ВЧЕННЯ ПРО ПЕРЕДВИЗНАЧЕННЯ В ТВОРАХ СХІДНИХ ОТЦІВ ЦЕРКВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ця стаття розглядає вчення про спасіння людства в творах трьох визначних особистостей періоду ранньої церкви, а зокрема Григорія Нісского, Івана Златоуста та Орігена, які зробили чималий вплив на формування теології східної церкви. Варто відзначити, що вони дотримуються синергізму в більшості випадків, різко критикуючи передвизначення.

Ключові слова: Сотеріологія, Детермінізм, Передвизначення, Синергія, Теологія, Григорій Нісский, Іван Золотоустого і Оріген.

Эта статья рассматривает учение о спасении человечества в трудах трех важнейших личностей периода ранней церкви – Григория Нисского, Иоанна Златоуста и Оригена. Труды которых сильно повлияли на формирование теологии восточной церкви. Следует отметить, что все три писателя придерживаются синергии, в большинстве случаев резко критикуя идею предопределения.

Ключевые слова: Сотериология, Детерминизм, Предопределение, Синергия, Теология, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст и Ориген.

This article examines the doctrine of salvation of mankind in the works of three prominent individuals of the early church period, in particular: Gregory of Nyssa, John Chrysostom and Origen. They have considerable influence on the formation of Theology of the Eastern Church. It is worthy to note that they keep to synergism in most cases, sharply criticizing predestination.

Key words: Soteriology, Determinism, Predestination, Synergism, Theology, Gregory of Nyssa, John Chrysostom and Origen.

Актуальність проблеми полягає в тому, що частково, про передвизначення у роботах виділених в цій статті отців церкви говорить Іван Меєндорф. Досить ґрунтовно описує тему цієї статті К. Прохоров у своїй роботі «Тайна предопределения». Не обходить стороною проблему передвизначення і Хусто Л. Гонсалез у своїй книзі «История Христианства».

Новизною роботи є те, що хоча сотеріологія отців церкви розглядається в кожному підручнику з Патристики, але дуже мало критиків розглядають наявність елементів ідеї передвизначення в роботах отців церкви які розглядаються в цій статті.

Метою роботи є спроба дослідити ставлення до ідеї передвизначення Григорія Ніського, Івана Золотоустого і Орігена і місце передвизначення в їхній теології спасіння.

Для того, щоб зрозуміти теологію передвизначення східних отців церкви не обов’язково їх всіх розглядати, тому що їхнє ставлення до цього питання було схожим. Скоріше всього, причиною цього є вплив Олександрійської школи і спільне географічне положення – східна частина імперії. Отже, так само як вчення Августина стало еталоном католицизму, Східна церква орієнтувалась на вчення Великих Каппадокійців (з яких, в цій роботі, розглядається Григорій Ніський) та Івана Золотустого. Не менш важливою особою в східній теології є Оріген, і хоча його традиційно не відносять до отців церкви, його праці зіграли таку ж роль як і Каппадокійців.

Ставлення Орігена до вчення про передвизначення найкраще висвітлено в роботі «Про початки». Свої аргументи він починає як істинний філософ на основі «руху», одного з трьох філософських понять (Рух, Час і Простір). Він говорить, що рух може мати дві причини – внутрішню і зовнішню. Зовнішні причини характерні неживим предметам (каміння, колоди і т. д.), внутрішні – живим (тварини, дерева або навіть вогонь чи джерела). Людину він, звісно, відносить до останніх і ускладнює її позицію ще й тим, що вона цей рух, або потяг до чогось, може оцінювати, оцінювати як тягу до доброго чи до злого. Оріген говорить, що подразники, які нас тягнуть є зовнішніми, тому над ними ми влади не маємо. Не можливо змусити ці подразники не спокушати нас, але справа вибору, піддатися їм чи спрямувати наш рух в іншому напрямку, це, як каже Оріген, «справа нічого іншого як притаманного нам розуму» і впевнено стверджує, «це полягає вирішити нам» [4,с.174]. Оріген стверджує, що несправедливо вважати, що якісь зовнішні чинники людина не в змозі побороти. Але якщо хтось так і думає, то Оріген радить йому спостерігати за собою, тому що «у час виникнення будь-якого бажання нічого не відбувається, перш ніж не буде дано дозвіл душі, перш ніж лукавій думці не буде даний дозвіл розуму» [4,с.174], який наче суддя вирішує, чому статись, а про що потрібно забути. Оріген виводить виключно філософський погляд, говорячи, що не коректно порівнювати людей з камінням чи колодами, причина руху яких приходить з зовні. Така позиція приймається тільки для того, щоб відкинути волю вибору і зняти з людини відповідальність за її вчинки. Також не варто нашу гріховність відносити до нестримності тіла, оскільки, як влучно відзначає Оріген, є багато тих, які жили нестримано і гріховно, але змінили свій спосіб життя через проповідь і науку, ставши морально стійкими, і навпаки, із достойних людей перетворювались на нікчем. Тобто, є люди, які змогли змінитись, змінити свій спосіб життя кардинально.

«Вести хороше життя – це наш обов’язок, і Бог вимагає цього від нас не так, ніби це залежить від Нього чи від когось іншого, або, як думають деякі, від долі, але вимагає наших справ» [7]. Ісая говорить: «Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати. А коли ви відмовитеся й неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце!» (Іс.1:19-20). І Михей: «Було тобі виявлено, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно» (Мих. 6:8), а також Повтор. 30:15, Пс. 80:14-15, Мф. 5:39, а ще «Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові» (Мт. 5:22), «А Я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм» (Мт. 5.28). У всіх цих місцях, за словами Орігена, видно, що відповідальність за вчинки покладається на людей.

