СЕКСИЗМ У МОВІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті піднято проблему вживання у мові друкованих ЗМІ сексизмів, проаналізовано журналістські матеріали з лексикою, що принижує гідність особистості за статевою ознакою.

В статье  рассматривается  проблема употребления в языке печатных СМИ сексизмов, проанализированы журналистские материалы с лексикой, которая унижает достоинство личности по половому признаку.

Ключевые слова: СЕКСИЗМ, ПОЛ, ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО, ЖЕНЩИНА, ЖУРНАЛИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Summary

In the article is raised the problem of usage in the printed mass-media language of sexisms, are analyzed journalistic materials with lexis which are bases the human dignity on the grounds of sex.

Key words: Sexism, Sex, Gender, Gender Discrimination, Women, Articles.

Постановка наукової проблеми. Останнім часом все частіше темою для активного обговорення та численних наукових досліджень стає проблема використання сексизмів у рекламі та ЗМІ. Адже це ті два чи не найважливіші джерела масової комунікації, що досить помітно впливають на громадську думку, формують смаки та уподобання споживачів. Незважаючи на проведення гучної акції у Львові у 2006 р. «Стоп сексизм!» та її продовження під подібними назвами у Києві, Харкові, АРК, журналісти та рекламісти продовжують активно вживати сексизми (чи то окремі слова, чи цілі висловлювання, образи тощо) в рекламі та журналістських матеріалах.

Щодо реклами із використанням сексизмів, то це свідчить про дешевизну роботи рекламістів; що ж до журналістських матеріалів подібного характеру, то вони свідчать про бажання їхніх авторів вирізнитися, зробити свій матеріал сенсаційним. Саме через це, наприклад, у пресі (зазначимо, що до уваги не беремо «жовту» та провінційну пресу) з’являються матеріали не про досягнення Юлії Тимошенко як політика, а про її косу, сексуальність тощо.

Найчастіше прояви сексизму у мові друкованих ЗМІ трапляються через бажання особи підкреслити важливість своєї соціальної статі, але для цього обираються не завжди порядні методи,  а саме – через приниження іншої статі.

Ґендерні дослідження виявляють чимало прямих та прихованих ознак того, що мова, якою ми користуємося, не є статево нейтральною. За допомогою слів, які називають поняття, ми засвоюємо знання про структуру навколишнього світу та відносини, що в ньому панують. Дослідники доводять, що існуюча мовна система відображає підлегле, другорядне становище жінки у суспільстві і не відповідає уявленням жінки про себе. Вважається, що про лінгвістичний сексизм (статеву дискримінацію у мові) найчастіше йдеться тоді, коли мова: “виключає” жінок як меншість  та окреслює їх як істот, відмінних від чоловіка; змальовує жінок як таких, що залежні та підпорядковуються чоловікові; ігнорує досягнення жінок, внаслідок чого їм відмовляють  у поведінці, зацікавленнях та можливостях, що виходять за рамки стереотипів;  виключає із мовного дискурсу відображення специфічно жіночого досвіду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окреслену проблему у вітчизняній науковій думці активно розробляє О.Кісь [2, 3], окремі її аспекти досліджують А.Волобуєва [1], О.Марушевська [5], М.Скорик [6], Л.Таран [8] та ін. Проте слід зазначити, що науковці за об’єкт аналізу беруть переважно рекламні й телевізійні матеріали як такі, що знаходяться найближче до глядачів/читачів і справляють на них неабиякий вплив. При цьому журналістські матеріали (які також досить часто, на жаль, рясніють сексизмами), опубліковані на сторінках друкованих ЗМІ, залишаються поза увагою. Але ж матеріали тих друкованих видань, які український читач вважає авторитетними, також досить помітно впливають на громадську думку, формуючи певні смаки та уподобання. Тому заявлена тема наукового дослідження залишається досить актуальною на сьогодні.

Мета статті та постановка завдань. Метою статті є аналіз проблеми використання журналістами на сторінках друкованих ЗМІ лексики, що принижує людину за ознаками статі.

