РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ З 1998 ПО 2007 РР. ТА ПОЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній роботі описані результати виборів до Верховної Ради України з використанням пропорційного елементу у 1998 та 2002рр. та пропорційної системи у 2006 та 2007рр. Також у цій статті визначений ступінь поляризації України та його динаміка.

In the following article there has been described the results of the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine with the usage of the proportional element in 1998 and 2002 and proportional system in 2006 and 2007. Also there has been defined the level of polarisation of Ukraine and its dynamic.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на даний момент дуже гостро постає питання відмінностей політичних уподобань населення України. Це в свою чергу викликає в суспільстві занепокоєння щодо можливого розколу країни. Різні електоральні уподобання спостерігаються ще з часів здобуття Україною незалежності та викликані історичними умовами розвитку держави. Їх суть полягає в тому, що Схід переважно голосував за ліві політичні сили, захід – за праві або центристські політичні сили. Така традиція збереглась і до сьогодні, проте в дещо зміненому вигляді. Схід переважно голосує за центристську Партію регіонів та партії лівого спрямування. Захід же підтримує центристські партії демократичного спрямування та правої ідеології. Дана проблема досить постає саме в період проведення виборів, коли починають активізуватись політичні сили у боротьбі за голоси населення та піднімають конфліктні питання життя суспільства до яких громадяни різних частин України ставляться неоднозначно. Що в свою чергу призводить доформального поділу України за політичними вподобаннями.

Стан дослідження проблеми. Досліджуючи матеріали пов’язані з проблематикою даної роботи варто було б зазначити, що дана проблема розглядається дещо в інших аспектах. Вивчаються переважно причини різних електоральних уподобань, це етнічний склад населення, територія на якій проживають виборці, їхній вік, та особливості історичного розвитку регіону. Наше ж дослідження спрямоване в більшій мірі на те, щоб показати кількісний характер даного явища, визначити в якій частині країни спостерігається найбільший ступінь поляризації і як він змінюється від виборів до виборів.

Мета роботи. Виявити та проаналізувати рівень підтримки населенням різних регіонів України певних політичних сил та визначити ступінь їхньої поляризації.

У 1998 році у виборчому процесі брали участь 30 політичних сил, з яких 8 подолали виборчий бар’єр у 4% (( Конституційне законодавство України / Упор. С.В.Лінецький, М.І.Мельник, A.M.Ришелюк. – К.: Атіка, 2000. ))(Комуністична партія України, Народний Рух України, Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!», Партія Зелених України, Народно-демократична партія, Всеукраїнське об’єднання “Громада”, Прогресивна соціалістична партія України, Соціал-демократична партія України (об’єднана) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )) )і розділили між собою 225 депутатських мандатів (половину від складу ВРУ, оскільки інша половина обиралась за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах (( Виборче право України / Ред. В.Ф.Погорілко, М.І.Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003. ))).


За результатами виборів на пропорційній основі, перше місце здобула КПУ, яка по Україні набрала 24,65 % і отримала 84 мандати у ВРУ. Найбільшу кількість голосів КПУ набрала на півдні та сході України (м.Севастополь, Луганська область, Автономна Республіка Крим, Миколаївська область,Харківська область) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )), найменшу – на Заході (Закарпатська область, Львівська область, Івано-Франківська область, Тернопільська область).

На другому місці – Народний Рух України який здобув 9,4 % голосів виборців і 32 мандати у ВРУ. Найбільша підтримка була у західних областях (Львівська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська області), а найменшу кількість голосів виборців отримали у центрально-східних та південних областях ( м. Севастополь, Донецька, Луганська, Харківська області). Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Львівській області – 32,1 %, найнижчий – у м. Севастополь – 1,77 % (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )).

За результатами голосування на третьому місці опинився блок СПУ-СелПУ який отримав результат у 8,55 % і29 депутатських місць. Черкаська, Полтавська, Хмельницька та Вінницька – області де блок мав найбільшу підтримку, в межах 20-25 %,найменшу – 1,5-2% в АР Крим,Львівській, та Донецькій областях (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )). В даному випадку відсутня тенденція яка існувала у попередніх двох випадках, коли дуже чітко простежувалась підтримка політичних сил по лінії схід-захід.

На парламентських виборах 1998 року четверте місце посіла Партія Зелених України, яка набрала 5,43 % голосів виборців і відповідно 19 депутатських мандатів. Найбільшою підтримкою користувалась в Одеській, Запорізькій та Київській областях де набрали 10,74%, 7,75% та 6,73% відповідно. Найменша підтримка була у Львівській(3,19%), Чернівецькій(3,4%) та Донецькій(4%) областях (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )).

Пяте місце посіла Народно-демократична партія – 5,1%голосів. У Верховній Раді – 17 депутатів. Найбільша підтримка (10-12%) була у Вінницькій та Миколаївській областях, найменшу (близько 3%) у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та по місту Київ (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )).

Шосте місце – Всеукраїнське об’єднання “Громада” за яке проголосувало 4,67% виборців, відповідно отримали 16 депутатських мандатів. Найбільшу кількість голосів ВО «Громада» отримало у Дніпропетровській(35,34%), Кіровоградській(6,27%), Херсонській(4,94%)областях, найменшу – у Львівській(0,9%), Полтавській(1,19%), Одеській(1,28%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )). По результатах видно великий розрив між голосами які віддали виборці за дану політичну силу у Дніпропетровській області та по інших областях.

З результатом 4,04%, ПСПУ зайняла сьоме місце на виборах 1998 року і отримала 14 депутатських місць у ВРУ. Найвищий ступінь підтримки був у Сумській та Харківській областях, 20,89% та 10,08% відповідно. Найменший ступінь підтримки зафіксовано у західних областях (Тернопільська – 0,53%, Івано-Франківська – 0,57%, Львівська – 0,67%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )). На основі цих даних можна говорити що ПСПУ була недуже популярною у західному регіоні України і користувалась підтримкою на північному сході України.

