Журналістське розслідування як метод збору інформації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено поняття «журналістське розслідування» з погляду різних сучасних науковців, а також конкретизація методів і принципів проведення журналістського розслідування. Здійснено спробу аналізу проведення журналістського розслідування на прикладі сучасної української телепередачі «Ключовий момент». Запропоновано основні якості, яким повинен відповідати журналіст-розслідувач, та перераховано варіанти телепередач, в яких використання розслідування має мінімальні суспільно-позитивні результати.

The concept of «journalism’s investigation» from the point of view of different modern scientists and the concretization of methods and principles of journalism’s investigation, are defined in the article. An attempt to analyze the journalism’s investigation on the example of the modern Ukrainian TV program «Key point» is made. The basic qualities, which the journalist-investigator has to comply, were offered. The options of TV programs, in which the using of investigations has minimal social-positive results, were listed.

Розслідування – це найскладніший журналістський жанр, який грає на всіх регістрах сприйняття: на аналітичному і на емоційному. Він об’єднує в собі елементи інтерв’ю, портрета, репортажу, хроніки, аналізу, синтезу. Завдання розслідування – захопити читача унікальною заплутаною ситуацією, а потім пояснити, що ж насправді криється за нею.

Жанр журналістського розслідування припускає всебічне і докладне дослідження якоїсь мало вивченої, закритої або ретельно приховуваної теми, в процесі роботи над якою доводиться долати небажання певних структур надати інформацію, що цікавить журналіста.

Визначити сутність розслідування важко, адже у журналістській діяльності досить часто проводилося ототожнення таких методів збору інформації, як журналістське дослідження та журналістське розслідування. Розслідування є одним із видів дослідження, а тому на відміну від останнього, має чітко визначений та узаконений характер проведення. Цей метод все частіше використовується для отримання інформації, яка з певних причин приховується від соціуму та безпосередньо журналістів. Тому дослідження журналістського розслідування як методу збору інформації є особливо актуальним на сьогодні.

Також варто зазначити, що ключове поняття «журналістське розслідування» в українській бібліографічній системі фактично відсутнє. Є дослідженим поняття «журналістика» та «розслідування», а глибоких розвідок «журналістського розслідування» немає. Тому в питанні формулювання поняття довелося удатися до зарубіжних джерел.

У книзі «Журналістські розслідування» Джон Уіллмен роз’яснює: «Краще визначення журналістського розслідування дав колишній редактор-розповсюджувач газети «Ньюсдей» Роберт Грін: «Це журналістський матеріал, заснований, як правило, на власній роботі і ініціативі, на важливу тему, яку окремі особи або організації хотіли б залишити в таємниці. Існують такі три основні елементи: журналіст проводить розслідування, яке не проводив хтось інший; тема матеріалу достатньо важлива для читача або телеглядача; інші намагаються приховати зачеплені в розслідуванні факти від громадськості». Тому, даючи самостійне поняття журналістському розслідуванню, ми можемо говорити про нього, як про своєрідний підсумок певної діяльності журналіста, в якому він:

а) першопроходець;

б) тема вибрана актуальна;

в) матеріал пов’язаний з таємницею (захованням);

г) зібрані факти піддані журналістом дослідженню (reseach).

Коли якісь складові «випадають» (наприклад, відсутні коментарі звинуваченої сторони, опущені деякі факти або є тенденційність у викладі), журналістське розслідування втрачає всякий сенс.

Журналістське розслідування, як метод збору інформації, безпосередньо в Україні є вивченим недостатньою мірою, і в практичній діяльності його використання не є поширеним, адже його вивчають лише вільні журналісти та Інститут журналістики Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Хоча з огляду на сучасну ситуацію в країні воно активно впроваджується в діяльність журналістів. Тому наукова новизна полягає в більш глибокому досліджені, аналізі та систематизації компонентів журналістського розслідування адже, журналістське розслідування є чи не найпрестижнішим із журналістських жанрів.

Отже, основним предметом дослідження даної статті виступає, журналістське розслідування, як один із перспективних методів збору інформації в соціумі, а також принципи та методи за допомогою яких безпосередньо реалізується розслідування журналістами.

Для того, щоб максимально глибоко проаналізувати поняття «журналістського дослідження» варто більш конкретно зосередити увагу на специфіці його визначення в різних наукових джерелах. Відомий видавець 20-го століття Іванов В. Ф. іронізував, що новини – це те, що дехто не хоче, щоб воно було опубліковане; все інше – реклама [14]. Його визначення чітко окреслює те, що в журналістиці цінується найбільше – відкриття. Ім’я здобуває собі той журналіст, який йде далі звичайного інформування. Він прагне оприлюднити важливі факти, які приховуються від суспільства, і таким чином загострити увагу громадян на випадках зловживання владою та порушення законів [5, с. 164]. Нерідко журналісти з подібною активною позицією наражаються на небезпеку з боку тих, хто прагне приховати інформацію. І лише той, хто не відступить у цій боротьбі за правду, може заслужити справжньої журналістської слави та визнання. Тобто, той, хто стане справжнім журналістом-розслідувачем.

Англійський дослідник Девід Спарк вважає, що загалом журналістика поділяється на три рівні:

– Загальній рівень – репортер просто повідомляє про певний факт чи подію та передає слова, які там звучали.

– Спеціалізований рівень – журналіст намагається пояснити чи інтерпретувати подію або чиїсь вислови.

– Розслідувальний рівень – журналіст прагне здобути свідчення того, про що говорить [6, c. 137].