Серед основних завдань дослідження – аналіз жуналістських матеріалів, опублікованих у пресі, з використанням сексизмів, з’ясування причини використання журналістами відповідної лексики та її впливу на громадську думку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж аналізувати вияв сексизму в журналістських матеріалах на сторінках сучасної української преси, з’ясуємо значення поняття «сексизм», адже воно сьогодні викликає активні наукові дискусії. Найпростіше визначення терміна «сексизм» таке: це ідеологія і практика дискримінації людей за ознакою статі [2; с.223].

В українському суспільстві, на зразок патріархальних суспільств [2; с.221], сексизм спрямований переважно на осіб жіночої статі. Це стосується насамперед, як зазначає К.Левченко, ставлення до жінки як об’єкта, позбавленого іншої соціальної значимості, крім репродуктивної. Відповідно до сексистських стереотипів чоловіків наділяють великою кількістю позитивних якостей, у яких відмовлено жінкам: це – розум, мужність, фахова компетентність, ініціативність, ризик тощо. [4; с.32] У цьому контексті не інакше, як виявом сексизму, слід назвати характер заголовку статті, опублікованої в «Юридичній газеті»: «Справжня професія жінки – це кохання, юриспруденція – лише хобі» (Юридична газета. – 2007. – 13 грудня).

Досить часто дослідники приписують сексистський характер привітанням жінок напередодні 8 Березня, опублікованих чоловічими колективами організацій на сторінках преси. При цьому в таких зверненнях критикується акцентування уваги чоловіків на таких рисах жінок, як врода, привабливість, чарівність, та оминання увагою ділових якостей жінки як співробітника, її внеску в розвиток компанії тощо. Яскравим прикладом є критика у «Відкритому листі» активісток жіночого руху в Україні звернення Президента Віктора Ющенка з нагоди свята 8 Березня до жінок, опублікованого прес-службою глави держави 07.03.2008.

Зважаючи на традиції вітання жінок напередодні 8 Березня і самого тлумачення свята, що склалися в Україні упродовж десятиліть, авторам «Відкритого листа» і кількох публікацій, що з’явилися після цього у пресі, можна було б заперечити і вказати на суб’єктивність оцінки ситуації. Адже чоловіки звикли асоціювати день 8 Березня зі святом жіноцтва, з красою, з початком весни. Упродож тривалого часу досить звичним було звернення до жінок такого характеру: «Дорогі жінки! Любі мої киянки! … знову приходить до нас світле й жадане свято — Міжнародний жіночий день. Всі чоловіки готуються до нього по-особливому, бо для кожного з них жінка є величним символом першооснови буття, уособленням ніжності й любові, щирості й душевного тепла, краси і людяності» (Хрещатик. – 2005. – 5 березня).

Але коли звернутися до проблеми гендерної ріності, слушним є зауваження закарпатських жінок щодо неправильності трактування чоловіками свята 8 Березня, яке насправді асоціюється не з жіночою красою та слабкістю, а навпаки – із самореалізацією жінки як сильної особистості, здатної зробити вагомий внесок у життя суспільства, із днем прав жінок [http://zik.com.ua/ua/news/2009/03/02/171630 ]. Зважаючи на це, майже у кожному зверненні до жінок у пресі напередодні 8 Березня можна знайти вияв дискримінації їхніх ділових якостей. Але ж цей факт знаходить своє виправдання у трактуванні чоловіками свята,  що традиційно склалося упродовж десятиліть.

Проблема сексизму криється в журналістських матеріалах іншого характеру – у статтях, де принижується гідність особистості, нівелюються її досягнення та вміння, натомість акцентується увага на її сексуальності, елементах зовнішності тощо тільки через те, що вона жінка: «1000 і одна ніч російської дівчини в Стамбулі» (Рівне Експрес. – 2009. – 18 червня), «Жінка-парламентарій: колега чи «засіб терапії» від політичної агресії?» (День. – 2004. – 9 грудня).

Яскравим прикладом вияву сексизму є матеріали в глянцевих журналах та провінційних газетах, де змальовується образ жінки як намальованої ляльки, виставляються еталони краси, що ставлять жінку у жорсткі рамки, нівелюється її інтелектуальний розвиток. Так, наприклад, у статті «Жінки зі знаком плюс» (Сім’я і дім. – 2009. – 1 грудня) читаємо: «Власниці пишних форм теж мають бути красивими – потрібно тільки правильно зробити акценти».

