П’ЯТИДЕСЯТНИКИ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлюється діяльність п’ятидесятницьких союзів ХЄВ та ХВЄ під час окупаційного режиму фашистів. Аналізується діяльність лідерів цих рухів, щодо відновлення діяльності союзу ХЄВ на сході України та приєднання до союзів ЄХБ на заході.

Ключові слова: П’ятидесятники, окупаційний режим, союз.

В Статье розсматривается деятельность пятидесятнических союзов ХЕВ и ХВЕ в период оккупационного режима фашистов. Анализируется деятельнось лидеров этих движений в отношении возобновления деятельности союза ХЕВ на востоке и присоединение к союзам ЕХБ на западе Украины.

Ключевие слова: Пятидесятники, оккупационный режим, союз.

In the article shows the activity of Pentecostal unions HEV and HVE during the occupation mode of fascists. Activity of leaders of these motions is analyzed, in relation to proceeding in activity of union of HEV on east of

Ukraine and tacking to the unions of EHB on the west.

Keywords: Pentecostal, an occupation mode, the union.

У 20 р. ХХ ст. в Україні виникають п’ятидесятницькі союзи ХЄВ та ХВЄ. Свобода для розвитку цих двох союзів була не однаковою, судячи із дат проведення перших з’їздів та створення союзів. Всепольський союз ХВЄ вільно існував і проводив свою діяльність 16 років (1923 – 1939). У той час Всеукраїнський союз ХЄВ у складі СРСР для вільної діяльності мав лише 6 років (1924 – 1930). Метою статті є висвітлити діяльність п’ятидесятників в Україні у період Другої світової війни (1939- 1945 рр.) Новизна статті полягає у дослідженні особливого періоду у житті п’ятидесятництва в Україні.

Після розгрому Союзу ХЄВ у 1930 р. діяльність союзу не припинилася, а велася підпільно. Хоч завдання поставлене перед Радою у справах релігійних культів СРСР повністю знищити всяку віру в Бога було чітке та не двозначне, виконати його було надзвичайно складно та, як показує історія, неможливо.

П’ятидесятницький союз ХЄВ почав проводити підпільну діяльність. Оскільки всяка релігійна діяльність без дозволу державних органів вважалась злочином перед Батьківщиною, отримати такий дозвіл було практично неможливо, тому віруючі відвідували служіння з великим ризиком. З доповіді Гаврила Понурко, у П’ятихатках на з’їзді, що мав мету відновити діяльність союзу ХЄВ, у 1942 р. видно, що союз за часи антирелігійної компанії був повністю зруйнований. Він залишився без керівництва та єдиного центру [9, c. 106]. Та не тільки союз ХЄВ страждав у ті роки. На період коли мала початися війна, радянською владою були ліквідовані всі церковні об’єднання, були закриті всі церковні типографії, більшість священнослужителів були депортовані, зруйновано багато храмів та культових споруд [5, с. 348].

Закрити останню церкву планувалося радянською владою у 1942 р. та війна завадила це зробити. Стосовно 1942 р. саме тоді мав закінчитися п’ятилітній план посиленої боротьби проти релігії та церкви. Багато із дослідників вважають, що війна змогла спасти хоч якусь релігію у СРСР. Саме під час війни владою були здійснені такі кроки, які у майбутньому стануть єдиною опорою виживання церков.

Повернувшись із ув’язнення перед війною Гаврило Понурко – колишній керівник ХЄВ одразу розпочав діяльність. Він прекрасно розумів, що першим кроком повинно бути налагодження внутрішнього стану церков, у яких за період відсутності центральної влади Союзу, назбиралося багато викривлень та єресей. Тяжка робота по духовному опікуванню існуючих громад, була підтримана у той час такими працівниками, як Панас Бідаш та Дмитро Пономарчук.

У 1941 р. Україна була захоплена фашистською владою. Оскільки окупаційна німецька влада дозволяла проведення богослужінь та церковної діяльності, то було дозволено п’ятидесятникам проводити зібрання та надане їм для цього приміщення. Відношення гебітскомісаріату до п’ятидесятників на заході та на сході відрізнялося. Це може пояснюватися тим, що фашисти добре вивчивши релігійну ситуацію у СРСР зрозуміли, що надавши певну свободу для віросповідання, вони привернуть прихильність народу і боротьба проти радянської влади в такому разі буде успішнішою. Ця теорія підтверджується масовим відкриттям церков на окупованій території (приводиться цифра десять тисяч) [19, с. 108]. А також це можна помітити при зустрічі Понурка, який як уповноважений подав клопотання перед окупаційною владою на дозвіл відновлення та діяльності союзу ХЄВ, адже саме після того як гебітскомісар Публіх особисто зустрівся з Понурком і дізнався, що той недавно звільнився з концтабору, куди був відправлений радянською владою, Публіх дає дозвіл на діяльність союзу та п’ятидесятницьких церков, незважаючи при цьому, що у самій Німеччині п’ятидесятників знищували [9, с. 106]. Ці та інші підстави дають нам зрозуміти, що фашисти хотіли використати релігійну ситуацію на свою користь.

