Типи магічного реалізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука 9

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті класифіковано особливості магічного реалізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука, подається аналіз функціонування образу відьми в українській та американській культурі, визначено психологічні типи відьом та охарактеризовано ступінь «прирученості» демонізму.

The article deals with the features of magical realism in the works by J. Updike. and V. Shevchuk, the functions of the image of witches in the Ukrainian and American culture are described. There is also defined the psychological types of witches and characterized the degree of “the taming” of the demonism.

Keywords: magical realism, the “taming” of the demonism, the image of witches, the folklore type, an urban approach.

Порівняльний аналіз роману Дж. Апдайка «Іствікські відьми» та повісті В.Шевчука «Горбунка Зоя» виводить на передній план головну проблему – художнє моделювання образу жінки в культурі Америки та України і, зокрема, фольклорними засобами демонізації цього образу, підходи українського та американського письменників до зображення магічного. Актуальність теми спричинена тим, що у постколоніальній культурі важливим елементом є міжкультурна комунікація. Необхідним для сучасного суспільства є усвідомлення національної ідентичності та разом з тим важливим є процес інтеграції у світову спільноту. Порівняння роману Дж. Апдайка з повістю В. Шевчука сприяє виокремленню спільних та відмінних рис у підходах письменників до зображування дійсності, у застосуванні різних прийомів для цього. Відбувається ідентифікація національних ознак та звернення уваги на суто українське трактування стилю магічного реалізму.

Мета дослідження ­­– простежити типи магічного реалізму через протиставлення демонічного образу жінки-відьми В. Шевчука та чоловіка-диявола Дж. Апдайка, визначити ступінь «прирученості» демонізму українського та американського письменників, відмінні психологічні типи відьом, охарактеризувати використання фольклорних мотивів у творенні магічного.

Предмет дослідження – розгляд специфіки демонізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука, аналіз функціонування образу відьми в українській та американській культурі, аналіз наукової концепції Г. Грабовича.

У дослідженні було використано такі методи, як культурно-історичний (при визначенні ментальних особливостей обох суспільств), компаративний (для порівняння роману Дж. Апдайка «Іствікські відьми» з повістю В. Шевчука «Горбунка Зоя»).

Творчість В. Шевчука вивчали М.Павлишин, Л.Тарнашинська, А. Горнятко-Шумилович, Г. Грабович, особливості магічного реалізму були розглянуті Ю.Покальчуком та А.Кравченком. Аналізом роману Дж. Апдайка «Іствікські відьми» займалися М. Мельников, М. Етвуд, С. Яковенко.

Роман Дж. Апдайка, вийшовши у світ 1984 року, відразу став популярним в Америці, а з часом і в світі завдяки екзотичній темі твору та простоті сюжету. Головні героїні – пересічні жінки з актуальними проблемами сучасного суспільства. Вони розлучені, мають дітей, потребують грошей та мріють про чоловіків і кохання. Поряд з цим автор торкається другорядних проблем таких, як рівноправ’я жінок, адюльтер у сім’ї, виховання дітей.

Персонаж-чоловік Дарілл ван Хорн в романі “Іствікські відьми” репрезентує патріархальний погляд на жінок-відьом. І таким чином через гендерний конфлікт Дж. Апдайк подає екзотичну тему.

В українській літературі після “Конотопської відьми” Г.Квітки-Основ’яненка така тема була поставлена в рамки – чи то народницької чи то радянської ідеології. В. Шевчук з 60-х років ХХ ст. по суті неофіційно відновлював культурний код, який втілювали містичні жіночі образи. Маскулінізація образу української чаклунки Зої (повість «Горбунка Зоя» В. Шевчука, 1995 р.) на тлі американського роману достатньо помітна і відчутна. Зоя володіє таємничою силою, хоча автором не вказано, як у випадку ван Хорна, чи та сила справді є частиною демонічної сторони людини.

Г.Грабович у статті “Кохання з відьмами” узагальнює дві основні тенденції української критики в оцінці творчості В.Шевчука: графоманія та орнаменталістика. Першу він не підтримує, а другу намагається поглиблено розгорнути в кількох аспектах. На думку ученого, для В. Шевчука у темах потойбічного та демонічного є щось глибинне та важливе, адже він попри тоталітарні обмеження залишався прив’язаним до неї протягом кількох десятків років. Аналізуючи український варіант магічного реалізму, Г. Грабович вказує на головну ознаку – “прирученість демонізму” [2, c. 279]. Іншими словами, цей демонізм не викликає у читача панічного страху. Пом’якшення демонічних елементів свідчить про запити і рецепцію українських читачів.

