Володимир Василькович: модель князя-філософа

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У Київській Русі грамотними людьми, книжниками були не лише духовні особи, а й представники світської еліти. Книжна мудрість цінувалася в князівському середовищі. Це простежується в діяльності Ярослава Мудрого. Очевидно, і він сам, і його діти володіли грамотою. Відомо, що донька цього князя Анна Ярославівна, яка стала королевою Франції, вміла писати, на відміну від свого чоловіка.

Загалом грамотність серед жінок у той час була явищем украй рідким. І в цьому плані приклад Анни Ярославівни є свідченням високої писемної культури Київської Русі. Книжником, високоосвіченим правителем був Володимир Мономах, про якого вже йшла мова. Цінували книжність також інші давньоруські князі, при дворах яких переписувалися книги (тут можна згадати хоча б «Ізборніки» Святослава). Деякі князі мали свої бібліотеки. Так, до сьогоднішнього часу зберігається легенда про велику бібліотеку князя Ярослава Мудрого.

У такій культурній атмосфері цілком можливою стала поява «філософа на троні» – звісно, в тогочасному давньоруському розумінні. Таким у Галицько-Волинському літописі постає князь Володимир Василькович. На жаль, на цю цікаву фігуру в нашій історії дослідники майже не звертають увагу.

Народився він орієнтовно в другій половині 40-их рр. ХІІІ ст. Його батьком був волинський князь Василько – син Романа Мстиславовича, творця Волинсько-Галицької держави, і рідний брат Данила Галицького. Володимир Василькович з молодих років брав участь у військових походах разом із батьком. Поряд з військовим мистецтвом, пізнавав мистецтво дипломатії. І таким чином учився «бути князем». Після смерті свого батька в 1269 р. зайняв престол у Володимирі (Волинському) й став правити землями Західної Волині.

Ймовірно, основна частина Галицько-Волинського літопису укладалася й редагувалася за часів правління Володимира Васильковича. Тому літописець прагнув ідеалізувати цього князя. Спеціально зобразив його як зразкового князя-християнина, який виявляє християнське благочестя: читає Священне писання, підтримує ченців та священнослужителів. Йому притаманні смирення, відсутність гордості, справедливість, милість до убогих – моральні якості, котрі цінувалися християнами. Спеціально підкреслюється, що «говорив він ясно [словами] зі [Святих] книг, тому що був філософ великий» [3, 445].

У Володимира Васильковича, очевидно, не лежала душа до військової справи. Тому прагнув уникати війн, що вели між собою князі. Велику увагу приділяв дипломатії. Волів зосереджувати увагу на внутрішньодержавних справах. Князь приділяв велику увагу укріпленню рубежів своєї держави. Вирішив неподалік Бреста «поставити город», який би служив оборонним форпостом. Так виросло місто Каменець з баштою-донжоном. Спорудження подібних башт, які на той час вважалися майже неприступними, було започатковано в Італії. Судячи з Галицько-Волинського літопису, при дворі князя знаходилися люди, які оволоділи цією непростою будівельною технікою. З іменем Володимира Васильковича пов’язані перші згадки про Любомль і Кобрин.

Непростими були стосунки князя з татарами. Знаходячись, як і інші галицько-волинські князі, в залежності від ординців, він прагнув, наскільки це можливо, дистанціюватися від них. Водночас хотів використати ординський чинник в корисних для своєї держави цілях.

Володимир Василькович приділяв велике значення розвитку культури. У цьому плані помітно відрізняється від більшості давньоруських князів, які основну увагу зосереджували на боротьбі за владу, військових походах, розширенні своїх земель та накопиченні багатств. За часів Володимира Васильковича і за його сприянням була укладена та суттєво відредагована основна частина Галицько-Волинського літопису. У цьому літописному зводі вміщена велика похвала князю, де вказувалися його заслуги на полі культурному: будівництво та оздоблення церков, переписування для них книг і т.п. Це один із небагатьох  літописних уривків (до того ж найбільш об’ємний), де йдеться про культурне життя Давньої Русі. Він дає нам можливість сформувати всебічне уявлення про елітарну культуру наших предків.

Цікавими в літописі є згадки про книги. У той час на Волині уже склалися певні традиції книгописання. Про одні подаровані Володимиром Васильковичем книги говориться, що він їх «списав» (чи переписав), а про інші, ніби «сам списав». На основі цього дослідники роблять такий висновок: у першому випадку мова йде про замовлені книги, які переписували спеціально найняті писарі, у другому мається на увазі те, що князь сам ці книги переписав.

У той час князі, інші можновладці такими справами не займалися. Не князівське було це діло. Принаймні ні в давньоруських літописах, ні в середньовічних європейських хроніках подібних повідомлень не знайдемо. Тому Володимир Василькович у цьому плані виглядає як незвична, неординарна постать.

Навіть виникає думка, чи не приписав літописець Володимиру Васильовичу того, чого той не робив. Та, схоже, це не вигадка. У той час переписування книжок розглядалося як богоугодна й спасенна справа [4, 57-93]. А Володимир Василькович важко хворів. Можливо, взявшись переписувати книги, сподівався на відпущення гріхів й спасіння. Бо свою хворобу вважав карою за гріхи. Чи, може, сподівався, що ця богоугодна справа полегшить його страждання.

Книг, які Володимир Василькович «сам списав», небагато. Показовим є те, кому він дарує ці книги. Переписаного ним Апостола передає монастирю святих Апостолів. Цей монастир багато значив для князя. Володимир Василькович, за свідченням «Заповіту», сам його «спорудив… своєю силою». За цим же «Заповітом» даному монастирю передавалося село Березовичі, куплене князем, а сама обитель переходила в спадок до дружини князя Ольги [Заповіт князя Володимира Васильковича див.: 3, 439]. Для такого монастиря Володимир Василькович власноручно міг переписати книгу.

Ще одна переписана князем книга, Євангеліє апракос, перейшла до Перемишлянської єпархії. Можливо, тут далися взнаки амбіції Володимира Васильковича. Певно, перемишлянський єпископ Мемнон, з яким він спілкувався, справив на нього враження вченої людини. І щоб продемонструвати свою вченість, князь подарував власноручно переписану книгу.

Великий інтерес викликає літописне повідомлення, що серед подарованих Володимиром Васильковичем церквам книг, був Соборник (Ізборник) його батька. Один примірник цієї книги він дав Благовіщенській церкві у Каменці, інший – монастирю святих Апостолів. На жаль, цей Соборник не зберігся і ми не знаємо, що це за книга. Проте можна висловити деякі здогади. Очевидно, Соборник Василька Романовича нагадував Ізборники Святослава 1073 і 1076 рр. [Про Ізборники 1073 і 1076 рр. див.: 1]. Можливо, для Володимира Васильковича Соборник його батька був підручником, за яким його навчали. Якщо це дійсно так, то зрозумілим стає інтерес князя до книжності й філософії.

Проте названі книги – далеко не вся лектура Володимира Васильковича. У літописі згадується, що він читав Книги пророків, зокрема, книгу Ісайї. Певно, знав й інші старозавітні тексти.

