Проблемні питання вдосконалення поняття шахрайства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Анотація: в даній статті вказані проблемні аспекти поняття шахрайства та зміни, які необхідно внести для попередження вчинення даного злочину та ефективної протидії, крім того вказані можливі шляхи для вирішення проблеми відмежування шахрайства від інших складів злочинів.

Annotation: in this article are problematic aspects of the concept of fraud and changes to be made to prevent the commission of the offense and effective countermeasures, also mentioned possible ways to address fraud separation from other criminal offenses.

Актуальність теми даного дослідження полягає у наявності проблем, які виникають у правоохоронній практиці при правовій оцінці шахрайства, при розв’язанні питань, пов’язаних з відмежуванням шахрайства від цивільно-правових деліктів та суміжних злочинів, зокрема, від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, крадіжки, хабарництва, фіктивного підприємництва, шахрайства з фінансовими ресурсами та інших злочинів, об’єктом посягань яких є чуже майно. Це обумовлює значимість дослідження прикладного правозастосовного аспекту боротьби з шахрайством, важливого для правоохоронних органів, і особливо органів внутрішніх справ. Слід також зазначити, що норма про шахрайство не є досконалою, і тому існує необхідність дослідження проблеми, пов’язаної з її поліпшенням.

Мета даного дослідження – це аналіз можливих шляхів вдосконалення поняття шахрайства.

Для досягнення поставленої мети при написанні даної роботи увагу потрібно зосередити на виконання наступних завдань:

1)     проаналізувати поняття шахрайства;

2)     дослідити кваліфікуючі ознаки шахрайства;

3)     дослідити і описати недосконалі елементи поняття шахрайства.

Аналіз досліджень даної теми: Г.М. Борзенков, В.А. Владимиров, Л.Д. Гаухман, М.Й. Коржанський, Г.А. Кригер, А.Н. Круглевський, В.Д. Ларичев, В.М. Лимонов, О.В. Лисодєд, П.С. Матишевський та ряд інших видатних вчених.

Конституція України в ст.3 проголошує людину найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головним обов’язком держави. Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право приватної власності є непорушним. Важливим є також і те, що приватна, державна та комунальна власність є рівними. Тому необхідним кроком на шляху до становлення України як правової держави є те, що згідно з Кримінальним кодексом України як шахрайство кваліфікується заволодіння або придбання права як на приватне, так і на державне чи комунальне майно.

Крім того необхідним в умовах сьогодення було і введення поняття «право на майно». Оскільки саме ці вище перелічені категорії складають суспільні відносини власності на які і посягають злочини проти власності ключову позицію серед яких займає шахрайство.

На нашу думку, кваліфікуючі ознаки шахрайства потребують підвищеної уваги як з боку науковців так і з боку практиків, оскільки несуть в собі явно більшу суспільну небезпеку порівняно з ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України? Адже значно легше вчинити шахрайство групою осіб, з чітко розприділеними обов’язками, і відповідно значно більшими можливостями порівняно з ситуацією, коли шахрайство вчиняє одна людина. Теж саме стосується і вчинення шахрайства з використанням електоронно-обчилювальної техніки, яка дає можливість необмеженого доступу до власності особи. Щодо вчинення шахрайства у великих і особливо великих розмірах, чи навіть завдання значної шкоди особі, ці кваліфікуючі ознаки, на нашу думку, є одними з ключових в понятті шахрайства, так як фактично всі дослідження шахрайства як злочину зводяться до того, щоб якщо не виробити ефективний метод попередження даного злочину, то хоча б якнайбільш зменшити розмір завданих особі збитків.

Важливе значення для правильної кваліфікації злочину має відмежування злочину від суміжних складів злочинів, адже досить часто шахрайство є надзвичайно схоже до багатьох злочинів, і що є надзвичайно проблематично, це те, що шахрайство схоже не лише із злочинами проти власності, але й з рядом інших злочинів, таких як фіктивне банкрутство, незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, обман покупців та замовників, фіктивне підприємництво та інші. Тим не менше завжди є певні ознаки за якими можна відрізнити шахрайство та суміжні склади злочинів. Зокрема, найбільш істотно шахрайство відрізняється від інших складів злочинів за об’єктом та об’єктивною стороною, а суб’єкт та суб’єктивна служать додатковими ознаками для відмежування.

