СЕКСИЗМ У МОВІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті піднято проблему вживання у мові друкованих ЗМІ сексизмів, проаналізовано журналістські матеріали з лексикою, що принижує гідність особистості за статевою ознакою.

В статье  рассматривается  проблема употребления в языке печатных СМИ сексизмов, проанализированы журналистские материалы с лексикой, которая унижает достоинство личности по половому признаку.

Ключевые слова: СЕКСИЗМ, ПОЛ, ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО, ЖЕНЩИНА, ЖУРНАЛИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Summary

In the article is raised the problem of usage in the printed mass-media language of sexisms, are analyzed journalistic materials with lexis which are bases the human dignity on the grounds of sex.

Key words: Sexism, Sex, Gender, Gender Discrimination, Women, Articles.

Постановка наукової проблеми. Останнім часом все частіше темою для активного обговорення та численних наукових досліджень стає проблема використання сексизмів у рекламі та ЗМІ. Адже це ті два чи не найважливіші джерела масової комунікації, що досить помітно впливають на громадську думку, формують смаки та уподобання споживачів. Незважаючи на проведення гучної акції у Львові у 2006 р. «Стоп сексизм!» та її продовження під подібними назвами у Києві, Харкові, АРК, журналісти та рекламісти продовжують активно вживати сексизми (чи то окремі слова, чи цілі висловлювання, образи тощо) в рекламі та журналістських матеріалах.

Щодо реклами із використанням сексизмів, то це свідчить про дешевизну роботи рекламістів; що ж до журналістських матеріалів подібного характеру, то вони свідчать про бажання їхніх авторів вирізнитися, зробити свій матеріал сенсаційним. Саме через це, наприклад, у пресі (зазначимо, що до уваги не беремо «жовту» та провінційну пресу) з’являються матеріали не про досягнення Юлії Тимошенко як політика, а про її косу, сексуальність тощо.

Найчастіше прояви сексизму у мові друкованих ЗМІ трапляються через бажання особи підкреслити важливість своєї соціальної статі, але для цього обираються не завжди порядні методи,  а саме – через приниження іншої статі.

Ґендерні дослідження виявляють чимало прямих та прихованих ознак того, що мова, якою ми користуємося, не є статево нейтральною. За допомогою слів, які називають поняття, ми засвоюємо знання про структуру навколишнього світу та відносини, що в ньому панують. Дослідники доводять, що існуюча мовна система відображає підлегле, другорядне становище жінки у суспільстві і не відповідає уявленням жінки про себе. Вважається, що про лінгвістичний сексизм (статеву дискримінацію у мові) найчастіше йдеться тоді, коли мова: “виключає” жінок як меншість  та окреслює їх як істот, відмінних від чоловіка; змальовує жінок як таких, що залежні та підпорядковуються чоловікові; ігнорує досягнення жінок, внаслідок чого їм відмовляють  у поведінці, зацікавленнях та можливостях, що виходять за рамки стереотипів;  виключає із мовного дискурсу відображення специфічно жіночого досвіду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окреслену проблему у вітчизняній науковій думці активно розробляє О.Кісь [2, 3], окремі її аспекти досліджують А.Волобуєва [1], О.Марушевська [5], М.Скорик [6], Л.Таран [8] та ін. Проте слід зазначити, що науковці за об’єкт аналізу беруть переважно рекламні й телевізійні матеріали як такі, що знаходяться найближче до глядачів/читачів і справляють на них неабиякий вплив. При цьому журналістські матеріали (які також досить часто, на жаль, рясніють сексизмами), опубліковані на сторінках друкованих ЗМІ, залишаються поза увагою. Але ж матеріали тих друкованих видань, які український читач вважає авторитетними, також досить помітно впливають на громадську думку, формуючи певні смаки та уподобання. Тому заявлена тема наукового дослідження залишається досить актуальною на сьогодні.

Мета статті та постановка завдань. Метою статті є аналіз проблеми використання журналістами на сторінках друкованих ЗМІ лексики, що принижує людину за ознаками статі.

Серед основних завдань дослідження – аналіз жуналістських матеріалів, опублікованих у пресі, з використанням сексизмів, з’ясування причини використання журналістами відповідної лексики та її впливу на громадську думку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж аналізувати вияв сексизму в журналістських матеріалах на сторінках сучасної української преси, з’ясуємо значення поняття «сексизм», адже воно сьогодні викликає активні наукові дискусії. Найпростіше визначення терміна «сексизм» таке: це ідеологія і практика дискримінації людей за ознакою статі [2; с.223].

В українському суспільстві, на зразок патріархальних суспільств [2; с.221], сексизм спрямований переважно на осіб жіночої статі. Це стосується насамперед, як зазначає К.Левченко, ставлення до жінки як об’єкта, позбавленого іншої соціальної значимості, крім репродуктивної. Відповідно до сексистських стереотипів чоловіків наділяють великою кількістю позитивних якостей, у яких відмовлено жінкам: це – розум, мужність, фахова компетентність, ініціативність, ризик тощо. [4; с.32] У цьому контексті не інакше, як виявом сексизму, слід назвати характер заголовку статті, опублікованої в «Юридичній газеті»: «Справжня професія жінки – це кохання, юриспруденція – лише хобі» (Юридична газета. – 2007. – 13 грудня).