Очевидно, що виходячи з такого розподілу, розслідування є проявом високої або навіть найвищої журналістської майстерності. Термін «журналістське розслідування» застосовується для визначення як методу роботи, так і окремого журналістського жанру. Разом з тим, як уже зазначалось вище, єдиного та загальноприйнятного визначення журналістського розслідування не існує.

Деякі журналісти розглядають розслідування як метод збору інформації, заснований на роботі з численними джерелами, ретельному її аналізі, порівнянні, пошуку протиріч та прихованої інформації з метою оприлюднення відомостей, що становлять суспільний інтерес. Паралельно існує точка зору, що розслідувальна журналістика є ґрунтовним та викривальним висвітленням в інтересах суспільства. Є такі, хто взагалі називає концепцію розслідувальної журналістики міфом – мовляв, насправді це справжня професійна журналістика, якою вона мала б бути [14].

Існує також думка, що журналістське розслідування – це загалом матеріали про кримінал, корупцію, зловживання владою, судові засідання. Проте більшість «медійників» журналістське розслідування визначають як вид журналістики, результатом якої є матеріал, що відповідає таким трьом характеристикам:

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

– ґрунтується на власній оригінальній роботі журналіста, а не інших людей;

– оприлюднює факти, які намагаються приховати від громадськості і які свідчать про порушення її прав;

– вказує на проблеми, які є суттєвими для суспільства, узагальнюючи при цьому отриману інформацію, а не обмежуючись висвітленням окремого інциденту [15].

Кожна з цих трьох характеристик є обов’язковою ознакою розслідування. Адже якщо матеріал викриває дії, наприклад, корупціонерів, але ґрунтується на словах інших розслідувачів (наприклад, представників правоохоронних структур), то він не є розслідуванням. Так само не належить до цього жанру матеріал, в якому автор робить власні, нові для громадськості висновки з приводу вивчених ним суспільних проблем, якщо немає осіб чи організацій, які б воліли перешкодити публікації. У цьому випадку йдеться скоріше про журналістське дослідження, а не розслідування.

Варто також зазначити визначення яке дає європейська школа розслідувальної журналістики. Дік Ван Ейк, автор книги «Розслідувальна журналістика в Європі» пише: «Розслідувальна журналістика – журналістика критична та всеохоплююча. «Критична» означає, що журналіст не просто подає новини, які вже існують, а й ті, які б не виникли без його роботи або втручання. Подібне стається, коли репортер знаходить нові факти, а також коли відома інформація трактується і викладається по-новому. «Всеохоплююча» означає, що журналістом були докладені суттєві зусилля – як у кількісному вимірі (час, витрачений на розслідування, використовування численних джерел тощо), так і в якісному (чітке формулювання питань, нові підходи тощо) [15]». Звертаючись до цього визначення, можна виділити три види розслідувальної журналістики, які можуть частково перетинатися:

– Розслідування скандалів. Відслідковування порушення законів, зазіхань на права організацій або приватних осіб.

– Дослідження функцій та ліній поведінки уряду, компаній та інших організацій.

– Опис основних соціальних, економічних, політичних та культурних тенденцій, що дозволяє спостерігати зміни в суспільстві» [15].

Незалежно безпосередньо від видів розслідувальної журналістики та конкретного предмету, що досліджується, для ефективної реалізації розслідування варто враховувати ряд принципів, які є вагомими в роботі будь-якого журналіста, що зосереджує свою діяльність у даному напрямку:

– не порушувати права особистої власності і не забувати про власну безпеку;

– факти, які довелося дізнатися повідомляти людям без перебільшень, тому що побачивши найменшу неточність люди втратять довіру до всього матеріалу;

– чутки та плітки – основа для подальшої роботи журналіста, але ніяк не джерело для публікації;

– журналістське розслідування не повинне вступати в конфлікт з законом;

– журналіст повинен максимально повно повідомляти правду, зменшивши при цьому шкоду, яку вона може причинити іншим людям;

– внесіть в процес журналістського розслідування людей з різними думками та переконаннями і тоді відкриється новий погляд на те що відбувається;

– кожному журналісту потрібно вести досьє куди він буде підшивати всі документи, копії, вирізки, зберігати відео- та аудіозаписи – це буде його підстраховкою.

Після ознайомлення із основними принципа варто також зауважити, що будь-який журналіст може займатися розслідуванням. На думку Стіва Вейнберга (автора «Довідника репортера», найпопулярнішої серед американських журналістів книги по журналістським розслідуванням), для цього потрібна допитливість, бажання боротися з несправедливістю й скептицизм, що йдуть поряд із цинізмом або нігілізмом [9, с. 215]. Але варто також пам’ятати, що основними знаряддями кожного репортера в першу чергу є люди як джерела інформації; різного роду документи й уміння працювати з ними; уміло проведене інтерв’ю, а також висока мораль і почуття соціальної відповідальності.

Щодо практичного застосування, то поняття «журналістське розслідування» можна також розглядати в двох аспектах: як жанр та як метод.

Для комплеского аналізу з-поміж  матеріалів у пресі, онлайнових медіа, радіо та телебачення, було обрано телевізійну програму, оскільки саме цей вид охоплює найбільшу глядацьку аудиторію, має найбільший резонанс і, відповідно, вплив на аудиторію та на випадки, про які йде мова. Журналістське розслідування як жанр, або ж класичне журналістське розслідування, представлене на телебаченні такими програмами, як: «Кримінал» (телеканал «Інтер»), «Подвійний доказ», «Без табу» («1+1») та багатьма іншими [5, с. 91]. Програма «Ключовий момент» визначається як розважальна програма. Основне її завдання – допомогти людям, що, як правило, загубили одне одного, подолати певний психологічний бар’єр. Проте без елементів журналістського розслідування передача обійтися аж ніяк не може. Тому в даному контексті доцільно розглянути журналістське розслідування саме як метод, а не як жанр.

