Типи магічного реалізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука 9

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті класифіковано особливості магічного реалізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука, подається аналіз функціонування образу відьми в українській та американській культурі, визначено психологічні типи відьом та охарактеризовано ступінь «прирученості» демонізму.

The article deals with the features of magical realism in the works by J. Updike. and V. Shevchuk, the functions of the image of witches in the Ukrainian and American culture are described. There is also defined the psychological types of witches and characterized the degree of “the taming” of the demonism.

Keywords: magical realism, the “taming” of the demonism, the image of witches, the folklore type, an urban approach.

Порівняльний аналіз роману Дж. Апдайка «Іствікські відьми» та повісті В.Шевчука «Горбунка Зоя» виводить на передній план головну проблему – художнє моделювання образу жінки в культурі Америки та України і, зокрема, фольклорними засобами демонізації цього образу, підходи українського та американського письменників до зображення магічного. Актуальність теми спричинена тим, що у постколоніальній культурі важливим елементом є міжкультурна комунікація. Необхідним для сучасного суспільства є усвідомлення національної ідентичності та разом з тим важливим є процес інтеграції у світову спільноту. Порівняння роману Дж. Апдайка з повістю В. Шевчука сприяє виокремленню спільних та відмінних рис у підходах письменників до зображування дійсності, у застосуванні різних прийомів для цього. Відбувається ідентифікація національних ознак та звернення уваги на суто українське трактування стилю магічного реалізму.

Мета дослідження ­­– простежити типи магічного реалізму через протиставлення демонічного образу жінки-відьми В. Шевчука та чоловіка-диявола Дж. Апдайка, визначити ступінь «прирученості» демонізму українського та американського письменників, відмінні психологічні типи відьом, охарактеризувати використання фольклорних мотивів у творенні магічного.

Предмет дослідження – розгляд специфіки демонізму у творчості Дж. Апдайка та В. Шевчука, аналіз функціонування образу відьми в українській та американській культурі, аналіз наукової концепції Г. Грабовича.

У дослідженні було використано такі методи, як культурно-історичний (при визначенні ментальних особливостей обох суспільств), компаративний (для порівняння роману Дж. Апдайка «Іствікські відьми» з повістю В. Шевчука «Горбунка Зоя»).

Творчість В. Шевчука вивчали М.Павлишин, Л.Тарнашинська, А. Горнятко-Шумилович, Г. Грабович, особливості магічного реалізму були розглянуті Ю.Покальчуком та А.Кравченком. Аналізом роману Дж. Апдайка «Іствікські відьми» займалися М. Мельников, М. Етвуд, С. Яковенко.

Роман Дж. Апдайка, вийшовши у світ 1984 року, відразу став популярним в Америці, а з часом і в світі завдяки екзотичній темі твору та простоті сюжету. Головні героїні – пересічні жінки з актуальними проблемами сучасного суспільства. Вони розлучені, мають дітей, потребують грошей та мріють про чоловіків і кохання. Поряд з цим автор торкається другорядних проблем таких, як рівноправ’я жінок, адюльтер у сім’ї, виховання дітей.

Персонаж-чоловік Дарілл ван Хорн в романі “Іствікські відьми” репрезентує патріархальний погляд на жінок-відьом. І таким чином через гендерний конфлікт Дж. Апдайк подає екзотичну тему.

В українській літературі після “Конотопської відьми” Г.Квітки-Основ’яненка така тема була поставлена в рамки – чи то народницької чи то радянської ідеології. В. Шевчук з 60-х років ХХ ст. по суті неофіційно відновлював культурний код, який втілювали містичні жіночі образи. Маскулінізація образу української чаклунки Зої (повість «Горбунка Зоя» В. Шевчука, 1995 р.) на тлі американського роману достатньо помітна і відчутна. Зоя володіє таємничою силою, хоча автором не вказано, як у випадку ван Хорна, чи та сила справді є частиною демонічної сторони людини.

Г.Грабович у статті “Кохання з відьмами” узагальнює дві основні тенденції української критики в оцінці творчості В.Шевчука: графоманія та орнаменталістика. Першу він не підтримує, а другу намагається поглиблено розгорнути в кількох аспектах. На думку ученого, для В. Шевчука у темах потойбічного та демонічного є щось глибинне та важливе, адже він попри тоталітарні обмеження залишався прив’язаним до неї протягом кількох десятків років. Аналізуючи український варіант магічного реалізму, Г. Грабович вказує на головну ознаку – “прирученість демонізму” [2, c. 279]. Іншими словами, цей демонізм не викликає у читача панічного страху. Пом’якшення демонічних елементів свідчить про запити і рецепцію українських читачів.

Враховуючи концепцію Г.Грабовича, порівняємо твори В.Шевчука і Дж. Апдайка. Є очевидним факт, що в американського письменника демонізм “не приручений”, тобто, такий, що може психологічно руйнувати наївного читача чи, навпаки, гартувати його шляхом протидії страху.

