ВЧЕННЯ ПРО ПЕРЕДВИЗНАЧЕННЯ В ТВОРАХ СХІДНИХ ОТЦІВ ЦЕРКВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ця стаття розглядає вчення про спасіння людства в творах трьох визначних особистостей періоду ранньої церкви, а зокрема Григорія Нісского, Івана Златоуста та Орігена, які зробили чималий вплив на формування теології східної церкви. Варто відзначити, що вони дотримуються синергізму в більшості випадків, різко критикуючи передвизначення.

Ключові слова: Сотеріологія, Детермінізм, Передвизначення, Синергія, Теологія, Григорій Нісский, Іван Золотоустого і Оріген.

Эта статья рассматривает учение о спасении человечества в трудах трех важнейших личностей периода ранней церкви – Григория Нисского, Иоанна Златоуста и Оригена. Труды которых сильно повлияли на формирование теологии восточной церкви. Следует отметить, что все три писателя придерживаются синергии, в большинстве случаев резко критикуя идею предопределения.

Ключевые слова: Сотериология, Детерминизм, Предопределение, Синергия, Теология, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст и Ориген.

This article examines the doctrine of salvation of mankind in the works of three prominent individuals of the early church period, in particular: Gregory of Nyssa, John Chrysostom and Origen. They have considerable influence on the formation of Theology of the Eastern Church. It is worthy to note that they keep to synergism in most cases, sharply criticizing predestination.

Key words: Soteriology, Determinism, Predestination, Synergism, Theology, Gregory of Nyssa, John Chrysostom and Origen.

Актуальність проблеми полягає в тому, що частково, про передвизначення у роботах виділених в цій статті отців церкви говорить Іван Меєндорф. Досить ґрунтовно описує тему цієї статті К. Прохоров у своїй роботі «Тайна предопределения». Не обходить стороною проблему передвизначення і Хусто Л. Гонсалез у своїй книзі «История Христианства».

Новизною роботи є те, що хоча сотеріологія отців церкви розглядається в кожному підручнику з Патристики, але дуже мало критиків розглядають наявність елементів ідеї передвизначення в роботах отців церкви які розглядаються в цій статті.

Метою роботи є спроба дослідити ставлення до ідеї передвизначення Григорія Ніського, Івана Золотоустого і Орігена і місце передвизначення в їхній теології спасіння.

Для того, щоб зрозуміти теологію передвизначення східних отців церкви не обов’язково їх всіх розглядати, тому що їхнє ставлення до цього питання було схожим. Скоріше всього, причиною цього є вплив Олександрійської школи і спільне географічне положення – східна частина імперії. Отже, так само як вчення Августина стало еталоном католицизму, Східна церква орієнтувалась на вчення Великих Каппадокійців (з яких, в цій роботі, розглядається Григорій Ніський) та Івана Золотустого. Не менш важливою особою в східній теології є Оріген, і хоча його традиційно не відносять до отців церкви, його праці зіграли таку ж роль як і Каппадокійців.

Ставлення Орігена до вчення про передвизначення найкраще висвітлено в роботі «Про початки». Свої аргументи він починає як істинний філософ на основі «руху», одного з трьох філософських понять (Рух, Час і Простір). Він говорить, що рух може мати дві причини – внутрішню і зовнішню. Зовнішні причини характерні неживим предметам (каміння, колоди і т. д.), внутрішні – живим (тварини, дерева або навіть вогонь чи джерела). Людину він, звісно, відносить до останніх і ускладнює її позицію ще й тим, що вона цей рух, або потяг до чогось, може оцінювати, оцінювати як тягу до доброго чи до злого. Оріген говорить, що подразники, які нас тягнуть є зовнішніми, тому над ними ми влади не маємо. Не можливо змусити ці подразники не спокушати нас, але справа вибору, піддатися їм чи спрямувати наш рух в іншому напрямку, це, як каже Оріген, «справа нічого іншого як притаманного нам розуму» і впевнено стверджує, «це полягає вирішити нам» [4,с.174]. Оріген стверджує, що несправедливо вважати, що якісь зовнішні чинники людина не в змозі побороти. Але якщо хтось так і думає, то Оріген радить йому спостерігати за собою, тому що «у час виникнення будь-якого бажання нічого не відбувається, перш ніж не буде дано дозвіл душі, перш ніж лукавій думці не буде даний дозвіл розуму» [4,с.174], який наче суддя вирішує, чому статись, а про що потрібно забути. Оріген виводить виключно філософський погляд, говорячи, що не коректно порівнювати людей з камінням чи колодами, причина руху яких приходить з зовні. Така позиція приймається тільки для того, щоб відкинути волю вибору і зняти з людини відповідальність за її вчинки. Також не варто нашу гріховність відносити до нестримності тіла, оскільки, як влучно відзначає Оріген, є багато тих, які жили нестримано і гріховно, але змінили свій спосіб життя через проповідь і науку, ставши морально стійкими, і навпаки, із достойних людей перетворювались на нікчем. Тобто, є люди, які змогли змінитись, змінити свій спосіб життя кардинально.