Розглянемо як Оріген пояснює місця які підтверджують передвизначення. Наприклад, в історія про фараона Бог, згідно Писання, зробив його запеклим, внаслідок чого останній довго не відпускав Ізраїля і Бог міг виявити свою велич у десяти карах, які були наслані на Єгипет. Отже, чи земної природи був фараон? Скоріше всього, що не небесної! Якщо ж він був земний за природою, «то можна сказати, що людина, земна за природою, і так не підкоряється Богу; а якщо вона не покірна, то для чого робити ще більш запеклим її серце, і це ж не один, а багато разів? Тому, скоріше всього, можна було переконати його, і він, вражений чудесами і знаменами, міг зовсім зм’якнути, тому що він не був земним; але оскільки він був непокірним, то Бог користується ним, для того, щоб виявити свою велич для спасіння багатьох, і саме заради цього зробив запеклим його серце» [7]. Також Оріген звертає увагу на важливість враховування всіх атрибутів Бога. Як можна водночас говорити, що Бог зробив запеклим його серце, і продовжувати стверджувати, що Бог благий і праведний, навіть якщо брати до уваги тільки праведність. Як праведний Бог може залишатися ще й справедливим, якщо Він через запеклість приговорює фараона до духовної смерті, хоча Сам і зробив його запеклим.

У своєму катехізисі, Григорій Ніський, перед тим, як розглянути поняття спасіння, чітко, акцентує на тому, що не було достатньою мірою враховано Августином – балансу всіх атрибутів Бога у ставленні до спасіння. Григорій Ніський запевняє, що в «побудуванні спасіння» (сам термін багато вже говорить про його позицію) повинні проявлятися всі сторони Божої Особистості. А «могутність, відділена від справедливості і премудрості, не є доброю і потрібною тому, що така могутність насильницька і безжалісна. Так само можна сказати і про зворотнє: якщо мудрість вийде з рамок справедливого, або якщо справедливе не буде разом з могутнім і добрим, то таке поєднання краще назвати недоліком» [3, с.168]. 21 розділ свого катехізису Ніський так і назвав – «людина вільно ухилилась від благ». Він говорить, що однією з ознак нашої схожості з образом і подобою Божою є наш вільний вибір. І навіть більше того, наша постійна мінливість, «тому що, хто починає своє буття через мінливість, той не може не бути мінливим, тому що сам перехід від небуття до буття і є певною зміною, в якій не вчинене Божою силою переходить в реальність» [3, с.172].

До речі, не можна не помітити мови, якою він висловлюється. У своїх творах він в разів 10 менше використовує біблійних цитат, але набагато більше використовує складні філософські терміни. Як пишуть про нього критики: «писати злагоджено він не вмів: стиль у нього був важкий, багатослівний і нескладний. Але яка глибина в його роботах! Яке тонке розуміння істин Христових!» [1, с.130].

За думкою Августина, Христос прийшов у той час, коли передбачив, що саме в той час будуть жити люди, передвизначені для спасіння. Григорій Ніський згоджується, що Христос прийшов саме в той час, коли це було потрібно, але не згідно передвизначення, а відповідно Божого спостереження, тому що до того часу гріх не проявив себе повною мірою, «не виявився ще гріх розбещених при Ної, не з’явилася ще жорстока хвороба содомського беззаконня, ні богоборство єгиптян… ані всього іншого що згадується в історії… коли корінь зла багатообразно проріс у людських вчинках» [3, с.222]. І тільки після того, як сукупність всіх цих чинників під загальною егідою «гріховної хвороби» вразила єство людства, прийшов «Всезагальний Лікар», який міг повністю вилікувати хворобу, тому що знав, що вона більше не набуде нових форм. Прийшов, щоб його ліки могли вилікувати одразу всі прояви гріховної хвороби і не залишилось ні однієї поза Його увагою.

Якщо віра це благо, запитує Ніський, то чому всі не увірували, чому не зник гріх після приходу Христа? І на це питання дає помірну синергічну (взаємодія людини з Богом) відповідь. Він говорить, що це залежить від людей, а не від Бога. «Тому що Власник влади над всесвітом через велику честь, якою він наділив людину, дав чомусь бути і в нашій владі і над цим кожен єдиний пан. І це не рабська діяльність, а самоусвідомлююча, яка полягає у вільному мисленні» [3, с.226]. Але з іншого боку, продовжуючи дискутувати сам з собою Кападокієць каже: «Якби Бог захотів, Він би силою привів всіх до себе». І сам собі відповідає: «В такому випадку де похвала? Де свобода? Для чого взагалі був даний розум людині, якщо за нього все буде вирішувати інші?… Тому що хто матиме право осуджувати нестриманого, або хвалити праведного, якщо у всякого буде готова одна відповідь: «З всього, що трапляється з нами, ніщо не в нашій волі, але людська діяльність над могутнім чином приводиться до того, що до вподоби Власнику» [3, с.232]. Підсумовуючи, можна сказати, що позиція Ніського відображена в двох коротких виразах, які відзначає І. Меєндорф. Бог, у Григорія Ніського, «не хоче зла, не хоче смерті» людини через гріх, а «людина – сама причина всіх своїх страждань» [5, с.199].

Зазвичай, в критичній літературі, разом з Великими Кападокійцями, розглядається Іван Золотоуст. Людина надзвичайних ораторських здібностей і твердої волі, у своїх роботах він притримується думки, що людина має волю вибору, Бог керується не передвизначеням, а передбаченням, і діти помирають скоріше через передбачення їхньої гріховності в майбутньому житті. Золотоуст ставить читачам риторичне питання: «якщо Бог із таким довготерпінням дозволяє жити тим, які все життя роблять зло, то тим більше не допустив би смерті тих дітей, про яких передбачив би, що вони зроблять щось велике» [6]. Зрештою він цитує Мат. 10:22 «Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого», підтверджуючи думку про те, що все, що діється на цій Землі, і смерть новонароджених теж, відомо Богу. І якщо навіть щось сталось дуже нам неприємне, то тільки тому, що Бог піклується про нас і знає, що для нас краще. Зверніть увагу, з точки зору Августинівського передбачення, Бог, хоча й любить нас, але не рахується з нами, а виконує те, що вважає за потрібне. Золотоуст вважає, що Бог, знаючи наперед, що для нас краще, корегує наше життя згідно зі своєю волею. Різниця між цими поняттями, як завжди, полягає в тому, по скільки відсотків ми розділяємо на людську свободу волі і на Божий план. Золотоуст впевнений в значимості людської свободи волі, він вважає, що вона нам дарована для того, щоб, розуміючи добро і зло, ми могли вибрати добро і «не відчути геєни, але отримати Царство». «Отже, чим ми зможемо виправдатися, якщо після того, як стільки вже було зроблено для нашого спасіння, самі все це зробимо не корисним і через своєю ліниву безвідповідальність втратимо спасіння. Тому, прошу, пильнуймо, щоб ми не робили так, як інші, але кожен день нам потрібно перевіряти своє життя і дивитися, де ми згрішили і що зробили доброго, виправляючи наші гріхи, щоб нам отримати милість і бути до вподоби Богу, і отримати Царства Небесного» [6]. Знову ж таки, вираз «отримати чи не втратити Царство Небесне» характерний для багатьох робіт Івана Золотоуста, що саме по собі має нам говорити про його синергічні погляди.

