Відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті вказані основні ознаки відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

Актуальність даної статті полягає в наведеному розмежуванні шахрайства з іншими складами злочинів, що має важливе значення на практиці.

Шахрайство надзвичайно багатогранний злочин, для здійснення якого використовується багато різноманітних способів, а нерідко і навіть інші злочини, крім того шахрайство є одним із злочинів проти власності, що відповідно зумовлює його схожість з іншими злочинами проти власності. Тому не викликає ніякого здивування той факт, що на практиці шахрайство досить складно відрізнити від суміжних злочинів, але тим не менше суттєва різниця є, про що й піде мова далі. До найбільш поширених злочинів, які мають спільні із шахрайством ознаки і, відповідно, призводять до прийняття неоднозначних рішень у процесі їх кваліфікації, слід віднести: крадіжку (ст. 185 КК), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК), заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК), виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК), фіктивне підприємництво (ст. 205 КК), фіктивне банкрутство (ст. 218 КК), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК), обман покупців та замовників (ст. 225 КК), підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК), одержання та давання хабара (ст. 368, 369 КК)[1].

Відмежування шахрайства від крадіжки та грабежу. По-перше, шахрайство відрізняється від крадіжки та грабежу безпосереднім об’єктом. По-друге, різниця полягає у об’єктивній стороні, зокрема, за характером і змістом передачі майна[2]. Так, досить часто злочинці для скоєння крадіжки чи грабежу використовують обман чи зловживання довірою, для того, щоб спростити собі доступ до майна та таємно чи відкрито ним заволодіти[3]. Проте основна різниця полягає в тому, що при крадіжці чи грабежі обман чи зловживання довірою є лише допоміжним етапом для заволодіння майном, на відміну від шахрайства при якому ці два способи є ключовими. Крім того важливий факт так званої «добровільності», оскільки при шахрайстві особа фактично добровільно передає майно злочинцю, а при крадіжці чи грабежі майно отримується без волі особи, мало того при грабежі злочинець заволодіває майном відкрито, ігноруючи волю потерпілого. При шахрайстві на відміну від вказаних злочинів, злочинець діє безпосередньо на потерпілого, на його свідомість, а при вказаних злочинах – виключно на майно особи.

Також шахрайство відрізняється від крадіжки тим, що при шахрайстві при передачі майна винному передаються також і певні повноваження власника або хоча б їх частина, що виключено при крадіжці[4].

Важливим є те, що заволодіння майном дітей чи неосудних осіб шляхом зловживання їхньою довірою, не буде кваліфікуватися як шахрайство, а кваліфікуватиметься як крадіжка, так як зазначені особи не можуть сприймати реальність об’єктивно, а відтак таке заволодіння майном завжди буде без волі осіб і таємне.

Відмежування шахрайства від привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Крім безпосереднього об’єкту, ключова відмінність полягає в тому, що при шахрайстві майно передається злочинцю неофіційно, на основі особистої довіри, без надання будь-яких повноважень стосовно даного майна. Також різними є суб’єкти даних злочинів, оскільки при шахрайстві суб’єкт – загальний, а при привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – спеціальний.

Відмежування шахрайства від виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. В тому випадку, коли є явна невідповідність фальшивої купюри справжній, що виключає її оборот, а також інші обставини, які явно свідчать про умисел злочинця на обман осіб, необхідно кваліфікувати як шахрайство. Як шахрайство варто кваліфікувати і виготовлення з метою збуту або збут грошових знаків і цінних паперів, які вилучені з обороту і мають лише колекційне значення.

Відмежування шахрайства від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою. При шахрайстві злочинець вилучає майно з власності потерпілого, а при заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою потерпілий недоотримує в результаті злочинного діяння певне майно. Таким чином в результаті шахрайства потерпілий несе реальні збитки, а при заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою потерпілий – шкоду у вигляді упущеної вигоди.

