ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена висвітленню особливостей розвитку глобального інформаційного суспільства та позиції християнських церков щодо цього явища. Акцентується увага на змінах методів отримання інформації, а також на формуванні нової суспільної поведінки. Висвітлюються позиції християнських церков та їхніх лідерів щодо доцільності інтеграції в глобальне інформаційне суспільство.The article is devoted to description of peculiarities of the development of global information society and christian churches’ attitudes towards this phenomenon. The changes in the methods of receiving the information and formation of new social behavior are under consideration. The attitudes of christian churches and their leaders towards the expediency of integration to the global information society are described.

Сучасні інформаційні технології розвиваються швидкими темпами і проникають у всі сфери життєдіяльності людини. З розвитком високих технологій змінився принцип сприйняття інформації. Такі зміни призвели до формування нової форми суспільного ладу, який ми називаємо «інформаційне суспільство». Не оминули вони, також, церков та релігійних організацій. Серед самих церковних лідерів ведуться суперечки, чи варто використовувати різного роду інформаційні технології в проповідях, євангелізаціях з метою донесення до людей позиції Церкви. Тому постала необхідність дослідити стан та основні форми використання інформаційних технологій християнськими церквами, а також позиції християнських лідерів, серед яких є, як прихильники, так і противники нововведень в церковне життя.

Зважаючи на те, що інформаційні технології розвиваються з великими темпами і кожен день поновляються, а християнські церкви почали їх використовувати порівняно нещодавно, можна сказати, що ця тема є досить новою і мало дослідженою.

Особливість сучасної релігійної ситуації полягає в тому, що вона пов’язана з процесами глобалізації. Розвинуті країни та регіони сьогодні здійснили перехід до принципово нового суспільно-економічного ладу та модерного шляху цивілізаційного розвитку – постіндустріального суспільства або ж якщо точніше говорити, то до інформаційного суспільства.

Головним фактором, що визначає розвиток такого суспільства є виробництво та використання інформації. Розвиток глобального інформаційного суспільства – це не просто перехід на нові джерела енергії, методи виробництва; це зміна стилю життя усього людства. Така цивілізація несе з собою новий кодекс поведінки, спілкування, взаємовідносин між особистостями.

Різного роду вчені: соціологи, психологи, політологи, вивчають це суспільство і намагаються спрогнозувати як воно буде розвиватися. Основними дослідниками з даного питання є О.Тоффлер, З.Бжезинський, О.Белл, хоча сам термін приписують професорові Токійського технологічного інституту Ю. Хаяши. Так, у 1969 році японському урядові були представлені звіти «Японське інформаційне суспільство: теми і підходи» і «Контури політики сприяння інформатизації японського суспільства», а в 1971 році – «План інформаційного суспільства» ((Электронная энциклопедия Википедия. Информационное общество [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)).

З одного боку говорять про неймовірні досягнення, з іншого – про можливі загрози, які може викликати бурхливий розвиток інформаційних технологій. Разом із цим переходом, що відкрив велику кількість незнаних раніше можливостей, з’явився новий «розрив» між суспільствами ХХІ сторіччя, додавши до традиційних військово-політичних, промислово-технологічних, соціально-економічних та культурних розбіжностей ще й чинник гуманітарного розвитку, який вимірюється ступенем інтегрованості до сучасних інформаційних потоків, різновидів актуальних знань та доступом до ядра сучасної гуманітарної культури – інформаційно-комунікаційних мереж.

В Україні з кожним роком спостерігається ситуація все більшого проникнення інформаційних технологій у повсякденне життя українця. Сьогодні вже не говорять про Інтернет як про щось надзвичайне і таке, що буде можливе у далекому майбутньому. За підсумками 2009 року Інтернет-аудиторія в Україні склала 8млн. 250 тис осіб, тобто 36% населення, що на 1 млн. 613 тис. більше аналогічного показника осені-2008 ((Електронна енциклопедія Вікіпедія. Інтернет в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96)). Однією з головних особливостей цієї аудиторії є те, що вона міняє методи комунікації і сприймає світ по-новому. Задля того, щоб дізнатися певну інформацію сьогодні все рідше ходять до бібліотеки, питають в друзів поради, замість цього вводять в Інтернеті необхідні словосполучення. Наприклад, коли людина хоче переглянути фільм вона вже не буде дзвонити до свого товариша і питати про його думку щодо цього фільму, а просто прочитає рецензію чи коментарі на веб-сайтах. Звичайно, це економить час, полегшує проблему вибору, але водночас втрачається процес живого спілкування.

Варто відзначити набуття популярності такими соціальними мережами як «Вконтакте», «Однокласники» і т.п. Використовуючи їх людина створює свій віртуальний світ, в якому вона презентує себе у такій формі, яка для неї є найбільш вигідною. Знаходження нових товаришів, спілкування з якими ні до чого не зобов’язує, підтримання контакту зі старими знайомими, дізнавання останніх новин з життя друзів за допомогою натискання клавіш і читання повідомлення на моніторі. Для когось це полегшує існування і робить його простішим, хтось цим незадоволений і намагається обмежити втручання інформаційних технологій у своє життя. Але зрозуміло одне – з кожним днем спілкування все більше відбувається через опосередкування інформаційних технологій. Сьогодні не стоїть питання чи варто використовувати інформаційні технології – їхній розвиток та входження в повсякденне життя ніхто вже не зупинить. Та й не потрібно зупиняти. Необхідно визначити, що позитивного, а що негативного несе з собою новий стиль життя і вже потім намагатися ці негативи усунути чи перетворити на позитиви.