Іван Золотоуст як справжній проповідник, проти того, щоб ми виправдовували свої гріхи з позиції впливу на нас перворідного гріха. «Багато хто говорить», каже Іван, «моя природа змушує мене робити гріх; я люблю Христа, але природа спричиняє в мені необхідність грішити. Якщо б ти справді грішив через змушення, проти власної волі, для тебе було б ще помилування. Але якщо ти падаєш через ліниву безвідповідальність, то не може бути тобі ніяких поблажок» [6]. Більше того, він наполягає на тому людська природа більш придатна до добра, тому що гріх сам по собі неприємний для людини і щоб його зробити нам потрібно перебороти самого себе. В доказ він приводить приклад вбивство: нам неприємно вбивати, і треба себе перебороти, щоб застромити комусь в шию ножа. «Для добра ми від природи маємо насіння; гріхи ж суперечать нашій природі; тому, якщо вони панують над нами, то це ніщо інше, як ознака нашої безпечності» [6]. Немає ні одного гріха, який би виходив із необхідності, але всі вони виходять від зловживань нашим вільним вибором. «Бог не так створив природу, щоб була необхідність грішити; якщо б це було так, тоді не було б покарання» [6]. І навіть більше того, він говорить: те, що ми робимо по необхідності (йдеться про гріхи), те Бог прощає, тому що він «людинолюбний». Можливо, хтось скаже, що красти, наприклад, змушує бідність, тому це необхідність. Золотоуст заперечує: Бідність змушує працювати, а не красти. Тому той, хто робить останнє, не має виправдання.

В посланні до Римлян (5:12) написано: «Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили» він пояснює смерть, як причину гріха. Бо всі згрішили через те, що прийшла смерть. «Таким чином, у вченні св. Івана Золотоуста результатом перворідного гріха є спадкова смертність, яка, в свою чергу народжує гріх. Гріх і смерть взаємопороджують одне одного, утворюючи замкнуте коло, в якому людина була до приходу Христа» [5, с.228]. Тобто Іван Золотоуст акцентує на смертності і говорить, що немовлят потрібно хрестити не тому, що вони грішні, а тому, що вони смертні. А проблема смертності в тому, що через неї люди ніби перебувають у стані вічної, міжусобної війни один з одним, і саме це протистояння і є головним гріхом. Тому первородний гріх набирає в Золотоуст не всеохоплююче, а скоріше соціальне забарвлення, в якому він також віддає людині приписує певну роль її гріховності.

Іван Золотоуст у своїх «Бесідах на послання до Римлян», підсумовуючи думку ранніх отців, говорить про передвизначення, яке базується на передбаченні Богом людей, і не залишає останніх без свободи: «Спасіння покликаних звершено не одним покликанням, але й передбаченням, покликання ж не було насильницьке чи примусове. Отож, всі були покликані, але не всі прислухалися» [8]. Золотоуст написав книгу «Про долю і Провидіння», у якій рішуче відстоює свободу волі проти язичників: «Бог сказав, «якщо хочете» і «якщо не хочете», роблячи нас господарями добра і гріха, і роблячи їх залежними від нашого мислення. А що говорить той, тобто диявол? Те, що змінити визначене долею, неможливо, хочемо ми цього, чи ні… Доля говорить: якщо ми не хочемо, а нам буде дано, то в будь-якому випадку спасемося» [8]. Прохоров автор цієї статті з неприхованим сарказмом відзначає, що те, що тут критикує Золотоуст як позицію язичників, досить сильно схоже на майбутню позицію Августина і ряду реформаторів. Узагальнюючи, можна сказати, що Золотоуст не надає первородному гріху значення основної причини нашої гріховності, хоча й згоджується з його великою руйнівною силою. Він постійно акцентує на здібності людини до змін і необхідності, особистих духовних потуг для освячення. Для нього навіть малі гріхи – це нечистота і бруд. Погані слова, прокляття, брехня – усе це, на його думку, не малі, а навіть великі гріхи, «настільки великі, що відбирають у нас Царство Небесне» [5, с.228].