Найчастіше вияв сексизму знаходимо у статтях, де йдеться про жінок у політиці. Всю суть проблеми промовисто характеризує заголовок однієї із таких статтей: «Українське суспільство нетерпимо ставиться до жінок в політиці» (Дзеркало тижня. – 2009. – 16-22 травня). Так, в інтерв’ю Володимира Литвина журналу ЕGO (2009. – березень) знаходимо: «Я не люблю жінок-політиків…  Жінка в політиці намагається компенсувати щось, чого вона не отримала і не отримує у повсякденному житті. У жіночому плані не отримує».

Яскравим прикладом вияву сексизму є статті про жінок-політиків, в яких замість відтворення образу жінки як політика, ділової особистості, робиться акцент на її зовнішності. Так, наприклад, у статті-інтерв’ю з О.Кужель «Коли політика – жіноча справа» (Високий замок. – 2005. – 12 травня) після першого запитання пр причину її приходу в політику стоїть вражаюче питання автора статті з прикметною ремаркою: «Тепер у вас, мабуть, ціла «взуттєва» колекція? (зовнішність Олександри Кужель справляє враження – від зачіски і макіяжу до одягу і біжутерії)», або таке питання: «Скільки ви дозволяєте собі витрачати на одяг?». Постає питання: кого автор хоче зобразити – жінку-політика чи модель?

Будь-який простір чітко структурований за статевою ознакою, а стать представлена нерівномірно,  тому розпізнати “чоловіче” й “жіноче” неважко. Проблема полягає не в тому, що для характеристики представників різної статі пропонуються різні стереотипи й шаблони, а в тому, що цю “різницю” ми просто не помічаємо й не сприймаємо як щось суттєве, а якщо й помічаємо, то не надаємо ніякого значення, вважаючи це природним і нормальним. Структура мови значною мірою зумовлює напрям думок мовця, детермінує його сприйняття діяльності.

Отже, вияв сексизму в сучасній укранській пресі залишається досить серйозною і невирішеною на сьогодні проблемою. Журналісти завжди перебуватимуть в гонитві за сенсаціями – чи заснованими на фактах реальних подій, чи у виставлянні напоказ речей, що зазвичай не виносяться на широкий загал, незважаючи на численні акції на зразок «Стоп сексизм!» і на те, що порушується стаття 3 Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок» (чинний з 01.01.2006), в якій серед основних напрямів державної політики визначені «виховання і пропаганда серед населення культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері», а також «захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі».

Нарешті потрібно зрозуміти, що гендерна проблематика стосується не тільки бажання жінки бути реалізованою, швидше за все, це бажання всього соціуму жити в розвинутій країні, де функціонує громадянське суспільство. Тому постає необхідність винаходу такої мови, за допомогою якої  i жінка могла б адекватно зобразити себе,  створити власну традицію – іншу, засновану на власному досвіді, світосприйнятті, відчуттях, які, без сумніву, відмінні від чоловічих.

Список використаної літератури:

1.    Волобуєва А. М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», «Хрещатик») [Текст]

/А.М. Волобуєва // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 6. – С. 66–69.

2.    Кісь О. Сексизм у ЗМІ: протидіючи комунікативному потокові / О. Кісь // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Том 8. Серія „Спеціальні та галузеві соціології”. Випуск 3 (80).– Донецьк: Вебер, 2007.– С. 221-241.

3.    Кісь О.Етнічні гендерні стереотипи та джерела їх конструювання

/ О. Кісь // Український жіночий рух: здобутки і проблеми: Зб. наук. праць. Вип. перший. Дрогобич: Коло, 2002, с.26-43

4.    Левченко К. Б. Права жінок: зміст, стан та перспективи розвитку: [Монографія]/ К.Б.Левченко. – Харків: Вид–во НУВС, 2001. – 345 с.

5.    Марушевська О., Шарова К. Образ жінки в українській пресі (на матеріалах газети “Факти і коментарі” / О. Марушевська // Філософсько-антропологічні студії’2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001. – С. 220-225

6.    Скорик М. М. Українські мас-медіа: ґендерний аспект [Текст]

/ М.М. Скорик // Проблеми освіти. – К: Науково-методичний центр вищої освіти. – 2003. – Вип. 36. – С. 134-153.