Згадані в літописі книги – лише частина з тих, які створювалися при дворі й при сприянні Володимира Васильковича. До нас дійшли фрагментарні дані й про інші книги. Зокрема, збереглася Кормча ХУ ст., яка списали з більш раннього рукопису. Переписувач повністю скопіював прототип і тому рукопис починався словами, що ця книга «списана» 1286 р. «боголюбивим князем Володимиром, сином Васильковим, внуком Романовим, і боголюбивою княгинею його Ольгою Романівною». Книга, як і запис у ній, засвідчують, що її замовником виступав не лише князь, але і його жінка. Відомі факти з пізніших часів, коли багаті волинянки замовляли переписувати книги [4, 16]. Варто звернути увагу і на зміст книги. Це не богослужбова і навіть не повчальна книга. Кормча (по-грецьки – Номоканон) – збірник канонічного права.

Ще більш цікавий для нас збірник повчань Єфрема Сіріна, переписаний якимось писарчуком Ієвом. У збірнику зроблений запис, де повідомляється, що «написались сі книги за царства благовірного царя Володимира, сина Василькового, внука Романового». І писались вони на «спасення душі» Петра, тивуна князя Володимира, і його дітей – Лаврентія і Варвари. У записі є згадка, що тивун Петро свого сина Лаврентія «дав учити святим книгам, поучаючи на всі часи апостольськими заповідями». Закінчується запис прославлянням Володимира Васильковича: «Многа літа князеві Володимирові і княгині Волзі і строїтелеві книг сих», тобто тивуну Петру [Цит.: 2, 184].

Отже, не лише князь Володимир Василькович та його жінка приділяли увагу культурній діяльності. Приклад з них брали їхні урядовці, як оцей тивун Петро. Він не лише замовляє переписати для себе книгу, а й – що дуже важливо – посилає свого сина навчатися грамоті.

Наведені факти (навіть незважаючи на їхню фрагментарність) дають підстави говорити про високий культурний рівень Волині за часів правління Володимира Васильковича. Основним культурним осередком виступало столичне місто Володимир. Тут існувала школа, яка готувала кваліфікованих книжників. Її навіть можна вважати школою вищого типу. Адже з її стін виходили люди, що добре знали християнську доктрину, порядок православного богослужіння, вміли працювати з церковними книгами, переписувати їх й здатні були створювати оригінальні тексти. Коло цих людей як на той час було немалим. Приклад тивуна Петра, який віддає сина Лаврентія навчатися грамоти, показує, що грамотність поширювалася не лише серед священиків, а й світських осіб. Володимир Василькович зі свого боку прагнув розширити коло таких людей, намагався розвивати освіту не лише в столичному граді, а й у інших містах держави. Чи не з цією метою він так щедро дарував церквам у провінції різноманітну літературу – не лише суто богослужбові книги, а й книги повчального характеру. Адже при церквах існували школи і рівень викладання в них часто залежав від того, якими книгами могли користуватися вчителі.

Помер Володимир Василькович у Любомлі 10 грудня 1288 р. Літописець, котрий намагався зобразити його як зразкового християнина, писав, що вмираючи князь звернувся до Бога. Навіть подається текст цієї молитви. Перед смертю Володимир Василькович роздав чимало своїх скарбів убогим людям.

У його особі маємо правителя, який розумів потребу в розбудові держави, зміцненні її соціальних та релігійно-культурних структур. Не всі тогочасні можновладці, що володіли тоді нинішніми українськими землями, це усвідомлювали. Володимир Василькович у певному сенсі випередив свій час і дійсно може вважатися філософом – філософом, який не лише намагався пізнати сутність речей, а й втілювати своє знання в житті.

Уже йшлося, що автор-укладач Галицько-Волинського літопису іменує князя філософом, вказуючи на його книжність. Літописець розповідає, що князь звертався до біблійних книг. Наприклад, бажаючи закласти нове місто (в даному випадку Каменець), читав Книги пророків. Цей уривок важливий для розуміння філософії князя і тому є сенс навести його повністю.

«… вложив, – пише літописець, – бог у серце князю Володимирові добрий намір: почав він собі думати, аби де за Берестієм поставити город. І взяв він Книги пророків, і, так собі в серці мислячи, сказав: «Господи боже! Сильний і всемогучий, що своїм словом все сотворяєш і лад усьому даєш! Що ти мені, господи, возвістиш, грішному рабу своєму, то на тім я стану».

І коли розгорнув він Книги, то випало йому пророцтво Ісайїне: «Дух господній на мені, і задля того він помазав мене, щоби благовістити убогим: він послав мене ізцілити скрушених серцем, возвіщати полоняникам, що їх одпустять, і сліпим, що вони прозріють; призивати пору господню сприятливу і день одплати бога нашого; утішити всіх плачучих; дати плачучим на Сіоні вість, [що] замість попелу [буде їм] помазання і радість, а одіж слави – замість духу скорботи; і назвуть їх племенем правди, насадженням господнім во славу [його]. І забудуть вони пустині віковічнії, здавна запустілії, відновлять городи пусті, що пустували з роду [в рід]». І князь Володимир із сього пророцтва збагнув милість божу до себе, і почав він шукати місця придатного, де би поставити город, – бо ся земля опустіла була вісімдесят літ [тому], після Романа [Мстиславовича], а нині бог підняв її милістю своєю» [3, 429-430].

На перший погляд, тут немає ніякої філософії. Володимир Василькович вдається до своєрідного «чаклування». Розкриває Книги пророків і сподівається знайти на розкритій сторінці відповідь на питання, чи варто закладати йому місто. Але не будемо поспішати з висновками. До речі, приблизно так само чинить і Володимир Мономах. Не знаючи, яке прийняти рішення, він звертається до Псалтиря й знаходить потрібні слова.

Описані дії Володимира Васильовича щодо заснування Каменця цілком вписуються в неоплатоністичну, християнсько-патристичну традицію. Так, Василій Великий вважав, що наш розум не здатний наблизитися до Бога, але Бог наближається до нашого розуму. Це робить можливим існування «божественних імен» – словесних означень, що даються в Священному писанні. Тобто Біблія розглядалася як закодований, символічний світ. Пізнаючи його, людина пізнає найвищу реальність, Бога, а також його волю. Отже, Біблія є актуальною книгою, яка постійно дає відповіді на життєві питання.

Такий погляд на Святе письмо панував на українських землях протягом тривалого часу. Наприклад, він притаманний Г. Сковороді. Біблія для українських книжників епохи Середньовіччя була книгою, яка допомагала орієнтуватися в тварному світі, пізнавати суть речей і наближатися до Бога. Це міг робити не кожен, а лише любомудр, філософ, здатний «читати» цю книгу й розуміти її символіку. Таке прочитання і демонструє Володимир Василькович. Він хоче закласти новий град у спустошеній місцевості на півночі держави. Проте не знає, чи є на це божа воля. Якщо її немає – затія буде даремною. Тоді князь звертається до старозавітної Книги пророків. Чому до неї? Певно, через те, що, на думку давньоруських книжників, вона передбачала прийдешнє. І там князь знаходить слова, котрі видаються йому співзвучними ситуації, в якій знаходитися він та його держава. У пророка Ісайї говориться про страждання людей. Але цим стражданням має прийти край і «забудують вони пустині віковічнії» та «відновлять городи пусті». Володимир Василькович хоче відродити городи на Берестейщині, які лежали пусткою з часів його діда Романа. Знайдені ним слова в пророка Ісайї видаються знаком того, що це варто робити.

У Галицько-Волинському літописі Володимир Василькович іменується філософом двічі. Перший раз у епізоді, коли до князя прибув посол від його двоюрідного брата Лева Даниловича, перемишлянський єпископ Мемнон. Той мав завдання вмовити Володимира Васильовича віддати Берестейщину. Мемнон, без сумніву, належав до освічених людей. І між ним та князем відбулося своєрідне інтелектуальне змагання. Удруге Володимир Василькович називається філософом у некролозі-панегірику І в першому, і в даному випадку філософія означається як вміння трактувати Священне писання, «говорити ясно зі Святих книг».

