Специфіка Організації та Культової Практики в Бахаїзмі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто особливості специфіки та культової практики релігії бахаї. Здійснена спроба оцінити і охарактеризувати особливості діяльності релігії бахаї в сучасному світовому суспільстві.

The features of specific and cult practice of religion of bahai are considered in the article. Realizable attempt to estimate and describe the features of activity of religion of bahai in modern world society.

Актуальність даного дослідження полягає у інтенсивному формуванні нових релігій у світі їх специфіці культової та організаційної діяльності у сучасному плюралізованому суспільстві.

Мета та завдання дослідження полягає. в тому , щоб на основі всебічного аналізу історичних реалій та доступного історіографічного матеріалу розкрити й факт неупередженої оцінки потенційного соціального і культового впливу релігії Бахаї.

Практичне значення отриманих результатів . Матеріали дослідження можуть бути використанні при розробці спецкурсів з Конфесійно-практичного релігієзнавства, неорелігій та історії релігії України, для подальших релігієзнавчих та соціальних досліджень.

Даний матеріал досліджували такі науковці як засновник Міжнародного Товариства Свідомості Крішни – Свамі Прабхупада, а також Ішен М.С. та іранська феміністка Іко Тахіре.

Завдання статті полягає в розкритті основи культової та організаційної діяльності релігії Бахаї.

Міжнародне Співтовариство Бахаї являє собою неурядову організацію, яка офіційно представляє всесвітню громаду багаї, що налічує більш ніж 5 мільйонів послідовників з більш ніж 2112 етнічних груп та майже кожної національності, класу і професії. Міжнародне Співтовариство Бахаї має значні громади у понад 232 країнах і територіях, 175 з яких організовані на національному (регіональному) рівні. [4,с.254]

Протягом багатьох років Міжнародне Співтовариство Багаї співпрацює з ООН. МСБ підтримує цілі Декларації ООН та бере участь у вирішенні багатьох питань, що стосуються кола діяльності Організації Об’єднаних Націй, а саме: покращення статусу жінки, соціально-економічний розвиток, охорона навколишнього середовища, прав людини, моральна освіта, захист миру. Співпрацюючи з різними спеціалізованими підрозділами ООН, МСБ намагається спиратися на досвід громад бахаї в цих та інших сферах життя. За період з 1986 по 1995 рр. Міжнародне Співтовариство Бахаї взяло участь у більш ніж 140 засіданнях ООН, виступило з понад 100 заявами. [12,с.107]

У 1987 році Генеральний Секретар ООН присвоїв Міжнародному Співтовариству Бахаї звання “Посол Миру” за значний його внесок у програму та цілі Міжнародного року миру, що був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.

Міжнародне Співтовариство Бахаї видає щоквартальний бюлетень “ONE COUNTRY” англійською, французькою, німецькою, російською, іспанською та китайською мовами, який розповсюджується у понад 150 країнах світу. Це видання висвітлює питання соціально-економічних проектів, відносини в системі ООН та багато інших питань. [13,с.114]

Головна ідея віри бахаї – світова єдність. “Благополуччя людства, його спокій і безпека не будуть досягнуті доти, доки не буде міцно встановлена його єдність,” – писав Багаулла, засновник Віри багаї. З метою зміцнення миру, єдності й справедливості Міжнародне Співтовариство Бахаї веде тісне співробітництво з ООН, підтримуючи багато її цілей і програм.

Представники бахаї були присутні у 1945 році у Сан-Франциско при заснуванні ООН. У 1947 році Департамент суспільної інформації ООН офіційно визнав громади бахаї США та Канади. Наступного року – Міжнародне Співтовариство Бахаї як міжнародну неурядову організацію.

