Володимир Василькович: модель князя-філософа

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У Київській Русі грамотними людьми, книжниками були не лише духовні особи, а й представники світської еліти. Книжна мудрість цінувалася в князівському середовищі. Це простежується в діяльності Ярослава Мудрого. Очевидно, і він сам, і його діти володіли грамотою. Відомо, що донька цього князя Анна Ярославівна, яка стала королевою Франції, вміла писати, на відміну від свого чоловіка.

Загалом грамотність серед жінок у той час була явищем украй рідким. І в цьому плані приклад Анни Ярославівни є свідченням високої писемної культури Київської Русі. Книжником, високоосвіченим правителем був Володимир Мономах, про якого вже йшла мова. Цінували книжність також інші давньоруські князі, при дворах яких переписувалися книги (тут можна згадати хоча б «Ізборніки» Святослава). Деякі князі мали свої бібліотеки. Так, до сьогоднішнього часу зберігається легенда про велику бібліотеку князя Ярослава Мудрого.

У такій культурній атмосфері цілком можливою стала поява «філософа на троні» – звісно, в тогочасному давньоруському розумінні. Таким у Галицько-Волинському літописі постає князь Володимир Василькович. На жаль, на цю цікаву фігуру в нашій історії дослідники майже не звертають увагу.

Народився він орієнтовно в другій половині 40-их рр. ХІІІ ст. Його батьком був волинський князь Василько – син Романа Мстиславовича, творця Волинсько-Галицької держави, і рідний брат Данила Галицького. Володимир Василькович з молодих років брав участь у військових походах разом із батьком. Поряд з військовим мистецтвом, пізнавав мистецтво дипломатії. І таким чином учився «бути князем». Після смерті свого батька в 1269 р. зайняв престол у Володимирі (Волинському) й став правити землями Західної Волині.

Ймовірно, основна частина Галицько-Волинського літопису укладалася й редагувалася за часів правління Володимира Васильковича. Тому літописець прагнув ідеалізувати цього князя. Спеціально зобразив його як зразкового князя-християнина, який виявляє християнське благочестя: читає Священне писання, підтримує ченців та священнослужителів. Йому притаманні смирення, відсутність гордості, справедливість, милість до убогих – моральні якості, котрі цінувалися християнами. Спеціально підкреслюється, що «говорив він ясно [словами] зі [Святих] книг, тому що був філософ великий» [3, 445].

У Володимира Васильковича, очевидно, не лежала душа до військової справи. Тому прагнув уникати війн, що вели між собою князі. Велику увагу приділяв дипломатії. Волів зосереджувати увагу на внутрішньодержавних справах. Князь приділяв велику увагу укріпленню рубежів своєї держави. Вирішив неподалік Бреста «поставити город», який би служив оборонним форпостом. Так виросло місто Каменець з баштою-донжоном. Спорудження подібних башт, які на той час вважалися майже неприступними, було започатковано в Італії. Судячи з Галицько-Волинського літопису, при дворі князя знаходилися люди, які оволоділи цією непростою будівельною технікою. З іменем Володимира Васильковича пов’язані перші згадки про Любомль і Кобрин.

Непростими були стосунки князя з татарами. Знаходячись, як і інші галицько-волинські князі, в залежності від ординців, він прагнув, наскільки це можливо, дистанціюватися від них. Водночас хотів використати ординський чинник в корисних для своєї держави цілях.

Володимир Василькович приділяв велике значення розвитку культури. У цьому плані помітно відрізняється від більшості давньоруських князів, які основну увагу зосереджували на боротьбі за владу, військових походах, розширенні своїх земель та накопиченні багатств. За часів Володимира Васильковича і за його сприянням була укладена та суттєво відредагована основна частина Галицько-Волинського літопису. У цьому літописному зводі вміщена велика похвала князю, де вказувалися його заслуги на полі культурному: будівництво та оздоблення церков, переписування для них книг і т.п. Це один із небагатьох  літописних уривків (до того ж найбільш об’ємний), де йдеться про культурне життя Давньої Русі. Він дає нам можливість сформувати всебічне уявлення про елітарну культуру наших предків.

Цікавими в літописі є згадки про книги. У той час на Волині уже склалися певні традиції книгописання. Про одні подаровані Володимиром Васильковичем книги говориться, що він їх «списав» (чи переписав), а про інші, ніби «сам списав». На основі цього дослідники роблять такий висновок: у першому випадку мова йде про замовлені книги, які переписували спеціально найняті писарі, у другому мається на увазі те, що князь сам ці книги переписав.

У той час князі, інші можновладці такими справами не займалися. Не князівське було це діло. Принаймні ні в давньоруських літописах, ні в середньовічних європейських хроніках подібних повідомлень не знайдемо. Тому Володимир Василькович у цьому плані виглядає як незвична, неординарна постать.

Навіть виникає думка, чи не приписав літописець Володимиру Васильовичу того, чого той не робив. Та, схоже, це не вигадка. У той час переписування книжок розглядалося як богоугодна й спасенна справа [4, 57-93]. А Володимир Василькович важко хворів. Можливо, взявшись переписувати книги, сподівався на відпущення гріхів й спасіння. Бо свою хворобу вважав карою за гріхи. Чи, може, сподівався, що ця богоугодна справа полегшить його страждання.

Книг, які Володимир Василькович «сам списав», небагато. Показовим є те, кому він дарує ці книги. Переписаного ним Апостола передає монастирю святих Апостолів. Цей монастир багато значив для князя. Володимир Василькович, за свідченням «Заповіту», сам його «спорудив… своєю силою». За цим же «Заповітом» даному монастирю передавалося село Березовичі, куплене князем, а сама обитель переходила в спадок до дружини князя Ольги [Заповіт князя Володимира Васильковича див.: 3, 439]. Для такого монастиря Володимир Василькович власноручно міг переписати книгу.

Ще одна переписана князем книга, Євангеліє апракос, перейшла до Перемишлянської єпархії. Можливо, тут далися взнаки амбіції Володимира Васильковича. Певно, перемишлянський єпископ Мемнон, з яким він спілкувався, справив на нього враження вченої людини. І щоб продемонструвати свою вченість, князь подарував власноручно переписану книгу.

Великий інтерес викликає літописне повідомлення, що серед подарованих Володимиром Васильковичем церквам книг, був Соборник (Ізборник) його батька. Один примірник цієї книги він дав Благовіщенській церкві у Каменці, інший – монастирю святих Апостолів. На жаль, цей Соборник не зберігся і ми не знаємо, що це за книга. Проте можна висловити деякі здогади. Очевидно, Соборник Василька Романовича нагадував Ізборники Святослава 1073 і 1076 рр. [Про Ізборники 1073 і 1076 рр. див.: 1]. Можливо, для Володимира Васильковича Соборник його батька був підручником, за яким його навчали. Якщо це дійсно так, то зрозумілим стає інтерес князя до книжності й філософії.