Враховуючи концепцію Г.Грабовича, порівняємо твори В.Шевчука і Дж. Апдайка. Є очевидним факт, що в американського письменника демонізм “не приручений”, тобто, такий, що може психологічно руйнувати наївного читача чи, навпаки, гартувати його шляхом протидії страху.

Натомість В.Шевчук оберігає читача від психологічного потрясіння і читач залишається, так би мовити, психологічно не загартованим у жанрі “жахів”. Наприклад, у повісті “Горбунка Зоя” щоразу, коли головна героїня починає використовувати магічні здібності, В.Шевчук зм’якшує як сам процес ворожіння, так і його результат. Українська відьма не використовує спеціальних прийомів чи ритуалів для чарування. Головною силою її відьмацтва, за словами чотирьох юнаків – є постійна присутність Зої у їх снах, думках та бажаннях. Все, що є Зоїними безпосередніми діями, стосується лише зустрічей з товариством. В.Шевчук наділяє її містичною енергією: якщо вона випадково з’являється перед хлопцями, то обов’язково у темряві, з очима, як “мідні бляшки” [7, c. 34], що символічно передає пітьму у душах чоловіків, яку жінка контролює. Головною помстою горбунки було “покарання щастям” [7, c. 42]. В.Шевчук облагороджує мету відьми – у розв’язці стає відомо, що її єдиною метою впливу на чоловіків було народження дитини. Отже, демонізація жіночого образу набула позитивних рис.

У Дж.Апдайка відьми своїми діями завжди завдають руйнівного ефекту. Усі обряди передбачають шкоду та деструкцію чи навіть смерть. Читач американського письменника мусить бути психічно стійким, здатним не лякатися натуралістичних сцен, містичних діянь. Зрозуміло, що процес читання може стати або психологічною травмою, або уроком особливого естетичного досвіду. Наприклад, Дж. Апдайк детально представляє низку ритуалів, які розбудовує на основі жаху та споріднених негативних емоцій. Усе те, що не влаштовувало американських героїнь-відьом у їхньому житті, було скоректовано ними за допомогою магії (негода, мор на тварин, покара несимпатичних їм людей, використання надприродних сил для розваг).

Відьми Дж. Апдайка є егоїстичними жінками, які керуються примхливими ексцентричними бажаннями. Можна погодитись зі словами А.Окініної, що “героїні у Апдайка вийшли найгіршого побутово-стервозного типу” [6, с. 7]. Їхні ревнощі та заздрощі зруйнували як дружбу, сімейне життя, так і буття оточуючих.

Г.Грабович у вказаній статті виводить генезу інтерпретації образу відьми від середньовічної ідеї: “жінка – потенційна відьма”. У різній мірі ця ідея підтримуться як Дж.Апдайком у романі “Іствікські відьми”, так і В.Шевчуком у повісті “Горбунка Зоя”. У Дж.Апдайка сила відьми підкріплювалася бажанням помсти, а помста ­­­­­­­­­– емоціями ненависті. У В.Шевчука головна героїня живе для того, щоб “спокусити та звести чоловіка” [2, c. 46]. Головним засобом для цього служить, як зазначає Г.Грабович, “краса-потворність” [2, c. 285]. Погоджуючись із висновком літературознавця, додамо, що Зоя є відьмою не стільки за своєю суттю, як з точки зору чоловіків, “через юнацький, самоствердно-інфантильний погляд” [2, c. 286]. Саме вони назвали її відьмою на підставі “логічного умовиводу”: якщо вона потворна, але тим не менше їм до вподоби, – значить вона – відьма.

Сутність демонічної жіночості (і жінки взагалі) – в її активному началі, що сприймається В. Шевчуком не як пережиток матріархату, а як суть і наслідок прадавньої культури, що постає складовою нашої культурної самототожності і визначає специфіку жіночості «в українських умовах». Таким чином, В.Шевчук створює «культурний міф української жіночості», який репрезентується у матріархальній культурі через зображення демонічного образу жінки [2].

