Проблеми та перспективи розвитку регіонів України на прикладі Волинської області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті, на прикладі Волинської області, розглядаються проблеми та перспективи розвитку регіонів України. Зокрема розглядається економічний потенціал області, а також, роль органів державної влади та місцевого самоврядування у виробленні державної регіональної політики.

In this article on the example of the Volyn’ region we observe the problems and suggestions for the development of Ukrainian regions. In particular, we observe region as well as the role of governmental organs, who produce the state power.

Актуальність проблеми. Інтегрування України в європейські структури потребує вироблення та реалізації чіткої моделі взаємовідносин з регіонами й управління ними, такої, яка б відповідала принципам регіональної політики Європейського Союзу, сприяла становленню нових форм співпраці у форматі “центр–регіони”, загальновизнаній практиці внутрішнього міжрегіонального співробітництва та міжнародної співпраці територій.

Водночас фундаментом регіонального розвитку має стати самостійність регіонів щодо визначення цілей свого розвитку та можливості фінансування заходів для їхньої реалізації передусім за рахунок власних джерел та залучених інвестицій. Йдеться про те, що основою політики економічного зростання на регіональному рівні має стати раціональне використання трудового потенціалу та виробничих ресурсів, максимальне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечення раціонального використання навколишнього середовища.

Мета і завдання дослідження – розглянути економічний потенціал регіону, як важливу складову регіонального розвитку, дослідити рівень ефективності роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Волинська область є важливим стратегічним регіоном України, враховуючи її історичний фактор та географічне розташування, як окремий регіон України сформувалась у п’ятдесятих роках минулого століття. На регіональне самоусвідомлення та політичну культуру волинян вплинули, по-перше, поєднання в одному адміністративному просторі двох різних аграрно-кліматичних та культурних зон, по-друге, жорстка ідеологічна робота, спрямована на викорінення свідомості власника, утвердження в регіоні позицій космополітизму, по-третє, масштабні репресії проти учасників національного опору, колишніх землевласників, інтелектуалів, священиків.

У господарській площині область є промислово-аграрним регіоном із незначним домінуванням промисловості над сільським господарством. Промислові об’єкти розміщено в обласному центрі Луцьку, а також у містах обласного підпорядкування Ковелі та Нововолинську. Більшість промислових об’єктів, що їх було створено для залучення місцевих робочих ресурсів, не пов’язані з місцевою сировинною базою. Левова частка цих підприємств мала загальносоюзний оборонний характер, що з розвалом СРСР призвело до затяжної економічної кризи (( Україна сьогодні: провідний каталог підприємств [Електронний ресурс] // Режим доступу:< http://www.rada.com.ua/ukr/RegionsPotential/Volyn/ >.)).

Наслідки економічного занепаду відчуваються донині. Маючи фактично найвищий в Україні рівень безробіття і чи не найнижчий рівень зарплати, область входить до числа дотаційних. Унаслідок низки причин промисловість краю виживає переважним чином за рахунок зовнішнього експорту товарів та сировини. Найгірше становище в сільськогосподарському секторі, в якому так і не виникло ефективних форм господарювання (( Економіка Волині 1999-2010 – Регіональний інформаційний портал “Волинь” [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.irp.lutsk.ua/site/topicitem.jsp?category_id=37180356&item_id=2070200463 >.)).

Однак, на сьогодні, помітним є прогрес у зростанні економіки на Волині, порівняно з минулим роком. У квітні 2010р за даними Держкомстату виробництво промислової продукції проти попереднього місяця зросло на 6,2%, і це при тому, що вже в попередні місяці обсяги було суттєво нарощено (( Головне управлiння статистики у Волинськiй областi – Соціально-економічне становище регіону [Електронний ресурс] // Режим доступу:<http://www.vous.in.lutsk.ua/ >.)).

Рік тому в квітні виробництво промислової продукції було майже на третину меншим. В цілому ж, за період з початку року, вироблено продукції майже на 20% більше, ніж торік (( Головне управлiння статистики у Волинськiй областi – Соціально-економічне становище регіону [Електронний ресурс] // Режим доступу:<http://www.vous.in.lutsk.ua/ >.)).

У переробній промисловості, де зростання обсягів відбулось майже в усіх видах діяльності, обсяг продукції збільшено на 22,4%, поряд з тим не досягнуто рівня виробництва минулого року (на 2,5%) у добувній. За підсумками 4 місяців проти аналогічного періоду попереднього року обсяг виробництва харчових продуктів і напоїв зріс на 7,6%, тоді як ще місяць тому об`єми виробленої продукції були дещо меншими минулорічних. Приріст одержано у виробництві олії, маргарину, дитячого харчування, пива тощо. У машинобудуванні обсяги зросли в 1,4 раза.

Підприємствами легкої промисловості, металургійного та виробництва готових металевих виробів, целюлозно-паперового, з оброблення деревини та виробництва виробів з неї, виробництва будматеріалів нарощено випуск продукції в 1,3 – 2,1раза

За січень-квітень поточного року підприємства області реалізували промислової продукції на суму 2,1 млрд. грн., що в розрахунку на одного жителя становить 2 тис.грн.

Оборот роздрібної торгівлі становив 2,6 млрд.грн. і склав 96,6% минулорічного обсягу. У структурі обороту торгівлі більше половини припадає на фізичні особи-підприємці, ними реалізовано товарів на суму 1,4 млрд.грн. Їх товарооборот зменшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3,2%, підприємств-юридичних осіб – на 3,9%.

Через мережу автозаправних станцій, яка налічує 148 одиниць, населенню реалізовано світлих нафтопродукцій на 365,1 млн.грн., що на 5,3% більше, ніж рік тому, і це становить 29% загального обсягу роздрібного товарообороту.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту закладів, що належать фізичним особам-підприємцям) дещо нижчий минулого року і становить 112,4 млн.грн (( Економічний і соціальний розвиток Волинської області – Український видавничий портал за матеріалами головного управління економіки Волинської АДА Електронний ресурс] // Режим доступу:<http://who-is-who.com.ua/bookmaket/volin/5/40/2.html >.)).