Проте названі книги – далеко не вся лектура Володимира Васильковича. У літописі згадується, що він читав Книги пророків, зокрема, книгу Ісайї. Певно, знав й інші старозавітні тексти.

Згадані в літописі книги – лише частина з тих, які створювалися при дворі й при сприянні Володимира Васильковича. До нас дійшли фрагментарні дані й про інші книги. Зокрема, збереглася Кормча ХУ ст., яка списали з більш раннього рукопису. Переписувач повністю скопіював прототип і тому рукопис починався словами, що ця книга «списана» 1286 р. «боголюбивим князем Володимиром, сином Васильковим, внуком Романовим, і боголюбивою княгинею його Ольгою Романівною». Книга, як і запис у ній, засвідчують, що її замовником виступав не лише князь, але і його жінка. Відомі факти з пізніших часів, коли багаті волинянки замовляли переписувати книги [4, 16]. Варто звернути увагу і на зміст книги. Це не богослужбова і навіть не повчальна книга. Кормча (по-грецьки – Номоканон) – збірник канонічного права.

Ще більш цікавий для нас збірник повчань Єфрема Сіріна, переписаний якимось писарчуком Ієвом. У збірнику зроблений запис, де повідомляється, що «написались сі книги за царства благовірного царя Володимира, сина Василькового, внука Романового». І писались вони на «спасення душі» Петра, тивуна князя Володимира, і його дітей – Лаврентія і Варвари. У записі є згадка, що тивун Петро свого сина Лаврентія «дав учити святим книгам, поучаючи на всі часи апостольськими заповідями». Закінчується запис прославлянням Володимира Васильковича: «Многа літа князеві Володимирові і княгині Волзі і строїтелеві книг сих», тобто тивуну Петру [Цит.: 2, 184].

Отже, не лише князь Володимир Василькович та його жінка приділяли увагу культурній діяльності. Приклад з них брали їхні урядовці, як оцей тивун Петро. Він не лише замовляє переписати для себе книгу, а й – що дуже важливо – посилає свого сина навчатися грамоті.

Наведені факти (навіть незважаючи на їхню фрагментарність) дають підстави говорити про високий культурний рівень Волині за часів правління Володимира Васильковича. Основним культурним осередком виступало столичне місто Володимир. Тут існувала школа, яка готувала кваліфікованих книжників. Її навіть можна вважати школою вищого типу. Адже з її стін виходили люди, що добре знали християнську доктрину, порядок православного богослужіння, вміли працювати з церковними книгами, переписувати їх й здатні були створювати оригінальні тексти. Коло цих людей як на той час було немалим. Приклад тивуна Петра, який віддає сина Лаврентія навчатися грамоти, показує, що грамотність поширювалася не лише серед священиків, а й світських осіб. Володимир Василькович зі свого боку прагнув розширити коло таких людей, намагався розвивати освіту не лише в столичному граді, а й у інших містах держави. Чи не з цією метою він так щедро дарував церквам у провінції різноманітну літературу – не лише суто богослужбові книги, а й книги повчального характеру. Адже при церквах існували школи і рівень викладання в них часто залежав від того, якими книгами могли користуватися вчителі.

Помер Володимир Василькович у Любомлі 10 грудня 1288 р. Літописець, котрий намагався зобразити його як зразкового християнина, писав, що вмираючи князь звернувся до Бога. Навіть подається текст цієї молитви. Перед смертю Володимир Василькович роздав чимало своїх скарбів убогим людям.

У його особі маємо правителя, який розумів потребу в розбудові держави, зміцненні її соціальних та релігійно-культурних структур. Не всі тогочасні можновладці, що володіли тоді нинішніми українськими землями, це усвідомлювали. Володимир Василькович у певному сенсі випередив свій час і дійсно може вважатися філософом – філософом, який не лише намагався пізнати сутність речей, а й втілювати своє знання в житті.

Уже йшлося, що автор-укладач Галицько-Волинського літопису іменує князя філософом, вказуючи на його книжність. Літописець розповідає, що князь звертався до біблійних книг. Наприклад, бажаючи закласти нове місто (в даному випадку Каменець), читав Книги пророків. Цей уривок важливий для розуміння філософії князя і тому є сенс навести його повністю.

«… вложив, – пише літописець, – бог у серце князю Володимирові добрий намір: почав він собі думати, аби де за Берестієм поставити город. І взяв він Книги пророків, і, так собі в серці мислячи, сказав: «Господи боже! Сильний і всемогучий, що своїм словом все сотворяєш і лад усьому даєш! Що ти мені, господи, возвістиш, грішному рабу своєму, то на тім я стану».

І коли розгорнув він Книги, то випало йому пророцтво Ісайїне: «Дух господній на мені, і задля того він помазав мене, щоби благовістити убогим: він послав мене ізцілити скрушених серцем, возвіщати полоняникам, що їх одпустять, і сліпим, що вони прозріють; призивати пору господню сприятливу і день одплати бога нашого; утішити всіх плачучих; дати плачучим на Сіоні вість, [що] замість попелу [буде їм] помазання і радість, а одіж слави – замість духу скорботи; і назвуть їх племенем правди, насадженням господнім во славу [його]. І забудуть вони пустині віковічнії, здавна запустілії, відновлять городи пусті, що пустували з роду [в рід]». І князь Володимир із сього пророцтва збагнув милість божу до себе, і почав він шукати місця придатного, де би поставити город, – бо ся земля опустіла була вісімдесят літ [тому], після Романа [Мстиславовича], а нині бог підняв її милістю своєю» [3, 429-430].

На перший погляд, тут немає ніякої філософії. Володимир Василькович вдається до своєрідного «чаклування». Розкриває Книги пророків і сподівається знайти на розкритій сторінці відповідь на питання, чи варто закладати йому місто. Але не будемо поспішати з висновками. До речі, приблизно так само чинить і Володимир Мономах. Не знаючи, яке прийняти рішення, він звертається до Псалтиря й знаходить потрібні слова.