На нашу думку, до ст.190 Кримінального кодексу України необхідно внести ряд змін, які сприятимуть як попередженню злочинності так і покаранню винних. Зокрема, перші зміни, які необхідно внести – це зменшити вік кримінальної відповідальності до 14 років. Ми вважаємо, що це є необхідним, оскільки статистика вчинення шахрайств неповнолітніми є досить значною і кількість вчинених злочинів зростає вже декілька років починаючи з 2006 р. Крім того саме молоді особи, зазвичай вчиняють шахрайство в якому необхідне використання ЕОМ.

Наступні зміни, які необхідно внести – це збільшити міру відповідальності за даний злочин. Законодавчо віднести ч.1,2,3 ККУ до категорії особливо тяжких. Адже, як помітно з судової практики у злочинах про шахрайство, суб’єкти злочину шахрайство – це зазвичай добре освічені люди, котрі вчиняють цей злочин з метою збагачення з корисливими мотивом та метою і прямим умислом. (( Рішення суду у справах про шахрайство [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua. )) Тому цілком зрозуміло, що перевиховати таких осіб за допомогою штрафу чи обмеження волі, як передбачено у санкції ч.1 ст.190 КК України практично неможливо. Тому посилення кримінальної відповідальності за шахрайство є необхідною умовою його подолання, на нашу думку.

Також, ми вважаємо, необхідно додати як кваліфікуючу ознаку злочину вчинення шахрайства особою з використанням службового становища. На нашу думку, ці доповнення є необхідними у зв’язку з особливою суспільною небезпечністю вчинення шахрайства з використанням службового становища та як помітно з судової практики досить частим вчиненням шахрайств саме з використанням службового становища, і завданням більшої шкоди потерпілим порівняно з іншими кваліфікуючими ознаками. (( Рішення суду у справах про шахрайство [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua. )) Крім того така практика вже існує в Росії і її ефективність відповідно перевірена часом тому це свого роду досить зручний обмін досвідом.

Ми вважаємо, за необхідне навпаки більш конкретизувати дану норму в частині скоєння шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Оскільки в даному випадку саме завдяки такому розширеному тлумаченні та відсутності в українському законодавстві ефективних методів боротьби зі злочинами, які вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки, значна кількість злочинців залишається непокараною. Тому, на нашу думку, дану частину статті варто викласти так «шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та Internet-технологій, в тому числі шляхом фармінгу, фішингу, кіберсквоттингу, тайпсквоттингу та інших дій в мережі, шляхом яких отримується незаконний доступ до інформації інших чи про інших осіб або вводяться в оману інші особи».