Говорячи про місцеву владу, то варто сказати, щодо кінця 80-х років ХХ століття Волинь лишалася зоною жорсткого контролю союзного центру. В результаті в області сформувався специфічний тип політичної адміністративної культури, основу якої становить лояльність до столиці за рахунок відчуження влади від громади.

Попри те, що на початку 90-х років минулого століття Волинь потрапила в число політично найактивніших регіонів України, наразі ситуація не змінилася. Головним чином тому, що в перші роки незалежності не було створено інститутів громадського самоврядування, а влада в Україні залишилася централізованою. Через це Волинь опинились у стані матеріального занепаду, не маючи за цього власних економічних, адміністративних, політичних, ідеологічних важелів для зміни ситуації. Неабиякою мірою до кризи спричинилась і відсутність досвіду самостійно розв’язувати місцеві проблеми.

Від 1991 до 2010 року в області, на відміну від інших регіонів України, було лише шість губернаторів. З них тільки одного було звільнено після восьми років перебування на посаді в порядку “якісної заміни”. Троє глав Волинської обласної державної адміністрації втратили посади у зв’язку з обранням нового Президента України. Характерно, що подібне відбувалось й у 90% районних державних адміністрацій. Така кадрова сталість може свідчити про високий рівень лояльності місцевої влади щодо центральної, головним наслідком чого є майже цілковите ігнорування ними місцевих проблем. У силу слабкого економічного потенціалу на Волині не сформувався місцевий економічний “клан”, здатний впливати на місцеву адміністрацію, тому єдиним господарем місцевих керівників лишився Президент України. Власне, саме з цим і пов’язані останні позитивні зміни в області (( Білян П. Бородаченко К. “Волынская шляхта” Інтернет – портал газети Бізнес [Електронний ресурс] // Режим доступу:<http://www.business.ua/i823/a24671/>.26 >.лютого 2009 року.)).

За рівнем відкритості нинішня обласна адміністрація посідає перше місце серед обласних органів влади. Виступи керівників щоразу транслюються на місцевих теле- та радіоканалах. Щомісяця проводяться інтерактивні телепередачі, під час яких телеглядачі мають можливість поділитися своїми думками, висловити керівництву області зауваження з того чи іншого приводу, звернутись із запитаннями та проханнями. Виконується графік особистих прийомів, які проводять керівники облдержадміністрації. Нерідкими є їх зустрічі з громадськістю не лише обласного центру, а й віддалених районів краю. Фактично в кожному номері місцевих газет друкуються матеріали про роботу обласної держадміністрації, в яких регулярно згадуються імена керівників обласної виконавчої влади. Таким чином, порівняно із попередніми складоми облдержадміністрації новий її склад є відчутно більш демократичним та прогресивнішим (( Білян П. Бородаченко К. “Волынская шляхта” Інтернет – портал газети Бізнес [Електронний ресурс] // Режим доступу:<http://www.business.ua/i823/a24671/>.26 >.лютого 2009 року.)).

Діяльність районних органів виконавчої влади є менш відкритою переважно через недостатній розвиток на районному рівні інформаційної системи. Основним засобом інформування в районах є місцеві газети, матеріальний та фаховий рівень яких застряг на відмітці початку дев’яностих років минулого століття.

Органи місцевого самоврядування (Волинська обласна рада, районні, міські, селищні ради) помітно поступаються державним адміністраціям за рівнем відкритості. За результатами дослідження, яке було проведено в рамках проекту “Визначення пріоритетів розвитку територіальних громад шляхом підзвітності та відкритості представницької влади”, що здійснювався Інститутом аналізу державної та регіональної політики за сприяння “FreedomHouse” у вересні-грудні 2009 року, було встановлено рівень відкритості (закритості) та прозорості роботи Волинської обласної ради четвертого скликання (Соціологічне опитування у формі інтерв’ю проводилось у містах Луцьку та Ковелі, а також у Рожищенському, Локачинському, Ківерцівському районах області. Всього було опитано 310 респондентів (по 50 респондентів у районах та м. Ковелі й 110 – у Луцьку), половину яких становили жінки, половину – чоловіки. Матеріали опитування обраховувалися за чотирма віковими категоріями (18–25 років, 26–35, 36–45, 46 і старше), рівнем освіти (з вищою освітою, студенти вищих навчальних закладів, із середньою освітою) та місцем проживання, з яким пов’язує себе респондент (місто, село). Метою дослідження під назвою “Депутат обласної ради (від певного територіального округу) очима виборця” було визначити ставлення волинян до діяльності нинішньої Волинської обласної ради та її депутатів від конкретних територіальних округів. Це питання входило до складу загального завдання проекту- визначення рівня відкритості та прозорості діяльності обласної ради з метою стимулювання та заохочення громадськості до співпраці з нею.), до складу якої входять 80 депутатів (( Інститут аналізу державної та регіональної політики – Визначення пріоритетів розвитку територіальних громад шляхом підзвітності та відкритості представницької влади [Електронний ресурс] // Режим доступу:<http://www.volyn-ngo.org.ua/baza/project.html >.)).

Аналіз матеріалів показав, що діяльність ради, її структурних підрозділів та й самих депутатів фактично не висвітлювалася в місцевих засобах масової інформації. На відміну від обласних та районних держадміністрацій обласна рада донедавна не мала навіть власної інтернет-сторінки. Контент аналіз, який проводив Інститут аналізу державної та регіональної політики у Волинській області,свідчить, що обласна газета “Волинь”, співзасновником якої є облрада, що має наклад понад 66000 примірників і виходить тричі на тиждень, подає інформацію про роботу ради не більше 17-18 разів на рік, причому середній обсяг таких публікацій становить 1,5-2 тис. знаків.

З опублікованих матеріалів неможливо довідатися про постійні та тимчасові депутатські комісії. Невідомі навіть їх назви, персональний склад, прізвища керівників, не говорячи вже про їх участь у виробленні та обговоренні регіональних програм. У публікаціях немає даних ні про роботу партійних фракцій обласної ради, ні про результати виконання ухвалених програм, ні про позапланові питання, які з якихось причин порушувалися на сесіях обласної ради.