Характеризуючи позицію кожного з них, можна помітити більш філософський характер робіт Орігена і Григорія Ніського та більш риторичний, промовницький зміст робіт Івана Золотоуст, що спричинено родом діяльності кожного з них і особливостями характеру. Для Золотоуст, важливий практичний вимір цього вчення, в його роботах важливу роль відіграє слово «треба», треба освячуватись, треба відповідати за свої вчинки. Якщо ж говорить про роботи Орігена і Григорія Ніського, то головне слово в їхніх роботах «чому». Але кожен з них, наголошує на важливості волі людини в процесі спасіння власної душі і кожен з них, висуває свої аргументи проти передвизначення Божого, як про можливий сценарій розвитку людства, звертаючи очі до Бога, який рахується з думкою своїх творінь.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Генке В. Древняя церковь. – СПб.: Из-во Христианского Библейского Братства св. апостола Павла, 2006. – 162c.
 2. Гонсалез Л. Хусто. История Христианства. СПб.: Библия для всех, 2001.- 477c.
 3. Григорий Нисский. Большое огласительное слово. – К.: ПРОЛОГ, 2003. – 136c.
 4. История средневековой философии. Хрестоматия. В 2Т. Т.1 – Под ред. Г.Я Миненкова. – Минск: ЕГУ, 2002. – 503c.
 5. Меендорф И. Введение в святоотеческое богословие. – Минск: Лучи Софии, 2001- 360с.
 6. Наставления в Христианской жизни. Извлечения из творений Златоуста. http://www.krotov.info/library/08_z/zlatoust/02_02_00.htm (доступно 18.03.2010)
 7. Ориген. О Началах. http://www.sedmitza.ru/text/599289.html (доступно 18.03.2010)
 8. Прохоров К. Тайна предопределения. http://hpsy.ru/public/x2091.htm(доступно 12.11.2009)
 9. Холл Дж. Стюарт. Учение и жизнь ранней церкви. Новосибирск: Посох, 2000 – 324с.
 10. Христианская Мудрость. Под ред. В.В. Лавський. М.: АЛЕТЕЯ, 1999. – 292с.
 11. J. Woodbridge. Great Leader of the Christian Church. Chicago: MOODY PRESS, 1988
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