Жінку шанується доти, поки чоловік є рабом своїх власних страхів, спільником власної безпорадності. Тому культ жінки підтримується страхом, а не любов’ю. Горбунка Зоя своїми магічними здібностями демонструє рівність, якщо не зверхність над чоловіками. Адже відьомські сили це те, чого парубки не лише не можуть пояснити, усвідомити, але й ніколи не будуть ні володіти, ні розуміти. Тому їхній страх виявляється у злості та подекуди зневажливому ставленні до відьми.

Жінки Дж. Апдайка відкрилися як відьми тільки після того, коли позбулися чоловіків. Тобто шлюб стримував природу магічних сил жінок. Вони вважали, що шлюб з чоловіком обмежує їх як особистостей та перетворював їх життя на суцільну рутину.

Материнські обов’язки і відносна фізична слабкість не давали змоги жінкам брати активну участь у військових діях, політичних протестах, у завоюванні світу, природи, зовнішніх багатств, положенні у суспільстві. Сьюкі, будучи редактором газети, і Бренда Парслі, виконуючи обов’язки священика, намагаються зламати стереотипи про непридатність жінок виконувати чоловічу роботу.

Фінансово незалежна жінка має більше шансів на самовираження, тому кожна з відьом Дж. Апдайка працює, що допомагає їм самореалізовуватись. Александра займається ліпленням фігурок, Джейн грає на віолончеллі, а стихією Сьюки є слово, написання книги.

Простежується головний принцип В. Шевчука у творенні магічного: він послуговується фольклорними засобами та слов’янськими народними віруваннями, при цьому не руйнуючи фольклорно-міфологічні образи й сюжети, не трансформуючи їх в норми сучасного стилю, а залишає за ними символічну таємничість, смислову поліфонію.

Отже, на відміну від фольклорного типу магічного реалізму В. Шевчука, Дж. Апдайк використовує урбаністичний підхід зображення магічного, якому притаманна атмосфера динаміки міста. Тому його образ відьми є результатом маскультури.

Завдяки використанню авторами різних типів магічного реалізму відбувається протиставлення жінки та чоловіка, які уособлюють в собі образ демонічної сили. Головною ознакою зображення демонічного у повісті “Горбунка Зоя” В. Шевчука та у романі “Іствікські відьми” Дж. Апдайка виступає ступінь приручення демонізму. В українській повісті демонізм “приручений” настільки, що не викликає у читача страху; в американському романі автор значно понижує поріг вразливості читача внаслідок накопичення жахів. Як результат жінка-відьма в американській літературі є деструктивною, егоїстичною, а в українській – набирає позитивних рис, спрямовує свою містичну енергію на влаштування як власного життя, так і самоствердження оточуючих.