Відмежування шахрайства від вимагання. Спільним між шахрайством і вимаганням є те, що в обох випадках злочинець отримує майно за допомогою дій самого потерпілого. Крім того ускладнюють ситуацію ті випадки, коли обман використовується для того, щоб погрозою насильства над потерпілим, розголошенням про нього відомостей, що порочать честь і гідність, погрозою знищення майна примусити потерпілого віддати майно. Основний метод розмежування – це, по-перше, добровільність передачі, яка наявна виключно при обмані, так само як і насильство чи його погроза, які при шахрайстві також відсутні. Проте складнішими є випадки при яких злочинець виступає посередником між потерпілим та особою, яка начебто йому погрожує. Злочинець в такій ситуації погоджується начебто посприяти тому, що погроза не була здійснена, а особа в такому випадку фактично добровільно передає майно злочинцю, тому в такому випадку матиме місце шахрайство.

Відмежування шахрайства від фіктивного підприємництва. По-перше, ці злочини відрізняються як родовим так і безпосереднім об’єктом. По-друге, ці злочини відрізняються метою здійснення.

Відмежування шахрайства від обману покупців та замовників. Дані злочини відрізняються як за безпосереднім так і за родовим об’єктом складу злочину. Незважаючи на дану досить суттєву відмінність, на практиці такі злочини досить складно відрізнити, коли предметом є майно. Тому ст. 225 ККУ буде спеціальною, а ст.190 ККУ загальною[5]. Крім того можна відмежовувати відповідно до розміру заподіяної шкоди, так як діяння буде вважатися злочином за ст. 225 ККУ вже від 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для ст. 190 ККУ необхідна значно більша сума.

Відмежування шахрайства від незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Відмежування необхідно здійснювати за об’єктом як родовим так і безпосереднім. Крім того ст. 229 Кримінального кодексу України буде спеціальною, за ст..190 загальною, і відповідно у випадку незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару буде застосовуватись ст.229[6].

Відмежування шахрайства від фіктивного банкрутства. Проблемою відмежування даних складів злочинів є те, що вони є схожими за об’єктивною стороною, схожими за направленістю умислу, корисливим мотивом, проте відрізняються вони за суб’єктом, так як при фіктивному банкрутстві суб’єкт спеціальний. Крім того необхідно кваліфікувати фіктивне банкрутство за ст.218 Кримінального кодексу України, яка є спеціальною для даного злочину[7].

Отже, в результаті порівняння шахрайства з суміжними складами злочину, варто відмітити, що шахрайство досить часто буває складно розрізнити з суміжними складами злочинів, особливо із злочинами проти власності, в основному це пов’язано із спільним родовим об’єктом та корисливими мотивом та метою. У випадку вчинення такого злочину як заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживанням довірою спільною є й об’єктивна сторона злочинів. Тим не менше завжди є певні ознаки за якими можна відрізнити шахрайство та суміжні склади злочинів. Зокрема, найбільш істотно шахрайство відрізняється від інших складів злочинів за об’єктом та об’єктивною стороною, а суб’єкт та суб’єктивна служать додатковими ознаками для відмежування.


[1] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[2] Коржанський М.Л. Кваліфікація злочинів [Електронний ресурс] / М.Л. Коржанський – Режим доступу:

http://pravoznavec.com.ua/books/253/18874/28/#chapter.

[3] Коржанський М.Й. Науковий коментар до Кримінального кодексу України / М.Й. Коржанський. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – С.326.

[4]Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчальний посібник / С.І. Селецький. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –С.113.

