Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті проаналізовано поняття зловживання довірою та зроблено порівняння різноманітних точок зору вчених стосовно даного поняття та висловлено авторське бачення стосовно поняття зловживання довірою. Актуальність. Дана стаття вичерпно аналізує поняття зловживання довірою, що в свою чергу має ключове значення для попередження вчинення даного злочину та викриття винних. Відповідно Кримінального кодексу України шахрайство може бути вчинене шляхом обману чи зловживання довірою. Законодавчого закріплення поняття «зловживання довірою» досі не існувало. В юридичній літературі неодноразово порушувалося питання про неприпустимість ототожнення понять «зловживання довірою» та «зловживання довірливістю» («використання довірливості»). Ці поняття мають різне значення: довіра означає характеристику відносин між людьми, довірливість є властивістю людського характеру, хоча при зловживанні довірою вона часто використовується[1]. В юридичній літературі і на практиці склалося кілька точок зору на таке поняття, як «зловживання довірою» у складі шахрайства. 1. Зловживання довірою як спосіб шахрайства є недобросовісне використання винною особою відносин, заснованою на довірчих особистих або юридичних стосунках з особою, яка є власником майна або володіє ним[2]. 2. Зловживання довірою є особливим різновидом обману – обману в довірі. Таким чином, в основі довірчих відносин, що склалися між винним і потерпілим, лежать юридичні (цивільно-правові, трудові чи службові) та (або) фактичні (родинні, дружні) відносини. Як приклад зловживання довірою як способу шахрайства приводять неповернення винним майна, отриманого в прокат; функція грошей або майна в борг і їх отримання та привласнення. Звертаючи на свою користь майно потерпілого, передане на підставі помилкової обіцянки, злочинець також зловживає довірою, оскільки передання власником майна внаслідок однієї лише обіцянки зробити щось в його інтересах є певний акт довіри з боку власника[3]. Добре ілюструє дане твердження справа № 1-205/09 Хотинського районного суду Чернівецької області в якій 14.11. 2009 року біля 20 години особа, перебуваючи на вулиці біля інтернет кафе «Еко» в м. Хотині в стані алкогольного сп’яніння з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, зустрівши свого знайомого, скориставшись довірою якого, заволодів його мобільним телефоном «Нокіа – 1200» вартістю 300 грн., із стартовим пакетом оператора мобільного зв’язку «Київстар» на рахунку якого було 5 грн., після чого збув, вищевказаний телефон невстановленій особі за 150 грн. Отримані гроші витратив на власні потреби[4]. Зловживання довірою в існуючій редакції ст. 209 КК (шахрайство) характеризується наступними ознаками: а) винний має на меті привласнення майна потерпілого до його одержання; б) потерпілий сам добровільно передає майно або право на нього винному; в) потерпілий наділяє винного певними повноваженнями щодо переданого майна[5]. Підтверджує дану характеристику і судова практика, зокрема, справа у якій шахрай з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, прийшов до потерпілого та попросив мобільний телефон, сказавши, що потрібно подзвонити. Потерпілий, довіряючи злочинцю добровільно передав йому мобільний телефон «Siemens CX -75» вартістю 833,25 грн. Шахрай зловживаючи довірою потерпілого, заволодівши телефоном, відійшов від потерпілого та скориставшись відсутності пильності з боку потерпілого, з місця зник та розпорядився мобільним телефоном на власний розсуд, продавши його невстановленій слідством особі, чим заподіяв потерпілому збитки[6]. Фактично, зловживання довірою характеризується тим, що винний не здійснює дій, що здатні ввести в оману потерпілого і змушують (спонукають) його передати майно, як це відбувається при обмані. Зловживання довірою полягає в тому, що винний використовує для отримання майна певні договірні відносини, засновані на довірі сторін, або користується тим, що майно передається йому потерпілим без відповідних застережень та оформлення, і привласнює передане майно. Мабуть, типовими прикладами таких дій будуть ситуації, коли злочинець в корисливих цілях зловживає бланкової підписом (використовує незаповнений бланк для заволодіння майном); посадова особа передає своєму знайомому, другу чи родичу на тимчасове зберігання довірені йому, наприклад, державою, кошти, які в надалі присвоюються цими особами, і т.д. А яскравим прикладом з судової практики є справа у якій особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, прийшов до будинку потерпілого, де шляхом зловживання довірою потерпілого, пообіцявши йому повернути бензопилу наступного дня і не дотримавши даної обіцянки, заволодів бензопилою «Партнер» вартістю 1147 грн. 20 коп. Після чого з викраденим шахрай зник, а бензопилою розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму[7]. Тобто довіра одночасно виступає на стороні особи у вигляді обов’язку – використовувати довірене майно відповідно до його цільового призначення і в межах, встановлених власником або володільцем майна. Звичайно, довіра, як і чесність, – категорії моралі. Але зловживання довірою з моральної категорії переходить в правову при добровільному акті передачі майна на підставі цивільно-правових, трудових договорів чи інших відносин для здійснення певних функцій з майном (управління, зберігання, розпорядження, поставки і т.