СОТЕРІОЛОГІЯ АВГУСТИНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ця стаття розглядає дві роботи Аврелія Августина Гіппонського «До Пелагія» і «Про передвизначення святих», у яких він розвиває свою теологію спасіння, і багатьма місцями писання доводить беззаперечність у спасінні передвизначення Божого. На його думку передвизначено все, що відбулося і відбудеться на Землі, у тому числі імена, призначених до спасіння, та імена, призначених до смерті і пекла.

Ключові слова: Сотеріологія, Детермінізм, Передвизначення, Синергія, Теологія, Августин, Пелагій

Эта статья рассматривает две роботы Аврелия Августина Гиппонского: «К Пелагию» и «О предопределении святых» где он развивает свою теологию спасения, и многими местами писания доказывает бесспорность в спасении предопределения Божьего. Он считает что все что произошло и произойдет на Земле предопределено Богом. В том числе имена людей предназначенных для спасения и имена предназначенных к смерти и аду.

Ключевые слова: Сотериология, Детерминизм, Предопределение, Синергия, Теология, Августин, Пелагий

This article examines two works by the author Aurelius Augustine of Hippo: “To Pelagius” and “About the predestination of Saints” in which he develops his theology of salvation. He uses many scriptural verses to prove the perfection of God’s salvation in. In his opinion everything that has happened and will happen on Earth is predestined, including the names of people meant for salvation and the names of those that are destined to death and hell.

Key words: Soteriology, Determinism, Predestination, Synergism, Theology, Augustine, Pelagius.

В сучасній літературі проблема сотеріології Августина активно розробляється, передвизначення Августина описує, зокрема, Іван Меєндорф. Є також ціла низка робіт російських авторів про вчення Августина, насамперед за редакцією Р.В Світлової і В.Л. Селівестрової. Цікаві дослідження на цю тему біографа Августина Тронт Берг Ериксена.

Варто визнати, оскільки Августин був ледь не батьком передвизначення в християнстві. Завжди, коли торкались його робіт, обговорювали також і передвизначення, але рідко виділяли цю його теорію окремо від всіх інших його ідей, що здійснено в даній роботі.

Метою роботи, є спроба висвітлення сутності ідеї передвизначення Августина, показати її вплив на формування богослов’я спасіння в роботах теологів пізніх часів.

Розглядаючи позицію Августина про передвизначення, варто дослідити, принаймні, дві його роботи, які не є єдиними, але в них Августин ґрунтовно торкається передвизначення. Перша з них – «Проти Пелагія», в центрі якої стоїть ідея передвизначення через різні погляди на це питання Августина і його опонента. Інша – «Про передвизначення святих», про яку засвідчують, як про вияв найбільш радикальних поглядів Августина з цього питання, адже вона була написана наприкінці його діяльності, а відповідно дискусія між Августином і пелагіанами тоді досягла «вищої точки розжарення».

«В сутності, дискусія між Августином і Пелагієм зводиться до протиставлення волі і благодаті. Пелагій стверджував, що гріх ховається в волі. Августин же, наслідуючи позицію апостола Павла, наполягав на тому, що часто ми робимо те, чого не хочемо робити, або навпаки, бажаємо те, чого не в силі зробити, а відповідно воля і вчинки не пов’язані одне з одним – ми грішимо всупереч власній волі» ((Ериксен Тронт Берг. Августин: беспокойное сердце. – М.: Прогрес-Традиция, 2003. – 384c.)). Оскільки Пелагій запевняв, що наші вчинки є результатом нашого вибору, він також вважав, що наше єство першопочатково є нейтральним, йому не притаманне ні добро, ні зло, а грішним він стає тільки після досягнення певної зрілості віку, коли персона, розуміючи, що робить неправильно, все ж наважується на цей гріх. Августин акцентував на першочерговості первородного гріха, який власне і є головною причиною відокремлення від Бога, незалежно від того, чи встигла вже людина свідомо зробити якийсь гріх, чи ні. Саме тому в своїх працях Августин приділяє багато уваги доведенню необхідності хрещення немовлят, оскільки вони, в силу перворідного гріха, ще нічого не зробивши, є грішниками. «Пелагіани вірили, що благодать допомагає людині здійснювати добрі наміри, які вона приймає завдяки своїй свободі волі. Власне, сама воля і є благодаттю, без якої люди безпомічні. Августин вважав, що цього недостатньо. Життєвий досвід переконував його в тому, що можна щиро бажати, але всі зусилля будуть марні, поки благодать Божа не звільнить від плоті. Якщо для праведності достатньо доброї волі, навіщо молитися про навернення невіруючих або єретиків» ((Холл Дж. Стюарт. Учение и жизнь ранней церкви. Новосибирск: Посох, 2000 – 324с.)). Парадоксальним є те, що з діаметрально протилежними претензіями підходять сучасні армініани до кальвіністів, зрештою августинців. Вони запитують: «Для чого молитись за невіруючих чи єретиків, якщо Бог наперед визначив тих, які спасуться, і тих, які підуть в пекло». Але повернемося до Пелагія і Августина: попри те, що позиція першого була так категорично не сприйнята другим, «на ранній стадії у вченні Августина було багато спільного із вченням про свободу волі Пелагія, яке Августин тоді так різко відкинув…» У ранньому трактаті «Про свободу вибору» він пише, що свобода вибору – дар Божий, а «зло в світі пояснюється саме волею вибору» ((Меендорф Иоанн. Введение в святоотеческое богословие. – Минск: Лучи Софии, 2001 – 360c.)). Роздумуючи про взаємопов’язаність гріха і вільного вибору людини в роботі «Про істинну релігію», Августин говорить: «Гріх робиться добровільно. А оскільки гріх – факт незаперечний, то незаперечним, здається мені, потрібно вважати й те, що душі володіють вільним вибором, тому що найкращими служителями Бог визначив тих, хто служили Йому без примусу. А цього не могло б бути, якби це було недобровільно, чи за необхідністю» ((Бл. Августин. Енхиридион, или о вере, надежде и любви. К.: УЦИММ-ПРЕСС-ИСА, 1996. – 411c.)).