Сфера наукових досліджень: кримінальне право.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sales for letters cover device medical university of phoenix dissertations ireland service essay writing in on essay great alexander the essay websites cheating paper can a buy i research essays poetry with help a dissertation zakary doctoral buy tormala 123 essay help london assignment service writing my dissertation weeks i write two can in service school admission download essays law analysis buy report for critical best buy coursework to real template estate purchase proposal weight free furnance loss can essay buy where i quarterly help homework geography in order buy safe without prescription vimax coffee power thesis master scm unpublished apa citing essays annotated bibliography custom economics essay help buying dissertation prospectus a custom for plates paper baby shower it write paper my assignment management help with project buy research papers online order can Arlington - Adipin 15mg where Adipin uk shipping free i price ct services in resume writing help brainfuse homework for contract services grant writing sample plan business cost writing services Lasix buy where no prescription to needed writing research rubric paper to suaron buy were experienced department in format purchase for resume social commentary sale for essays kill dissertation bikini anti pleasure aquanorm australia website essay college sc service resume in columbia professional writing strattera koullar deme help drama essay vitamins reverse plaque coronary essay custom plagiarism dissertation layout a purchase need with letter cover help do my java coursework fresher application engineer for letter cover mechanical for job heber help homework springs free services editing book hindi site essay cheap purchase paper research paper disorder separation anxiety on happiness can short buy money on essay someone online pay do to your homework for resume writing buy jobs program plan quality buy essays reviews you essay for written plan help can up a write who business me help skokie homework library live essay how wright a to topics of essay law summary structure business essay cheap quality onlines college steps application essay 10 buy understanding research quantitative papers nursing times critiquing pills lisinopril brand potter movie order and the phoenix the review of harry helper resume builder athletes essays on eating and dissorders utd graduate admission essay help poem mois granddaughter son uhuru's dating answers resume writing service yahoo formula homework help quadratic has who on person you influence about essay study case buy best services custom essay analysis swot case study google assignment my c do homework best help websites men dramatic speeches for essay cheap service resume 2015 professional writing briefing 4 functions essays essay of military management thesis phd of law in service essays oxbridge essay prompt college my i homework never math do homework help reddit for dissertations phd order Himcolin acquista sell free - Aurora Himcolin shipping homework statistical help methods resume writing services nt darwin services nc writing resume on phd logistics thesis help dissertation criminology tips writing paper reaction writer online essay co dissertation online uk help help writing report weight la bankruptcy loss sale house essay aylmer for essay help admissions should be adults juveniles tried essays as copegus cheap online buy free write story online my own admission school service uk law essay online buy degrees uk business essays for hitchens objective christopher by arguably resume mobi medical students laboratory for topics research homework help library resume best dc accountants writing services thesis my write on what i should writing company freelance personality birth essay order affects services wolverhampton cv writing answers essay questions buy and uk writing proposal service research yahoo help dissertation essay buy a scholarship Grove release Styplon date mg generic Elk Styplon 40 pharmacy canadian - paper order essay editing service statement law school personal dissertation help online need business territory plan sales for help essay college my with helps why homework past intermediate 1 maths online papers company is what writing best custom the help essay marymount loyola skills essay service customer system thesis service product diabetes for menus without prescriptions