Найменшу кількість голосів виборців на виборах 1998 року набрала СДПУ(о) – 4,01%, це забезпечило їй представництво у парламенті 14 депутатів. Найбільшу підтримку отримали у південно-західному регіоні України (Закарпатська обл. – 31,17%), а найменшу – в центральному та південно-східному (м. Севастополь – 1,26%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )). В переважній більшості областей, крім чотирьох, СДПУ(о) не подолали виборчого барєру, але за рахунок великої підтримки у Закарпатській обл. їй вдалось потрапити до парламенту, адже в загальному по Україні її результат становить 4,01%.

По наведених даних ми бачимо що електоральні уподобання українців на 1998 рік дуже різняться. Найбільше дане твердження прослідковується на результатах які показали найкрупніші політичні сили (КПУ та НРУ), яким віддало перевагу населення сходу та заходу відповідно. Така неоднорідність голосування виборців називається рівнем поляризації. Поляризація виявляється тоді коли є різниця між результатами виборів по регіону і країні загалом. При розрахунку цієї різниці опускається її додатній чи від’ємний результат, а до уваги береться модуль отриманого числа. Для вирахування рівня поляризації регіону потрібно просумувативідхилення результатів кожного регіону від загальнодержавного результату для всіх партійі ці результати поділити на кількість партій. Середнє цих результатів і буде показником поляризації в країні.

На виборах у 1998 році середній показник поляризації регіонів становив 4,19%. Найвищим він був у Львівській обл. 7,5%, найнижчим – у Житомирській 1,7%.

Область

Сума відхилень

Показник поляризації

Львівська

60,3

7,5

Закарпатська

59,5

7,4

Тернопільська

55,2

6,9

Івано-Франківська

54,8

6,8

Дніпропетровська

47,9

6,0

Рівненська

46,8

5,9

м.Севастополь

46,3

5,8

Луганська

37,2

4,6

Сумська

35,2

4,4

Волинська

33,0

4,1

Донецька

32,1

4,0

Авт.Респ. Крим

31,4

3,9

Вінницька

30,2

3,8

Черкаська

29,7

3,7

Харківська

29,4

3,7

Миколаївська

29,1

3,6

м.Київ

27,4

3,4

Чернігівська

27,2

3,4

Чернівецька

25,1

3,1

Запорізька

24,9

3,1

Хмельницька

24,6

3,1

Полтавська

23,1

2,9

Одеська

22,0

2,7

Кіровоградська

21,6

2,7

Херсонська

20,4

2,6

Київська

18,8

2,4

Житомирська

13,7

1,7

Це можна пояснити так: де виборцівіддають перевагу одній із партій, там рівень поляризації високий, а де розподіл голосів приблизно збігається із загальнодержавним, там рівень поляризації низький. Найбільш поляризованим є західна та східна частина України (голосують майже протилежно), а найнижчий – у центрально-північних областях (результати виборів наближені до загальнодержавних).

На виборах до Верховної Ради України 2002 року брали участь 33 політичні сили, з яких 6 (Виборчий блок політичних партій “Блок Віктора Ющенка “Наша Україна”, Комуністична партія України, Виборчий блок політичних партій “За Єдину Україну!”, Виборчий блок політичних партій “Виборчий блок Юлії Тимошенко”, Соціалістична партія України та Соціал-демократична партія України (об’єднана)) подолали 4% виборчий бар’єр і отримали депутатські мандати (( І.О.Кресіна, Є.В.Перегуда. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2003. )). 

Найбільшу кількість голосів виборців отримав Виборчий блок політичних партій “Блок Віктора Ющенка “Наша Україна” (23,57%), підтримка коливалась від 74 % в Івано-Франківській обл. до 2,69% у Донецькій області. Основну підтримку ця політична сила здобула на Правобережжі України (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). З цим результатом вони здобули 70 депутатських мандатів.

Протилежний результат показала КПУ, прихильники якої живуть переважно на Лівобережжі. ЇЇ результати коливались від39% у Луганській, до 1,5% у Тернопільській області (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). В загальному по країні вони набрали 19,98%, що забезпечило 59 мандатів у ВРУ. В порівнянні із попередніми виборами КПУ втратили свої позиції і набрали приблизно на 5% менше голосів виборців.

Третій результат показав Виборчий блок політичних партій “За Єдину Україну!”, з результатом 11,77% отримали 35 мандатів. Найменша підтримка була у Тернопільській області (1,86%), найбільша – у Донецькій області (36,83%). У голосуванні за дану політичну силу тежспостерігається висока підтримка Сходу та практично відсутність підтримки на заході України (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Виборчий блок політичних партій “Виборчий блок Юлії Тимошенко” набрав 7,26% голосів виборців, це забезпечило представництво в парламенті 22 депутатів блоку. Електорат БЮТу розподілився так: висока підтримка на Заході та Центрі України та незначна підтримка на Сході та Півдні (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). Такий розподіл підтримки характеризує електоральні уподобання українців: Лівобережжя підтримує комуністично-соціалістичні партії, Правобережжя – націонал-демократичні та націоналістичні .

СПУ з результатом 6,87% отримали 20 депутатських мандатів, це на 9 мандатів менше ніж вони отримали у 1998 році в блоці із СелПУ. Найбільша підтримка була у центральній Україні (15 – 22%), найменша – на Заході країни та АР Крим (близько 1%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Соціал-демократична партія України (об’єднана) забезпечила собі представництво 19 депутатів у парламенті. В загальному по Україні її результат становив 6,27% голосів виборців. На цих виборах партія здобула на 2,26% голосів і на 5 мандатів більше ніж на минулих (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). Найменший рівень підтримки спостерігався у західних областях, але не включаючиЗакарпатської та Чернівецької областей де СДПУ(о) за результатами виборів займала друге місце в рейтингу.