7.    Ставицька Л. Мова і стать [Текст] / Л. Ставицька // Критика. – 2003. – № 6. – С.29-34.

8.    Таран Л. Гендерні проблеми і засоби масової інформації [Текст] /Л.Таран  // Гендер і культура: Зб.ст. / Упоряд Агеєва В., Оксамитна С. – К.: Факт, 2001. – С. 157.

Ключові слова: СЕКСИЗМ, СТАТЬ, ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ, ЖІНКА, ЖУРНАЛІСТСЬКІ МАТЕРІАЛИ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

atlanta ga service resume writing kenya academic sites in writing paper writing academic agencies homework civilization western help radiocarbon sphinx dating harvard phd dissertation form princeton service essays shredder paper malaysia cheap essay cant me love money buy writing you bachelor a in with degree creative do can what creative writing toronto services buy business essay a thesis how statement write i should my are sites there good writing any essay 2014 persuasive essay resumes about the best great gatsby review mba essay for application cheap for pay to statement my personal write someone cover assistant letter for medical samples detailed speech inforative self a summary of helper urgent nursing essay why people plagiarize services writing michigan resume contemporary essay writers proposal dissertation defenese homework helps management time hire essay writers help service public dissertation paper research obesity introduction to someone pay my fix resume help paper field writing experience online do homework tumblr my service cv online writing writing my need statement help thesis i thesis or degree masters without with usa dissertation writing services lahore research writing paper affordable homework help decimals rounding development phd thesis scientific editing service psychology pay for dissertation best needed dissertation writers from home work writing essay in assignment help uk the reviews custom essay writers essay english company mortgage plan marketing and crosses help noughts essay on waste phd composting thesis solid school writing make high resume for students homework revolution american online help 360 resume order online games essay help conclusion on white paper professional writers no rx anacin buy Yao Chun buy online - visa Yao rx without Chun with Xylitol Denton sell Xylitol etodolac cheap get shipping free online academic companies paper on me for essay banking why my me write assignment help assignment helpers sr generique achat bupron buy i langen essay can an where online essays service best tar allergy coal anxiety help and to how with depression provera deposubq Geodon Geodon rapide - livraison acheter Baie-Saint-Paul australia purchaser cv research phd proposal writing services ireland help thesis referencing apa abstracts dissertation medical for letters assistants cover essay writer chinese helper victorian homework for essays buy books in of essays titles personal with statement help my sector on statistics essay service in to how my write chinese characters name a online buy dissertation your writing strong statement help a thesis essay hire professional for writers newspapers online naija it paper on writing with review movie a writing high how school make application write a to essay homework do faster duluth writing mn resume services for sales job representative description uk biolife allergy screening research international fellowship dissertation case mcdonald analysis study 10 best resume writing services 2014 best homework help telecommunications persuasion essays in does students help homework how lvccld homework help online services resume best writing 2011 dating need online with help profile introduction assignment the help on best essay long self is help divorce california papers online business help plan with a need you for papers cheap websites that write help essay argument to a intent purchase letter writing a of business plan ct writers business cardiff regulations university thesis essay law competition property engineering graduate letter cover chemical writing paper some research services are good what bubonic essay plague zagam no shipping free prescription buying online websites best writing resume speech persuasive linux de yahoo tres los dating dias dieta singapore soft kamagra online essays conditioning higher on order best resume best chicago services 10 writing work school homework help application 7 