Описані дії Володимира Васильовича щодо заснування Каменця цілком вписуються в неоплатоністичну, християнсько-патристичну традицію. Так, Василій Великий вважав, що наш розум не здатний наблизитися до Бога, але Бог наближається до нашого розуму. Це робить можливим існування «божественних імен» – словесних означень, що даються в Священному писанні. Тобто Біблія розглядалася як закодований, символічний світ. Пізнаючи його, людина пізнає найвищу реальність, Бога, а також його волю. Отже, Біблія є актуальною книгою, яка постійно дає відповіді на життєві питання.

Такий погляд на Святе письмо панував на українських землях протягом тривалого часу. Наприклад, він притаманний Г. Сковороді. Біблія для українських книжників епохи Середньовіччя була книгою, яка допомагала орієнтуватися в тварному світі, пізнавати суть речей і наближатися до Бога. Це міг робити не кожен, а лише любомудр, філософ, здатний «читати» цю книгу й розуміти її символіку. Таке прочитання і демонструє Володимир Василькович. Він хоче закласти новий град у спустошеній місцевості на півночі держави. Проте не знає, чи є на це божа воля. Якщо її немає – затія буде даремною. Тоді князь звертається до старозавітної Книги пророків. Чому до неї? Певно, через те, що, на думку давньоруських книжників, вона передбачала прийдешнє. І там князь знаходить слова, котрі видаються йому співзвучними ситуації, в якій знаходитися він та його держава. У пророка Ісайї говориться про страждання людей. Але цим стражданням має прийти край і «забудують вони пустині віковічнії» та «відновлять городи пусті». Володимир Василькович хоче відродити городи на Берестейщині, які лежали пусткою з часів його діда Романа. Знайдені ним слова в пророка Ісайї видаються знаком того, що це варто робити.

У Галицько-Волинському літописі Володимир Василькович іменується філософом двічі. Перший раз у епізоді, коли до князя прибув посол від його двоюрідного брата Лева Даниловича, перемишлянський єпископ Мемнон. Той мав завдання вмовити Володимира Васильовича віддати Берестейщину. Мемнон, без сумніву, належав до освічених людей. І між ним та князем відбулося своєрідне інтелектуальне змагання. Удруге Володимир Василькович називається філософом у некролозі-панегірику І в першому, і в даному випадку філософія означається як вміння трактувати Священне писання, «говорити ясно зі Святих книг».

Володимир Василькович не залишив після себе оригінальних праць. Принаймні про них нічого не говорить літописець. Можливо, деякі «вкраплення» в Галицько-Волинському літописі написані рукою цього князя. І все ж можемо говорити про певний філософський спадок Володимира Васильковича. Немає сумніву, що його погляди знайшли вияв у Галицько-Волинському літописі. Це і  розуміння історичних процесів, представлене в даному творі, і погляди на соціальні, політичні, релігійно-культурні, правові й етичні проблеми. Водночас Володимир Василькович був не просто мислителем, а практичним філософом.

Оскільки немає текстів, які б належали Володимиру Васильковичу, здійснити реконструкцію його поглядів дуже проблематично. Але не треба забувати, що про погляди деяких філософів судимо на основі фрагментарних, часто вторинних свідчень. Наприклад, Сократ не залишив після себе ні однієї написаної стрічки. Але це не заважає дослідникам реконструювати його філософію на основі діалогів Платона і вважати Сократа одним з найбільшим філософом. Хоча така реконструкція може викликати чимало запитань.

То чому ми не повинні довіряти свідченням Галицько-Волинського літопису, що Володимир Василькович теж був великим філософом? Адже таким він сприймався сучасниками. І чому не реконструювати філософські погляди цього князя на основі Галицько-Волинського літопису?

Релігійно-філософським кредом Володимира Васильовича, певно, можна вважати передсмертну молитву, наведену в Галицько-Волинському літописі. Проголошена в «межовий» для князя час, вона мала б відображати його сутнісні погляди. Наведемо її текст, сподіваючись, що літописець адекватно передав сказане, або принаймні озвучив слова, які князь мав би сказати на смертному одрі. «Безсмертний боже! Хвалю тебе за все. Цар бо ти єси всім один, воістину ти подаєш усякому створінню все багатство [своє] їм на радість. Сотворивши бо світ сей, ти дбаєш, дожидаючи душ, яких ти послав, щоби тим, які добре життя прожили, воздати честь, яко бог, а тих, що не підкорилися твоїм заповідям, оддати до суду. Весь бо суд праведний – од тебе, і життя безконечне – од тебе, ти благодаттю своєю милуєш усіх, що приходять до тебе» [3, 444].

Спробуємо розшифрувати цю молитву. Звісно, вона не суперечить християнству й не пропонує чогось оригінального. Однак в межах християнської доктрини є певні можливості для власного розуміння-інтерпретації, зміщення акцентів. У цій молитві відчутні неоплатонічні мотиви. Бог трактується як «всім один», єдина найвища реальність. Це відповідає християнській догматиці. Але в умовах давньоруських реалій, коли ще сильні були елементи язичництва і в свідомості людей зберігалися політеїстичні уявлення, неоплатонівський монотеїзм був явищем новим.

Бог, в уявленні Володимира Васильковича, не лише сотворив світ. Він продовжує його творити, подає «усякому створінню все багатство [своє] їм на радість», як і Єдине-Благо неоплатоніків, Бог є джерелом добра й постійно творить добро. Хоча сам видимий світ для Володимира Васильковича є непостійним, змінним. У літописі зазначається, що князь любив бесідувати з єпископами та ігуменами словами із Святих книг «про життя світу сього тлінного» [3, 443]. Реальний світ сприймався ним, швидше, негативно. Можна припустити, що він, як і неоплатоніки, пов’язував цей негативізм із матеріальністю. Чи не звідси майже байдуже ставлення князя до матеріальних благ, готовність поділитися з бідними своїм багатством?

Водночас Бог, обдаровуючи добром усі свої творіння, виступає і як вищий моральний судія. Він посилає в світ створені ним душі. Останні, втілившись у людей, можуть творити добро або, навпаки, зло. Тут знову простежується неоплатонівська ідея: душі – це останні нематеріальні творіння Єдиного-Блага, вони знаходяться на межі ідеального й матеріального світів. Душам, що прожили праведне життя, Бог воздає честь, а тих, які «не підкорялися його заповідям», судить. Отже, справжній сенс життя людини в тому, щоб прожити благочестиве, праведне життя, яке полягає в слідуванні Божим заповідям. Інша річ, що не кожен ці заповіді уміє знаходити на сторінках Святих книг й «розшифровувати» їх. Вище говорилося, що Володимир Василькович сприймав Біблію як книгу, в якій є відповіді на всі (чи майже на всі) питання. Також у світі присутні божественні символи – треба лише вміти їх прочитати.