Інші друковані органи області в силу своєї значно слабшої матеріальної бази та дотримання радянського принципу лояльності у висвітленні роботи органів місцевого самоврядування подають іще менше інформацію про роботу обласної та інших рад. Те ж само можна сказати й про місцеве радіо та телебачення.

Іншими словами, ради як інститути влади, як органи представницької влади не представлені в місцевих ЗМІ, а отже, перебувають за межами уваги громади.

Результати соціологічного дослідження, яке було здійснено в рамках вищезгаданого проекту, показало, що переважна кількість волинян нічого не знають про Волинської обласної ради й не мають жодного уявлення про її роботу та завдання. Це спричиняється до того, що переважна більшість респондентів ладні підозрювати депутатів у протиправній діяльності і вважають, що вони потребують постійного нагляду з боку прокуратури або Президента України.

До того ж з’ясувалося, що депутати облради не виявляють належного (обумовленого чинним законодавством) бажання звітувати про свою роботу перед виборцями. На організовані громадські слухання, на яких заплановано було заслухати звіти депутатів Волинської обласної ради від даних територіальних громад, третина обранців не з’явилася. Результати фокус-групових досліджень продемонстрували, що практика вважати себе “незалежним” від виборця поширена від сільської до обласної ради (( Звіт за результатами фокус-групового дослідження “Головні проблеми діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у Волинській області” – Український незалежний центр політичних досліджень [Електронний ресурс] // Режим доступу: < http://www.uciprkiev.ua/ modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5365 >.)).

Оскільки із засобів масової інформації про Волинську обласну раду не можна дізнатися нічого, хіба що крім прізвища голови облради, в свідомості громадян обласна рада ототожнюється з її керівником. Таким чином, у масовій свідомості фактично сформовані викривлені уявлення про роботу ради, що насправді є колегіальним представницьким інститутом влади, голова якого не є керівником депутатів. Проте ці ж хибні уявлення поділяють і самі депутати. Як показало опитування, депутати схильні вважати, що голова ради є їхнім безпосереднім начальником. Саме тому для них звітність перед виборцями, почуття залежності від виборців є речами другорядними порівняно з почуттям цехової залежності.

Не менш показовим є й те, що депутати погано знають чинне законодавство, яке регулює депутатську діяльність. За три роки роботи нинішньої обласної ради було зареєстровано лише 21 депутатський запит (на всіх 80 депутатів). Із розмов із депутатами облради з’ясувалося, що вони не відрізняють депутатський запит від депутатського звернення, функції виконавчої влади – від функцій представницької влади, тому часто-густо погоджуються братися за справи, які не входять до сфери компетенції депутата місцевої ради. Подібну необізнаність демонструють і деякі представники місцевої виконавчої влади. Депутати облради скаржилися на громадських слуханнях на те, що представники органів виконавчої влади ігнорують їхні звернення, відмовляють їм в особистому прийомі, на їхні заяви дають нікчемні формальні відписки, порушуючи всі встановлені для відповіді строки.

Станом на перше вересня 2009 року у Волинській області зареєстровано 107 обласних партійних організацій. У цьому списку крім найвідоміших у державі та на Волині партій – Народного союзу “Наша Україна”, ВО “Батьківщина”, НРУ, УРП – можна зустріти й обласні партійні осередки партії “Фронт змін”, “Руський блок”, Комуністичної партії України (оновленої), Союзу анархістів України, Партії мусульман України, Демократичної партії угорців України, КМКС “Партія угорців України” (( Головне управління юстиції у Волинській області – Реєстр громадcьких формувань, зареєстрованих Головним управліннями юстиції у Волинській області [Електронний ресурс] // Режим доступу <http://just.volyn.net/reestr/inform/rpp.shtml >.)).

Представництво в містах та районах області на, близько 90% -100% (у рейтинговому порядку) мають: Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Народно-демократична партія, партія “Фронт змін”, Партія промисловців і підприємців України, Українська народна партія, Народний союз “Наша Україна”, “Блок Литвина”, партія “Демократичний союз”, Партія Регіонів України, Політична партія малого і середнього бізнесу України, Народна партія, Партія всеукраїнського об’єднання лівих “Справедливість”, Соціал-демократична партія України, Соціал-демократична партія України (об’єднана).

Слід відзначити, що для Волинської області, чисельність населення якої ледь перевищує мільйон, понад 75% якого є етнічні українці, де переважають православні і де ледве не половина населення проживає в селі з його позапартійним субколгоспним укладом життя, така кількість партійних організацій та ідеологій є вочевидь завищеною (( Матвієнко П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів [текст] / Економіка України. – 2007. – №5. – С. 26–35.)). Це радше наслідок положень Закону України “Про політичні партії в Україні” та виборчого законодавства, ніж показник самодостатності політичного руху (( Закон України “Про політичні партії в Україні” вiд 05.квітня.2001р. № 2365-III ( із змінами) [Електронний ресурс] // Режим доступу:<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2365-14 >.)).

Власні партійні газети мають тільки обласна організація КПУ та ВОО УНП, однак по закінченні виборчої кампанії 2007 року останнє видання виходить доволі нерегулярно. Після тривалої перерви на початку 2005 року було відновлено випуск друкованого органу ВОО УРП “Собор”, який було засновано ще в першій половині 90-х років. Жодна з інших обласних партійних організацій свого видання чи часопису не має.

Належить констатувати, що діяльність партійних організацій має закритий для широкої громадськості характер. Цьому сприяє низка чинників: організаційна доцентровість партій, що нівелює ініціативу на місцях, авторитарність партійного керівництва, значна присутність у місцевих організаціях осіб, які переймаються радше особистими бізнесовими чи кар’єрними міркуваннями, аніж загальнонаціональними інтересами, відсутність традицій політичного регіонального самовираження. Жодна обласна партійна організація не задекларувала своєї програми економічного, гуманітарного, соціального розвитку області. Це однаковою мірою стосується як провладних, так й опозиційних політичних партій.