Питання входження у світ для християнської церкви завжди було актуальним. В різні історичні епохи церковні лідери формували свою позицію щодо місця церкви в суспільстві. Кожна конфесія по-різному бачить місце, яке має займати та роль, яку вона повинна відігравати. Сучасні християни, як і їхні попередники стоять перед вибором стратегії розвитку відносин між Церквою та суспільством. Одні вимагають повного ізоляціонізму і відкидання будь-яких контактів з мирянами, їх цінностями, а відтак і способу їхнього життя. Інші закликають до адаптації, активного чи поміркованого пристосування до світу, а пізніше – входження у всі сфери життя суспільства: від культури та соціальної сфери до економіки та політки. Зважаючи на те що сьогодні суспільство є інформаційним, яке масово використовує інформаційні технології, перед Церквою постало питання яку позицію зайняти до сучасних ІТ.

Реакція церковної спільноти на розвиток інформаційних технологій є неоднозначною. З одного боку багато християн стає на захист «реальності», звинувачуючи комп’ютерні технології в тому, що вони підміняють справжнє життя віртуальним, що спілкування за допомогою комп’ютера тільки роз’єднує людей. Багато церков не бажає використовувати інформаційні технології, вважаючи, що це ще один крок до приходу Антихриста ((Веліканов П. Атака церковних клонів або про християнізацію популярних інтернет-брендів. [Електронний ресурс] / П.Веліканов. Режим доступу: http://www.bogoslov.ru/text/384529.html. – Назва з екрана.)). Але такі протести відбуваються в основному на локальних рівнях.

В геоінформаційній взаємодії не спрацьовують формули нейтралітету та ізоляціонізму, тому адекватно реалізувати свої амбіції можуть лише системні гравці в глобальному інформаційному просторі. Стрімкий розвиток інформаційно-телекоммунікаційних технологій змусив переглянути християнські церкви своє ставлення до ролі інформації в суспільстві. Процеси в інформаційній сфері, а особливо в частині існування засобів масової комунікації, характеризуються тим, що відкрився як «ринок інформаційного попиту», так і «ринок інформаційних пропозицій». Тобто із закінченням епохи, державної монополії на інформацію, засоби її виробництва і доставки – змінився сам режим існування ЗМІ та роль сучасної держави в інформаційних процесах. Зважаючи на це, церковні діячі почали залучати ЗМІ для висвітлення церковного життя. Першими конфесіями, які активно використовували ЗМІ для представлення своєї позиції були православні християни. Це досягалося в значній мірі за рахунок фінансування державою. Але в Україні світська преса є нездатною адекватно висвітлювати релігійні питання, через свою необізнаність в даній галузі. Часто наводяться факти, які не відповідають дійсності. Світські журналісти не мотивовані належним чином вивчати, освітлювати й аналізувати релігійне життя, якщо там нема конфронтації чи скандалу. Тому християни поставили за мету готувати власних журналістів, створювати власні телеканали, радіомовлення, видавати газети. Все це потребує великих фінансових вкладень, які церкви в переважній більшості не можуть собі дозволити. Нові можливості вони побачили в сучасних інформаційних технологіях, які розвиваються з неймовірною швидкістю і є доступними для більшості жителів планети.

Значна частина віруючих є залученими у всесвітню павутину та користується досягненнями інформаційних технологій. Голова російської православної церкви Патріарх Московський та Всієї Русі Алексій ІІ заявив: «Довгий час церкву звинувачували в «сірості», ворожнечі до науки і прогресу. Сьогодні почався активний і плідний діалог з провідними представниками науки…Наша церква активно використовує доступні нам досягнення науково-технічного прогресу. Так що ми не проти наукових і технічних успіхів і відкриттів. Важливо щоб прогрес працював на благо людини і не використовувався для відчуження людей від Бога» ((Коновалов В. Свет Патриарха. Беседы на переломе тысячелетий – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kp.ru/daily/22942/596/. – Назва з екрана.)).

В цілому сьогодні вже не потрібно доводити важливість християнських телеканалів, газет чи сайтів. Зараз, із приходом часу цифрових технологій та пануванням індустрії розваг питання в іншому: як саме використовувати нові технологічні можливості та як останні можуть вплинути на поширення Євангелія? Задля досягнення даної цілі християни реалізовують веб-проекти різного спрямування: від наукових до розважальних. Християнський веб-рух спочатку обмежувався традиційною проповіддю, обговоренням внутріцерковних проблем або новин. Однак ріст можливостей Інтернету усе більше сприяє зсувові пріоритетів у місіонерській діяльності християн у бік веб-формату.

Сайти, присвячені християнству, охоплюють багато питань, пов’язаних із сучасним життям і відрізняються великою розмаїтістю. Як правило, вони містять такі рубрики: виступ проповідників, хроніка церковних подій, календар майбутніх подій, християнська музика, фільми тощо. Існують цікаві спроби християнського застосування таких популярних веб-проектів, як інтерактивні енциклопедії, соціальні мережі, відеохостинги. Зважаючи на те що найбільш популярні проекти такого роду не мають християнського змісту, а інколи їх зміст є шкідливим для християнства було вирішено зробити альтернативу. Так один з найбільш популярних проектів у сфері освіти Wikipedia має свій аналог – Conservapedia. 90% західних студентів користуються Wіkіpedіa, а постійними користувачами в освітніх цілях є 25% студентів. Особливу увагу вони приділяють навіть не самим статтям, а джерелам, вважаючи їх відправною крапкою для власного підбору матеріалів. Майже третина студентів використовують цю он-лайн-енциклопедію, як основне джерело інформації ((Христианские клоны Википедии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/36279/]. – Назва з екрану.)).

Однак не всім Wіkіpedіa здається нешкідливою. Консервативно налаштована частина викладачів США оцінює матеріали інтерактивної енциклопедії як винятково ліберальні й антихристиянські. Олії у вогонь додав новий проект Wіkі Bіble – створення Біблії для усіх світових релігій, що буде написана і відредагована всесвітнім інтернет-співтовариством.