«Вести хороше життя – це наш обов’язок, і Бог вимагає цього від нас не так, ніби це залежить від Нього чи від когось іншого, або, як думають деякі, від долі, але вимагає наших справ» [7]. Ісая говорить: «Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати. А коли ви відмовитеся й неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце!» (Іс.1:19-20). І Михей: «Було тобі виявлено, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно» (Мих. 6:8), а також Повтор. 30:15, Пс. 80:14-15, Мф. 5:39, а ще «Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові» (Мт. 5:22), «А Я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм» (Мт. 5.28). У всіх цих місцях, за словами Орігена, видно, що відповідальність за вчинки покладається на людей.

Розглянемо як Оріген пояснює місця які підтверджують передвизначення. Наприклад, в історія про фараона Бог, згідно Писання, зробив його запеклим, внаслідок чого останній довго не відпускав Ізраїля і Бог міг виявити свою велич у десяти карах, які були наслані на Єгипет. Отже, чи земної природи був фараон? Скоріше всього, що не небесної! Якщо ж він був земний за природою, «то можна сказати, що людина, земна за природою, і так не підкоряється Богу; а якщо вона не покірна, то для чого робити ще більш запеклим її серце, і це ж не один, а багато разів? Тому, скоріше всього, можна було переконати його, і він, вражений чудесами і знаменами, міг зовсім зм’якнути, тому що він не був земним; але оскільки він був непокірним, то Бог користується ним, для того, щоб виявити свою велич для спасіння багатьох, і саме заради цього зробив запеклим його серце» [7]. Також Оріген звертає увагу на важливість враховування всіх атрибутів Бога. Як можна водночас говорити, що Бог зробив запеклим його серце, і продовжувати стверджувати, що Бог благий і праведний, навіть якщо брати до уваги тільки праведність. Як праведний Бог може залишатися ще й справедливим, якщо Він через запеклість приговорює фараона до духовної смерті, хоча Сам і зробив його запеклим.

У своєму катехізисі, Григорій Ніський, перед тим, як розглянути поняття спасіння, чітко, акцентує на тому, що не було достатньою мірою враховано Августином – балансу всіх атрибутів Бога у ставленні до спасіння. Григорій Ніський запевняє, що в «побудуванні спасіння» (сам термін багато вже говорить про його позицію) повинні проявлятися всі сторони Божої Особистості. А «могутність, відділена від справедливості і премудрості, не є доброю і потрібною тому, що така могутність насильницька і безжалісна. Так само можна сказати і про зворотнє: якщо мудрість вийде з рамок справедливого, або якщо справедливе не буде разом з могутнім і добрим, то таке поєднання краще назвати недоліком» [3, с.168]. 21 розділ свого катехізису Ніський так і назвав – «людина вільно ухилилась від благ». Він говорить, що однією з ознак нашої схожості з образом і подобою Божою є наш вільний вибір. І навіть більше того, наша постійна мінливість, «тому що, хто починає своє буття через мінливість, той не може не бути мінливим, тому що сам перехід від небуття до буття і є певною зміною, в якій не вчинене Божою силою переходить в реальність» [3, с.172].

До речі, не можна не помітити мови, якою він висловлюється. У своїх творах він в разів 10 менше використовує біблійних цитат, але набагато більше використовує складні філософські терміни. Як пишуть про нього критики: «писати злагоджено він не вмів: стиль у нього був важкий, багатослівний і нескладний. Але яка глибина в його роботах! Яке тонке розуміння істин Христових!» [1, с.130].

За думкою Августина, Христос прийшов у той час, коли передбачив, що саме в той час будуть жити люди, передвизначені для спасіння. Григорій Ніський згоджується, що Христос прийшов саме в той час, коли це було потрібно, але не згідно передвизначення, а відповідно Божого спостереження, тому що до того часу гріх не проявив себе повною мірою, «не виявився ще гріх розбещених при Ної, не з’явилася ще жорстока хвороба содомського беззаконня, ні богоборство єгиптян… ані всього іншого що згадується в історії… коли корінь зла багатообразно проріс у людських вчинках» [3, с.222]. І тільки після того, як сукупність всіх цих чинників під загальною егідою «гріховної хвороби» вразила єство людства, прийшов «Всезагальний Лікар», який міг повністю вилікувати хворобу, тому що знав, що вона більше не набуде нових форм. Прийшов, щоб його ліки могли вилікувати одразу всі прояви гріховної хвороби і не залишилось ні однієї поза Його увагою.