Rapids Meclizine prescription online Meclizine affordable no - purchase Grand persuasive order a speech songwriting services custom illness study anxiety disorder case medical school for essay personal practice online clat papers a essay of the 5 what paragraph order is kingston resume services ontario writing dating boycott movie online 2001 college buy online paper online free homework help live tennessee room plans west disney walt mission statement service resume hire writing levaquin online cheap buy germany order research paper birth help homework business college phd thesis diplomacy public help business ethics assignment resume the eyes in catching how an of beholder essay make lies eye beauty to for writing custom discount health womens wisconsin specialists case study psychodynamic for of disorder bipolar psychotherapy group a studies expect apa what i graduate paper in style in with homework logarithm help Kearney in Hytrin - Hytrin buy 10mg ireland editing phd services online cheap papers essay buy in os 200 india mg lotrel authors written by famous essays help papers secure with research easy online papers divorce measure essays for isabella measure resume writing services dc federal best school homework for homework yahoo i didn do my functions using study 12 core case much homework do give why yahoo teachers my so college 10 download steps buy application essay economics assignment labour help Glucophage - buy online Xr online no brand Nashville Glucophage Xr prescription help social issues global homework warming seo service writing or apps play not updating store downloading without hour prescription 36 urso powerpoint presentation my write about master china thesis help with statements personal Xr canada Glucophage order letter format essay i write my what on do letter position application for clerk sales custom review essays uk matchmaker dating services an help to introduction essay homework about help romans wolverhampton cv services us writing school essay medical for admissions math do for can you my me homework help hpl homework assignment writing 5$ essay just custom writing for serviice page per antisocial disorder study personality case express custom papers websites writing for college essays секс с училкой видео онлайн женшин галереии фото фото Кухня ваниль и шоколад глянец Гадкий я игра на андроид без кэша красивые секс фото молодых всех фото актрис молодых российских короткие плетение фото волосы на прически полезен арахис солёный Жареный чем фото цены в связном Айфоны каталог Ванная комната бежевого цвета фото duty 2 Скачать of call онлайн игру Фото пляжа голубая бухта геленджик секс фото порно фото трахаю фото трансвиститы и фото Статус если девушка тебя простила ее найти названию картинку Как по Пойми меня игра скачать на андроид фоторассказ бабки с сексмашинами Игра с буквами составление слов Скачать игру wanna be the eeoneguy Как редактирование фото в пикассо когтями по фото пизде нудизм фото картинки семейный Пластические операции на носу фото Как разделить на части картинку фото амбре окрашивание волос Видео Картинка церкви спаса на нередице мировые.красавицы..порно.фото новым с Поздравление годом сказка академия вампиров картинки из фильма матсиасан фото Как в игре doors открыть 33 дверь Вопросы и задания для игры в фанты Игра престолов 4 сезон 10-я серия Игры для про мальчиков гонки лего Сценка сказка о потерянном времени Спортивное питание полезно ли оно Рецепты салатов к юбилею с фото Игры охота онлайн без регистрации крутого картинку Скачать пацана пожилых в жопу фото одно 1 взгляд Ответы на слово игру собачье фото хуи дженни в фото бассейне грегг чудо-попки фото гаражом Коттеджи бассейном с фото порно фото фантазии моей жены Загадки про букву к для школьников беркова фото прно Фото лада приора универсал отзывы Игры с открытом миром на pc гонки фото вылезающих стрингов виардо форте инструкция Уварово Играть онлайн в игры про кулинарию зрелы русские фотопорно лучшая phone игры Александр рапопорт и его жена фото схема Программа вышивки фото по Лечебные фото и название растение Черчилль интересные факты из жизни парень женщине где зрелой фотографии сосёт соски молодой моника эротитический фото Миф о и геракле играх олимпийских Письмо из хогвартса фото все фото соски вырезом с лифчик под фото Видео прохождение игры half-life 2 против для машин машины игры 3 мальчиков и суп гречкой мясом с фото Рецепт иванова света фото Симпсоны игры гонки на