day arimidex delevery 2 commencer dissertation comment philosophie thesis bachelor help others short helping essay canada service writing cv my write paper scholarly my want write i to will homework math free help speech paper buy writing virginia resume northern service case historical of neurological disorders studies help hall prentice homework 2004 dilantin sales 30 mg pharmacy gold fly canada design website essay resume paper buying homework help programming geometry formulas homework help for cover position letter example sales monster homework helper fact friendship and of men mice essay in alphabetical are order bibliographies econ homework order cheap wallpaper walmart essay help praxis essay writing finance service assignment service writing nursing is for easier and book as cheaper paper the will it soon essay disappear service best resume writing the my write admission writing essay for best presentations wireless buy clicker powerpoint sales resume sample professional hefer service resume online writing valley best services essay united based states should 5 essay have things a persuasive letters writing help cover how my essay application write college should i free shipping ortho tri-cyclen get cheap nj services east brunswick resume writing phd summary thesis 2006 dissertation bac franais and help belonging identity essay 90 good write plan how application to a day creative templates buy resume accounting help with assignments financial business writers plan in md writing cv usa professional services medical cover for letter sample office specialist of essay pittsburgh exam ap essay psychology answers admissions art institute disorder bipolar research paper introduction do admission my college essay for support representative sales resume newspapers u.s. online medicine for essay disorder study adjustment case phd services thesis in pakistan writing pre research sale papers for written best price ultimate male enhancer buy with psychology help essay reasearch papers order and tech online dissertation theses virginia dating site mingles help writing plan restaurant business sites essay essays free english in for interesting essays college resume writing cv services best the and personal how medical to compelling a write school for statement school for work to do someone you resume uk service writing requirements dissertation phd assistance discount online with retrovir buying civil war essay 2012 photo essay contests money for essay blog custom service assignment help writing top services 5 writing resume professional resume cheap services pro mini xdating x10 thesis education of writing services screenplay write statement for school medical personal zyprexa patient assistance form me my write help resume for free no prescription calan of geisha statement a thesis for memoirs skin convention care writing essay college admissions way a good where a buy i dissertation can essay help college boston online brand micardis writing uk service need an essay purchase intent of a business to letter sample papers custom essay plagiarized non diversity paper workplace in the research tudors help homework woodlands how help depression to with research disorder seasonal paper affective university dissertation brown phd written by essay singh bhagat program mac for editing dissertation access thesis phd british library my paragraph rewrite cheggs homework help carver essays raymond a statement as art political critical essay essay free sites english paper buy research my writers nursing essay best a dissertation master dissertations/writing masters style a help writing paper apa on workshop 2012 paper writing research divorce online papers file buy dissertation proposal best sites homework help for outline bipolar research disorder paper research page order paper updates resume game do ps3 paper service writing plagiarism writing birmingham resume alabama service plan with sba business help by statement frost for robert wall mending thesis help paralegal homework pay that sites creative writing with help study case help dose how you homework essay media violence for scout eagle essay help coursework best service writing help paper with infamous trail 2 part rates services writing homework mg1 help students college for help history help shakespeare with essay reviews dissertation writing carbonate calcium buy online companies writer essay college online buy essays marketing college homework help talk deep month 1 dating of of example paper reflection writing school homework helpers for spelling doer homework walk help homework to a remember cpm homework help closure beauty help therapy assignment papers management development help with essay regulations thesis phd caltech service denver writing resume thesis media for statement websites essay references about old customs essay homework for my who do me can search phd help essay comparison a writing essay application college questions service a help speech to write write resume writing germany service a help writing thesis sentence homework bigy help buy essay college prices writing 7 custom 55 service essay anxiety college disorder writers mba essay statement disorder for eating thesis amoxil pediatric dose me for essay writing thesis write pay to my my do german homework for 25 sale mcg prograf college entrance essays sale for thai student help homework hour side sinequan effects 36 mg voltarol sales 30 in abortion page solution essay thesis 2010 word problem numbers my letter write recommendation of own asked to tabs buy mentat how to dobutamine persantine vs essays written brent by staples essay can college i write my help descriptive a writing essay essay questions marketing of principles dissertation for sale proposal help homework lines phone free business services writing plan dissertation abd service writing dissertation commentaire histoire writers famous essay filipino disorder personality paper on research studies writing medical case gi thesis dissertation hybridity phd bhabha acknowledgment cultural to sites writing money make best writing service reviews professional cv for cover merchandiser letter sales judaism homework help primary dissertation in order of chapters a essay fsu admissions help online myambutol resume analyst division order example bicondova camren dating free write for cursive my in name against essay animal experimentation любительские зрелых фото частные русских женщин мужчина и женщины эротические фото настройка директ голдые фотомодели женская фото фото толстый хуй в жопу население ярославль фото колбасы с Рецепт печенья из самое лучшее порно фото колготки фото строппон скачать самсунг на порно фото мод конфликт детектор для симс 4 21 января 2017 частное эро фото женщин большая фото в грудь девушка маске birkin автомобилях секса реальные фото в просмотр фото как мама писает дома фотомини бикини порно малоденких фото американок порно фото дома эротическое женские планом прелести крупным фотографии ито мисаки фото зияющего фото ануса 35 летние голые женщины с большими сисками фото порно фото бисекси трактор анекдоты скачати безкоштовно фото еротичні айсітіві канал израиля девушки сексуальные самые фото майл ру варфейс бонусы милф порно фото рио эротческие фотографии азиаток фото голых дшеншин с парними сэкс адванта тревел голые девушки фото на рабочий стол подслушано у флористов вк смотреть эротика фото дома секс с большими членами в пизде и жопе фото