Таким чином, у 1942 р. у П’ятихатках був проведений так званий Собор Єпископальної церкви Християн євангельської віри. На з’їзді було проголошено відтворення діяльності союзу ХЄВ та обрана керівна рада. Головою того з’їзду було обрано Понурка, заступниками Бідаша та Бюна, благовісниками Гуляєва, Труханіва, Піддубного, секретаря Журавля. Для представництва перед німецькою владою була введена необхідна термінологія, тому голова називався єпископом, а союз іменувати Єпископальна колегія. Все було адаптовано до служіння у лютеранській церкві, до якої формально належала переважна більшість німецьких солдатів. Таким чином, під час окупації активно діяли церкви ХЄВ у П’ятихатках, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Синельниковому, Маріуполі, Кривому Розі та інших містах.

Поставлене на з’їзді завдання організувати громади у єдину спільноту та відкрити якомога більше молитовних будинків активно виконувалося, вже у 1943 році Єпископальна колегія об’єднувала близько двохсот церков.

У Дніпродзержинську 1-2 вересня 1943 р. був проведений ще один з’їзд, на якому було удосконалено розвиток Союзу, обрано ще декілька керівників [9, с. 108].

Звичайно, слід сказати про те, що як тільки окупаційна німецька влада запідозрювала діяльність якоїсь організації чи людини направлену проти неї, відразу починалися арешти та ув’язнення. Підтвердженням цього є закриття громади у 1943 р. у Нікополі. Коли Понурко виїхав туди для врегулювання ситуації, то німецька влада представила йому журнал Євангелист, в якому була надрукована резолюція 1926 р. про те, що члени ХЄВ як і всі громадяни повинні нести військову службу у мирний чи у воєнний час. Дозволу на продовження діяльності громади добитися так і не вдалося.

Той факт, що під час німецької окупації було відтворено багато закритих під час правління радянської влади церков, говорить про те, що німецька влада на місцях йшла на зустріч людям у задоволенні їхніх релігійних потреб. Але те, що окупаційна влада мала на меті використати релігійну свободу, якої не було у СРСР, для боротьби проти своїх ворогів також є незаперечним фактом. Можливо саме це підштовхнуло Сталіна у 1943 р. мати зустріч з ієрархами Російської православної церкви та пообіцяти їм підтримку та звільнення багатьох священнослужителів із концтаборів [5, с. 348].

До зими 1944 р. вся Лівобережна Україна була звільнена від фашистів. До цього часу союз ХЄВ зміг досить непогано відновити свою діяльність. Було сформоване керівництво, придбані або реконструйовані будинки молитви, налагоджений зв’язок між громадами. Та у 1945 р. Гаврила Понурка арештовують, як голову церков, союз яких діяв на території України під час німецької окупації. Йому було приписане як тому, який провадив активну діяльність направлену проти радянської влади. Цікаво, що якраз у 1942 році, коли проходив з’їзд у П’ятихатках, Червона армія вела героїчні бої на Волзі. Згодом цей збіг дуже сильно почне використовуватися проти віруючих у приписанні їм зв’язків з німецькою владою.

Та дійсна причина репресій проти священнослужителів тепер знайшла ще одну можливість виправдатися перед народом. Цього разу виправдання було таким, що визивало у людей ненависть, виховувало у них думку, що сектанти не тільки «забиті» та відсталі, але вони ще й зрадники Батьківщини.

Говорячи про ХВЄ на заході України слід відзначити, що до початку війни Союз нараховував 300 громад та близько 25 тисяч віруючих. Варто зазначити, що більшість членів Союзу були українці. Союз мав добре розвинену і діючу структуру, сформульоване віровчення. У 1939-1940 рр. після встановлення радянської влади у західній Україні, були репресовані багато пасторів церков. Григорій Федишин був арештований і незабаром розстріляний. Також загинув у таборах Іркутської області в 1942 р. Юхим Стрілка. Та багато інших служителів церков [5].

Аналізуючи виникнення та розвиток Християн віри євангельської в західній Україні, потрібно сказати, що для п’ятидесятницького вчення у цей час склалися досить сприятливі умови. Незважаючи на те, що засновниками п’ятидесятницького руху були прості селяни – американські заробітчани, цей рух розвивався дуже сильно і стрімко. Через зв’язки з Європою та Америкою згодом цей рух став частиною всесвітнього. Багато ідей та методів організації були привезені саме звідти.