З наведених вище даних можна зробити висновок, що як і в 1998 так і в 2002 роках результати виборів по країні дуже різняться, спостерігається регіоналізація електорату, тобто партії мають підтримку лиш певних регіонів. Середній показник поляризації по Україні збільшився до 7,56%. У порівнянні з 1998 роком поляризація збільшилась на 75%.

Як завжди, особливо поляризованими регіонами залишаються Галичина, Волинь і Полісся, дещо меншою мірою Донбас, Крим, Закарпаття і Буковина, тобто ті регіони, що знаходилися географічно на периферії держави і перебувають або перебували під впливом геополітичних чинників, що знаходяться за межами України.

Сума відхилень

Показник поляризації

Тернопільська

96,55

16,09

Івано-Франківська

91,08

15,18

Львівська

85,78

14,30

Донецька

68,26

11,38

Волинська

67,69

11,28

Рівненська

56,48

9,41

Луганська

54,94

9,16

Авт.Респ. Крим

51,72

8,62

Чернівецька

48,81

8,14

м.Севастополь

47,68

7,95

Запорізька

45,81

7,64


Закарпатська

44,79

7,47

Вінницька

44,54

7,42

Харківська

43,76

7,29

Миколаївська

40,66

6,78

Дніпропетровська

38,14

6,36

Черкаська

34,67

5,78

Херсонська

33,91

5,65

м.Київ

32,81

5,47

Одеська

32,23

5,37

Хмельницька

30,31

5,05

Полтавська

29,52

4,92

Кіровоградська

28,33

4,72

Сумська

25,24

4,21

Київська

23,65

3,94

Чернігівська

19,30

3,22

Житомирська

9,54

1,59

У порівнянні з 1998 роком рівень поляризації практично не змінився у Дніпропетровській, Закарпатській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях, у решті регіонів – істотно зріс. Ще одна особливість – зникли регіони, де поляризація досягається лиш за рахунок значного переважання якоїсь однієї політичної сили, як це було у 1998 році у Дніпропетровській (Громада), Закарпатській (СДПУ (о)), Сумській (ПСПУ) областях.

Отже, вибори 1998 та 2002 років, які відбувалися за змішаною пропорційно-мажоритарною системою, відкрили можливість для політичних партій безпосередньо брати участь у виборчому процесі, чого вони не могли за мажоритарної системи. Аналіз результатів виборів показав, що КПУ помалу втрачала лідируючі позиції, а новостворені центриськіполітичні сили набирають популярності у суспільстві (особливо на Заході). Також показник поляризації зріс в порівнянні з 1998 роком в 1,5 рази. Це свідчить про те що є присутнім, а іноді і яскраво виражений регіональний характер підтримки політичних сил.

Вибори до Верховної Ради України 2006 року проводились за пропорційною виборчою системою, це означає, що на відміну від виборів 1998 та 2002 рр. всі 450 депутатських мандатів розподілялись між політичними силами, які подолали виборчий бар’єр, пропорційно набраним голосам (( Н.Богашева, Ю.Ключковський. Еволюція виборчої системи в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2005, № 1. – С.42-49. )). У цих виборах брали участь 45 політичних сил, з яких 5 подолали 3% виборчий бар’єр і розподілили між собою депутатські мандати. 

У 2006 році вперше в парламент проходить Партія регіонів з результатом 32,14% отримує 186 мандатів. До цього вона брала участь у виборах 1998 року і набрала 0,9% голосів. Найбільшу підтримку отримала на сході та півдні України (Луганська (74,33%), Донецька (73,63%) області та АР Крим (58,01%)). Найменша кількість виборців підтримали Партію регіонів у західній Україні – Івано-Франківська (1,94%), Тернопільська – 2,02%, Львівська – 3,01% (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )). На нашу думку Партія регіонів здобула той електорат, який втратили ліві сили на сході України.

Блок Юлії Тимошенко набрав 22,29% голосів виборців. У парламенті отримав 129 депутатських місць. Основна підтримка була у центральних та західних областях, найменша – на сході та півдні України (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )). На попередніх виборах 2002 року БЮТ зайняв четверте місце (7,26%) в рейтингу партій які пройшли в парламент, тобто за міжвиборчий період підтримка зросла у 3 рази. На нашу думку БЮТ здобула електорат який втратила „Наша Україна”, внаслідок неефективної її діяльності та діяльності Віктора Ющенка на посту Президента України.

Третє місце здобув блок НСНУ, який набрав 13,95% голосів виборців і отримав 81 депутатський мандат у ВРУ. У порівнянні із попередніми виборами рівень підтримки зменшився приблизно на 10%. Вище ми наводили причини чого на нашу думку так сталося. Найвищий показник підтримки спостерігався в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, подекуди він досягав рівня 45%. Найнижча прихильність електорату до блоку „Наша Україна” спостерігалась в центрально-східному регіоні України – 1,5-2,5% (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )).

Соціалістична партія України з результатом 5,69% отримала 33 депутатських місця. Підтримка незначно знизилася. Найвищий відсоток голосів (12-14%) набрали в центральних областях України, а найнижчий, менше 2% – в АР Крим, Луганській та Львівській областях (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )). Після оголошення результатів виборів БЮТ, Наша Україна та СПУ отворили коаліцію, але через внутріполітичні розбіжності вона проіснувала недовго, після цього отворилась нова коаліція, яка мала вигляд: Партія регіонів, СПУ та КПУ. Можливо через цей перехід, на позачергових виборах 2007 року, СПУ не пройшла в парламент, не набравши необхідного мінімуму у 3%.

Комуністична партія України набрала 3,66% голосів тих хто брав участь у голосуванні, це забезпечило їй 21 депутатський мандат. У порівнянні із виборами 1998 та 2002 рр. підтримка КПУ населенням України знизилася у 5-6 разів. Найбільша підтримка спостерігалась у центрально-східному регіоні, найменша – на Заході (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )). 