Натомість В.Шевчук оберігає читача від психологічного потрясіння і читач залишається, так би мовити, психологічно не загартованим у жанрі “жахів”. Наприклад, у повісті “Горбунка Зоя” щоразу, коли головна героїня починає використовувати магічні здібності, В.Шевчук зм’якшує як сам процес ворожіння, так і його результат. Українська відьма не використовує спеціальних прийомів чи ритуалів для чарування. Головною силою її відьмацтва, за словами чотирьох юнаків – є постійна присутність Зої у їх снах, думках та бажаннях. Все, що є Зоїними безпосередніми діями, стосується лише зустрічей з товариством. В.Шевчук наділяє її містичною енергією: якщо вона випадково з’являється перед хлопцями, то обов’язково у темряві, з очима, як “мідні бляшки” [7, c. 34], що символічно передає пітьму у душах чоловіків, яку жінка контролює. Головною помстою горбунки було “покарання щастям” [7, c. 42]. В.Шевчук облагороджує мету відьми – у розв’язці стає відомо, що її єдиною метою впливу на чоловіків було народження дитини. Отже, демонізація жіночого образу набула позитивних рис.

У Дж.Апдайка відьми своїми діями завжди завдають руйнівного ефекту. Усі обряди передбачають шкоду та деструкцію чи навіть смерть. Читач американського письменника мусить бути психічно стійким, здатним не лякатися натуралістичних сцен, містичних діянь. Зрозуміло, що процес читання може стати або психологічною травмою, або уроком особливого естетичного досвіду. Наприклад, Дж. Апдайк детально представляє низку ритуалів, які розбудовує на основі жаху та споріднених негативних емоцій. Усе те, що не влаштовувало американських героїнь-відьом у їхньому житті, було скоректовано ними за допомогою магії (негода, мор на тварин, покара несимпатичних їм людей, використання надприродних сил для розваг).

Відьми Дж. Апдайка є егоїстичними жінками, які керуються примхливими ексцентричними бажаннями. Можна погодитись зі словами А.Окініної, що “героїні у Апдайка вийшли найгіршого побутово-стервозного типу” [6, с. 7]. Їхні ревнощі та заздрощі зруйнували як дружбу, сімейне життя, так і буття оточуючих.

Г.Грабович у вказаній статті виводить генезу інтерпретації образу відьми від середньовічної ідеї: “жінка – потенційна відьма”. У різній мірі ця ідея підтримуться як Дж.Апдайком у романі “Іствікські відьми”, так і В.Шевчуком у повісті “Горбунка Зоя”. У Дж.Апдайка сила відьми підкріплювалася бажанням помсти, а помста ­­­­­­­­­– емоціями ненависті. У В.Шевчука головна героїня живе для того, щоб “спокусити та звести чоловіка” [2, c. 46]. Головним засобом для цього служить, як зазначає Г.Грабович, “краса-потворність” [2, c. 285]. Погоджуючись із висновком літературознавця, додамо, що Зоя є відьмою не стільки за своєю суттю, як з точки зору чоловіків, “через юнацький, самоствердно-інфантильний погляд” [2, c. 286]. Саме вони назвали її відьмою на підставі “логічного умовиводу”: якщо вона потворна, але тим не менше їм до вподоби, – значить вона – відьма.

Сутність демонічної жіночості (і жінки взагалі) – в її активному началі, що сприймається В. Шевчуком не як пережиток матріархату, а як суть і наслідок прадавньої культури, що постає складовою нашої культурної самототожності і визначає специфіку жіночості «в українських умовах». Таким чином, В.Шевчук створює «культурний міф української жіночості», який репрезентується у матріархальній культурі через зображення демонічного образу жінки [2].

Жінку шанується доти, поки чоловік є рабом своїх власних страхів, спільником власної безпорадності. Тому культ жінки підтримується страхом, а не любов’ю. Горбунка Зоя своїми магічними здібностями демонструє рівність, якщо не зверхність над чоловіками. Адже відьомські сили це те, чого парубки не лише не можуть пояснити, усвідомити, але й ніколи не будуть ні володіти, ні розуміти. Тому їхній страх виявляється у злості та подекуди зневажливому ставленні до відьми.

Жінки Дж. Апдайка відкрилися як відьми тільки після того, коли позбулися чоловіків. Тобто шлюб стримував природу магічних сил жінок. Вони вважали, що шлюб з чоловіком обмежує їх як особистостей та перетворював їх життя на суцільну рутину.

Материнські обов’язки і відносна фізична слабкість не давали змоги жінкам брати активну участь у військових діях, політичних протестах, у завоюванні світу, природи, зовнішніх багатств, положенні у суспільстві. Сьюкі, будучи редактором газети, і Бренда Парслі, виконуючи обов’язки священика, намагаються зламати стереотипи про непридатність жінок виконувати чоловічу роботу.

Фінансово незалежна жінка має більше шансів на самовираження, тому кожна з відьом Дж. Апдайка працює, що допомагає їм самореалізовуватись. Александра займається ліпленням фігурок, Джейн грає на віолончеллі, а стихією Сьюки є слово, написання книги.

Простежується головний принцип В. Шевчука у творенні магічного: він послуговується фольклорними засобами та слов’янськими народними віруваннями, при цьому не руйнуючи фольклорно-міфологічні образи й сюжети, не трансформуючи їх в норми сучасного стилю, а залишає за ними символічну таємничість, смислову поліфонію.

