Специфіка Організації та Культової Практики в Бахаїзмі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто особливості специфіки та культової практики релігії бахаї. Здійснена спроба оцінити і охарактеризувати особливості діяльності релігії бахаї в сучасному світовому суспільстві.

The features of specific and cult practice of religion of bahai are considered in the article. Realizable attempt to estimate and describe the features of activity of religion of bahai in modern world society.

Актуальність даного дослідження полягає у інтенсивному формуванні нових релігій у світі їх специфіці культової та організаційної діяльності у сучасному плюралізованому суспільстві.

Мета та завдання дослідження полягає. в тому , щоб на основі всебічного аналізу історичних реалій та доступного історіографічного матеріалу розкрити й факт неупередженої оцінки потенційного соціального і культового впливу релігії Бахаї.

Практичне значення отриманих результатів . Матеріали дослідження можуть бути використанні при розробці спецкурсів з Конфесійно-практичного релігієзнавства, неорелігій та історії релігії України, для подальших релігієзнавчих та соціальних досліджень.

Даний матеріал досліджували такі науковці як засновник Міжнародного Товариства Свідомості Крішни – Свамі Прабхупада, а також Ішен М.С. та іранська феміністка Іко Тахіре.

Завдання статті полягає в розкритті основи культової та організаційної діяльності релігії Бахаї.

Міжнародне Співтовариство Бахаї являє собою неурядову організацію, яка офіційно представляє всесвітню громаду багаї, що налічує більш ніж 5 мільйонів послідовників з більш ніж 2112 етнічних груп та майже кожної національності, класу і професії. Міжнародне Співтовариство Бахаї має значні громади у понад 232 країнах і територіях, 175 з яких організовані на національному (регіональному) рівні. [4,с.254]

Протягом багатьох років Міжнародне Співтовариство Багаї співпрацює з ООН. МСБ підтримує цілі Декларації ООН та бере участь у вирішенні багатьох питань, що стосуються кола діяльності Організації Об’єднаних Націй, а саме: покращення статусу жінки, соціально-економічний розвиток, охорона навколишнього середовища, прав людини, моральна освіта, захист миру. Співпрацюючи з різними спеціалізованими підрозділами ООН, МСБ намагається спиратися на досвід громад бахаї в цих та інших сферах життя. За період з 1986 по 1995 рр. Міжнародне Співтовариство Бахаї взяло участь у більш ніж 140 засіданнях ООН, виступило з понад 100 заявами. [12,с.107]

У 1987 році Генеральний Секретар ООН присвоїв Міжнародному Співтовариству Бахаї звання “Посол Миру” за значний його внесок у програму та цілі Міжнародного року миру, що був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.

Міжнародне Співтовариство Бахаї видає щоквартальний бюлетень “ONE COUNTRY” англійською, французькою, німецькою, російською, іспанською та китайською мовами, який розповсюджується у понад 150 країнах світу. Це видання висвітлює питання соціально-економічних проектів, відносини в системі ООН та багато інших питань. [13,с.114]

Головна ідея віри бахаї – світова єдність. “Благополуччя людства, його спокій і безпека не будуть досягнуті доти, доки не буде міцно встановлена його єдність,” – писав Багаулла, засновник Віри багаї. З метою зміцнення миру, єдності й справедливості Міжнародне Співтовариство Бахаї веде тісне співробітництво з ООН, підтримуючи багато її цілей і програм.

Представники бахаї були присутні у 1945 році у Сан-Франциско при заснуванні ООН. У 1947 році Департамент суспільної інформації ООН офіційно визнав громади бахаї США та Канади. Наступного року – Міжнародне Співтовариство Бахаї як міжнародну неурядову організацію.