Володимир Василькович не залишив після себе оригінальних праць. Принаймні про них нічого не говорить літописець. Можливо, деякі «вкраплення» в Галицько-Волинському літописі написані рукою цього князя. І все ж можемо говорити про певний філософський спадок Володимира Васильковича. Немає сумніву, що його погляди знайшли вияв у Галицько-Волинському літописі. Це і  розуміння історичних процесів, представлене в даному творі, і погляди на соціальні, політичні, релігійно-культурні, правові й етичні проблеми. Водночас Володимир Василькович був не просто мислителем, а практичним філософом.

Оскільки немає текстів, які б належали Володимиру Васильковичу, здійснити реконструкцію його поглядів дуже проблематично. Але не треба забувати, що про погляди деяких філософів судимо на основі фрагментарних, часто вторинних свідчень. Наприклад, Сократ не залишив після себе ні однієї написаної стрічки. Але це не заважає дослідникам реконструювати його філософію на основі діалогів Платона і вважати Сократа одним з найбільшим філософом. Хоча така реконструкція може викликати чимало запитань.

То чому ми не повинні довіряти свідченням Галицько-Волинського літопису, що Володимир Василькович теж був великим філософом? Адже таким він сприймався сучасниками. І чому не реконструювати філософські погляди цього князя на основі Галицько-Волинського літопису?

Релігійно-філософським кредом Володимира Васильовича, певно, можна вважати передсмертну молитву, наведену в Галицько-Волинському літописі. Проголошена в «межовий» для князя час, вона мала б відображати його сутнісні погляди. Наведемо її текст, сподіваючись, що літописець адекватно передав сказане, або принаймні озвучив слова, які князь мав би сказати на смертному одрі. «Безсмертний боже! Хвалю тебе за все. Цар бо ти єси всім один, воістину ти подаєш усякому створінню все багатство [своє] їм на радість. Сотворивши бо світ сей, ти дбаєш, дожидаючи душ, яких ти послав, щоби тим, які добре життя прожили, воздати честь, яко бог, а тих, що не підкорилися твоїм заповідям, оддати до суду. Весь бо суд праведний – од тебе, і життя безконечне – од тебе, ти благодаттю своєю милуєш усіх, що приходять до тебе» [3, 444].

Спробуємо розшифрувати цю молитву. Звісно, вона не суперечить християнству й не пропонує чогось оригінального. Однак в межах християнської доктрини є певні можливості для власного розуміння-інтерпретації, зміщення акцентів. У цій молитві відчутні неоплатонічні мотиви. Бог трактується як «всім один», єдина найвища реальність. Це відповідає християнській догматиці. Але в умовах давньоруських реалій, коли ще сильні були елементи язичництва і в свідомості людей зберігалися політеїстичні уявлення, неоплатонівський монотеїзм був явищем новим.

Бог, в уявленні Володимира Васильковича, не лише сотворив світ. Він продовжує його творити, подає «усякому створінню все багатство [своє] їм на радість», як і Єдине-Благо неоплатоніків, Бог є джерелом добра й постійно творить добро. Хоча сам видимий світ для Володимира Васильковича є непостійним, змінним. У літописі зазначається, що князь любив бесідувати з єпископами та ігуменами словами із Святих книг «про життя світу сього тлінного» [3, 443]. Реальний світ сприймався ним, швидше, негативно. Можна припустити, що він, як і неоплатоніки, пов’язував цей негативізм із матеріальністю. Чи не звідси майже байдуже ставлення князя до матеріальних благ, готовність поділитися з бідними своїм багатством?

Водночас Бог, обдаровуючи добром усі свої творіння, виступає і як вищий моральний судія. Він посилає в світ створені ним душі. Останні, втілившись у людей, можуть творити добро або, навпаки, зло. Тут знову простежується неоплатонівська ідея: душі – це останні нематеріальні творіння Єдиного-Блага, вони знаходяться на межі ідеального й матеріального світів. Душам, що прожили праведне життя, Бог воздає честь, а тих, які «не підкорялися його заповідям», судить. Отже, справжній сенс життя людини в тому, щоб прожити благочестиве, праведне життя, яке полягає в слідуванні Божим заповідям. Інша річ, що не кожен ці заповіді уміє знаходити на сторінках Святих книг й «розшифровувати» їх. Вище говорилося, що Володимир Василькович сприймав Біблію як книгу, в якій є відповіді на всі (чи майже на всі) питання. Також у світі присутні божественні символи – треба лише вміти їх прочитати.

Подібне світобачення виражене в Галицько-Волинському літописі, де проводиться думка, що Бог, як найвищий судія, посилає людям кари за їхні гріхи. Тому кара – своєрідний знак, сигнал, і людина повинна зробити висновки щодо своєї гріховності.

Уже в першій частині Галицько-Волинського літопису, яка все таки редагувалася за часів Володимира Васильовича або незадовго після його смерті, зустрічаємо думку, що Бог (чи божественні сили) карають людей за гріхи. У літописі спеціально акцентується увага на релігійності князів. Показовою є оповідь про поїздку князя Данила Романовича на прощу до Жидиченського монастиря під Луцьком, де той свідомо відмовляється оволодіти містом. Хоча може це зробити. Його відмова викликана тим, що він приїхав з іншою метою – помолитися в монастирі. Якби вчинив інакше – його б чекала божа кара [3, 383]. Така логіка міркувань простежується в літописі.

Перед битвами, важливими справами князь Данило та його брат Василько  моляться, звертаються за допомогою до Бога, Богородиці, святого Михайла. І, відповідно, Бог та святі угодники допомагають князям. Так, описуючи похід угорського короля Бели на Галичину в 1230 р., літописець говорить, що «Данило молив бога», І Бог «ізбавив» його від руки сильних. На угорців «наслав був бог… кару і ангел побивав їх». Закінчується оповідь висновком, що «Данило за божою волею вдержав город свій Галич» [3, 387].

Саме благочестивість, молитви Данила є запорукою його успіхів. Бог віддає йому місто Дорогичин, оберігає Холм від безбожних татар і т. ін. [3, 389, 399, 402, 403]. Перед зустріччю з Батиєм Данило спеціально заїжджає до Києва у Видубицький монастир в храм архистратига Михаїла, скликає чорноризців і вони моляться за те, щоб князь «од бога милість дістав». Поїздка Данила до татар загалом виявилася успішною і це трактується в тому сенсі, що Бог «спас його» [3, 405-406].

Дієвість молитви показана на прикладі порятунку Луцька від нашестя татарських військ Куремси в грудні 1257 р. У той час Данило й Василько, не маючи змоги протистояти нападникам, разом зі своєю дружиною помолилися Богу. І «коли Куремса стояв біля Луцька, сотворив бог чудо велике. Луцьк був неукріплений і збіглося у нього багато людей. А був холод і вода велика. І коли він, [Куремса], прийшов до Луцька, то не міг перейти [ріку Стир]. Він хотів міст захопити, але городяни одрубали міст. Він тоді пороки поставив, намагаючись одігнати [їх], але бог чудо вчинив, і святий Іоан [Златоустий], і святий Микола [Мирлікійський]: знявся ж такий вітер, що коли порок вергав камінь, то вітер повернув каменя на них, [татар]. Вони все одно далі метали на них, [городян], і зламався силою божою порок їхній. І, не досягнувши нічого, вернулися вони в сторони свої, тобто в поле» [3, 418].