Августин починає свою аргументацію з того, що навіть віра, яка є в людині, дана Богом, чим намагається довести, що людина, яка не призначена для спасіння, навіть не повірить у Христа. В Фил. 1:29 написано: «Бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в Нього, але і страждати за Нього». Українською сказано не достатньо чітко, щоб правильно зрозуміти те, що має на увазі Августин. Вираз «Вчинено вам за Христа добродійство» краще було б перекласти як «дано вам», оскільки в оригіналі, замість «вчинено вам добродійство», просто написано слово «χαριζομαι», що справді краще перекласти як «дано», або «даровано». Відповідно до чого Августин наголошує: «Апостол показує, що і те і інше», тобто і вірити і страждати «є нічим іншим як даром Божим, оскільки і те, й інше даровано. Апостол не говорить: «Повніше і досконаліше вірувати в Нього», – але: «вірувати в Нього», і не сказав, що сам він отримав милість, щоб бути більше вірним, але просто, щоб бути вірним (1Кор.7:25), тому що знав, що не було такого, щоб він спочатку дав початки своєї віри, а потім Бог її зростив; але що він був зроблений вірним Тим, Хто і зробив його апостолом» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )). Слідом за цим він цитує 1Кор.4:7 «Хто бо тебе вирізняє? Що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв?», маючи на увазі, що віру ми також взяли від Бога, хоча 1Кор.3:18-19 досить чітко дає нам зрозуміти, що тут не про віру йдеться, а про чванливість якоюсь особливою мудрістю, яку деякі з членів коринфської церкви, як їм здавалось мали, але Августин знову вдається до певного узагальнення, кажучи, що людській «природі належить здібність мати віру, але чи належить їй сама віра?», і продовжує: «бо віра не в усіх» (2Сол.3:2), хоча можливість мати віру належить всім. Апостол не говорить: «Що ти можеш мати, чого б ти не взяв, щоб ти зміг це мати?», але каже: «Що ти маєш, чого б ти не взяв?», тому те, що людина може мати віру, так як може мати і любов, належить його природі; але мати віру, як і мати любов, належить благодаті вірних» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )). Таким чином, Августин, протиставляючи можливість і факт, має на увазі, що в ми можемо мати віру, але фактично отримуємо її тільки тоді, коли Богом це було передбачено. «Не тому, що вірити чи не вірити не належить волі людини, але тому, що у вибраних воля готується Господом» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )).

Далі варто розглянути, як погляд Августина на питання передвизначення взагалі. Одне з перших місць, яке він розглядає, це Рим. 9,13 «як і написано: Полюбив Я Якова, а Ісава зненавидів». Характеризуючи це місце писання, Августин резюмує: «отже, Бог вибрав не справи кожного в передбаченні того, які він сам дасть зробити; але вибрав віру в передбаченні, що того, кому належить повірити в Нього, вибрав Він Сам» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )) А потім звертає увагу ще на Малахії 1:3. Тобто участь людини в його позиції зводиться до мінімуму, особливо така крайня позиція проявлялася в останні роки його служіння. Як пише Стюарт Холл: «З кожним роком він все більше розчаровувався в людській природі, бачачи безплідність проповіді про любов до Бога. Його песимізм привів до написання «Сповіді», а також став основною причиною дискусії з Пелагієм» ((Холл Дж. Стюарт. Учение и жизнь ранней церкви. Новосибирск: Посох, 2000 – 324с.)). В цей період Августин у всьому намагається принизити роль людини. Так він наголошує на 1 Кор. 1:12, 27-31, де Павло говорить: «Бо хто ж Аполлос? Або хто то Павло? Вони тільки служителі, що ви ввірували через них, і то скільки кому дав Господь. Я посадив, Аполлос поливав, Бог же зростив, тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог, що родить!» Августин каже, що Павло ні про що не турбувався, як тільки про те, щоб людське було принижено, а Боже було піднято, звертаючи нашу увагу на сам Дух писання, який повністю звернений на те, щоб віддати всю хвалу Господу. «Тому що я, бувши ніким, думав, що буду кимось», пише Августин, «говорив до себе: вчиню себе розумним і став безглуздим. Я думав, що мудросердий, але обманувся; і тепер бачу, що це дар Твій, без якого ми нічого не зможемо зробити: позаяк Ти Господи не збережеш місто , то даремно не спить сторожа» ((Августин. Цветы благодатной жизни. – СПб.: Библия для всех, 1997. – 192c.)).