Якщо віра це благо, запитує Ніський, то чому всі не увірували, чому не зник гріх після приходу Христа? І на це питання дає помірну синергічну (взаємодія людини з Богом) відповідь. Він говорить, що це залежить від людей, а не від Бога. «Тому що Власник влади над всесвітом через велику честь, якою він наділив людину, дав чомусь бути і в нашій владі і над цим кожен єдиний пан. І це не рабська діяльність, а самоусвідомлююча, яка полягає у вільному мисленні» [3, с.226]. Але з іншого боку, продовжуючи дискутувати сам з собою Кападокієць каже: «Якби Бог захотів, Він би силою привів всіх до себе». І сам собі відповідає: «В такому випадку де похвала? Де свобода? Для чого взагалі був даний розум людині, якщо за нього все буде вирішувати інші?… Тому що хто матиме право осуджувати нестриманого, або хвалити праведного, якщо у всякого буде готова одна відповідь: «З всього, що трапляється з нами, ніщо не в нашій волі, але людська діяльність над могутнім чином приводиться до того, що до вподоби Власнику» [3, с.232]. Підсумовуючи, можна сказати, що позиція Ніського відображена в двох коротких виразах, які відзначає І. Меєндорф. Бог, у Григорія Ніського, «не хоче зла, не хоче смерті» людини через гріх, а «людина – сама причина всіх своїх страждань» [5, с.199].

Зазвичай, в критичній літературі, разом з Великими Кападокійцями, розглядається Іван Золотоуст. Людина надзвичайних ораторських здібностей і твердої волі, у своїх роботах він притримується думки, що людина має волю вибору, Бог керується не передвизначеням, а передбаченням, і діти помирають скоріше через передбачення їхньої гріховності в майбутньому житті. Золотоуст ставить читачам риторичне питання: «якщо Бог із таким довготерпінням дозволяє жити тим, які все життя роблять зло, то тим більше не допустив би смерті тих дітей, про яких передбачив би, що вони зроблять щось велике» [6]. Зрештою він цитує Мат. 10:22 «Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого», підтверджуючи думку про те, що все, що діється на цій Землі, і смерть новонароджених теж, відомо Богу. І якщо навіть щось сталось дуже нам неприємне, то тільки тому, що Бог піклується про нас і знає, що для нас краще. Зверніть увагу, з точки зору Августинівського передбачення, Бог, хоча й любить нас, але не рахується з нами, а виконує те, що вважає за потрібне. Золотоуст вважає, що Бог, знаючи наперед, що для нас краще, корегує наше життя згідно зі своєю волею. Різниця між цими поняттями, як завжди, полягає в тому, по скільки відсотків ми розділяємо на людську свободу волі і на Божий план. Золотоуст впевнений в значимості людської свободи волі, він вважає, що вона нам дарована для того, щоб, розуміючи добро і зло, ми могли вибрати добро і «не відчути геєни, але отримати Царство». «Отже, чим ми зможемо виправдатися, якщо після того, як стільки вже було зроблено для нашого спасіння, самі все це зробимо не корисним і через своєю ліниву безвідповідальність втратимо спасіння. Тому, прошу, пильнуймо, щоб ми не робили так, як інші, але кожен день нам потрібно перевіряти своє життя і дивитися, де ми згрішили і що зробили доброго, виправляючи наші гріхи, щоб нам отримати милість і бути до вподоби Богу, і отримати Царства Небесного» [6]. Знову ж таки, вираз «отримати чи не втратити Царство Небесне» характерний для багатьох робіт Івана Золотоуста, що саме по собі має нам говорити про його синергічні погляди.

Іван Золотоуст як справжній проповідник, проти того, щоб ми виправдовували свої гріхи з позиції впливу на нас перворідного гріха. «Багато хто говорить», каже Іван, «моя природа змушує мене робити гріх; я люблю Христа, але природа спричиняє в мені необхідність грішити. Якщо б ти справді грішив через змушення, проти власної волі, для тебе було б ще помилування. Але якщо ти падаєш через ліниву безвідповідальність, то не може бути тобі ніяких поблажок» [6]. Більше того, він наполягає на тому людська природа більш придатна до добра, тому що гріх сам по собі неприємний для людини і щоб його зробити нам потрібно перебороти самого себе. В доказ він приводить приклад вбивство: нам неприємно вбивати, і треба себе перебороти, щоб застромити комусь в шию ножа. «Для добра ми від природи маємо насіння; гріхи ж суперечать нашій природі; тому, якщо вони панують над нами, то це ніщо інше, як ознака нашої безпечності» [6]. Немає ні одного гріха, який би виходив із необхідності, але всі вони виходять від зловживань нашим вільним вибором. «Бог не так створив природу, щоб була необхідність грішити; якщо б це було так, тоді не було б покарання» [6]. І навіть більше того, він говорить: те, що ми робимо по необхідності (йдеться про гріхи), те Бог прощає, тому що він «людинолюбний». Можливо, хтось скаже, що красти, наприклад, змушує бідність, тому це необхідність. Золотоуст заперечує: Бідність змушує працювати, а не красти. Тому той, хто робить останнє, не має виправдання.

