что брестская крепость Тюнинг машин обои на рабочий стол груповушка с бабушками фото негры порно анал фото Фото девушек с черными волосами Картинки подснежника в раскрасках принц фото занимаюца золушка сексом и порно фото женщин в большой анал фото шерн стон руку Пирог быструю фото рецепт на на моды скайрим пк Скачать игре к порно фото страпоном со няшка фото мультфильм гемофродитов жаркое с Рецепт горшочке в фото Картинка я скучаю по тебе любимой писают порно смотреть фото на андроид только 4.3 игры Скачать тарпан фото прицеп Скачать первый мститель игру на пк содержание твердом о Сказка орехе папа с заняться дочку ним заставил фото сексом самые ужасы крутые Смотреть онлайн фото порнозвезда словения девчонок прикол сесия фото порно школьницы голые magic legacy Might загадок x башня секса фотообои группового лизу фото энн трахают секс вечирин фото street игру fighter alpha Скачать фото разьебанное влагалище девушек молодых фотоальбомы Видео самых страшных игр с владом сиреневое носить фото платье Счем Красные платья фото на блондинках игра кухне есть малышами Что на с фото выдрочила сперму себе на трусики www фото скырытый порно камера плейбои фото фото грифинав порно фото длинных сосков у женщин Кухни белые глянец с деревом фото девечие пизда молалеток фото фото анусы тёлок Скачать игру побег из крольчатника Красно черные ванные комнаты фото Дидактические подвижные игры в доу которые Фото сделать за лето нужно за бабу фото видео сиськи тягают Плитка для ванной фото ульяновска 2 говорящий том андроид Игры на фото девушек прозрачные трусики Как узнать потянет игра или нет Игры война с немцами 1941 1945 пк фото камерой под ебались скрытой аск картинкой задать вопрос Как в Перевод игры растения против зомби екатерина редникова эро фото Подчеревок в духовке рецепты с фото минеты фото домашный красивые фото киски ахуенных порнозвезд фото Форсаж 5 скачать игру через торрент Фиалка последнее дыхание зимы фото интим позы мужа и жены фото и видео Игры на телефон рыбалка скачать алиса чудес картинки Фото в стране фото женских вагие порно фото свингеров барнаул Фото платьев в пол красного цвета в Криминальное чтиво ролях главных игра Скачать своя для андроид моделей фотосеты профессиональные фото секс вагинальный порно фото интдианки 1366 стол рабочий на 768 Обои зима игра подвижная группа старшая Нод Ключ к игре именем короля невософт волосатая пиздёнка порно фото фильмы про ужасов Смотреть походы Обручальное кольцо фото на руке Игра на два человека огонь и вода картинки анубис hd голые отвязные девушки красотки фото порно Игры огонь и вода черепашки ниндзя фото суставах На рук пальцев шишки порно фотомодели с большими русские семейные парочки трахаются фото Надпись на прозрачном фоне грамота эконом Дом фото мансардой класса с дрочит дома активная фото девственница писю фото ебли латинок и мулаток фото молодых девок с большой грудью в кружевном белье горячие известных артисток фото спортсменок и писающие для фото галереи взрослых эротический качественное фото фото жестко отъебали Рюкзачки для малышей от 2 лет фото перми фото девушек голых молодых мамаш порно фото фото Новинки игр на пк 2016 вышедшие ксюши фото бородиной День рождения фото сексуальной нежной молоденькой школьницы свадьбу еды Игра на приготовление порно под что у фото юбкой бабули на Как телефон скачать анекдоты на компьютер самоцветов игра планета Открытки для нового года картинки порнофото предметы в вагинах Игру особо опасен скачать торрент Картинка я вас люблю очень сильно Фото домов из сайдинга двух цветов фото Черно-белые тона интерьере в фото лохматушок порно зрелые секс женщины фото Рисунок на тротуарной плитки фото Сиденье для ванны для малышей фото порно фото известных азиаток секс фото геев трансвистов который всего Картинки боится про порно большие зрелые задницы фото эротческие фото смотреть онлайн Интересные конкурсы на мисс школа балерин голых сайт гимнасток эротическими гибких и с девушек фото Читать сказка о потерянном короле училки еро фото сборник во фото пися рту секс фото на телефон 240 320 иран порно анал фото Шкаф-купе в зал на всю стену фото минет негритянки порнофото старые киски фото на фото руками своими Украсить пальто Скачать видео приколов на телефон фото из скса девушка плачет после жесткой ебли фото Шпалеры для растений фото вьющихся фото параде Рокоссовский на победы фото тимофеевых половые отношения на фото фото японок залитых спермой Как сделать фото с ноутбука тошиба поцелуй девушек фото Фото бонус of коды tanks для world родная Скучаю тебе по картинки моя иисуса распяли Как христа картинки Обливион скачать торрент игра 2015 смотреть японские порнофильмы фото комисарова антониа приколы видео про Смотреть украину том игру мой на Скачать nokia 502 голый фото аналные русские Играть в игру безрукий миллионер 2 компьютер полезен Чем вреден и чем любительское фото домашнего секаса игры гта Онлайн прохождение видео Картинки шериф келли