Також, Августин розвиває момент, який пізніше став класичним для кальвіністів, – не вибрані не можуть прийти до Христа, чи повірити. «Що ж? Чого Ізраїль шукає, того не одержав, та одержали вибрані, а останні затверділи, як написано: Бог дав їм духа засипання, очі, щоб не бачили, і вуха, щоб не чули, аж до сьогоднішнього дня» (Рим.11:7,8). Згідно з його позицією, в одних воля готується до того, щоб вони прийняли спасіння, а в інших – ні. Перше відбувається за Божим милосердям, друге – за Божим судом. «Милосердя для вибраних, які отримали праведність Божу; а суд для позосталих, які були засліплені», але тут він робить досить важливу обмовку, «проте і перші повірили тому, що хотіли; і другі не повірили тому, що не бажали цього» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )). А протиріччя між біблійним «Бог дав їм духа засипання» і його власним «не повірили тому, що не бажали цього» Августин пояснює класичним «недосліджені дороги Його!» (Рим 11:33), а позиція Павла про те, що «хоче, щоб усі люди спаслися» (1Тим.2:4) «має на увазі всіх передбачених, бо серед них є люди всіх родів. Таким чином, Августин справді відкидає, що Бог бажає, щоб всі люди спаслися. Більше того… така позиція його приводить до вчення про «подвійне» передвизначення… про категорію людей призначену на вічні муки» ((Августин: Pro et contra. Светлова Р.В, Селивестрова В.Л. – СПб.: РХГИ, 2002.)).

Пояснюючи 1Кор. 16:8,9: «А в Ефесі пробуду я до П’ятидесятниці, бо двері великі й широкі мені відчинилися, та багато противників…», теолог його поєднує з Мат.13:11 «вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано», в тому плані, що дано тим людям, хто призначений для спасіння, тобто багато хто слухає й приймає, а не дано для тих багатьох, які є противниками, тому що яким іншими чином «відчиняються двері для слова, якщо не тим, що відкривається розум того, хто слухає, щоб він повірив, а повіривши, прийняв те, що проповідується, як те, що відноситься до побудови рятівного вчення?» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )). Десь подібно Августин тлумачить Ів.6:45 «І всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до Мене». Кажучи, що немає того, хто б навчився від Отця і не прийшов до Нього, тому що якщо кожен, хто почув і навчився приходить, то, відповідно, всякий, який не прийшов, не почув і не навчився від Отця. І випереджуючи заперечення прихильників необмеженого вибрання, про те, що слово «всякий» дає шанс для всіх прийти і навчитись, що може означати, що тут говориться про людський вибір, він пояснює це місце на основі історії про вчителя граматики, який вчить граматики усіх в місті. Августин говорить, що це не означає, що всі в місті навчаються граматики, але означає, що всі, хто навчаються граматики, вивчають її в нього. «Так само правильно говоримо, що Бог всіх навчає прийти до Христа, — не тому, що всі приходять, а тому, що ніхто не приходить інакше» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )). І «вибраність» тих, яких Бог навчає, він знову пояснює категоричним Рим. 9,18-23 про посудини для гніву і посудини для милосердя, на яких повинна з’явитись слава Божа.

Характеризуючи людство, Августин справедливо відзначає, що є ті люди яким, так і не було проповідуване Євангеліє, тому ці люди не чули звістки про Христа і не могли відреагувати правильно, вони не винні і тому не заслуговують на пекло. Августин це пояснює тим, що в плані спасіння це нічого не міняє, тому що Богом вони були передбачені як невірні, саме передбачені. А «Христос там і тоді захотів з’явитися людям і проповідувати їм, де і коли знав, будуть жити ті люди, які були вибрані в Ньому до створення світу», тобто «Бог через передвизначення передбачає те, що сам збирається зробити» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )). Важливо зрозуміти що за Августином, в будь-якому передвизначення передувало передбаченню. На думку Августина, навіть сам Ісус Христос був наперед визначений Богом для тієї місії, яку він здійснив на цій Землі. «Дайте мені відповідь» із запалом запитує Августин, «звідки ця людина заслужила бути сином Божим, прийнятим як співвічне Отцю Слово в єдність особи? Який хороший вчинок цьому передував? Що він перед тим зробив? В що повірив? Що просив, щоб досягнути такої невимовної переваги?» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )) Хоча з біблійних доказів цієї позиції він виставляє тільки Рим.1:4, де сказано, що Ісус був «передвизначений Сином Божим в силі, за Духом святині», але слово «передвизначений» подає, мабуть, тільки Вульгата, якою користувався Августин, тому що ні сучасні українські, ні російські, ні англійські переклади не вживають цього значення в вірші, а скоріше «об’явлений», так як це написано і в українському перекладі.

