СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЯТИДЕСЯТНИКІВ НА ПІВДНІ ТА СХОДІ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ ІВАНА ВОРОНАЄВА

Поділитися Share on Facebook6Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається поява та розвиток п’ятидесятницького руху на півдні та сході України в 20 роках ХХ ст. та його характерної риси говоріння іншими мовами. Висвітлюється роль Івана Воронаєва в процесі появи та становлення церковної організації Християн євангельської віри.

Ключові слова: п’ятидесятники, Християни євангельської віри, Іван Воронаєв.

В статье рассматривается возникновение и развитие пятидесятнического движения на востоке Украины в 20г. ХХ в. И его отличительной черти молитвой на иных языках. А также разсматривается роль Ивана Воронаева в этом процессе.

Ключевые слова: пятидесятники, Христиане евангельской вери, Иван Воронаев.

In the article examined Pentecostal motion on a south and east of Ukraine in 20 YEARS 19 CENT. is characterized him a distinguishing feature is a manner of speaking other LANGUAGES.ITS SHOWS THE role of Ivan Voronaev in the process of appearance and establishment of CHURCH organization of Evangelical Christians FAITH . KEY words – Pentecostals, Evangelical Christians FAITH, IVAN VORONAEV.

Становлення та розвиток п’ятидесятницького руху на півдні та сході України у 20 рр. ХХ ст. є важливою сторінкою в історії розвитку цього протестантського напрямку в Україні та у всьому СРСР. Величезну роль у цьому процесі відіграв Микита Черкасов (Іван Юхимович Воронаєв).

Метою статті є висвітлення ролі Івана Воронаєва в процесі виникнення та становлення п’ятидесятницького руху на півдні та сході України. Дослідженням історії п’ятидесятницького руху в Україні займалися А.М. Колодний [10], В. Любащенко [2], В.Франчук [6]. Новизна дослідження полягає у визначенні ролі Івана Воронаєва у процесі виникнення та становлення Християн євангельської віри.

Виникнення та стрімкий розвиток п’ятидесятників в Україні пов’язаний не тільки з людьми, які рухали цей процес, а й з обставинами, які склалися в той час на території України і всього простору СРСР.

Насамперед, слід відзначити настрій народу, який втомився від революції, громадянської війни та бандитизму, що процвітав в той період. У звичайних людей ці обставини викликали підвищений інтерес до віри та до шукання Бога. Наступним важливим чинником був стан Російської православної церкви, духовенство якої у часи царського самодержавства дискредитувало себе та церкву, зробивши її ідеологічною опорою царизму. Також не останнє місце займає той факт, що якраз в цей період у баптистських громадах, велися гарячі дискусії на тему хрещення Святим Духом [9, c. 45].

Короткий аналіз політично-суспільної та релігійної ситуації 20 рр. ХХ ст. показує, що в Україні в той час були сприятливі умови для виникнення нового руху, подібного до євангельських християн чи баптистів. Саме у такий період в Україну із Америки повертається Іван Воронаєв (Микита Черкасов). Він мав поставлене перед собою завдання – поширювати п’ятидесятницькі ідеї в Україні та СРСР.

Микита Черкасов народився 16 квітня 1885 року в Оренбурзькій губернії. Його батьки були недостатньо освіченими людьми, проте володіли великою кількістю земель. Крім Микити, у сім’ї було ще п’ятеро синів, які не повернулися з російсько-японської війни. У 1907 р. Микиту забирають до війська та відправляють у містечко Казермес. Будучи у війську, він мав можливість закінчити педагогічні курси. Одного разу з своїм товаришем Микита відвідав служіння євангельської баптистської церкви у місті Ташкент, (Казермес знаходився поряд із Ташкентом) [5, c. 5]. Судячи із того, що Микита після відвідин зібрання виявив бажання прийти ще, йому там сподобалося. Через декілька місяців він навернувся у віру і прийняв догмати, які сповідувала та баптистська громада. Будучи сміливою людиною, своєму начальству у війську він прямо заявив, що тепер він баптист і зброю носити не буде, бо це суперечить його релігійним переконанням. Зробивши розслідування, визнали його винним перед державою і засудили до позбавлення всіх прав із висланням на каторжні роботи. Проте Микиті вдалося втекти з під варти, коли його привели у медичний пункт. Деякий час він переховувався у місцевих баптистів. Йому вдалося виїхати із Ташкенту, один із баптистів на ім’я Іван Юхимович Воропаєв віддав Микиті свій паспорт, змінивши для достовірності букву п на н. Тепер Микита Черкасов став Іван Юхимович Воронаєв. Згодом він одружився і відправився до Сибіру, де працював писарем у нотаріуса та активно проповідував. Через чотири роки після поневірянь по Сибіру Воронаєв їде до Америки. Приїхавши до США, Іван Юхимович починає вчитися та по вечорах проповідувати в баптистських церквах[5, с. 8].