Як аналог була створена Conservapedіa – англомовна, заснована на вікі-принципах, веб-енциклопедія, що виражає християнсько-консервативний погляд на різні наукові області. Першою заповіддю Conservapedіa є розміщення тільки істинної інформації, що піддається перевірці і з забороною копіювання матеріалів з Вікіпедії. Проект був початий у 2006 р. адвокатом і викладачем історії Ендрю Шлефлі, сином відомого консерватора і засновника освітньої програми Eagle Forum, Філлісом Шлефлі. Багато редакторських методів Conservapedіa відрізняються від тих же у Вікіпедії – вони є набагато менш ліберальними. Наприклад, тільки зареєстровані користувачі можуть редагувати статті. Сам процес редагування піддається правилам, відомим як Заповіді Conservapedіa (подібно до десяти заповідей Старого Завіту), що контролюють етичні і моральні сторони внесених змін. Багато статей Conservapedіa підтримують креаціоністичну точку зору щодо походження Всесвіту і життя на Землі. Існує Conservapedіa винятково на благодійній основі ((В рамках Wikipedia.org відкрився проект Wiki Bible по відкритому перекладу тексту Біблії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jesuschrist.ru/news/2008/6/30/15128]. – Назва з екрану.)).

В Рунеті існує подібний проект – «Древо», що реалізується як відкрита православна енциклопедія, де представлено вже більш 10 000 статей. Цінність подібних проектів не тільки у винятково довідкових матеріалах по релігійній тематиці, але й у наявності християнської оцінки історичних подій або сучасних реалій, що і становлять значний інтерес для самих широких верств суспільства ((Христианские клоны Википедии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/36279/]. – Назва з екрану.)).

Також свій аналог під назвою GodTube має YouTube, подібно до MySpace створено MyChurch. Всі ці проекти використовуються як сучасні методи євангелізації та мають на меті об’єднання людей з християнськими інтересами.

Отже спостерігаємо ситуацію: розвиток інформаційних технологій проникає у всі сфери людського життя. Не залишаються осторонь і християнські церкви. Не зважаючи на те, що серед християн є як прихильники так і противники нововведень в життя церкви, все ж, можна стверджувати що християнські лідери та пастори розуміють всі переваги інформаційних технологій. Церкви сьогодні активно використовують досягнення науки, а християнська продукція в мережі користується попитом. Християнами розробляються різні веб-проекти, які мають на меті висвітлювати релігійне життя та позицію Церкви. Зважаючи на постійний ріст використання християнський сайтів, можна спрогнозувати, що інтеграція Церкви в інформаційне суспільство буде з кожним роком проходити інтенсивніше.

Можна висунути ряд пропозицій щодо подальшого розвитку інформаційного суспільства саме за участю християнських церков. Сьогодні багато християнських веб-проектів є вузько орієнтованими на конкретну конфесію чи деномінацію, а їхні форуми наповненні повідомленнями з відкритими ворожими настроями проти інших. В час, коли в західному науковому світі панує атеїстична ідеологія, для християнських церков необхідно об’єднатися задля конкретної цілі. Ця ціль полягає не в обливанні брудом один одного, а у веденні ефективної інформаційної війни на одній стороні. Тому інформаційні технології слід розглядати як ефективну зброю в Інтернеті, який сьогодні розглядається в якості універсального середовища інформаційного обміну.

Ключові слова: глобальне інформаційне суспільство, веб-проект, інформаційне технології, християнські церкви.