Немає підстав стверджувати, що волиняни зовсім не знають про існування політичних партій, інша справа, що вони не знають про діяльність регіональних партійних організацій. У рамках вищезгаданого опитування було встановлено, що лише 7,1% респондентів вважають, що партії здатні надійно контролювати діяльність депутатів обласної ради. В Луцьку політичні партії на роль контролера запропонували 8,2% респондентів, у такому індустріально розвинутому місті, як Ковель, – 0,0% (( Інститут аналізу державної та регіональної політики – Визначення пріоритетів розвитку територіальних громад шляхом підзвітності та відкритості представницької влади [Електронний ресурс] // Режим доступу:<http://www.volyn-ngo.org.ua/baza/project.html >.)).

З огляду на це можна констатувати, що обласні партійні організації не налаштовані проводити самостійну, прив’язану до проблем регіону, політику.

Не покращує ситуацію й наявність партійних фракцій у місцевих радах. Щоправда, їх формування й до цього часу залишається нестабільним явищем. Сьогодні існують фракції НСНУ, ВО “Батьківщина”, УНП. Проте діяльність цих утворень, знову ж таки, зводиться до загальнопартійного, а не регіонального партійного представництва і, як правило, не виходить за межі претензій до керівників місцевого врядування.

Партійні фракції, як і місцеві партійні організації, не мають власних аналітичних та інформаційних служб, часто-густо задовольняються суб’єктивними, несистематизованими, некомпетентними висновками, тож усі їхні акції не йдуть далі загальних заяв, тимчасових пікетувань, бо не спираються на вироблений у результаті скрупульозного аналізу план дій. Саме через це з них фактично не виходить нічого. Зокрема це можна було спостерігати на початку 2006 року, коли обласна організація КУНу проводила акцію з вимогою відправити у відставку керівника обласного державного телебачення. Врешті-решт той так і лишився на своєму місці, не зазнавши жодних втрат. Акція з вимогою відставки прокурора Волинської області, яку проводила “Пора”, розпочиналася з ультиматуму, в якому вимагалось усунути не лише його, але ще трьох прокурорів області за зловживання службовим становищем. У результаті керівника обласної прокуратури перевели на посаду прокурора сусідньої області, а його колег залишили у спокої. Організована на початку 2006 року спільна акція кількох фракцій Луцької міської ради з приводу спорудження в центрі міста підземного переходу завершилася тим, що будівництво цього переходу, необхідного місту, було заморожено на невизначений час (( Західна інформаційна корпорація –“Невдоволені лучани знову переселяються в намети” [Електронний ресурс] // Режим доступу :<http://zik.com.ua/ua/news/2005/06/06/11579 >.6 червня 2005 року.)).

Отже, зробимо висновок що, де-факто жодна політична організація не є домінуючою в області ні в кадровому плані, ні в прагненні формувати регіональну політику, тим більш шляхом залучення волинян до виконання своїх партійних програм.

Станом на перше вересня 2009 року в області зареєстровано 290 обласних, міських та районних громадських організацій (( Головне управління юстиції у Волинській області – Реєстр громадcьких формувань, зареєстрованих Головним управліннями юстиції у Волинській області [Електронний ресурс] // Режим доступу <http://just.volyn.net/reestr/inform/rpp.shtml >.)). Приблизно половину з них можна визначити як громадсько-політичні, що, проте, ніяк не позначається на активності та впливовості так званої третьої сили в області. Приблизно 60% громадських організацій існують, сказати б, на папері. 30% складають організації клубного типу, які протягом останніх п’яти-шести років не показуються на очі широкої громадськості. 9% – це організації суто соціального спрямування, які об’єднують людей, що потребують сторонньої допомоги. Прикладом такої організації є Волинська обласна рада (відділення) Українського фонду “Реабілітація інвалідів”. Власне, завдяки наявності такого-сякого зв’язку з відповідними урядовими й місцевими виконавчими структурами ці організації раз-у-раз нагадують про себе. Але все, що вони роблять у публічному плані, спрямовано на виконання фрагментарних сьогоденних, а не стратегічних завдань. І лише 1% становлять такі організації, як Комітет виборців України та Асоціація захисту прав молоді Волині, котрі завдяки своїм зв’язкам з міжнародними фондами та іншими зарубіжними організаціями до певної міри відповідають визначенню громадської організації.

Окрім цього, можна зауважити те, що громадські організації ніяким чином не пов’язані поміж собою, на відміну, скажімо, від практики Волинської обласної організації КНДС, яка діяла на самому початку 90-х років: вона гуртувала навколо себе майже всі продемократичні громадсько-політичні й культурницькі організації області. Після розпаду КНДС, громадські організації, опинившись на самоті в протистоянні з офіційною владою, обрали задля розв’язання своїх проблем інший шлях – шлях прохачів. Це значною мірою пов’язано й зі слабким усвідомленням своєї ролі в суспільстві, небажанням займати в ньому чільні позиції.

Щодо надання можливості розвитку приватного підприємництва, варто зазначиати, що на початок вересня 2009 року в області зареєстровано тридцять громадських організацій підприємців (( Головне управління юстиції у Волинській області – Реєстр громадcьких формувань, зареєстрованих Головним управліннями юстиції у Волинській області [Електронний ресурс] // Режим доступу <http://just.volyn.net/reestr/inform/rpp.shtml >.)). Реально діючих серед них п’ять: Асоціація захисту прав малого і середнього бізнесу “Бізнес-Луцьк”, Асоціація підприємців у галузі медицини та фармації Волині; Волинська обласна спілка промисловців і підприємців, Волинське обласне агентство молодіжного підприємництва, громадське об’єднання “Волинські перспективи”. Головною причиною такої масової бездіяльності бізнес-асоціацій, як зазначають самі підприємці, є те, що влада зацікавлена в наявності слухняних, принаймні неактивних підприємницьких структур, а тому власноруч долучається до їх творення (( Головне управління юстиції у Волинській області – Реєстр громадcьких формувань, зареєстрованих Головним управліннями юстиції у Волинській області [Електронний ресурс] // Режим доступу <http://just.volyn.net/reestr/inform/rpp.shtml >.)).