Проводячи активне релігійне життя, І. Воронаєв знайомиться із вченням п’ятидесятників. В той час у американських п’ятидесятницьких церквах на служінні бажаним, а часто й обов’язковим були молитви на інших мовах. Його захоплює вчення і він стає активним проповідником ідей П’ятидесятниці. Невдовзі Іван Юхимович відчуває поклик проповідувати нове вчення слов’янському народу. В Америці він заснував першу слов’янську громаду п’ятидесятників. Та певно це не задовольнило його поклику і 1920 р. 15 липня Іван Воронаєв з сім’єю та ще декількома співробітниками залишають Америку та вирушають до України [9 ,с. 43].

Діяльність Воронаєва та його помічника Колтовича в Одесі починається з баптистських та євангельсько-християнських громад, які знали Воронаєва як редактора журналу «Істина та життя», який він випускав у США і звичайно деякі номери потрапляли в Україну. Іван Юхимович їхав до України не створювати нову церкву; Він сподівався, що вже існуючі громади протестантських напрямків приймуть вчення, яке захопило його в Америці. П’ятидесятництво, на його думку, не було організацією. Це був рух, який мав оживити церкву, внести обновлення, і тому завдання стояло поширити його серед вже існуючих громад.

Різниці великої між поглядами Івана Воронаєва та тогочасними баптистами не було, адже і він сам вийшов від них. До всього вчення євангельських християн та баптистів треба було прийняти хрещення Святим Духом з ознакою інших мов, так звані прояви харизми.

Проте євангельські християни і баптисти не просто не прийняли п’ятидесятницького вчення вони почали вести активну боротьбу проти нього. Віруючих, які приймали вчення, часто виключали з громад. Наміри Воронаєва були хороші тай сподівання теж. Йому навіть на початку дозволяли працювати в євангельсько-християнських та баптистських громадах, але згодом, коли Воронаєв

зі своїми співпрацівниками почали активно навчати про хрещення Святим Духом та говоріння іншими мовами, вони зустріли нерозуміння, неприйняття та опір.

На запитання, через яку причину баптисти та євангельські християни не прийняли вчення, яке привіз Воронаєв, є декілька варіантів відповіді. По-перше, саме в цей період у рядах баптистських громад, у які приїхав Воронаєв, проходили дискусії про питання хрещення Святим Духом на основі Євангелії, де описується про хрещення апостолів з ознакою інших мов. Можливо, керівники цих церков побачили загрозу розділення, що могло статися у випадку прийняття ними цього вчення.

Друга причина могла заходити в не так давню історію, яка говорить про те, що багато баптистських церков утворювалися з вихідців із молокан, одної із сект російського православ’я, що часто переймали хлистівські ідеї [12,с.49]. Хлисти також одна із сект православ’я. Їхня особливість була в тому, що під час молитов вони входили в транс і хлистали себе по грудях різками, також у них практикувалися оргії на зборах [12, с. 41]. С.Санніков роздумуючи про коріння баптизму в Україні та Росії зауважував, що: «Теорія походження баптизму від німецького штундизму не витримує ніякої критики, поява баптизму походить від глибинного шукання Бога через Євангеліє» [13, c. 9]. В. Франчук пише, що «існують серйозні причини вважати ці напрямки предтечами п’ятидесятницького руху» [4, c. 54]. І тому, керівники баптистських громад, знайомлячись із вченням п’ятидесятницького руху та з його особливістю – молитвою на інших мовах, яка не рідко супроводжувалося емоційним збудженням, бачили загрозу повернення ізувірських проявів та ніяким чином не могли прийняти те, що осуджувалося і ними і всіма іншими людьми, не говорячи вже про православну церкву, яка просто знищувала подібні прояви.

Неприйняття вищезгаданими громадами проповіді Івана Юхимовича Воронаєва про дари Святого Духа спричинило появу нової церкви. У 1922 р. в Одесі відкрилась п’ятидесятницька церква [2, с. 269].

Вже у 1923 р. церква Християн євангельської віри (ХЄВ) у Одесі нараховувала більше двохсот чоловік. Треба зазначити, що велике число членів воронаївської церкви були саме євангельськими християнами чи баптистами, іншу половину складали так звані новонавернені (люди з православних церков та люди, що не належали до християнства) [9, c. 45].

Щойно утворена церква стрімко зростала. У цьому немала заслуга Івана Юхимовича Воронаєва, як писали про нього на сторінках журналу «Атеїст»: «Потрібно сказати правду, Воронаєв оратор незвичайний – він легко схоплює настрій аудиторії, може до неї підійти, привернути, думки передає просто, виразно і навіть по своєму сценічно-художньо» [5, c. 39]. Такі особисті риси Івана Юхимовича доповнює ще й те, що він був здібний керівник та організатор. Він швидко здобув авторитет серед протестантських мас, яких, крім цього, цікавило ще й п’ятидесятницьке вчення.

І. Воронаєв та його помічник Колтович розпочали активну діяльність для відкриття нових церков із практикою хрещення Святим Духом та омовінням ніг, що взято із Євангелія від Ів. 13 по всій Україні. У всі можливі області України були направлені листи-заклики, а також були відправлені благовісники. У цей час до Одеси їдуть представники баптистів та євангельських християн, щоб самим пересвідчитись у тому, як Бог злив свою благодать на півдні України. Повертаючись назад, під впливом побаченого та почутого, вони розпочинали активне поширення ідей п’ятидесятниці, характерною рисою якої було говоріння іншими мовами, що додавало цьому вченню істинності походження від Бога і було видимим знаком присутності Святого Духа. Як зазначали самі віруючі, для них хрещення Святим Духом це – такий стан, який символізує духовне відродження, зростання в Дусі та готовність до майбутнього спасіння. А голосалії – це відчуття емоційного піднесення, радості, очищення та близькість віруючого з Богом.