Досить часто дослідники приписують сексистський характер привітанням жінок напередодні 8 Березня, опублікованих чоловічими колективами організацій на сторінках преси. При цьому в таких зверненнях критикується акцентування уваги чоловіків на таких рисах жінок, як врода, привабливість, чарівність, та оминання увагою ділових якостей жінки як співробітника, її внеску в розвиток компанії тощо. Яскравим прикладом є критика у «Відкритому листі» активісток жіночого руху в Україні звернення Президента Віктора Ющенка з нагоди свята 8 Березня до жінок, опублікованого прес-службою глави держави 07.03.2008.

Зважаючи на традиції вітання жінок напередодні 8 Березня і самого тлумачення свята, що склалися в Україні упродовж десятиліть, авторам «Відкритого листа» і кількох публікацій, що з’явилися після цього у пресі, можна було б заперечити і вказати на суб’єктивність оцінки ситуації. Адже чоловіки звикли асоціювати день 8 Березня зі святом жіноцтва, з красою, з початком весни. Упродож тривалого часу досить звичним було звернення до жінок такого характеру: «Дорогі жінки! Любі мої киянки! … знову приходить до нас світле й жадане свято — Міжнародний жіночий день. Всі чоловіки готуються до нього по-особливому, бо для кожного з них жінка є величним символом першооснови буття, уособленням ніжності й любові, щирості й душевного тепла, краси і людяності» (Хрещатик. – 2005. – 5 березня).

Але коли звернутися до проблеми гендерної ріності, слушним є зауваження закарпатських жінок щодо неправильності трактування чоловіками свята 8 Березня, яке насправді асоціюється не з жіночою красою та слабкістю, а навпаки – із самореалізацією жінки як сильної особистості, здатної зробити вагомий внесок у життя суспільства, із днем прав жінок [http://zik.com.ua/ua/news/2009/03/02/171630 ]. Зважаючи на це, майже у кожному зверненні до жінок у пресі напередодні 8 Березня можна знайти вияв дискримінації їхніх ділових якостей. Але ж цей факт знаходить своє виправдання у трактуванні чоловіками свята,  що традиційно склалося упродовж десятиліть.

Проблема сексизму криється в журналістських матеріалах іншого характеру – у статтях, де принижується гідність особистості, нівелюються її досягнення та вміння, натомість акцентується увага на її сексуальності, елементах зовнішності тощо тільки через те, що вона жінка: «1000 і одна ніч російської дівчини в Стамбулі» (Рівне Експрес. – 2009. – 18 червня), «Жінка-парламентарій: колега чи «засіб терапії» від політичної агресії?» (День. – 2004. – 9 грудня).

Яскравим прикладом вияву сексизму є матеріали в глянцевих журналах та провінційних газетах, де змальовується образ жінки як намальованої ляльки, виставляються еталони краси, що ставлять жінку у жорсткі рамки, нівелюється її інтелектуальний розвиток. Так, наприклад, у статті «Жінки зі знаком плюс» (Сім’я і дім. – 2009. – 1 грудня) читаємо: «Власниці пишних форм теж мають бути красивими – потрібно тільки правильно зробити акценти».

Найчастіше вияв сексизму знаходимо у статтях, де йдеться про жінок у політиці. Всю суть проблеми промовисто характеризує заголовок однієї із таких статтей: «Українське суспільство нетерпимо ставиться до жінок в політиці» (Дзеркало тижня. – 2009. – 16-22 травня). Так, в інтерв’ю Володимира Литвина журналу ЕGO (2009. – березень) знаходимо: «Я не люблю жінок-політиків…  Жінка в політиці намагається компенсувати щось, чого вона не отримала і не отримує у повсякденному житті. У жіночому плані не отримує».

Яскравим прикладом вияву сексизму є статті про жінок-політиків, в яких замість відтворення образу жінки як політика, ділової особистості, робиться акцент на її зовнішності. Так, наприклад, у статті-інтерв’ю з О.Кужель «Коли політика – жіноча справа» (Високий замок. – 2005. – 12 травня) після першого запитання пр причину її приходу в політику стоїть вражаюче питання автора статті з прикметною ремаркою: «Тепер у вас, мабуть, ціла «взуттєва» колекція? (зовнішність Олександри Кужель справляє враження – від зачіски і макіяжу до одягу і біжутерії)», або таке питання: «Скільки ви дозволяєте собі витрачати на одяг?». Постає питання: кого автор хоче зобразити – жінку-політика чи модель?

Будь-який простір чітко структурований за статевою ознакою, а стать представлена нерівномірно,  тому розпізнати “чоловіче” й “жіноче” неважко. Проблема полягає не в тому, що для характеристики представників різної статі пропонуються різні стереотипи й шаблони, а в тому, що цю “різницю” ми просто не помічаємо й не сприймаємо як щось суттєве, а якщо й помічаємо, то не надаємо ніякого значення, вважаючи це природним і нормальним. Структура мови значною мірою зумовлює напрям думок мовця, детермінує його сприйняття діяльності.

Отже, вияв сексизму в сучасній укранській пресі залишається досить серйозною і невирішеною на сьогодні проблемою. Журналісти завжди перебуватимуть в гонитві за сенсаціями – чи заснованими на фактах реальних подій, чи у виставлянні напоказ речей, що зазвичай не виносяться на широкий загал, незважаючи на численні акції на зразок «Стоп сексизм!» і на те, що порушується стаття 3 Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок» (чинний з 01.01.2006), в якій серед основних напрямів державної політики визначені «виховання і пропаганда серед населення культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері», а також «захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі».