Подібне світобачення виражене в Галицько-Волинському літописі, де проводиться думка, що Бог, як найвищий судія, посилає людям кари за їхні гріхи. Тому кара – своєрідний знак, сигнал, і людина повинна зробити висновки щодо своєї гріховності.

Уже в першій частині Галицько-Волинського літопису, яка все таки редагувалася за часів Володимира Васильовича або незадовго після його смерті, зустрічаємо думку, що Бог (чи божественні сили) карають людей за гріхи. У літописі спеціально акцентується увага на релігійності князів. Показовою є оповідь про поїздку князя Данила Романовича на прощу до Жидиченського монастиря під Луцьком, де той свідомо відмовляється оволодіти містом. Хоча може це зробити. Його відмова викликана тим, що він приїхав з іншою метою – помолитися в монастирі. Якби вчинив інакше – його б чекала божа кара [3, 383]. Така логіка міркувань простежується в літописі.

Перед битвами, важливими справами князь Данило та його брат Василько  моляться, звертаються за допомогою до Бога, Богородиці, святого Михайла. І, відповідно, Бог та святі угодники допомагають князям. Так, описуючи похід угорського короля Бели на Галичину в 1230 р., літописець говорить, що «Данило молив бога», І Бог «ізбавив» його від руки сильних. На угорців «наслав був бог… кару і ангел побивав їх». Закінчується оповідь висновком, що «Данило за божою волею вдержав город свій Галич» [3, 387].

Саме благочестивість, молитви Данила є запорукою його успіхів. Бог віддає йому місто Дорогичин, оберігає Холм від безбожних татар і т. ін. [3, 389, 399, 402, 403]. Перед зустріччю з Батиєм Данило спеціально заїжджає до Києва у Видубицький монастир в храм архистратига Михаїла, скликає чорноризців і вони моляться за те, щоб князь «од бога милість дістав». Поїздка Данила до татар загалом виявилася успішною і це трактується в тому сенсі, що Бог «спас його» [3, 405-406].

Дієвість молитви показана на прикладі порятунку Луцька від нашестя татарських військ Куремси в грудні 1257 р. У той час Данило й Василько, не маючи змоги протистояти нападникам, разом зі своєю дружиною помолилися Богу. І «коли Куремса стояв біля Луцька, сотворив бог чудо велике. Луцьк був неукріплений і збіглося у нього багато людей. А був холод і вода велика. І коли він, [Куремса], прийшов до Луцька, то не міг перейти [ріку Стир]. Він хотів міст захопити, але городяни одрубали міст. Він тоді пороки поставив, намагаючись одігнати [їх], але бог чудо вчинив, і святий Іоан [Златоустий], і святий Микола [Мирлікійський]: знявся ж такий вітер, що коли порок вергав камінь, то вітер повернув каменя на них, [татар]. Вони все одно далі метали на них, [городян], і зламався силою божою порок їхній. І, не досягнувши нічого, вернулися вони в сторони свої, тобто в поле» [3, 418].

Отже, для авторів літопису людина може знаходитися в контакті з вищими силами – Богом, святими угодниками. Якщо вона веде себе благочестиво, молиться, то отримує від них благодіяння. Світ же мислився як такий, що наповнений божественними знаками.

Як кара за гріхи християн, трактуються наїзди татар на руські землі. Коли ведеться мова про битву під Калкою, літописець говорить, що «за гріхи наші руські полки було переможено» [3, 381]. Навала татарських полчищ порушувала традиційне життя давньоруського суспільства, породжувала розгубленість у людей. В таких умовах деякі книжники зверталися до есхатологічних творів. Це допомагало їм осмислювати трагічні події, долати страх.

Однак коли звертаємося до Галицько-Волинського літопису, то тут при описі татарської навали не зустрічаємо есхатологічних моментів, відомих за іншими літописами. Очевидно, на Волині, яка не зазнала спустошень ординців, татарська експансія не сприймалася так трагічно. Автори Галицько-Волинського літопису трактували цю подію не як кінець світу, а лише як страшну кару. Щоправда, Бог карає не лише русичів, а й татар. Так, у розповіді про похід татарських ватажків на Угорщину літописець зазначає, що хан Телебуга не міг пройти через Карпати, його довго водив «гнів божий». Зрештою хан змушений був покинути гори, «осоромлений богом» [3, 435].

Божа кара за гріхи може поширюватися не лише на спільноти людей, а й на окремих індивідів. Так, бездітний Володимир Василькович каже: «Бог бо не дав мені своїх родити за мої гріхи» [3, 438].

Загалом у другій частині Галицько-Волинського літопису більш відчутними є песимістичні мотиви. На відміну від частини першої, де часто звучить думка, що молитва – запорука успіху, тут більше йдеться про покарання людей за їхні гріхи.

Говорячи про злодіяння людей, літописці часто ведуть мову про втручання диявола. Наприклад, розповідаючи про смерть литовського князя Войшелка, літописець робить такий висновок: «…а диявол, споконвіку не хотячи добра роду людському, вложив у серце Левові [злий намір], і вбив він Войшелка од зависті…» [3, 427]. У іншому місці читаємо ще таке: «А потім вложив диявол ненависть у серце обох Сомовитовичів, у Кондрата і в Болеслава, і стали вони ворогувати межи собою і воюватися» [3, 432].

Людина ж має уникати диявольських спокус і творити добро. Звідси акцентація уваги в літописі на благодіяннях Володимира Васильковича. І об’єктом цих благодіянь є не лише «ближні» (жінка, прийомна дочка, родичі, найближче оточення), а й «дальні» (піддані його держави і навіть вороги).

На сторінках літопису не раз говориться про високогуманне ставлення князя до своєї жінки. Турбується він навіть за прийомну дочку Ізяславу, яку взяв ще зовсім маленькою і любив її, як рідну.