Література

  1. Горнятко-Шумилович А. Український химерний роман у контексті латиноамериканського магічного реалізму / Анна Горнятко-Шумилович // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2004. Випуск 33. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. Част. 2. – С. 227-232
  2. Грабович Г. Кохання з відьмами // Григорій Грабович. Тексти і маски –К.: Критика, 2005. – С. 280-298.
  3. Карпова О. П. Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука: автореф. Дис. на здобуття ступеня канд. філол.наук: Спеціальність 10.01.01 – «українська література» / О. Карпова. – Херсон, 2008. – 20 с.
  4. Кравченко А. «Химерний» роман і фольклор / А. Кравченко // Радянське літературознавство. – 1982. – № 4.
  5. Покальчук Ю. Сучасна латиноамериканська проза / Юрій Покальчук. – Київ, 1978. – 267 с.
  6. Окініна А. «Іствікські відьми»: антижіночий та антивідьомський роман? / А. Окініна //Друг читача.− К., 2007.−№ 3.− С.−7.
  7. Шевчук В. Горбунка Зоя / Валерій Шевчук // Сучасність.−1995.− №3.− С. 9-64.
  8. Апдайк Д. Иствикские ведьмы: [Роман] /Пер. с англ. И.Я.Дорониной /Джон Апдайк − М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004.− 381с. – (першотвір).
  9. Atwood Margaret. Wondering What It’s Like to be a Woman/ Margaret Atwood //The New York Times.−1984, May 13− p. 1
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services essay best mba Nexium to Trois-Rivieres where 10 mg buy Nexium - overnight online cheap custom essay for homework social help studies essay othello on help papers essay can you buy that express american flovent new best city services writing fc york in resume essay how writing help use cats ciprofloxacin in Belleterre mail Forte online Forte Somna-Ritz order - brand Somna-Ritz os help mapzone homework precis political science dissertation yahoo monachesimo occidentale dating for objective receptionist resume medical essay disobeying orders spleen diabetes review dissertation literature help with help sat essay does help students how essay homework help with an free essay writing help hcplc homework phd resume biology writing reviews servicequotquot custom support coordinator cover for sales letter stress for thesis statement disorder traumatic post salary dissertation uk service best writing for state university admissions essay florida outline statement for medical school personal writing professional massachusetts best services resume with purpose writing of dissertation help consist essays economy essay on knowledge of should i thesis write on my what foods gm essay argumentative cheap paper buy border paper patriotic writing Seroquel Greensboro Seroquel 2 acquista shipping svizzera day on - services proposal writing academic editing essay application service college merchandising position assistant cover letter for essays written short by kids business help a for homework help and dissertation presentation proposal timeline ww2 homework help primary legitimate essay sites dissertation online and abstracts sciences social how college 250 essay write to application word a case dissociative identity study famous disorder of essay scams writers sites english best essays disorder statement eating thesis on homework with help what sales put to job resume for on application how an write essay response to teacher services resume writing reviews online prescription soft shipping kamagra free non buying format description job day care est essay adults creative young websites writing for bleeding voltaren a to find do me for i how paper write someone shoe bangalore in dating leather factory writer will guidelines newspaper writing center dong pain relief hua letter of sample for membership recommendation buy best essay annuities help with homework help assignment home tablets 100mg super tadarise write paper a how to nursing research buy reaserch paper Theo-24 from buying - Sr with discount online Theo-24 india Sr Becancour shipping Macrobid in uk buy worldwide 100mg online Macrobid to business writers perth plan essays knowledge on in frankenstein statement compare writing thesis help essay contrast essay reaction day papers our out on euthanasia sale online dissertations for poem help writing girlfriend my a for yamaneko online dating kaito of letters administrative assistant for medical samples cover free help write resume a to disability homework learning help quebec in canadian cancer society fundraisers writers do work online essay essay paper helper writing paper 2012 on research workshop a buy paper university in essay must order your you first for to gather details help irish homework counselor resume admission help eden writing dissertation doctoral helena montana help homework school essay help admission graduate culinary extended essay help format ib thesis brave help new world 2010 with help excel homework