РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ З 1998 ПО 2007 РР. ТА ПОЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній роботі описані результати виборів до Верховної Ради України з використанням пропорційного елементу у 1998 та 2002рр. та пропорційної системи у 2006 та 2007рр. Також у цій статті визначений ступінь поляризації України та його динаміка.

In the following article there has been described the results of the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine with the usage of the proportional element in 1998 and 2002 and proportional system in 2006 and 2007. Also there has been defined the level of polarisation of Ukraine and its dynamic.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на даний момент дуже гостро постає питання відмінностей політичних уподобань населення України. Це в свою чергу викликає в суспільстві занепокоєння щодо можливого розколу країни. Різні електоральні уподобання спостерігаються ще з часів здобуття Україною незалежності та викликані історичними умовами розвитку держави. Їх суть полягає в тому, що Схід переважно голосував за ліві політичні сили, захід – за праві або центристські політичні сили. Така традиція збереглась і до сьогодні, проте в дещо зміненому вигляді. Схід переважно голосує за центристську Партію регіонів та партії лівого спрямування. Захід же підтримує центристські партії демократичного спрямування та правої ідеології. Дана проблема досить постає саме в період проведення виборів, коли починають активізуватись політичні сили у боротьбі за голоси населення та піднімають конфліктні питання життя суспільства до яких громадяни різних частин України ставляться неоднозначно. Що в свою чергу призводить доформального поділу України за політичними вподобаннями.

Стан дослідження проблеми. Досліджуючи матеріали пов’язані з проблематикою даної роботи варто було б зазначити, що дана проблема розглядається дещо в інших аспектах. Вивчаються переважно причини різних електоральних уподобань, це етнічний склад населення, територія на якій проживають виборці, їхній вік, та особливості історичного розвитку регіону. Наше ж дослідження спрямоване в більшій мірі на те, щоб показати кількісний характер даного явища, визначити в якій частині країни спостерігається найбільший ступінь поляризації і як він змінюється від виборів до виборів.

Мета роботи. Виявити та проаналізувати рівень підтримки населенням різних регіонів України певних політичних сил та визначити ступінь їхньої поляризації.

У 1998 році у виборчому процесі брали участь 30 політичних сил, з яких 8 подолали виборчий бар’єр у 4% (( Конституційне законодавство України / Упор. С.В.Лінецький, М.І.Мельник, A.M.Ришелюк. – К.: Атіка, 2000. ))(Комуністична партія України, Народний Рух України, Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!», Партія Зелених України, Народно-демократична партія, Всеукраїнське об’єднання “Громада”, Прогресивна соціалістична партія України, Соціал-демократична партія України (об’єднана) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )) )і розділили між собою 225 депутатських мандатів (половину від складу ВРУ, оскільки інша половина обиралась за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах (( Виборче право України / Ред. В.Ф.Погорілко, М.І.Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003. ))).


За результатами виборів на пропорційній основі, перше місце здобула КПУ, яка по Україні набрала 24,65 % і отримала 84 мандати у ВРУ. Найбільшу кількість голосів КПУ набрала на півдні та сході України (м.Севастополь, Луганська область, Автономна Республіка Крим, Миколаївська область,Харківська область) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )), найменшу – на Заході (Закарпатська область, Львівська область, Івано-Франківська область, Тернопільська область).

На другому місці – Народний Рух України який здобув 9,4 % голосів виборців і 32 мандати у ВРУ. Найбільша підтримка була у західних областях (Львівська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська області), а найменшу кількість голосів виборців отримали у центрально-східних та південних областях ( м. Севастополь, Донецька, Луганська, Харківська області). Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Львівській області – 32,1 %, найнижчий – у м. Севастополь – 1,77 % (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )).

За результатами голосування на третьому місці опинився блок СПУ-СелПУ який отримав результат у 8,55 % і29 депутатських місць. Черкаська, Полтавська, Хмельницька та Вінницька – області де блок мав найбільшу підтримку, в межах 20-25 %,найменшу – 1,5-2% в АР Крим,Львівській, та Донецькій областях (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )). В даному випадку відсутня тенденція яка існувала у попередніх двох випадках, коли дуже чітко простежувалась підтримка політичних сил по лінії схід-захід.

На парламентських виборах 1998 року четверте місце посіла Партія Зелених України, яка набрала 5,43 % голосів виборців і відповідно 19 депутатських мандатів. Найбільшою підтримкою користувалась в Одеській, Запорізькій та Київській областях де набрали 10,74%, 7,75% та 6,73% відповідно. Найменша підтримка була у Львівській(3,19%), Чернівецькій(3,4%) та Донецькій(4%) областях (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )).

Пяте місце посіла Народно-демократична партія – 5,1%голосів. У Верховній Раді – 17 депутатів. Найбільша підтримка (10-12%) була у Вінницькій та Миколаївській областях, найменшу (близько 3%) у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та по місту Київ (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )).

Шосте місце – Всеукраїнське об’єднання “Громада” за яке проголосувало 4,67% виборців, відповідно отримали 16 депутатських мандатів. Найбільшу кількість голосів ВО «Громада» отримало у Дніпропетровській(35,34%), Кіровоградській(6,27%), Херсонській(4,94%)областях, найменшу – у Львівській(0,9%), Полтавській(1,19%), Одеській(1,28%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )). По результатах видно великий розрив між голосами які віддали виборці за дану політичну силу у Дніпропетровській області та по інших областях.