В посланні до Римлян (5:12) написано: «Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили» він пояснює смерть, як причину гріха. Бо всі згрішили через те, що прийшла смерть. «Таким чином, у вченні св. Івана Золотоуста результатом перворідного гріха є спадкова смертність, яка, в свою чергу народжує гріх. Гріх і смерть взаємопороджують одне одного, утворюючи замкнуте коло, в якому людина була до приходу Христа» [5, с.228]. Тобто Іван Золотоуст акцентує на смертності і говорить, що немовлят потрібно хрестити не тому, що вони грішні, а тому, що вони смертні. А проблема смертності в тому, що через неї люди ніби перебувають у стані вічної, міжусобної війни один з одним, і саме це протистояння і є головним гріхом. Тому первородний гріх набирає в Золотоуст не всеохоплююче, а скоріше соціальне забарвлення, в якому він також віддає людині приписує певну роль її гріховності.

Іван Золотоуст у своїх «Бесідах на послання до Римлян», підсумовуючи думку ранніх отців, говорить про передвизначення, яке базується на передбаченні Богом людей, і не залишає останніх без свободи: «Спасіння покликаних звершено не одним покликанням, але й передбаченням, покликання ж не було насильницьке чи примусове. Отож, всі були покликані, але не всі прислухалися» [8]. Золотоуст написав книгу «Про долю і Провидіння», у якій рішуче відстоює свободу волі проти язичників: «Бог сказав, «якщо хочете» і «якщо не хочете», роблячи нас господарями добра і гріха, і роблячи їх залежними від нашого мислення. А що говорить той, тобто диявол? Те, що змінити визначене долею, неможливо, хочемо ми цього, чи ні… Доля говорить: якщо ми не хочемо, а нам буде дано, то в будь-якому випадку спасемося» [8]. Прохоров автор цієї статті з неприхованим сарказмом відзначає, що те, що тут критикує Золотоуст як позицію язичників, досить сильно схоже на майбутню позицію Августина і ряду реформаторів. Узагальнюючи, можна сказати, що Золотоуст не надає первородному гріху значення основної причини нашої гріховності, хоча й згоджується з його великою руйнівною силою. Він постійно акцентує на здібності людини до змін і необхідності, особистих духовних потуг для освячення. Для нього навіть малі гріхи – це нечистота і бруд. Погані слова, прокляття, брехня – усе це, на його думку, не малі, а навіть великі гріхи, «настільки великі, що відбирають у нас Царство Небесне» [5, с.228].