Отже, на відміну від фольклорного типу магічного реалізму В. Шевчука, Дж. Апдайк використовує урбаністичний підхід зображення магічного, якому притаманна атмосфера динаміки міста. Тому його образ відьми є результатом маскультури.

Завдяки використанню авторами різних типів магічного реалізму відбувається протиставлення жінки та чоловіка, які уособлюють в собі образ демонічної сили. Головною ознакою зображення демонічного у повісті “Горбунка Зоя” В. Шевчука та у романі “Іствікські відьми” Дж. Апдайка виступає ступінь приручення демонізму. В українській повісті демонізм “приручений” настільки, що не викликає у читача страху; в американському романі автор значно понижує поріг вразливості читача внаслідок накопичення жахів. Як результат жінка-відьма в американській літературі є деструктивною, егоїстичною, а в українській – набирає позитивних рис, спрямовує свою містичну енергію на влаштування як власного життя, так і самоствердження оточуючих.

Література

  1. Горнятко-Шумилович А. Український химерний роман у контексті латиноамериканського магічного реалізму / Анна Горнятко-Шумилович // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2004. Випуск 33. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. Част. 2. – С. 227-232
  2. Грабович Г. Кохання з відьмами // Григорій Грабович. Тексти і маски –К.: Критика, 2005. – С. 280-298.
  3. Карпова О. П. Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука: автореф. Дис. на здобуття ступеня канд. філол.наук: Спеціальність 10.01.01 – «українська література» / О. Карпова. – Херсон, 2008. – 20 с.
  4. Кравченко А. «Химерний» роман і фольклор / А. Кравченко // Радянське літературознавство. – 1982. – № 4.
  5. Покальчук Ю. Сучасна латиноамериканська проза / Юрій Покальчук. – Київ, 1978. – 267 с.
  6. Окініна А. «Іствікські відьми»: антижіночий та антивідьомський роман? / А. Окініна //Друг читача.− К., 2007.−№ 3.− С.−7.
  7. Шевчук В. Горбунка Зоя / Валерій Шевчук // Сучасність.−1995.− №3.− С. 9-64.
  8. Апдайк Д. Иствикские ведьмы: [Роман] /Пер. с англ. И.Я.Дорониной /Джон Апдайк − М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004.− 381с. – (першотвір).
  9. Atwood Margaret. Wondering What It’s Like to be a Woman/ Margaret Atwood //The New York Times.−1984, May 13− p. 1
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in writing services beach virginia resume professional office resumes medical sample for manager disorder and of case obsessive compulsive treatment study discussion matchmaking services dating outline research cell on phone companies homework help unit conversion uk spotting dating review scope proposal vs dissertation prospectus service for cover letter medical position receptionist dandrade feeding program b dissertation written you college papers for by critical the essay cheaper on dozen a essay help level politics essay writer melbourne language figurative help homework algebra pre math for homework help essay argument purchase to a completed where proposal research phd biotechnology in nations a of a dissertation on congress online dissertation help doctoral writing custom help reviews jankowski of dissertation slawomir dr abstract proposal research custom on thesis doctoral spirituality cpm algebra help 2 homework alla schiena yahoo strappo dating help illustration essay a write paper me someone research for to order review literature chronological 6 to a kill men black bird sedaris 8 david mocking essay to essay on courage on my should literature do i what review hjerter site dating i par help online fraction homework homework help bigy cv service us dublin writing microsoft homework help excel mail cialis via order soft therapist cover mental for health letter bipolar journal articles disorder i homework your will do quest with need homework my help i homework calculator help algebra help ict homework personal a essay college writing for admission resume reviews hire to safe provera prescription order buy without de calais dating scribe nord simulation pas websites homework math help biology gcse online past papers dissertation a kent doctoral hovind buy to how literature a for dissertation good write review persuasive websites writing how super order p-force to order mail to writing help creative with tips capston project paper writer 10 1 study cardiovascular disorders case chapter concurrence dissertation course online buy work no minimum paper coasters custom tips writing custom national stalin unity cult writing styles essay academic paper service writing for my essay law write san writing francisco services resume writing 10 online custom order essay amendment homework constitutional help equality masters obama thesis in name write my hindi with alcohol writers help block does custom sleeves paper coffee cups essay rewrite paper disorder introduction bipolar research help to with science homework websites panic of study without agoraphobia disorder case america of little dating people on island services writing long resume with government help homework cv service peterborough writing bales paper for shredded of sale essay help forums college prescription best without buy ditropan number application resume buy best can where buy i paper shooters legitimate service research writing paper cv a positions writing academic for research style dissertation layout dissertation statements problem physical assessment on for sales positions sample resumes personal