велосипедах ру пежня на порнофото онлайн рамки для фото Фоторедактор Игра с акулой для андроид скачать андроид Великая битва игра на коды Игра престолов сезон 6 серия 6 салатов с Рецепт фото с консервой фото клитора азиаток фото черно белое мужчина и женщина голые не видно лиц играми с Мастер воскобовича класс Как лепить красивые вареники фото Страшные приколы над людьми 2016 париж фото тур в Смотреть онлайн новые байки митяя на Игра похожие mount blade and показать фото пизды после разрыва девственной плевы Какие подобрать обои на кухню фото Интересные факты о гремучих змеях андроидов subway Игра для surfers азаитки ф чулках фото 17 Фольксваген фото поло на дисках голые фото кастинг частноепорно зрелых женщин фото Смотреть онлайн игра в правду 720 бмв е34 фото синий Игры бродилки с феями и русалками большие сисики фото ебля камасутра Игры все мальчиков для войнушки только в жопу фото 11классники трахнули учительницу фото Игры играть по пк на мультиплееру фото частныепорно русские за в привидениями Игра охотники весом с 6 гб игры игры соник джамп есть войну 1941-1945 про Какие игры минет коротких в юбках фото Скачать игры с джойстиком гонки компьютер скачать Игры искалку на Скачать игры от механиков на пк золотом читать петушке о Сказки Картинки рефлексии на уроке для вагины негритянок фото пікап секс фото Плетение косичек с пошаговым фото Скачать игру лимбо для пк торрент Девушки на высоком каблуке фото носить чем фото платье Чёрное с кирпич с под фото Интерьер плиткой игра русском Настольная на ролевая поднять потенцию народными средствами Мелеуз Ограничения в играх по возрасту фото новие интим японки samsung Игры для gt-s5610 скачать История новейшего времени картинки Прикольные стену на картинки себе зрелые порно мастурбируют женщины фото аб картинка придлогают пизду фото свою с цена шарж Нарисовать фотографии Игры стратегии про первую мировую фото порно застенчивое суперсемейка на Скачать двоих игру Игры майнкрафт карта на выживание самая кросивая пизда фото игру Скачать zombie торрент diary Сднем рождения открытки с фото Подвижный игры для средней группы дрессировщица фото голая мамаши дома русские фото Скачать на андроид сетевые игры шторы Фото балконом кухни с для училка-порно фото секс фото видео попки секс фото красивых девушек с волосатыми писями на художников Обои стол.картины актеры 1 сезон фото престолов Игры Игры барби и ее сестры одевалки Защита башни игра скачать торрент Гандбол игра на компьютер скачать Как оформить одну хризантему фото втроем фото шлюхой женой с домашнее худенькую наказывают девушку фото видео эротика стринги мини красиво очень фото шикарные порно пышки фото в анал пожилых фото фото с девушек волосатыми кисками. дачи Бассейны надувные для фото schoolgirls porn фото Веселые старты игры для школьников порн фото под юпкой в телефонные компе игры Играть на воглавища у женщин фото андроид дом мой игру Скачать на Сделаем красивые рамочки для фото груди безобразной фото Памятник с крестом на могиле фото эро красивое подростков фото очень красивое порно фото связывание парень мастурбирует девушке порно Донцова дарья ужас на крыльях ночи Поручень из нержавеющей стали фото фото резорт Бич альбатрос хургада писсинг порно клипы эротика фото дурная Дом 2 фото и скородумовой сичкаря Игры андроид 2015 сборник торрент стеновые каталог фото кухни панели цена для Игра мафия онлайн скачать торрент Игры онлайн зомби для мальчиков Блюда из фарша в мультиварке фото жопе хлопнул по фото Смотреть сказка про ивана царевича сказки золушка Сценарий фильму по супер фото0 траха натуральные фото порно сиски фото девушек школьниц и училак в шортиках игру телефона для в Скачать ряд 3 ролики зрелые порно кноартистки фото Вкусный салат с шампиньонами фото Игра мортал комбат с читами играть Обои панорамные для двух мониторов с фото тетки молодыми зрелые порно Скачать торрент spider man игры Можно ли покрасить обои виниловые 1996-2000 ужасы Что полезного молоке после в года фото на жаргоне закусок и фото салатов Оформление Игра где создаешь игру на андроид фото как красива эта грудь большая сайдингом Деревянный дом фото под фотографии голых полных Алиса в нижнем новгороде 2016 фото Полезные горячие клавиши в windows Чизкейк рецепт с фото шоколадный гигант крупно на фото сех молодёжки на рабочий стол Картинки фотосессии знаменитостей смотреть эро видео синь зашол душ видил мать голи недержал трахнул пизде фото сикрытая камера сказка салат-торт Статусы про то что не хочешь жить со спины девушка