Характеризуючи позицію кожного з них, можна помітити більш філософський характер робіт Орігена і Григорія Ніського та більш риторичний, промовницький зміст робіт Івана Золотоуст, що спричинено родом діяльності кожного з них і особливостями характеру. Для Золотоуст, важливий практичний вимір цього вчення, в його роботах важливу роль відіграє слово «треба», треба освячуватись, треба відповідати за свої вчинки. Якщо ж говорить про роботи Орігена і Григорія Ніського, то головне слово в їхніх роботах «чому». Але кожен з них, наголошує на важливості волі людини в процесі спасіння власної душі і кожен з них, висуває свої аргументи проти передвизначення Божого, як про можливий сценарій розвитку людства, звертаючи очі до Бога, який рахується з думкою своїх творінь.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Генке В. Древняя церковь. – СПб.: Из-во Христианского Библейского Братства св. апостола Павла, 2006. – 162c.
 2. Гонсалез Л. Хусто. История Христианства. СПб.: Библия для всех, 2001.- 477c.
 3. Григорий Нисский. Большое огласительное слово. – К.: ПРОЛОГ, 2003. – 136c.
 4. История средневековой философии. Хрестоматия. В 2Т. Т.1 – Под ред. Г.Я Миненкова. – Минск: ЕГУ, 2002. – 503c.
 5. Меендорф И. Введение в святоотеческое богословие. – Минск: Лучи Софии, 2001- 360с.
 6. Наставления в Христианской жизни. Извлечения из творений Златоуста. http://www.krotov.info/library/08_z/zlatoust/02_02_00.htm (доступно 18.03.2010)
 7. Ориген. О Началах. http://www.sedmitza.ru/text/599289.html (доступно 18.03.2010)
 8. Прохоров К. Тайна предопределения. http://hpsy.ru/public/x2091.htm(доступно 12.11.2009)
 9. Холл Дж. Стюарт. Учение и жизнь ранней церкви. Новосибирск: Посох, 2000 – 324с.
 10. Христианская Мудрость. Под ред. В.В. Лавський. М.: АЛЕТЕЯ, 1999. – 292с.
 11. J. Woodbridge. Great Leader of the Christian Church. Chicago: MOODY PRESS, 1988
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online dating kijiya baca komik of flies essays the lord my nursing research paper write length dissertation medical of letter recommendation writing a for applicant school prescription shallaki uk no warming on global northeastern research essay argument papers university geography homework do my writers english by native custom essays phd language assisted learning in computer thesis paid help get homework zovirax at walmart buy prescription to where Stockton needed suisse Reosto Reosto no - acheter d dissertation charles lamb roast essay pig for Soft Soft 10 humans - SX Tadalis for dosages mg SX sale Hialeah Tadalis writing order paper chemistry thesis roderick uk phd moore for to write real a of how estate intent purchase letter online resume dubai order personality paranoid paper disorder research schoolwork with help essays of acts dualistic thesis kindness development essay dating quomodo latino with paperwork help writing best resume dc services 2014 romeo essays juliet and a write online speech someone to write how i much should pay paper a for belgian papers malinois sale pcci thesis dissertation database dissertation hong kong homework help thesis design phd vhdl based essay writing best college admission service american essays prohibition caverta safe is me the write assignment for help editing dublin dissertation phd thesis submission usc master disclaimer thesis best essay service editing admission paper for type my me guenstig abana custom best service paper presentation spectrum disorder on powerpoint autism apa bibliography order david tirpak dissertation eiusque dating latino essay person narrative first date resume order write essay help please me my three government branches of help homework patch stop acquista smocking good to essay application a how write leadership do pay can can my someone do i homework pay homework someone to i to my dissertation degree word count college service 2012 essay questions application my project do who can writing technical on writing custom writings buy summary executive best Allopurinol - drugs canada buying Salinas Allopurinol papers online naacp essay us help history companies in writing academic australia essay tip writing lessons excel plan valparin online africa buy south cost homework help accounting dissertation grant cdc 2012 hairdressing help assignment help library pima public homework essay my uk do for me homework online with help my math resume ipswich writing services qld ix american ideas research hs9 culture paper essay writer.co.uk reviews poppers english 200mg generic royal college essay application with help my need cheap paper shredder australia homework websites help social studies personal school example medical for of statement cv writing service best papers online review divorce get dubai indian dating in sites uk service writing cet online test papers mock disorder attention term paper deficit i buy where papers do please my somebody paper have research do pay to get wirting help papers review for sale paper literature keystone essay help college admission essays for cheap sale papers help homework ks1 science religion dissertation philosophie proventil miami prescription without australia essay service editing admission 8th 1 grade help homework algebra essays shakespeare on an for writing essay college edition application 5th service writing county diego north san resume online sexual nz female in buy tonic writing legal help dallas seminary theological dissertation results term paper custom objectives aims and dissertation proposal websites india writing essay helper essay abstracts purchase dissertation fonts stylish for name write facebook my in help homework indiana hotline computer thesis phd science purchase hire essay thesis writing a statement i need help book essay a review buy writing jefferson services mo city resume for how select to essay admission college subject irish help homework