З результатом 4,04%, ПСПУ зайняла сьоме місце на виборах 1998 року і отримала 14 депутатських місць у ВРУ. Найвищий ступінь підтримки був у Сумській та Харківській областях, 20,89% та 10,08% відповідно. Найменший ступінь підтримки зафіксовано у західних областях (Тернопільська – 0,53%, Івано-Франківська – 0,57%, Львівська – 0,67%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )). На основі цих даних можна говорити що ПСПУ була недуже популярною у західному регіоні України і користувалась підтримкою на північному сході України.

Найменшу кількість голосів виборців на виборах 1998 року набрала СДПУ(о) – 4,01%, це забезпечило їй представництво у парламенті 14 депутатів. Найбільшу підтримку отримали у південно-західному регіоні України (Закарпатська обл. – 31,17%), а найменшу – в центральному та південно-східному (м. Севастополь – 1,26%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 1998 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 )). В переважній більшості областей, крім чотирьох, СДПУ(о) не подолали виборчого барєру, але за рахунок великої підтримки у Закарпатській обл. їй вдалось потрапити до парламенту, адже в загальному по Україні її результат становить 4,01%.

По наведених даних ми бачимо що електоральні уподобання українців на 1998 рік дуже різняться. Найбільше дане твердження прослідковується на результатах які показали найкрупніші політичні сили (КПУ та НРУ), яким віддало перевагу населення сходу та заходу відповідно. Така неоднорідність голосування виборців називається рівнем поляризації. Поляризація виявляється тоді коли є різниця між результатами виборів по регіону і країні загалом. При розрахунку цієї різниці опускається її додатній чи від’ємний результат, а до уваги береться модуль отриманого числа. Для вирахування рівня поляризації регіону потрібно просумувативідхилення результатів кожного регіону від загальнодержавного результату для всіх партійі ці результати поділити на кількість партій. Середнє цих результатів і буде показником поляризації в країні.

На виборах у 1998 році середній показник поляризації регіонів становив 4,19%. Найвищим він був у Львівській обл. 7,5%, найнижчим – у Житомирській 1,7%.

Область

Сума відхилень

Показник поляризації

Львівська

60,3

7,5

Закарпатська

59,5

7,4

Тернопільська

55,2

6,9

Івано-Франківська

54,8

6,8

Дніпропетровська

47,9

6,0

Рівненська

46,8

5,9

м.Севастополь

46,3

5,8

Луганська

37,2

4,6

Сумська

35,2

4,4

Волинська

33,0

4,1

Донецька

32,1

4,0

Авт.Респ. Крим

31,4

3,9

Вінницька

30,2

3,8

Черкаська

29,7

3,7

Харківська

29,4

3,7

Миколаївська

29,1

3,6

м.Київ

27,4

3,4

Чернігівська

27,2

3,4

Чернівецька

25,1

3,1

Запорізька

24,9

3,1

Хмельницька

24,6

3,1

Полтавська

23,1

2,9

Одеська

22,0

2,7

Кіровоградська

21,6

2,7

Херсонська

20,4

2,6

Київська

18,8

2,4

Житомирська

13,7

1,7

Це можна пояснити так: де виборцівіддають перевагу одній із партій, там рівень поляризації високий, а де розподіл голосів приблизно збігається із загальнодержавним, там рівень поляризації низький. Найбільш поляризованим є західна та східна частина України (голосують майже протилежно), а найнижчий – у центрально-північних областях (результати виборів наближені до загальнодержавних).

На виборах до Верховної Ради України 2002 року брали участь 33 політичні сили, з яких 6 (Виборчий блок політичних партій “Блок Віктора Ющенка “Наша Україна”, Комуністична партія України, Виборчий блок політичних партій “За Єдину Україну!”, Виборчий блок політичних партій “Виборчий блок Юлії Тимошенко”, Соціалістична партія України та Соціал-демократична партія України (об’єднана)) подолали 4% виборчий бар’єр і отримали депутатські мандати (( І.О.Кресіна, Є.В.Перегуда. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2003. )). 

Найбільшу кількість голосів виборців отримав Виборчий блок політичних партій “Блок Віктора Ющенка “Наша Україна” (23,57%), підтримка коливалась від 74 % в Івано-Франківській обл. до 2,69% у Донецькій області. Основну підтримку ця політична сила здобула на Правобережжі України (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). З цим результатом вони здобули 70 депутатських мандатів.

Протилежний результат показала КПУ, прихильники якої живуть переважно на Лівобережжі. ЇЇ результати коливались від39% у Луганській, до 1,5% у Тернопільській області (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). В загальному по країні вони набрали 19,98%, що забезпечило 59 мандатів у ВРУ. В порівнянні із попередніми виборами КПУ втратили свої позиції і набрали приблизно на 5% менше голосів виборців.

