Відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті вказані основні ознаки відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

Актуальність даної статті полягає в наведеному розмежуванні шахрайства з іншими складами злочинів, що має важливе значення на практиці.

Шахрайство надзвичайно багатогранний злочин, для здійснення якого використовується багато різноманітних способів, а нерідко і навіть інші злочини, крім того шахрайство є одним із злочинів проти власності, що відповідно зумовлює його схожість з іншими злочинами проти власності. Тому не викликає ніякого здивування той факт, що на практиці шахрайство досить складно відрізнити від суміжних злочинів, але тим не менше суттєва різниця є, про що й піде мова далі. До найбільш поширених злочинів, які мають спільні із шахрайством ознаки і, відповідно, призводять до прийняття неоднозначних рішень у процесі їх кваліфікації, слід віднести: крадіжку (ст. 185 КК), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК), заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК), виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК), фіктивне підприємництво (ст. 205 КК), фіктивне банкрутство (ст. 218 КК), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК), обман покупців та замовників (ст. 225 КК), підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК), одержання та давання хабара (ст. 368, 369 КК)[1].

Відмежування шахрайства від крадіжки та грабежу. По-перше, шахрайство відрізняється від крадіжки та грабежу безпосереднім об’єктом. По-друге, різниця полягає у об’єктивній стороні, зокрема, за характером і змістом передачі майна[2]. Так, досить часто злочинці для скоєння крадіжки чи грабежу використовують обман чи зловживання довірою, для того, щоб спростити собі доступ до майна та таємно чи відкрито ним заволодіти[3]. Проте основна різниця полягає в тому, що при крадіжці чи грабежі обман чи зловживання довірою є лише допоміжним етапом для заволодіння майном, на відміну від шахрайства при якому ці два способи є ключовими. Крім того важливий факт так званої «добровільності», оскільки при шахрайстві особа фактично добровільно передає майно злочинцю, а при крадіжці чи грабежі майно отримується без волі особи, мало того при грабежі злочинець заволодіває майном відкрито, ігноруючи волю потерпілого. При шахрайстві на відміну від вказаних злочинів, злочинець діє безпосередньо на потерпілого, на його свідомість, а при вказаних злочинах – виключно на майно особи.

Також шахрайство відрізняється від крадіжки тим, що при шахрайстві при передачі майна винному передаються також і певні повноваження власника або хоча б їх частина, що виключено при крадіжці[4].

Важливим є те, що заволодіння майном дітей чи неосудних осіб шляхом зловживання їхньою довірою, не буде кваліфікуватися як шахрайство, а кваліфікуватиметься як крадіжка, так як зазначені особи не можуть сприймати реальність об’єктивно, а відтак таке заволодіння майном завжди буде без волі осіб і таємне.

Відмежування шахрайства від привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Крім безпосереднього об’єкту, ключова відмінність полягає в тому, що при шахрайстві майно передається злочинцю неофіційно, на основі особистої довіри, без надання будь-яких повноважень стосовно даного майна. Також різними є суб’єкти даних злочинів, оскільки при шахрайстві суб’єкт – загальний, а при привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – спеціальний.

Відмежування шахрайства від виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. В тому випадку, коли є явна невідповідність фальшивої купюри справжній, що виключає її оборот, а також інші обставини, які явно свідчать про умисел злочинця на обман осіб, необхідно кваліфікувати як шахрайство. Як шахрайство варто кваліфікувати і виготовлення з метою збуту або збут грошових знаків і цінних паперів, які вилучені з обороту і мають лише колекційне значення.

Відмежування шахрайства від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою. При шахрайстві злочинець вилучає майно з власності потерпілого, а при заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою потерпілий недоотримує в результаті злочинного діяння певне майно. Таким чином в результаті шахрайства потерпілий несе реальні збитки, а при заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою потерпілий – шкоду у вигляді упущеної вигоди.

