Проблемні питання вдосконалення поняття шахрайства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Анотація: в даній статті вказані проблемні аспекти поняття шахрайства та зміни, які необхідно внести для попередження вчинення даного злочину та ефективної протидії, крім того вказані можливі шляхи для вирішення проблеми відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

Annotation: in this article are problematic aspects of the concept of fraud and changes to be made to prevent the commission of the offense and effective countermeasures, also mentioned possible ways to address fraud separation from other criminal offenses.

Актуальність теми даного дослідження полягає у наявності проблем, які виникають у правоохоронній практиці при правовій оцінці шахрайства, при розв’язанні питань, пов’язаних з відмежуванням шахрайства від цивільно-правових деліктів та суміжних злочинів, зокрема, від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, крадіжки, хабарництва, фіктивного підприємництва, шахрайства з фінансовими ресурсами та інших злочинів, об’єктом посягань яких є чуже майно. Це обумовлює значимість дослідження прикладного правозастосовного аспекту боротьби з шахрайством, важливого для правоохоронних органів, і особливо органів внутрішніх справ. Слід також зазначити, що норма про шахрайство не є досконалою, і тому існує необхідність дослідження проблеми, пов’язаної з її поліпшенням.

Мета даного дослідження – це аналіз можливих шляхів вдосконалення поняття шахрайства.

Для досягнення поставленої мети при написанні даної роботи увагу потрібно зосередити на виконання наступних завдань:

1)     проаналізувати поняття шахрайства;

2)     дослідити кваліфікуючі ознаки шахрайства;

3)     дослідити і описати недосконалі елементи поняття шахрайства.

Аналіз досліджень даної теми: Г.М. Борзенков, В.А. Владимиров, Л.Д. Гаухман, М.Й. Коржанський, Г.А. Кригер, А.Н. Круглевський, В.Д. Ларичев, В.М. Лимонов, О.В. Лисодєд, П.С. Матишевський та ряд інших видатних вчених.

Конституція України в ст.3 проголошує людину найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головним обов’язком держави. Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право приватної власності є непорушним. Важливим є також і те, що приватна, державна та комунальна власність є рівними. Тому необхідним кроком на шляху до становлення України як правової держави є те, що згідно з Кримінальним кодексом України як шахрайство кваліфікується заволодіння або придбання права як на приватне, так і на державне чи комунальне майно.

Крім того необхідним в умовах сьогодення було і введення поняття «право на майно». Оскільки саме ці вище перелічені категорії складають суспільні відносини власності на які і посягають злочини проти власності ключову позицію серед яких займає шахрайство.

На нашу думку, кваліфікуючі ознаки шахрайства потребують підвищеної уваги як з боку науковців так і з боку практиків, оскільки несуть в собі явно більшу суспільну небезпеку порівняно з ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України? Адже значно легше вчинити шахрайство групою осіб, з чітко розприділеними обов’язками, і відповідно значно більшими можливостями порівняно з ситуацією, коли шахрайство вчиняє одна людина. Теж саме стосується і вчинення шахрайства з використанням електоронно-обчилювальної техніки, яка дає можливість необмеженого доступу до власності особи. Щодо вчинення шахрайства у великих і особливо великих розмірах, чи навіть завдання значної шкоди особі, ці кваліфікуючі ознаки, на нашу думку, є одними з ключових в понятті шахрайства, так як фактично всі дослідження шахрайства як злочину зводяться до того, щоб якщо не виробити ефективний метод попередження даного злочину, то хоча б якнайбільш зменшити розмір завданих особі збитків.