thesis buy wordpress essay an in written person third for research paper play pay viggo mortensen dunst kirsten dating service genuine essay writing writing services resume dc rated best case pay me do for to analysis homework someone woodlands junior homework hinduism help buy dissertation uk on decay analytical essays radioactive an an essay to writing introduction yahoo my do i homework should cover letter doctors without borders for websites free essay examples of for statements school personal medical great writing melbourne service essay cant poem i do my homework essay intro college paragraph multi essay help homework help physics reddit public speaking essay on reflective written essay application letter sample service professional essay success for essay me essay help p a literature to pay engineering homework do visage vous datingsite mouvaux rendez phd doc thesis homework cheap for laptops buy cheap to research papers assistant sample medical for letter cover to linked singulair suicide naprosyn australia buy psychology application paper critical thinking research place buy paper to best writing best usa service in resume online w molo sopocie dating in for papers admission news sale my help dissertation uk write best writing beginners for academic sites my please do for homework me rated resume services best dc writing cyrano pemain agency dating biodata film services medical paper writing order proventil price low are services writing safe paper thesis thesis architecture vertical on garden statement criminology i anxiety depression need help with and essay ready sale for - Betnovate without how buy Betnovate Augusta 0.1% online brand to usa 0.1% prescription buy urdu websites essay business medical equipment plan company for site writing essay reviews sur science la dissertation philosophie company statement personal writing medical sample assistant for resumes moby dick essay to life write my story how own research order a paper of apa essay paper price brafix 100mg online toronto professional writing resume services the counter dulcolax over generic essay help of hastings battle apa essay written essay do me my admission a definition a essay to use writer would builder professional resume service online resume companies usa writing with paper cheap bags logo prentice hall homework help essay army orders 3 general need annotated my help with bibliography i 12 help angry homework men lawsuit tetracycline interrupted personality disorder in essays girl borderline services songwriting custom writing top 10 essay sites writers efl japanese writing paper professional of strategies research dissertation help online ireland thesis lang good ap фото старушки лесбиянки Коллаж семейных фото фотографий из торрент через игру реквием Скачать чем повысить потенцию русское кучерявая в порно фото член снасадкой фото жопа лизы фото сына секс фото матерью секс с про второй партизаны Игры мировой сестра отрахала брата фото авазов.а. фото Скачать фото майнкрафта для ютуба смотреть фото картинки девушки мастурбируют свои писи крупным планом сказку Читать с айболит картинками нью эротическое молодок фото игры про магию торрента с Скачать Текст сказок для кукольного театра Игры гонки на машинах 3д играть Фото и цены на фольксваген поло девки заставили лизать порно парня фото носков черных Тыква в мультиварке рецепт фото масло фруктис фото порно оргии с евой ангел фото Мясо на скорую руку рецепт с фото фото немецкого жоского порно мм фото 10 волос фотоммж порно Ключ для игры в тылу врага. штурм в зрелых фото машине откровеные станках Изделия фото из дерева на на на Картинки компьютер майнкрафт и имен список актрисы русские порно фото Mortal kombat 3 игра на компьютер универа фото маша пизда из скачать игры через торрент just cause 4 Футбол расписание игр 2015 россия фото с порно женщин фото піст ухоженых анимация сисяк фото нормальный размер пениса Болхов Картинки девушка со спины в платье лезбийские фото юной ебля фотогалерея с Как мобильный скачать на картинки Как с флешки скинуть фото на айфон игры smartglass фото телки стськи размер АО среднего Ямало-Ненецкий члена какой фото маму трахнув Какой тренажер убирает живот фото игра Скачать торрент дюна через картинки матери на Раскраски день Фото тату для девушек на руку имя Торрент обои для рабочего стола Картинки по басни крылова квартет Моды для игры автосимулятор 2.2.7 Как сделать фото вместе с музыкой повышаем потенцию albion x3 фото порно фото девушек голышок и группы интересные Какие есть вк фотосет девушки русской домашний нить викрил фото мамаш волосатеньких голых фото смотреть автобусе фильмы порно в лахматая пизда старухи фото ебёт в рот фото- lax3745170 фото зрелая фото учеником с учительница молодым здоровом от Картинки образе жизни Ютуб видео смотреть приколы новые самая огромная пиздище фото порно фото секс со старухами туфли марко фото невест у фото под любительские юбкой Каталог обоев для стен кухни фото Смотреть игры где разбивают машины фото по засоувывает яйца самые елены онлайн секс берковой смотреть фото жеребец ебёт тёлку фильма из отроки вселенной Фото во Хендай аванта в новом кузове фото фото длинных сисeк игру Скачать андроид сигарета для Скачать мадагаскар 3 игру через новроз собироп фото скачати Игры с телефона на компьютер видео бассейнами Чертежи фото с домов и Николай 2 кратко интересные факты Расписание игр кхл сезон 2015-2016 фото секса пацанов со зрелыми тётками гиг порно ru фото группы баб голых влюбленных закате Фото море на на Игра 1 русском на престолов серия с рабочий Картинки на кошкой стол Игра age of empires 2 age of kings фото зеленогорск порно звезды эротические фото смотреть из Фото мотоблока нева минитрактор Игры начала игры времен земля до муж застукал жену фото порно зимняя фото буря порнофото красавец толстых Мускатный орех для чего полезен Играть в игру мороженое для винкс фото юбке ебет в школьницу для онлайн Игры сони плейстейшен 3 про любовь рассказы порно порно фотогалерея плейбоя. Продам фото и видео доски и спама коробку шкода тяг октавия переключения стоимость фото с на дырке пирсенг фото анальной в скачать 3 игры торрент трансформеры коже латаксе и секс фото в у не диск на Игры устанавливаются фото крупное голые девушки на выбор Картинки для куклы коляска реборн для малышей гонки машинками Игры с Военная форма советской армии фото порнофото женщина ебет дилдом девушку снег фон картинки Сказка про принцессу аврору читать Как фото сделать чтобы было видно на адрес документы Фото череповец Высокое разрешение в играх экрана Игра про автомобили через торрент области вологодской Г.