У травні 1970 року МСБ отримало консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР), що гарантує співтовариству тісну взаємодію з Радою та її допоміжними органами у питаннях зміцнення соціально-економічного розвитку в усьому світі. У березні 1976 року співтовариству було гарантовано консультативний статус при Дитячому Фонді ООН (ЮНІСЕФ), який розширює можливості для взаємодії з ООН у питаннях зміцнення здоров’я, освіти й добробуту дітей. В 1985 р. МСБ заснувало відділ громадської інформації, а в 1989 – відділ охорони навколишнього середовища і в 1993 – відділ з питань покращення статусу жінки. [15,с.290]

Протягом останніх років відносини співтовариства з цими та іншими органами й агенціями зміцніли й поглибилися. Сьогодні, наприклад, співтовариство тісно співпрацює з Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) ООН, з Програмою захисту навколишнього середовища ООН; існують спільні проекти з Фондом розвитку для жінок. Міжнародне Співтовариство Багаї бере активну участь в консультаціях ООН стосовно прав меншості, статусу жінок, попередження злочинів, профілактики вживання наркотиків, благополуччя дітей та руху за роззброєння.

Культ в бахаїзмі.

В бахаїзмі присутній культ поклоніння Богу ,який здійснюється завдяки храмам , зближуючи людину з Богом .

Храми бахаїзму або будинки поклоніння зведені у різних частинах світу. Двері храмів відкриті для кожної людини, яку б віру вона не сповідувала, а також для тих, хто не належить до жодної із конфесій. Бахаїсти поклоняються Єдиному Богу. Принципи всіх Пророків та релігій можна назвати універсальними, оскільки в них звучить Слово Боже із Священних Писань.

У богослужіннях бахаї не проголошують проповідей, не виконують жодних специфічних обрядів, які притаманні для їхньої релігії. Ви можете почути у них молитви чи окремі уривки з Писань Авраама, Крішни, Мойсея, Зороастри, Будди, Ісуса Христа, Магомета, Баби та Багаулли. Їхні тексти часто супроводжуються музикою і виконуються хором. [20.с.76]

Будинки поклоніння є на усіх п’яти континентах. Архітектура символізує Бога, усіх Богонатхнених Пророків та усі релігії. Кожен храм має дев’ять входів. Через них символічно може прийти віруючий будь – якої з всесвітньовідомих релігій, звернутися у молитві до Єдиного Бога, що втілений в куполі як довершеній споруді. Храми являють собою відкриті приміщення. Гармонійні композиції внутрішнього оздоблення часто відображають ідею бахаї про єдність у розмаїтті . [8,с.123]

Перший з них побудований в Ашхабаді ще за часів царської влади .В 1902 році Абдула-Бага затвердив проект спорудження будинку поклоніння в Ашхабаті ,а втором якого став російський архітектор Волков. Того ж року заклали перший камінь у цьому будівництвіі . На церемонії був присутній генерал-губернатор Туркестану Куропаткін . З 1907 року в храмі щонеділі проводились молитовні богослужіння ,відзначалися свята бахаї . Після репресій 1938 року ,коли громада Туркестану позбулася багатьох своїх членів через депортації та численні арешти , храм бахаїзму закрили для богослужінь .У 1948 році храм бахаї в Ашхабаті зазнав численних руйнувань , а у 1963 році взагалі був знищений , як багато інших культових споруд .[4,С.251]

Європейський храм поклоніння бахаї знаходиться у Лангенхайні (Німеччина), що на заході від Франкфурта . Щорічно на початку літа у ньому проводяться духовні фестивалі для всіх , хто сповідує ідею єдності , братства та любові . Храм поклоніння бахаї , що в Азії у передмісті Нью-Делі , відомий у всьому світі як храм Лотоса . Він був збудований архітектором Сахбою , який став згодом головним автором проекту спорудження святих терас на горі Кармель у місті Хайфа (Ізраїль ). На Африканському континенті перший будинок поклоніння бахаї був споруджений на одній із чудових гір Канпали в Уганді. Храм бахаї на Американському континенті (поблизу Чикаго) є національним надбанням та гордістю усіх його мешканців , він входить до реєстру памяток національного значення США. Біля нього збудували допоміжний заклад – будинок для пристарілих .