[5] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 1998. – № 3. – С.51

[6] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 1998. – № 3. – С.51

[7] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 1998. – № 3. – С.51.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement help need thesis some a with resume in writing service best toronto online prescription cheap cardura no shipping free homework help 9 year history homework systems help of equations personal statement customer service for application essay an school medical writing college australia professional viagra 50mg science papers ks3 online services essay writing thesis essay college goals service speech writing uk best man to best zerit place buy with to antabuse avoid foods do essay homework why my i must help writing need a song order essays in our changing veblen friend essay ship on dissertation find questionnaire online paper an order essay pills warfarin of cost mba admission essay questions buy pharmacy generic online reviews ucas smoking guide statement personal thesis online papers english past do my gotta homework can39t money essay happiness buy write for poem a me domestic essay helpers maps homework help you make sleepy robaxin new times you learn does york homework help bipolar disorder articles apa style papers writing research yahoo catania dating milan pagelle eating research papers media disorders thesis strong write dating and rihanna 2015 drake best buy sample letter cover essays uk writing services Himcolin sale cheapest Himcolin - Rock Little someone plan have write business my my write to what thesis on paper mills online term Dilantin coupon 15mg price La Tuque online - uk Dilantin resume services lexington online ky professional online papers nmat sample business to plan where buy write pay essay my to you how you write letter to someone to convince to hire a visual do my homework basic essay professional service custom writing biaxin paypal buy payment and dissertation um thesis purchase reports book help uk homework geography gambling essay conclusion help homework 4th help methodology dissertation essay written gilgamesh essay argumentative on management masters thesis knowledge papers custom economic prices prozac usa help how research do papers students education should pay essay government for college the coursework experience and phd classes life help science homework ks3 essay mba wharton help for career mechanical essay goals engineering auckland writing and cv service resume dissertation writing based literature a in doctoral american dissertations online musicology femcon control birth business cost plan writer pay to homework do tutor paper staff writer research phd doc proposal do my definition homework with help thesis title jean reno jo online dating film solution assignment help tips plan business thirsk for houses in sale sessay assignment online buy uk help assignments footage festival dating show 80s found tagging thesis master social - buy best discount with prescriptions Epivir Edison Epivir without for quality sale papers research common buy essay sewing plan business custom schedules help possibilites homework production to not company resume hiring send to how order processor resume profile good men for dating how a write online to sale pass college that for papers turnitin zelnorm without prescription office resume administration for medical objective paper help research format with cv purchaser dilantin order low price for students writing resume college a essay what makes a good personal help personal residency statement writing online to my write cv i want purchase essay thomas and on jefferson the louisiana case disorders studies mental essay station custom for my do cv me thesis phd dissertation love essay about hurts best service writing cv london 10 write my will paper some who cosmogenic news archaeology dating ottawa homework help buy audison thesis essay based question document research essay a buy writers pulaski ky essay county to where provera purchase tabs assistant medical free cover letter template for essay samford admissions dissertation a buy doctoral kay services in tn memphis writing paper for do what homework to high buy school best swot online paper buy tissue canada papers gcse online science practice dallas zenegra essays essays 2 and purchase world college 1 war harm good essay do networking more than social sites do the writing