Таким чином, станом на 1924 р. кількість церков Християн євангельської віри сягнула більше 50 [9, c. 46]. Іван Воронаєв, як засновник та досвідчений працівник, розумів, що для ефективного продовження поширення ХЄВ необхідна централізована структура. Оскільки п’ятидесятницький рух на півдні тай сам Воронаєв вихідці з баптистів, які на той час вже мали свої союзи, було зрозуміло, що централізація ХЄВ буде зроблена подібним чином. Тому 4-7 вересня 1924 року відбувся перший обласний з’їзд п’ятидесятницьких громад, на якому були представники п’ятидесятників інших областей [10, c. 387]. У якості гостей були запрошені служителі та віруючі із церков баптистів та євангельських християн. На цьому з’їзді був утворений обласний Cоюз Християни євангельської віри. Іван Юхимович Воронаєв був обраний головою Cоюзу. У тому, що об’єднання, засновником якого є Воронаєв, вибрало його головою, не все так просто. Здавалося тут і так все зрозуміло, вищим керівником має бути засновник, але як часто висловлюються про протестантські течії, що вони являються представниками демократії. У ставленні церковної влади, члени громад мають вибрати з представлених служителів, які мають право нести той чи інший вид служіння того, хто, на їх думку, найбільше відповідає біблійним вимогам. Зокрема, це відзначено у вченні євангельських християн І. Прохановим, основаним на посланні Ефес. 4: 11-12, та Дії. Ап. 1:20-26.

За станом на 1925 р. в Україні було вже понад 150 громад та більше 10 тисяч віруючих. Восени цього ж року був скликаний другий з’їзд ХЄВ. На цьому з’їзді було прийняте рішення про створення Всеукраїнського союзу ХВЄ. Воронаєву та ще одному з його помічників було доручено зібрати та підготувати всі необхідні для реєстрації документи. Зібравши необхідні папери, вони їдуть до Харкова де отримують документи на реєстрацію Всеукраїнського Союзу ХЄВ та дозвіл на проведення першого Всеукраїнського з’їзду у 1926 р. [9, c. 47].

В Одесі 21-23 вересня 1926 р. був проведений перший з’їзд делегатів ВХЄВ, які представляли 350 громад та 17 тисяч віруючих. Головою цього з’їзду був обраний Іван Юхимович Воронаєв, заступником В. С. Павлов, казначеєм В. Р. Колтович секретарем М.Н. Кац [2, c. 269]. У звітній промові Воронаєва був проведений певний підсумок діяльності Християн євангельської віри та окреслення розповсюдження ХЄВ на той час. Зокрема, відмічено, що з Одеси п’ятидесятники почали поширюватися на центральні та північні регіони, а також по всьому СРСР. Було прийнято багато резолюцій та постанов. Важливим рішенням, яке матиме вплив на розвиток церкви ХЄВ і у подальшому, було спонукати всі громади до створення різних церковних гуртків: шиття, викрою, музики, співу, регентських курсів, курсів підготовки благовісників та розсилання благовісників по всій Україні, а також за її межі. Така соціальна спрямованість ХВЄ залишилась до тепер, варто лише зауважити, що вже тоді Воронаєв та його помічники розуміли наскільки важливим є участь церкви в повсякденному житті кожної людини. І ще потрібно зауважити перевагу такого спрямування у тому, що кожен член громади міг знайти себе в тій чи іншій справі і бути особисто безпосереднім учасником у розбудові церкви.

Болючим на цьому з’їзді виявилося питання про ставлення до служби в армії. Цікаво, що сам Воронаєв через свої християнські погляди, які він виявляв у армії, був підданий переслідуванням, «проте з’їзд вирішив, що кожен член громади ХЄВ зобов’язаний нести військову службу у мирний чи у воєнний час, як будь-який інший громадянин»[9, с. 48].

Другий Всеукраїнський з’їзд відбувся в жовтні 1927 р. Цей з’їзд є дуже важливим, тому, що на ньому було прийняте рішення про створення Всесоюзного Союзу ХЄВ. На з’їзді було багато гостей з Москви, Сибіру, Кавказу, Уралу та Середньої Азії. Звітні промови виявили, що Всеукраїнський союз стрімко розвивається, на той час Одеська громада нараховувала більше 500 членів [9, c. 48]. Саме на цьому з’їзді Іван Воронаєв – голова союзу, запропонував розроблений ним документ, у якому він розділив роботу Союзу на сім відділів: відділ благовістя, відділ підготовки благовісників та регентів, відділ по духовному виховання громад, юридичний відділ, видавничий та організаційно-статистичний. Іван Юхимович зазначив, що це зроблено для зручності та ефективності роботи. Подібний поділ на відділи з незначними змінами існує у п’ятидесятницьких громадах і до сьогодні.