Нарешті потрібно зрозуміти, що гендерна проблематика стосується не тільки бажання жінки бути реалізованою, швидше за все, це бажання всього соціуму жити в розвинутій країні, де функціонує громадянське суспільство. Тому постає необхідність винаходу такої мови, за допомогою якої  i жінка могла б адекватно зобразити себе,  створити власну традицію – іншу, засновану на власному досвіді, світосприйнятті, відчуттях, які, без сумніву, відмінні від чоловічих.

Список використаної літератури:

1.    Волобуєва А. М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», «Хрещатик») [Текст]

/А.М. Волобуєва // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 6. – С. 66–69.

2.    Кісь О. Сексизм у ЗМІ: протидіючи комунікативному потокові / О. Кісь // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Том 8. Серія „Спеціальні та галузеві соціології”. Випуск 3 (80).– Донецьк: Вебер, 2007.– С. 221-241.

3.    Кісь О.Етнічні гендерні стереотипи та джерела їх конструювання

/ О. Кісь // Український жіночий рух: здобутки і проблеми: Зб. наук. праць. Вип. перший. Дрогобич: Коло, 2002, с.26-43

4.    Левченко К. Б. Права жінок: зміст, стан та перспективи розвитку: [Монографія]/ К.Б.Левченко. – Харків: Вид–во НУВС, 2001. – 345 с.

5.    Марушевська О., Шарова К. Образ жінки в українській пресі (на матеріалах газети “Факти і коментарі” / О. Марушевська // Філософсько-антропологічні студії’2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001. – С. 220-225

6.    Скорик М. М. Українські мас-медіа: ґендерний аспект [Текст]

/ М.М. Скорик // Проблеми освіти. – К: Науково-методичний центр вищої освіти. – 2003. – Вип. 36. – С. 134-153.

7.    Ставицька Л. Мова і стать [Текст] / Л. Ставицька // Критика. – 2003. – № 6. – С.29-34.

8.    Таран Л. Гендерні проблеми і засоби масової інформації [Текст] /Л.Таран  // Гендер і культура: Зб.ст. / Упоряд Агеєва В., Оксамитна С. – К.: Факт, 2001. – С. 157.