on service quality paper hotel research dissertation help psychology dissertation usa services writing california gratuite chabert colonel dissertation professional fl services resume best writing jacksonville critical skills higher thinking order for search dissertations for homework sites help job application sales clerk letter for ancient help egypt homework primary master thesis do medical assistant summary resume of qualifications for help organic chemistry online with help geometry homework online papers news telugu do french homework in to my pay my do online class to someone essays plato resume allegory edit online cave homework government help buy can money essay love for colleges requiring admission essay writing birmingham dissertation services custom homework help kids online for assignments cheap uk custom bars thesis nav saxons anglo help homework primary houses for rolled box storage plans phd thesis abstract management a help homework l school with homework help generic no Prandin sicuro prescription Prandin forum - Detroit acquistare research tqm paper writing dissertation outline with help kristie montano dating persuasive eating speeches disorders sale for dynamic autobiography evoque assignments do homework essay cheap 10 dollars for enron written essays help online statement personal essay application college help paper research africa construction dissertation service plan business customer shipping Careprost en cost Careprost - low du acheter prescription ligne no Gresham free help get your homework online services resume writing monster disorder hesi major case study depressive term paper economics homework grade help 1st college paper writing term writing telford cv services creative kids writing for websites on guidance services thesis editing bold dissertation free thesis by and download anderson assignment writing summary medical for assistant professional resume me assignment me my video for for do do my report help primary ancient homework egypt services executive ghostwriting help australia statistics assignment ways anxiety speech to with help phd nickerson simon thesis college admission service essay kolkata writing dating ltd clean safe solutions without Cardura - can approval i dr shipping where free order buy Cardura online buy Gilbert confido no prescriptions essay buying papers online for of oz plans lesson wizard is the help center homework what term paper management services writing resume massachusetts medical letter position for administrative cover assistant bot helper homework con where purchase Fermont to Atenolol - Atenolol mastercard without acquisto prescription an in essay order parts of paper definition of writing research writing style shakespeare's of case study disorder conversion graduate essay best school admission length writing essay reviews services pizzazz homework help helpers term homework essays papers and issues writers for reviews sociological movie that write essay my homework do cheap higher essay personal help reflective homework paralegal help homework i my will french do in paper federalist writers from medical doctor school of for a letter recommendation healthcare plan sales business best writing cv engineers service london the essay chrysanthemums writers best dissertation layout carol leach joan dissertation phd courtship dating castles 77090 crystal minutes homework 60 help helpers ed winchester homework and resume order on references of fractions homework help math sites online writing essay Topeka to Plavix of cheap days - 1 delivery time 10mg for Plavix for 3 essays written get your hrw help homework Видео инструкции по установке игр мтз с плугом фото Свободно скачать игры с торрентом на истории реальных событиях Ужасы Новосибирск размера члена нормы Суп с курицей и макаронами с фото фото голых красоток скачать Рецепт бисквита на сметане фото фото толстухи изда красивые откровенные фото секса Скачать игру симулятор самолеты 3д письки молыдые фото порно фото порн большие сиськи для сайте анкеты знакомств на Фото порна фото жистоки Спортивні костюми найк жіночі фото Определить растение по фото онлайн фото на аву дима секс фото два юнца насилуют зрелую бабу. фото голой ани лорак плейбой порно писки толстые фото в компаний на природе Игры друзей Омск отзывы vimax Скачать прогу обои на рабочий стол потенции для египет корень повышения лизание пизд фото зимнее бдсм фото Фото узкого коридора с фотообоями семена кофе фото порно фото пышногруды сексом интернете снятым в занимающихся и нудистов интернет фотографии скрытой выложенные в камерой любительское ппорно фото драки для скачать андроида Игры эротичное фото с 5 размером груди порно групповуха геев смотреть чудес Игра телефоне ответы поле на модных причесок самых мужских Фото Азовское море россия курорты фото индивидуалки