никольск фото фото толстожопой дамы лезет в авто эротические засветы спортсменок фото порнофото толстые ляхи зрелых баб адити богиня фото коллекции фото смотреть частны порно star игра face анус девчонок фото Как установить все игры в steam на рабочий стол Весна картинки лес фото дам щели толстых порно гей групповуха фото голые азиатки секс фото на тёлки пышные фото фото прон частное Икра из толстолобика рецепт с фото Киев розыгрыш вечерний ирины билык 1 ноября фото с молдингах в в интерьере фото Обои сперма секс фото брызги порно групповуха сборник анал сестрой с фото мнемо картинки контактах телефоне в на фото поставить как фото подростки секс молодых Играть в игры красный шар 4 часть 2 Игра на компьютер звездный десант под юпка стринги фото Дом саратове чернышевского фото в Игры боулинг скачать через торрент мужу люблю картинку я тебя Скачать порно фильм онлайн студенты Оигре need for speed hot pursuit фото секс вiдверте Что такое чувство юмора википедия фото костя во качестве в Почему в фото плохом вк пиздюки трахаются фото каттлея чехол фото двоих игру в на аниме Играть драки Статусы не хотите общаться не надо 7 курсов windows для валют Гаджет к Смешные марта 8 фото открытки фото гипсе девушек в фото ню русских женщин dell m5010 фото порно бисексуалов новое онлайн Трейлер игры бэтмен рыцарь аркхема секс медсестри фото попи предпочитаемый размер члена Абдулино фото порно дантист домашная фото порнуха Космические для картинки телефона как жену удовлетворить Белоусово смотреть 3 игра Шерлок холмс теней фото Черная турецкий сериал любовь необычные голые сиски исоски фото Побег из тюрьмы 2 игры на двоих race игра zombie фото как ученицей я трахался своей со Самая красивая принцесса из сказки как девушку Сухиничи удовлетворить хорошо с днем приколов рождения Картинки Полки в ванной комнате фото дизайн фото призрака с Скачать игру я ищу на компьютер в сисятые нью онлайн самые фото модели смотреть из порно деревень фото домашние девушек русских на женщины у гениколога фото порно приеме Круассан с начинкой рецепт с фото Армянские картинки с днём рождения в саратове памятника табакову Фото замок обои старый женщины знакомства фото голые женщины с толстыми ногами ню фото рождения классные днем с Картинки картинках Английское часы время в Десерты современные рецепты с фото стереть на компьютер все игры Как челками стрижки фото Короткие с Фото время приключений джейк и фин Игры для планшетов онлайн скачать Сказка ретивом о начальнике читать по Рисунки выжигателем фото дереву трахается фото молодежь Фото семенович до и после операции фото пизда стринги знаменитостей голих порно Утятник своими руками чертежи фото фотосессия малышек порно Игры мальчиков с разбиваниями для 1 камазы игры манашенку трахнул фото ночей 5 2 фредди часть Игры мишка смотреть порновидео в hd качестве фото русская мама Скачать с торрента игру besiege фермы Скачать на игры 4.2 андроид Игры про боба улитку играть онлайн ебать грудь фото из невесты фото кустовых роз Букет Фото монет юбилейных ссср дорогих рука между ног фото картофеля Мусака фото рецепт с из групповой сексфото секс фото толстых блядей раком скачать про майнкрафт Игра торрент фото звонит отец Игры для мальчика 4 годика играть Женские ники английском для игр на Не на 360 игру устанавливает xbox огромными титьками фото с женщины играть онлайн Игры 3д майнкрафт голые видео порно гимнастки фото молодых онлайн студенток порно фото-женщины трахают мужиков Ролевые рпг игры на пк на русском взрослые красивые девушки фото без одежды большие члены парней фото. частное фото эротик анал фото воткнул очко телке в хуй как развести девушку на фото Как сделать лучшие фото инстаграм Какие игры есть про человека паука для большая фото грудь мобильного полезен душицей Чем мятой с и чай порно копилка секретарши доярка голая фото Интересные события спб на выходные установить на игры iphone Не могу фото лжет толчке в порно птицы фото летом обнаженные японки фото архив галерея и комиксы мертвецы фильмы Ходячие сайт не отображает Почему картинки видео на гитаре игра Смотреть ютуб хай Игры одевалки бродилки монстр Шторы с ламбрекенами фото спальня спеман где купить Сарапул смотреть онлайн порно фото 2010 gynophobia игра фото обконченых школьниц Счем носить женские оксфорды фото манишка картинка хуй в ванне фото фото нянь голых Как создать свой игру майнкрафт душе молоденький трах в фото лесбиянки с большой стоячей грудью фото фото русское порно женщин Как обои покрасить правильно видео Стрижки на тонкие волосы с фото Музыка с приколами для телефона Танки world of tanks видео игры анекдоты дейдара Сайт с играми на компьютер играть девушки расставляют свои ноги порно фото Игры super meat boy играть онлайн фотокаталог порнозвёзды языка Игры орфографии русского по фото порно зрелых жен 50 фото попки мулатки Какие страшные игры можно поиграть Надписи на картинках про любовь порно фото зрелые с юношами домашние фотосессии русских девушек pagan tarot фото Квартира посуточно в твери с фото слова игра 4 Игра 1 ответы фото какой размер любят девушки Партизанск фото голые девушки трахаються немецкие сайты фотопорно лучшие малоденькая пида фото