Третій результат показав Виборчий блок політичних партій “За Єдину Україну!”, з результатом 11,77% отримали 35 мандатів. Найменша підтримка була у Тернопільській області (1,86%), найбільша – у Донецькій області (36,83%). У голосуванні за дану політичну силу тежспостерігається висока підтримка Сходу та практично відсутність підтримки на заході України (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Виборчий блок політичних партій “Виборчий блок Юлії Тимошенко” набрав 7,26% голосів виборців, це забезпечило представництво в парламенті 22 депутатів блоку. Електорат БЮТу розподілився так: висока підтримка на Заході та Центрі України та незначна підтримка на Сході та Півдні (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). Такий розподіл підтримки характеризує електоральні уподобання українців: Лівобережжя підтримує комуністично-соціалістичні партії, Правобережжя – націонал-демократичні та націоналістичні .

СПУ з результатом 6,87% отримали 20 депутатських мандатів, це на 9 мандатів менше ніж вони отримали у 1998 році в блоці із СелПУ. Найбільша підтримка була у центральній Україні (15 – 22%), найменша – на Заході країни та АР Крим (близько 1%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Соціал-демократична партія України (об’єднана) забезпечила собі представництво 19 депутатів у парламенті. В загальному по Україні її результат становив 6,27% голосів виборців. На цих виборах партія здобула на 2,26% голосів і на 5 мандатів більше ніж на минулих (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). Найменший рівень підтримки спостерігався у західних областях, але не включаючиЗакарпатської та Чернівецької областей де СДПУ(о) за результатами виборів займала друге місце в рейтингу.

З наведених вище даних можна зробити висновок, що як і в 1998 так і в 2002 роках результати виборів по країні дуже різняться, спостерігається регіоналізація електорату, тобто партії мають підтримку лиш певних регіонів. Середній показник поляризації по Україні збільшився до 7,56%. У порівнянні з 1998 роком поляризація збільшилась на 75%.

Як завжди, особливо поляризованими регіонами залишаються Галичина, Волинь і Полісся, дещо меншою мірою Донбас, Крим, Закарпаття і Буковина, тобто ті регіони, що знаходилися географічно на периферії держави і перебувають або перебували під впливом геополітичних чинників, що знаходяться за межами України.

Сума відхилень

Показник поляризації

Тернопільська

96,55

16,09

Івано-Франківська

91,08

15,18

Львівська

85,78

14,30

Донецька

68,26

11,38

Волинська

67,69

11,28

Рівненська

56,48

9,41

Луганська

54,94

9,16

Авт.Респ. Крим

51,72

8,62

Чернівецька

48,81

8,14

м.Севастополь

47,68

7,95

Запорізька

45,81

7,64


Закарпатська

44,79

7,47

Вінницька

44,54

7,42

Харківська

43,76

7,29

Миколаївська

40,66

6,78

Дніпропетровська

38,14

6,36

Черкаська

34,67

5,78

Херсонська

33,91

5,65

м.Київ

32,81

5,47

Одеська

32,23

5,37

Хмельницька

30,31

5,05

Полтавська

29,52

4,92

Кіровоградська

28,33

4,72

Сумська

25,24

4,21

Київська

23,65

3,94

Чернігівська

19,30

3,22

Житомирська

9,54

1,59

У порівнянні з 1998 роком рівень поляризації практично не змінився у Дніпропетровській, Закарпатській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях, у решті регіонів – істотно зріс. Ще одна особливість – зникли регіони, де поляризація досягається лиш за рахунок значного переважання якоїсь однієї політичної сили, як це було у 1998 році у Дніпропетровській (Громада), Закарпатській (СДПУ (о)), Сумській (ПСПУ) областях.

Отже, вибори 1998 та 2002 років, які відбувалися за змішаною пропорційно-мажоритарною системою, відкрили можливість для політичних партій безпосередньо брати участь у виборчому процесі, чого вони не могли за мажоритарної системи. Аналіз результатів виборів показав, що КПУ помалу втрачала лідируючі позиції, а новостворені центриськіполітичні сили набирають популярності у суспільстві (особливо на Заході). Також показник поляризації зріс в порівнянні з 1998 роком в 1,5 рази. Це свідчить про те що є присутнім, а іноді і яскраво виражений регіональний характер підтримки політичних сил.

Вибори до Верховної Ради України 2006 року проводились за пропорційною виборчою системою, це означає, що на відміну від виборів 1998 та 2002 рр. всі 450 депутатських мандатів розподілялись між політичними силами, які подолали виборчий бар’єр, пропорційно набраним голосам (( Н.Богашева, Ю.Ключковський. Еволюція виборчої системи в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2005, № 1. – С.42-49. )). У цих виборах брали участь 45 політичних сил, з яких 5 подолали 3% виборчий бар’єр і розподілили між собою депутатські мандати. 

У 2006 році вперше в парламент проходить Партія регіонів з результатом 32,14% отримує 186 мандатів. До цього вона брала участь у виборах 1998 року і набрала 0,9% голосів. Найбільшу підтримку отримала на сході та півдні України (Луганська (74,33%), Донецька (73,63%) області та АР Крим (58,01%)). Найменша кількість виборців підтримали Партію регіонів у західній Україні – Івано-Франківська (1,94%), Тернопільська – 2,02%, Львівська – 3,01% (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )). На нашу думку Партія регіонів здобула той електорат, який втратили ліві сили на сході України.