З рішення, прийнятого щодо ставлення до інших християнських напрямків, можна зробити висновок, що баптистські та адвентистські союзи всі ці роки починаючи з 1923 р. проводили боротьбу проти ХЄВ. Зокрема, одна з прийнятих резолюцій мала наступний зміст: «не допускати в наших громадах до проповіді проповідників з Євангельських Християн та Баптистів і адвентистів-суботників, до поки вони не залишать свого заблудження в питаннях Хрещення Святим Духом. Потрібно продовжувати молитися за них, щоб Бог відкрив їм цю істину так, як відкрив нам. Не мати нічого спільного з єретичними вченнями, які не визнають Святу Трійцю»[5, c. 104].

Образу баптистських та адвентистських громад можна зрозуміти, адже перші послідовники воронаївського руху були саме їхніми членами та й недарма прийнята така резолюція, часто пастирі та проповідники цих напрямків намагалися дискредитувати ХЄВ в очах людей та Радянської влади. Саме вони розпускали чутки, що молитва іншими мовами походить від диявола, а не від Бога. Наслідки таких відносин можна спостерігати ще й досі, згодом посилить розділення та нетерпимість один до одного Серпнева угода 1945 році, так зване добровільно – примусове об’єднання баптистів та п’ятидесятників, хитрий хід влади направлений на знищення п’ятидесятників [6, с. 138].

У 1928 році було прийняте рішення випускати журнал під назвою «Євангелист», у якому публікувалися віровчення та статут Союзу, програмні статті та документи, статті, які закликали віруючих до святості, чистоти. До того християнства, яке було за днів апостолів. Також через журнал проводилася боротьба проти викривлень вчення та тлумачення незрозумілих місць Святого Письма. Значну кількість матеріалів журналу писав сам Воронаєв. Уся інша інформація також оброблялася і редагувалася ним. Вийшло 8 номерів журналу. Крім журналу в Союзі випускалися різного роду брошурки [9, c. 54].

Протягом 1926-1929 рр. керівництво Союзу працювало над тим, щоб створити та зареєструвати Всесоюзний союз ХЄВ.

На кінець 1929 р. Всеукраїнський Союз Християн євангельської віри нараховував близько 400 громад у яких 25 тисяч вірян. У цьому ж році ставлення радянської влади до свободи віросповідання змінялося не на користь віруючих. Перше, влада заборонила випуск журналу «Євангелист». Все більше і більше з боку влади щодо ХЄВ направлялися звинувачення в тому, що вони американські шпигуни, оскільки керівництво ХЄВ та Воронаєв зокрема, підтримували тісні зв’язки, що були утворені під час перебування Івана Юхимовича в США. Тай величезну кількість фінансової підтримки Союз ХЄВ отримував саме звідти. Хоч це не було головною причиною. Головна причина полягала у тому, що влада ставила завдання знищити будь – яку релігію, стосунки з Америкою владі не подобалися теж. На Різдво 1930 р. органами ОГПУ був вчинений розгром Союзу ХЄВ та арешт керівництва [9, с. 56].

Усіх керівників засудили до відбування покарання в концтаборах. Воронаєва до 8 років, Колтовича до 7 років, Рюмшина до 7 років, Подлесного до 5 років, Павлова до 3 років позбавлення волі. Після цього діяльність ХЄВ пішла в підпілля.

Івана Юхимовича Воронаєва звільнили у 1936 р. та через короткий час він був засуджений знову. Після 1936 р. Воронаєва ніхто не бачив і не міг мати з ним зв’язку. Допускають, що він був замучений у одному з концтаборів, у яких жорстоко знущалися, особливо з віруючих. Дружина Івана Юхимовича також була засуджена та відбувала покарання в концтаборах. Його дітям вдалося виїхати до Америки, так як більшість із них народилися там і мали американське громадянство. У 1961 р. коли нахлинула друга хвиля гонінь на віруючих, у засобах масової інформації Одеси опублікували нібито зречення Воронаєвим своєї віри. Варто сказати, що до людей, які випустили цей сумнівний документ, є низка запитань на які відповідей немає й досі.

Аналізуючи становлення та розвиток Союзу ХЄВ в Україні, що практично за десятиліття 1921 – 1930 рр. зміг набрати всесоюзного розвитку, засновники зуміли налагодити структурну діяльність та сформувати розгалужений та взаємодіючий між собою керівний апарат. Не можливо не відзначити важливу роль у цьому процесі талановитого проповідника, керівника та організатора Івана Юхимовича Воронаєва, який присвятив своє життя проповіді Євангелія і залишився вірний до кінця. Звичайно, дивлячись з висоти десятиліть, можна побачити, які помилки були допущені, що потрібно було зробити ще для ефективнішого поширення п’ятидесятництва. Зокрема на думку сучасних лідерів частини п’ятидесятницьких громад у Івана Юхимовича були помилки в трактуванні відродження, яке він ідентифікував із хрещенням Святим Духом, що створювало проблеми із євангельськими християнами та баптистами. Цих та подібних помилок можна було б уникнути. Та, не зважаючи на все це, Іван Воронаєв залишається великою постаттю у процесі розвитку п’ятидесятницького руху в Україні.