Відмежування шахрайства від вимагання. Спільним між шахрайством і вимаганням є те, що в обох випадках злочинець отримує майно за допомогою дій самого потерпілого. Крім того ускладнюють ситуацію ті випадки, коли обман використовується для того, щоб погрозою насильства над потерпілим, розголошенням про нього відомостей, що порочать честь і гідність, погрозою знищення майна примусити потерпілого віддати майно. Основний метод розмежування – це, по-перше, добровільність передачі, яка наявна виключно при обмані, так само як і насильство чи його погроза, які при шахрайстві також відсутні. Проте складнішими є випадки при яких злочинець виступає посередником між потерпілим та особою, яка начебто йому погрожує. Злочинець в такій ситуації погоджується начебто посприяти тому, що погроза не була здійснена, а особа в такому випадку фактично добровільно передає майно злочинцю, тому в такому випадку матиме місце шахрайство.

Відмежування шахрайства від фіктивного підприємництва. По-перше, ці злочини відрізняються як родовим так і безпосереднім об’єктом. По-друге, ці злочини відрізняються метою здійснення.

Відмежування шахрайства від обману покупців та замовників. Дані злочини відрізняються як за безпосереднім так і за родовим об’єктом складу злочину. Незважаючи на дану досить суттєву відмінність, на практиці такі злочини досить складно відрізнити, коли предметом є майно. Тому ст. 225 ККУ буде спеціальною, а ст.190 ККУ загальною[5]. Крім того можна відмежовувати відповідно до розміру заподіяної шкоди, так як діяння буде вважатися злочином за ст. 225 ККУ вже від 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для ст. 190 ККУ необхідна значно більша сума.

Відмежування шахрайства від незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Відмежування необхідно здійснювати за об’єктом як родовим так і безпосереднім. Крім того ст. 229 Кримінального кодексу України буде спеціальною, за ст..190 загальною, і відповідно у випадку незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару буде застосовуватись ст.229[6].

Відмежування шахрайства від фіктивного банкрутства. Проблемою відмежування даних складів злочинів є те, що вони є схожими за об’єктивною стороною, схожими за направленістю умислу, корисливим мотивом, проте відрізняються вони за суб’єктом, так як при фіктивному банкрутстві суб’єкт спеціальний. Крім того необхідно кваліфікувати фіктивне банкрутство за ст.218 Кримінального кодексу України, яка є спеціальною для даного злочину[7].

Отже, в результаті порівняння шахрайства з суміжними складами злочину, варто відмітити, що шахрайство досить часто буває складно розрізнити з суміжними складами злочинів, особливо із злочинами проти власності, в основному це пов’язано із спільним родовим об’єктом та корисливими мотивом та метою. У випадку вчинення такого злочину як заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою спільною є й об’єктивна сторона злочинів. Тим не менше завжди є певні ознаки за якими можна відрізнити шахрайство та суміжні склади злочинів. Зокрема, найбільш істотно шахрайство відрізняється від інших складів злочинів за об’єктом та об’єктивною стороною, а суб’єкт та суб’єктивна служать додатковими ознаками для відмежування.


[1] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[2] Коржанський М.Л. Кваліфікація злочинів [Електронний ресурс] / М.Л. Коржанський – Режим доступу:

http://pravoznavec.com.ua/books/253/18874/28/#chapter.

[3] Коржанський М.Й. Науковий коментар до Кримінального кодексу України / М.Й. Коржанський. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – С.326.

[4]Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчальний посібник / С.І. Селецький. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –С.113.

[5] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 1998. – № 3. – С.51

[6] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 1998. – № 3. – С.51

[7] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 1998. – № 3. – С.51.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