Блок Юлії Тимошенко набрав 22,29% голосів виборців. У парламенті отримав 129 депутатських місць. Основна підтримка була у центральних та західних областях, найменша – на сході та півдні України (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )). На попередніх виборах 2002 року БЮТ зайняв четверте місце (7,26%) в рейтингу партій які пройшли в парламент, тобто за міжвиборчий період підтримка зросла у 3 рази. На нашу думку БЮТ здобула електорат який втратила „Наша Україна”, внаслідок неефективної її діяльності та діяльності Віктора Ющенка на посту Президента України.

Третє місце здобув блок НСНУ, який набрав 13,95% голосів виборців і отримав 81 депутатський мандат у ВРУ. У порівнянні із попередніми виборами рівень підтримки зменшився приблизно на 10%. Вище ми наводили причини чого на нашу думку так сталося. Найвищий показник підтримки спостерігався в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, подекуди він досягав рівня 45%. Найнижча прихильність електорату до блоку „Наша Україна” спостерігалась в центрально-східному регіоні України – 1,5-2,5% (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )).

Соціалістична партія України з результатом 5,69% отримала 33 депутатських місця. Підтримка незначно знизилася. Найвищий відсоток голосів (12-14%) набрали в центральних областях України, а найнижчий, менше 2% – в АР Крим, Луганській та Львівській областях (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )). Після оголошення результатів виборів БЮТ, Наша Україна та СПУ отворили коаліцію, але через внутріполітичні розбіжності вона проіснувала недовго, після цього отворилась нова коаліція, яка мала вигляд: Партія регіонів, СПУ та КПУ. Можливо через цей перехід, на позачергових виборах 2007 року, СПУ не пройшла в парламент, не набравши необхідного мінімуму у 3%.

Комуністична партія України набрала 3,66% голосів тих хто брав участь у голосуванні, це забезпечило їй 21 депутатський мандат. У порівнянні із виборами 1998 та 2002 рр. підтримка КПУ населенням України знизилася у 5-6 разів. Найбільша підтримка спостерігалась у центрально-східному регіоні, найменша – на Заході (( Результати виборів 2006 року (по областях)//www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 )). 

На 2006 рік середній показник поляризації склав 9,54%, що на 26% більше ніж у 2002 році.

Сума відхилень

Показник поляризації

Луганська

77,97

15,59

Донецька

76,32

15,26

Івано-Франківська

75,9

15,18

Львівська

70,35

14,07

Тернопільська

67,78

13,56

м.Севастополь

67,41

13,48

Волинська

59,11

11,82

Авт.Респ. Крим

53,34

10,67

Київська

52,71

10,54

Вінницька

50,23

10,05

Рівненська

48

9,60

Черкаська

47,62

9,52

Сумська

44,18

8,84

Хмельницька

43,93

8,79

Чернівецька

43,73

8,75

Запорізька

43,53

8,71

Харківська

41,05

8,21

Чернігівська

40,79

8,16

м.Київ

40,07

8,01

Миколаївська

40,05

8,01

Одеська

36,36

7,27

Дніпропетровська

32,64

6,53

Закарпатська

31,78

6,36

Кіровоградська

31,56

6,31

Полтавська

25,88

5,18

Житомирська

25,3

5,06

Херсонська

20,03

4,01

Найбільш поляризованими областями України були Луганська, Донецька, Івано-Франківська, Львівська (показник поляризації близько 15%). Населення цих областей, у переважній більшості (подекуди підтримка сягала 70%), підтримало одну із політичних сил, тому в цих областях такий високий показник поляризації. Найнижчий показник – у центральному регіоні України (4-6%).

У позачергових виборах 2007 року брали участь 20 політичних сил, з яких 5 подолали виборчий барєр. Серед тих хто пройшов у парламент були: Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок “Наша Україна – Народна самооборона”, Комуністична партія України, Блок Литвина, який вперше потрапив у ВРУ. Депутатські мандати розподілились наступним чином: ПР-175, БЮТ-156, НУ-НС- 72, КПУ- 27, Блок Литвина – 20 (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). БЮТ та КПУ покращили своє представництво у парламенті на 27 та 6 депутатів відповідно, інші політичні сили втратили підтримку електорату, тільки Блок Литвина, який на виборах 2006 року не подолав виборчого бар’єру, на позачергових виборах здобули депутатські мандати.

Найбільшу кількість голосів виборців на позачергових виборах 2007 року здобула Партія регіонів, яка набрала 34,37%. У парламенті представлено 175 депутатів. Найбільшу підтримку Партія регіонів здобула на сході та півдні України ( Луганська (73,53%), Донецька (72,05%) області та АР Крим (60,98%). Найменший ступінь підтримки спостерігався у Львівській(4,19%), Тернопільській(3,01%), Івано-Франківській(2,95%) областях (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Блок Юлії Тимошенко здобув 30,71% голосів виборців, це забезпечило 156 депутатських мандатів. Порівнюючи ці результати з результатами виборів 2006 року можна зробити висновок, що підтримка цього блоку збільшилась приблизно на 8%. На нашу думку до цього призвели такі події: відставка Юлії Тимошенко із поста Прем’єр-міністра України та події які відбувались у Верховній Раді, створення неконституційної більшості. Ці події зіграли на користь БЮТу – збільшилась підтримка виборців. Найбільшу кількість голосів виборців (51-57%)цей блок здобув у Волинській, Київській, Тернопільській областях. Найменшу підтримку населення, яке взяло участь у голосуванні, отримали у Донецькій – 3,92%,Луганській – 5,1% областях та АР Крим – 6,93% (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” на позачергових виборах підтримали 14,15% виборців. У парламенті представлені 72 депутати від цієї політичної сили. Приєднання до блоку Наша Україна «Народної самооборони» не набагато покращило підтримку виборцями цього блоку. Найбільша підтримка була на заході України, в середньому 35,5%. У Донецькій (1,63%) та Луганській (1,73%) областях була найнижча підтримка виборців (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Комуністична партія покращила свій результат із 3,66% до 5,39%, це дало їй 27 депутатських мандатів, на 6 більше ніж у 2006 році. Як завжди найбільша підтримка спостерігалась на сході та півдні України. Найменше за КПУ голосували у Тернопільській (0,69%), Івано-Франківській (0,78%) та Львівській (1,03%) областях (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )).