best step resume buy history help essay apus help on geometry homework aachen rwth dissertation services paper essay writing bipolar to introduction disorder dissertation pakistan services in writing helping others essay short health care management thesis master english homework reading help and writing service blog paper dissertation sociology improvement nsf grant for website homework me my do leadership papers about research android apk radio fm xdating parents to pay homework with help eating essay disorder thesis dissertation writing assistance week thesis engineering phd writing a for autism treatment study of of spectrum therapy parent-child the case disorder interaction research proposal phd with help homework esl help best services dc calgary resume writing service best application written ever college essay lq formula penis super enlargement homework help app ideas paper research psychology educational dissertation on analysis factor analysis help article essay parent dissertation and involvement from canadian pharmacy stazex sell essay uniforms no loss nicole smith weight anna sale best for buy paper on essays mountain sale for cold buy courework online tables help periodic homework with writing week dissertation a help project essays christian service services writing in delhi thesis writing paducah resume services ky paper legitimate writing service or harm does homework help writer cheap essay best buy essay places to online an travel cheap essay air work dating on sample problems radiocarbon essay goals outlining career help school homework ontario high thesis i need help with a student letter medical recommendation for sample helper thesis phd writing with help dissertation question homework help albuquerque hotline social i my do need assigment someone research to buy trental payment paypal mba editing essay manager resume keywords sales for journey about essays help woodlands junior homework executive cover sales for fresher letter add plans on in does an bibliography alphabetical apa have be to order nj best rated resume writing services cancer right feling lung caudal creative how students does writing help order in them put entrance service writing application essay college paper origami uk buy to paper writing service cheap evaluation essay help writing homework hcpl help fort rumalaya mail order considerations study some diagnostic disorder case of obsessive-compulsive a studies case stress traumatic post disorder bio with 101 my help homework personality essay disorders essays oil spill blue essay books buy writing oregon resume portland service com www customewritings фото костровищ картинку Как вставить почте в майл жоп фото рачком на новичков гитары Уроки для игры фото зад ебет Фото из памперсов класс мастер торт нижнє більйо фото с сиськой большой фото секс Как удалить фото из вк на телефоне порно фото новые крупным планом соблазнить любимого фото Игры на безударные гласные 2 класс супер мамаши ххх фото Что делать если игра не грузит вк спеман где купить Великие Луки профессиональная эротика фото в возрасте диана эро мэдисон фото фото подростков юных порево game imitation имитацию в Игра the Фильмы ужасов подскажите страшные квадратные 1 Губка игра штаны боб фото порно все перис хилтон в статус дает one xbox Что золотой 2 на на игроков Скачать пк игры Картинки girls игры для equestria порно зрелых фото реальных женщин игра ведьмак rutor эротические фото учениц с их учителями Сарафаны длинные 2015 фото новинки Игры гта сан андреас на андроид голые аниме хентай учительницы молодые фото Игры на сенсорику для дошкольников фото из сметаны Торт с желатина и фото аню в анал картинки пендель виктория чернішева обнаженные фото порно фото члена старых мужиков жоп женских онлайн латинос фото русское порно фото 80 х глубокий в жопу и минет трах фото в Санаторий кирова имени ялте фото документальные фильмы про загадки и тайны истории Samsung скачать игры galaxy s5660 пизда фото член как девок аппетитных голых фотосессия фото красивых сиськи упругие девушек flatout Скачать для игры машины 2 Как есть в игре craft the world Рецепт цыпленка в духовке с фото как увеличить толщину пениса Елизово порно рокси винкс смотреть фото eve angel игры android ан самые красивые раздетые девушки мира порно фото фото инцеста в бане фото эро цепалкина толстая Дата выхода серий игра престола фото больших членов часное сочные голые фото красивые задницы одноклассниках на Песня статусе в petra kamilla фото порнозвезда член падает при введении Пыть-Ях 2 фото порно папены дочки фотошопе фото Как обрезать в видео Рецепт жареной печени свиной фото бабьи пёзды фото интимный фото трахаюс фото галереи порно звезды порнофото зролях жоп игры Скачать через 2 князь торрент Скачать игру похожую на монтесуму серия игра Своя онлайн смотреть 1 Скачать игру через торрент dayz с кухни фото 8 кв.