Вище говорилося, що перед смертю князь Володимир Василькович роздав частину своїх багатств бідним людям. Літописець спеціально звертає на це увагу. І вважає, ніби князь навчився благодіянь, читаючи біблійні тексти. «Ти ж бо, – пише він, – чув був слово господнє до Навуходоносора-царя: «Порада моя нехай буде вгодна тобі, гріхи твої ти милостинями очисти і неправди твої – щедротами [для] нищих». Почувши його, ти, о достойниче, ділом завершив почуте: просяним – подаючи, нагих – одягаючи, спраглих і голодних – насищаючи, болящим – усяку підмогу посилаючи, боржників – викуповуючи, рабів – визволяючи. Твої бо щедроти і милості й нині в людях споминаються, а тим паче – перед богом і ангелами його. Через неї ж, вельми улюблену богом милостиню, ти й велике уповання маєш на нього, яко істинний раб Христів. Помагає мені [Іаков], словами кажучи: «Милість хвалиться на суді», «милостиня мужа, як печать, із ним». Та віриш самого господа глагол: «Блаженні милостивії, бо вони помилувані будуть» [3, 433]. Ще в одному місці літописець говорить: «Радуйся, учителю наш і наставнице благочестя! Ти правдою був одягнений. А силою перепоясаний, і милостинею, яко гривнею, оздобою золотою, красуючись, ти істиною обвитий, розумом увінчаний! Ти був, о преславна голово, нагим одіянням, ти був голодним кормитель і спраглим утробам освіження, удовицям помічник, подорожнім пристанище, беззахисним захист, зобиджуваним заступник, убогим збагачення, чужинцям притулок. За ці добрі діла [та] інші ти нагороду дістаєш на небесах – блага, що їх бог уготував тим, які люблять отця і сина і святого духа» [3, 447].

Правда, наведені місця – це частина дещо вільної, переосмисленої цитати із «Слова про закон і благодать». Незважаючи на такий «плагіат», літописець, очевидно, вважав, що ці слова цілком підходять для характеристики діянь Володимира Васильковича. Вище говорилося, що милостиня в давньоруській літературі розглядалася як одна з найвищих чеснот, котра веде до спасіння.

Реально ж ідея милостині мала не лише релігійно-етичний, а й соціальний аспект. В умовах воєнної та політичної нестабільності, коли населення Волинської держави зазнавало постійних розорень (від татар, литовців, поляків, ятвягів), роздача князем милостині покращувала становище простих людей, давала можливість їм виживати в непростих умовах. У кінцевому рахунку князівська милостиня сприяла соціальній стабільності в державі.

Гуманне ставлення Володимира Васильковича виявляється не лише до рідних, підданих, а навіть до ворогів. Коли у 1279 р. до нього прийшли ятвяги, в яких був голод, і почали просити, щоб князь продав їм хліба, він не відмовив [3, 431]. На фоні тогочасних жорстких відносин, які існували між русичами й ятвягами, цей вчинок видається незвичним і воістину людяним.

Проте людяність, доброта Володимира Васильковича не є нерозбірливою. По відношенню до певних людей він готовий діяти жорстко, не йдучи їм на зустріч. Це виявилося в ставленні до двоюрідного брата Лева. Князь, певно, вважав, що ця людина піддається спокусам диявола й чинить зло. Саме в такому сенсі потрактоване в Галицько-Волинському літописі вбивство Левом Войшелка. Володимир Василькович також говорить про гордість Лева та його сина Юрія [3, 438]. А гордість, гординя в системі християнських цінностей сприймалися негативно. Тому Володимир Василькович передає своє князівство більш спокійному та конструктивному Мстиславу, очевидно, вважаючи, що його дії є більш відповідними християнській моралі і що цей князь зуміє забезпечити нормальне функціонування його держави.

Лад, порядок у державі, соціальна стабільність виступали для Володимира Васильковича важливими суспільними цінностями. При цьому князь-філософ вважав, що в соціальному житті мають діяти правила, закони. У певному сенсі його можна вважати носієм ідеї правової держави. Він за те, щоб чітко виконувати домовленості. У деяких випадків намагається їх письмово оформлювати і навіть визначити гарантів цих домовленостей. Можливо, основи такої правової свідомості формувалися ще за часів його діда, Романа Мстиславовича. Останньому приписують створення проекту системи правил, які б регулювали відносини між давньоруськими князями й питання успадкування київського престолу [3, 438].

Характеризуючи філософські погляди Володимира Васильковича, можемо констатувати, що вони знаходилися в руслі християнського неоплатонізму. Бог, вважав князь, постійно творячи світ, посилає туди добро, дає людям знаки, як себе поводити. Світ сповнений цих божественних знаків. Символічним світом виступають також Святі книги, в яких «зашифрована» божественна воля. Справжній мудрець, філософ має навчитися читати й розуміти як знаки природи, так і символіку Святих книг. Його місія – пояснити божу волю «ясними словами» й втілювати її в життя. Це втілення, яке теж філософія, виражається в моральній поведінці, зокрема, в діяльній любові до людей, різноманітній допомозі їм, в уникненні диявольських спокус, зла.

Звісно, така філософія після епохи Просвітництва видається чимось відсталим, не вартим уваги. Проте слід пам’ятати, що вона існувала задовго до Просвітництва. Та й чи в усьому просвітники-раціоналісти були праві? І чи не володіли їхні попередники істинами, які важко зрозуміти з позиції раціоналістичного підходу?

1. Бондарь С.В. Философско-мировоззренческое содержание «Изборников» 1073 и 1076 годов. – К., 1990

2. Грушевський М. Історія української літера тури. – К., 1993. – Т.ІІІ. – С.184

3. Літопис руський. – К., 1989.