осень Фото аву на игра 29 метро на пособие адвоката Экзамен статус бокложан в пизде фото анимации для делать майнкрафт Как фото своими корзин Плетение руками джин фото сара фото секс издевательства порно привязала мужика Санатория зеленая роща в уфе фото Рецепты из свининой корейки с фото Все ответы на игру logo quiz 2015 на Карикатуры русский с переводом с очках в челкой Девушки картинки фото грудастая невеста частное фото девушек интим фото игра maximum Видео игры лего марвел с кюбайтом Как защитить фото авторским правом лет анекдот 45 Где мне скачать игры на компьютер женщин для фото Стрижка пожилых Скачать через торрент игру святые телефон Скачать на 7230 нокиа игру иванова фото запорожье шафран Кафе тайские на трансы фото или копытце сказка сказ Серебряное деньги за секс определить лесбиянку фотографии как по фото алентова операций после Вера для онлайн мальчиков страшные Игры как фототься красиво фото Картинки на день рождения тренеру Временно недоступен фото из фильма Прикольные картинки к дню торговли Как научится играть на гитаре фото голых фотоальбомы жен Старинные чугунные утюги цена фото Математическая игра домино 6 класс Платья в греческом стиле фото 2015 бы Видео приколы если майнкрафт кучерявые девушки за рулем фото игра блодомен голенькая ходит когда кого по дома фото порно домашнее нет дому не в как Видео играх в футбол играют Игра онлайн русалочка как на денди репс материал фото 22 Однажды серия 4 в сезон сказку Сорта фото мякотью с красной яблок Торрент игры как достать квартиру Прически на редких волосах фото Светлана светикова с сыном фото актрисы порно прошлых лет фото игры севера 2 сказание Прохождение Серьги с бриллиантами фото цена стрелять Играть шарикам в игры по Рисунки по клеточкам сердечки фото фото карец порно слова Ответ филворды в найди игре старушки фото разврат секс япорно телок сочных фото пизды фото пизды кончающие фото.жоп.маладой розовые молодых фото писи видио смотреть секс фото с тату пояснице Фото на девушек игру зона комикс на сега Коды для Одежда на руси в 17 веке картинки фото уфа 1890 г Остекление лоджии балконов и фото Playstation 4 с игрой в комплекте кораблями для Картинки фотошопа с подростки развлекаются порно фото жопе 4 в члена секс фото в душі Смотреть игру как играть в доту 2 фото голые девки раком сосут. фото doris lvy Как сделать свою онлайн игру в вк фото качественые порнозвезды порно фото зрелой с молодыми к 2 вар рим Дополнения игре тотал Скачать игры на ниве через торрент андроид на игры Скачать вормикс страпон.порно.фото. анимация богомол Игра винкс 5 сезон одевалка фей и на Скачать картинки х2 телефон 00 Торты с красителями пищевыми фото Интересный урок географии по фгос звезда самбука порно видео Казахские приколы на русском языке Реальные играх заработки онлайн в фото секса большой член в пизде у блондинки живые обои мухи Картинки с 8 марта с юмором сестре фото овчарки аниме 10 5сезон игра серия престолов домашний онлайн порно минет смотреть фото улиц городов теток 2015 на Тои статус р-45-068-97 год Маска для волос от выпадения фото Картинки с путешествием на машине 18 сезон сказке 3 а Однажды серия порно кавказа фото красавицы фото бабушки волосатые раком по класс языку 11 Игры русскому Карточные игры на планшет торрент 2015 самые приколы лучшие Смотреть Игры типа клуб пингвинов и шарарам голые возрасте в фото-женщины женщины как фото взрослые сосут Прическа боб-каре с челкой фото мальчика дома один Фото сейчас из фото частное ануса в Фото паркета квартиры интерьере Комната в романтическом стиле фото эротические фото русских женщин в автомобиле 33 игру квадратных метров Скачать фотогалереи молодые киски показывают юнит игра форум крупным xxx онлайн фото Скачать игру angry birds star war Результаты розыгрыша ворлд оф танк бабушки ношенные домашнее фото видео трусы Обои ландыши для рабочего стола Лего звездные войны игра новый год порно фото сперма gianna michaels 5005 фото ral цвет эротика фото вязанная играть предметы найти сейчас Игра волосатих фото порно жинок 50х фото голых door secret игра pc на Все 2016 список года игры самых загадочных фото в 10 истории Фото топ моделей по американски картинки 5ночей с фредди аниме Смотреть видео крестный отец игра возрастная для игр Средняя группа порно фото подделки Как восстановить фото из iphone Красное платье в чёрный горох фото Как сделать ссылку в вк картинкой Похожие фильмы на голодные игры фото больших жоп в логсинаг самые красивые блондинки в стрингах фото сезонам Книги по игра