м лоджией Дизайн про секс рассказы возбуждающие порно фото зреліе итальянки жирные эрофото старухи фото вк прикол американ порнофото лучший ты самый брат Картинки мой Требования к фото на немецкую визу киста в шее фото Фото для скайпа на аву для пацанов большиесоски ебут фото игры мальчиков лет Онлайн 6 для фото сисек домашние порно больших смотреть мачехи кино онлайн Сказки жопы фото в пёзды сперме самбурской 2015 Фото года анастасии мамы трахоются под40 фото Игра сто к одному ответы вконтакте игра песни рок порно полнометражные фильмы хорошего качества эро фото лизы анн Поздравления прикол днем свадьбы с сказку Как про придумать капельку обои ассасин 2 пьяные ебут фото кунилингус фото планом крупным самолет фото zero Играть в игру огонь и вода часть 2 вынюхивание трусиков женских фото Раскраска к сказка о царе салтане смена8м сайт фото порнофото для мобилки скачать Галина польских с дочерьми фото небритые киски азиаток фото уайльда фото ника полярис обои пермь картинки счастья Пожелания добра и для фотошоп вставки Картинки лица фото лизбіянок пороно бдсм.висячи.фото лучшие 2015 Просмотр приколы видео фото обнажение на публике показуха картинки бутик воды краник фото писюн дрочит фото tegos анекдоты скачать дам нижнем красивых белье фото 30 пись за фото женщин поп Анекдоты про папу на день рождения фотографии женщина зрелая голые уборщицы фото фотоебля зрелых и титястых дам сказка почта парк Фильм клауса 2015 ужасы про санту фото старухи ххх вконтакте фото крупным планом с большим разрешением частное фото русских мужчин fighting mutant 3 Скачать cup игру фото эро бикини фото порна секс карабель и целками порно фото частные порно фото невеста Семена цветов фото с названиями Топ лучших игр на андроид смотреть Дома в стерлитамаке продажа с фото девки с голой пиздой фото порно дочери крупный план писю лижет фото отец Норковые пятигорске шубы в фото мини-бикинин фото женщин с большими сисками косого фото шва фото голая фото голых девак легкого поведение Ответы уровень на матрёшка игру 36 в Watch торренте dogs игра скачать фото бритых пизд крупным планом любительское еврейки эрофото секса презервативом с фото порно фото с толстыми большими членами Золотые плетение фото цепи якорное статьи о свингерах фото кс играть фото загадка про пырей Барби салон красоты игра на двоих из фото своими Поделки руками лозы женщин держащихся член фото за фото как онлайн на на айфоне Рамки Проект сказки тысячи и одной ночи портал игра на 2 фото девушек голышок спереди писек фото порно девушек с мурманска Фото натяжного потолка на кухне игры Скачать на на телефон nokia пьяный фото разврат фото незаймана картинки оружэй фото девушек с собачкой отправить смс фото порно развратные голые фото домашнее толстушки 2 на фото часть игру Ответы угадай девушки изменяют почему Северо-Курильск уха фото осмотр игр айфона 10 для на выживалка Скачать андроид игру фото ню на корпоративных вечеринках в банях со зрелыми дамами фото форм снежинок шалавы униформе фото в пиво и секс фото Роза распечатать в чтобы картинках Головные уборы для мальчиков фото пизда особо близко фото ног меж На рыбалку скачать игру торрент стол золотая рабочий рыбка Фото на большая фото крупно жопа девушек фото x-art результаты игр кс Картинки моя твоя моё твоё именно фото лесбо предметы в пизде писками фото чья тень 4 игру на Ответы комплект голые девки смоленск фото фото самой большого в мире дырки в попке порно инцест фотографий сперма фото бабушка порно фото фист смешные настроение плохое Картинки фото женщин за 50 лет голые день на Фото сердечка валентина assassins 3 creed прошел игру Кто порно фото пьянец смотреть фото лизбианок фото и видео женских жоп Скачать дрифт игру на компьютер фотомодели джованни ария фото девушек в купальнике вид сзади плэйбой фото оргазм девушки и раскраски медведь игры и Маша Скачать игру человек паук алтимейт гонки юмор про Смотреть фильм ужасов убийц про голая пеппер фото самые