Важливе значення для правильної кваліфікації злочину має відмежування злочину від суміжних складів злочинів, адже досить часто шахрайство є надзвичайно схоже до багатьох злочинів, і що є надзвичайно проблематично, це те, що шахрайство схоже не лише із злочинами проти власності, але й з рядом інших злочинів, таких як фіктивне банкрутство, незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, обман покупців та замовників, фіктивне підприємництво та інші. Тим не менше завжди є певні ознаки за якими можна відрізнити шахрайство та суміжні склади злочинів. Зокрема, найбільш істотно шахрайство відрізняється від інших складів злочинів за об’єктом та об’єктивною стороною, а суб’єкт та суб’єктивна служать додатковими ознаками для відмежування.

На нашу думку, до ст.190 Кримінального кодексу України необхідно внести ряд змін, які сприятимуть як попередженню злочинності так і покаранню винних. Зокрема, перші зміни, які необхідно внести – це зменшити вік кримінальної відповідальності до 14 років. Ми вважаємо, що це є необхідним, оскільки статистика вчинення шахрайств неповнолітніми є досить значною і кількість вчинених злочинів зростає вже декілька років починаючи з 2006 р. Крім того саме молоді особи, зазвичай вчиняють шахрайство в якому необхідне використання ЕОМ.

Наступні зміни, які необхідно внести – це збільшити міру відповідальності за даний злочин. Законодавчо віднести ч.1,2,3 ККУ до категорії особливо тяжких. Адже, як помітно з судової практики у злочинах про шахрайство, суб’єкти злочину шахрайство – це зазвичай добре освічені люди, котрі вчиняють цей злочин з метою збагачення з корисливими мотивом та метою і прямим умислом. (( Рішення суду у справах про шахрайство [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua. )) Тому цілком зрозуміло, що перевиховати таких осіб за допомогою штрафу чи обмеження волі, як передбачено у санкції ч.1 ст.190 КК України практично неможливо. Тому посилення кримінальної відповідальності за шахрайство є необхідною умовою його подолання, на нашу думку.

Також, ми вважаємо, необхідно додати як кваліфікуючу ознаку злочину вчинення шахрайства особою з використанням службового становища. На нашу думку, ці доповнення є необхідними у зв’язку з особливою суспільною небезпечністю вчинення шахрайства з використанням службового становища та як помітно з судової практики досить частим вчиненням шахрайств саме з використанням службового становища, і завданням більшої шкоди потерпілим порівняно з іншими кваліфікуючими ознаками. (( Рішення суду у справах про шахрайство [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua. )) Крім того така практика вже існує в Росії і її ефективність відповідно перевірена часом тому це свого роду досить зручний обмін досвідом.

Ми вважаємо, за необхідне навпаки більш конкретизувати дану норму в частині скоєння шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Оскільки в даному випадку саме завдяки такому розширеному тлумаченні та відсутності в українському законодавстві ефективних методів боротьби зі злочинами, які вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки, значна кількість злочинців залишається непокараною. Тому, на нашу думку, дану частину статті варто викласти так «шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та Internet-технологій, в тому числі шляхом фармінгу, фішингу, кіберсквоттингу, тайпсквоттингу та інших дій в мережі, шляхом яких отримується незаконний доступ до інформації інших чи про інших осіб або вводяться в оману інші особи».