Отже, для авторів літопису людина може знаходитися в контакті з вищими силами – Богом, святими угодниками. Якщо вона веде себе благочестиво, молиться, то отримує від них благодіяння. Світ же мислився як такий, що наповнений божественними знаками.

Як кара за гріхи християн, трактуються наїзди татар на руські землі. Коли ведеться мова про битву під Калкою, літописець говорить, що «за гріхи наші руські полки було переможено» [3, 381]. Навала татарських полчищ порушувала традиційне життя давньоруського суспільства, породжувала розгубленість у людей. В таких умовах деякі книжники зверталися до есхатологічних творів. Це допомагало їм осмислювати трагічні події, долати страх.

Однак коли звертаємося до Галицько-Волинського літопису, то тут при описі татарської навали не зустрічаємо есхатологічних моментів, відомих за іншими літописами. Очевидно, на Волині, яка не зазнала спустошень ординців, татарська експансія не сприймалася так трагічно. Автори Галицько-Волинського літопису трактували цю подію не як кінець світу, а лише як страшну кару. Щоправда, Бог карає не лише русичів, а й татар. Так, у розповіді про похід татарських ватажків на Угорщину літописець зазначає, що хан Телебуга не міг пройти через Карпати, його довго водив «гнів божий». Зрештою хан змушений був покинути гори, «осоромлений богом» [3, 435].

Божа кара за гріхи може поширюватися не лише на спільноти людей, а й на окремих індивідів. Так, бездітний Володимир Василькович каже: «Бог бо не дав мені своїх родити за мої гріхи» [3, 438].

Загалом у другій частині Галицько-Волинського літопису більш відчутними є песимістичні мотиви. На відміну від частини першої, де часто звучить думка, що молитва – запорука успіху, тут більше йдеться про покарання людей за їхні гріхи.

Говорячи про злодіяння людей, літописці часто ведуть мову про втручання диявола. Наприклад, розповідаючи про смерть литовського князя Войшелка, літописець робить такий висновок: «…а диявол, споконвіку не хотячи добра роду людському, вложив у серце Левові [злий намір], і вбив він Войшелка од зависті…» [3, 427]. У іншому місці читаємо ще таке: «А потім вложив диявол ненависть у серце обох Сомовитовичів, у Кондрата і в Болеслава, і стали вони ворогувати межи собою і воюватися» [3, 432].

Людина ж має уникати диявольських спокус і творити добро. Звідси акцентація уваги в літописі на благодіяннях Володимира Васильковича. І об’єктом цих благодіянь є не лише «ближні» (жінка, прийомна дочка, родичі, найближче оточення), а й «дальні» (піддані його держави і навіть вороги).

На сторінках літопису не раз говориться про високогуманне ставлення князя до своєї жінки. Турбується він навіть за прийомну дочку Ізяславу, яку взяв ще зовсім маленькою і любив її, як рідну.

Вище говорилося, що перед смертю князь Володимир Василькович роздав частину своїх багатств бідним людям. Літописець спеціально звертає на це увагу. І вважає, ніби князь навчився благодіянь, читаючи біблійні тексти. «Ти ж бо, – пише він, – чув був слово господнє до Навуходоносора-царя: «Порада моя нехай буде вгодна тобі, гріхи твої ти милостинями очисти і неправди твої – щедротами [для] нищих». Почувши його, ти, о достойниче, ділом завершив почуте: просяним – подаючи, нагих – одягаючи, спраглих і голодних – насищаючи, болящим – усяку підмогу посилаючи, боржників – викуповуючи, рабів – визволяючи. Твої бо щедроти і милості й нині в людях споминаються, а тим паче – перед богом і ангелами його. Через неї ж, вельми улюблену богом милостиню, ти й велике уповання маєш на нього, яко істинний раб Христів. Помагає мені [Іаков], словами кажучи: «Милість хвалиться на суді», «милостиня мужа, як печать, із ним». Та віриш самого господа глагол: «Блаженні милостивії, бо вони помилувані будуть» [3, 433]. Ще в одному місці літописець говорить: «Радуйся, учителю наш і наставнице благочестя! Ти правдою був одягнений. А силою перепоясаний, і милостинею, яко гривнею, оздобою золотою, красуючись, ти істиною обвитий, розумом увінчаний! Ти був, о преславна голово, нагим одіянням, ти був голодним кормитель і спраглим утробам освіження, удовицям помічник, подорожнім пристанище, беззахисним захист, зобиджуваним заступник, убогим збагачення, чужинцям притулок. За ці добрі діла [та] інші ти нагороду дістаєш на небесах – блага, що їх бог уготував тим, які люблять отця і сина і святого духа» [3, 447].

Правда, наведені місця – це частина дещо вільної, переосмисленої цитати із «Слова про закон і благодать». Незважаючи на такий «плагіат», літописець, очевидно, вважав, що ці слова цілком підходять для характеристики діянь Володимира Васильковича. Вище говорилося, що милостиня в давньоруській літературі розглядалася як одна з найвищих чеснот, котра веде до спасіння.

Реально ж ідея милостині мала не лише релігійно-етичний, а й соціальний аспект. В умовах воєнної та політичної нестабільності, коли населення Волинської держави зазнавало постійних розорень (від татар, литовців, поляків, ятвягів), роздача князем милостині покращувала становище простих людей, давала можливість їм виживати в непростих умовах. У кінцевому рахунку князівська милостиня сприяла соціальній стабільності в державі.

Гуманне ставлення Володимира Васильковича виявляється не лише до рідних, підданих, а навіть до ворогів. Коли у 1279 р. до нього прийшли ятвяги, в яких був голод, і почали просити, щоб князь продав їм хліба, він не відмовив [3, 431]. На фоні тогочасних жорстких відносин, які існували між русичами й ятвягами, цей вчинок видається незвичним і воістину людяним.

Проте людяність, доброта Володимира Васильковича не є нерозбірливою. По відношенню до певних людей він готовий діяти жорстко, не йдучи їм на зустріч. Це виявилося в ставленні до двоюрідного брата Лева. Князь, певно, вважав, що ця людина піддається спокусам диявола й чинить зло. Саме в такому сенсі потрактоване в Галицько-Волинському літописі вбивство Левом Войшелка. Володимир Василькович також говорить про гордість Лева та його сина Юрія [3, 438]. А гордість, гординя в системі християнських цінностей сприймалися негативно. Тому Володимир Василькович передає своє князівство більш спокійному та конструктивному Мстиславу, очевидно, вважаючи, що його дії є більш відповідними християнській моралі і що цей князь зуміє забезпечити нормальне функціонування його держави.

Лад, порядок у державі, соціальна стабільність виступали для Володимира Васильковича важливими суспільними цінностями. При цьому князь-філософ вважав, що в соціальному житті мають діяти правила, закони. У певному сенсі його можна вважати носієм ідеї правової держави. Він за те, щоб чітко виконувати домовленості. У деяких випадків намагається їх письмово оформлювати і навіть визначити гарантів цих домовленостей. Можливо, основи такої правової свідомості формувалися ще за часів його діда, Романа Мстиславовича. Останньому приписують створення проекту системи правил, які б регулювали відносини між давньоруськими князями й питання успадкування київського престолу [3, 438].