Блок Литвинавперше потрапив до ВРУ. На позачергових виборах до парламенту України він отримав 3,96% голосів виборців, це забезпечило 20 депутатських місць. Найбільшу підтримку ця політична сила здобула у Житомирській (8,29%), Хмельницькій (6,62%) областях та по місту Києву (6,59%) (( Результати виборів у багатомандатному окрузіна 2002 рік (по областях) //www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v )). Мала підтримка спостерігалась як у східних (Луганська (2,4%), Донецька (0,86%), так і в західних (Івано-Франківська – 0,97%, Львівська – 1,1%) областях.

Під час позачергових виборів 2007 року показник поляризації знову збільшився і складав 9,8%, що на0,3% більше ніж у 2006 році. На нашу думку таке незначне підвищення цього показника пояснюється тим, що пройшов не такий великий період часу між виборами і політичні сили отримали приблизно такі ж результати як і в 2006 році.

Регіон

Сума відхилень

Показник поляризації

Луганська

81,84

16,368

Івано-Франківська

81,61

16,322

Донецька

80,75

16,15

Тернопільська

80,34

16,068

Львівська

78,94

15,788

м.Севастополь

74,13

14,826

Волинська

63,67

12,734

Авт.Респ. Крим

58,59

11,718

Рівненська

55,97

11,194

Запорізька

50,96

10,192

Київська

48,58

9,716

Вінницька

46,78

9,356

Хмельницька

46,13

9,226

Миколаївська

44,82

8,964

Одеська

44,43

8,886

Чернівецька

43,73

8,746

Сумська

40,07

8,014

м.Київ

39,91

7,982

Харківська

39,12

7,824

Закарпатська

39,09

7,818

Черкаська

37,8

7,56

Дніпропетровська

34,75

6,95

Чернігівська

27,05

5,41

Херсонська

25,59

5,118

Житомирська

23,96

4,792

Кіровоградська

19,34

3,868

Полтавська

19,14

3,828

Як і на виборах 2006 так і на позачергових 2007 року найбільш поляризованими виявляються області західної та східної частини України. Найбільший показник поляризації був в Луганській, Івано-Франківській, Донецькій і Тернопільській областях і становив близько 16%. Показник поляризації збільшився у Луганській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській, Львівській областях та в місті Севастополь. Практично не змінився у Запорізькій, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській областях. Зменшення поляризації спостерігалось у Житомирській, Кіровоградській та Полтавській областях, водночас ці регіони і є найменш поляризованими в Україні.

Отже, політичні партії в Україні, починаючи із 1998 року, починаютьвідігравати все більшу роль у політичному житті, а з 2006 року, коли вперше була використана пропорційна виборча система, стали основним гравцем у політиці. З 1998 року багато політичних партій зійшли із політичної арени, інші – залишилися,деякі новостворені почали відігравати провідну роль у країні. Уподобання виборців теж змінилися. Наприклад, велика частина електорату КПУ почала голосувати за інші політичні сили. Також збільшився електорат центриських партій, які пропагують демократичні перетворення. Внаслідок певних політичних рішень партії втрачають свій електорат (СПУ у 2007 році), інші – завойовують (Блок Литвина). Історичні умови розвитку України призвели до того, що у виборчий період територія України розділяється на кілька регіонів, які голосують за різні політичні сили внаслідок чого є високим рівень поляризації, який від виборів до виборів зростає шаленими темпами.