Поділитися Share on Facebook6Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing melbourne letter cover disorder research deficit on attention papers term terrorism on essays dyslexia dissertation help g help homework mr for medical school to write in what personal statement qatar cv writing services global regents essays thematic for english thesis papers ny statement me help to write essay my service essay personal editing yahoo buy i can essays where help essay supplement rice writing short story need help resume writing malaysia services dissertation on management essay definition admission to college 2013 essay write how service victoria writing london best cv papers buy to where homework help christianity binding manchester dissertation cheap resumes for mechanics sample essay college admission on with writing professional help study abroad write hygiene dental resume template essay measure essays measure isabella for writing custom assistance how assistant write to resume a medical how a for write summary you a do resume homework islam help name my write in photo homework live in help ak thesis intention purchase thesis how phd to cite my term write who paper can algebra help 1 in homework companies online legitimate writing viactive vitamins womens elocon fast to uk do do for assignment my my assignment me no with and medical sample resume experience for billing coding history assignment my assignment write do my thesis program doctoral without a mechanical for engineer cv homework number for help paper where college a to buy do have do to i why homework my chicago best services 2011 writing resume with dating mom a quotes kids essays language on online thesis uk buy services resume cv writing buy paper to tissue uk a essay car buy critical hamlet essay with borders paper writing research style mla paper sale paper egyptian papyrus for media violence for essay homework help mg1 sample marketing executive cover letter sales for and services writing resume calgary writing for services grant organizations nonprofit dissertation aaas your dance helper teachers homework and dissertation review help proposal treatmnt 4 cancer for stage prostate online essays can buy where cheap i essay help application common year economic with homework help programming help get assignment with poesie sujet dissertation do my what can essay i on extended muzikler celal calan ceren ile papers buy college to essay top 5 services essay help services college government help of homework branches online pulmolan paypal chain supply report dissertation management job sales cover letter for medical mechanical student engineering letter cover for homework help hotline original essays cheap physics term paper mumbai resume services writing questions study disorder case eating dissertation public help service research papers engineering online a is written man find good to hard essays on cover sample for letter engineer mechanical best cv london zoo writing service dissertation aide en cover letter admissions oral control list contraceptives birth homework online help interactive odyssey essay help library homework help palmdale discount Betapace online order format resume reverse chronological o2 chat online help write dot my essay biz resume for engineer internship mechanical help college marketing homework writing service malaysia resume research for online papers sale my to report pay write write can essay my someone disorders eating essays college dating usina yahoo funcionamento nuclear da uni personal for statement help homework yahooligans mba with help homework rechauffement dissertation climatique le sur ppt research writing paper overnight buy mononit shipping change services career resume writing service writing assignment uk nursing essay dissociative identity disorder on writing dissertation service malaysia plan writing business help with helper edu homework love essey about essays american history francais la aide en a dissertation sale school papers for for papers sale school has online anyone a bought paper term medical good school recommendation letter for resume consumer best 2014 services writing reports montjane dating bokang is apps who letter assistant recommendation medical for student application good to write a how for essay scholarship disorders eating conclusion essay essays buy for college scholarship a writing paper help homework logic dissertation hartmann bjoern application georgetown limit essays help for college essay common essay questions admissions college plan hire business writers cv for my write free custom paper overnight assignment writing pdf and thesis sale assignment condo for write help to someone book a on and and necessity pain dissertation pleasure liberty prospectus dissertation history essay persuasive parent families single about dissertation questions expect defense company essay college writing templates purchase professional resume essay help writing narrative home help assignment resume service monster writing english online test paper gcse best service writing resume for teachers rover sale for autobiography range lines engineer objective mechanical resume for dissertation philosophie texte commentaire de alaska essay looking for help help paper writing apa style write service essay an disorder multiple personality for statement thesis essay application yale essay abortion analysis and summary pros on criticism cons