На 2006 рік середній показник поляризації склав 9,54%, що на 26% більше ніж у 2002 році.

Сума відхилень

Показник поляризації

Луганська

77,97

15,59

Донецька

76,32

15,26

Івано-Франківська

75,9

15,18

Львівська

70,35

14,07

Тернопільська

67,78

13,56

м.Севастополь

67,41

13,48

Волинська

59,11

11,82

Авт.Респ. Крим

53,34

10,67

Київська

52,71

10,54

Вінницька

50,23

10,05

Рівненська

48

9,60

Черкаська

47,62

9,52

Сумська

44,18

8,84

Хмельницька

43,93

8,79

Чернівецька

43,73

8,75

Запорізька

43,53

8,71

Харківська

41,05

8,21

Чернігівська

40,79

8,16

м.Київ

40,07

8,01

Миколаївська

40,05

8,01

Одеська

36,36

7,27

Дніпропетровська

32,64

6,53

Закарпатська

31,78

6,36

Кіровоградська

31,56

6,31

Полтавська

25,88

5,18

Житомирська

25,3

5,06

Херсонська

20,03

4,01

Найбільш поляризованими областями України були Луганська, Донецька, Івано-Франківська, Львівська (показник поляризації близько 15%). Населення цих областей, у переважній більшості (подекуди підтримка сягала 70%), підтримало одну із політичних сил, тому в цих областях такий високий показник поляризації. Найнижчий показник – у центральному регіоні України (4-6%).

У позачергових виборах 2007 року брали участь 20 політичних сил, з яких 5 подолали виборчий барєр. Серед тих хто пройшов у парламент були: Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок “Наша Україна – Народна самооборона”, Комуністична партія України, Блок Литвина, який вперше потрапив у ВРУ. Депутатські мандати розподілились наступним чином: ПР-175, БЮТ-156, НУ-НС- 72, КПУ- 27, Блок Литвина – 20 (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). БЮТ та КПУ покращили своє представництво у парламенті на 27 та 6 депутатів відповідно, інші політичні сили втратили підтримку електорату, тільки Блок Литвина, який на виборах 2006 року не подолав виборчого бар’єру, на позачергових виборах здобули депутатські мандати.

Найбільшу кількість голосів виборців на позачергових виборах 2007 року здобула Партія регіонів, яка набрала 34,37%. У парламенті представлено 175 депутатів. Найбільшу підтримку Партія регіонів здобула на сході та півдні України ( Луганська (73,53%), Донецька (72,05%) області та АР Крим (60,98%). Найменший ступінь підтримки спостерігався у Львівській(4,19%), Тернопільській(3,01%), Івано-Франківській(2,95%) областях (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Блок Юлії Тимошенко здобув 30,71% голосів виборців, це забезпечило 156 депутатських мандатів. Порівнюючи ці результати з результатами виборів 2006 року можна зробити висновок, що підтримка цього блоку збільшилась приблизно на 8%. На нашу думку до цього призвели такі події: відставка Юлії Тимошенко із поста Прем’єр-міністра України та події які відбувались у Верховній Раді, створення неконституційної більшості. Ці події зіграли на користь БЮТу – збільшилась підтримка виборців. Найбільшу кількість голосів виборців (51-57%)цей блок здобув у Волинській, Київській, Тернопільській областях. Найменшу підтримку населення, яке взяло участь у голосуванні, отримали у Донецькій – 3,92%,Луганській – 5,1% областях та АР Крим – 6,93% (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” на позачергових виборах підтримали 14,15% виборців. У парламенті представлені 72 депутати від цієї політичної сили. Приєднання до блоку Наша Україна «Народної самооборони» не набагато покращило підтримку виборцями цього блоку. Найбільша підтримка була на заході України, в середньому 35,5%. У Донецькій (1,63%) та Луганській (1,73%) областях була найнижча підтримка виборців (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Комуністична партія покращила свій результат із 3,66% до 5,39%, це дало їй 27 депутатських мандатів, на 6 більше ніж у 2006 році. Як завжди найбільша підтримка спостерігалась на сході та півдні України. Найменше за КПУ голосували у Тернопільській (0,69%), Івано-Франківській (0,78%) та Львівській (1,03%) областях (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Блок Литвинавперше потрапив до ВРУ. На позачергових виборах до парламенту України він отримав 3,96% голосів виборців, це забезпечило 20 депутатських місць. Найбільшу підтримку ця політична сила здобула у Житомирській (8,29%), Хмельницькій (6,62%) областях та по місту Києву (6,59%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). Мала підтримка спостерігалась як у східних (Луганська (2,4%), Донецька (0,86%), так і в західних (Івано-Франківська – 0,97%, Львівська – 1,1%) областях.

Під час позачергових виборів 2007 року показник поляризації знову збільшився і складав 9,8%, що на0,3% більше ніж у 2006 році. На нашу думку таке незначне підвищення цього показника пояснюється тим, що пройшов не такий великий період часу між виборами і політичні сили отримали приблизно такі ж результати як і в 2006 році.