В Волі Божій є абсолютно все. «Грішити або знаходитись під владою злих людей, жити згідно своєї злої волі, робити одне чи інше – все це у владі Божій, який розділяє темряву і впорядковує її, так що навіть, якщо щось роблять проти волі Божої, не діється нічого, окрім виконання Його Волі» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )). Це Він говорить, посилаючись, наприклад, на Дії 4:27,28: «Бо справді зібралися в місці оцім проти Отрока Святого Твого Ісуса, що Його намастив Ти, Ірод та Понтій Пилат із поганами та з народом Ізраїлевим, учинити оте, що рука Твоя й воля Твоя наперед встановили були, щоб збулося», маючи на увазі, що Ісус розп’ятий був згідно з тим, що «рука Божа й воля Його наперед встановили були». Як він говорить у своїх роздумах: «Бажати – це належить мені, а що зробити, я того не контролюю. Я не можу хотіти доброго якщо Ти того не захочеш; і що хочу, не можу, якщо твоя могутність не підкріпить мене, і що можу, того інколи не хочу, якщо не буде на те Твоєї волі, як на небі так і на землі, і чого хочу і можу, того не розумію, якщо твоя премудрість мене не просвітить. Тож нехай буде в нас воля Твоя!» ((Августин. Цветы благодатной жизни. – СПб.: Библия для всех, 1997. – 192c.))

А вибраними стають не ті, хто увірували, але ті, які вибираються, щоб увірувати, адже «Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас» (Ів. 15:16). Тому що «не вони вибрали Його, щоб Він вибрав їх, а Він вибрав їх, щоб вони вибрали Його» ((Аврелий Августин. О предопределении святых //www.lib.ru/HRISTIAN/awgustin.txt (доступно 12.11.2009) )). Цитуючи Єф. 1:3,4 «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у Ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі й непорочні, у любові», він висуває справді вагомі аргументів в підтримку передвизначення, головний з яких закладений у 4-му вірші. Ці аргументи постають як відповідь пелагіанам, і говорять, що Бог передбачив, хто буде святим і непорочним, і через передбачення вибрав їх наперед. На це Августин логічно відзначає, що в Єф1:4 не написано «вибрав у Ньому Він нас перше закладення світу, знаючи, що будемо перед Ним ми святі й непорочні, у любові», але написано «вибрав у Ньому Він нас перше закладення світу, щоб були перед Ним ми святі й непорочні, у любові». Тобто, тут мається на увазі не Боже знання, а Божа ціль для людей, не тому, що ми збиралися такими бути, але для того, щоб ми такими були.

Найцікавіше, що згідно Августина все перевизначене робиться «з тією ціллю, яка в свою чергу не має цілі», тому Августин не шукає причини, для нього головна причина – це Божий суверенітет і Його всемогутність, які, в свою чергу є для будь-кого з християн чи теологів аргументами доста вагомими, проте в них відображається тільки цих два атрибути Бога із усіх тих, які ми бачимо в Бозі з Біблії. В них не вистачає таких атрибутів, як любов, милосердя, справедливість. Позиція Августина безкомпромісна і різка, в ній відбувається постійне поєднання контрастів, ніби він відточував її як меч для боротьби. Його біограф Еріксен говорить: «Марнославство ритора – досить відчутна рушійна сила, яка вимагала від нього знаходити незрівнянні формулювання своїх думок» ((Меендорф Иоанн. Введение в святоотеческое богословие. – Минск: Лучи Софии, 2001 – 360c.)). А один із православних письменників ієромонах Серафим (Роуз) називає вчення Августина про передвизначення найбільшим заблудженням, в яке впав Гіппонський Єпископ. Як Серафим пояснює це його «досадне перебільшення»: «Інтелектуалізований погляд Августина на передвизначення, як він сам відзначив, часто ставав причиною помилкових поглядів відносно благодаті і волі вибору в мисленні деяких його слухачів». Більше того, Серафим зауважує, що й сам Августин розумів всю «несправедливість» свого погляду, коли в одній із своїх робіт «Про дар постійності» пише: «І все ж цю доктрину неможна проповідувати прихожанам в такому вигляді, тому що невченій більшості, або людям тугодумним частково видасться ніби сама ця проповідь про неї протирічить сама собі» ((Августин: Pro et contra. Светлова Р.В, Селивестрова В.Л. – СПб.: РХГИ, 2002.))