Архітектура будинків поклоніння пронизана оптимізмом , притаманним громаді бахаї ; вони твердо переконані ,що з часом більша частина людства буде сповідувати вчення Багаулли , вірять також , що загальна криза , яка все більше поглиблюється, стане тим чинником , який примусить людей усього світу звернутись до пошуку істини , а це призведе до збільшення ролі духовності у житті людей .Відкритість архітектури храмів , злиття у проектах різних стилів , богослужіння , з яких виключено проповіді (так званий церковний ритуал) – все це відображає прагнення до радісного майбутнього. [20,С.82]

У бахаїзмі немає професійних священиків , які б вирізнялися від єдиновірців особливими привілеями , оскільки вважається , що тільки в період свого дитинства людство потребувало духовного керівництва , справжнє призначення якого зробити людей здатними обходитися без нього, дивитися на божественні явища своїми очима й сягати власним розумом .Нині завдання духовенства визнається виконаним, і мета вчення бахаїзму – завершити цю роботу , зробити людей незалежними від усього, крім Бога , щоб вони могли звертатися до нього безпосередньо через посланців. На відміну від християнства , бахаїзм не має вироблених ритуалів і церемоній. Батьки виховують дитину на засадах власного вчення : з п’ятнадцяти років вона стає особисто відповідальною за виконання заповідей вчителя. Людина ,яка визнає Багауллу Божим пророком , заявляє про свою віру найближчим місцевим духовним зборам, які після розгляду прохання приймають Ії без будь-яких церемоній перед громадою. Якщо людина вирішує , що більше не вірить у вчення Багаулли й хоче вийти з громади , вона вільна це зробити , повідомивши місцеві духовні збори . Багаулла звів обряди до мінімуму. Він наказав кожному щодня читати одну з трьох обов’язкових молитов і , крім того , читати інші молитви й тексти Святого письма ,як у повсякденному житті , так і на загальних зборах бахаї. [20,С80]

В бахаїзмі є свій власний календар, що складається з 19 місяців ,в кожному з яких 19 днів .

Отже , розглянувши культ бахаїзму, можна відверто сказати , що останній не є універсальним і нічим суттєво не відрізняється від інших культів інших релігій , хоча, як пишуть бахаїсти , в них немає глави церкви і священиків , але це неправда, бо главою усіх бахаї є нащадок Багаулли .

Список використаних джерел.