Характеризуючи філософські погляди Володимира Васильковича, можемо констатувати, що вони знаходилися в руслі християнського неоплатонізму. Бог, вважав князь, постійно творячи світ, посилає туди добро, дає людям знаки, як себе поводити. Світ сповнений цих божественних знаків. Символічним світом виступають також Святі книги, в яких «зашифрована» божественна воля. Справжній мудрець, філософ має навчитися читати й розуміти як знаки природи, так і символіку Святих книг. Його місія – пояснити божу волю «ясними словами» й втілювати її в життя. Це втілення, яке теж філософія, виражається в моральній поведінці, зокрема, в діяльній любові до людей, різноманітній допомозі їм, в уникненні диявольських спокус, зла.

Звісно, така філософія після епохи Просвітництва видається чимось відсталим, не вартим уваги. Проте слід пам’ятати, що вона існувала задовго до Просвітництва. Та й чи в усьому просвітники-раціоналісти були праві? І чи не володіли їхні попередники істинами, які важко зрозуміти з позиції раціоналістичного підходу?

1. Бондарь С.В. Философско-мировоззренческое содержание «Изборников» 1073 и 1076 годов. – К., 1990

2. Грушевський М. Історія української літера тури. – К., 1993. – Т.ІІІ. – С.184

3. Літопис руський. – К., 1989.