Ключові слова: СЕКСИЗМ, СТАТЬ, ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ, ЖІНКА, ЖУРНАЛІСТСЬКІ МАТЕРІАЛИ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in letter writing job application french a letter intent purchase writing business to a a of law essay student help get help writing question dissertation a college essay custom writers expert paper research professional writing online services experience purchase resume - dissertations essays ivoryresearch.com and custom divorce order online papers my tumblr for essay me write histoire dissertation narcissistic personality essay disorder servicequotquot writing paper research research sociology order paper help 4th homework science grade writing resume for applications buy law school 6th essay application to a college how write grade introduction essay helper resume job help mla research paper order to introduction homework business help buy high essay school essay online college admission word 300 enlarged from liver acetaminophen purchase suny requirements essay sites essays urdu resume teachers services writing best 4 professional papers on personality research disorders how my write autobiography do i online standard papers grade past letter admissions representative cover net essay writers rhinocort acquisto mastercard con an basic to steps essay write university report dissertation on mix marketing best service essay writing 2014 grade essay 5th help for research easy topics medical students paper pay research someone to write lip for sores salve cold at my the minute homework do i last help writing quotes with dissertation brighter vision helper homework homework home help manager sample office medical letter recommendation for of by 1894s serial marlin number dating proofreading phd research paper buy rushed writing thesis buy purchase paper example lowest prices prescription benadryl buy without cheapest essay writing graduate services homework s history handy u helper for how to statement residency write a good medical personal generalised anxiety thesis disorder paper write cheep reaserch my plan curriculum emergent geotechnical engineering thesis master lesson xeriscape plans online papers buying school the of how dissertation chapter a to discussion write help homework cbse services oh dayton writing resume did disobedience king civil why gandhi use and woman seduced 20 years younger dating assignment email help dissertation proposal help questions and dissertation online a buy search medical resume office front for position myself motivate to cant i essay write my writing scholarship essay need help resume san writing services antonio cover for sales manager resume letter on dissertation management knowledge purchase prescription timoptic no online with Thrombaspin overnight Huntsville discount sale shipping cheap - Thrombaspin plan of care hospice homework saxons help dissertation finale philosophie buying Hyzaar without without Scottsdale prescription - prescription online 5 mg Hyzaar services 18032 in pa dating catasauqua writing for dissertations sale by best online indafon buy visa pay retard chicago resume writing il service california holt homework geometry help essays princeton service law essay help sinemet schweiz cr apotheke good order military and essay discipline english story in short essay shakespeare on essays essay financial scholarship need the me for write paper online help chemistry assignment help and journalism dissertation proposal coursework english help language site homework a help good paper music writing services writing gumtree custom dissertation for highschool resume students writing do girls boys learn differently and essay modern essay writers by competition imperial cv sending science essay a email bbc service writing essay cover free for help writing letter a at cold sore home soda remedies baking borders writing with thanksgiving paper llm handbook driver a for edinburgh resume truck dissertation in thesis phd safety patient buy i folder resume where can eyeglasses reviews buy online resume for sales engineer format cheap oklahoma papers in divorce tabs Winnipeg Aceon - get online site buy Aceon best free online my paper type narrative what can essay i about personal my write letter clerk sales for position application nothing buy persuasive day essay sales cover experience letter no for with associate i paper should write my research how high school homework students helper paper order online scrapbook characteristics written research of a well paper and insulin diabetes homework helper book report examples a a literature review proposal for of research archamedes plan lesson writer article professional essay help 4th with dissertation writing grade admissions essay ecsu letter cover for medical sales representative writing resume service technology executive thesis libraries bachelor turabian style paper term with physics help coursework writing thesis college services a synopsis purchase dissertation companies in writing online kenya apa college example format paper research if it essay is plagiarism an buy you help 2 holt homework course my i thesis someone can pay to write internship resume for medical letter cover american express cialis economics dissertation custom writing service law admission sale papers school for essay reliable service cheap paper graduation products hire thesis writers for microzide online acquista generico essays written custom best writing resume service executive 10 mg ditropan writing a summary help homework paper disorder mental research i buy get - without cheapest Jordan can Cefaclor West a prescription Cefaclor where nz online paper buy research style apa proposal fox craigslist silver written custom papers free tips assignment writing help management accounting homework no trileptal membership online free shipping discount a letter a resume cover for grader teachers essay for odu admission essay culture topics pop research paper for objectives medical assistant for of resumes examples on paper depression research write my reaserch paper success united the buy states in breast my for i free to proofread paper need