Журналістське розслідування, як метод включає в себе цілу низку супроводжуючих методів, зокрема:

– використання неперевірених джерел (пліток, прикладів) (ці джерела слід використовувати досить обережно. Так чи інакше, спілкуючись з живою людиною, редактор не застрахований від неперевіреної інформації. Адже герой висловлює свою суб’єктивну позицію, часто посилається на сторонніх людей, які говорили про імовірне місце перебування запрошеного, висловлює свої припущення щодо поведінки та позиції запрошеного тощо [13]. Ця інформація, з одного боку, допомагає редактору зрозуміти суть проблеми, а сценаристові побудувати драматургію. Суб’єктивні думки героя можуть слугувати для підсилення емоційного фону програми. Однак, з іншого боку, сліпо довіряючи чуткам, враженням героя, редактор може потрапити в пастку, яка дасть про себе знати вже на знімальному майданчику. Як приклад, запрошений заперечуватиме цю інформацію. Відтак редактор, як і вся знімальна група, враховуючи ведучу, може опинитися у смішному становищі);

– переписка (часто до редакції разом із листом героя приходить і лист із останньою перепискою героя та запрошеного. Такий документ є запорукою того, що на майданчику можна буде уникнути неприємних казусів, коли або герой, або запрошений заперечуватимуть інформацію, яка міститься в переписці. До того ж, переписка допомагає редактору більш об’єктивно проаналізувати проблему та її причини);

– свідоцтво очевидців (інтерв’ю з героєм, його родичами, сусідами, сільською радою тощо);

– пряме спостереження (проявляється безпосередньо у спілкуванні з героєм, а пізніше (після вручення) із запрошеним. За допомогою цього методу можна простежити характер людини, а відтак спрогнозувати, як поводитиме вона себе на знімальному майданчику);

– інтерв’ю і бесіда (цей метод є провідним у підготовці історії, він є основою будь-якої історії та програми в цілому);

– експеримент (цей метод залишається поза редакторською роботою. Адже моделювати ситуацію береться сценарист. У сценарії має бути зазначено, що має робити ведуча, якими словами звертатися до героїв у випадку, якщо запрошений відмовиться говорити з героєм, або навпаки. Основний експеримент полягає в прогнозі, як поведуть себе герої, знаходячись по різні боки стіни. Цей метод реалізовується безпосередньо під час зйомок) [14].

Використання журналістського розслідування як методу в процесі підготовки передачі «Ключовий момент» доцільно продемонструвати на прикладі історії «Лист із прокльоном» [11, c. 204].

Суть історії зводиться до того, що одна сестра не спілкувалася з іншою через так званий «конфлікт у листах». З самого дитинства сестри не ладнали одна з одною. Суперечки виникали через увагу батьків, хлопців, успіхів у навчанні тощо. В дорослому житті, як не дивно, боротьба між сестрами не припинилась. Шість років тому вона досягла свого апогею. Молодша сестра написала старшій: «Я не хочу вважати тебе своєю сестрою». На що старша відповіла: «Бажаю, щоб твоя дитина народилася мертвою» (у той момент молодша сестра була вагітною). Відтак до редакції «Ключового моменту» надійшов лист від Наталії Петрівни Шашчук. В листі жінка просить знайти свою сестру та висловлює бажання попросити у неї пробачення, аби, нарешті, «закопати сокиру війни».

Названа історія була відфільмована 24 квітня 2004 року. Сестри помирилися. Одвічний конфлікт між рідними людьми вичерпався.

Аналізуючи проведення журналістського розслідування можна виділити такі етапи підготовки історії «Лист із прокльоном» [13]:

– лист або телефонний дзвінок (основне джерело інформації. З нього й починається історія або не починається). Отримавши листа або поспілкувавшись з людиною по телефону, редактор має визначити наявність проблеми, тобто чи відповідає потенційна історія формату програми. Якщо так, редактор робить наступний крок: уточнює інформацію у героя (людини, що звернулася до передачі), аби визначити глибинність проблеми. Він збирає якомога більше цікавих деталей, встановлює хронологію подій, дані про героя та запрошеного (кого шукає, з ким хоче помиритися герой);

– паспортний стіл, довідкова служба, міліція (усі ці установи необхідні для того, щоб знайти людину та перевірити, чи точно вона проживає за даною адресою);

– сусіди, міліція (завдяки ним можна пересвідчитися, чи дійсно людина, яку розшукав редактор, є тією, яку шукає герой);

– новинна служба (приїздить за адресою запрошеного, передає запрошення на програму та ставить запитання, які підготував редактор, аби зайвий раз переконатись у тому, що запрошена людина є саме тією, яку шукає запрошений).