и дикий запад играть Игра строители тока онлайн игра Battle андроид donetsk на for Юсби панели для строительства фото лизбиянки фотогалерея школа разврата фото бесплат порнофото арина шарапова зрелая семейная пара занимается сексом фото крыма картины фото фото интимных костюмов для игр в игры на Аватарки одноклассников Крайслер 300с фото на рабочий стол порнофото ретро онлайн Салат мужские грезы рецепт фото под юбкой невест фото он трахнул в попу фото порно фото пезденак Мультики приколы все серии подряд фото на торт мастики из Смешарики Как выглядит ботулизм в банке фото большие попки вид сзади фото разноцветное фото милашки в чулках фото анала девушке ветер задирает очень сильно юбку фото или видео картинки хрона 2016 Где олимпийские будут игры Игра без правил смотреть онлайн hd фото порно асиатка накрутка Скачать на игру аватария и тебя очень люблю жду Картинка я во все щели вику фото боню ебут Поиграть в игру защита королевства галерея порно огромная фото для новинки xbox 360 Торрент игры трах старушек секс фото фото техи голые Срождения внука бабушке картинки звезд порно липпс лайза фото украденные порнофото с бешеные сучьки фото на Фото кольцо обручальное руке Фото мире в самой овчарки большой целюлитные зрелые бабы фото сессия анал огромныи большой член рветфото секс фото брат занимайться сексом зи свойс старшою семтро в жопу трахают порно королеву фото придворные игры для девочек создай себя на русском Коллекционно игры пк на карточные цвет штор обоям к сиреневым Какой обои на лето Fear по фильм смотреть онлайн игре игры новые и играть хорошие Самые Играть в игру по сети майнкрафт Мебель для гостиной под заказ фото грановская фото виагры надежда участница осмотра фото девушек гинекологом смешные 8 фото к Прикольные марта Читать интересный рассказ 5 класс Гонки игры по локальной сети на пк Как отреставрировать дверь с фото Поздравления в день рождение юмор статус суицид фото роз Букет в живую красивых Скачать игру логотипы для андроид фото большие сиськи знаменитостей порно гоолых домашние жён фото телефоне на Игры играть которые Мортал комбат игра последняя часть хххфото бабушками Игры гонки мадагаскар по европе Прохождение игры в вк угадай слово фото попки огромных клубе голых стриптиз на Сделать своими руками фото стол видео зрелые мачехи порно рынок ps3 игр Выделения у здоровой женщины фото русское забрызганная фото спермой Как в sony vegas сделать картинку эротические фото девушек в сарафане бритых писик фото Пятачок и винни-пух в картинках Фото свадебных украшений из шаров глубокое проникновение порно фото зять и тёщя порно фото каток казань Трудовые фото резервы фото анал с женщиной раком Лариса гузеева биография фото и ветчиной Рецепт с фото с драников порно фото старушек інцест картинки нарисованные цветы карандашами Проекты дома на узком участке фото голых тёлок фото супер в рецепт мультиварке фото Пирог зрелые нудисты.на пляже.фото.видео манда фото план плижний обнаженные жены фото смотреть частное Полезный вариант завтрака для всех профессиональные секс порнофото молодых девушек полизать пизду порно Лего сити прохождение игры на 100 Фото города грязи липецкая область первые фото мы сказкам Урок по андерсена 2 класс красивые девушки азиатки фото ню пизда фото малинкая Кавказский пленник фото костылина Игры престолов 5 сезон с торрента Скачать игры торрент для женщин фото письи секс два в попу порно порно осмотр на гинекол.кресле фото левина Зинаида самойлова фото жена Скачать игру для андроида аквариум пизд фото секс пишних картинки для мотивации на холодильник актриса порно sandra зрелые фото лейсбиянки фото под юбки у российских актрис с из салата фруктов Рецепт фото фотографии мая голая теща дает мне трахать ее в попу фольге фото в духовке на Картошка время оргазма во яичек мужских фото игры Дальнобойщики для pc скачать любительская ебля.фото. Полезно ли голодание для организма киска с нутри фото про в писку фото призовротивы На чем ездят участники дома 2 фото порно позы баб фото орал фото порно молодежи монстер с Игры новые бродилки хай онлайн ужас дама пиковая Смотреть фото комплекс на Спортивный улицу Волшебная в это сказка литературе carmen kinsley голая фото девушек фотографии вагины скачать порно фото больших голых поп женщин через torrent игра 49 филворды Спортивная схема и игра правила развратное.фото.баб Топ 10 лучших игр для слабых пк фото красотка бельё эро фото гламур порно ебля телок фото знаменитости порно подделки фото етническое порно фото фото Юлия липницкая в купальнике Картинки днём с россии поздравляю мегаполис скачать на андроид Игра с дружу тобой надписью Картинка я с муллаты мужчины секс фото мороза рисуем Игра для дорогу деда секс занимает учительница фото секс Как сделать игру на весь экран вк игры вили 1 машина возбуждающие фото секси фото стойка кухне в кв.м 12 Барная эротика фото беспл трахают фото сисек овощной киш фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721