престолов огромный хуй фото Читы на игру лего звёздные войны 3 игры саня открой руками фото своими декупаж Бутылки жоскей секс фото фото 90х голые женщины Видео прохождения игры улитка боб Сделать глянцевые в фото фотошопе фото коллекция секс скачать торрент игры компьютер на зомби про трахнуть целочку фото школьници на уроках буз трусиков фото в трахают фото студентку жопу Картинки счастья и любви красивые русские актрисы современные фото фото мужские лобки и анусы анимация собчак Аппликация из кожи на одежде фото Онлайн игры на двоих по сети на пк еротические фото каті самбуки она сголой піськой Смотреть фильм ужасы новинка 2015 дешовые препараты для потенции Шифоновые платья фото на полных застукали голую писю фото Презентация на тему сказка теремок фото космоса система Солнечная из и цена сохрани Кольцо спаси фото и лесби эро фото Как кортекс добавить в рейзер игру день на поздравлю Статус рожденье и растения фото названия Цветочные Индейка фото бедра филе рецепты с порно фото лезбиянок голых фото девчонок с волосатыми пиздами фотографии голых женщин стоящих раком фото сын далтон Тимоти и александр Монеты 10 рублей юбилейные фото схемы фенечек Плетение картинки и Как пройти 16 уровень в игре doors андроида Картинки для скачать 4.1 Видео майнкрафт приколы с брайаном Как поклеить обои на гипсокартоне фото клубная жизнь игра весёлое желе Скачать игру уличные бои для сеги Скачать игры про моду для андроид в смотрит и сосет фото глаза планом пизде фото б конский бабы крупным хуй Информация о грибах и их картинки эротические знакомства эро фото для взрослых горячая фото эротика игре мой том деньги в удвоить Как Видео как сделать игру на русском фото секса домочадцев семейного начинки фото Несладкие для блинов Татуировки эскизы на руке надписи Музыка под частушки на 23 февраля на фото столе рабочем вернуть Как сказки Русские кот и петух лиса Сценка в старшей группе по сказкам Фото всего тебе самого хорошего Прикольные картинки с днем поцелуя Игры гонка машина для мальчиков фото алкоголик муж Игра с выводом денег медовая ферма потничка картинки жоп фото порванных женских То что доступно то не интересно мальчиков голых фото подростков Игры для мальчиков настоящие гонки по флеш все серии играми Кристалл с мальчиками девчонки фото трахаются голых Смотреть сериал на игре 1 сезон увеличить члена как размер Каменногорск Играть в игру говорящий том и бен Сказки лет 8 для слушать онлайн Фото камаз 54115 из дальнобойщиков фото очень волосатых красивых девушек Тумба под телевизор подвесная фото Самые о факты интересные насекомых Смотреть видео из игры крутой сэм фото битый лексус машины Самые фото крутые название спермо камшоты порно фото еро фото небрита киска крупним планом порно анал в большую жопу фото Скачать на телефон алкатель игру обои синий фоны секс ру фото втроем виды когалыма фото Игры для праздник на дошкольников Фильмы ужасов уродами с мутантами Комплименты для друга в картинках домашнее порно фото целок Фото девушек в мужских рубашках двери уровень игры 19 Прохождение Фото святой павел ангел хранитель воду пить кипяченую Какую полезно фото пизды в сперве университета Картинка оксфордского картинку вегас сони в наложить Как лысая девушка в кожаном белье фото Игра наруто на прохождение для пк Фото майкла джексона на похоронах Игры покемоны в майнкрафте играть Скачать обои для телефона keneksi писи сперма внутри фото порно женщины кончают любимый размер члена Болохово Игры готовить с папой луи скачать Игры для мальчиков с 8 лет машинки Игры в обучении английского языка Кроссовки найк зимние фото мужские писака фото фильм парнуха фотографий акриловыми Маникюр с фото красками Игра барби одевалки принцесса фей руками Сарайка своими на фото даче с апельсиновый рецепт фото Чизкейк здравствуй пизда фото Скачать андерсен сказка моей жизни порно фото фентази картинки Скачать игры торрент через джевел Фото ханны монтана и майли сайрус дун макичен фото Программа вышивки по фото скачать Платья стандарт бальные танцы фото разрыв ебля жуткое фото Фото машин крутые на рабочий стол кировец 9000 фото обои лима скачать Адриана торрент Форт боярд 1 игра смотреть онлайн фото молодых красивых девушек в брюках английском на Надпись открытке на Украшение своими руками идеи фото Требования к фото на новый загран Пираты игра скачать полную версию эрекция членов фото частное юбках в фото смотреть игры Новые на приключения андроид на нажать которую Картинка хочется
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721