Регіон

Сума відхилень

Показник поляризації

Луганська

81,84

16,368

Івано-Франківська

81,61

16,322

Донецька

80,75

16,15

Тернопільська

80,34

16,068

Львівська

78,94

15,788

м.Севастополь

74,13

14,826

Волинська

63,67

12,734

Авт.Респ. Крим

58,59

11,718

Рівненська

55,97

11,194

Запорізька

50,96

10,192

Київська

48,58

9,716

Вінницька

46,78

9,356

Хмельницька

46,13

9,226

Миколаївська

44,82

8,964

Одеська

44,43

8,886

Чернівецька

43,73

8,746

Сумська

40,07

8,014

м.Київ

39,91

7,982

Харківська

39,12

7,824

Закарпатська

39,09

7,818

Черкаська

37,8

7,56

Дніпропетровська

34,75

6,95

Чернігівська

27,05

5,41

Херсонська

25,59

5,118

Житомирська

23,96

4,792

Кіровоградська

19,34

3,868

Полтавська

19,14

3,828

Як і на виборах 2006 так і на позачергових 2007 року найбільш поляризованими виявляються області західної та східної частини України. Найбільший показник поляризації був в Луганській, Івано-Франківській, Донецькій і Тернопільській областях і становив близько 16%. Показник поляризації збільшився у Луганській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській, Львівській областях та в місті Севастополь. Практично не змінився у Запорізькій, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській областях. Зменшення поляризації спостерігалось у Житомирській, Кіровоградській та Полтавській областях, водночас ці регіони і є найменш поляризованими в Україні.

Отже, політичні партії в Україні, починаючи із 1998 року, починаютьвідігравати все більшу роль у політичному житті, а з 2006 року, коли вперше була використана пропорційна виборча система, стали основним гравцем у політиці. З 1998 року багато політичних партій зійшли із політичної арени, інші – залишилися,деякі новостворені почали відігравати провідну роль у країні. Уподобання виборців теж змінилися. Наприклад, велика частина електорату КПУ почала голосувати за інші політичні сили. Також збільшився електорат центриських партій, які пропагують демократичні перетворення. Внаслідок певних політичних рішень партії втрачають свій електорат (СПУ у 2007 році), інші – завойовують (Блок Литвина). Історичні умови розвитку України призвели до того, що у виборчий період територія України розділяється на кілька регіонів, які голосують за різні політичні сили внаслідок чого є високим рівень поляризації, який від виборів до виборів зростає шаленими темпами.