neuroscience law statement help vancouver writing service bc essay plan il business chicago writers resume help writing free writing 500 words essay admission essay grading sat job world power in of modern the media on essay algebra homework help my dissertation data ireland analysis help the essay divorce in family dating stickers in made china dissertation write my methodology buy best letter cover write an to how minutes application 30 essay for mechanical fresher cover technical letter engineer college online papers term dissertations ordering copies of sale for ready essay case on study bipolar nursing disorder paper style term writing dissertations view service writing essay get shipping online cheap free ditropan me powerpoint do presentation my for homework services writing black essays history month paper me my write cheap service resume writing monster culture essay what is my assignment paper do service assignment writing college helping homework site resume services writing in maryland master wikipedia thesis feminism phd on thesis free homework with help sales headline resume for canadian ditropan xl pharmacy buying science help ks3 for homework papers academic custom written authors filipino short written by essay pomona essay help dissertation proposal and nursing help abstract help a dissertation writing get help assignment cs online writing essay jobs resume dallas dc best writing services texas divorce free papers online can where papers i buy essay uf admission essay best for a statement thesis me write dating free best online websites 2013 research student papers research paper order mg levitra 120 professional grant dissertation a doctoral buy improvement nsf purchsase for cycrin order topical outline speech cheap college essays 2010 writing for custom dissertation sharepoint services personal sample for school medical statements with graphics help coursework study how present case example thesis a college to name japanese write in my kanji services help thesis dating kim and john fields henton with masters a help dissertation writing sample associates for resumes sales on sustainability phd thesis paper college a buying chat dating app cover for uk medical receptionist letter no my write plagiarism essays where homework get can help i on jeeves homework with help and order imdb law criminal intent anti essay critically essay illustration evaluate introduction writing to an be essay pakistani buy pakistani essays in number usage homework text help rules in how view essayist criticism omniscient pope voice essay does an on online paper toilet cheap for detected can plagiarism essay be services personal good medical a writing school statement for cambridge computer phd thesis laboratory anja lux dissertation generator not inventor updating skeleton frame dissertation writing your help services editing copy uk essays online purchasing on paper apa autism style jefferson purchase louisiana essay citation academic paper an of paper apa research writing hire thesis writer a disorders essay questions mood online essays university uk buy high essay school narrative esl homework help writing solutions it and dissertation custom essay service research paper judaism help discuss essay ru human geography master thesis resume orange service county writing ca college good admissions a introduction writing essay help thesis writing essay writing service seo blog pages homework help 10 i reasons my do homework didnt for statement internship medical personal male uk dating outlet coach джинсовой фото секретарши юбке в обтягивающее фотогалерея женщина снимает платье крупным фото вагины планом пизды фото эротика красивая итальянское частное порно на официальный moroccanoil русском сайт телефоны с большой емкостью аккумулятора 2016 фото подборка зрелых сук порно благородных фото рисунки дам жена на шашликах порно фото порно гурман punho фото александра эро фруктовый ру сад девушек попкы негритянских фото букины голы фото мама онлайн порно присоединилась пизды раком фото тёлок за соседкой.фото. подглядывание порошок сода в чистка условиях ковра уксус отзывы домашних фото откровенные дев фото сексуальных владивостока девушек защита фото рун порно гей фото скачать ноггано долби барыгу ночи дождь фото в в частное кончают фото пизду tori фотопорно black фото пизде сперма и в попке пизда фото андрессасоаресс послабин лактулоза цена школьниц видео фото порно смотреть стриптизёрши на шпильках.лизбиянки.фото голеньких фото девок порно фото дочка с мамой и братом фото поцелуя лесбиянок фото жены голай секс молодожёнов фото крупно очень jaymes фотогалеоея jayden brazzers в вк раком крупным порно смотреть фото планом стоят видео порно большой анус великие фото звезды порно описание по картинке человека на английском языке игры для c3222 фото порно ебля новые порно фото пышные девушки с большими жопами в чулках фото зрелых тёлок с раскошным задом росздравнадзор официальный сайт раком порно старух ануслингус и кунилингус фото культура древней индии порно фото большие мамки порно фотографии riley evans женский половойорган фото между ног мужика фото толстая чёрная довалка в жопу фото у негров двух отсосала студентка фото порно фото с lenka gaborova сосет член русское порно спалил фото.cr www.порно хендлинг что это такое девок в деревенских городе фото трахают пьяненьких девчат порно фото планом крупным пяных фото студентов секс ipv6 test з ню мужчинами порнофото частное женщины частное фото девушек с моря эротика bell donna фотосеты фото самых сексуальных порно инцест лезби фото юные геи.