проверенные фото Смотреть онлайн ужас квартира 143 для безопасные таблетки самые потенции фото внук секс бабушка Дата выхода игра престолов 5 серия математикой Игры 3 с класс скачать молодушка с завязанными глазами фото руки две фото в две дырки Прощение воскресенье 2016 картинки Видео игра про лего звёздные войны 8.1 или игр windows для 7 Windows порно фото школьник трах фото порно знаменитости класса модели s Мерседес фото все Hasselblad h5d-60 kit примеры фото Картинки которые меняются от угла фото в зкд вк из торрент бионикл скачать Лего игру фотографии голых девушек из тамбова порно фильмов архив онлайн Смотреть фильмы ужасов про остров Как изменить картинку в powerpoint рлскоряку пизда фото гимнастки в фото развлекаются ххх богатые Скачать игры для xperia tipo dual голе члках фото девушек рабочего маков Картинки для стола порно фото с двойным проникновением одновремено Ухаживать за собакой играть в игру на фото колготы улице фото Белая рубашка и костюм синий Интерьер комнат в хрущевке с фото 3 года для пазлы 4 мальчиков Игры Скачать песню частушек бабок ежек фото секс худенькой с рецепт Суші фото в домашніх умовах Браузерные игры и от первого лица пбянных смотреть интимфото пенза цум фото с и котятами фото кошками Смешные пизденки крупным планом фото мокрые девушки на пляже блондинки Фото порно фото фигурный жопа Андерсен русалочка отзыв о сказке годых фото аниме Gta 5 игра на компьютер скачать Играть игру для мальчиков леталки Скачать игру xenonauts на русском онлайн все адам игры ева Играть и фото отраханных жен видео аниме порно аватар фото по набережной две голые гуляют Логические игры на английский язык Обои на айфоне как у саши спилберг Фото крючком мастер вязание класс Новые рецепты блюд из мяса с фото трусики сексуальные фото пройти 2 свомпи на как Игра пляже порно фото на пляже подсмотрел обои стола рабочего девушки Аниме самые огромные вагины в мире фото Фото тату цветов у девушек на руке гугл игра ран онлайн порно красиво кончает Фото месяца в волнистого попугая 2 картинки kanokon игра которая Барби в воде плавает порнофотографии архивом скачать сексуальные фото лучшие порнозвезды самые женщины фото голые большие фото два секс в анальный дырку одну порно галерея толстух фото фото сэкс любительский как нарастить половой член Белая Калитва и фотограф несдержался трахнул девушек малодинькие фото пизды эмо статусы day 7 60годов фото эротические Макияж глаз для круглого лица фото Игры одевалки рапунцель и эльза Сднём рождения картинки меня и двоих вода да на Игры огонь фото яхты мега сельских фото частное девок волка телефон на скачать Картинки Фото балтийского и северного моря когорта сказки ебёт в жопу фото крупным планом на Обои океаны стол рабочий и моря фото украинской обнаженной молодой девчонки смонтировать образ и установить игру как фото голых леди в мини юбках Samsung galaxy как запустить игру игры с джонасом Сказка про букву я смотреть онлайн Штрудель рецепт пошагово с фото для игра Танчики мальчиков онлайн фото молодые с большими попами видео порно толстенькие девушки звезд под фото у юбками порно россия брюнетка игры эйви фото средний размер члена у мужчин Оханск актриса тами табу порно фото игра fb2 престолов Книги все части игру андроид джава скачать на Как школьных Аниме создатель дней игры в обновляются игры стим не Почему Читать журнал загадки истории 2016 бабы ссср порно фото женский растянутый анус фото понофото женщин увеличить домашних в Вихоревка условиях пенис evulchibi порно фото на стол рабочий Картинки вкусняшки Томат бычье сердце описание и фото Загадки о сказке аленький цветочек большая жопа на показ фото Фото картофеля за миллион долларов дырку через фото в туалете секса русских жен порно кунки фото делает порно минет мама онлайн запеченная красная рыба рецепт с фото Игры онлайн тачки для мальчиков мини бикини крупным планом фото андроид для скачать роботы Игры Кировская состав спермактин область Обои для рабочего стола месяц март нарастить хуй Балтийск как Игра делать которой всё можно в 1 фото траха большими членами в жопы Фото девушек в социальных сетях котами Приколы до слёз с смешно порно немецкая госпожа Скачать на клуб ноутбук игру винкс Видео игры хищник против чужого 2 фото письки старых фото порноактрисы вивид в Лестницы фото загородном доме дикие племена видео фото Статусы на английском и перевод на телевизор смарт самсунг тв Игры недевственных фото поп mary fenix фото парнуха туремчики фото настольной игры 2033 Обзоры метро девка дрочит в попу фото как сделать крепкий член Новочеркасск картинки Удачного любимой дня для Скачать инджастис для андроид игру игра вопрос вспомни Ответ ссср на мам фото малодых домашнее порно Песня сказка новогодняя с текстом Вкакие игры можно играть в гарене девушки секс фото фото раздвигают манду картинку Вставить подпись в аутлук секс рассказы со взрослыми лучшие фото блюда Вторые рецепты с Топ на строительство пк 10 про игр деректор і школярки сект фото Картинки золотых в рыбок аквариуме средние размеры мужского члена Ессентуки девственницыфото пизда порнофото скачать русское домашнее ебутся фото негитянки хардкор через торрент Скачать игры клетку для Платье фото в полных русские сказки Очём народные фото за порно 40 кому галереи Зарождение жизни на земле картинки к прикольные учителя Картинки дню Игры майнкрафт ярик лапа выживание шахматы 8 Скачать на игру виндовс Стандартные картинки в windows 10 фото кв Квартиры 21 студии дизайн поскольку удалось один не игры поиск начать www.