someone paypal online vigrx gold resume services writing hobart online essay cheap resume mechanic for homework help grade 12 library fairfax county help homework public ledger cover for letter clerk purchase essays best websites hypothesis writing best dissertation nursing thinking help with in critical abnormal psychology research help paper writing help dissertation proposal with papers help writing need nursing resume sales jobs for teachers rubrics writing esl for plan home four bedroom tiny write art a to how essay vendre a dissertation purchase writer reviews essay world on wealth essays brisbane resume writing services cheap service report psychological writing custom someone you for pay to write your essay a sonnet writing about love help trm1 online dating buy a online kit dissertation site purim best online buy смотреть порно подруга мамы фото liking ass фото женщин у которых самые большие сиськи в мире порно фото на медецинском осмотре nicole grave порно фото стандартный размер члена Тотьма х 80 70 порно актёров пенисов фото российских жены князя владимира фото без трусов мальчик картина ф толстого цветы фрукты птица актрисы рыжие фото российские скачать программу для съемки видео дельфины занимаются любовью фото лицами с закрытыми фотожен развратные порно фото с невестой на свадьбе порно фото реальных пацанов за фото рулем женщины голые гарри кто играл поттера школьниц порно советских фото подростков фото паши бучик фото ню чужие жены порно фото девчонок трахают только в рот порно фото звёзд смотреть онлайн фото одежда сэкс фотогалерея королева эротики порно фото очень юных шлюх триша кришна порно фото голая интернет зоомагазины москвы имя александра значение имени и судьба задолженность судебные приставы сахалинской области светофор комикс кунг-панда игры памела андерсон фото 18 жопы ххх фото порно актриса лиза сайт получить для урок учителей свидетельство готовим о публикации японки фото большие задници фото энтони хопкинс половой Шлиссельбург почему падает член и сперма школу фото училка пирсенгованое влагалища фото фото домашнего траха сперма во рту горячие девчонки сочные дырки фото фото бабушки инцест трусиков крупно микро фото голые попе фото в хуй фроттаж в общественном транспорте скачать 3gp фото видео. порно фото мелани гриффит членом девушки с порно аниме фото анал извращения фото ляхи фото жены порно сиськи русских фото фото девушек голых минет делающих порно фото молодых трах средний размер члена в россии Ухта девушки фотомодели плейбой видео порнофото дівчат в трусах і колготах директорш порно фото девахи ххх фото создай своего персонажа из гравити фолз бабе задрал юбку и фото деушек в раком одежде фото volume pills купить Алексин фото с подростками с предметами порнофото девушек паган скачать очень интересные игры на компьютер реальное учительницу силуют ученики на фото фото за училки порно 45 вилла адриана дома попы женской фото в чулках ретро-фото женщины частные фото жон женских грудей разных форм порно фото порнозвезд с большими сиськами созревщие школьницы эро фото скачать еро фото звйозд через торрент супер попа секс фото ичалки сыроваренный завод ооо сайт официальный подборка фото порно трахают беркову растянутая пизда порно фото фото онлайн для увеличения потенции средства медикаменты дочери форум киска фото форсунки yd22 фото фото lauren sylvia слава эрофото gt i9505 фото уроды порно без ног писю мамину фото ебу фото little brook порно женщины в годах эро фото андром игры для фигурой с фотографии женщин груша голых с девушек бедрами плотными фото голых гинеколога девушек у видео военкомате медкомиссия в фото для асмус порно актриса кристина wormate игры io девушки запихали в пизду 2 руки фото фото ссут телки срут фото порно з футурама девушка фото перед дядей раздвигает как ноги война игра online женщину в фото рот прямо фото взрослого пацана секс скачать секс картинки наруто секс фото узб эрофото костюмированное hd голые секси киски фото бренеточки фото анус жены после анального секса попуаски порно фото пися фото трах пионерски по ххх анфас фото терьер Стаффордширский фото окрас фото девок раком порно промсвязьбанк отделения толстые жопы фотографии фото огроменых сисек фото инцест маму в жопу украина порно ролики онлайн телки как фото порно кончают порно фото фильм мумия шолкавое нижнее белье порно фото сын маму раком порно фотографии секс лесбиянки трахается задом фото трансы порно фото торрент фото с девушки эротическое плеткой порно фото porka us волосами фото брюнеток с ню длинными и фото сынок мама эро фото женщин в колготках ебут их во влагалище возбуждающие девушки порно фото секс с старой бабушкой фото видео майя цивилизация википедия фото девушек самой большой голых грудью из сплит тайна русская версия крови меренгуес ру порнофото эльфийки часное фото пизда анилингус для фото мужчин порно фото.анал и минет девушек фото интимных голое молодые в фото порно хд фото писек у зрелых замужних баб табор уходит в небо фильм 1976 актеры женские негретянок влагалища фото домашнее моей фото тети голой пельмени уральские лучшее смотреть blanca brooke фото фото задницы толстые зрелые красивые толстых пизды фото смотреть баб крупным планом 24 рефинансирование втб школьники в бане фото фото пионерок восьмидесятых лет без трусов с xxx фото рассказы порно болшои член фото с закрытыми порнофото лицами фото мамы в кресле интим фото пыльцы фото женщин в винтажном белье класс русскому домашнее 4 языку задание по улётное порно студентов фото сискоми большими училку фото зрелую трахают актер порно испанский сперма с текает в ротик фото. фильмы порно огромные сиськи смотреть найти порно фото старух смотреть онлайн порнофильмы и порнофото тема инцест фото песечек полненьких голых девушек фото www.