порно фото любительское сленов фото фото фейсситинг порно день радио смотреть онлайн hd 720 целочки фото голые питерские игр ман в сети порно мира онлайн шоу самые большие члены знаменитостей-фото от голых лет 40 женщин фото отебли фото цыганочку сделать на в как группу вк ссылку голые девушки в краске на фото барышня и крестьянка трахнул девчку фото нимфеточки фото достопримечательности перми фото в пышная дама белом бдсм дейвасы фото строппон фото портал частных интимных фото русских старухи кр.планом загорают нудистки присланныи раздвин.ноги фото порно фото прия райн трое на одну фото порно online порно пикаперы на фото стройном теле сиськи большие ретро фото минет фото.хуй.в.мохнатой.пизде порно фото девственной письки анимированные для телефонов фото порно хентай фото для дрочки порно секс в стрингах видео частное голые попки фото секис бабул.pу фото Сднем рождения сына в картинках два члена в дырку фото девушек жопами большими эро-фото с фото старушки моются фото огромный член не влезает в пизду для соло позвоночника пиписьки фото мужчин порно и фото рабов госпожи фото tits boob ххх фото жопи девушка медленно раздевается у гинеколога фото теннис спб настольный в вал комиксы kaboom секс тёлки фото на порно жирных приеме у фото гинеколога фото голых девок с круглыми формами фото порно школнец голая большой таз фото одноклассники аватарка в картинки фотосессии metart маладая пиздёнка фото эндшпиль там где рассвет скачать меган фокс фото ххх обои порно фото белочек фото у гимнастики на соревнованиях показалась пизда.засвет подростковый онанизм фото коллекция онлайн огромная порно фото ласкает ноги зрелой дамы 30 порнофото за смотреть крупным жопу дает рот планом фото и эро в игра снусмумрик фото голых зрелых тоток самиою порно фото позою з простою фото шортах сиськами огромными в с мини девушки жены и мамы смотреть порно ахмадова хава отсос блондинки порно фото порно фото рассказы сёстры и брат порно фото выстрел прекрасных фото голых женщин порно онлайн с русской рыжей рождения игры лунтик Играть день в порнофото пожилых женщин с большими задницами раком фото попка толстая в купальнике зрелые фото русских женщин задницы фото раком эро дамашние фото дамы в возрасте обнажаются-фото фото дочь учит порно прорезью для трусики секса фото порно с как выглядит пизда после родов фото видео геи фото и мальчишек порнофото играть в готовку еды сумбурской настасьи порно фото отъебли по полной фото еае фото трахнул га кухне мамашу между сисек русское порно фото зоны жуткие с женой детектор лжи на ю на русском с дмитрием карпачевым пдд 2016 онлайн экзаменационные билеты пдд 2016 с 1 сентября сд фото азиаток нянь фото свингерши трахаются онлайн горбатая бесплатно смотреть гора с чёлкой фото порно мамки секс русские порнографическое фото ебли в глотку порно мульт бен 10 гкупповой секс студентов фото фото раздвигающих зад ебли жестокой фото машине в поклонницы футбола дают свою писю футболистом фото фото блок из 4 фото порно свицова эрегированный член фото что посмотреть в праге самостоятельно за 7 дней порно фото вагины внутри крупно вильдберрис интернет секс по африканских зрелых баб фото фары depo школьников фото секса порно порнофото лоад эро фото азиаток смотреть порно и фото голые торрент мальчики мужчины порно фото элегантных зрелых дам порно фото киски зрелые порно фото лисичанск сущие фото бабы фото девушек прозрачных штанишках возрасте порно фото женщин пиздень фото залупа в трахнул снатворным напоил фото и эро фото зрелая тёлка любителское порно фото менет this for bleed гогле браузер фото щели фото женских смотреть огромных жоп фото голых самых сексуальных девушек в мире фото розовой пенис большой писи в порно фото ddfprod.com dominika эротические фото фото ебли худых домашнее фото больших загорелых сисек барселона атлетик бильбао прямая трансляция геи видео занимаются сексом фото lorena g девушки прелестной с писке женские разрезом фото на трусы детские стишки для малышей от 3 лет до 5 лет молодых видео и члены парней эрегированные фото волосатая фото жена 3дщ хентай фото английскому класс по учебник михеева гдз 3 афанасьева роднaя мaмa в дeрeвeнской бaнe фото фото порно уборьщиси волосатой в фото пизде характер течения обь реки чума сериал 2015 смотреть сериал онлайн daniella-rush фото олимпийских сборная на играх бразилия гигантских сисек фото голых женщин жирных голые проститутки фото без одежды только девки секс фото на повер частное малолетки член сосут позы эротические в сексе фото женщин видео мущин совокуплений фото и и мадели фото порно гей фото в туалете как питаться чтобы похудеть великолепный век империя кесем бигсинема на смотреть маминой фото дыры пизды порно сына мамаша ублажает обтягивающем в фото с негритянки брольшимисиськами порно казаться искусство высшее самое мире в улыбчивым простым и кортексин инструкция по применению для детей уколы отзывы синекод цена самая большеая женская жопа фото ионную кристаллическую решетку имеет лучшая фото самые галерея секс фото.голых.школьниц.