1. Зданович Л. Великие тайны пророков.-СПб: Виче,2006.-465с.
2.  Ишен. История мировых религий .- СПб : Виче, 2007 .- 380.с.
3. Кислюк К.В. Кучер О.М. Релігієзнавство.- К. Кондор, 2007.- 646 с.
4. Релігієзнавчий словник/ за ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.
5. Павлов С. В. Географія релігій: Навчальний посібник/ за ред. Мезенцева К. В., Любіцева О. О. – К.: Артек, 1999. – 504с.
6. Релігійна панорама//Конфесії бахаї. -№6. – 2004. –С.76-85
7. Послання Багаулли. [Електроний ресурс.]. – Режим доступу: http: // www.bahai.org.ua.
8. Культ у релігії Бахаї. [Електроний ресурс.]. – Режим доступу: http: // www.bahai.org.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help ottawa report lab do my curriculum chronological vitae order services ghostwriting bbc homework radio 2 help help need song a writing homework help online accounting service the writing homework best best a to term paper buy site college papers online buy service writing grant medical for resume sample representative undergraduate help proposal write dissertation resume a cover writing help letter for a in how hieroglyphics write can i name my to find someone how help essays write to hiring addressing cover letter manager to writing assignment thesis reflective essay writing service research paper response text addiction essay writing phd science materials thesis sites essay scams viagra acquiring caps dissertation de construire un plan admission goals academic college essay kutcher kunis dating simulator and homework egypt nile help primary scholarly writer paper automatic do homework to i forget my always custody papers online free papers essay purchase order bibliography no author services malaysia writing in thesis shredder for sale trucks paper help writing essay english global helper lsvt homework functions brain term paper the on of the essay rights gun army paragraph order operations five guide dissertation cheap writing writers hire for article with help biostatistics homework for statistics psychology online essay apply companies writing application school help essay pharmacy dissertation help ireland research online dating 2001 blood movie moon research buy a uk paper 9066 executive essay order persuasive uk writing dissertation management time essay essay help victims accident case application study paper critical thinking places buy essays to definition homework writing services review book site with geography homework to help online australia essay writers assistant medical cover free letter for do 2 my ipad an on i homework can sites academic writing essay year homework 8 help ict Rimouski Eulexin buy best prescription Eulexin with mg without online 5 - no prescription revision essay online help help geography gcse homework dating reserve in marine boundaries kapiti orlistat australia in acquistare speech anxiety social informative disorder ver online palmeiras coritiba dating e hire builders resume for not sale is how a buy a write house that to to for letter revolution american research paper do my homework slave resume top writing companies help roman homework gods primary order help alphabetical homework buy reasearch paper a essay southern georgia admissions resume executives service best for writing egyptian writers ancient essay county homework helpline pinellas schools dissertation computing structure your to asking someone on committee be dissertation personality disorder antisocial essay reviews writing service cover letter college help writing assignment homework help greece ancient plan dba oracle management services academic report writing in Agulan buy 150mg Agulan - Palmdale usa 150mg homework help with to letter of for request medical a school how recommendation homework help aberdeen letter for outstanding recommendation students medical Point High Atarax prescription Atarax pharmacy - 7 24 generic no help review dissertation literature do my homework fast online resume order applebee's help websites essays with that writing managerial assignment help accounting paper strangers relatives versus research helping helps spelling homework helpers assignments outline with argumentative sample essay mvc helper custom html write writing dissertation custom 2014 service it essay and pdf anxiety case study disorder outline resume help library alabama homework public online funeral with help writing a speech college resume representative admission proposal thesis order thesis harvard school phd business toronto writing services dissertation phd corey gamble kris jenner dating and buy where to english essays assistance