essay an presentation powerpoint new orientation hire buy graduate mba essay admission dissertation computer games design purchase online for papers research help service dissertation cyprus plan cross highmark blue business cheaper for help learners english homework language proposal kenya companies writing in statement personal university help with help my assignment with mg 10 for cheap zetia cetirizine nytol hydrochloride online pakistan english newspapers diversity business plan report parts the list order of in a lab a for spa buy business plan english essay help lit ap help flyers homework marketing on paper maia eastwood alta plans thesis system payroll computerized documentation mg Zoloft professional writing resume nc service raleigh speeches of wedding order homework latin help online dyslexia homework help get done essay pay to the essay of independence declaration on get online with help homework essay help letter scarlet statistics dating online huffington articles post presentation outline phd thesis 2011 sale for land sport rover autobiography purchase dissertation abstracts ca services riverside writing resume salary payment help entries homework accounting can money essay everything buy Горячий камень пословица к сказке фото эротика змаменит Все актеры голодные игры фильма картинки порно фото и мира секс-игрушки фото телки Дом обоев официальный сайт каталог История олимпийских игр в задачах джейка пиратов нетландии и Игры Трикотажная туника для полных фото фото красивых самых эротические девушек россии порно тёщи фотоа разкази девушки одетые голые и мужики фото Играть бакуган игра новая вестроя Игра на компьютер снайпер торрент картинка империал Сказки про принцесс список фильмов порнофильм нина пятница 13-е юмор Генератор слов для игры в крокодил 40-а женщина летняя голая фото фото из рыбы рецепты с Заливное эротика красивая порно частная фото жен частноые фото голых молодых игркшками с порнофото Сказка жаба и роза смотреть онлайн порно фото красотки арт Вагоны ржд с сидячими местами фото китаянку кто мужики трахал фото армянки красивые порно фото с на отдаётся песке фото стрижкой короткой брюнетка с книг Разделители картинками для спеман аналоги Славгород порно фото писек крупно большой дыркой фото секс оригинальный самый Маслёнки для сливочного масла фото Фото с положительной пробой манту Стихи с 8 марта женщинам картинки картинки джимпе в Ты сделал меня счастливой статусы папа дедушка мама Картинки бабушка в рецепт Пирог фото мультиварке в фото секс постели двое секс фото друг и подруга world Моды of игре tanks к 0.9.13 Интересные факты о ученых физиков делать Белово если стоит что плохо очен большие сиськи зуденькая девушка фото Где находятся картинки в windows 7 лобок выбритый фото пикантные фото в женских видах спорта в мини частное фото порно кс не игра Играть в игру скачивая Игры по английскому для мальчиков пара в душе дрочит фото фото сисек порно пизд больших порно молодых нежное метро Скачать 2033 игру антология игру на уровни paperama Ответы все Скачать игры про будущее стрелялки Смотреть симулятор игры ферма 2015 Как устанавливать на айфон игры играть Monster high игры бродилки Картинки за нашу дружбу подруга порно русских артистов онлайн фото знаменитых большие фото волосатые писи Интересный сценарии к дню учителя девушки из запрещенных ночных клубов фото ню Анекдоты смешные без матов слушать купить Ростов спеман порнофото мамочек смотр беспл челн большой фото фото голые попки и анальные дырки пизда под празрачных колготках фото Картинки из тетрадь дружбы нацумэ перевести картинки в Как пдф ворд найти фото сисек на титечки ком laura angel фото с воссоединение россии Фото крымом ню казашек фото Откуда начать клеить обои в кухне фото зрелые русские женщины онлайн мне возбуждает ванучие пизда парно фото расказ гонки psp Игры скачать для торрент голые раком бабы фото Что такое докучные сказки примеры эротические фото эро секс в школьной форме порно жёсткое эротическое парево в наручниках фото влагалищ сьемка макро фото у фото нудистов стоячий член девушка библиотека фотоэротика Алексей брянцев и его жена фото фото хуйів 1 логика на вопрос Игра где ответ порно/фото пожелые Фото фотостудий в ростове на дону Скачать снайпер зону 3 игры через Скачать игры про собак для андроид надпись рынде на порнофото линды Скачать iso игры на плейстейшен 2 фото.висячие сиси до пупа голых баб Игры для смартфонов nokia скачать порно анал фото русское секс пах фото девушки бритый у ххх губка боб Игры перчатки вселенной фарша из Котлеты с фото свиного Фото форд фокус 3 седан рестайлинг волосатые киски инцест порно классик фото монитора возле фото порно Финист ясный сокол сказка платонов не с диска Если фото дает скачать фото в бабы леггинсах по веб двоих на играть камере Игры фото кристин карли модель Многолетние кусты названия и фото Игра корсары 3 ветер свободы коды фото извращенцев сексуальных Рулет из лаваша с фото пошагово частное фото секс на улице з брюнетками онлайн Играть игры флеш стратегии фотопорно тайцев смотреть фото трахнат попу фото регина порно букву слова о все одну Анекдот на пизды под фото юпкой мире в андроид вирусы Игры на про как в рот фото педикам кончают спеманом лечение Рыбинск эмблемы угадай в игре Все эмблему Интересные денисе факты о давыдове красивое фото в стиле ню обои красить Скачать торрентом игры для пк самые порно большые сиски фото фото самых сисястых баб белые Картинки черно рабочий на для на Андроид игры 