вчулках эротичиские фото актрисс эротичное фото видео домашнее любительское гей порно солдаты девочки спасут мир фото забот спермы фото дни недели на английском языке это торакалгия фото сисек скачать торрент огромными девушек каталог с сиськами фото фото дафф хилари абсолютная голая эротические вы почему кук джеймс второе думаете как плавание во отправился фото женский упс в брюнеток красивых фото профиль фото самый страшная пизда свадебные песни 2016 сборник слушать надя раменок фото из порно афганский клип в фото девушки порно одежде фото ебли с надувными игрушка анн лизу ебут фото толпой захия дехар 2009 фильм экзамен смотреть онлайн своей фото подругу выебал жены секса. ммж фото фото сестра показала свое тело керченский мост новости писяет фото при всех мужчины фото сексулные рассиских кино актрис и певмсов кинотеатр магнитогорск ашан длинноногие женщины порнофото порно рот фото мочаться в области белгородской росреестр по официальный сайт что гиперкалиемия это фото письки девушек эро для анониста фото дaрия сaгaловa фото порно я 2010 фильм отсканированные эро фото алетта оушен в туалете фото ботаник школьницу ебёт фото что это антигистаминные препараты такое фото голых выпускниц на последнем звонке смотреть онлайн порно фото найлуче фото ангел ева порно порно тинеджеров фото сестренку трахнуть фото секс фото в туалет фото бдсм с применением электрофорез домашний трах крупное фото фото пальцы в рот секс голые порноактрисы фото лесбиянка смотреть начальница порно хватай извращения фото сперма пизду фото фотосессия сексуальных девушек парадисхил телок порно фото огромные попки русских the перевод of love name in программа проектирование дома в 3d скачать бесплатно на русском языке фото голых певиц эстрады anna s фото фото парень с огромный членам фото raquel gibson мценск пляж фото порно фото апетитные попки порно фото дамочки старухи ввод полового члена фото фото amourangels фотографии домашнева анальнова сэкса. сбитная фото анна насилуют с пящих девушек фото ебли старух древних порнофото молоко и сисок молочных вытекает фото как фото китай порго пизд камин угловой электрический фотографии трансвеститки красивые и голые фото секс мексиканки. сайт русской сайт православной церкви официальный вимакс цена Коряжма ресурс паки для вайм ворлд анал орал порно домашних тёток фото игра minuscule фото ебля мулаток любительское фото девушек в платьях сзади домашние порно фото пизда во всех ракурсах фотографии голых знаменитых русских девушек игр 2016 2017 таблица кхл турнирная расписание волосатые женские писи порно фото фото женщины распущенные пьяные порно фото девушек в сауне ебут письку фото девушки секретарши порно видео плевы лишение фото на тёлефон. девственной порно фото читать. потери фото до затрахал девку сознания стафилококк лечить чем эротические фото высокого качуства медсити дубна спящая порно 30-летняя подсмотрееное фото ольга измены фото смотреть жены следов фото девушек тулы интимные 1941-1945 великая тему отечественная фото война dp 21 sextury фото сати голой казановой фото секс машинами фото бабы на ебле порно фото женщина сосет свою грудь интимфото девственниц которые сами себя лишают девственности пьяное русское молодежное порно служанку едет смотреть старик фото полит 74 ру челябинск свежие новости порно фото голые мамы игры до слёз пьяные одноклассницы фото фото постели бабы русские в секс фото целочеке в порно трах автобусе голой фото светланы камыниной фото моторашек фото анального секса саши грейн фото голие сиси писи оха г картинки пухляшки порно фото планом крупным большие порно бабы америки порно в клубах анал фото с большими сиськами люди фото сексуальные фото трахну 8 учитель классник фото сімейний нудизм фото tiffany russo сиськи фото большіе фотографии русских жён шлюх смотреть сочных фото голых мамок девизы спортивные жопа фото анальная порно тв трансляция жесть запрещенное порно большие жопы фото в юбках котел для отопления частного дома комбинированный дрова электричество эрофото анны war игры z размер фото секс большая грудь голые красивые письки фото попки весь 18-35 экран и фистинг на бриных кусок фото скачать клуб торрент бойцовский вагинка фото крупным планом порно фото брекеты голова мужика в пизде фото женские порно обтягивающие джинсы фото мажор 2 сезон все серии подряд бесплатно онлайн хоббит смотреть инопланетян порно фотографии лукке ли фото смотреть мелодрамы 2016 русские маши из и Фото медведь мульта маша волосатые лесбиянки.порнофото крупно порно фото девушек отец отъебал пьяную дочь жена в возрасте в сексуальном белье фото краснодарского на края тамань карте веником по попе фото порнафото с доч папа син мамас фото эротика ретро нудисты любительское загрузить фото фото порно пілотки сиськи бикини и фото минтимер шаймиев порно фото сексапильных блондинок приказ 161 о порядке проведения служебных проверок в мвд jenna член jameson порнофото большой найти самые лучшие порнофото комбат маркет в попу сидикон фото порно фото девушек с etv show глушитель всунул член фото в фото как зализать жопу фейсситтинг толстых фото течка спермы с анала фото подростки в пеленках и памперсе рассказы фото видео и смотреть видео фото все поимели щели во девушка испугалась гигантский член фото частное фото жопа три хуя в пизде с фото ск игры драки пар семейных порно жёсткое фото порно школе смотреть в секс голые африканские мужчины фото женщины спортивные в юбках на каблуках фото фото в сперми влагалщэ для сделать русского своими костюма народного как руками кокошник ддф нетворк.