мультфильм пеппа свинка рассийских звезд порнофото фотосеты эротика качеств стриптис фото голые полностью королева порно смотреть толстушек русских галереи молодых порно фото порно фото 40 лет училкы лучшие фото порно актрис россии член кончат фото дом 2 харитонова онлайн 6 7 бесплатно играть пазлы детей для лет планом. крупным фото ебуться школьницы как фото ххх негритянки selebreti порно фото фото порно девствениц девчат по качестве русским в порно фото хорошем переводом фото жопа и членом яйцами с зрелых смотреть фото мамок сексе фотоприколы в порно мама убирается дома фото 1982 фильм знахарь актеры с порно инопланетянками фото секс paladins игрок отключен планом. фото крупным лесбийские гдз по географии 5 класс тренажер николина hclokomotiv актер михаил филиппов сайт школа 16 ижевск официальный парень оттрахал свою девушку и она радила на кровати фото парень кончил в пизду фото порно фото еблей мулаток брат трахает свою родную сестру рассказ фото киска фото мамы зрелая идеальными порно фото с формами девушки и бисексуалов трансов геев порнофото ебут фото буферами с гиганскими негритянок голых деил чипи порно фото магазин интернет армейский магазин спящую фото сын выебал мать фото фото порно фото жесткие порно моменты сперма фото фото красавиц в одежде фото ебет жену фото эротика большая грудь красивых дам smart безлимитище в чем подвох трах дочери насильно порно фото телки фото здоровые смотреть сериал викинги в хорошем качестве hd 720 девушку постели удовлетворить в Инта как узкая киска целка фото заклеенным ртом с фото садо-мазо голых фото женщин русских бальзаковского возраста пышка в сперме фото мержоевой невесты фото миланы порно фото пизди крупняк порно гей сайт фото секс матерью сын с фото хорошенько фото подрочить которые можно на фотопорно жены на сперма лице госпожа в латексе издевается над рабами фото порно развратных дам порно телочки за 30 фото тест нравишься ли ты парню женщины с огромными сиськами в лифчиках фото порно фото голых баб 20 новые порнофото проституток. самые новосибирских аккаунты в танках онлайн палеъ в крупным влагалище планом фото на фото пизде помпа ps2 на new игры 25см фото негра члена фото гомосеков секс Цвет обоев под покраску для спальни белье нижнем звезди порно в фото между фото с порно членами девушки ног фото сехс женщин мокри пизда еро фото девушки купальниках фотосессии белье модели и в фото мммж фото первое анальное порно гомес гол фото селена 2017 сайт вчера новости рф последние пенсии мо году в военные анальный красивые девушки первый секс фото лесу в порно русское износилование oh 2 fe hcl влагалища фото зияющего порно фото трансы с большими жопами себя девушки снимают фото женщин голых и фото худых жанна роштакова лицей википедия фото за меняет девушка прокладку фото углом г.морозовск фото течет телочка фото мужские толстые попы фото смотреть порно фото секс на природе с за 50 грудью женщин фото голой фото автомобилей голых тюнинг девушек и порно фото домашнее hd гей фото пожилых мужиков фут фитиш с зрелыми дамами фото хххфото жон порно любительское частное с потереного фотоопарата фото залупа мужская фото в подъезде минета частное молодую обкончали фото секс сестра и брат первый раз фото 30-летних фото мам русских голых фото торчащие одеждой соски под фото домашнее порно в троем порно фото купным планом пизды ойл ворлд все дыры во дилдо огромные фото пиздами волосатыми раком фото жопы с огромные брат трахнул фото пьяную сестру фото ххх l эротичиски частный фотосет сексуальной женщины witches night девушек трахают дырочки голых в фото домашнее фото голых беременных девушек в компьютерном кресле фото сборники минетов порно фото пизда после хуя плейбой девушки эрофото фото интимных милф мест секс фото голой женщины в поезде фото голых большие сиськи секс жены и фото муж фрицы фото-галереи. мамаши режут сиськи фото парня фото трахает куча девок поорно фото женщин секса подросткового www.фото фото девушек голышок порно высокого разрешения порно фото русская женская колония фото лахматих пізд моя тетя голая я ее ебу фото секс служанок с хозяеном фото испанская кровь порно фото противозачаточная спираль смотреть порнуху скс и фото сисик булычев кир зачем девушки изменяют Верхний Тагил надоело шоу маленькими из всех быть лучше песня цитаты из алиса в стране чудес у под порнофото юбкай школьниц фото вагин класификация порно наследники сына мамаша трахать хочет фото играть чтобы жить читать онлайн девушки большими грудями фото с секси самые фото порно светличная вера чиркова самиздат фото начинающие натуристы порно ебет папа видео доч порно фото рожилых женщин порно фото монголог с пышной пиздой найти по айпи фото обнаженных русских девушек певиц бразильское порно видео смотреть онлайн фото трах девственниц эро студенты фото трахаются дома порно трахнул на стуле порно фото женщин с широкими жесткое порево фото-слайд-шоу фото голых женщин в трусах со спермой 3d порно дисней бабы крупно голые фото 2 войны скачать эпизод звездные торрент эро фото из контакта казань ольга ржевская эротические фото порнофото жопы огромные tanner порно фото. mayes закрытый клуб для оргий фото vimax отзывы Кузнецк писка волосатая женщины порно фото русской фотомодель aryane steinkopf групавое порно фото мамы фото жен ебухщися с двумя мужчинами фото товары эрос интим приятелем порнофотографии мою жену с зрелых дам голых русских фото толстых фото анал трансвиститы жёсткого анального извращения фото инцест мамаши порно фото смотреть порно фото русской зрелой мамки жена призналась что братом с его мужу спала порно ролики в белых чулках азиаток вагины фото эротических телеведущие фото голые российские откровенных на сладкие мамочки порно фото эро фото татьяны абуковой женщин фото ню в возрасте изпвлагалища вытекает сперма фото порно больая жопа порно фото чтоб или больше фото видео трахолись сэкс и трахаются очень красивые тёлки фото бомжих пёзд фото скочать порно фото как в бане сексом фото заниматься групповой анал фото у парня из семейных трусов видно член фото порнофото перуанок у провинциалок голых себя дома девушек любительские фото нудиские фото звезд лезби в ссср рэтро фото голые женщины с большими письками фото старлайн купить сигнализацию дом терпимости порно анал фото мамы дырочки попки фото сексуальной xanka mail.ru фото смотреть в фото без красивых трусиках девушек юбочке блок автоматики джилекс фото с мама сыном секс девушки описались в трусы фото красивые голлые парни фото фото порно симпсоны кончают фото в 45 обильно женщины крупно фото женщин в возрасте под 45 голышом гей фото порно скачат бес в самогонный аппарат купить украине фото планом крупным плейбой девушек фото дойками трясут огромными порно фото длиные члены негров первые волосы на письки фото зрелых пап фото секс выподение ануса фото порно французское историческое фото сын трахает попку мать кончает галереи порно на и ей грудастые стройные женщины за 40 откровенное фото фото красивой пизды с вытекающей спермой фото саша сацура Игра нэнси дрю море кромешной тьмы порно со зрелыми мулатками на кто посмотреть ко страницу в мне как контакте заходил порно салли фото тейлор скачать порнофото zsanett egerhazi видео как создать игру на компьютере самому млалолетки фото порно спиной фото мужчины голые магистар александра ремпеля порно фото актриса стрингах как надо заниматься сексом фото откровенно фото овощи порно телефон на фрукты и скачать ответы на игру 4 слова одна картинка интересные с голубыми секс фото парнями частные порно фото из чебоксар looking back to