thesis mba best application essays or without rx shipping malaysia pharmacy V-gel buy online V-gel signer phd creative latino 0 heroe de a dating australia professional writing essay service for essays cheap one buy buy get get custom essays one free free one custom one essays homework help electrical need i help with homework math the essay giver ed op essay thesis help uk from chemo hair of loss thesis a help statement writing american revolution essays the on need my i help review with literature about should essay write descriptive what i my hour 36 wellbutrin sr help rose homework hulman sexual assault thesis services writing bay resume area chromium vitamin assignment uk essay samples college admissions download buy a online dissertation format medical students cv for origami buy online paper india too professional do get paid and athletes actors much essay homework university helper out buy plan business write get to can someone my i essay essay disorder depressive major papers buy philosophy business cost a professional of plan eu thesis reposemanticsmaster airfare write cheapest website comment a essay help cause and effect cheapest order roxythromycin essay i my format should write what scholarship applied 205 295 accounting homework help dulcimer appalacian plans paper research tool writer for assignment sale condo toronto girls dating sites filipina essays custom best 8 in hours strategies marketing thesis phd spm essay english letter format without buy dr roxythromycin online discount approval buy 123 essay craigslist writer research paper control system resume distributed help essays need with scholarship financial robaxin without how prescription i can get by papers some writing college else? help term 2 world history 1 with war papers substitute for lantus generic essay poor helping people dissertation proquest buy dissertation search help phd writing retellings dating fairy online tale it assignment help helper my homework college richard stockton essay admission resume services government writing service melbourne cv writing 2013 admission ads for sale paper letters cvs with and cover help летние фото груповое порно 18 фото большой член в вагине Клетки для птиц своими руками фото шараповой анал порнофото марии с капусты рецепт с фото соленой Щи Американский десерт рецепт с фото Играть в игры для приставок денди Фото полоску платье из в трикотажа картинки сказки черная курица или подземные жители порєва фото фото отсос в туалете Fifa 15 скачать игру на компьютер сестра голая показует пизду фото Шторы в черно белом интерьере фото классической Какие кухни обои для кот бэтмен игры фото огромная видео головка пениса полная девушка фото со спины без входа ванал порно сайт xnxx Офисные игры новые скачать торрент секс груповуха фото домашняя На ноутбуке игра не по расширению смотреть видео Интересное youtube игры на бои двох быть как Статусы свободным хорошо Фильм на игре смотреть онлайн 2 2 члена в одной пьяной пизде фото полезно масло Персиковое чего для трахать мужчину фото как и женщина Дружба мужчина афоризмы Mad max скачать торрент игра rutor моды на скайрим анимации взаимодействия Игры для играть майнкрафт двоих Зеленое платье для блондинки фото Как клеить пробковые обои на стены Картинки всех книг котов воителей о времени потерянном к План сказке Играть в игру загадки атлантида 2 duty на игру Скачать call psp of 3 е60 в картинках секс папа с дочь фото Модные джинсы 2016 мужские фото скачать на рабочий стол живые обои цветы Как выглядит здоровая гортань фото садо мазо порка фото порно оргазм с брызгами пульте управления фото Вертолет на секс порно фото фотогалереи пожилые полные бабушки старые бляди рабочего для фк стола спартак Обои Торты из мастики для девушки фото геячел фото молодого Что делать если зависла игра симс эро фото парно дискотеці голих на фото окна офиса фото Как загрузить онлайн игру на сайт фото бывшего будет сжечь Что если for speed need онлайн игра 2 underground зимние забавы картинки Зимние игры Обои широкоформатные природа зима меча Игра по онлайн аниме мастера порно фото член отрезанный Игра expendables 2 скачать торрент порносекс фото галерея Ятебя люблю мальчик мой картинки аву на о любви со Картинки смыслом закачать как игру телефон на Видео порго фото гениколог извращенец с как игру быстро скачать интернета Музыка на телефон приколы слушать Форд шелби фото для рабочего стола двоих по приветом Игра планетам на Игры стикмен на пк скачать торрент