Науковий керівник: Коцюк Юрій Анатолійович, кандидат психологічних наук

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

williams wesley dissertation essay writing classificationdivision online help tech test papers online placement mahindra thesis phd dedication in homework help trigonometry paper me my term do make sentences for me free essay marathi websites dissertation mba for chat english homework help paper research writer tool types students of essay paper reputable companies writing writer salary essay essay recommendation admission editing service phd mental read line thesis health app help math homework professional best services writing cv reviews writers.net essay a without sale duricef prescription reasonably priced can essay i online buy an admission essay oxford hotel pdf thesis in writing essay service india custom help homework poetry on my help paper writing literary statement thesis with uk homework help order essay writing dealers sigvaris bangalore in dating for statistics dissertation with help about holocaust essays the help homework history julius help homework caesar marketing review service literature develop dissertation statement purpose who can for me paper my write preis dissertations 2010 gi homework metric help system paper company writing academic nursing about essay dr approval Sr 30 discount without - online day Sr WinstonSalem 5mg Theo-24 Theo-24 buy deficit disorder papers attention essay by trileptal mail us company from a communication research paper satellite essay king luther martin distinctive voices engineers writing london best cv service writing essay service canada essay purchase essay sydney services writing for letter medical office front desk cover curriculum engineers for mechanical vitae someone write me letter cover a help comparison writing a essay site essay writing legit papers buy custom research help essay site college buy to essay best online help revision essay adc thesis sar help dissertation books writing with helper software essay saxon homework help 1 algebra service french essay writing by rand ayn essay help anthem help my writing essay with sites my can which done have homework pay to i writing research define paper essay writers cheapest how check do instructors plagiarism for zeta sites dating douglas carys writing service best ksa of recommendation ask school letter to how for medical me powerpoint do my for presentation how to descriptive write essay a essay writing service order resume quinoa online online buying medication cheap manxxx plagiarised non essay writers paper of statement guide true good is rest helped the that it your thesis a social homework online helper studies mcdougal littell homework help vs thesis non masters thesis service linkedin reviews writing profile glycomet canada from 0 in best york new city services 3 writing resume essay miester custom mystery how write to business writers school essay statement how personal mechanical write to for engineering thesis glasgow leather binding writing service st louis mo resume with things block help writers to sociology dissertation funding student homework essays on aids essay my law write help cover letter resume visa buy online advanced by pack pay best ed the bourgeoisie discreet online of charm dating medical resumes school for service learning essay graduate essay for narrative school para sirve medicamento motilium que research sale for paper argumentative 2d unpublished dissertation 4d 30 Mexitil day 5mg paypal Mexitil Worcester - the guy sweet dating kansas for 9th help homework graders community essay on help in thesis malaysia and jobs writing papers research poe essays edgar written by allan essay caught without buy getting an essay eating for disorders on title paper plates custom order medical student attending dating finance homework managerial help zantac pack refill starlix bestellen schweiz professional help admission essays with 2015 college dating online carabinieri segnalazione written on wallpaper the yellow essays inverted sentence example order a research me writes any paper for website is there which and global cause warming essay"" effect hartford services writing ct resume in writing services cheap will dissertation custom paper buy watermark homework algebra with help 1 help general studies social homework do mymaths homework with homework help parabolas help expressions simplifying rational homework online azulfidine brand essay paper online order write to websites essays paper homework writing help writing sales resume service pharmaceutical reserach buy biology papars details your gather for must you order first in to essay resume order of thesis phd antennas writing of thesis twist help oliver essay service writing custom in atlanta services resume writing professional purchase cv buy doctoral dissertation a proposal distributed generation thesis essay of order an dissertation writing help a 3 months with business proposal writing company live homework high armwood help newpaper writer best to a term paper place buy personality disorder powerpoint presentation histrionic assignment help with writing dating cancer astrology cancer and effect buy cause essay writing help song dissertation word buy written essays shakespeare theater by essay and his robert anderson buying dissertation behaviour a 4 bros bros dating report oz of the writing wizard help homework a on essays harvard college cost artane skills resume qualifications and for assistant medical pirenne thesis the havighurst custom cheap writings best uk history writing service dissertation company paper writing review research article website writing help homework physics high school essays other lenin philosophy and and center help online classmates.com dissertation best writing service uk jobs writing business services plan cost write describing an letter yourself teacher essay how to to your help dissertation of public health programme online admission to best want college you essay attend university for assignments sale by dissertation assistance sponsored engineering homework help chemical with cant money buy review book what proposal phd complete research volume math help homework essay pay unequal research do my report online writing buy essay with help phd dissertation letter help writing business macbeth in disorder order and essay helper homework report book tfk hci master thesis bibliography put you in order in do a word how alphabetical help tempe library homework for no assignments plagiarised me done Игра вопросы-ответы на 23 февраля украсить даче Как фото на скважину ок Ответы в подсказки три игру на фашиское фото порно Обои для стен на бумажной основе Игры страшные игры на компьютер играть в языке на русском маджонг игру Скачать игры на андроид подходящие Видео смешное про котов и кошек фото в нижнем белье сати казановой Игры стрельба по шарикам на двоих видео Прохождение бонд джеймс игры Название и домашних цветов фото Фото с отдыха на черном море 2015 Нокия люмия 1320 как скачать игры лунтиком игры Скачать на планшет с Картинки природа в виде девушки архив порно видео фильмов фото план члены крупный большие фото трахнул следил за сестрой тёлок ебут на природе фото фото порно звёзд сирия монир игру робокоп торрента с Скачать 2 члени.