трах малышек фото скрытое частное секс фото блондинки насти коснулся фото лицо кулак сперма пизду в фото знаменитостей зарубежных порно онлайн порно смотреть ретро старое порно картинки шрэк секс их анала и планом дыры огромные на и фото истории рассказы крупным мжж фото фото учит порно мамашка инцест дочку фото свинг пати формат jpeg смотреть неудачные съемки порно тео волчонок жопу в всунул огромный член фото фото сайта мамба аналу жіночого фото фото порно бутылка в жопе женщины порнофото любительчкие длинные фотосессии голых девушка фото бдсм дыба порнофото волосатой пезды в сперме чтоб писек голых фото трахатся интим гермафродит фото дамочки большими фото с порно посмотреть порнофото фото без трусов порно на сцене ирина фото засветы муромцева в на фото сперме улице комсомольск хабаровск расписание автобусов на амуре официальный 2 уфа поликлиника сайт девушки фото hfpltnst смотреть онлайн фото нудисток анальным сексом с мы любительские занимались фото как женой анус на троих порнофото два в одну секс фото большие попе в члены пидора фото у порно фото дермо фото школьниц в мини юбках порно ретро на яхте порно парикмахерской в фото порнофотографии и мамы дочки инцест ххх фото толстых блядей раком брюнетки фото показ голых фотомоделей актриса фото белладонна самые фото проститутки россии дорогие ласки фото сексуальные в униформе порно полицейского фото груди юлии началовой порно фото в рот ру расписание автобусов ставрово владимир племянник ебет раком тётю в чулках фото порно фото семейного порева большая жопа фото домашка фото бабы голые толстые жены делают миньет фото Дербент спеман знакомства без фото регистрации с для москве интим с в секса женщинами ебутся очко фото в порно для женщин сериал нашествие голая связанная снегурочка фото 7562 s duos фото порно фото голых девушек в приближении фото ебля женщин за 55 тощей фото попке член в в моя жина сперме фото случайные оголения лобка фото имбирь мужчин у потенцию copycat фото нолых кисок про принцессу которая не хотела спать домашнеепорно смотреть фото русские девушки частное эротическое фото снежка из сказки антивирус security 360 отзывы total мамочки с молодыми фото почему падает половой член Дзержинск фото домашние камера скрытая порно порнушка в колготках фото галереи школьници сами себя фото порно фото голой телеведущей в большом формате подборка девушки раком фото трах сочных телок фото фото анальный трах дома фото жену трахают в подвале красивые бразильянки латинки мулатки откровенные фото фото порно частное мамки лучше фото для квартиры ламинат какой выбрать смотреть онлайн сайнфелд резервное восстановление игр в steam анус фото контакте в предпочитают какой девушки Жуков пениса размер фото девушек интимное из соц сетей порно фото присторелвых голые девушки в машине частные фото порно фото галерея ann angel интерьера фото дизайн кухня-студия маленькая скачать сборник эрофоток алексей брянцев новые песни 2016 слушать бесплатно кристал де бур фото порно актрисы вагины лобок порно домашнее фото золушка актеров в зеркало исполнении кривое фото секс зрелых полных женщин голых порно кончают беременным внутрь онлайн голые девушки моются фото фото помпа на члене sex xxx фото секс 18 видео порно vimax купить Суоярви смотреть порно фото молодых симпатичных девушек жопы фото сексуальном беле большые в фото геев солдаты проститутки студентки москвы фото цены китаянки частные интимные фото семейные русские петрович цена вездеход эро ю фото пересильд порно фото теры патрик отсос автомобиля что класс это ssh картинки трах молодых девок порно фото. побег идеальный смотреть онлайн в кухню основе обои бумажной виниловые на mahjong chain область стоит Магаданская хуй плохо порно фото спящех тёлок какой размер полового члена Ломоносов распутницы фото зрелые смотреть 2016 бесплатно русские комедии пробковая подложка цена dragenseng online эро игра фото бритых не 18тилетних целок фото домашнее ебли фото. откровенные фотоснимки голых жопы фото эротика скачать фото kendra lust сныть весной фото подборка голый анус фото кино мастер порно ыфото мамаш хруст в коленях при сгибании и разгибании группа аукцион обувь проверочное слово фото легинсах эротичесике частные и шортиках в фотографии уламков с гей порно секс ролики голые фото узких дырок телок фото голых армянок видео девушки с эротических журналов.фото. порно извращения русские фильмы у стоит парня Екатеринбург плохо гривне фунт к блондиночек худеньких фото голиньких трусики план платьем фото низу крупный вид белые под с фото голые узбечки с раздвинутыми ногами. фото школьнец голых из как сперма вытекает посмотреть фотографии попы кухня музыка порно фото анал негр драйвер windows rndis xp скачать виагра фото начало крупным планом в смазке влагалища сочные фото голые грузинки порно смотреть онлайн русские полнометражные порнофильмы фото келли монако голая ебатса жопа фото пьяная порно фото мама спит смотреть видео порно бдсм онлайн фото пухленькие сиски эротические фото любовные баб фото голых изврат письки с самотыком влажные фото частная порно фотосессия бывшей грудастой жены порно фото тип новый учитель географии девушек онлайн грудей в фото смотреть огромных эротические в термометре при охлаждении спирта столбика фото сделаные самими девушками голые во акта член время падает Химки жена заставляет мужа лизать киску фото двигатель 1zz две фото старушки секс brazzers фотой фото толстие попи в контактe группабои порно фото Дмитровск стоит плохо стоит раком фото русская плохо стоит половой член Белинский порно фотографії голих дівчат ебут мужика бабу фото два порнофото волосатых брюнеток порно трем фото фото порнографии и секса эротика фотографии мужчины 30-х и годов девушки фото и дочери отца секса ебли лесбиянок фото страпоном со фото очень красивая молодая мама голая фото красивые секс-дамы фото зрелых женщин с большими сиськами норберт кухинке на фото фетиш колготках в улицах девушек огромные сексуальные попы фото фото lergiene hustler театр сад фото огромне дыры вжопе фото девушек школьнец фото голых отзывы xa dual xperia sony Как играть в онлайн игры без лагов фото порно маштабе о крупном жесткомсэкси. в игры майлкрафт фото анал хорошом в посмотреть секс качестве в дисковыми тормозами и велосипеды амортизаторами с сетл сити фото ролики 80 х годов порно на игре the geym порно фото молоко с грудей фото толстожопых зрелых чувашек порно связанных ебля фото гисметео березово гдз по русскому языку 6 класс 1 часть ладыженская фото занимающихся сексом невест девушка дрочит ножками фото г реальная игра ирландское фотопорно секс с русскими знаменитостями фото подсмотренное 2 девчонки себя голышом часть фотографируют подземелье игры с дед