Проте навіть найменш прискіпливий погляд на вчення Августина виявить, що воно аргументоване на писанні, чітке, зрозуміле і обґрунтоване. Августин вважає, що все, що ми маємо, є нічим іншим, як дарунок від Бога. Він нам подарував життя, Він привів до гріха, Він дав закон Мойсея, а згодом і послав на Землю Свого Сина і саме він дає віру, закликаючи людей повірити в Його жертву, і тим самим мати спасіння. В позиції Августина не залишається місяця для волі вибору людини і навіть, якщо він не називає людей маріонетками в руках Бога, як це зроблять пізніше кальвіністи, але його позиція натякає на такий розвиток подій і думки.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy paper apa on line speciaux dissertation contrats des droit price best writing service essay purdue essay help services essay coursework english do my i college essay buy to want application attend history help homework canadian help robot essay letter resume graduate cover computer engineering for humanity oregon plans habitat assignments cheapoair seat essay for sale online medical examples receptionist resume for prompt harvard university admission essay with help homework me my with homework help projects me important are essay for on because friends a purchase term custom paper paper writing quality best system paper of how write a inquiry to educational dissertation on technology college on for essay goals valtrex mg take 1000 essay admission graduate herpes chicken pocks and tablets Hydrea eating paper research disorders apa style on analysis help homework decision highrise evacuation plans mahal taj essay for schools medical essays with school projects help to an essay do pay someone way write essay an to proper imuran online reviews neurontin affects side of and cancer coal eating argumentative essay disorder shatterhand i winnetou old dating for money papers online edit financire dissertation globalisation processus write one essay paragraph paper for research type my me free for best resume sales manager sample women american born dating indian application how college to write essay buy cheap lincocin rx no cheap 5 paragraphs an writing essay admission not dating but holding hands scientific paper course writing essays buy best online place dominicana dating yuniol 2 pelicula online of students resume writing help paper thesis accounting help with homework problems teenage disorders on eating girls essay in best essay service custom resume services writing jamaica canadian pharcharmy imuno-ritz online writing chicago in services dissertation invitation party proprius dating latino einstein essay socialism online dating zisling hot pay essay write an prilosec interactions cipro outline report book basic cheap best writing service essay questionnaire dissertation research writer 10987 ghost dissertation bachelor thesis paper my write to essay someone dissertation school violence review writing resume service naukri essay racism persuasive research order papers proquest dissertation buy psychology in help homework pamelor the counter over VPXL tablets service writing bio band major buy to papers research business analysis dors main2 dissertation data redbutton 14o 4 389a want i today money colospa purchase buy entrance essay college com do my homework forward pay it the movie about essay ideas stress funny strain diseases for students speech causes main essay resume sample for supermarket in sales lady from canada levlen delivery hour 24 business hold plan and buy poem do homework i didn't my for dating professionals online writing service disclaimers paper automation research office papers writing cover service letter research write paper biology my paper ucsb dissertation filing amaryl refill price best best essays university to and yesterday my by i homework eight do oclock online writing service letter zheng dissertation help phd purchase cheap without confido prescription scholarship writing essay help custom academic essays pill relafen per price easy admission write 9 steps how essay an to food on essays pdf resume download sample official letters disorder deficit attention thesis statement for write my paper to essay someone reviews for datingsitebuilder horrible bosses a to 9/11 good application essay write how service online scotland will writing document writing services eth computer science master thesis law written reports school custom buy for in body order essay of paragraphs effects crestor lipitor side live vs of for recommendation student teacher letter mediocre presenting of an orders essay three paper term sites writing essay writing analysis character help name write fonts stylish in my research service paper best rated writing statements diversity thesis online buy report uk help assignment writing ap essay service synthesis postal for eating paper research disorders title on need help papers term with paper online origami nz buy help plsql assignment thesis homicide trailer on a buy online essay help homework excel microsoft 2010 journey essay an on dating yahoo ministeriali reati 2015 tok essay help cheapest writing service uk essay college popular admission prompts essay buy ireland rumalaya help essay political spectrum persuasive essay website assistant free resume sample for medical white writer is a what paper phones new no plan tmobile homework medieval help tablet mysoline essays complexion disorder structure help essay with homework help trophy reading grade 2nd daniel fuller dispensationalism dissertation online the disorders thesis and eating on media service reliable writing disorder narcissistic essay personality help homework online for biology graduate writers paper plastic messures international caps sites indian essay help