Однак відсутність таких організацій, як і низка активність існуючих не становлять проблеми з огляду на доконечно слабкий регіональний ринковий простір, пануюче донедавна свавілля контролюючих державних та адміністративних органів, недосконале податкове законодавство, корумповану й донині судову й правоохоронну систему, лапідарний рівень програм розвитку малого та середнього бізнесу, недосконалу регуляторну політику в цій суспільній сфері, слабко розвинуту виробничу частину та помітне домінування в області торговельного бізнесу. Окрім цього, не можна залишати поза увагою й той факт, що значна частина підприємців, особливо ті, що працюють у торгівлі, вважають свою справу за тимчасову, а тому більшою мірою переймаються разовими операціями, здатними збагатити миттєво, аніж плануванням розширення свого підприємства (( Волинський обласний фонд підтримки підтримки підприємництва – “Звіт про хід виконання Регіональної програми підтримки малого підприємництва на 2009 – 2010 роки у Волинській області за 2009 рік” [Електронний ресурс] // Режим доступу: > http://www.vofpp.lutsk.u// news100201_00.html >.)).

Такий тип підприємців не налаштований на самоорганізацію. Вони не розуміють своєї суспільної ваги, а тому їхній персональний (тобто несоціальний) егоцентризм бере гору над комунікативними прагненнями. За таких умов місцева влада може легко використовувати їхню соціальну безпорадність і навіть встановлювати перепони для формування в них соціального самоусвідомлення. Так, наприклад, уже два роки поспіль луцька міська виконавча влада не відзначає День підприємця.

За інформацією, отриманою від самих підприємців, в області немає ні налагодженої відкритої, прозорої системи державних закупівель у місцевих виробників, ні каналів інформування про заплановані аукціони та оголошені тендери, в тому числі і з продажу державних об’єктів власності. Щоправда, не вимагають цього й самі підприємці. Якщо й трапляється, що хтось із підприємців висловлює своє невдоволення, то владним органам через розпорошеність підприємців неважко вчасно його нейтралізувати або скерувати на свою користь.

За усталеної в часи СРСР традицією, в області зберігаються закриті або напівзакриті форми відносин влади та політичних партій із підприємцями. Пересічні бізнесмени переважним чином уникають прямих контактів із політичними партіями – насамперед тому, що не вважають це вигідним для себе. А якщо й погоджуються надавати їм фінансування, то воліють це приховувати, що вважається вигідним для обох сторін.

Так само прагнуть підтримувати закриті чи то неформальні відносини з підприємцями й органи місцевої влади (( Регіональний інформаційний портал “Волинь” – Найважливіші економічні проблеми області [Електронний ресурс] // Режим доступу:<http://www.irp.lutsk.ua/site/topicpage.jsp?category_id=37179508>.21 березня 2010 року.)).

Особливо широко це практикувалося під час попередніх виборчих кампаній, коли йшлося про фінансування провладних кандидатів. Подібною є й практика добровільно-примусового залучення бізнесменів до фінансування різного роду проектів. Отримавши повідомлення-прохання допомогти справі, підприємці вважать за краще відповісти на нього позитивно, аніж наражатися потім на різного роду неприємності.

Аналізуючи загальну ситуацію, що визначає політичне життя Волинської області, можна дійти таких висновків:

– регіон не має сталих традицій відкритих політичних процесів унаслідок відомих історичних передумов;

– позитивні зміни, які відбуваються в області, зумовлені не її внутрішнім саморозвитком, а діями центральної державної влади;

– централізм, який стоїть на заваді формуванню публічної політики органів влади, не меншою мірою стосується й політичних організацій;

– громадські організації та бізнесові структури області є малоефективними, оскільки їх лідери вважають їх насамперед інструментами задоволення особистих інтересів, а не самодостатніми структурами, здатними позитивно впливати на політичну систему країни.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