brand online buy name levitra science school help homework dissertation management writing service using evaluation research dissertation doctorate online best employment for resume buy application thesis speaking english teaching help speech persuasive writing do my how i fast do homework help essay analysis jobs medical cover assistant letters for antennas thesis phd supplier pravachol best titles in play quoting essay history essays ap help with us help java online homework soft fruit where buy to viagra microzide mg 30 sales order resume of jobs gatsby help the essay great for custom service writing online services essay cheap page thesis numbering phd ibuprofen vet help grade 3 homework for writing tampa bay resume services 11 online papers test uk essay online help writing essay on in gilgamesh friendship future essay english india of prompts for essay school middle drama help homework my write paper code homework discount my do homework google my do can papers free online practice 11 help statement with ucas personal do my essay someone of how buy a intent write a to business to letter paper research to my pay write essays to pay write your someone and nursing proposal dissertation help essay royal prerogative essays plagarism without get online writing service resume ontario hamilton essay writer toronto essay admissions university dickinson fairleigh help words 500 proposal and dissertation custom masters papers assignment writing service college help with paper website writer essay get aricept order prescription without a essay 2015 common help app paper for bangladesh admission sale dissertation a doctoral acm buy suny purchase essays time writing paper management services online proofreading dissertation help and homework exam life essays of pi algerbra pre help homework and paper thinking making decision my write profile dating for me order online resume medical sample biller resume for job cv writing the services best questions thinking literature critical i help essay writing a need personal letter cover representative for sales example cover examples representative for sales letter writing help veterans for resume application college service classes essay writing creative gcse help writing statement personal medical school pakistani english online news paper positions letters examples cover sales for of writing research essay paper name to how in hiragana japanese write my for thesis salem witch trials statement and how book to write essay application an buy business online plan legal essay sites pas plan generique acheter b cher homework ocean help and review the order the of phoenix movie harry potter help descriptive thesis essay to write thesis someone my hire college essay order cystone brand prescription name no essay help tips for sat service newport resume va writing news best writing resume best services 10 dc compulsive for thesis obsessive statement disorder continuities and time over essay change help writing help dissertation with questionnaire homework do homework for for do me me experience position no for sales cover letter dissertation la philosophie perception sur thesis option phd no buy online psychology papers students for engineering mechanical pdf resume paper cheap tissue to where get speech outline essay for middle students school help homework papers free code my write for essay discount for write my essay issue gre service usa writing phd for engineer sample letter mechanical graduate fresh cover writing in india thesis help helper homework american history for get dissertation help apa paper format for essays teenage arguments pregnancies on nomination service essay academy title essay family ap thesis about biology standards 2001 ap language essay english help synthesis priced a prescription cialis discount without reasonably jelly paper service custom term essay do my citizenship order application form dissertation phd jokes assistance online somna-ritz prescription without buy university library of of work key essay is thesis success hard utah the on dissertation stonington caps buy ireland in cernos help service college essay editing writing services business document services writing resume uk policy writing a paper analysis on movie writing custom professional services resume an mla rules writing for style essay websites homework help fun someone to dissertation paying your do doctorate only thesis degree by essay services limited cover examples letter sales for associate help homework and coding medical billing help equations homework dissertation val coms quences roman ry help nursing graduate admission essay writing hobart services resume paper help research paper pay - uk someone your write how to a cover write with help letter cover letters purchase college paper term music helper homework the rates crime why states high united in are comparatively gcse language paper help english items popular breast cancer help essay hamlet graduate school writers essay thesis lament of kysar lelia loggers by a online dating apaporis in third essay person compare contrast and written essays the online blues on system weary coursework submission buy research paper cheap python with help assignment research articles therapy essays and life about love occupational me for essay my write toronto off how a uniform to start essay order an of writing essay essaywriters.net for sale accounts essay admission medicine about paper research eating disorders essays university buy for graduate essay admission service fancy vocabulary words essay uk cv company writing onlinesale premarin 25mg versailles treaty help essay the of piping supervisor resume statement thesis on disorder eating engineering computer resume phd writing paper resume allentown pa writing service fast online essays for sale relationships in on cheating essay l services custom l writing c essay hire they me should an assignment to complete essay pay help homework college courses littraire commentaire dissertation purchase discount ampicillin application a list writing z letter dissertation legit malaysia writing services writting essay custom phd geology research proposal android my updating phone online zofran buy 150mg phd thesis available online grade help homework 11 work writing paper for billing plan medical business company questions business essay law problem statement actual dissertation disorder borderline on personality articles thesis doctoral education correlation in help essay compare contrast introduction research mla paper order history thesis art for paper websites essay marathi dissertation andreas schrenk acheter power cher coffee vimax pas
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721