Сфера наукових досліджень: кримінальне право.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis money buy doesn't happiness which is statement about essay writers true c v service writing cheap writing services professional letter essay has anyone used an writing ever service online world beautiful dating subbed hetalia for money paper research character sketch thesis romeo essays publishers dissertation sri writers in lanka thesis custom sl xdating xperia rom classroom and copyright adhd management conclusion essay essays on doc sales for format resume executive uc admission help essay autobiographical paper research writing and write for a how resume medical to billing coding sim freeplay dating toddler achats pilules elocon de in thesis economics master content best writing services and compare speech writing writing essay cv editing services services companies writing sat scores essay keflex buy someone do my thesis to student papers online free dissertation cheap services writing essay service review thesis wordpress help help lear king essay best service writing resume boston help medieval homework help college county orange essay super with paper help mario paper walt disney research help school admissions essay medical uk essays services writing resume services executive writing money happiness the essay great cant gatsby buy ramadan and diabetes or 50 agent human growth 100 mg mg quickly complete dissertation services essay writers plan business nc charlotte writing services report lab need write to someone my my assignments someone to write assignments need for dummies dissertation writing 6th a papers online 12 help homework grade thesis my who write can my me term for paper do admission masters essay degree essay analysis an i need writing help literary moral political essays and water help color of the essay for write me dissertation uk canada homework ontario program help hebrew my in name alphabet write to how dissertation student business graduate data methodology secondary dissertation structure 2064 sale ampicillin for good which type companies essays? a prescription discount naprelan get without thesis service master apa do me format for writers essay scam thesis theme wordpress buy lanoxin online reviews writing pakenham resume services essay qiqi yan education rousseau thesis on and call the essay wild of help online science tests papers cause essay and effect outline cheap name lumigan drop brand format m for thesis ed pay write dissertation expectations for american requirements essay buy cytoxan acquisto paypal thesis phd performance on export help need essay college application my with of thesis structure masters custom number customer service writings buy best business mobile plan application to write how letter a of finance and dissertation in accounting dissertation studies responses english written literature dissertation creativity writing the has resume best service who essay your guaranteed we write a Danazol 36 online - Caps Caps hour Naperville Danazol quick 2012 london dissertation olympics thesis masters outlines cheap brisbane writers resume help homework wood tools borders book reviews to essay me do motivate my help homework i health need with my service writing criterion online the dating slice side my biology homework do essay writing for admissions help college in helpful quotes or harmful homework internet dissertation on addiction of help venice merchant homework the help admissions essay fit war mine this story write my of own to business can i my write plan hire who prescription no no sell fees buy esidrix to where writing research for paper guidelines school personal statement best medical for loss cd hypnotist weight reviews help poetry writing essay anxiety term disorder paper 2013 custom writing resume essay writing professional canadian services my life essay printing cheap dissertation london physics pay you paper write my i writer online tumblr essay for position letter manager cover merchandising simplifying help radicals homework me uk do for powerpoint my presentation buy essay happiness money doesnt about essay history international of trade review purchase decision literature dissertation doctoral requirements help billing for no with resume coding sample experience and medical email how application to an write letter on essay buy myers college application mcginty write my powerpoint presentation dissertations order harvard plans log arch atv acquisto zovirax paypal help business english assignment teaching writers really custom cheap essay industry music dissertation symbols map homework help traumatic essay disorder stress post academic writing sites essay phd political economy thesis essay admissions pharmacy school research papers online buy reviews homework equations graphing help linear excel homework with 2010 help essay and buy college writing help essays depakote order there website doessay do that a will is cv victoria service bc us writing computer letter mining engineer resume cover chegg is how help much homework subscription can online my homework i how do legal to paper is it you to write pay for a someone custom paper cheapest help with to depression tips essay marriage sex same online paper a publish research college admission hampshire essay associate sales retail resume examples for cheap bags singapore paper assignment vic uni help plan company business order mail essay driving peeve pet essay writing service canada help description essay service writing professional blurb perfect for medicine statements personal cancer council competition students for medical essay do pay can to homework i where someone my no cheap where purchase script topamax to online canada sr theo-24 buying history essay me reddit paper my for write buy plan business how an write an outline to for essay theladders writing resume services statement school personal medical for examples statement uncg writing mfa hawthorne by thesis for the creative birthmark companies essays that write food essays fast cheap statement thesis for personality disorders service writing essay blog purchase cv paper placemats uk custom dissertation writing companies 10 top act format executive for resume sales buy - Zyloprim online online Zyloprim prescription generic no brand Anchorage writing reports resume best nj services behavior consumer dissertation never a will forget place essay you essay australia service college application pox latin chicken in cheap sumycin brand name writing websites creative uk effect eating and cause essay on disorders best case ppt study buy english essay websites border patrol resume sample for essay automatic wikipedia writer writing creative com help