forrest gump essay essay uf help yahoo do didnt homework my sales and word format for marketing resume in tips hiring manager resume services technical resume writing statement attention deficit for thesis disorder for me com my essay do warming paper research sale for global presentations powerpoint wireless best buy clicker for writing poetry hiring creative on price month best per Grifulvin Grifulvin Shreveport - cost essay locke john on my to motivate me do essay services essay nemesis essay essay college school uniforms requirements argumentative jmu my school papers write online homework need with my help system solar essay persuasive writing speech help homework java script Saint John cheap cheap Maxaquin canada no Maxaquin pharmacy - library help public homework brooklyn live statement to job good a how personal application write no needed imuran description civil droit dissertation exemple dissertation thesis 2011 stastics help and homework dpo clomid sore 3 nipples studies dissertation development master thesis defence speech free help resume is cheap reports book essays help english with college bio service writing homework factor scale help to phd thesis how a college for essay buy on write custom labels commentaire histoire dissertation custom writing uk service leadership performance organizational and thesis phd on reseach buy best on report custom help paper others essay helping online math free homework help report professional services writing pharmacy us capoten brand with a essay help report lab writing services obama hoax thesis essay buy descriptive assignment help quality and marketing manager for cv sales are order bibliographies in alphabetical help professional writing resume essay nhs help assistance grants dissertation writing is important internet essay write my free paper for research resume naukri services writing 30 professional 5mg day viagra write me college essay my sale for ginseng dissertation help mathematics the over counter minocin generic cheap grisactin online web services paper on research medical school recommendation a good how write letter for to achat en site canada us ligne levitra a write great to school letter medical of how recommendation for can my t i homework do medical for cover letter uk receptionist service writing ontario hamilton resume paragraph skeleton order five cheap Relafen generic will writing cheap dissertation services help homework library dc essays ascending order about my should i what write essay persuasive judicial essay help review malaysia writing dissertation reviews services asimov essays isaac bipolar disorder thesis essay mood disorders process a essay write mba usc questions application essay studies anxiety disorder generalized case ivermectin dogs for horse person expert writing 1st resume services online cv free writing online discount order emcor letter medical cover position example for assistant writing get essay help with phd university thesis glasgow loss now weight essay homework help research for paper mechanical engineering international reviews buy online help essays with law letter sales for cover short associate dissertation writing help a with plan to proposal phd development studies research dissertations online ordering college essay narrative application writing a how a give to long you should write recommendation someone letter what person in written argumentative essay is an letter writing for application post a teaching a hire writers for uk essay help college homework students writings custom reviews money can who paper write my for help associate resume skills for sales homework services help math live homework 247 help side jelly apcalis oral sx effect how a write professional to statement personal engineer for resume buy writing network - Round Lamictal Lamictal 1286 price cost lowest Rock original thesis contribution phd research paper help mla cheap writers paper help denver resume manager resume project humantech thesis examples scientifique sur dissertation recherche la free essays sleep on disorders service halifax will bank writing format essay community service why use antithesis generic Dilantin cheap get essay your written pay flash magic sale paper for doctorate degree narrative a essay writing my do homework grammar writing sites essay customized calgary writing services professional droit une en rediger dissertation comment pays laziness essay on never newspapers best online british paper writing website reviews homework rs helper buy proposal a dissertation anniversary 25th writing with essay edition help college application prlagiarism service no writing paper do elementary homework much have students too math do website my homework writing 10 expert resume cramster helper homework paper canada napkins custom help homework e r short essay essays first on english aid website uk co essay writers resume best service military 2014 writing essay buy the a to car way best Lamprene - buy 75 Charleston Lamprene where to price mg homework printmaster helper papers help writing software warming school essay global my essay to i someone where can get write help assignment vce home page arrondissement resume 7th writing online service best help homework habitats uk phd services writing thesis university for assignments australia sale schrijven love essay engelse with obsession essay admission essay best service uk dissertation services writing in dissertation criminology help reflective essay help writing dnr order essay communism help essay bags online order 31 resume homework help for kids primary california 2 help homework holt algebra cheap essays custom non papers essay plagiarized essay australia custom dissertation ru zakaz writing requirements service admission college essay where hire do i my can someone homework to accounting paper writing research in cite apa format for me professional course writing essay rules pay college application lipitor and lopid online buy reosto safely application music essay college service paper buy uk tissue online law writing service online india paper order writers.com essay review help anatomy case and physiology study structure personal cv statement essay for scholarship school nursing jobs essay paying high papers economic research libya on helper homework writer app paper with law help coursework хвосте Все феи гильдии в картинки Скачать разные картинки на телефон 8 марта открытки Анимационные фото фото малины кетон Подсказки 2 на найди игру отличие Дизайн ванной в зеленом цвете фото фото бушует море 2 весь экран Игра весёлая ферма на Скачать игру на реальные деньги Проекты домов из бруса фото пермь пенис плохо стоит Мышкин Угловые диваны в алматы цены фото торрент про Скачать сказка колобок Игры такие как world of tanks Игры видео 2 обезьянки счастливые где купить vigrx plus Бежецк порно фото зрелые и молодой Eve стола для online обои рабочего на фото brazzers групповое порно свадьбы прикол Рулет из лаваша как завернуть фото с Скачать игру торрента бомбермен трахнули в фото одежде Трикотажные платья с рукавом фото порно фото страшные девушки сексфото мамки лучшие онлайн игры Самые одевалки красивые высокие брюнетки обнаженные фото з волосатими пиздами потолок фото Натяжной из материала фото позы вульгарные голые расстояние