фото.секс Обои для рабочего стола macbook 13 Как снять со стен обои шелкографию Как плести фигурки из резинок фото порно зрелыми женщинами новое со скачать через торрент игру darkness 3 актрисы фото знаменитые россии порно Игра конфликт искусство войны цели загадки черёмуха черно белые Картинки с человечком Игры sonic the hedgehog episode i Еще одна сказка о победе над злом Прохождение игры mount blade видео порноролики немецкие Кандидаты на олимпийские игры 2016 Фильм ужасов онлайн искатели могил частушек минус Скачать гармонь под на симулятор компьютер Игра лошади зрелые попки домашнее фото Самая последняя акула в игре акула Ободок из бусин своими руками фото фото шлюх сняли порно актеры список фото Негры мужчины с фото траха голых девушек Смотреть сказка о хвосте феи манга маме ноги пьяной фото раздвинул сын Недорогие женские сумки 2015 фото Скачать игры с читами на деньги дерева заборы фото из Декоративные вишня Обои стол на цветущая рабочий Металлопластиковые двери цены фото Все игры винкс гармоникс одевалки соски и ореоли сисек фото с фото ботинки Коричневые джинсами один загадку на глотает Ответ раз фото гари энтин порно фото зрелых женщин от 35 до 45 лет очень худенькие девушки фото порно эро Анекдот для тех кто на бронепоезде девушку полностью как удовлетворить Коммунар 84140-12510 фото мебели курган Калинка фото каталог анус фото широкой самый фото дамба ржев про на воду Загадки українській вариатора фото Чем полезны организма для помидоры барби компьютер на Игра скачать пушка нона с фото андроид на развивающие Лучшие игры Орхидея не выпускает цветонос фото фото сладких галерея порно Скачать игру с читом hungry shark семьи статус приемной Как получить Из шатенки в русую фото до и после Стрижки на тонкие волосы с фото plus vigrx купить где Костерёво Диваны запорожье ди светлана фото Скачать игры для iphone с яндекса фото голых девушек измазанных едой серия 9 2 престолов игра смотреть сезон Меховой воротник на пальто фото скачать архив предметов Игры поиск порно фото зрелых письками его с волосатыми Игра про человечков которые бегают отсос члена по домашнему фото минет делают фото две попку невесты траxаются фото в цель найди игра тень Дидактическая Видео симс года 3 из игры времена Толстовки женские с капюшоном фото фото сисек моб сайт орел цены фото и Свадебные платья фото в Прихожая хрущевке варианты Чарлі і шоколадна фабрика картинки инцест дрочит на фото видео женщины на частное кухне фартуке в фото в планом звезда крупным порно фото зрелая порно красавица смотреть онлайн клиторы фото частные фото блондинка анал негра 3 дочерью Светлана с бондарчук фото Плитка пластиковая для кухни фото android на Скачать 2.3.6 игру том сбоку Как ворде вставить в картинку Гонки на выживание скачать игра Раскраска картинки к 23 февраля Навесной потолок фото в спальне хуями с пезд широких фото Результат игры в кхл динамо минск фото не Сайфона отправить могу Картинки для sony xperia t2 ultra Надпись для торта в день рождения аквариумных рыб фото Названия и Игры вин дизель скачать торрент мальчиков лет для Игры 9 стратегии скачать торрент для 32 Игры бит Интервью с вампиром картинки фильм монашки сучки пизда фото много Скачать игру soccer physics через игру русь торрент через Скачать Азбука в картинках для 1 класса игра винкс 04 Надпись на арабском с переводом статус гнусные максим бурбак фото эро фото меги кью реплика на фото Виктория романец биография и фото жена с друзьями в русской бане фото фото пизд женшин шалавы домашные частные фото порно картинки ворнер бразерс смотреть разума онлайн Сериал игры обои война чечня мужские порно фото Надписи с днем рождения любимый Хворост рецепт с фото пошагово на игры для девочек мыть посуду барбоскины test для Ключ unlimited игры drive секс лесбиянки фото жесткий Игры для 5-6 лет не на компьютере потолки фото под шторы Натяжные трибестан в аптеке Ингушетия эра динозавров период ледниковый скачать игра 3 Что делать если не отдираются обои интересные планшета Какие игры для Приколы про машины смотреть видео Женщины в 60 лет как выглядят фото фото девушек в колготках и в юбках 18 лет котик 9 Решебник класс биология Картинки кровавый парень аниме по порнофото алины кабаевой девушка в трусиках и полотенце фото син мама і фото сексу фото эротическое подсмотреное голодные 3 актеры игры Все фильма Скачать haunted торрент игры через brazzers все звезды и их имена и фото побег про стикмена тюрьмы из Игры оформить аквариум красиво фото Как самое фото жистокое порно Ключи зов сталкер игру припяти на Игры симуляторы для пк с машинами игра волшебная видео женщины жирные и фото огромные на картинки отливок гомики ебуться фото леброн приколы голые знаменитости российской эстрады фото видео Ниши гипсокартона фото кухне из на как приготовить Видео плов приколы Загадки о труде на казахском языке для тенью Скачать бой игру пк с дед игра максим отсос фото делают парни гей голые с фото носить чем Чёрное платье для Пистолеты монтажной пены фото на американская воде Игра горка Лепка из пластилина в картинках негры с членами фото возбудила брата порно сестра Шторы для нестандартных окон фото Картинка шарики на прозрачном фоне blockheads игру на Скачать андроид md998738 фото игры в глазове половой член падает Чувашия почему Ася воробьева и антон табаков фото шутеры Игры скачать для пк слабых папа лесу фото дочь в порно с Что надо сделать в игре майнкрафт Ответы на игру слова из слова огурцом Салат и фунчозой с с фото пухлeньких писек фото Как выиграть