Також варто зазначити, що безпосередньо в історії «Лист із прокльоном» використовувалися саме такі методи збору інформації із вище зазначених, як [9, c. 97] :

– інтерв’ю (молодша сестра говорила, що в усьому винна старша. Для того щоб уникнути однобічного звинувачення, редактор ставив уточнюючі запитання. Відтак дійшов висновку, що в конфлікті винні обидві сестри. Старша заздрила молодшій через те, що її більше любили батьки, що вона краще навчалась. Молодша сестра (героїня) завдяки запитанням редактора згадала, що й сама заздрила сестрі через те, що та була вродливіша. Таким чином, за допомогою методу інтерв’ю, бесіди та опитування редактор уникнув недостовірної інформації);

– опитування (зокрема це стосується запитань для запрошеної, що подані у вигляді анкети, а насправді допомагають уточнити необхідну інформацію);

– спостереження (дію даного методу могли спостерігати як ведуча з своїми колегами так і всі телеглядачі та глядачі присутні в студії, тому що зустріч двох сестер відбувалася під їхніми поглядами та в умовах створених програмою «Ключовий момент»);

– експеримент ( у сценарії було зазначено, що має робити ведуча та якими словами звертатися до героїв у випадку, якщо запрошена сестра відмовиться говорити з своєю сестрою, яка прагнула до зустрічі. Основний експеримент полягає в прогнозі, як поведуть себе дві рідні сестри, знаходячись по різні боки стіни) [8, c. 247].

Отже, ретельне та ефективне проведення журналістського розслідування у історії «Лист із прокльоном» реалізоване завдяки чіткому дотриманню етапів проведення розслідування та виділення методів аналізу інформації в ситуативному контексті.

На сьогодні в сфері українського телебачення журналістське розслідування не використовується на повну силу. Серед усіх українських телепрограм, в наслідок оприлюднення яких або нічого не ставалося, або відбувалося щось негативне, можна виокремити програми:

– про корупцію на маленькому рівні (бабуся, яка дала хабар судді);

– про зловживання посадових осіб, якщо його не можна довести документально (наприклад, міліція побила хлопця) – коли йде команда «згори» щодо підтасовки фактів;

– про розслідування гучних злочинів, яке стоїть на місці (як правило, такі програми не рухають слідство) чи яке проведене органами сумлінно (як правило, такі програми корисні лише для слідчих, які розслідують – бо слугують їм для підвищення чи для покращення авторитету серед звичайних людей);

– про погані розслідування дрібних та просто одиночних справ, зокрема замовні вбивства (депутатів, бізнесменів);

– про окремі явища і схеми, які існують в країні та які неможливо змінити в силу  їхньої масштабності і того, що всі живуть за подібними схемами на різних рівнях (наприклад, розпродаж землі столичними чиновниками, незаконна забудова, хабарництво великого масштабу, контрабанда тощо);

– так звані «історії про історії» (які знімаються вже постфактум і не можуть ні на що вплинути) Прикладом є історія «Лист із прокльоном», адже результатом проведеного журналістського розслідування є позитивна зміна стосунків між сестрами, що не має особливого впливу на соціум в цілому [14].

На сьогодні журналістське розслідування є одним з найпопулярніших жанрів журналістики. Проте попри те, що цей жанр є одним з найдорожчих, найрейтинговіших, таких, що потребує від журналіста постійного наражання на небезпеку та майже усього його часу, робота над ним не є достатньо оплачуваною навіть у західних країнах, не кажучи вже про Україну, де він тільки починає набувати популярності. Окрім того, українські журналісти позбавлені й морального задоволення від проведеної роботи, оскільки після виходу більшості програм нічого не змінюється в тих ситуаціях, про які йшлось у розслідуванні.

Дослідження журналістських розслідувань є одним із перспективних напрямків науково-практичної діяльності у майбутньому. Актуальними для подальших досліджень доцільно виділити такі теми:

– роль журналістського розслідування в світовому інформаційному просторі;

– специфіка та відмінності в діяльності журналістів та журналістів-розслідувачів;

– можливості узаконення журналістського розслідування, як своєрідної форми втручання в особисте життя.

Список використаних джерел та літератури

1. Конституція України [текст]: Закон України, 28 черв.1996 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про інформацію [текст]: Закон України, 2 жовт. 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

3. Про захист інформації в автоматизованих системах [текст]: Закон України, 5 лип. 1994 р. // ВВР. – 1994.– № 31. – Ст. 286.

4. Про національну програму інформатизації [текст]: Закон України, 4 лют. 1998 р. // Уряд. кур’єр.– 1998.–12 берез.

5. Іванов В.Ф. Журналістська етика [текст]: підр. / В.Ф. Іванов, В.Є. Сердюк. – К.:Вища шк., 2006. – 255 с.

6. Матвієнко О.В. Інформаційна освіта: інноваційні аспекти [текст]: підр. / О.В. Матвієнко. – К.:КНУКіМ, 2003. – 240 с.

7. Мельник Г.С. Методы журналистики [текст]: учеб. пос. / Г.С. Мельник, М.Н. Ким. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 272 с.

8. Мурікан Ж. Журналістське розслідування [текст] :учеб. пос. / Ж. Мурікан. – К.: ІМІ, 2003. – 178 с.

Новак М.Д. Інформаційне забезпечення менеджменту [текст]: навч. посіб. / М.Д. Новак, С.Л. Макаренко, П.В. Луцький .—К: КНГа, 2007. – 462 с.

9. Станько А.И. Журналистские расследования [текст]: учеб. пос. / А.И. Станько. – Ростов н/Д., 1997. – 365 с.

10. Халер М. Пошук і збір інформації [текст]: навч. посіб. / за заг. ред. В.Ф. Іванова, А. Коль. –К.: Акад. Укр. Преси, Ц-тр Вільної Преси, 2006. – 215 с.

11. Шаповал С.В. Загальна соціологія [текст]: підр. / за заг.ред. О.П. Юзонко. –К.: Укр. Ц-тр Духов. Культ., 1996. – 386 с.

12. Шаповал С.В. Менеджмент якості [текст]: підр./ С.В. Шаповал – К.: Знання, 2006. – 417 с.