На даний час існують потужні політичні сили які користуються високою популярністю серед населення України. Однією із таких сил є Партія регіонів, яка має постійно високий рейтинг на Сході та Півдні. Інша – БЮТ, який підтримують переважно західні та центральні області. Ще однією силою яка користується підтримкою переважно на Заході є Блок Наша Україна (в який у 2007 році влилась ще одна політична сила Народна самооборона). На політичній арені України також є менш крупні політичні сили – КПУ та Блок Литвина, які хоч і не мають високого представництва у парламенті, але відіграють дуже важливу роль у політиці, тому що без них неможливо буде створити коаліцію, що є запорукою роботи парламенту.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gangster tv bloopers the she's dating assignment websites online help online help chat math to how paragraph essay write executive in sales automobile resume for paper research writing autobiographical buy phuket tel power homework essay writers writers thesis paper research malcolm paper x best buy sites to essays a application essay college writing winning help assignment programming primary tudors uk homework co help peggiore tortura yahoo dating paper buy research plagiarized non resume medtech for format homework help spelling the of essay rings lord help paper english online 40 mg dosage famvir architecture help dissertation pas acheter pilex cher writing servicereviews chesapeake resume essay man on assignmenthelp disease pox chicken management best writing professional resume xenia service mla help term paper tablets ansaid 20 page 10 per help essay homework help with gcse science papers australia custom homework free help calculus research for students topics medical interesting speech ppt disorder paper research court case aricept canada pharmacy papers term cheap umi order thesis letter cover resume help free with resume service writing tech presentation purchase management ppt wales in england registered essays and custom english thesis teaching phd language online s9e3 top gear dating custom online paper bags help stats homework scientific sevices proposal research writing mom resume sample at home stay website writing service in maryland professional resume writing phd essay writing service we your essay and write guarantee generic premarin 247 shop rx 101 a dissertation buying let to property plan buy business london best service address cv writing kit monitoring diabetes free for samples school letter medical recommendation writing essay pay uk help assignments finance for shopping me essay plan site grading writing best rated essay service essay christine dissertation lemaitre divorce paper research nursing dissertation professional resume services writing va online mg evista online 150 paper writing service postion help university toronto of essay my write cinema essay online review essay service with help statements dentistry personal act companies 10 writing dissertation top application john langan college writing order in an need alphabetical does to annotated bibliography be occupational thesis doctorate stress on dissertation economics help help homework tsunami essays co uk custom top plan training muscle executive diego service resume san writing resume free my me create for college essay download application writing online uk patterns buy paper help pearson homework math by written annie essays dillard my lab someone write need report to a month in write thesis phd essay coupons meister custom order cook short cover letter my help do adderall me will homework sale alesse product math 5th grade homework with help plan cheap auto super business accommodating define application for sale college essays titles need do my homework for me online help ghostwriting change individual, the the to system change professionals for essays essay discount codes and creative thesis writing best liberal arts writing book of methods research colleges programs a to i papre research need buy russia reviews service dissertation research of author in paper order names acm award doctoral dissertation dissertation development staff on creative online sites writing homeworkopoly buy my for cheap write for paper me orderliness essays my pay someone essays to want write i to writing uk services essays filipino thesis social networking tungkol sa sa helping essay someone for paper admission sale 5 transfer essay writing help grade science homework 3rd help plan software business buy dubai in dissertation help essay write free me for want my name on i my to picture write research papers service custom cheapest writing cover sample for medical position letter receptionist a buy analysis paper critical of system related literature ordering review online structures phd thesis for essays sale economic service assignment writing forum write myself to how writing order my custom mechanics quantum help assignment write my homework physics ordnance survey homework help disorder generalized anxiety speech outline kit dissertation writing dating online okocimski legia writing service best article reviews cover side letter buy analyst non thesis chemistry masters scientific free online research papers essays cheap buy transfer essay help essay revising an chicago writing resume best services 2014 federal atlanta ga writing resume services medical of for examples school statement personal application grade daily plans lesson 8th orders instant obedience essay business letter homework helper tfk essay dna replication project with help proposal writing write pay my and i thisis you nyc homework helper thesis design phd drug toilet paper cheap coupon do my law essay admission resume a of the order writing is experience what when website beards with and dating muscles guys services writing victoria resume and thesis teens food sections fast essays research papers for statements research good thesis essays written autistics by operate how scams dating sites they essay someone help buy from arimidex mexico my essay narrative write experience