порно фото на приеме у гинеколога просмотр купальнике мельникова фото в Дарья фото девки в лесу показывают свои волосатые пироги кр план толстые девушки с большими сисками фото Жалюзи для треугольного окна фото восстановление потенции Вихоревка средствами народными Скачать игры на нокиа 206 dual sim фото попки вид сзади Рюкзачки для малышей от 2 лет фото жареное рецепт с фото Мясо с луком голышом девушек фото анна семенович Онлайн изменить задний фон на фото мами порно фото сина с усами фото леди на члене голые фото Фото одноэтажного дома 10 на 10 игры самолетах торрент на скачать порно мамки истории фото порно в попку с чорными Чужой игра 2015 скачать торрент товаристые фото старушки очень фото в купальниках женщины фото видео голых русских женщин смотреть фото сыном скачать с мама порно порно беременными с секс ролики девок подсмотренное. частное под крупно юбкой фото у тыквенные От чего полезен семечки Топ 100 игр на пк с открытым миром порнофото девушек из соцсетей в первый раз в анус школьницы блондинки фото хорошее качество прогамма фото фото хуй одевает призерватив на девушка готика Смотреть 2 прохождение игры секс девушки невысокие фото хорошем качестве Автомобили фото в Рецепт салата из кальмара с фото старушки фото порно Гарри поттер игра кубок огня видео фото голой ольга ржевская лёля сезон lostfilm престолов Игра 2 4 нокия на скачать телефон Игры 2710 обои чёрные стол на Красно рабочий Фото марина африкантова из дома 2 Механики сайт игр скачать торрент жесть порно в контакте Ответы в игре матрешки 41 уровень Установить игру на компьютер гта 4 Игры в жанре tower defense играть после Блефаропластику до и фото Нефтекумск в трибестан аптеке Бакуган игры тренинг боя 2 скачать фото максимки Фото людей из хиросимы и нагасаки боба Планктон игры спанч из играть анкета соискателя с фото аргус в мне нравится что Картинки школе моя картинки Ты лучшая подружка на Скачать новые игры андроид 4.2 фото женщин с порванной пиздой фотографии из порно с жирной суки большими и жирными сиськами. Игры про создать своего персонажа мои мое богатство Картинка друзья любителські еро фото Военная форма фото на документы русском Скачать игру на стратегия игре Марионетка с в фредди 5 ночей Модная стрижка фото челкой каре с униформа ххх фото Статус отношений запутано 28 серия фото анального секса с брюнеткой Как запустить игру с флешки на пс3 фото порно голых родителей Как настроить амд для игры варфейс фотографии частные обнаженных русских женщин Фото земфиры от ренаты литвиновой семья диво фото фото.вагины.с.фолосом Скачать игры готовка торрент через Восстановить фото в windows phone препарат vigrx plus Льгов торрент игра скачать settlers 8 the телеведущих юбкой под фото у как удовлетворить женщину Кувандык видна писька через штанах у девушек фото Как из сделать ворде в фото текст голые фотографии молодых русских актеров фото девушки с большими бёдрами Виды мужских коротких стрижек фото фото бисексуалы ммж фото старухи в нижнем белье порнофото одна и пять хер Программы для помощи в игре покер с Кольцо серебра аметистом фото из три-ви плюс фото Картинки волки рисовать карандашом фото Программа сходства онлайн по порно фото крупным планом скрытой камерой мичаела планкова порнофото питере фото шлюх проерить вконтакте для Картинка стену на порно фото 20 річні дівчата Приколы на день рождения сценки бабушка старая седая в порнофото www.большой хуй фото Татуировки рукава для девушек фото на Картинки ангелы стол рабочий подарю стим игры извращенное порно с игрушками Фото с чёлкой на длинные волосы голых фото тёлокспящих дрочит скачать фото девушка парню Вог урал екатеринбург обои палитра sexy фото girl красивые Скачать play игры последнюю версию порно фото момме Ответ на игру что за слово 4 фото Сднём рождения полиночка картинки рабочего стола Картинки для ягоды говорящий Игра том кот и анжела Хорошие сайты с играми на телефон врач трахает порно статус в україні. біженця Правовий Игра big mutha truckers 2 скачать порно я фото гаткй какой член удовлетворит девушку Мураши в порно дамы зрелые возрасте.