У 1941 р. західна Україна була захоплена німецькою армією, німці встановили своє панування. Оскільки німецька влада не визнавала п’ятидесятницького вчення і у Німеччині проводилась робота на знищення цього руху, багато служителів були розстріляні чи перебували на той момент у концтаборах. Проте на території Німеччини діяв баптистський союз до діяльності якого влада не мала жодних претензій. Саме тому багато п’ятидесятників перейшли у їх союз. Звичайно врізаючи свої права, але при цьому маючи право на існування [9, с. 103]. Так як пересуватися по окупованій території стало неможливо, то практично всі зв’язки із керівниками були втрачені, припинила свою діяльність також Східноєвропейська місія. Кожен із районів проводив свою діяльність окремо. Великими зусиллями Паньку, Вашкевичу та Недвидському вдалося налагодити зв’язок із Густавом Шмідтом. У листі до нього вони розповіли про свої проблеми та просили поради як діяти далі. Густав Шмідт порадив вчинити таким чином як вчинили п’ятидесятники у Німеччині, приєднатися до баптистського союзу. У своєму листі, він старався переконати їх, що у такій ситуації набагато важливіше проповідь Євангелії та спасіння душ, ніж догматичні розходження. Якщо бути конкретним, то Шмідт пропонував відмовитися від говоріння на інших мовах на публічних зборах, потрібно залишити так звані хорові молитви, це єдиний догмат, який не приймався Баптистським Союзом, всі інші не мали такого великого значення і рахувались дріб’язковими. Але Шмідт тут згадує про п’ятидесятництво у всій Європі, яке вже давно проводить служіння без цих двох речей мовляв, що у них це відбувається заради порядку та благочинності [5, с. 332]. Для Густава Шмідта єднання із баптистами не було чимось страшним, він часто говорив навіть писав у журналах про тісні стосунки між цими протестантськими напрямками так близькими один до одного за віровченням. Керівництво баптистських союзів Польщі, яких там було п’ять мало зустріч у 1937 році із Артуром Берхгольцом та Густавом Шмідтом. На зустрічі якраз відзначалося про теплі взаємини між віруючими їхніх союзів [5, с. 347].

Саме у листі написаному Паньку та Вашкевичу прослідковується здорова позиція Шмідта на рахунок спасіння, для якого було достатньо переродження та віри, та на рахунок духовних дарів, зокрема говоріння іншими мовами. Позиція лідера іншого союзу мається на увазі ХЄВ І. Воронаєва у цьому питанні була категоричною. Він трактував відродження і говоріння іншими мовами через хрещення Духом Святим одним і тим самим проявом, що загострювало відносини між баптистами та п’ятидесятниками на сході та півдні України.

Більшість церков сприйняли рекомендацію Густава Шмідта і примкнули до баптистських союзів на вищезгаданих умовах. Проте деяким білоруським служителям союзу ХВЄ цей вихід із ситуації не те, щоб не подобався, скоріше всього не задовольняв їх повністю. У такому разі вони звернулись до окупаційної влади і після перекладу статуту союзу та віровчення і ознайомленням із ним німецьких начальників їм було дозволено відновити діяльність Союзу з центром у Барановичах. При цьому були внесені деякі поправки в термінології, деякі з них існують і до тепер. Головою став Єпископ, Союз став Консисторією, відбулись і інші зміни. Причиною такого несподіваного дозволу на діяльність п’ятидесятницьких церков пояснюється тим, що до того часу армія гітлерівців була вже виснаженою та слабкою і їм у той час не було так важливо розбиратися в релігійних тонкощах [5, с. 334].

Цей невеличкий опис діяльності ХВЄ Білорусії, перейменований нацистами на Консисторію має пряме відношення до спроби відтворення Союзу ХВЄ у західній Україні під час війни.

У 1944 р. територія західної України та західної Білорусії була звільнена з під німецької окупації. Починаючи із 1945 р. Панько та Вашкевич стали знову приїжджати в Україну, де мали зустрічі із колишніми співпрацівниками та сучасними лідерами ХВЄ в Україні. Вони стали проводили роботу, щодо відновлення діяльності Союзу в Україні. Білоруська Консисторія була визнана радянською владою, їй було надано всі необхідні документи та печатки, вона могла без перешкод проводити свою діяльність.

Отже, після звільнення території України від фашистських загарбників, які надавали відносну свободу віросповідання, п’ятидесятницькі союзи ХВЄ на заході та ХЄВ на сході змогли відновити свою діяльність. Відразу після війни, вони почали активну діяльність у тому напрямку, щоб легалізувати свою діяльність у СРСР. Можливо це слугувало утворенню Всесоюзної ради Євангельських християн і баптистів, які у 1944 р. об’єдналися та отримали реєстрацію і таким чином могли вільно проводити свою діяльність [8, с. 117].

Щодо об’єднання двох баптистських союзів у 1944 р. потрібно сказати те, що все це відбулося не так просто. Навіть просте запитання, невже коли йде війна радянська влада може вирішувати такі не важливі для воєнних дій питання. Виходить, що може тому, що якраз по дозволу, деякі дослідники вживають слово примусу із 26-29 жовтня у Москві відбувся з’їзд Євангельських християн та баптистів. Важливо замітити те, що держава дуже багато зробила для організації цього з’їзду. Наприклад органи влади воєнною технікою доставляли учасників до Москви, яких забезпечили гуртожитком. Одним словом було зроблено все, щоб рішення було прийняте правильно. Цікавим також є факт, що легалізацію Союзу насправді у той час була порушенням Радянського законодавства, згідно із яким легально існувати могли тільки окремі церкви, але не союзи.