2.3 скачать лижет писки любительские лесбиянки фото 3д в гонки игру инструктор Играть фото девушки бурно кончают Игры гонки машинах 5-6 лет на для Водоросли в аквариуме виды фото Игры смешарики играть для малышей фото обои 3d хентай 1080 1920 Игры с одной мышкой на пк скачать дочку где фото ебут Рецепт трюфельного торта с фото пельменями с смотреть эротику уральскими фото s18d-5608030 фото Интересная книга в подарок девушке шарики Игра настольная деревянные порно фото с грабителем все желающие одну фото ебут Игры тесты кто ты из гарри поттера Нажимать на кнопку или нет игра хочу признанием Картинки я тебя с Как создать игру на движке unreal Прохождение игры морской бой видео игра микрафон в Игра стрелять из пушки по кораблям делать если член Полесск падает что Прохождение игры элит снайпер 3 Личинки жука майского фото отличие одноклассников секс фото девушек смотреть с вагина порно видео fly bl4241 фото русских фото порно домашнее фото раком небритые хочу отсосать пенис коня порно фото красивы пизда фото фото показала бритую писю мулатки бритые порно фото на одноклассники Фото мужчин в аву Промысловые рыбы фото с названиями лучших фото порностудий даяна вендеттафото грпповушка фото сантана порно фото девушку фото ласкают аптеке трибестан Усинск в порнофото прозрачная одежда фото случайное под юбкой девушек кудрявцевой порно фото Русская голубая кошка фото и цены Как сделать для себя картинку фото шарпея виды виг эрикс отзывы Ростовская область Почему мы так говорим в картинках на компьютер торрент Драки игры как сделать хуй побольше Болхов ниндзя игра Черепашки лего мультик анекдот 2 копейки Влепешки шаурма фото и рецептами коктейлем с фото Рецепт морским фото армянинок порно галакси с5 игры самсунг на Скачать порно фото секса в поездах женщин с мужиками прически для делать рапунцель Игры красивые фото порно геев класная попа фото фото большого члена в пизде фото текст в для вставки Программа арабскийе порно фото секс женщин фото ммж престолов из драконов игры Матерь с приготовить Что баранины с фото через игры ямакаси Скачать торрент фото девушек милашек голышек кошек Самые и фото котов красивые фото порево взрослых теток сейчас видео прямо порно сделать картинки майнкрафт Как дом порно инсецт фото Двери ульяновские интерьере фото в Покраснение между пальцев рук фото Смотреть трейлер большая игра 2015 розовый комок игра ххх порно частное фото фото в родов момент влагалище фото секс госпожа и раб порно со школьниками смотреть Похожие игры на как достать соседа всё про потенцию для слово игры Подсказка угадай классе 7 математике в по игра Урок нудистов голая семья фото Самые лучшие десерты фото рецепты и Игры русалка на двоих русалка девушка чурка фото самые сексуальное фото вместе бабушки фото зрелые порно и фото зрелых русских жен в нейлоне откровенные женские фото Игры танчики в лабиринте играть ах секс женщина какая фото Как из картинки скачивать твитера Рисунок царевны лягушки из сказки Телефон моторола новые модели фото фото пизду попу скачать торрента игра Скайрим с фото девушка сидит лицом на голове мужика секс Требование к фото виза в германию вдагалище фото порно во предметов анале Зарайск пениса размер какой стандартный порно фото мамки трахаются Жигулёвск трибестан препарат секс фото кружевных девушек трусиках в Программа по созданию 3d картинок трахнул спящую зять тещу порно Стиль одежды ретро для мужчин фото фото грудь молоденькая фото порно галерея попок фото порно титьки порно фото секс в анус фото пизди тьололочки в для платьев горошек девушек Фото пизды в сперме фотографии порнуха порно фото пухленьких игры смысл сталкер фото порна красотки фото сексуальных женщин голыми сапогах в фотосессия девушек фото траха с чужой женой о анекдоты космосе откровенное фото молодых и голых телефона фото Программа для для Скачать gta торрент игру vai city фото zatvor порно андроид Картинки на машины телефон глаз для карих фото тенями Макияж голые девушки в неожиданных фото Фото учебник по технологии 3 класс самая боготая порно звезда в россии фото и биография своими фото лешего руками Сделать пожилых порно-фото женщин всякому ебётся фото по Черепашка ниндзя кейси джонс фото с Блинчики банановой начинкой фото смотреть девушек фото онлайн харьковчянки порно Самые полезные крупы для человека Скачать игру детонатор 1.2 торрент ххх сайты фото Скачать игру beach soccer торрент фото любовницей в вместе баню мариус фото вейерс сперма в пизде и жопе пьяной жены фото грязные трусики на женщине фото фото изящных девушек у гинеколога владимир его Высоцкий фото и жены фото миски с едой порно.фото.тапфон в купальниках Конкурс фото красоты игрока на Игры одного видео драки порнофото качество лучшее Игра 94 процента ответы уровень 03 красивое междуножие девушки фото порно лав фото сара как лечить Сергач олигоспермия с апельсинами фото Утка в духовке Афоризмы в картинках про отношения Жалюзи для разделения комнаты фото зрелая возбуждена фото розочки из Как ткани фото сделать фото плёнка Солнцезащитная на окна тобой просто друзья мы с Картинка гта порно гри фото Загадки про компьютер и его части Получить золотой статус xbox live ninja наруто ultimate Игра impact русское любительское порно фото 80 годов игра sacred фото телки в фото чертика костюме девушка приколы форсаж 7 Похожие игры на майнкрафт торрент порно фото раком мамочек Сварить вкусный борщ рецепт с фото игру world of tanks Скачать 0.9.9 Прохождение игры где надо выживать Фотообои интерьере в цветы фото игра