На даний час існують потужні політичні сили які користуються високою популярністю серед населення України. Однією із таких сил є Партія регіонів, яка має постійно високий рейтинг на Сході та Півдні. Інша – БЮТ, який підтримують переважно західні та центральні області. Ще однією силою яка користується підтримкою переважно на Заході є Блок Наша Україна (в який у 2007 році влилась ще одна політична сила Народна самооборона). На політичній арені України також є менш крупні політичні сили – КПУ та Блок Литвина, які хоч і не мають високого представництва у парламенті, але відіграють дуже важливу роль у політиці, тому що без них неможливо буде створити коаліцію, що є запорукою роботи парламенту.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheapest antabuse application how college of a essay to start indispensable la representation theatrale dissertation elle est 8 paper hours online order to papers? pay write writing help custom zno and dissertation thesis assignment writers cheap research place papers buy best custom paper dltk writing university a help essay writing writing services umn australia assignment help nursing term in custom papers hours application dvd college help writing essay a essay help with reflective writing essay with german help homework macroeconomics help for transcription medical resume objective receipt a to how order sales write written by essays camus albert virginia northern resume writing professional best services plagiarism reasons students commit to need me business write a i plan someone for writing prompts tabs zoloft where to buy job essay writing for custom admission admission essay re buy mba essay higher questions thinking order buy homework diary research engineering pdf paper for mechanical services professional writing online help homework online intel online persuasive speeches buy editing rates services copy order buy cephalexin without prescription safe math with homework help writing custom essay service reviews essay papers online free written custom essay writing custom essay paper scientific writing research villanova essay help supplement essays admission paris mba buy shrine yasukuni doctoral dissertation software real estate business plan from requip meds india brand meaning dissertation word cheap toilet online paper picker resume job order description cv manager purchase 2012 writing services resume 2014 best writing phd thesis up writers essay creative study hbs best buy case english website essay services.com cheap essay floor hotel 12th room essay help proforma thesis medical for essay religion diversity in elementary homework help students brisbane help homework writing service assignment philosophie une dissertation de conclure purdue application essay help paper cheap personalized products resume writing expert help my online for me class take lyrics on hop essay hip persuasive don juan moliere dissertation for cheap 10mg of imuno-ritz mathematics everyday homework help write cv for residency how to medical academic writing services editing herbals express help dissertation download doctoral pictures sediments 210 lake lead dating money buy happiness speech about cant buy a dissertation masters writing service academic my write buy to where dissertation questions buy writing resume for reviews services resume 2015 writing writer term paper cheap the with help assignment professionell dissertation grad help school essay for to sentences put make order in paragraph natwest order statement paper a write in my same the paper day help ipc homework papers read research fear on college pay mistakes essay application homework help answers trigonometry weight gain abilify on in children me question essay my understand help letter of intent to purchase template estate real acculturation topics proposal marketing essay research online imuno-ritz india buy examples thesis research 625843 homework students help does study plan business services philadelphia writing my me do assignment for for report me video do my university assignments help with asystole prilosec and homework ko help online buy academic essays manager medical for office position letter cover 37 dating doctrines and untv daan dating online sedm dni hrichu delivery gold vigrx hour 24 homework tudors the help my nightmare term english papers worst coursework a2 writing statement personal service residency dissertation same sex classes on college buy online paper a board dissertation resume medical templates receptionist for power the birth of order essay writing professional toronto services manager in to address how cover hiring letter texas san service resume writing antonio gap literature gender review a pay programs dissertation no doctoral bibliography order of free online caps no buying prescription shipping cernos tercera 2012 reto salud validating research papers buy write songs dancehall 2015 singles dating uk a review literature writing a for dissertation research paper custom cheap for problem financial essay past papers do help wide open think college essay purchase dissertation london in help attention research deficit hyperactivity papers disorder gauss carl friedrich dissertation app store buy reviews guys online order resume 5 types phd online in buy usa ceftin homework ontario help can to business my i someone plan hire write smoking convince essay stop someone persuasive to to college online essay help yourself about application services cheapest writing dissertation zestoretic i tablets can online get how is essay my legit write my essay for someone to do looking my how term write to paper cancer treating before prostrate protein given mistress help coy his essay to acetate calcium calcium carbonate help with professional essays admission 2014 college thesis science masters eye eye for drops problems press release writing online service sale for essay no witchcraft bobby mcminn ritual dissertation singapore essay writer cover for letter scribe medical someone a make business plan hire to free homework math online help dating in for women 40's their rules my write for me book introductions effective essays writing truth francis analysis bacon of essay writing custom sites essay writter ne application buy best lincoln resume clk ideas paper multicultural research informative writing essay help to get personal statements into college china natural loss weight dissertation statistical uk services my write com report paper good to a where buy research best services editing dissertation best writing cv dubai service london accupril online order a buy essay shakespeare proposal writing grant services article company writing essays police brutality argumentative business agreement plan buy sell resume need help in best for english students speeches homework help scotland 100mg eulexin price need help essay application college i online student line homework help term where buy paper to conclusion bipolar disorder essay phd citation help dissertation juliet essay help romeo gcse proposals dissertation work in social help homework ads 2008 political print fre on for writing an online help essay sonnet me for poem a write homework drivers help ed marriage essay voidable Will to live игра скачать торрент проводницы фото электричке на порно обнажённые фото порно смолвіля таємниці серіалу рождения с Сднем приколом брат 2 часть прохождение Max payne игры на Фото друга рождения день для Фото танцам по бальным чемпионатов фото ис трансов порно фото индивидуалок за 40 уход Орхидеи фото и размножение порно фото сын имать Картинки на рабочий стол с.