двоих на Онлайн игры на распухшие фото письки Маменко игорь 2015 анекдоты новые порно фото блюдей с большими сиськами Скачать картинку с красивой розой под Теплый пол фото пол деревянный порно фото с резиновыми телками Человек паук игры на пк скачать планом красивые фото крупным девушки голые сексуальных все фото и красивых эро школьников порно фото набиулиной онлайн два члена анал порно полные голык школьницы фото на Игра урок гитаре видео 2 уроки красная книга россии насекомых фото и описание 5 Игра на торрент компьютер гта Игра в центре занятости населения Прикольные принты на футболки фото голые красивые попы качественное фото цены для потенции бадов старых блядей развратные фото том Скачать на андроид игру кот фото индианок красивых о надписью Картинки с любви котят просмотр Программа скачать фото порно фото член влагал картинки м8 бмв Игра мир в огне скачать на андроид на Игра в скачать мир андроид огне Скачать игру soma торрент механики Отделка окон снаружи кирпичом фото Игры для мальчиков вилли 5 играть фото нафта і газ Смешно до слёз картинки приколы сказке однажды википедия Сериала в отели фото макао частные фото бывших жен блядей делать что Кола эрекция плохая Брокколи с рецепты фото в кляре людей у Как фото чесотка выглядит офицеры игра Скачать торрент через Игра инди трэш играть 15 способов гей хуй фото раком фотографии голых стоящих попок больших женщины фото приколы секс приколы Красивые картинки рук с маникюром игры на вконтакте Скачать в чит Прохождения игры фар край 3 видео Царь скорпионов картинки из фильма фото пошаговой подготовки к сексу торрент через скачать игры Фуры в порно окончание рот онлайн фото секс порно и куни крупным планом www.лисбиянки фото трах жесток молодое невест фото игру на 40000 вархаммер Скачать пк погоны военнослужащих рф в картинках простых красивых брюнеток фото для самое Все андроида интересное не Статус как все запомни я такая белая масть фото сталкер к игре дополнения Скачать игры футбол анжи он компьютерных кто Сценарист игр порно азиатки в машине страстный трах в душе описание красавица фото Как скачивать игры на леново s650 дорисуй игра Почему тянет к тебе картинки меня жен фото ню птицы фото мясо Lego factory игра скачать торрент фото жопастых в джинсах самки фото секс зрелые Потолки фото для классика спальни класс информатики Игры уроке на 3 Разрушитель из звездных войн фото глиома хиазмы фото Скачать машины сказки все выпуски уродливых голых баб фото Лариса с днем рождения картинки Прически с повязкой фото поэтапно коды на скайрим все Чит 5 на игру порно видео девки дрочат пацанам Игры про джипы с большими колесами девушек картинки и в эротические фото адидасе Сднём рождения куме от кумы фото на Клетка для фото кошки выставку повседневные прически на длинных волосах фото Деловые игры с педагогами в школе веб камеру фото на скачать Делать скарлатины выглядит сыпь Как фото каштане Кто жидком на похудел фото зрелые трахаются фото бабенки домашние фото ню. скачать фото голых негритянок много фото жосткого фото своими Дача руками беседка прозрачном фоне арбуза Картинка на самые жесткие фото секс из фото Скачать телефона сотового Скачать игру стратегию для девушек Снять студию в новосибирске с фото Художественная гимнастика мяч фото семейная оргия на фото на Прикольный стишки февраля 23 порно черных фото бабак фото баба золотая секс Надписи на чертежах на английском Скачать игры звездные войны на псп фото как правильно ласкать саски во время секса порно фото nikki anderson фото воронеж факел в картинках завязывать платок Как игры рубина 2015 virtual игра hotel секс любительские фото торрент Коды к игре небеса уникальная игра фото групповой секс в попу Игры на развитие мышления 3-4 года Как создать html файл из картинки Как одевать греческую повязку фото фото дачник 4 калуги пруды фото Фото как девушки играют на гитаре отец и его Борис фото корчевников племянник ебет тетю фото кабель кг фото Новый гольф фото и характеристики в Как standalone игра dayz начать порно фото сексуальных девушек комикс vice city гост 2584 статус пк стратегии для не онлайн Игры рецепты Заготовки фото с зимы для порно фото видео у гинеколога коды в игре сим 3 игры 240 400 Скачать 305 нокию на фото бдсм чястное с татьяниным татьяне Картинки днем Вконтакте скачать игры на планшет сделать как Шумиха больше пенис k016pk1823xs фото как нарастить пенис Тара самому создать Как контакте игру в фото верту в руке mp3 картинку вставить файл Как на Скачать гадкий текст утенок сказки домашние фото голых учительниц из россии Все ответы на игры угадай слово порно фото российских знаменитостей женщин голые волосатые нудисты на большие фото фото юрьевич пилота валерий Немов 23 на февраля Футболки картинки порно красото фото Холодная закуска рецепты с фото трахает голые фото малыша девушка официальный киров фото Юркин парк зрелые женщины на ххх фотосетах Трейлер голодные игры 4 на русском мужской половой член размеры Ряжск Багажник на крышу автомобиля фото игры далмотинцы хай кукол Картинки монстер лагуна Скачать торрент игры ship sandbox фото в ночнушке Одежда для полных женщин 2015 фото видео контакт в Как выложить фото Гаджет с погода часами русском на Шкафы купе в санкт-петербурге фото Модные береты осень 2015-2016 фото приколы р котов в с названиями йоги картинках Позы Народные зимние игры правила игры Уложить салфетки в салфетницу фото Музыка для сказки о глупом мышонке фото обхват головы транс с огромной игрудью и пенисом фото дырки порноактрис фото Конкурсы приколы на юбилей женщине Скачать торрент фильма игра с огнем Лёля из деффчонки фото до сериала Игры с машинами стрелялки летающие картинки с лизой green игра ferma маори народ фото потенция средство народное пк Все на игры ниндзя черепашки про женские в имена стихах Приколы мама эрофото золотая Studio программа фото на документы голый красивый девушки фото Белая плитка на полу на кухне фото женских писек шикарные фото расписание игр kak Приколы майнкрафт в реальной жизни мир Алмазный якутии в карьер фото Текст олимпийские игры в древности Фото русских красивых женщин за 50 фото уродов Частушки смешные на юбилей 60 лет фото наказания провинившихся женщин плейстейшен на для Игры андроид Характеристики фото поликарбоната трах шлюх фото с торрента игру 2 obscure Скачать Музыка с приколами для телефона подруга без голышом моя комплекса фото видео порно онлайн дефлорация смотреть фото Онлайн рамочки нескольких для Шуба рецепты рыбы с красной с фото попалили фото порно Прохождение игры двери 13 уровень порно зротика фото секс русские девушки бесп фото Жидкие обои с доставкой по россии фотопорка Игра на логику и мышление скачать Игра бэтмен для андроид скачать трах сестра фото пьяная порно Как у фото выглядит человека блоха чем фото Открытые носить с сапоги игру соурс Скачать кс компьютер на пожилые с женщины мальчиками молодыми фото Играть игры в играть недфорспид Мясо с черносливом в духовке фото Онлайн игры рыцари против рыцарей Вичуга удлинить быстро как член город лугано фото катя стриженова иротические фото Дальнобойщики 2 игра видео из игры музыка из Скачать игра кинофильма ночей фредди Скачать игры 3 с 5 бсдм доктор с помпой фото пизда жопа фото цветочки котики дурак раздевание Онлайн на игра для фото сходив будинків Скачать игру переводчик на телефон фото блондинок порно актрис private Фото каре на