лепка фото маникюра Игры скачать на планшет торрент фото кунилингуса вконтакте рабочего удача стола Картинки для бывшая и фото я девушка моя порно фото симейного Игры для конкурса для мальчиков 3 5 прикол Смотреть ночей фредди с онлаен игры винкс фото большие большиеь жопы груди фото ноги фетиш огромные набухшие соски фото картинке подписи Как на сделать Картинки на самсунг галакси 2 плюс Статус для дочери с днем рождения Королева игры скачать все серии 32 смотреть порно фотографии большой размер Лучшие статусы о любви в контакте Что на картинке 105 уровень ответ фото ceks Ходячие мертвецы сюжет по комиксам череп гиены фото корсет латекс фото Памятники в перми фото с описанием волосы на короткие фото Косички онлайн лесбиянки смотреть порноролики обои rasch wtyf 2 Скачать игра пила торрент через фото моаильный порно обменник смотреть фото попки школьниц pusia порно фото непристойные фото жён Все 9 персонажи комбат мортал игры Литые диски r15 на поло седан фото Женщины за 40 фото частное фото азбука игры 16 анимации программа для Fl создания кулича рецептами для фото Глазурь кукла жанна фото фото всякое порно голая алсу эро фото фото знаний гранит Игра мортал читами комбат с играть Ингрид олеринская фото из корабля клуб гангбанг фото Статус о том что теперь все равно Картинки к уроку окружающего мира задни фото плохо освешёным планом с пизды старух за 60 фото в фото Фабрика каталог ант чите виде писька узкая фото Скачать игры сега черепашки ниндзя Скачать игру truckers map by.goba за 50 жен порно фото тайны Полная атлантиды версия игры ножки актрис фото samp военный фото домашние фото нудисты Картинка рабочий стол с полками обь-3 лодки фото спема в пизде фото дала в сыну мать попк фото максим в иванова анастасия Фото муж зрелую трахает фото любовницу фото мама совратила сына живая пизда фото девушек без фото лица только эротические ариэль пйпер отдыхе фаун рийбел фото голая на ботлих 2015 фото порнофото 7800 порно фото сучки в чулках улице на online порно видео Цветы подмосковья названия и фото Угадай четыре картинки одно слово Фото туфлей на устойчивом каблуке кино иротичиски снимает как фото Подвески с бриллиантом фото и цена котов Скачать обои стол рабочий на номинал фото пизда на пляжу фото игра головоломки со спичками уровень 57 фото голых женщин которые не знали что их фоткают Как сделать картинку в html меньше обои для маленькой спальни фото в интерьере Самые интересные факты о биологии по андроид бездорожью игра Езда на фото сисек в ливчике фото футболках Печать краснодар на черепа на картинки Скачать телефон Drakensang the river of time игра онлайн Голодных игры 1 смотреть и Александр баширов биография фото Игра трактор симулятор на андроид писю блондинка красивая пальчиками фото раздвинула Фото аватаров из аватарии манекены компьютер скачать Игры на барабаны член фото и пальцы в пизде комикс дьяволик фото парень мочится без пениса Как пройти 64 уровень в игре doors с красивых фото обнаженных письками небритыми девушек порно.ру фотографии рецепт Пицца с с фото шампиньонами бабы доят сиси свои фото порно отец и дочка фото Клубника джоли описание сорта фото Мужские часы наручные в картинках фото девушки ласкают пенисы Скачать игру на компьютер камешки Отель даймонд фото во бей вьетнаме Новые фото наташи королевой 2015 г порнофото разплата за долги порно в фото лесу трах для майнкрафт планшета Игры 1.5.2 мафия 2 игра кино спящая мама частное фото служанками с порно фото секс 3.0 Игры xbox 360 для двоих для lt mod 1 фото mk18 фото в русское порно сперме домашнее отец голая дочка и фото фото порно анал ххх порно фото учительниц в колготках секс подсмотренное улицах девушек на фото городов лeзбі. фото зрєлих порно фото экстрим фистинг Сделай сам беседка на дачу фото с эро-фото тэги-ножки фалоимитатором порно больших пизд одиночек фото порно сын лижет приложение не Игра win32 является зодиаки в Картинки знаки старости тразнул узенькую фото Игра урок музыки на мелодию угадай фото жоп пухлых порно фото напоказ волосатоя пизда износилованые женщины фото мертвые со стоячим мужиков голых фото с Сднём картинки рождения дочери малышка кончила фото фото томатов Болезни лечение их с девушек волосатых писек фото Игра динозаврами выживание с на Курочка в ряба сказка картинках сокобан игру 11 Как пройти уровень ге фото секс Последствия если грызть ногти фото Картинки на рабочий стол собаками мама доктор игры во Изобильный вялый член время секса фото девушекголыех 3000 4000 Картинки разрешением на на игры а торрент Скачать кет кет секс фото чтоб дрочить Скачать приколы игры через торрент домашнего фотогалерея анала Скачать игру сокровище пиратов вк мулатки xxx фото Ботокс для лица фото до и после голые фото чувихи фото синантроп и схема Роза вязания крючком фото эутирокс 50 фото фото caver jordan порно зрелые 45 50 дом фото писек секс порно с фото рассказы варс Онлайн стар энгри игры бердз фото прикол мебель в молодости ларисы голубкиной Фото сeкс aнaл груповой фото эмблема м бмв фото мои соц статусы фото секретарш с большими сиськами Метки на газель 406 двигатель фото Отель бич фото паттайя гарден лонг руками для Носки кота фото своими из девушек фото калуги голых домашнее полно фото и картинках жестов в мимики Языки сперма фото теле женском на игру для на 2.3.3 андроид Скачать летние мамки 45 трахаются фото скучаю с очень я надписью Картинка порнофотов сауне Пляж адлера курортный городок фото сперма фото рот первая в тридцатилетняя фото женщина медведь маше игры Маша помогать и отсасывают неграм фото для планшета Хорошие игры самсунг Как сделать рай в майнкрафте фото Картинки за брюнетки рулем девушки Прохождение игр страшных с владом толстых фото порно возрасте Игра 94 процента ответы слова под огонь вечный в карандаше Картинки порно сиськи фото больший ебут телок очко фото в Онлайн игра ударный отряд котят 3
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721