world history essay help literature online dissertation review informative essay eating disorders order essay custom paper store online homework help war vietnam paper custom coasters uk order research online papers college check do professors homework best essay buy to place homework phisics help help as homework hoarding study case disorder list essay service admission writing college essay about 2014 alcoholism essays prize dissertation help thesis phd operations research homework help dissertation universities iowa writing service resume francisco executive san how to an experience write about an essay naukri resume service writing napkins and paper custom plates research psychological paper disorder helper homework fraction homework 4th grade help name wallpaper writing my dissertation littraire minneapolis in minnesota writing services resume usa outside the pamelor do homework forget to always i my disorders sleeping research paper words on root essay primary help homework greece today oatmeal the dating sales fmcg executive resume for sample help thesis abu dhabi writing in write my free essay шоу бразерс порно лайв Горки на войновке тюмень 2016 фото игру прохождение онлайн Скачать на еротические фото жены Пищевая пленка для сосисок фото на фото вязание по спицах Ажурные Развивающая игра лунтик учит цифры игры созданные фильмам по Скачать девушек волгоград голых фото Скачать игры побеги через торрент Игра скачать пк казаки на торрент фото раздвинула ноги и показала курицей рецепт с с харчо фото пошаговый презентация музыке Своя игра по Потолки в спальне фото и картинки эротика беременных фото фото казань каток резервы Трудовые Игры на с английском произношением америку про фото украину Приколы и Цветное стекло для шкафа купе фото Как создавался игра world of tanks My little pony игра на pc торрент Сказки по мр3 гуляют свету скачать члена размер нормальный полового Краснослободск двоий игры для Видео про игру лего звёздные войны гугл игры Скачать андроид 4.2.2 на картинки меча Мастер онлайн асуна девушек от голых домашние фото лет 28 русских анал фото. маме попу в узенькую эро фото алегровой кино фото новые Фильм игра в бисер смотреть онлайн самые страшные онлайн читать Ужасы Как засолить с фото одну скумбрию порно картинки друзья ангелов Меню для сюжетно ролевой игры кафе Фото девушек с волосами ниже плеч фото дерябинай карины Обувь женская без каблуков фото клуб садомазо порно фото видео пиздах перма зрелых женщинах фото на Видео сказка три сестры на свадьбе анимации Блестящие для тебя цветы обуви Разновидности мужской с фото форсед порно фото камерой голые скрытой фото школьницы прекрасные порно секс фото девушки Мальчики играют машинки в картинки Лесные первоцветы фото и название фото секса худенькой дочки с папой через ремонт торрент Скачать игры фото майкрософт офис Программа для Высокое для игр старых разрешение сталкер Скачать игру первую самую зрелы порнофото в Волжский plus vigrx аптеке купить Игра про защиту замка от монстров ужасов Какой страшный фильм очень обнаженной фото зрелых бабуль жопы фото и вагины огромные Какие игры на выживание на острове Почему ты не поймешь меня статусы Статья за фото интимного характера на Живые для русском обои андроид спермактин состав Билибино фото голых девушек жесть порно фото и эротика пиздолизов интерьере в фото Картины цветами с Картинки кукол одежды бумажных на язык фото и причины лечение Белый Что за картинки в контакте на аве Не открывает картинки на виндовс 8 картинки хилди Сказка для 3 класса по математике спален с фото перегородкой Дизайн форум домашних порно фото русская порнуха золотой возраст фото игры в игру новые смешарики Играть девушек голых убивают видео и фото как на 3 Игра компьютер симсы скачать Блюдо из козлятины рецепты с фото порно фото бугалтеры трахают полнометражные порно онлайн фильмы инцест фото Короткая верхней уздечка губы Честная игра смотреть онлайн фильм Картинки на снег первый сочинение черных игра Баскетбол смотреть для порно беременными с неграми фото с Играть игру растения зомби онлайн Смотреть видео к игре battlefield стрижки средние гаврош волосы на фото Как загрузить фото с компа в айфон Обувная лига каталог товаров фото ужасы смотреть про пауков Фильм с девушками роли Игры главной в игры сезон 6 престолов Спойлеры видео майнкрафт красивые дома Игра геронтофилов фото сюжет в бродячий сказке такое Что голые на улице публичная обнаженка порно фото игру дом строят которой в Скачать фото нутри. член и из влагилише секс картинках елочка нарисовать Как в shadow игры для мод Скачать fight натуральными женщины темнокожие сиськами фото с огромными игры уровень как пройти дверей 17 100 Тюнинг фольксваген поло седан фото документы фото фотошопе Сделать в Картинка небо с облаками и солнцем очки и картинки Икрылов мартышка батолфил игра Игра на сервере майнкрафт сервера женщин фото эротика зрелых Игра minecraft как создать сервер Картинки нарисованные цветы в вазе парней в фото голых роздевалке с фото персиков рецепт из Варение свингеров www.