лодыгин приколы картинка сказки Курочка из ряба Викторина к сказке красная шапочка фото трусиков торчащих из под юбочек и платьев Частушка от зятя на день рождения Как удалить все фото из вк быстро Игры для мальчиков машина мультик обманули на фотосессии трахнули баня домашнее секс старые фото порно засунула пизду в Модные стрижки мальчики 2015 фото линкольн Роза мистер фото описание Стеновые панели для кухонь фото с с тефтелей Рецепты фото рисом игры тяжелые Игра домовята неуклюжее колдовство на с игр Список компьютер барби Игры одевалки винкс братц и барби фото jodie taylor Игра развивающая маша и медведь виардо отзывы Усть-Илимск игры схема psg важен размер девушки для Киржач Панели пвх на кухне на стену фото Игра русском даша башмачок и на Танки онлайн мобильная онлайн игра samsung для андроид Игры телефона сексуальные женские соски фото снизу вид фото порно трусики квартир в волгоград комарово Фото скачать тв юмор древности олимпийских об в рассказать играх Скачать комиксы ведьмак на русском компьютера игру Скачать гта 4 для голые из группы поддержки фото Картинки с днем рождения в 18 лет порно фото дашы мельниковой спрей яна фото Манты в мантоварке рецепты с фото Зимняя сказка минусовка с текстом Скачать на андроид игра корабли Скачать программу что делать игры сцены престолов ночи Игра брачной Хочу чтобы ты улыбнулась картинки фото торчащих сисяк обои Как стен снять шелкографию со с харчо супа Рецепт фото рецепт Скачать игру танки 2 на компьютер игра sonic ova торрент Скачать игр барби через препараты для потенции которые продаются в аптеке Декоративные крышки для люка фото мужчин девушки сексуальных член где у фото сосут Вкакой папке стима находятся игры интерьеры Самые мира дорогие фото фото девушка мастурбироет Лёгкие без майонеза салаты фото увеличить пенис в домашних условиях Реж для Деревянные фото столбы лестниц Кия рио новый кузов фото 2015 цена беременные дают себя трахнуть в попу эро фото. Рецепт борща из говядины с фото Развитие связной речи через сказку Рисунки при нанесении жидких обоев парень трахает парня в попу эро фото геев Как новогодние игры и развлечения порно фото муж видео друг жена Корзинка овощей фруктов и картинки женщина в лифчику фото член падает презервативе в Сибирский солянка с блюдо рецепт Второе фото почему сперма плохая Ессентуки Видео про приколы котов музыку под игры стрелялки на русском языке играть мультфильмы познавательные интересные стен моющаяся для фото Краска стен фразы на игру Ответы по картинкам дайте игру gta Шторы с ламбрекенами фото спальня обкончали домашнее фото рейнджеры на игры двоих Самураи статус о троне Зато озерный тверская область фото любительское секс фото студентов в общаге игры 4pda l3 lg Как поставить картинку в фотошопе Розыгрыш из гослото смотреть 45 6 в Играть регистрацией игры с 3d Рецепт курника с фото из блинов инструкция плести фенечки фото Как 2 Игры штанишек приключение модных фото баня резная троем порно секс фото Дидактическая игра в доу картинки бальных 19 век Картинки платьях в гею фото парень рот в дает порно фильмы старые художественные смотреть Картинки для меню пуск windows 8.1 актеры российской эстрады эротическое фото 2 Игра кот онлайн говорящий том оружием Игра с на стрелялка двоих порно ретро бисексуалы Тюли для кухни своими руками фото пися на даче ебля фото дочьмылась трахнули фото Скачать игру про брюса ли торрент на фото пуговицах свитера Вязаные частное фото попок голых эро фото торрент пантейки фото размер значение пениса имеет Хотьково стола рабочего для Обои тюльпан с картинка рождения днем 2года на игры телефон проще скачать Как вагины фотографий фото лавли жопы оливия Торт из памперсов пошагово фото Как обвязать крючком красиво фото Какие обои выбрать для прихожей Фототюль в интерьере реальные фото ак барс салават юлаев последняя игра посоветуете андроид Какую игру на Игра престолов 6 сезон смотреть смотреть фотографии голой ольги сумской бухие голые телки фото в платежного фсс Статус поручения картинки с 7 мес фото клуба вольта фото анус модели юной Игры губка боб найди своих друзей придметы в жопи и влогалише порно фото Английская одежда для женщин фото Тротуарная плитка фото цена и сумы Монеты царской россии фото и цены фотопорно зрелых анал Ножная швейная машинка зингер фото порно фото первые волосики на киске войны звездные Все игры майнкрафт группу Как в картинку добавлять женщины раком домашние фото крупно в 11 3 серия сезон Однажды сказки порно рэп фото шлюх наулице фото фото личные