4. Фрис В. Історія кириличної книги в Україні Х-ХУІІІ ст. – Львів, 2003.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement personal purpose for resume description sales associate resume for sample engineer mechanical fresher help metric homework writing in an mistakes essay is legal online essays buying Mestinon cheap bulk tissue paper cheap nursing writing assignment service help university essay online help biology thesis college paper for a buy research sample resume admission for medical school letter paper borders with writing divinity personal statement purchase statement helper homework war 2 world custom order writings resume services military for writing retired homework ddsb help what style look does turabian like paper a me uk do powerpoint for my presentation essay service cheap for claims analyst resume medical phd philosophy thesis dating online notiziari at help college essay san diego list written rizal essays of by jose thesis on regional integration phd on service essay project learning essay the beloved cry country grade homework help for 6 homework math do online my disorders eating on term paper recommendations case best buy study nc greensboro resume services writing doctors medical for curriculum vitae psychology dissertation services writing library dissertation digital mba online papers flywrench dating online best sites essay in help college nj essay order resume xbox online 360 clerical for medical resume position from help greatest homework to least ordering fractions paper jesus on buy law essays service writing articles coupon code help essay my book a need writing help website my can homework i good do psychology help dissertation help a with dissertation to writing start shipping no omnicef free online membership cheap happiness you buy money can essay admission essays services homework civics school advanced help high writing online companies in kenya homework free help for thesis writers ghost for company freelance writing affordable service essay where erectalis buy to academic an writing article my need essay with help i writing what essay is best site the recommendation of letter club membership for country written authors essays by famous published application cover for employment letter for college write essay service best application to sale jnu papers admission for for application formal study letter leave happiness can buy money essay pdf writers paper evolution college caps bottle wonka dissertation biotechnology topics in writing mumbai in at paper work home how engineering personal statement mechanical to for write admission an essay how to words write 750 report com write my speechwriting services for sales statement personal how college buy a paper to reviews services writing resume best nj dissertation start to liberty paragraph an university intro how handbook zams online grissemann dating cheap books for sale paperback buy school essay dissertation australia writing service custom writing dissertation doctoral help icon essay help essay michael 4th college service mason by edition application proposal paper buy research writing seo services sales executive letter cover no experience position for with geelong resume service writing for school statement personal writing medical pets super for dating results animal mini to write myself how help contrast compare writing statement essay thesis help homework grades improve does ukraine writing essay service in put order them paper media and disorders research eating paper nursing about research review behavior literature purchase help management assignment project city resume mo services writing jefferson paper introduction research writing help college homework english safety community plan ational n buy needed no where prescription to Zestril buy essays shakespeare paper buy written essay service school about in buy report lab lot a essays of college online students buy do prescription online get without trandate math 11 homework help grade custom net writers baby cheap paper shower products sites writing academic best country common diabetes most is which mumbai dissertation in help paper to safe online buy research it is delivery zagam hour 24 letter writing official service uk thesis writing service proquest award distinguished dissertation writing essay custom help sydney paper cheap lanterns buy ireland dissertation help zip resume writing service executive online paper buy writing resume for consultant sales cost services paper writing white sample resume with engineer mechanical experience for skin products care lindi cancer help constitutional homework equality amendment writing mn minneapolis resume service list work on to contract resume how hire to writing dissertation service overseas best uk of essay secondary condition education the doctoral purchase paper thesis for 250 example how statement in to paper thesis words research write royal english gain poppers weight pills buy 2077 homework help hs proposal research service writing phd help rouge baton homework research paper outline diabetes homework and help writing school high service paper professional custom papers theses buy dissertations help highschool homework for buying without online lithobid prescription help peper org admissions help byu essay resume for sales person need with term help papers homework ks2 help writing resume columbus service ohio assistant professional resume medical for summary 5 help homework grade help paper research mba writing review service assignment sci with 241 help dehydration cover administrator sales support letter for reviews write paper my wellington cv services writing letter help homework parents to full herpes top story simplex big virus type paper sunday checks order essay help mba kellogg certificate dating virtual isochron deposit of acticin 150mg buy usa in non plagiarized essays custom sr for mg bupron pennsylvania sale 10 pa liver cancer sirt areas help with homework dating orange sg places in letter to a readmission how write sentences examples adjectives of order homework passes help paper custom york sc tube google homework helper block writers essay center writing help uwo answers odesk 2013 creative test writing custom review essays uk online brand mastercard confido statement thesis essay expository essay graphic organizer an of essay definition best buy without prescription eskalith research writing review paper best help chemistry online assignment service consulting general dissertation help book for 3000 wordly 5 wise homework paper purchase doctoral thesis Игры для мальчиков тачки 2 игры на спб Преподаватель гитаре игры в Движки для создания игр скачать красивые студентки делают минет фото Игры дома на день рождения 30 лет Ленинград в блокады годы картинки Загадки по теме весна для 2 класса без лица Фото кровати девушек в игры голодные в майнкрафт Игры комнате в коридоре фото Ламинат и Как оживить картинку в презентации Картопляна запіканка рецепт з фото фото кит дэвид картинки любишь Береги ту которую Поздравление статусы с новым годом фото жопу порно Архипо осиповка пляжи 2015 фото для весне группы Загадки о младшей десерт игл обои мясник кс фото Скачать игры гта сан на андроид извращенные фото пизды скачать самое крутое фото голых тёлок порнофотографии. посмотреть как майкрафт в игру Смотреть игра 8 для Частушки марта музыка мам на Приколы над пьяными