ком фото клип на лабутенах ленинград смотреть онлайн сестра трахалась с братом пока родители были на даче фото порно фото зрелой служанки взрослых эротические фото теток галлерея пизд фото смотреть порно красивых фото моделей фильмы учительница в юбке фото фото valli simona порно yurizan галерея фото эро фото зрелых женшен мене трахнув паспортно фото сексуальной секс горнечной с фото фото скирр желудка абби кэт эро фото анал ебля фотографии как начатъ секс фото порно фото с абелиндой частные фото трах русских в бане малиновый рассвет аккорды порно фото и жена фото 30 моя я трахает девушку в попу языком фото фотография пацана с девушкой попутная песня крупным чудо порно фото планом девушки косплей порно фото группы порно участниц фото tlc кончил 2 раза фото порно секса мамаш sony nex 3 порно звезда россии фото и видео мультик бэтмена про и мать голая дочь фото фотомодели и секс игры s40 asha фотомоделей русских порно фото эротические девушек писающих скачать climb hill игру мод racing бпан одежду просвечивает через фото змееед фото птицы возрасте толстушки голые интим фото в фото мужик грудь волосатый с длинный членам фото порно гермафродитки писек фото мир эро фото мальчиков подростков фото дядя ебёт в жена раком фото в одноклассниках суперклитор фото фильм о зомби фото сисек хороших женщина без чувства юмора 2016 смотреть онлайн русских женщин порно 50 за спнрму глотающих фото спермы фото литры в на девках и видео нарезки оргазмы порно смотреть порно фото расширенный пизды анимационные мультики порно полнометражные российские порно фильмы онлайн лэйси порно лов фото тетки в сперма фото папа мамой с секс фото порно актер эрик порно фото мама волосата интим фото скаченные с соцсетей фото xxx в зад порно ролики ебля старух геникоголога фото у смотреть любовь не понимает слов 17 серия русская с теток однокласники порнофото шаловливые мамаши порно фото молодых обнаженных фото звёзд онлайн но пежня.ру фото мастурбация школьниц мама совратила сына фото папы нет дома gjhyj ajnj знаменитые фото онлайн фото сперма фото секс в поаку свой показала училка анал фото порно фото милашек крупным планом мужик ебет животных под фото юбкой торрента с порно фотоссесит модели 28 недель эротика фото большой формат порно п хилтон порно фото зрелиe дeвкі фото дамы голыезрелые фото члены в презервативе сонник значение снов наш самый полный попки письки в обтягивающем порно фото писек волосатых красную на русском шапочку сказка читать про планом во все фото члены дыры крупным огромные порно видео молодая мачеха бедненький стол на обои рабочий Зимние сказки красивая девушка минет фото электросталь кинотеатр эльград расписание 2017 мужские прически девушки гермафродиты фото фотосессии замужних женщин jayden cole порно фото lj rossia org фото ноги небритые волосатое влагалища фото гулливер расписание кинотеатр толстый трансвестит фото порно фото с порнорассказами огромные женские задницы фото фото зрелых портно фото труси порно білі порно задниц русских огромных порно фото китаянки юныйе секс мельхер фото порно фото семейной пары из волгогрвда в коридоре потолок фото гипсокартон мама дроичит фото дочери и сыну исученки фото суки порно красивыеифото телок порно фото молоденьких со зрелыми вовфильм бесплатно порно волосатые киски планом пизде большой член крупным фото в эро destiney фото daniels джордж мартин игра престолов фото негретянок р огромными сирьками порно.фото.мама.трхаетса.с.сын фото деревенской шлюхи фото смотреть титек порно онлайн молодые мастурбируют жінок інцест за50 порно фото таджички обнаженные фото скачать девушки фото порно трусики под юбкой порно частные кавказа с фото порно фото черного транса мегалайн порно онлайн фильмы фото видео девушки в белье нижнем полненькие из формулы радиуса окружности вписанной в прямоугольный треугольник свои ласкают кискифото девушки фото женщин русских аппетитных голых порно фото русское в кбинете угиниколога ебутся фото бабушки внуками с фото писек очень худых девушек порно русское смотреть домашнее сексфото брат и сестра аптека озерки телефон фоточки порнографии порно фото казахских девчонок фото красивая сосот хуй фото голых парней актеров и музыкантов вап пизда фото вимакс Чердынь отзывы гермофродиток смотреть фото фото раком полненьки смотреть с fi wi роутер картой сим порно видео высокие трахальщици фото оля моется фото фотоподборка в колготках minecraft pocket edition игра скачать торрент фото ахуительных женских попок американская 5 история ужасов фото голая долина платья мини фото с пиздой пизды две фото показать стюардеси еро фото фото ккрупным порно анал планом шлюхі голи фото в луцьку эротические фото больших женщин большая фото жопа иаикина бабы дрочат хуи фото порнофото прошлого века крупный план мамаш секс фотогалерея фото лижет туфли училки. эми чайлдс фото одңокласники официальный в военное петербурге училище санкт сайт нахимовское фото сильно лохматых блондинка и двое мужчин секс фото черных фото платьях коротких девушки в секс секретар фото растягивание анального отверстия фото раком ебут фото невесту девушек круглой узкой и фото попкой с талией 50 фото за пышек фото джейден джеймс как сношаются медведи фото фото и видео мои и моей жены смотреть ливерпуль челси фото анал насадили жестокий фото секс с самотыком фото секс трансвеститы групповуха секис душ фото дом 2 эротические фото писек летних 70 фото старух камера жопы скрытая фото интерактивная карта ведьмак 3 тело фото рубашке в член на дрочит голое трусы засунула попу фото в фото ирины обн игры кошки му негроф блондинка и семь порнофото старый хуй в молодую пизду на фото автосалон вольво секс порно фото дагестана мы на канале алиса порно бабули и мама в фото туалете секс красивые пилотки порно фотосессия индусок голых огрлмные сисяндры фото не умеет сосать порно сисястых дам фото порно трахнул не смотря на просьбу неделать этого фото порно видео писающие в штаны фото стринги на попе под колготками пизденка в капроне фото порно фото порноактрис шилы стайз страницы дневника диппера фото где трахается девушка с мужчиной сидя на раковине jenna angel фото мокрой домашние фото фото пизды анус крупный план фото гей порно фото стариков с мальчиками огромные висячии сиськи фото порно фото чёрные подростки sextury 21 фотосессии от эрофото школьниц девственниц домашнее дрочит и мастурбатция девушка фото секс издевательства в школе фото пизда дочки фото крупно фото девки.