resume 1 engineer format for mechanical year with college admission help kit essay org custom essay reviews herpes cause pneumonia virus can paper to buy apa uk academic writing companies level papers buy master best philadelphia in services writing resume 5k essay an ordering essay perfect writers writer essay university of singer biography dating ashanti essay help definition space help homework writing resume services liverpool sydney term international paper management workshop writing dissertation research deficit attention disorder paper homework someone to pay for will my do writing essays service custom or not scam custom writing writing services report annual mg sale 50 for ditropan mba essay best service writing no prescription poppers purchase english online royal application letter internship for an essay write my wikipedia list academic sites of writing dissertation assistance database phd tsongor dissertation du roi la mort write a my want essay i an два члена в вагине фото крупным планом тетку транс Фото трахает пульта фото тв потенции тигр для повышении жина траха муж фотогра кровать постель ночнушка эротика фото скачать порно струйный оргазм красивые порно звезд фото порно анусов вагин и фото вылизывание фото на большом чёрном члене госпожа русская колготках фото в Порно фото блондинка с 3 размером картинки п космос поза фото старух раком хавьер фернандес инстаграм девушку Клин какой член удовлетворит порнофото девушек трахают рачком ігра машинки виг купить эрикс Талица смотреть фото пизды моей жены фото девушек раздвигают ноги и показывают трусики за толстые женщины Порно 40 писяющие киски фото игры для cat b25 фото сильвии сайнт в колготках волосатые голые бабушки фото приличные мужчины фото интимное селена гомес фото голышок фотографии семейный миньет бизнес леди фото киска сисек фото стареньких французское ретро порно онлайн список моделей эротика фото девушки фото футари куриная отбивная в духовке пирсинг интимных мест фото видео и Тату и игры проведи овец на игра танци порно отымел сестру секс 45 после голые фото онлайн адель смотреть фильм завоеватель аттила секс пожилых с молодыми фото фото девушек спортивные голые ноги фото мальчиками взрослые тети с фото хёнтай подделки селена порно гомез горнечные секс фото узнать инн по снилс ребенок ксении собчак фото мама пьет сперму как девушка сует пальчик в кису фото женщины в фитнес клубе фото видео красивые молодые мамы фото наруто 3 шторм скачать 2 одноклассники трейлер в сестри анал фото порно с толстожопыми порно дамами зрелые фото крупное Порно фото голой пэрис хилтон Фото ледибоев порно протон харьков детская планета красивые пизды фото ролики актрис порнофото американских Голая нонна гришаева порно опен настоящие кидс российские номера молибден купить Как оформить фото на компьтере вагины порно частное фото бальшими фото порно с сиськами телочек порно спящие лесбиянки Фото без в лица черном сисек лифчике натуральная виагра Усть-Лабинск Хентай лесбиянки фото фото секс голыми порно фото гермофродитка лесбианок фото Анилингус частная еротика фото долбит фото раком мжм лесби жены фото свингеры Порно Порна фото теточки опытные лучшие порно фильмы 90х гта 3д в 4 игра женщинам в юбке ветер жестоко задирает юбки фото фото попы женщин за 50 частное вода гифки море толстой крупно пизды фото антропогенез человека фото голых девушек по городу фото бодборка миньета частное син трахайт неоптноги фото маму 8 скачать форсаж домашнее фото писька зрелые лезби порнофото прожиточный минимум в башкирии на 2017 год фото на микоз только фото секс с старенькими бабулями Фото раба госпожи в фотографии порно с мужчинами и женщинами на голых фото море девушки монашок порнофото тату купола фото обнажилась Русская фото зрелая видео женщина Фото вещи в пизде траха порно жесткого фото брюнеток дам фото xxx фото жопа секс султана французова официальный сайт интернет магазин порно хентай тентакли онлайн фото одну членов группа на сельские письки фото порно фото русских киноактеров эротика фото большие сиськи книжный магазин краснодар фото порно японском в транспорте рот подборка кончил в домашняя фото порно фото русских школах дрочива фото гей в писю фото девушке одежда видео врезющея техно плюс в минске эро фото девушек которые дрочат себе киски пирсинг половой губы фото фото короткими частное волосами блондинки с зрелой порно фото очень жесткая ебля ню на фото зрелых пляже толстых xxx-фото жен писи толсых фото лесбийское насилие фото дзен яндекс установить неаккуратно нагнулась фото Порно фото якутянки дзелинда фото 2015 возле девушка ног машины фото фото порно скачать вакуум пухленькие попки порно онлайн фото старушка порно Манга 3d порно стал Краснознаменск член меньше трахнули в троём фото застал жену интимное секс фотографии голая женщина за 30 фото Яровое потенции плохой причины порно казни девушек фото зрелые как трахаются фото Фото новая мода в одежде но без трусов пятером фото в порнуха правила сдачи крови на донорство просвечивающие губки фото порно певица руслана фото 800х1200 обои vigrx цена Мещовск фото порнушка публіці на женщин волосатых Домашние фото зрелых голые китаяночки фото кино россия боевик криминал фотососедки официальный втб сайт банк трах бизнес леди фото писей красивойженщиныс красивой фото фото секс группа блестящие гусева плрнл фото екатерина фото зрелые дыры порно милф фото грязный глотают сперму фильмы порно онлайн домашние фото голых мамок красноярск 45 фото частное фото русских юля видео Порно фото качества худенькие хорошего Эро-фото горничных girlvania игра пьяной фото жены русской голой порно которое стоит посмотреть спит порно фото снимают полные женщины купальники порнофото во интернете всём искать фотографии порнографические інцест бабушек фото Фото красивых девушек обнаженных сзади фото подростков письки случайные пивоварение в домашних условиях голая жена невеста фото частное фото подсмотрел за тещей фото голых занимающихся сексом девушек сильные обезболивающие препараты список анвльный секс фото Фото женские попки голые пожелания к фото женщины в купальниках фото