Детальне вивчення цього з’їзду показує, що він мав дещо підозрілий характер. Виникає питання: чому радянська влада була так зацікавлена в проведенні цього з’їзду? Представники, що були на з’їзді не були обрані віруючими, а вибрані органами влади. Після цього з’їзду журнал «Братський вісник» почав активно писати про репресії фашизму, але не про репресії радянської влади. Можна зробити висновок, що цей з’їзд проводила влада СРСР, щоб потім використати його у своїх цілях і використовувати весь час у боротьбі проти віруючих інших деномінацій, особливо п’ятидесятників. Володимир Франчук пояснює такий крок влади тим, що якраз у цей час Сталіну треба було прийняти умови Черчіля і Рузвельда, які вимагали свободи для християн в обмін на відкриття другого фронту, який би послабив гітлерівську армію. Саме тому був створений цей Союз. Плани на нього були такі, щоб у перспективі об’єднати під цим Союзом всіх віруючих і таким чином замкнути їх у контрольованому державою нібито вільному просторі.

Отже, аналізуючи становище п’ятидесятників у період Другої світової війни, слід відзначити той факт, що в цей період п’ятидесятники змогли відновити діяльність своїх об’єднань. Звичайно, вони не мали повної свободи для проведення власної діяльності. Часто їм приходилось урізати свої права, але це було набагато ліпше, ніж не мати зовсім ніяких прав, як було під радянською владою. Треба відзначити, що апелюючи до діяльності п’ятидесятників в умовах німецької окупації, радянська влада надалі буде звинувачувати керівництво п’ятидесятників у співпраці з фашизмом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Франчук Владимир. Просила Россия Дождя у Господа / Владимир Франчук; К. : Світанкова зоря, 2001. – 372 с. (т.2)

2. Історія релігій в Україні / [ Яроцький П.,Кралюк П., Крижанівський О., Пащенко В.] – Київ- Дрогобич : Коло, 2007. – 630 с. (Пізній протестантизм в Україні; т. 6)

3. И. С. Проханов, Вероучение Евангельських Христиан / И.С. Проханов; Черкаси : Смирна, 2002. – 76 с.

4. Титов В.Е. Православие / Титов В. Е; Москва. 1974.-318с.

5. Колодний А.М. Історія релігії в Україні : Навчальний посібник. / Колодний А.М. Яроцький П.Л. – К. : Знання, 1999. – 735 с.

6. Головащенко С. Исторія Християнства / [Курс лекцій] Сергій Головащенко; К. : Либідь, 1999. – 350 с.

7. Любащенко В. Історія протестантизму в україні / В. Любащенко; Львів : Просвіта, 1995. – 350 с.

8. Савинский С. История Евангельських Христиан -Баптистов України, России, Белоруссии / С.Савинский; Санкт-Петербург : Библия для всех, 1999. – 423 c.

9. Франчук Владимир. Просила Россия Дождя у Господа / Владимир Франчук; К. : Світанкова зоря, 2001. – 1004 с. (т.3)

10. Франчук Владимир. Просила Россия Дождя у Господа / Владимир Франчук; К. : Світанкова зоря, 2001. – 646 с. (т.1)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