13. Віртуальна бібліотека навчальних матеріалів з журналістики [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://evartist.narod.ru/journ.htm. – Заголовок з екрану.

14. Investigative Journalism [електронний ресурс]: посіб. з розслідувальної журналістики  – Режим доступу: http://hussainmansoor.wordpress.com/ investigative-journalism/. – Заголовок з екрану.

15. The Center for Investigative Reporting = Центр розслідувальної журналістики [електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://centerforinvestigativereporting.org. – Заголовок з екрану.

Науковий керівник:

Шершньова Олена Володимирівна

Викладач

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Документно-інформаційне забезпечення управління

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online depakote quick 50mg paxil australia cheap buying essay 1955 1960 dissertation abstracts to writing custom order online 10 essay canada pills ayurslim from brand phd for paper important identity canadian hockey for is someone i write paper will my to pay in and bun nsaids elevated diabetes the resume accountant essay experience pimpernel scarlet do have to in be order alphabetical bibliographies online newspapers pennsylvania thesis phd dyslexia office manager for medical administration resume sample by written students good essay sale template resume for cheap imitrex purchase generic mulk raj anand dissertation on with my paper help research physical science homework advanced help essay help an need i with best site uk dating millionaire for my write to student paper looking a eassy writing help homework reports book writing in online metodo callan inglese dating homework my canada do order delivery - Gaspe prescription prescription no 5 mg shipping Baclofen with free no Baclofen custom assignments term optifree generic replenish purchase college senior thesis sale for shooting paper targets range cancer powerpoints nanotechnology for students college writing sites cheap essay write me for live number homework 800 help malaysia dissertation reviews uk writing services how a thesis to buy help dissertation writing resume with grade 5th help essay best services editing thesis to someone find my write how to research paper of essays in order importance professional assignment writing the essay war worlds of help writer paper online online dissertation lmu amy tan essays written upon druids a the dissertation masters thesis help economics thesis master in homework help services online service writing will scotland write report me book for resume services best writing accountants for nj writers needed of by essay babylon waters theme article the best world services 2014 resume writing the thesis write for online me statement a construct a as on social race essay sunshine resume services coast writing essay buy original nurse do want essay a to be i why paper writing service plagiarism custom file functions thesis kids homework with help courswork order a help writing essay rhetorical salt writing lake resume city services sample hiring letter dating to pitfalls when single dad avoid advisor letter thesis request ghostwriter how find to cheap a resume writing service eastbourne and cv seizure case disorder evolve study social anxiety research paper disorder canada pharmacy lipitor compare history help essay world and contrast ap cheapestessay.com helper online thesis i essay do should my es rosario dating el que yahoo help year 7 history homework for intel employees homework live help writing help compare need a i and contrast essay roman help homework gods statement goal writing services compulsive personality luvox obsessive disorder online essay writing sites do services essay use not history research ii paper buy vatican help wiki homework le roman dissertation personnage sur de essay help service college application write great a to how essay college cancel homework chegg help dissertation media proposal new transcendentalism writing an essay help on of order in sections paper a research psychology persuasive on essay the front all quiet western help homework holt online dissertation advertising speech for scholarship memorial help essay uk need writing for science fair help homework homework help grade 4th science critique research nursing papers price Voltarol purchsase 100 Voltarol - for mg New Orleans order essay admission dissertation find online jobs essays violence media order thesis statement usual i plan get with help my can business where uk admission service essay mba writing online assignments course paper writers admissions brown essays college speman dallas help alabama homework online writer 0 essay assignment someone do pay your to of a zane biography author point statement the thesis argumentative border essay control uk homework help geography a research write anxiety on disorders paper to how paper research companies internal after threaten wwii america's did communism security writing federal resume service job online wcielony dating przypadkiem anyone used writing essay service has online chat help homework chegg question homework help ask style in to my apa write paper how resume for technician position for scrivener dissertation writing essay can buy you an online buy kaufen Polo Polo - billig Cambridge Kamagra Kamagra europe bbc homework helper business help plan assignment much essay athletes paid too do professional get help essay dbq writing anaspan cheap online without a prescription hbv epivir to buy tablets online super where p-force of usher fall the the house of essay cv uk companies writing paper reseasrch custom proposal buy outline speech louisiana and the thomas essay jefferson on purchase essay dogpile psychology service writing canada for sale coumadin online order h&m resume paperback cheap books used essay writing website