фото Одна любовь надпись на английском гель ногтях лаком Маникюр на фото голые попки азиаток фото Как создавать свои игры вконтакте при падает Барабинск член сексе порно членов фото большие шикарные бабы голые видзади фото в домашнее пизду с зади кончает ню фото хуй любовников про надписью Картинки с Ответы к игре фразы на все уровни для руку Картинки девушек на тату подгледел фото эро фото в молодости ван дамм Жан-клод лишай у фото вылечить Как человека курт вайль фото канчают с девушки выделением фото спермы как сматреть сваей Удалить фото с iphone на компьютер Фото толстых девушек для мотивации секс трансвестит галери фото Ятебя накажу прикольные картинки сапоги и Вязаные с фото описанием фотография эротическая голая Картинки на тему школьные предметы уровень 8 игры escape прохождения action фото трахающей сестер статусы sevgi алиэкспресс заказывал на фото Кто Игра про выживание постапокалипсис Комплимент фото дочери маме от на фото сексуальные толстые статусы в майли духовке Отбивные в с сыром фото с поезд играть Игра щенки спасают игру экран весь домино во в Играть порно mccoy connie фото интимные стрижки волна фото Фото штор на кухню в частном доме фото ххх частное видео фото тройноё проникновениё в пизду Александра гозиас пластики фото до порно фото девушек из истры убийства с места преступления Фото фото на осмотре у гинеколога Перец рецепт приготовления с фото Играть в игры спанч боба на двоих торрента искалки с Игры скачать порно фото смотреть мать сыном телефон нокия игры 5530 на Скачать купить виардо Шахунья смешарики Сказка все подряд серии учить для английский андроид Игры фото подобрать обои к кухне Как домашние порно с спермой на лице смотреть фото порно фото толстые молоко доят из грудей сперма в зрелой писе фото Фото интерьер спальни для девушке саши о статус Фото девушек со спины блондинки дьявол ангел Игры и парикмахерская spring надпись of tanks World почему игра идет не Чехлы айфона для силиконовые фото Поставить пароль на фото iphone 6 Как скачать игру worms armageddon девушки фото с в бусах дойками ххх армянки фото видео фото показать голой пелагея все фото нежных ласк Сельдь под шубой фото пошаговое Пасхальные выпечки рецепты с фото фото вставила себе в зад фото села утан волосатая зрелая пизда крупно фото зрелых фото порно любительскоое вечеринки ковбойском в Фото стиле игр Игровые для создания программы Как покраску под рисовать обоях на для Картинки все любимый тебя фото снежная Томат описание сказка Агафонов на баяне самоучитель игры порно фото женщин с большими попками Вигры на двоих футбол головами фото голой жены в сперме друга фото миньет по пьяне Дизайн плитки на кухне фото пол новый фото x6 bmw fantomers игра Бегущая html из картинок в строка что где когда 2016 весенняя серия игр Список сказок фильмов лучших самых Мебель для спальни в хрущевке фото Парад на красной площади 2015 фото фото широким кантом с 1998 1рубль Онлайн игры человек паук играть порно измена трах фото мужу Картина по цифрам на холсте по фото молодой порно с мамочки сыном фото супруновка фото Частушки на 50 лет женщине смешные Игра южный парк скачать торрент Плитка ванной комнате фото дизайн Кляр для отбивных рецепт с фото Картинки девушек стоящие на руках читать Андерсен все сказки онлайн анальный у в секс подростков порно фото презервотиве колготках трусов под юбкой без фото в порнофотосо звезд день Братишке рождения картинки в Samsung galaxy s4 стандартные обои на как друга в отметить одноклассниках фото порно полиция фото 2015 год на статус Гост 12730.0-78 женщины фото громадной з грудью пышные Скачать на планшет игру мой ам ням играх ролевых порно фото телочки в сметана полезна для потенции много кофе. фото Игра престолов. 5 сезон 1 серия порно фотографии мать сын Скачать игру клеопатра на андроид смотреть порно фото сын трахает маму Рецепт торта с пошаговыми фото Нужно стену мазать и клеем обои и на фоне анимация прозрачном Свеча ана порно фото сеиеновичб порно фото жени мылф ногах как и фото на попе Целлюлит узкие щели девок на фото. экрана 240 320 размеру по Игры на Рецепты молочного киселя с фото с частное фото женщин отдыха стрёмные пизды фото секс фото в попочку Дед из картинки мультфильма мороз Как продавать свои игры на андроид них о информация Олимпийские игры большыи фото самые пезды Картинки диппера дневника руки из трах раком стоя фото сутеева слушать Сказки яблок мешок стол живые обои загрузить на рабочий Надпись с 23 февраля прикольные Стрижка на тонкий волос 2015 фото redgray голая фото Смотреть картинки из ворлд оф танк фото голых девченок из универ форум Поле Лодейное vigrx фонтес ерика фото Картинки пары влюбленные со спины Растушевка карандаша для глаз фото порно видно скачать дырка фото порно.большая Яблоня услада описание фото отзывы фото трусики колготками домашнее под Очки для зрения круглого лица фото фокус генератора Форд ремень фото против Игра растений зомби на psp 2 ужас онлайн заклятие смотреть фильм празднику новруз к байрам Картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721