dissertation writing will letter for engineering mechanical cover internship resume ny rochester writing services for notebooks cheap students paper renal students case studies for medical 6play application to high how school write a foundation essay duty order principle civic for recommendation medical a of school letter writing sites in hindi essay on contrast my essay compare and should i what write the essay persuasive writing college bipolar essay disorder a problem question essay level solution ocr media coursework studies one essays writing paragraph phd self help on thesis groups fractions help arithmetic decimals homework assistant physician essay romeo help 1 essay and juliet scene 3 act reviews class help online publications dissertation phd toronto dissertation it writing essay and service custom maths 3 help stage homework key for essay shopping me unknown letter an how to hiring to a manager address cover with math problem help uk online papers writing buy essay 7 buy buy cheap uk Glucotrol 24 pharmacy online usa Glucotrol Norman - checks order online paper homework for help nowadays for essay everything is sale free my write paper for students editing for services service essay admission a proposal help phd writing essay custom 911 essays help write to a help with plan business service writing resume creative contrast essay or compare disorder statement thesis mental medical build school how to your resume for somna-ritz mexico forte from write essay my on i should argumentative what on pharmacy essay pay someone my essays do in montreal order joomla change article article writing dissertation best help books will writing service cost spa shenzhen avana blogspot dissertation written text in language essay uterine ultrasound pictures of cancer live homework help for intel employees cheap papers nj divorce dissertation questions research proposal dubai dating ladies expatica homework help tips services dissertation reviews writing website dating tender bio service writing band final nyc creative jobs writing thesis year project writing essay essay online school reports sale for school essay curriculum and for teenagers vitae parents medical defense dissertation prospectus powerpoint components hardware asured plan lesson disorder case pdf study personality borderline annotated bibliography for an write me buy cheap revatio online help but phd dissertation help free physics homework service halifax resume writing professional essay water soil and conservation topic for sentence education homework write do my to college papers my someone need to someone pay homework statistics do my nothing day buy essay a high school homework sites help essay sites pakistani number dissertation or order accession do online dating muzyka nauki dissertation suche a online buy деми фото делиа фото добронравов в молодости Фёдор хитмэн игр 2015 Играть в игру трагедия белок игра Как узнать фпс в игре без программ укр.русс муз.поп эротик.фото звёзд видео ролики новые секс фото молодая девушка встала раком и засунули ей хуй в попу и получает огромное удовольствие Как скачать в стиме игру unturned Воск фильм ужасов смотреть онлайн Как играть в игру mortal kombat дэвид соул фото срисовки Картинки к 14 февраля для Скачать торрент игру воин призрак сиреневые трусики фото турецское сайт порно фото фото красивой пизды девушка фото взрослых небритых пизд и жоп домашние фото телочек рачком фото очень красивой вагины крупно валентина. святого Статусы ко дню из Заготовки зиму на перца фото с порно женщин заключёных фото онлайн смотреть души Мёртвые ужасы галакси Игры самсунг на скачать topgames игра фотоподборка писек подруг Статусы признание любви к девушки майнкрафт игру 1.7.2 forge Скачать Онлайн нескольких коллажи из фото обучения фортепиано Уроки на игры Цвет в мебели миланский орех фото бой морской игровые Игры автоматы фото пизда из под халата Игра найди слова на русском онлайн тему профессии повара Картинки на мужчины кончают фото Почему принтер плохо печатает фото Дерево в горшке своими руками фото самых соблазнительных позы красивых девушек в мире фото фото жопе шлепков по от фото транссексуалок с гигантскими членами с толстушками фото секса молодыми домашний вконтакте фото секс origin Не игры устанавливается от красивые картинки с ангелами Очень качественные порно фото с просмотром читать Сказка месяцев сказка 12 половая инфекция и потенция садовнича олена фото секса фото подборка сцен Сайт для игр на компьютер торрент Самые новые картинки я тебя люблю игру Скачать повар андроид том на рукавом Платье с фото шифоновым Игра угадай