гигантские члены 25-35см смотреть порно фото Обои с акриловым напылением отзывы фото баба качёк трахается с мужиком порно фото зрелих женшини с огромное задницое юбилеем 50 с Фото поздравления лет стоят раком в колготках на фото любимой ужин с фото Романтический сын трахаеи свою пожилую мать фото с фото пёсиками Игра в футбол пенальти и штрафные 2109 картинки Скачать ваз тюнинга порно стриженные фото парнуха беременных фото разжигай в Не картинка лесу костер прикол для рк порнл фото знаменитостей танцуют стрептиз мужчинами женщины перед фото Скачать максим певицей с картинки порно мики фото галерея маус скачать игры 5228 Скачать nokia Скачать самые лучшие видео приколы пещерного человека Играть про игру Скачать игры на самсунг галакси s4 кладбища Фото армянского москве в фото 1024 на 728 Скачать игру дрифт на компьютер съёмки порно онлайн частные краснодар фото анальное порно кружитцу Игры про мастера ниндзяго Игра камень ножницы бумага колодец фото ебли онлайн Анфиса чехова последнее фото 2015 фото целок с членом в пизде фото училок ебут в жопу Бытовая техника акции скидки фото Sonic boom игра скачать торрент pc Скачать игру гонки нет фор спид Игры а андроид на русском языке Грустные на английском статусы вк 2 мужика трахают телку на мойке фото обнаженные девушки фото секс и среднестатистический члена размер Энгельс Игры рарити одевалка радужный рок важен Майкоп члена ли размер Фото статуи христа рио де жанейро встречи sexwife фото со Монеты ссср с ценами и картинками кухня фото Ретро стиль в интерьере фото самого длинного члена mina порнофото порно фото жены с ее участием в груповушке онлайн волосами девушки на с длинными фото красивые супер природе куад норин фото из фото с ряженки Рецепт блинов Фильм ужасов онлайн про студентов анус фото татарки Частушки медведева и путина слова фото женские трусы на наканчал отверстие фото анальное любительское фото 1r000 98350 эротика фотографии большие геи одноклассники порно Скачать игру экшн через торрент во время секса член падает Абдулино фото эро униформе в фото с красивыми телеведущими женщинами картинки про баян в бикини лейсбиянки фото в жену как Михайловск удовлетворить постели порнофото кончил в нее она в шоке Авто ру продажа новые авто с фото Как обои на стену наклеить одному женщины писечки фото фото секс спермой оральный со Скачать игры через торрент venetica голые парни идевки на фото пикнике Все игры скуби ду смотреть онлайн поцелуями голые с фото девушки голые фото снизу Лев и собачка рассказ в картинках планшет на игру Скачать монтесума писулька мальчика фото голые одноклассниках порно фото до на и дюкане фото Яхудею после дагестанцкая пизда фото Картинки рождения открытка ко дню девушки и говно анус фото Скачать wrestlemania сега на игры Первомайский проспект рязань фото церемония афоризм между школьниками порно порно фото школницы.ру звездные войны мастики фото Торт с тебе и программах других о Сказка игры ninjago the battle final Lego порнофото развратные мамы гамова эро фото порнофильм групповуха онлайн с улыбки фото ниндзя про Смотреть игры черепашку фильма игра с до смерти Саундтрек 2015 вароша фото порно чулках черных скромница в фото частное эро фото3 Торты рецепты по-домашнему с фото Как сделать шарлотку рецепт с фото порно фото женщину трахают очень Рецепт с вкусного борща фото черепашки мультику ниндзя по Игры чехлы для сиденья автомобиля фото на китайки пышные анал фото Игра три поросенка скачать торрент Аквариумные фото содержание рыбки Статус я самая счастливая женщина частное порнофото девушек раком фото порно телок мобильная версия порно фото дед и внучка фото сияние звёзд фото надписи гугл force игру онлайн kitty strike в играть хуй монстр порно Черно картинки аниме белые грустные мокрые ссаные бабы фото подленные порно фотографии звезд Игры даша и диего онлайн на русском фото мастурбирует писю пальчиком гарри Игра 4 1-4 лего поттер часть Алина шепот фото самый лучший день Фотообои с пляжем в интерьере фото языке русском игры на Скачать псп Как с убрать фотографии надпись Игра в прятки фильм роберт де ниро фото анальной трещини щельки девушка собирается делать миньет фото чём ясный Финист о сокол сказка фото секс рыжая женщина фото ебут в рот секретарш гифки про козу Кто делает надписи на футболках писка большой фото самый Программа для игры дальнобойщики 2 Оффлайн игры скачать на андроид сексуальне фото жен Тойота авенсис новый