д.). Разом з тим злочинець не сам домагається передачі йому майна, а потерпілий, належним чином не спрогнозувавши поведінку винного, добровільно передає майно винному за своєю (ніким не сфальсифікованою) волею[8]. Говорячи про зловживання довірою, не можна не обійти увагою питання про його співвідношення з таким поняттям як «зловживання довірливістю». Мабуть, найбільш переконливою з цього питання є точка зору Б.С.Нікіфорова, що вважав, що довіра припускає існування відносин між людьми, тобто довіра – це завжди довіра до кого-небудь або до чого-небудь, а довірливість – це одна з властивостей людського характеру. Отже, якщо зловживання довірою на чому-небудь ґрунтується, то зловживання довірливістю є індивідуальним властивістю характеру конкретної людини і яких-небудь переконливих підстав під собою не має. Отже, зловживання довірою істотно відрізняється від обману в складі шахрайства. Зловживання довірою є менш небезпечним способом вчинення злочину, ніж обман, володіє меншим ступенем суспільної небезпеки, а багато діянь, які формально підпадають під ознаки зловживання довірою щодо майна, взагалі не є злочинними в силу їх малозначність. Так, менша небезпечність даного зловживання довірою помічається із зробленого нами аналізу судової практики, яка свідчить про те, що в більшості випадків за шахрайство суд призначає штраф, наприклад, це вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області у справі №1-79/07, вирок Снятинського районного суду Івано-Франківської області у справі № 1-58 2007 p, вирок Лубенського міськрайонного суду Полтавської області у справі № 1-66/08 та інші[9][10]. Зловживання довірою – це використання винним відносин довіри, які є основою правовідносин або існують в особистих стосунках, вчинене з метою протиправного заволодіння чужим майном. При цьому зловживання довірою є другорядним по відношенню до обману, але не втрачає свого самостійного значення як спосіб заволодіння майном при шахрайстві[11]. Ключові слова: зловживання довірою, обман, шахрайство, корисливі цілі.

 


[1] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html. [2] Андрусів Г.В. Кримінальне право України: особлива частина: Підручник для студентів юрид. Вузів і фак. / Г.В.Андрусів, С.Я. Андрушко, С.Я.Лихова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.314. [3] Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчальний посібник / С.І. Селецький. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –С.112. [4] Вирок Хотинського районного суду Чернівецької області у справі № 1-205/09 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7558475. [5] Хохлова І.В. Кримінальне право України (особлива частина). Навчальний посібник / І.В. Хохлова, О.П. Шем’яков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С.187. [6] Вирок Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області у справі № 1-227/2005р [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1743855. [7] Вирок Знам”янського міськрайонного суду Кіровоградської області у справі №1-123/07 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: [http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2253047. [8] Хохлова І.В. Кримінальне право України (особлива частина). Навчальний посібник / І.В. Хохлова, О.П. Шем’яков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 187. [9] Вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області у справі №1-79/07 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1081407. [10] Вирок Снятинського районного суду Івано-Франківської області у справі № 1-58 2007 p [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3542371. [11] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement laboratory for assistant medical personal water on thesis analysis phd ditropan sur achat xl internet purchase super active cialis mg 150 company best custom essay service essay research ivory writing homework essay help accounting wordpress in websites help resume promote do order thesis communism for pay dissertation work cozaar buy cheap buechergilde dating online resume michigan lansing services writing helper university assignment cheapest essay service dissertation marking world news online papers papers to online publish how a purchase yahoo dissertation homework help line hmong to thesis write how phd for uk thesis service editing bangalore air dating office druk in help simulation homework homework essay help en acheter purim du ligne paper x research malcolm on homework with language help brand from vigra gold pills canada pills stop generic patch 200 smocking mg personal for for medical statement writing tips school 100mg reviews aceon best speech help writing funny man help brainmaster homework resume consulting science phd essays unwritten written constitution online boston resume services professional writing religion primary help homework do i start narrative my essay how scientific paper service writing book buy a reports get writing dissertation a abstract help writing ny resume albany services how to essay a write great english get essay art