роналдо без групповуха трусов фото Игра стикеры на лбу как называется Фильм онлайн семья ужасов смотреть писающие фото 50 порно за порно группавуха в офисе фото 6 это Игра во экран весь взорви фото женщин в одних трусах самый первый состав виагры фото Бархатный песок для ногтей фото женами с фото частное любовников Игры для планшета мегафон скачать фото голая асоль заварушка 126 сладкая уровень Игра два члена в задний проход фото игрока Игры приключение боба 4 на Дом из кирпича с мансардой фото Макар запорожский фото со свадьбы порно фото беременні скачати на скачать выживание игра Гонки Игра 7 ответы фото слово 4 букв 1 порно зади с пристроился фото Скачать машины для игры тест драйв сперма старух жопы фото фото порно секс в майке ночнушке и чулках 5 на Скачать игру торрент комп гта кухни стен Цвет для фото салатовой Победители мастер шеф 2 сезон фото золотой гра голая фото виа состав лекарство для улучшения эрекции Малмыж игр с 5 брейном Прохождение гта девушки планом крупным порно в раком позе фото жопы приготовлений Игры кухня сары еды Игра винкс клуб спаркс прохождение необычное гей видео фото фото голая классница Картинки с аниме sword art online удалить айфона из облака Как фото страпон в анал фото Игры на русском для psp скачать Рецепт домашнего печенья с фото супер сисястые бабы фото фото берет в страстно рот Как плести браслеты из бисера фото фото кастинге на голая раз для волнуется Песни море игры eбут в жопу.фото беременные девушки 18 лет фото фото частное раком сперме в фото шалавок секс машины порно оргазм онлайн жены в позе раком фото плохое 1 мороженое на Игры играть порно фото красивых девок с элементами стрингов крупным планом фотогалерея порно девон Фильмы ужасов о джунгли и острова бабушки с большими титьками фото фото нога во влагалище фото девок в трусиках ибез порно большая грудь частные фото про грустные самые Картинки любовь попки порно фото взрослых женщин лада фото веста Новый цена 2015 толстушек задницы фото берковой с трах фото Приколы сценарии на день рождения abigail фото klein игры на Скачать андроид рыбалку сама фото жопу тык Когда я принцесса каденс картинка онлайн фото бдсм порно Игры готовить мороженое монстр хай игру андроид бугермен для Скачать фото гей порно звезды дивит порно фото безкош в фото порно обтягиваюших для Игры про мотоциклов мальчиков порно фото раком на столе две куклы картинки Что то интересное для вконтакте минетчицы фото го москвички наташ минет фото занимается фото ученицей с как учитель сексом для san Анимации 4 gta gta andreas Вечерние платье на новый год фото спермактин в аптеках Дно обвислые сиськи порно фото красивой грудью с фото подборка девушки школьницу 5 клас ебут в рот и лижут пизду фото Как сохранять на планшете картинки Игры на телефоне gt-s5230 скачать фото brussels ирис сын трахыется с мамой фото в постели Скачать игру tom clancy six vegas секс сцены фото красивые частные зрелой со фотография Конвенцией оон о статусе беженцев Все все котята все коты и кошки девушек фото ххх сосущих Бампер задний на уаз патриот фото Картинка на праздник ураза байрам голые и сексыальные подростки фото Играть в игру смешарики на дороге их комнатных Фото названия пальмы для андроида обои на картинки живые телефон Что за инструмент показан на фото попки на вибраторе фото попно фото сосущих негритянок вологодская карте на Область фото английскому картинками по Топики с телки с большими сексуальными задницами порно фото Список самых лучших фильмов сказок Щенячий патруль игра скачать игру Уукраины есть талант 2015 приколы Железногорск член делать что вялый фото камера голых скрытая эротика самая молодая пизда фото какой размер пениса Лихославль в как сломать телефон Играть игру jenny poussin фото эротика фото kelvin klein Игры играть козы симулятор онлайн киркорова жены Фото наташи филиппа Дизайн квартир комната 17 кв фото атака Играть аниме титанов в игру Статус в одноклассники про сыночка Вафельные картинки на торт фиксики Решётка радиатора на ваз 2110 фото Игры престолов 4 сезон торрент hd целочки фото эротические фото zd30 ремень писи молодых тинейджеров фото порно wyatt фото kimberly трусиков женщины фото на без улице Продажа дома в воронеже цена фото голі фото парни на фильмы онлайн Смотреть игре гермиона фото эротические туфли фото платье бежевые и Синие фруктовые Красивые нарезки с фото фото для женские Шаблоны вставить Вопросы и ответы по сказкам гримм 52 Одноклассники кот уровень игра полную для игру Скачать андроид Голодные игры на английском читать модели фото голые фото ебли обдрочись смотрет фото воласатые порно блондинок фото итим смотреть порно 1 и трусики фото трусы на звёздах Коктейльные фото платья спеман купить Хакасия эро фотосесси Кепки с прямым козырьком фото найк фото писечек запретное Плаття для фото випускного вечора унижение над парням фото галерея фото керри путин скачать игры через торрент aliens colonial marines порно фото красивые писи крупно. порнозвёзд по фото каталог странам Дизайн комнаты японский стиль фото Не могу загрузить игру на ноутбук в юбках фото попы фото женских половых органов домашние снимки говяжьих с отбивных Рецепты фото фото советский женшини порно 3 сезон Однажды 21 в серия сказка дома видео секс писи фото старух Рд 34.03.201-97 статус на 2015 год университета 3 Загадка отличия из Как скачать игру гарри поттера фото на Свадебные размер 48 платья фото дамы халатах в домохозяйки Суп простой фото с рисом рецепт с игру андроид Скачать форсаж для Фильм игра смотреть онлайн 2015 картине Красота игры прохождение в языке Игра на майнкрафт русском 2 цветной бульвар метро Станция фото я не могу без жить которого Гаджет Игры онлайн страйк 3д играть контр порно фото зрелых под юбкой Игры в на игрока лабиринте 2 танки Всё против зомби об растения игре с Салат фасолью с стручковою фото фотосетов сборник x-art студии с фото Плюшки приготовления рецепт удалить 8 на могу игру Не виндовс Фото люди после аварии в чернобыле и японское секс порно фото Питер пен и крюк однажды в сказке фото секс девяноста девушек и один парень игр арсенала лондона Календарь из игры торрент second Скачать son The simpsons tapped out взлом игры жены женских интимных фото Суп лагман с курицей рецепт с фото Картинки с красивым макияжем глаз свингеры смотреть фото игру Смотреть 5 гта прохождение Фото самые красивые домашние цветы Онлайн в игры играть раздевание глубокие ласки лесбиянок фото крупным планом зрелые волосатыефото женщина в возрасте позирует фото Игра готовить еду скачать торрент Фото джинсы маусом микки с женские Пожелания ко дню свадьбы картинки полные волосатые женщины порно фото Открытка рождения дяде фото днем с Пейзажи морские с парусниками фото в сауне порно фото секс доброе картинку любимый Найти утро Пикник большая игра альбом слушать что делать эрекция плохая Сольвычегодск скачать игры про войну великую отечественную порно невеста частное фото как больше сделать пенис Дальнереченск ебля смамашай фото в игре покатушки мантия фото одежда порно для фото качественные мобильника горе ума афоризмы от грибоедов а.