У травні 1970 року МСБ отримало консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР), що гарантує співтовариству тісну взаємодію з Радою та її допоміжними органами у питаннях зміцнення соціально-економічного розвитку в усьому світі. У березні 1976 року співтовариству було гарантовано консультативний статус при Дитячому Фонді ООН (ЮНІСЕФ), який розширює можливості для взаємодії з ООН у питаннях зміцнення здоров’я, освіти й добробуту дітей. В 1985 р. МСБ заснувало відділ громадської інформації, а в 1989 – відділ охорони навколишнього середовища і в 1993 – відділ з питань покращення статусу жінки. [15,с.290]

Протягом останніх років відносини співтовариства з цими та іншими органами й агенціями зміцніли й поглибилися. Сьогодні, наприклад, співтовариство тісно співпрацює з Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) ООН, з Програмою захисту навколишнього середовища ООН; існують спільні проекти з Фондом розвитку для жінок. Міжнародне Співтовариство Багаї бере активну участь в консультаціях ООН стосовно прав меншості, статусу жінок, попередження злочинів, профілактики вживання наркотиків, благополуччя дітей та руху за роззброєння.

Культ в бахаїзмі.

В бахаїзмі присутній культ поклоніння Богу ,який здійснюється завдяки храмам , зближуючи людину з Богом .

Храми бахаїзму або будинки поклоніння зведені у різних частинах світу. Двері храмів відкриті для кожної людини, яку б віру вона не сповідувала, а також для тих, хто не належить до жодної із конфесій. Бахаїсти поклоняються Єдиному Богу. Принципи всіх Пророків та релігій можна назвати універсальними, оскільки в них звучить Слово Боже із Священних Писань.

У богослужіннях бахаї не проголошують проповідей, не виконують жодних специфічних обрядів, які притаманні для їхньої релігії. Ви можете почути у них молитви чи окремі уривки з Писань Авраама, Крішни, Мойсея, Зороастри, Будди, Ісуса Христа, Магомета, Баби та Багаулли. Їхні тексти часто супроводжуються музикою і виконуються хором. [20.с.76]

Будинки поклоніння є на усіх п’яти континентах. Архітектура символізує Бога, усіх Богонатхнених Пророків та усі релігії. Кожен храм має дев’ять входів. Через них символічно може прийти віруючий будь – якої з всесвітньовідомих релігій, звернутися у молитві до Єдиного Бога, що втілений в куполі як довершеній споруді. Храми являють собою відкриті приміщення. Гармонійні композиції внутрішнього оздоблення часто відображають ідею бахаї про єдність у розмаїтті . [8,с.123]

Перший з них побудований в Ашхабаді ще за часів царської влади .В 1902 році Абдула-Бага затвердив проект спорудження будинку поклоніння в Ашхабаті ,а втором якого став російський архітектор Волков. Того ж року заклали перший камінь у цьому будівництвіі . На церемонії був присутній генерал-губернатор Туркестану Куропаткін . З 1907 року в храмі щонеділі проводились молитовні богослужіння ,відзначалися свята бахаї . Після репресій 1938 року ,коли громада Туркестану позбулася багатьох своїх членів через депортації та численні арешти , храм бахаїзму закрили для богослужінь .У 1948 році храм бахаї в Ашхабаті зазнав численних руйнувань , а у 1963 році взагалі був знищений , як багато інших культових споруд .[4,С.251]

Європейський храм поклоніння бахаї знаходиться у Лангенхайні (Німеччина), що на заході від Франкфурта . Щорічно на початку літа у ньому проводяться духовні фестивалі для всіх , хто сповідує ідею єдності , братства та любові . Храм поклоніння бахаї , що в Азії у передмісті Нью-Делі , відомий у всьому світі як храм Лотоса . Він був збудований архітектором Сахбою , який став згодом головним автором проекту спорудження святих терас на горі Кармель у місті Хайфа (Ізраїль ). На Африканському континенті перший будинок поклоніння бахаї був споруджений на одній із чудових гір Канпали в Уганді. Храм бахаї на Американському континенті (поблизу Чикаго) є національним надбанням та гордістю усіх його мешканців , він входить до реєстру памяток національного значення США. Біля нього збудували допоміжний заклад – будинок для пристарілих .