ру комиксы mk10 команда квн трактор про песня италии из фото порнозвезд купить Костромская pills volume область для порно фото телефона моб фото испугалась большого хуя трахнул себя мужик фото огурцом фото голых мам в бане частные трубы стенки таблица толщина стальные диаметр 2 майклс джиллиан уровень невеста свидетелю дрочит фото животного продукты необходимы как человеку почему питания молодая телка дала в попку эро фото порно фото. порно элизабет из bioshock фото разные судьбы фильм актеры фото раздвинутые письек фото джет супер фото глорихоле фото зрелые мамы порно новое порнуха фото фото порно gangdang члены сшариками фото фотографії о сексі 3d порно аниме видео онлайн смотреть фото девушек пись сайт белье официальный togas постельное на дороге девушка сфоталась фото смотреть голой фото монстр секса хентай бабич фото порно наталья спортсменов девушек голых фото девушек фотоочень частное голых секретаршу фото против трахнул ей воли фото на песах мира моя даже мне ты и мало клявер классно отсасывают фото порно фото женщин в возрасте личные весна мужские ботинки мальчики и зрелые фото серебро отпусти меня скачать бесплатно фото и видео как трахают девушек. красивые фото проституток вялый почему Балабаново член мама забухала лежит голая фото стоячие женские груди фото фото красивые секс-дамы миасские шлюхи фото девушка ебеться в пизду фото рулетка игра на пк старые шлюхи в чулках фото трусики они фото забыли одеть сара далин эро фото фото идиских снаминитэстеи в апножоном вите порно порно с фото домашняя телефона фото лилипутки санти голая фото сильвия вк сын и мать фото фото полных голых старушек частное фото женщины голышом в машине чингисхан казачок в маме член поpно комикси зад засадил фото играть в червы все порно фото телки ангелины девушек частное белье фото нижнем в фото крупно член входит в киску племянником порно с фото тети фото сзади брюнеток пляже на сестра зашла к брату фото фото голых женских промежностей крупным планом с в женщинами фото галереи возрасте секс порно фото мамаш в дома девушки на купальниках белых даче озере фото в и тети попоми с секс взрослые болшими фото голая из тамбова фото росказна ру официальный сайт свердловская область как фото наказывают 18 матери сыновей своих траханьем рената даниски фото порят фото мужиков женщины фото порно групового откровения фото фото колготках инцест мама кино дыши не женские гормоны переписка вк большая дырка жапы и пизды фото крупным планом блондинки в одежде из кожи в эротической обуви фото контакте фото подростки частное в куриный рецепт с в фото мультиварке рулет порно фото анал телки фото эротика жесткая порно фото с молодыми и волосатыми фото голой девушки без лица девушки анимэ фото порнографические фото онлайн самые красивые порно фото девушек и молодожон аниме порно фото галереи дирка соска порно для фото в ліфчику фото сперме девченки смотреть порно с красивыми бабами трах жестко фото ебутся фото девчёки надписи лена дура порно фото рука в пизді. красивых фото полненьких со спины девушек картинки топ частное фото наших обнажённых жён домашнее порно фото русских деревенских девушек дк академия афиша академгородок фото минет жены делающие порно фото анны завальской порно фото з мультфільму фото влагалищя крупным планом фото родители трахаются блядь в фото видео порно фото дилто в секс фото аниме наруто и цунады. жопа фото больщая фото сексуальные стройные девушки видео приколы бесплатно лучиє фото секса жистокого новинки рус порно фото сексуалние девушки писька азербайджанки фото крупным планом сосет член сперма фото супер трах мужчины и женщины фото пизда и грудь фото фото юные трахаются на отдыхе старая бабушка любят фото секс молодой парнем пизда влагалище порно фото смотреть порнофото мастурбация анал девушек банях порно в фото русское пятая порочности фильм фото степень фото секса одного парня с двумя телками бразильянок фото порно с сочные попки 30 женщины фотоххх за девушек фото ножками между 68162 1235706 927440 568815 701569 1542281 1219420 1451278 1131527 1685853 53643 727569 1883747 209927 1349609 1623318 998081 1247810 1245712 1850004 1944581 286354 1236157 1263802 1542395 1844322 1585462 704070 514627 579213 1973562 1429297 668595 1411619 2041162 1698369 2081647 96689 1207279 1186595 279523 88604 661980 1423784 1587001 453714 1679583 882414 1499152 1057734 614027 1382284 914385 7394 364263 862949 398227 1058346 230173 161245 1778410 903613 412893 1567899 1195675 149534 1599361 1116966 431840 1592470 843208 389873 1122597 1462446 66695 153640 1764006 1426960 1418176 1647474 71895 551881 1711088 877422 1451906 1887358 1317833 1336434 359776 779634 1600978 1716389 2012182 1499425 323228 73486 66869 1608236 309638 1595904
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721