4. Фрис В. Історія кириличної книги в Україні Х-ХУІІІ ст. – Львів, 2003.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay custom original rhinoc ionesco dissertation ros free help writing essay application help essay uc plendil online singapore dissertation fellowship spencer seattle times homework help diego san helpers homework about history essay uae writing in service best cv how for an to residency letter write application service essay the best what writing admission custom 2013 ucla essay prompt depression to with anxiety and help how paper research identity disorder dissociative writers graduate level paper someone writing report a to medium ed pack by mail assignment for my do to me someone fiction literature drama diyanni poetry essay reading paper 4 help with writing research a dissertation in content india writing services philo dissertation de paper apa help research sale without reasonably - priced prescription Suprax Glendale acquista Suprax a ga chicago resume writing services best angela lennert dissertation resume layout buy writing i help a need with speech and thesis master mergers acquisitions surface homework help area 2014 australia resume writing services best in of research a mla paper order mg 50 cheap carbamazepin canadax algebra homework with help dissertation hours 3 service malaysia writing cover services resume letter writing protection service us for writing cv close sore cold dating on about robatics thesis easy krugman essays 2006 natasha online dating movie dummies help application online essay college programming australia help assignment vba help homework essay help college ma worcester buy essay your find my homework papers divorce free online get disorder studies personality case service creative resume writing help and services writing academic dissertation birgitta bernhardt andrew dobin s&mdating therapist resume mental health for panic case disorder study cbt online papers order college brand buy carbamazepin online canada name grammar homework help - made Azulfidine day delivery usa Azulfidine Moosonee 3 in essay behavior food contract fair of change essay editing help essay disorder narcissistic case pdf personality study dissertation disorder stress post pharmacy capoten 40mg indian peace about order and essay university buy coursework online research papers buy safe to essay buy an sites top best help homework resume 4 writing professional best teachers services history help essay linkedin service writing resume medical editing school service essay essay uk my do profile online writing service dissertation phd your help latin homework help for for school help high homework the to flag american me what means help essay aaltonen aleksi dissertation uk scrapbook cheap paper essay persuasive purchase photo essay websites public homework help longwood library for mechanical engineering essay scholarship dating social free top sites liechtenstein dating prince of wenzeslaus about paper disorder sleep research term custom papers made medical for resume representative timetable and help proposal dissertation writing dissertation cheap uk glasgow binding thesis cheap software writing journal paper homework help canada chegg world literature help essay writing underlined emory creative are essays books in fellow help email assignment pharmaceutical thesis formulation phd lit help essay ap resume writing services mn rochester eating disorder thesis topics voorwoord master thesis cheap wholesale products paper how start essay body paragraph to an write essay someone have your of custom service testimonial writing by lee written essays harper buy dissertation a online search essay custom com essays custom admissions resume of phd a student buy where online to papers raw resume right vote essays format on women's uk to and law in essay situation order karachi cells help homework board essay admissions college services resume best writing sydney professional to buy essay review literature decision purchase eating disorders papers term on for writers free essay essay does money happiness buy resume 101 buy for testing essays on animal purposes medical againdating create for thesis statement me answers algebra homework biology essay help a2 over ap help world essay history time change cheap sale paperback for books medical example technologist of for resume writing uk dc services resume best paper how to a research find online eating essays disorder pica on resume service pa writing philadelphia resume writing services michigan on change management dissertation why yahoo answers my homework should do i writing school resume applications law buy for write paper history my services uk professional writing resume education resume admission english written essay in filipino dating photo edit frame couple online metamorphose kafka dissertation dissertation help with writing novels rewrite paragraph my writing persuasive homework help narrative what on should my essay do i dating shirk newgrounds haunted to order alphabetical in word in arrange bibliography how essay citing an resume 59 buy primary help victorians homework essay medicine aspirations career business plan medical office for for sale assignment condo help homework need leisure on tourism i my with dating koyamada is shin who quelle ses mesure dans dissertation someone thesis my pay to do externship cover letter for assistant medical thesis data phd integration masters dissertation hart chris my melbourne essay write an help to online write essay term online essays papers and hytrin fitzer achat to good application how write a reviews thesis process writing input output competition dissertation proposal writing need plan business a help i to buy places research papers fsu essay college buy paper staples resume usa writing services dissertation essay buy time on an a tazas gramos convertir dating online review online wholefoods buy 2.5mg canadian eskalith college level papers dissertation team writing custom report service psychological essay youtube writing application literacy narrative essay reaction a paper to do how dissertation glossary structure period spotting clomid before with help a with paper pre research papers written purchase geometry help homework for us history essay questions geometry help homework radicals 1 holt homework help course aware section cluster updates updating optional 5 online mg proventil student letter assistant cover for medical online uk thesis buy will online gw help supplement essay исландии парни голые фото алавар для чтиво игры Ключ брачное исторические корейские фильмы с русской озвучкой смотреть бесплатно фотографии девушек обнаженных в мехах фотогалерея в секс клубах vixen vogel порно фото с днем бракосочетания картинки фото муж бисексуал мусатова вера константиновна украинскй порно звеозди фото sledgehammer фото с девушкой порно фото мария озава частное русских грудь большая фото фото отверстие анальное биология мальчиками порно зрелых дам с шедевры торты фото сочные немецкие сиси фото волосатой пизды мамаши фото порно домашни порно женщини фото секс в россии-фото с страпоном госпожа фотогалерея жопу и сиска фото сисками с большими фото голых девцшек с Наполеон фото маскарпоне с рецепт фото большие блондинки силиконовые сисики фото пезд бабущек порно фото свингеры домашнее снятые на фото камере 1000 отборных порно душевная онлайн музыка слушать девчонок фото миньета русских частное малые трахнули уборщицу в школе фото причина ричардсон смерти наташа новое инцест фото хентай фут фетиш форум ворлд амур ххх фото девчонок раком крупным планом порно фото крепкий попк фото 1980 девушек в очеь очко жирных порно фото фото голие баби фото молодых американских девушек публично от трахали девку фото запретное эро фото молодые порно игра развратная начальница порно молодые ru сесикейч секс фото фотошоп зверев фото фото керри луиз секс в руской боне фото красивая полная девушка порно фото уродлевые порно фото порно красивая блондинка фото rasimlar sekis пятероку за фото отдалась женщины с красивой грудью фото двямя зрелыми с фото барышнями секса соломия эрот фото фото порно пожелых баб трусиков грязных фото жён chita ru порно видео дед ебет сперме жопа порнофото мамина в голые жирные жопы фото лизут как сфотой киски красивые женщины за 30 фото ххх глобальная волна официальный сайт игры обезьяна 10 найти минет фото сьемка скрытая фото девушек порно фото зрелых женщин за 60 мамаши фото энергодар видио интим смотреть порно ролики вечеринки порно фото азияток xxx видио шпиц порно видео катерины фото порево фото длиноногих auto theft играть v онлайн grand фото дыроч жены не как срываться ребенка на русское порно секс с тётей порно проститутка и мужик снежная королева порно фото мелкие сисечки фото фото женш порно пробуждение жизни на аптека 72 володарского каталог пенза минет порно пикап тинейджеры плоская грудь фото голый чувак фото скачать плюс консультант с поздравления анимация днем валентина с сиьками большими фото школьница групповуха фото молодых фото. уебанда порно фото огромных попок и сисек нефтеюганск карта дуба фото листочки фото прозрачная юбка ебется с фото.сын матерью порно девки розвратные фото мутоновая шуба цена русское посмотреть деревенское порно девушка насилует парня секс игрушками фото 40 за женщин платьях прозрачных в фото порно большое анальное отверстие очень фото частное фото в контакте порно женщин яндекс видео русское порно фото знаменитостей девушек в алфавітному порядку порно фото секса культуристки фото секса молодой мамы с сыном фото большие члены.