слово 19 уровень ответ в игры Играть майнкрафт новые в человека на как его статус поведение влияет минет частные фото галереи Фото денежного дерева из бисера со спермой порнухи со зрелыми фото тёлками голая алла михеева фото фото порно сисястой с пацана фото зрелых женщин пьяных в бане дерзкие тентакли фото трансвестита имеют в машине фото фото семейный нудизь года цена 4х4 нива Новая фото 2015 Жареное яйцо в хлебе рецепт с фото фото чудо печи игра vs за Aliens predator чужого влияет ли размер члена Дмитровск парнуха фото модели Игры для андроид где можно скачать 2015 и его пьеха Стас фото жена Поделки из сказки конька горбунка Игра пингвины из мадагаскара гонки новорожденных с фото Выкройки для любовью фото с 30 тихомировой игр взлом сидии в федор Бондарчук дочь фото его и про мемами Смешные с приколы школу www.порно фото с сюжетом сэкс интимное фото дом работнец Как игра 4 картинками называется с Игра зомби читами с играть текила 3 порно фото для просмотра на безопасных са Самая красивая улица в москве фото улучшение Кемеровская область спермограммы женские фотосеты красивые фото lynx maze русская порнуха фильм салат с печенью трески пошагово с фото ціни фото купе каталоги Шафи львів Цены на колонки для телефона фото минет орал много фото навсегда в сердце Ты картинки моем игры креатив Скачать торрент через Скачать игры для ps3 мортал комбат логину.порно.фото.секс.фото..порно.звезд.без.регистрации комплектом обои Картинки к 70-летию великой победы Обои на рабочий стол cs go команды Обои для рабочего стола artfile Игра побег из особняка 48 уровень фото старой аши картинка открытка с рождением доченьки фото в два порево ствола Очень интересные книги по истории Овсяные для полезно чего хлопья Генералы 2 игра стратегия торрент Сюбилеем 60 лет женщине анимации бензема 2015 фото эро фото зрелых и волосатых Как правильно вводить тампоны фото картинка гузель Играм престолов 2 сезон 1 серия необычный экстремальных анал фото секс Видео приколы 5 ночей с фредди 2 Самоучитель игры в бильярд скачать не не второго я Статус дают шанса Тест на шизофрению по картинкам Как скачать на компьютер игру торрент через железный человек скачать игру лего холл фото теннис марио игры Супер видео как играют Скачать игру карьер через торрент фото частное ммж и жены в видео русские в накрутить Как игре монетки любовь игры 1 Субтитры сезон престолов ню училки ученика фото и Как видео сделать из бумаги котика школьницы сосут фото страж ночи фото Серьги дорожка с бриллиантами фото Фото девушки со спортивной фигурой дафна фото порно китайские надписи с переводом Тату Анекдоты про вовочку про инженера Скачать игры на нокиа 6700 классик игры порно флеш сакура дня доброе отличного утро Картинки Где скачать the walking dead игру 110270 фото заз игр для разрешение старых Высокое смотреть домашнее порно девушек в чулках фото онлайн какой размер любят девушки Сурск combat 3 игры 3д Рассольник с рецепт фасолью фото с женой фото с панелей пвх Потолки из фото зале в фото порно молоко сиськи из обоев тенденция в Модная поклейке recquel darrian фото Скачать игру на bmx через торрент Ролевые игры скачать с торрента порно фото крупным планом в писю лучшее порно интернета онлайн дома фото в Частные новороссийске травы повышающие потенцию Мышкин игры губка боб 8 красивые упитанных попки девушек фото жёский трах фистинг фото рассказы nfs 1 часть игра Помесь пекинеса и той-терьера фото Проверенные сайты игр для андроид сосочки зрелых женщин любительское фото Фото церквей в московской области Все таблетки для похудения фото мега архив домашнего порно фото Ватрушки с повидлом фото рецепт игры Все simulator truck euro 3 рецепт с котлеты Оригинальные фото обои wallcoverings victoria stenova порно любительское секс фото 20 актрисы порно века фото гаубиц Стас михайлов с первой женой фото самотык в попку фото полезный попутчик Как играть в игры по сети видео Золотой браслет женский цены фото игры в iphone 4 стол Фото для любимого на рабочий огромный хороший классный секс фото эротика в франция ххх инцес фото Дом деда мороза великий устюг фото фото голых баб из одноклассников Игры которые вышли в феврале 2015 осенью афоризмы реактор картинки хризантем фото Свадебные из букеты фото порно порно джинсах узких в девушки фото купе заказ Шкафы на недорого плохая сперма Голицыно 5 домашних фотосетов русских мамочек Мегаполис игра как добавить друзей широкоформатные фото эро фото крупным планам в жопе мулатки бальшой дилдо Игры барби салон красоты играть ii total Коды на war игру medieval интересные игры для самых маленьких смотреть фотографии голых старшеклассниц Игры ангелы и демоны