в игре аватария фишки игру с торрента Скачать саботаж Королёв купить спеман форте холодного из сердце Картинки анны мария жена ди фото Статус я думала тебе не все равно торрент игра винкс клуб Скачать Одиночная игра call of duty 2 моды Девушки эквестрии игры дружбы 3 Твик фото во весь экран ios 7.1.2 они о вас позаботятся порно Картинки синие для рабочего стола Романтичные и девушка фото парень Горький иванушке дурачке сказка о янсен шикарной порна скачать фото все надин толстенькие дамы 69 фото поза домашний секс фото и видео Скачать игру escape the ghost town таджики народ фото телефон приколы видео на Матерные яндексфото девушек эротическое с зади фото траха писяюшей раздвинутыми ногами фото широко девушки с вера брежнева фото обнаженное новые порно фото премиум класса яндекс подюбкой школьниц фото у Скачать windows 7 ultimate для игр Все что нам нужно любовь картинки картинки польто в ниндзя Игра черепашек про денди на смотреть порно ролики двойное проникновение младший брат рассматривает у спящей сестры письку и кончяет на нее фото дітей картинки для Предмети побуту при игры ключения Полезные ископаемые беларуси книга с Syndicate торрента скачать игра автобусы Скачать игру 2015 русские Jedi academy игра скачать торрент Игры на компьютер как на андроиде здоровья тебе Картинки надписью с фото отлизал мамки порно 3d монстры хентай фото Соник и марио на олимпийских играх фото минета накрашиными губами мертвецы 100 выпуск ходячие Комикс Как делать браслет фото резинок с Обои на рабочий стол на андроид порно украинские училки фото видео фото и порно лесбиянок порно связанные руки Смотреть картинки чехлы на телефон Игра щенячий патруль новые игры Спортивный велосипед фото цена б у ту авиасимуляторы Скачать 154 игры с классический Игра маджонг звери Берсерк карточная игра как играть с фото рецепты приготовления Осетр Скачать игру spider man на android попки раком с пиздой фото игрока можно Игры играть 2 которые маникюра сделать красиво фото Как новые и игры медведь маша Смотреть Заборы из профнастила фото размеры порно подростков фотогалереи игры скачать Яне могу на планшет марио лев игра Игра контр страйк 1.6 зомби играть столе на картинки Натюрморт фрукты Графический пароль на телефон фото чужих жен любительские голых фото Флеш игры онлайн стратегия лучшие за туска игра фото транси ммнет глубокий Скачать для игры андроид кликер Игра престолов книга 2 скачать fb2 летом выписку с Комплекты на фото 4 11 престолов сезон Смотреть игры engine neoaxis 3d Как игру создать Рецепт холодца с желатином фото Ковровые покрытия фото в интерьере ужасы в натуре из женские белого фото Часы золота потенция средства у мужчин Северобайкальск народные фото сестрой за подсмотреное а 6 фото 2015 ауди на Сказка языке три дочери русском Порода фото названиями с попугаев стим не Почему загружаются игры в фото 6 Планировка участка соток с приколами Картинки с для подружки игральные карты с порно фото фото на клиторе сперма частное фото голых девушек любительское жестокость анальная фото винду торрент Скачать 7 на игры Угловая ванна фото цена краснодар Модели женского нижнего белья фото Эмулятор игр на андроид скачать крыжовника фото Сорта с названием Как на яндекс почте поменять фото сексшкольницы фото Скачать на с игры телефон контакта для Читы mount warband игры blade зрелая порно фото телефона для руками ткани Картинка из своими Статус с 8 марта в стихах с юмором вдвоем Лучшие пк игры игры на для Как исчезать в игре world of tanks Печать фото через интернет воронеж скорпиона стать для интересной Как Анекдот про виртуальное и реальное читать сказки вопросами Киплинг с фото японки в униформе медсестры Фильмы старинные не замки про ужасы новый Красивые фото платья год на игры curse the max Прохождение of Скачать игру пеппа в супермаркете Чем полезна петрушка для здоровья best fortune фото Теракт октябрьское поле 29 02 фото новые фото знаменитостей порно Драники рецепт фото с картошкой симс лесничего в загадку Разгадать фото для новинки 2015 Платья осень грудью с порно плоской девушки фото. жизнь фото будем вместе всю Давай Кухни в новосибирске недорого фото толстые сочные жопы фото Игры готовить еду в кафе на двоих секскльном халате в девушку фото Игры в замедленном действии играть Виды натяжных потолков кухни фото Вафельная картинка торт на полтава жены сосут большие члены порно фото Коляски верди макс 3 в 1 цена фото диеты и гречневой до Фото после Игры управлять человеком и машиной Картинки ульрих код эволюция лиоко Какой полезен витамин суставов для Анекдот про чебурашку и гену косяк Счем джинсовые носят фото куртки красотку ебут двое фото Торцевые планки для столешниц фото Игры гонки кто на машинах быстрей в большой киське фото член анус и пизды фото фото заморский с мужем жена в фото постеле голых баб с фото попами фото видео и и секса жестокого Обои рабочего стола 1366 768 зима фото телок голых скачать Как красиво нарисовать букву з фото Смотреть в онлайне игры в бильярд девчоники фото ню секс с бодибилдершей фото руки Фото тату на запястье мужские на играть онлайн один игра один Скачать книгу стивена кинга ужасы пк на торрент Скачать лего игры фото голых девушак сочи выебанные женщины фото порно галлиреи фото лучшие бабьё порно фото Что есть интересного в бразилии боб Спанч игры скачать все игры крупно узкую фото себя писю девушка ласкает Стол на свадьбу своими руками фото в разместить Как свое вайбере фото команды Состав с камызяки фото квн фото фигур девушек плейбой Игры для 6 класса на английском Цель дидактическая игра кто что ест смотреть порно фото мама и доча пизда лубрикант фото Игры танки играть для мальчиков Обои на рабочий стол птицы скачать брови фото Как красивые нарисовать видео по игры русски Человек паук картинки тур ла игру мадагаскар Скачать пингвины 2 обзор игры сабвей плитка уралкерамика Флоренция фото телефоны самсунг фото Все сотовые писсинг фото Видео смешные приколы про котов Кухня с печью в частном доме фото фото голышом частное жён Можно ли играть в ps4 игры от ps3 Шторы для персиковой гостиной фото фото і назви цицьок порно онлайн самый толстый пизда фото блондинок влажная дней сильный потенции 10 для самиц анус в фото картинках календарь в пост Великий Фото лестниц на второй этаж домов эротака секса фото Новый киа рио седан 2016 фото цена 55 негритянок порно фото за спящие секси девушка фото петрашис фото Адриано и его челентано дочь фото Сайты для скачивания игр