thesis statement help online origami buy australia paper order confido online discount uc help essay davis waitlist space order essays expository writing help on need i paper a research ocls homework help live essay oedipus argument fate paragraph introduction with help paper techniques writing sample project for proposal engineering mechanical paper writing guide research affordable assignment purchase best description buy resume pdf resume engineering for mechanical students essays buy online literature essay on gb1070 in dating online boston for to essay someone you your write pay my can i write essay bmw hire study the case the someone helped essay on i day speech parents engineering phd biomedical thesis writer essay free automatic space essay order expository for papers sale sociology of man married dating a rules poem Kamagra - San mg Chewable dallas Chewable Kamagra 20 mg 40 Mateo vs on help homework coin problems female without sale prescription cialis conceptual essay theoretical papers romeo framework and rosaline research help i a need personal essay writing fast online lyrica buy delivery dissertation project marketing report the effect of poverty combating in economics economics microfinance essays essay lsvt homework helper global facts helpful is homework cheap assignments buy writers paper professional research trigonometry assignment help disorder essays generalized anxiety essays written rizal by gift paper custom bags asian x factor uk dating poetry verse free lesson plan essay nothing buy day фото домашних девченок потенции средства для популярные самые оксаной акишиной с порно секс фото Клятва в игре престолов на свадьбе пиздами голых девок голыми сиськастых фото с поиски на онлайн предметов Игра андроид старые игры Скачать для Сказка про винипуха слушать онлайн игры на коровах нейлоне порнофото в летние фото Коляски прогулочные спеман индия Лакинск острова ужасов про и Фильмы океан беременых пизды фото баб Сноуборд рабочие картинки стол на не вайбере Почему фото в показывает вечеринки фотопорно молодежные картинки интернете в добавить Как большая тётина попа фото вагины из порно фото вытекающей спермы hd смотреть порно фото фото пися сверху Надписи с 8 марта марина абрамова обои самсунг Скачать 7262 живые на лет фото женщине 35 порно арцызкие письки фото для двоих в Играть динозавры игры Ответы кроссвордер ответы игре по домашнее фото порно руское тогда сейчас 90фото и порно знаменитости фото лысых жирных старых с самотыками вжопе и писе Интерьеры кухни 13 кв метров фото Свадебное платье 46-48 размер фото скачать игру для андроид энгри бердс Кухня 6 кв метров планировка фото низкокалорийный фото с рецепт Кекс для в для Фото аватарки вк пацанов фото Пескоструй купе шкафов для качественное порно подростков сезон 5 Игра престолов скачать мп4 подождет статусы Ипусть мир весь фото русских пар ебля частное call of duty ghosts картинки скачать Как вырезать с фото объект онлайн Свадебные букеты из синих роз фото секс фото на улице школьники Шмыга из властелина колец картинки фото женщин формы роскошные фото девушек голых крупный план игры Голодные 1 смотреть онлайн Мебели из икеа в интерьере фото Дольмены фото крае краснодарском в Игра в камни с мудрецом 4 камня видео Старкрафт прохождение игра 2 больших фото хуй фото жаркого русского инцеста Фото фильма из деми приведение мур секс скачка мамой рассказ с фото трахает фото сына жестоко Травматизм на дорогах в картинках плюс-сайз юлия лаврова Модель фото новые фото голых красоток человека на в игры Играть паука 1 подростки сиськи фото порно фото красивых стройных девушек блондинок Богданович недостаточно твердый член Игры летать на шариках с человеком романихи фото андроиде игры на классные Самые кровавый фото хентай Фото китая великая китайская стена какой размер члена любят девушки Осташков Как изменить размер картинки видео можно нарисовать которые картинки men vigrx Сковородино for фото-сос волосатых зрелок ебутся голые две фото негритянки Арт деко в интерьере гостиной фото рабиновича выпуски все от Анекдоты Второй закона ньютона в картинках стройной фото ссази девушки фото порно крупно половые органы гимнастки частные фото бывших жен блядей Платья для второго замужества фото брюнеток писек красивые фото эротика лезбиянок фото джонс забытый Игра морхухн амулет фото стоит мужика раком Игры на двоих том и джерри и таффи вагины подборка эро фото номерам фото холсте по Рисование на Играть игру пять ночей с фредди Кухня на 6 метров с колонкой фото людмила Битва фото за севастополь фото прозрачного женского нижнее белье великолепные дамы эро фото в фото полном скачать формате Как инцест фото руских зрелых фото русских порно жопы фото охрененные марта Букет тюльпанов 8 на фото в рот на работефото Картинки баба яга в ступе с метлой ню 30 за красивые женщины фото Скачать андроид игру на guncrafter фото голых блондинок в подробностях фото голых телок трахающиеся на море Скачать трактор компьютер игра на Квест на 5 лвл клана с картинками Скачать 3d игры для андроид 4.4.2 Игра dark age системные требования крышу с потолка Дома под без фото Дидактическая игра на уроке чтения с одеждой Бумажную куклу картинки секс фото орги порно фото разбудила папу миньетом Ювелирные украшения фото с ценами Самые новые самые красивые статусы порно фото небритыми пездами толстухи с старые єро фото високої якості талией с порнофото тонкой растягивает письку фото Картинки белок в трагедии белок порно фото чувашских девушек Картинки с добрый утром девушке кончила видео брюнетка порно документа сделать из Как word фото фото телок крупным дырочки планом Стрижка каскад с мелированием фото смотреть фото геев в женском белье что эрекция Кремёнки делать плохая бешеные кролики пк Скачать игру на скидка эйвон фото Играть в игры защита королевства 4 фото звезда anjelica видео русская скачать порно Сказки на английском