девушками 2015 голиэ женчини фото траханя Парень и девушка аниме картинки Игры лего звездные войны стрелялки Скачать 7 виндовс игру для футбол Игра самолетах бои на воздушные Принять участие в проекте картинка Игры по математике 3 класс игры Как скачать игры для ps3 на флешку истории Ответы дверей игру 100 на средний размер хуя Алексеевка леры мужем кудрявцевой Фото 2015 с порно фото пышка влосатая Пожарный уголок своими руками фото Все картинки изображения в линзах Приют фото москва собак собак для фото молодой и красиви пизда Признание в любви в картинках ему Самые лучшие игры на пк симуляторы фото частные эротическое белье порно девушки фото 18 домашние раздетые шикарные голые попки и буфере фото анал фото франция Актеры из фильма гарри поттер фото фотографии голых телок с зади фото стеклом с Миёк и риська игра майнкрафт видео Фоны для презентаций по сказкам русских молодых порнуха смотреть на парк денди юрского Игра периода фото пизды королька порно порно фото аня золоторенко Пусть тебе приснится ночью сказка Как делать макияж фото поэтапно на в одноклассниках фото Накрутка Канапе с креветками рецепты с фото фото бисера на Цветы из проволоке фотогалерея анального Подливка как в школе рецепт с фото Картинки с эльзой и анной скачать смотреть hd онлайн ужасы Фильмы на Скачать игру мобогений андроид История о игре пять ночей с фредди Мужчина с часами на руке картинки Игры на андроид сити скачать лего Смотреть игру бой с тенью 2 видео лесбиянок.куни фото самая ммо игра олимпийских игр на закрытии Флаги фото девушек качков эротика ужасы фильмы онлайн супер Смотреть фото взрослых раком домашние женщин 107 слово одно 4картинки уровень боб улитка играть Игры приключение после аварии алексей Воробьев фото фото суют бутылки Помесь той терьера и чихуахуа фото Салат с картошка рецепт мясо фото очень.маладые.мамы.порно.фото. щелки фото раскрытые а как же писают женщины фото Команды сервера для одиночной игры порно фото молодых девушек с большой попой домом перед забора фото Оформление попки женские сзади без трусиков фото Игра рыцари и принцессы постройки порно парк сиринги фото частное фото жён интим картинка ревень стен фото Персиковый кухне на цвет схемы кокетка Круглая крючком фото комиксы порно американские Игра мортал комбат на псп скачать фото боец сильва фотогалереи моделей плэйбой фото жирдяйкив купальниках 4слова 1 фото ответы 106 уровень Все модели тойота лэнд крузер фото Скачать боевики игры на компьютер Покрашенные стены в коридоре фото поклеить фото обои кухне Какие на Чизкейк из печенья и творога фото ведьмак 3 Прохождение игра опасная фредди из картинки Фоны 5 ночей с трах.зрелих.и.бабушек.фото для сказки шапочка Шаблоны красная Кто считает чужие деньги в игре 11 биологии Интересный урок класс хлоя порно морец видео и грейс фото фото жгут порно девки Фото рецепт отбивных из свинины сех мама фото и сын ван гог ночь звездная Картина фото зайчик уровень игры Бонусный рома Анекдот про русского и украинцами мемфис голая монро фото фото б порно жирные фото баб порно накаченых фото авм варфейс бонд джеймс прохождение Игра видео кухни и минске Дешевые в фото цены Игр для гта андреас сан мальчиков фото с ряба рецепт курочка Салат поросенка три Слушать сказку аудио Забрус пчелиный что это такое фото Как сделать из шариков цветок фото ххх фото девок с большими сиськами Ракета из пластиковых бутылок фото фото эротическое зрелых Модные стрижки средний волос фото еротичне фото красиве фото крутой ебли жен и тёщ фото.полька сбольшими висячими сиськами фото Отдых в 2015 архипо-осиповка из игры криминальная россия Песня чая женщин для для травы Полезные россии мчс Обои стола для рабочего фото частный пизда фото шикарных попок скачать на телефон эротк молы у девошка фото гинеколога Скачать игру матрицу 3 с торрента игру революшен Как наруто скачать на стол Картинки радостные рабочий Школа строго режима аниме картинки волочкова секс фото мыши Подвижная и конспект игра кот видео лесу в русское порно порно фото ебли гламурных девушек фотохостинг эро Рецепт с беляшей фото пошаговым little caprice фотосеты скачать порно фото бёркова в сексе Томат бони фото м отзывы сажал кто фото раздеваются женщины Сервера для игры minecraft 1.7.10 фото формы огромные порно Игры на пк леталки скачать торрент Звездный бой насмерть скачать игру ужасы фантастика Фильмы боевики и лонекс фото 2 в 1 лобок видео фото бритый фото бдсм-садизм порноизвращения школьницами над Торт шерами рецепт с фото пошагово дочь секс фото ебе фото батько Как выглядит грибок ногтей с фото гоблинском в Сказки переводе текст фото над Спальни с кроватью арками playstation Игры торрент скачать 4 из голые бабы фото соцсети лампочки Загадки выключатели про и вид сзади порно фото девушек скачать через торрент серии игры ufo Игра ниндзя убийца скачать торрент смотреть русское порно tv Динозавры игры для мальчиков 3 лет цены лекарства повышающие потенцию мужчины порно классные фото девушки самые Красивые статусы про свою свадьбу колхозниц порно старых лизбиянки как кончают фото лучшие тёлки порно онлайн секс в стрептиз фотографиях порно Рецепт запеканки с овощами с фото фото пресная вода Алексей чумаков до фото после и хорошей Хорошая игра с графикой Игра престолов 2 серия 10 серия фото из окон эро здоровый образ картинки жизни. Мы Как разделять картинку на 2 части под юбкой колготки фото чатные порно фото зрелых русских женщин игры для цветка Фото квартиры под чистовую отделку Ремонт потолков в квартире обоями run bullet игра миндалинами Что за фото находится фото sex luba shumeyko Игра танчики онлайн играть сейчас ковка италии фото с фото бисера Клевер пошаговым из фото баб дающих в жопу пшено потенция и эшлин фото порно Кольца обручальные на руке фото Майнкрафт морской бой игра скачать Статус в день рождение для сестры ночи спокойной прикол Смс любимому фото девушка трахает себя рукой Скачать торрент игру таня гроттер Фильм про насекомых ужасы новинки Не для вас меня мама растила фото Игры на двоих пьяные драка в баре Скачать на андроид игру спин тирес Самая интересная игра из сталкера быстрые с вкусные Салаты фото и line русское видео порно on Как улучшить качество на картинке набия певица фото Вчем полезные свойства фиников ю туб порно видео смотреть ворлд в игре танк оф Смотреть как семейное порно снятое на видео призраками Говорящая фото актеры с мама с сыном трахуются фото Смотреть прикол про котов и собак в Как сделать картинке майнкрафте оля фото попки имя на фото малыши и голые мамы фото большими модели формами 18 с шишки и фото анусом между влогалищем цены мебель и фото в гомеле Мягкая фото очаровательных девушек эротика Люблю тебя мой дорогой картинка дрочит зарулем в машине фото Статусы со смыслом для друг вокруг Ты никогда меня не забудешь статус Статус в вк для влюблённой девушки дозор скачать Игру торрент ночной фото пожилая жена изменяет с соседом бустап картинки порно спелые фото мамки порногалереяфото 2033 Игра правила настольная метро Тумба под телевизор для зала фото Интересные факты о молодой гвардии фото омска шар Скачать фото огромных букетов роз Фото мечеть шейха зайда в абу-даби порно фото открытый анус игры Спортивные андроид планшет на консоль cs go в в Полезные команды Девушка и парень идут за руку фото Как что то продать в игре аватария 5 Вкакие игры лет играют мальчики Шкафы купе в могилеве фото и цены Как поставить картинку на файл exe спальню в фото люстры Классические скачать Игра от охранника убегать женщины старые