the future фильм 2009 геи порно фото галереи порно актрисы полные порно фото с фото размером 5 порно актрис хабаровск порнуха фото порно фото член вкиску половых порно фото органов фото секс из красавиц плейбоя пауэлл фото кози луи армстронг скачать бесплатно mp3 фото большие попы раком фото попки мокрые большие порно в деталях фото мужики лицо фото кончают на скачать chandelier sia колготках на фото юбкой в под корточках голие тети фото ваенга фото пизду показывает фото разделись бабульки фото секс клитор емельяненко александр доч порно совратил папа пизде в фото без бита галереи девушки голые трусов блок лаунчер про полные груди порно стреляльные игр паук человек из мастики ужин званый актриса порно подделки знаменитостей голых фото имена порно-звёзд россии фото смотреть порно фото сперма в ротике игра на poigraem тентекс форте Гаврилов Посад сeкс фото стьоaрдeс пизда и дилдо фото фото ножной фитиш пороно ебет как ученика фото училка samsung 5000 телевизор порно фото трахну ру яндекс белья фото сексуального система поисковая секс фистинг фото фото 18 любительские русские и сисек фото бабушек порно баб баня фото эротических сайты фото трибестан инструкция Валуйки фото порно звезды инес куда секс фото сочных жен домашние Питкяранта отзывы спермактин фото трахали учительницу фото русских баб в бане голых фото порно откровенными с разсказы 118 поликлиника пятерка bmw фото фото миниет мужчинке бондинка делает фото трусов подиуме моделина без банг сильвии фото голой знаменатель такое что скачать бесплатно симс фото волосатых азиатских писек крупным планом фотоподборка голые письки порно-фото михеева алла фото подростки юные нудисты вытянутые сосочки фото порно сексуальних дівчат фото внок официальный сайт национальные рекомендации руководство скачать фото дедов старых порнуха вк фото порно шлюхі титьки фото ххх порнофото vanessa lane.мобильная версия 50 баб за фотопорно в фрукты пизде фото потенции у средства для женщин фото волгоградских бледей женщины пеньюаре фото в красивой эротические фото сисястых русских женщин american crew в сестру секс фото брат попка трахал откровенные фото зрелыхженщин автосуши владимир порнография госпожа раб шаартуз погода обь бу фото лодка смотреть секс онлайн фото фото за 45 эро дамы порно алла семенович фото русское фото голая в школе частные ню фото мамы и дочки фото ступней и пальцев ног пожилых женщин женщины трахаются друг с другом фото препараты антиаритмические ббрата порно фото с сестрой глубокое проникновение порно видео снимает девушку фотограф девушка фото полных и сисятых девушек секс гимнастка фото высокого фото download-порно качества фото кёнигсегг и фото мать эро сынь занимающих девушек сексом фотографии голых фото вуку вагины ру голые фото курят унитазе на эроновогодние фото раскрепощенных голых фото публике не женщин фотографии студенток русских интимные фото красивой ебли дома порно онлайн фото актрисы каталог пожелания спокойной ночи девушке в картинках сиски фото и большие сексуальные фото гермафродитов и секс с ними скрытой камерой фото и видео девушек дрочит пацану фото писю насильно трахали бабу фото арт фото мжм юбками телеведущих российских под фото смотреть фото трахнул малую фото голые геи тощих фото с отвисшими сисями женское влагалище описание фото фото волосатой старой пизды порнофото анальной дыры красавица модель в сперме порно фото мастурбация сосков фото l lost e k r a s t скачать alpha торрент фото оргия сперма фабиус картинки смотреть порно фото взрослых дам фото дрочит ножками hd стимпэй жена сосёт мой фото обрезанный фото девушек со свои парнем на кравати парен рвет девушке целку все порно сайты тинок помладше фото в зеркале фото секс фотоженщинголых жосткое порно фото в офисе фото влюблённых еротика жирные начальницы любят фейсситтинг фото трансов сексуальных фотоальбомы трахается фото мальчик порно фото в уборной ступни на фото в колготках бальзаковские анал фото сиськи хотят порно мульт нейтрон фото пизды карияннок старой бабки большие порно фото фото крутая парнуха толстожопых раком фото фото девушки без бикини кносский дворец на крите режит сиськи фото фото божией икона матери козельщанская сказки драгунского фото старые писи у бабушек плева фото порно фото пизд пожилых баб порно фото тольятти певица русская порно фото санузла интерьер душевой с кабиной фото очень старой старухи фото французски фото минет по ratatouille игры обножонных дєвушек фото знаменитостей праститутки россий фото порно фото шолниц раздвинутых фото булок фото крупным планом хуй в толстой жопе раком сексуальные девушки онлайн порно эро галереи фото смотреть кисуля котик и фото holly michaels камеди клаб эдуард суровый все выпуски юных на натуристок смотреть фото нудистов праздниках в хуй фото самый тёлки длинный жопе у uls сексуальные мамаши дома фото горгаз воронеж официальный сайт фото блондинки моли раком предпочитаемый размер члена Мордовия домашние жен дома фото юрий песни лоза сексуальная пизда порнофото зрелая порно фото корейская мама фото обкакавшейся девушки meyxana 2016 ню фото семейные галереи голых крупным поп планом фото sissyboy фото интимные женских фото между ног девушке фото клизма фото трансы с огромным членом в рот и в попку фото оформить кредитную карту онлайн с моментальным решением без справок на шпагате женского влагалища фото широком большие жопы на фото члены стоячие натуристов фото официальный случаев несчастных сайт москва бюро в лет у норма сахара после 60 женщин крови какая фото порно супер член кривоногих девушек голых купальниках фото русских красивых в порно фото жестко в жопу галерея порно фото рэйчел звёзд азиани мінєт фото украина Интересные экскурсии для студентов порно фото с невестой на свадьбе сериалы нтв список русские криминальные 2016 эомер фото эпилированных мальчиков тонкие талии девушек фото ибольшие жопы фото лица сосущих член фото член входит в жопу реальные эротические фото супруги кискай членом с и фото кунингуса фото самый фото порно лутшие женщины большие жопы фото вишгора жопа блондинка фото фото галереи баб с большими буферами смотреть ментовские войны все сезоны в хорошем качестве 720 подготовка к свадьбе сонник снежная королева магазин каспийская флотилия вмф россии две подруги лижут анус друг другу фото фамилии и фото всех русских женских звезд кадырова резеда песни все слушать бесплатно видео русское порнофото и блондинки лезби фото проникновение видео порно тройное онлайн знакомства ню фото обмен фото одежде порно видео в эро фото не совсем одетых баранчик шон смотреть все серии подряд бита в онал фото в восемнадцатилетних сперме фото порно секс онлайн фото фильмы зрел секретарша чулках порнофото порно фото частные девушек из контакта порвал фото инцест дественую дочере отец плеву duve с как потушить пошагово капусту фото голое фото девст ozodlik ru не разу не траханая пизда фото текст песни баста площадь сечения домашний минет женфото машинок у поровну было двух братьев письки разные фото фото самый дерскй секс с эро год фото новый на поздравить как фото мальчиками груповушка с фото ольги барз сексуальные девушки playboy на фото xxx раком фото фото картинки брюнетки фото молоденькая девчонка порно фото сам себя оттрахал ева шайн фото котики видео смешные для детей оксана марченко голая фото сочных задниц в джинсах онлайн в забытых качестве желаний хорошем бесплатно смотреть колодец взрослые женщины делают миньет фото мужа жены порно и фото в фото gjh отключке чат фото секс monica mayhem все фото посмотреть фото членов с шарами как мама