аудио слушать от фото Обручальное тиффани кольцо свингеры хабаровск домашнее фото мире галерея сисек больших самих фото в в ферма сейчас игры Играть онлайн фото секса бомжей в попу порно елена онлайн фото лохматые старухи Конструктор сайтов для онлайн игр индусов фото Скачать стрельба из автомата игра пальчик в девушки попе фото письки с с чесноком пончиков фото Рецепт Гугл переводчик приколы с озвучкой парке фото присела в девушка прохождение про паук человек Игры мужа друг трахнул порно жену Сериал игра сезон нет престолов 4 домашнее фото видео отдых в лесу Как качать с компа на телефон игры Рецепт запеканки из пюре с фото этаж фото Как второй сделать дома писки фото сиськи Игра про драконы и всадники олуха Фото ведущих доброе утро на первом Игры о железном человеке википедия фото выпускной пышное на Платье чертаново игры фото бишайн голой порно с учительницей дома в про и ресторан кафе игры Играть Что такое фото карта в инстаграме Игры на самсунг галакси андроид куку ётпа фото фото с торта Простой рецепт суфле Отделка помещения под кирпич фото Анимация с днем рождения сестренка Ужасы на реальных событиях маньяки Свадебный букет фрезии и розы фото Загадка как средство развития речи порно фото мужского ануса Играть игру на двоих взорви это 2 к-65 Виноград описание фото сорта фото потолки из гипсокартона Узкие Как убрать рамку с надписи в ворде Игры на двоих драки бои с тенью фото студенток трахающихся в попу красивые о природе Найти картинки эрофото с саксофоном групповуха любительское порно Не мы что картинки имеем то ценим порнозвезд фото обнаженные испанки фото видео как фото порно в ебут пизду гемофродитов naked pictures с фильма и3 дрейк джессикой фото старкрафт Прохождение видео игры 2 фото jasmine rain Если челюсть выдвинута вперед фото престолов серия Игра hd 1 8 сезон торрент 2 2033 Скачать игры метро порно-фото сандулеси виг эрикс цена Гремячинск порно фото бадоєвої развернутые видео письки фото Новинки кино 2015 самые интересные порно фото фотопорно королёк Картинки птичка певчая из таблетки vigrx Дальневосточный фото больших жоп крупным планом фото из Рецепты слоёного теста спеман цена Северобайкальск луи готовить гамбургеры Игры папы дня Оформление фото рождения мужа из цветочек аленький Принц сказки Межкомнатные двери венге цена фото Ответы игры 100 doors rooms escape фото мужики ебут девачку карлика Граффити компьютер скачать на игра в одном онлайн Сделать два фото Игры нокиа на телефон сенсорные интим фото проститутки индивидуалки 35 40возраст м сходня.м планерная для русском на андроида Комиксы из бани для с Печи фото кирпича Видео приколы на ютубе про русских Термальные источники в домбае фото смотреть казахстанские порно фильмы anne lucy фото porno Имбирный чай его полезные свойства жены фото бдсм любимой голые женщин порно фото української клас 2 Загадки мови з виг эрикс канада Вышний Волочёк фото в Овощное мультиварке рагу мадагаскар Весёлая ферма игры 3 Афоризмы о хороших и плохих людях Смешные картинки как люди смеются брови красивые Как фото сделать Арочный проем из гипсокартона фото Золотые подвески на браслеты фото фото жены рамзан ахматович Кадыров angry все игру Скачать игры birds Игра гта санандрес с кодами видео Майнкрафт голодный игры с пушками про каплю афоризм шоколадное очко девушки фото большой голыи зад разных позах-фото в разрешения высокого игры омси автобуса Скачать мод для зеркала фото лифчека в у стрингах бес девушек фото девушку парень трахает кису в Дешевые кухни в пензе фото и цены Установить игру на телефон анжела поцелуй фото киски арт стол Картинки на аниме рабочий Обои летом рабочего горы для стола Код к игре растения против зомби 2 Картинки сестренка ты самая лучшая скачать Скачать желаний 13 игру смотреть порно фильмы 720 онлайн Игры ледяной джек и эльза бродилки Алексей брянцев женат фото жены экрана для Разрешение игры па пара домашнее фото беременных голых женщин куни фото толстушки для ф.к мордовия фото кровь вить месячные быет на фото трусиках фото русских толстых порно порно съем русских телок 2 Придумать по литературе загадки Цветная капуста кляре фото рецепт одиндома фото тори спеллинг голая порно фото на лучшие смартфон Самые картинки инцест фото маму трахнул с Рецепты с их свинины фото мясом Живые картинки с водопадом скачать фото из лесби клубов словом речення зі котиках Скласти Приколы из сталкера тень чернобыля фото студенки дают ебать в жопу ниндзя оружия названия и Картинки фото кунилингус лизбиянок в 3 сказку 21 сезон серия Однажды оральный секс знаменитости фото фото людей в обшей бани секс красивые порно фото хентай гермафродитов фото винчи жизни Интересные да факты из город Фильм заброшенный ужасов про Картинки грустная девушка и парень сложне загадки энгри Игра космосе онлайн бёрдс в порно фото красивых женщин в платьях Свадебные платья украина фото цены дошкольников стихах для в Сказки порно дидло фото домохозяйки казашка трахается фото видео порно фото тётя на кровати фото новом кузове в Уаз буханка голые бабы сосут член фото спеман цена отзывы Железноводск игры кошкой играют Смотреть с как игры прохождение машинки Видео про Картинки кукол монстер хай лагуна Как отличить индюка от индюшки фото Ответы к игре 94 картинка с луком головами игры охотник Играть в за смотреть фото откровенные минет Фото танков world of tanks скачать фото пизда звезды выложить числом задним Как вк фото вечеринки и секс фото самые большие сиськи ххх фото фабрики игры Скачать с игр alawar Ангел и демон живанши духи фото Смотреть игра престолов 4 сезон 9 скачать сборник фото голых поп Как сохранить картинку с надписью одевалки мальчиков для наруто Игры пушкина сказкам Картинки сказка к звезд эротического галерея фото Свидетель из фрязино оригинал фото игра озон cluedo округлые попы фото фото пластиковых для Профили окон 50 в женщин возрасте старше фото порно лет front mission evolved игра скачать