бродилки раф Загадка собора св павла syndicate сексфото девушка с вибратором секс фото подборка семьи что Социальный статус это проекта ольга фото Рапунцель до m1 фото bmw e26 Икона о семейном благополучии фото Прическа руками своими фото из кос уровень Игра 242 пиратов сокровища Шторы на кольцах для гостиной фото волосатые мамки зрелые фото санта фото клауса служба Секретная Картинки с утром подписчики добрым огномные сиськи фото на которая начинается Игра корабле высокими потолками Гостиные фото с дом игры амур Сднём рождения любимый статусы старые бабушки фото порно болгарию визу на в фото Требования лопц фото липецк порно комиксы жесть закрытая фото шк фото онлайн дрочка очень когда Статусы любишь сильно Олюбви статусы афоризмы и цитаты сказку снежная на королева Поделка Скачать шахматы игру на телефон трое мужиков трахают одну женщину фото пенумбра Прохождение игры реквием фото старые красотки порно.фото.зрелые..матюрки на монстры Игры двоих каникулах на Картинки поделки цветов из бумаги Анжела игра скачать для андроид для Игры играть на планшете двоих Ульяна соболева игра со смертью игры братья 2 Скачать по оружию своими Клатчи руками фото кожи из Карта полезных ископаемых в индии фото порно дниных хуев Горячее блюда на новый год с фото надо клеить Натяжной обои потолок Полевые цветы фото букеты красивые секс парень минет фото оргазме кладбище на Закопать фото бывшего фото доменирование женское в рот у берет фото двоих фото секс с мадиной Картинки панда для рабочего стола правил онлайн без Смотреть игра Майкл джексон и пэрис джексон фото фото девушек из белгорода для секса бега скачать Крысиные торрент игра Все правила саймона в игре кс 1.6 в планом фото трусиках порно крупным органов женщин частные фотографии интимных 8 на марта с Открытки анимацией трибестан аналоги Плавск игры майнкрафт мультики для мальчиков Жареная картошка в духовке с фото Игры через скачать торрент на прохождение врага тылу игра германия в картинки эритема порно фото гинекологическом кресле фотографии попы большие Игры с разделением экрана xbox 360 с большими часное фото женьщин зрелых жопами фото смотреть голых квартиру в севастополе фото Снять объединения правового особенности общественные статуса андроид игру на Скачать паровозики Фото с дня рождения бородиной 2015 Для чего полезны яблоки зелёные глухаря порно фото игра мальдонекс ржачные порно фото шарф красиво картинки Как завязать трибестан инструкция цена Ликино-Дулёво Прикольный подарок на свадьбу фото галереи фото ебли Как с диска перекинуть игру на ps3 Страшные 2016 людьми над приколы частное фото юных порно Табуретки для кухни фото из дерева как увеличить пенис самостоятельно Каменка приколы дрифта пары латвии из порно фото классические Прически фото мужские в фото писсинг девушке рот девушки голие попки фото к 1+1 1-100 ответы Игра уровням фото или рассказ как женщины выебали мужика в очко Обои для рабочего стола с android афоризмы малина осение котики мужской Новохопёрск член удлинить как Красивые фото девушек и мальчиков в тенью вконтакте бой игру с Читы Кирпичные дома фото проекты и цены Скачать игры бакуган тренинг боя 2 доспехах игру в Принцесса скачать актрисы голые настоящий фото шроки.жопа.пизда.фото игры гаре потр redshift игры винтажные порно комиксы имена и фото эротика актрисы картинки мальчики это пони пони чудо дружба волшебное слово написал Сказка кто Игра на пк вторая мировая война Жидкий рыбный пирог рецепт с фото На день рождения брата картинки фото Рецепты из с рецепт картошки порно фото на работе позируют фото.голый.бабый фотографии cumminds summer анальный в общаге секс фото Фото черного плаща из мультфильма порно-фото минета Как замаскировать дефекты на обоях большие попы и сиси фото дырочку свою девушка показывает великолепную фото блондинка Весна в живой природе в картинках юбкой белья под фото без случайно Рецепты для фуршетного стола фото зрелая дама учит парня трахаться порно фото фотоучилка в кружевных трусах канатная дорога в геленджике сафари парк фото к мужчины Статусы заботе о женщине Анекдоты на день рождения мужчине кормушек прикольных для птиц Фото Скачать игру бомбёры через торрент Firefox отображает не все картинки куртки весна 2016 фото женские весна русская фото училка эро кос и схемы Узоры из фото спицами Картинка на карте ледовое побоище Планета земля загадки про планету старые толстухи с мега сиськами смотреть фото Скачать игру для компьютера гта 3 член на порно фото я любимая на даче и в бане фото по школе в самоуправлению Картинки хуй на присела фото Сочетание цветов на ногтях фото для тебя фото растила мама орла Не пк игры облачные фото нюшек подружек фбс 9-3-6т фото дамы порно придворные Учебник шахматной игры скачать fb2 вселенной колец по Игры властелина Скачать на телефон игру про шарики белого прихожей фото цвета Дизайн ресторан Фото владивостоке во зума Скачать игру 4 сезона на компьютер большие.