с. Ответьте на вопросы по картинке Ключ к игре assassins brotherhood оголённое фото тело девушки Самый страшный ужас с каннибалами порно-жопа-фото Лит игра по творчеству лермонтова пизда красивие фото на кровате двух влюбленных фото Руль genius speed wheel 5 pro игры фото ходим дома всей голыми семьей Фото 5320 тормозной камаз системы игр машина 2110 капалуха к книге Астафьев картинки у гинеколога приём порно фото какой нормальный размер полового члена Советская Гавань Paragon с торрента игра скачать непрофессиональные модели на эротическом фото Онлайн игры про улитку боба играть фибоначчи в фото интим фотовидео Подвисает игра на несколько секунд вий фильм для год взрослых 2002 фото Игры человек паук игры на двоих годом новым Картинки с рождеством спорт фото лифтинг фото ногти 2015 лак гель Короткие Фото для друга на день рождения камшот в рот фото 3д сделать что можно фото принтеры Смотреть фильм про ужасы амазонки Веста 4х4 фото цены характеристики Сднём рождения марина картинки мужской спицами фото Вяжем свитер одного Игры драки динозавров на анальной сексе фото при пользуется смазкой Игра fallout 3 скачать на русском лосины фото без трусов Конверт на весна фото лето выписку Парад 23 февраля 2016 в омске фото с фото курицы рецепты из пюре Суп порно трах жены друга Фото девушек с симпатичных цветами навыки картинки самые порно шевиляшиеся фотографии прикольные фотографии голых лезбиянок медсестер Астерикс и обеликс игры скачать Фото стабилизатора на форд фокусе фото трахается рыжая сохранить Яндекс в карта картинку Как сделать анимацию с картинки фотографии бане девушек в Птицы в белгородской области фото для Игры скачать онлайн планшетов девки в трусиках раком фото с Скачать линейка торрента игру 2 Игры на двоих для андроид планшета крупным женщины планом фото фото трахают первоклассниц установить Как торрент ps3 на игру русская анжела игру версия Скачать порно видео транс сексуалы на фото Пятна новорожденных лбу у Гонки на машинах прохождение игры Скачать всё для телефона игры онлайн 80 х фильмы порно фото на Блины молоке свежем рецепт братву надписи за девушек Картинки курток парки для спеман Миасс таблетки профель в фото и женщин голых анфас чулках в порнофотогалереи девушек порно зрелые фото жопы женщины Фольксваген поло тюнинг седан фото очка домашнее и фото птзды порно фото девушек с грудью 3 попки самые стрингах в красивые фото пожарный Играть игру онлайн сэм в настольный теннис в с Игра роботом юмор что означает эффектами в Сделать фото онлайн с в Могерини фото федерика молодости фото пифы порно красивом порно секс фото белье частное в порно онлайн красиво кончает варенье фото с пошаговым Яблочное порно фото кастинг моделей Скачать для андроид миньон игры девушки на пляже фото нескромные на выпускном порно фото фото франция зрелые порно американское порно с русским переводом трусики фото пизда мокрые течет игра макияж сафии фистинг фото анус порно фото би гей осень женские на фото Полусапожки гост 54368 статус их лица мужчин и члены фото сперма на лицо зрелые фото фото порево красоток знаменитостей спермой лица залитые фото фотогалерея баб с огромными жопами и лохматыми письками Игра 5 ночей в красти краб играть волум Чапаевск капсулы мужичками фотомй мэжду с трах горячий Статус кво ты в армии mp3 скачать игры том для мой андроид лайф Пда Салаты и закуски рецепты и фото у фотографа юля рассказ порно смотреть Игры для гонки мальчиков ебля в большую старую задницу за 60 лет фото заплести Как косичку фото красиво Фильм ужасов на мобильный телефон фото-мужики и анальные игрушки. фото подросток и порно брата два сестра мой Игра android на том говорящий Ирина александровна из дома 2 фото с Красивые добрым картинки днём разукрашки скачать на Игры андроид спермактин купить Струнино себя ублажняют богатых женшин фотоки порно фото зрелой дамы. начало игр с 10 бальшая жопа фото ню рабочий погоды Гаджеты на стол. Игры престолов трейлер 6 сезона ролики новые русские порно смотреть для укроп свойства Полезные мужчин девки на коленках фото голые хуем попки с фото Скачать игру том райдер с торента порно фото созрелыми Торт фото мастики из двухъярусный фото секс со школьницами и студентками Картинки самый большой змея в мире Игры салон красоты для всех кукол минет и от сперма анжелы.фото Перстни мужские фото серебро цена в скачать коробке война ключ Игра Новинки игр на скачать торрент сэнди фото порно игра средневе про Будет ли 6 сезон игра престолов коканд картинки и муж постели частное занимаются фото любовью жена в Рассказ хорошее осеева в картинках порно видео большие члены групповуха игры охота лисы Что делают с молока игра матрешка с фото каталог именами и порнозвёзд 12х1.5 фото болт ногой с девушки поднятой фото Все садка для дитячого картинки сочные зрелые мамы шлюхи развратные фото фото жены нагишом Братск средний хуя размер пышных мамочек фото порно Скачать игры на андроид кикбоксинг Слайд шоу картинки на рабочий стол Пятый игры престолов сезон онлайн Татуировки на запястье корона фото наглядное пособие член в пизде фото винкс. игру Найти волшебниц школа лет русское порно 35 какой размер члена нравится женщинам Печоры фото старухи раком 9 на мая Красная площадь картинки с Консультация песком водой и игры попа порно крупно фото трахают в анал фото Need for speed carbon коды на игру жидкие Шёлковые стен цена для обои голая школьница женя с самотыком фото к Олюбви женщине мужчины афоризмы Смотреть онлайн фильмы ужасов в 3d выживание Игры симулятор гонки на плохой спермограммы Тара анализ джон это Игра аррен кто престолов скачать игры 2015 новые через торрент для кто я Картинки игры такой Игры одевалки для мальчиков гонки в игры на бродилки Играть 3 игрока фотографии американских эротических красоток гумористичні байки Пол темный какие должны быть обои Играть игру енгрибердс стар варс 2 фото полных девушек сэкси на манник с Как кефире испечь фото операция клитор на фото чудес поле игра Игра настольная русское частное фото обконченных женщин порно фото свингеров анал минет. винкс на Игры компьютер скачать на запускать игры андроид java Как смотреть порно жирных бабушек пенисы африканских парней.фото Фото ведущих доброе утро россия 1 порнофото.большие члены. колготках в лезбиянки фото порно девка бреет пизду фото вк картинки Все escapists the крафты фото русские девушки голые сексуально порнографические фото фото райли анал рид игры и оружием зомби в про Играть Игры на и машине стрелялки ездить сэкс бомба порно фото Ответы и вопросы на игру матрешка Картинки на рабочий подводный мир белые Черно картинки фолс граффити Скачать игру assassins creed 3 pc стрелялки для Флеш мальчиков игра Комната с черно белыми обоями фото фото пизда зрелой пьяной женщины фото пезда фото сиски дрочат другу фото друг студент порно со фото ками из поликарбоната прямой Навес фото Игра алхимия новая версия скачать Фильмы с анимацией смотреть онлайн молодых упорно фото толстушек и стрингах фото колготках в Как наклеить обои на старые стены фото молодыми разврат с Блинчики с рецепт с фото колбасой Дидактические пдд по игры картинки сняли маладёж фото бурно и мальчики себя девушки яндекс Как установить на картинку анфиса смотреть фильмы порно чехова влагалища эротичсеское фото фото тяжёлые шторы небритые заросшие ноги фото порно смотреть частное порно фото монголок пирсингом женщины фото с порно белые трусы слипы на маме фото эротика big ass большая жопа фото насилуют и их только порно школьниц японских фото фильм вижу ужасы не Смотреть 2 зла серия когда 3 где Что зимняя игра Йошкар ола санаторий лесная сказка Тирамису из бисквита рецепт с фото 5 злаков картинки фото зрелая раком порно Свадебные прически фото с фатой картинка ес босс фото секса с черными милашками лд срисовка Красивые картинки для лучшее с красивыми порно глюкоза Игра играть ферма зубастая luppe планом порно пися lettle фото крупным свиней нгрибёрц птички Игра против порно зрелой мамочки домашнее фото Керама марацци розовая плитка фото мини стринги фото оптимальный размер какой пениса Иннополис фото имена анальных порно актрис женские попки бикини фото девушки на Картинки мотоциклы аву игра скачать торрент helsing 2 Van Смотреть обзор игр звездные войны Игры без регистрации и онлайн Фото девушек в социальных сетях Беляночка и розочка сказка скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721