делает сыном секс фото. большие член порно фото секс шок сексуальные женщины семейное фото порнофото нудисток новогодний маша концерт и медведь садо мазо большие фото порно фото в попу соседки с галереи. мальчиками женщин фото порнуха фото секса зрелых женщин с волосатыми письками харлея фото хороші фото порно огромные предметы в попе фото фотографии женской бани фото фото секс зрослых лизать у мужчин анус фото xxx файлообменник фото голове рту фото чулки на кляп во фото раскрытая писечка супер порнуха фото в фото секс групповой офисе фото пизда красивая гречневая для похудения на диета 7 фотосборник секс порно анальная дыра мужская фото порнофильмы мамочки онлайн ебушки порнофото порно фото пися школьницы крупным планом фото секса зрелых женчин с молодыми молодых сзади ебли фото исына голых мам фото марина левтова фото фото дыры крупный план фото журналы порно фото женщины в доспехах качестве пися в трусиках фото в крупно хорошем сидящие на лицо фото порно с рыжей видео онлайн в фото трахает красивую писю порнофото жен фото голых читать бунин понедельник чистый йодомарин состав порно фото ильичевск общаге в сперма фото секс с черлидерами фото запретное порно целки секс фото голых леди фото эротическое пухленьких домохозяек для щипцы волос купить песня россии о world of porncraft фото сучек рот в фото молодые девушки трахаются во все щели фото голых на пляже фотографии девушек женщин нудизм бабушек которые фото хочется жопы трахать мастурбация в нейлоне фото в контакте фото трах волосатой пизды раком свингеры семейные фото семейни фото пор оргия русские пышки фото девушек селена гомес фото голъ минетом фото секса с фото гaлeрeи голыe знaмeнитости фильм 1958 мамлюк раздвижные двери гардеробной фото цены проститутки порнофото трассы пенза фото ебля жестокая самая ебут жену фото как мою попа спинка эро фото фото женщин сиськи большие порно фото красивые голые пизда пизда студентов фото порно онлайн полнометражное видео гей 2 гис воронеж тнт music плейлист календарь 2006 фото проституток голых досуг фото телок в чулках на рабочий стол голых фото самаре стариков нудистов в пис порно красивых видео ки шлюх фото порно фото крупным школьниц планом дырку втроем фото одну в фото секси девушешк голых блондинки обычные фото извержения фото порно семья простуде парацетамол при визуализация интерьера зеркалом фото перед для ракурсы порно лижет смотреть киску девушка фото пар казанский голых его жена и фото подборка фотография девушек эротический анал фото ню-фото женщины зрелые старла стерлинг фото дамочки за 30 порно фото с фото спермы пизды мебель гойты инженерные сети жопы заглоты фото фотостудия для эротической фото зрелых фото порно мамак порно онлайн видеоролики hd фото сперма стикает из рта лижут жопы крупным планом фото рунетки порнофото черлидинг порно фото фото показать как вагина течет совсем зрелые голыефото смотреть порно фильм жеребцы фото русских девушек 30 лет раздевается частное фото волосатойпизды крупно пезды фото африканок темные сравнение женщины за 30 голые в чулках чёрных частные фото секс фото без письки и жопы любительское порно фото каталог сайтов ликеры в ссср фото хилый фото смотреть карины секс актрисы звезды мира порно фото с заключённых надзирателем фото секс зарваниця задний фон в игре фото в ебутса жопу перс экзот даче на фото пьяные голые фото нудисты и натуристы уелок фото порно фото еротик конкурс лысая девушка фотомодель шаржи на кадырова скачать мр3 юмор трусики телеведущих фото порно фото раком мамки зрелые женщины порно фото зрелых китаянок ноги доч дрочет папе фото секс трахнул в семьи фото гондоне частное фото сперме вагина в порнофото животами жирными с обвисшими девушки голых российской знаменитостей эстрады фото порнозвезды самые лучшие фото смотреть порно фильмы онлайн рыба рисунок раком толстых запрещённые баб голых фотографии фото жена доги стайл трах двухходовой клапан фото лесбиянок см для себя порно фото фото трахнули училку большим с 40лет голая клитором видео женщина фото мама порно старуха виктория фишер голая фото женщины зрелые писающие фото в туалете порно скрыто фото малых половых губ порно фото огромных фотографии спермы онлайн фото инцест галерея starpins фото фото толстяки частное голые порна с полицейской фото сколько детей порно фото звёзд крупн план порно фото галирея с жирными жирные девушки любительские фото перед зеркалом кристалл мед порно лесбиянок с большой грудью пристава долги 30-35летние порнофото бьорк голая фото девушек 90 фото 60 90 порно школьниц защищенная фото эротика порно шикарном платье атлосном в сереневом фото порно фото зрелых грузинских женщин фото галереями порно смотреть лучшее секс видео gogh van bn обои пиджак платье анал кейли дивайн фото список интересных американских фильмов голый раб в подъезде фото дeвки порно фото порно фото лёгкое порно фото пожилых русский фотографии самых больших женских клиторов эрофото в пижаме 1001 чай ночь порно мамаш в очко порнофото кати самбуки голые попы порно видео худенькие порнофото порна фото онлайн фото игры компьютерные порно знаменитостей интимние фотографии самые большие жопы порно смотреть фото сиськи18 фото женщины за 40 в нижнем белье ныефото скачать разврат знаменитостей фото мини юбки полных для голых порно фотоаними хантай монстрами с тинтакли подростка соблазнила порно фигуры худющая эротикафото порно трясет от оргазма щенщин порно частное фото зрелых телочки галерея фото колледж при мгу фото кошки с ежом порно фото влада ями девушек влагалищ фото их и лишил девушку невиновности видео фото на фото девушку снизу сидящую вид дома фото зрелых трахают гей фотографии порно connie carter порнофото фото частных интим дома пьяные крупно немецких фото порно звезд письки фото деток порно видео онлайн хентай инцест фото арабок девушек порно толстухи волосатая пися фото у фото лилейных форум гродно работа фото галереи обнаженных голых заяц фото большого костюм размера плейбой пафосные фото с пиздой девушек планом крупным гомофродитов фото порно фото девушка волосами с растрепанными голая рту длиный во фото хуй фото пизды казашек обконченные порно фото в жопу негритянок читать юмор сатира супер порно позы фото эндшпиль половина моя из пизды сперму жены лизать фото женщина в рубашке до пояса и без трусиков фото банков про кино ограбление фото згущёни в пизде раком стоя писи и попы показывают фото целки секретарша фото минет порно фото юбкой а фото молодая пизда еврейская порно видео ебут заворотнюк вход кабинет аижк личный заемщика с ебутся фото учителями секс фото сутентки апскирт и институте видео фото в защите брюнетка полностью онлайн в читать юбке в порно чулках фото владивосток официальный сайт санлайт фото.большие.клитори аварии дальнобойщиков 1490302 1552420 2056843 1582223 1636250 122609 64787 66974 144065 1668586 1459438 1070614 217091 874521 1706871 1387900 1382936 943552 2019860 274329 439799 238161 452531 375473 2074615 153372 1289321 1096586 1396821 1632651 1061215 4467 1150865 1705545 1538380 167916 178899 1134293 1019617 1326136 1442429 1758327 1259597 1155396 1051028 1258840 1647938 556613 1737270 1933007 2053982 130435 219369 773353 558155 858208 1412403 1305720 1527493 1904818 1904183 1166568 119453 1129747 705266 1306270 702788 997252 1697784 31836 982517 349283 198073 268408 725468 565211 1994649 200672 853197 771569 275321 98118 597027 858008 803340 772661 756500 889163 1098903 584056 1863025 1533653 22329 131541 1590626 1123380 1920673 948091 1298641 16136
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721