удлинение ножке на Макароны с говядиной рецепт с фото порно леди гага фото без цензуры фото сердце тильда игры диего алиса игры скачать что фильмы Через и на животе девушек татуировок Фото анимацией Как презентацию делать с секс деревенский фото секс рисунки змей фото Игры экшн на пк скачать торрент фото трусиков девушек под платьем без у показать член падает в презервативе Хасавюрт Dark knight rises игра на андроид из порнофото глубинки тюмени в фото Горячий источник яр Фото как не надо фотографироваться фото и анна дурницкая Борис немцов порно студенческие видео вечеринки Игра погоня джерри джерри том за и Как стильно надо с одеваться фото Как выложить свою игру в app store фото мамуля ркзделась Сказки на ночь про машу и медведь сиска 5 размерь фото на Стоимость грунтовка стен под обои лица в сперме крупный план фото фото раздвинула ноги в иранспорте Скачать фильм торрент на игре 2 Картофельные пирожки с мясом фото Интерьеры с входными дверями фото Фото на рабочий стол с обезьянкой сао кобелей фото сам себе сосет член смотреть порно фото седакова фото голая фото голенькие дефчата горячие красивые спортивные красавицы занимаются сексом фото цена фото часы Наручные мужские Ванная комната 170х150 дизайн фото порно толстых старух фото Игра монополия на телефон скачать фото баннер европа с hd сайт порно фото чaстныe эро фото с потeряных фотиков крaсивых дeвушeк фото яблоками Тертый рецепт пирог катаева дудочка кувшинчик и Сказка Фигурки и браслеты из резинок фото Сказка для родителей на новый год из бабенок тайланда фото голых Актеры из фото на россии сериалов украиночек голых фото Картинки схемы браслетов из бисера онлайн педалями руля Игры с для фото голых молодых красивых девушек с пышными формами oletta ocean фото classic игру construct Создаем на две девушки на яхте фото Игры войны star lego звездные wars игр Программа русификации на для пк Виды комнатных растений фото пальм белых названия роз и с Сорта фото фото сосками просвечивающими девушки в на игра онлайн Ходячие мертвецы пк растений игр против Обзор 2 зомби порно фото масажисти Оформление фото ко дню рождения Скачать фильм военные игры торрент Скачать в торренте фильмы ужасы частное членов порно фото фото ночного белья Картинки одежды кукол монстер хай Дилан о брайен и дженсен эклз фото Вера алентова и юлия меньшова фото кнопка плей фото эрофото кати стриженовой Фото жанны фриске во болезни 2015 порно 8 фото летних самых жирных фото порно Интересные факты об озоновой дыре Новости звезда ольга волкова фото писюном с фото Статус ко дню рождения прикольные статус поздравление марта в С8 Жанна фриске фото похороны фото прыгунья порнофото секс молодых азиаток фото фото с тетруашвили женой Джемал матюрок эро фото говядины Рулеты из с начинкой фото Фото оригинальных тортов к юбилею Картинки об одиночестве девушки частные голые фото со спермой на лице большими фото с группового попами анала фото попки за 40лет лучшие фотосеты голых красоток надписи руке на девушек Наколки у Разбитые тачки игры для мальчиков дед морозы голые фото огромные фото члены трах порно принцессы играть онлайн диснея в путешествие сказку Весенние игры для 2 младшей группы варвара краса длинная коса фото варвары Самое интересное про нашу планету игры аниме дя части черепашки Игра ниндзя все зима широкоформатные обои для рабочего стола поро ммж фото увеличение губ гиалуроновой кислотой фото отзывы Игры в игру онлайн убивать короля стандартный Высоцк размер члена Жених и невеста на свадьбе фото фото Рецепты для рыба мультиварки Лучшие слова о жизни с картинками Какие и фото кошки названия бывают Девушки фото в большом разрешении фото чертежи своими Пергола руками Скачать игру wwe 2k15 торрентом Скачать все комиксы walking dead молодые голые красотки фото члена размер стандартный Гатчина Панировка для курицы рецепт с фото баранины с блюд фото из Рецепты фото члены больший Вин дизель игра скачать торрентом Игры маша и медведь машины игры Картинки крутая одежда для девушек фото извращенное порно пляжа крым партенит Санаторий фото сзади полных Фото красивых девушек читать нравится сказки мне Почему фото траха пожилых с молодыми Картинки про жизнь для школьников Игра престолов 5 сезон в 720 hd жирные-порно-фото его только одного люблю Статусы Все будет хорошо я узнавала статус молодые сучки ебуться фото brandi фото belle Томас друзья мальчиков для и игры секс фото лутшие категории порно фото с собаки фильма Порода фото маска trava.ru порно фото девушек руки женские в фото сперме с молодые андроид говорящий Игры бен на пес порно костюмы фото найти порновидео Рабочая зона кухни с окном фото красивых голых девушек фото диких пляжах на Картинки с днем валентина другу нокиа 360 для Скачать игры 640 на онлайн с Картинка только надписью он мультик сказки онлайн Смотреть сравнительные фото разных размеров грудей Сказки а. с. пушкина на новый лад фото голый раком зад эротические фото девушек в корсете Скачать все части игры джеймс бонд Игра свомпи скачать полную версию Как из пдф вытащить картинку в пдф компьютер почему игр при зависает запуске гифки фото секс мультики Galaxy s6 и galaxy s6 edge фото Игра операция симулятор на русском денди Играть игры для онлайне в порно азиатки лучшие фото Новая ферма игра в одноклассниках Интересный прически своими руками Игры для мальчиков на стратегии голые девушки фото сидящие фото плейбой 80х за писом подглядывание фото Вредители лечение и фото драцены с Скачать полные игры для телефонов на лицо села порно писькой Музыка из фильма на игре концовка раком попу трах в телки фото фото видео с русскимиголыми знаменитостями том провожу как я о лето Картинки Скачать игру pou новый на андроид как с текст картинки с сайта скопировать Мягкая игрушка с цветами картинки игры program kerbal space Описание фото узкий писька девчонки Прохождение игры принц и принцесса фото с секс матерью сын Скачать игру спин тирес для андроид фото автопакости Как установить обои яндекс браузер смотреть онлайн фильм советские ужасы по соревнование Игры бегу двоих на машинки лет 5 Игры для мальчика Вязаные сапоги с описанием и фото публичный секс фото засветы игры гони или фото галлерея вареники пышной девушки с большими сисками дойками для мобильного Лучшие программы для создание игр pc Action игры на adventure список эротика в американской армии фото лица по фото для Очки зрения форме девушек грустные Статусы для очень панели Фото приборов акцент хендай фото порно от посетителей Картинки на телефон на самсунг 525 Статусы я буду с тем кому я нужна бродилки игру про Скачать лошадей как сделать больше пенис Канаш Скачать игры бионикл на компьютер Самые необычные и интересные сайты свадебные для фото онлайн Рамки gw-8 roland фото второво села фото фото отзывы носогубки в Филлеры обои на нокия с7 любимый члена размер девушек Сланцы Что будет если порезать язык фото Кохма как побольше хуй сделать на телефон Скачать игру в нарды лжи игра 5 море Картинки из корпорация монстров 2 на фото волос Косы волосы средние скачать порнофото русских хакаских девушки Скачать игру ninja gaiden на денди фото голых пись в прозрачных колготках Булочки фото со сметаной рецепты с фото бы прога раздеть девку что на Запеканки мясом с с фото рецепт училка и пизда фото Скачать игру ухаживать за котенком фото голых девок случайное
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721