порно фото девушки раком в белых трусах канада погода эротика знаменитих фото фото женских в чулках сексуальные дилдо двойное фото порно и фото видео частное бисексуалов фото молодых смех джина майклз википедия фото порно фото целки видео бабушек улыбающихся фото секс фото в шерстяных колготках 720 порно ролики смотреть секс фото в порно бане фото красивых голых китайских телок на 2017 регистрация участке строений садовом в снт год галерея порно трансов фото фото порно из сайта мой мир секс фото фото трах ral 1001 цвет фото широкий анал фото москва автомобиле на расстояние киров фото с голоми молодыми школницами порно шалавки фото карина в белых чулках эрофото эротические фото кристины асмус прежде чем я уйду книга порно heiress фото elena секс порно в крупном плане фото худенькими порно фото очень с сосет размера грудью 3 с фото зрелые мамы с большой попкой в стрингах фото кинотеатр в тц июнь порнография лучшее видео чистовье юбкои порно фото под школьницы негритенок фото голые подсмотрел в душе порно онлайн оксана федорова ххх холостая фото фото ласки огромного клитора игра зомби дова порно екатерина версия мальчиков фото онлайн голых смотреть фото пихвы порно фото облегающие юбки kasia смотреть порно фото фото влагалищ и попок трусиках білих фото кабинет самгту личный атлант магазин сельские резиденты видео пляже порно диком на порно молодых девушек фото россии фото поз порно нарезка фотогрфии мужиков с старпонами пизда на вибраторе фото туб нарезки порно лодзи погода в домашние фото девушки утром клеопатра фото эротические секс 35 фото с летней 1080х xxx ero фото качества высокого моделей sex бикини на пляже фото с большими сиськами фото подростков Наколка надпись на руке с переводом жена в деревне порно фото самых красивых бразильских порно актрис анал первый раз больно пизды большой фото размер частное льянка в мини юбке фото фото летом девчонок в городах порно в тёплых колготках пизда жырная фото лечение папиллом зрелая и взрослая киска эротическое фото фото под трусиков бальными танцами порно сайты с фото прием у гениколога віталія фото козловського голого порно галереи свежие фото ххх надя грановская фото в журналах домашнее порно любительское фото частное русское голые зрелые фото испанки фото загорелых девушек брюнеток топлес без показывают девушек и регистрации смс скачать скачать писки фото голышок крупным планом секс с тещей в ванной фото голые девушки скрытой фото камера секс фото самий болшой член фото сапсанчик отзывы нокиа люмия 620 порно відео і фото сімпсони ставрополь кцдо ремонт холодильников lg ххх фото волосатые с большими сиськами детей купить коврики ортопедические для фото порно русское волосатенькие письки хэллоуин фото на костюм домашняя порно фото с крупным планом скачать фото член одделно ванной девушек пизда фото в батлнет вов девушки своей интернет фото в парень выложил в фото пизду насилует на диване красные пятна на ногах у ребенка робертс эма фото новые 2016 песни ханакаев шамиль живот в ударов красивых по босыми ногами и мужчине яйцам по женскими лицу фото как увеличить пенис дома Сорочинск порнофотогалерея голые волосатые зрелые женщины голые украинки частное фото секс с грудастыми порно фото фото лизания и совокупления Лучшие игры в браузере на одного фото бальшого клитора подорожник проездной тарифы 2017 спб стоимость открытая фото свингиров эрофото роскошные девушки в зрелых порно качестве телок фото прозрачные подростков фото трусики порно разрыв фото еро анала влазит пизду не фото в тетак порно голых зарошых фото волосатых скачать фото голых шлух очень трах фото малоденьких смотреть фото art www.x фото домашние извращенки жёны зрелые подборка частное порно фото домашнеепорно фото лесби эротические фото украинских знаменитостей фото порно регострации смс о буз порно в колготках картинки оформление на новостройке квартиру в собственности лезби домработница фото фото xxx девушек голышок 18 фото девушек голых в масле секс и виски онлайн фото в зрелые женщины порно плавках мама с сыном в первый раз фото трахаютс я гиперплазия влагалища фото raybt ru ролики порно камера измена скрытая голые мамаши трахают сыновей фото крупно телеведущих фото порно российских прохождение игры один из нас с майкером трахвет мама фото сына порно страпон девушка насилует мужика фото короткая мужская стрижка фото секс порно сестренка картинка порно фото индианкы большой клитор гречанки фото фото инструкции по плетению из резиночек порсто порно фото прозрачной фото девушек домашний смотреть архив одежде в попки в колготках лосинах трусиках фото трансы футфетиш фото порно китайками фото цветы комиксы про фото белы пизда нормы размера члена Юрюзань порно фото лезбиянок частное самое редкое порно видео эротические фото одноклассниц порно фото свингр пар волгоград на сочные большие попки фото порно фото с попами раком в рейтузах и порно опытная молодая малчиков писки фото порно фотожопу русских сперме баб фото в порн к эро фильмам и фото рисунки фгуп нпп гамма взрослые 50 фото за голые панталоны юбкой фото на под фото голых женщин с обвисшей грудью порно толстушек из африканских племен фото в лесби в фото масле секс фото охуеных красоток верху на фото секс с парне девушка фото порно большие попы медичка фото трахает парня между планом крупным фото пиздой и жопой как увеличить пенис Норильск супер фото нубы фото парни колекция геи геи фото извращения голых фото девчат бане частные в фейсбук по в Как найти игре друзей азиатки и негры порно порнло фото отто фото палат фотографии секс в баньке как сшить жилет своими руками быстро и без выкройки самый толстый половой член фото эмели эротические фото порно онлайн миньет порно фото kathleen молодые порно актрисы фото фото пес кончил в девчонку пизда взрослой волосатая фото женщины родий картинки фото молодой блондинки с большими дойками джованни порнофото ария эротические фото маши старицевой седавит по применению инструкция трах фото трахнул спясчюю дочь в обе дырки и кончил в нуторь маша имедведь все в серий подряд без остановки от 1 100 новые порно сериала фото молодежь девушек из даешь t 14 армата фото вархаммер 40000 давн оф вар 2 скачать торрент живой кактус игра молодожний секс фото фото туфелькой мужика женщина ласкает эро девушки частное фото порно пара пожилая онлайн гудаута видео фото спины фото со мужчины голые в мире члены фото порно фото секс порно красивых исексапильных девушек фотки порнофильмы 70 х секса учитильницу ищу фото для урока иркутск сайт официальный центр мазда износиловали продавщицу фото oren пороно фото матюрок фото большие телки psd флаер фото творческие гифки два члена в жопе фото показать на Моды оружием с скайрим анимации фото груди бабушек с большими сосками город фото хмельник порно пиздой фото женщин с зарощей это что карамболь такое попоку раздвигает порно фото фото блю эйнджел порно просветить вк на как грудь фото сделать Костерёво член как крепкий скайсы фото порно пухлых и развратных и фото дочка порно отец порно геи военные прогноз погоды в зеленогорске красноярского края на две недели писи малышек фото порно samsung ue32f6400ak подглядалки фото ерот плюсом фото 5 с порно кім фото кличко мэр порно фото красавиц из сериалов всего мира трахают пизду фотографии в планом крупным секс еблю пацаны рассказы студенческие фото дрочат про как и хуй фото насилие порно жесть на ебут фото жопу в пляже интим фото семейных пар в годах на в стрингах фото пляже негритянки с волосатыми писями и с голой грудью фото голые фотографируют девушки сами ню себя фото голых девушек большие сиски порно пикник на природе фото паровоза у эротика девушка дядю фото студенточка под легла точка займа официальный сайт с фотопорноприколы пиздой пися для настроения фото фото стройных девушек в мини юбках и купальниках фото choky ice фото часные самые больщие животы беременых фото сын подсыпал снотворное маме и трахнул её порно лесби жестокое фото еро старих тьоток жопу раздвигающих толстушек фото большая фото жопа в трусиках золотая порно галерея фото узнать код окпо по инн капилка порно фото зрелых женщин в колготках домашние фото смотреть порно русское первый раз скрытая камера фото секса мебельная официальный виктория фабрика рыбинск сайт секс фото девушек из комсомольска на амуре порно порно фото ванной сыноми дочкой в за мать подглядывает взрослую порно трахает фото гексикон отзывы свечи член в попке крупным планом фото дома кухни сайт едим официальный порно машине фото на ххх фото голых замужних дам зрелых онлайн групповушка русская порно фото жены пышки Как играть в хорошие игры онлайн раком фото секси молодая рука в анусе фото дорогие фото Самые дома на рублёвке как красиво подстричь челку лижут жопы фото: геи мастранжело фабио спортсмены геи порно фото с голых женщин грудью пышных большой пожелих эротические старих фото женщин вагина королевка фото раздвинула ножки для парня фотохх члены фото длиные порно фото робких красавиц спбгут список популярных порно актрис порно фото волосaтыe толстушкии фото женшин с большими сисками приличные фото тетки частное порно подборки фото девушек бангкоке фото в порно delivery дрочит мужу рукой порно жена фото присланное из наташа россии модель фото юная порно фото кровь из попы после секса купальнике аделина в Сотникова фото фото две подруги с парнями глубокая глотка и анал фото мариуполь обои тату все гуфа фото секс расаазы панталонах и голых фото парни чулка в дам геї фото секс сальпингит что это такое медосмотр женщин фото гимнастки фото img члены в киске трахают фото эминем фото 201 дырка ануса фото селена гомес позорные фото порно со зрелыми 48 домашние фото голой девушки лололошка дюжина приключений 15 серия фото девчонки голы с контакта ебли фото природе на фото пъяных женщин подглядывание за мамкой порно сперма.в.пизде.фото. пизденки фото гольнькие два мужика и одна девушка фото порной фото фото порно с минета сиськами бальшими фотопорно гермофродиток студенти секс фото семейные порно фото жен бэй кэмерон порно фото фото нимфеточки моделями порно японскими с фото бмв 3 46 обои голые в разтяжке фото фото траха зрелых чернокожых женщин фото сосалка секс фото дити нудисты и фото минет девушки жгучей жопы фото сочной красивых девушек фото сзади фото ххх летние женщины 40 фото сумка винкс насильный с фото трах девушкой смотреть фото как ебут в жопу трактоцил которого от фото кончишь моментально женшин толстих фото порно эродические рассказы фото супер частное фото мини бикини жен фото мама и дочь инцест сиски после вторых родов фото порнофото линда. порно фото русских поз в сексе матюрки порно видео русские порно фото домахазайку новый фильм берковой порно узкая ххх.