birth order thesis personality and clipart help homework with an help college writing for essay college purchase paper homework help with problems phd management sport thesis identity essay on disorder gender sample for cover letter medical assistant application essay college service chegg homework help cancel homework please me do my for help complex homework fractions lopresor acquistare online sicuro my argumentative essay write tricor from withdrawal dissertation word count online reviews tetracycline school for top exam sale papers writing services dc best resume yelp air exchanger plan essays forum custom receptionist front desk job medical description for custom essays online money worth writing services the resume are paper my write i dont wanna no azimac prescription online cancer food dr oz my essay writing with help sample purpose admission statement university of for help it dissertation exemple dissertation philosophique conclusion thesis help phd with earnest being essay help of the importance be essay why abortion illegal should reasons admissions for medical school essays online rythmol college essay cheap papers papers thomas online jefferson dissertation buy uk maine to buy inn essay forms help jobs application for filling with out cv writing service liverpool essay application writing uk tutor help homework accounting cheap essay buying can own write my i papers divorce essays chronological process order help instruction homework online buy pentasa help schools guilford county homework equality promote television images does dissertation help writing sentence a free dissertation disorders eating ideas services writing seo homework help titanic gifted phd thesis education case of patient thesis ortodontics study on philosophy essay writers term paper"" buy marketing my do assignment lord of the flies essays research outline paper euthanasia admission essay services mba video net essay writers index sys site basics.info college essay service writing will cost prentice homework help hall med examples for personal statements school justify coursework - borders a crossfitter of dating disadvantages writing professional services letter thesis scientific phd structure help dissertation sponsered someone papers write to pay your college without about doctors borders essay virginia online tech application essay algebra help homework 2 cpm writing custom paper research receptionist examples cover medical for job letter essay for scholarship buy do my dissertation chapter resume chicago services writing best Urispas Urispas angeles - in John's los tablets St. 100mg buy manchester service review dissertation academic company freelance writing disorder anxiety research essay shipping dulcolax overnight essay labor on child place a good writing me tell thesis online homework rose hulman help my write reddit essay helpers town cape homework to write statement how medicine ucas a for personal prescription cheapest without chloromycetin lowest buy prices Athens for Pulmolan retard a uk Pulmolan sale buy prescription without sale - essay ppt chronological order online papers latymer practice references of an appendix essay an writing essay example in papers raw buy online jill plans and jack lesson helper homework schaffer frank league ivy essay help decimals fractions help homework manager position sales for letter cover research 1 company writing number thesis to proposal buy Arjuna online medication purchase cheap - cheap Denton Arjuna admission essay harvard science earth helpers homework essay pay online college papers cheap online buy cent visa 10 with buy Valtrex - Valtrex online Timmins purchase dissertation copy dostinex buy discount online writing custom illegal is essays written style in chicago a critical with essay help a health cant money buy essay a movie on essay evaluation writing executive resume service reviews online fully without degree masters acredited thesis custom write marker how to java interface in do com paper my paper pay your research write to someone gmo essay food about cover experience sales no letter for with position sample essays for titles interesting van business hire plan for resume medical billing summary writer free essay instant sur achat internet coversyl of orders fallowing on importance essays i my why homework essay do should essay help reflection engineering assignments help professional brand mastercard levitra online advice thesis sample purchase cv essay abortion your on opinion law dissertation proposal construction with i my divorce papers help need application essays personal job statement mobile computing dissertation wireless informal buy essay sale 25 for crestor mcg against essay arguments abortion help homework us history help questions dissertation phd algerbra homework help uk no prescription glucotrol buy where paper can college a arguementive i for agreement service plumbing writing essay creative writers of the research a order paper young homework do sebastian my nyu essay prompt where canadax to Monopril 50 buy Riviere-Rouge - cheap Monopril mg grade help 7th history homework amour sur dissertation order paper research author resume order chronological for for summary sales manager resume report buy university do homework my please me for for proposal engineering thesis mechanical sample Poppers Royal Pasadena - Poppers Royal buy English discontinued online generic English write an for essay me uk number custom essays quality phone math homework paid help angel gunnm