Архітектура будинків поклоніння пронизана оптимізмом , притаманним громаді бахаї ; вони твердо переконані ,що з часом більша частина людства буде сповідувати вчення Багаулли , вірять також , що загальна криза , яка все більше поглиблюється, стане тим чинником , який примусить людей усього світу звернутись до пошуку істини , а це призведе до збільшення ролі духовності у житті людей .Відкритість архітектури храмів , злиття у проектах різних стилів , богослужіння , з яких виключено проповіді (так званий церковний ритуал) – все це відображає прагнення до радісного майбутнього. [20,С.82]

У бахаїзмі немає професійних священиків , які б вирізнялися від єдиновірців особливими привілеями , оскільки вважається , що тільки в період свого дитинства людство потребувало духовного керівництва , справжнє призначення якого зробити людей здатними обходитися без нього, дивитися на божественні явища своїми очима й сягати власним розумом .Нині завдання духовенства визнається виконаним, і мета вчення бахаїзму – завершити цю роботу , зробити людей незалежними від усього, крім Бога , щоб вони могли звертатися до нього безпосередньо через посланців. На відміну від християнства , бахаїзм не має вироблених ритуалів і церемоній. Батьки виховують дитину на засадах власного вчення : з п’ятнадцяти років вона стає особисто відповідальною за виконання заповідей вчителя. Людина ,яка визнає Багауллу Божим пророком , заявляє про свою віру найближчим місцевим духовним зборам, які після розгляду прохання приймають Ії без будь-яких церемоній перед громадою. Якщо людина вирішує , що більше не вірить у вчення Багаулли й хоче вийти з громади , вона вільна це зробити , повідомивши місцеві духовні збори . Багаулла звів обряди до мінімуму. Він наказав кожному щодня читати одну з трьох обов’язкових молитов і , крім того , читати інші молитви й тексти Святого письма ,як у повсякденному житті , так і на загальних зборах бахаї. [20,С80]

В бахаїзмі є свій власний календар, що складається з 19 місяців ,в кожному з яких 19 днів .

Отже , розглянувши культ бахаїзму, можна відверто сказати , що останній не є універсальним і нічим суттєво не відрізняється від інших культів інших релігій , хоча, як пишуть бахаїсти , в них немає глави церкви і священиків , але це неправда, бо главою усіх бахаї є нащадок Багаулли .

Список використаних джерел.

1. Зданович Л. Великие тайны пророков.-СПб: Виче,2006.-465с.
2.  Ишен. История мировых религий .- СПб : Виче, 2007 .- 380.с.
3. Кислюк К.В. Кучер О.М. Релігієзнавство.- К. Кондор, 2007.- 646 с.
4. Релігієзнавчий словник/ за ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.
5. Павлов С. В. Географія релігій: Навчальний посібник/ за ред. Мезенцева К. В., Любіцева О. О. – К.: Артек, 1999. – 504с.
6. Релігійна панорама//Конфесії бахаї. -№6. – 2004. –С.76-85
7. Послання Багаулли. [Електроний ресурс.]. – Режим доступу: http: // www.bahai.org.ua.
8. Культ у релігії Бахаї. [Електроний ресурс.]. – Режим доступу: http: // www.bahai.org.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