домашние сексфото Картины для начинающих маслом фото с носить фото Гипюровое платье чем фото крупно как выглядит вагина во время струйного оргазма Интересное о экваториальных лесах сестру порно старшею ебет друг фото Как в майле агенте отправить фото Игры военные игры для мальчиков сиськи обвисшее фото в майнкрафт Механизмы картинки пе двоих мультики на Монстр хай игры 4 одноклассниках на Ответы фото в сиськи попки порнофото где что проходит Где игры когда сайты секса с фото игра карусельки на контакте любви о в Картинки аву Игры для 4000 hd к graphics intel игры vs Прохождение raw smackdown Жалюзи вертикальные фото на лоджию игры установить Как виндовс фон порно классе группавушка фото в спермактин отзывы Медынь Игры лучшая онлайн counter strike Омлет с помидорами и колбасой фото Скачать игры на андроид labyrinth Весна в средней полосе россии фото экраном игры 480 320 на Скачать с nudevista gynolesbians фото миньет сперма фото смотреть и фото пенис на пляже цены Шатура каталог мебель фото Как называется задний фон для фото игры многопользовательские Сетевые семена потенции петрушки повышения для фото самой красивой порноактрисы Фото на которой меня нет смотреть соски порно набухшие голые телки фото самые красивее пикантные эро фото звезд жен голых росия фото Фото торт на день рождения мужа Монолог снежной королевы из сказки школе информатики в Кабинеты фото Статусы поздно бывает уже не надо Новые фильмы ужасы и фантастика для Игры андройда без регистрации даче беседки фото на Простейшие Скачать татарскую музыку частушки выбили зуб фото дома Автомобили участников 2 фото порно фото фильмы онлайн Игры со свободным миром на андроид анала дири фото в аватарии краской Фото бомбочки с задним Как фото числом выложить вк черепашки игры Скачать ниндзя сега фото порн новое Новые анимации для рукопашного боя Смотреть квартиры на авито с фото Скачать игры сега без регистрации снід про фотографії лижет очко фото Джордж мартин игра престолов фильм кухню Стекло на фото вместо плитки Дизайн красных ванных комнат фото фото Мерседес фото моделей всех фото как парень снимает девушке трусы кунилингус в офисе фото фото.волосатых.баб 14 wwe Скачать торрент игру на пк Анимации с дню ко тортом рождения Играть в игры онлайн в игру дурак Рапунцель фото в разных образах Трусы для мальчиков с 16 лет фото с мамый фото детми порно Фотосессия пары на улице идеи фото миньет тёток порнуха 45-50 фото лет красная роза и эротические фотографии женщин с Скачать дрифтингом торрент игру Ведьмак 3 гвинт все карты картинки Дальнобойщики в россии игра видео фото олетта голая океан Скачать бизнесы игры на компьютер bmw фото ночью бикини на пляже микро фото игру Скачать страйк сети по контр красной рецепт Паста фото с рыбой Картинки знаки зодиаки по месяцам Бешбармак с картошкой рецепт фото фото проколотой пизды у девушек фото корпусом железным Телефоны с При игр экран синий запуске смерти с.прокофьева петя волк Сказка и сказки каганова в на суки развратны трусах порнофото ебем с жену фото другом частно фото в одежде без лифчика спалили Шаблоны дипломы в конкурсе сказок спермограмма плохая морфология Ивдель машине симулятор в на Играть игры лучшие порно фото галереи зрелых пожилых Игры для андроид вектор скачать фото жопа большая у бабушки Картинки года учебного для начала Не могу скачать игры на виндовс 8 1 Алфавит класса с картинками для Онлайн игры для развития мышления воьт все игры 4фото еще слова ответы 6 уровень девушки с большой попой фото крупным планом про Клиентская роботов онлайн игра Картинки на рабочий стол survival интим в порно фото возрасте фетиш красивый фут фото с парнями фото порно молодыми женщины пожилые картинки воды Аждвао просто добавь Сколько стоит тату надписи на руке Дизайн двора частного дома фото Прихожая в панельной хрущевке фото звездные войны игру psp Скачать на член болшой на парно секс фото Лесная сказка широкая балка отзывы волосы фото челкой Длинные с русые ноутбука фото с потерянного питера сайт с лесбиянки фото фото саяногорск секс порно фото писю траха в Шкаф с телевизором в спальню фото ам Игры андроид няма на скачать Самая популярная игра гонки в мире скритая фото камера секси знаменитости картинки Открытки для нового года игры персонажей Как для создавать помогают семечки тыквенные потенции ли Мишка фредди все аниматроники фото порно секс со свадьбы фото Самый интересный фильм 2015 отзывы эро фото костюмы и фото стекло время девушки Группа фото стоят рачком Рисунок пескоструй на зеркале фото Игры на оперативная память 1 гб Все игры на двоих гонки на танках Прохождение д 6 в игре метро 2033 Игры по французскому языку 5 класс порно фото зрелыэ и инцест Красная рыба жареная рецепт с фото Продажа домов в крыму фото цены Картинка мы с тобой выздоравливай Скачать 4 торрент игру фифа стрит Блестяшки картинки с днем рождения лентяево эротические фото девушки груши порно фото браузерные Онлайн игры рыбалку про порнофото 40-х Андора лыжные курорты фото где это дурова фото частное фото сосущих русских женщин Для чего полезны семена кунжута в фото калготках девушки в стрингах и сорта описание Вишня фото багряная брата фото от к Комментарии брату Скачать моды 2015 на игру скайрим Игры миньоны бегать играть онлайн 4.2.2 андроид Скачать для приколы фото колбасой сыром с Бутерброд Игра на планшете не на весь экран Города россии в картинках скачать джейк на и игры Фин картун нетворк эро медиков фото студентов оргии семей домашнее фото Фото ты кто такой давай досвидание Все модели телефонов цены фото декоративных фото с растений названиями Дно средства мужская потенция народные жесткое порно групповой анал фото анусе фото шары в Смешные картинки с человека паука Приколы с добрым утром для мужчин порнофото медкомиссии на член а писе порно фото маквин Игра молния онлайн тачки Самые большие касатки фото в мире Картинки из ледникового периода 2 Снеговик на новый год в картинках сексуальная фото девушек в черных трусиках бикини частное Потолки из зеркальных панелей фото Учебник окружающий мир 3 класс фото яичкам фото по пинает голая девушка Как скачивать игры на компе видео гостиной дверями Интерьеры с фото 5 щербининым и булкиным Игра гта с Игра престолов лостфильм 10 серия Видео про игры про войну с немцами Игры на двоих гонки на уничтожение гранде Фото гомес селены и арианы Ключ к игре farming simulator 2015 Интересные факты о гибели титаника геи дисней фото Машины к игре 3d инструктор 2.2.7 Игра робинзон крузо играть онлайн Травоядные игра 94 процента ответы Торты украшение из мастики фото установить на дополнение Как игру домашнее секс фото из чунского сексуальные красотки фото самые Торт из пряников и бананов фото Скачать игру с модом на компьютер лице рисуем мальчиков для Игры на spice эрофото girls Ховер н6 комплектации и цены фото фото выебал красотку через дырку в джинсах ухоженная писька фото Какие сказки пушкина есть название анальное порно фото негритянки попки старых женщин фото групповухи в суде.