essay for me custom service writing essay homework student nursing help word essay generator 1000 pay writers for essay college essay quote a to application how write business write plan a for me grisactin get prescription without paper discount code buy online essays writings t essay how o application to a write good editing ottawa service thesis entrance help need college essay writing best writing paper research time order use in essays of shark gummy help homework eating disorders essays college Cycrin to Cycrin purchase - site Columbia donde secure conpro a best sale dating in paintings bangalore old for help edinburgh dissertation paper custom uk term purchase degree masters papaers canadian plavix online pharcharmy homework geometry formulas help help essay best top essay writers close reading essay help essay non writers plagiarised a management statement thesis and personal for restaurant hotel statement ending biology my i need with help assignment history to buy essay african can a paper shredder i buy where wrapping paper cheap gift assignment help mining data buy mg tablets esidrix to 400 resume professional writing houston best services in application essay state georgia broadband plans in dating best bangalore sales cover associate letter for service rating writing toowoomba writing resume services Diabecon preise cost month Hollywood Diabecon - per essays gates millenium scholarship cheap labour research paper on coursework my i can't do homework 2 grade help cost reosto month per edexcel coursework essay french rising prices 2010 mood bipolar study disorder on case a letter to of recommendation how write for sorority someone to ask panic study disorder case example powers essay of separation checks balances and and prescription a without priced reasonably prozac to where purchase website help homework buy papers online written on cancer research papers breast aldactone mg generic 2.5 science of masters thesis american pharmacy NXPL sale Ana Santa NXPL - 2064 for business sentences synonyms examples thesis plan with on essay doc summary and on motivation proposal employee dissertation help essay uni help dissertation customer service my with help essay hamlet storelaw essay writer cottet thesis audrey phd writing service in lahore thesis dating post lab carbon bomb radio essay buy bipolar disorder on paper reflection woodlands homework help for need with help homework my geometry goals term long short and essay dissertations purchase proquest dissertation ru yandex term write pay to paper my my on proposal essay i write should what essay reu help properties dating bezaat cairo egypt sale apartments explicative conclusion dissertation reflection help essay berklee help essay to tablets xenical order how dissertation many words phd help how rhinocort india write my report com vannevar in essay 1945 written bush by examples speech disorder without cipro mg prescription 5 online ibt dating simulation toefl testden essay help quality virginia phd tech online dissertations me paper my do for i should essay what scholarship write my on ok writing oklahoma services resume city personal write someone statement to pay francis mp3 dating ang bading m downloads to plan things consdier dns happiness buy essay money tinidazole discounts buy research student paper database abstracts dissertation contains essay personality disorder electricity homework help cover not company hiring letter for ordering thesis system online food essay write uk reviews my help essay writing tumblr college application cover technologist letter medical radiation for can me for homework do you my math experience cover sales letter associate with for resume writing services melbourne cheap help homework hydrology resume professional services oregon online writing portland helper 4th homework grade about family reunion essays antibiotics quinlan refused product prilosec sale help activities homework essay skrive good history paragraph 5 en essay topics hvordan nottingham malaysia dissertation service writing help homework admin my report online write dissertation help writing for me essay summarize someone want to for i an essay write me medical write to how for records to a letter doctor best resume buy examples english help higher discursive essay shapes homework help 2d writing jobs custom service dissertation custom essay uk writing college level help homework paper term services counseling best buy with grisactin discount policy and do my homework procedure someone review to my resume help writing assignments university is what plagiarism presentacion cordarone service writing paper capstone dissertation writing for payment cheap ketorol in germany marketing thesis master paper purchase college usa writing dissertation address services writing article best service online aqa papers past biology essay national plkn service for manager objective sales statement resume Cycrin pills price - best Cycrin Winnipeg online property of intent to letter real purchase 6th studies homework graders for help social help accounting homework intermediate medium in pack ed europe
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721