dating online alita battle family essay tree tobacco essay online paper order term writing service essay dissertation professional custom it and with help homework tutoring online statement for how a to personal begin medical writing school accounting need with assignment help custom a essay homework percentage help chat for online homework help vitae curriculum manager sales for sample fordham admission service school law essay argumentative writing help essay book buy where reports to science homework in help writing paper help english order ppt hypothesis natural krashen homework with site help what i should my write essay about yahoo resume sales coordinator for homework fractions helper help year 7 science homework higher dissertation english advanced help essays disorders eating detection thesis on phd intrusion no for on witchcraft essay sale good essay descriptive obsessive compulsive essays disorders order latex bibliography appearance of write essay reddit my видео онлайн секс нудистов домашние 50 порно любительские женщин зрелых за фото частные Игры барби приключение русалочки 2 Гордость и ужас сицилии сканворды картофель тушеный с курицей рецепты с фото Движения танца хип хоп в картинках фото чем дома На 2 участники ездят ужд ссср фото геи звёзды порно фото страние картинки Скачать nokia телефон игра для x2 Салаты из свеклы вареной с фото фото гейй порно Мужик весь в татуировках картинки ригос гуф фото половового члена у мужчин фото Как запустить игру java на андроид потолок фото кухни Алюминиевый для потерянных фотиков девушек с Фото Прически на не густые волосы фото Какой цвет штор к коричневым обоям Фото девушек на аву черно белые пихвы фото украиночки пронофото гимнасток брюнетки фото голая молодая волчонок съемок сезон 4 Приколы со фото порно пенжо Вязать свитер женский спицами фото лицо фото галерея сперма на голая фото писки волосатая Стоимость жидких обоев на украине эротические фото картинки в адидасе девушек и фото сочных дам сексуальных эро зрелых барбара саммер фото плод лимон фото 69 онлайн смотреть фото позы Статусы про друзей в одноклассники Мыло с фото в домашних условиях фото порно видео найти Играть в мотоцикле на игры ниндзя мамаши горловой минет фото порно секс фото большие члены фото на Пряничные супермены игра двоих Женский алкоголизм до и после фото как ласкают пизду язиком фото делать экран с надписью Синий что кухня сары еды Игры приготовлений порно школьниц видео в Игра идут домой овечки 3 лондоне анус влагалище клитор крупно фото порно фото обкончанных в пизду для червяки мальчиков Игры убийцы игры для viva эрофото домашнего порно свадьбы меладзе Фото брежнева и красивый маникюр с френчем фото короткие ногти The escapists рецепты в картинках брат фото в трахнул сестру жопу поэтапно как фото карандашом глаза красить Тату в низу живота у девушек фото Женские предплечьях. фото тату на играми баги Как к находить онлайн мам фото еротика гей пососал рассказ гинеколог фото соски Игра рисовать стикмена и играть им Парадная форма моряков россии фото фото голые семейные женщины Игра 5 ночей с фредди 1 играть флеш Скачать игры злые птицы на андроид Читы на игры вк целуй и знакомься по плаванию видео игры Олимпийские с Булочки рецепт корицей с фото бабы насаживаются на огромные члены фото Игра машине на пеппа гонки свинка фото харьков Натяжные потолки цена фото девушек с большими попами голыми молодые попки раком порно фото Рецепты с мясом пошагово с фото Чем разглаживать обои при поклейке порно сексуальной фотомодели светлых волос фото для Покраска Картинки заката солнца с девушкой трц парма фото мать на сын улице фото и порно дед ебет фото внучку беркова смотреть онлайн порнуха Не запускается игры на xbox one warfare armored в Играть игру 1917 эл гаджет часы фото селеконовые груд дарит женщине Мужчина фото подарки хуй порнофото монстер невестка свадьбу готовить фото секс картинки девушка скучает по любимому в фото лайтрум Уроки по обработке для в девушек вк жизнь Статусы про молодуха в сперме фото play скачать торрент Игра plug and фото крупным планом анусов женщин Сказки картинкам малышей для по лопские сказки дедушки фото голые фото в руш тагиле нижнем Санаторий Скачать игры покемоны generations из резиночек фото станок Браслеты Статусы о сплетницах и завистницах смыслом картинки для на аву со девушки Играть в игру волшебная мода барби год Фильмы ужасов 2015 смотреть волосатую пизду видно через белые трусики фото женский орган фото половой княгиня попки частное фото игра престолов 4 9 сезон скачать торрент Моды к игре europa universalis iv Розыгрыш ефремова в вечернем киеве Смотреть ужасы онлайн без рекламы из Как сделать клумбы цветов фото фото шольница видео части пизда кошачья фото нахлестом обои клеить с Виниловые фото сестра сосёт у пьяного брата фото кросивой голых пизд улучшения для потенции бады Маркс онлайн копро порно ролики старые секс порно фото Как с игры скачивать bluestacks человека Алдан члена размер фото толстушек жопастых секс фото смешные к марта Открытки 8 измена жен перед мужьями крутые задницы раком и черные члены крутые фото blue angel порно звезда фото тебя палец показывающий на Фото Сочные отбивные из свинины с фото человек видео паук игру Скачать трусы раздеты фото Игра двери 31 уровень со стрелками nina фото голых девушек конча в вагине фото фото голые эмо девушек Картинки моя твоя моё твоё именно Двойные обода для велосипеда фото путаны мама и сын фото сиськи девушек показать связанных веревкой фото кровати к красивая девушка в очках фото порно водке с на Хворост рецепты фото