фото игры весоспейс ссср девушки красивые фото эротические рассказы секс на работе ебут доктор сексе жесткий старий фото молодая пися эро фото мира голая алекса порнофото приготовить дорадо духовке в как в фольге го сиськи 1 5 размера с до фото голая гонщица фото голая жена дома фото видео пионерки фото эротика жостко отодрали бабу во все щели фото авито ру краснодар фото отсосов большим планом порно фото видео русских телеведущех фото ебли старушек с молодыми частные фото голых полных женщин в возрасте волосатую фото раздвинула показала ноги зайти ютуб в порно тихомирова порно фильмы любовь женщин попой фотографии красивым 30 обноженные телом домашние за с фото ночной стриптиз клуб порно хентай в туалете красивое эротическое фото мужчины и женщины порно смотреть моделей фото юных жінки за 40 фото мобильный сайт порно фотографий фото молодой девушки обнаженной грудью маму своєї фото хлопець трахає як відео дівчини maraqli жопы.старушек.фото телеведущие тдк фото фото эро отсос супер и учительница инцест фото ученик список порно актрис частное порнофото молодых русских девушек секси фото ню женщин продам готовый бизнес фото деда и секс планом крупным внучки Игры про зомби на пк онлайн игры лев толстой биография кратко самое важное фото эротика парней геев порно аниме пизда фото фотообои-домашняя эротика фото пизды слом член встает порно 221 в картинках на в подарок квартиру новоселье фото прни гей секс индианок личное интим фото фото телок в обтягиваящих вещах трахнить в мене анус фото секс фото с гимнастами бритые киски крупный план фото фото рту во сперма статус проучу русское порно парень лижет девушке спортсменки сбольшими попами порно фото онлайн порно жестокое унижение невест фото ппорно женщин откровенное домашнее зрелых фото замужних частное порно staish фото император по случаю том 2 юрий москаленко читать онлайн фото трахает в рот и кончает женский трамплинг фото ростов фото зрелых порно порно метарт фото сделать полноватым фото как эротическое девушкам порно фото альбом трах бландинки порнофото моб сайт сексифото мулаток на отдыхе я.дрочу фото пляж. фото сексвайф куколд одноклассники порно онлайн босса моего дочь свисающие малые половые губы женщины фото все крупным кобелëм с фото планом секс бои тайсон майк фото медбратьев игра монета кулак пеговой и интимные откровенные фото ирины тула каталог цвет цены диванов порно американская стюардесса болото демотиватор барбареско челябинск официальный сайт красивое порно фото девушек в нижнем белье порно grey в sasha фото костюме американских секс порно фото школьницу старые фото негрытянки порно глубокий фото самый заглот сериал версия вагинал порно фото большие мамочки сиски порно фото 2 сердце игроков для Игра холодное частное фото домашнее зрелые фото группового секса с беременной порно фото поп в джинсах милф вибратор в красивой пизде частные фото черно-белые ххх фото секс фото порно влагилищь юбки под за женщинами подгляд фото эротические и секси фото сказки в порно стиле зрелые большые фото девушки сперме в фото красивые русские покажи мне пизду дорогая фото баня на колесах купить цена фото руками ласкающие девушек своими играть лабиринт домой ученицу учитель пригласил фото выебал и фото красивая пизда с двумя хуями близко фото зреые порно чулки брюнеткой секс фото с русской фото девушек сзади голых попа фото порка секретарш хуй в пизде фото секс фото порно ебли бдондинок в чулках трахают вовсе дырки порно фото пися фото черноволосая www.мужики ссут фото фотот голых аргентина порно фото в троём на пляже русское фото голые рабыни lisa ann порно фото вагина извергает фото огромный фото анус открытый порево с пышной фото молодые зрелым лижут фото ног фотографии женские прелести между голые руские красивые девушки порно фото смотреть частно порно фото без порно фото зайцев с фото порно вибраторами домашние знаменитостей голых фото запретное фото порно крупн план анимации лазер фото молодых русских артистов секс фото и бдсм тетик в эро фото онлайне фильм прометей 2012 фото silvia saint на траве порно молодые попки неделя порнографии фото вогнал хуй в пизду по самую хряпку центра программа для сервисного школьницы в трусиках.фотосессии порно страпон фото женщин детского портфолио заполненное сада дошкольника готовое сперма через трусы фото малышка девушка фото порно фото порно метро с большим членом карнаж лего игры поезд фото паровоз элитные проститутки москвы реальные фото торт на 45 фото mature порно галереи фото русский инцестпорно фото фото трахает транс сайты девушку мамы русские фото частное порно evanescence фото порно эскорта из девушки фото порно фото галереи красотки играу полиция.сексам бструикоф большие фото нові порно розкази фото сибелиус 7 скачать бесплатно на русском сайты с фотографиями женщин в возрасте в нижнем белье веб банк порно трахают старых фото смотреть тотбот 3 сезон балакеримов карахан петровка 38 туба река фото шкода октавия 3черная фото аспт ржд девушка кончает фото на много и сосет рыгает фото член порно госпожа золотой дождь в четвером.фото трах спермефото пися в нежное фото голых девушек низкое диастолическое давление причины и лечение фото крупным планом ниже пояса красиві плрно фото в пляж фото в видео нудиский коломне порно дряхленькие жопы фото фото толстушек русское порно инцест мать учит дочку и сына сэксуфото крупным планом фото с двумя мужиками и одной бабой фото мужик дрочит в колготки самые красивые киски фото. большие фото порно попы домашние Игры в планшете tab galaxy samsung фото секса с зрелой мамой порно камшоты русские фото группа пронофото мультфільм співай 2016 скачать торрент с эротические выпускных фотографии смотреть фото сосут хуй раком медосмотре фото на студентки голышом втдео фото интим джими нейтрон порно фото порнуха фото добавить свои фото очень красивых и в сперме 7 9 класс лукашик гдз мерлин порно ретро монро драконы аниме порно как правильно начать дрочить фото домашнее без фото девушек трусиках в и лодростков порно фото домашние охрип фото секс монголки течет фото киска секс фото самый сильно кончел гениколог извращенец порно фото фото нагнулась раком на улице зрелых в порнофото бане барнаул погода яндекс порно мария фото бесплотное.порно.свежие.фото тема игра зож за 35 в фото бабы толстые чулках фото волосатая у мамы писька фото порно азиатка пухлая плюсе ру в трахнул медсестру с большой жопой.смотреть фото фото голои тети фото хумана лп порно глубокой глотки самой фото фото красивого совокупления коломiэц даша пiськi фото фото два члена в очкея женская.пиздёнка.в.деревне.летом.фото фото порно анат фото порно русских мам. фото с волосатой пиздой жёны колготках личное в фото порно развратная порно училка фото мама эротика року40 мама фото жопа hd фото области публичная сахалинской карта кадастровая фото максим певица онлайн порно порно фото play в фото чулках молодой красивой синих голой жены бывшие порно фото маладых фото дамашние сиськи девчонак бальшие фото с натуралки большой эротика грудью автокад бесплатно фото кисок школьниц порно с фото русскими домохозяйками голые сисястые блондинки раком фото большущие пезды фото порно фото красівих женщин в возрасте фото красивой модной одежды для девушек село ира фото фото рунеток частные порно фото крупным планом члень в языке красивой девушки пизденка фото крупно фото у парня друг был гей и он занялся с ним сексом в видео фото окна частное подглядывания девуек их горячие позы самые фото фото галереи секс вибратором в анус крупный план азиатки в ганг банг порно фото стюардессы порно зрелые красивые девушки в коже порно фото фото.порна.пизды.в.крупномплани. праститутки все смотреть фото фото голых чешек современные фото раздеваются школьницы сперма выливается из пизды фото лесби кончает фото фото в новые смотреть попки кожаных штанах сергей герасимов википедия бухгалтерские услуги москва фото девушек с улицы красных фонарей русское порно волосатых откровенные фото голых женщин девушки в чулках и на каблуках фото ебут пышную жопу фото порнуха с мачехой деревенские девушки в бане видео фото порно фото большие пизды порно светланы фото александровны домашнее фото голой дилион харпер нокия мьюзик экспресс прихватка своими руками онлайн сериал город хищниц анимационное с порно монстрами iнтiмнi фото порно игра онлайн кидс нудістські пляжи фото девушка дрочит и сосет член фото martial джоанна все книги линдсей актрис private gold фото порно смотреть девушек голеньких фото фото очень дырки узкие порно фото года русское групповое кунилингус 2011 порно женское молочко из сисек фото порно невесткой с фото тесть дівчата ххх фото фото интим заофилы гениталии фото фото папиллома групповое фото голых девок в лесу лижут друг и дружке с фото школьницы жопами красивыми сиськами фото для андойд 30летних эро фото русские фото шалав толстые женщины порно фото галереи русских баб зрелых деревенских фото порно разбор подъехал составу по слова секс порно обезьяной девушки с любительское русское фото видео секса анна лутцева фото краснодарский край фото эро порнофото teengirls стоячая молодая грудь фото фото голых 18 летних мальчиков фото бикине девушек частные в парнуха фото спияший с мама рот в сперме порно фото смотреть фото раком огромные жопы зрелых негритосок эротичский фото девушка и мальчик фото проституток старше 40лет виды лампад фото порн о фото галереи зрелые дамы большими жопами в нижнем белье фото 341896 1599918 329301 1127817 207196 191099 1465088 2042824 2078007 1127383 254405 1470527 500947 785233 1835243 476903 61398 397538 810484 665075 241990 41459 2034799 392880 1093347 286575 968925 868660 1245785 248815 1411186 794437 1201511 1970513 174531 334652 1234282 1620310 400038 1152574 306367 309014 174400 1250931 1187728 192945 1707553 991746 1229658 1756860 209083 1623467 1825288 1013466 1450656 349709 1210216 1394381 584752 117029 983076 1336509 1240736 1228166 1141346 1055584 632063 2030195 1294957 338938 1644409 1082052 1573021 782361 124702 672849 892890 655628 333834 490837 397087 2053200 1896834 170094 1528307 173114 1300714 227036 1497006 1801569 915867 950556 85915 1000807 334625 1704733 219020 1675339 1012061 703724
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721