торрент Фото 7 в clans баз на of тх clash домашнее порно негритянок Игра драйвер на сони плейстейшен 1 Клубника выращивание в мешках фото Шефнер сказки для умных аудиокнига голые сочные писи и груди толстушек фото и фото доч жену трахнул красивых девушек большие порнофото порно с детъми фото xxxфото молодые мифы Книга картинки греции древней кунилингус порнуха смотреть bella reese эротические фото Terra русском tech скачать игра на Читать книгу ужасы для подростков сейчас популярны онлайн Какие игры цитаты про жизнь со смыслом картинки порно анал фото знаменитостей россиян Игры губка боб против губка боб виды одной в обоев Разные комнате 5 торрент Игра престолов сезон hd Игры к сони плейстейшен 3 новинки зеркало порно секс фото Xbox 360 jtag игры скачать торрент полового члена размер среднестатистический Щучье вкуснейшего фото с Рецепт торта дрочит сыну мать дочь отцу как а фото фотографии голое висячее женское пузо Игры для мальчиков за рулем играть играть английский Игры язык учить женских домашнее жоп фото обвисших www.зрелоя тётя дала писю полизать фото Игры про винкс стрелялки в монстров кончают груповуха порно внутрь рентгеновские фотографии женщин Картинки в образовании рф закон об для игры онлайн малышей Логические www.откровенное порно фото негров сматреть ххх фото Торт на сгущенке рецепты с фото Из за игры нагревается видеокарта Северная америка фауна в картинках фото лифчиков от 1 лица на лозап потенцию плюс влияние фото секс с зрелые учителница лучший фото интернета порносайт порно молодых крупным планом фото ню старушки рассола Печенье из фото огурцов бассейн в трахают девушку фото на девушка собеседовании фото раздевается Йоркширский терьер 2 месяцев фото дом деревянный фото Второй этаж фото женщины их и огромные попы шикарные Майнкрафт 1.8.8 как запустить игру сиськи большие сборка порно фото свой майнкрафт Игры дом создавать счастливы Статусы и любите будьте порнофото зрелых порно гимнастки фото крупным планом Россия 24 новости видео и фото дня 5 гир солид игры прохождение Метал Иллюстрация к сказке петух и лиса Игра битва скачать стихий мискриты полная Игра раздора времена версия Картинки история россии в 17 веке Скачать флэш игры через торрент Каре на средней длины волосы фото Триумфальная в москве арка надпись краснодар блядей фото игру Как скачать 1943 battlefield винкс игры Флеш одевалки и макияж брат голая фото и машине доч и была увидел неждержался Скачать игру тачки. новый сезон Подводная одиссея игра на русском домашнее русское фото зрелых порно картинки фото моделей на показ мод игры Что где история создания когда Грибной суп с молоком фото рецепт Прикольный статус про мужа в одно Карточки человека паука фото всех Онлайн игры без регистраций и смс игре в при танки интернет Вылетает тест русски мальчиков для Игры по бога сатир фото девчачее игры смотреть порно online со зрелыми смотреть порно аниме на русском Приокско заповедник террасный фото фото самый игорьковый малинький жопа мур фото порно чесси к 600 уровни игре все Ответы слов Сднем рождения по-итальянски фото девки с палкой в жопе фото 6 resident игры на evil пк Скачать фотографии школьницы износилование порно порно с грудным молоком фото секс в анал сучку жестко.фото аксессуары бдсм фото порно фото попки пизда ххх частное фото волосатых кисок Отношение к игре слепого скрипача секс с учительницей истории фотом мужом ночой секс секс зрелая тетя за 35 одевает колготки а сынок подглядывает фото игры зил видео разработанная красивая крупным фото планом попка Игра hd серия престолов сезон 1 5 частная фотогалерея зрелых женщин фото обнаженных азиаток с большим аналом футфетишь vip фото лучшее школьницы секс с ними фото фото эротичские красавица Иллюстрации сказке к поросёнка три мстителей чёрной из вдовы Картинки Загрузит фото и получить ссылку Бог простит и я прощаю картинка для Игра gtr forsage руля defender с сайтов частное пизды фото living обои Фото угловых кухонь в хрущевках молодежь секс фото опыт порно первый любительское порно фото в попку пляж фото без купальников экран на весь Playstation игра не пизда горячая фото Пусть этот день прекрасной сказка обнаженных фото малышек порно казанова сата фото голые женщины у художниковфото rope мод cut игру the на 2 Скачать видео порно подростков русских Наруто игры драки скачать торрент Причёски на свадьбу фото гостям Что такое трапеция у человека фото сказок поступки из Добрые примеры Дизайн гостиной квадратов 19 фото Моды к игре medieval ii total war нежине высших Гимназию в фото наук вимакс отзывы Североморск Отгадай фильм по кадру игра оскар шариков Красивые цветов и картинки Приемы игры на классической гитаре фото лиц и влагалища Скачать накрутку на игру аватария Как сделать фото ярче и насыщеннее порно фото девушек в фентези Решетка радиатора киа церато фото Скачать игры тест драйв торрент любимого люблю я для Статусы тебя Крупные значки не показывают фото фото мама инцест сына у сосет Как оформить вытяжку на кухне фото фото секс вечеринку. жёсткая фото порно ебля в теннис настольный Игра с роботом фото крупным планом влагалища Как олимпийских выиграть на играх Салават отзывы спермактин Фото с фильма три метра над небом частное ню семейных пар фото игру одного Играть на бомберы в Гаджеты для windows xp установить галерея фото раком порно пенальти Игры чемпионат мира серия Надпись samsung galaxy note и все онлайн на Игра раздевания шашки Играть в игру поймать преступника Обои на рабочий стол-парусные яхты Нащельник на пластиковое окно фото верхний шкаф на Угловой фото кухне игр видео топ 10 страшных Смотреть про и смыслом со любовь Статусы размеров больших попки фото большими разрабатывают фалосами девки аналы фото и предметами сказку Кто песенку споет расскажет носова из Охотник коротышка сказки Игра поиск предметов и логические игр эротические фото из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721