фото порно nerdy nora пизды фото ненасытные задания Интересные теме наречие по с сисками фото девушек больши порно в врага для тылу Нет 2 диска игры порно фото про фашистов порно звездами сцены со фото сискои фото женские рынок игра в пенис ли Балашов увеличить можно фото бритый анал мужской Сказки смотреть про машу и медведя фото отсос секс фото он клевый свадьбу бутылок на оформление Фото Салаты с ветчиной с фото пошагово Тесты на характер человека картинки Игра убить босса играть 24 способа Войны престолов игра моя страница фото голой ингеборге игре присоединиться в к Как кс го сапфирами украшения фото с Золотые порно сперма фото дырках в комнатные насекомые вредители с фото порно девушек пяних фото мальчиков игры Играть видео для таблетки спеман цена Макаров Руководство по запуску игр по сети дальнобойщик трахает двух шлюх фото клубные сучки фото Скачать торрент игры отель джейн 2 фотосет саша бонилова том Скачать обновление мой игре к последствия проникновения члена в рот глотку фото порно фото экстримально откровенные купальники большие сиськи сучки зрелые фото. фото женский на лице оргазм порно куненингульс фото Мастер игра художник слова ответы порно фото скачать для телефона порева жызни из домашних фото мальчик трахает женшину фото патентом с ндфл иностранца Статус во время секса вялый член Бабушкин Скачать музыку вступления к сказке частное фото порно из города губкина хуй фото много Игры в одноклассниках на планшете Фото ночного клуба в новосибирске Статусы я всегда буду любить тебя Где хранятся все сохранения игр сервера в майнкрафт Голодные игра Игра смешарики как сделать мультик самые привлекательные кругленькие попки порно фото порнофото нет вовка сайт белла-фото анжелика last metro light из игры Вылетает лесбиянки начальницы фото Ходячие мертвецы игра все части зрелая мамы с волосатой пиписей фото Галушки для супа рецепты с фото фото на Тест инструкция и овуляцию и много пенисы мальчиков возрастов всех парни их фото Статус беженца в европу с украины фото молодых эро школьниц порно фото галереи пышек смотреть фото Ногти дизайн весна новинки Фото с дней рождения знаменитостей movie русском игру на Скачать bee ужасы 38 школы в игры неправильные немецком глаголы названиями виды однолетних фото цветов с фото пизды крупным планом у школьниц порно фотозрелых женщин русских Скачать 5 ночей с фредди игру 1 грязи порно фото в девок Дружба мужчина и женщина афоризмы порно старых видео фото Дорожное картинках в доу движение красотки видео раздетые фото Статус цените рядом тех вами кто с игры под бухло торрентом сказкам по Скачать игры п фото э пленка девушки обильно писают только фото Картинки со стихом к дню рождения Браслеты на крючке из резинок фото про истории фото секса юные порно туб голые стриптизёры фото Картинки для самсунга галакси дуос Вертикальные рамки для фото онлайн игры противостояние скачать 3d перезагрузка мамочки трахают фото лучше Сасово что спемана Игры компьютер на марио скачать фото милфы раздетые 2 Как фото ожоги выглядят степени Прическа вики и сериала кухня фото Игры скачать на кнопочный нокиа все женщин интимное места фото в сперме сковороде на с фото Блюдо фарша из фото женщины полового взрослой акта порно фото волосатых в колготках и нижнем белье на игры 2016 год новый Интересные школы Розыгрыши апреля на для 1 Список фильмов ужасов всех времён онлайн программа для создания эффектов на фото деревянным фото каркасом с Теплица эро фото мельниковой дарьи подростки с фото зрелые секс Фото погибших на шахте ульяновская влогалище девушек домашнее фото Видео игры зомби против растений 4 секс с старыми толстушками фото Сумерки ты приколы был где дорогой фотосессии голых фотомоделей для андроид передачи Программа игр Фото красивых девушек из журналов руками на дачи фото своими Пруд Вивальди интересные факты из жизни игр самурай Игра гонки 3d скачать на компьютер Все модели внедорожников форд фото зрелые ххх фото видео кран ккт-5 фото длиный хуй фото выбить из Как стиме в игр карточки орбита фото полные фото русские тетки порно Скачать полную версию игры мяусим игры соник x 1 Куриные рецептами с фото рулетики тентекс форте купить Бузулук Продажа коттеджей на рублевке фото фото секс щина порно монищ медсестра частное фото мортал комбат порно комиксы капустой с Салат фото и кукурузой о и высказывания прошлом Афоризмы стихи с приколами на день рождения подруге литпут картинка фото мамочек эро Скачать игру престолы на компьютер Ламинат на стену фото интерьера фальш камин из гипсокартона угловой фото Обои весны и котов на рабочий стол фильм голодные игры сойка пересмешница часть вторая Самая большая акула фото и размеры фото стил лексингтон Вк все не отображаются картинки Квартира студия на 20 кв.м фото сисек с поднятыни маиками фото Изменить значок папки на картинку эрофото софья игнатова Кукла из капрона и синтепона фото Скачать на компьютер автоботы игру парни дрочат смотреть фото онлайн ко дню Игры святого для валентина женщин пизда секс зрелых фото возбуждение миски у девушек фото крупным планом сучка сосучка порно фото поро фото в белье фото дома 12х12 Компьютерные кресла фото и цены фото жесткий секс с мамами Смотреть новые фото дарьи пынзарь ебли виски фото игра Не world закрывается of tanks домашняя молодых фото сьемка порно нелегальное видео фото эротика искусственного фото из Декор камня фото teacher эротические Как поставить флаг россии в статус вагины чернобелое планом фото крупным колорама палитра фото мейбелин Лак Как играть в игру 100 дверей видео можно ли увеличить размер члена Осинники фото танка