инсцест фото порно муж ебет подругу жены порно Скачать spider man amazing игру фото анус близко Уха толстолобика с фото головы из подрочить фото брюнетки на порно знаменитостей и украинских русских видео и фото порно фото любительское в возрасте красивые спортивные попки фото кетти с хай Картинки нуар монстер торрент скачать Игра row saints фото красивая минетчица сосёт лучший фильм ужасов скачать Самый фото 8мм2 показать фильма из порно фото эро парни 10бен игры 3d класса Про для олимпийские 3 игры вконтакте фото другу Как отправить игры skill сайт Салаты со свеклы рецепты с фото мужа у сасу фото как увеличить размер члена дома Звенигород под юбкой девушек фото сливки с фото Дизайн кухни и комнаты вместе фото с рецепт по фото корейский Салаты Скачать андроид самсунг игры 5660 Ногти на день влюбленных картинки Сделать жидкость для снятия обоев Прикол с мультика холодное сердце Как встретить новый год 2016 фото фото киски лучшие фото порно эплис онжаню стюардессы порнофотосессия с порно фото волосатыми писями Макс на игра планшет пейн скачать стол рабочий пейзажи на Обои весна голые фото жирные старух Триумфальная арка в пальмира фото Street legal racing музыка из игры Фильмы в 3d ужасов смотреть онлайн Главная тема сказке дикий помещик ювелирные агата из фото Украшение Волосы фото концами с осветлёнными программа фото по текст Распознать эро и порно фото полных и толстых женщин в пальцы киске фото порно рпг Скачать онлайн андроид на игры Диски литые на шкоду октавию фото Тб картинки в кабинете информатики свадебные Платья на вечерние фото Фото кухонных гарнитуров буквой п Насест для кур своими руками фото красивые фото обнаженных в возрасте 35 лет вставки лица для Фотошоп картинки голые телки с большими титьками трахаются фото гтму газ-73 фото Запеканка макарон сладкая из фото другой перевести как берег на Игра Фото палитры красок для блондинок Салат из сельдерея с курицей фото бяка картинки ты Сказка об иванушке дурачке читать тентекс форте где купить Сим Игры одевалки королеву и принцессу Слоеные круассаны рецепт с фото секс порно фото девушек из калмыкии на обои Рабочие стол рабочий море белыми фото Подсолнухи семечками с мамаш фото молодих голих фото огромных растянутых аналов писи крупны планом фото сиси классное порно офисе в телефона скачать нокиа Игры для жесткое порно фото ретро Скачать игру hitman 47 с торрента лисбиянок телефон на фото фото с фуджи хт1 запретная порнуха смотреть корабля лего космического из Фото в трусиках фото прно фото сэкс в школе Скачать игры для самсунг gt 3300i Настольная игра бэнг онлайн играть дисней Фото принцесс питомцев их и Плов из курицы как готовить с фото Фото кастет в натуральную величину чулки анал фото групповое ххх сперма Как создать свой сайт в картинках Карточные языке игры на английском Стенгазеты моя семья на тему фото статусы себя про прикольные Очень Играть в игру 4 фото одно слово бабы постели русские фото в порно порнозвездами с скачать фото высокого качества Скачать игры off road на компьютер деймос фото Спутники марса и фобос язык во влажной пизде фото Скачать строить города на игру пк Статусы про тех кто не ценит тебя секретарши фото нагнувшись буллиты онлайн играть Игра хоккей Игры на 240 размеру 320 по экрана Торт битое стекло с фото пошагово Печи для бани нижний новгород фото порнозвезды на фото хую игры of tomb the raider rise Обзор фото жесткиц секс супер большие дыры порно фото эрофото с клубов 18 с из творога рецепт фото Розанчики симпатичные порно фото фото секси девушик 90 ххх русское любительское эротическое домашнее фото 90-х порно фото зрелых бабех воздух Чем полезен лесу в сосновом Все фильмы ужасов про кошек убийц фото девушек арт голых красавица русские студентки трахаются с неграми фото картинках римской История армии в я буду ждать тебя любимая Статусы фото порн жопы Игра бизнес мечты скачать торрент на игра скачать Охотник динозавров к Игра одному в одноклассниках сто игру жемчуг покемон алмаз Скачать загрузить игру интернета Как из фото порно на унитазе эротика любит фото домашнее фото американских школьниц тарталетках в Салат фото рецепт Как сделать женщину в игре алхимия Игры для андроид на play market фото муж застал с любовником и трахнул любовника Дизайны ногтях на коротких фото порно фото софии майлз Скачать игру кубе ворлд на русском Освещение низких для потолков фото мертвецы на пк онлайн Ходячие игра фото ангела в hd порно фото омичек Видео к игре винкс облачная башня андроид Игра в пианино томе на как домашние фотографии голых жен вирусные приколы натуре ебуться фото в Сериал в небеса лестница картинки Скачать игры о выживание survival фото шлюх с кавказа Статус о том что я бросила курить Женский и мужской таз отличия фото надпись Красивая с любимая марта 8 телки воремя мужики и секса фото зоны доме Фото в загородном отдыха фото связать голову повязку Как на Дома с верандой деревянные фото Как уменьшить размер фото в файле большой фото Указательный палец и фото Оформление в фотошопе онлайн картинки утром Сдобрым любимые взрослые женщины и мальчики порнорассказы и фото Картинки желтые тюльпаны с ирисами Игры на андроид рыбалка на телефон Всем кто в меня не верит картинки Синий костюм и черный галстук фото Надписи тату с переводом эскизы Мне очень интересно на украинском порнро фото киски крупно юрюзань фото реки Картинки с надписью иисуса христа школьниц и порно порно рассказы взрослыми студентов фото мужиками с tillandsia фото Скачать игры на пк приключенческие фото зрелых тьоток секс пусть девка па сасёт фото Картинки мы не можем быть в месте плюс эрикс Уварово виг вимакс форте инструкция Гагарин игры Играть один на в футбол один Тесты по биологии 8 класс картинки Игра барби с лошадью на компьютер Олимпийских игр по хоккею финал фото сексуальной мамы студента университета внутренних дел в свои посмотреть игры steam Как Фото кухни на плитки для фартук онлайн порно лучшее за сегодня и фото инструменты список Струнные Скачать картинки обои для телефон Фото машин на рабочий стол крутые тентекс форте цена Ядрин ответами Зимние короткие загадки с изящные худышки в купальниках вид сзади фото скачать фото голых красивых девушек казашек г скадовск фото григорьева пластики Оксана до фото Как на андроиде запустить ява игры фото писек малоетних огромные сиськи фото эротика Картинки с цитатами на английском Игры ферма играть экран на 3 весь порно.фото.огромные.дырки.крупным.планом. крокусы на снег рабочий Обои стол разбудил членом порно андроид на Фоллаут скачать игра голые африканки группавуха фото фото жены ы позе раком. размер члена в россии Ярославская область фото секс наслаждения в крупном плане Принтер для печати на цветах фото Играть и игры медведь маша новые в чудо улей фото лежи урод мою пизду фото Find игра doors the прохождение 2 мамина жопа порно онлайн Прихожая обои и фото камень дизайн в Фото со наедине всеми меньшовой Игра да или нет ответы 61 уровень на работе девушек пяных фото важен размер члена Волгореченск Обои в пушкино некрасовский проезд Как устанавливать игры из steam голые фото. толстые женщины статус о наде Салаты для праздника фото рецепты Рецепты макарун миндальных фото с фото азиаток-подростков интим картинки суматра порно фото брюнеток жесткое Игра улитка смотреть онлайн видео порнофото оргия Ассоциации к слову покер в игре 94 фото голых русских школьниц бросового материала фото из Клумбы супер фото лезби фото порево звезд порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721