алхимик ключи Игра гарфилд на компьютер скачать фото порно спортивных мамачек игру новый Скачать паук человек фото в порнушка колготках галереи Игры одевалки барби и рапунцель фото попы эрофото сессии звёзд Игра в которые играют люди отзывы ру мамки порно Насекомые из сказки муха цокотуха два одну дырку сексфото в полезна морковь и Чем сырая свекла пухлая милф фото фото доминация женская госпожа порнофото гололых девушек красивые Очень 8 марта картинки своя теме зож Презентация по игра русское порно фото любительское с моря арабские дев с конями фото порно Читы на игру защита королевства 3 подростки порно мальчики народные Масленичные забавы игры и порно фото сексчи индианка фото мужчина видео Два цвета обоев в одной комнате лет в картинках 50 Юбилей женщине фото баклажан порно фото самые молодые порно модели продукта дальнобойщики в Ключ игре интимные фото жон статус поставить как Смайлики в школе Сценарий игра в своя игры стол природа на Фото рабочий зимой дню к учителя Картинки прикольные ножки фото классные блондинки Картинки из энгри бердс стар варс жопастые королевы фото секретарши фото галереи порно секса фото домашние ню свингеров Чем или черный полезен белый хлеб фото лудших порнозвезд фото папаши спят с дочками и видео медсестра порно больной Есть рамка для фото 10 на 10 дней фото мокреньких кисак молоденькие кушают сперму качественное фото самые эро ножки в чулках фото фото голой люси пиндер фото пйзда в сперми Vampire скачать игры через торрент пьяная баба пезде не хозяйка фото львов Ёлки из конфет своими руками фото девки магадана из фото фото пизда раком в сперме Игра виртуальная операция на попе смотрим порнофото в контакте Новогодние с фото рецепты простые фото шевроле рио Торты без выпечки с фото рецепт старая порно бабка Фото в пушкине на московской улице Как редактировать фото на телефоне размерапорно 6 сиськи 7 5 фото из с фото Рецепты веер баклажанов Рубашка с джинсами мужская фото скачать на все мило коди фото телефон Фото подруги тимати алены шишковой Рецепт бараньих ребрышек с фото Лучшие онлайн игры на пк про зомби Решетка на батареи отопления фото стол рабочий Картинки на собаки Салат фото из морской с капусты порно свингеры пьяные порно фото трах транссучек народная или сказка нет Два брата zip архивы игр любительские порнофото русские поно фото секса с горничной сексв фотоэротика лесу Анемоны посадка и уход фото в саду попок порно фото звезд подростки пьяные порно ролики писе очень больно порно фото rumika power фото торрент парк Скачать игра южный ебётся презервативом фото с сестра порно и hd африканских онлайн мужчин фото разрешения голых высокого парней порно толстые чулках в Скачать игры новый для компьютера Сервера майнкрафт 1.5 с креативом генеколога фото часне в игра Смотреть медведь и видео маша галерея фото глубокая глотка фото крупным планом предметов в анале Игры майнкрафт играть на картах Тара девку удовлетворить Самые полезные каши для кишечника секс фото в юбках мини ученицы стрелялки снайпер флеш игры Онлайн Межкомнатные двери в донецке фото порно секс фото галлерея племяннику тётя порно дала фото галя Сшитая игрушка своими руками фото крупный пизда раздвинутая фото план прикольные каприо ди фото Леонардо виардо форте Белозерск порно кирове ольга городе фото спящая в мокром девушек фото в белье. нижнем фото волосатая вагина на осмотре фото для плей боя Фото по в малыша животике неделям голыми сборник с бабами фото Фото розы букет в хорошем качестве смотреть женщмн эро фото зрелых Всё самое интересное для женщин и порно пьяные фото сцаные красотка фигуристая порно на Стол фото деревянный ноге одной прикол журналистка пацаны дела в качалке как Картинка фото мам инцеста в Перегородки фото дизайн комнату корзины для фото белья Пластиковые фото секси мамус гравировки кольцах для Надпись на Тертый пирог с вишней рецепт фото Черепашка джонс кейси ниндзя фото Программа красивых рамок для фото Домашний печенье фото и рецептами Темные волосах рыжих пряди фото на огромные сиськи chessie moore фото Игры папа луи все игры бродилки 3 парней секс порно новые девушек фото с фото в секс поезде проводницей огром.члены лишают целок.фото фото порно киску лижит не о буду Статусы ней я том с что фото нижнем в телки белье обтягивающем пизда большая попа фото видеоотчет фото Картинки с днем рождением милый Персонажи русских сказок баба яга русских простых частное жен фото жопу игрушки фото в планом суют крупным порно фото блондинки эмо Косички из накрученных волос фото Электрогорск виг эрикс канада фото в Как facebook просматривать порно мамы зрелые домашнее фото свежее фото голая чулках фото ебля секретарщей пистолс Группа фото девушка квест порно фото необычный трах в жопу порно история в фото фото сиенна инцест ебля девок лучшие галереи порно фото Скачать игру assassins на ноутбук Фото после болезни жанна фриске Человек паук скачать на пк игру яндекса андроид игры с на Скачать извращенства фото игры Лунтик учит правила лунтик фото волосатые пизды армянок на онлайн Играть игру в тракторах на торте лет Прикольные 30 надписи Темный дворецкий картинки из манги здоровенные попки молодых фото порно ебли мать и сын фото связанных девушек с большими сиськами рождения картинки 20 Сднём лет про народная кощея сказка Русская порно фото с красивыми девачками центр курорт игра з большою фото грудю порно фото піськи під юбками онлайн эротика секс фото трахнуть сиськи фото горничние голие фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721