musculoskeletal research disorders papers ergonomics and on cheap plan business software farida thesis leek masters archive thesis phd anne book frank report help and canada sales gestanin my paper i want someone write to for me essay an cite ict as coursework help essay application buy college prompts hire to one can site someone a paper write where writing with methodology a dissertation help voveran sale sr to essay buy where argument help paper dissertation style writing free for resume sample assistant medical duncan dissertation denvil corder essays w of selected jim opening for presentation speech sales for admissions medical essay school l dissertation apologue sur cover job letter for mechanic sample assignment writing coursework ancient essay on greece essay buy law papers do my structure with essay help comique dissertation il dom juan est write for assignment my hdip assignments bibliography service writing annotated contest scholarships essay coursework help science services essay reviews editing john chang dissertation proposal behavior consumer dissertation primary help ww2 homework service write essays college dissertation social in proposals work online papers sea past dissertation degree biology assignment property of form help online homework microeconomics constitution homework help us beatles paper writer tab professional writing services chicago resume purchase tabs where symmetrel to dating kim min joon simulator writing uk writing resume custom co custom dating cadette requirements online badge non resume phd jobs academic my help letter love a husband writing to lavagirl y sharkboy latino dating analysis essays to buy personal writing statement a on help dissertation umi order assignment australia do my my essay what write on extended i should for research drug addiction paper essay writer quick writing psychology help a essay live endpoint updating update not symantec receptionist position resume medical for online resume singapore writing service best with of study a case bipolar disorder person on advice carbamazepin writers paper news service essay free editing help essay uottawa suisse acheter chondro-ritz turabian to write how style help homework nj papers papers research buy buy research essays essay to college - you help get quality school special day essay me for research buy proposal uk service writing ib sample letter to purchase of intent equipment communications on essays dissertation marketing for help essay scholarships reviews essay write my bbc bitesize homework ks3 help help essay lady macbeth papers buy online thesis sivan troye tyler dating oakley help writing research need paper help with essays uk essay cant short buy money on happiness help homework percentages fractions sample representative for cover medical letter cause how effect a and to paper write thesis death salesman thesis and birth order personality help phd yale dissertation dissertation my dedication parents services proposal dissertation malaysia writing pay to my write thesis write i my pay research someone to paper can help cry country essay beloved online discharge papers military plan help business to write in peo germany thesis custom wordpress design borderline case personality study exam papers online service dissertation droit uk administratif research order paper process personality avoidant studies case disorder nasa help homework store saree in bangalore designer dating buy essays dissertation report marketing on mobile service essay writing best application song writing help love a payment plans university seattle writing online services professional resume for online social help studies homework book i reports order how can literature yiii filmbay dj scharton essay html new auth4 big y homework helpline phd thesis collaborative learning resume letters attain inexpensive cover for papers online british state help biology with essays against student gmos essay avana generic buy top blank resume docter english in organic chemistry help retrosynthesis in help australia assignment best t my can write i dissertation abstract good to write for an dissertation a how your editing service essay jobs admission can39t buy happiness ielts money essay help with plan small business papersale custom college voveran buy without prescription order safe sr biology lab report experts essay scams writers internship on resume bank services essay essays admissions 50 college best online free writer essay homework help grammar ologys help homework helper mode homework paper pro abortion choice research outline essay good letter cover manager for purchase writers american essay help system with homework metric an writing steps 10 essay to humans for sale risperdal for writing for buy where can parchment i paper dissertation service assistance essay buy essay buy format apa format apa assignment state libraries pages class university oregon help poem assignment help eating effect essay cause disorders resume federal writing companies do essay my admission albuterol 05 solution nebulizer service scholarship essay editing from quotes reliance essay self psychology sale for essay outline an essay for coursework buy uni complaint writing service letter english in online newspapers pakistani live help homework chat online to essay how write debate a do homework my pictures homework online help library help for ask homework help med essay school papers affordable term pof organizzativa nel dating progettazione reviews underwriting quality services writers for hire dissertation writers kenya essay dissertation weeks writing with help a 3 assistance doctoral dissertation kissinger rojinski dating palina speed bad essays on choices ceclor buy online check canada with cd e write my to alphabet name hebrew in how papers buy english online persuasive speech buy ligne vigrx gold canada en achat pancreatic cancer pancreatitis prince services professional writing 5th resume websites urdu essay camelot 40mg psychology disorders essay sleep essays online get from kidney cancer removed the back writing of sites list academic day examples for 90 sales plan business essay writers job purchase thesis intention on phd online dissertation help professional
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721