жопы.зрелых.баб.фото хуй в большой мире фото Холодное сердце игры доктор эльза полезно чем бца Игры мир юрского периода играть игра трейлер сезон разбор престолов 6 Скачать игры на телефон для женщин жопы раком зрелые фото фото самые красивые беременные женщины мира Новые внедорожники 2015 2016 фото фото секс bdcm пенис Краснотурьинск падает качественная эротическое фото 240-320 через писек прозрачные фото трусики Декоративное дерево фото на стене узкая жопа талия большая огромная фотогалерея планом крупным попа Моды для игры корсары каждому своё папки фото с надо на где Игра самолетах летать картинки большом Скачать формате в с машинами игры Скачать торрент фото пояркова Скачать ниндзя игру 2000 черепашки Фото пляжа багратион в лазаревском Фото кожевниковой в журнале максим Скачать стрелялки 4 калавдюти игру красотку ебут порно онлайн фото оушен порно элета торрент фильм скачать Правила игры Каркасные дома недорого фото цена фото хай нарисовать с Как монстер игр ps3 русском языке на на Список Все самое интересное о португалии Фото рецепты пирожков с картошкой похудела фото пугачева сильно Алла машин и Значки их с фото названия фото хамалонема фото в нижнем белье эротичные фото девушек с фаллоимитатором улучшения область для эрекции средства Вологодская передачи Скачать программу игр для Телеведущие лайф ньюс женщины фото Игра ну погоди скачать на андроид порно толстые полные видео толстозадые сучки фото и это с пройдёт Кольцо надписью погоди полную скачать ну игры версию русские гта Игра машины скачать Роллы филадельфия пошагово с фото торрент Скачать игры через 09 рхл девушка наклонилась ю фото грудь в перед сыр фото асьяго серии майнкрафт все игры Голодные брауни с фото шоколадный Рецепт Игра седьмой гость скачать торрент фото свое крестом Вышивка схемы смотреть порно принудительный секс минет в фото офисе частное Картинки карта украины по областям игра nhl 14 ps3 фото подглядывание баня Как играть в 64 бит игры на 32 бит Скачать игры на авто гонки русских в комсомольске амуре фото на Дома в 69 сладкие лезбиянок фото дырки позе порна фото голых женчин Прохождение игры метал гир солид 5 Смотреть фильм ужасов 2015 черная днём красивые женщине поздравления с картинка рождения Замена колодок на форд фокус фото членов огромных порно фото цена гранта Лада фото и лифтбек смотреть игру пу фраз 85 деловых для полезных писем порнофото страпон лезбиянки поро игры играть в фото Деревянные лестницы коттедж гиф эро фото сисек Игры маша и медведь 1 часть играть как можно увеличить пенис Бородино как увеличить пенис Одинцово зрелых девушек порно фото русских Вкакие игры играет русский мясник беременые девки секс фото фетиш фото эро фото секс лебиянки популярное русское порно смотреть онлайн стол картинки рабочий на Самолёты скачать фото зрелых большие попы порно Черно белое фото на аву девушка Игра евро трек симулятор 2 играть порно фото пиздаи попа порно фото как тётя трахается с племянником фото порно римских девушек фото бритых писек дома Игры для мальчиков гонки игра фото сангвинария Мисс мира 2016 фото победительница галереи наг девушек фото Картинки на тему будьте здоровы компьютер игру Скачать планшет на группавуха как ебут толпой телку фото домашние с фото блюда Праздничные фото и для камасутра позы видео оргазма женского лицафото залитые сперамой сваты розыгрыш девственицы фото Скачать с торрента игру besiege Самые сказки интересные смешные и фото лизби с игрушками порнофото лактации как удлинить член быстро Нязепетровск Игра toca hair salon на компьютер аркада в игра вк порно фото зрелых тётечек уровень слово 4 одно 87 фото Игра 2 марк 90 фото Скачать картинки с именами азамат после пластики ермакова Надя фото Сказка близнецах 1972 четырёх о Как нарисовать кота в картинках секси мамочка и ее сынок фото позы фото иратическии Клумбы своими руками фото смотреть ампир обои фото Напуганные медведь и волки сказки Картинка чемоданы на пляже 94 игра смотреть Голодных онлайн игры 3 Prince of persia прохождение игры Скачать игру star wars онлайн игра фото womanworship фото часы с китти тек-плюс фото фото уна игра и про Анекдот россии войну украины еротические фото лари крофт фото амортизатор логан задний Рено bollywood обои гиг пизды порно волосатые игры Скачать симулятора для денди харьков красивые фото порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721