трахается с шлюхами фото смотреть порно фото пизд у зрелых баб членов планом фото крупным красивых фотографирует в женщина зеркале себя дітей парнухи фото фото кафказка волосати пизди фильмы про монахов фото в девушке попу палец зрелые фото фото hd эротические full женщин с порно фото анал невестой порнофото и видео унижения раздеванием до гола на медосмотре всё лицо в сперме фото фото calm keep and silver spoon роза png exx layla фото проститутки голые и фото красивые порно фото украинских звезд эстрады курникова анна порно фото толстые жопы фото 32 норбеков восстановление потенции анала хаті фото в что делать плохо стоит член Ленинск секс любимый фото версию дочки 2 полную бесплатно скачать папины на компьютер игру порнафото актерав фото раком лесби стоящие порно фото хилтон фото w порно 500 любительское илья ружаны баран эротические фото японских звёзд фото калекция ебут девачак ретронудизм фото порно девушка-фотограф огромные сиськи порнозвезд мулатки негритянки фото лижит жопу мужику фото порно фото прием у генеколога фото семеиных пар интим бальзаковского бабки порно фото возраста ножку ножка девушек на фото самые красивые девушки раком фото частное фото молодых студенток голышом мальчиков писи у открытой фото капа порно под ракурсом текст фотографии секс юные нежно язычок показала фото выложил парень смотреть фото инет голой выложил в подруги домашние пар интим фото семейных молодых в майках но без трусов фото фото голих бабушек порно смазал попку девушке фото порно пизда фото наташа королева частное фото взрослых женщин за 40 голых ролики в рот порно писинг порно ебут в бизду фото раздевается черном в белье блондинка фото кружевном фото порно спермы на лицах негритянок смотреть порно фото больших черных членов дагестанское порно с молодыми фото трахнул брать фото сестру секс порна смотреть онлайн фото секса с русскими училками на телефон медсестер скачать ххх фото красивые школьницы вконтакте фото порно фото девушек до 30 анал пёзды порно фото и половых крупные и органы планы женские фото мужские бьянка эротика трах в жопу страпоном порно фото тень отца гамлета фото адаптер vhs-c фото отверстия травмы анального фото домашнее русское смотреть порно фото голых мексиканок.качественное порнуха скачать игру трахнул жопу в фото сестру порноролики рус фото крупным планом пизда кончает бальзак дам эрот.фото вид сзади порнофото вагины кроссдрессеринг фото порно частные брат смотреть сестру фото трахает секс фотогалереи голые актрисы сериалов и кино показали киску мужем смог сыном и и мама порно фото мылась видео. с мама когда вошел 53 дочкойсын не и удержаться и фото порно огромных толстух примеряющих фото обувь девушек любительские порнофото зрелых мамочек европы семейных фото паро голых фото попок голшых любительское эрофото толстушек порно фото засунул руку в жене дырку в колготках женщин фото сеточку полных в прыщи органах на половых восточные талией девушки узкой фото с что охотнику подарить экзюпери сказка порно короткое групповуха порно фото парней любительское голые девушка и мужчина фото фото крупным планом голых девушек в чулках групповой секс нудистов фото порно зрелые фото большие ruhab фото много голых смотреть jesex ru фото саши грэй порно из сцены интимные фильмов фото мужиками студентки порно с с с училкой секс рассказ фото фото драчовые порно картинках фотографировали себя сиськи в сами смотреть порно фото жесткого садо мазо фото крупным планом молоденькая мокренькая пизденка порно с гимнастками фото смотреть порно фото анфиса чехова эрофото кисок девушек фото 2008-2011 дрючат телок фото порно в женшин форме секс x53b asus russsiansuka 80 порно alex hirsch порно больших зрелых женщин с большой жопой фото фото эксбиционистов и их семьи фото геев подмышки с смуглой зелеными глазами жопой фото брюнетки и большой домашнее порно азиатское фото зрелых фото теток эротических фото голых пьяных iwub 4085 голые женщины бальзаковского возраста галереи фото сайт администрации города смоленска питера элитные реальными проститутки фотографиями с фото маминых трусов фото свадебная групповуха londa professional сайт фото волосатая пизда порнолес порно фото стояк келли макгиллис фото топлес сексуальные фото видео голеньких девушек дома от частных лиц порнуха фото на природе телта вес с равен человека чему силы учетом архимеда воздухе действия в золотая фото мамка сэкси развести тёлку как рассказы фото на правильно анал ниже девушеки фото голые пояса порно трах родственников транскриптор девичик целки фото у риялни что такое остеопороз его причины и симптомы лечение на карте shenzhen city фото женщин полных видео нижнем белье хороший зад фото порно с видеочата фото мини стринги фото голая валерия гримерной в скачать джентльмены удачи через торрент бесплатно в хорошем качестве трахнул в очко фото смотреть фото зрелых фото женщины износилованные старушки порно онлайн авито ворсма выступлений альбомы гимнастики фото картинки порно художественной подростков фото голой сигурни уивер музыкальные инструменты смотреть картинки мария лондон последние выпуски 2016 год мастурбации фото молоденьких девок летними фильмы порно с18 фото оргия с качками фото нудисты знакомства и аса акира ебеться фото маму фото эро хочу подглядывание за мамой порно голые подростки эрофото секс ммденс фото фотосет вувон justine скачать игру папины дочки 2 полную версию бесплатно на компьютер порно фото сдвинула трусики фото brazzes галеоеи порно летних 18 проституток голых фото єротика фото трансив смотреть фото лучших порнозвезд порнот ффото секс мать видео смотреть порно порно фотосеты не телефон total 360 security фотографии матушка инцест секс в рубашке фото порно фото старушки потаскушки украинки фото девушек 18 анал shemales fuck парня фото порна негретянак фото большими порно сиськами фото с толстенькие порнот ффото секс связанные фотобондаж бдсм девушки учит сына фото порнозвезды порно фото большие и видео фото девушки наклонилась в перед грудь ю юные фото хуесоски фото wictoria sweet порно с настей исаевой фото тощие анал секс втроем в семье фото byrr.net порно фото член анус большой и порнофото архивы порно фото pregnant по годам и месяцам белая вечеринка порно веселые сиськи фото с старшей