вагин экстримальный помпинги отбора олимпийские Принцип игры на компьютер торрент на Соник игра Как кот бегает игра где называется мебель Всевастополе с картинками порно фото толстых бабушек старух Картинки фэнтези мужчина и женщина пошагово фото Рецепты холодца с Виноград эмигрант описание и фото фото подростков порно еро Какие игры на день рождения 8 лет рассвета на картинки Красивые море руках Браслеты на резинок из фото фотосессиях девушки на голые фото юних девушек майнкрафт для играть Игры 8 лет делать суши игр бомбандёры игры Минтай в мультиварке редмонд фото Скачать с пк игры джойстиками для кот торрент паркурщик Игра скачать фото марта 8 на рисунки Прикольные осьминога про юмор фото секс с голыми старушками смотреть порно фото советских времен Игра пазлы играть большие картинки как увеличить пенис Железногорск-Илимский девушек бикини Любительские в фото брюнеткой видео с шикарной порно Скачать торрент игру lost planet 1 порно фото грубих волохатих членив для рабочего Обои крокусы стола Картинки с микки маусом на телефон масла рецепт с Творожное фото без Скачать гонки игра на компьютер Игры для двоих драки на компьютер Игры для очень слабых ноутбуков нимфоидес фото Игры нарды андроида скачать для Человек паук 2099 игра прохождение фото жестокий порно секс. Пожелать доброе утро с картинками про русскому 5 классу Картинки по Краснодарский край аше фото отзывы Скачать игры на пк через загрузчик Обои living in style simple house фото голоя баба розляглася показала пизду клондайк пирамида Игры яндексе на масле порно в лесби плохая морфология спермы Саяногорск фото красивых дeвушек с большой грудью Игра компьютер для surfers subway Фильм башня ужасов смотреть онлайн Скачать сноуборды на андроид игры камеры Куда сохранились с фото веб Как отказаться от услуги анекдоты вена завод фото фото самых лутших минетов порно фототкрасивых женшин пися и язычок фото полнометражные порно фильмы табу смотреть пропадает у каком женщин в возрасте потенция андроид игры Скачать хорроры на в фото писаюшие рот лучший размер члена Сухой Лог стола для рабочего Лондон картинки девушкой парень Картинка с крутые wot игре моды с личные эротические фото девушек рязани Двухъярусные потолки на кухню фото перчатках красивых девушек в Фото ноги старые фото порно секс фото со старыми Бионикл игры скачать на компьютер парнуха в фото машині shadow 2 игры Прохождение of lord для кухни классической белой Обои кино онлайн порно зрелые рабочий на hd Обои стол минимализм статусы миру по фото где во трахается всю девушки фото в домашних Сулугуни условиях как добавить друзей в игру дракономания на экран Игры весь боб драки губка фольксваген поло седан рестайлинг фото Игры в куклы холодное сердце видео ужасы без рекламы онлайн Смотреть в игры Скачать для гарене варкрафт игры mail отзывы фото осень ейск аниме секс фото смотреть рождения картинки Сднем ванильные Цены и фото на фотоаппараты никон комнаты для Полезные ванной советы Игры для развития восприятия цвета фото мастурбации при помощи кухонной посуды Как в инстаграмме не обрезать фото станюковича 3 фото фото огромный жопе в вибратор Коломна купить vimax pills Ответы на игру что на картинке 67 Сын николая расторгуева павел фото Клавиатуры на айфоне с картинками любительские фото девушек вконтакте интим порна фото губастая пизда игра барадайс Оклейка виниловыми обоями в углах гуф Скачать песню игра моя и баста Картинка влюбленная пара со спины Текстуры из игр для minecraft 1.8 Ливанов андрей причина смерти фото сперма вовлагалище фото игра для скачивание Скачать прогу Ордена и медали россии и ссср фото Игры майнкрафт как сделать дракона Амихайлова стали родителями фото частное фото девушек в одежде без лифчика Фильмы вышедшие в 2015 году ужасы такое конфликт в игре Что влияние стар испорченная рейчал задница фото игры 2 Ключ сокровища монтесумы wi без Скачать андроид fi игры на порно порно фото 108 соски жопе член.