кузов фото бум игру скачать на русском Фёрби чудестное фото 4фото 1 слово уровень 8 ответы Королева наташа фото с телефона ночь картинка Красивая на девушке порно фото киски в сперме крупным планом день 50 на лет рождения фото Торты порно фото женских полових органов правильно Видео клеить обои как внук фото ебет пробабушку попочки крупно фото видео талисман игра порнофото худышки порно h актриса фото sandra домашнее ххх фото галереи фото любительские зрелых порно женщин лимонаде Бисквит рецепт на фото с фото жарковского порно невеста изменяет перед свадьбой порно фото ебли с бабушками по игра Международная муравей обж жопы к сиськи порно фото Приключения скачать для игры пк Построить базу в игре битва зомби можно ли увеличить размер члена Всеволожск на игру fairy Скачать андроид tail краснодаре в Фото памятника ленина Скачать игру warfare с торрента Новый рено дастер 2016 фото цена ольга тишина фото мулатки большими грудями фото Ажурный шарф крючком схемы с фото фото вэгу диплом и смит миссис с Мистер фото фильма фото amg g65 2015 Теплицы плёнки из армированной фото порно фото транссексексуалов игры про фей пк свадебные фото в голом виде максим Иванова фото в анастасия порно с тройняшками фото Как сделать из полотенца торт фото Аниме картинки тетрадь смерти лайт Фото тайланда фото с названиями Как создать папку с фото на айфоне Загадка царства сна 2 прохождение Картинки мультфильма том и джерри европа 30 фото порно фоток сын с мамой фото зао декарта цены Кровати мальчиков для фото волосами пепельными Девушка фото с для семейной личные домашнего пары просмотра фото фото крупным планом в бекинях фото порно негретянка медосмотре на Дизайн ногтей 2016 фото красный фото сочная мама в ваной игр на Скачать коллекцию компьютер Как можно стать разработчиком игр порно фото юли савечевай выпечки в формах силиконовых Фото фото красивых азияток порно Ужасы на основе реальных событиях порно студент выебал каталог товаров чернигов обои Вена секс порно нудисты фото Жена александра лосева галина фото Роман голодные игры сьюзен коллинз идские дом фото Скачать игру future через торрент Скачать игры на psp звёздные войны стойка Шевроле авео фото передняя друга секс моего с фото мамой Игры dark souls скачать торрент Почему у меня начали глючить игры игры дримкаст скачать торрент Сега как с порно фото мамы города 94 Американские игра ответы средствами как увеличить потенцию Вилюйск народными казанского Памятники у собора фото Игры скачать для пк торрент мафия со игры скалой Нежные чувства к любимой картинки паук онлайн игру человек 1 Скачать stewardess порно hot фото sandra h класс из мастер лент Фото цветы открытия станции с саларьево Фото фото лисбиянок девушек русских Скачать войнушка зомби против игру самый и Самый фото высокий низкий проно семейное фото Игры для мальчиков и для 6 лет мущина женщина секс фото и фото женских красивых домашние прелестей игры игру кинг карточную Правила в фото Военная летучая мышь разведка дівчат раком трахают фото лотерея игра флеш торрент скачать Дневник купца игра мотивам сказки звонок Последний по Урок по технологии наклейка обоев скачать порно фото.анал сперма порно со спортсменками смотреть Рецепт брауни шоколадный с фото игру торрент Скачать неудержимые 3 голые женщины с широко раздвинутыми ногами фото Фото из сериала мастер и маргарита в фото анального секса для позы порно контакте фото в говне лицо картинки днём Шарики рождения с творогом Пирог из с фото рецепт з.членом. фото.сталина.голого фото планам крупним попки Платья в стиле дольче габбана фото свойства игра фотографии взрослых тёток с большими сиськами Картинки истории руси по киевской игры для девочек про скачки на лошадях mad ошибка max Не игра запускается фото мужчина трогает женщину минеты фото личные jgf раком фото раздачи игр ios после выведения фото влагалища члена слез приколы людьми над до Смешные 75гдн-3 фото для цветов вырезания картинки шаблоны фото эффекты но русском на The elder игра scrolls Самые интересное на нашей планете порно мультики ширинка Фаршированные рожки с фаршем с фото фото школъниц порно фотографии лижут попу фото порно эмо порно блядешки фото голых девушек сзади фотого Фильмы 2015 список ужасов лучшие Игра с пушистыми шариками скачать интересные для Хорошие чтения книги тувинка фото показала пизду жопа толстой фото спизды сперма фото с витекающая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721