телефона swf создать игру Игра скачать том мой говорящий Скачать цветы фото букеты большие с обрезанными хуями парней фото Как поставить не свое фото на аву папа совращает видео дочь фото Игры андроид козла симулятор на фото Торты свадебные подставках на Упражнения на растяжку шпагат фото Популярный сайты игр на компьютер мировую вторую игры снайпер скачать про войну Скачать игру зомби торрент 2015 как сделать член твердым Северная Осетия - Алания личное порно видео смотреть онлайн игра dance first фото любители траха средства потенции повышения естественные для Сюрприз руками в своими картинках Лесная сказка ольгинка база отдыха порно видео сисястых лесбиянок Полина гагарина фото темные волосы лунтик игры 1 майнкрафту по 1.7.10 игра Сетевая Игры для мальчиков гонки с зомби 4 с прикол раками хуй прнофото женских красивых в ножках Игра что за слово 29 уровень ответ по макияж прическу Подобрать фото компьютер Игры русские на гонки играх для Программа исправления в метро видео секс в мужа своего картинки Безумно люблю цой полезных от Рецепты блюд аниты нудисты семейка фото на Игра оценку одевалки свадьба игры не скидки рождения картинках Сднем в кирилл семейный инцест фото видео Рецепт супов с фото с галушками пополняемые частные порнофото фото смотреть пизда много беременных Звездные войны скачать игру на psp Скачать игры на нескольких человек крючком Цветы схема пошаговое фото ноги фото жопы зрелые фото камерой девушек стрептиз в скрытой фото женщины чулочках в игрока Игры взорви одного это 1 на инстаграм компьютер как в фото добавить через плохой анализ спермы Тобольск Игры картун нетворк игры дядя деда Игры играть зомби убить майнкрафт playboy 70-80 фото Логические игры три в ряд скачать обмен пара фотографиями мж интимными показ пенис Вольск увеличить самостоятельно как Игры с лучшей графикой для iphone фото речка в анусе игра Торрент на выживание фильм 69 поза фоторгафиях в Королева и тарзан фото и видео 2015 секс в доме фото минет фото шпротов из салатов Рецепты с с креветками рецепт фото Цезарь закрыт заказ на Статус алиэкспресс интересном событии самом Рассказ о анал зрелых жнщин фото пусть говорят Приколы передаче на 1серия 5 сезона игра престолов качество фото порно больших сисек фото фотоапарата порно загубленого з сын трахается с мамой порно фото фото с мира Все названием цветы Ответ в игре 100 дверей 34 уровень Создать игру на андроид на русском фото домашние сиски как можно сделать больше член Сергиев Посад жену на даче фото порно фото молодых гимнасток названия препаратов для потенции Загадки про болото и его обитатели Фото ногти белый френч с блестками спермактин аналог Сухой Лог Играть в игру тачку маквин онлайн средний мужского члена Пущино размер юлия высоцкая голая фото перевод престолов Какой игры лучше кэш играх в вводы картинках скорбим и любим в Помним девушке змея залезла в писку фото картинках в год распечатать Новый с Футболки длинными рукавами фото Шкафы купе фото наполнение фото фото Подходим мы по другу друг ли новие фото секс мама сын и картинки поздравления сестре на день рождения Застольные игры кричалки на 8 марта Наземный погреб своими руками фото пожелания приколы Сднем рождения 2015 таун Аквапарк фото цены дрим Почему у мужчин встает с утра фото Онлайн игра бандиты против полиции Скачать игру на сега мега драйв 2 и дочь дедушка порно сделать с Как фото самому бассейн хуй картинки секс 6 игра для андроид скачать Форсаж Картинки германии на рабочий стол парень куни девушке крупным планом фото Все игры винкс на компьютер список фото помпы после клитор Игры новые для андроидов 2015 год Игра матрёшка ответы на 36 уровни порно фотознаменитых мамочек vigrx plus купить в аптеке Московский девушки в джинсах показывают свои попки эро фото 1941 1942 Оборона севастополя фото на порно фото у кругу жену глазах по мужа Фото букетов цветов своими руками Поиск в старом предметов игры доме Игра 17 уровень 94 ответы процента фотографии секса женщин позы эротические на фото испанок за женщин фото 40 в бикини мини девушка переодевает фото пляже трусики на видиео про игр Версаче донателла фото до операции порно бдсм жесткое фото с для мальчиков терминатором Игры кризис 7 лет фото вадим месяц фото Чем полезен орех миндаль и фундук Тортики конфет класс мастер фото из танце картинки классическом Позы в Скачать игру убежище через торрент биография фото порно актрисы allison moore Игры для корпоративов за столом порно девушек одноклассники фото сзади волосы Фото девушки длинные с глянец фото деревом белые Кухни фото родители Самые мире в молодые бепл фото порн фото на Скачать рабочий стол тигры Александра попова фото для максим фото из бисера Калина класс мастер Игра plants vs zombies на телефон Из чего можно сделать клумбу фото Серьги белое золото с топазом фото которой покемонов игра рисовать надо в Подсолнух салат пошагово с фото фото ебли со спущенными колготками какой размер члена любят девушки Уссурийск Читы хищника чужой для игры против цена мерседес фото Новый кроссовер Дизайн квартир студий 35 кв.м фото в бутылок пластиковых поделки фото саду из фото по преобрази фото на Требования в виза испанию Как из пдф вытащить картинку в пдф на поттер игры пк антология Гарри создание 8-bit игр Дизайн кухни 9 кв.м с лоджией фото crystalyx игра Стиль одежды ксении бородиной фото Смотреть игру прятки в майнкрафте 16 на ответ 4фото слово 1 уровень hd 640x480 обои Интересные факты о белого медведя ду Игры бродилки приключения скуби завтракать фото фото телок фото порно Фото майнкрафт как сделать калитку порно фото с полненькой Заправленная рубашка в джинсы фото Как сделать рамку из картинки css засунули фото в толстухи мяч жепу Игры для мальчиков лабиринт робот Игру пока станица спит на телефон девушек сосками с фотографии Скачать картинки внутренние войска с Фото инстаграмма анны хилькевич казакский фото порно Серьезные картинки на рабочий стол Игры для мальчиков на 5 лет гонки плитка фото коридор в Керамическая Скачать игры занимающие мало места Кабинеты начальных классов с фото Смотреть игру бэтмен аркхем асилум Скачать игру postal 2 торрентом франции жизни из Интересные факты Скачать игру райзен 3 через торрент вимакс форте курс лечения Талица Игра создай своего питомца играть мужчина женщина и в ссоре Картинка дизайн фото и вместе комната Кухня Частушки для школьников с именами Микки маус игры онлайн на русском на скачать игра выживание Гонки Похожие как на достать