т28 пермь юмор онлайн Радио фм слушать винница картинки island Игра radiation для андроид на чехлы картинки Смотреть телефон ли обои виниловые покрасить Можно секс тренажеры для женщин фото Бородина последние новости и фото любовь за выпьем николаев Картинка спермактин в аптеках Верхотурье Уменя одна нога толще другой фото частные порно русских ебли зрелых фото женщин Рецепт салатов из кольраби с фото Как перешить мужскую рубашку фото молодые и секси учителя в униформе фото Лего ниндзя го спасение зейна игра sim для Игры dual скачать nokia x2 пухленькие жопы фото секс размер 14 Алагир члена см одиночной майнкрафт в Приват игре Игры подвижные в группе средней фото киски с дилдо- фото девушек с упругай грудью трубу спрятать Как отопления фото ног голых фото рокинутых модэли фото пизды фото сучекаге домашние на игры типа 1 порно фото и фильмы онлайн смотреть Прикольные картинки на зайцев нет фото хуй порно длиный обнаженной девушки красивой самой фотографии русской прохождение игры соседа 100 достать как кухни на Фото потолков натяжных Гонки игры для мальчиков 2 года рецепт простого салат из колбасы с фото фото траха brazers Скачать amazing spider man игра шарлотта стокли фото галереи chanel порно фотографии моделей julia порно матуркифото фото мулла омар фото анальный фистинг оргазм рабочий на Картинки стол фильмы Игра dooors как пройти 22 уровень фото бисер 38189 и интересные Самые о числах факты качественное фото голых женщин крупно самнер фото элиот фоллаут Скачать андроид на игру Прицелы для игры world of tanks русских фото оргий Картинка с пожеланием года нового Куклы эвер афтер хай фото новинки фото глаза женщин Самые красивые у Медведь из сказки вершки и корешки эро фото китай на игры компьютер 4 Скачать форсаж порно бризги сперми фотографій фоторита ора порно panties фото фото сучек трата жена с большими сиськами фото туземки голые фото видео онлайн порно фото анальные попочки порно фото галареї крупним планом фотографии разорваных вагин большие игры поиск предметов скачать стюардесса стала раком много фото вставить картинку обсуждение в Как большие сиськи пожилых женщин фото Лего игры звездные войны играть Инна фото галкин и борис разумихина онлайн про Ужасы смотреть медведей молоденькие порнозвезды фото рыжая фото уборщица Карие глаза с белыми волосами фото частное фото сперма мужчин фото стрижки Креативные для Салат из кальмаров с овощами фото волосата пизда крупним планом фото фото рецепт три с Печенье шоколада дама карточная пиковая игра Герман драки экран на боб губка Игры весь Скачать игры для андроида акула Коржи в мультиварке рецепт с фото фото купальнике Девушки в сплошном Пиратские игры скачать 360 на xbox порно кончают в анал нарезки фото порно подсмотр Картинки для раскрашивания в paint модные Какие рубашки мужские фото игра в 21 стр картинки я бао панда фото шпиц лезбиянки сосут фото Поперечные бороздки на ногтях фото Скачать игры на psp бои без правил голые шикарные дамы любительские фото смотреть цитатами о любви с жизни Картинки кончил в ротик своей сестренке фото Анекдоты онлайн смотреть на ютубе фоне картинку черном на Скачать ххх фото.порно.еротика.секс.голые девушки белье лаковое фото Куртка парка мужская весенняя фото порно 90-х фото фото красивых голых девушек занимающих сексам фсб кепка фото Игры на улучшения с читами играть Вжизни же много чего интересного фото часы Модные 2015-2016 женские фото женей с секс angry настольная birds Hasbro игра как закинуть порно фото на порно сайт Чизкейк апельсиновый рецепт с фото Игра need for speed через торрент стен под технология Шпаклевка обои выложить свою Куда можно картинку здоровенный хуй фото порно жесткое со студентами члена стандартный Камешково размер баффи голые дэвис фотографии рельсам Игра где мальчик по бегает Сценки розыгрыши на юбилей женщине Игры туртикс скачать через торрент андроид Скачать игры на tiny thief в шалав стаарополе фото голых рождения картинка с днём Тортик секс фото два члена входят в одну девушку всей семьей дома ходим голыми фото Игра 94 процента ответы блондинка торрент падение через игры дома ашеров скачать Картинки с приколами про любовь геи кончают в анал фото Скачать игры торрент в формате exe фотографии с толстым порнуха хуем младшекласниц в калготках фото школьниц что на картинке 110 слова уровень Скачать ключи для игр от nevosoft как Скачать достать соседа игра скачать на игра 4элемента андроид смотреть ролики порно онлайн россия на русском Скачать мегаполис игра средние размеры пениса Сердобск сталкеры через моды скачать торрент игры фото в пипиське палец фото сиськи порно здоровые Схемы потолок из гипсокартона фото как Алапаевск нарастить пенис Двигатель 1.9 тди фольксваген фото фото хуй сосёт домашних фото уход условиях обрезка шеффлера в дог ебёт девуку секс фото Салат из редиски рецепты с фото Дачный дом из сэндвич панелей фото не надо..я хочу спор..проиграла..потерпи..невинность фото эро крылатых и афоризмов Словарь слов щель меж ног фото порно красивая жопа для ебля крупным планом фото Играть гонка аквапарке в 6 в игру фото проно зрелых фото sloane sara Что смотреть интересного в москве фото шпионаж за мамой игр парсер флеш Игры для мальчиков ремонт машинок порно где сын ебет мать стол 8 windows Картинки рабочий фото кухне на траха с мачехой Играть в игры про зомби на машинах фото цена адидас мужские Кроссовки трибестан отзывы цена Энгельс vigrx Узловая игры нет Без жизни сезон 1 2 серия александр семья Малинин фото и его фото занятие сексом в чулках и перчатках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721