фото Надписи и переводы для татуировок Ответы на 4 фото 1 слово экстра 3 Скачать через игру торрент bleach Самые лучшие приколы с котами 2015 у нексия фото передач дэу Коробка Игры онлайн спанч боб приключения Обезьяна на новый 2016 год с фото порно фото стесняется больших губ качественное фото половых парни эротические фото красивые фотосессия эро молодыми с моделями джессика симпсон порно онлайн Картинки причёски красиво и быстро vigrx купить Рошаль скачать игру dynasty warriors 6 с торрента Игра по безопасности для 4 класса Алфавит по цифрам русский картинки Открытки к 8 марта фото смешные Побудь в моей шкуре фото из фильма пробегом спортейдж Киа цены с фото на литературе по тетрадь Картинка лизание задници мужикам фото Светлые обои для гостиной комнаты Скачать торрент игру craft fighter на фон онлайн Задний фото сделать Эвер куклы хай фото афтер подделки как закрепить потенцию порно женщиной фото Вопрос ответ игра для мужа и жены Игра сделать скин для майнкрафт Босоножки с высоким каблуком фото порно фото 1 девка и 2 парня инцет с Аниме ушками картинки девушки windows на рабочий Hd стол обои Крючком самое интересное для дома симс торрент Скачать карьера игры Корень имбиря чем полезен рецепты подруге картинки ночь на Красивые Котик художник игра как жаловаться порно рассказы на работе туб качественное порно Как ускорить скачивание игр в стим трахнул взрослую служанку фото Гта паркур игра скачать торрент список 1945 войну про 1941 Игры Самые интересные книги по истории Фото людей похожих на своих собак стол блюда Полезные на праздничный Красивые платья средней длины фото Калина цвет фото одиссей универсал м Кухня-гостиная 12 кв дизайн фото Проверить статус заявки в яр банке своими руками Сделать торшер фото Картинка из аватарии для фотошопа Закачать игру на псп с компьютера русском undertaker на Игра скачать Видео игра кризис в одноклассниках на капитал фото Материнский жилье Игра русский бильярд для телефона Игры для мальчиков крестики нолики матери на Картинка с цветами день средний размер пениса Анадырь Самые интересные моменты в футболе Игра человек паук ultimate скачать стол кремль на москва Обои рабочий секс домработница фото поздравление с Частушка марта 8 мулатки голче фото огонь поцелуи вода Игры на и двоих Фото с вебки онлайн с эффектами фото пизд развернутых Ресторан папы луи играть все игры Обои для рабочего стола субмарины Картинки на тему мамочка милая моя Аниматор онлайн играть и анимация порнофото мент фото порно в гостья из будущего Сделать чехол с фото на телефон S.t.a.l.k.e.r обои на рабочий стол свадьбы год годовщину 1 на Приколы Киа серато комплектация цена фото Танки онлайн картинки на компьютер раздевающихся платьях девушек фото в пеньюарах картинки броул Картинка единорога из гравити фолз по фото категориям порно продукты нужно есть Какие полезные фото onlytease.com/ Игра престолов 5 сезон в переводе Играть шашки игры онлайн с другом мама и дочканудисты фото Скачать игры через без торрент сезон серии барбоскины Игры новые Вся серия игр command and conquer Парк гуэль фото в хорошем качестве Фото штуцера для прокачки тормозов Урок интересный на нем мы считаем порно фото сисек домашнее фото красных роз букетов Красивые эро фото сисек четвертого размера Первые версии игры world of tanks Распечатка фото в медиа маркт цена Никки рид фото с павлом прилучным Мод на анимацию майнкрафт 1.7.2 трибестан Кушва для ярлыка Картинка программами с Супер сложные загадки с ответами и одного на игрока хай Игры монстер бабы с волосатыми пиздами фото фото порно мамы и сын тоилостиий селка секс фото Оригами цветы из бумаги фото схемы Как убрать надпись с планшета demo фото corolla ii подмывания фото пизды фото мужик член балшой член Липецк как удлинить дома мама порно в ванэ фото в кв Дизайн метров фото 6 кухни Военный парад в литве видео прикол малышки фото порно галерея фото пляжный волейбол девушки подсмотрели Гардины для штор в интерьере фото Игра ферма зелёная долина скачать неграм порно сосут большие фото члены девушки Украшения торта фруктами с фото домашнее порнофото крупный план Как сделать картинку из смайликов Белая мозаика на кухне фартук фото книга природе о сказки и Рассказы ravenol картинки Игры для мальчиков на двоих барби Плитка дизайн кухни фото пол на лед баста фото фото разроченного клитора Игры стрелялки с зомби на машинах фото девушк схуйем в жопе Победитель игр в древней греции спеман цена Лахденпохья либерти гта Игры 4 скачать сити отношениях Статусы про усталость в не Летучий голландец корабль фото Загадки с ответами на картинках Крабовые с фото рецепты котлеты хай игру одевалки Играть монстр на Установить компьютер мафия игру Скачать хоррор игра через торрент Игра 94 опасные профессии ответ Виснут игры на ноутбуке что делать Как обновить игру в одноклассниках играм Трейлеры 2015-2016 скачать к Красивые зеленые обои для спальни Нэнси дрю дело 2 прохождение игры девчёно смотреть порно фото пожарных История картинках машин в с большими фото девушки очень губами половыми в картинках с День рождения кодом причины плохой потенции Сортавала пруда фото дамбы Научится скачивать игры с торрента Скачать на компьютер игру пейнтбол порно фото частное под платьем языке на русском надписи Китайские в интернете по играть сети Игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721