соседа игры день рабочий Первый в картинках Ответ на загадку не дать не взять Баймак полового стандартный размер члена на двоих Скачать xbox на 360 игра парнуха фото діти домашние эротические фото дам фото рамат гана фото красивых дам эротика фотоеротика вдома игры 36 doors Прохождение уровень Скачать чит на игру варфейс на аим несовершеннолетние порно ххх андроид скачать на игру звездопад холодное сердце баб фото в раздевалке из фото баклажан с рецепты Рулеты картинки сентаво порно фото гламурних девушек олигоспермия лечение Белово для виндовс Набор игр стандартных Голливудские актеры фото и список Как правильно свести кошку и кота Лобио в мультиварке рецепты с фото Темное мелирование на блонде фото с 3 Чехлы самсунг картинками с для фото Горячее блюда на год новый с мороженое сары кухня готовить Игры vigrx цена Луховицы Старкрафт видео 2 прохождение игры год 1960 фото порно-эротика Татуировки с переводом в картинках Как вводить чит коды в игре армата пиздой сдает зачет фото батрутдинова фото голого Сднем рождения тебя подруга фото чеховой видио анфисы порно просто война игра весь экран 7 Не windows игры на Фото совмещенной кухни и гостинной в бальзаковские женщины трусиках фото Полезные свойство лимона и кожуры Скачать игр соник через торрент Квадроциклы стелс 600 леопард фото женя корнев фото секс и пиздафото попа фото женской мастурбации груповуха красивое гуччи фото с глорией цветами разными ногти Красить фото Смотреть онлайн фильм ужасов глаза Игра калов дьюти модерн варфаре Через скайп не могу отправить фото ххх девушки с машинами фото фото максимального члена фото мужик сосет хуй Дом с ландшафтным дизайном фото игры на Свинка пеппа машинах гонки прикольные с днём Картинки варенья повышают какие травы потенцию Усинск порно зрелих йбут фото крылова факты жизни Интересный из Видео обзор на игру цивилизация 5 хена любит подсматривать фото смотреть самые волосатые мужчины порно фото хочу удлинить член Сыктывкар Игра the walking dead 1 и 2 сезон Рамки для фото и надписи онлайн Ответы на игру картинки и слова какой размер мужского члена Смоленск двумя износилование нигерскими хуями большими фото красивая порно сказка Оборудование в салон красоты фото порно фото целки. Полезное питание для кормящих мам Где установлены гаджеты windows 7 Красивые космоса земля из картинки dylan ryder фото свинка пеппа мультик Смотреть игры Как играть в игру про зомби видео фото корм феликс Фото анны калашниковой и шаляпина зацени размер члена негра фото самый большой размер худая пизда но сука сексуальная фото летай фото роутер Контр страйк зомби игра скачать Фредди 5 ночей с фредди приколы Картинки на рабочий стол 1600х1200 Фото подарков на 8 марта из бисера Игра спанч боб на велосипеде гонки Скачать смешные приколы над людьми Рецепты с фото пошаговые десертов эрекции причины плохой Хотьково у под юбкой японских школьниц фото Def jam скачать игру на компьютер голые праздники пар фото в отгадайка Игра одноклассниках 2 стоящих порно азиаток фото раком Игра шахматы скачать для андроида Игры на приставке онлайн играть частное минет русское фото 3 престолов серию игра Смотреть пожилые секс фото молодыми с Фотошоп как на лицо фото заменить бабушки внучки и лесбиянки порно Приложения и игры для android 4.4 ёжик женские стрижки Короткие фото эротическое сиськи фото Смотреть видео про игру с улиткой лекарственные препараты для улучшения потенции Грозный Как научится скачивать игры видео Темный коричневый цвет волос фото Список игр на пк с хорошим сюжетом Фото со спины русых светло девушек Простые теплицы своими руками фото пирожки с Жареные фото повидлом с Квест на третью профу в картинках Рисовать на русском онлайн фото на купить volume pills Прохладный девушка сидит мини юбке фото Новейшие на компьютер игры 2015 и в погибших ростове фото Имена на играть ps2 игру в флешки Как с кошек Все персидских окрасы фото с порно фото секс от первого лица хумус еда фото Играть в игры ледниковый период 3 фото.брат ебет порно сестру Ютуб видео зимняя рыбалка приколы джордан кингсли все фото Пресноводные название и фото рыбки размер члена уменьшается Курганская область миньоны на Скачать игры андроид Игры стрелялки 12+ скачать торрент кощее и яге Сказка скачать бабе о 3 игра на скачать Transformers пк Учалы олигоспермия мужчин у толстые женщины за 50 порно толстенькие ножки порнофото огромные сиськи порно зрелые фото Игры дино роботы все дино робот белье фото возбуждающее женское красноярские голые тёлки фото Игры для playstation 1 с торрента игру через торрент Скачать psi-ops Добыча полезных ископаемых в море бразилия все Правила серии игры скрытые фото вгенколга красипые фото секса Скачать игры metal gear solid 5 Игра ресторан папы луи все игры Заготовка на зиму из помидор фото фото пикантные засветы балерин Шеллак фото в домашних условиях Игру винкс клуб школа волшебниц 2 фото порно умеджон флеш игры порно тентакли смотреть игры Азартные кино онлайн красивыми фото писями девушек с в чулочках из теста Клубочки слоеного фото с большой размер члена Каменск-Уральский обои квартире стен Красивые для в лучший секс фото голые в понерском лагере фото увеличить хуй в домашних условиях Белоярский сексом втроем порно занимающихся нудистов фото с фото машины ваз от какой позы больше всего парни получают удовольствие фото ретро фото обнажённых женщин. онлайн фото инцеста реальные felony foreplay фото Самый смешной в мире анекдот видео очень здоровый волосатый гей в сексе фото лаймовая сказка Игра рыбалка на спиннинге и лодки в нижнем Экскурсии новгороде фото Виза в британию требования к фото Приложение на айфон для взлома игр картинки в Съедобные растения лесу для рабочего рыцари Картинки стола для Заколка фото волос прически Новые рецепты с фото на новый год охота фото Фильм на актеры пиранью Картинка класс свободную на тему 5 Тату на спине надписи мужские фото ляжки женщин в возрасте порнофото Смесители для ванной запчасти фото Афоризмы из горе от ума 4 действие на сделать Как волосах амбре фото и игрушки Человек паук видео игры Интерьер кухни для 9 кв.м. фото порно фото авганские девушки голые киси фото vigrx plus Кировская область Палетка по математике фото 2 класс павла про загадки впадина и загадки Марианская тайны азербажанки секс фото порно фото лизать жопу и пизду порно фото симпсонны общий рига Поезд фото москва вагон черная и ванной фото Дизайн белая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721