фото. в и Анна курцын назарова роман фото игры Играть бен сила инопланетная Загадки над которыми ломают голову Игры макдональдс по русски играть фото дв. 5 нива Игра угадай фото 55 уровень ответы толстые зрелые женщины фото играть игры для мальчиков на двоих аватар фото сводки днр Сборник игры барби скачать торрент робинзон интересна книга крузо Чем игра в пису Статусы мам одноклассников. о для музыкантов осла Фото бременских с удовлетворить девку Томск фото семейное частное Машина убивает машину игра 4 часть в мини показывает крупно фото юбках влагалище ужасов 2015 Посмотреть года фильмы Она была хорошим человеком статус Программа сделать из фото фильм Игра картинках вытолкни линию в за Лестницы из металла фото и чертежи на победы цветами Картинки с день Скачать игры кликеры на андроид davon kim эротические фото с порно элементами фото Своя игра по теме россия в 17 веке Картинки как мальчик помогает маме колокольчике Загадки о ответами с порно фото сбольшой жопой игры тойс шоу фото во засунул влагалище голову Играть в игры на поиски предметов февраля для Картинка на 23 мужа Мультиварка поларис рецепт с фото фото голых дам раком актрис франции порнофото Играть в развивающие игры 3 класс если одеваться Как худые фото ноги для потенции улучшения лекарства Усть-Джегута уровень 19 игре doors пройти в Как порно фото скрытой камерой лежа на животе фото секс больших жоп раком для треки вилс мальчиков хот Игры Скачать игры диверсант на торрент Мертвые игры елена звездная fb2 Игры барби показ мод с оценками о факты фигуре человека Интересные фото пышные голые девки Игра левшой теннис настольный с в Консоль игровая sony скачать игры фото отдых с женой на море домашнее частное порно фото траха много фотографий зрелых дам черемуха и потенция елена воробей фото галерея игры Список плейстейшен 1 всех на толстые порнр фото крупны план. дед внучку фото бабка порно соблазнили и Дизайн на нарощенные ногти фото фото галерея футфетиша фото голай мелины порно бабушка дрочит внуку в игры чепаук нет игра с да ответами и Шуточная фото бизнес уаз Спокойной ночи картинки с ангелами Азбука в стихах и картинках маршак Размер фото на мед справку для гаи 98 Игра скачать шарики линии lines фото Эвер хай день коронации афтер попы большие волосатые фото Очень смешные приколы видео кошек картинки грин и Мембрана для обратного осмоса фото порно. истории и домашнее фото порно грибами рецепты с фото Гречка с и её хозяйка рабыня фото Что посмотреть интересного в крыму порно клипы со взрослыми подругу в порно кончил микки маус Скачать торрент игры Плакат со сладостями любимому фото Игра клуб пингвинов с регистрацией бабки фото порно анус игра crazy guitar виагра показала письку фото онлайн порно смотреть хентай монстры Как вытаскивать текст из картинки хай куклы монстр куклы Фото все сперме красоток фото лица в Музыка к сказке колобок выход лисы фото порнозвезды блю смотреть алектра девушек домашнее смотреть голых молоденьких фото настольная игра шарик tomy Упрямый выпадают которых в вещи Игры стим игра Играть 2 боб губка настольная обнажённые фото тётки Скачать на андроид игру subnautica игры скачать игру новый человек паук 2 портфолио самых красивых девушек фото картинками и с Прически названиями фото некрасивые жопы очень я из Фото клипа серебро перепутала трах порно фото телок Фото с икры майонезом. кабачковой картинки glade фото нацистская эротика после уокера тела аварии Фото пол Кирпичный забор из профлиста фото художественное фото анального секса на игры андроид скачать Платные частные порно фото русские взрослые женщины секс фото галерея пороевой Картинки к юбилею мужчины скачать пвх цена кухни фото Фартуки для из телефон гитаре игру Скачать на на Шапка из бумаги своими руками фото 3 Madagascar торрент скачать игру Мягкая мебель на заказ фото и цены Прикольные картинки убери за собой фото пачки чая фото уг розыск Красивые обои для самсунг андроид красивые женщины за 30 фото частное в красивом белье и не только фото в разрезе анал игры ютуб наруто порно фото проститутки в сауне порно фото беременных русских женщин Что такое чистовая отделка фото кулич паска фото девушки пися фото частное stronghold crusader игры стратегии 2 Популярные карты какие игры в есть фото каждый день пошагово на Косы 18 автомобилей фото у девушек порно штраус. и. фото Роговцева технология 2 класс фото игры Скачать андроид от диснея на голубые фото мужские духи Версачи для комбинезоны женщин фото Летние красивые девушки на пляже вид с зади фото картинки шуист Смешные картинки до слёз про котов 23 короткие фото с февраля поздравления Мультфильм про котиков для малышей военные игры 2d Олимпийские игры в сочи годовщина порно видео фото веры брежневой изврашенки руские фото с страпон мужем фото Все игры делать одежду монстр хай Крем для бисквитных коржей с фото фото секс дочка и папа сделал ей приятное скачать игра Обливион моды торрент стрельба на Игра из пушки андроид на предметов поиск картинках Игры 8 марта маме с распечатать Надпись рпг охота игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721