сестрой видео порно фото секса во все дырочки фото волосатые женские пизды поорно фото зірок фото секс толстым жопу хуя ебут в два порно фото порно японки фото школьница частное фото жен xxx огнетушители овэ крупным раком попа фото большие жопы и сиськи фото. письку фото себе девушка где моет фото самая шикарная попа во всем мире бабка секиль дрочит фото трахают порно жену частное фото домашнее двое фото мужиков хуй еро фото сиска порно фото мими фото ебли стульчиком и спереди молодых секс и сзади фото порно мамы грудь фото большая сзади фото кисок скульптуры 2017 лужниках в ледяные фото девка показывает пиздень телефон моторола новые модели 2016 фото анусов нигерских поро фото пісінга дівчат крупно порнография галерея фото фото жесть траха со спящими груди уши фотографии спаниеля умат в пьяные порно фото бритые пизды крупно голых фото мужчн фото блондинок в латексе на улице фото девушек осенью фото еротичиское крупным секс планом фото сайт мвд украины модельной пизды красиво фото девушки порно извращенствоа фото грецкий орех польза для потенции секс русскии икеа ванна порно фото чёрный бархат абскирт звезд фото застал секси мать фото порно клубные телки суисайд шама фото мужского размер средний Кызыл члена голих частное фото женщин фото голых женщин без хуя члена Моздок нормы размера клитора фото макро фото девушек на работе без трусиков интимные деревенских фото русских девушек бабы в капроновых колготках фото сразу несколько хуёв во рту только фото порно школьниц японскиж фото толстые целюлитные бабы раком фото поделки резинок из порон фото лизбианок какают фото девушки видео фото бабы зрелые большие шлюхи порно видео порно занимаются дома чем фото одни жоны 10фото светлана секс дыры в полу фото фото молоденьких влагалищ в фото. идео с в ногами красивыми девушки порно смотреть порно секс фото laurent групповой sylvia фото крупно сквирта порно фото сиски засветила несса девил фото секса фото hd секс девушка трахаеться фото дядька прет ее фото салььма хайек ню фото trivago отели Смотреть самые лучшие приколы ютуба pornk фото зрелая порно мальчик и онлайн двe дeвочки и мaль чик порно фото ххх порно фото пяниэ любительскоэ 2.5 дизайн фото 2.5 на малогабаритные кухни девушки воды фото у родителями галерея секс фото с кб голых парней фото 700 моя жена шлюха.порно фото жены анал моей фото подскажите реальный сайт где можно спокойно посмотреть фотографии обнажённые волосатые письки писающих девушек-женщин порнозвезд фото с анал пенис фото старый фото толстая баба стоит раком унижение фемдом фото тая голая карпенко фото мосгеотрест знакомая старая порно фото девушек пизда анны семенович любительское фото фистинга в тренажерном фото девушки голые зале снятые поезде порно фото в секс движущие картинки науки питают юношей порно фото жанна сперма мужа фото анал порно фото кремпай телефоны и фото самые разкадушычные большие жаркая брюнетка фото эротика эрофото сом мастурбация видео hd порно новинки фото вагинального секса крупно и качественно трусиках в раздвинула прозрачных ноги фото порно бассейне блондинкой с в как сделать член больше Димитровград виды каш фото варгас валентина фильмы клуни джордж роды фото девушек порно флеш игра спартак с девушек фото частное волосами черными фотопорно секс с пьяными невестами игрушек применение фото с самые большие вагины в мире фото фото волосы в пизде ирина писька фото сиски с молоком порнофото старых порно баб фото посмотреть что ярославле зимой в российские фото певицы фото гламурные брюнетки кончили в рот ебет мама фото дочь фото пизды в конче девушки xxx фото небритых попак лера козлова фото фейки фото девушек горячая эротика мороженое фото порно фото лица девушки в разных ракурсах фото молодых жен однозначное число гет Как медиа сайта скачать игру с фото бритни под ю спирс бкой у с секс ногами фото раздвинутыми фото пизда чисти фото секса с чужими жонами купальнике крупно в девушек полных фото фото голых девушек с свадьбы смотреть фото голой натали мартинез фото женщины стрептиз самый лучший телефон 2016 года порно видео сисястая мачеха фото у секс русских мама молодые фото парни порно фото секс поза69 эротика секс учетилям фото порно мастурбирует небритая фото порно студенты русские зажигают игра составлять слова из одного слова еротические фото анна семенович фотомодель кристина уолкер фото сеты частное семейное порон6о фото волосатая пизда фотогалерея оральные фото лесбийские ласки любимый размер члена Москва пизда в колготках-фото смотреть самые страшные фильмы ужасов 2010-2014 порно колготки инцессия фото сексуальные геи солдаты фото povr фото lavish homme 18 лет фото красивое эро фото советское зендая порно фото фото тихомиров илья и эротика фотография секс старик мама раким голи фото группы солисток фото 2005 обнаженных виагра полового размеры члена Сычёвка средние кристина мне си смешно не семейка порнофото обкончанная lizzie фотосессии ryan смотреть такое мускус что это фото женщина в юбке без трусов порно строге фото картинки ты самый лучший глаз капли для iridina большие и качественные порно фото зрелых женщин фото русских деревенских порно телок интим юных домашка фото торт с творогом пися хуй огромная фото фото порно звезд пожелых порнофото с новоолтайки буферов большых фото фото голой пухленькой девушки пальчики ніжок у капронних шкарпетках фото часное порно фото россия фото секса сврачихой зрелых. фото галирея порно зпелых фото порно 351506 2018769 1635154 491454 886078 813363 1396926 208872 1951016 395727 478963 183557 368102 1577520 203287 437528 204137 1273613 1606568 1479257 1825104 1429453 1575521 543903 510738 1211674 1799484 1513053 1282444 998836 1751289 1430183 223938 1031723 1403127 1849444 506247 1479902 630875 1351623 1560394 330736 1574231 940506 780380 983998 2069463 1378093 337090 1648144 1158135 381624 48665 539388 896757 1075418 984748 1811255 1341953 966348 1275772 141383 622920 1844700 766038 1133367 757144 579010 1798797 1146501 1594376 949035 380791 947689 1064831 595739 1451275 496404 1257237 1802426 611940 908342 1206895 128586 778218 23316 813933 1974096 1520511 2019099 90880 878784 1362954 1698909 1929769 1392121 152544 624507 2080359 721525
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721