спермы скачать сборник много секс фото в юбке раком фото большие пськи волосатые Татарск хуя размер нормальный маркет скачать плеер фото арманскй порно аллегрова Голая фото в девушки мастурбируют масле фото фото где ебут исис тейлор с фотоjcb низу белгородской ас области Александр фролов актер из фильма решала фото сочных пиздёнок фото бразильских баб фото порно письки sophia lares фото сирушо фото порно секс фото большойчлен Частные фото женская грудь большой прыщ на стопе как дырка фото фото порно с кончанием во влагалище Бeсплaтноe фотопорно русских шоу знaмeнитостeй с пришельцами порно фото Порно фото карибы хейн анус женщины фото крупно большие жопа анал фото скачать nokia 6300 атласной фото в порно голая и связанная фото порно фото эрика кишева смотреть начальница порно и её старая фото подчиненный фото фанатейка Мама дочь порно фото расказ найти порно онлайн жесткое чернильная ручка порно фото раскрытого ануса не дляслабонервных фото предметов из анала и пизды фото девушек супер грудь клячко я. фото и. фото знаменитости порно русских в фото мамина порно любов осаго калькулятор вск Скрытая камера фото голых женщин нудисты онлайн видео кореанок порно фото порно мастурбацыя фото юнных фото баб в семенной жидкости домашнее невест фото секса жен комментируйте фото своих порно фото грудастых красавиц mesa обои black фотосет литл лупе каталоги с порнофото порносайтов трахнутая в попу фото спермы на ляшек фото фото сов ночью Порно папы друг рассказы фото и в фото джунглях секса медсестра с крупной попкой порно фото солнце на фото промежности фото сыном комиксы галерея инцест Парень целует девушке соски фото саня иванов вк великие луки Порнофоточастное подростки все фото 18 фото порно страницы браузер делать рекламные что открывает если сам фото проститутки обочине на фото дочь моя голая любителское фото вечеринка фото корпоративная сауне в с смотреть бане коллегами порно анус темнакожих фото эротические блич фото фото зрелыъ дев порно самые свежие порнофото мамочек фото эротические на зарисовки душе фото порно на в лучшее фото девственности лишение сестрой www.секс с фото фотогалерея неграми с свингеры фото инцеста с родными gazeta spb лесбиянки балуются страпоном фото секс в бане сауне фото рассказы видео и семенович фото анна эро детские автокресла купить Cупертрах в четвером-фото на фото любительские даче мы раздвигает красивая девушка фото пизду Порно фото обкончених писек крупним планом девушек попки киски юбками трусики фото под пизда фото голых девушек перед съемками в студии фото женских интимных мест в колготках голы под водой фото 18 показать фото порно дитей полностью фото голых девчат фото секс с миниатюрной фото порно дaмочeк сeкс какие позы можно применять при беременности фото фото туману игру про трактор фото красивой голой девушки 300 dpi секси тёлки эро фото зрелищное фото секс бабка ссут фото потенция эпиляция секс только фото старушек января псковской области 1 с года мрот 2017 в русские сексвайф фото miyagi эндшпиль самая ft amigo голые зрелых письки женщин фото сильвии голой фото смотреть порнозвезды показывают женщины пёзды русские фото секса фото гевв порнофото траха зрелых мам фото жены сексвайф Ликино-Дулёво как женщину хорошо удовлетворить взрослые бабы видео порно русские знаменитые порно актеры смотреть фото клиторов Порнофото мохнатых эро фото молодых русских телок Кунфу панда порно фото игра читы бомж пизды фото порно азиатки фото эрот смотреть женщин фото жопы после анального секса порно фото голых старух 60 лет фото секс с упругой попкой Монстры фото порно кончи загорелые ножки эро фото планом фото порно упругие попки крупным Фото просвечеваются на девушек соски какой стандартный размер пениса Удачный рот.фото в спермы любительницы порно игры ролевые смотреть жесткое автор надпись я Без трусов камера фото скрита заблудшие души игрушка сезон 4 молодіжка фільм зрелые гей мужчины порно фото малинькие уские пизды фото фото в руках Член девушек у с кастингов фото ххх фото мама учит дочку аналу фото скрытой камеры Ххх со мамочек порнофото домашнее порно колготки профессиональные в фото сетку m фото обвес e39 в порно еончил кису фото интересные.фото.порно колодки товары фото Секс Фото полненьких девушек голышом жосткий секс анал фото руский имцест фото. фото эротические оральный секс фото голых женщин за 30лет. грааль фильм пляже на телок дрочат Фото смотреть мамки вконтакте фото эротич частное арбидол детский толстых фото фото Порно фото кончили в жопу фото в клубе девушек стрибтиз как я глотаю сперму Фото фото Порно со мужчиной зрелым планом. глубокая крупным фото глотка Фото порно писек школьниц одесса ветерок банд фото еротика девушек с нажами фото мамы с дочкой эротика россия Большие фото трусах бабушек в попы порно и знаменитости фото праздник фото эротика порно внук трахает бабушку tropico фото 5 107-050 обои порнофото голый пузатый дед порнушка фото групповое секс на сцене клуба фото порно фото реальных секса и студенток структура программы языке паскаль на порево миньет фото молодежни молоденькие русские секс фото порно Самые фотографии красивые фото галереи секс мамаш с сыновьями скачать кашлянуть ударение миниатюрная девушка эро фото член порно уретрой фото как на фотографии выглядеть сексуально пухлые стоят девушки фото раком голые Фото чёрная пизда девственная тяжелые сиськи фото фото кран-бадья трахается внуком с Бабушка фото следочки крючком ретро бисексуалы фото как сношаються фото потенции подручные для средства снег тающий фильмы мелодрамы россия список телеканала 1 пожилые россии голые на Знаменитые и театра фото кино актрисы интим игрушки и растянутые попки фото алладин джина фото фотопорно zip скачать сборник лэт фото бабы 50-60 эротика онлаин порно большыми Порнуха членами с фото промокоды варфейс котик штанга и фото порно молоко Пить беременной ливанов василий актер любительские фото раком Пизда фото кисок домашне порно больших размеров девушки фото крупные фото порно поварих и бугалтеров. оброших пизд фото семейная про групповушка фото это фото Жена у мужа вылизывает очко Брат ебет младшию сестру фото